SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENİLİRLİĞİ"

Transkript

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENİLİRLİĞİ Mehmet BEYKAYA Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Başkanı L/O/G/O 1

2 GİRİŞ Beslenme tüm canlıların yaşayabilmeleri için temel gereksinimlerden birisidir. Havasız yasayabilen mikroorganizmalar bulunabilirken beslenmeden yaşayabilen canlıya rastlanmamıştır. En gelişmiş canlı insan için gıda, salt fizyolojik bir gereksinim olmayıp aynı zamanda sosyal ve psikolojik değerleri de beraberinde taşımaktadır. 2

3 Gıdaya erişim ve beslenme, insan için temel, vazgeçilmez, evrensel bir haktır. Her insan, gerektiğinde yeterli kalite ve miktarda, ihtiyaçlarını karşılayacak, inanç ve kültürüne uygun, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmelidir. Ancak değişik zaman dilimlerinde Dünya da gıdaya erişimde sıkıntılar yaşanmış bu nedenle de açlıkla karşı karşıya kalınmıştır. 3

4 Dünya Gıda Zirvesi nde herkesin gıdaya erişiminin insanlık hakkı olduğu vurgulanmış, o gün 840 milyon olan dünya aç insan sayısının 2015 yılına kadar en az yarıya indirilmesi hedeflenmişti Gıda Krizi nedeniyle dünyada açlık çeken insan sayısında 75 milyon kişi artış olmuştur Küresel Ekonomik Krizin de etkileriyle dünyada açlık çeken insan sayısı 1 milyar 40 milyon kişiye ulaşmıştır. Afrika nın en fakir ülkelerinden Somali de 3.6, Afrika Boynuzu bölgesindeyse toplamda 12 milyon kişi açlık ve kuraklıkla pençeleşiyor. 4

5 Gıda Güvenliği İnsanların doğal hakkı olan sağlıklı yaşama ulaşabilmeleri için uygun fiyatta, sağlıklı, yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması Gıda Güvenilirliği Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünü Tanımlardan anlaşılacağı gibi Gıda Güvenliği kavramı bir süreçtir ve dolayısı ile sürdürülebilirliği de kapsamaktadır. 5

6 GIDA GÜVENİLİRLİĞİ YAKLAŞIMI 1 Dünyada son yirmi veya otuz yıl içinde, çoğunluğu hayvansal kökenli olan ve insan sağlığı için ciddi tehditler, tehlikeler, ölümle sonuçlanan gıda kaynaklı sorunlar 2 İlk olarak 1996 da İngiltere de görülen deli dana hastalığı (BSE) ve bunun insanlarda varyantı olan Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vcjd) NEDEN yılında Belçika da yem nakil paletlerindeki zehirli ve öldürücü dioksin kalıntısıyla oluşan kroskontaminasyon krizi 4 Kuş gribi olarak ta bilinen H5N1 viral enfeksiyonu ve buna bağlı olarak Uzakdoğu Ülkeleri ve ülkemizde görülen ölümler SONUÇ Tüketici güveninin sarsılması Mevcut düzenlemelerin yetersizliğinin anlaşılması 6

7 Tüm bu beklenti ve istekler, devlet yönetimlerini gıda güvenliği ile sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma için birtakım tedbirler almaya ve yasal düzenlemeye gitmeye zorlamıştır. Anayasanın 172.nci maddesi, tüketicinin korunması Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girisimlerini tesvik Devletlerin Temel eder Görevleri Gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, Sağlığın korunması, Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, Çevrenin korunması, 7

8 Avrupa Birliği nde Avrupa Gıda Yasası olarak adlandırılan 178/2002 sayılı tüzük 2002 yılında yürürlükte Gıda güvenilirliği düzenlemeleri 2005 yılından itibaren uygulamada ABD de özellikle 11 Eylül olaylarından sonra gıda güvenliğini ve gıda güvenilirliğini garanti altına almayı hedefleyen Biyoterörizm Yasası yürürlükte 8

9 178/2002/EC AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ İnsan sağlığının ve tüketicilerin en üst düzeyde korunması Adil gıda ürünleri ticareti dahil olmak üzere tüketici çıkarlarının korunması AB içerisinde gıda ürünleri ve yemin serbest dolasımının sağlanması 9

10 AB DE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI 178/2002/EC Tüzüğü Genel Prensipler, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Gıda Güvenliği ile İlgili Usulleri Gıda İşletmecileri Yetkili Otorite 852/2004/EC Tüzüğü Gıdaların Hijyeni GENEL MEVZUAT 882/2004/EC Tüzüğü Yem ve Gıda Yasası, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı 853/2004/EC Tüzüğü Hayvansal Kökenli Gıda Ürünlerinin Hijyeni ÖZEL MEVZUAT 854/2004/EC Tüzüğü İnsan Tüketimine Yönelik Hayvansal Kökenli Gıda Ürünlerinin Resmi Kontrollerinin Organizasyonuna 10

11 ÇIKARILACAK YÖNETMELİKLER Resmi Kontrollere İlişkin Yönetmelik (882/04/EC) Hayvansal Kökenli Ürünlerin Resmi Kontrollerinin Düzenlenmesine İlişkin Özel Kuralları Ortaya Koyan Yönetmelik (854/2004/EC) Genel Hijyen Kurallarını Düzenleyen Yönetmelik (852/04/EC) Onay ve Kayıt İşlemlerini Düzenleyen Yönetmelik (853/04/EC, 854/04/EC) 11

12 DENETİM SİSTEMİ Uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı, Denetim ve kontrollerin sıklığı, AB ne uygun olarak risk esasına göre, Hazırlanan denetim programlarında; 1) Gıda maddelerinin risk durumu, 2) Önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, 3) Gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin (otokontrol) sonuçları 4) İşletmenin hijyen yönetimi 12

13 BAKANLIĞIMIZIN GIDA GÜVENİLİRLİĞİ POLİTİKASI Kodeks Alimentarius ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu mevzuat Ülke genelinde Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği anlayışı Etkin ve yeterli gıda denetimi Tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamak 13

14 Bu politikanın sistematiği içerisinde; KAMU (İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler) TOPLUMSAL KONSENSÜS ÜRETİCİ-GIDA SANAYİ TÜKETİCİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 14

15 GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE KAMU SORUMLULUĞU 15

16 Gıda Güvenilirliğinin Sağlanmasında... Tek yetkili otorite Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü; uluslararası kuruluslar nezdinde ülke irtibat noktası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü; gıda ve yem güvenliği, su ürünleri, veterinerlik ve bitki sağlığı alanında yetkili otorite Title 16

17 GÖREVLER 1 Mevzuat geliştirme 2 Kanuni düzenlemelerin sağlanması 3 4 Mevzuatlar ve kanunlar ölçüsünde denetimler yapma Gıda güvenilirliğinin standarlarını geliştirme faaliyetlerinde bulunma 17

18 ÜLKEMİZ GIDA MEVZUATININ TARİHÇESİ Belediye Yasası Umumi Hıfzısıhha Yasası 18

19 ÜLKEMİZ GIDA MEVZUATININ Gıdaların Üretim, Tüketim ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname TARİHÇESİ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Gıdaların Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değistirilerek Kabulü Hakkında Kanun 19

20 5996 SAYILI KANUN Kapsamlı ve entegre bir yaklaşım TEMEL İLKELER Gıda İşletmecilerine verilen sorumluluk İzlenebilirlik Şeffaflık Risk analizi İhtiyatilik ilkesi 20

21 İZLENEBİLİRLİK EC 178/2002 ye göre izlenebilirlik gıda, yem ve gıda olarak üretilen hayvan veya gıda veya yeme katılmak amacıyla ürretilen veya katılması beklenen maddeleri üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında izleyebilmek ve takip edebilmek ; Ülkemizde EC 178/2002 ile uyumlu olan 5996 sayılı yasada da izlenebilirlik Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamaları boyunca bitkisel ürünlerin, gıda ve yemin, gıdanın elde edildiği hayvanın veya bitkinin gıda ve yemde bulunması amaçlanan veya beklenen bir maddenin izinin sürülebilmesi ve takip edilebilmesi olarak tanımlanmıştır Avantajları: Ürünlerin insan sağlığı için bir tehdit ve/veya tehlike oluşturması halinde problemin kaynağını, nedenini ve sorumlularını saptamak ve gerekli önlemleri almak üzere geriye doğru izlenmesini, Tehlike ve/veya tehdit oluşturan ürünleri geri toplamak üzere ileriye doğru izlenmesini, Tehlike analizleri kritik kontrol noktaları (HACCP) planlarının realize edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlar 21

22 KURUMSAL KAPASİTE 81 İl ve Yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüğü/ 4630 Kontrol Görevlisi 41 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 62 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı 22

23 MEVCUT DURUM GIDA İŞYERİ SAYISI Gıda üretim yeri : Gıda satış ve toplu tüketim yeri : Toplam : DENETÇİ SAYISI 2002 yılı : yılı : 4635 DENETİM SAYISI 2009 yılı : yılı : yılı : (ilk 9 ay) NUMUNE SAYISI 2009 yılı : yılı : yılı : (ilk 6 ay)

24 İZLEME VE DENETİM PROGRAMLARI 2011 yılı Gıda Kontrol Planı kapsamında; 80 üründe Denetim Programı, 24 üründe Pestisit Denetim Programı, 8 ürün grubunda Etiket Kontrolü Denetim Programı 1 üründe İzleme Programı 2011 yılı Gıda Denetim Programı kapsamında; adet Denetim Programı numunesi, 230 adet İzleme Programı numunesi Etiket Kontrolü Denetim Programı kapsamında; adet ürün etiket kontrolü 24 24

25 GENEL GIDA DENETİM SONUÇLARI GIDA ÜRETİM YERİ GIDA SATIŞ YERİ TOPLU TÜKETİM YERİ TOPLAM YIL Denetim Sayısı İPC Savcılık Denetim Sayısı İPC Savcılık Denetim Sayısı İPC. Savcılık Denetim Sayısı İPC. Savcılık * Not:2011 yılına ait veriler ilk 9 aya ait aittir. Veriler sürekli güncellenmektedir. 25

26 BAKANLIK ÇALIŞMALARI Tohumculuk Kanunu (Kanun No : 5553) Biyogüvenlik Kanunu (Kanun No:5977) İsletmelerin Risk Esasına Dayalı Denetim Sıklıkların Belirlenmesi Prosedürü. Gıda ve Yemlerde Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Ulusal yıllık izleme planları ve ulusal kalıntı izleme planları 8 i yayımlanmış, 24 adet Sektör Hijyen Kılavuzu Gıda Güvenilirliği Bilgi Sistemi (GGBS) 26

27 Türkiye de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi (TR04IBAG 02) AB Projesi Türkiye ve Hırvatistan ın Bazı AB Kurumlarına Hazırlanması İle İlgili KatılımÖncesi Program Kapsamında Gıda Güvenlik Sistemlerinin Güçlendirilmesi (EFSA) Projesi Türk Gıda Güvenliği Denetimlerinin, AB Gıda Güvenliği Yönetmelik ve StandartlarıylaUyumlastırılması MATRA Projesi (G2G07/TR/8/15). DG-SANCO Gıda Güvenliği için Daha İyi Eğitim TAIEX Gıda Güvenliği için Bölgesel Eğitim 27

28 Toplu beslenme yerlerinde gerçekleşen gıda zehirlenmesi vakalarında Sağlık Bakanlığı, Turistik yerlerde bulunan otel, restoran gibi toplu tüketim yerleri ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Okul kantinleri ve yatılı okul yemekhaneleri gibi toplu beslenme yerlerinin denetimlerinde Milli Eğitim Bakanlığı, ile işbirliğine de gidilmektedir. 28

29 DİĞER FAALİYETLER Bakanlığımızca 2009 Yılında Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam kampanyası düzenlenmiş, toplumda gıda güvenilirliği bilincinin yaygınlaşması ve toplumun değişik katmanlarının katılımı için 14 Şubat 2009 tarihinde ALO GIDA HATTI faaliyete geçirilmiştir tarihine kadar; Başvuru Sayısı Sonuçlanan İşlemi devam eden Uygulanan cezai işlem

30 GIDA DENETİM SİSTEMİNE YÖNELİK STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI Gıda Güvenilirliği ile ilgili konularda 2011 ve daha önceki yıllarda yaptığı çalışmaları değerlendirmek 2012 yılı için gıda denetim sistemine ilişkin politikalar ve stratejiler oluşturmak, Gıda sektörüne yönelik sorunları tespit edip bu sorunların çözümüne ilişkin olarak 15 farklı eylem planı hazırlanmıştır Yılı Gıda Denetim Sistemine Yönelik Stratejik Planın altyapısı oluşturulmuştur. 30

31 GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE ÜRETİCİ- GIDA SANAYİ SORUMLULUĞU 31

32 Gıda Sanayi; tarımsal üretimi isleme, katma değer üretme, istihdam ve ihracat ile ülkeye döviz girişi sağlama gibi önemli işlevleri nedeniyle stratejik bir sektördür. Sistematik bir yaklasım çerçevesinde birincil üretim (Bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin yetistiriciliği) ile ikincil üretim (Gıda ve yem isletmeleri) dahil, satısa sundukları gıda maddelerinin ulusal gıda mevzuatı sartlarına uygunluğundan sorumludur. 32

33 Üretici Sorumluluğu Gıda gereksinimini karşılamayı sürdürülebilir kılmak Üreticinin-Gıda Sanayinin Temel Yükümlülükleri Güvenilir gıda, Asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun işyeri, İzlenebilirlik, Şeffaflık, Resmi kurumlarla işbirliği 33

34 GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE TÜKETİCİ SORUMLULUĞU 34

35 Gıda güvenilirligi sisteminde tüketicilerin en önemli rolü; yüksek tüketici bilinci ve hassasiyeti Tüketicilerin gıda denetimi ve kontrolünde aktif rol almalarını temin etmek amacıyla; Alo 174 Gıda Hattı 35

36 GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU 36

37 Gıda güvenilirliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ve tüketici bilincinin arttırılmasında en önemli faktör STK lar Sivil Toplum Kuruluşu, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terim, Bakanlık çalışmaları ile kamuoyu arasında köprü görevi görerek yapılan çalışmaların etkinliğinde önemli bir rol üstlenmekteler 37

38 PLANLANAN BAKANLIK FAALİYETLERİ GÜLEN ELMA PROJESİ Gıda güvenilirliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin standartlarını iyileştirmesinin teşvik edilmesini sağlamak. 38

39 GENÇ GIDA DENETÇİLERİ PROJESİ "Her Eve Bir Gıda Denetçisi" sloganıyla yola çıkarak geleceğimiz olan çocuklarımızda Güvenilir Gıda bilincinin arttırılması, Çocuklarımızın gıda tüketim alışkanlıklarının değiştirilerek kalıcı alışkanlıklar kazandırılması, Güvenilir gıda temini ve tüketiminin sağlanması, Toplumsal bilincin oluşturulmasına katkıda bulunulması, Sağlıklı genç nesil ile geleceğimizin teminat altına alınması, Okul kantinleri ve okul çevresindeki gıda üretim ve satış yerlerinde güvenilir/kaliteli gıda maddesi üretim, satış ve tüketiminin temini için okul çocuklarının genç gıda denetçisi olarak eğitilmesidir. 39

40 İNTERAKTİF MOBİL DENETİM PROJESİ Kontrol Görevlilerinin GGBS sistemini denetimin her aşamasında kullanabileceği, Hızlı ve etkin denetim ve kontrollerini İletişim interaksiyonunu sağlayan Tablet PC lerin tedarik edileceği bir proje İl müdürlüğü ve bakanlık kordinasyonu üst düzeyde çıkararak denetim etkinliğini artırmak 40

41 SONUÇ Güvenilir gıdaya erişim, toplumun en temel haklarındandır. Güvenilir gıdanın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında toplumun bütün katmanları sorumludur. Sorumluluk bilinci içerisinde toplum üzerine düşeni yerine getirmelidir. Bu sorumluluk ötelenemez çünkü sorunların geri dönüşü yine topluma olacaktır. Bu konuda Bakanlığımız üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye hazırdır. 41

42 TEŞEKKÜR EDERİM E-Posta: 42 42

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir. GENEL GEREKÇE Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması, halkın yeterli ve güvenli gıdayla beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun sağlanması devletin en temel

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK BĐRĐ CĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ FAHRİ GIDA MÜFETİŞLERİ MİZİN AMACI; Toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten ulusal çapta yürütülen bir FARKINDALIK projesinin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü OCAK 2015 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2010 YILI PROGRAMI ANKARA 2010 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve

Detaylı

Tarama Raporu. Türkiye

Tarama Raporu. Türkiye 8 Şubat 2007 Tarama Raporu Türkiye 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası Tarama toplantıları tarihleri: Tanıtıcı toplantı:9-10&13-15 Mart 2006 Ayrıntılı toplantı: 24-28 Nisan 2006

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi

Detaylı

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç 25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi

Detaylı

YEM ÜRETEN İŞLETMELERDE HACCP PLANI UYGULAMALARINA İLİŞKİN KONTROL FORMLARININ KULLANIMI

YEM ÜRETEN İŞLETMELERDE HACCP PLANI UYGULAMALARINA İLİŞKİN KONTROL FORMLARININ KULLANIMI YEM ÜRETEN İŞLETMELERDE HACCP PLANI UYGULAMALARINA İLİŞKİN KONTROL FORMLARININ KULLANIMI YALÇIN BAĞSIZ 26-27 KASIM 2013 ANKARA 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 29. Maddesine

Detaylı

HACCP ve Gıda Güvenliği

HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP; Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları) kavramının kısaltılmış halidir. HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 Eğitimin konusu: HACCP Uygulamaları Eğitimin yeri: Birmingham Üniversitesi

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı