SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1"

Transkript

1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir. Siste harekete başladığı anda ipteki erile kuvveti kaç N dur? (8 N) a T L ρ a L T ρ. Hacileri eşit ve birbirine ip ile bağlı olan ve L cisileri, öz kütlesi ρ olan sıvıda sabit a ivesi ile aşağıya doğru hareket etektedirler. Aynı cisiler öz kütlesi ρ olan sıvıda bulunduklarında aynı a ivesi ile yukarıya doğru hareket etektedirler. İpteki erile kuvveti birinci duruda T, T ρ ikinci duruda ise T olup aralarındaki oran oranı nedir? T ρ başlanıç ivesi kaç /s olur? (3 /s ) olarak bulunur. 3. ütleleri = ve = 4 olan iki cisi birbirine iple bağlı olup arklı konulardan harekete başlıyorlar. Birinci cisi yarıkürenin tepesinde iken sistein başlanıç ivesi a=4 3 /s dir. Eğer sistedeki cisiler düşey doğruya öre sietrik konudan harekete başlarlarsa 4. Yatay ve sürtünesiz bir düzle üzerinde bulunan, kütleleri arklı iki cisi arasında bir dinaoetre bulunuyor. Sağdaki cise yatay bir kuvvet uyulandığında dinaoetre kuvvetini österiyor. Aynı yatay kuvvet soldaki cise uyulandığında dinaoetre kuvvetini österiyor. Uyulanan yatay kuvvet ne kadardır? ( + ) k k enel a Şekil. Şekil. 5. ütlesi =3 olan sürtüneli dikey bir çubuk üzerinde kütlesi = olan bir cisi çubuğun üst kısındaki bir enel sayesinde hareketsiz halde tutulaktadır. Çubuk üst ucundan, yay sabiti k olan bir yay ile tutturuluştur. Bu duruda yayın uzaası x =5 c dir. Enel kaldırıldığında ve cisi çubuğa öre belli bir a ivesi ile harekete eçtiğinde yayın uzaası x =4 c dir. Cisi ile çubuk arasındaki sürtüne kuvveti kaç dir? () a a a a 6. ütlesi ve olan iki ip cabazı bir dinaoetreye asılı ip üzerinde a =a =0, iveleri ile düşey yukarıya ve düşey aşağıya doğru hareket edebilektedirler. Birinci duruda birinci cabaz yukarıya doğru ikinci cabaz aşağıya doğru hareket ediyor ve dinaoetre kuvvetini österektedir. İkinci duruda birinci cabaz aşağıya doğru ikinci cabaz yukarıya doğru hareket ediyor ve dinaoetre kuvvetini österiyor. 4 = ise 3 oranı nedir? (6) 7. Yatay ve sürtüneli düzle üzerinde kütlesi =4 olan küp şeklindeki bir takoz, kütlesi = olan ve akaradan eçen ip ile şekildeki ibi duvara bağlanış cisi sayesinde hareket etektedir. Takoz ile cisi arasındaki yüzeyde sürtüne yoktur, takoz ile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı 4 ise olarak verilektedir. Takozun ivesi a= ise ne kadardır? 0 49

2 8. Sürtünesiz yatay düzle üzerinde bulunan iki özdeş cisin kütleleri olarak veriliyor. İki cisi arasında bulunan ip en azla erilesine dayanabiliyor. Cisilerden birine =kt, diğerine =kt yatay kuvvetleri zıt yönlerde uyulanıyor. Burada k bir sabit, t ise zaandır. İp ne kadar zaan sonra kopacaktır? 3k L M Şekil. L Şekil. M 9. ütleleri olan ve L cisileri ile kütlesi olan M cisi ağırlıksız bir akaradan eçen ipin ucuna uyulanan kuvveti ile Şekil. deki ibi denede tutulaktadır. Makara ve cisiler yatay ve sürtünesiz düzle üzerinde Şekil. deki ibi yerleştirilirse uyulanan aynı kuvvetinin etkisi ile cisinin hareket ettiği ive (4 + ) nedir? 0. ütleleri = ve = olan iki cisi, birisi sabit akaradan eçen ipin ucunda, diğeri ise hareketli akaradan eçen ipin ucunda bulunak-tadır. İki cisi arasındaki yükseklik arkı H=45 olarak veriliyor. kütleli cisi H kadar aşağıya inerse kütleli cisin kazandığı hız kaç /s dir? (0 /s) H. Yatay ve sürtünesiz düzle üzerinde eği açısı =37 ve kütlesi olan priza üzerinde kütlesi olan bir küre düşey sürtünesiz duvar ile teas edecek şekilde tutuluyor. Siste serbest bırakılırsa prizanın ivesi kaç /s dir? (4,8 /s ). Şekilde österilen sistede akaralar ağırlıksız ve cisiler ile yüzeyler arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 olduğuna öre 8 ip üzerinde oluşan erile kuvveti kaç (.) dir? Masa üzerindeki 8 k lık bir cisi, asanın bir kenarından aşağı sarkan ve kütlesi k olan boş bir kovaya, sürtünesiz akaradan eçirilen iple bağlanıştır. Masa ile cisi arasında statik sürtüne katsayısı s =0,45, kinetik sürtüne katsayısı ise k =0,3 dir. Cisi asa üzerinde harekete başlayana kadar kovaya yavaş yavaş ku doldurulaktadır. ovaya konan ku kaç kiloradır, sistein ivesi kaç /s ve ipteki erile kuvveti T kaç N dur? (,6 k; 0,9 /s ; 5 N) olarak bulunur. 4. = ve = kütleli iki cisi, bir sabit ve bir hareketli akaradan oluşan sistede, serbest hareket sırasında kütleli cisinin ivesi kaç dir? 3

3 3 5. A arabasının kütlesi, hızı v, B arabasının ise kütlesi, hızı 3v dir. Aynı sabit kuvvet her iki arabaya da durana kadar uyulanaktadır. A arabası t kadar sürede ve l yolunu alarak durakta ise, B arabası ne kadar sürede ne kadar yol alarak durur? (6t; 8l) 6. ütlesi olan bir cisi, aralarındaki sürtüne katsayısının =0,5 olduğu bir yüzeyde duraktadır. Bu cise kütleli bir balon iple bağlanış olup balona etki eden kaldıra kuvveti,5 dir. Burada yer çekii sabitidir. Yüzey üzerindeki cise =,5 büyüklüğünde bir kuvvet yatay olarak uyulanırsa, balonu tutan ipin düşeyle yapacağı açının tanjantı nedir? 5 4 ρ 30o 7. Şekildeki sistede özkütlesi ρ olan sıvı ile dolu bir kapta eği açısı 30 olan bir eğik düzle vardır. Bu sıvı içerisinde sürtünesiz olarak hareket edebilen kütlesi, eğik düzle üzerindedir ve şekildeki ibi bir akaradan eçen bir iple sıvı dışındaki başka kütlesine bağlıdır. Bu duruda sistein ivesi a dır. Sıvının ve içindeki kütlenin hacileri sabit tutulup yoğunlukları katına çıkartılırsa sistein ivesi 0,5a olaktadır. Buna öre sıvının özkütle-sinin, sıvının içindeki kütlenin özkütlesine oranı nedir? o a 8. Eği açısı =53 üçen şeklindeki sürtüneli priza üzerinde kütleleri = = olan cisiler akaradan eçen ip sayesinde şekildeki ibi bulunaktadır. Cisiler ile prizanın yüzeyleri arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 olarak veriliyor. Priza yatay yönde belirli a ivesi ile hareket ettiğinde prizanın üzerindeki cisi aşağıya doğru harekete eçtiği özlenektedir. Bu a ivesi nedir? (0 /s ) 9. Yatay ve sürtüneli düzle üzerinde eği açısı ve kütlesi = olan priza üzerinde kütlesi = olan bir cisi bulunuyor. Priza ile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı, priza ile cisi arasındaki sürtüne katsayısı dir. Cise yatay = kuvvet uyulanıyor. Cisin prizaya öre harekete eçip aa prizanın hareket eteesi için ne kadar olalıdır? ( =) x l 0. Uzunluğu l=,8 ağırlıksız çubuğun uçlarından birisinden kütlesi = k olan bir cisi bulunuyor. Diğer ucunda ise ağırlıksız akaradan eçen ipler ile bağlı olup topla kütleleri t =5 k olan kütleleri ve iki cisi bulunuyor. Bu iki cisi harekete eçtikten sonra çubuğun yatay duruda kalası için destek ortak noktasından x=60 c kadar sola kaydırılıyor. kütlesi kaç k dır? (3 k) r u. Ağırlığı ihal edilebilecek ve yarıçapı r=0 olan bir balon yatay yönde sabit u=5 /s hızı ile esen rüzardan etkilenerek sürüklenektedir. Balona hava taraından uyulanan direniş kuvveti, balonun havaya öre olan hızı ile doğru orantılıdır d =kv b. Burada k=00 k/s bir sabittir. ütlesi çok az olan bir ipin, bir ucu şekildeki ibi balona diğer ucu ise =5500 k kütleli başka bir cise bağlıdır. Zein ile kütlesi arasındaki sürtüne katsayısı =0,4 olarak veriliyor. Havanın öz kütlesi ρ=,5 k/ 3 olduğuna öre balonun hareket v hızı kaç /s dir? (5 /s)

