NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEWTON UN HAREKET KANUNLARI"

Transkript

1 NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde asa üzerinde kalıp devrileesi. Yukarıdaki olaylardan hangilerinin sebebi eylesizlik kanunuyla açıklanır? ( I, II ve III ). I. Maddenin duruunu korua eğiliine eylesizlik denir. II. Bir cise net bir kuvvet uygulanıyorsa cisi eylesizliğini deva ettirir. III. Aracın aniden hızlanası sırasında koltukta oturan yolcuların geriye doğru hareket etesi eylesizlik prensibinden dolayıdır. Eylesizlikle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? ( I, II ve III ) 3. Şekildeki 00 g kütleli dinaoetre ile kg kütleli cisi tartılıyor. Buna göre, I. Dinaoetre 0 N değerini gösterir. II. Dinaoetreye elin uyguladığı kuvvet N dur. III. Dinaoetre dengeleniş kuvvetlerin etkisinde dengededir. yargılarından hangileri doğrudur? (g = 0 s ) ( I, II ve III ) 4. Şekilde yatay ve sürtünesiz yüzeydeki cisi sabit hızla belirtilen yönde hareket etektedir. Buna göre, I. Cise hareket yönünde net bir kuvvet etki etektedir. II. > dir. III. 3 > dir. yargılarından hangileri doğru olabilir? 3 v : sabit ( II ve III ) 5. Şekilde yatay ve sürtünesiz yüzeydeki cisi, 3 = N v : sabit üzerine uygulanan kuvvetlerin etkisinde belirtilen yönde sabit hızla, hareket etektedir. Buna göre, kuvveti kaç N dur? =8 N =? ( 4 N )

2 6. Cisin üzerine etki eden tü kuvvetlerin vektörel toplaının sıfır olası cisin dengede olası deektir. Dengeleneiş kuvvetlerin etkisindeki bir cisin hareketi ile ilgili, I. Hızı artarak hareket edebilir. II. Sabit hızlı hareket edebilir. III. Hızı azalarak hareket edebilir. yargılarından hangileri doğru olabilir? ( I ve III ) 7. X Y İlk hızlarının yönleri şekildeki gibi verilen X, Y ve Z cisilerine yine şekillerde belirtilen yönde kuvvetler uygulanıyor. Buna göre, cisilerin bundan sonraki ilk hareket duruları için ne söylenebilir? (Sürtüneler öneseniyor.) Z X Y Z A) Hızlanan Yavaşlayan Hızlanan B) Yavaşlayan Hızlanan Hızlanan C) Hızlanan Yavaşlayan Yavaşlayan D) Hızlanan Hızlanan Yavaşlayan E) Sabit hızlı Yavaşlayan Sabit hızlı 8. Sürtünesiz yatay düzlede kütleli cisi kuvvetinin etkisinde hareket etektedir. Cisi ye gelince kuvveti kaldırılıyor. Cisin arasındaki ve den sonraki hareketi için ne söylenebilir? yatay 9. Şekildeki sürtünesiz yol üzerinde kütleli cisi yola paralel bir yatay kuvvetinin etkisinde sabit iveyle hızlanaktadır. kuvvetinin şiddeti sıfır olayacak şekilde düzgün azaltılırsa cisin bundan sonraki hareketi nasıl olur? den sonra A) Sabit hızlı Sabit hızlı B) Yavaşlayan Hızlanan C) Hızlanan Yavaşlayan D) Yavaşlayan Sabit hızlı E) Hızlanan Sabit hızlı A) Hızlanaya deva eder. B) Yavaşlar ve durur. C) Yavaşlar, durur ve ters yönde harekete geçer. D) Sabit hızla hareketini sürdürür. E) Önce yavaşlar sonra sabit hızla hareket eder. 0. Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan cisi 4 N şiddetindeki kuvvetin etkisinde kalıyor. 8 kg Cisin ivesinin büyüklüğü kaç /s dir? =4 N. Yatay ve sürtünesiz düzle üzerinde duran kütleli =? =40 N cisi, şekildeki gibi yola paralel ve büyüklüğü 40 N olan kuvvetinin etkisinde 0 /s lik ive ile hızlanaktadır. Buna göre, cisin kütlesi kaç gradır? ( / ) ( 4000 g )

