ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji"

Transkript

1 ENERJİ Bölü - Günlük ayatta çevreizi incelediğiizde, enerjinin birbirinden farklı birçok biçide olduğunu görürüz. Oyuncak bir arabayı çalıştıran pildeki kiyasal enerji, elektrik enerjisine ve areket enerjisine dönüşektedir. Evdeki laba, ütü gibi araçların çalışasını sağlayan elektrik enerjisidir. Güneş en öneli enerji kaynağıdır. Bu çağda, rüzgâr enerjisinden, gel-git enerjisinden, dalga enerjisinden yararlanılaya başlanıştır. Ütü, elektrik enerjisini ısı enerjisine, ikser, elektrik enerjisini areket enerjisine, laba, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürektedir. Her geçen gün enerjiye duyulan itiyaç artaktadır. Teknolojik gelişeler, enerjiye olan bağılılığı daa da artıraktadır. Enerji kaynaklarından en önelisi güneşin yanında, fosil yakıtlardan da yararlanılaktadır. osil yakıtlar; öür, doğalgaz, petroldür. osil yakıtların gün geçtikçe azalakta olduğu ve biteceği tain edilektedir. Enerji kaynakları, yenilenebilir ve yenileez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. enilenebilir Enerji aynarları: - Güneş enerjisi - Rüzgar enerjisi - Okyanus enerjisi - Jeoteral enerji - Hidroelektrik enerjisi - Biyokütle enerjisi - Gel git enerjisi - Hidrojen enerjisi enileez Enerji aynakları: - öür - Petrol - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji Enerji kaynaklarını bilinçsiz kullanak, doğada büyük bir taribata yol açaktadır. Hangi enerji kaynağını kullanırsak kullanalı, bu kaynakları er zaan tasarruflu kullanalı. Ġġ: iziksel anlada iş yapılabilesi için uygulanan kuvvet cisi areket ettirebilelidir. Uygulanan kuvvet, cise kadar yol aldırdığında bir iş yapış olur. apılan iş, kuvvet ile cisin değiştire iktarının çarpıına eşittir. W =. W: apılan iş (Joule) : uvvet (Newton) : er değiştire iktarı (etre) Joule = Newton. etre İş yapılabilesi için, uygulanan kuvvetin cisi kendi doğrultusunda areket ettiresi gerekir. Bir çocuk çantayı den kaldırdığında bir iş yapıyor. Çantayla yürüdüğü zaan fiziksel anlada bir iş yapaz. 9. S I N I 9 A R A İ Z İ

2 SÜRTÜNE UVVETĠ Sürtüne kuvveti, cisin areketine zıt yönde oluşur ve areket ettirici özelliği yoktur. Sürtüne kuvvetinden dolayı kayıp enerji, ısı enerjisine dönüşür. Cisin areket edebilesi için fs olalıdır. fs = fs ise cise bir ite verildiğinde cisi sabit ızla areket eder. > fs olduğunda, cisi düzgün ızlanır. Sürtüneli yüzeyde kuvvet kadar uygulandığında; fs POTANSĠE ENERJĠ Cisilerin bulundukları konua göre saip oldukları enerjidir. Barajlarda biriken su, potansiyel enerjiye saiptir. şekildeki kütleli cisin e göre potansiyel enerjisi E =.g. E: Potansiyel enerji (joule) : ütle (kg) g: erçeki ivesi (/s : ükseklik () apılan net iş=kinetik enerjisi değişii= ( fs). Isıya dönüşen enerji = fs. Sürtüne kuvveti = fs = k.n = k.g N: erin tepki kuvvetidir. g: erçekii ivesi : Sürtüne katsayısı Şekildeki cisin e göre potansiyel enerjisi, Ep =.g. bağıntısıyla esaplanır. : Cisin kütle erkezinin den yüksekliği. kg = 0N k = 0, = 0 Durgun aldeki cise kuvvet 0 uygulanıyor. a) ayıp enerji kaç Joule dir? b) apılan iģ kaç Joule dir? (g= 0 /s ) ġekildeki ve kütleli ve cisilerinin e göre topla potansiyel enerjisi kaç.g. dır? Çözü fs = k.n = k.g = 0,..0 = 0 Newton a) ws = fs. = 0.0 = 00 Joule b) w = net. = (0 0).0 = 0.0 = 600 Joule Çözü ve cisilerinin kütle erkezlerine göre işle yapacağız. Ep p g. 9 g ARA İZ İ 0 9. S I N I

3 ĠNETĠ ENERJĠ Cisilerin ızlarından dolayı saip oldukları enerjidir. Şekildeki kütleli ızıyla areket eden aracın kinetik enerjisi, E =.. ġekildeki ve araçlarının kinetik enerjileri oranı E /E kaçtır? GÜÇ: Bir akinanın gücü, biri zaanda yaptığı iş olarak tanılanır. Güç İş Zaan P: Güç (watt) P : uvvet (Ağırlık) (N) : ol () t: Süre (s) w t P. t Çözü E () E E / E 0 /s ızla giden 00 kg kütleli aracın kinetik 00 kg enerjisi kaç joule dür? (g=0 /s ) Çözü E E joule 00 kj 0 /s Bir otor, 0 N. luk yükü saniyede etre yükseğe çıkarıyor. otorun gücü kaç watt tır? Çözü. P t VERĠ: 0. 0 watt Bir sistein yaptığı işin, arcadığı enerjiye oranı olarak tanılanır. Veri apılan İş Harcanan Enerji Araç ızını 0 /s den 0 /s ye çıkarıyor. Aracın kinetik enerji değiģii kaç joule dür? Bir vinç, 600 joule enerji arcayarak 00 N.luk yükü etre yükseğe çıkarıyor. Vincin verii % kaçtır? Çözü E = E son - E ilk E E s i joule 0.0 Çözü apılan iş =. = 00.= 00 joule Veri veri %0 9. S I N I ARA İZ İ

4 0 N = N kg = kg lık cise kuvvet etre uygulanıyor. apılan iģ kaç joule dur?(sürtüne yok) kg 7 = 0 Bir cise kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. 0 etre sonunda yapılan iģ kaç joule dur? (Sürtüne yok) Çözü w =. w =. = 88 Joule Çözü N 0 N kg 7 N Sürtünesiz ortada kg = N cise N luk kuvvet etre boyunca uygulanır. Cisin etre sonunda enerjisi kaç joule dur? 0 N w =., w =.0 w = 0 Joule Çözü İş = uvvet. ol w =. =. = 0 Joule 9 kg = N 0 0 N 8 kg 0 N 9 kg lık cise kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. 0 etre sonunda yapılan iģ kaç joule dur? (Sürtüne yok) Sürtünesiz ortada 8 kg lık cise kuvvetler şekildeki gibi aynı anda uygulanıyor. etre sonunda yapılan iģ kaç joule dur? Çözü N 9 N Çözü w = net. = (0 0). = 0. = 0 Joule w =., w = 9. 0 w = 80 joule ARA İZ İ 9. S I N I

5 uvvet- ol grafiği verilen cisin (0-8) etre arasındaki inetik enerji deği- Ģii kaç joule dur? 0 0 (N) () 8 uvvet - ol grafiği verilen cisin, (0-7 ) etre arasındaki kinetik enerji değiģii kaç joule dür? (N) 7 () Çözü - grafiğinde alan yapılan işi, yani inetik enerji değişiini verir. 0. w = joule Çözü Grafiğin alanı, kinetik enerji değişiini verir. 0 8 E.7 98 joule Durgun aldeki kg kütleli cise uygulanan - grafiği yandaki gibidir. 0 etre sonunda yapılan iģ kaç joule dir? 0 0 (N) 0 0 () Çözü Alan, yapılan iş kadardır. 0 W = = + 0 = 7 joule İlk ızı 0/s olan (N) kg kütleli cise uygulanan 0 grafiği veriliştir.. Sonunda cisin enerjisi kaç joule olur? 0 0 () ve cisileri şekildeki konudan serbest bırakılıyor. cisi e çarptığı anda, cisinin kinetik enerjisi kaç g olur? (Sürtüne yok) Çözü İlk enerji = Son enerji Çözü E joule g g g. g E E g g g g 9. S I N I ARA İZ İ

6 8 etre yükseklikten /s ızla atılan cisin, yataydan geçerken ızı kaç /s dir? (sürtüne yok, g= 0 /s ) Çözü lk enerji = Son enerji kg 8 /s yatay İ Sürtünesiz ortada, den etre yükseklikten serbest bırakılan cisinin, e çarpa ızı kaç /s dir? (g= 0 /s ) 6 kg 6 kg er g ilk son / s son Çözü cisi e çarptığı anda, ve cisileri ızları eşit olur. Eilk Eson / s R 7 noktasından ızıyla atılan cisi R noktasında duruyor. Siste sürtünesiz olduğuna göre ızı kaç /s dir? T T T Z,, Z cisileri şekildeki gibi dengededir. ere göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? Çözü g g / s Çözü p gerilesi cisin ağırlığını gösterir E = T. E > E Z > E E = T. E Z = T. İ ARA İZ İ 9. S I N I

7 ve cisileri şekildeki gibi dengededir. ere göre potansiyel enerjileri oranı E kaçtır? E Çözü T T E T. E T. E E ve cisilerinin zeine göre potansiyel enerjileri eşittir. ütleleri oranı / kaçtır? 6 T T a a Sekil -I E a Sekil -II E a a a a er Bir kenarı a olan özdeş küpler, şekillerdeki gibi üst üste konuluyor. ere göre potansiyel enerjileri E ve E dir. E /E oranı kaçtır? Çözü a a E g. g.g. a ga a a a E g g g g a g a g a E 7ga E E II. ol Çözü Ep =.g. x.g. =.g. E = E dir E E E E a g. g a ga a g. g a. g a 7ga Özdeş iki cisi Şekil I ve Şekil II deki gibi üst üste konuluyor. ere göre potansiyel enerjileri oranı E /E kaçtır? Çözü E = g., + g., = g E = g.0, + g., = g E E Sekil -I E Sekil -II E er Durgun alden arekete (N) geçen bir cisin kuvvet 0 yol grafiği şekildeki gibidir. Cisin kinetik enerjisi 8 s. sonra kaç joule olur? Çözü 0 8 () uvvet ol grafiğinde alan yapılan işi verir. Grafiğin alanı= = 0 joule. 9. S I N I ARA İZ İ

8 0 uvvet ol Sürtünesiz ortada siste serbest bırakılıyor. cisi etre yol gittiğinde in kinetik enerjisi kaç joule olur? kg kg uvvet yol grafiği verilen durgun aldeki aracın kinetik enerjisi angi aralıklarla artıģtır? Çözü grafiğinde alan kinetik enerji değişiini verir. I, II, III aralıklarında alan sürekli artıştır. Bütün aralıklarda kinetik enerji artıştır. Çözü Siste serbest bırakıldığında ve nin ızları eşit olur. Aynı ipe bağlı oldukları için enerji eşitliğini yazalı,.0. Buradan ızını bulalı. 60 E ' den E.. kg E kg joule Sürtünesiz sis-, kg te serbest bırakılıyor. cisi e çarptığında in kinetik enerjisi kaç joule dir? 7 6 kg fs = N Şekilde sadece yatay zein sürtüneli ve fs= N dur. noktasından serbest bırakılan cisi, yeterince uzun yatay zeinde en fazla kaç etre yol alabilir? Çözü g = fs..0.,=. = 6 Çözü Enerji eşitliğini yazalı. Cisilerin ızları eşit olur E E E 6 kg.6 7 joule ARA İZ İ 6 9. S I N I

9 cisi e çarptığın- 8 kg da nin ızı kaç /s /s olur? kg kg = fs= N 8 kg kütleli cisi P noktasından /s ızla geçiyor. olun yalnız bölüü sürtüneli ve sürtüne kuvveti N.dur. Cisin den çıkıģ ızı kaç /s dir? Çözü Cisilerin ızları eşittir. Enerji eşitliğini yazalı, Çözü fs s / s T 6 Sürtünesiz ortada kütleli cisi dan serbest bırakılıyor. Cisin deki kinetik enerjisinin, T deki e göre potansiyel enerjisine oranı E /E T kaçtır? 0 7 W W Sürtünesiz düzlede kütlelere kuvvetler t süre uygulanıyor. apılan iģin oranı W /W kaçtır? Çözü g6 = E + g E T = g E ET E = g Çözü W W W W.. at at 8 9..t 6 6..t 9. S I N I 7 ARA İZ İ

10 W Özdeş cisiler,, kuvvetleri ile sabit ızla W yüksekliğine çıkartılıyor. apılan iģler ve kuvvetler arasındaki iliģki nedir? Çözü W W W W W W g.sin : g. g. g. W g g g E= g noktasından g kinetik enerji ile atılan cisi N noktasında duruyor. Sistede sadece arası sürtünelidir. Aynı cisi den 6 g kinetik enerji ile atılırsa, den sonra en fazla kaç yükselir? Çözü g + g = ws + g ws = g 6g + g = ws + g 8g = g + g = Cevap = N Şekildeki siste kuvveti etkisi ile sabit ızla yan yana getiriliyor. nin yaptığı iģ kaç g dır? R E N P Şekildeki sistede noktalar arası eşit uzaklıkta ve iki nokta arasındaki sürtüneden dolayı kayıp enerji ay- Çözü Sistein sabit ızla yan yana gelesi için, = g olalı, w =. w = g. Cevap = g =g nıdır. den E kinetik enerji ile atılan cisi R ye kadar çıkıp, dönüşte de duruyor. Cisin R noktasındaki e göre potansiyel enerjisi kaç E dir? Çözü E = 7 ws. (E, 7 sürtüneli yolda arcanıyor) E = E R + ws E = E R E 7 E R E E E 7 E R E 7 ARA İZ İ 8 9. S I N I

11 atay konudan serbest bırakılan cisin, düģeyden geçerken ızı kaç /s dir? =? 0 Düşey ip kg yatay kg = 60N P R fs= 0N S Şekilde sadece RS arası sürtüneli ve sürtüne kuvveti 0 N.dur. Durgun aldeki cise kuvvet P den R ye kadar uygulanıyor ve R de kaldırılıyor. Cisin S den çıkıģ kinetik enerjisi kaç joule dür? Çözü g g Çözü. = fs. + E 60. = 0. + E E = 00 J 0 / s kg atay atay Sürtünesiz ortada ve cisileri ve noktala- =? rından serbest bırakılıyor. Cisilerin yataydan geçe ızları oranı kaçtır? fs= 0N noktasından serbest bırakılan cise sadece arasından 0 N luk sürtüne kuvveti etki ediyor. Cisi noktasından sonra, den en fazla kaç etre yüksekliğe çıkar? (g= 0 /s ) Çözü g = fs. + g.0. = = =. Çözü g = g = 8 9. S I N I 9 ARA İZ İ

12 AġAĞIDAĠ CÜEERĠ DOĞRU VE ANIġ OARA ĠġARETEĠNĠZ. ( ). Odun, fosil yakıtlara örnektir. ( ). Doğal gaz yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. ( ). Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. ( ). Bir otorda arcanan enerjinin, otora verilen enerjiye oranı otorun veriini verir. ( ). Güneş enerjisi, yenileneez enerji kaynaklarındandır. ( ). İş yapabile yeteneğine güç denir. ( ). Joule, güç biriidir. ( ). Sıkıştırılış yaydaki enerji, yay potansiyel enerjisidir. ( ). Bir cise uygulanan kuvvet, cisi areket ettireese de iş yapış olur. ( ) 6. Güç, skaler bir büyüklüktür. ( ) 6. Güç, biri zaanda yapılan iş olarak tanılanabilir. ( ) 7. İş, teel bir büyüklüktür. ( ) 7. Bir cisin kinetik ve potansiyel enerjileri toplaına ekanik enerji denir. ( ) 8. Sürtünesiz ortada, yatay zeinde, zeine paralel olarak cise kuvvet etki ederse, kuvvet iş yapar. ( ) 8. Newton etre = Joule ( ) 9. ullanadığıız odaların ışıklarını kapalı tutalıyız. ( ) 9. ilowatt saat enerji birii olarak kullanılaktadır. ( ) 0. Sürtüne kuvvetinden dolayı oluşan kayıp enerji ısı enerjisine dönüşür. ( ). öür ve petrol fosil yakıttır. ( ) 0. atadan önce, televizyonuuzu stand by konuunda bırakalı düğesinden kapataalıyız. - -D - - -D 6-D 7-D 8-D 9-D 0-D -D - -D D 7-8-D 9-D 0- ARA İZ İ S I N I

13 AġAĞIDAĠ CÜEERDE BOġ BIRAIAN ERERE UGUN CEVAPARI AZINIZ.. Jeoteral enerjisi bir enerji kaynağıdır.. öür ve doğal gaz.. enerji kaynaklarındandır.... kiyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.. Enerji kaynaklarının ızla tükeneesi için, evleriizde de, işlerinde de enerjiyi.. kullanalıyız.. Hidrojen enerjisi.. enerji kaynaklarındandır.... gün geçtiktçe azalaktadır.. Enerji tasarrufu için evlerde düşük.. labalar kullanalıyız. 6. Ato çekirdeğinin parçalanası ile açığa çıkan enerjiye.. enerji denir.. osil yakıtlar, terik santralden.. ısınaya sebep olaktadırlar. 6. atay düzlede areket eden bir cisin saip olduğu enerjiye.. enerji denir. 7. Çevre kirliliğini önleek ve küresel ısınayı azaltak için.... araçlarını kullanalıyız. 7. Sürtünesiz ortada, den belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cisin.. enerjisi artar. 8. Enerji bir biçiden başka bir biçie dönüşse de topla enerji sabit kalır. Bu durua.. yasası denir. 9. Nükleer enerji atıklarının.. olası, canlılar için bir tedittir santraller, potansiyel enerjiyi areket enerjisine, oradan elektrik enerjisine dönüştürür.... santraller, kiyasal enerjisi ısı, areket ve oradan elektrik enerjisine dönüştürür.... yakıtlar çevre kirliliği oluşturur canlıların yaşaası için gerekli, teiz bir enerji kaynağıdır. 9. Enerjinin.. kullanılaası ülke ekonoisine zarar verir. 0. Sürtüne kuvveti, yatay düzlede areket eden cisilerin kinetik enerjisini.. - enilenebilir - enileneez Pil (Akü) - güçte - üresel 6- inetik 7- inetik 8- Enerjinin orunuu 9- Radyoaktif 0- Hidroelektrik - Terik - osil - Tasarruflu - enilenebilir - osil yakıtlar 6- Nükleer 7- Toplu taşıa 8- Güneş 9- Tasarruflu 0-Azaltır 9. S I N I 6 ARA İZ İ

14 TEST A ÇÖZÜ: ) 80 kg = 0N Sürtünesiz ortada, durgun aldeki 80 kg lık araca 0 N.luk kuvvet etre uygulanıyor. Aracın etre sonundaki kinetik enerjisi kaç joule dür? (800) ) ÇÖZÜ: 00 kg = 6 N Sürtünesiz ortada durgun aldeki araca kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. 0 etre sonunda aracın ızı kaç /s olur? ) ÇÖZÜ: (8) Şekil-I Şekil-II Üç özdeş küp, şekillerdeki gibi konuluyor. Şekil- I deki küplerin e göre topla potansiyel enerjisi E, şekil-ii deki küplerin e göre topla potansiyel enerjisi E dir. E /E oranı kaçtır? 9 ) T T T ÇÖZÜ: S T R er S, T, R cisileri şekildeki gibi dengededir. Bu cisilerin e göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? (E S = E T > E R) ARA İZ İ 6 9. S I N I

15 ) ÇÖZÜ: 8T T C er ve C cisileri şekildeki gibi dengededir. İpler kesildiğinde, cisilerin e çarpa kinetik enerjileri oranı E /E C kaçtır? 8 9 6) ÇÖZÜ: T 6T T er,, cisileri şekildeki gibi dengededir. Ġpler kesildiğinde cisilerin e çarpa ızlarını sıralayınız? ( > > ) 7) ÇÖZÜ: c Bir çocuk, boyutları c olan küplerle, uzunluğu 0 c, yüksekliği 7 c olacak şekilde küpleri birer sıra dizerek duvar yapıyor. Bir küpün kütlesi 0, kg olduğuna göre, çocuğun yaptığı iģ kaç joule dür? (g= 0 /s )(üplerin epsi de) (8) 8) C ve cisileri şekildeki gibi dengededir. Cisilerin e göre potansiyel enerjileri oranı E C/E kaçtır? C T 9T ÇÖZÜ: 9. S I N I 6 ARA İZ İ

16 TEST B ÇÖZÜ: ) Bir çocuk 0 kglık yükü dakikada etre yüksekliğe çıkartıyor. Çocuğun gücü kaç watt tır? (g= 0 /s ) 0 kg (0) ) ÇÖZÜ: otor 60 kg Bir otor 60 kglık bir yükü 0 saniyede etre yüksekliğe çıkarıyor. otorun gücü kaç watt tır? (g= 0 /s ) (0) ) Bir asansör otoru 00 joule enerji arcayarak 0 kg kütleli kabini etre yüksekliğe çıkartıyor. otorun verii % kaçtır? (g= 0 /s ) otor ÇÖZÜ: (%80) ) 9 kg = 6N ÇÖZÜ: 60 Sürtünesiz düzlede durgun aldeki cise kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. etre sonunda cisin ızı kaç /s olur? () ARA İZ İ 6 9. S I N I

17 ) 0 (N) ÇÖZÜ: () Sürtünesiz yatay düzlede = kg kütleli cise uygulanan uvvet ol grafiği veriliştir. 0 etre sonunda cisin kinetik enerji değiģii kaç joule olur? (0) 6) (N) ÇÖZÜ: () Sürtünesiz yatayda, durgun aldeki 0 kg kütleli cise uygulanan kuvvet ol grafiği veriliştir. 0 etre sonunda cisin ızı kaç /s olur? 7) Bir yüzücü, etre yükseklikten kendini serbest bırakıyor. üzücünün avuz suyuna ayakları kaç joule lük kinetik enerji ile çarpar? 0 kg ÇÖZÜ: Havuz (00) 8) = /s = 8 /s ÇÖZÜ: kg 6 Sürtünesiz yatay düzledeki kg kütleli cise kuvvet dan ye kadar uygulandığında cisin ızı /s den 8 /s ye çıkıyor. kuvveti kaç Newton dur? (8) 9. S I N I 6 ARA İZ İ

18 TEST - ) ) 6 T Sürtünesiz ortada ve T cisilerine kuvvetler şekildeki gibi uygulanarak 6x ve x yol aldırıyor. Bu yollar sonunda yapılan iģler oranı kaçtır? A B C 6 Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan cise kuvveti A noktasından C noktasına kadar uygulanıyor. Cisin B noktasındaki kinetik enerjisi E ise, C noktasındaki kinetik enerjisi kaç E dir? A) E B) E C) E D) 6E E) 8E A) B) C) D) 9 E) 8 ) kg = N ) Aynı izada durakta olan ve kütleli cisilere kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. den geçerken ızları oranı kaçtır? 6 Sürtünesiz yatay düzlede kuvvet şekildeki gibi durgun aldeki cise etre yol aldırıyor. Cisin etre sonunda kinetik enerjisi kaç joule dür? A) B) C) D) E) A) 80 B) 00 C) 0 D) 0 E) 00 6) ) 8 kg = 0N x P x Şekil - I Şekil - II Durgun aldeki cisilere ve kuvvetleri uygulanıyor. R Sürtünesiz yatay yolda 8 kg kütleli cisi 0 newton'luk kuvvetle etre çekiliyor. uvvetin yaptığı iģ kaç joule dur? (g= 0 /s ) uvvetlerin ve PR noktaları arasında yaptıkları işler eşit olduğuna göre, oranı katır? (Orta sürtünesiz) A)70 B) 600 C) 00 D) 00 E) 60 A) B) C) D) E) 9 8 ARA İZ İ S I N I

19 7) Sürtünesiz yatay düzlede noktasında durakta olan cise kuvvet yatay olarak noktasına kadar uygulanıyor. Cisin kinetik enerjisi noktasında E, noktasında E ise, E /E oranı kaçtır? 0)İlk ızı 0 /s kg = 0 /s olan kg lık = 0N cise, dan 6 ye kadar kuvvet uygulanıyor.. Cisin deki ızı kaç /s olur? (Orta sürtünesiz) A) 8 B) 0 C) D) E) 0 A) B) C) D) E) ) kg kg 8) Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan,,, cisilerine uygulanan,, kuvvetleri cisilere,,, yol aldırıyor. uvvetlerin yaptıkları iģler E, E, E ise, bu iģler arasındaki iliģki nedir? Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan ve cisilerine ve kuvvetleri etre ve etre yol aldırıyor. Bu yollar sonunda kuvvetlerin yaptıkları işler eşit ve 0 joule olaktadır. / oranı kaçtır? A) B) C) D) E) 9) A) E = E = E B) E > E > E C) E = E >E D) E > E > E E) E > E > E Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan,, cisilerine,, kuvvetleri,, yolu boyunca uygulanıyor. Bu yollar sonunda cisilerin kinetik enerjileri eşit olduğuna göre;,, yollarının uzunlukları arasındaki iliģki nedir? ) Sürtünesiz yatay düzlede durakta olan ve cisilerine ve kuvvetleri uygulanıyor. cisinin etre yolu sonunda kinetik enerjisi 0 joule ise, cisinin etre sonunda kinetik enerjisi kaç joule olur? A) 0 B) C) 8 D) 0 E) 60 A) > > B) > > C) > > D) = > E) = = -E -A -C -C -B 6-D 7-D 8-C 9-B 0- E -B -D 9. S I N I 67 ARA İZ İ

20 ) TEST - kg = 0N ) 60 d 6 d P R 6 Sürtünesiz yatay düzlede durgun aldeki cise kuvvet dan ye kadar uygulanıyor. uvvetin yaptığı iģ kaç joule' dür? (sin = 0,8; cos = 0,6) Sürtünesiz ortada ve cisilerine kuvvetler şekildeki gibi -P ve -R arasında uygulanıyor. Cisilerin P ve R deki kinetik enerjileri oranı E P/E R kaçtır? A) B) C) D) E) A) 7 B) C) D) 68 E) 88 ) Sürtüne sadece = 6 kg = 7 /s arasındadır. 7 /s ızla 8 gönderilen cisin, sürtüneli fs= 0N yolu geçince kinetik enerjisi kaç joule olur? ) kg 6 /s Şekilde sadece arası sürtüneli ve sürtüne kuvveti 0 Newtondur. dan 6 /s ızla geçen cisi, den kaç /s ızla çıkar? A) B) C) D) E) A) 67 B) 7 C) 78 D) 8 E) 9 6) ) kg = 8 /s = /s Sürtüneli zeinde dan 8 /s ızla atılan cisi, den /s ızla geçiyor. Cisin arasında kayıp enerjisi kaç joule dür? kg = 0 /s fs= 0N Sürtüne sadece - arasında ve sürtüne kuvveti 0 N dur. 0 /s ızla gönderilen cisin, sürtüneli yolu geçince ızı kaç /s dir? A) 8 B) 70 C) 60 D) 0 E) A) B) C) D) E) ARA İZ İ S I N I

21 7) 0) 8 N sürtünesiz, sürtüneli. Durgun aldeki kütlesine kuvvet dan ye kadar uygulanıyor. uvvet de kaldırıldığında cisi de duruyor. Cise etki eden sürtüne kuvveti kaç dir? A) 8 B) 7 C) 7 D) 7 E) 9 sürtünesiz, N sürtüneli. noktasında durakta olan cise kuvvet uygulanıp de kaldırılıyor. Cisi N de duruyor. Cise etki eden sürtüne kuvveti kaç dir? A) 7 B) C) D) E) 8) kg 0 /s k= 0, N Sadece etrelik yol sürtüneli ve sürtüne katsayısı k = 0, dür. dan 0 /s ızla atılan cisin N den geçerken ızı kaç /s dir? A) 70 B) 60 C) 0 D) 0 E) 0 ) kg 60N 8 Şekilde, arası sürtünesiz, N arası sürtünelidir. kg kütleli cise kuvvet dan ye kadar uygulanıp, de kaldırıldığında, cisi de duruyor. Cise arası etki eden sürtüne kuvveti kaç Newton dur? N A) B) 8 C) D) 0 E) 9) Sürtünesiz yatay düzlede durgun aldeki cise 7 kg kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. etre sonunda cisin kinetik enerjisi kaç joule dür? (sin 7 = 0,6; cos 7 = 0,8) A) 80 B) 0 C) 00 D) 60 E) N -C -A -C -A -C 6-D 7-A 8-B 9-B 0- D -D 9. S I N I 69 ARA İZ İ

22 ) Baraj TEST - At arabası ) I. Ütü elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. II. Vantilatör elektrik enerjisini areket enerjisine çevirir. III. Asansör elektrik enerjisini ekanik enerjiye çevirir. argılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Şekil - I Şekil - II ayan Çocuk ) Z Şekil I: Barajda biriken su Şekil - III Şekil II: At arabasını çeken at Şekil III: arda kayan çocuk ukarıdaki olaylardan angileri bir enerjiye saiptir? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Aynı yükseklikten serbest bırakılan,, Z cisilerinin e çarpa ızlarını sıralayınız? A) = = Z B) Z > > C) > > Z D) > Z > ) E) Z > > Şekil - I Şekil - II ) Şekil - III Şekil I: Sırtında çantayı taşıyan çocuk Şekil II: Bir yükü yukarıya çıkaran çocuk Şekil III: Arabayı iterek areket ettiren çocuk ukarıdaki olaylardan angilerinde çocuk fiziksel alanda iģ yapaktadır? A) alnız II B) alnız III C) I ve II D) II ve III E) I ve III I II III Şekil I: Halter kaldıran çocuk Şekil II: Elinde yük taşıyan çocuk Şekil III: uyudan çıkrıkla su çıkaran çocuk ukarıdaki olaylardan angilerinde fiziksel anlada iģ yapılaktadır? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III ARA İZ İ S I N I

23 6) I. Ağaçta duran ela 9) II. ay geren sporcu III. Salıncakta sallanan çocuk IV. itap okuyan çocuk 0 c ukarıdaki eylelerden angileri fiziksel anlada bir enerjiye saiptir? 0 c A) I, II, III B) II, III, IV C) I ve III D) II ve III E) I, III, IV I II enar uzunlukları 0 c ve 0 c olan 8 kg kütleli kutuyu, I konuundan II konuuna getirek için yapılan iģ kaç joule dür? (g= 0 /s ) A) B) 0 C) 8 D) E) 0 7) Rüzgar enilenebilir Enerji aynakları Biyokütle Odun Güneş Jeoteral ukarıdaki Ģeaya göre angi nuaralı çıkıģ yanlıģtır? 0) erden ızıyla düşey yukarı atılan kütleli cisi, şekildeki yörüngeyi izleyip atıldığı noktaya düşektedir. Cisin areketi süresinde kinetik enerjisi nasıl değiģir? er A) B) C) D) E) A) Önce azalır sonra artar. B) Sürekli azalır C) Önce artar sonra azalır. D) Sürekli artar E) Hiç değişez 8) 8kg 0 k / 6kg 0 k / 0kg 0 k / kg 0 k / 0kg k / N ) kütleli bir cisi yüksekliğindeki noktasından serbest bırakılıp, noktasından geçiyor. Orta sürtünesiz olduğuna göre, cisin arasındaki kinetik ve potansiyel enerjisi nasıl değiģir? P ukarıda araçların ızları ve kütleleri veriliştir. Hangi aracın kinetik enerjisi en büyüktür? A) inetik artar, potansiyel azalır. B) inetik değişez, potansiyel artar. C) inetik azalır, potansiyel azalır. D) inetik artar, potansiyel artar. A) B) C) D) N E) P E) inetik değişez, potansiyel azalır. 9. S I N I 7 ARA İZ İ

24 ) Terik santrallerden enerji üretii, angi enerji dönüģüü sırasına göre gerçekleģir? ) A) Isı Hareket iyasal Elektrik B) Hareket iyasal Isı Elektrik C) iyasal Hareket Isı Elektrik D) iyasal Isı Hareket Elektrik E) Isı iyasal Hareket Elektrik ) er 6r ve kütleli türdeş ve cisilerinin boyları, basaak yüksekliği tır. ve cisilerinin e göre potansiyel enerjileri oranı E /E kaçtır? r r A) B) C) D) E) kütleli özdeş ve türdeş ve cisileri şekildeki gibi ipler yardııyla asılıyor. Cisilerin e göre E potansiyel enerjileri oranı kaçtır? E 6) A) 8 B) C) D) E) Şekil -I Şekil -II ) kg kg 8kg N 7kg kg P İplerle den belirli yüksekliklere asılan,,, N, P cisileri şekildeki gibi dengededirler. Hangi cisin e göre potansiyel enerjisi en büyüktür? A) B) l C) D) N E) P Şekil -III Şekil I: Çantayı çekerek götüren çocuk Şekil II: Bir yükü iterek yüksekliğine çıkaran çocuk Şekil III: Duvarı iteye çalışan çocuk ukarıdaki çocuklardan angileri fiziksel anlada iģ yapaktadır? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III -E -D -E -A -D 6-A 7-C 8-C 9-D 0- A -A - D -B -D -E 6-C ARA İZ İ 7 9. S I N I

25 TEST -. Hız ),, Joule kütleli cisilerin e göre potansiyel E E enerji kütle grafiği şekildeki E gibidir. g,, kütleli cisilerin den yükseklikleri,, olduğuna göre, I. = 0 Zaan Eşit kütleli,, araçlarının ız zaan grafiği şekildeki gibidir. Bu araçların kinetik enerjileri arasındaki iliģki nedir? A) E = E = E B) E > E = E C) E > E > E D) E = E > E E) E > E > E II. = III. > argılarından angileri doğru olabilir? ( > > ) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) alnız I E) alnız III.. Hız Z S S S Şekildeki konuda duran türdeş,,, Z cisilerinin e göre potansiyel enerjileri eşittir. Cisilerin kütleleri,, Z arasındaki iliģki nedir? 0 t Zaan Hız zaan grafiği verilen,, araçlarının kütleleri,, olup > > dir. Bu araçların t anındaki kinetik enerjileri arasındaki iliģki nedir? A) = = Z B) > = Z C) = > Z D) = Z > E) Z > = A) E = E = E B) E > E = E C) E > E = E D) E = E > E E) E > E > E 9. S I N I 7 ARA İZ İ

26 . r 7. r r Z Z r, r, r yarıçaplı,, Z silindirlerinin yükseklikleri,, dir. Bu cisilerin e göre potansiyel enerjileri eģit olduğuna göre, özkütleleri d, d, d Z arasındaki iliģki nedir? Aynı yarıçaplı türdeş,, Z bilyeleri şekildeki gibi raflara konulduğunda e göre potansiyel enerjileri eşit oluyor. cisi. Rafa, Z cisi. Rafa, cisi. Rafa konulduğunda cisilerin e göre potansiyel enerjileri E x, E, E Z arasındaki iliģki nedir? A) d = d = d Z B) d > d > d Z C) d = d Z > d D) d > d = d Z E) d > d > d Z A) E > E > E Z B) E > E Z > E C) E Z > E > E D) E = E Z = E E) E = E Z > E 6) Z 8. Özdeş,, Z cisileri raflara şekildeki gibi konuluyor. I. Z ve cisileri değiştirilirse, nin e göre potansiyel enerjisi artar. II. ve cisileri değişirilirse, in e göre potansiyel enerjisi azalır. III. ve Z cisileri değişirilirse, Z nin e göre potansiyel enerjisi artar. argılarından angileri doğrudur? Gülle Atan Sporcu Bisiklet Süren Sporcu Ok Atan Sporcu,, kutularında yapılan olaylar veriliģtir. Hangi kutudaki sporcu kuvvet uygulayarak fiziksel anlada iģ yapıģtır? A) ve B) ve C) ve D), ve E) alnız A) alnız III B) alnız II C) alnız I D) II ve III E) I ve III.B.B.C.E.C 6.D 7.C 8.D ARA İZ İ 7 9. S I N I

27 TEST - ) ) 00 kg kg Bir vinç 0000 joule enerji arcayarak 00 kg kütleli cisi etre yüksekliğe çıkarıyor. Vincin verii % kaçtır? (g= 0 /s ) A) 0 B) 0 C) 60 D) 7 E) 80 Bir çocuk kg kütleli sandığı sabit ızla den etre yüksekliğe çıkarıyor. Çocuğun yaptığı iģ kaç joule dür? (g = 0 /s ) ) A) 7 B) 0 C) 600 D) 70 E) c c üre üp er arıçapı 8 c olan kütleli küre ve kenarı c olan kütleli küp yan yana konuluyor. Cisilerin e göre potansiyel enerjileri oranı E üre/e üp kaçtır? ) R ) A) B) C) D) 7 E) 9 8 Z 0 kg R ve cisileri ve izasından serbest bırakılıyorlar. Cisilerin Z izasından geçerken e göre potansiyel enerjileri oranı E /E R kaçtır? A) B) C) D) E) Bir vinç, deki 0 kg kütleli cisi 0 saniyede etre yükseğe çıkarıyor. Vincin gücü kaç watt tır? (g= 0 /s ) A) 00 B) 00 C) 0 D) 0 E) 9. S I N I 7 ARA İZ İ

28 6) 8) P Şekil-I kg R Şekil-II P /s T Şekil-III R 8 /s Durgun aldeki cisilere kuvvetler şekildeki gibi P, R ve T noktalarına kadar uygulanıyor. Şekil I deki cisin P deki kinetik enerjisi E dir. ġekil II ve ġekil III teki cisilerin R ve T deki kinetik enerjileri kaç E dir? A) B) C) D) E) Sürtünesiz sistede P den /s ızla gönderilen cisi, R den 8 /s ızla geçiyor. yüksekliği kaç etredir? (g = 0 /s ) A) 7, B),8 C),8 D), E), R E E E E E T E E E 6E E 9) 7) Z er Sürtünesiz sistede den ızıyla gönderilen kütleli cisi yükselebiliyor. Cisin kütlesi katına çıkarılıp, den aynı ızıyla gönderildiğinde en fazla kaç yükselebilir? A) B) C) D) 6 E) 9 er ġekildeki konuda duran,, Z cisilerinin e göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? A) E = E = E Z B) E > E > E Z 0) kütleli cisi yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Cisi den yüksekliğinde iken kinetik enerjisi kaç g olur? C) E Z > E > E D) E > E > E Z E) E > E = E Z A) 8g B) 6g C) g D) g E)g ARA İZ İ S I N I

29 ) ) A B N 6 kg = 0 C Sürtünesiz düzeneklerde A, B, C cisilerine eşit kuvvetleri yolu boyunca uygulanıyor. uvvetlerin yaptıkları iģleri sıralayınız? Sürtünesiz ortada, den ızıyla atılan 6 kg kütleli cisi N noktasında duruyor. ızı kaç /s dir? (g= 0 /s ) A) 0 B) C) 0 D) E) 0 A) W A = W B = W C B) W A > W B > W C ) C) W A = W B > W C D) W B > W A > W C E) W A = W C > W B ) 6E dan 6E kinetik enerji ile atılan cisi den 8E kinetik enerji ile geçiyor. Cisin den geçerken kinetik enerjisi kaç E olur? (Sürtüne yok) Şekil - I Şekil - II ġekil-i deki sistei, ġekil-ii deki durua getirek için çekiine karģı yapılan iģ kaç g tır? (Cisiler türdeştir.) A) B), C) D), E) 6 A) E B) E C) E D) E E) 0 ) İp x İp y Ġplerle Ģekildeki gibi asılan ve cisilerinin e göre potansiyel enerjileri eģittir. / oranı kaçtır? A) B) C) D) E) 6) Aynı addeden yapılış r ve r yarıçaplı silindirler şekildeki gibi üst üste konuluyor. Üstteki silindirin kütlesi dir. Silindirlerin e göre topla potansiyel enerjisi kaç g tır? A) B) 0 C) 8 D) 7 E) -D -B -E -A -C 6-D 7-B 8-D 9-B 0- C -C -C -B -C - A 6-D r r 9. S I N I 77 ARA İZ İ

30 TEST - 6 ) S ) ve cisileri dengededir. Ġpler kesildiğinden cisilerin e çarpa kinetik enerjileri oranı E /E kaçtır? T İp T İp T Bir çocuk kütleli cisi den T ye götürek için çekiine karşı yaptığı iş W, den S ye götürek için W dir. W /W oranı kaçtır? A) B) C) D) E) er A) B) C) D) E) ) T,, T cisileri şekildeki konuda dengededir. ere göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? ) ve cisileri şekildeki gibi dengededir. ütlelerin e göre potansiyel enerjileri oranı, E /E kaçtır? (sin 0 = ½) 0 A) E = E = E T B) E > E > E T C) E T > E > E D) E > E T > E A) 6 B) C) 6 D) E) 0 E) E > E = E T ) 7 Z 6),, Z cisileri şekildeki gibi dengededir. Cisilerin e göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? T T Z T T,, Z cisileri şekildeki gibi dengededir. Cisilerin e göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? A) E > E > E Z B) E > E > E Z C) E > E Z > E D) E Z > E > E E) E = E = E Z A) E = E > E Z B) E > E = E Z C) E > E > E Z D) E > E Z > E E) E > E > E ARA İZ İ S I N I

31 7),, cisileri şekildeki gibi dengededir. ve cisilerinin e göre potansiyel enerjileri oranı W /W kaçtır? T T T T 0) T T T A) B) C) D) E) 7,, cisileri iplerle bağlandığında iplerdeki gerili kuvvetleri şekildeki gibi oluyor. Ġpler kesildiğinde cisilerin e çarpa kinetik enerjileri arasındaki iliģki nasıldır? (Orta sürtünesiz.) A) W = W = W B) W > W = W 8) C) W > W > W D) W > W > W E) W > W = W ) er E E E Özdeş ve türdeş cisiler üç farklı konuda şekillerdeki gibi dengededir. Sistelerin e göre potansiyel enerjileri E, E, E arasındaki iliģki nasıldır? A) E > E = E B) E > E > E C) E > E > E D) E = E = E E) E > E = E Özdeş ve türdeş cisiler şekildeki gibi dengededir. Cisilerin e göre potansiyel enerjileri oranı kaçtır? A) B) C) D) 7 E) 9) r r r )Şekildeki siste dengededir. Cisin e göre potansiyel enerjisi nedir? Z Eşit kütleli üçgen, kare ve dairesel levalar şekildeki gibi konuluyor. Cisilerin e göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? (Cisiler türdeş.) A) E > E Z > E B) E = E = E Z C) E = E Z > E D) E Z > E > E A) g B) g C) g D) 6g E) 8g -A -B -C -D -A 6-B 7-C 8-C 9-C 0-D -C -D E) E > E > E Z 9. S I N I 79 ARA İZ İ

32 ) TEST - 7 ) 6 P Özdeş ve türdeş iki üçgen leva üç farklı şekilde üst üste konuluyor. ere göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? I II III Boyutları aynı olan küpler şekildeki gibi konuluyor. I, II, III konudaki küplerin e göre potansiyel enerjileri E I, E II, E III arasındaki iliģki nedir? A) E I = E II = E III B) E I > E II > E III C) E III > E II > E I D) E III > E I > E II E) E II > E III > E I A) E = E P > E B) E > E > E P C) E > E = E P D) E > E P > E E) E > E P > E ) Bir cisi şekildeki konudan serbest bırakılıyor. daki ızının N deki ızına oranı / kaçtır? ) A) B) C) = 0 D) N E) ) Aynı addeden r r yapılış, r yarıçaplı ve yüksekliğindek i ve cisileri şekildeki gibi asılıyor. Cisilerin e göre potansiyel E enerjileri oranı E kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 6) = 8, I = II Türdeş ve cisileri şekillerdeki gibi dengededir. cisilerin e göre potansiyel enerjisi ġekil I de E, ġekil II de E dir. E /E oranı kaçtır? E E E Özdeş ve türdeş üç cisi, üç ayrı şekilde konuluyor. ere göre potansiyel enerjilerini sıralayınız? A) 8 B) C) 9 7 D) 7 E) A) E > E = E B) E > E > E C) E > E > E D) E > E > E E) E > E = E ARA İZ İ S I N I

33 7) 0) l ll ve kütleli cisilerin konuu şekil I, kütleli cisilerin konuu ise şekil II deki gibidir. ere göre potansiyel enerjileri toplaı şekil I de E, şekil II de E dir. E /E oranı kaçtır? (Cisiler türdeştir,) A) 6 7 B) C) 9 D) 7 E) 6 Özdeş ve türdeş üç cisi şekildeki gibi konuluyor. Bir cisin kütlesi olduğuna göre, cisilerin e göre topla potansiyel enerjisi kaç g olur? A) B) 8 C) 9 D) 0 E) ) 8) kütleli türdeş bir cisi e şekildeki gibi konuluyor. Her bir böle yüksekliğindedir. Cisin e göre potansiyel enerjisi kaç g tır? A) B) C) 7 D) E) enar uzunlukları etre olan özdeş ve türdeş küpler şekildeki gibi üst üste konuluyor. Bir küpün kütlesi kg olduğuna göre, sistein e göre potansiyel enerjisi kaç joule dir? (g= 0 /s ) A) 7 B) C) 0 D) E) 0 9) E E E Türdeş bir cisi üç farklı konuda şekildeki gibi dengededir. Cisilerin e göre potansiyel enerjileri E, E, E arasındaki iliģki nasıldır? A) E > E > E B) E > E > E C) E > E > E D) E = E = E E) E > E = E ) Türdeş bir cisi den alınıp yüksekliğine şekildeki gibi konuluyor. apılan iģ kaç g tır? (Cisin kütlesi dir) A) 8 B) 0 C) D) E) -D -B -E -C -E 6-C 7-E 8- A 9-A 0-C -C -C S I N I 8 ARA İZ İ

34 ) Sürtünesiz yatay düzlede durgun aldeki kg kütleli cise uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. TEST (N) 6 9 () 9 etre sonunda aracın kinetik enerjisi kaç joule'dür? ) Sürtünesiz yatay düzlede, durgun aldeki kg kütleli cise uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. 0 (N) 6 () 6 etre sonunda kuvvetin yaptığı iģ kaç joule'dür? A)0 B) C) 0 D) 60 E) 90 A) 0 B) 80 C) 0 D) 90 E) 60 ) ütlesi 0 kg olan bir cisi den 6 etre yüksekliğe sabit ızla kaldırılıyor. apılan iģ kaç joule dur? (g= 0 /s ) ) A) 800 B) 00 C) 00 D) 80 E) 90 Bir vinç, bir cisi dan ye kadar kaldırıyor. Sonra dönerek izasına geliyor ve cisi N noktasına bırakıyor. Vincin arasında yaptığı iģ W, N arasında yaptığı W ise, W /W oranı kaçtır? N 6) sürtünesiz yatay düzlede durgun aldeki kg kütleli araca uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir (N) 6 () 6 etre sonunda aracın kinetik enerjisi kaç joule'dür? A) B) C) D) 9 E) A) 8 B) 6 C) D) 8 E) ) Bir otor, 000 joule enerji arcayarak, kg kütleli cisi 0 etre yükseltiyor. Bu otorun verii % kaçtır? 7) Bir otor, 0 kg kütleli bir yükü dakikada etre yüksekliğe çıkarıyor. Bu otorun gücü kaç wattır? (g= 0 /s ) A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 0 A) 0 B) 00 C) 80 D) 60 E) 0 ARA İZ İ 8 9. S I N I

35 8) atay, sürtünesiz uvvet düz- lede bir cise etki eden uvvet ol grafiği veriliştir. 0 ol 0 aralığında yapılan iģ W ise, 0 aralığında yapılan iģ kaç W dir? A) B) C) D) E) ) atay düzlede durgun aldeki kg kütleli cise uygulanan uvvet- ol grafiği şekildeki gibidir. etre sonunda cisin ızı kaç /s dir? (Orta sürtünesiz.) 0 (N) 0 0 A) B) C) D) E) () 9) Sürtünesiz, yatay uvvet düzlede durakta olan kütleli cise uygulanan uvvet ol grafiği şekildeki gibidir. Cisin noktasındaki 0 ol ızı ise, noktasındaki ızı kaç dir? A) B) C) D) E) 8 ) Sürtünesiz yatay 0 (N) düzlede /s ızla 0 areket eden kg () lık cise 0 8 uygulanan - grafiği şekildeki gibidir. Cisin etre sonundaki ızı kaç /s dir? A) 8 B) C) D) 6 E) 0 ) 0) uvvet(n) ol() noktasından serbest bırakılan kütlesi, noktasından ızıyla geçiyor. Orta sürtünesizdir. ızının artası için; I. artırılalı -0 II. azaltılalı Sürtünesiz yatay düzlede, bir cise etki eden kuvvet yol grafiği şekildeki gibidir. 0 0 etre arası kuvvetin yaptığı iģ kaç joule dur? A) 0 B) 00 C) 0 D) 00 E) 0 III. kütlesi artırılalı ĠĢlelerinden angileri yapılalıdır? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 9. S I N I 8 ARA İZ İ

36 ), ve kütleli cisiler,,, kuvvetleri ile sabit ızla, ve yüksekliklerine çıkarılıyor. uvvetlerin yaptıkları iģler W, W ve W arasındaki iliģki nasıldır? (Ortalar sürtünesiz.) 7) ve cisileri serbest bırakılıyor. ere çarptıklarında kinetik enerjileri oranı E /E kaçtır? A) B) C) D) 8 E) A) W = W = W B) W > W = W C) W > W = W D) W = W < W E) W > W > W ) Z 8) izasından serbest bırakılan cisin den geçerken kinetik enerjisi E, den geçerken e göre potansiyel enerjisi E dir. E /E oranı kaçtır? (g= 0 /s ) er A) B) C) D) er E),, Z cisileri şekildeki konudan serbest bırakılıyor. ere çarpa ızlarını sıralayınız? A) = = Z B) Z > = C) Z > > D) > Z > E) = Z > 6) ve cisileri şekildeki konudan serbest bırakılıyor. ere çarpa ızları oranı kaçtır? (Orta sürtünesiz.) 9 9) izasından serbest bırakılan cisin izasından geçerken kinetik enerjisi kaç joule olur? (g= 0 /s ) A) 80 B) 60 C) 0 D) 80 E) 60 kg A) B) C) 6 D) 9 E) -B -B -D -D -A 6-C 7-B 8-D 9-C 0-A -A -D -A -B -B 6-C 7-E 8-E 9-D ARA İZ İ 8 9. S I N I

37 . TEST - 9 erak edene... noktasından serbest bırakılan bir oyuncak araba noktasından E kinetik enerji ile geçiyor. Araba - arasında ilk enerjisinin %0'sini kaybettiğine göre, E kaç g dir?. kütleli cisi noktasından noktasına getirek için çekiine karşı yapılan iş, cisin noktasında e göre potansiyel enerjisi dir. oranı kaçtır? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E). Sena ve Esa de duran ve cisilerini sabit ve eşit ızla bulundukları zeine kadar çıkarıyorlar. Esa Sena Orta sürtünesiz ve > olduğuna göre; I. Esa, Sena'ya göre daa fazla iş yapıştır. II. Cisilerin son duruda e göre potansiyel enerjileri eşittir. III. Sena, Esa'ya göre cisi daa kısa sürede çıkarıştır. argılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) II ve III D) I ve II E) I ve III. ve cisileri ve noktalarından serbest bırakılıyor. Sürtüne oladığına göre; I. er seviyesinden geçe ızları eşittir. er II. er seviyesinden geçerken kinetik enerjileri eşittir. III. ve noktalarında e göre potansiyel enerjileri eşittir. argılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. S I N I 8 ARA İZ İ

38 . Su ve buz ısıl dengededir. Sadece buzun eriesi için ısı Su verildiğinde sistein e er göre potansiyel enerjisi ve kap tabanına yapılan su basıncı nasıl değiģir? Potansiyel Enerji Basınç A) Azalır Azalır B) Artar Artar C) Değişez Değişez D) Azalır Değişez E) Değişez Artar 6. atay zeinde etal cisi ısıl dengededir. etal cisin sıcaklığı arttırılırsa; I. ere yaptığı basınç azalır. er Buz II. ere göre potansiyel enerjisi artar. III. ere yapılan basınç kuvveti artar. argılarından angileri doğrudur? = Sürtünesiz ortada noktasından serbest bırakılan cisi noktasından ızıyla geçiyor. Cisin noktasından geçe ızının 'den daa büyük olası için; I. yüksekliği yapılalı. II. Cisin kütlesi iki katına çıkarılalı III. Cisi 'dan serbest bırakılalı ĠĢlelerinden angileri tek baģına yapılalıdır? A) alnız II B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III = E A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. Türdeş ve cisilerinin e göre potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre, cisilerin ağırlıkları oranı G kaçtır? G er = Sürtünesiz ortada noktasından serbest bırakılan cisi noktasından E kinetik enerji ile geçiyor. E kinetik enerji değerinin artası için; I. yüksekliği yapılalı II. yüksekliği yapılalı III. Cisin kütlesi iki katına çıkarılalı ĠĢlelerinden angileri tek baģına yapılalıdır? A) B) C) D) E) A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III ARA İZ İ S I N I

39 0. Eşit kütleli ve cisilerinin ız - zaan grafiği şekildeki gibidir. Bu cisilerin (0-t) aralığında kinetik enerji değiģileri E E ve E ise E oranı kaçtır? A) B) C) D) E) 8 0 Hız Zaan. a a er Bir kenar uzunluğu a olan küpü ile a olan küpü aynı addeden yapılıştır. ere göre potansiyel enerjileri küpünün E, küpünün E E ise oranı kaçtır? E A) B) C) 8 D) E) 6.. ġekil -I ġekil -II atay sürtünesiz yolda cisine kuvveti yolu boyunca uygulandığında kuvvetin yaptığı iş, cisini sabit ızla kadar yükselten kuvvetinin çekiine karşı yaptığı iş ise oranı kaçtır? ġekil -I ġekil -II Türdeş kütleli cisi ve kütleli cisi şekil-i'deki gibi üst üste konuluyor. Bu kütleler Ģekil-II'deki konua getirildiğinde e göre potansiyel enerjisi Ģekil-I'deki konuuna göre ne kadar değiģir? A) g azalar B) g artar C) 6g artar D) 8g azalar E) g artar A) B) C) D) E) -C -E -A -D -D 6-C 7-E 8-B 9-C 0-C -A -E -B 9. S I N I 87 ARA İZ İ

40 TEST - 0 erak edene... ) ) Şekildeki sistede sadece R-T arası sürtünelidir. dan serbest bırakılan cisi T de duruyor. T den geri dönen bu cisi nerede durur? A) N B) C) D) P-N arası E) N- arası ) Şekilde sadece - S arası sürtünelidir. dan serbest bırakılan cisi T de duruyor. Bu N cisi T den serbest bırakılırsa ilk kez angi noktalarda durur? N P P U T S R T S R erden aynı yükseklikten ve kütleleri serbest bırakılıyor. kütlesi noktasından, kütlesi noktasından ızıyla geçiyor. Buna göre, I. = II. ve noktalarındaki kinetik enerjileri eşittir. III. Başlangıçta potansiyel enerjileri eşittir. argılarından angileri doğrudur?(orta sürtünesiz.) A) alnız I B) I ve II C) alnız II D) II ve III E) I, II ve III A) B) C) N D) - arası E) -N arası ) E=7 g P Sürtünesiz ortada noktasından bir cisi 7 g lık kinetik enerjiyle geçiyor. Bu cisin P noktasındaki kinetik enerjisi E P, R noktasındaki kinetik enerjisi E R dir. oranı kaçtır? EP E R R ) Orta sürtünesiz. dan serbest bırakılan cisi, yataydaki noktasından kaç /s ızla geçer? (g=0/s) 8 kg = 0 A) B) C) D) E) 6 A) B) 0 C) 8 D) E) 0 ARA İZ İ S I N I

41 6) 9) Sürtünesiz orta- 7 kg = 0 da P den E kinetik enerji ile atılan cisi S noktasında duruyor. Buna göre; P E T S dan serbest bırakılan cisin den geçe ızı kaç /s dir? (Orta sürtünesiz, g= 0/s ) A) B) 0 C) D) E) I. E kinetik enerjisi g tır. II. T deki kinetik enerjisi g tır. III. S de e göre potansiyel enerjisi g tır. argılarından angileri doğrudur? A) alnız III B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 7) dan serbest bırakılan cisi yataydan E, T den serbest bırakılan yataydan E T kinetik enerji E ilegeçiyor. oranı ET kaçtır? (Orta sürtünesiz) A) B) C) 9 T D) E) yatay 0) Şekilde sadece - R arası sürtüneli ve er aralıkta kayıp enerji aynıdır. dan bırakılan cisi S de duruyor. Bu cisi S den dönüģte ilk kez nerede durur? N P R S A) B) -N arası C) N D) N-P arası E) P 8) T ) S yatay Sürtünesiz ortada T ve S cisileri şekildeki konudan serbest bırakılıyor. Buna göre; I. ataydan geçerken ızlar eşittir. II. ataydaki kinetik enerjileri eşittir. III. Başlangıçta potansiyel enerjileri eşittir. argılarından angileri doğrudur? A) alnız II B) I ve II C) I ve III yatay Sürtünesiz ortada ve yüksekliklerinden serbest bırakılan ve kütlelerinin yataydan geçerken ızları ve dir. / oranı kaçtır? A) B) C) D) E) -B -B -B -A -B 6-D 7-D 8-D 9-E 0-C -A D) II ve III E) I, II ve III 9. S I N I 89 ARA İZ İ

42 TEST - erak edene... ) ) 6 Sürtünesiz ortada bir vagon noktasından serbest bırakılıyor. Vagon şekildeki yolu izliyor. Vagonun noktasındaki kinetik enerjisi noktasındaki potansiyel enerjisinin (%) yüzde kaçıdır? noktasından serbest bırakılan bir oyuncak araba noktasında duruyor. Sürtüne kuvvetinin yaptığı iş E, arabanın noktasındaki e göre E potansiyel enerjisi E ise, oranı kaçtır? E A) B) C) D) E) A) 0 B) C) 60 D) 7 E) 80 ) ) Sürtünesiz ortada noktasından serbest bırakılan = 0 cisi, noktasından, noktasından ızıyla geçiyor. ve yükseklikleri oranı / kaçtır? A) B) C) D) E) Şekil -I Şekil -II Şekil -I'deki sürtünesiz siste serbest bırakılıyor. Bu cisiler ġekil -II'deki konua geldiklerinde sistein e göre potansiyel enerji değiģii ne olur? ) Sürtünesiz ortada bir cisi noktasından serbest bırakılıyor. Cisin S noktasındaki kinetik enerjisi, P noktasındaki kinetik N P V T S R A) g artar B) g azalır C) g azalır D) g azalır. E) g artar enerjisinin (%) yüzde kaçıdır? A) 0 B) 0 C) 0 D) 60 E) 00 ARA İZ İ S I N I

43 6) Şekildeki sürtünesiz siste serbest bırakılıyor. cisi izasına geldiğinde, sistein potansiyel enerji değiģii kaç g olur? A) 8 B) 6 C) D) E) N 9) = 0 yüksekliğinden serbest bırakılan cisi yüksekliğinden ızıyla geçiyor. ızıyla ilgili olarak; I. artarsa artar. II. artarsa artar. III. artarsa azalır. argılarından angileri doğrudur? 7) Özdeş ve türdeş küplerden oluşan,, cisileri şekillerdeki gibi iplerle asılaktadırlar. Cisilerin e göre potansiyel enerjileri arasındaki iliģki nedir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) alnız I 0) Aynı yükseklikten, sürtünesiz ortada serbest bırakılan C ve cisilerinin e çarpa ızları oranı C/ kaçtır? (Sürtüne yok.) C A) E = E = E B) E > E > E C) E > E = E D) E > E > E E) E > E > E A) B) C) D) E) ) alnız yatay = kg 8) Özdeş ve türdeş küplerden oluşan ve cisileri iplerle şekildeki gibi dengededir. Cisilerin e göre potansiyel enerjileri oranı E /E kaçtır? zein sürtüneli ve yeterince = 0 uzun. den serbest bırakılan cisi, den kaç etre uzakta durur? fs= 0N (g= 0 /s, yatay sürtüne kuvveti fs = 0N.) A) 8 B) 0 C) D) 8 E) A) 7 6 B) C) D) E) -D -B -B -A -C 6-D 7-E 8-A 9-B 0-A -C 9. S I N I 9 ARA İZ İ

44 TEST - erak edene... ) Rüzgar enerjisi ile ilgili olarak, I. enilenebilir bir enerji kaynağıdır. II. Çevre kirliliği oluşturaz. III. Her e kurulabilir. Ġfadelerinden angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II ) I. öür D) I ve III E) II ve III II. Güneş enerjisi III. Petrol enerjisi IV. Gel-git enerjisi V. Jeoteral enerjisi ukarıdakilerden angileri yenileneez enerji kaynaklarıdır? ) I. Su dalgası enerjisi II. Rüzgar enerjisi III. Odunun saip olduğu enerji IV. Jeoteral enerji ukarıdakilerden angileri yenilenebilir enerji kaynağıdır? A) I, II ve IV B) II, III ve IV C) I, III ve IV D) II ve IV E) I ve II 6) I. osil yakıt kaynakları ızla tükenektedir. II. Hidrojen enerjisi yenilenebilir bir enerjidir. III. Terik santraller, ısı enerjisini arekete, areket enerjisini elektriğe dönüştürür. ukarıdaki ifadelerden angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) II ve III E) I, II ve III A) I, II ve III B) I, III ve V C) III ve IV D) I ve III E) I, II ve IV ) I. öür, fosil yakıttır. II. Petrol, fosil yakıttır III. Odun, fosil yakıttır. IV. Doğalgaz, fosil yakıttır. ukarıdaki ifadelerden angileri doğrudur? A) I, II, III, IV B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, III ve IV E) I, II ve IV 7) I. Nükleer atıklar radyoaktiftir. II. Nükleer enerji yenileneez bir enerji kaynağıdır. III. osil yakıtlar ava kirliliği oluşturur. ukarıdaki ifadelerden angileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve III C) II ve III D) alnız III E) I ve III ) I. Güç birii watt tır. II. Joule = watt.saniye III. İş ve güç skaler büyüklüklerdir IV. İş yapabile yeteneğine enerji denir. ukarıdaki ifadelerden angileri doğrudur? 8) I. ilowatt saat enerji birii olarakta kullanılabilir. II. Bir akinada yapılan işin, akinaya arcanan enerjiye oranı veridir. III. Bir cise uygulanan kuvvet, cise yol aldırasa da bir iş yapış olur. ukarıdaki ifadelerden angileri doğrudur? A) III ve IV B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A) alnız II B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III ARA İZ İ 9 9. S I N I

45 9) I. Dünya için en büyük enerji kaynağı güneştir. II. Enerji kaynakları en verili şekilde kullanılalıdır. III. Dünyaız enerji krizine doğru sürüklenektedir. ukarıdaki ifadelerden angileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I, II ve III D) II ve III E) II ve III ) Hidroelektrik santralleri ile ilgili olarak; I. Zararlı atık üretezler. II. enilenebilir enerji kaynağıdır. III. Çevresinde ava kirliliği oluşturur. Ġfadelerinden angileri doğrudur? A) alnız I B) I ve III C) I ve II D) I, II ve III E) II ve III 0) I. Isı enerjisi, sıcaklığı yüksek olan cisiden, düşük olan cise akasıdır. II. Sıcaklık bir enerjidir. III. Isı, kalorietre kabıyla ölçülür. argılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III. AĢağıdakilerden angisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir? A) Güneş enerjisi B) Okyanus enerjisi C) Rüzgar enerjisi D) Jeoteral enerjisi E) Doğal gaz enerjisi ) I. Pilde depolanan enerji ekanik enerjiye dönüşebilir. II. Rüzgar enerjisi ekanik enerjidir. III. Gel Git enerjisi ekanik enerjidir. IV. Barajlardaki su enerjisi ekanik enerjiye dönüşebilir. argılarından angileri doğrudur? ) AĢağıdakilerden angisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır? A) Petrol enerjisi B) Gel Git enerjisi C) Nükleer enerjisi D) öür enerjisi E) Doğal gaz enerjisi A) I ve II B) II ve III C) alnız III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV ) I. Teroetre sıcaklık ölçer. II. Teroetreler addelerin genleşesinden faydalanarak yapılır. III. Bir addenin oleküllerinin ortalaa kinetik enerjisine sıcaklık denir. argılarından angileri doğrudur? A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) alnız I 6. I. Biyokütle enerjisi, odun, bitki ve ayvan atıklarının (biyokütle) yakılası sonucu oluşur. II. Jeoteral, ısısı anlaına gelir. III. osil yakıtlar avaya karbondioksit salar ve atosferde sera etkisi gösterir. Ġfadelerinden angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III -C -D -E -E -A 6-E 7-B 8-C 9-C 0-D -E -A -C -E -B 6-E 9. S I N I 9 ARA İZ İ

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI Bölü - EYEMSİZİ PRENSİBİ NEWON'UN HAREE ANUNARI DİNAMİĞİN EME PRENSİBİ Bir cisi üzerine etkin eden net kuvvet sıfır ise, cisin o andaki hareket duruunu koruak isteesi olayına denir. Bir cisi üzerine net

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 4. Ünite. onu İş, Enerji ve Güç nın anıtları 6. ydınlata aacıyla kullandığıız ışık apul, elektrik enerjisini... enerjisine dönüştüren araçtır.. Erdal 7. 3 3 Erdal deki koliyi şekillerdeki

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. Bu aralıkta ız

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri İş, Enerji ve Güç Test 'in Çözüleri 3.. v 5 k B seçeneğindeki düzenekte cisin den yüksekliği olduğundan çekii potansiyel enerjisi en büyüktür. Bu cisi serbest bırakıldığında diğerlerine göre yayı en fazla

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİTE: UVVET VE HAREET 6. onu EERJİ VE HAREET TEST ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket Test in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİE: UVVE VE HAREE 6. onu EERJİ VE HAREE ES ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket est in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan kısı

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A 5 İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri 3. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. u aralıkta

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim:

İş= Örnek1: 15 m. V=sbt. 2kg. Aşağıdaki durumlarda fiziksel anlamda iş olup olmadığını bu bilgiler ışığında inceleyelim: İŞ izikteki iş, cisimlerin kuvvet etkisinde ve kuvvet doğrultusunda... dir ya da kuvvet ile cisimlere enerji aktarmaktır. izikteki iş günlük ayatta bildiğimiz işten farklı olarak... ve kuvvet etkisinde...

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ENERJ AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMÜ. f s =N 3kg II = 30N 6/s 3. (N). a) a) Cisi den ye geldi inde çocu un yapt ifl, W =. = 30. = 60J b) Sürtüne kuvveti N oldu una göre yapt ifl, W s = f s. =. = 4 J c) Cisi üzerine

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Fizik 101: Ders 10 Ajanda

Fizik 101: Ders 10 Ajanda Fizik 101: Ders 10 Ajanda İş Dünya yüzeyinde çeki kuvvetinden dolayı yapılan iş Örnekler: Sarkaç, eğik düzle, serbest düşe Değişken kuvvetçe yapılan iş Yay Yay ve sürtüneli probleler 3 boyutta değişken

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 4. I. Hipotez oluşturulması. 5. I. Hava sıcaklığının termometre ile ölçülmesi

ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 4. I. Hipotez oluşturulması. 5. I. Hava sıcaklığının termometre ile ölçülmesi ÜNİTE 1: İZİK BİLİMİNE GİRİŞ izik Biliine Giriş UYGULAMA TESTİ 1 AS 1. Aşağıda verilenlerden hangisi fizik biliinin atoun olekül yapısını inceleyen alt alanıdır? A) Nükleer fizik B) Optik C) Ato fiziği

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bir cisim üzerinde iş yapıldığında o cisim enerji kazanır. İşin birimi Joule olduğuna göre enerjinin birimi

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Alıştıralar ÇÖZÜMR nerji Bir kuvvetin fiziksel anlada iş yapabilesi için cisin uygulanan kuvvet doğrultusunda areket etesi gerekir F kuvveti cisi yukarı yönde areket ettiriştir uvvet yola paralel olduğundan

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

ATIŞLAR. Bölüm -1 SERBEST DÜŞME

ATIŞLAR. Bölüm -1 SERBEST DÜŞME Bölü - ATIŞAR SERBEST DÜŞE AŞAĞIDAN UARIA DÜŞE ATIŞ den belirli bir yüksekliken ilk ızsız bırakılan cisilerin yerçekii ekisiyle yapığı arekee denir. Cisin Hız Denklei: = g. : Hız g: çekii ivesi (0 /s)

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

9.X,Y ve Z yaylarına şekildeki kuvvetler etki etmektedir. 10. Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana

9.X,Y ve Z yaylarına şekildeki kuvvetler etki etmektedir. 10. Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana YAYLAR-İŞ VE ENERJİ KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ /12/2013 1. Aşağıdaki sistemlerde yaylar özdeştir. Cisimler sürtünmesiz yüzeylerde hareket etmektedir. Kemal, 54 N luk kuvvet uygulayarak yayı 9 cm sıkıştırdığına

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları. A nın Yanıtları

4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları. A nın Yanıtları ENERJİ KAYNAKLARI 1 4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları A nın Yanıtları 1. Günümüzde kullanılan nin maliyetinin düşük, çevreye zarar vermeyen... yenilenebilir ve güvenli olmasına önem verilmektedir. 12.

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı bir enerji çeşidi

Detaylı

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek verebiliriz. Bir arabanın itilmesi, bir

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır?

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır? Bölüm evhalar arasınaki elektriksel alan 'a, 'e ise, kaçtır? oranı Paralel levhalar arasına elektriksel alan eğeri sabittir. : lektriksel alan büyüklüğü : Potansiyel Fark (olt) : levhalar arası uzaklık

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. Hüseyin SOYLU. Fen ve Teknoloji

ISI VE SICAKLIK. Hüseyin SOYLU. Fen ve Teknoloji Isı ve Sıcaklık Farklıdır Sıcak bir bardak çay içine çay kaşığı bıraktığımızda bir süre sonra çay kaşığının sıcaklığı artar. Buna göre sıcak maddeler kendinden daha soğuk olan maddelere temas ettiklerinde

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

[9.SINIF FİZİK 2.ÜNİTE]

[9.SINIF FİZİK 2.ÜNİTE] WWW.OZGURFİZİK.COM [9.SINIF FİZİK 2.ÜNİTE] İş, Enerji, Enerji Çeşitleri, Enerji Dönüşümleri, Enerji Kaynakları, Sıcaklık, Isı 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa,

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir.

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. W = F. Δr =!F! Δr cosθ Yola paralel bir F! kuvveti cismin yatay

Detaylı

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI SU HALDEN HALE GİRER Su 3 halde bulunur: Katı, sıvı ve gaz. * Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine YOĞUŞMA denir. * Kar kışın yağar. Yağmur ise daha çok ilkbahar mevsiminde yağar. * Yeryüzündeki

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ BASİT MAİNEER 1 Test 9 AZANIM AVRAMA TESTİ8. SINI EN BİİMERİ 1. Basit makineler ile ilgili, 4. I. uvvetten kazanç varsa yoldan da kazanç vardır. II. İşten kazanç sağlanır. III. İş kolaylığı sağlar. Yalnız

Detaylı

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. :8.6.1.1 Test: 1 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle

Detaylı