Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s."

Transkript

1 Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir. Bunların âdet, gelenek ve görenekleri Türktür. Tarih boyunca Ortadou - bata Suriye-, Anadolu nun özellikle iç ve güney kesimleri ile Karadeniz bölgesi, Kıbrıs, Balkanlar ve Kırım da yaamılardır (Eckmann 1988: 89). Karamanlılar aslında 11. yüzyılda Bizans ordusunda paralı asker olarak çalıan bazı Türk boylarının torunlarıdır. Bu Türk boyları dillerini kaybetmediler ancak zamanla Hristiyanlatılar (Eröz 1983: 3; Güler 2000: 21; Eckmann 1988: 89; Anzerliolu 2003: 136, Kahya 2008: 488). Anadoludaki Karamanlılar 1923 teki nüfus mübadelesi sırasında dinlerinden dolayı Rum milletine dahil edilmi ve Yunanistan a gönderilmilerdir. u anda çou Yunanistan ın deiik ehirlerinde yaamaktadır. Sayıları tam olarak bilinememekte ise de birkaç milyon civarında oldukları tahmin edilebilir. Son yıllarda iki ülke arasındaki gidi gelilerin kolaylaması Karamanlı Türklerin Türkiye ve Türkiye deki insanlarla ilikilerini devam ettirmelerini salamıtır. Kayseri, Nevehir, Çankırı, Nide, Adana gibi Anadolu nun deiik yerlerinde domu ve u anda Yunanistan da yaayan bu insanların zaman zaman eski köylerini ziyarete gelmeleri, Dedelerin Barıı gibi balıklarla ulusal gazetelerde haber olarak çıkmaktadır. Karamanlı Türkçesinin yazılı metinlerine ilk olarak stanbul un fethinden sonra rastlanmaktadır. Eldeki ilk Karamanlıca kitap 1584 tarihli Gülzar-ı man-ı Mesihi adlı bir din kitabıdır. Bundan sonra 1935 yılına kadar stanbul, Atina, Venedik ve Kıbrıs gibi yerlerde yüzlerce Karamanlıca kitap yayımlanmıtır. Bu kitapların çou dini içerikli ve Yunancadan tercümedir. Bunlar standart Osmanlı Türkçesi ile deil mahallî Karamanlı azı ile yazılmıtır (Eckmann 1988: 89-90; Tekin 1997: , Eyice 1962: 373). Karamanlıca eserler dil ve edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Bunlar Yunan alfabesiyle yazıldıkları için Arap alfabesiyle yazılan o Doktora Örencisi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Aratırmaları Enstitüsü, Türk Dili Bölümü

2 Kitap Eletiri 649 devir Türkçesinde çözülmesi mümkün olmayan bazı meselelerin çözümünde ie yarayabilirler. Bunun yanında yazıldıkları dönemin halk dilini yansıtmaları yönüyle de ayrı bir öneme sahiptirler (Kahya 2003: iii). Karamanlıların Osmanlı mparatorluu içindeki tüm toplumlardan ayrı özellikleri vardır. Hıristiyan olmaları ile Müslümanlardan, Ortodokslukları ile Katolik ve Protestanlardan, Anadolulu olmaları ve Yunanca bilmemeleri ile de Yunanistanlılardan ayrılırlar (Balta 1990: 19). Karamanlılar, Türkofon Ortodokslar, Zımmiyan-ı Karaman, Anadolu Hıristiyan ı, Anadolu Rum u, Anadolulu Ortodoks Türkler ya da Karamanlı Ortodoks Türkler olarak bilinirler. Türkiye de Karamanlıların dil, edebiyat ve kültürleri konusunda fazla aratırma yapılmamıtır. Yonca Anzerliolu nun Karamanlı Ortodoks Türkler adlı kitabı son yıllarda bu konu ile ilgili yapılmı en kapsamlı çalımalardan biridir. Türkiye de Ortodoks Türkler (16.yy.-20.yy.) adı ile Hacettepe Üniversitesi nde doktora tezi olarak hazırlanmı bu çalıma, daha sonra saha çalımalarıyla da geniletilerek Karamanlı Ortodoks Türkler adıyla Phoenix yayınları arasından çıkmıtır. Yazar kitabını üç ana bölüme ayırmıtır. Bizans mparatorluu ve Ortodoks Türkler adlı birinci bölümde Karadeniz in kuzeyinden Balkanlara gelen Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar dan bahsedilmitir. Bazılarının Anadolu ya da geldikleri bilinen bu boyların her birinin Balkanlara nasıl geldii ayrıntılı olarak anlatılmıtır. M.S. 5. yüzyıldan itibaren Türk-Bizans ilikileri daha da artmıtır. Bizans mparatorluu, geleneksel politikası ile etrafındaki toplulukları - özellikle Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, Kuman- Kıpçaklar gibi Türk boylarını - kendine baımlı hâle getirmeye çalımıtır. Bunun için siyasî, askerî, ekonomik ve özellikle - Bizans Ortodoks Kilisesinin çalımalarıyla dinî etkenler kullanmıtır. Böylece birçok Türk boyu ya tamamen ya da kısmen Hıristiyanlamıtır. Kitapta, tamamen ya da kısmen Hıristiyanlatırılan bu Türk boylarının Bizans askerî sisteminde nasıl yer aldıkları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Paralı asker olarak Bizans ordusunda bulunan bu Türklerin Malazgirt, Miryakefalon ve Haçlı seferlerinde Bizans ordusuna yaptıkları hizmetlere de deinilmitir. Bölümün sonunda Türkopoller olarak bilinen farklı bir Türk boyunun Selçuklu Türklerinden olabilecei iddia edilmi ve Bizans ordusunda önemli yararlılıklar gösteren Ionnes, Tatikios, George Maniakes gibi Türkopol komutanları hakkında bilgiler de verilmitir.

3 650 Hayrullah KAHYA Osmanlı mparatorluu ve Karamanlı Ortodoks Türkler balıklı ikinci bölümde Osmanlı mparatorluu dönemindeki Karamanlılar hakkında bilgi verilmitir. Yaklaık 100 sayfa olan bu bölüm, eserin en önemli bölümünü oluturmaktadır. Burada Karamanlı adının nereden geldii, Karamanlıların dili, âdet, gelenek ve görenekleri ve 19. yüzyıldaki ekonomik ve kültürel gelimeler karısındaki durumları anlatılmıtır. Bu bölümde Karamanlıca kitaplardan da söz edilmitir. Ayrıca baka bir Ortodoks Türk boyu olan Kırım daki Urumlar ın dil, âdet ve göreneklerine de deinilmitir. Karamanlıların etnik kökeni meselesine bu bölümde yer vermi olan yazar, bu konudaki birçok farklı düünceyi tenkit ettikten sonra Karamanlıların 11. yüzyılda Bizans ordusunda paralı asker olarak çalıan ve zamanla Hıristiyanlaan Türklerin soyundan geldiini ifade eder. Bu bölümün en önemli tarafını yazarın 2000 yılında bizzat Yunanistan a giderek oradaki - özellikle yalı - Karamanlılarla yapmı olduu mülakatlar oluturmaktadır. Yazar tarafından ses kayıtları alınmı olan bu mülakatlarda Karamanlıların Anadolu daki yaayıları, düünleri, bayramları, Müslüman-Türkler ile olan ilikileri, u anda kendilerini nasıl gördükleri gibi konularda konuulmutur. Karamanlıların çounun eski vatanlarını çok özledikleri, oradayken Müslüman-Türklerle iyi geçindikleri ve kendilerini özbeöz Türk olarak gördükleri anlaılmaktadır. Köylerinin Müslüman-Türk köylerinden ayrı olmasına ramen ninnileri, türküleri ve tekerlemeleri Müslüman-Türkler ile tamamen aynıdır. Kitapta bunlardan örnekler zikr edilmitir. Yazar, ikinci kuaın çounun Türkçe konuabildiini, üçüncü kuaktakilerin arasında Türkçeyi anlayabilenlerin olduunu belirtmektedir. Bu bölümde Karamanlıların giyim, kuam ve âdetleri ile alakalı bazı fotograflarına da yer verilmitir. Kitabın Milli Mücadele ve Sonrasında Karamanlı Ortodoks Türkler balıklı üçüncü ve son bölümünde Karamanlıların 1. Dünya Savaı ından sonraki durumları üzerinde durulmutur. Bu bölümde Karamanlıların Milli Mücadele döneminde Müslüman-Türklere karı hiçbir dümanlık beslemedii, kendilerini Ortodoks Yunanlılardan ziyade Müslüman- Türklere yakın hissettikleri ve öyle davrandıkları anlatılmıtır. Bu bölümdeki bilgilere göre Karamanlılar Lozan görümeleri sırasında ayrı bir grup olarak deerlendirilmemilerdir. Bununla beraber smet nönü nün o dönemde Karamanlıların mübadeleden hariç kalacakları yönünde beyanatlar verdii bilinmektedir. Milli Mücadele sonrasında mübadele konusu

4 Kitap Eletiri 651 gündeme geldiinde Karamanlılar, - basın yayın yoluyla - Anadolu dan gitmek istemedikleri ifade etmi, her fırsatta kendilerinin Anadolulu olduklarını dile getirmilerdir. Milli Mücadeleyi desteklediklerini ve amaçlarının Fener Rum Patrikhanesi yerine Papa Eftim önderliinde baımsız bir Türk Ortodoks Kilisesi kurmak olduunu belirtmilerdir. Tüm bunlara ramen mübadele sürecinde Karamanlılar dier Ortodoks Hıristiyanlar ile bir tutulmu ve böylece Anadolu yu terk etmek zorunda kalmılardır. Sadece Baımsız Türk Ortodoks Kilisesinin kurucusu Papa Eftim ve ailesi, Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk ve dier devlet adamlarının özel izinleri ile Türkiye de kalabilmilerdir. Bölümün sonunda Karamanlıların Yunanistan da nasıl karılandıkları konusuna da deinilmitir. Buna göre Karamanlılar Yunanistan da kendi dindaları tarafından hor görülmü, Siz Türksünüz denilerek hakaretlere uramılardır. Türkçe konutukları ve Yunanca bilmedikleri için de epeyce sıkıntı çekmilerdir. Kitabın bu bölümünde Karamanlıların çektikleri sıkıntıları gösteren o döneme ait fotograflara da yer verilmitir. Yazarın kitap boyunca sık sık kaynak göstermesi çalımanın akademik seviyesini göstermesi açısından önemlidir. Yerli ve yabancı birçok yayının taranması ile oluturulan çalımanın sonunda Kaynakça bölümü yer almaktadır. Kitabın en sonunda Ekler balıı altında Babakanlık Devlet Arivi nden ve daha baka yerlerden elde edilmi konu ile ilgili belgeler okuyucuların istifadesine sunulmutur. Yazar akıcı ve anlaılır bir dil ile Anadolu nun önemli bir topluluu olan Karamanlıların dününü ve bugününü ortaya koymaya çalımıtır. Yaayan Karamanlılarla yaptıı röportajlar eserin deerini daha da artırmıtır. Yazarın elindeki ses kayıtlarının tamamının dökümünün yapılması ve ilenerek yayımlanması ise Karamanlı dili ile ilgilenenler için çok önemlidir ve bunun yapılmasını temenni ederiz. Kaynakça BALTA, E. 1990, Karamanlıca Kitapların Önsözleri, (çev.: H. Milas), Tarih ve Toplum, 74, stanbul, ECKMANN, J. 1988, Karamanlıca da Birkaç Gerindium Terkibi, (çev.: Müjdat Kayayerli), Türk Kültürü Aratırmaları, XXVI, 2, Ankara,

5 652 Hayrullah KAHYA ERÖZ, M. 1983, Hıristiyanlaan Türkler, Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü, Ankara. EYCE, S. (Review) 1962, Sallaville, Sévérien Eugéne Dalleggio, Karamanlidika, Yunan Harfleri ile Türk Dilinde Basılmı Kitapların Analitik Bibliyorafyası 1, , Belleten, XVI, 102, Ankara, GÜLER, A. 2000, Yunanistan da Etnik Gruplar I: Dil Grupları, Avrasya Dosyası, Ankara, s KAHYA, H. 2003, Grek Harfli Osmanlı Türkçesi Bir Eser: spat-ı Mesihiye Üzerinde Dil ncelemesi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamı Yüksek Lisans Tezi), stanbul. 2008, Karamanlıcada Arapça ve Farsça Kelimeler, Turkish Studies, Vol. 3 / 3, TEKN, T. 1997, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Simurg Yayınları, stanbul.

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783)

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I. Kırımın lk Sakinleri Karadeniz in kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini korumu olan Kırım ın bilinen en

Detaylı

GREK HARFLİ TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNE YAPILMIŞ DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALI KAYNAKÇA DENEMESİ * ÖZET

GREK HARFLİ TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNE YAPILMIŞ DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALI KAYNAKÇA DENEMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 639-653, ANKARA-TURKEY GREK HARFLİ TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNE YAPILMIŞ DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALI

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SERBEST CUMHURYET FIRKASI NIN MULA DA TEKLATLANMASI VE 1930 BELEDYE SEÇMLER DOLAYISIYLA OLUAN TARTIMALAR THE ORGANIZATION OF LIBERAL REBUPLICAN PARTY IN MULA AND ARGUMENTS DUE TO 1930 LOCAL ELECTIONS Öz

Detaylı

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDA* Dr. Bilal DEDEYEV** Özet Safevî tarihi ele alınırken aratırmacılar arasında en çok tartıılan konulardan

Detaylı

ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY

ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY ÖZBEKSTAN YAZMA ESERLER KÜTÜPHANES * UZBEKISTAN MANUSCRIPTS LIBRARY Emek ÜENMEZ** Özet Özbekistan limler Akademisine balı olarak faaliyet gösteren Biruni adlı arkinaslık enstitüsünün gerek Özbekistan gerekse

Detaylı

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Özet Tarihin iyi bir ekilde aratırılması, pek çok konunun açıklıa kavuması, bugün

Detaylı

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARNAVUTLUK TA TÜRKÇE ÖRETM VE ARNAVUTLARIN

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES

TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES THE RESEARCH OF THE NAMES OF FIELDS IN THE VILLAGE OF ARZULU, MURATLI, TEKIRDAG IN TERMS OF ONOMASTIC Nigar KARAKULAK* Öz

Detaylı

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK Behiye KÖKSEL Özet Divanü Lugati t-türk, Türk kültürü açısından çok önemli bir eserdir. Dil ve edebiyat açısından zengin örneklere

Detaylı

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Özet: Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Osmanlı Devletinin mirasçısı

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN *

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN * Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin

Detaylı

BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU CAVE CHURCH Hasan BUYRUK

BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU CAVE CHURCH Hasan BUYRUK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BULANCAK ACISU KAYA KLSES BULANCAK ACISU

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA OĞUZCA DIŞI DİL UNSURLARI

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA OĞUZCA DIŞI DİL UNSURLARI 23 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA OĞUZCA DIŞI DİL UNSURLARI ÖZET AKAR, ALİ * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ XI. yüzyıldan itibaren Irak, Suriye ve Anadolu bölgelerine göçen Oğuz Türkleri, XIII. yüzyılda bu coğrafyada ağızlara

Detaylı

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU E. Org. Yaşar BÜYÜKANIT Beykent Üniversitesi Bu makalenin amacı, patrikhane ve ruhban okulunun detaylı bir tarihinin analizi yapmak değildir. Hudutlarımız içinde yaşayan

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL*

OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL* Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN CUMHURYET

Detaylı

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI Dr. İbrahim ERDAL 30 ÖZET Türkiye ile Yunanistan

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları 100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI Ermeni Soykırımı İddiaları İsmail YILDIZ Feridun ESER Abdurrahman KÜTÜK Hasan TATLI Ankara-2015 EKSEN SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ KÜNYE ESTA SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ Adına

Detaylı

1. Giri Çalımamızın asıl konusu her ne kadar Anadolu aızlarında

1. Giri Çalımamızın asıl konusu her ne kadar Anadolu aızlarında ANADOLU AIZLARINDA FARKLI BR GELECEK ZAMAN EK VE ÇEKM: -ıcı /-ici ; -ucu /-ücü * Ahmet GÜNEN ** ÖZET Türk dili tarihinde gelecek zaman için birçok ek kullanılmıtır. Bugün Türkiye Türkçesinde bu kip için

Detaylı