3 . Sürtünesiz yatay bir zeindeki 6 kg kütleli cise ve kuvvetleri =0 N 6 kg zıt yönlerde şekildeki gibi uygulanıyor. uvvetlerin büyüklüğü şekilde verildiğine göre, cisin ivesi kaç /s dir? =34 N ( 4 /s ) 3. X Y Z 3 ütleleri sırasıyla, ve olan X, Y, Z cisilerine, ve 3 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre, cisilerin a X, a Y ve a Z iveleri arasındaki ilişki nedir? (Sürtüneler öneseniyor.) ( a Z >a Y >a X ) M 3 Sürtünesiz yatay zeinde 4, ve 3 kuvvetlerinin etkisindeki, ve 3 kütlelerinin ivelerinin büyüklüğü a, a ve a M dir. Buna göre, a, a ve a M nasıl sıralanır? ( a =a >a M ) Sürtünesiz yatay düzlede, ve 3 kuvvetlerinin etkisindeki cisiler aynı büyüklükte ive ile hareket ediyorlar., ve 3 kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl sıralanır? ( > 3 > ) 6. Sürtünesiz yatay düzledeki 4 3 kütleli cise 4 ve 3 kuvvetleri etki ettiğinde cisi a ivesi ile hızlanıyor. 3 kuvveti zıt yönde etki ederse cisin ivesi kaç a olur? ( 7 ) 7. Sürtünesiz yatay düzlede kuvveti uygulanan kütleli cisin ivesi a dır. kuvveti yarıya indirilip kütle 3 katına çıkarılırsa cisin ivesi kaç a olur? ( /6 ) 8. Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan 5 kg kütleli bir cise, ve 3 kuvvetleri şekildeki gibi etkiyorlar. =0 N Buna göre, cisin ivesi kaç /s dir? =0 N =5 kg =5 N 3 ( 5 /s )

4 9. İçindekilerle birlikte topla kütlesi 00 kg olan bir otoobilde otorun uyguladığı kuvvet sabit olup 5500 N dur. Buna göre, otoobil kaç /s lik iveyle hareket eder? ( 5 /s ) Sürtünelerin önesiz olduğu düzlede ve kütleli ile cisileri şekildeki kuvvetlerin etkisindedir. cisi a, cisi a sabit iveleriyle hareket ettiklerine göre, a ve a iveleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? ( a = 3a ). Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan kg lık cise ve kuvvetleri şekildeki gibi etkidiğinde cisi 3 /s lik iveyle hareket ediyor. Hareket yönü kg =8 N Buna göre, kuvveti kuvveti ile aynı yönde etkirse cisi kaç /s lik iveyle hareket eder? ( 5 /s ). Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan cisine,, 3 3 kuvvetleri şekildeki gibi etkidiğinde cisi iveli hareket yapaktadır. 3. Buna göre, I. kuvveti II. kuvveti III. 3 kuvveti niceliklerinden hangileri artarsa cisin ivesi artar? Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan 5 kg kütleli cise,, =5 N 3 =0 N 5 kg 3 kuvvetleri şekildeki gibi etkidiğinde cisi 3 /s lik iveyle hareket ediyor. Buna göre, kuvveti kaç N dur? hareket yönü yatay ( Yalnız 3 ) ( 0 N )

5 4. Sürtünesiz yatay düzlede şekildeki kuvvetlerin etkisinde kalan cisin ivesinin büyüklüğü kaç /s dir? 8 N kg 0 N N ( 3 /s ) 5. ütlesi 5 kg olan cise kuvveti uygulandığında ivesi 0,8 /s oluyor. uvvet yapılır,,5 kg kütleli cise uygulanırsa; ive kaç /s olur? (Sürtüneler önesizdir.) yatay ( 3, /s ) 6. v = 0 Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan kütleli cisi kuvveti ile ye ulaşınca üzerine bir, M ye gelince de bir kütlesi daha yapıştırılıyor. Buna göre, I. arasındaki ive a ise M arasındaki ive a dır. II. deki hız büyüklüğü N deki hız büyüklüğünden çoktur. III. ütleler, M ve MN aralıklarında hızlanır. yargılarından hangileri yanlıştır? M N ( I ve II ) 7. 4 Şekil-I de, cisileri, büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde a ivesi ile hızlanıyor. Daha sonra, cisileri birbirine yapıştırılarak 4 kuvveti ile Şekil-II deki gibi çekiliyor. Buna göre, Şekil-II deki cisilerin ivesi kaç a olur? 4 ( a ) 3 8. Sürtünesiz yatay düzlede 0 N ve 5 N kuvvetleri ile çekilen cisilerin iveleri a ve a dir. a 0 N a 5 a Buna göre, oranı kaçtır? a (Şekil-II deki bloklar yapışıktır.) ( 4 )

6 9. Sü r t ü n e si z a a yüzeyde a ve a iveleri ile hızlanan, kütleli cisilere şekildeki yatay ve kuvvetleri etkiektedir. a = olduğuna göre, oranı kaçtır? 3 a ( 4/3 ) 30. Sürtünesiz yatay düzlede hareket eden X cisinin ivesi a, X ile Y cisinin birlikte ivesi a/3 tür. a X Y X a 3 silerinin kütleleri oranı, ve kuvvetleri yatayda olduğuna göre, X ve Y ci kaçtır? ( / ) 3. Sürtünesi önesiz bir = 0 N 5 kg zeinde 5 kg kütleli cisi = 0 N luk kuvvetin etkisinde a ivesi ile hareket ederken cisin üzerine 5 kg kütleli bir cisi daha bırakılıyor. Birlikte hareket eden cisilerin ivesi a olduğuna göre, a a oranı kaçtır? ( ) Mehet Necati YIMAZ izik Öğreteni

7 NEWTON UN HAREET ANUNARI. Sürtünesiz ortada ip ve cisileri iple birbirine bağlanarak kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. İp koptuktan sonra ve nin hareketi için ne söylenebilir? A) Hızlanan Hızlanan B) Sabit hızlı Sabit hızlı C) Yavaşlayan Hızlanan D) Yavaşlayan Sabit hızlı E) Sabit hızlı Hızlanan. Şekildeki gibi birbirine iple bağlı 6 kg ve 6 kg 4 kg ip = 0 N 4 kg lık iki kütle, sürtünesiz yatay düzlede duraktayken, 0 N luk kuvvetle çekiliyorlar. Buna göre, cisiler kaç /s lik iveyle hareket ederler? ( /s ) 6 kg 4 kg 3. = 0 N Şekildeki gibi birbirine iple bağlı 6 kg ve 4 kg lık iki kütle, sürtünesiz yatay düzlede duraktayken, 0 N luk kuvvetle çekiliyorlar. Buna göre, cisiler kaç /s lik iveyle hareket ederler? ( /s ) 4 kg 4. Sürtünesiz yatay kg düzledeki, bir iple birbirine bağlanış olan X ip Y 4 kg kütleli X cisi ile kg kütleli Y cisine şekildeki gibi kuvveti etki ettiğinde Y cisinin ivesi 3 /s oluyor. Buna göre, ip koparıldığında X ve Y cisilerinin iveleri kaç /s olur? ( a X =0 ; a Y = 9 /s ) 5. 3 kg 6 kg ip ip M = 50 N Sürtünesiz yatay düzlede birbirine iplerle bağlı, ve M cisilerine şekildeki gibi yere paralel 50 N luk kuvveti uygulanıyor. ve nin kütlesi 3 kg ve 6 kg, sistein ivesi ise 5 /s olduğuna göre; a) M cisinin kütlesi kaç kg dır? b) - arasındaki ip kopunca M cisinin ivesi kaç /s olur? c) - M arasındaki ip kopunca M cisinin ivesi kaç /s olur? (g= 0 /s ) ( a) kg ; b) 50/7 /s ; c) 50 /s )

8 6. Sürtünesiz yatay 3 kg kg ip düzledeki X ve Y X Y cisilerine kuvveti şekildeki gibi etkidiğinde Y nin ivesi 5 /s olduğuna göre, a) kuvveti kaç N dur? b) Cisileri birbirine bağlayan ipteki gerile kuvveti kaç N dur? ( a) 5 N ; b) 5 N ) 6 kg 7. Birbirine iple bağlı ve cisileri sürtünesiz yatay düzle T = 30 N ip üzerinde 30 N luk yatay kuvvetle çekilirken sistein ivesi 3 /s olaktadır. Buna göre, a) cisinin kütlesi kaç kg dır? b) İpte oluşan T gerile kuvveti kaç N dur? ( a) 4 kg ; b) N ) 8. = 0 N kg 3 kg T = 30 N Şekildeki sürtünesiz yatay düzlede duran kütlelere düzlee paralel 0 N ve 30 N luk kuvvetler uygulanıyor. Buna göre, a) Sistein ivesi kaç /s dir? b) İpte oluşan T gerile kuvveti kaç N dur? ( a) 4 /s ; b) 8 N ) 9. kg T kg 3 kg T = 30 N Şekildeki sürtünesiz yatay düzlede duran kütlelere düzlee paralel 30 N luk kuvvet uygulanıyor. a) Sistein ivesi kaç /s dir? b) T ve T ip gerilelerinin oranı, T T kaçtır? ( a) 5 /s ; b) 3 ) 0. 5 kg 7 kg 3 kg T T = 60 N X Y Z Şekildeki sürtünesiz yatay düzlede duran kütlelere düzlee paralel 60 N luk kuvvet uygulanıyor. a) Sistein ivesi kaç /s dir? b) T ve T ip gerilelerinin oranı, T T kaçtır? ( a) 4 /s ; b) 5/ )

9 . Şekildeki sistede kg ile kg kütleleri arasındaki ip gerile kuvveti T, kg ile 3 kg arasındaki ip gerile kuvveti T dir. kuvveti etkisinde siste ok yönünde sabit hızla hareket ettiğine göre, (g= 0 /s ) T T oranı kaçtır? kg T kg T 3 kg v:sabit ( 5/3 ). 8 kg kütleli cisi sürtünesiz düzenekte kuvveti etkisinde ok yönünde /s lik ive ile hareket ediyor. kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) 8 kg ( 96 N ) 3. Şekildeki sürtünesiz akara sisteinde ve cisilerinin kütlesi 4 kg ve 6 kg dır. Siste serbest bırakıldıktan sonra, a) ve cisilerinin ivelerini, b) İpteki gerile kuvvetini hesaplayınız? 4 kg 6 kg ( a) /s ; b) 48 N ) 4. Şekildeki sürtünesiz akara sisteinde iplerle birbirine bağlı,, M cisilerinin kütleleri 5 kg, 3 kg ve kg dır. 3 kg Siste serbest bırakıldıktan sonra, a) cisinin ivesini hesaplayınız. kg M 5 kg b) - arasındaki ipteki oluşan gerile kuvveti kaç N olur? ( a) 6 /s ; b) 0 N ) 5. Şekildeki sürtünesiz düzenekte kg ve 3 kg kütleli cisiler hareketsiz tutulakta iken serbest bırakılıyor. Buna göre, kg X Y 3 kg a) X cisinin ivesi kaç /s olur? b) Cisiler serbest bırakıldıktan 6 saniye sonra Y cisinin hızı kaç /s olur? ( a) /s ; b) /s )

10 6. Şekildeki sürtünesiz sistede durakta olan X ve Y cisilerinin kütleleri 3 kg ve kg dır. Siste serbest bırakılıyor. Buna göre, 3 kg a) Y cisinin ivesi kaç /s dir? b) İpteki gerile kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) X Y kg ( a) 4 /s, b) N ) 7. Şekildeki sürtünesiz düzenekte X cisine yatay = 48 N luk kuvvet uygulanıyor. Buna göre, = 48 N 5 kg X Y kg a) X cisinin ivesi kaç /s olur? b) Y cisinin bağlı olduğu ipteki gerile kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) ( a)4 /s ; b) 8 N ) 8. Sürtünelerin ihal = 0 N edildiği şekildeki düzenekte, cisine 0 N luk bir kuvvet uygulanıyor. 3 kg kg a) Cisilerin iveleri kaç /s dir? b) - arasındaki ipteki gerile kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) ( a) /s ; b) 6 N ) 9. Şekildeki sürtünesiz düzenekte cisiler serbest bırakıldığında /s lik ive ile harekete geçiyor. Y cisinin kütlesi kg olduğuna göre, a) X cisinin kütlesi kaç kg dır? b) Cisiler arasındaki ipte oluşan gerile kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) ( a) 4 kg ; b) 8 N ) X Y kg

11 0. İplerle bağlı olan,, M cisilerinin kütleleri kg, kg, kg dır. Sürtünelerin ihal edildiği şekildeki siste serbest bırakılıyor. kg kg a) T ve T ip gerile kuvvetleri kaç N dur? b) Cisiler harekete geçtikten bir süre sonra - arasındaki ip koparsa cisilerin hızları nasıl olur? (g= 0 /s ) M T kg T ( T = N, T = 4 N ). Şekildeki sürtünesiz sistede, ve M cisilerinin kütleleri eşittir. T = 0 N ve arasındaki gerile kuvveti T = 0 N ise, M kütlesinin ağırlığı kaç N dur? (g= 0 /s ) M ( 30 N ). Sürtünelerin önesiz olduğu şekildeki sistede kütleler aynı anda serbest bırakılıyor. 3 kg kg 5 kg Buna göre, 5 kg lık kütlenin ivesi kaç /s dir? (g= 0 /s ) ( /s ) 3. ütle değerleri cinsinden verilen şekildeki cisiler dengede iken ip, noktasından kesilirse ve nolu cisilerin ivelerinin büyüklükleri a oranı kaç olur? a (g= 0 /s, sürtüneler önesizdir.) ( 3 ) Mehet Necati YIMAZ izik Öğreteni

12 NEWTON UN HAREET ANUNARI 3. Sürtünesiz yatay düzlede =.g büyüklüğünde olacak biçide 3, ve kuvvetleri kütleli cise uygulanıyor. Yerin tepkisinin, cise etki eden net kuvvete oranı kaçtır? (g: yerçekii ivesi) 3 ( ). ütlesi 6 kg olan bir cisi şekildeki gibi 0 N luk kuvvetin etkisindedir. Buna göre, yatay düzlein cise gösterdiği tepki kuvveti kaç N dur? = 0 N 6 kg ( 40 N ) 3. ütleleri 5 kg ve 0 kg olan iki cisi şekildeki gibi üst üste konulursa, yatay düzlein gösterdiği tepki kuvveti kaç N olur? (g = 0 /s ) = 5 kg = 0 kg ( 50 N ) 4. Sürtünesiz sistede 8 kg ve 3 kg lık kütleler şekildeki gibi dengede olduğuna göre, yatay düzlein tepkisi kaç N olur? =3 kg =8 kg ( 50 N ) 5. Sürtünesiz sistede yerin kg lık cise gösterdiği tepki kuvveti 60 N olduğuna göre, 3 kütlesi kaç kg dır? = kg =3 kg =? 3 ( kg ) 6. cisine 0 N ve 30 N büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. = 0 N = 30 N duvar Yerin ve duvarın cise uyguladığı tepki kuvvetleri eşit olduğuna göre, cisin kütlesi kaç kg dır? (g= 0 /s ) ( kg )

13 7. Sürtünesiz yatay düzlede 30 N luk kuvvet ile itilen X, Y, Z cisileri sabit ive ile hızlanaktadır. 30 N X kg 3 kg Y Z X cisinin kütlesi ve cisilerin hızlana iveleri 5 /s olduğuna göre, kaç kg dır? ( kg ) 8. Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan 3 kg ve kg kütleli ve cisilerine 0 N luk kuvveti etki ediyor. Buna göre = 0 N 3 kg kg a) Sistein ivesi kaç /s dir? b) cisinin ye uyguladığı etki kuvveti kaç N dur? c) cisinin ya uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? ( a) 4 /s ; b) 8 N ; c) 8 N ) 9. Sürtüneesiz yatay bir 4 kg kg 5 kg kg düzlede, şekildeki gibi = = 8 8 N X Y birbirine dokunacak biçide konuş 4 kg kütleli X küpü ile 5 kg lık kütleli Y küpü 8 N luk yatay kuvvetle itiliyor. Buna göre, hareket süresince X küpü Y küpünü kaç N luk kuvvetle iter? ( 0 N ) 0. 6 kg kg = 0 N 4 kg = 0 X kg Y Sürtünesiz yatay düzledeki 6 kg ve 4 kg kütleli X ve Y cisilerine 0 N luk kuvvet uygulandığında, Y nin X e uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? ( 8 N ). Sürtünesiz 6 kg X yatay düzlede durakta ola X, Y, Z cisilerinin kütleleri şekildeki gibidir. Bir kuvveti cisilere şekildeki gibi uygulandığında Z cisinin ivesi /s oluyor. a) Y ye etki eden net kuvvet kaç N dur? b) Y nin Z ye etki kuvveti kaç N dur? c) kaç N olur? 4 kg Y kg Z ( a) 8 N ; b) 4 N ; c) 4 N ) Mehet Necati YIMAZ izik Öğreteni

14 NEWTON UN HAREET ANUNARI 4. I. Sporcu kayak yaparken II. Tren hareket ederken III. urşun kalele kağıt üzerine yazı yazılırken Yukarıdaki olayların hangilerinde sürtüne kuvveti etkilidir? ( I, II ve III ). I. Bir cisi hareket halindeyken kinetik sürtüne kuvvetinin değeri statik sürtüne kuvvetinin en büyük değerinden küçük olur. II. Sürtüne kuvveti cisin hareket yönü ile aynı yön ve doğrultudadır. III. Sürtüne kuvveti cisilerin hızlarını artırıcı bir etkiye sahiptir. IV. Sürtüne katsayısının birii Newtondur. V. Sürtüne kuvveti sürtünen yüzeylerin büyüklüğünden bağısızdır. Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? ( II, III ve IV ) 3. I. Yatayda, yola paralel bir kuvvetinin etkisindeki bir cisi durgunsa, cise etki eden sürtüne katsayısına statik sürtüne katsayısı denir. II. Bir cisi hareket halindeyken cise etki eden sürtüne katsayısına kinetik sürtüne katsayısı denir. III. Bir cise etki eden sürtüne kuvveti sürtünen yüzeyler arasındaki tepki kuvveti ile doğru oran tılıdır. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? ( I, II ve III ) 4. Sürtüneli yatayda kütleli cisi dengededir. Buna göre; I. kütlesi azaltılırsa cisi yönünde hızlanır. II. Cise etki eden sürtüne kuvveti ile aynı yönde ve değerinden büyüktür. III. kuvveti kaldırılırsa cisi yine dengeleniş kuvvetlerin etkisinde olur. yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? ( I ve III ) 5. X Y Z 3 Özdeş X, Y ve Z cisileri eşit hızlarla sürtüne kuvvetinin sabit olduğu yatay düzlee girdiklerinde şekildeki kuvvetler uygulanıyor. X cisi sabit hızla hareket ettiğine göre, Y ve Z cisilerinin hareketleriyle ilgili ne söylenebilir? ( Y yavaşlar, Z hızlanır )

15 M 6. k k k3 Yatay ve sürtüne katsayıları sırasıyla k, k ve k 3 olan düzlelerdeki,, M cisilerine etkiyen yatay kuvvetler, ve dir. Cisiler sabit hızlarla ilerlediklerine göre, sürtüne katsayıları arasındaki ilişki nedir? ( k = k > k 3 ) 7. s s s 3 Şekillerdeki birbirine yapıştırılış özdeş cisiler aynı zeinde eşit kuvvetiyle çekilip, hareket ettiriliyorlar. Buna göre, cisiler ile yer arasındaki sürtüne kuvveti, ve nasıl sıralanır? s s s 3 ( = = ) s s s 3 8. X Y Z 3 Sürtüneli yatay düzledeki eşit kütleli X, Y ve Z cisilerine şekildeki gibi, ve 3 kuvvetleri uygulanıyor. Cisiler eşit sürede eşit yollar aldığına göre, cisilere etki eden sürtüne kuvvetleri X, Y ve Z nasıl sıralanır? ( Z > X > Y ) 9. Statik sürtüne katsayısının aksiu değe- kg rinin 0,5 olduğu sürtüneli yol üzerinde durakta olan kg kütleli cise şekildeki gibi 5 N büyüklüğünde bir kuvvet etkiyor. Buna göre; yatay düzlele cisi arasında oluşan sürtüne kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) ( 5 N ) 0. 4 kg ütlesi 4 kg olan şekildeki cisine kuvveti uygulanıyor. Cisile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı 0,6 dır. Cise etki eden sürtüne kuvvetini, a) = 0 N ise, b) = 4 N ise, c) = 30 N ise hesaplayınız. (g= 0 /s ) ( a) 0 N ; b) 4 N ; c) 4 N )

16 . Yatay düzlede durakta olan kg lık kütleyle düzle arasındaki sürtüne katsayısı 0,6 dır. kg k = 0,6 Buna göre, bu cisi hareket ettirebilecek en küçük kuvveti kaç N olalıdır? (g= 0 /s ) ( N ). Durakta olan cisile = 0 N yüzey arasındaki sürtüne kuvveti 5 N dur. Cise şekildeki gibi 0 N luk kuvvet uygulandığında sürtüne kuvveti kaç N olur? ( 0 N ) 5 kg 3. Durakta olan 5 kg kütleli bir cise şekildeki gibi kuvveti etki ediyor. k = 0,4 Buna göre, cise etkiyen sürtüne kuvvetinin en büyük değeri kaç N dur? (g= 0 /s ) ( 0 N ) 4. Durakta olan 5 kg 5 kg kütleli bir cisile yatay düzle arasındaki statik sürtüne katsayısı 0,7, kinetik sürtüne katsayısı 0,5 tir. Cise etkiyen kuvveti artırıldığında cise etki eden statik sürtüne kuvvetinin en büyük değeri, kinetik sürtüne kuvveti olduğuna göre, bu kuvvetlerin değeri kaç N dur? (g= 0 /s ) ( = 35 N ; = 5 N ) 5. 5 N luk kuvvetin etkisindeki 5 kg = 5 N 5 kg lık cisi sabit hızla hareket etektedir. Buna göre, cisile düzle arasındaki sürtüne katsayısı nedir? (g= 0 /s ) ( 0,5 ) 6. Şekildeki kuvvetlerin etkisinde bulunan bir cisi sabit hızla hareket ettiğine göre, sürtüne kuvveti kaç N dur? =0 N =0 N =40 N 3 ( 0 N )

17 7. ütlesi 5 kg olan cise 0 N ve 40 N büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. 5 kg 0 N 40 N Cisile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı 0,4 olduğuna göre, cise etki eden sürtüne kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) ( N ) 5 kg 8. ütlesi 5 kg olan = 0 N = 0 N cisi 0 N, 0 N büyüklüğündeki, kuvvetlerinin etkisinde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre, cisile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı kaçtır? (g= 0 /s ) ( 0, ) 9. cisine 0 N büyüklüğündeki kuvveti uygulanıyor. 4 kg = 0 N cisi ile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı 0,3 olduğuna göre, cisin ivesi kaç /s dir? (g= 0 /s ) k = 0,3 ( /s ) 0. Yatay düzlede durakta olan 4 kg kütleli cisi 4 N luk kuvvetin etkisindedir. 4 kg k = 0, =4 N Cisile düzle arasındaki sürtüne katsayısı 0, olduğuna göre, cisi kaç /s lik iveyle hareket eder? (g= 0 /s ) ( 4 /s ). Yatay düzlede durakta olan kg kütleli cisine = 0 N, = 0 N şiddetindeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. = 0 N Cisile yüzey arasındaki sürtüne katsayısı 0,5 olduğuna göre, cisin ivesi kaç /s olur? (g= 0 /s ) = 0 N (,5 /s )

18 . Sürtüneli yatay =0 N düzlede durakta olan cise şekildeki =5 N 3 =30 N kg kuvvetler etkiektedirler. Cisile yüzey arasındaki sürtüne katsayısı 0,5 olduğuna göre, cisi kaç /s lik iveyle hareket eder? 3. Yatay düzlede durakta olan 3 kg kütleli cise şekildeki kuvvetler etkiyor. 3 kg =0 N ( 5 /s ) = N Cisile düzle arasındaki sürtüne katsayısı 0,6 olduğuna göre, cisi kaç /s lik iveyle hareket eder? ( /s ) 4. Sürtüneli yatay düzlede ve 4 N kuvvet- kg 4 N lerinin etkisindeki kg kütleli cisi ok yönünde 3 /s lik ive ile belirtilen yönde hareket ediyor. Sürtüne katsayısı k = 0,5 olduğuna göre, kuvveti kaç N dur? (g= 0 /s ) ( 0 N ) 5. Sürtüneli yatay düzlede 0 N ve 4 N 0 N kuvvetlerinin etkisindeki kg kütleli cisin ivesi 7 /s dir. Sürtüne katsayısı kaçtır? (g= 0 /s ) kg 4 N ( 0, ) 6. Sürtüne katsayısının =5 N 0,5 olduğu yatay düzlede cisi 5 N luk kuvvetin etkisi ile sabit hızla hareket ediyor. Cisin kütlesi kaç kg dır? (g= 0 /s ) ( 3 kg ) 7. Sürtüneli yatay düzlede kuvveti ile itilen 4 kg cise etki eden sürtüne kuvveti 6 N dur. Cisin ivesi,5 /s olduğuna göre, kaç N dur? ( 6 N )

19 8. 6 kg =30 N X Y Z Yatay düzlede durakta olan 6 kg kütleli cise şekildeki gibi 30 N luk sabit kuvvet etkidiğinde cisi X-Y aralığında a, Y-Z aralığında a ivesiyle hareket ediyor. Yolun yalnız Y-Z bölüü sürtüneli olup sürtüne katsayısı 0,3 olduğuna göre, cisin a ve a ivelerinin büyüklüğü nedir? ( a = 5 /s ; a = /s ) 9. kg =0 N k=0,4 M k=0,8 N noktasında duran kg kütleli cisi 0 N büyüklüğündeki kuvveti ile N noktasına kadar hareket ettiriliyor. Cisile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayıları şekilde veriliştir. Buna göre, cisin, M, MN aralıklarındaki ivesi kaç /s dir? (g= 0 /s ) ( a = 5 /s, a M = /s, am= -3 /s ) 30. Yatay ve sürtüneli yüzeyde sabit kuvvetiyle hareket ettirilen ve cisileri arasındaki ip bir süre sonra kopuyor. İp koptuktan sonra, I. cisi yavaşlar. II. cisinin ivesi değişez. III. cisi hızlanır. yargılarından hangileri doğrudur? ( I ve III ) a 3. Şekilde yatay ve kg 4 kg sürtüneli yüzeyde iple bağlı X Y = 30 N X ve Y cisileri 30 N luk kuvvet etkisinde a ivesi ile hızlanaktadır. X ile Y arasındaki ip kesildiğinde, X cisi 4 /s ive ile yavaşlıyor. Buna göre, a nın büyüklüğü kaç /s dir? ( /s )

20 3. Yatay düzlede bulunan ve cisilerine kuvveti şekildeki gibi etki etektedir. kg kg Yatay düzle sürtünesiz iken sistein ivesi a, yatay düzle sürtüneli ve sürtüne katsayısı 0,5 iken sistein ivesi a olduğuna göre, kaçtır? a a = 4 N oranı ( 8 / 3 ) 33. Şekildeki yatay düzle sürtüneli olup iki cisi için de 3 kg kg sürtüne katsayısı aynıdır. = 0 N Cisiler kuvvetinin etkisiyle sabit hızlı hareket yaparken aralarındaki ip koptuğuna göre, cisinin bundan sonraki ivesi kaç /s olur? ( 3 /s ) Mehet Necati YIMAZ izik Öğreteni

21 NEWTON UN HAREET ANUNARI 5. Yatay ve sürtünesiz düzledeki 0 kg kütleli cisi 60 N luk kuvvetle çekiliyor. 0 kg Buna göre 3 saniye sonunda cisinin hızı kaç /s dir? =60 N ( 9 /s ). Yatay ve sürtünesiz düzlede durakta olan kg kütleli cise 6 N luk kuvvet 4 saniye uygulanıyor. Buna göre, cisin 4. saniyedeki hızı kaç /s olur? ( /s ) 3. ütlesi kg olan cisi ile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı =0 N kg =0 N 0,3 tür. Cise büyüklükleri 0 N ve 0 N olan, kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre, cisin 4 saniyede kazanacağı hızı hesaplayınız? ( 8 /s ) 4. Her saniyelik zaan aralığında hızı 5 /s artan 3 kg kütleli bir cise etkiyen net kuvvet kaç N dur? ( 5 N ) 5. onu 0 zaan 0 zaan 0 zaan I II III Yatay ve sürtünesiz bir düzlede bulunan özdeş, ve M cisilerinin konu-zaan, hız-zaan, ivezaan grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, hangi cise etki eden net kuvvet sıfırdır? ( Yalnız I )

22 6. Doğrusal yolda hareket etekte olan cise ait hız - zaan grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, I, II ve III bölgelerinden hangisinde cise etki eden kuvvetin yönü cisin hareket yönüne zıttır? v 0 -v I II III zaan ( Yalnız II ) 7. Hız - zaan grafiği şekildeki gibi olan bir cise, I ve II zaan aralıklarında etkiyen net kuvvetin büyüklüğü hakkında ne söylenebilir? v 0 I -v II zaan I II A) Azalış Azalış B) Artış Artış C) Sabit Sabit D) Azalış Artış E) Artış Sabit 8. Hız- zaan grafiği şekildeki gibi olan bir cise I, II ve III zaan aralıklarında etkiyen net kuvvetin büyüklüğü için ne söylenebilir? v 0 -v I II III zaan I II III A) Sabit Sıfır Azalan B) Sabit Sabit Sıfır C) Sabit Sıfır Artan D) Artan Sabit Sabit E) Artan Artan Sabit 9. Şekilde, cisilerine ait kuvvet - ive grafiği veriliştir. cisinin kütlesi 6 kg olduğuna göre, cisinin kütlesi kaç kg dır? a a 3a ive (/s ) ( 8 kg ) 0. ütlelri, olan ve cisilerine ait kuvvet - ive grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, ( + ) kütleli cise yatay N luk kuvvet etki ederse cisin ivesi kaç /s olur? (Sürtüneler önesizdir.) 6 ive (/s ) ( 4 /s ) Mehet Necati YIMAZ izik Öğreteni

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI Bölü - EYEMSİZİ PRENSİBİ NEWON'UN HAREE ANUNARI DİNAMİĞİN EME PRENSİBİ Bir cisi üzerine etkin eden net kuvvet sıfır ise, cisin o andaki hareket duruunu koruak isteesi olayına denir. Bir cisi üzerine net

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

Fizik 101: Ders 10 Ajanda

Fizik 101: Ders 10 Ajanda Fizik 101: Ders 10 Ajanda İş Dünya yüzeyinde çeki kuvvetinden dolayı yapılan iş Örnekler: Sarkaç, eğik düzle, serbest düşe Değişken kuvvetçe yapılan iş Yay Yay ve sürtüneli probleler 3 boyutta değişken

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası Fiz 1011 Ders 5 Hareket Kanunları Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik - Newton un I. Yasası Temel - Newton un II. Yasası Etki-Tepki - Newton un III. Yasası http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ DİNAMİK

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir.

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir. UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Önceki bölümlerde F=m.a nın maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini kullandık. Hız değişimlerinin yapılan

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Titreşim Hareketi Periyodik hareket

Titreşim Hareketi Periyodik hareket 05.01.01 Titreşi Hareeti Periyodi hareet Belirli bir zaan sonra, verilen/belirlenen bir durua düzenli olara geri dönen bir cisin yaptığı hareet. Periyodi hareetin özel bir çeşidi eani sistelerde olur.

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a DİNAİ BÖÜ 7 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER h z 1 h z V V V θ V V 0 t t t, ve cisilerinin iveleri; V V V t 0 t V 0 V t 0 t zn 0 θ t zn Hız-zn rğinin eğii iveyi verir V V V cisinin ivesi, t t V cisinin ivesi,

Detaylı

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 4. Ünite. onu İş, Enerji ve Güç nın anıtları 6. ydınlata aacıyla kullandığıız ışık apul, elektrik enerjisini... enerjisine dönüştüren araçtır.. Erdal 7. 3 3 Erdal deki koliyi şekillerdeki

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. Bu aralıkta ız

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 11 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 11. HAFTA Kapsam: İmpuls Momentum yöntemi İmpuls ve momentum ilkesi

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji ENERJİ Bölü - Günlük ayatta çevreizi incelediğiizde, enerjinin birbirinden farklı birçok biçide olduğunu görürüz. Oyuncak bir arabayı çalıştıran pildeki kiyasal enerji, elektrik enerjisine ve areket enerjisine

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti DİNAMİK Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik Temel Kanun Etki-Tepki Sürtünme Kuvveti Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi Serbest Cisim Diyagramı Bir cisme etki eden

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin HÜNERLI, F.Buket HIZARCI, Rıdvan MERIÇ, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A 5 İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri 3. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. u aralıkta

Detaylı

Fizik 101-Fizik I

Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Newton nun İkinci Yasasının Düzgün Dairesel Harekete Uygulanması Sabit hızla

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

Q8.1. A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s sağa D. 4.0 kg m/s sola

Q8.1. A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s sağa D. 4.0 kg m/s sola Q8.1 Kütlesi 0.40 kg olan bir top sola doğru 30 m/s hızla çarpıyor ve 20 m/s hızla geri dönüyor. Bu çarpışma boyunca toplam itme nedir ve hangi yöndedir? A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Mekanik, Statik Denge

Mekanik, Statik Denge Mekanik, Statik Denge Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Hafta-01.03.2012 İdris Bedirhanoğlu url : www.dicle.edu.tr/a/idrisb e-mail : idrisbed@gmail.com 0532 657 14 31 Statik **Statik; uzayda kuvvetler etkisi

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri İş, Enerji ve Güç Test 'in Çözüleri 3.. v 5 k B seçeneğindeki düzenekte cisin den yüksekliği olduğundan çekii potansiyel enerjisi en büyüktür. Bu cisi serbest bırakıldığında diğerlerine göre yayı en fazla

Detaylı

DAİRESEL HAREKET A)2 B)3 C)4 D) 2 2 E)40

DAİRESEL HAREKET A)2 B)3 C)4 D) 2 2 E)40 DAİRESE HAREET. Bir çaycı, 0,4 yarıçaplı dairesel yörünge izleyen elindeki tepsiyi düşey düzlede döndürürken içinde bulunan çayın döküleesi için tepsiyi en az kaç /s hızla döndürelidir? (g=0 /s ) A) B)3

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİTE: UVVET VE HAREET 6. onu EERJİ VE HAREET TEST ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket Test in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan

Detaylı

Fizik 101-Fizik I

Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 İş ve Kinetik Enerji Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 1 2 Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Cisim üzerine sabit bir kuvvet uygulayan bir etkenin cisim üzerinde yaptığı

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı