İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar Araştırması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar Araştırması"

Transkript

1 İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar Araştırması 08 Mart 2012 Yayın Hakkı: PwC, 2012 Her hakkı saklıdır. Bu raporun hiç bir kısmı PwC nin yazılı izni olmadan tekrar yazılamaz, geri alınabilen bir sistemde saklanamaz ya da her hangi bir şekilde çevrilemez. Bu doküman, sadece onu satın alan organizasyonlar tarafından kullanılabilir; elektronik ya da basılı ortamda üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Bu çalışmadan faydalanmak ve başka materyallerde kullanmak isteyenler PwC İstanbul Ofisine başvurabilirler.

2 İçindekiler Yönetici Özeti 3 1 Giriş 4 2 Katılımcı Profili ve Genel Bulgular 8 3 Demografik Kırılımlar Bazında Sonuçlar 16 4 PwC Türkiye ve İnsan Kaynakları Hizmetleri 44 5 Araştırmalar ve PwC 47 2

3 Yönetici Özeti PwC İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak hazırladığımız İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulamalar araştırmamızın raporunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu bölümün amacı, ilerleyen bölümlerde öne çıkan veriler ile ilgili özet bilgi sağlamaktır. Kurumlarda kaç kadın çalışan var, kaçı yönetici ve kadın çalışanlara yönelik uygulamalar neler gibi sorulara yanıt aradığımız bu çalışmada öne çıkan temel bulgular aşağıda yer almakta olup detaylar raporun ilerleyen sayfalarında bulunmaktadır.: Toplam kadın çalışan ve kadın yönetici oranlarının %30 civarında olduğu görülürken bu oranın özellikle Destek Fonksiyonlarında %40 ın üzerine çıktığı dikkat çekmektedir. Diğer yandan kadın çalışan ve kadın yönetici oranının İstanbul merkezli kurumlar ile yabancı sermayeli kurumlarda daha fazla olduğu görülmektedir. Kadın üst düzey yönetici oranı %30 civarında olup, bu oranın Ürün/Hizmet Fonksiyonunda toplam üst düzey yöneticilerin % 41 i seviyesinde olduğu görülmektedir. Ayrıca İstanbul merkezli kurumlar ile yabancı sermayeli kurumlarda da bu oran artmaktadır. Kurumların yaklaşık %90 ında 2011 yılı içerisinde terfi edenler arasında kadın çalışan bulunmaktadır. Terfi eden tüm çalışanlar içerisinde kadınların oranı %42 seviyelerindedir. Kurumların neredeyse yarısı doğum izin süresi boyunca limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapmakta ve bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici iş göremezlik ödeneğini kuruma geri ödemektedir. Süt izni politikasına bakıldığında kurumların yarısından çoğunun izin süresini çalışanın tercihine bıraktığı görülmektedir. Kurumların yarısından çoğunda özel sağlık sigortasında doğum teminatı uygulamasının bulunmadığı dikkat çekmektedir. Bunun yanında İstanbul merkezli kurumlar ile yabancı sermayeli kurumların bu teminatı yüksek oranda sağladığı görülmektedir. Kadın çalışanların gelişimine yönelik uygulamalara bakıldığında ise mobilite ve evden çalışmanın en çok tercih edilen uygulama olduğu dikkat çekmektedir. Kurumların neredeyse hiçbiri pozitif ayrımcılığa yönelik uygulamaları olmadığını belirtirken, var olan örneklere bakıldığında, kadın yönetici sayısının arttırılması, iş yerindeki fiziki şartların düzenlenmesinde bayan çalışanların isteklerinin öncelikli olarak ele alınması gibi hedef ve uygulamalar olduğu göze çarpmaktadır. 3

4 Giriş 4

5 Giriş Araştırmanın Amacı Bu rapor, Şubat 2012 de PwC İnsan Kaynakları Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen İş Dünyasında Kadın ve Kadın Çalışana Yönelik Uygulamalar Araştırması na ilişkin sonuçları sunmaktadır. Rapor, 43 katılımcı kurumun Şubat 2012 itibariyle geçerli olan uygulamalarına yönelik, kadın çalışanları için beyan ettikleri bilgileri baz alarak düzenlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye de faaliyet gösteren kurumların kadın çalışanları için sağladıkları uygulamalar ile ilgili güvenilir, objektif, kapsamlı ve güncel bir kaynak oluşturmak ve kurumların kendi uygulamalarını diğer uygulamalarla kıyaslayabilmesi; bu unsurlardaki gelişme, iyileştirme alanlarını belirleyebilmesi için veri sağlamaktır. Araştırmanın İçeriği Rapor 5 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takip eden Bölüm 2 de Katılımcı Profili ve Genel Bulgular ı, Bölüm 3 de Demografik Kırılımlar Bazında Sonuçlar ı bulacaksınız. Bölüm 4 ve 5 de ise aşağıdaki ana başlıklar bulunmaktadır; 4 PwC Türkiye ve İnsan Kaynakları Hizmetleri 5 Araştırmalar ve PwC Veri Toplama Araştırma, Şubat 2012 de PwC İnsan Kaynakları Hizmetleri Bölümü tarafından yürütülmüştür. Veri toplama işlemi; bu araştırma için online olarak hazırlanan anket yoluyla, bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. 5

6 Giriş Çalışan Grubu Ayrımı Ankette, kadın çalışanlara sağlanan yan hak ve uygulamaların fonksiyonlara göre ayrışabileceği göz önüne alınarak çalışan grupları bazında bir ayrıma gidilmiştir. Çalışan gruplarına ait detaylı tanımlamalar şu şekildedir; Destek Fonksiyonu İnsan Kaynakları, Mali İşler & Finans, Muhasebe, İdari İşler, Bilgi İşlem gibi destek fonksiyonlarında çalışan ve zamanının çoğunluğunu ofiste geçirdiği varsayılan çalışanları kapsamaktadır. Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Satış / Pazarlama, Tıbbi Satış Mümessilliği gibi fonksiyonlarda çalışan ve zamanının çoğunluğunu ofis dışında geçirme olasılığı yüksek çalışanları kapsamaktadır. Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu Üretim, AR-GE, Kalite ve Operasyon gibi kurumun ana faaliyetindeki ürün veya hizmetin üretim süreciyle direkt ilgili fonksiyonlarda ve Satınalma, Lojistik, İş Geliştirme, Proje Yönetimi, İthalat & İhracat, Müşteri Hizmetleri ve Halkla İlişkiler gibi üretime destek veren fonksiyonlarda görev yapan çalışanları kapsamaktadır. (Örneğin, yazılım şirketinde çalışan bir yazılımcının ya da bankanın operasyon kısmında çalışan bir kişinin de bu grupta değerlendirilmesi beklenmektedir.) 6

7 Giriş Araştırma Sonuçlarının Kullanımı Bu rapor, kadın çalışanlar için yapılan uygulamalar ve yan haklar ile ilgili, kurum açısından dış kıyaslamaya yönelik bir referans noktası oluşturmayı hedeflemektedir. Bir kurumun kendi göstergeleri, raporda yer alan göstergelerden çok farklı bir yönde ise bu farkın nereden kaynaklandığı, ne anlama geldiği ve ele alınması gereken bir iyileştirme noktası olup olmadığı konusunda inceleme yapılmasında fayda vardır. Raporda sunulan veriler doğru yan hak ve uygulamaları sunmamaktadır. Bunun nedeni her kurumun kendi doğrularının, stratejisine, hizmet seviyesine, performans sistemine ve toplam ücret paketi yaklaşımına göre farklılık göstereceği gerçeğidir. Gizlilik Araştırma sırasında edinilen her tür bilgi kesinlikle gizli tutulmaktadır. Bu rapor hazırlanırken herhangi bir kurumun bir diğeri hakkında doğrudan bilgi edinmemesi için gerekli önlemler alınmıştır. Kullanılan veriler İşin Doğası katılımcı kurumların beyanına dayanmaktadır. PwC İnsan Kaynakları Hizmetleri, gerekli durumlarda İşin niteliği verilerin doğruluğunu sorgulayıp katılımcılarla Çalışma teyitortamı etmiş fakat bağımsız olarak denetleyip tasdik Çalışma araçları etmemiştir. Gelişim Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri Kariyer planlama programları Terfi olanakları 7

8 Katılımcı Profili ve Genel Bulgular 8

9 Katılımcı Profili Bu bölümde, ilerleyen bölümlerdeki verilerin daha sağlıklı incelenmesi için, 43 katılımcı kurumun profilleri ile ilgili bilgi sağlamak amaçlanmıştır. Tablo 1: Sektör Bilgisi Sektör Katılımcı Sayısı İnşaat ve Yapı 4 Danışmanlık 4 Bilişim 4 Tekstil 3 Endüstriyel Üretim 2 Lojistik 2 Dayanıklı Tüketim 2 Gıda 2 Otomotiv 2 Holding ve Topluluklar 2 İlaç 2 Sağlık 1 Kimya 1 Eğitim 1 Turizm 1 Finansal Hizmetler 1 Hızlı Tüketim 1 Diğer 8 Tablo 2: Genel Merkez Lokasyonu Lokasyon Katılımcı Sayısı İstanbul 28 İstanbul Dışı 15 Tablo 3: Sermaye Yapısı Sermaye Yapısı Katılımcı Sayısı Yabancı 18 Yerli 17 Ortak Girişim 8 9

10 Tanım ve Açıklamalar Göstergeler İle İlgili Tanımlar Kurumların uygulamalarına ilişkin sonuçlar, ilerleyen sayfalarda genel olarak ve demografik bazda ayrı ayrı yer almaktadır. Bu bölümdeki tanım ve açıklamalar, sonuçların daha iyi anlaşılıp, yorumlanabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Üst Çeyrek Medyan Alt Çeyrek Katılımcıların %25 i bu seviyenin üzerinde kadın çalışan, yönetici, üst düzey yönetici ve kadın çalışan terfi oranına sahip iken, %75 i bu seviyenin altındadır. Üst medyan olarak da ifade edilir. Küçükten büyüğe sıralanan verilerin tam ortasındaki değerdir. Sıralı verileri eşit sayıda (% 50) veriye sahip iki eşit gruba ayırır. Katılımcıların %25 i bu seviyenin altında kadın çalışan, yönetici, üst düzey yönetici ve kadın çalışan terfi oranına sahip iken, %75 i bu seviyenin üzerindedir. Alt medyan olarak da ifade edilir. Grafiklerin Okunması 60% Kurum Genel Sonucu Fonksiyon Grupları Bazında Sonuçlar Toplam Kadın Çalışan Oranı Üst Çeyrek Değeri 50% 40% 43.92% 52.46% 46.87% 50.00% 48.21% Toplam Kadın Çalışan Oranı Medyan Değeri 30% 29.63% 33.06% 30.77% 25.23% Toplam Kadın Çalışan Oranı Alt Çeyrek Değeri 20% 10% 16.65% 18.40% 7.74% 0% Toplam Kadın Çalışan Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı 10

11 Genel Bulgular Bu bölümde, demografik kırılımlardan bağımsız olarak kurum genel sonuçları ele alınmaktadır. Katılımcılar arasında kadın çalışana sahip olmayan kurum bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, kadın çalışan sayısını belirten katılımcıların sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur. 60% 50% 40% 30% 43.92% 29.63% Grafik 1: Kadın Çalışan Oranı 52.46% 46.87% 33.06% 50.00% 30.77% 48.21% 25.23% 20% 16.65% 18.40% 10% 7.74% 0% Toplam Kadın Çalışan Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Katılımcılar arasında, yöneticileri arasında kadın çalışan bulunmayan kurum bulunmamaktadır. Grafik 2: Kadın Yönetici Oranı 60% 57.14% 50% 50.00% 50.00% 44.24% 44.44% 40% 30% 32.75% 26.32% 33.33% 31.88% 20% 20.00% 21.14% 17.33% 10% 0% Toplam Kadın Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Yönetici Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Kadın Yönetici Oranı Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu Kadın Yönetici Oranı 11

12 Genel Bulgular Katılımcıların %26 sında üst düzey yöneticiler arasında kadın çalışan bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, üst düzey yöneticileri arasında kadın çalışan bulunduran %74 şirketin yanıtları doğrultusunda hazırlanmıştır. Grafik 3: Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı 80% 70% 75.00% 60% 57.86% 50% 50.00% 40% 30% 20% 39.80% 30.00% 17.42% 38.10% 20.00% 33.33% 25.00% 41.67% 31.25% 10% 0% Toplam Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Terfiler Son bir yıl içinde kurumunuzda çalışan kaç kişinin terfi ettiğini belirtiniz? sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcıların %87 sinde terfi edenler arasında kadın çalışanların da bulunduğu görülmektedir. Terfi eden çalışanların içerisinde kadınların oranına bakıldığında ise katılımcı şirket arasında medyan değerin %42 olduğu görülmektedir. (Üst çeyrek değeri %50, alt çeyrek değeri ise %28,8 dir.) 12

13 Genel Bulgular Grafik 4: Doğum İzni Sırasında Maaş Uygulamaları 4.7% 4.7% 18.6% 48.8% 23.3% İzin süresi boyunca limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca çalışana ücret ödemesi yapılmaz; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan geçici işgöremezlik ödeneğini temin eder İzin süresi boyunca limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez Grafik 5: Süt İzni Politikası Grafik 6: Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Uygulamaları 58.1% 14.0% 4.7% 23.3% 23.3% 16.3% 9.3% 25.6% 25.6% Her gün 1-2 saat arası Haftada 1 tam gün süreli Toplu olarak 1-2 ay süreli Çalışanın tercihine bağlı Genelde 1-2 ay kullanılır Genelde 3-4 ay kullanılır Genelde 5-6 ay kullanılır Kullanılmaz Diğer 13

14 Genel Bulgular Grafik 7: Özel Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı 9.3% 34.9% 55.8% Hayır Evet Limitli (1,100-10,000 TL) Evet Limitsiz Grafik 8: Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Normal doğum teminatı 19 Mamografi (kontrol amaçlı) 18 Sezeryanla doğum teminatı 17 Çocukların özel sağlık sigortasına dahil olması 11 Özel Sağlık Sigortası bulunmamaktadır Çocuklara özel sigorta (% 50 işveren % 50 çalışan öder) 1 7 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

15 Genel Bulgular Grafik 9: Kadın Çalışanların Gelişimine Yönelik Uygulamalar Mobilite veya evden çalışma imkanı 12 Kadın çalışanların sosyalleşmesi ve iletişim ağını genişletmesi amaçlı kahvaltı, yemek, kokteyl vb. organizasyonlar 6 Kadınlara yönelik koçluk, liderlik eğitimleri 5 Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma 4 Kadın çalışanların izin, haklar, annelik, hastaneler, bakıcı bulma servisleri gibi ihtiyaçlarına yönelik bilgileri edinebilecekleri portaller Ulusal veya uluslararası kadın yöneticileri çalışma grupları 3 3 Kreş uygulaması 2 İş-Özel hayat dengesine yönelik psikolog desteği 2 Rol modellerle birlikte düzenlenen seminerler 2 İşe alımlarda kadın referanslar için fazladan ödüllendirme 1 Çocuk 2 yaşına gelene kadar kadın çalışana uygun vardiya planlaması (Yalnız boşanmış kadınlar çocukları 12 yaşına gelene kadar aynı haktan yararlanırlar) Kadınlara özel herhangi bir uygulama yoktur 1 6 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

16 Genel Bulgular Demografik Kırılımlar Tablo 4: Kadın Çalışanlara Yönelik Uygulama ve Yan Haklar Lokasyon Sermaye Yapısı İlerleyen bölümde lokasyon ve sermaye yapısı bazında ayrı ayrı ele alınan uygulamalar bu kısımda özetlenmiştir. Kadın Çalışan Oranı Kadın Yönetici Oranı Tüm Kurumlar İstanbul İstanbul Dışı Yerli Yabancı Ortak Girişim 29.6% 38.8% 13.4% 26.2% 40.2% 17.8% 32.8% 37.7% 22.5% 26.7% 40.0% 20.2% Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı 30.0% 33.3% 17.4% 20.0% 36.4% 20.0% Terfi Oranı 42.9% 42.9% 33.3% 50.0% 40.7% 36.4% Doğum İzni Sırasındaki Maaş Ödemesi Doğum İzni Sırasındaki Ücretsiz İzin Uygulaması Özel Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı 76.7% 85.7% 60.0% 70.6% 88.9% 62.5% 76.7% 82.1% 66.7% 70.6% 77.8% 87.5% 44.2% 57.1% 20.0% 29.4% 61.1% 37.5% Özel Sağlık Sigortası 90.4% 90.9% 84.2% 69.6% 97.6% 100.0% Kadın Çalışanlara Özel Uygulamalar 87.2% 91.7% 72.7% 70.6% 96.0% 100.0% İlk 4 değer ilgili kırılımlarda kadın çalışan oranını göstermektedir. Diğer değerler, ilgili uygulama ve yan hakları sağlayan katılımcıların yüzdesini göstermektedir. 16

17 Genel Bulgular Demografik Kırılımlar Tablo 5: Fonksiyon Grupları Bazında Kadın Çalışan Oranları Lokasyon Sermaye Yapısı Tüm Kurumlar İstanbul İstanbul Dışı Yerli Yabancı Ortak Girişim Destek Fonksiyonu 46.9% 50.0% 31.2% 41.3% 50.6% 35.0% Kadın Çalışan Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu 30.8% 38.5% 24.0% 29.2% 30.8% 34.6% 25.2% 36.0% 6.1% 26.9% 41.0% 6.2% Destek Fonksiyonu 44.4% 50.0% 26.3% 29.8% 60.7% 27.3% Kadın Yönetici Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu 33.3% 33.3% 28.6% 41.7% 34.0% 25.0% 31.9% 45.2% 19.0% 28.3% 39.4% 21.4% Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu 38.1% 50.0% 22.5% 26.7% 50.0% 20.0% 33.3% 33.3% 41.7% 41.7% 33.3% % 50.0% % - Değerler, ilgili kırılımlarda kadın çalışan oranını göstermektedir. Yeterli veri olmayan durumlar raporlanmamıştır. 17

18 Demografik Kırılımlar Bazında Sonuçlar PwC 2011 Yan Haklar Araştırması 18

19 Lokasyon İstanbul Bu bölümde, İstanbul lokasyonunda yer alan 28 katılımcının sonuçları yer almaktadır. Genel merkezi İstanbul da bulunan katılımcılar arasında kadın çalışana sahip olmayan kurum bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, kadın çalışan sayısını belirten katılımcıların sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Grafik 10: Kadın Çalışan Oranı 60% 50% 49.72% 59.29% 50.00% 50.00% 50.00% 44.64% 40% 38.77% 38.49% 36.00% 30% 26.12% 20% 20.00% 21.42% 10% 0% Toplam Kadın Çalışan Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Çalışan Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Kadın Çalışan Oranı Genel merkezi İstanbul da bulunan katılımcılar arasında, yöneticileri arasında kadın çalışan bulunmayan kurum bulunmamaktadır. Grafik 11: Kadın Yönetici Oranı 70% 66.07% 60% 50% 50.00% 50.00% 50.00% 45.23% 40% 30% 20% 37.72% 25.46% 33.33% 40.00% 33.33% 18.37% 20.77% 10% 0% Toplam Kadın Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Yönetici Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Yönetici Oranı Kadın Yönetici Oranı 19

20 Lokasyon İstanbul Katılımcıların %31 inde üst düzey yöneticiler arasında kadın çalışan bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, üst düzey yöneticileri arasında kadın çalışan bulunduran %69 şirketin yanıtları doğrultusunda hazırlanmıştır. Grafik 12: Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı 100% 90% 91.67% 80% 70% 60% 59.29% 50% 50.00% 50.00% 50.00% 40% 30% 20% 41.19% 33.33% 25.00% 27.08% 33.33% 23.53% 27.08% 10% 0% Toplam Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Terfiler Son bir yıl içinde kurumunuzda çalışan kaç kişinin terfi ettiğini belirtiniz? sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcıların %92 sinde terfi edenler arasında kadın çalışanların da bulunduğu görülmektedir. Terfi eden çalışanların içerisinde kadınların oranına bakıldığında ise katılımcı şirket arasında medyan değerin %43 olduğu görülmektedir. (Üst çeyrek değeri %55, alt çeyrek değeri ise %31 dir.) 20

21 Lokasyon İstanbul Grafik 13: Doğum İzni Sırasında Maaş Uygulamaları 14.3% 3.6% 3.6% 17.9% 60.7% İzin süresi boyunca limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca çalışana ücret ödemesi yapılmaz; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan geçici işgöremezlik ödeneğini temin eder İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez Grafik 14: Süt İzni Politikası Grafik 15: Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Uygulamaları 14.3% 17.9% 17.9% 7.1% 32.1% 64.3% 17.9% 3.6% 25.0% Her gün 1-2 saat arası Haftada 1 tam gün süreli Toplu olarak 1-2 ay süreli Çalışanın tercihine bağlı Genelde 1-2 ay kullanılır Genelde 3-4 ay kullanılır Genelde 5-6 ay kullanılır Kullanılmaz Diğer 21

22 Lokasyon İstanbul Grafik 16: Özel Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı 10.7% 42.9% 46.4% Hayır Evet Limitli (1,100-10,000 TL) Evet Limitsiz Grafik 17: Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Mamografi (kontrol amaçlı) 14 Normal doğum teminatı 14 Sezeryanla doğum teminatı 13 Çocukların özel sağlık sigortasına dahil olması 8 Özel sağlık sigortası bulunmamaktadır Çocuklara özel sigorta (% 50 işveren % 50 çalışan öder) 1 5 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

23 Lokasyon İstanbul Grafik 18: Kadın Çalışanların Gelişimine Yönelik Uygulamalar Mobilite veya evden çalışma imkanı 9 Kadın çalışanların sosyalleşmesi ve iletişim ağını genişletmesi amaçlı kahvaltı, yemek, kokteyl vb. organizasyonlar Kadınlara yönelik koçluk, liderlik eğitimleri 5 5 Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma 3 Kadın çalışanların izin, haklar, annelik, hastaneler, bakıcı bulma servisleri gibi ihtiyaçlarına yönelik bilgileri edinebilecekleri portaller Ulusal veya uluslararası kadın yöneticileri çalışma grupları 2 2 İş-Özel hayat dengesine yönelik psikolog desteği 2 Rol modellerle birlikte düzenlenen seminerler 2 İşe alımlarda kadın referanslar için fazladan ödüllendirme 1 Çocuk 2 yaşına gelene kadar kadın çalışana uygun vardiya planlaması (Yalnız boşanmış kadınlar çocukları 12 yaşına gelene kadar aynı haktan yararlanırlar) 1 Kreş uygulaması Kadınlara özel herhangi bir uygulama yoktur 1 3 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

24 Lokasyon İstanbul Dışı Bu bölümde, İstanbul dışı lokasyonlarda yer alan 15 katılımcının sonuçları yer almaktadır. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Genel merkezi İstanbul dışında bulunan katılımcılar arasında kadın çalışana sahip olmayan kurum bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, kadın çalışan sayısını belirten katılımcıların sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur % 13.45% 8.45% Toplam Kadın Çalışan Oranı Grafik 19: Kadın Çalışan Oranı 41.65% 31.24% 21.65% 28.31% 24.04% 17.60% 8.36% 6.13% 2.28% Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Çalışan Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Kadın Çalışan Oranı Genel merkezi İstanbul dışında bulunan katılımcılar arasında, yöneticileri arasında kadın çalışan bulunmayan kurum bulunmamaktadır. Grafik 20: Kadın Yönetici Oranı 60% 50% 50.00% 40% 42.22% 30% 20% 10% 33.33% 22.50% 12.39% 26.32% 16.67% 28.57% 23.11% 25.00% 19.05% 16.17% 0% Toplam Kadın Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Yönetici Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Yönetici Kadın Yönetici Oranı 24

25 Lokasyon İstanbul Dışı Katılımcıların %13 ünde üst düzey yöneticiler arasında kadın çalışan bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, üst düzey yöneticileri arasında kadın çalışan bulunduran %87 şirketin yanıtları doğrultusunda hazırlanmıştır. Grafik 21: Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı 70% 60% 62.50% 50% 40% 40.48% 41.67% 30% 20% 27.08% 17.42% 22.50% 17.50% 31.25% 10% 11.46% 0% Toplam Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Not: Yeterli veri olmadığı için Ürün / Hizmet Üretimi grubu grafiğe eklenmemiştir. Terfiler Son bir yıl içinde kurumunuzda çalışan kaç kişinin terfi ettiğini belirtiniz? sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcıların %80 inde terfi edenler arasında kadın çalışanların da bulunduğu görülmektedir. Terfi eden çalışanların içerisinde kadınların oranına bakıldığında ise katılımcı şirket arasında medyan değerin %33 olduğu görülmektedir. (Üst çeyrek değeri %50, alt çeyrek değeri ise %14 tür.) 25

26 Lokasyon İstanbul Dışı Grafik 22: Doğum İzni Sırasında Maaş Uygulamaları 6.7% 6.7% 20.0% 40.0% 26.7% İzin süresi boyunca çalışana ücret ödemesi yapılmaz; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan geçici işgöremezlik ödeneğini temin eder İzin süresi boyunca limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez Grafik 23: Süt İzni Politikası Grafik 24: Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Uygulamaları 13.3% 13.3% 13.3% 46.7% 33.3% 33.3% 26.7% 6.7% 13.3% Her gün 1-2 saat arası Haftada 1 tam gün süreli Toplu olarak 1-2 ay süreli Çalışanın tercihine bağlı Genelde 1-2 ay kullanılır Genelde 3-4 ay kullanılır Genelde 5-6 ay kullanılır Kullanılmaz Diğer 26

27 Lokasyon İstanbul Dışı Grafik 25: Özel Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı 13.3% 6.7% 80.0% Hayır Evet Limitli (2,000-2,300 TL) Evet Limitsiz Grafik 26: Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Normal doğum teminatı 5 Mamografi (kontrol amaçlı) 4 Sezeryanla doğum teminatı 4 Çocukların özel sağlık sigortasına dahil olması Özel sağlık sigortası bulunmamaktadır 3 3 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

28 Lokasyon İstanbul Dışı Grafik 27: Kadın Çalışanların Gelişimine Yönelik Uygulamalar Mobilite veya evden çalışma imkanı 3 Kadın çalışanların izin, haklar, annelik, hastaneler, bakıcı bulma servisleri gibi ihtiyaçlarına yönelik bilgileri edinebilecekleri portaller 1 Kadın çalışanların sosyalleşmesi ve iletişim ağını genişletmesi amaçlı kahvaltı, yemek, kokteyl vb. organizasyonlar 1 Ulusal veya uluslararası kadın yöneticileri çalışma grupları 1 Kreş uygulaması Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma 1 1 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir. Kadınlara özel herhangi bir uygulama yoktur

29 Sermaye Yapısı Yerli Bu bölümde, sermaye yapısını Yerli olarak belirtmiş 17 katılımcının sonuçları yer almaktadır. Sermaye yapısı yerli olan katılımcılar arasında kadın çalışana sahip olmayan kurum bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, kadın çalışan sayısını belirten katılımcıların sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Grafik 28: Kadın Çalışan Oranı 60% 56.43% 50% 50.00% 40% 42.49% 41.34% 40.63% 30% 20% 26.16% 16.33% 23.34% 29.23% 20.00% 26.90% 10% 10.32% 0% Toplam Kadın Çalışan Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Çalışan Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Kadın Çalışan Oranı Katılımcılar arasında, yöneticileri arasında kadın çalışan bulunmayan kurum bulunmamaktadır. Grafik 29: Kadın Yönetici Oranı 70% 66.67% 60% 50% 50.00% 48.75% 40% 41.67% 30% 20% 33.33% 26.67% 19.80% 29.82% 17.50% 24.76% 28.27% 15.58% 10% 0% Toplam Kadın Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Yönetici Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Yönetici Oranı Kadın Yönetici Oranı 29

30 Sermaye Yapısı Yerli Katılımcıların %35 inde üst düzey yöneticiler arasında kadın çalışan bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, üst düzey yöneticileri arasında kadın çalışan bulunduran %65 şirketin yanıtları doğrultusunda hazırlanmıştır. Grafik 30: Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı 90% 80% 87.50% 70% 60% 50% 54.17% 40% 41.67% 41.67% 30% 20% 10% 26.67% 20.00% 15.48% 16.67% 27.08% 0% Toplam Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Üst Satış & Pazarlama ve Tanıtım Düzey Yönetici Oranı Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Not: Yeterli veri olmadığı için Ürün / Hizmet Üretimi grubu grafiğe eklenmemiştir. Terfiler Son bir yıl içinde kurumunuzda çalışan kaç kişinin terfi ettiğini belirtiniz? sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcıların %88 inde terfi edenler arasında kadın çalışanların da bulunduğu görülmektedir. Terfi eden çalışanların içerisinde kadınların oranına bakıldığında ise katılımcı şirket arasında medyan değerin %50 olduğu görülmektedir. (Üst çeyrek değeri %50, alt çeyrek değeri ise %17 dir.) 30

31 Sermaye Yapısı Yerli Grafik 31: Doğum İzni Sırasında Maaş Uygulamaları 5.9% 29.4% 11.8% 23.5% 29.4% İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez İzin süresi boyunca limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca çalışana ücret ödemesi yapılmaz; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan geçici işgöremezlik ödeneğini temin eder Grafik 32: Süt İzni Politikası Grafik 33: Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Uygulamaları 29.4% 35.3% 41.2% 29.4% 11.8% 23.5% 5.9% 23.5% Genelde 1-2 ay kullanılır Genelde 3-4 ay kullanılır Genelde 5-6 ay kullanılır Kullanılmaz Her gün 1-2 saat arası Haftada 1 tam gün süreli Toplu olarak 1-2 ay süreli Çalışanın tercihine bağlı 31

32 Sermaye Yapısı Yerli Grafik 34: Özel Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı 17.6% 11.8% 70.6% Hayır Evet Limitli (2,000-2,400 TL) Evet Limitsiz Grafik 35: Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Özel Sağlık Sigortası bulunmamaktadır 7 Normal doğum teminatı 5 Sezeryanla doğum teminatı 5 Mamografi (kontrol amaçlı) 4 Çocukların özel sağlık sigortasına dahil olması 2 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

33 Sermaye Yapısı Yerli Grafik 36: Kadın Çalışanların Gelişimine Yönelik Uygulamalar Mobilite veya evden çalışma imkanı 6 Kadın çalışanların sosyalleşmesi ve iletişim ağını genişletmesi amaçlı kahvaltı, yemek, kokteyl vb. organizasyonlar 3 Kadın çalışanların izin, haklar, annelik, hastaneler, bakıcı bulma servisleri gibi ihtiyaçlarına yönelik bilgileri edinebilecekleri portaller 1 Ulusal veya uluslararası kadın yöneticileri çalışma grupları Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma 1 1 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir. Kadınlara özel herhangi bir uygulama yoktur

34 Sermaye Yapısı Yabancı Bu bölümde, sermaye yapısını Yabancı olarak belirtmiş alan 18 katılımcının sonuçları yer almaktadır. Yabancı sermayeli katılımcılar arasında kadın çalışana sahip olmayan kurum bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, kadın çalışan sayısını belirten katılımcıların sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur. 70% 60% 50% 40% 46.13% 40.20% Grafik 37: Kadın Çalışan Oranı 61.18% 50.60% 45.93% 40.90% 53.57% 40.98% 30% 20% 27.04% 30.77% 18.27% 23.29% 10% 0% Toplam Kadın Çalışan Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Çalışan Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Kadın Çalışan Oranı Yabancı sermayeli katılımcılar arasında, yöneticileri arasında kadın çalışan bulunmayan kurum bulunmamaktadır. Grafik 38: Kadın Yönetici Oranı 100% 90% 80% 87.50% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 50.00% 40.00% 33.33% 60.71% 47.12% 42.50% 34.01% 20.21% 53.75% 39.39% 26.25% 10% 0% Toplam Kadın Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Yönetici Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Yönetici OranıKadın Yönetici Oranı 34

35 Sermaye Yapısı Yabancı Katılımcıların %17 sinde üst düzey yöneticiler arasında kadın çalışan bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, üst düzey yöneticileri arasında kadın çalışan bulunduran %83 şirketin yanıtları doğrultusunda hazırlanmıştır. Grafik 39: Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı 90% 80% 70% 80.00% 75.00% 60% 50% 40% 30% 20% 43.06% 36.36% 27.50% 50.00% 46.43% 45.83% 33.33% 25.98% 50.00% 31.25% 10% 0% Toplam Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Üretimi Tanıtım Fonksiyonu Fonksiyonu Kadın Üst Kadın Üst Düzey Düzey Yönetici Oranı Yönetici Oranı Terfiler Son bir yıl içinde kurumunuzda çalışan kaç kişinin terfi ettiğini belirtiniz? sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcıların %83 ünde terfi edenler arasında kadın çalışanların da bulunduğu görülmektedir. Terfi eden çalışanların içerisinde kadınların oranına bakıldığında ise katılımcı şirket arasında medyan değerin %41 olduğu görülmektedir. (Üst çeyrek değeri %60, alt çeyrek değeri ise %33 tür.) 35

36 Sermaye Yapısı Yabancı Grafik 40: Doğum İzni Sırasında Maaş Uygulamaları 11.1% 5.6% 11.1% 72.2% İzin süresi boyunca limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca çalışana ücret ödemesi yapılmaz; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan geçici işgöremezlik ödeneğini temin eder İzin süresi boyunca SGK'dan aldığı geçici işgöremezlik ödeneğinin yanısıra limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır ve çalışan bu parayı kuruma geri ödemez Grafik 41: Süt İzni Politikası Grafik 42: Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Uygulamaları 5.6% 16.7% 22.2% 27.8% 22.2% 22.2% 61.1% 16.7% 5.6% Genelde 1-2 ay kullanılır Genelde 3-4 ay kullanılır Genelde 5-6 ay kullanılır Kullanılmaz Diğer Her gün 1-2 saat arası Haftada 1 tam gün süreli Toplu olarak 1-2 ay süreli Çalışanın tercihine bağlı 36

37 Sermaye Yapısı Yabancı Grafik 43: Özel Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı 38.9% 61.1% Hayır Evet Limitli (1,100-10,000 TL) Grafik 44: Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Mamografi (kontrol amaçlı) 12 Normal doğum teminatı 10 Sezeryanla doğum teminatı 10 Çocukların özel sağlık sigortasına dahil olması 8 Çocuklara özel sigorta (% 50 işveren % 50 çalışan öder) Özel Sağlık Sigortası bulunmamaktadır 1 1 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

38 Sermaye Yapısı Yabancı Grafik 45: Kadın Çalışanların Gelişimine Yönelik Uygulamalar Kadınlara yönelik koçluk, liderlik eğitimleri 5 Mobilite veya evden çalışma imkanı 4 Kadın çalışanların sosyalleşmesi ve iletişim ağını genişletmesi amaçlı kahvaltı, yemek, kokteyl vb. organizasyonlar 3 Ulusal veya uluslararası kadın yöneticileri çalışma grupları 2 İş-Özel hayat dengesine yönelik psikolog desteği 2 Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma 2 Rol modellerle birlikte düzenlenen seminerler 2 İşe alımlarda kadın referanslar için fazladan ödüllendirme 1 Çocuk 2 yaşına gelene kadar kadın çalışana uygun vardiya planlaması (Yalnız boşanmış kadınlar çocukları 12 yaşına gelene kadar aynı haktan yararlanırlar) Kadın çalışanların izin, haklar, annelik, hastaneler, bakıcı bulma servisleri gibi ihtiyaçlarına yönelik bilgileri edinebilecekleri portaller Kreş uygulaması Kadınlara özel herhangi bir uygulama yoktur Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

39 Sermaye Yapısı Ortak Girişim Bu bölümde, sermaye yapısını Ortak Girişim olarak belirtmiş 8 katılımcının sonuçları almaktadır. Ortak girişim sermayeli katılımcılar arasında kadın çalışana sahip olmayan kurum bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, kadın çalışan sayısını belirten katılımcıların sonuçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Grafik 46: Kadın Çalışan Oranı 50% 45% 43.94% 46.03% 40% 35% 34.97% 34.62% 32.07% 30% 25% 26.79% 20% 20.90% 17.76% 15% 10% 5% 0% 7.96% Toplam Kadın Çalışan Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Satış & Pazarlama ve Tanıtım Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı 7.11% 6.19% 2.76% Ürün/Hizmet Üretimi Fonksiyonu Kadın Çalışan Oranı Ortak girişim sermayeli katılımcılar arasında, yöneticileri arasında kadın çalışan bulunmayan kurum bulunmamaktadır. Grafik 47: Kadın Yönetici Oranı 40% 35% 30% 25% 29.86% 31.67% 27.27% 26.67% 25.00% 28.57% 20% 20.18% 21.21% 21.43% 15% 13.66% 16.67% 16.67% 10% 5% 0% Toplam Kadın Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Satış & Pazarlama ve Ürün/Hizmet Kadın Yönetici Oranı Tanıtım Fonksiyonu Üretimi Fonksiyonu Kadın Yönetici Oranı Kadın Yönetici Oranı 39

40 Sermaye Yapısı Ortak Girişim Katılımcıların %26 sında üst düzey yöneticiler arasında kadın çalışan bulunmamaktadır. Aşağıdaki grafik, üst düzey yöneticileri arasında kadın çalışan bulunduran %74 şirketin yanıtları doğrultusunda hazırlanmıştır. 30% Grafik 48: Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı 25% 25.00% 25.00% 20% 20.00% 20.00% 15% 10% 7.69% 5% 0% Toplam Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Destek Fonksiyonu Kadın Üst Düzey Yönetici Oranı Not: Yeterli veri olmadığı için Satış & Pazarlama ve Tanıtım ile Ürün / Hizmet Üretimi grubu grafiğe eklenmemiştir. Terfiler Son bir yıl içinde kurumunuzda çalışan kaç kişinin terfi ettiğini belirtiniz? sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında, katılımcıların %88 sinde terfi edenler arasında kadın çalışanların da bulunduğu görülmektedir. Terfi eden çalışanların içerisinde kadınların oranına bakıldığında ise katılımcı şirket arasında medyan değerin %36 olduğu görülmektedir. (Üst çeyrek değeri %48, alt çeyrek değeri ise %25 tir.) 40

41 Sermaye Yapısı Ortak Girişim Grafik 49: Doğum İzni Sırasında Maaş Uygulamaları 37.5% 37.5% 25.0% İzin süresi boyunca limit gözetmeksizin çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca limitler dahilinde çalışana ücret ödemesi yapılır; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan temin ettiği geçici işgöremezlik ödeneğini kuruma geri öder İzin süresi boyunca çalışana ücret ödemesi yapılmaz; bu sürenin sonunda çalışan SGK'dan geçici işgöremezlik ödeneğini temin eder Grafik 50: Süt İzni Politikası Grafik 51: Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Uygulamaları 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 37.5% 87.5% Genelde 1-2 ay kullanılır Genelde 3-4 ay kullanılır Genelde 5-6 ay kullanılır Kullanılmaz Diğer Haftada 1 tam gün süreli Çalışanın tercihine bağlı 41

42 Sermaye Yapısı Ortak Girişim Grafik 52: Özel Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı 12.5% 25.0% 62.5% Hayır Evet Limitli (2,300-6,000 TL) Evet Limitsiz Grafik 53: Özel Sağlık Sigortası Kapsamı Normal doğum teminatı 4 Mamografi (kontrol amaçlı) 2 Sezeryanla doğum teminatı 2 Çocukların özel sağlık sigortasına dahil olması 1 Veriler ilgili seçeneği işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

43 Sermaye Yapısı Ortak Girişim Grafik 54: Kadın Çalışanların Gelişimine Yönelik Uygulamalar Mobilite veya evden çalışma imkanı 2 Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma 1 Kadın çalışanların izin, haklar, annelik, hastaneler, bakıcı bulma servisleri gibi ihtiyaçlarına yönelik bilgileri edinebilecekleri portaller Kreş uygulaması 1 Veriler ilgili seçeneği 1 işaretleyen katılımcı sayısını göstermektedir

44 PwC Türkiye ve İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC 2011 Yan Haklar Araştırması 44

45 PwC Türkiye ve İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Türkiye Dünyanın en büyük denetim, vergi ve danışmanlık organizasyonlarından PwC, müşterileri ve hizmet sunduğu tüm paydaşlarla yakın işbirliği içerisinde müşterilerine ihtiyaç duyduğu değeri katar. PwC, 154 ülkedeki i aşkın çalışanı kurduğu güçlü ilişkilerle müşterileri için uygulamaya dönük öneriler geliştirmek amacıyla düşünce, deneyim ve çözümlerini paylaşır. PwC 1981 yılından beri faaliyet gösterdiği Türkiye de, İstanbul da iki, Ankara'da, Bursa da ve İzmir de birer ofis olmak üzere toplam 5 ofiste 31 ortak ve yaklaşık kişilik profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının aradığı değeri yaratmak için hizmet sunmaktadır. İnsan Kaynakları Hizmetleri (Human Resource Services) PwC İnsan Kaynakları Hizmetleri (www.ikportal.com) dünya çapında 100 ülkede den fazla profesyonelin yer aldığı en geniş insan kaynakları organizasyonuna sahiptir. Türkiye de 1986 yılında diğer finansal hizmetlerin yanında ayrı bir faaliyet olarak kurulan PwC İnsan Kaynakları Hizmetleri kendi çalışanlarını rekabet kaynağı olarak görmek isteyen müşterilerimiz için farklı yaklaşımlar içeren hizmet ve çözüm paketleri sunmaktadır. Vergi, hukuk ve muhasebe alanlarındaki uzmanlığımızın insan kaynaklarındaki bilgi ve deneyimle birleşmesi, global bilgi ağımız bizi farklı kılan en önemli özelliğimizdir. Global ve de Türkiye deneyimlerimizi kullanarak, insan gücünüzü rekabet avantajına dönüştürüyoruz. Bizim amacımız işinizde insanlarınız kanalıyla değer yaratmaktır. Diğer PwC Hizmetleri İnsan Kaynakları Hizmetleri İş Ortakları ve 3. Şahıslar 45

46 PwC Türkiye ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Çözüm paketlerimiz, doğrudan sizin gündeminizdeki; büyüme, küçülme, gelişim, verimlilik, şirket evlilikleri/ayrılıkları, maliyet indirimi gibi konulara yöneliktir. Çözüm paketlerindeki hizmetler, kaynağı ne olursa olsun, doğrudan sizin uğraştığınız konuya yönelik hazırlanmaktadır. 46

47 Araştırmalar ve PwC PwC 2011 Yan Haklar Araştırması 47

48 Araştırmalar ve PwC Ücret ve Yan Haklar Araştırmaları PwC, PwC, 1994 yılından bu yana Türkiye de Ücret ve Yan Haklar Araştırmaları ve İnsan Yönetimi ne ilişkin araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Hızlı Tüketim Malları, Finansal Hizmetler, Sigortacılık, Bankacılık ve Teknoloji sektörlerine yönelik olan sektörel ücret araştırmalarının yanı sıra yılları arasında da Genel Ücret Araştırmalarını da yürütmüştür. Başlangıç Ücretleri ve Yan Haklar Araştırmasını ise 2003 ten bu yana her sene periyodik olarak sürdürmekteyiz.. Son olarak 2011 yılında 93 katılımcıyla Başlangıç Ücretleri ve Yan Haklar Araştırmasının 7.sini ve 111 katılımcı ile 2011 Yan Haklar Araştırmasını gerçekleştirdik. Son 2 yıl içerisinde Bilgi Teknolojileri Fonksiyonu na Yönelik Ücret ve Yan Haklar Araştırması, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Fonksiyonlarına Yönelik Ücret ve Yan Haklar Araştırması, Ücret Ödeme Sistemleri ve Yan Haklar Araştırması, Destek Fonksiyonlara Yönelik Ücret, Yan Haklar ve İK Metrikleri Araştırması nı gerçekleştirdik. Bununla beraber sektör özel yaptığımız çalışmalar kapsamında 2010 yılı Ocak ayı itibariyle Sigorta Sektörü İnsan Yönetimi Kıyaslama Çalışmasını tamamladık. İK Bilgi Paylaşım Grubu Araştırmaları Ücret ve Yan Hak Araştırmalarının yanında 2008 Aralık ayından bu yana veritabanımızda bulunan 2000 in üzerindeki insan kaynakları profesyonellerini kapsayacak şekilde araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Dönemsel olarak 2-3 soruluk mini anketlerle gerçekleştirdiğimiz bu araştırmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımızdan bazıları şunlardır; İşgücü Devri ve İK Çalışan Sayıları Ücret Yönetimi; Yapılanlar, Planlananlar 2009 & 2010 Ücret Artış Oranları 2010 & 2011 IK Gündemleri 2010 & 2011 Şirketlerin Eğitim Performansı 2010 & İK Gündemi 48

49 Araştırmalar ve PwC Yeni Nesil Araştırmaları Günümüzde iş hayatında 4 nesil bir arada çalışıyor. Hayata bakışları, iş hayatından beklentileri, yönetim ve yönetilme anlayışları farklı olan nesiller içerisinde doğumlu olan ve Y Kuşağı (Generation Y) olarak adlandırılan neslin iş hayatındaki sayısı giderek artıyor. Bu artışla paralel olarak şirketlerin bu nesli anlama çabaları da yoğunlaşıyor. Bizler de 2008 yılında yenibiris.com işbirliği ile bu kuşağın beklentilerine yönelik bir araştırma gerçekleştirdik ve 2009 da tekrarladık. Aynı şekilde 2008 ve 2010 yılında iş hayatının söz konusu kuşağa bakışı üzerine de bir çalışma gerçekleştirdik. Saratoga PwC İK Kıyaslama kolu Saratoga, Human Capital ( HC ) ölçümleme ve kıyaslama konusunda İnsan Kaynakları fonksiyonunun etkinliği kadar çalışanların etkinliği ve kapasitesine odaklanmaktadır. İnsan Kaynakları ve çalışanlara yönelik aktiviteler ve kurumsal performans arasındaki ilişkileri inceleyen bir metodolojiyi içeren Saratoga bünyesinde hem insan yönetiminin finansal etkileri hem de İnsan Kaynakları Süreçleri nin etkinliği üzerine 100 ün üzerinde farklı metrik bulunmaktadır. Saratoga metriklerine araştırmalarımız içerisinde yer veriyoruz ve söz konusu metriklere yönelik veri toplayarak veritabanımızı genişletip güncel tutuyoruz. Bu sayede yerel ve uluslar arası seviyede kıyaslama desteği verebiliyoruz. Saratoga Metriklerinden Örnekler; Human Capital ROI (İnsan Sermayesi Yatırım Geri Dönüş Oranı) Çalışan Başına Kar Çalışan Başına Gelir Çalışan Ücretlerinin Gelire Oranı Çalışan Başına Düşen Üretim Miktarı Yönetici Başına Düşen Çalışan Sayısı Çalışan Başına Düşen Eğitim Süresi Eğitim Yaygınlık Oranı İşgücü Devir Oranı 49

50 [2011] PricewaterhouseCoopers Türkiye. Tüm hakları saklıdır. PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını veya bu ağa bağlı her biri ayrı tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. PricewaterhouseCoopers Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PricewaterhouseCoopers Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

Özet Rapor. Başlangıç Ücretleri ve Yan Haklar. Mayıs 2013. www.pwc.com/tr

Özet Rapor. Başlangıç Ücretleri ve Yan Haklar. Mayıs 2013. www.pwc.com/tr www.pwc.com/tr Başlangıç Ücretleri ve Yan Haklar Araştırması Özet Rapor Mayıs 2013 Yayın Hakkı: PwC, 2013 Her hakkı saklıdır. Bu raporun hiç bir kısmı PwC nin yazılı izni olmadan tekrar yazılamaz, geri

Detaylı

PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması

PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması PwC Çalışma Hayatında Annelik Araştırması Çocuk da yaparım kariyer de sözü günümüzde ne kadar geçerli? Kadın çalışanların kurumlardan beklenti ve öncelikleri neler? Kurumlarda anne adayları ve anneler

Detaylı

www.pwc.com.tr PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Şirketimizi nasıl sürdülebilir kılabilirim? Sıfırdan kurup bugünlere getirdiğim şirketim gelecekte

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2014 Temmuz ayında PerYön ve Towers Watson tarafından düzenlenen 2014

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 2015 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Çalışan Devir Oranı Araştırması - 2014 İçindekiler o Araştırma Hakkında 3 o Katılımcı

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 2016 Peryön ve Willis Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2015 Temmuz ayında PerYön ve Willis Towers Watson tarafından

Detaylı

PwC Business School. İK cı Olmayan Yöneticiler için İnsan Kaynakları Ekim Kasım 2010

PwC Business School. İK cı Olmayan Yöneticiler için İnsan Kaynakları Ekim Kasım 2010 PwC Business School İK cı Olmayan Yöneticiler için İnsan Kaynakları Ekim Kasım 2010 PwC Business School İk cı Olmyan Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Günümüzde pek çok şirket, İnsan Kaynakları (İK) nda

Detaylı

Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler

Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler www.okul.pwc.com.tr Vergi ve Gümrük İncelemeleri Uygulamaya Yönelik Eğitimler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Vergi ve Gümrük İncelemeleri Eğitimleri Vergi ve gümrük incelemelerine yönelik eğitimlerimiz

Detaylı

PwC Türkiye Fraud Forum

PwC Türkiye Fraud Forum www.pwc.com.tr PwC Türkiye Fraud Forum Ağustos 2015 E-Bülten Sayı 3 Merhaba, Bu e-bültende, şirketlerin belli seviyelerde iletişim kurduğu her türlü paydaşının seçiminin önemini açıkladığımız vakaları,

Detaylı

İkincil Mevzuatlar ve Uygulamaya Yönelik Eğitim ve Çalıştaylar

İkincil Mevzuatlar ve Uygulamaya Yönelik Eğitim ve Çalıştaylar www.ttkrehberi.com İkincil Mevzuatlar ve Uygulamaya Yönelik Eğitim ve Çalıştaylar GSG Hukuk un katkılarıyla Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) yürürlüğe girdi. 1 İkincil Mevzuatlar

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi

Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi www.pwc.com.tr Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve risk yönetimi. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. İnovasyon riskinin yönetimi neden önemli? 2. İnovasyonda neye odaklanmalıyız?

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

TEDMER Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Etik Barometre Araştırması Nisan 2007 ERA Research & Consultancy Araştırma Hakkında Bilgi Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Etiğe ilişkin değişimi, verilere

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması Eğitimleri Serisi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi Orta Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi 2007 den bu yana transfer fiyatlandırması alanında çok

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Araştırma Hakkında 2012 Şubat ayında Peryön ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler Süreçler Ayşe Bayrı Işım Şirket Ortağı Tel:+90 212

Detaylı

www.pwc.com.tr FATCA Hizmetlerimiz FATCA Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr FATCA Hizmetlerimiz FATCA Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr FATCA Hizmetlerimiz FATCA Hizmetlerimiz Neden PwC? Yaklaşımımız ve çalışma kültürümüz PwC ekibi olarak müşterilerimiz için değil onlarla birlikte çalışıyoruz. Takım ruhumuzu müşterilerimizle

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Borç Danışmanlığı Hizmetleri

Borç Danışmanlığı Hizmetleri www.pwc.com.tr Borç Danışmanlığı İletişim Hüsnü Dinçsoy Şirket Ortağı +90 (212) 376 5302 ofis numurası husnu.dincsoy@tr.pwc.com e-mail Mevlüt Akbaş Direktör +90 (212) 355 2354 ofis numurası mevlut.akbas@tr.pwc.com

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi

www.pwc.com/tr Transfer Eğitimleri Serisi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması Eğitimleri Serisi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi İleri Seviye Transfer Fiyatlandırması Eğitimi 2007 den bu yana transfer fiyatlandırması alanında

Detaylı

2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU. Ocak, 2012

2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU. Ocak, 2012 2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU Ocak, 2012 ARAġTIRMA HAKKINDA 2012 Aralık ayında PERYÖN web sayfasında yer alan, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık 25.000 kişiye iletilen on-line

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri

2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri 2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri Mayıs 2016 Willis Towers Watson Ücret Araştırmaları olarak 31 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında uyguladığımız 2016 yılı Ücret

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte Türk vergi sistemine getirilen yeniliklerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Detaylı

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması www.pwc.com.tr/yetkin-ik İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması Kariyer.net & İş yaşamının geleceğine etki edecek 5 Megatrend ve Yetenek Yönetimi Stratejilerine Etkileri 1 2 3 4

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

İstihdam Seminerleri. GSG Hukuk un katkılarıyla. İstihdam Seminerleri

İstihdam Seminerleri. GSG Hukuk un katkılarıyla. İstihdam Seminerleri İstihdam Seminerleri GSG Hukuk un katkılarıyla İstihdam Seminerleri İK dünyasının güncel uygulamaları ve yasal düzenlemelerinden ne kadar haberdarsınız? İnsan kaynakları dünyasına temas eden mevzuat sıkça

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu Etkinlik Analizi

Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu Etkinlik Analizi Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu Etkinlik Analizi Şirket stratejilerinin hayata geçmesinde risklerin etkin yönetildiği konusunda pay sahiplerinin büyük beklentileri vardır. Etkin bir kurumsal risk yönetimi

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş Pegasus un Nisan ayında gerçekleşen halka arzından 278 milyon Euro elde edildi ve bu, son 12 ayda gerçekleşen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 2 www.bilgener.com İÇİNDEKİLER Biz Kimiz? 4 Ne Yapıyoruz? 5 Uluslararası 9 3 Biz Kimiz? Geleneksel iş yöntemlerini en yenilikçi çözümlerle birleştiren, sağlam etik temeller üzerine inşa edilmiş takım odaklı

Detaylı

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım www.pwc.com.tr Suistimal Risk Yönetimi Proje Starfish Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin suistimal

Detaylı

2014 ÜCRET ARTIŞLARI ANKET SONUÇ RAPORU

2014 ÜCRET ARTIŞLARI ANKET SONUÇ RAPORU 1 2014 ÜCRET ARTIŞLARI ANKET SONUÇ RAPORU 305 şirketin katılımıyla gerçekleşen anket sonucuna göre, 2014 yılı ortalama ücret artış oranı %6.8 oranında gerçekleşecektir. 1. Metodoloji 2013 yılının Eylül

Detaylı

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri PwC Türkiye olarak sosyal güvenlik mevzuatı konularında iş dünyasının her zaman yanındayız.

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri PwC Türkiye olarak sosyal güvenlik mevzuatı konularında iş dünyasının her zaman yanındayız. www.pwc.com.tr Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri PwC Türkiye olarak sosyal güvenlik mevzuatı konularında iş dünyasının her zaman yanındayız. Hizmetlerimiz Sosyal güvenlik danışmanlık hizmetleri İşyeri

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

URFS Bülten. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı.

URFS Bülten. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı. www.pwc.com.tr URFS Bülten Yeni Hasılat Standardı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım 2014 Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı. Belki içinizden «Ne olmuş

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları

HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları 2008 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

2014 YILINDA PATRONLARIN ÜCRET HESAPLARI Mehmet Enes İnce

2014 YILINDA PATRONLARIN ÜCRET HESAPLARI Mehmet Enes İnce Ücret araştırması şirketi Mercer in verilerine göre; 2013 te Türkiye de ortalama %8 oranında zam yapılmıştır. Patronlar her yıl olduğu gibi gerçekleşen enflasyonu dikkate alma trendini sürdürecek. 2014

Detaylı

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri Talar Gül, Şirket Ortağı İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II. Solvency II Avrupa daki sigorta şirketlerini etkileyen gelmiş geçmiş

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında Bilgi Teknolojileri konusunda stratejiden uygulamaya kadar farklı aşamalarda ve risk, kontrol, süreç, organizasyon, yönetişim yapısı ve teknoloji gibi farklı

Detaylı

Yönetim Kurulu Etkinlik Analizi

Yönetim Kurulu Etkinlik Analizi Yönetim Kurulu Etkinlik Analizi Yönetim kurulu, görev ve yetkilerinin şirket genelinde hayata geçirilme etkinliğini ne şekilde değerlendiriyor? Yönetim kurulunun, şirketi yönlendirme ve gözetim rolünü

Detaylı

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr/sibergunlik Dijital geleceğinizi gün altına almak için Bilgi Günliği Siber Günlik Hizmetlerimiz Günli bir gelecek için Herşeyi günli hale getirmek mümkün değil. Kurumsal Öncelikleriniz kurumunuz

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Sektörünüze layık bir hizmet! İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir, size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre sunarız.

Detaylı

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.com.tr Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi Performans Güvence Hizmetleri Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402

Detaylı

İSTANBUL ANTALYA İZMİR KONYA ANKARA GAZİANTEP STUTTGART ROME ATHENS M AG GERMANY

İSTANBUL ANTALYA İZMİR KONYA ANKARA GAZİANTEP STUTTGART ROME ATHENS M AG GERMANY M AG GERMANY simkan.net simkanteknoloji.com mag-germany.com gbpservice.com mk-parts.com Dünyanın önde gelen markalarına a t ürünler n thalat, hracat, loj st k ve satış sonrası h zmetler n müşter ler m

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

PwC Türkiye Fraud Forum

PwC Türkiye Fraud Forum www.pwc.com.tr PwC Türkiye Fraud Forum Şubat 2015 E-Bülten Sayı 1 Merhaba, Sizlere ilk e-bültenimizi sunmaktan onur duyuyoruz. Bu e-bültende, şirketlerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak çok etkileyen

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Turquality Programı. Danışmanlık Hizmetleri. KPMG Türkiye. kpmg.com.tr

Turquality Programı. Danışmanlık Hizmetleri. KPMG Türkiye. kpmg.com.tr Turquality Programı Danışmanlık Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr Önsöz TURQUALITY, Türkiye nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Hizmetleri

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi Hizmetleri Küresel ısınma ve iklim değişikliği sizi nasıl etkileyecek? Faaliyetlerinizin sürdürülebilir,

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi Anket sonuçları

İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi Anket sonuçları www.pwc.com.tr İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi Anket sonuçları Bekir Özdemir ikmet Mısırlıoğlu 13. Çözüm Ortaklığı Platformu 8 Aralık 2014 Merhaba, 08 Aralık 2014 tarihinde 13. PwC Çözüm

Detaylı

İş Hukuku Check-Up Hizmeti

İş Hukuku Check-Up Hizmeti www.pwc.com.tr İş Hukuku Check-Up Hizmeti Danışmanlık Hizmetleri İş Hukuku Check-Up Hizmetiyle işletmelere sağladığımız katma değer İş hukukunda günden güne değişen ve gelişen yasal düzenlemelerle birlikte

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Faaliyetlerinizdeki bir kesinti nedeniyle katlandığınız maliyet, itibarınıza olan etkisiyle karşılaştırıldığında önemsiz kalabilir. Birçok şirket bilgi teknolojileri

Detaylı

Doğru kişiyi doğru şekilde nasıl işe alabiliriz?

Doğru kişiyi doğru şekilde nasıl işe alabiliriz? www.pwc.com.tr Doğru kişiyi doğru şekilde nasıl işe alabiliriz?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Doğru bilgilendirme 2. Çalışma belgesi 3. Geçici pozisyonlar için istihdam 4. Deneme süresi 5. Onay

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Öğleden sonraki ana oturuma hoş geldiniz! Zeki Gündüz 10 Aralık 2012

Öğleden sonraki ana oturuma hoş geldiniz! Zeki Gündüz 10 Aralık 2012 Öğleden sonraki ana oturuma hoş geldiniz! Zeki Gündüz Desteğiniz için teşekkürler Türkiye olarak, bugüne kadar sizlerin desteği ve TEGV kanalıyla 2,100 ün üzerinde çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunmaktan

Detaylı

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık

Biymed. Eğitim ve Danışmanlık Biymed Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Eğitim, 2006 yılından beri uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar. BiYMED Eğitim, müşterilerine hizmet almak istedikleri

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SATIŞ EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı satış ve satışa dair tüm aşamaların uluslararası kabul görmüş standartlar da, eğitimi alan şirket ve personele kazandırılması amaçlanmıştır.. SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Detaylı

COBIT 5 Ne kadar hazırsınız?

COBIT 5 Ne kadar hazırsınız? www.pwc.com.tr/ras Ne kadar hazırsınız? Kurumsal Bilgi Teknolojileri Yönetişim Çerçevesi Neden PwC? geliştirme sürecinde PwC öncülüğü Geliştirme Ekibi ISACA Merkez Birim Gönüllü Uzmanlar ISACA Yönetimi

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır.

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır. Medya Kit 2009 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken Durumu

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

TENVA Elektrik Perakende Sektörünün Geleceği Sempozyumu. Elektrik Perakende Satış Sektöründe Rekabetçi Yapının Uygulanması ve Sürdürülmesi

TENVA Elektrik Perakende Sektörünün Geleceği Sempozyumu. Elektrik Perakende Satış Sektöründe Rekabetçi Yapının Uygulanması ve Sürdürülmesi www.pwc.com.tr TENVA Elektrik Perakende Sektörünün Geleceği Sempozyumu Elektrik Perakende Satış Sektöründe Rekabetçi Yapının Uygulanması ve Sürdürülmesi Tamer Emre, MSc.,MA PwC Elektrik Piyasa Hizmetleri

Detaylı

özgür mutlu olun güçlü olun güven neşeli özgür olun güvende olun mutlu olun huzurlu mutlu güç sağlıklı olun başarılı mutlu olun güvende olun

özgür mutlu olun güçlü olun güven neşeli özgür olun güvende olun mutlu olun huzurlu mutlu güç sağlıklı olun başarılı mutlu olun güvende olun lü ol birleşmesi sonucu oluşmuştur. etmektedir. biridir. Yirmi yılı aşkın deneyimle, 30.000 adet kurumsal ve bireysel müşterisinin lü ihtiyacı olan en uygun sigorta teminatını, en uygun fiyatlarla sunmaya

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

SONUÇ BİLDİRGESİ. Dijital Evrim Teknoloji Platformu. 25 Mayıs 2017 CVK Park Bosphorus Hotel

SONUÇ BİLDİRGESİ. Dijital Evrim Teknoloji Platformu. 25 Mayıs 2017 CVK Park Bosphorus Hotel Teknoloji Platformları, güncel Teknoloji konularının paylaşıldığı Etkinliği, BThaber Özel Dosyası ve Ek Yayını ile etkileşimli bir paylaşım platformudur. SONUÇ BİLDİRGESİ 25 Mayıs 2017 CVK Park Bosphorus

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı