Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer"

Transkript

1 Download von / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu aratırma, Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı ve Türkiye veren Sendikaları Konfederasyonu ibirlii ile hazırlanmıtır.

2 Avrupa daki Türk Kadının Yaam Koulları Kalıcı bir toplum haline gelen Avrupa daki Türk göçmenler her ne kadar geleceini bu ülkelerde görüyorsa da, 45 yıllık bir göç süreci sonrasında bile bulundukları ülkelerin çounluk toplumuyla tam anlamıyla iç içe yaayamamaktadırlar. Göçmenlerle yerleik toplum arasındaki daha çok kültürel faklılıktan kaynaklanan mesafeli yaamla birlikte, azınlık toplumuna ve kültürüne karı önyargılar ortaya çıkmaktadır. Bu ön yargılar, özellikle Avrupa daki toplumsal yaamda fazla yer almayan Türk kadınına yönelik olarak younlamaktadır. Avrupa ülkelerinde, Türklerin youn yaadıkları Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde medyanın kamuoyuna yansıttıı aile içi iddet, zorla evlilikler ve töre cinayetleri gibi olgular, kamuoyunda Türk kadınları üzerine yanlı veya tek yönlü fikirlerin olumasına yol açmaktadır. Lanse edilen imajlar, Türk kadınlarının babaları veya eleri tarafından baskı altında tutuldukları, kendi sorumluluunu taıyamayacak, acınacak durumda ve geri kalmı bir düünce yapısında oldukları yönünde bir kanaatin ekillenmesine yol açmıtır. Örnein, çou durumda geleneksel giyim tarzının bir parçası olan baörtüsü takan kadınlar, katı dindar eilimlere sahip kiiler olarak görülmektedir. Türk kadını üzerine üretilen, bulundukları ülkenin dilini yeteri derecede konuamadıkları, ve eitim seviyelerinin düük olduu yönündeki görülerin yaygınlıı, Türk kadınlarının kültürel ve toplumsal uyumuna engel birer faktör olarak karımıza çıkmaktadır. Avrupa nın çounluk toplumlarınca benimsenen yaygın kanı çerçevesinde baskı altında yaayan Türk kadınları, modern ve demokratik deerlerin uzaında görülmektedirler. Avrupa da yaayan Türk kadınları üzerinde üretilen bu imaj, üretildii alanı aarak Türkiye deki kadınları da kapsar bir hal almıtır. Bu aratırma, Almanya örnei üzerinde younlaarak, Avrupa daki Türk kadınının yaam koullarını ve aile içindeki konumu ve Türk erkek ve kadın göçmenlerin kadının rolüne dair beklenti ve öngörüleri çerçevesinde ele almaktadır. Aratırmanın bir dier özellii imajlara dair beklenti ve öngörülerin deerlendirilmesinin yanında, Türk kadınlarının ve erkeklerinin genel yaam ve aile içindeki rol bölüümünü reel düzlemde analiz etmesidir. Kadınların % 42 sini Aile Birleimi ile Gelenler Oluturuyor Göç sürecinin ilk yıllarında erkeklerin hakim olduu Türk nüfus yapısı, bugün dengelenmeye yakın bir noktada olmasına karın, ilk yılların nüfus yapısı üzerindeki etkileri, bugün daki gözlemlenebilir niteliktedir. Almanya da yaayan Türk kadın göçmenler erkeklere nazaran daha düük bir ya ortalamasına sahiptir. Bugün Almanya da yaayan Türk kadınlarının üçte birini 30 ya altı kadınlar oluturmaktadır. Kadınlar arasında yalı nüfus % 3 lük bir yer tutarken, bu oran erkekler arasında % 8 dir. Dier yandan Almanya da bulunan Türk kadınlarının ülkedeki ikamet süreleri, erkeklere göre daha kısadır. Kadınlar arasında 22 yıl olan ortalama ikamet süresi, Türk erkekleri arasında 24 yıldır. Ankete katılan kadınların % 42 sini elerini takiben Almanya ya aile birleimi ile gelmi kadınlar oluturmaktadır. Almanya ya dorudan çalıma amacıyla gelmi olanlar ise, % 3 lük bir paya sahiptir. 30 Ya altı Kadınların % 77 si Almanya Eitimli Almanya daki Türk göçmenler arasında kadınlar, erkeklere nazaran daha yüksek oranda Alman eitim sisteminden geçmi bulunmaktadır. 30 ya altındaki kadınlarda % 77 ye ulaan Almanya da örenim görmülük oranının bu seviyeye ulamasında temel nedenler; göçmen Türk kadınların erkeklerden daha genç bir kitle olmaları ve Almanya da domu olanlar arasında oransal olarak daha fazla yer tutmalarıdır. Ancak hiç eitim görmemiler arasında da kadınların oranı erkeklere göre daha yüksektir, bununla beraber bu durum ileri yalardaki göçmenlerle sınırlıdır. Mesleki eitim açısından bakıldıında kadınlar erkekler karısında daha kötü durumdadırlar. Almanya da yaayan Türkler arasında kadınların % 59 u hiçbir mesleki eitimden geçmemiken, bu erkekler arasında % 40 dır. Buna paralel üniversite mezunu kadın oranı da erkeklere nazaran daha azdır. Kadınlar Erkeklerden Daha yi Almanca Kullanıyor Türk kadınlarının yeterli Almanca bilgisine sahip olmadıklarına dair ön yargı, açık bir seçici algılama örneidir. En azından subjektif bir deerlendirme ile kadınların Almanca bilgi seviyesinin hiç de erkeklerinden düük olmadıını söyleyebiliriz. Hatta kadınlar erkeklerden daha iyi bir Almanca kullanmaktadırlar. Genç ya gubunda yer alan kadınlar arasında ya arasında bulunan kadınlar aynı konumdaki erkeklere göre daha iyi Almanca bilgisine sahiptirler. 1

3 Ev hanımlarının % 60 ı Durumundan Memnuniyetsiz Türk kadınlarının çalıma yaamında yer alma oranı açıkça erkeklerden daha düüktür. Bu, çalıma ve aile yaamına dair güçlü bir geleneksel rol tanımlamasını yansıtmaktadır. Kadınların yalnızca % 20 si tam zamanlı, % 14 ü de yarım zamanlı olarak çalımaktadır. Tablo: Türk Kökenli Kadınların Çalıma Yaamında Yer Alma Oranları Younluk Oran (%) Ev Kadını ,8 Tam Zamanlı Çalıan ,0 Yarı Zamanlı Çalıan ,6 siz 92 9,5 Örenci 72 7,4 Annelik zninde 40 4,1 Emekli 28 2,9 Dier 36 3,7 Toplam ,0 Ev hanımı olarak yaamlarını sürdüren göçmen Türk kadınlarının büyük bölümü, bu statülerini gönüllü olarak edinmemitir. Ev hanımlarının % 60 ı çalıma yaamına dahil olmayı arzu ettiini belirtirken, % 40 lık bölümü mevcut statülerinden memnuniyetlerini ifade etmektedir. Çalıma yaamına girme arzusunda ya veya çocuk sahibi olmak olumsuz bir etki yapmamaktadır. Çalıan Kadınların % 61 i iinden memnun deil Çalıan kadınların megul oldukları ilerin seviyesi çalıan erkeklerinkine oranla yüksektir. Kadınlar ve özellikle de genç yatakiler açık bir biçimde erkeklerden daha sık rastlanır biçimde memuriyet tarzında ilerle meguldürler, ancak uzman olarak çalıanlara sık rastlanamamaktadır, çi olarak çalıan kadınların oranı erkeklere göre yalnızca bir parça düüktür. Bununla beraber çalıan kadınların yalnızca % 61 i yaptıkları iin kendi nitelikleri ile uyumlu olduunu ifade etmektedir, Bu oranın en düük olduu grup içi kadınlar iken, en yüksek olduu grup memur statüsünde çalıan ve okul ya da iletme içi eitim sahibi kadınlardır. Buna karın üniversite mezunu kadınlar ortalamanın altında bir sıklıkla mevcut ilerinin seviyesinden memnundurlar. Kadının Genel Rolünün Nitelenmesi Kadınların genel anlamda rollerine dair incelemede kapsamlı bir ifadeler listesi oluturularak, ankete katılan erkek ve kadınlara sunuldu ve bu ifadelere katılıp katılmadıkları, katılıyorlarsa bunun tamamen katılma mı yoksa kısmen katılma mı olduu sorulmutur. zleyen tabloda tüm ifadeler yer almaktadır. Tablodaki kavram ifadesi altında yer alan veriler, deerlendirmenin hangi kavramlar üzerinden yapıldıına dairken, boyut ifadesi altında yer alan seçenekler, soruların hangi yönleri ortaya çıkarmayı hedeflediini göstermektedir. Tablo: fadeler, Kavramsal Alanlar, Kadının Toplumsal Yaamdaki Rolüne Dair Boyutlar fade Kavram Boyut Erkeklerin yaamı kadınlarınkinden daha kolaydır. Kadınlara göre istedikleri pek çok eyi yapabilmekte, istemediklerini yapmamaktadırlar Erkeklerin Yaamı - Kadın haklarına siyasi alanda, aile içinde ve özel yaamda daha youn biçimde saygı gösterilmelidir. Genç kızlar için meslek eitimi gereksizdir, çünkü evlendikleri zaman mesleklerini bırakmaktadırlar. Kadın haklarının güçlendirilmesi Meslek eitimi gereksizdir modern geleneksel 2

4 Kendi gelirine sahip olmak kadınlar için önemlidir. Kiisel gelir modern Kadınlar öncelikle aile ve ev ileri ile ilgilenmelidir, bir meslekle deil. Geleneksel Kadın Rolü Kadınlar için bir meslek eitimi ve kendi gelirine sahip olma önemlidir. Meslek Eitimi Önemli geleneksel modern Kadınların genel rolüne dair deerlendirmede ifadelere verilen onayların açık biçimde geleneksel bir kadın imajına deil, modern bir kadın imajına dönük olduu görülmektedir. Kadınlar Politikada ve Aile içinde daha fazla güç istiyor En büyük onay oranını % 97 ile kadın haklarının politika ve aile içinde güçlendirilmesine dair ifade almıtır. kinci sırada % 90 ile kadınların meslek eitiminin ve bu balamda kendi gelirlerine sahip olmalarının önemli olduuna dair ifade yer almaktadır. Katılımcıların % 84 ü kadınların kendi tasarruflarında gelirlerinin olmasına önem atfetmektedir. Ancak gerçekte kadınların yalnızca % 69 u kendi tasarrufları altında bir gelire sahipken, yarısından fazlasının bir meslek eitimi yoktur. Grafik: Kadının Genel Rolüne Dair Deerlendirme (%) Meslek Eitimi Gereksizdir 7,1 1,9 90,6 Geleneksel Kadın Rolü 24,3 27,2 47,1 Erkeklerin Yaamı Kiisel Gelir 46,2 14,3 38,5 83,7 9,9 5,4 Tamamen Katılıyor Kısmen Katılıyor Katılmıyor Meslek Eitimi Önemli 89,5 7,6 2 Kadın Haklarının Güçlendirilmesi 96,6 1,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yüksek Ya Grupları Geleneksel Kadın majını Onaylamıyor Kadın imajının farklı sosyal gruplardan erkek ve kadınlar arasında nasıl anlaıldıına dair daha net tespitler yapabilmek için, kadının geleneksel rolüne dair, Kadınlar öncelikle aile ve ev ileri ile ilgilenmelidir, bir meslekle deil. ifadesi, görüülen kiilere yöneltilmi, bunu onaylayıp onaylamadıkları sorulmutur. Belli bir çekirdek grup, geleneksel kadın imajına dönük beyanda bulunurken, dier bir grup buna muhalif bir konumda yer almaktadır. Tabloda yansıtılan, geleneksel kadın imajına dair ifadeler, tümüyle veya kısmen katılımları yansıtmaktadır. 60 ya üstü kadın ve erkekler kendilerinden daha genç yataki gruplara dahil olanlardan daha nadir biçimde geleneksel kadın imajını onaylamaktadır. Buna ek olarak, erkekler arasında onaylama oranı genç gruplar arasında izleyen gruplara göre daha yüksektir. Geleneksel kadın imajının ortalamanın üzerinde yaygın olduu en büyük grup hem erkekler hem hadınlar arasında ya grubundakilerdir. Daha yüksek yatakiler arasında bu yönde eilime daha az rastlanmaktadır. Bunun karısında genç yataki erkekler arasında bu kadın imajının ortalamanın üzerinde bir yaygınlıkta olduu görülmektedir. Oturum süresi sürekli olmayan, bununla beraber kadın ve erkekler arasında farklılıklar gösteren bir etkiye sahiptir. Kadını geleneksel rolü ile gören kadınlar arasında en büyük pay, yıldır Almanya da yaamakta olanlara aittir. En düük pay ise 4-9 yıldır Almanya da yaayanlardan olumaktadır. Geleneksel kadın imajının erkekler arasında ise en yaygın olduu grup ise yine aynı sürelelerle Almanya da kalmı olanlardır, erkekler arasında en düük onayı veren grup ise yıldır Almanya da yaayanlardır. Bu balamda uzun oturum süresi ile modern kadın imajının geleneksel imajın yerini aldıını söylemek mümkün görünmemektedir. Ne kadınlarda, ne de erkeklerde, tam tersi ekilde oturum süresinin geleneksel kadın imajını çekici kıldıını söyleme imkanı da bulunmamaktadır. 3

5 Pek aırtıcı olmayan biçimde, Türkiye de büyümü ve okula gitmi kadın ve erkekler, Almanya da büyüyenlere oranla daha sık görülür biçimde geleneksel kadın imajına eilim göstermektedirler. Kadın imajı yalnız eitim alınan ülkeye göre deil, aynı zamanda alınan eitimin seviyesine göre de deiiklik göstermektedir. Bu olgu erkekler için olduu kadar kadınlar için de geçerlidir. Yükselen eitim seviyesi ile, geleneksel kadın imajına onay verme davranıı azalma göstermektedir. Kadınlarda çalıma yaamına dahil olma, geleneksel kadın imajını onaylamayı beklenildii gibi düürürken, bu erkeklerde aynı etkiyi yapmamaktadır. Aksine çalımayan erkeklerin geleneksel kadın imajını onaylama oranı çalıanlara göre daha düüktür. Bu esasında, -aırtıcı olmayan biçimde- geleneksel kadın imajını çok nadir biçimde onaylayan erkek örencilerden kaynaklanmaktadır. Örenciler arasında kız örenciler ortalamanın üzerinde, hatta emekli kadınlardan daha sık biçimde geleneksel kadın imajına dönük eilim aırtıcı olmanın yanında Türk kadınlarının zihinsel kurgularının klielere denk dümediini göstermektedir. Hem kadın hem erkek emekliler hayret verici biçimde nadir olarak geleneksel kadın imajını benimsemektedirler. Kendilerinden eski aile içi ibölümünü en sıkı biçimde benimsemi olmaları beklenen emekliler arasında bu öngörü erkekler arasında dahi geçerli deildir. Kadınların mesleki konumları beklenildii üzere geleneksel imajın benimsenmesinde tesir etmektedir. çi kadınlar geleneksel kadın imajına en balı grupken, bunu memurlar ve serbest çalıanlar izlemektedir. Bu erkekler arasında söz konusu deildir. Memur statüsünde çalıan erkekler açık biçimde geleneksel kadın imajını ortalamanın üzerinde olmak üzere onaylamaktadırlar, bu erkek içiler arasında daha nadir görülmektedir. Baımsız çalıanlar erkekler arasında da geleneksel imaja en az balılık gösteren topluluktur. Memur statüsünde çalıan kadınlar ile aynı statüyü paylaan erkekler arasında kadın imajına dair göze çarpar bir fark görülmektedir. Memur statüsünde çalıan kadınların yalnızca dörtte biri geleneksel kadın imajını onaylarken, bu erkekler arasında % 75 dir. Tablo: Sosyo-Demografik Yapı ve Cinsiyetlere Göre Geleneksel Kadın majını Onaylama* (%) Ya Grupları Oturum Süresi Eitim alınan ülke Mezun olunan okul Geleneksel kadın imajını Kadınlar onaylama Erkekler 30 ya altı 39,3 60, ya arası 43,4 56, ya arası 46,4 67,8 60 ya ve üzeri 43,5 61,3 3 yıla kadar 42,9 60,6 4-9 yıl arası 27,8 70, yıl arası 52,0 59,3 20 yıl ve üzeri 39,6 60,0 Türkiye 45,3 64,1 Almanya 38,2 54,4 Eitim almamı 54,6 73,3 lkokul 40,3 54,7 Ortaokul 40,0 70,2 Orta seviye eitim (Realschule/Mittlere 38,7 67,6 Meslek okulu 40,7 50,0 Lise 36,7 55,0 Üniversite Öncesi Mezuniyet Derecesi- 26,2 41,2 4

6 Çalıma Yaamına Dahil Olma Çalımayanlar Meslek Dindarlık Çalımayanlar 48,8 56,5 Çalıanlar 30,2 63,5 Örenci 44,5 41,3 Emekli 22,0 56,9 ssiz 50,0 64,5 Ev Hanımı 51,8 - çi 36,7 63,8 Memur 24,0 74,5 Baımsız Çalıan 15,0 46,2 Dindar 46,5 68,0 Dindar Olmayan 30,4 49,1 Toplam 42,2 60,1 * tamamen veya kısmen Göç Sürecinde Kadının Rolü ve Aile içi iddet Kadınların toplum içindeki geleneksel rollerine dair görülerinin yanında, ankete katılanlara Türk kadınının konumuna ve ilikili olarak göç sürecinde ailelere dair üç ayrı ifade sunularak bu konulardaki kanaatleri soruldu. Tablo: Göç Sürecinde Kadının Rolüne Dair fadeler ve Kısaltmalar fade Almanya daki Türk erkeklerinin bir kısmı, Türkiye dekilerden daha fazla gelenek bilincine sahiptir. Almanya daki genç Türk kadınları, anneleri ve büyük annelerinden daha güçlü biçimde eitlik için gayret sarfetmelidirler. Türk ailelerinde kadın ve çocuklara karı iddet toplumsal ve cezai yaptırımlarla dılanmalıdır. Kısaltma Erkekler geleneksel bilince sahip Daha güçlü eitlik Aileden iddetin dılanması Sıkı toplumsal ve cezai yaptırımlarla Türk ailelerinde kadın ve çocuklara yönelik iddetin engellenmesi gerektiine dair ifadeye dair büyük oranda onay verildii görülmektedir. Ankete katılanların dörtte üçünden fazlası tamamen, % 13 ü ise kısmen sıkı tedbirlere onay verirken, % 8 lik bir grup buna gerek görmemekte, % 13 ünün ise bunu kısmen onayladıı da gözden kaçırılmamalıdır. Görülmektedir ki, aratırmaya katılanların bete biri aile içi iddetin dılanmasına dair tedbirleri zorunlu görmemektedir. Almanya daki genç Türk kadınlarının daha güçlü biçimde kendilerini eitlemek için çalımaları gerektiine dair ifadeye katılımcıların % 61 i tümüyle katılırken, % 23 ü kısmen katılmaktadır. Almanya daki Türk erkeklerinin Türkiye dekilere kıyasla daha fazla gelenek bilinçli olduklarına dair % 57 lik bir çounluk tümüyle, % 18 lik bir grup ise kısmen katılmaktadır. Dikkat çekici ve hayret verici olan, kadınların ve erkeklerin ifadeleri deerlendirmelerinde neredeyse hiç fark bulunmamasıdır. Türk ailelerinden kadın ve çocuklara karı iddetin dılanmasına dair tamamen ve kısmen onaylama davranıında erkeklerin kadınlardan daha fazla yer aldıkları görülmektedir. Daha Fazla Eitlik 5

7 Kadınlar 63,2 21,8 12,7 Erkekler 59,4 23,2 14,2 Toplam 61,2 22,6 13,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tamamen Katılıyor Kısmen Katılıyor Katılmıyor Aile içi iddete karı önlem alınması Kadınlar 76,4 12 9,5 Erkekler 77,9 14 5,8 Toplam 77,2 13 7,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tamamen Katılıyor Kısmen Katılıyor Katılmıyor Tablo: Aile çi iddetin Sert Yaptırımlarla Önlenmesine Dair fadeye Sosyodemografik Özellikler ve Cinsiyetlere Göre Onay Verme* Oranları (%) Ya Grupları Oturum Süresi Eitim Alınan Ülke En Son Mezun Olunan Okul 6 Ailede iddetin Önlenmesi Kadınlar Erkekler 30 ya altı 92,0 87, ya arası 86,0 92, ya arası 87,3 93,8 60 ya ve üzeri 92,9 95,4 3 yıla kadar 100,0 83,3 4-9 yıl 91,7 94, yıl 88,0 92,1 20 yıl ve daha fazla 88,0 91,8 Türkiye 88,2 93,5 Almanya 89,1 89,1 Eitim almamı 88,1 92,5 lkokul 90,9 91,7 Ortaokul 90,0 92,5 Orta seviye eitim (Realschule/Mittlere 91,9 87,5

8 Meslek okulu 88,9 93,2 Lise 86,3 92,5 Üniversite Öncesi Mezuniyet Derecesi- 83,3 88,3 Çalıma Yaamına Katılım Çalıma Yaamının Dıındakiler Mesleki Konum Dindarlık Kültürel Oryantasyon Çalımayanlar 87,8 91,6 Çalısanlar 89,5 92,0 Örenci 88,9 89,7 Emekli 92,8 92,3 7 siz 89,1 91,5 Ev Hanımı 85,5 - çi 85,9 93,9 Memur 94,0 94,8 Baımsız Çalıan 90,0 76,9 Dindar 88,8 93,1 Dindar deil 87,9 90,6 Geleneksel 73,9 89,0 Karma 89,9 94,1 Modern-liberal 90,3 90,5 Toplam 88,4 91,9 * tamamen veya kısmen onay Anket Sonuçlarına Dair Genel Deerlendirme Anket sonuçlarının genel bir deerlendirmesi yapıldıında; elde edilen verilerin Türk kadının konumu üzerine özellikle okul eitimi, dil yeterlilii ve iliki ve toplumsal uyum konularında mevcut çok sayıda önyargı ve klieleri dorulamadıını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle Almanya da yetien Türk kadınının eitiminin, aynı ya grubuna dahil Türk erkeklerinden daha yüksek olduu anket sonucu ortaya çıkmıtır. Bu guba ait Türk kadınlarının Almanca dilini yeteri derecede iyi konutuu, hatta Türk erkeklerine göre daha iyi konutuu da aratırmadan elde edilen sonuçlar arasındadır. Almanlarla ilikilerde de Türk kadınına ilikin yaygın kanının aksine, Almanlarla irtibatın sanıldıı kadar az olmadıı görülmektedir. Ancak Almanya ile daha güçlü baı olan kadınlarda (ikamet, eitim, meslek vb.), büyük bir bölümünün Almanya da kendisini vatanında ve iyi hissetmesine, Türkiye ye dönmeyi düünmemesine ramen, kültürel bir parçalanma gözlemlenmektedir. Bu durum, Türk kadınlarının konumlarının memnuniyet verici iyi bir konumda olduu ve göç ve uyum politikası dahilinde yeni tedbirlerin alınmasına gerek olmadıı anlamına gelmemelidir. Tam tersine, bu durum kadınları ilgilendirdii gibi, Türk erkeklerinin de konumları açısından oldukça önemlidir. Özellikle meslek eitimi, kadının i hayatında yer alması ve çalıabilmesi için destekleyici önlemler aciliyet arzetmektedir. Genç Türk kadınlarının i hayatına daha az dahil olmaları karısında, özellikle genel okul eitiminden sonra meslek eitimine devam edebilmeleri için, bu gruba ve alielerine destek verici ve ö- zendirici çalımalar yapılmalıdır. Genç kadınların i hayatına katılmamalarında, ilgi azlıı veya düük motivasyondan önce, yuva kurma ve ailenin karı çıkması ana sebepleri oluturmaktadır. hayatını tevik edici ve destekleyici çalımalar, özellikle vasıflı kadınların ve erkeklerin eitim seviyelerine e deerde imkanlar yaratmalıdır. Yalnızca Türk kadının deil, tüm kadınların çalıma hayatına destek verebilmek amacıyla, özellikle i ve aile hayatını kolaylatıracak imkanların sunulması gerekmektedir. Türk kadınının Alman kadınlara göre daha az i hayatında daha az yer alması, aile kurmanın ve çocuk yetitirmenin ön planda olmasını dorulasa da, bu durum Türk kadınının çocuklarını daha az yuvaya gönderdikleri anlamına gelmemektedir. Temel sorun Almanya da çocuklu kadınların daha rahat

9 çalıabilmesi için yeterince yuva, kre ve buna benzer kurumların sunulmamasından kaynaklanmaktadır. Anaokullarının yaygınlatırılması dayaygın bir beklenti olarak karımızda durmaktadır. Türk toplumu hala geleneksel aile yapısına sahiptir; kadınların büyük bir bölümü çalımamakta, ev hanımı ve annelik görevlerini üstlenmektedir. Çalıan Türk kadınları için de; kuaklar üstü bir analiz yapıldıında, aile içinde görev daılımı, örnein çocuk bakımı ve ev ileri genellikle kadınların sorumluluundadır. Kadınların büyük bir bölümünde aile ve i hayatının beraber yürütülemeyecei kanısının yaygın olması, Türk kadınlarının meslek eitimi görmelerini ve i hayatına atılmalarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bazı durumlarda, ailenin veya ein bu durumu desteklememesi de, kadınların bu alanlarda daha az yer almalarına temel bir nedendir. Ankete katılan ev kadınlarının önemli bir bölümü bu yüzden, bu konumlarından memnun olmadıklarını, çalııp para kazanarak ekonomik baımsızlıklarını elde etme isteklerini bir öncelik olarak dile getirmilerdir.. Aratırma, Türk kadınlarının hiç de gözardı edilmeyecek bir oranının (ankete katılan toplam kadınların üçte biri; çalıan kadının bete biri) kendi ihtiyaçlarının karılanması için, kendilerine ait herhangi bir paranın olmadıını, böylece karar özgürlüünün kısıtlandıını ortaya çıkarmıtır. Kadınlar, erkeklerin (elerin) üçte birinin böyle bir durumu desteklemediklerini dile getirmilerdir. Geleneksel aile yapısının gerçek yaamda yaygınlıına ramen, bu durum yine de kadın ve erkekler tarafından kabul edilmemektedir. Buna göre; gerek kadınlar gerek erkeklerin yarısı bu durumu, yani kadının ev kadını ve annelik rolünü tasvip etmemektedir. Buna ramen kadınların bete biri ve erkeklerin dörtte biri bu klasik rol daılımını doru bulduklarını belirtmilerdir. Bu klasik aile daılımını doru bulan erkekler arasında, genç erkekler daha yalı kuaa göre pek fazla bir deiiklik göstermemitir. Kadının meslek eitimi alması, çalıması, ekonomik baımsızlıı ve kadının eitlii gerek kadınların gerek erkeklerin büyük bir bölümünün verdii cevap olmutur. Bu sonuç, genç kızların meslek eitim durumlarının gelecekte daha da düzelecei ümidini artırmaktadır. Türk ailelerinde kadın ve çocuklara yönelik iddetin engellenmesi gerektiine dair ifadeye dair büyük oranda onay verildii görülmektedir. Dikkat çeken, kadınların ve erkeklerin ifadeleri deerlendirmelerinde neredeyse hiç fark bulunmamasıdır. Türk ailelerinden kadın ve çocuklara karı iddetin dılanmasına dair tamamen ve kısmen onaylama davranıında erkeklerin kadınlardan daha fazla yer aldıkları görülmektedir. Yalı kadınlar (erkekler de) bazı noktalarda gençlere göre daha da ilerici görülere sahip olduklarını göstermilerdir. Alman kadınlarının konumları üzerine ise, Türk kadınları bazı durumlarda Alman kadınlarını örnek aldıklarını veya almak istediklerini belirtmilerdir. Alman kadınının özellikle kendi hayatlını belirleme ile e veya partner seçiminde serbestligi, özgürlük olarak nitelendirilmesine ramen, daha fazla sorumluluk ve aile içindeki eksik dayanıma ya da eksik güvence de, modern kadın rolünün olumsuz yanları olarak görülmektedir. 8

10 9

11 ! $ %&"!"#! $$%& '( ) '%& * +!( $, & (!-'.//0 * //0, & %! 4* 21 5 '* 6 6 #! 7 &.// 6 & //5 * ( 1 10

12 '( 8 ' 7! ( 9- #! ' :2 * 7! 6 ;;(! <=;> * *? 1 217!.//5=; 3 1 7!(! * * )( 0, 7 ' :2 ' ''7!12! '1 6!7( 2 ''' %' B :! C D 3 )! 723+ E ' '6 ' * F *! 3!! F G!%2!; F ;" + <;"> ' !.//A ;" 2'''' (,( - 0.+H1*.2 623#!! '$/ * *' ( * 71* $ IJ % % " *./// ' 1 '! 71*.//A! ( K! LL 71*! * * 71*! '' 11

13 ./ I C M C N C M 3 ( M6#! 1 $ 'M *"+ 50 G ' 4' 2 2 6( 23 #! - '' 8 ' G* 2 * 1F! 1F6 '6 2''( 2.//0 ' G " !( 1 ' 2 '(6 *! * 01! ) C+ 6.//AG%'( B C '', 1! 1F 2! 6.//5 ' G "+* 1F 3( 1 6 ' '! 1 * 6( '* 2!' 0 42 #' 6 #! H3!6& '' ':2 +! 3 1 1F( * 4*! 12 6 ' G"+ 1F &OG 1F * H32 *! ' * '' #' 6 * 12

14 ""+ 8? ' % :2! '* :2 -'#! C '''* ''+( * :2.//A.//0 ' G ( * 31' /- D'+.! $ - #! G! 6 6'( '. '! 7 +? + '! * 0 * ' G ( 3 ''''!1 13

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel)

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUS AIRI GÖÇ

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KENTSEL ALANLARA GÖÇ EDEN KIRSAL NÜFUSUN

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005

Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005 Sivil Toplum Endeks Projesi Gösterge Puanlama Tablosu Aralık 2005 STEP Gösterge Puanlama Tablosu Önsöz STEP Gösterge Puanlama Tablosu, CIVICUS tatarfından Sivil Toplum Endeks Projesi (STEP) kapsamında

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

BATI TRAKYA TÜRKLERNN AVRUPA YA GÖÇLER, BULUNDUKLARI ÜLKELERDEK YAAM KOULLARI VE KMLK ALGILAMALARI WEST THRACE TURKSH'S IMMGRATON TO EUROPE

BATI TRAKYA TÜRKLERNN AVRUPA YA GÖÇLER, BULUNDUKLARI ÜLKELERDEK YAAM KOULLARI VE KMLK ALGILAMALARI WEST THRACE TURKSH'S IMMGRATON TO EUROPE BATI TRAKYA TÜRKLERNN AVRUPA YA GÖÇLER, BULUNDUKLARI ÜLKELERDEK YAAM KOULLARI VE KMLK ALGILAMALARI WEST THRACE TURKSH'S IMMGRATON TO EUROPE Cem ENTÜRK Özet Statüleri Lozan antlamasıyla tanınmı bir azınlık

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

SURYEL SIINMACILARIN KIRIKHAN A (HATAY) ETKLER THE EFFECTS OF SYRIAN REFUGEES ON KIRIKHAN (HATAY) Ahmet ATASOY 1 Hasan DEMR 2

SURYEL SIINMACILARIN KIRIKHAN A (HATAY) ETKLER THE EFFECTS OF SYRIAN REFUGEES ON KIRIKHAN (HATAY) Ahmet ATASOY 1 Hasan DEMR 2 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SURYEL SIINMACILARIN

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

!  #$! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 38 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş Aralığınız? 16-25 26-30 30 ve üzeri 3 [3]Gelir düzeyiniz? 700 ve altı 700-1500

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 VATANDALIK BLNC ÜZERNE: Ege Üniversitesi, letiim Fakültesi Örencilerinin Bilgi, Vatandalık

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği tepav The Economic Policy Research Foundation of Turkey Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği Ali Sökmen, TEPAV 4 Aralık 2013 Çerçeve Almanya nın eğitim sistemi ve dil politikası Almanya

Detaylı

Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri

Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri ERC Working Papers in Economics 04/13 October 2004 Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri Murat Koyuncu University of Washington Fikret enses ktisat Bölümü

Detaylı

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R Özel Ege Lisesi 5. Sınıf Ö rencileri Yıllık projesi Baran B L Bu ra Ülgen ÖZBEK Ekin EV NÇ Orkun KARAGÖZ Tahsin TA ER Yi it SARITABAK Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R ÇNDEKLER Home Office

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Yönetim ve Hesapverme Sorumluluu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Badenetçi 22. Grup Ekim 2002

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES Hazırlayan: Nilda Bullain Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) Aratırma ve Katkı: Filiz Bikmen Türkiye Üçüncü

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 YEN GÖÇMENLK MEKÂNLARI OLARAK YEN KURULAN ÜNVERSTELER: ORDU ÜNVERSTES

Detaylı