LM K zak Çalıfltırıcısı Entegre LM K zak ve Vidal Bilye Yüksek-sertlik/Yüksek hassasiyette Çalıfltırıcısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LM K zak Çalıfltırıcısı Entegre LM K zak ve Vidal Bilye Yüksek-sertlik/Yüksek hassasiyette Çalıfltırıcısı"

Transkript

1 LM K zak Çalıfltırıcısı Entegre LM K zak ve Vidal ilye Yüksek-sertlik/Yüksek hassasiyette Çalıfltırıcısı KR KTLOG No.09-6TR

2 çindekiler Yap ve Özellikler (bkz. s.) Dört yönlü Eflit Yük Derecelendirmesi Yüksek Hassasl k Yüksek Sertlik Yerden Tasarruf Modeller (bkz. s.) KR- (bir adet uzun somun blok ile) KR- ( ki adet uzun somun blok ile) KR-C (bir adet k sa somun blok ile) KR-D ( ki adet k sa somun blok ile) Nominal Yük ve Müsaade edilen Her Yönde Statik Moment (bkz. s.6) Nominal Yük Eflde er Yük (LM K zak) Müsaade edilen Moment (LM K zak) Kullanim Ömrü (bkz. s.9) LM K zak Nominal Kullanim Ömrü Kullanim Ömrü Vidal ilye ve destekleyici yata n Nominal Kullanim Ömrü Kullanim Ömrü fc: temas faktörü fw: yük faktörü K: moment eflde er faktörü (LM k zak) Nominal Kullanim Ömrü Hesaplama Örnekleri (bkz. s.) Koflullar De erlendirmeler LM K za n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Somun blo una yüklenen yük irlefltirilmifl radyal ve bask yükü Statik güvenlik faktörü Nominal Kullanim Ömrü Vidal iley'nin Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük Statik güvenlik faktörü Flambaj yükü Müsaade edilen gerilme s k flt rma yükü Tehlikeli h z DN de eri Nominal Kullanim Ömrü Destekleyici Yata n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük (vidal bilye ayn ) Statik güvenlik faktörü Nominal Kullanim Ömrü Sonuç Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk (bkz. s.) Do ruluk Standartlar (bkz. s.6) Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama Geri tepme Konumland rma Do rulu u Hareket Paralelli i oyut Çizimlerin Tasla (bkz. s.) Contalar/Seçenekler (bkz. s.4) Körük Özellik Tablolar (bkz. s.4) lok tipi lok tipi C lok tipi lok tipi D Sensörler (bkz. s.) Sensörler Fotosensörler Yak nl k Sensörleri Sensör Raylar Gövde (bkz. s.) Model KR için Model KR için Model KR46 için Model KR6 için daptör Flanfllar (bkz. s.) Geçerli Motorlar ve Geçerli daptör Flanfllar daptör Flanfllar n n oyutlar (bkz. s.6) Model KR için Model KR6 için Model KR için Model KR46 için Model KR6 için Motor Sarma Tipi X-Y Konsolu (bkz. s.6) Model KR0 için Model KRH için Model KR4H için Model KR için Model numaralar yla ilgili yorum afla daki sayfalarda taslak boyut çizimlerinde aç klanm flt r.

3 LM K zak Çal flt r c s KR LM k zak + vidal bilye = entegre yap çalıfltırıcısı Gövde Vidali bilye Ya memesi Somun blo u Gövde LM ray Çift s ra bilyeli devre (fiekil ) LM Kızak Çalıfltırıcısının KR Model Yapısı Yap ve Özellikler LM K zak Çal flt r c s KR Modeli yüksek sertlik, yüksek hassasiyet, ifllevsellik ve alandan tasarruf özellikleri ile donat lm flt r. u özellikler, çapraz kesitli ve keskin U fleklinde bir forma sahip olan LM ray n, somun blo unun her iki yüzünde yer alan LM K zak bölümlerini ve somun blo unun ortas nda yer alan vidal bilye bölümünü bir araya getiren bir yap da tasarlanm fl olan somun blo u sayesinde elde ediliyor. Her bilye dizisi 4 'lik temas aç s na göre ayarlan yor; böylece vida somunu blo unda her dört yöne do ru hareket eden yükler (radyal, ters radyal ve yanlamas na iki yön) ayn nominal yükü ortaya koyuyor. Sonuç olarak, LM kızak çalıfltırıcısı KR modeli herhangi bir konumda kullanılabilir. Dört yönlü Eflit Yük Derecelendirmesi ir yük alt ndaki iki bilye dizisi, s ras yla sol ve sa taraflarda iki s ral aç temas yap s na göre ayarlan r ve yukar ya, afla ya, sa a ve sola do ru eflit nominal yük uygular. u durum, LM kızak çalıfltırıcısının her hangi bir konumda kullanıma uygun oldu u anlamına gelir; bu da onu Kartezyen koordinatl robot kollar ndaki uygulamalar gibi sabitlenmemifl yönlerde yükleme yapmak için ideal bir araç haline getirir. (fiekil ) KR Modelinin Yük Tafl ma Kapasitesi

4 Yüksek Sertlik LM k zak, afl r sundurma yükü ve hatta daha fazlas na karfl sertli ini güçlendiren bir d fl ray sistemine sahip olmas yla, geleneksel LM k zak'lardan ayr l r. LM ray çapraz kesiti, sapmay en aza indiren genifl U fleklinde yap s yla daha da hafifletildi; böylece payanda veya merkezi çark yap lar nda kullan ma uygun hale geldi. Y Ekseni Yerçekimi merkezi Model (Tablo ) LM Ray Kesit Özellikleri irim: mm 4 lx ly Kütle (kg/00 mm) KR 9,0 0, ,04 X Ekseni KR0 KR6 6, 0, 0 4 6, 0 4, 0 0,6 0,9 (fiekil ) KRH KR, 0 4 6, 0 4, 0, 0 0, 0,66 KR4H,4 0 4,9 0 0,9 Yer De ifltirme (µm) 6 4 (S f r geri tepme) KR0 KR6 KRH KR KR46 KR4H KR KR6 KR46 KR KR6,4 0, 0 4,6 0, 0 6, 0 6,9 0 6,6,, I X = X ekseni etraf nda eylemsizli in geometrik momenti I Y = Y ekseni etraf nda eylemsizli in geometrik momenti Yük (N) (fiekil 4) KR- Modelinin Radyal Yük ile Yerinden Ç kar lmas Yüksek Hassasl k Kablo kanal, s rf önceden yükleme ile yumuflak devinim sa layan dört adet sirküler ark kanal na sahip oldu u için, yüksek derecede sertli e sahip güdüm elde edilebilir. una ilaveten, yükteki dalgalanmalardan kaynaklanan sürtünme direncindeki de iflimler minimuma indirilerek KR'nin alt-mikron düzeyinde yüksek hassasiyetli beslemeye eriflimi mümkün k l n r. ilyenin döner merkezi (fiekil ) KR Modelinin Temas Yap s

5 Yerden Tasarruf LM K zak bölümü somun blo unun her iki yüzüne entegrasyonu ve vidal bilye bölümü merkezdeki somun blo una entegrasyonu sayesinde KR'nin, küçük bir alanda dahi yüksek sertlikte ve yüksek hassasiyette Çal flt r c s ifllevselli i vard r. 0 mm KR tipi KR tipi KR0 tipi KR tipi KR6 tipi KR46 tipi KR6 tipi 0 mm (fiekil 6) Kesit fiekli 0 mm KR4H tipi KRH tipi 0 mm (fiekil ) Kesit fiekli 4

6 Modeller KR- (bir adet uzun somun blok ile) Standart KR modeli. KR- (iki adet uzun somun blok ile) Yüksek sertlik, yüksek yük kapasitesi ve yüksek hassasiyet elde etmek için iki adet KR- somun blo u tedarik edilir. KR-C (bir adet k sa somun blok ile) Daha k sa KR- somun blo u daha uzun strok anlam na gelir. (Uygulanabilir modeller: KRH,, 4H, 46) KR-D (iki adet k sa somun blok ile) Iki KR-C somun blokla yapılır. Çünkü bu model yayılımın uygun ekipmanla, yüksek sertli e ulaflmasını sa lar. (Uygulanabilir modeller: KR,, 4H, 46)

7 Nominal Yük ve Müsaade Edilen Her Yönde Statik Moment Nominal Yük PL PR PT PT LM kızak bölümü KR tüm yönlerde, yani radyal, ters radyal ve yanlamas na iki yönde, yük tafl yabilir. Temel nominal yük her dört yönde de ayn d r ve bu de erler sayfa 'deki Tablo 'de gösterilmifltir. Vidal bilye bölümü Somun blo u içerisinde bir vidal bilye bulunan KR, mihver boyu yönlerde yük tafl yabilir. Temel nominal yük de erleri sayfa 'deki Tablo 'de gösterilmifltir. Destekleyici yata n gövdesinde bir aç yata bulunan KR, mihver boyu yönlerde yük tafl yabilir. Temel nominal yük de erleri sayfa 'deki Tablo 'de gösterilmifltir. Eflde er Yük (LM K zak) KR'nin LM K zak' na ayn anda tüm yönlerden yükleme yap ld nda, eflde er yük afla daki denklemle elde edilebilir: P E = P R (P L ) + P T P E : eflde er yük (N) radyal yönde ters radyal yönde yanal yönlerde P R : radyal yük (N) P L : ters radyal yük (N) P T : yanal yönlerdeki yük (N) 6

8 (Tablo ) Model KR nin Nominal Yükleri ( ) parantez içindeki rakamlar birimi gösterir. Model KR KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 KR0 KR0 KRH06 KRH0 KR6 KR0 KR4H0 KR4H0 KR4 KR4 Temel dinamik yük derecelendirmesi C (N) Uzun somun blo u, tip ve K sa somun blo u, tip C ve D Vidal bilye LM K zak Temel statik yük derecelendirmesi C0(N) Radyal geri tepme Temel dinamik yük derecelendirmesi Ca (N) Uzun somun blo u, tip ve K sa somun blo u, tip C ve D Normal/yüksek do ruluk e im Hassas e im Normal/yüksek do ruluk e im Hassasl k e im Temel Normal/yüksek statik yük do ruluk e im derecelendirmesi C0a (N) Hassasl k e im Vida flaft çap -0,00 ila +0,00 ila 0 +0,00 ila ,00 ila ,00 ila +0,00-0,00 ila -0,00-0,00 ila -0,004-0,004 ila -0,004-0,004 ila -0,004-0,004 ila -0,00-0,00-0,0-0,0-0, ,00 ila +0,00 ila -0,006-0,006-0,006 ila -0,006 ila -0,06-0, ,004 ila -0,00-0,00 ila -0, ,004 ila -0,00-0,00 ila -0, Uç Difl küçük çap 4,, 6,6,,,,, ilye merkez çap, 6,, 0, 0,,, 0, 6 Destekleyici yata n Mihver boyu yön Temel dinamik yük derecelendirmesi Ca (N) Müsaade edilen statik yük P0a (N) Sayfa Numaralar, ilgili konular : Harici oyut Çizimleri S.9, 0 S., S., 4 S., 6,, S.9,,, S., 4,, 6 S.,, 9, S.4, 4 S.4, 44 (Not ) LM kıza 'ın nominal yükü, somun blo u baflına nominal yüktür. (Not ) KRH, KR, KR4H0 ve KR4 un her bir hassasl k e imi (P) vidal bilyesine bir ara bilye tak lm flt r. (Not ) KR4H0, KR4, KR ve KR6 in her bir hassasl k e imi (P) vidal bilyesine iki ara bilye tak lm flt r.

9 Müsaade edilen Moment (LM K zak) KR'nin LM K zak bölümü, tek bir somun blo u kulland halde tüm yönlerde moment tafl yabilir. Sayfa 'deki Tablo, M, M ve M C yönlerindeki müsaade edilen statik moment de erlerini göstermektedir. ir uzun somun blo unun kullan m (tip ) ki uzun blo un çift blokta kullan m (tip ) ir k sa somun blo unun kullan m (tip C) ki k sa blo un çift blokta kullan m (tip D) (Tablo ) Model KR nin Müsaade Edilen Momenti irim: N m Model Müsaade Edilen Statik Moment M M MC KR- KR- KR0- KR0- KR6- KR6- KRH- KRH- KRH-C KRH-D KR- KR- KR-C KR-D KR4H- KR4H- KR4H-C KR4H-D KR46- KR46- KR46-C KR46-D KR- KR- KR6- KR6-, 0, , 0, (Not) Model KR-/D nin müsaade evilen statik momenti, iki somun blo un bir çift blokta kullan ld de erdir.

10 Kullan m Ömrü KR modeli bir LM K zak'dan, vidal bilye ve destekleyici yatak oluflur. Her bir bileflenin nominal kullan m ömrü Nominal Yüklerde (Sayfa, Tablo ) gösterilen temel hareketli yük derecelendirmesine göre hesaplanabilir. LM K zak Nominal kullan m ömrü f L= ( C C ) f W P C 0 L : nominal kullan m ömrü (km) ("Nominal kullan m ömrü", ayn LM K zak gruplar n n % 90' n n, ayn koflullar alt nda tek tek hareket ettirildiklerinde herhangi bir kayba u ramadan (metal yüzeyin kabuklar soyulmadan) elde ettikleri toplam hareket mesafesine göndermede bulunmaktad r). C : temel hareketli yük derecelendirmesi (N) P c : üzerine yüklenen yükün hesaplanmas (N) f w : yük faktörü (bkz. Tablo, sayfa 0) f c : temas faktörü (bkz. Tablo 4, sayfa 0) ki bloklu bir yap da iki KR-/C veya KR-/D somun blo u kullan l rken, moment KR'ye göre hareket ediyorsa, eflde er yükü hesaplamak için hareket momentini Sayfa 0'daki Tablo 6'da gösterilen eflde er katsay s ile çarp n. P m =K M P m : eflde er yük (her bir blok için) (N) K : moment eflde er faktörü (bkz. Tablo 6, sayfa 0) M : çal flma momenti (N mm) (E er üç veya daha fazla somun blo u kullan lacaksa veya somun bloklar ayr lan erim aral ile birlikte kullan lacaksa, THK ile temasa geçin.) E er moment M c, KR-/D modeline göre hareket ediyorsa, eflde er yükü elde etmek için afla daki denklemi kullan n: 9 E er radyal yük (P) ve moment ayn anda KR'ye göre hareket ediyorsa, eflde er yükü elde etmek için afla daki denklemi kullan n: P E =P m +P P E : toplam eflde er radyal yükü (N) Kullan m ömrü Nominal kullan m ömrü (L) elde edildi inde, strok uzunlu u ve ileri-geri devinimlerin say s sabitse, kullan m ömrü afla daki denklemle elde edilebilir: L0 6 L h = S n L h : kullan m ömrü (h) s : strok uzunlu u n : ddakika bafl na ileri-geri devinimlerin say s (min - ) Vidalı bilye ve destekleyici yata n Nominal kullan m ömrü Ca f 0 6 W Fa L : nominal kullan m ömrü (rev.) ("Nominal kullan m ömrü" ayn vidal bilye gruplar n n (destekleyici yata in) % 90' n n, ayn koflullar alt nda çal flt r ld klar nda herhangi bir kayba u ramadan elde ettikleri toplam dönme say s n göstermektedir.) C a : temel hareketli yük derecelendirmesi (N) F a : mihver boyu yük (N) f w : yük faktörü (bkz. Tablo, sayfa 0) Nominal kullan m ömrü elde edildi inde, strok uzunlu u ve ileri-geri devinimlerin say s sabitse, kullan m ömrü afla daki denklemle elde edilebilir. L= ( )

11 Kullan m Ömrü L h = L S n L h : kullan m ömrü (h) s : strok uzunlu u n : dakika bafl na ileri-geri devinimlerin say s (min - ) : vidal bilye ucu f C : temas faktörü KR-/D modelindeki iki blokta iki somun blo u kullan l yorsa, temel yük derecelendirmesini Tablo 4'te gösterilen temas faktörü ile çarp n. (Tablo 4) Temas Faktörü (fc) Somun lo u Tipi Temas Faktörü fc Tip /C Tip /D 0, f W : yük faktörü (Tablo ) Yük Faktörü (fw) Vibrasyon veya Etki Dakika Küçük Orta üyük H z (V) Yavafl hareket için V0, m/s Yavafl h z için 0,V m/s Orta h z için V m/s Yüksek h z için V m/s f W ila,, ila,, ila ila, K: moment eflde er faktörü (LM K zak) E er hareket, uygulanan moment ile gerçeklefliyorsa, LM K za n yük tafl ma da t m bölgesel olarak artar. u durumda, yükü hesaplamak için moment de erini, Tablo 6'da gösterilen moment eflde er katsay s ile çarp n. K, K ve K C s ras yla M, M ve M C yönlerindeki moment eflde er katsay s n gösterir. (Tablo 6) Moment Eflde er Katsay s (K) Model K K KC Model K K KC KR-, 0 -, 0-9, KR-D, 0 -, 0-4,9 0 - KR-,96 0 -,96 0-9, KR4H- 9, 0-9, 0 -,4 0 - KR0-,4 0 -,4 0 -, KR4H-, 0 -, 0 -,4 0 - KR0-4,6 0-4,6 0 -, KR4H-C, 0 -, 0 -,4 0 - KR6-, 0 -, 0 -, 0 - KR4H-D, 0 -, 0 -,4 0 - KR6-,06 0 -,06 0 -, 0 - KR46-,0 0 -,0 0 -, 0 - KRH-, 0 -, 0-4, 0 - KR46-, 0 -, 0 -, 0 - KRH-,6 0 -,6 0-4, 0 - KR46-C, 0 -, 0 -, 0 - KRH-C, 0 -, 0-4, 0 - KR46-D, 0 -, 0 -, 0 - KRH-D,99 0 -,99 0-4, 0 - KR-,6 0 -,6 0 -, 0 - KR-, 0 -, 0-4,9 0 - KR-, 0 -, 0 -, 0 - KR-, 0 -, 0-4,9 0 - KR6-, 0 -, 0 -,4 0 - KR-C, 0 -, 0-4,9 0 - KR6-, 0 -, 0 -,4 0 - (Not) Model KR-/D için, moment eflde er katsay s, iki somun blo un bir çift blokta kullan ld de erdir. 0

12 Nominal Kullan m Ömrü Hesaplama Örnekleri Nominal Kullan m Ömrü Hesaplama Örnekleri Koflullar Ölçülecek model : KR0 LM k zak bölümü (C=00 N, C 0 =6900 N) Vidal bilye bölümü (C a = N, C 0a =990 N) Destekleyici yata in (C a =0 N, P 0a =990 N) Kütle m= kg H z v=00 mm/s vme α=,4 m/s Strok S =00 mm Yerçekimi ivmesi =9,0 m/s g H z grafi i kz. afla daki flekil. (mm/s) v m m 9 ask kuvveti merkezi 0,,9 0,, 09,,6 00 (s) (s) De erlendirmeler LM K za n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Somun blo una yüklenen yük * ir flaft kullan ld için, yüklenen yüke dönüfltürmek amac yla M ve M momentleri, moment eflde er katsay s (K =K =, - ) ile çarp l r. * ir flaft kullan ld için, yüklenen yüke dönüfltürmek amac yla hareket eden M C momenti, moment eflde er katsay s (K C =,0 - ) ile çarp l r. irbiçimli devinim s ras nda P =m g +K C m g =6 N vmelenme s ras nda P a =P +K mα9=6 N P at = K mα=-49 N Yavafllama s ras nda P d =P -K mα9=- N P dt =K mα=49 N *Yük kanal ölçülen kanaldan farkl oldu u için P at ve P d s f r olarak al n r. irlestirilmis radyal ve baski yükü irbiçimli devinim s ras nda P E =P = 6 N vmelenme s ras nda P ae =P a +P at =6 N Yavafllama s ras nda P de =P d +P dt =49 N

13 Statik güvenlik faktörü C0 C0 fs= = =,9 Pmax PaE Nominal kullan m ömrü Ortalama yük Pm= (PE 09+PaE,+PdE,) =90 N S Nominal kullan m ömrü L = f W C ( fw Pm) 0=,0 6 km : yük faktörü Vidal ilye nin Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük leri do ru birbiçimli devinim s ras nda Fa =µ m g +f=4 N µ : sürtünme katsay s (0,00) f : tek KR blo unun dönme direnci + mühür direnci (, N) leri do ru ivmelenme s ras nda Fa = Fa +mα=6 N leri do ru h z azalmas s ras nda Fa =Fa -mα=-6 N Geriye do ru birbiçimli devinim s ras nda Fa 4 =-Fa =-4 N Geriye do ru ivmelenme s ras nda Fa =Fa 4 -mα=-4 N Geriye do ru yavafllama s ras nda Fa 6 = Fa 4 +mα=6 N * Yük kanal ölçülen kanaldan farkl oldu u için Fa, Fa 4 ve Fa s f r olarak al n r. Statik güvenlik faktörü C0a C0a fs= = =, Famax Fa Flambai yükü n π P= E I 0, =000 N a P : e ilme yükü (N) a : iki montaj yüzeyi aras ndaki mesafe (0 mm) E : Young büyüklü ü (,0 N/mm ) n : kurulum prosedürü katsay s (sabit-sabit 4,0) 0, : güvenlik faktörü l : vida flaft eylemsizli inin minimum geometrik momenti (mm 4 ) π I= d 64 4 d : vida flaft difl çap (, mm)

14 Müsaade edilen gerilme s k flt rma yükü π P= d =0 N 4 P : Müsaade edilen gerilme kompresif yükü (N) δ : Müsaade edilen gerilme kompresif fliddeti (4 N/mm ) d : vida flaft difl küçük çap (, mm) Tehlikeli h z N= λ E0 I 0, = min - p b γ N : kritik devir (min - ) b : iki montaj yüzeyi aras ndaki mesafe (0 mm) γ : yo unluk (,0-6 kg/mm ) λ : kurulum prosedürü katsay s (sabit-desteklenen,9) 0, : güvenlik faktörü DN de eri DN= (0000) D : bilye merkezi çap (0, mm) N : maks. çal flma dönme devri (0 min - ) Nominal kullan m ömrü Ortalama mihver boyu yük Fam= (Fa 09+Fa,+Fa6,) =, N S Nominal kullan m ömrü f W : yük faktörü (,) : vidalı bilye'nin ucu (0 mm) Destekleyici yata n Nominal Ömrünün De erlendirilmesi Mihver boyu yük (vidalı bilye aynı) Fa = 4 N Fa = 6 N Fa = Fa 4 = Fa = ( ) L= Ca =,0 km fw Fam 0 N 0 N 0 N Fa 6 = 6 N Statik güvenlik faktörü P0a P0a fs= = =, Famax Fa

15 Nominal kullan m ömrü Ortalama mihver boyu yük Fam= (Fa 09+Fa,+Fa6,) =, N S Nominal kullan m ömrü Ca ( ) L= 0 6 =,0 rev. fw Fam f W : yük faktörü (,) * Yukar daki nominal kullan m ömrü, vidal bilye hareket kullan m ömrüne dönüfltürülmüfltür. LS=L 0-6 =,0 km Sonuç fla daki tablo ölçme sonuçlar n özetlemektedir. KR0 Statik güvenlik faktörü Flambaj yükü (N) Müsaade edilen gerilme s k flt rma yükü (N) Kritik h z (min ) DN de eri Nominal kullan m ömrü (km) Maks. mihver boyu yük (N) LM k zak bölümü,9, 0 6 Vidal bilye bölümü Maks. çal flma döner h z (min ) 00 Ölçümü yap lan modelin kullan l p kullan lamayaca statik güvenlik faktörü gibi say sal de erlere göre belirlenir. yr ca, en k sa LM K zak bölümü nominal kullan m ömrü, ölçülen KR0 modelinin nominal kullan m ömrü olarak al n r., 000 0, 0 6 Destekleyici yata in,,06 0 4

16 Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk KR'nin maksimum hareket devri, motorun maksimum dönme devrinden ba ms z olarak, vidal bilye flaft n n DN de eri ve kritik devri taraf ndan s n rland r l r. KR'yi yüksek devirde kullan rken buna ayr ca dikkat gösterin. yr ca, maksimum uzunluk, LM ray uzunlu u taraf ndan belirtilmifltir. Model KR KR0 KR6 Vidal bilye'nin Ucu LM Ray Uzunluk Maksimum Hareket H z (mm/san) Normal/Yüksek Hassasl k E im Do ruluk E im Maksimum Uzunluk Normal/Yüksek Hassasl k E im Do ruluk E im KRH KR KR4H KR46 KR KR6 (Tablo ) Maksimum Hareket H z ve Maksimum Uzunluk ( ) parantez içindeki rakamlar birimi gösterir

17 Do ruluk Standartlar KR modelinin hassasiyeti; tekrar konumland rma do rulu u, konumland rma do rulu u, geri tepme ve hareket paralelli i taraf ndan belirlenir. Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama yn yönden yap lan konumland rma her konum için yedi kez tekrarlan r, durma konumu her çal flt rma s ras nda ölçülür ve okumalardaki maksimum hatan n yar s elde edilir. u ölçüm as l olarak merkezdeki her konumda ve hareket mesafesinin her iki ucunda gerçeklefltirilir. Elde edilen de erlerin en büyü ü ölçüm de eri olarak al n r ve iflaretinin maksimum hatan n yar s na eklenmesiyle gösterilir. (fiekil ) Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama t t t Konumland rma do rulu u Maksimum strok referans uzunluk olarak al n r ve referans konumdan bafllayan gerçek hareket mesafesi ile talimat verilen mesafe aras ndaki maksimum hata, mutlak de er olarak ifade edilir. ( + ) (hata) Referans 0 konumu ( - ) elirtilen de er Hareket mesafesi = Fiili hareket mesafesi - belirtilen hareket mesafesi (fiekil 9) Konumland rma Do rulu u Geri tepme Somun blo una besleme verilir ve küçük bir hareket uyguland nda elde edilen test göstergesindeki okuma, referans olarak al n r. Daha sonra, ayn yönden, besleme ekipman ndan ba ms z bir vaziyette somun blo una yük uygulan r ve bunu takiben hareket iptal edildikten sonraki referans ile geri dönüfl aras ndaki hata ölçüm de eri olarak al n r. u ölçüm merkezdeki her bir konumda ve hareketin hemen hemen tüm uçlar nda uygulan r ve elde edilen de erlerin en büyü ü ölçüm de eri olarak al n r. Geri tepme Vida beslemesi Yük Dönüfl Yük yer de ifltirme (elastik yer de ifltirme dahil) (fiekil 0) Geri tepme Hareket Paralelli i ir tesviye plakas na KR ile birlikte bir mastar yerlefltirilir ve bir test göstergesi arac l yla somun blo unun neredeyse tüm hareket mesafesi üzerindeki paralellik ölçülür. Hareket mesafesindeki okumada görülen maksimum hata, ölçüm de eri olarak al n r. Düz kenar (fiekil ) Hareket Paralelli i 6

18 KR modelinin do rulu u üç kategoriye bölünmüfltür: normal e im (sembolsüz), yüksek do ruluk e im (H) ve hassaslik e im (P). fla daki tablo bu üç do rulu un standartlar n göstermektedir. Model KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 Model KR46 KR KR6 LM Ray Uzunlu u (fiekil -) Normal E im (sembolsüz) LM Ray Uzunlu u Konumland rma Konumland rma Do rulu unu Do rulu u Tekrarlama ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 Hareket Paralelli i fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart koflulmam flt r koflulmam flt r Geri tepme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,, fiart fiart ± 0,0 0,0 0 koflulmam flt r koflulmam flt r fiart fiart ± 0,0 0,0 0 koflulmam flt r koflulmam flt r 0,0 irim: mm afllang ç Torku (N cm) ± 0,0 fiart fiart 0,0 koflulmam flt r koflulmam flt r ± 0,0 00 KR 0 ± 0,00 0,0 0,0 0,00 0, 00 KR ± 0,00 0,0 0,0 0,00, 00 0 KR ± 0,00 0,0 0,0 0, ,0 0,0 KRH ± 0,00 0, KR 0 ± 0, KR4H ± 0, (Tablo -) Hassasl k E im (P) Konumland rma Do rulu unu Tekrarlama ± 0,00 Konumland rma Do rulu u 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hareket Paralelli i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Geri tepme 0,00 0,00 0,00 ± 0,00 0,0 0,0 0,00 0,04 0,0 0 ± 0,00 0,0 0,0 0,00 0 0,04 0,0 irim: mm afllang ç Torku (N cm) (Not) Ölçme yöntemleri THK kriterlerine uymaktad r. (Not) afllangıç torku, ürünle birlikte lityum bazl gres ya i No. kullan ld nda elde edilen de erdir. ncak bafllangıç de erinin KR0 ve KR6 tiplerinde THK F gres ya i kullan ld nda ya da KR tipinde THK FF gres ya i kullan ld nda ortaya ç kan de er oldu unu unutmay n. (Not) Vakum gresi ya da temiz odalara yönelik gres ya i gibi yüksek viskoziteye sahip greslerin kullan ld durumlarda, bafllangıç torku ölçüt de eri afl lmaktad r. öyle durumlarda motor seçimine dikkat edin. Model KR46 KR KR6 (Tablo -) Yüksek Do ruluk E im (H) LM Ray Uzunlu u 00 KR 0 ± 0,004 0,04 0,0 0,0 0, KR0 0 ± 0,00 0,06 0,0 0,0 0, 00 0 KR ± 0,00 0,06 0,0 0,0, ,06 0,0 KRH 0 ± 0,00 0, , 0, ,06 0,0 KR 0 ± 0,00 0, , 0,0 4 0, 0,0 KR4H 6 ± 0,00 0,0 0 0, 0,04 0, 0, Konumland rma Do rulu unu Konumland rma Tekrarlama Do rulu u ± 0,00 ± 0,00 ± 0,00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Hareket Paralelli i 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 Geri tepme 0,0 0,0 0,0 irim: mm afllang ç Torku (N cm) 0 0, 0,0

19 oyut Çizimlerin Tasla KR Standart Özellikler bkz. s.9 KR (bir somun blok ile) KR ( ki somun blok ile) KR (Kapakl ) bkz. s.0 KR (bir somun blok ile) KR ( ki somun blok ile) KR00 Standart Özellikler bkz. s. KR00 (bir uzun somun blok ile) KR00 ( ki uzun somun blok ile) KR00 (Kapakl ) bkz. s. KR00 (bir uzun somun blok ile) KR00 ( ki uzun somun blok ile) KR Standart Özellikler bkz. s. KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KR (Kapakl ) bkz. s.4 KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KRH Standart Özellikler bkz. s. KRH (bir uzun somun blok ile) KRH ( ki uzun somun blok ile) KRHC (bir k sa somun blok ile) KRHD ( ki k sa somun blok ile) KRH (Kapakl ) bkz. s. KRH (bir uzun somun blok ile) KRH ( ki uzun somun blok ile) KRHC (bir k sa somun blok ile) KRHD ( ki k sa somun blok ile) KR Standart Özellikler bkz. s.9 KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KRC (bir k sa somun blok ile) KRD ( ki k sa somun blok ile) KR4H Standart Özellikler bkz. s. KR4H (bir uzun somun blok ile) KR4H ( ki uzun somun blok ile) KR4HC (bir k sa somun blok ile) KR4HD ( ki k sa somun blok ile) KR4H (Kapakl ) bkz. s. KR4H (bir uzun somun blok ile) KR4H ( ki uzun somun blok ile) KR4HC (bir k sa somun blok ile) KR4HD ( ki k sa somun blok ile) KR46 Standart Özellikler bkz. s. KR46 (bir uzun somun blok ile) KR46 ( ki uzun somun blok ile) KR46C (bir k sa somun blok ile) KR46D ( ki k sa somun blok ile) KR46 (Kapakl ) bkz. s.9 KR46 (bir uzun somun blok ile) KR46 ( ki uzun somun blok ile) KR46C (bir k sa somun blok ile) KR46D ( ki k sa somun blok ile) KR0 Standart Özellikler bkz. s.4 KR0 (bir uzun somun blok ile) KR0 ( ki uzun somun blok ile) KR0 (Kapakl ) bkz. s.4 KR0 (bir uzun somun blok ile) KR0 ( ki uzun somun blok ile) KR6 Standart Özellikler bkz. s.4 KR6 (bir uzun somun blok ile) KR6 ( ki uzun somun blok ile) KR6 (Kapakl ) bkz. s.44 KR6 (bir uzun somun blok ile) KR6 ( ki uzun somun blok ile) KR (Kapakl ) bkz. s. KR (bir uzun somun blok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) KRC (bir k sa somun blok ile) KRD ( ki k sa somun blok ile)

20 KR Standart Özellikler KR (ir somun blok ile) KR (Iki somun blok ile) 44, Vidal bilye taraf -M x derinlik x n-,4 Delgi geçifli ø6 havfla x derinlik (M alt gen soket bafl somunu taraf ndan sabitlenmifltir) 6, x -M x derinlik (karfl tarafta ayn konum) 4-ø t pa geçifli ya lama için ø kademeli delik 9 4, 9,, G 0 (n-)0 (G) 4,4,, 6,9 9, øh6 L LM ray uzunlu u 4 4-M x 4 derinlik 0 ø0h ø, 6,9 MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 4 4,, Görünüm 0, 9, 4 ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip Tip Tip Tip ,4 6,4,4 06,4,4 6,4 4,4,4 9,4,4,,, 4 4 0,9 0, 0, 0, 0, 0,4 0,9 0, 0, 0, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 M +00L P M Model numaras Vidal ilye'nin ucu ( mm/ mm) Somun blo u tipi 4 Paslanmaz çelik somun blo u (standart) LM ray uzunlu u 6 Do ruluk E im Paslanmaz çelik LM ray (standart) Motor varl /yoklu u 9 Kapak varl /yoklu u 0 Sensör varl /yoklu u Gövde tipi ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. (Not) With the KR de LM ray, somun blo u, vidal bilye flaft ve bilyeler paslanmaz çelikten (standart) yap lm flt r. 9

21 KR (Kapakl ) KR (ir somun blok ile) KR (ir somun blok ile) L LM ray uzunlu u 4 4-M x 6 derinlik Vidal bilye taraf, 4 x -M x derinlik (karfl tarafta ayn konum) 4-ø t pa geçifli 4,4 (,) 44,, 6,9,6, 0, 9, 4 9, Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip,4 6,4,4 06,4,4 6,4 Tip 4,4,4 9,4,4 irimin Toplam rl (kg) Tip Tip 0, 0,6 0, 0,64 0, 0,94 0,6 0,44 0,4 0,464 * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. 6 Do ruluk E im ç klama Sembol Yüksek do ruluk H Hassas P Kapak varl / yoklu u 9 Kapak varl / ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r yoklu u Sembol 0 0 Yak nl k Sensörü Sensörün ç klama Sa lanmam flt r Sensör ray yla PM-D-00 (Yamatake)* varl / yoklu u Sembol 0 (Not) * Normal olarak kapal (NC) bir temas PM-D-00 (Yamatake) için de vard r. Detaylar için, THK ile temas kurun. 0

22 KR00 Standart Özellikler KR00 (ir uzun somun lok ile) KR00 ( ki uzun somun lok ile) ø4h 49 4 LM ray uzunlu u 0, 46 6, x n-,4 Delgi geçifli ø6, havfla x derinlik 0 4-M x 4, derinlik L -M,6 x 6 derinlik (, yar çap na yivli aç kl k) Vidal bilye taraf ø0h 0 0,9 46MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) x -M,6 x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum), 0 G (n-) (G), 4-ø,4 t pa geçifli 9,6,6 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 9, 9,, PCD 9 4-M x 6 derinlik Görünüm, 0, 0, ölüm -,4 ki somun blo u kullan ld nda LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip Tip Tip Tip , 9, 4, 4, 9, 0 0,4 0, 0, 0,6 0,9 * KR00 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR L P Model numaras Vidal bilye'n n ucu ( mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

23 KR00 (Kapakl ) KR00 (ir uzun somun lok ile) KR00 ( ki uzun somun lok ile) 4 46, 0 L LM ray uzunlu u 4-M4 x 4, derinlik Vidal bilye taraf, 6 x -M x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum) 4-M x 6 derinlik 9,6,6 9, 9,,, (), PCD9 4-ø,4 t pa geçifli 0, Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip 4, 9, 4, 4, 9, irimin Toplam rl (kg) Tip Tip 0, 0,66 0, 0, 0,9 * KR00 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im ç klama Sembol Normal Simbolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P 6 Motorun ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl / yoklu u Sembol 0 Kapak ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl /yoklu u Sembol 0 Yak nl k Sensörü Sensörün ç klama Sa lanmam flt r Sensör ray yla varl / PM-D-00 (Yamatake)* yoklu u Sembol 0 (Not) * Normal olarak kapal (NC) bir temas PM-D-00 (Yamatake) için de vard r. Detaylar için, THK ile temas kurun.

24 KR Standart Özellikler KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun blok ile) øh 6, 0 L LM ray uzunlu u ,4 -M x 6 derinlik (, yar çapa yivli aç kl k) 0 4 x n-4, Delgi geçifli ø havfla x 4 derinlik 4-M4 x 6, derinlik Vidal bilye taraf ø4h 4 4 0,9 64MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) x -M,6 x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum), G 0 (n-)0 (G), 49,4 4-ø, t pa geçifli 4 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda, 6, PCD 4-M x 6 derinlik 0,, 4 4 6, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip Tip Tip Tip ,99,,4,6,,9, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR6 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu ( mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

25 KR (Kapakl ) KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun lok ile) 64 4,4 L LM ray uzunlu u 4-M4 x derinlik Vidal bilye taraf, x -M x 4 derinlik (karfl tarafta ayn konum) 6 4-ø, t pa geçifli 49,4 4 (0,) 4 4 4, 6,, 6 PCD 4-M x 6 derinlik 0, 4, 0 Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,,4,,6,,,04 * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im ç klama Sembol Normal Simbolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P 6 Motorun ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl / yoklu u Sembol 0 Kapak ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r varl /yoklu u Sembol 0 Yak nl k Sensörü Sensörün ç klama Sa lanmam flt r Sensör ray yla varl / PM-D-00 (Yamatake)* yoklu u Sembol 0 (Not) * Normal olarak kapal (NC) bir temas PM-D-00 (Yamatake) için de vard r. Detaylar için, THK ile temas kurun. 4

26 KRH Standart Özellikler KRH (ir uzun somun lok ile) KRH (Iki uzun somun lok ile) ø6h M x derinlik 4,4 4 L LM ray uzunlu u x n-, Delgi geçifli ø9, havfla x 4, derinlik -M,6 x derinlik H Vidal bilye taraf x n-m,6 x, derinlik F (n-)f (H) 0, 4,4MIN øh ø G 00 (n-)00 (G) -M x derinlik 9, 4 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 4, 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik,, ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 4, Görünüm ki somun blo u kullan ld nda ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip, 0, 0, 4,4, 4,4, 4,4 0, 44,4 G * KRH nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir n 4 6 irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,4,6,,,,,, 4, Model Numaralar n n ç klamas KRH 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

27 KRH C (ir k sa somun blok ile) KRH D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u 4,9 x n-, Delgi geçifli ø9, havfla x 4, derinlik, Vidal bilye taraf ø6h -M,6 x derinlik -M x derinlik x n-m,6 x, derinlik F H (n-)f (H) 0, 4,9MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) øh ø -M x derinlik 9, 4 G 4 00 (n-)00 (G) Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 4, 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik,,, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) G n Tip C Tip D Tip C Tip D , 4, 4, 4, 44, 4,,4,4,4,4,4 4, ,,,,6,,,4,6,,,, * KRH D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 6

28 KRH (Kapakl ) KRH (ir uzun somun lok ile) KRH ( ki uzun somun lok ile) 4,4 4 L LM ray uzunlu u 4-M x derinlik 4 0 Vidal bilye taraf -M x 4 derinlik (arka taraftan) -M x derinlik 4 4, 0, 9, 4 4 (0,) 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip, 0, 0,,, 0, Tip 4,4 4,4 4,4 44,4 irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,6,,4,,4,,9 4, 4, * KRH nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KRH 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

29 KRH C (ir k sa somun blok ile) KRH D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u 4,9, -M x 0 derinlik M x 4 derinlik Vidal bilye taraf (arka taraftan) -M x derinlik 4 4, 0, 9, 4 4 (0,) 0, 0, PCD 4-M4 x derinlik Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip C 4, 4, 4, 4, 44, 4, Tip D,4,4,4,4,4 4,4 irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,4,64,6,4,,44,,04,,4,9 4,4 * KRH D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

30 KR Standart Özellikler KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun lok ile) L 9 4-M x derinlik LM ray uzunlu u x n-, Delgi geçifli ø9, havfla x,4 derinlik 6 4, 4-M x derinlik H F Vidal bilye taraf x n-m,6 x 4 derinlik (n-)f (H) øh ø6h MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 00 0 (n-)00 (0) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) 4 6, 6, Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 44, 44 0,, 4-M4 x 0 derinlik PCD 4,, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H F irimin Toplam rl (kg) n n Tip Tip Tip Tip ,,,, 4,,,,, 4, ,,6,,9 4,,9, 4, 4, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. 9

31 KR C (ir k sa somun blok ile) KR D ( ki k sa somun blok ile) L 9 -M x derinlik 0,, LM ray uzunlu u, x n-, delgi geçifli ø9, havfla x,4 derinlik 4-M x derinlik Vidal bilye taraf F x n-m,6 x 4 deep H (n-)f (H) øh 0 ø6h ,MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 00 0 (n-)00 (0) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) (LM ray uzunlu u 0 oldu unda ) 6, 6, Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 44, 44 0,, PCD 4-M4 x 0 derinlik 4,, ki somun blo u kullan ld nda Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H F irimin Toplam rl (kg) n n Tip C Tip D Tip C Tip D , 6, 6, 6, 6, 46, ,6,9,,, 4,4,,,, 4,0 4,6 * KR D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

32 KR (Kapakl ) KR (ir uzun somun lok ile) KR ( ki uzun somun lok ile) L LM ray uzunlu u M x derinlik 4 Vidal bilye taraf x -M x 6 derinlik (arka taraftan) 4-M4 x 0 derinlik 44, 44, (0,) , PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip 6,,,, 4,, Tip,,, 4, irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,9,,,,,9 4, 4,6 4,, * KR D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Kapak montaj c vatalar n n üst tablan n üst yüzeyinden 0, mm daha yüksek oldu unu unutmay n. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (6 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

33 KR (KapaklΩ) KR C (ir k sa somun blok ile) KR D ( ki k sa somun blok ile) L 0,, LM ray uzunlu u -M x derinlik 4 x -M x derinlik (arka taraftan) Vidal bilye taraf 4-M4 x 0 derinlik 44, 44, (0,) , PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip C 4 Tip D 6, 6, 6, 6, 6, 46, irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,,,4,,,6 4 4, 4, * KR nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Kapak montaj c vatalar n n üst tablan n üst yüzeyinden 0, mm daha yüksek oldu unu unutmay n. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

34 KR4H Standart Özellikler KR4H (ir uzun somun lok ile) KR4H ( ki uzun somun lok ile) ø0h, L LM ray uzunlu u 4-M6 x 9 derinlik x n-6,6 delgi geçifli ø havfla x 6, derinlik H Vidal bilye taraf 00 -M x 6 derinlik (n-)00 x n-m,6 x, derinlik (H), MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) ø0h ø (n-)00 (0) 4-M x 0 derinlik 4-M4 x derinlik 9,6 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda 4 6 6, 4 4, 4 ki somun blo u kullan ld nda 0, PCD PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral irimin Toplam rl (kg) n Tip Tip Tip Tip , 6,,, 9, 0,, 6,0,0,0 9,0 0,0,0, * KR4H nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR4H 0 +9L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

35 KR4H C (ir k sa somun blok ile) KR4H D ( ki k sa somun blok ile) L LM rayy uzunlu u x n-6,6 delgi geçifli f havfla x 6, derinlik, ø0h 0, 4,, -M x 6 derinlik V x n-m,6 x, derinlik 00 (n-) 00 H 4, 0,, MIN 0 bir ç 0 4-M x 0 derinlik 00 ( ) 00 (n-) 9,6 ir somun blo u kullan ld nda 0, ( ) (0) Meme yönü 4-M4 x derinlik 6 6, un ø0h ø44 4 ((H)) Görünüm LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L nda 46 0 ölüm - Olas Strok ral Tip C Tip D n irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D 4 0, 0 4,, 4 0, 0 4, 6, 6, 0 6,, 6 0, 40 6,,, 0, 9, 9 0, 9, 0, 9 0 0, 0 9 0,, * KR4H D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Normal Yüksek do ruluk ç klama Do ruluk E im Sembol Sembolsüz H Sa lanmam flt r ç klama 6 Motorun varl / yoklu u Sembol 0 Sa lanmam flt r ç klama Kapak 0 varl /yoklu u Sembol Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Sensör Sa lanee-sx-6 GL-F GXL-NF ray Sensörün ç klama mam flt r (OMRON) (SUNX) (SUNX)* ile varl / yoklu u Sembol 0 4 (Not) Hassas P Sa lanm flt r Sa lanm flt r Fotosensörü Yak nl k Sensörü EE-SX-64 PM-D-00 (OMRON) (Yamatake)* 6 * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 4

36 KR4H (Kapakl ) KR4H (ir uzun somun lok ile) KR4H ( ki uzun somun lok ile) L LM ray uzunlu u 4-M6 x derinlik Vidal bilye taraf 4-M,6 x derinlik (arka taraftan) 4-M x 0 derinlik 4-M4 x derinlik 9,6 (,) , 6 6, , PCD PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip 4 6 Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip,,0 6,,,9 9, 9 0, 0,,4,,,,6 * KR4H nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR4H 0 +9L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde tipi 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

37 KR4H C (ir k sa somun blok ile) KR4H D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u 0, 4, -M6 x derinlik M,6 x derinlik (arka taraftan), Vidal bilye taraf 4-M x 0 derinlik 4-M4 x derinlik 9,6 (,) , 6 6, 6 0, PCD PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip C 0, 0,, 0,, 0, 0, Tip D irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,, 6, 6,9,,0,4 9, 9, 0, 0,6,,,4 * KR4H D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol ç klama Sa lanmam flt r 0 Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Sa lanm flt r Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 6

38 KR46 Standart Özellikler KR46 (ir uzun somun lok ile) KR46 ( ki uzun somun lok ile), 0 46 L LM ray uzunlu u 9 x n-6,6 delgi geçifli ø havfla x 6, derinlik 4-M6 x derinlik øh M x derinlik H 00 Vidal bilye taraf (n-)00 x n-m,6 x 4 derinlik (H) ø0h ø44 4, 0, 0MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 00 0 (n-)00 (0) 4-M4 x derinlik 0 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda , 4, 9, PCD ki somun blo u kullan ld nda Görünüm 4 ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H irimin Toplam rl (kg) n n Tip Tip Tip Tip ,, 6,,, 0, , 9 0,,6,,,9 0,,, 4 6, * KR46 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde Tipi (bkz. sayfa ) 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No.

39 KR46 C (ir k sa somun blok ile) KR46 D ( ki k sa somun blok ile),, 4, L LM ray uzunlu u 9 x n-6,6 delgi geçifli ø havfla x 6, derinlik -M6 x derinlik, ø0h ø44 4 øh 0, 4-M x derinlik Vidal bilye taraf 00 x n-m,6 x 4 derinlik H (n-)00 (H) ,MIN ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi) 0 (n-)00 (0) 4-M4 x derinlik 0 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda , 4, 9, PCD ki somun blo u kullan ld nda Görünüm 4 ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H irimin Toplam rl (kg) n n Tip C Tip D Tip C Tip D ,, 6,,, 0, 4, 4, 44, 4, 64, 4, ,,6 9,9,,4 4,9, 9,4 0,,, * KR46 D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

40 KR46 (Kapakl ) KR46 (ir uzun somun lok ile) KR46 ( ki uzun somun lok ile) L LM ray uzunlu u 4-M x derinlik 4-M6 x derinlik Vidal bilye taraf x -M x 6 derinlik (arka taraftan) 4-M4 x derinlik 64 6, PCD (0,9) Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L 4,, 6,,, 0, Olas Strok ral Tip Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip, 9,9 9,,9,49,4,9,,9 6,,9 * KR46 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm/0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde Tipi (bkz. sayfa ) 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. 9

41 KR46 C (ir k sa somun blok ile) KR46 D ( ki k sa somun blok ile) L LM ray uzunlu u, 4, -M6 x derinlik 00 x -M x 6 derinlik (arka taraftan) Vidal bilye taraf 4-M4 x derinlik 64 6, PCD (0,9) Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L 4,, 6,,, 0, Olas Strok ral Tip C 4, 4, 44, 4, 64, 4, Tip D 4 irimin Toplam rl (kg) Tip C Tip D,,9 9, 0,09 0,,49,9,9, 4,9, 6,9 * KR46 D nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun.

42 KR0 Standart Özellikler KR0 (ir uzun somun lok ile) KR0 ( ki uzun somun lok ile) øh L 94 LM ray uzunlu u x n-9 delgi geçifli 9, ø4 havfla x,6 derinlik 0 4-M x derinlik H Vidal bilye taraf 4-M x 6 derinlik 00 (n-)00 (H) ø0h 4 0 MIN G 0 (n-)0 (G) 4-M x 0 derinlik 99 6 Meme yönü ir somun blo u kullan ld nda x n-m,6 x 4 derinlik,4 ( ki somunlu blo un bir çift bloktaki mesafesi),, 4 4,4 ki somun blo u kullan ld nda 0, PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral H G irimin Toplam rl (kg) n n Tip Tip Tip Tip ,9,,4, 6,9,6,4, 6,,6 * KR0 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Model Numaralar n n ç klamas KR 0 +0L P Model numaras Vidal bilye'nin ucu (0 mm) Somun blo u tipi 4 LM ray uzunlu u Do ruluk e im 6 Motor varl /yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensör varl /yoklu u 9 Gövde Tipi (bkz. sayfa ) 0 ra gövde varl /yoklu u (bkz. sayfa ) Kontrol No. 4

43 KR0 (Kapakl ) KR0 (ir uzun somun lok ile) KR0 ( ki uzun somun lok ile) 0 9, 0 L LM ray uzunlu u 4-M x 6 derinlik Vidal bilye taraf x -M x 6 derinlik (arka taraftan) 99 (0,9) ,, , 4-M x 0 derinlik PCD Görünüm ölüm - LM Ray Uzunlu u Tam Uzunluk L Olas Strok ral Tip Tip irimin Toplam rl (kg) Tip Tip, 6, 4,6, 6,4 9,9,,6, * KR0 nin olas strok aral, ürün bir çift blokta iki somun blo uyla kullan ld nda geçerli olan bir de er gösterir. Do ruluk E im 6 Motorun varl / yoklu u Kapak varl /yoklu u Sensörün varl / yoklu u (Not) ç klama Sembol Normal Sembolsüz Yüksek do ruluk H Hassas P ç klama Sembol Sa lanmam flt r 0 Sa lanm flt r ç klama Sa lanmam flt r Sa lanm flt r Körükler ile Sembol 0 Sa lanmam flt r ile (OMRON) (SUNX) (SUNX)* (OMRON) (Yamatake)* Sensör Fotosensörü Yak nl k Sensörü Yak nl k Sensörü Fotosensörü Yak nl k Sensörü ç klama ray EE-SX-6 GL-F GXL-NF EE-SX-64 PM-D-00 Sembol * PM-D-00 (Yamatake) ve GXL-NF (SUNX) için normal olarak kapal (NC) bir temas mevcuttur. Detaylar için, THK ile temas kurun. 4

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı)

HSR (Ct E im) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ekonomik Do rusal Hareket Sistemi (CT Sınıfı) Ünlü HSR modelinin ekonomik tasarruf eden serisi yeni eklenmifltir. Tafl ma sistemleri gibi genel do rusal hareket sistemleri için en uygun çözüm! HSR (Ct

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı

3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 3 3-1 3. Kaynak Dikişlerinin Mukavemet Hesabı 3.1. Kaynak Dikifli Hesap Kal nl Kaynak dikifli hesap kal nl "a", farkl kaynak dikifli türleri için Tablo 3.1' de verilmifltir. Küt kaynak

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için Çok Küçük İndüktif Proximity Sensör Subminyatür Sensör zor montaj şartları için mm çap algılama kafası en zor montaj şartları için uygundur 1 mm uzun çok kısa M12 boy muhafaza Uygulamalar Robot kol freze

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../egsk. İtme kuvveti [N]

Ek bilgi Internet:.../egsk. İtme kuvveti [N] Elektrikli eksenler EGK/EGP on derece rijit, kılavuz rayı olarak da kullanılan U-șeklinde çelik profil Entegre yatak ve mil somunlu tașıma sayesinde kompakt tasarım Tekrarlama hassasiyeti 3 10 μm Gelișmiș

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Hijyenik dizayn. Küçük ve kompakt panolar HD. Terminal kutuları HD Kompakt panolar HD Aksesuarlar...172

Hijyenik dizayn. Küçük ve kompakt panolar HD. Terminal kutuları HD Kompakt panolar HD Aksesuarlar...172 Küçük ve kompakt panolar HD Terminal kutuları HD...170 Kompakt panolar HD...171...172 Rittal Katalog 34/Endüstriyel panolar 169 HD aksesuarları Sayfa 172 Sistem aksesuarları Sayfa 507 KL paslanmaz çelik

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Mini kızak SLTE, elektrikli

Mini kızak SLTE, elektrikli Hassasveverijityatak Serbestçe programlanabilir pozisyon, hızvehızlanma SFC-DC motor sürüçüyle uyumludur SLTpnömatikminikızaklaaynı arayüzler I/O, Profibus veya CANopen ile kontrol Konfigürasyon, devreye

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10.

1 Veriler. www.hilti-me.com Profis Anchor 2.4.9 Şirket: Öneren: Adres: Telefon I Faks: E-posta: Sayfa: Proje: Alt Proje I Pos. No.: Tarih: 27.10. Öneren kişinin yorumları: 1 1 Veriler Ankraj tipi ve çapı: HUS-H 14 Efektif gömme derinliği: h ef = 90 mm, h nom = 110 mm Malzeme: 1.5523 Değerlendirme Servisi Raporu: Hilti Teknik Data Verildiği Tarih

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../egsa. Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok İtme kuvveti

Ek bilgi Internet:.../egsa. Ürün gamına genel bakıș Versiyon Boyut Strok İtme kuvveti Dinamik ve hassas Vidalı mil tahrikli 300 mm ye kadar kısa stroklar Eksenel veya paralel motor bağlantısı Yedek parça servisi Onarımservisi Ek bilgi Internet:.../egsa Ürün gamına genel bakıș Versiyon Strok

Detaylı

Accurax lineer motor ekseni

Accurax lineer motor ekseni ADR RL-EA-AF-@ Accurax lineer motor ekseni Gelişmiş lineer motor ekseni Yüksek etkili demir çekirdekli lineer motorlar ve mıknatıs kanalları standart lineer motor ekseninde 00'ün üzerinde çeşitliliğe sahiptir.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

HA01 L Ankraj. Teknik Detaylar. Teknik Detaylar HA01-301 30 36 HA01-351 35 41. 2 HA01-401 40 100 156 110 M 8x80 4 46 HA01-451 45 51 HA01-501 50 56

HA01 L Ankraj. Teknik Detaylar. Teknik Detaylar HA01-301 30 36 HA01-351 35 41. 2 HA01-401 40 100 156 110 M 8x80 4 46 HA01-451 45 51 HA01-501 50 56 HA01 Ankraj afl y c utucu Plastik üp Malzeme: Paslanmaz Çelik 1.01 (A2) & 1.01 (A) Yük Rüzgar Bas c R. Emmesi D. Ölçüsü Pim Çap Ankraj Boyu Ankraj al. (mm) (N) Fwp (N) Fws (N) (mm) (mm) (mm) (mm) HA01-01

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

CNC DİVİZÖR KATALOĞU.

CNC DİVİZÖR KATALOĞU. CNC DİVİZÖR KATALOĞU www.yildiriakina.net 2017 serisi Yeni Tasarım CNC Divizör GXA - S Süper Pnomatik (Pnomatik Frenli) tabla çapı yeni tasarım dikey ve yatay bağlantı sonsuz dişli aktarma süper pnomatik

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND.

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. MARSTAND ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 210 MarStand Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ Bu sayfada mekanikte en fazla kullanılan formülleri bulacaksınız. Formüllerde mümkün olduğunca SI birimleri kullandım. Parantez içinde verilenler değerlerin birimleridir. GÜÇ-TORK T: Tork P: Güç N: Devir

Detaylı

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Hortum Üretim Operatörü

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND.

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. - ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. MARSTAND ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 210 MarStand Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı

Detaylı

Demir 10X Demir 10X Demir 10X Demir 15 X

Demir 10X Demir 10X Demir 10X Demir 15 X Statik Mekanik Esneklik modülleri Neler ö renebilirsiniz Young modülleri Gerilim Deformasyon Poisson oran Hooke kanunu lke: Düz bir çubuk iki noktadan desteklenmektedir. Merkezine etkiyen bir kuvvet ile

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar Tip Kitapç 09-/1- BOAX -B Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal 0-0 Maks. gövde dayan m bas nc 1 bar -00 Maks. gövde dayan m bas nc bar izayn N9 ve ISO1'e göre Uygulama Alanlar Binaların

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir.

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir. ÖRNEK 1: Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde uygu kaması ile eksenel yönde İse bir pul ve cıvata ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 1 kw ve devir sayısı n=500 D/d olup uygu kaması A formuna

Detaylı

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28776 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com SV-H Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - H/8H/11H SV-H Sister Dik leme Merkezleri kompakt yap s sayesinde yük h z ve ilerleme kabiliyetine sahiptir. lü i mili tahrik sistemiyle özellikle

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Accurax G5 servo motorlar

Accurax G5 servo motorlar ADR R88M-K@, R88M-KH@ Accurax G5 servo motorlar Doğru hareket kontrolü için servo ailesi. 15 kw'ye kadar genişletilmiş güç aralığı. Standart ve yüksek ataletli servo motor modelleri Modele bağlı olarak

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

Yeni Doğruluk Standartları ile uyumludur. Kafesli Bilye LM Kızağı SHS. Kafesli Bilye Efekti Global Standart Boyut. CATALOG No.

Yeni Doğruluk Standartları ile uyumludur. Kafesli Bilye LM Kızağı SHS. Kafesli Bilye Efekti Global Standart Boyut. CATALOG No. Yeni Doğruluk Standartları ile uyumludur Kafesli Bilye LM Kızağı Kafesli Bilye Efekti Global Standart Boyut SHS CATALOG No.25-11TR Bilye Kafesi Etkisi Daha önceki bilye yatakları bilye kafesi içermeyen

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Vidalı bağlantılar. Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler. Sürtünme mafsalları ve kelepçe mafsallarının birleşimi

Vidalı bağlantılar. Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler. Sürtünme mafsalları ve kelepçe mafsallarının birleşimi Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler Vidalı bağlantılar ile ilgili genel bilgiler Vidalı bağlantılar sürtünme mafsalları, kelepçe mafsalları veya ikisinin birleşimi olarak yapılabilir. Bir sürtünme

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

Handling modülleri HSW

Handling modülleri HSW Handling modülleri HSW 90 açıda tam pick & place için kompakt ünite Son derece kısa çevrim süreleri Kompakt tasarım Basit planlama, montaj ve devreye alma Kapsamlı montaj, sensör sistemi ve adaptasyon

Detaylı