Multipl Myeloma da İdame. Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Multipl Myeloma da İdame. Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 Multipl Myeloma da İdame Tedavisi Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

2 MM Tedavi = Hedef Ne Olmalıdır? İyi bir yaşam kalitesi + Uzun süreli sağkalım (>10 20 yıl) Tümör klonunun yok edilmesi veya Büyük ölçüde azaltılması

3 Myeloma Tedavi Algoritması 2012 Transplantasyona uygun Transplantasyona uygun değil İndüksiyon tedavisi (4-6 kür) Kök hücre nakli (Tek-Çift) İndüksiyon tedavisi Konsolidasyon / İdame Konsolidasyon/İdame

4 İdame

5 İDAME AMAÇ Nedir? Seçenekler Nelerdir? İdame AMAÇ Uzun ve düşük doz tedavi uygulaması ile Sağlanan yanıtı devam ettirmek Genel Amaç: Sağkalım süresini uzatmak SEÇENEKLER İnterferon Steroidler Talidomid Bortezomib Lenalidomid

6 İnterferon Tek ajan olarak anti-myeloma etkisi olduğu gösterilmiştir. İndüksiyon ve idame tedavisinde denenmiştir. İdame çalışmalarında farklı sonuçlar elde edilmiştir. 2 meta analizde interferon idamesi ile remisyon süresi ve yaşam süresinde yaklaşık 6 ay uzama olduğu saptanmıştır. Toksisitesi nedeniyle kullanılmamaktadır Br J Haematol 2001;113(4): Ann Oncol 2000;11(11):

7 Steroidler Steroidler myelomada tek ajan olarak etkilidir. İdame tedavisinde de etkinliği araştırılmıştır. Berenson un çalışmasında gün aşırı 50 mg prednisolonun remisyon ve yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Dexametazon idamesinin ise yararsız olduğu saptanmıştır. Elimizdeki kanıtlar steroidlerin idame tedavisinde önerilmesi için yetersizdir. Blood 2002;99(9): Br J Haematol 2007;136(2) :

8 Talidomid İdame tedavisinde kullanılmaktadır. Avantajları: Oral bir ajandır Ciddi hematolojik toksisitesi yoktur. Dezavantajları: Nörotoksisite Sedasyon, kabızlık, döküntü

9 Otolog KİT Sonrası Talidomid İdamesi Çalışmaları YAZAR N İNDUKSİYON İDAME B KOLU SÜRE PFS/EFS OS Attal/ VAD T400 T (-) PD %52/36 (3) %87/77 (4) Spencer/ N/A T200+P P 1 yıl %42/23 (3) %86/75 (3) Maiolino/ VAD T200+D D 1 yıl %42/25 (15 ay) %65/74 (15 ay) Barlogie/ D-PACE T400 T (-) PD %56/44 (5) %65/65 (5) Morgan/ CTD veya CVAD T100 (-) PD N/A N/A Lokhorst/ VAD TAD (-) T50 INF (-) PD 34/22 ay 73/60 ay Stewart/ VAD veya dex T200+P (-) 4 yıl % 32/14 (4) 28/17 ay 5/5 yıl ASH Education Book 2011

10 Talidomid İdamesi Otolog KİT sonrası talidomid idamesi verilen 5 çalışmanın metaanaliz sonuçları: PFS da anlamlı uzama Ortalama yaşam süresinde uzama Talidomid idamesi alanlarda evre 3 ve 4 polinöropati daha sık Evre 3 ve 4 tromboembolik komplikasyonlar talidomid ile daha sık EHA 2011 abstract 884

11 Talidomid İdamesi Bazı çalışmalarda talidomid idamesinin yanıt derinliğini arttırdığı ve konsolidasyon etkisi de yaptığı gösterilmiştir. Talidomid idamesinden kimler yararlanıyor? FISH ile saptanmış sitogenetik anomalisi olmayanlar VGPR dan daha az yanıtı olan hastalar Genellikle idame 1-2 yıl tolere edilebiliyor. Optimal doz: mg

12 Yaşlı MM hastalarda faz 3 randomize çalışmalar: MPT vs MP Araştırmacı ŞEMA MEDYAN TAKİP MEDYAN YAŞ TALIDOMID DOZU (mg/gün) CR (%) CR+PR (%) PFS/EFS/TTP (ay) GENEL SAĞKALIM (ay) Palumbo ve ark. Blood : MPT MP 38.1 m ,8* 14,5 45 ay 47,6 ay Facon ve ark. Lancet 2007; 370: MPT MP 51.5 m ,5* 17,8 51,6* 33,2 Hulin ve ark. J Clin Oncol : MPT MP 47.5 m 78, ,1* 18,5 44* 29,1 Waage ve ark. Blood : MPT MP 36 m 74,6 74, Wijermans ve ark. J Clin Oncol : MPT MP n/a * vs. 11(PFS) 13* vs. 9(EFS) 40* 31 Beksaç ve ark. Eur J Haematol :16-22 MPT MP 23 m ,8 8, vs. 14 (DFS) 26 28

13 Talidomid İdamesi Yaşlı hastalarda MPT ve MP yi karşılaştıran 6 randomize çalışmanın 4 ünde talidomid idamesi verilmiştir. HOVON çalışmasında MPT ve talidomid idamesi alan grupta ortalama yaşam süresinde uzama saptanmıştır. Ancak diğer çalışmalarda idamenin yararı gösterilememiştir.

14 Lenalidomid Lenalidomid oral bir ajan olduğu için idame tedavisi için uygun. Yan etkileri talidomide göre daha az. Tek ajan olarak kullanımı idamede denenmektedir.

15 Otolog KİT Sonrası Lenalidomid İdame Çalışmaları YAZAR N İND İDAME B KOLU SÜRE PFS/EFS OS Attal/ VAD veya BD Len25 D ay Len10-15 Len25 D ay Plasebo PD 42.3/21.8 ay %81/81 (5) McCarthy/ Len veya B veya T Len Plasebo PD 42/24 ay Len kolunda anlamlı üstün ASH Education Book 2011

16 Lenalidomid Maintenance After Autologous Transplantation for Myeloma: Final Analysis of the Intergroupe Francophone du Myélome (IFM trial) M Attal, VC Lauwers, G Marit, D Caillot, T Facon, C Hulin, P Moreau, C Mathiot, M Roussel, C Payen, H Avet-Loiseau, and J-L Harousseau for the IFM Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

17 IFM çalışma dizaynı ve hedefleri Faz 3, randomize, plasebo-kontrollü çalışma N = 614 hasta, 78 merkez katılımlı, 7/2006 ve 8/2008 arasında hasta alımı Hastalar< 65 yaş, ASCT sonrası 6ayprogresifhastalığı olmayan hastalar Randomizasyon: β 2 -mikroglobülin, del 13, VGPR göre strafikasyon Konsolidasyon Lenalidomid 25 mg/gün p.o. 2 ay süre ile her 28 günde 1-21 günler arasında Plasebo (n = 307) relapsa kadar Lenalidomid (n = 307) mg/gün, relapsa kadar sürekli kullanım Primer sonlanım noktası; PFS Sekonder sonlanım noktaları: CR oranı, TTP, OS, uzun-dönem len kullanımın fizibilitesi ASCT, autologous stem cell transplant; CR, complete response; IFM, Intergroupe Francophone du Myelomé; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; p.o., per oral; TTP, time to progression; VGPR, very good partial response. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

18 Progresyonsuz Sağkalım (PFS) Progresyonsuz Sağkalım Plasebo (n = 307) Lenalidomid (n = 307) P value Progresyon ya da ölüm, n Medyan PFS (ay) Teşhis sonrası 4-yıllık PFS (ie, randomisazyon sonrası 3 yıl), % Hazard ratio < 10-8 PFS için prognostik faktörler multivaryant analizi ile belirlenmiştir: Tedavi Kolu (plasebo / Lenalidomid) [P < ] Konsolidasyondan sonra yanıt (VGPR / yok) [P =.001] Del13 (var / yok) [P =.014] Β 2 -mikroglobülin ( 3 / > 3) [P <.001] Teşhis sonrası benzer 5-yıllık OS (randomizasyon sonrası 4 yıl): Plasebo: % 81; 45 ölüm; HR = 1 Lenalidomid: % 81; 50 ölüm; HR = 1.12 (%95 CI: ) [P =.57] CI, confidence interval; HR, hazard ratio; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; VGPR, very good partial response. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

19 Progresyonsuz sağkalım Hasta grubu Lenalidomid ile PFS yararı P Tamamı evet <.0001 del(13) evet <.001 t(4;14) evet <.04 del(17p) evet <.02 PFS, progression-free survival. Avet-Loiseau H, et al. Blood. 2010;116(21):810 [poster presentation].

20 Tedavi Sırasında Grade 3/4 Adverse Olaylar Adverse Olay, Grade 3/4 (Grade 4) Plasebo, % Lenalidomid, % Anemi 2 (1) 4 (2) Trombositopeni 6 (2) 12 (5) Nötropeni 14 (3) 43 (11) Febril nötropeni 0 2 (1) Enfeksiyonlar 5 (1) 10 (1) DVT 0 2 (0.3) Cilt bozuklukları 4 6 Yorgunluk 0 1 Periferal nöropati Hematolojik maliniteler 2 10 Hematolojik olmayan maliniteler 1 6 Advers olaylara bağlı tedavi bırakma oranı; Plasebo: % 15; Lenalidomid: % 21 DVT, deep vein thrombosis. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

21 Sonuçlar Len ile idame tedavisi: İyi tolere ediliyor Advers olaylara bağlı düşük tedavi bırakma oranı Düşük DVT ve nöropati oranı Plasebo ya göre üstün Progresyon riskinde % 50 azalma Tüm strafikasyon gruplarında (yanıt, başlangıç β 2 - mikroglobülin, FISH) OS üzerindeki etkisini anlamak için daha uzun takip gereklidir. DVT, deep vein thrombosis; FISH, fluorescent in situ hybridization; OS, overall survival. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

22 CALGB : A Phase III Randomized, Double-Blind Study of Maintenance Therapy With Lenalidomid (CC 5013) or Placebo Following Autologous Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma PL McCarthy, K Owzar, KC Anderson, CC Hofmeister, DD Hurd, H Hassoun, S Giralt, EA Stadtmauer, PG Richardson, DJ Weisdorf, R Vij, JS Moreb, NS Callander, K Van Besien, T Gentile, L Isola, RT Maziarz, DA Gabriel, A Bashey, H Landau, T Martin, MH Qazilbash, D Levitan, B McClune, V Hars, J Postiglione, C Jiang, E Bennett, SS Barry, L Bressler, M Kelly, M Sexton, C Rosenbaum, H Parameswaran, MC Pasquini, MM Horowitz, TC Shea, SM Devine, and C Linker McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentation]

23 Çalışma dizaynı ve hedefleri Evre 1-3 a, yaş < 70, 2 kür indüksiyon dan sonra SD ya da daha iyisi, tedavi başlangıcından sonra 1 yıl, ASCT için CD34 + hücre/kg [β 2 -mikroglobülin ve indüksiyon sırasında Thal ve len kullanımı göre randomizasyon (stratifikasyon)] Mel200 ASCT Tekrar Evreleme günler CR, PR, SD Randomizasyon Len idame (10 mg/d) b Plasebo Birincil Hedef: MM hastalarında ASCT sonrası Len in TTP uzaması üzerine etkisi İkincil Hedef: ASCT sonrası CR oranı, PFS, OS, ve uzun dönem Len kullanımının fizibilitesi a Durie-Salmon Evrelendirme Sistemi. b Dose adjustments between 5-15 mg/d of Len permitted.asct, autologous stem cell transplant; CR, complete response; Len, Lenalidomid; Mel200, melphalan 200 mg/m 2 ; MM, multiple myeloma; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; PR, partial response; SD, stable disease; Thal, thalidomide; TTP, time-to-progression. McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentatio

24 İdame sırasında Grade 3-5 Advers Olaylar Advers Olay Lenalidomid (n = 208) n % n % Plasebo (n = 197) P Value Trombositopeni Nötropeni <.0001 Anemi Yorgunluk Döküntü İshal Febril nötropeni Belgelenen enfeksiyon AO bağlı tedavi bırakma oranı: Len: 12% (27 of 231) Plasebo: 1% (2 of 208) Başka nedenlere bağlı olarak tedavi bırakma oranı: Len: 20% (46 of 231) Plasebo: 7% (14 of 208) AE, adverse event; Len, Lenalidomid. McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentation]

25 Sonuçlar Len ile idame tedavisi plasebo ile karşılaştırılınca TTP i belirgin şekilde uzatmıştır OS lenalidomid grubunda daha uzun bulunmuştur. Len β 2 -mikroglobülin ve daha önce thal ya da len kullanımına göre yapılan strafikasyona göre tüm hastalarda TTP i uzatmaktadır. Hastaların % 12 si AO a bağlı olarak tedaviyi bıraktılar; Len idamesi esnasında bazı hematolojik AO lar gözlendi. AE, adverse event; Len, Lenalidomid; OS, overall survival; TTP, time-to-progression. McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentation]

26 A Phase III Study Evaluating the Efficacy and Safety of Lenalidomid Combined With Melphalan and Prednisone in Patients 65 Years With Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM): Continuous Use of Lenalidomid vs Fixed-Duration Regimens Antonio Palumbo 1, Michel Delforge 2, John Catalano 3, Roman Hajek 4, Martin Kropff 5, Maria Teresa Petrucci 6, Zhinuan Yu 7, Lindsay Herbein 7, Jay Mei 7, Christian Jacques 7, Meletios Dimopoulos 8 1 Division of Hematology, University of Torino, Torino, Italy; 2 Myeloma Study Group, Belgian Hematological Society, Leuven, Belgium; 3 Haematology Dept and Dorevitch Pathology, Frankston Hospital, Frankston, Australia; 4 Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic; 5 Department of Medicine (Hematology/Oncology), University of Muenster, Muenster, Germany; 6 Division of Hematology, Sapienza University, Rome, Italy; 7 Celgene Corporation, Summit, NJ; 8 Department of Clinical Therapeutics, Alexandra Hospital, University of Athens School of Medicine, Athens, Greece

27 Faz III Çalışma Şeması N = 459, 82 Avrupa merkezi, Avusturalya, ve Israil Çif-kör tedavi fazı Açık-Etiketli Uzatma Fazı Kürler (28-gün) 1-9 Kürler 10+ MPR-R M: 0.18 mg/kg, 1-4. günler Devamlı Lenalidomid Tedavisi Randomizasyon P: 2 mg/kg, 1-4 günler R: 10 mg/gün po,1-21 günler MPR M: 0.18 mg/kg, 1-4 günler P: 2 mg/kg, 1-4 günler R: 10 mg/day po, 1-21 günler MP 10 mg/gün 1-21 günler Plasebo Hastalığın ilerlemesi Lenalidomid (25 mg/gün) +/- Dexamethasone M: 0.18 mg/kg, 1-4 günler P: 2 mg/kg, 1-4 günler PBO: 1-21 günler Plasebo Yaş ( 75 vs > 75 yıl) ve evre (ISS I/II vs III) göre strafikasyon M, melphalan; P, prednisone; R, Lenalidomid; PBO, placebo; po, orally; ISS, International Staging System.

28 Hasta Özellikleri Özellikler MPR-R n = 152 MPR n = 153 MP n = 154 Medyan yaş, yıl arası yaş, % Β2-mikroglobülin > 5.5 mg/l, % Cr CL < 60 ml/min, % ISS Evre I / II / III, % 18 / 33 / / 31 / / 31 / 51 Medyan Karnofsky performans skoru BM, bone marrow; Cr CL, creatinine clearance; ISS, International Staging System.

29 100 Progresyonsuz sağkalım * Tüm Hastalar Progresyon riskinde % 60 azalma MPR-R Medyan PFS 31 ay 75 MPR MP 14 ay 13 ay Hsata (%) Zaman (ay) Medyan takip 25 ay HR P < HR P =.153 *Analysis based on data up to May 2010

30 Progresyosuz Sağkalım Yaş Arası Progresyon riski % 69 azaldı MPR-R MPR MP Medyan PFS Erişilemedi 14.7 ay 12.4 ay Hasta (%) HR P =.030 HR P < Zaman (ay)

31 Advers Olaylar Indüksiyon ve İdame Tedavisinde Sırasında MPR-R (N = 150) % MPR (N = 152) % MP (N = 153) % Hematolojik (Grad 4) Anemi Febril nötropeni Nötropeni Trombositopeni Non-hematolojik (Grad 3/4) Enfeksiyonlar Pulmuner Emboli DVT 3 5 <1 Yorgunluk Periferal nöropati Döküntü 5 5 <1 Kardiolojik bozukluklar <1 1 3 Solid tümörler <1 3 1 AML MDS <1 1 0 DVT, deep vein thrombosis; Cardiac disorder includes atrial fibrillation, myocardial ischemia, bradycardia; AML, acute myelogenous leukemia; MDS, myelodysplastic syndrome *Based on updated data

32 Genel Sağkalım MPR-R MPR MP Hasta (%) yıllık sağkalım : 92-93% 2-yıllık sağkalım : 75-82% Zaman (ay) medyan takip süresi 21 ay 32

33 Sonuçlar MPR-R yeni standart tedavidir MPR-R çok etkindir En fazla yarar yaşlarda Devamlı Lenalidomid tedavisi üstün PFS e ulaşmıştır. Medyan PFS 31 ay 33

34 Lenalidomid İdamesi Sonuçlar Genellikle iyi tolere edilir. Hematolojik yan etkileri az. Nörotoksisite, artmış tromboembolik olaylar ve infeksiyon saptanmamıştır. Tüm idame çalışmalarında SPM oranında artma saptanmıştır. SPM lerle ilgili elimizdeki veriler yorum yapmak için henüz yetersiz ancak bu konuda dikkatli olunmaldır.

35 Bortezomib İdamesi Yapılan 2 çalışmada bortezomib ve talidomid kombinasyonu idamesi plasebo veya bortezomib +prednizolon ile karşılaştırılmıştır.

36 Abst. 3: Mateos; VMP vs VTP A Prospective, Multicenter, Randomized, Trial of Bortezomib/Melphalan/Prednisone (VMP) vs Bortezomib/Thalidomide/Prednisone (VTP) as Induction Therapy Followed by Maintenance Treatment with Bortezomib/Thalidomide (VT) Versus Bortezomib/Prednisone (VP) in Elderly Untreated Patients with Multiple Myeloma Older Than 65 Years

37 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması 65 yaş üzeri daha önce tedavi almamış 253 myelom hastası R A N D O M İZ A S Y O N VMP Velcade;1 siklus;1,3 mg/m2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5 siklus; 1,3 mg/m2,1,8,15,22.gün (IV) Melfalan; 9 mg/m günler (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Toplam: 6 siklus N: 125 VTP Velcade;1 siklus;1,3 mg/m2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5 siklus; 1,3 mg/m2,1,8,15,22.gün (IV) Thalidomid; 100 mg (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Toplam: 6 siklus N: 128 R A N D O M İZ A S Y O N VT Velcade;1,3 mg/m2,1,4,8,11.gün,iv Thalidomid; 50 mg/.gün, oral 3 ayda bir, VP Velcade;1,3 mg/m2,1,4,8,11.gün,iv Prednizon; 50 mg/m günler,oral 3 ayda bir, Takip: 13 ay N:253 N:178 Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

38 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması Güvenlik: İdame esnasında VT VP Kardiyak olay 2 hasta GİS komp. 4 hasta 1 hasta Ölüm 1 hasta Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

39 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması Sonuç: İdame (VT vs VP) Takip Süresi: 13 ay VT VP P CR % 46 % 38 >0.05 TTP(1 yıl) % 84 % 71 P: 0.05 OS(1 yıl) % 92 % 89 >0.05 Sonuç Her iki idame rejimi CR oranını artırmıştır. Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

40 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması İlk randomizasyondan itibaren sağkalım: ortalama takip: 24 ay Olay verilerine dek geçen süre Ortalama PFS 3-yıllık OS VMP VTP P 34 ay 23 ay % 64% 0.1 İkinci randomizasyondan itibaren sağkalım: ortalama takip: 15 ay VT VP P Ortalama PFS 2-yıllık OS erişilme miş 23 ay % 81% 0.7 Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

41 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması Sonuçlar Melfalan, bortezomib ile birlikte uygulanabilecek bir seçenektir. Haftalık bortezomib uygulaması PN insidansını azaltır Her iki idame rejimi CR oranını artırmıştır VMP + VT, VTP/VP den anlamlı derecede üstündür. Rejimler yüksek riskli sitogenetik anormalliklerine sahip hastalarda etkilidir. Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

42 Abst. 128: Palumbo; VMP vs VMPT Bortezomib, Melphalan, Prednisone and Thalidomide (VMPT) Followed by maintenance with Bortezomib and Thalidomide For Initial Treatment of Elderly Multiple Myeloma Patients

43 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMPT sonrası VT idame tedavisi İdame R A N D O M İZ A S Y O N VMPT Velcade;1-4 siklus;1,3 mg/m 2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5-9 siklus; 1,3 mg/m 2,1,8,22,29.gün (IV) Melfalan; 9 mg/m günler (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Thalidomid: 50 mg/gün (Oral) Toplam: 9 siklus N: 254 VMP Velcade;1-4 siklus;1,3 mg/m 2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5-9 siklus; 1,3 mg/m 2,1,8,22.29.gün (IV) Melfalan; 9 mg/m günler (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Toplam: 9 siklus N: 257 VT Velcade;1,3 mg/m 2 Thalidomid: 50 mg/gün 3 ayda bir İdame yok N:511 Palumbo ve ark. ASH 2009 (Abst: 128); sözlü sunum

44 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMPT sonrası VT idame tedavisi Sonuç: Takip Süresi: 17,8 ay VT idame İdame yok p >PR % 86 % 79 0,02 >VGPR % 55 % 47 0,07 CR % 34 % 21 0,0008 PFS(2 yıl) % 70 % 58,2 0,008 OS(2 yıl) % 89,6 % 89 0,84 Palumbo ve ark. ASH 2009 (Abst: 128); sözlü sunum

45 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMPT sonrası VT idame tedavisi Güvenlik VT idame İdame yok p Nötropeni % 37 % 28 0,02 Kardiak Komp. % 10 % 5 0,04 Trombositopeni % 21 % 19 >0,05 PN(Evre III) % 5 % 9 >0,05 Enfeksiyon % 12 % 9 >0,05 Palumbo ve ark. ASH 2009 (Abst: 128); sözlü sunum

46 Bortezomib İdamesi Her 2 çalışmada nörotoksisitesi olan 2 ilacın kombinasyonu nörotoksisitede belirgin bir artışa neden olmamıştır. Bunun nedeni 2 ilacın düşük dozlarda kullanımına bağlı olabilir: Talidomid : 50mg/gün Bortezomib: İspanyol çalışması: 4 doz/3 ay İtalyan çalışması: 6 doz/3 ay

47 Faz-III Randomize çalışma: PAD vs VAD ardından OKHT ve ardından Bortezomib vs Thalidomide İdame GMMG-HD4 / HOVON Çalışması MM Evre II/III, Yaş Randomizasyon 3 x VAD 3 x PAD CAD + GCSF CAD + GCSF MEL OKHT MEL OKHT GMMG MEL OKHT Allo-KHT GMMG MEL OKHT İdame tedavi: Talidomid 50 mg/gün- 2 yıl İdame tedavi: Bortezomib 1.3 mg/m 2 /2 hf- 2 yıl Sonneveld et al. Blood 2010;116(21): Abstract 40,

48 Progresyonsuz sağkalım Medyan takip: 39 ay allo-sct sansürlü PFS PAD VAD Sonneveld et al. Blood 2010;116(21): Abstract 40, oral presentation

49 Genel sağkalım Medyan takip: 39 ay PAD OS VAD Sonneveld et al. Blood 2010;116(21): Abstract 40, oral presentation

50 Bortezomib İdamesi Sorular: Optimal doz? Veriliş şekli? Süre? Diğer ilaçlarla kombinasyonu? Elimizdeki verilerle bortezomib idamesi ile ilgili bir öneride bulunulamaz.

51 IMWG consensus on maintenance therapy in multiple myeloma

52 Sonuç Olarak; Blood Mar 29;119(13):

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Multipl myelom Pretransplant tedavi. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Multipl myelom Pretransplant tedavi. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom Pretransplant tedavi Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Aktif /semptomatik myelom tanısı International Myeloma Working Group tanı kriterleri 1) Kemik iliğinde klonal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Altuntafl F., Kaynar L., Eser B., Sar., Kaplan B., Özkan M., Çetin M., Ünal A. Bu çal flmada

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom multisistemik bir hastalıktır Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. MM hücreleri

Detaylı

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM ARAŞTIRMA VAKFI HAKKINDA Multipl Miyelom Araştırma Vakfı (MMRF), tek yumurta ikizi

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi Mantle

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır.

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır. Hastalık ve Tedavi Seçeneklerinin Kısa Bir İncelemsi Uluslararası Miyelom Kurumu 12650 Riverside Drive, Suite 206 North Hollywood, CA 91607-3421 Hotline (ABD & Kanada): (800) 452 CURE (2873) Tel: (818)

Detaylı

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ DR. FATIH DEMIRKAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI HEMATOLOJİ BD,IZMIR AKDENİZ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU,3-5 NİSAN 2015,ANTALYA Miyelomda Risk Uyarlanmış

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Tedavi

Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Metastatik Mide Kanserinde Tedavi Bülent Karabulut Ege ÜTF Tıbbi Onkoloji B.D UKK, 22 Nisan 2013, Antalya Birinci Basamak Lokal ileri veya Metastatik mide kanserinde PS iyi Yandaş hastalığı olmayan hastalar

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi Dr. İbrahim Barışta Febril Nötropeni Sempozyumu, 23 Şubat 2008 Non- Hodgkin Lenfoma GELA-LNH 98.5 Çalışması Median 5 Yıllık İzlem 1.0 Olaysız Sağkalım 1.0 Genel Sağkalım

Detaylı

Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar

Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar Acta Oncologica Turcica 2009;42:86-91 Kanserin Tromboembolik Komplikasyonları ve Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar Thromboembolic Complications of Cancer and Management Yeşim YILDIRIM 1, Özgür ÖZYILKAN 2 1

Detaylı

Hormona Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşı. Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Hormona Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşı. Medikal Onkoloji Bilim Dalı Hormona Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşı şımı Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 1 Prostat kanseri androjene bağı ğımlı Testosterone Testes Hypothalamus

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ Dr Zeki Üstüner Eskişehir Osmangazi Ü Tıbbi Onkoloji BD Pankreas Ca Dünyada kanserden ölüm sebeplerinden her iki cins için 8. sırada A.B.D. nde kanser

Detaylı

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL MM tanı yaşı 70 < 55 yaş %16 >70 yaş genellikle YDK ve KHN adayı değillerdir. Kemoterapi Proteasom inh, immünomodülatörlerin eklenmesi yaşam sürelerine olumlu

Detaylı

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):77-85 Derleme / Review İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış A

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Tüm Vücut Işınlama Total Body Irradiation in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Fundagül Andiç Çukurova

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar

ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013. BioExPERT. Romatoid Artrit ve Biyolojik Tedaviler: 2012 den Seçilmiş Çalışmalar ISSN: 1309-2596 Cilt: 3, Sayı: 2, 2013 BioExPERT BioExPERT İçindekiler y Önsöz.... II Prof. Dr. Nurullah Akkoç Romatoid Artrit Tedavisinde TNF yi Hedef Alan Biyolojik Tedaviler y Romatoid Artrit Tedavisinde

Detaylı