4 4. ütleleri ile cisiler arasındaki sürtüne katsayısı dir. kütleli cisiler sürtünesiz düzle üzerinde bulunup yatay yönde uyulanan kuvvetin etkisi ile hareket etektedirler. kuvveti ne kadar olalıdır ki cisiler birbirine öre kayadan hareket etsin? ( + ) = =3 ve 3 =6 kütleli cisilerden ve sabit ve hareketli akaralardan oluşan sistelerde her cisin ivesini ve ipteki erile kuvveti nedir? ; ; ; =0,4 k ve =0,6 k kütleli iki cisi ağırlıksız sabit akaranın iki taraında hareket edebilektedir. Makara kütlesi 3 = k olan bir destek üzerinde bulunaktadır. Cisiler harekete eçerse zeine uyulanacak tepki kuvveti nedir? (9,6 N) H l 3 5. Sabit akaradan eçen ipe =5 k, =3 k ve 3 = k kalınlıkları ihal edecek kadar küçük üç cisiler bağlıdır. ve kütleli cisiler arasındaki esae H=4, kütleli cisi ile zein arasındaki esae l=7 olarak veriliyor. kütleli cisi zeine düştükten sonra kütleli cisi onun üzerine kaç /s hızı ile çarpar? (0 /s) 6. ütlesi =00 k olan asansörün tavanına kütlesi =0 k olan noktasal bir cisi çok kısa bir ip ile asılıştır. Cisi asansörün tabanından H=3,4 yükseklikte bulunaktadır. Asansör =800 N luk kuvvetle yukarıya doğru çekilirse asansörün ivesi ne kadar olur? İpteki erile kuvveti ne kadardır? İp koparsa, asansörün yeni ivesi ne kadar olur? Cisi ne kadar zaanda asansörün zeinine düşer? (5 /s ; 8 /s ; 0,6 s) 7. ütleleri ve olan iki cisi eğik bir düzle üzerinde bulunup aralarında ağırlıksız bir çubuk bulunaktadır. Bu cisiler ile eğik düzle arasındaki sürtüne katsayısı ve olarak veriliyor. İki cisi eğik düzle boyunca sabit hızla hareket etkilerine öre eğik düzlein eği açısı ve çubuktaki + erile kuvveti nedir? = tan;= 8. ütlesi dik üçen şeklindeki sürtünesiz bir prizaya sabit yatay kuvveti şekildeki ibi etki etektedir. kütleli kalas dikey bir oluk içerisinde sürtünesiz olarak yukarıya doğru hareket edebilektedir. ve kütlelerinin iveleri ve aralarındaki tepki kuvveti nedir? tan + tan ( tan )tan tan a ; ; + = cos + tan + tan

5 5 a 9. kütlesinin üzerinde durduğu yatay asa a ivesi ile sola doğru iderken düşeyle açısı yapaktadır. ile yüzey arasındaki sürtüne katsayısı ise ipteki erile kuvveti nedir? ( + a + a) Eği açısı =37 ve kütlesi =4 üçen olan bir priza sürtünesiz asa üzerinde bulunuyor. Priza üzerinde bulunan = kütleli cisi sürtünesiz olarak uyulanan belirli yatay ve sabit kuvveti ile hareket edebilektedir. İki cisin birlikte hareket edebileleri için 5 uyulanan kuvveti kaç olalıdır? ütleleri =7 k =3 k ve 3 =5 k olan üç arabadan oluşan sistee yatay yönde kuvvet uyulanıyor. ve kütleli arabalar kütleli arabaya öre hareket eteeleri için kuvveti kaç N dur? (50 N) 3. Ağırlıkları G olan iki cisi eği açısı =37 olan eğik düzle üzerinde bulunaktadır. Cisiler ile düzle arasındaki sürtüne katsayıları = 8 9 ve = 8 dir. İki cisi arasındaki etki eden tepki kuvveti kaç G dir? (0,4G) 33. Sürtünesiz ve yatay düzle üzerinde bulunan iki cisin kütleleri ve olarak veriliyor. İki cisi arasındaki bulunan ip ise kuvvetinde ancak kopabiliyor. Birbirine zıt yönde yatay =kt ve =kt kuvvetler her bir cise uyulanıyor. Burada k bir sabittir. İp ne kadar zaan sonra kopar? ( + ) k( + ) 34. ütleleri = k ve cisilerden oluşan siste eği açısı =37 olan eğik düzle üzerinde bulunaktadır. Eğik düzle ile kütleli cisi arasındaki sürtüne katsayısı =0,, iki cisi arasındaki sürtüne katsayısı =0, olarak veriliyor. Sistein denede kalabilesi için kütlesi kaç kilora olalıdır? İp kesiliyor. Bundan sonra cisilerin hareket iveleri ne olur? ( k; 0; 5, /s ) 35. kütleli kızağın üzerindeki kütleli çocuk iki akaradan eçen ipi çekerek kızakla birlikte kayadan karın üzerinde ilerleek istiyor. arla kızak arasındaki sürtüne katsayısı olarak veriliyor. Çocukla kızak arasındaki sürtüne katsayısı ne kadar olalıdır ki çocukla kızak birlikte hareket etsinler? + + cos sin cos 36. ütlesi =9 k olan bir araba ve kütlesi = k olan bir cisi sürtünesiz yatay düzle üzerinde şekildeki bulunaktadır. Arabaya yatay kuvveti uyulandığında cisin arabaya öre kayadığı özleektedir. İki cisi arasındaki sürtüne katsayısı =0, ise uyulanan kuvveti kaç N dur? ( 500 N)

6 6 T 37. ütleleri = = k birbirine iple bağlı olan iki cisi sürtüne katsayısı =0,5 olan sürtüneli yatay düzle üzerinde bulunaktadırlar. Sistee şekildeki ibi yatay =80 kuvveti etki etektedir. İpteki erile kuvveti T kaç N dur? (5 N) 38. ütlesi = olan cisi eği açısı =30 olan eğik ve sürtünesiz düzle üzerinde bulunaktadır. Bu cisi kütlesi =4 olan cisi şekildeki ibi akaralardan eçirilen ipler sayesinde harekete eçektedir. Birinci cisin ivesi kaç dir? Yatay düzle üzerinde kütlesi olan bir tahta bulunaktadır. ütlesi olan bir sporcu tahtayı arkadan eçen bir ip sayesinde çekektedir. Sporcunun tahtayı harekete eçirebilek için uyulanası ereken kuvvet dir. Bundan sonra sporcu tahta üzerine binip tekrar tahtayı çekektedir. Bu duruda sporcunun tahtayı harekete eçirebilek için uyulanası ereken kuvvet dir. =3 ise oranı nedir? Yatay sürtünesiz asa üzerinde bulunan ve kütleleri ve 3 olan cisiler, cisilere tutturulan akaralardan eçen ipin ucunda bulunan kütleli cisi sayesinde harekete eçektedir. kütleli cisin ilk andaki ivesi nedir? Yatay düzle üzerinde kütlesi =0 k olan bir cisi ve bu cisinin üzerinde kütlesi =5 k olan bir cisi bulunaktadır. Üste bulunan cisi dikey duvara bir ip ile bağlıdır. Birinci cisi ile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı =0,3, iki cisi arasındaki sürtüne katsayısı =0, olarak veriliyor. Alt cisi çekebilek için iniu yatay kuvveti uyulanıyor. Bundan sonra ip alınıp yatay kuvveti üst cise uyulanıyor. Üst cisin ivesi nedir? (9 /s )

7 53 o 53 o 7 4. Yatay düzle üzerinde bulunan sabitleniş ve eği açısı 53 olan iki takoz üzerinde kütlesi =5 k olan bir cisi bulunuyor. Bu cisi akaradan eçen ip sayesinde kütlesi = k olan cise bağlıdır. Birinci takoz ile kütleli cisi arasındaki sürtüne ihal edilecek kadar küçük, kütleli cisi ile takoz arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 kadardır. İkinci takozda ise ta tersine, kütleli cisi arasındaki sürtüne katsayısı =0,5, kütleli cisi ile takoz arasındaki sürtüne katsayısı ihal edilecek kadar küçüktür. Birinci duruda cisiler sabit hızla hareket ederlerse ikinci durudaki ipteki erile kuvveti nedir? (67,5 N) olarak bulunur. 43. ütlesi =3 ve eği açısı olan sürtünesiz bir prizanın üzerinde, kütlesi = ve eği açısı =37 olan bir takoz bulunaktadırlar. Takozun prizaya öre hareket eteesi için uyulanan kuvvetinin değeri nedir? (3) 44. ütleleri =0 k ve =5 k olan iki cisi sürtünesiz yatay düzle üzerinde bulunaktadır. İki cisi arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 olarak veriliyor. Üst cise şekildeki ibi =50 N kuvveti etki etektedir. İki cisi arasındaki bağıl ive kaç /s dir?(,5 /s ) B C A 45. Eği açısı =37 olan bir eğik düzle, = k ve = k kütleli cisilerden ve A, C hareketli ile B sabit akaralardan oluşan sistede her cisin ivesini bulunuz. C akarasından eçen ip bir ucu ile eğik düzlein tepe noktasına, A akaradan eçen ip ise eğik düzlein zein noktasına tutturuluştur. Eğik düzlee B akarasının uyuladığı etki kuvvetini bulunuz. ( N) 46. Sürtünesiz yatay düzle üzerinde bulunan =3 kütleli dik üçen priza şeklindeki cisi iki akaradan eçen ipler ile = kütleli cisi sayesinde harekete eçiyor. İki cisi birbiri ile teas ediyorlar. Sistein ivesi nedir? ( /s ) Bir biriyle ağırlıksız iplerle tutturuluş =4 k ve =6 k kütleli iki cisi, sürtünesiz akaralarla sürtüneli asa üzerinde bulunan 3 =30 k kütleli cisi ile bir siste oluşturuyorlar. 3 kütleli cisi sabit hızla hareket ettiğine öre sürtüne katsayısı nedir? (0,3) 48. ütleleri =3 k ve = k olan iki cisiden birincisi sürtünesiz yatay asa üzerinde bulunaktadır. İkinci cisi ise sabit bir akaradan eçen ip sayesinde bağlı olup zeinden h=60 yükseklikte bulunaktadır. Birinci cise şekildeki ibi yatay =30 N kuvveti 4 s süre ile uyulanaktadır. Hareketin başlaasından kaç saniye sonra cisi zeine düşer? (4 s) h

8 Bir biriyle ağırlıksız iplerle tutturuluş = ve =6 kütleli iki cisi, sürtünesiz akaralarla sürtünesiz asa üzerinde bulunan 3 =3 kütleli cisi ile bir siste oluşturuyorlar. Her cisin ivesi ve ipteki erile kuvveti nedir? ; ; ; ütlesi = k olan cisi eği açısı =30 olan eğik düzle üzerinde bulunaktadır. Bu cisi kütlesi =6 k olan cisi şekildeki ibi akaralardan eçirilen ipler sayesinde harekete eçirilektedir. Cisiler harekete eçtikten sonra her cisin ivesini ve ipteki akarayı zeine bağlayan ipteki erile kuvveti nedir? (30 N) 5. Yatay sürtüneli asa üzerinde kütlesi =5 k olan cisi biri hareketsiz diğeri hareketli akaralardan eçen ip ile kütlesi =5 k olan cisi sayesinde hareket ettiriliyor. Masa üzerinde bulunan cisi ile asa arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 ise her cisin ivesini ve ipteki erile kuvveti nedir? (0 N) 5. ütlesi = k olan cisi eği açısı =37 olan eğik düzle üzerinde bulunaktadır. kütleli cisi ile eğik düzle arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 dir. Bu cisi kütlesi =8 k olan cisi şekildeki ibi akaralardan eçirilen ipler sayesinde harekete eçirilektedir. Cisiler harekete eçtikten sonra her cisin ivesini ve iplerdeki ve erile kuvvetleri nedir? (30 N; 60 N) k 53. ütlesi olan bir araba ve kütlesi olan bir cisi sürtünesiz yatay düzle üzerinde şekildeki bulunaktadır. İki cisi arasındaki sürtüne katsayısı olup cisi yay sabiti k olan bir yay sayesinde arabaya tutturuluştur. Arabaya yatay kuvvet uyulandığında cisin arabaya öre kayadığı özleektedir. Yaydaki uzaa nedir? k( + ) k 54. Eği açısı olan eğik düzle ve onun üzerinde bulunan kütleli tahta arasındaki sürtüne katsayısı olarak veriliyor. Tahtanın üzerinde bulunan cisin kütlesi, tahta ile cisi arasındaki sürtüne katsayısı dir. Tahta ve cisi kendi haliyle bırakıldığında cisin ivesi ne olur? ( ) cos sin ( + )cos ( sin cos ); ( sin cos )

9 a ütleleri =6 k ve = k olan iki cisiden birisi, sürtüne katsayısı =0,5 olan yatay asa üzerinde bulunaktadır. Tü düzenek a=6 /s ive ile yukarıya doğru hareket eden bir asansörün içinde bulunaktadır. Cisileri bağlayan ipteki erile kuvveti nedir? (36 N) h 56. Biri hareketsiz diğeri hareketli akaralardan eçen ipin ucunda kütlesi =6 olan bir cisi bağlı olup, zeinden h yükseklikte bulunaktadır. Bu cisi yatay ve sürtüneli düzle üzerinde bulunan ve kütlesi = olan cisi harekete eçirektedir. İkinci cisi ile yatay düzle arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 dir. Siste harekete eçerse ikinci cisi kaç h yol aldıktan sonra durur? (6h) T 57. Yatay sürtüneli asa üzerinde kütlesi = k olan cisi biri hareketsiz diğeri hareketli akaralardan eçen ip ile kütlesi =6 k olan cisi sayesinde hareket ettiriliyor. Masa üzerinde bulunan cisi ile asa arasındaki sürtüne katsayısı =0,5 ise her cisin ivesini ve ipteki erile kuvvetini bulunuz. (5 N) 58. ütleleri eşit olan ve L cisileri şekildeki ibi siste oluşturaktadır. L cisi h=300 kadar aşağıya doğru hareket ettiğinde ve zeine çarpıncaya kadar kazanacağı hız kaç /s dir? (60 /s) L h 59. Eği açısı olan bir sürtünesiz ve ağırlıksız bir takoz üzerinde kütleli bir tahta duraktadır. Tahta üzerinde kütleli bir cisi bir ip sayesinde prizaya tutturuluştur. Cisi ile tahta arasındaki sürtüne katsayısı dir. Bu duruda ipteki erile kuvveti T nedir? Prizaya yatay kuvveti uyulanırsa ipteki erile kuvveti T nedir? + cos sin cos Sonsuz sayıda kütleli akaralardan oluşan sistede en sağ ipin erile kuvveti nedir? ()

10 0 6. Sürtünesiz yatay düzle üzerinde bulunan =5 kütleli dik üçen priza şeklindeki cisi iki akaradan eçen ipler ile = kütleli cisi sayesinde harekete eçiyor. İki cisi birbiri ile teas etekte olup aralarındaki sürtüne katsayısı =0,5 olarak veriliyor. Sistein ivesi nedir? ( /s ) 6. Yatay ve sürtünesiz düzle üzerinde kütlesi =5 olan sürtünesiz bir blok kütlesi = olan bir cisi sayesinde şekildeki ibi harekete eçirektedir. kütleli cisin ivesi kaç dir? 5

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI Bölü - EYEMSİZİ PRENSİBİ NEWON'UN HAREE ANUNARI DİNAMİĞİN EME PRENSİBİ Bir cisi üzerine etkin eden net kuvvet sıfır ise, cisin o andaki hareket duruunu koruak isteesi olayına denir. Bir cisi üzerine net

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov)

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov) .Seviye ITAP 17 Kasım_11 Sınavı 1.Şekildeki verilen makara sisteminde makaraların dinillerinde ve yüzeyler arasında kuru sürtünme yok, ip ve makaralar hafif kütleli ve ip mükemmeldir. Kütlesi olan cismin

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

- 1 - ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI İKİNCİ AŞAMA SINAVI-1992

- 1 - ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI İKİNCİ AŞAMA SINAVI-1992 - 1 - ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI İKİNCİ AŞAMA SINAVI-199 F 1 f f 1 1. Kütlesi 1 olan priza ile zein arasındaki sürtüne katsayısı f 1, kütleli blok ile priza arasındaki sürtüne katsayısı f olarak veriliyor.

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

ITAP_Exam: Variable Mass Problems Başlangıç 1 Aralık 2013; Bitiş 7 Aralık 2013

ITAP_Exam: Variable Mass Problems Başlangıç 1 Aralık 2013; Bitiş 7 Aralık 2013 ITAP_Exa: Variable ass Probles Başlanıç Aralık ; Bitiş 7 Aralık.. Sabit f yatay kueti etkisi altında hareket eden aon ku ile doludur. Vaonun dibinde bir delik oluşuyor e bu delikten biri zaanda μ iktarda

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Değerli Olimpiyat Severler.

Değerli Olimpiyat Severler. Değerli Olipiyat Severler. Çalışalarınıza arınca ararınca deste verebile aacıyla hazırlaış olduğuuz deneeleri sizlerle paylaşıyoruz. Deneelerle ilili örüş ve eleştirileriniz bizi için son derece önelidir.

Detaylı

Fizik 101: Ders 10 Ajanda

Fizik 101: Ders 10 Ajanda Fizik 101: Ders 10 Ajanda İş Dünya yüzeyinde çeki kuvvetinden dolayı yapılan iş Örnekler: Sarkaç, eğik düzle, serbest düşe Değişken kuvvetçe yapılan iş Yay Yay ve sürtüneli probleler 3 boyutta değişken

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. Bu aralıkta ız

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

Toplam

Toplam Gerçek basittir ama basit görülmez. Blaise Pascal Ad Soyad: Okul: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam /6 /7 /12 /10 /11 /8 /10 /12 /10 /14 /100 SINAV KURALLARI 1) Sınav toplam 5 sayfadan oluşmaktadır, lütfen sınava

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A 5 İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri 3. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. u aralıkta

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı .Seviye ITAP 3 Kası_ Sınavı.Yüksekiği h6 oan bir çatıdan kütesi 45k oan bir ağırık bir kanata indirieidir. Kanatın taşıyabieceği aksiu erii T a 4N oduğuna öre yük yere nası bir şekide indirieidir? Yük

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I 1. Sınav süresi 10 dakikadır.. Bu sınavda eşit puanlı 0 adet soru vardır.. Elinizdeki soru kitapçığı K türü soru kitapçığıdır.. Yanıtlarınızı Yanıt Kağıdı

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 14 Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 14 Parçacık

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir?

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir? ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FİZİĞİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Yarıçapı 20 cm olan içi boş küre kaç litre su alır? (П=3 alınız) 2. A = 570 ± 1 ve B = 570 ± 10 olarak verilen iki ölçüm sonucunu

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

DENEY 2. Statik Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

DENEY 2. Statik Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi DENEY 2 Statik Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Isparta-2018 Amaç 1. Kuru yüzeler arasındaki sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı kavramlarının

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

- 1 - VIII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI ÜÇÜNCÜ AŞAMA SINAVI v dir. Buna göre balıkçı A' dan B 'ye en kısa olarak ne kadar

- 1 - VIII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI ÜÇÜNCÜ AŞAMA SINAVI v dir. Buna göre balıkçı A' dan B 'ye en kısa olarak ne kadar - - III. ULUSAL FİZİK LİMPİYATI ÜÇÜNCÜ AŞAMA SINAI C B D. ECD üçeni şeklinde bir körfezin kıyısında, A noktasında bir balıkçı yaşaaktadır. A noktasından kıyıya dik uzaklığı h, körfezin tepe noktasına kadar

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI PROBLEM 13.59 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI Kütlesi 1,2 kg lık bir C bileziği bir yatay çubuk boyunca sürtünmesiz kayıyor. Bilezik her birinin

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

Fizik 101: Ders 11 Ajanda

Fizik 101: Ders 11 Ajanda Fizik 101: Ders 11 Ajanda Korunumlu kuvvetler & potansiyel enerji toplam mekanik enerjinin korunumu Örnek: sarkaç Korunumsuz kuvvetler sürtünme Genel İş/enerji teoremi Örnek problemler Korunumlu Kuvvetler:

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

Titreşim Hareketi Periyodik hareket

Titreşim Hareketi Periyodik hareket 05.01.01 Titreşi Hareeti Periyodi hareet Belirli bir zaan sonra, verilen/belirlenen bir durua düzenli olara geri dönen bir cisin yaptığı hareet. Periyodi hareetin özel bir çeşidi eani sistelerde olur.

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

1.Seviye ITAP 24_30_Aralık_2012 Deneme Sınavı Dinamik IX Dönme Dinamiği _Sorular

1.Seviye ITAP 24_30_Aralık_2012 Deneme Sınavı Dinamik IX Dönme Dinamiği _Sorular 1.Seviye ITAP 24_30_Aralık_2012 Deneme Sınavı Dinamik IX Dönme Dinamiği _Sorular 3.26. Yarıçapı R=10cm olan bakırdan yapılmış bir küre ω = 2 tur / s açısal hızı ile kürenin merkezinden geçen bir eksene

Detaylı

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4)

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4) YAYLI ve BASİ SARKAÇ 5.DENEY. Amaç: i) Bir spiral yayın yay sabitinin belirlenmesi vee basit harmonik hareket yapan bir cisminn periyodununn incelenmesi. ii) Basit sarkaç kullanılarak yerçekimi ivmesininn

Detaylı

1.Seviye ITAP 17 Aralık_2012 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular

1.Seviye ITAP 17 Aralık_2012 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular 1.Seviye ITAP 17 Aralık_01 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular 3.1.Dünyanın kendi dönme eksenine göre eylemsiz momentini ve açısal momentumunu bulunuz. 37 33 A) I = 9.7 10 kg m ; L = 7 10 kg m / s 35 31

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

4. m kütleli cisim KL bölümünde

4. m kütleli cisim KL bölümünde NEWON UN HAREE YASAARI - DO ADA EME UEER ES -. Do ada dör eel kuvve vard r. Bu kuvvelerden küle çekii ve orenz kuvvelerinin enzili sonsuz di erlerinin enzili çok küçükür. fiidde olarak da bu kuvveler farkl

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu İİ BOYUTTA HAREET (ATIŞ HAREETERİ) TEST ÇÖZÜERİ İki Boyutta Hareket (Atış Hareketleri) Test in Çözümleri 3. cismi 80 m yük- seklikten serbest bı-. Aşağıdan

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a DİNAİ BÖÜ 7 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER h z 1 h z V V V θ V V 0 t t t, ve cisilerinin iveleri; V V V t 0 t V 0 V t 0 t zn 0 θ t zn Hız-zn rğinin eğii iveyi verir V V V cisinin ivesi, t t V cisinin ivesi,

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı