MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ"

Transkript

1 MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ DR. FATIH DEMIRKAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI HEMATOLOJİ BD,IZMIR AKDENİZ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU,3-5 NİSAN 2015,ANTALYA

2 Miyelomda Risk Uyarlanmış Tedavi Yaş Renal fonksiyon Ko- morbid durum Genetik Risk Profili Tedaviye yanıt Evre/tümör yükü Hasta tercihi

3 SUNUM PLANI Miyelomda Genetik Patogenez Miyelomda Prognostik Faktörler Miyelomda Risk Uyarlanmış Tedavi Modelleri; msmart Klinik Pratik için Öneriler

4 MGUS ve MM için moleküler patogenez modeli

5 MM da moleküler patogenez Primer IgH (immunglobulin ağır zincir lokasyonu) translokasyonları MM ve MGUS ta görülen erken ve tetikleyici onkolojik olaylardır MGUS: %50 İntramedüller MM: % Extramedüller MM: % 85 Myelom hücre dizileri: > %90

6 ÇOKLU TRİZOMİLER MGUS ve MM hastalarının %50 si hiperdiploiddir (HRD) ve üç veya daha fazla spesifik kromozomun (3, 5,7, 9, 11, 15, 19 ve 21) trizomisi vardır HRD tümörler, nadiren (%10 u) primer IgH translokasyonuna sahiptirler Non hiperdiploid (NHRD) (hipodiploidi) tümörler ise genellikle (%70 i) primer bir IgH translokasyonuna sahiptirler Diploidi kategorisi hastalık süresince değişmez HRD hastaların prognozu daha iyidir

7 t(4;14) t(14;16) t(14;20) veya del17p li hastalarda bir veya daha fazla trizominin eşlik etmesi prognozu iyileştirmekte

8 Comparison of OS between those with standard-risk MM (n= 370), high-risk MM with any trisomy (n= 48), and high-risk MM without any concurrent trisomy (n= 66)

9 MGUS ve MM Progresyonuna yol açan sekonder onkolojik olaylar MYC deregülasyonu Kromozom 13 delesyonu RAS ve BRAF mutasyonları NF- kappab mutasyonları Kromozom 17 p kaybı ve TP53 anomalileri Kromozom 1q fazlalığı veya kromozom 1p kaybı Diğer patolojik olaylar

10 13. Kromozom delesyonu ve monosomi 13. kromozom anomalileri %50 vakada görülür; %85 monosomy, %15 insterstisiyel delesyonlar nh-mm birlikteliği: bir surrogate marker Klonal ekspansiyon için önemli ; t(4;14) hastalarının yaklaşık %90 ı 13. kromozom delesyonu taşıyor

11 Multiple myelomda klonal evrim ve intraklonal heterojenite Heterojenite yok :bütün myelom hücreleri aynı İntra-klonal hetrojenite : bazı özelliklerini paylaşan MM klonları İnter-klonal heterojenite: Hiçbir özelliği paylaşmayan MM klonları

12

13 Yüksek risk t(4;14) lü MM lu bir hastada değişen klonal baskınlık

14 Nüksde klonalite A. Yeni bir klonal değişiklik olmadan tanıdaki klon ile eşdeğer klon B. Tanıdaki klondan lineeer mutasyonla köken almış yeni klon C. Yeni kazanılmış genomik mutasyonlar veya yapısal re-arrangement ile tanı öncesi hücresel geçmişden gelen yeni klon

15 Klonal çeşitliliğin daha fazla olduğu sitogenetik olarak yüksek riskli MM da tedavi? Dominant klon ile birlikte relapsda ortaya çıkacak minör klonları da ortadan kaldırmak için tek ajanlı ardışık tedaviler yerine, kombine tedavilerin seçilmesi? Rezistan klonların çoğalmasını destekleyecek alkilleyici ajanlar benzeri DNA-yıkıcı ajanların etkileri? Klonlarda kazanılmış olduğu düşünülen direnc nedeniyle relapsda daha önce kullanılan ilaçların tekrar verilmemesi dogması doğru mu?

16 SUNUM PLANI Miyelomda Genetik Patogenez Miyelomda Prognostik Faktörler Miyelomda Risk Uyarlanmış Tedavi Modelleri ; msmart Klinik Pratik için Öneriler

17 Prognostik ve Prediktif Belirleyiciler Durie Salmon Evreleme Sistemi veya «International Staging System» (ISS) prognostik bilgi sağlar, fakat tedavi seçeneklerine karar vermede yardımcı olmaz. Prognostik belirleyici: Hastalığın sonucu hakkında bilgi verir ve risk grupları oluşturmada faydalıdır Prediktif belirleyici: Spesifik olarak farklı ilaçlar veya rejimlerle alınabilecek tedavi sonuçları hakkında bilgi verir ve tedaviyi kişiselleştirmede faydalıdır

18 Prognostik ve Prediktif Belirleyiciler 17p delesyonu kötü bir prognostik belirleyici fakat hiçbir ilaç yanıtı için prediktif faktör değil TRAF3 delesyon veya mutasyonu ise bortezomib yanıtı için prediktiftir fakat kendisi prognostik bir faktör değil Cereblon (CRBN) IMiD ile tedavi edilen hastalarda yanıt oranını ve sağkalımı öngören prediktif bir biomarker Güçlü prediktif belirleyicilere sahip olmamamıza rağmen tedaviler yaş ve renal fonksiyon gibi host faktörlerine göre kişiselleştirilebilir

19 Blood. 2011;118(17):

20

21

22 2 komorbid hastalık yaş: Erkeklerde % 35 ve kadınlarda % yaş: Erkeklerde % 53 ve kadınlarda % 70

23

24

25

26

27 Prognostik Belirleyiciler

28 HASTA İLE İLGİLİ OLANLAR Yaş: Her 10 yaş bandında azalan sağkalım tüm kohortda var ECOG Renal fonksiyon

29 TÜMÖR BİYOLOJİSİ:GENETİK

30 TÜMÖR BİYOLOJİSİ: DİĞER LDH Plazma hücreli lösemi (periferik yaymada plazma hücreleri) Plazma proliferasyon hızı Gen ekspresyon profili: yüksek risk

31 GENETİK RİSK BELİRLEME

32 Tümör Yükü Durie- Salmon Evrelemesi International Staging System (ISS) Ekstramedüller Hastalık MRI ve PET ile hastalığın yaygınlığının saptanması

33 Kombine/Genetik-ISS model Yüksek risk sitogenetiğin ISS den bağımsız bir prognostik etkisi vardır Avet-Loiseau H, Attal M, Moreau P, Charbonnel C, Garban F, Hulin C et al. Genetic abnormalities and survival in multiple myeloma: the experience of the Intergroupe Francophone du Myelome. Blood 2007; 109:

34 Genetik-ISS Prognostik Model Çalışmaları

35 TEDAVİYE YANIT İYİ: CR? CR ın devam etmesi Hoering A. Blood 2009; 114: VGPR? İmmünofenotipik remisyon Paiva B, Blood 2008; 112: , Blood 2012; 119: Moleküler remisyon Ladetto M, J Clin Oncol 2010; 28: Kroger N. Biol Blood Marrow Transplant 2013; 19: KÖTÜ İyi genetiği olan bir hastada PR veya VGPR elde edilememesi Erken relaps Kumar S. Bone Marrow Transplant 2008; 42:

36 SUNUM PLANI Miyelomda Genetik Patogenez Miyelomda Prognostik Faktörler Miyelomda Risk Uyarlanmış Tedavi Modelleri ; msmart Klinik Pratik için Öneriler

37

38

39

40

41 %Alive and Progression Free Yüksek yanıt oranları, hızlı relaps del17 or t(4;14) all others All others Del 17 t(4;14) cycles of CyborD induction and high dose melphalan Time (months)

42 Prolonged use of Bortezomib may help overcome intermediate risk Intermediate-Risk FISH t(4;14)* Cytogenetic Deletion 13 or hypodiploidy VMP standard risk (N=142): not reached (16 events) VMP high risk (N=26): not reached (3 events) PCLI >3%

43 IFM2005: Len maintenance improves PFS even with elevated ß2-m ß2-m 3 mg/l ß2-m > 3 mg/l p=0,0002 p< Placebo Revlimid Placebo Revlimid Attal et al. 2010

44 msmart 2.0: Treatment of Active MM Novel approaches New drugs High-Risk Intermediate-Risk Standard-Risk TT3 like approach for p53 deletion? Prolonged Bortezomib based combination HDM +/- consolidation Lenalidomide maintenance Targeted therapy Regimen which provides a high ORR and which minimizes early toxicity HDM could be delayed in patients achieving CR Lenalidomide maintenance

45

46

47

48

49 SUNUM PLANI Miyelomda Genetik Patogenez Miyelomda Prognostik Faktörler Miyelomda Risk Uyarlanmış Tedavi Modelleri ; msmart Klinik Pratik için Öneriler

50

51 Miyelomda yüksek risk ve düşük risk nasıl tanımlanır? Bu risk gruplarını tanımlamada ne kullanmalıyız? Bu zamanda risk uyarlanmış tedavi önerilebilir mi? Risk gruplarını belirlemede en iyi çalışma dizaynları nedir?

52 Yüksek riskli miyelom hastalarını tanımlamak için, konvansiyonel sitogenetik ve FISH in, GEP ile birlikte veya olmaksızın yapılması tavsiye edilir Tanıda güvenilir risk belirleyicileri olarak : ISS evrelemesi için, serum albümin ve beta-2 microglobulin, FISH olarak t (4,14), del17p, t (14;16)

53

54 teşekkürler

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom multisistemik bir hastalıktır Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. MM hücreleri

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ Günümüzde malign hematolojik hastalıklarda spesifik kromozom anomalilerinin saptanmasında sitogenetik analizler vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Klasik konvansiyonel

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İMATİNİB B DİRENCD RENCİ ve TEDAVİSİ Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi KML Güncel Tanı ve Tedavi 10 Mayıs 2008, Konya SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Abstract:0320 [P-001] FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aysun

Detaylı

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: haznedar@yahoo.com Tel: 0312 305 15 42

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi Mantle

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011 Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Sistemik Tedavi RHK

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Dr. Murat ARSLAN İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bozyaka-İzmir

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 17-23 / Ocak 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Evaluation of The Response to Treatment and

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TIBBI ONKOLOJI KONGRESI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONGREYE DAVET...4 KURULLAR... 5-6 BİLİMSEL PROGRAM...7 KONUŞMA METİNLERİ... SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER...0 SÖZEL BİLDİRİLER...08 HEMŞİRE

Detaylı