Multipl Myeloma da İdame. Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Multipl Myeloma da İdame. Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 Multipl Myeloma da İdame Tedavisi Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

2 MM Tedavi = Hedef Ne Olmalıdır? İyi bir yaşam kalitesi + Uzun süreli sağkalım (>10 20 yıl) Tümör klonunun yok edilmesi veya Büyük ölçüde azaltılması

3 Myeloma Tedavi Algoritması 2012 Transplantasyona uygun Transplantasyona uygun değil İndüksiyon tedavisi (4-6 kür) Kök hücre nakli (Tek-Çift) İndüksiyon tedavisi Konsolidasyon / İdame Konsolidasyon/İdame

4 İdame

5 İDAME AMAÇ Nedir? Seçenekler Nelerdir? İdame AMAÇ Uzun ve düşük doz tedavi uygulaması ile Sağlanan yanıtı devam ettirmek Genel Amaç: Sağkalım süresini uzatmak SEÇENEKLER İnterferon Steroidler Talidomid Bortezomib Lenalidomid

6 İnterferon Tek ajan olarak anti-myeloma etkisi olduğu gösterilmiştir. İndüksiyon ve idame tedavisinde denenmiştir. İdame çalışmalarında farklı sonuçlar elde edilmiştir. 2 meta analizde interferon idamesi ile remisyon süresi ve yaşam süresinde yaklaşık 6 ay uzama olduğu saptanmıştır. Toksisitesi nedeniyle kullanılmamaktadır Br J Haematol 2001;113(4): Ann Oncol 2000;11(11):

7 Steroidler Steroidler myelomada tek ajan olarak etkilidir. İdame tedavisinde de etkinliği araştırılmıştır. Berenson un çalışmasında gün aşırı 50 mg prednisolonun remisyon ve yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Dexametazon idamesinin ise yararsız olduğu saptanmıştır. Elimizdeki kanıtlar steroidlerin idame tedavisinde önerilmesi için yetersizdir. Blood 2002;99(9): Br J Haematol 2007;136(2) :

8 Talidomid İdame tedavisinde kullanılmaktadır. Avantajları: Oral bir ajandır Ciddi hematolojik toksisitesi yoktur. Dezavantajları: Nörotoksisite Sedasyon, kabızlık, döküntü

9 Otolog KİT Sonrası Talidomid İdamesi Çalışmaları YAZAR N İNDUKSİYON İDAME B KOLU SÜRE PFS/EFS OS Attal/ VAD T400 T (-) PD %52/36 (3) %87/77 (4) Spencer/ N/A T200+P P 1 yıl %42/23 (3) %86/75 (3) Maiolino/ VAD T200+D D 1 yıl %42/25 (15 ay) %65/74 (15 ay) Barlogie/ D-PACE T400 T (-) PD %56/44 (5) %65/65 (5) Morgan/ CTD veya CVAD T100 (-) PD N/A N/A Lokhorst/ VAD TAD (-) T50 INF (-) PD 34/22 ay 73/60 ay Stewart/ VAD veya dex T200+P (-) 4 yıl % 32/14 (4) 28/17 ay 5/5 yıl ASH Education Book 2011

10 Talidomid İdamesi Otolog KİT sonrası talidomid idamesi verilen 5 çalışmanın metaanaliz sonuçları: PFS da anlamlı uzama Ortalama yaşam süresinde uzama Talidomid idamesi alanlarda evre 3 ve 4 polinöropati daha sık Evre 3 ve 4 tromboembolik komplikasyonlar talidomid ile daha sık EHA 2011 abstract 884

11 Talidomid İdamesi Bazı çalışmalarda talidomid idamesinin yanıt derinliğini arttırdığı ve konsolidasyon etkisi de yaptığı gösterilmiştir. Talidomid idamesinden kimler yararlanıyor? FISH ile saptanmış sitogenetik anomalisi olmayanlar VGPR dan daha az yanıtı olan hastalar Genellikle idame 1-2 yıl tolere edilebiliyor. Optimal doz: mg

12 Yaşlı MM hastalarda faz 3 randomize çalışmalar: MPT vs MP Araştırmacı ŞEMA MEDYAN TAKİP MEDYAN YAŞ TALIDOMID DOZU (mg/gün) CR (%) CR+PR (%) PFS/EFS/TTP (ay) GENEL SAĞKALIM (ay) Palumbo ve ark. Blood : MPT MP 38.1 m ,8* 14,5 45 ay 47,6 ay Facon ve ark. Lancet 2007; 370: MPT MP 51.5 m ,5* 17,8 51,6* 33,2 Hulin ve ark. J Clin Oncol : MPT MP 47.5 m 78, ,1* 18,5 44* 29,1 Waage ve ark. Blood : MPT MP 36 m 74,6 74, Wijermans ve ark. J Clin Oncol : MPT MP n/a * vs. 11(PFS) 13* vs. 9(EFS) 40* 31 Beksaç ve ark. Eur J Haematol :16-22 MPT MP 23 m ,8 8, vs. 14 (DFS) 26 28

13 Talidomid İdamesi Yaşlı hastalarda MPT ve MP yi karşılaştıran 6 randomize çalışmanın 4 ünde talidomid idamesi verilmiştir. HOVON çalışmasında MPT ve talidomid idamesi alan grupta ortalama yaşam süresinde uzama saptanmıştır. Ancak diğer çalışmalarda idamenin yararı gösterilememiştir.

14 Lenalidomid Lenalidomid oral bir ajan olduğu için idame tedavisi için uygun. Yan etkileri talidomide göre daha az. Tek ajan olarak kullanımı idamede denenmektedir.

15 Otolog KİT Sonrası Lenalidomid İdame Çalışmaları YAZAR N İND İDAME B KOLU SÜRE PFS/EFS OS Attal/ VAD veya BD Len25 D ay Len10-15 Len25 D ay Plasebo PD 42.3/21.8 ay %81/81 (5) McCarthy/ Len veya B veya T Len Plasebo PD 42/24 ay Len kolunda anlamlı üstün ASH Education Book 2011

16 Lenalidomid Maintenance After Autologous Transplantation for Myeloma: Final Analysis of the Intergroupe Francophone du Myélome (IFM trial) M Attal, VC Lauwers, G Marit, D Caillot, T Facon, C Hulin, P Moreau, C Mathiot, M Roussel, C Payen, H Avet-Loiseau, and J-L Harousseau for the IFM Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

17 IFM çalışma dizaynı ve hedefleri Faz 3, randomize, plasebo-kontrollü çalışma N = 614 hasta, 78 merkez katılımlı, 7/2006 ve 8/2008 arasında hasta alımı Hastalar< 65 yaş, ASCT sonrası 6ayprogresifhastalığı olmayan hastalar Randomizasyon: β 2 -mikroglobülin, del 13, VGPR göre strafikasyon Konsolidasyon Lenalidomid 25 mg/gün p.o. 2 ay süre ile her 28 günde 1-21 günler arasında Plasebo (n = 307) relapsa kadar Lenalidomid (n = 307) mg/gün, relapsa kadar sürekli kullanım Primer sonlanım noktası; PFS Sekonder sonlanım noktaları: CR oranı, TTP, OS, uzun-dönem len kullanımın fizibilitesi ASCT, autologous stem cell transplant; CR, complete response; IFM, Intergroupe Francophone du Myelomé; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; p.o., per oral; TTP, time to progression; VGPR, very good partial response. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

18 Progresyonsuz Sağkalım (PFS) Progresyonsuz Sağkalım Plasebo (n = 307) Lenalidomid (n = 307) P value Progresyon ya da ölüm, n Medyan PFS (ay) Teşhis sonrası 4-yıllık PFS (ie, randomisazyon sonrası 3 yıl), % Hazard ratio < 10-8 PFS için prognostik faktörler multivaryant analizi ile belirlenmiştir: Tedavi Kolu (plasebo / Lenalidomid) [P < ] Konsolidasyondan sonra yanıt (VGPR / yok) [P =.001] Del13 (var / yok) [P =.014] Β 2 -mikroglobülin ( 3 / > 3) [P <.001] Teşhis sonrası benzer 5-yıllık OS (randomizasyon sonrası 4 yıl): Plasebo: % 81; 45 ölüm; HR = 1 Lenalidomid: % 81; 50 ölüm; HR = 1.12 (%95 CI: ) [P =.57] CI, confidence interval; HR, hazard ratio; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; VGPR, very good partial response. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

19 Progresyonsuz sağkalım Hasta grubu Lenalidomid ile PFS yararı P Tamamı evet <.0001 del(13) evet <.001 t(4;14) evet <.04 del(17p) evet <.02 PFS, progression-free survival. Avet-Loiseau H, et al. Blood. 2010;116(21):810 [poster presentation].

20 Tedavi Sırasında Grade 3/4 Adverse Olaylar Adverse Olay, Grade 3/4 (Grade 4) Plasebo, % Lenalidomid, % Anemi 2 (1) 4 (2) Trombositopeni 6 (2) 12 (5) Nötropeni 14 (3) 43 (11) Febril nötropeni 0 2 (1) Enfeksiyonlar 5 (1) 10 (1) DVT 0 2 (0.3) Cilt bozuklukları 4 6 Yorgunluk 0 1 Periferal nöropati Hematolojik maliniteler 2 10 Hematolojik olmayan maliniteler 1 6 Advers olaylara bağlı tedavi bırakma oranı; Plasebo: % 15; Lenalidomid: % 21 DVT, deep vein thrombosis. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

21 Sonuçlar Len ile idame tedavisi: İyi tolere ediliyor Advers olaylara bağlı düşük tedavi bırakma oranı Düşük DVT ve nöropati oranı Plasebo ya göre üstün Progresyon riskinde % 50 azalma Tüm strafikasyon gruplarında (yanıt, başlangıç β 2 - mikroglobülin, FISH) OS üzerindeki etkisini anlamak için daha uzun takip gereklidir. DVT, deep vein thrombosis; FISH, fluorescent in situ hybridization; OS, overall survival. Attal M, et al. Blood. 2010;116(21):141 [oral presentation].

22 CALGB : A Phase III Randomized, Double-Blind Study of Maintenance Therapy With Lenalidomid (CC 5013) or Placebo Following Autologous Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma PL McCarthy, K Owzar, KC Anderson, CC Hofmeister, DD Hurd, H Hassoun, S Giralt, EA Stadtmauer, PG Richardson, DJ Weisdorf, R Vij, JS Moreb, NS Callander, K Van Besien, T Gentile, L Isola, RT Maziarz, DA Gabriel, A Bashey, H Landau, T Martin, MH Qazilbash, D Levitan, B McClune, V Hars, J Postiglione, C Jiang, E Bennett, SS Barry, L Bressler, M Kelly, M Sexton, C Rosenbaum, H Parameswaran, MC Pasquini, MM Horowitz, TC Shea, SM Devine, and C Linker McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentation]

23 Çalışma dizaynı ve hedefleri Evre 1-3 a, yaş < 70, 2 kür indüksiyon dan sonra SD ya da daha iyisi, tedavi başlangıcından sonra 1 yıl, ASCT için CD34 + hücre/kg [β 2 -mikroglobülin ve indüksiyon sırasında Thal ve len kullanımı göre randomizasyon (stratifikasyon)] Mel200 ASCT Tekrar Evreleme günler CR, PR, SD Randomizasyon Len idame (10 mg/d) b Plasebo Birincil Hedef: MM hastalarında ASCT sonrası Len in TTP uzaması üzerine etkisi İkincil Hedef: ASCT sonrası CR oranı, PFS, OS, ve uzun dönem Len kullanımının fizibilitesi a Durie-Salmon Evrelendirme Sistemi. b Dose adjustments between 5-15 mg/d of Len permitted.asct, autologous stem cell transplant; CR, complete response; Len, Lenalidomid; Mel200, melphalan 200 mg/m 2 ; MM, multiple myeloma; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; PR, partial response; SD, stable disease; Thal, thalidomide; TTP, time-to-progression. McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentatio

24 İdame sırasında Grade 3-5 Advers Olaylar Advers Olay Lenalidomid (n = 208) n % n % Plasebo (n = 197) P Value Trombositopeni Nötropeni <.0001 Anemi Yorgunluk Döküntü İshal Febril nötropeni Belgelenen enfeksiyon AO bağlı tedavi bırakma oranı: Len: 12% (27 of 231) Plasebo: 1% (2 of 208) Başka nedenlere bağlı olarak tedavi bırakma oranı: Len: 20% (46 of 231) Plasebo: 7% (14 of 208) AE, adverse event; Len, Lenalidomid. McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentation]

25 Sonuçlar Len ile idame tedavisi plasebo ile karşılaştırılınca TTP i belirgin şekilde uzatmıştır OS lenalidomid grubunda daha uzun bulunmuştur. Len β 2 -mikroglobülin ve daha önce thal ya da len kullanımına göre yapılan strafikasyona göre tüm hastalarda TTP i uzatmaktadır. Hastaların % 12 si AO a bağlı olarak tedaviyi bıraktılar; Len idamesi esnasında bazı hematolojik AO lar gözlendi. AE, adverse event; Len, Lenalidomid; OS, overall survival; TTP, time-to-progression. McCarthy PL, et al. Blood. 2010;116(21):21-22 [oral presentation]

26 A Phase III Study Evaluating the Efficacy and Safety of Lenalidomid Combined With Melphalan and Prednisone in Patients 65 Years With Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM): Continuous Use of Lenalidomid vs Fixed-Duration Regimens Antonio Palumbo 1, Michel Delforge 2, John Catalano 3, Roman Hajek 4, Martin Kropff 5, Maria Teresa Petrucci 6, Zhinuan Yu 7, Lindsay Herbein 7, Jay Mei 7, Christian Jacques 7, Meletios Dimopoulos 8 1 Division of Hematology, University of Torino, Torino, Italy; 2 Myeloma Study Group, Belgian Hematological Society, Leuven, Belgium; 3 Haematology Dept and Dorevitch Pathology, Frankston Hospital, Frankston, Australia; 4 Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic; 5 Department of Medicine (Hematology/Oncology), University of Muenster, Muenster, Germany; 6 Division of Hematology, Sapienza University, Rome, Italy; 7 Celgene Corporation, Summit, NJ; 8 Department of Clinical Therapeutics, Alexandra Hospital, University of Athens School of Medicine, Athens, Greece

27 Faz III Çalışma Şeması N = 459, 82 Avrupa merkezi, Avusturalya, ve Israil Çif-kör tedavi fazı Açık-Etiketli Uzatma Fazı Kürler (28-gün) 1-9 Kürler 10+ MPR-R M: 0.18 mg/kg, 1-4. günler Devamlı Lenalidomid Tedavisi Randomizasyon P: 2 mg/kg, 1-4 günler R: 10 mg/gün po,1-21 günler MPR M: 0.18 mg/kg, 1-4 günler P: 2 mg/kg, 1-4 günler R: 10 mg/day po, 1-21 günler MP 10 mg/gün 1-21 günler Plasebo Hastalığın ilerlemesi Lenalidomid (25 mg/gün) +/- Dexamethasone M: 0.18 mg/kg, 1-4 günler P: 2 mg/kg, 1-4 günler PBO: 1-21 günler Plasebo Yaş ( 75 vs > 75 yıl) ve evre (ISS I/II vs III) göre strafikasyon M, melphalan; P, prednisone; R, Lenalidomid; PBO, placebo; po, orally; ISS, International Staging System.

28 Hasta Özellikleri Özellikler MPR-R n = 152 MPR n = 153 MP n = 154 Medyan yaş, yıl arası yaş, % Β2-mikroglobülin > 5.5 mg/l, % Cr CL < 60 ml/min, % ISS Evre I / II / III, % 18 / 33 / / 31 / / 31 / 51 Medyan Karnofsky performans skoru BM, bone marrow; Cr CL, creatinine clearance; ISS, International Staging System.

29 100 Progresyonsuz sağkalım * Tüm Hastalar Progresyon riskinde % 60 azalma MPR-R Medyan PFS 31 ay 75 MPR MP 14 ay 13 ay Hsata (%) Zaman (ay) Medyan takip 25 ay HR P < HR P =.153 *Analysis based on data up to May 2010

30 Progresyosuz Sağkalım Yaş Arası Progresyon riski % 69 azaldı MPR-R MPR MP Medyan PFS Erişilemedi 14.7 ay 12.4 ay Hasta (%) HR P =.030 HR P < Zaman (ay)

31 Advers Olaylar Indüksiyon ve İdame Tedavisinde Sırasında MPR-R (N = 150) % MPR (N = 152) % MP (N = 153) % Hematolojik (Grad 4) Anemi Febril nötropeni Nötropeni Trombositopeni Non-hematolojik (Grad 3/4) Enfeksiyonlar Pulmuner Emboli DVT 3 5 <1 Yorgunluk Periferal nöropati Döküntü 5 5 <1 Kardiolojik bozukluklar <1 1 3 Solid tümörler <1 3 1 AML MDS <1 1 0 DVT, deep vein thrombosis; Cardiac disorder includes atrial fibrillation, myocardial ischemia, bradycardia; AML, acute myelogenous leukemia; MDS, myelodysplastic syndrome *Based on updated data

32 Genel Sağkalım MPR-R MPR MP Hasta (%) yıllık sağkalım : 92-93% 2-yıllık sağkalım : 75-82% Zaman (ay) medyan takip süresi 21 ay 32

33 Sonuçlar MPR-R yeni standart tedavidir MPR-R çok etkindir En fazla yarar yaşlarda Devamlı Lenalidomid tedavisi üstün PFS e ulaşmıştır. Medyan PFS 31 ay 33

34 Lenalidomid İdamesi Sonuçlar Genellikle iyi tolere edilir. Hematolojik yan etkileri az. Nörotoksisite, artmış tromboembolik olaylar ve infeksiyon saptanmamıştır. Tüm idame çalışmalarında SPM oranında artma saptanmıştır. SPM lerle ilgili elimizdeki veriler yorum yapmak için henüz yetersiz ancak bu konuda dikkatli olunmaldır.

35 Bortezomib İdamesi Yapılan 2 çalışmada bortezomib ve talidomid kombinasyonu idamesi plasebo veya bortezomib +prednizolon ile karşılaştırılmıştır.

36 Abst. 3: Mateos; VMP vs VTP A Prospective, Multicenter, Randomized, Trial of Bortezomib/Melphalan/Prednisone (VMP) vs Bortezomib/Thalidomide/Prednisone (VTP) as Induction Therapy Followed by Maintenance Treatment with Bortezomib/Thalidomide (VT) Versus Bortezomib/Prednisone (VP) in Elderly Untreated Patients with Multiple Myeloma Older Than 65 Years

37 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması 65 yaş üzeri daha önce tedavi almamış 253 myelom hastası R A N D O M İZ A S Y O N VMP Velcade;1 siklus;1,3 mg/m2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5 siklus; 1,3 mg/m2,1,8,15,22.gün (IV) Melfalan; 9 mg/m günler (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Toplam: 6 siklus N: 125 VTP Velcade;1 siklus;1,3 mg/m2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5 siklus; 1,3 mg/m2,1,8,15,22.gün (IV) Thalidomid; 100 mg (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Toplam: 6 siklus N: 128 R A N D O M İZ A S Y O N VT Velcade;1,3 mg/m2,1,4,8,11.gün,iv Thalidomid; 50 mg/.gün, oral 3 ayda bir, VP Velcade;1,3 mg/m2,1,4,8,11.gün,iv Prednizon; 50 mg/m günler,oral 3 ayda bir, Takip: 13 ay N:253 N:178 Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

38 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması Güvenlik: İdame esnasında VT VP Kardiyak olay 2 hasta GİS komp. 4 hasta 1 hasta Ölüm 1 hasta Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

39 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması Sonuç: İdame (VT vs VP) Takip Süresi: 13 ay VT VP P CR % 46 % 38 >0.05 TTP(1 yıl) % 84 % 71 P: 0.05 OS(1 yıl) % 92 % 89 >0.05 Sonuç Her iki idame rejimi CR oranını artırmıştır. Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

40 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması İlk randomizasyondan itibaren sağkalım: ortalama takip: 24 ay Olay verilerine dek geçen süre Ortalama PFS 3-yıllık OS VMP VTP P 34 ay 23 ay % 64% 0.1 İkinci randomizasyondan itibaren sağkalım: ortalama takip: 15 ay VT VP P Ortalama PFS 2-yıllık OS erişilme miş 23 ay % 81% 0.7 Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

41 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMP ile VTP karşılaştırılması, takibinde VT ile VP idamesinin karşılaştırılması Sonuçlar Melfalan, bortezomib ile birlikte uygulanabilecek bir seçenektir. Haftalık bortezomib uygulaması PN insidansını azaltır Her iki idame rejimi CR oranını artırmıştır VMP + VT, VTP/VP den anlamlı derecede üstündür. Rejimler yüksek riskli sitogenetik anormalliklerine sahip hastalarda etkilidir. Mateos ve ark. ASH 2009 (Abst: 3); sözlü sunum

42 Abst. 128: Palumbo; VMP vs VMPT Bortezomib, Melphalan, Prednisone and Thalidomide (VMPT) Followed by maintenance with Bortezomib and Thalidomide For Initial Treatment of Elderly Multiple Myeloma Patients

43 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMPT sonrası VT idame tedavisi İdame R A N D O M İZ A S Y O N VMPT Velcade;1-4 siklus;1,3 mg/m 2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5-9 siklus; 1,3 mg/m 2,1,8,22,29.gün (IV) Melfalan; 9 mg/m günler (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Thalidomid: 50 mg/gün (Oral) Toplam: 9 siklus N: 254 VMP Velcade;1-4 siklus;1,3 mg/m 2,1,4,8,11,22,25,29,32.gün 5-9 siklus; 1,3 mg/m 2,1,8,22.29.gün (IV) Melfalan; 9 mg/m günler (Oral) Prednizon; 60 mg/m günler (Oral) Toplam: 9 siklus N: 257 VT Velcade;1,3 mg/m 2 Thalidomid: 50 mg/gün 3 ayda bir İdame yok N:511 Palumbo ve ark. ASH 2009 (Abst: 128); sözlü sunum

44 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMPT sonrası VT idame tedavisi Sonuç: Takip Süresi: 17,8 ay VT idame İdame yok p >PR % 86 % 79 0,02 >VGPR % 55 % 47 0,07 CR % 34 % 21 0,0008 PFS(2 yıl) % 70 % 58,2 0,008 OS(2 yıl) % 89,6 % 89 0,84 Palumbo ve ark. ASH 2009 (Abst: 128); sözlü sunum

45 65 yaş üzeri, daha önce tedavi edilmemiş myelom hastalarında ilk tedavi olarak VMPT sonrası VT idame tedavisi Güvenlik VT idame İdame yok p Nötropeni % 37 % 28 0,02 Kardiak Komp. % 10 % 5 0,04 Trombositopeni % 21 % 19 >0,05 PN(Evre III) % 5 % 9 >0,05 Enfeksiyon % 12 % 9 >0,05 Palumbo ve ark. ASH 2009 (Abst: 128); sözlü sunum

46 Bortezomib İdamesi Her 2 çalışmada nörotoksisitesi olan 2 ilacın kombinasyonu nörotoksisitede belirgin bir artışa neden olmamıştır. Bunun nedeni 2 ilacın düşük dozlarda kullanımına bağlı olabilir: Talidomid : 50mg/gün Bortezomib: İspanyol çalışması: 4 doz/3 ay İtalyan çalışması: 6 doz/3 ay

47 Faz-III Randomize çalışma: PAD vs VAD ardından OKHT ve ardından Bortezomib vs Thalidomide İdame GMMG-HD4 / HOVON Çalışması MM Evre II/III, Yaş Randomizasyon 3 x VAD 3 x PAD CAD + GCSF CAD + GCSF MEL OKHT MEL OKHT GMMG MEL OKHT Allo-KHT GMMG MEL OKHT İdame tedavi: Talidomid 50 mg/gün- 2 yıl İdame tedavi: Bortezomib 1.3 mg/m 2 /2 hf- 2 yıl Sonneveld et al. Blood 2010;116(21): Abstract 40,

48 Progresyonsuz sağkalım Medyan takip: 39 ay allo-sct sansürlü PFS PAD VAD Sonneveld et al. Blood 2010;116(21): Abstract 40, oral presentation

49 Genel sağkalım Medyan takip: 39 ay PAD OS VAD Sonneveld et al. Blood 2010;116(21): Abstract 40, oral presentation

50 Bortezomib İdamesi Sorular: Optimal doz? Veriliş şekli? Süre? Diğer ilaçlarla kombinasyonu? Elimizdeki verilerle bortezomib idamesi ile ilgili bir öneride bulunulamaz.

51 IMWG consensus on maintenance therapy in multiple myeloma

52 Sonuç Olarak; Blood Mar 29;119(13):

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi. 11 Mayıs 2012 BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ KLİNİK TIP NE İŞE YARAR? HASTALIKTAN

Detaylı

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman?

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Doç.Dr.Mustafa YILMAZ KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRABZON 04/04/2015 ANTALYA IMID, proteozom

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Çoklu sitogenetik anormallikleri olan multiple myeloma olgusu. Doç Dr Emel Gürkan 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 11.05.2012

Çoklu sitogenetik anormallikleri olan multiple myeloma olgusu. Doç Dr Emel Gürkan 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 11.05.2012 Çoklu sitogenetik anormallikleri olan multiple myeloma olgusu Doç Dr Emel Gürkan 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 11.05.2012 M.G. 45 y, erkek Son birkaç aydır sol kolda ağrı, 6 aydır çok sık ÜSYE Fizik

Detaylı

MYELOMDA GÜNCEL TEDAVİ

MYELOMDA GÜNCEL TEDAVİ MYELOMDA GÜNCEL TEDAVİ Dr. Sinan Yavuz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı ADANA 1 * Sunum Akışı Myelomun başlangıç (indüksiyon) tedavisi Genel prensipler Talidomid içeren tedaviler

Detaylı

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ DR. FATIH DEMIRKAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI HEMATOLOJİ BD,IZMIR AKDENİZ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU,3-5 NİSAN 2015,ANTALYA Miyelomda Risk Uyarlanmış

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Komorbiditesi Olan MM Olgularında Tedavi Yönetimi. Dr. Harika Okutan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Komorbiditesi Olan MM Olgularında Tedavi Yönetimi. Dr. Harika Okutan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Komorbiditesi Olan MM Olgularında Tedavi Yönetimi Dr. Harika Okutan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH MM Klonal plazma hücre artışıyla karakterize Hematolojik malinitelerin yaklaşık %10 nu tüm malinitelerin

Detaylı

Multipl Miyelomda Hastalığın Seyrini Değiştiren IMiD ler. Dr. Fahri ŞAHİN Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 14 Mart 2015 - İzmir

Multipl Miyelomda Hastalığın Seyrini Değiştiren IMiD ler. Dr. Fahri ŞAHİN Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 14 Mart 2015 - İzmir Multipl Miyelomda Hastalığın Seyrini Değiştiren IMiD ler Dr. Fahri ŞAHİN Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 14 Mart 2015 - İzmir Çıkar çatışması beyanı Araştırma Desteği/P.I. Çalıştığı kurum Konsültan Konuşmacı

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

2013: 3 1. Dr. Orhan Sezer

2013: 3 1. Dr. Orhan Sezer TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 1 Dr. Orhan Sezer Hamburg Üniversitesi, Hematoloji, Onkoloji ve Kök Hücre Transplantasyonu Bölümü, Almanya Memorial Şişli Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre Transplantasyonu

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL MM tanı yaşı 70 < 55 yaş %16 >70 yaş genellikle YDK ve KHN adayı değillerdir. Kemoterapi Proteasom inh, immünomodülatörlerin eklenmesi yaşam sürelerine olumlu

Detaylı

Multipl myelom Pretransplant tedavi. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Multipl myelom Pretransplant tedavi. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom Pretransplant tedavi Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Aktif /semptomatik myelom tanısı International Myeloma Working Group tanı kriterleri 1) Kemik iliğinde klonal

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Modern radyoterapi teknikleri ile ikinci seri ışınlama yinelemiş YDG larda

Detaylı

2013: 3 1. Dr. Meral Beksaç

2013: 3 1. Dr. Meral Beksaç TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 1 Dr. Meral Beksaç Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye International Myeloma Foundation Scientific Advisory Board, Member Türk Miyelom Çalışma Grubu

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

SMOLDERING MULTIPL MİYELOM

SMOLDERING MULTIPL MİYELOM SMOLDERING MULTIPL MİYELOM Prof. Dr. Mustafa CETİNER Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Amerikan Hastanesi Lösemi Lenfoma Kongresi 2015 1 MONOKLONAL GAMMOPATİLER MONOKLONAL GAMMOPATİLER MGUS M protein < 3

Detaylı

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, III. İmmünoonkoloji Kongresi, 13 Mayıs, Antalya Ajanda Sorafenib

Detaylı

Multipl Miyelom. Anlamak. (lenalidomid) Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir. TheIMF@myeloma.org myeloma.

Multipl Miyelom. Anlamak. (lenalidomid) Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir. TheIMF@myeloma.org myeloma. REVLIMID (lenalidomid) Anlamak Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların yaşam kalitesini

Detaylı

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI PROF. DR. RAUF HAZNEDAR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İlik dışı plazmasitomlar ; Plazma hücre hastalıklarının

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi Results of best international trials Relaps ALL de 2 farklı yaklaşım Multi drug, intensive, short courses AIEOP, BFM,

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

Multipl Miyelom. Anlamak. (bortezomib) Enjeksiyonunu. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir

Multipl Miyelom. Anlamak. (bortezomib) Enjeksiyonunu. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir velcade (bortezomib) Enjeksiyonunu Anlamak Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların

Detaylı

Multipl Miyelom. Anlamak. (bortezomib) Enjeksiyonunu. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir. TheIMF@myeloma.org myeloma.

Multipl Miyelom. Anlamak. (bortezomib) Enjeksiyonunu. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir. TheIMF@myeloma.org myeloma. velcade (bortezomib) Enjeksiyonunu Anlamak Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM ARAŞTIRMA VAKFI HAKKINDA Multipl Miyelom Araştırma Vakfı (MMRF), tek yumurta ikizi

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü : Hızlandırılmış Destek Projesi Proje No :12H3330002 Proje Yöneticisi Proje Konusu :Prof. Dr. Osman İlhan

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

Meme koruyucu cerrahi sonrası daima RT gereklidir. Dr. Ferah Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D.

Meme koruyucu cerrahi sonrası daima RT gereklidir. Dr. Ferah Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Meme koruyucu cerrahi sonrası daima RT gereklidir Dr. Ferah Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Meme kanseri Halsted teorisi, 1907 Lokal hst Bölgesel yayılım Uzak met

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta Folliküler Lenfomada İdame Dr. İbrahim Barışta Antalya, 16 Nisan 2011 REAL Sınıflamasına Göre Prognoz Histolojik Alt Grup 5Yıllık Genel Sağkalım Anaplastik büyük T-/null hücreli % 77 Marjinal zon, MALT

Detaylı

Hormon Duyarlı Metastatik Meme Kanserinde Sıralama Nasıl Olmalı? Erhan Gökmen Ege Üniv. Tıp Fakültesi

Hormon Duyarlı Metastatik Meme Kanserinde Sıralama Nasıl Olmalı? Erhan Gökmen Ege Üniv. Tıp Fakültesi Hormon Duyarlı Metastatik Meme Kanserinde Sıralama Nasıl Olmalı? Erhan Gökmen Ege Üniv. Tıp Fakültesi Hormonal Tedavide Sıralama: Göz Önüne Alınması Gereken Faktörler Menopozal durum: Premenopozal Postmenopozal

Detaylı

Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi

Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi Fikret ARPACI GATA Tıbbi Onkoloji B.D. 10-13 Mayıs 2012 Antalya İnsidans Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program 2009. Tedavi - Sağkalım 1940. Cancer.

Detaylı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı SAĞKALIM (SÜRVİ) ANALİZİ Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı Amaç Tedaviden sonra hastaların beklenen yaşam sürelerinin tahmin edilmesi, genel

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom multisistemik bir hastalıktır Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. MM hücreleri

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Tanı PCa Metastatik hastalık Lokal İleri hastalık Lokalize hastalık RRP RT Hormona terapi Antiandrojen

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Ankara Onkoloji Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Hematoloji Kliniği i ve KİT K Ünitesi 25-Mart 2009, Ankara NHL İÇERİK ECOG 3404: Ara PET

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

Yüksek riskli miyelodisplastik sendromları olan yaşlı ( 75 yaş) hastalarda geleneksel bakım rejimlerine kıyasla azasitidinin etkisi

Yüksek riskli miyelodisplastik sendromları olan yaşlı ( 75 yaş) hastalarda geleneksel bakım rejimlerine kıyasla azasitidinin etkisi Yüksek riskli miyelodisplastik sendromları olan yaşlı ( 75 yaş) hastalarda geleneksel bakım rejimlerine kıyasla azasitidinin etkisi John F. Seymour a,* Pierre Fenaux b, Lewis R. Silverman c, Ghulam J.

Detaylı

Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD

Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Febril Nötropeni Sempozyumu 27 Şubat 2010, Bilkent Otel ASH 2009 DA GÖZEÇARPAN YENİLİKLER Agresif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax:

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax: ÖZGEÇMİŞ Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doğum Tarihi : 04.01.1975 Doğum Yeri İş Adresi : Razgırat, Bulgaristan : Acıbadem Kozyatağı hastanesi- Kadıköy, İstanbul Telefon: GSM: 0536 512

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan P 1. BASAMAK 2. BASAMAK MONOTERAPİ (3. BASAMAK) Faz 2 ÇALIŞMALARI Köhne

Detaylı

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Altuntafl F., Kaynar L., Eser B., Sar., Kaplan B., Özkan M., Çetin M., Ünal A. Bu çal flmada

Detaylı

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi http://seer.cancer.gov/statfacts/html/clyl.html CLL a Disease of the Elderly SEER

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD.

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU SUNUMU Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU 1 A.C., erkek hasta 16 yaşında ve Talasemi İntermedia tanısı ile izleniyor, İlk kez 8 yaşında eritrosit suspansiyonu

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yapılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Yapabildiğin

Detaylı

MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ

MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ Mustafa Yıldırım 1, Vildan Kaya 2, Özlem Demirpençe 3, Hakan Bozcuk 4 1-T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Batman İli

Detaylı

YENİ TANI MULTİPL MYELOMLU HASTALARDA OTOLOG PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: 32 HASTA İLE TEK MERKEZ DENEYİMİ

YENİ TANI MULTİPL MYELOMLU HASTALARDA OTOLOG PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: 32 HASTA İLE TEK MERKEZ DENEYİMİ Ege Tıp Dergisi 42 (3): 167-172, 2003 YENİ TANI MULTİPL MYELOMLU HASTALARDA OTOLOG PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: 32 HASTA İLE TEK MERKEZ DENEYİMİ AUTOLOGOUS PERIPHERAL BLOOD HEMATOPOIETIC

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

REVLIMID. Multipl Miyelom. Anlamak. (lenalidomid) Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir

REVLIMID. Multipl Miyelom. Anlamak. (lenalidomid) Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir REVLIMID (lenalidomid) Anlamak Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların yaşam kalitesini

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı