İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri"

Transkript

1 İş, Enerji ve Güç Test 'in Çözüleri 3.. v 5 k B seçeneğindeki düzenekte cisin den yüksekliği olduğundan çekii potansiyel enerjisi en büyüktür. Bu cisi serbest bırakıldığında diğerlerine göre yayı en fazla sıkıştırır. v R 3 S v 3 Niat Bilgin Yayıncılık Sürtünesiz bir düzenekte yüksekliğinden bırakılan bir cisin e varıncaya kadar tü potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. E p = E k g = v v = g Buna göre,, 3 nuaralı cisiler düzlee eşit ızlarla varır.. izik bilii anlaında güç; biri zaan içinde yapılan iştir = W t 75 = W W = 75 J bulunur. Cisi noktasından noktasına götürülüştür. Bu duruda ve kuvvetleri arekete ters yönlü etki ettiklerinden bu iki kuvvet negatif iş yapıştır.

2 4. Ünite: Enerji 5. k 7. B A Yay, O noktasından A noktasına kadar çekildiğinde kadar açılış olur ve bu duruda yayda depolanan potansiyel enerji; O E = k = E olur. Yay B noktasına kadar çekildiğinde kadar açılış olur. Bu duruda yayda depolanan potansiyel enerji; E = k() Sporcu, verilen yörüngeyi izleek areket ediyor., ve noktalarında sporcunun e den belirli bir yüksekliği e de bir ızı vardır. Bu nedenle bu noktaların tüünde kinetik ve potansiyel enerji birlikte bulunur. E = k 4 = 4E olur E = bulunur. E Niat Bilgin Yayıncılık () () 3 (3) kütleli cisiler yüksekliğine angi yoldan götürülürse götürülsün yapılan işler cisilerin tepe noktasında kazandığı potansiyel enerjiye eşit olur. W = W = W 3 Sporcu konuunda düzeyinde koşaktadır. Bu düzeyde den yüksekliği oladığından yalnız kinetik enerjiye saiptir. Sporcu nuaralı konuda geçerken e ızı e de den belirli bir yüksekliği vardır. Bu konuda sporcu e kinetik e de potansiyel enerjiye saiptir. Sporcu 3 nuaralı konuda geçerken e ızı e de den belirli bir yüksekliği vardır. Bu konuda sporcu e kinetik e de potansiyel enerjiye saiptir.

3 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Güneş enerjisi Hidroelektrik enerji Rüzgar enerjisi Dalga enerjisi Rüzgar enerjisi Nükleer enerji Hidroelektrik enerji Biyokütle enerjisi öürden elde edilen enerji Yenilenebilir enerji kaynakları Güneş enerjisi Hidroelektrik enerji Doğalgazdan elde edilen enerji Niat Bilgin Yayıncılık Gelgit enerjisi Yenilenebilir enerji kaynakları Rüzgar enerjisi Dalga enerji Jeoteral enerji Rüzgar enerjisi Hidroeletrik enerji Yenileneeyen enerji kaynakları Biyokütle enerji Nükleer enerji Gelgit enerji Terik enerji Jeoteral enerji Doğalgaz enerjisi Verilenler içinde 3 tanesi yenileneeyen enerji kaynağıdır. Verilenlerin 6 tanesi de yenilenebilir enerji kaynağıdır.

4 4 4. Ünite: Enerji Test 'nin Çözüleri 3. düşey. S izik bilii anlaında yapılan iş, cise uygulanan kuvvetle kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir. Buna göre yapılan iş; W = bağıntısı ile bulunur. Dikkat edilirse yapılan iş kütlesine bağlı değildir. kütleli cisi kuvvetiyle doğrultuda çekilirken S sürtüne kuvvetinin etkisinde kadar değiştiriyor. Net kuvvet S dir. Net kuvvetin yaptığı iş bu iki kuvvete bağlıdır. Yüzey sürtüneli olduğundan sürtüne kuvvetini azaltıcı yönde uygulanaktadır. S = k N S = k (g ) olduğundan net kuvvetin yaptığı iş kuvvetine de bağlıdır. Niat Bilgin Yayıncılık. 3 izik bilii anlaında yapılan iş, cise uygulanan kuvvetle kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir. Buna göre; W = W = W = = 3 3 yazabiliriz. Buradan; > > 3 bulunur. Cisi noktasından noktasına kadar sürekli ızlanır. Bu sırada çekii potansiyel enerjisi azalır. inetik enerjisi artar. ekanik enerjisi ise değişez.

5 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 5 5. S 7. = 0 N = 5 N Cisi sabit ızla areket ettiğine göre yüzey sürtünelidir. Cise uygulanan kuvvetle sürtüne kuvveti birbirine eşit olduğundan net kuvvet sıfırdır. Buradan yapılan net iş de sıfır olur. Cisi sabit ızla areket ettiği için kinetik enerji değişez. kuvveti pozitif yönde, sürtüne kuvveti negatif yönde iş yapar. Cisin kütlesi kg olduğundan ağırlığı, g = 0 N dur. 3 = 0 N kuvveti tek başına cisi düşey doğrultuda yükselteez. kuvveti tek başına cisi yükselterek potansiyel enerji kazandırabilir. Niat Bilgin Yayıncılık 8. Y 6. Z S kuvvetinin yaptığı iş; W = olup başka bir şeye bağlı değildir. izik bilii anlaında yapılan iş, kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir., Y ve Z cisilerine uygulanan kuvveti ile alınan yollar eşit olduğundan bu üç cisi üzerinde yapılan iş eşittir.

6 6 4. Ünite: Enerji Test 3'ün Çözüleri.. Ouzuna aldığı kalasla yolda yürüyen işçinin fizik anlaında yaptığı iş sıfırdır. Basketbol oyuncusu topu potadan geçirek için den bir iktar yükselirken çekiine karşı bir iş yapıyor. Oyuncunun yaptığı iş çekii potansiyel enerjisine dönüşüyor. I. I ile gösterilen işçi kucağındaki yük ile da yol alıyor. Bu işçinin fiziksel anlada yaptığı iş sıfırdır. ayakçı, eğili yolun tepesinde iken çekii potansiyel enerjisine saiptir. Aşağı inerken çekiine karşı iş yapıyor. Aksine çekii iş yapıyor Niat Bilgin Yayıncılık II. II ile gösterilen olayda işçi erdivenle yukarı çıkıyor. Bu işçi çekiine karşı fiziksel anlada iş yapıyor. Duvar ustası tuğlaları üst üste koyarken çekiine karşı fizik bilii anlaında iş yapıyor. III. Yerdeki araç eğik düzlein tepesine çıkarılırken çekiine karşı fizik bilii anlaında iş yapılıyor. III ile gösterilen büro euru işlerini bilgisayara kaydaderken fizik anlaında iş yapıyor.

7 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 7 3. Çocuk legoları üst üste koyarken çekiine karşı bir iş yapıyor ve legolar potansiyel enerji kazanıyor. Yatay yolda koşan sporcu kinetik enerji kazanıştır. Yerdeki sandığı yükselteeyen işçi fizik bilii anlaında iş yapıyor. 5. izik bilii anlaında iş yapabilek için cise bir kuvvet uygulanalı ve cisi kuvvet doğrultusunda yol alalıdır. erdivenden çıkan kadın çekiine karşı bir iş yapar. Dağa tıranan dağcı, çekiine karşı bir iş yapıyor ve potansiyel enerji kazanıyor. ucağındaki bebekle da yol alan anne, fizik bilii anlaında iş yapıyor. Ela ağaçtan düşerken çekii kuvveti iş yapar. Ela düşüş sırasında potansiyel enerji kaybeder. 4. Su kütlesinin en tepedeki bütün enerjisi potansiyel enerjidir. Niat Bilgin Yayıncılık ayığa zıt yönde eşit kuvvet uygulayan sporcular kayığı areket ettireediği için fizik bilii anlaında iş yapılaıştır. Sporcu bisiklet sürerken sürtüne kuvvetine karşı iş yapar. aten yapan sporcu sürtüneyi yenerek yol aldığı için iş yapıştır. Su kütlesi serbest bırakıldığında ızlanarak e doğru akar. Olay gerçek yaşada gerçekleştiğine göre, kaydırak sürtünelidir. Bu nedenle areket sırasında; I. otansiyel enerji azalır. II. inetik enerji artar. III. ekanik enerji azalır. Vinç koliyi den belli bir yüksekliğe çıkardığı için çekiine karşı bir iş yapıştır.

8 8 4. Ünite: Enerji 8. Başlangıçta araç insansız olarak ikinci duruda insanla birlikte serbest bırakılıyor. İnsanların binesiyle düzeyindeki kütle, dolayısıyla potansiyel enerjisi artar. 6. Trobolin yayındaki esneklik potansiyel enerji, çocukları yukarı fırlatırken kinetik ve çekii potansiyel enerjisine dönüşür. () Sürtüne oladığından düzeyindeki kinetik enerji düzeyindeki potansiyel enerjiye eşit olur. Bir başka ifadeyle, ikinci duruda noktasındaki kinetik ve topla enerji artar. Hız kütleye bağlı değil, yüksekliğe bağlıdır. Bu nedenle düzeyindeki ız değişez. Niat Bilgin Yayıncılık Bütün olaylarda olduğu gibi bu olayda da çeşitli sürtünelerden dolayı enerjinin bir kısı ısı enerjisine döşünüşür Sporcunun başlangıçta kazandığı kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Engeli geçtikten sonra bu kez de potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşerek sporcu e varır. Sürtüneler göz önüne alınazsa tü areket boyunca ekanik enerji korunur. Sporcu sürekli pedal çevirerek seyaat etektedir. nuaralı yolda sürtüne olasaydı sporcu pedal çevirdiği için ızının artası gerekirdi. nuaralı yolda ız artadığına göre bu yol kesinlikle sürtünelidir. 3 nuaralı yol yokuş aşağı olduğundan sürtüne olasaydı pedal çevireden bile bisikletin sürekli ızlanası gerekirdi. Bisiklet bu yolda ızlanadığına göre kesinlikle sürtünelidir.

9 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Şekil Şekil Sporcu Şekil de yayı gererken esneklik potansiyel enerjisi depoluyor. Yay serbest bırakıldığında esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşerek ok ızlanır. Sürtüneler önesiz olduğuna göre ekanik enerji sürekli korunur. Yay sabiti k, olan bir yay denge konuundan kadar açıldığında yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi; E = k Niat Bilgin Yayıncılık bağıntısı ile bulunur. Buna göre. konudaki esneklik potansiyel enerjisi; E = k = E olarak veriliştir. 3. konuda yay sistei kadar uzadığından; E k( ) k 4 3 = = = 4 E bulunur.. Y A ve Y noktalarında bulunan, kütleli cisiler aynı anda serbest bırakılıyor. Cisiler aynı anda A noktasından geçiyor. Cisiler farklı yüksekliklerden bırakıldığı için ve ız kütleye bağlı oladığı için A noktasındaki ızları kesinlikle farklıdır. ve kütleleri bilinediğinden A noktasındaki kinetik ve potansiyel enerji konusunda yoru yapaayız. 3. R S Siste sürtünesizdir. -R aralığında net kuvvet olduğundan cisi düzgün ızlanır. Buna bağlı olarak kinetik enerji sürekli olarak artar. uvvet R noktasında kaldırıldıktan sonra net kuvvet sıfır olur. Bu noktadan sonra cisin ızı değişez, sabittir. Bu nedenle R-S aralığında kinetik enerji değişez.

10 0 4. Ünite: Enerji Test 4 ün Çözüleri. I. 3. izik bilii anlaında iş yapabilek için cise bir kuvvet uygulanalı ve cisi kuvvet doğrultusunda areket etelidir. Çocuklar kaydıraktan kayıyor. I. Bir işçi el arabasıyla yük taşıyor. II. Oyuncular basket atak için potaya yükseliyor. II. III. Bir işçi kucağındaki yük ile birlikte da yol alıyor. Yaya bağlı kütleli cisi - noktaları arasında gidip gele areketi yapıyor. I. Çocuklar su kaydırağının tepesinde iken e göre bir potansiyel enerjiye saiptir. Çocuklar kayınca saip oldukları potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. II. Oyuncular den yükselek için topu potaya koyaya çalışıyorlar. Bu sırada kinetik ve potansiyel enerji birbirine dönüşür. III. Siste - noktaları arasında areket ederken kinetik enerji ile yay potansiyel enerjisi birbirine dönüşür.. I. utbolcu de duran topa vurarak topu den yüksekliğine çıkarırken, kinetik enerji çekii potansiyel enerjisine dönüşür. II. Öğrenci yüksekliğindeki erdivenleri sabit ızla çıkıyor. Bu sürede yaptığı iş, çekii potansiyel enerjiye dönüşüyor. Ancak kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşeiştir. III. Yayı çekerek gergin âle getiren ada bir iş yapıyor ve yaptığı iş yayda potansiyel enerji olarak depolanıyor. Ancak çekii potansiyel enerjisi yoktur. Niat Bilgin Yayıncılık III. Bir işçi daki yükü itiyor ve yük da yol alıyor. I. İşçi el arabasıyla yük taşırken fizik bilii anlaında iş yapar. II. İşçi kucağındaki yükle da yol alırken fizik bilii anlaında iş yapaz. Çünkü cise uygulanan kuvvet ile alınan yol birbirine diktir. III. İşçi yükü yolda iterken fizik bilii anlaında iş yapar. 4. Geriliş yay, uçaktan atlayan paraşütçü ve şelaleden dökülen su, bir potansiyel enerjiye saiptir. Bir siste enerjiye saip ise iş yapabile yeteneğine de saiptir.

11 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 5. S Cisi noktasında iken yalnızca çekii potansiyel enerjisine saiptir. Cisin den R ye areketi sırasında çekii potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür ve R noktasındaki tü enerjisi kinetik enerjidir. Cisi yaya çarpıp yayın kadar sıkışasını sağladığında kinetik enerjisi yay potansiyel enerjisine dönüşür. R 8. kütleli cisi yüksek otor liğine nasıl ve angi yoldan çıkarılırsa çıkarılsın sabit yapılan iş, cisin kazandığı z potansiyel enerjiye eşit olup, W = g dır. Bir başka ifade ile, t süresinin kısalası yapılan işin büyüklüğünde etkili değildir. Güç, biri zaan içinde yapılan iş olup; W = t bağıntısı ile bulunur. Bağıntıdan da görüldüğü gibi güç, zaanla ters orantılıdır. t süresi kısalırsa değeri artar. 6. Sürtüneli ortada lastik top er e çarptığında kinetik enerjisinin bir kısını sürtüneden dolayı kaybetektedir. Bu nedenle top giderek daa az yükselektedir. Niat Bilgin Yayıncılık 7. Yerden yükseklikteki bir cis- 0 in e göre potansiyel 0 N enerjisi, E = g dir. Bu 0 N bağıntıdaki g cisin ağırlığıdır. Cisin ağırlığı dinao- 5 N etre ile ölçüldükten sonra sadece yüksekliği gereklidir. 9. net = 4 N = Cise etki eden net kuvvet 4 N olup yapılan iş; W = net W = 4 = 4 J olur.

12 4. Ünite: Enerji 0.. = kg Z Y v 0 B A () 5 etre noktasından v 0 ızı ile atılan cisi A noktasına kadar sürekli ızlanır. Cisi A noktasından B noktasına kadar sabit ızla areket eder. Cisi B-Y noktaları arasında sürekli yavaşlar ve Y noktasından geçerken ızı v 0 olur. Bu cisi Y-Z yolunu sabit v 0 ızı ile geçer ve Z arasında yavaşlayarak noktasında durur. z v 0 v = 5 /s Topun başlangıç enerjisinin tüü potansiyel enerji olup büyüklüğü; E = g = 0 5 = 00 J dür. Top e çarparken kinetik enerjisi; E v 5 k = = = 5 J 0 zaan. T Niat Bilgin Yayıncılık dür. İki enerji arasındaki fark 00 5 = 75 J sürtüneden dolayı ısı enerjisine dönüşüştür. W 3 W Y W Z Cisin areketi sırasında yapılan iş potansiyel enerjiye dönüşür. Cisin Y ve YZ arasında den yüksele iktarı kadar, ZT arasında ise kadardır. W = g W = g W 3 = g olup W 3 > W = W dir.

13 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 3 Test 5 in Çözüleri Sürtünesiz bir yüzeyde kuvvetinin etkisinde kadar değiştiren bir cisi üzerinde yapılan iş, veya cisin kazandırdığı enerji, W = kadardır. Bir başka ifadeyle, yapılan iş, cisin kütlesine bağlı değildir. Buradan; W = W = W 3 = = 3 3 > > 3 bulunur. Niat Bilgin Yayıncılık Sporcu önce da koşuyor. Sonra yükselerek engeli geçip areketini bitiriyor.. konuda yalnızca kinetik enerjisi vardır.. konuda yalnızca kinetik enerjisi vardır. 3. konuda e kinetik e de çekii enerjisi vardır. Sporcu 4. konuda iken en üst noktadan geçiyor. Bu konuda e kinetik e de çekii potansiyel enerjisi vardır. 5. konuda sporcunun e kinetik e de çekii potansiyel enerjisi vardır.. Z I III küt le li ci si an gi yol la yüksekliğine çı ka rı lır sa çı ka rıl sın ya pı lan iş, cis in te pe nok ta sın da ka zandı ğı po ta nsi yel ener ji ye eşit tir. Tepe noktalarının den olan yük sek lik le ri eşit ol du ğu na gö re, W = W = W 3 tür. Y II 4. ütlesi olan usa, yüksekliğine çıkarken çekiine karşı yaptığı iş; W = g olur. ütlesi 3 olan Ası yüksekliğine çıkarken çekiine karşı yaptığı iş; W = 3g olur. Güç; W = t bağıntısı ile bulunur. Buradan; g t = = bulunur. 3g 3 t

14 4 4. Ünite: Enerji 5. = = 7. R Yapılan işi veren bağıntı, W = tir. Bağıntıdaki = at olduğundan; W a t = = W a t W a = W a = = 8 Şekil I Şekil I deki ve R cisilerinin e göre potansiyel enerjilerinin eşit olası için = ise, R = 3 olalıdır. Şekil I deki gibi duran ve R cisilerinin lerini Şekil II deki gibi değiştireli. R 3 Niat Bilgin Yayıncılık Şekil II Şekil II de cisinin den yüksekliği, R cisinin 3 dir. ER 3 3 g = = E g v 3 4 v A B 6. Joule enerji birii olup; = newton etre den elde edilir. Güç bağıntısı; = W t ile yazılır. Bağıntıdan; W = t = Watt saniye yazabiliriz. Ancak; joule saniye işin değil, gücün biriidir. Cisin A noktasındaki kinetik enerjisi; E A = v = E dir. Bu cisin B noktasındaki kinetik enerjisi; 3 EB = ( v) 4 9 EB = v 6 EB = 9 6 E bulunur. A ve B noktaları arasındaki enerji farkı sürtüneye arcanan enerjidir. 9 7 W sürtüne = E E = E bulunur. 6 6

15 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 5 9. I 3 III So ru da kuv ve ti nin yap tı ğı iş so rul uş. Sür tün eye kar şı ya pı lan iş ten ba se dil e iş tir. Bu ne den le er üç yol da da ya pı lan iş, W = olup eşit tir. II. çukur v R T tüsek S () nok ta sın dan v ı zıy la atı lan küt le li ci si, ön ce se vi ye sin den alt ta ki çu ku ra dü şü yor. Çu kurun al tın da ki R nok ta sın da cis in ı zı en bü yük de ğe ri ni al dı ğı için, bu nok ta da ki ne tik ener ji en bü yük tür. An cak se vi ye si ne gö re po tan si yel ener ji si R nok ta sın da en bü yük de ğil dir. Çün kü se vi ye si ne gö re po tan si yel ener ji si nin en bü yük ol a sı için çe ki i ne kar şı bir iş ya pıl a sı ge rekir. Ci si T nok ta sın dan geçerken ye re gö re po tan si yel enerjisi en büyük olacaktır. Niat Bilgin Yayıncılık 0. S R. v 0 I v 0 v 0 II Cisin noktasında saip olduğu potansiyel enerjinin tüü, RS yolunda sürtüneye arcanıştır. 3 III E = W s g = f s g = kg = k bulunur. O âlde uzaklığının bulunası için ve k gereklidir. Her üç cis in ki ne tik ener ji sin de ki de ği şi, ci si ler çe ki lir ken ya pı lan işe eşit tir. Ya tay da kuv ve tiy le çe ki len bir ci si için ya pı lan iş; W = olup cisin küt le si ne bağ lı de ğil dir. Her üç dü zenek te e kuv vet ler, e de ya pı lan de ğiş tire ler eşit ol du ğun dan E = E = E 3 tür.

16 6 4. Ünite: Enerji 3. v () ütlesi, ızı v olan bir cisin kinetik enerjisi; Ek = v bağıntısıyla bulunur. Bu bağıntıya göre, cisin noktasındaki kinetik enerjisi E ise, noktasındaki kinetik enerjisi 4E dir. Aradaki fark ise noktasında potansiyel enerjiye dönüşüştür. Buna göre; Ek ( ) = tür. Ep ( ) 3 Niat Bilgin Yayıncılık

17 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 7 Test 6'nın Çözüleri. Y Z net net 3. v W v 3 W W 3 v Eşit uzunluktaki Y ve YZ yollarında, yapılan net işler eşit olur. Bunun için net = net dir. net = net f s = f s = f s fs = bulunur. Cisilerin,, noktalarındaki kinetik enerjileri eşittir. noktasında cisin ayrıca potansiyel enerjisi vardır. Buna rağen alınan yollar eşit ise yolundaki sürtüne kuvveti, dolayısıyla W 3 en büyük olur. Cisi noktasından noktasına çıkarken enerjisinin bir kısı sürtüneye arcanırken bir kısı da potansiyel enerjiye dönüşür. Bu nedenle W en küçüktür. Niat Bilgin Yayıncılık 4. Z. 3 E Y Z T () nok ta sın dan E ki ne tik ener ji siy le atı lan ci si; 3 böl e li sür tün e li -T yo lu nu geç tik ten son ra ge ri dö nüş te böl e da a yol ala rak du ru yor. O âl de, E = 3 + = 5 bi ri dir. nok ta sın da yal nız po tan siyel ener ji ye sa ip ci si, bu ener jiy le böl e li yo lu alı yor. O âl de E = biridir. E 5 = olur. E Y Cisi noktasında iken e kinetik e de g kadar potansiyel enerjisi vardır. Z noktasında 3g kadar potansiyel enerjiye saip olan cisi geri dönüşte noktasında durduğuna göre yolda enerjinin g kadarını sürtüneden dolayı E p E k kaybetiştir. O âlde başlangıçta cisi noktasından geçerken g kadar potansiyel enerjisi, 4g kadar da kinetik enerjisi vardı.

18 8 4. Ünite: Enerji Y v Z 3 Y noktasından E kinetik enerjisiyle atılan cisi, noktasına kadar çıkıyor ve geri döndüğünde Y de duruyor. O âlde deki g kadar potansiyel enerji sürtüneye arcanıyor. E kinetik enerjisinin değeri ise 4g dir. Cisi noktasından E kinetik enerjisi ile Y Z atıldığında 4g kadarı kinetik, g kadarı da potansiyel enerji olak üzere 6g kadar enerjisi vardır. Cisi Y noktasına vardığında kinetik enerjisi 6g, Z ye vardığında 4g dir. Ek( Y) 6g = = Ek( Z) 4g 3 Niat Bilgin Yayıncılık Güç; W = t bağıntısı ile verilir. Güç, biri zaan içinde yapılan iştir. İşçi yolda yükü taşırken fen bilileri anlaında bir iş yapadığı için, bu aralıktaki gücü sıfırdır. İşçi kütleli cisi erdivenlerden yüksekliğine çıkardığında g kadar, asansörle yüksekliğine çıkardığında g kadar iş yapar. Buna göre; = 0 g = 5 dakika 3 = g dakika olduğundan, 3 > > olur. 6. I II I, II, III nuaralı cisilere etki eden kuvvetler eşit olup kütleleri farklıdır. Bunların iveleri arasında a > a > a 3 ilişkisi vardır. t süresi sonunda alacakları yollar arasındaki ilişki > > 3 tür. Yapılan iş. olup değeri sabit olduğudan yapılan iş ile doğru orantılıdır. Bu nedenle yapılan işler arasında W > W > W 3 ilişkisi vardır. 3 III 8. Y d d Cise kuvveti uygulanıp, kuvvet doğrultusunda d kadar yol alınca bir iş yapılır. Sürtüne yoksa yapılan işin taaı kinetik enerjiye dönüşür. Y arası sürtünesiz olduğundan; W =. d = E dir. YZ arası d olduğundan sürtüne olasaydı Z noktasındaki kinetik enerji 3E olurdu. Soruda Z noktasındaki kinetik enerjinin E olduğu verildiğine göre, 3E E = E kadarlık bir kısı sürtüneye arcanıştır. Z

19 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 9 9. Şekil I. v 0 = v Z Şekil II Y Şekil I E k E p E k E p İş, kuvvet ile kuvvet doğrultusundaki yolun çarpıı kadardır. Buna göre, kuvvetinin yaptığı iş değişez. kuvveti uygulanınca sürtüne kuvveti artar. Böylece sürtüne kuvvetinin yapış olduğu iş artış olur. Bu da cisin kazandığı kinetik enerjinin azalasına neden olur. Niat Bilgin Yayıncılık noktası Şekil II Z noktası noktasından v ızıyla atılan cisin sütun grafiğindeki kinetik ve potansiyel enerjileri eşittir. Cisin noktasından atıla ızı v den v ye çıkarılınca, Ek = v bağıntısı gereğince kinetik enerji 4 katına çıkar. Böylece ekanik ve kinetik enerji toplaı 5 biri olur. Z noktası den yükseklikte olduğu için bu noktadaki potansiyel enerji biri, kinetik enerji 3 biri olur. E k E p 0. v Y v Z v 3v v ve Z nin seviyeleri aynıdır. Bu noktalarda cisin ızı eşit olduğundan -Z arası sürtünesizdir. noktasında 9E kadar, noktasında 4E kadar kinetik enerji olduğundan - arasında 5E kadar enerji ısıya dönüşüştür. Ve bundan dolayı da ekanik enerji korunaıştır.. v R S ekanik enerji yalnızca sürtünenin oladığı RS arasında korunur.

20 0 4. Ünite: Enerji Test 7'nin Çözüleri 3. ive (/s ) zaan (s) I W II W İve-zaan grafiğinin altında kalan alan cisin ız değişiini verir. Bir cisini sürtünesiz I, II ve III eğik düzlelerinin tepe noktalarına çıkarak için yapılan W, W, W 3 işleri cisilerin kazanacağı potansiyel enerjilere eşittir. W = E p = W = E p = W 3 = E p3 = III W 3 Buna göre W > W = W 3 olur. Niat Bilgin Yayıncılık v = 6 v = /s Bu cisin, t = 8 s sonundaki ızı, v = v 0 + v v = 5 v = 3 /s ve kinetik enerjisi, E k = v E k = 3 = 9 joule olur. 4. ca acunu. tabla düzlei Şekil I Şekil II çukur Cisi noktasından serbest düşe yaparak, çukurun dibine ulaştığında, burdaki kinetik enerjisi noktasındaki potansiyel enerjisi kadar olur. Cisin noktasındaki potansiyel enerjisi; Tabladan kadar yükseklikteki kütleli ca acunu serbest bırakıldığında yayı Şekil II deki gibi kadar sıkıştırıyorsa, kaybettiği potansiyel enerji yaya esneklik potansiyel enerji olarak aktarılır. Buradan; g( + ) = k bulunur. E () = kadardır.

21 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 5. a (/s ) 8. S t (s) N Cisin kütlesi 4 kg olduğu için, = a denklei yardııyla ive zaan grafiği yukarıdaki gibi çizilir. Grafiğin altındaki alan ız değişiini vereceğinden 8. ve 6. saniyelerdeki ızların ve kinetik enerjilerin t = 0 anındakine eşit olduğu görülür. noktasından bırakılan cisi kayarak S noktasına kadar çıkabiliyorsa, sabit sürtüneli yol boyunca g kadar enerji ısıya dönüşüştür. S den geri dönen cisi, bu kez daa az iktarda yolda sürtüneye aruz kalacağı için sürtüneye arcanan enerji g tan daa az olur. Bu nedenle cisi - arasında bir noktaya çıkar. 6. Buzlu yolun noktasından kayaya başlayan çocuk daa yüksekteki N noktasına çıkabildiğine göre, kızağın arekete başlarken bir ilk ızı olası gerekir. N Niat Bilgin Yayıncılık 9. v = 6 /s = 6 = 3 Sürtünesiz eğik düzlede, noktasından v = 6 /s ızla fırlatılan cisi, kinetik enerjisinin taaını potansiyel enerjiye dönüştürerek; E k = E p 7. Değişeyen ızla (liit ız) e düşekte olan bir cisi, yükseklik kaybettiği için potansiyel enerjisi azalır. Hızı sabit olduğu için kinetik enerjisi değişez ve sürtüne nedeniyle ısı enerjisi artar. 6 = 0 =,8 kadar yükseklik kazanabiliyor. Yani cisi A seçeneğindeki yolu izler.

22 4. Ünite: Enerji 0. v 0 = 0 v = 4 /s = 5 = v = 0 /s Cisin, ve noktalarındaki enerjileri; E = 0 5 Üretilen ekanik enerji. Veri = Harcanan ısı enerjisi denklei kullanılarak akinenin verii bulunur. 400 joule = 00 calori 00 Veri = 400 Veri = %5 olur. E = 50 E = 0 E = 50 E = E = 8 bulunur. E, E ve E enerjileri karşılaştırıldığında aralığının sürtünesiz olduğu, aralığında ise; 3. Cisilerin den yüksekliklerini bulak için, potansiyel enerji eşitliği yazılır. g = g 50 8 = = kadar enerjinin ısıya dönüştüğü görülür. Niat Bilgin Yayıncılık Cisilerin leri kendi aralarında değiştirilirse, potansiyel enerjilerinin oranı; Ep( ) g = Ep( ) g Ep( ) = 4 olur. Ep( ). 4. W O W v v v 3 Sürtünesiz ortada serbest düşeye bırakılan cisilerden aynı yüksekliklerden düşenlerin ızları eşit, yüksekliğinden düşenin ızı daa büyük olur. Yani v = v < v 3 olarak yazılır. Yerçekiine karşı yapılan işler, çocuğun kazandığı potansiyel enerjilere eşittir. W = W = W = W olur.

23 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 3 5. Bilye noktasından bırakılınca çeberi düşeden dolanabiliyor aa aynı yükseklikteki N noktasından bırakılınca çeber bölüünü ta dolanaadan düşüyor. Bunun nedeni N den bırakılan bilyenin noktasına daa küçük ızla gelesidir. Bunun için de N yolunda ısıya dönüşen enerji daa fazla olalıdır. Bu da sürtüne kuvvetinin daa büyük olası ile ükündür. Deek ki N yolundaki sürtüne kuvveti yolundakinden daa fazladır. Buna göre III. yargı doğrudur. r N 7. v 0 α Cisin noktasında sadece kinetik enerjisi, ve noktalarında, e kinetik e de potansiyel enerjisi vardır. Bu nedenle II. yargı kesinlikle doğru, III. yargı kesinlikle yanlıştır. Eğik düzlein yüzeyinin sürtünesi ile ilgili kesin bir sonuca varaayız. Niat Bilgin Yayıncılık 8. v 3 4 Yerdeki noktasından eğik atılan top N noktasına kadar enerji kaybediyor ve N noktasından sonra 4 > yüksekliğine kadar çıkıyor. Bunun olabilesi için N noktasında cise enerji kazandıran bir etkinliğin olası gerekir. Bu etkinlik, N noktasındaki birinin topa vurası olabilir. N 6. kuvvet konu - grafiğinin altındaki alan kuvvetin cise aktardığı enerjiyi verir. Grafik incelenirse sadece konuunda topla enerji; - = 0 bulunur N R T Ciin noktasındaki potansiyel enerjisi E p = 4g tır. Cisi sabit sürtüneli 3 biri yolu gidip, yüksekliğindeki N noktasında duruyor. Bu nedenle er bir aralıkta g kadar enerji ısıya dönüşektedir. Yolun -T bölüü olsaydı, 4g enerjili cisi 4 biri yol alarak noktasında dururdu.

24 4 4. Ünite: Enerji 0. T Cisilerin ağırlıkları asıldıkları iplerdeki gerile kuvvetlerine eşittir. Buna göre; = = ise = olur. E = = E E = = E E = = E T T. v Cisi g potansiyel enerji ile noktasından geri dönerek sürtüneli yolunu geçip noktasında duruyorsa yolunda sürtüne nedeniyle W s = g kadar enerji ısıya dönüşüştür. noktasında, cisin e göre potansiyel enerjisi; E p = g İlk kinetik enerjisi E k = W s + g = g bulunur. Buna göre; Ek = Ep olur. Niat Bilgin Yayıncılık. 3. O N N noktasından arekete başlayan cisi, noktasına çıkıncaya kadar g kadar enerjiyi sürtüneye arcıyor. Sonra geri dönerek - yolunda yine g kadar enerjiyi sürtüneye arcıyor. Buna göre - arası kesinlikle sürtünesiz olup, sürtüne N ya da aralıklarındadır. Cisi - yolunda potansiyel enerji kazandığı için bu aralıkta kesinlikle yavaşlaaktadır. Ayrıca noktasını geçip N noktasında durduğu için bu aralıkta da kesinlikle yavaşladığı söylenebilir.

25 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 5 4. N Cisi N yolunda aynı E kinetik enerji ile areket ettiği için, N yolu sürtünesizdir. ve noktalarındaki kinetik enerjiler aynı olduğuna göre ve yollarından en az birisi sürtüneli olalıdır. 6. E Sürtüne sadece R bölüünde olduğu ve noktasıyla R bölüü aynı izada olduğu için, noktasındaki E kinetik enerjisi R bölüünde W s ısı enerjisine dönüşür. N R E = W s E = kg eşitliği yazılır. E enerjisi değişeek koşuluyla cisin R noktasından daa ileriye gidebilesi için kütlesi azaltılalıdır. 5. Niat Bilgin Yayıncılık I II düzle arenin kenar yüksekliğine, tuğlanın kütlesine de diyeli. Özdeş ve türdeş tuğlalarla oluşan düzeneklerin düzlee göre topla potansiyel enerjileri; E = g + g4 E = 5g E = g + g5 E = 7g Buna göre; E = E E = E 5g 7g 5 7 olur. 7. θ d d N θ Enerjinin korunuuna göre cisilerin ve N noktalarındaki ızları eşit olalıdır. Ancak N yolu daa kısa olduğu için noktasındaki cisi daa önce tabana varır. Bu duruda cisiler noktasının solunda çarpışalıdır. Yani cisiler ya da kesilerinde çarpışabilirler.

26 6 4. Ünite: Enerji T I kuvvetinin yaptığı iş sistein potansiyel enerji değişiine eşittir. W = E p = g g W = g II E N Cisi T noktasından dönüşte noktasında duruyorsa N yolundan er geçişte sürtüneden dolayı 3g kadar enerji arcaaktadır. Buna göre, noktasından E kinetik enerjisiyle geçen cisi T noktasına kadar çıkabiliyorsa; E + g = 3g + 3g E = 4g bulunur. Niat Bilgin Yayıncılık S Cisin ağırlık erkezi şekildeki noktasıdır. S 3 Yatay düzlede, taralı S, S, S 3 yüzeyleri üzerine ayrı ayrı oturtulan cisin ağırlık erkezlerinin düzlee uzaklıkları > > 3 olarak sıralanır. Bu konularda cisin e göre potansiyel enerjileri E > E > E 3 olarak sıralanır. S 3 N R Cisi, -R sürtüneli yolunun er bir aralığında g kadar enerjiyi ısıya dönüştürür. İlk enerjisi 4 3g olan cisi -R yoluna ilk gelişinde ve dönüşünde topla g kadar enerji kaybeder. Cisi g enerjisi ile -R yoluna ikinci gelişinde, noktasına ulaştığında kadar enerji yükseleye g g g kadar enerji ısıya dönüşür. Geriye kadar enerji kaldığı için cisi N arasından geri döner. 4 4

27 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 7 3. a a 34. kuvvetinin yaptığı iş, cise potansiyel ve kinetik enerji kazandıraktadır. v = 0 /s 5 I II III düzle W = E p + E k Blokların ağırlık erkezleri incelenirse, I. bloğun ta orta noktada, II. bloğun ortanın altında ve III. bloğun orta noktanın üstünde olduğu görülür. Buna göre blokların düzlee göre potansiyel enerjileri E II < E I < E III olarak sıralanır. W = W = 400 J 33. Niat Bilgin Yayıncılık E N Yol boyunca cise etki eden sürtüne sabit ve aralıklar eşit uzunluklu olduğu için er bir bölede ısıya dönüşen enerji W olsun. Buna göre noktasından noktasına kadar olan areket için, 35. E = 3W + E p... () noktasından noktasına kadar olan areket için; E p = 4W... () yazabiliriz. () eşitliği () de ine yazılırsa; E = 3W + 4W E = 7W Ep 4 = bulunur. E 7 () Eşit acili türdeş, küplerinin potansiyel enerjileri eşit ise; E p() = E p() d V 3 = d V d = olur. d 3

28 8 4. Ünite: Enerji 36. ok 38. düşey R S, kuvvetlerinin t sürede yaptığı iş; W = ( ) : t süredeki değiştire olak üzere; = at ve a = - denkleleri yazılırsa, areket yönü aynı kalak koşuluyla in büyüklüğü azaltılalı, nin büyüklüğü artırılalı ya da nın kütlesi azaltılalıdır. Niat Bilgin Yayıncılık v v 0 ız Şekil I N t t t N t t R t S Şekil II zaan arası sürtünesiz olduğu için noktasındaki kinetik enerji, noktasındaki potansiyel enerjiye eşittir. ve N aynı seviyede ve bu noktalardaki ızları eşit olduğundan N noktasına kadar sürtüne oladığını söyleyebiliriz. Ayrıca ve R aynı seviyede ve bu noktalardaki ızları eşit olduğu için R noktasına kadar sürtüne yoktur. Cisi R den S ye gelirken seviyesine çıkaadığı âlde ızı sıfıra düşüştür. Bu nedenle RS kesii kesinlikle sürtünelidir. 39. düşey düşey 37. Yayın uzaa iktarı kuvvet ile doğru orantılıdır. E = EY k 9 k 4 E 9 = olur. EY 4 Y tavan 3 a a a a Şekil I a a Şekil II tuğlasının ağırlık erkezi, Şekil I de den a yüksekliğinde iken, Şekil II de a oluyor. Buna göre nin e göre potansiyel enerjisi artar. cisinin ağırlık erkezi,,5 a dan a ya, cisinin ağırlık erkezi, a dan a a a ye düşüyor.

29 İŞ, ENERJİ VE GÜÇ I 3 II () 4. 8 s Silindirler şekildeki I konuundan II konuuna getirilirse nın yüksekliği azalırken, ve nin yükseklikleri artaktadır. Vagonun noktasındayken saip olduğu potansiyel enerji, E p() = g 0 Vagonun noktasındayken saip olduğu potansiyel enerji, E p() = g 8 Cisin noktasındaki ızını sıfır kabul edersek, - arasında sürtüne kuvvetinin yaptığı iş, W s = E E W s = 0g 8g Niat Bilgin Yayıncılık W S = g olarak bulunur ve bu enerji, E p() enerjsinin %0 sine karşılık gelir. 43. Cisin ilk andaki ekanik enerjisi E = g, Yere ilk çarpa sonrası çıktığı aksiu yükseklikteki enerjisi E = g 4 kadardır. 4. opanın 5 saniyede arcadığı enerji su kütlesine potansiyel ve kinetik enerji kazandıraktadır. güç olak üzere; t = g + v 5 = = 3 watt bulunur. Cisin ilk çarpa anında kaybettiği ısı enerjisi; W = E E W = g g 4 3g W = olur ve bu enerji ekanik enerjisinin 4 %75 ine karşılık gelir.

30 30 4. Ünite: Enerji v 0 = 4 /s = Başlangıçta kütleli cisi, çekii potansiyel enerjisine saiptir. Cisi serbest bırakılıp yaya çarptığında tü enerjisi esneklik potansiyel enerjisine dönüşektedir. Buradan; g( + ) = k g = = k 4g k Niat Bilgin Yayıncılık =? v S = 6 /s () Cisi A noktasından geçerken e kinetik e de çeki potansiyel enerjisine saiptir. B noktasında cisin tü enerjisi kinetik enerjiye dönüşüştür. EA = EB g+ v v 0 = S 0 ( 4 ) ( 6 + = ) 0 + 8= 8 = bulunur. 45. N D S () izik bilii anlaında iş yapılabilesi için; Cise kuvvet uygulanıp, cisin kuvvet doğrultusunda yol alası sağlanalıdır. Sürtüneli yüzeyde areket eden cise D ve S olak üzere iki kuvvet etki ediyor. Bu iki kuvvet de iş yapar.

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 4. Ünite. onu İş, Enerji ve Güç nın anıtları 6. ydınlata aacıyla kullandığıız ışık apul, elektrik enerjisini... enerjisine dönüştüren araçtır.. Erdal 7. 3 3 Erdal deki koliyi şekillerdeki

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİTE: UVVET VE HAREET 6. onu EERJİ VE HAREET TEST ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket Test in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİE: UVVE VE HAREE 6. onu EERJİ VE HAREE ES ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket est in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan kısı

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. Bu aralıkta ız

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A 5 İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri 3. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. u aralıkta

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI Bölü - EYEMSİZİ PRENSİBİ NEWON'UN HAREE ANUNARI DİNAMİĞİN EME PRENSİBİ Bir cisi üzerine etkin eden net kuvvet sıfır ise, cisin o andaki hareket duruunu koruak isteesi olayına denir. Bir cisi üzerine net

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Alıştıralar ÇÖZÜMR nerji Bir kuvvetin fiziksel anlada iş yapabilesi için cisin uygulanan kuvvet doğrultusunda areket etesi gerekir F kuvveti cisi yukarı yönde areket ettiriştir uvvet yola paralel olduğundan

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji ENERJİ Bölü - Günlük ayatta çevreizi incelediğiizde, enerjinin birbirinden farklı birçok biçide olduğunu görürüz. Oyuncak bir arabayı çalıştıran pildeki kiyasal enerji, elektrik enerjisine ve areket enerjisine

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Fizik 101: Ders 10 Ajanda

Fizik 101: Ders 10 Ajanda Fizik 101: Ders 10 Ajanda İş Dünya yüzeyinde çeki kuvvetinden dolayı yapılan iş Örnekler: Sarkaç, eğik düzle, serbest düşe Değişken kuvvetçe yapılan iş Yay Yay ve sürtüneli probleler 3 boyutta değişken

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F KOU 4 TM MOMTUM Çözüler TST 4- ÇÖÜMLR. F t grafi inin alt ndaki alan iteyi verir. Cisin ilk h z bilineden ya da. aral kta h zland n bulaay z. ve. alanlar eşit olduğundan = ise oentu değişileri ayndr..

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

ATIŞLAR. Bölüm -1 SERBEST DÜŞME

ATIŞLAR. Bölüm -1 SERBEST DÜŞME Bölü - ATIŞAR SERBEST DÜŞE AŞAĞIDAN UARIA DÜŞE ATIŞ den belirli bir yüksekliken ilk ızsız bırakılan cisilerin yerçekii ekisiyle yapığı arekee denir. Cisin Hız Denklei: = g. : Hız g: çekii ivesi (0 /s)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bir cisim üzerinde iş yapıldığında o cisim enerji kazanır. İşin birimi Joule olduğuna göre enerjinin birimi

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu İİ BOYUTTA HAREET (ATIŞ HAREETERİ) TEST ÇÖZÜERİ İki Boyutta Hareket (Atış Hareketleri) Test in Çözümleri 3. cismi 80 m yük- seklikten serbest bı-. Aşağıdan

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ ÜTE VE AĞIRI MEREZİ BÖÜM 0 Alıştıala ÇÖZÜMER ütle ve Ağılık Mekezi y() () 0 ütle ekezinin koodinatı, + + M + + ( ) + + + ( ) + + + + + + 9+ 8+ 6 8 olu y() A 0 () 5 ütle ekezinin koodinatı b olduğundan,

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir.

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. W = F. Δr =!F! Δr cosθ Yola paralel bir F! kuvveti cismin yatay

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜ RJİ D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ F 0 F 00 7 F 8 düzle F uvvetinin bileşeni iş yapar uvvetin cisi üzerine yaptığı iş, nerjinin orunuundan, F f sür f sür F düzle CA D W F F cos7 00 0,8 8 640 J CA C F fieil-ι

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ENERJ AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMÜ. f s =N 3kg II = 30N 6/s 3. (N). a) a) Cisi den ye geldi inde çocu un yapt ifl, W =. = 30. = 60J b) Sürtüne kuvveti N oldu una göre yapt ifl, W s = f s. =. = 4 J c) Cisi üzerine

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır.

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. Q7.1 Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. A. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel enerji artar. B. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı