AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYETLERLE MÜBTEDA -HABER"

Transkript

1 AYETLERLE MÜBTEDA -HABER Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م ها م ا م ا م ع ا Tur,8 م ما Takdiren Bakara,196 م ذ م و ا م ما م ذ ا م ا ر و Lafzan أل م وع مر هبا أل م وع مر هبا م مشد ا هك وف ذر ا Tevbe,97

2 Müfret haber,mübteda ise Allah lafzıdır. Haber Mübteda Ayet no Ali İmran,167 Nisa,25 Nisa,45 Bakara,96 Bakara,234 Yunus,46 ه للاا ه م وع م ها ه للا ها م وع م ها ه للاا ه م وع م ها ه للا ها م وع م ها ه للاا ه م وع م ها ه للا ها م وع م ها و ال ل ه و ر ص ي ه للاا ه ص ي و ر ه للاا ه م م ررا م ه للا ها م م ا م و م ه موا م م ررا ه للاا ه مش م ردا ه للا ها مش م ردا ه للا ه م ر م ه للا ه م م ر م م م و م ه م ه للا ه م ر م ه و م ه للا ه ه للا ه للا ه م م ه للا م م ه للا ه م ه للا ه ه م ه للا ه ه و مر ه للا ه مر ه للا ه م م ر م ه و م م م وف م م ه م م م م م م م م م م عاا م م وف م م ر م م ر م م ه م و م م و م م و ر م م م ا مع را ها مع را Nur,18 ا مع را ها ا موا مع را Nur,28 ا مع را ها ما مش عا مع را Nur,64 ا مف ه را ها مف ه را Bakara,218 ا يا ها يا Bakara,263 ا اي ر ها اي ر Bakara,19 ا را ها را Bakara,72 ا مع را ها ما مش عا مع را Nur,35 Mübtedaya hemze lam bitişmiş ve haber müfret Haber Mübteda Tevbe,97 أل م وع مر هبا مشد ا أل م وع مر هبا مشد ا هك ذر ا من مف م ق ذ İsra,21 مرا وك هرا مر ها وك هرا Kıyamet,14 وا من من هوا مرا ما وا من من هوا مع ان م من ما مرا Duha,4 مرا ررا مر ها ررا مكا ا وأل ه Mübteda muzaf, haber müfret Haber Mübteda Yusuf,109 ما هاا ا م مر ما م و ررا ا م ما ها م و ررا مر و م م م و م و م ه م م م م ر م و م ر ه م ه م و م و م ه م م و م م م ه م م ه م ر ر م م ر و م ه و م م م م مر م مر م ا ما اا وف م ي م ما ا أل م ما موا هك ن ه وا موا ا ا Enam,81 Mübteda kül den oluşuyor ا هك ياا هاق م ن من ه موا Bakara,116 هك يا ق م ن من ه موا ق ه ا هك ياا ن م مر رصاا من م مر Taha,135 هك يا ن م مر رصا Enbiya,93 هك يا موا مي مط ر ا مره ه ا وا هك ياا ا موا Yasin,32 هك يا را موا هك ياا ا را مد ا هر موا هك يا وج األ م عا من ه للا ذ وج هك يا Rad,2 İsra,84 هك يا م و م ها ق ه و ا هك يا م و م ها مع م ا مش مك من م ما Enbiya,33 هك يا م ون م ه موا ا هك ياا م اا م م عكا م ون م ه موا Bakara,285 هك يا م ما ا هك يا م م ا م ه للاا ما م م آل م من م ما Nur,41 هك يا مع م ما ا هك ياق م ودا مع م ما مص م ل م ها

3 Neml,87 هك يا م م و ا ه ا م هك يا م م و ها م م مر ما Mübteda zamire muzaf Haber Mübteda و م م م و م م م م ه للا ه م م ر و و م م ه للا ه م م م م م م م م م م م و م م م م م و م و م وق و م م م م م ر م ه م م ر م م م و م و م م و و م و ه و م م م وق م م م م وق م وف م ما م ه م م م م و ه و ر م ه م م م م ه م و م م م م م م ه و م م ه و م م م ه م م م م م م و ه و م م ه م و م و ه م م م و م م م م ه و م ه و م م م ه م م و م و ه و م و م ه و م م و م ه م ون م م و İmran,40 Ali مر مع ق م ررا ا مر ا مع ق م ررا ا م موا واا مي ه ا ون ما ا Tevbe,129 ون ما ا Şuara,188 وع ها ق م ما ا وع ها ا مكا مع ا هك ما مش عا مف م اي ر Sebe,21 مب ا مف م اي ر Kaf,22 هرا مد ردا اا م هر ما ما مد ردا Alak,3 مب ا وأل م وك مر ها مر ا مكا وأل م وك مر ها Bakara,206 ون ها ها ا م ون ها ها ا ها İmran,45 Ali ها من هيا ها من هيا Hac,13 ه للارا مر هبا ود هع ا ا مر ها مر هبا ان ر Haber şibh cümle olup öne geçmiş Haber Mübteda ا ها را ا اا م ما عدا Nisa,12 راMuahhar ا ا ا ها ردا ها را Nisa,176 ردا-ا را ا ا ها وص ربا ود هع ن م ها ا مد Enam,71 وص ربا ا اا م ها أل م ا ون ا أل م İsra,110 وا ها هاا ها موا ا هاا Tur,39 ا ها مج ما من هااا م ا مرا مك وأل م وع م ل ما Rahman,24 مج ماreddakumا maz ا هاا م ا د ا را Hac,9 را ا ا م م ها مع م ربا م را Nisa,14 مع م ربا ما ه Kehf,26 م و ها ما ه ا م ها م و ه ا رن م م ماا م وأل م و م ا م ا م ها م ا م ا م ع ا Tur,8 م ا م ع ا ما ه Bakara,25 م و م را م ه وا م م ه واا م م ا م و م را ط م ر مر را مه ه واا م م ا م م هد موا Bakara,62 م و هرا م ه وا اا م م ه وا م و هره ه وا مع مدا م م م وا م ما م و ر ا مع م و م وا Yunus,64 و ه ون مر م ه وا م ه ها و ه ون مر اا م ا و م ما د ون م ا ما م ا ا م مر ما Yunus,41 مع م م م اا مي ه ا م ا مع م م ا م م ه وا مع م ه ه وا م ما ه للا ما و م ون مر ها م و م و مر هبا Bakara,115 و م ون مر ها ما ه للاا م İmran,97 Ali م ا ما ه للاا م ا م ما ه للا ما مع م ا ر ماا م ا و م و ما Maide,17 ه و هكا ما ه للاا م ا م ما ه للا ما ه و هكا رن م م ماا م أل م و م ا م و ا مة ر م ه ا / li külli ümmetin dmektr م م ه ا م و مة راه ه ما ه م م م Bakara,148 Rad,42 هع وي م من ا م م و ا هع وي م ا رد ما Muhammed,10 م وث م ها م و م ا م مر ما ا م م و م ا م مر م ا م وث م ه م Araf,34 م م را م ه ما م م ه ما ه ر عةا م م را Yusuf,72 م و ها من ا م م م ا م ا م ما م و ها م م عرا م من م وا م ما م مع را م ما Bakara,196 م ذ mukadderا م ما ا م ما م ذ ا م ا ر و emmaz ا مع مد ها م و ررا مع م را Enfal,28 م و ررا مع مدا ه

4 م و ه م و ه م م ه ه للا ه م و ه ه للا م و م م م م م ه للا ه م و ه م و ه م و م ه م و م م مةا ه للا ه م ه م ه للا م ه م م م م و م عبا ه للا ه م و م ه للا م و م م ه للا ه م وي م م ه للا م وي م ه م م و م م م و ه م ه ه للا ه ه م م ه للا ه م ه و م م م ه للا ه ه م م ه للا ه م م م م ه للا ه م م م ه للا م م ر م و و ه للا ه ه م م ه للا ه م ه للا ه م و م ه للا م و و و م مر ه للا ه ه م م ه للا ه م ر م م ه للا ه م و م ه للا م و و ر م م ه للا ه م م م ه للا م م م م ه للا ه م و ه م ه للا م و ه م م ه وا ه للا ه م م م ه و م م م ه ر م ر م م ر م م ر و ه م م م و م و م و م م م م م م م م م ا م ل م را مع وا مكن م ا وا م ل م را مع وا Enam,54 HABERİN CÜMLE OLDUĞU YERLERE ÖRNEKLER Mübteda Allah,haber muzari cümlesi haber mübteda ا ها ها ونن م ها وا هد ه ه وا Bakara,15 ا ها Bakara,113 اا م ه للاا ها ها وا ما وي م Bakara,212 ا ور ها ا ها ور ها ا من ا مرا من Nur,38 ا مد ا ها مد ا ا من Bakara,213 ا ها ا ها ا هني ها ما ور موا Bakara,245 ا وؤ ا ها وؤ ا ها ا من Bakara,247 ا مع هفا ها مع هفا ا من Bakara,261 ا هد هك ا ها هد هك ا وف م مر ذا ها ما م ا ل ذ Bakara,268 ا ا ا ها ما ا ف م من ما Bakara,205 ا مد ا ها ما مد ا وي م ما ا م ما Bakara,264 ا ا ا ها ما ا ما Ali İmran,57 ا مد ا ها ما مد ا وي م ما ما Bakara,258 Mübteda Allah,haber mazi cümlesi Haber Mübteda ا مرن م ا ها مرن م ا Araf,28 ا مك من ا ها مك من ا ا مك من Nisa,88 ا موا وا اق ه ا ه للاا ها موا وا Yunus,59 Mübteda ene zamiri,haber müfret (mebni haber mübteda mübteda) ا من م ا ن ر هبا رر ها ن ر هبا من م Bakara,160 ا من م وا ها ون ما ها من م Enam,163 اق م ما من م وا ررا ها وين م ا ان ر عا وين م ها ا عا ررا من م Araf,12 م م ه م م م و م م و و ه م م و ه و م ه ه م و ه ه و م ه و ه و م ه م و ه ه و م ه و ون م و ه ون م و ه م ه و ه م ه م ه و و ه م و ه و م ه و ه م ه و م ه و م و ه م ه للا و ه و م و ه و م م و ه م م م Araf,68 من م ن م مص ريا ا من م وا وان م مص ريا را Yusuf,59 من م هرا ا من م وا هرا ما Mübteda nahnu zamiri,haber müfret (mebni mübteda) Haber mübteda Bakara,11 ن م ها موا اق م وا من ر ان م ا موا Bakara,14 ن م ها ونن م موا ا من ر ان م ا ونن م موا من ر ان م اا م مة راا م ل ما وف ه ورا Bakara,102 ن م ها ا م ا مة ر ا من م ا ها ون موا ون موا ن م ها Bakara,133 Bakara,138 ن م ها مع مد موا ا من م ا ها مع مد موا Bakara,139 ن م ها موا ا من م ا ها موا ان م ا من ها ما من ها ن م ها İmran,52 Ali ا من م ا ا مكا ا ا ن م ها Bakara,247 Mübteda ente zamiri,haber müfret (mebni mübteda) Haber mübteda

5 Bakara,32 من ما و م م ها ا من م ا و م م ها و م م ها Bakara,127 من ما رن م ها ا من م ا رن م ها و م م ها Bakara,128 من ما ن ر ر هبا ا من م ا ن ر ر هبا رر م ها Bakara,129 من ما م م ها ا من م ا م م ها م م ها Bakara,286 من ما م و ال من م ا م و من م اا م ن ه ورن م ا مع م ا وي م و ما و م ا م مر ما Maide,109 من ما مع ل ر ها ا من م ا مع ل ر ها و ه ه مبا Maide,117 من ما مش م ردا من م ا مع م ا هك ما مش و عا مش م ردا Maide,114 من ما م و هرا من م ا م و هرا رر مق م ما Maide,116 من ما مع ل ر ها ا من م ا مع ل ر ها و ه ه مبا Yusuf,101 من ما م م م ا من م ا م م م اا م ا د ن ه م ا م ا م مر ما Yusuf,90 من ما ه ه هفا ا مأل من م ا ه ه هفا Mübteda huve zamiri,haber müfret (mebni mübteda) Haber mübteda ر م ر م م م م ه ه م ه م م و ه ه ه ما ا ما ه ه ما Bakara,29 ا مه ه ما رر را مع وا رر را ه ه ما Bakara,85 Bakara,61 ه ه ما م و ررا ه ه ما م و ررا وه مط ه وا م و ر ذاا م م روا م ه ا ر ا م م ون ه وا Bakara,37 ه ه ما ن ر ر هبا ه ه ما ن ر ر هبا رر م ها Bakara,112 ه ه ما ه و من را م م ا م و ا م و م ما م و م ها ما ه للا ما مه ه ما ه و من را Bakara,91 ه ه ما و م ا ا مه ه ما و م ا ه م مدق ذا م م ا م م ه وا Bakara,120 ه ه ما و ه مد ا اق ه و ا م رواه ه مد ا ه للا ماه ه ما و ه مد ا Bakara,137 ه ه ما رن م ها ا مه ه ما رن م ها و م م ها Bakara,139 ه ه ما مب ا ا مه ه ما م م ا م م ه وا Bakara,184 ه ه ما م و ررا اا م م ا مط م ر ما م و ذر اا م ه ما م و ررا را ه Bakara,148 ه ه ما ه م م م م ه ا م و مة راه ه ما ه م م م اا م ون م مي ه وا و م و مر ماا Mübteda haza,haber müfret Haber mübteda وق م Bakara,25 ه م م ر م ق م ه واه م م ا ر م ا ه م اه م م ا مص مر را ونن مي م را İmran,51 Ali ه م م مص مر ا ر İmran,138 Ali ه م م م م روا ه م م ا م م روا م ر ماا Maide,110 ه م م م و ررا ه م م ا م را م و ررا م را Enam,25 ه م م م م م هرا ا م وواه م م ا م را م م م هرا أل م ر م ما Mübteda istifham,haber müfret Bakara,26 م م ا م م ا م م ما ر ها م م م ا مث م ل ذا Bakara,114 م وا م و م ها م م و ا م و م ها م ر ا ر م ما م من م مدا ه للاا م Bakara,138 م وا م و من ها ا م م و ا م و من ه ا م م ا ه للا ما مص و ا مة ذ Bakara,245 م وا م ر ا م ا ر م ا ه وي مر ه ا ه للا ماق م ور ذ ا م من ذ ا Mübteda ismi mevsul,haber şibh cümle Haber mübteda

6 Bakara,212 ر م ما ا م و ق م ه وا ا م ر م م ا ري م واا م و ق م ه وا م و ما وي م م م مةا İmran,107 Ali ر م ما ه ه ه ه ه وا م م ر ا ر م م ا و م ر و ا ه ه ه ه ه وا Haber şibh cümle,mübteda ma yı mevsul Haber mübteda Bakara,134 م اmuahhar م م م و مكا ه رة راق م ودا م م و ا م م ا م ا مك من م وا م ه للاا ما م اا م ا رن م م ماا ه للاا م م اmuahhar Nisa,126 ا ر ها م اا م ا رن م م ا Nisa,171 م اmuahhar را ه Nur,11 م اmuahhar م و ه ا م و ه ا ر ا وكن م من ما Necm,24 م اmuahhar م و ل من من موا م وا م و ل من من موا م ا م م ر Mübteda men,haber fiil cümlesi Haber mübteda Bakara,38 م ن م م ماه ه مد ما اا م م ا م م ماه ه مد ماا م ل ما م و ر ا مع م و م وا Bakara,97 م مك موا مع هد ه للا ذ ق ه و ا م ا مك موا مع هد ه للا ذ م م و م م و م م م م و م و م م و م م م م و م و م و م و م و م م ه م و م ه م م م و م م م م رد م ه م م رد م م و م م ر م و م ر م و م م م ه ر مر ذ Bakara,112 ما ها ما ه للاا ا ا ما ها ما ه للاا Bakara,158 را ما ا م ا را ما اا م ا هعف م ما ا Bakara,178 هعف م ما ا اا م ما وعن م مد ا مدا مكا وعن م مد Bakara,178 ا م ا ها مد ا Bakara,181 اا م ا مط م ما ذر مط م ما ذر Bakara,184 اا م ا مك موا ا مك موا Bakara,184 م م م م م ه رن و م م م م م م م و م و م م م ر م م م م ر م وث م و ه و م م م م م م م م ما و و ه م ه ه ه م ه ه م و م م ه م م وف ما و و ه م و ه م و م م م م و م ه م م و م ه م ون ه و م ون ه و م ه م م ه Bakara,185 مش مدا اا م ا مش مدا ها مرا Bakara,203 رج ما اا م ا رج ماا م ا ما Bakara,203 مرا ا ا مراا م لا ما مع ما Bakara,121 وف ه ورا ا وف ه ورا ماا م مكاه ه ها Mübteda ene,haber fiil cümlesi Haber mübteda ا من م وا ن م ا من م ن م من ما Yusuf,45 ا من م وا ها مع ان ر من من ما ا Yusuf,51 من ما ن م ور مكا من م ا ن م ور مكاا م ون م وا Taha,13 من ما مكا ا من م ا مكا ما Neml,39 Mübteda entüm,haber fiil cümlesi Haber mübteda ا منن ه وا موا موا منن ه وا Bakara,42 منن ه وا موا من م مبا موا من م مبا منن ه وا Bakara,44 منن ه وا هر موا هر موا منن ه وا Bakara,50 م م م م م ه ون م م و ه م ه ون م م و ه ه و م م ه و م م و م و ه م ه م Bakara,84 منن ه وا ون هد موا ا منن ه وا ون هد موا İmran,101 Ali منن ه وا ا مع ا منن ه وا ا مع وا Neml,54 منن ه وا هر موا منن ه وا هر موا Mübteda hum,haber fiil cümlesi Haber mübteda ي وق ن ون ه م ي وق ن ون ه ه وا Bakara,4 اه ه وا من ه موا من ه موا ه ه وا Bakara,38 اه ه وا هر موا هر موا ه ه وا Bakara,48

7 م و م و م و م ه م و م ه ه م ه م ه م و م م ه م م و م م ه م و م م ه و م م و م م ه م م و ه ه م و ه م ه م م م و م م م ه م م و م م م ه م م و م م و ه م م م و م م و ه للا م ه م م و ه م و م ه م م ه م ه م م م ه م ه م ر م ه ه و م م ر م ه ه م م ر ما ه م م ه م ه و م م اه ه وا من ه موا من ه موا ه ه وا Bakara,62 ه ه وا موا موا ه ه وا Bakara,75 اه ه وا هر موا هر موا ه ه وا Bakara,86 Mübteda ulaike,haber isim cümlesi Haber mübteda Bakara,27 ما ه ه ها هر موا ا مكاه ه ها هر موا Bakara,121 ما ه ه ها هر موا ا مكاه ه ها هر موا Bakara,157 ما ه ه ها ون م هد موا ا مكاه ه ها ون م هد موا Bakara,157 ما مع وا مص راا مكا مع وا مص راا ا مكا مع وا مة ها ا Bakara,161 ما مع وا ا مة ه Bakara,177 ما ه ه ها هن ري ه موا ا مكاه ه ها هن ري ه موا Bakara,202 ما وان م را مكا وان م را Bakara,229 ما ه ه ها موا اا م مكاه ه ها موا İmran,10 Ali ما ه ه وا مق ه ها ا مكاه ه وا مق ه ها İmran,82 Ali ما ه ه ها وف م مي ه موا اا م مكاه ه ها وف م مي ه موا ه و م م ر ه م ر م ه و م م م ه م م ه م م ه م م ر م ه م م ر ر م م ه م م ر م م و م ه م ر ر م م م ه م و م ه ر م ه م م م م م ر م م م ر ه م م م م ه م م م م ر ما ر م م م و م و م و ه ر م م و ه ر م م ه م ر ر م م ه م م م و م ه İmran,90 Ali ما ه ه ها موا ا مكاه ه ها موا İmran,105 Ali ما وا مع ربا ا مكا وا مع ربا مع را Mübteda ellezine,haber cümle Haber mübteda ا ا ا مكف م هر واا م مي ه موا مي ه موا ما Bakara,26 اا م ا ا واا م موا موا ما Bakara,26 Bakara,39 ما مكا وص هبا ا مكف مر وا مك وا ا مكا وص هبا Bakara,146 ما مرا ه ن ما ا ه ه ها من م مبا مرا ه ن ما İmran,7 Ali ما ا م من ر موا اا م ا اا اق ه وا راا م من ر موا ر م ه م ه ه م ر ر م م ه م ه ه م ذ ر م ه م م م ر ر م م م ه م م ه ر م م ه م و ه و م ه م و ه ه و م ه و ه و م ه م و ه ه و م ه و م و م وث م و م و م وث م ه م ر م ه م م ه م ر م م ه و م م ه م و م م ون م م و ه ما ه للا ه م م ر م ه للا م م م م م م م م م و ه مر م و ه مر و م و م م و م و ه م م م ه م م ه م م İmran,56 Ali ما ا م مع وا ا م ا ا مكف م هر واا م مع وا مع İmran,57 Ali ما ا م ما م وا ا ا ا مع وا مااا م ما م وا Mübteda hasr sebebi ile önde Haber mübteda Bakara,11 ن م ها موا ا من ر ان م ا موا Bakara,14 ن م ها ونن م موا ا من ر ان م ا ونن م موا Bakara,275 ها ها من ر ا ها ها مر ا ردا را را را ردا İmran,144 Ali ا من م ها ا ا ها د ا را من م ها هر Ali İmran,185 ا من ر ا ها را ردا ا ا Nisa,171 Araf,184 ه ه ما ن م ررا ا وواه ه ما ران م ررا را Tevbe,28 ون هك موا ن م مج را ا من ر ا ون هك موان م مج را ا من ر ا ا ما ه للاا Yunus,20 ها ما ه للاا Haberin takdiminin caiz olduğu yerler Haber mübteda وا مع رباع را وا مع ربا Bakara,7 Bakara,10 مع م ربا م ه وا ا م م ه ا مع م ربا م م را Bakara,25 م و م را م ه وا ا م م ه واا م م ا م و م را ط م ر مر را

8 Bakara,49 م ل ا م ا م م ه ا ما م ا م م ه ا م ل ا م ا ر م ه وا مع م را Bakara,90 مع م ربا م و م ا م مر ما ا م م و م ا م مر م ا مع م ربا م را Bakara,62 م و ر م ه وا اا م م ه وا م و هره ه وا Bakara,114 مع م ربا م ه وا م م ه واا م ا ا م مر ما مع م ربا مع م را İmran,97 Ali م راا ا م ما ا م ما م راا م م م راا AYAR

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Cenaze namazının kılınışı

Cenaze namazının kılınışı Cenaze namazının kılınışı ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 فة صلاة اجلنازة» باللغة ارت ية «بن صالح العثيم مد رمجة: مد مسلم

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Şiddetli soğuk günlerde cünüplükten arınmak için teyemmüm almanın hükmü. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Şiddetli soğuk günlerde cünüplükten arınmak için teyemmüm almanın hükmü. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Şiddetli soğuk günlerde cünüplükten arınmak için teyemmüm almanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-433 اتليمم من اجلنابة أيام

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid!

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid! İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 2 الت ح ية والت عا رف SELAMLAŞMA VE TANIŞMA الوحدة ال ي و م الأ ول يف ا : ال د رس الأ ول مل د رسة تهيد م 1.DERS: OKULDA İLKGÜN GİRİŞ

Detaylı

HAC KURBANI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

HAC KURBANI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER HAC KURBANI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Ahmed el-ammârî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Mehmet Salih Köse 0-433 اكم اهدي» اغة ارت ية «مد بن أمحد اعماري رمجة:اممد مسم شاه مراجعة:اممد

Detaylı

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573)

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573) AVÂMİL RİSÂLESİ ر سا ل ة ال ع وا م ل İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/1523-981/1573) Çeviren: MUSA ALAK İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı Okutmanı

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI لاي ب ن قق صص ] ريك kish [ Tür kçe Tur Râşid b. Hüseyin el -Abdulker im 0Ter ceme0t 0T: 0TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 لاي ب قق صص» اللغة الرت ية «ن راشد

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Sel ve yağmur sebebiyle öğle ve ikindi namazını gecenin sonuna ertelemenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 تا ر الظهر والعرص

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Havanın soğuk olması sebebiyle namazları birleştirmenin hükmü

Havanın soğuk olması sebebiyle namazları birleştirmenin hükmü Havanın soğuk olması sebebiyle namazları birleştirmenin hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم مجع الصلوات بسبب الربد

Detaylı

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir?

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 204-436 هل يللة القدر ثابتة يف يللة معينة من

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 87. SOHBET Çeşitli kardeşlikler vardır: İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 Din kardeşliği, Aynı Ana-Baba'dan kaynaklanan kardeşlik, İş kardeşliği, Memleket kardeşliği, Yol kardeşliği, İnsan kardeşliği. Burada esas kardeşlik

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

ALLAH IN DİNİ HAKKINDA RE YE, ZANNA VE ASLI OLMAYAN KIYASLARA DAYANARAK İLİMSİZCE GÖRÜŞ BEYAN ETMENİN NEHYEDİLDİĞİNE DAİR GELEN HABERLER

ALLAH IN DİNİ HAKKINDA RE YE, ZANNA VE ASLI OLMAYAN KIYASLARA DAYANARAK İLİMSİZCE GÖRÜŞ BEYAN ETMENİN NEHYEDİLDİĞİNE DAİR GELEN HABERLER ALLAH IN DİNİ HAKKINDA RE YE, ZANNA VE ASLI OLMAYAN KIYASLARA DAYANARAK İLİMSİZCE GÖRÜŞ BEYAN ETMENİN NEHYEDİLDİĞİNE DAİR GELEN HABERLER www.tavhid.org 1 ب بي س ل ب ا ر ل س م ال ب ا ر ل ب بي ف ا م ال ه

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi?

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 هل لك من مد يده ستحق الز ة» اللغة الرت ية «بن

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Sağlık Yüce Rabbimiz yaşadığımız şu dünyada sayısız birçok nimet vermiştir. Kur an-ı Kerim de bu husus şöyle ifade edilmektedir.

Sağlık Yüce Rabbimiz yaşadığımız şu dünyada sayısız birçok nimet vermiştir. Kur an-ı Kerim de bu husus şöyle ifade edilmektedir. Sağlık Yüce Rabbimiz yaşadığımız şu dünyada sayısız birçok nimet vermiştir. Kur an-ı Kerim de bu husus şöyle ifade edilmektedir. هن و ور فح ن حه م ن و ح و هن ت م او ت ن إ Allahın nimetlerini saymaya kalksanız

Detaylı

ا ا ق ل ح ل ا ق ا ل ل ا ا ح ل ا ح لا ا ا د ا ح ل ا ر د

ا ا ق ل ح ل ا ق ا ل ل ا ا ح ل ا ح لا ا ا د ا ح ل ا ر د KURBAN İBADETİNİN TARİHİ ل ا ح ل ا ح ل د ا لل ا د ا لل ا د ا ا ا د ل ا د ا ل د ا ا ا ل ل ا ا ح ل ل ل ا ح ل ا ل ل ل ا ب ح ل ا ا ا ل ا ل د د د ا ل ا ل ا د ا ل ا ا ل لي د ق د و ل ا د ا ل ا ا لي د د و ل ا

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Bir erkeğin,yabancı (namahrem) bir kadınla tokalaşmasının hükmü ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 حكم مصافحة لرجل للمر لا جنبية»

Detaylı

Âşûrâ Gününün Fazîleti Yeni Yılın Başlangıcı ve Nefis Muhasebesi

Âşûrâ Gününün Fazîleti Yeni Yılın Başlangıcı ve Nefis Muhasebesi Âşûrâ Gününün Fazîleti Yeni Yılın Başlangıcı ve Nefis Muhasebesi ] ريك Turkish [ Türkçe el-kasim Yayınevi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 203-434 فضل وم اعشوراء... عام اجلديد و اسبة انلفس»

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

İBNÜ N-NAHVÎ VE EL-KASÎDETÜ L-MÜNFERİCE Sİ *

İBNÜ N-NAHVÎ VE EL-KASÎDETÜ L-MÜNFERİCE Sİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 75-79, ANKARA-TURKEY İBNÜ N-NAHVÎ VE EL-KASÎDETÜ L-MÜNFERİCE Sİ * Mehmet Sadi ÇÖĞENLİ ** a)hayatı: İsmi, Ebü

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin Bir kimsenin doğum gününü kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم االحتفال بعيد ميالد الشخص «باللغة الرتكية» حممد

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 الرد ىلع من يرى أن االحتفال

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi]

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi] ب س م ا ال رحم ن ال رح يم ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ال ع ظ يم ال ك ر يم ال ذ ي لا ا ل ه ا لا ه و ا لح ي ال ق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه ا لل ه م ا ن ت ال سلا م و م ن ك ال سلا م

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

"Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif)

Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz(hadisi-şerif) "Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif) -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- ر ب ن ا لا ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ين ا أ و أ خ ط ا ن ا.ر ب ن ا و ل ا

Detaylı

Selâmın önemi ve selâmı almak

Selâmın önemi ve selâmı almak Selâmın önemi ve selâmı almak [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 أههية الصالم ورده «باللغة الرتكية» حمهد صالح املنجد ثرمجة: حمهد

Detaylı

الصوم يف ابلالد اليت فيها انلهار أطول من الليل. İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu اسم املؤلف اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

الصوم يف ابلالد اليت فيها انلهار أطول من الليل. İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu اسم املؤلف اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 1436 GÜNDÜZÜ GECESİNDEN DAHA UZUN OLAN ÜLKELERDE ORUÇ الصم ف ابلالد الت فها انلهار أطل من اللل باللغة الرتكة İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu اسم املؤلف اللجنة ادلائمة للبحث العلمة اإلفتاء Çeviren

Detaylı

Arapçada Kurban kelimesinden ziyade udhiye kelimesi kullanılır, çoğulu edâhîdir. Kurban kesilen güne yevmü'l-edha, denir.

Arapçada Kurban kelimesinden ziyade udhiye kelimesi kullanılır, çoğulu edâhîdir. Kurban kesilen güne yevmü'l-edha, denir. KİTAB-I MÜBİN DE KURBAN Kurban nedir? Kurban kelimesi, Türkçeleşmiş Arapça bir kelimedir. Arapçada bu kelimenin sözlük anlamı, mastar olarak yaklaşmak, isim olarak ise yakınlık sağlamaya vesile olan şey

Detaylı

DÖRT SORU. Muhammed b. Ahmed el-ammârî. Terceme : Muhammed Şahin. Tetkik : Âdem Adıyıl

DÖRT SORU. Muhammed b. Ahmed el-ammârî. Terceme : Muhammed Şahin. Tetkik : Âdem Adıyıl DÖRT SORU ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Ahmed el-ammârî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Âdem Adıyıl 202-433 الا سي لة الا ر عة» اللغة الرت ية «مد بن أمحد العماري رمجة: ممد مسلم شاه مراجعة: آدم أدييل

Detaylı

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 أهمية يوم مودل انليب

Detaylı

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ 1 KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ HARF-İ MEDD HARF-İ MED = (UZATMA HARFİ ) Bazı şartlarla kendisinden önceki harfi harekesi doğrultusunda uzatan harflere denir. Bunlar üç adettir. Elif ( ا ) Vav و) ) Yâ

Detaylı

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü [ حريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ن

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

EV SOHBETLERİ Ders PEYGAMBER VE PEYGAMBERLİK

EV SOHBETLERİ Ders PEYGAMBER VE PEYGAMBERLİK 60. Ders PEYGAMBER VE PEYGAMBERLİK Allah u Teala Hz.leri insanı varlıkların en şereflisi ve değerlisi olarak yarattı. Ona akıl, irade (dileme), düşünme, anlama gibi çok önemli yeteneklerle donattı. Bu

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki:

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Question Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim verilmiştir. (İsra, 85). Birincisi, neden Hz. Peygamber (s.a.a)

Detaylı

1 Doç. Dr. Halil Altuntaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 2 Nisa, 4/ Tâhâ, 20/15. 4 Enbiya, 21/104.

1 Doç. Dr. Halil Altuntaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 2 Nisa, 4/ Tâhâ, 20/15. 4 Enbiya, 21/104. AHİRET GÜNÜNE İMAN 1 Ölüm denen gerçek her gün yaklaşıyor. Her geçen gün, yaşlı olsun, genç olsun, bütün insanların ömür takviminden bir yaprak daha düşürüyor ve herkes kaçınılmaz biçimde hayatının sonuna

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir?

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? ما حكم ستقبا لقبلة ستدبا ها حا قضا حلاجة ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 9. İHSAN SOHBETİ KONU : KİTAPLARA İMAN Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret ettik. Kısacası Meleklere İman başlığında şu konulara değinmiş idik. Meleklerin Mahiyeti

Detaylı

Ders: 14 Konu: Kader ve Kazaya İman (II)

Ders: 14 Konu: Kader ve Kazaya İman (II) Ders: 14 Konu: Kader ve Kazaya İman (II) Kader ve Kaza konusu ile yakından ilgisi olan bazı hususlar var ki, bunların da yakinen bilinmesi gerekir. Bunlar, İrade, Tevekkül, Hayır ve Şer, Rızık ve Ecel

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 I) SÛRENİN

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

Arafat'ta vakfenin vakti

Arafat'ta vakfenin vakti Arafat'ta vakfenin vakti ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 وقت الوقوف بعرفة» اللغة الرت ية «م صالح املنجد رمجة: مد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma iho arapça 8.sınıf 1.ünite 1.ders sayfa 10 11 12 13 14 15 16 türkçe çevirisi ve alıştırmaların cevapları. م راد : س ج ديد الد رس األ و ل: م د ر ه واق رأ ه ثم اك ت ب في د ف ت ر ك ع إلى الح وار اآلتي ا س

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED (S.A.V)

SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED (S.A.V) 61. Ders SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED (S.A.V) Bir önceki dersimizde Peygamberlere iman konusunu ele almıştık. Bu dersimizde ise, peygamberler zincirinin son halkası olan son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı