Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman?"

Transkript

1 Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Doç.Dr.Mustafa YILMAZ KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRABZON 04/04/2015 ANTALYA

2 IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? İndüksiyon rejimleri ile yüksek yanıt oranları (%80), önemli oranda tam yanıt OKİT, İdame tedavisi (talidomid, lenalidomid, bortezomib) Uzun remisyon süreleri ve sağkalım avantajı Kür sağlanabilen bir hastalık değil Relaps/refrakter hastalık ve ileri tedavi gerekliliği kaçınılmaz Kansere bağlı ölümlerin %1.5-2

3 Relaps/Refrakter Multiple myeloma tanımı Relaps: İlk sıra tedavi ile en az minör yanıt elde edilmiş, 60 günden sonra progrese olan ve yeni tedavi endikasyonu gelişen hastalar Refrakter :Tedaviye yanıtsız veya en az minör yanıtlı hastalarda 60 gün içerisinde progresyon 1-Primer refrakter: Herhangi bir tedavi ile minör yanıt dahi elde edilemeyen veya progrese olan 2-Relaps-refrakter: İlk sıra tedavi ile en az minör yanıt elde edilmiş, ikinci sıra tedavi endikasyonu gelişmiş; bu tedaviye yanıtsız veya yanıt alınsa dahi 60 gün içinde progrese olan hastalar

4

5

6 Relaps/Refrakter Multiple myelomada tedavi seçimi Çoğu hasta relaps sonrası uygulanan tedavilere yanıt vermekle birlikte Yanıt süre ve kalitesi her relaps sonrası biraz daha kıslamaktadır. 578 hastalık bir seride olaysız sağkalım oranları Birinci rejim 10 ay İkinci rejim 7 ay Üçüncü rejim 6 ay Dördüncü rejim 4.5 ay Beşinci rejim 4 ay Altıncı rejim 3 ay Kumar SK et al Mayo Clin Proc

7 Relaps/Refrakter Multiple myelomada tedavi seçimi 1- Hastalıkla ilişkili faktörler Sekonder plazma hücreli lösemi Ekstramedullar hastalık Yüksek LDH düzeyleri Relapsda ISS III Yüksek risk gurubu hastalar kombinasyon rejimleri ile tedavi edilmeli (Bortezomib veya lenalidomid bazlı) FISH veya sitogenetik profil

8 Relaps/Refrakter Multiple myelomada tedavi seçimi 2- Rejimle ilişkili faktörler İlk sıra tedaviye yanıt süresi Remisyon süresi uzun ise (>6-12 ay) aynı tedavi verilebilir Erken relaps veya progresyon sözkonusu ise alternatif tedaviler tercih edilir OKİT yapılmamış OKİT yapılabilir OKİT yapılmış hastalarda İlk OKİT sonrası remisyon süresi >2-3 yıl ise ikinci OKİT

9 Relaps/Refrakter Multiple myelomada tedavi seçimi 3- Hasta ile ilişkili faktörler Hastanın yaşı ve performansı Nöropati Sitopeni veya nötropeni Böbrek yetmezliği Tromboembolik veya Kardiyovasküler hastalık Agresif-azaltılmış yoğunluklu veya palyatif tedavi Lenalidomid, pomalidomid Carfilzomib Lenalidomid, bazlı rejimlerden kaçınmak veya doz ayarlaması yapmak gerekir Bortezomib, carfilzomib veya talidomid tercih edilir Bortezomib, carfilzomib

10 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Talidomid Rejim Yanıt oranı Yanıt / Sağkalım süresi Yan etki Singhal et al. (1999) n=84 T: mg/gün R: 32 CR: 2 12 aylık EFS: %22 OS: % 58 Konstipasyon: 59% Bitkinlik: 48% Lee et al. (2003) n=229 DTPACE CR: 7 ncr: 9 PR: 16 Nötropeni: 65% Trombositopeni: 11% Bulantı-kusma: 21% Mukozit: 19% Anagnostopou los et al. (2003) n=41 Garcia-Sanz et al. (2004) n=71 TD R: 47 CR: 13 CTD CR: 2 PR: 55 OS:38 ay Konstipasyon: 51% Parestezi: 47% Bitkinlik: 21% Thromboz: 8% 2 yıllık PFS: %57 OS: %66 Konstipasyon: 24% Bitkinlik: 17% Palumbo et al. (2006) n=24 MPT ncr: 12.5 PR: 29 MR: 17 PFS: 9 ay Konstipasyon Parestezi G1/2 anemi: 64% G1/2 trombositopeni: 81% G1/2 nötropeni: 63%

11 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Talidomid 1956 da sedatif hipnotik, 2000 i yıllarda MM tedavisinde kullanılmaya başlandı Lenalidomid ve pomalidomid kadar etkin değil, bazı yan etkileri fazla Tek başına yanıt oranları %25-35 Dexametazonla birlikte veya diğer ajanlarla kombine edildiğinde %60 a kadar çıkabilmekte yanıt oranları IMIDs kullanmak istediğimiz sitopenili, ileri renal yetmezlikli hastalar veya ülkesel regülasyonlar nedeniyle diğer IMIDs lerin kullanılamadığı

12 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Bortezomib Rejim Yanıt oran- Yanıt /sağkalım süresi Yan etki Richardson et al.(summit) 2003 n=202 Bortezomib dexamethasone ORR:% 27 CR/nCR: %10 TTP: 7 ay OS: 17 ay Trombositopeni %31 Neutropenia: %14 Perfierik Nöropati: %12 Jagannath et al.(crest) 2008 n=54 Bortezomib ± dexamethasone ORR: %38 TTP: 11 ay OS: 60 ay Trombositopeni: %23 Neutropenia: %23 Perfierik Nöropati: %15 Richardson et al.(apex) 2007 n=333vs 336 Bortezomib vs dexamethasone ORR: %43-18 CR/nCR: %15-2 TTP: ay OS: ay Thrombocytopenia: 30 Neutropenia: 14 Perfierik Nöropati: 8 Anemia: 11 Orlowski et al.(2007) n=324 vs 322 Bortezomb-PLD vs Bortezomib ORR: %44-41 CR: %4-2 TTP: ay 15-ay OS:%76-65 Trombositopeni 23% Neutropenia: 29%; Kropff et al. (2007) n=54 B C D ORR: 82 CR: 16 EFS: 12 ay OS: 22 ay Leukocytopenia: 20%; Thrombocytopenia: 53%; PN: 21%; Infections: 38%

13 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Bortezomib Etkinliği tek başına %30, kombinasyon rejimlerinde %65 Geç relaps olgularda tekrar kullanımlarında benzer etki oranlarına sahip Intravenöz ve sc kullanımı mevcut, sc kullanımda etkinlik benzer nöropati riski daha düşük (%38-53, grade3/4 %6-16) Nöropatili hastalarda ( grade 1 ağrılı) doz regülasyonu gerekir Herpes zoster reaktivasyonu için asiklovir proflaksisi (apex çalışmasında %13)

14 Relaps/Refrakter Multiple myelomada lenalidomid Rejim Yanıt oranı Yanıt /sağkalım Sağkalım Yan etki MM-009;010 Dimopoulos (2009) n=704 LD (n=353) vs D (n=351) OR:%60-21 CR:%15-2 VGPR:%17-3 PR:%28-17 Median PFS: ay Median OS: ay Neutropenia: 41.2% Anemia: 13% Thrombocytopenia: 14.7% VTE 11.9% Knop et al. (2009) n=69 RAD ORR: 73 CR: 15 VGPR: 45 Median TTP: 10.4 ay G3/4 Nötropeni: 48% G3/4 Trombositopeni 38% Tromboemboli 4.5% Ağır enfeksiyon : 10.5% Schey et al. (2010) n=31 RCD CR: 29 VGPR: 7 PR: 45 2-yıl PFS:%56 30-ay OS:%80 G 3 4 hematolojik toksisite: 26% Tromboemboli %6 Lentzsch et al. (2012) n=25 BendLD (%79 önceden Lenld almış) VGPR: 24% PR: 52% PFS: 6.1 ay G 3 4 hematolojik toksisite: %15.4 Kardiyak toksisite (uzamış QTc): 3.8%

15 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Lenalidomid Lenalidomid dexmatezon ile birlikte yanıt oranları %60 Talidomid ve daha önce lenalidomid alan hastalarda dahi yanıt oranları %50 civarında Lenalidomide adriamisin, siklofosfamid, bendamustin ilavesi İle yanıt oranları %73, %81, %76 kadar çıkabilmekte Renal yetmezlikte doz regülasyonu (kretinin klerensi <50ml/dk) Sitopeni en önemli ve doz regülasyonu gerektiren diğer yan etkisi

16 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Carfilzomib Vij et al. (2012) n=35 Rejim Yanıt oranı Yanıt/sağkalım süresi Carfilzomib single agent ORR: %17 Minimal yanıt %31 Yan etki TTP: 4.6 months Hematolojik toksisite 53% Pneumonia: 14% Bitkinlik: 12% Jagannath et al. (2009) n=46 Siegel et al. (2012) n=266 Carfilzomib single agent Carfilzomib single agent ORR: %17 DOR: 7.2 months Anemi: 74% Trombositopeni 50% Lökopeni 22% Bitkinlik: 70% USYE: 37% Renal yetmezlik: 15.2% ORR: %24 DOR: 7.8 months Hematolojik toksisite 60% Pneumonia: 9% Bitkinlik: : 8% Stewart et al. (2014) n=792 KRd vs Rd ORR %87-66 PFS: ay 24 ayos.%73-65 Yan etki %84-81 USYE %29-19 Hipokalemi %28-13 Toksisiteye bağlı ilaç Kesilmesi %15-18

17 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Carfilzomib Bortezomib ve IMID içeren en az iki rejim verilen hastalar için temmuz 2012 de FDA onayı Etkinliği bortezomib kullanmamış hastalarda %40-50 Bortezomib refrakter hastalarda %15-20 Periferik nöropati %17 grade 1-2 Lenalidomid ve dexametazon ile kombinasyonu oldukça etkin (hastaların %67 si daha önce bortezomib, %20 si lenalidomid kullanmış). Özellikle 2. relaps veya 1. relaps sonrası refrakter hastalar için uygun olabilir Antiviral proflaksi yine önerilir

18 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Pomalidomid Rejim Yanıt oranı Yanıt/sağkalım süresi Yan etki Lacy et al. Blood 2011 n=35 PomD 2 vs 4 mg (Lenalidomid Bortezomib refrakter) OR:% ay OS:% ay PFS:%56-34 Myelosupresyon Lacy et al. Leukemia 2010 n=34 PomD (lenalidomid refrakter) OR:%47 VGPR:%9 Yanıt süresi:9,1 ay OS:13.9 ay grade 3-4 toksisite %53 Anemi %12 Trombositopeni %9 Nötropeni %26% Nöropati %26 (grade 1-2) Richardson et al Blood 2014 n=221 Poml-LoD vs Pom OR:%33-18 MR:%45-31 PFS: ay OS: ay Nötropeni %41-48 Anemi %22-24 Trombositopeni %19-22 Pnömoni %22-15 San Miguel et al Lancet 2013 n=513 Poml-LoD vs Poml-HıD OR:%31-10 PFS:4-1.9 ay OS: ay Grade ¾ toksisite Nötropeni %48 Anemi %33 Trombositopeni %22 Pnömoni %13

19 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Pomalidomid Bortezomib ve lenalidomidi içeren en az iki tedavi alan hastalarda Şubat 2013 de FDA onayı Tek başına etkin, dexametazon ilavesi yanıt oranlarını %17-33 arasında artırmakta, %60 lara ulaşmakta Düşük doz deksametazonla birlikte kullanımı önerilmekte İleri renal yetmezlik (Cr Cl<45ml/dk) ve hepatik yetmezlikte önerilmez

20 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Bendamustin Rejim Yanıt oranı Yanıt / Sağkalım süresi Yan etki S. Knop (2005) n=31 Ludwig et al., 2014 n=79 Ponisch et al., 2008 n=28 Lentzsch et al n=29 Bendamustine 100 mg/m gün Bendamustin Bortezomib Dexametazon Bendamustin Talidomid Dexametazon Bendamustin Lenalidomid Dexametazon OR:%55 PFS: 26 hafta Yönetilebilir hematolojik toksisite OR:%76 PFS: 9.7 ay Grade3/4 Anemi-lökopeni %18 Trombositopeni %6 Enfeksiyon %20 OR :%80 PFS:11ay Yönetilebilir yan etki OR:%76 PFS:6.1 ay Yönetilebilir yan etki

21 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Bendamustin Eşsiz bir kimyasal yapıya sahip Alkilleyici ve pürin analoğu Monoterapi ve kombinasyon tedavi rejimleri içinde kullanılabilir Ancak az sayıda hasta içeren Faz1-2 çalışmalar OS üzerine etkisi?

22 Relaps/Refrakter Multiple myelomada Eski Rejimler Talidomid, Bortezomib, lenalidomid gibi yeni ajanlar içeren rejimlere refrakter hastalara VAD, Melfalan-Prednisolon, Siklofosfamid-Dexametazon gibi rejimler denenebilir. Hatta Yüksek doz Alkeran ile OKİT yapılan hastlarda bile yararlı olabilir Yüksek doz metilprednisolon (2g iv haftada 3 kez 4 hafta) organ disfonksiyonu, kötü performans durumu, pansitopeni olan hastalarda yararlı olabilir.

23 Relaps/Refrakter MM lı hastayı ne zaman ve nasıl tedavi edelim CRAB semptomları (kalsiyum yüksekliği, Renal yetmezlik, Anemia, kemik lezyonu) Progresif paraprotein artışı (monoclonal component >1g/dL; Bence JonesProtein >500 mg/day; serum hafif zincir>200 mg/l) tedavi vermek gerekir Hastalıkla ilişkili koşullar Indolent-yavaş relaps Agresif- hızlı relaps Hasta ile ilişkili koşullar Peformans, renal durum Hematopoetik rezerv Tedavi ile ilişkili koşullar Önceki tedaviler Tedavi ilişkili toksisite Indolent-yavaş seyirli bir relaps Transplant İlk tedavide yapılmamış İkinci OKİT Lenalidomid Başlangıçta Bortezomib İyi risk gurubu Nöropati Bortezomib Başlangıçta IMIDs Renal disfonksiyon Yüksek risk sitogenetik Talidomid Başlangıçta Bortezomib Sitopeni Ağır renal yetmezlik Agresif-hızlı seyirli bir relaps Kemoterapi bazlı DCEP, DT-PACE VDT-PACE KT-yeni ajan kombinasyonları Bortz-lenalidm-KT Kök hücre nakli Yedek kök hücre varsa İlk OKİT le uzun remisyon Sitopenik,

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

Multipl myelom Pretransplant tedavi. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Multipl myelom Pretransplant tedavi. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom Pretransplant tedavi Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Aktif /semptomatik myelom tanısı International Myeloma Working Group tanı kriterleri 1) Kemik iliğinde klonal

Detaylı

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL MM tanı yaşı 70 < 55 yaş %16 >70 yaş genellikle YDK ve KHN adayı değillerdir. Kemoterapi Proteasom inh, immünomodülatörlerin eklenmesi yaşam sürelerine olumlu

Detaylı

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi Dr. İbrahim Barışta Febril Nötropeni Sempozyumu, 23 Şubat 2008 Non- Hodgkin Lenfoma GELA-LNH 98.5 Çalışması Median 5 Yıllık İzlem 1.0 Olaysız Sağkalım 1.0 Genel Sağkalım

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır.

Kısa Bir İncelemsi. Multipl Miyelom. Uluslararası Miyelom Kurumu. 2008/2009 Baskısı Dr. Brian G.M. Durie tarafından hazıırlanmıştır. Hastalık ve Tedavi Seçeneklerinin Kısa Bir İncelemsi Uluslararası Miyelom Kurumu 12650 Riverside Drive, Suite 206 North Hollywood, CA 91607-3421 Hotline (ABD & Kanada): (800) 452 CURE (2873) Tel: (818)

Detaylı

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM

MULTİPL MİYELOM. tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM tedaviye genel bakış GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM GÜÇLÜ FİKİR TEDAVİYİ ÖNE ALIR SM MULTİPL MİYELOM ARAŞTIRMA VAKFI HAKKINDA Multipl Miyelom Araştırma Vakfı (MMRF), tek yumurta ikizi

Detaylı

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi Mantle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom multisistemik bir hastalıktır Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. MM hücreleri

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ DR. FATIH DEMIRKAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI HEMATOLOJİ BD,IZMIR AKDENİZ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU,3-5 NİSAN 2015,ANTALYA Miyelomda Risk Uyarlanmış

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI

Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI Multipl Myelom ve Böbrek Dr.Mehmet Deniz AYLI MULTİPLE MYELOMA Monoklonal immunglobulin üreten plazma hücrelerinin anormal proliferasyonu ile karekterize klonal bir hematolojik malinitedir. MULTİPLE MYELOMA

Detaylı

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Altuntafl F., Kaynar L., Eser B., Sar., Kaplan B., Özkan M., Çetin M., Ünal A. Bu çal flmada

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

Miyelom. Temel Kılavuzunuz

Miyelom. Temel Kılavuzunuz Miyelom Temel Kılavuzunuz Yayınlayan Myeloma Euronet AISBL, Myelom Hasta Grupları Avrupa Bağlantı Birliği Myeloma Euronet Belçika da kayıtlı kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur (Association

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ DR.ALPASLAN MAYADAĞLI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ DR.ALPASLAN MAYADAĞLI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ DR.ALPASLAN MAYADAĞLI GLİOBLASTOME MULTİFORMEDE KONKOMİTAN TEMAZOLAMİDLE HİPOFRAKSİYONE RADYOTERAPİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Kemoterapiye göre: Tümör hücreleriini spesifik olarak

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı