LI PERFORMANS ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI 2015 YILI PERFORMAN OGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PER FORMANS PROGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LI PERFORMANS ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI 2015 YILI PERFORMAN OGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PER FORMANS PROGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS"

Transkript

1 LI PERFORMANS ROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMAN 05 YILI PERFORMANS OGRAMI PROGRAMI ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI NS 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI P FORMANS PRO 05 YILI PER ROGR

2

3 Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır

4 Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

5 Değerli Hemşerilerim; Suyun korunması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak yüksek standartlarda hizmet veren, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, alanında rehberlik yapabilecek bir kurum olabilmek için yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. ASAT Genel Müdürlüğümüzün 05 yılı performans programı, su yönetiminde rehberlik yapabilecek bir kurum olmak hedeflerimizle bire bir örtüşür niteliktedir. 660 sayılı Kanun ile birlikte km olan hizmet alanımızda yatırımlarımızı büyük bir azim ve şevkle Antalya halkına sunmaya devam edeceğiz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarına uzun vadeli çözüm olacak altyapı projeleriyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir, temiz bir çevre bırakma kararlılığındayız. Antalya halkına bugününde içme suyu, atıksu ve altyapı sorunlarından uzak temiz bir çevre sunmayı gelecek nesillere ise daha yaşanabilir bir Antalya bırakmayı bir borç biliriz. Bütün çalışmalarımızı yaparken hesap verme bilinciyle hareket ederek açık ve şeffaf politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun bir gereği olarak faaliyetlerimizi tam ve doğru olarak bilgilerinize sunduk. Memleketimize vizyon kazandıran ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım.

6 Faruk KARAÇAY ASAT Genel Müdürü

7 Değerli Antalyalılar; Su Kaynaklarını en nitelikli şekilde koruyan; içme, kullanma ve endüstri sularının ihtiyaç sahiplerine temiz, etkin ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile ulaşmasını sağlayan; atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren; güler yüzlü, saygılı, erişilebilirlik ve güvenilirlikten ödün vermeyen; Kurumsal ve sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getiren; Çevre ve insan sağlığına duyarlı bir kurum olmak misyonu ile hizmetlerimize devam ediyoruz. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır. İçme ve kullanma suyunun şehrimizin en ücra köşesine kadar en uygun şekilde sunulması sağlanacaktır. Şehrimizin uzun vadede su ve atıksu problemlerine çözüm olacak altyapı projeleriyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir, tertemiz bir çevre bırakma azmindeyiz. 05 yılı Performans Programı şehrimize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

8 İÇİNDEKİLER. GENEL BİLGİLER.... YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.... TEŞKİLAT YAPISI.... FİZİKSEL KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS BİLGİLERİ..... TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ..... AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON, VİZYON VE İLKELER STRATEJİK ALAN VE AMAÇLAR PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEF TABLOLARI... 9 SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 9 ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 4 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...7

9 KİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 9 İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 4 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 5 YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 8 ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 9 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 4 TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...44 KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI (ÖZEL KALEM) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İDARE PERFORMANS TABLOSU DİĞER HUSUSLAR İZLEME VE DEĞERLENDİRME... 84

10 0 BÖLÜM. GENEL BİLGİLER.. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. Teşkilat Yapısı.. Fiziksel Kaynaklar.4. İnsan Kaynakları

11 . GENEL BİLGİLER. GENEL BİLGİLER. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ASAT Genel Müdürlüğü nün görev ve yetkileri başta 560 sayılı kanun, 56 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 59 Sayılı Belediye Kanunu, 8 sayılı Sular Kanunu ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ASAT Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir; 560 SAYILI KANUN; İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde, bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunları bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT ın hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 56 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU; 56 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7/r maddesine göre Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtılarak üretilen suları pazarlamak Büyükşehir Belediyesinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır. 05 PERFORMANS PROGRAMI

12 . GENEL BİLGİLER ASAT ın yetki ve görevleri ile ilgili kanunlar şunlardır. 560 sayılı İSKİ Kanunu 56 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 59 sayılı Belediye Kanunu, 464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 8 sayılı Sular Hakkında Kanun, 67 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun, 600 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 5 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 59 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 87 sayılı Çevre Kanunu, sayılı Maden Kanunu, 05 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 64 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 56 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 57 sayılı Türk Ceza Kanunu, 474 sayılı Kamu İhale Kanunu, 86 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 94 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 607 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun, 544 sayılı İl İdaresi Kanunu, 50 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 476 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 94 sayılı İmar Kanunu 98 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 05 PERFORMANS PROGRAMI

13 . GENEL BİLGİLER Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar: Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Sicil ve Sicil Amirleri Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Memurlara Ödenecek İkramiye Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırlama Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği. TEŞKİLAT YAPISI YÖNETİM ORGANLARI ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini yapmakla görevli olup; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ten ibaret organlar ile yönetilir. GENEL KURUL BAŞKANI: Büyükşehir Belediye Başkanı ÜYELERİ: Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri YÖNETİM KURULU Büyükşehir Belediye Başkanı ve 5 Üyeden Oluşur DENETÇİLER Genel Kurul Kararı ile Yıllığına Seçilen Denetçi ASAT GENEL MÜDÜRÜ Büyükşehir Belediye Başkanı Teklifi Üzerine İçişleri Bakanı Tarafından Atanır 05 PERFORMANS PROGRAMI

14 . GENEL BİLGİLER Genel Kurul: Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 560 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 59 Sayılı Belediye ve 56 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Görevleri: Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak, Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirtmek, Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 0 yıldan fazla süreli veya 0 milyon TL dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu na izin vermek, Dava değeri TL nın üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak, Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu na yetki vermek, Yönetim Kurulu nca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip, karara bağlamak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu nun Genel Kurul da görüşülmesini önerdiği, diğer işleri görüşüp karara bağlamak, YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların ASAT ın konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler PERFORMANS PROGRAMI

15 . GENEL BİLGİLER Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ a) Kuruluş amacına uygun olarak ASAT ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilânço, kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, c) Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak, ç) Beş yıllık ve yıllık yatırım plân ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, d) Genel Müdürlük çe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında genel müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdür e yetki vermek, e) Genel Müdürlük çe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, f) Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, g) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, ğ) 0 yıldan az süreli veya yıllık 0 milyon TL den az bedelli kiralama kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek, h) Dava değeri TL nin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, ı) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek genel kurulun onayına sunmak, i) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, j) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkartılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, k) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı na öneride bulunmak, l) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak, m) Genel Kurul un, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak. 05 PERFORMANS PROGRAMI 5

16 . GENEL BİLGİLER DENETÇİLER ASAT ın işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 0 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler ASAT ın çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanı na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI Genel Müdür: a) ASAT ı 560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT ı temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, d) Bütçe, İş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak, e) Kuruluş Kanununun üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğine uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, g) Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi, haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak, i) Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak, j) Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak, k) Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak, l) Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek, m) Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak. Genel Müdür Yardımcıları; () Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 0 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır, () Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularında hizmet konularından doğrudan mesuldürler, () Genel Müdürlüğün vizyonuna uygun olarak, İdarenin stratejik planının yapılmasını sağlamak, (4) Genel Müdür Yardımcılarına görev ve yetki devrinin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir PERFORMANS PROGRAMI

17 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sağlık ve İş Sağlığı Güvenliği Şube Müd. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü İç Kontrol Şube Müdürlüğü Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Gelir ve Bütçe Kesin Hesap Şube Müd. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Gazipaşa Şube Müdürlüğü Alanya Şube Müdürlüğü Akseki Şube Müdürlüğü İbradı Şube Müdürlüğü Gündoğmuş Şube Müdürlüğü Manavgat Şube Müdürlüğü Serik Şube Müdürlüğü Korkuteli Şube Müdürlüğü Elmalı Şube Müdürlüğü Kemer Şube Müdürlüğü Kumluca Şube Müdürlüğü Finike Şube Müdürlüğü Kaş Şube Müdürlüğü Abone İşleri Şube Müdürlüğü Tahakkuk ve Takip Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Malzeme İkmal Şube Müdürlüğü Makina Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü Harita Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü Terfi İstasyonları Şube Müdürlüğü Kanalizasyon Şube Müdürlüğü Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Su Üretim Şube Müdürlüğü Su Şebeke Şube Müdürlüğü Scada Şube Müdürlüğü Havza Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Tesisler Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİVİL SAVUNMA UZMANI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜD. ÖZEL KALEM HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİMİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU DENETÇİLER GENEL KURUL ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Demre Şube Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı 7

18 . GENEL BİLGİLER.. FİZİKSEL KAYNAKLAR HİZMET ALANI Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 660 sayılı Kanun ile birlikte hizmet alanı km coğrafi alanı kapsamaktadır. Hizmet verilen nüfus Türkiye İstatistik Kurumunun 0 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları na göre kişidir. 04 Ekim ayı itibariyle de adet aboneye hizmet vermekteyiz. BİNALAR Hizmet Binaları Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi nde yer alan Genel Müdürlüğümüz Merkez Binası başta olmak üzere 9 ilçede ve bazı mahallelerinde kurulan yeni hizmet binalarımızla hizmet vermektedir. Ayrıca, su ve atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonları, su depoları ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları yer almaktadır. HİZMET VERİLERİ İLİN TOPLAM NÜFUSU (kişi) İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (km ) KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km).700 İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU (km) ARITMA TESİSLERİ (adet) ABONE SAYISI (adet) PERSONEL SAYISI (kişi) PERFORMANS PROGRAMI

19 . GENEL BİLGİLER CİNSLERİNE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU (adet) BİNEK ARAÇ 0 ÇİFT KABİN PICK-UP 7 KAMYONET 0 MİNİBUS LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI(PANELVAN) FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI KAMYON 7 KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI 0 HİDROLİK TERTİBATLI KANAL AÇMA ARACI (KUKA) SONDAJ MAKİNASI LASTİK TEKERLEKLİ BEK-HO LEODER LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR TRAKTÖR KEPÇE ASFALT SİLİNDİRİ FORKLIFT HIYAP VİNÇ TEMİZ SU ARAZÖZÜ MOTORSİKLET 6 PALETLİ AKSKAVATÖR VİDANJÖR KAMYON 4 KAMP TREYLER 9 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ 6 TELESKOPİK BOMLU ÇOK AMAÇLI EKSKAVATÖR (GRADALL) ASFALT TAMİR ARACI TRAKTÖR 5 RÖMORK 8 TOPLAM 98 ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN DONANIMLAR DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR 5 LAZER YAZICILAR NOKTA VURUŞLU (MATRİS) YAZICILAR 0 ONLINE İNFERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 64 FOTOKOPİ MAKİNELERİ 6 SANAL SERVER + FİZİKİ SERVER 5 THINCLIENT 85 BİLGİSAYAR TOPLAMI 58 GENEL CİHAZ TOPLAMI 0 05 PERFORMANS PROGRAMI 9

20 . GENEL BİLGİLER.4 İNSAN KAYNAKLARI ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI ASAT Genel Müdürlüğü; Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 5 Daire Başkanlığından teşekkül eden karşılıklı saygı ve güvenin hakim olduğu, katılımın ve başarının önemsendiği bir kurum olma özelliği taşımaktadır. ASAT TÜM PERSONEL GENEL KADRO DAĞILIMI MEMUR 48 İŞÇİ 64 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4 TOPLAM 976 ASAT TÜM PERSONEL YAŞ GRUPLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI 0-0 YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ VE ÜSTÜ 7 TOPLAM PERFORMANS PROGRAMI

21 . GENEL BİLGİLER ASAT TÜM PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI KADIN 7 ERKEK 804 TOPLAM 976 ASAT TÜM PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI DOKTORA YÜKSEK LİSANS - MASTER FAKÜLTE (LİSANS) 7 YÜKSEK OKUL (ÖNLİSANS) 47 LİSE VE DENGİ OKUL 58 ORTAOKUL 65 İLKOKUL 56 TOPLAM PERFORMANS PROGRAMI

22 0 BÖLÜM. PERFORMANS BİLGİLERİ.. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.. AMAÇ VE HEDEFLER.. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGESİ VE FAALİYETLERİ.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.5. DİĞER HUSUSLAR

23 . PERFORMANS BİLGİLERİ.PERFORMANS BİLGİLERİ.. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ Su Kaynaklarının Yönetimi Atık Suların Yönetimi Su Kalitesi Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi Su Kaynaklarının Yönetimi Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüd işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması. Atık Suların Yönetimi Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması. Su Kalitesi Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, ASAT Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi Genel müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması. 05 PERFORMANS PROGRAMI

24 . PERFORMANS BİLGİLERİ..AMAÇ VE HEDEFLER... MİSYON, VİZYON VE İLKELER MİSYON Su Kaynaklarını en nitelikli şekilde koruyan; içme, kullanma ve endüstri sularının ihtiyaç sahiplerine temiz, etkin ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile ulaşmasını sağlayan; atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren; güler yüzlü, saygılı, erişilebilirlik ve güvenilirlikten ödün vermeyen; kurumsal ve sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getiren; çevre ve insan sağlığına duyarlı bir kurum olmak. VİZYONUMUZ Yüksek standartlarda hizmet veren, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, alanında rehberlik yapabilecek bir kurum olmak. İLKELERİMİZ Şeffaflık ve hesap verebilirlik Geleceği planlama Çevreye ve insana saygı Vatandaş ve personel memnuniyeti Sağlıklı su kaynaklarının temini Gelişime ve değişime açıklık Sürdürülebilir kalite yönetimi Güvenilirlik Kararlılık Bilimsellik Adil ve dürüst olmak Hizmet bilinci Alanında rehber bir kurum olmak 4 05 PERFORMANS PROGRAMI

25 . PERFORMANS BİLGİLERİ SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ STRATEJİK ALANLAR ATIK SULARIN YÖNETİMİ SU KALİTESİ 05 PERFORMANS PROGRAMI 5

26 . PERFORMANS BİLGİLERİ.. STRATEJİK ALAN VE AMAÇLAR STRATEJİK ALAN VE AMAÇLAR SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK ATIK SULARIN YÖNETİMİ ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK SU KALİTESİ 4 SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ 6 İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK 6 05 PERFORMANS PROGRAMI

27 . PERFORMANS BİLGİLERİ STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEF YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK 4 İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK 5 İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK 6 İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMAK SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ 7 GÖZLEM ALTINDA TUTMAK SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK 8 EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YER ALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜD 9 ETMEK 0 MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK STRATEJİK AMAÇ: KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK STRATEJİK HEDEF ŞEHRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN 4 BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU 5 MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 560 SAYILI YASANIN 5. MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALT YAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİ İŞLETMEK STRATEJİK AMAÇ: ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK 4 ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK 05 PERFORMANS PROGRAMI 7

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

KANUN NO: 2560 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 20 Kasım 1981 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Kasım 1981 - Sayı: 17523 5.t. Düstur,

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ KANUN Kanun no:2560 Kabul Tarihi:20/11/1981 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Rahmi PEKAR Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Meclis Üyeleri

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 1 2 "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR DİSKİ nin görev, yetki ve sorumlulukları, 560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 516

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 2 İcra eden, tatbik eden; karar verenden daima daha kuvvetlidir. 4 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

Detaylı

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İçmesuyu ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek VİZYONUMUZ İstanbul un

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

2014 Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur." M.Kemal ATATÜRK BASKİ FAALİYET

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÝSKÝ DÝYARBAKIR SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı