HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)"

Transkript

1 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint Abdulmuttalib in oğludur. Allah ın arslanı Hz. Hamza onun dayısıdır. Annemiz Hz. Hatice onun halasıdır. Hz. Ebu Bekir in kızı zâtun n-nitâkayn (iki kuşaklı) lakaplı Esma ile evlenmiştir. Bu bağıyla aynı zamanda Hz. Peygamber in bacanağı olmaktadır. Hz. Ömer in vefatından sonra, halife seçimini gerçekleştirmeleri için tayin ettiği altı kişilik Ashabü ş-şûra (danışma kurulu) üyelerindendir. Bi setten 16 yıl önce doğmuştur. Zübeyir, Hz. Ebu Bekir in İslâm a girmesinden kısa bir müddet sonra müslüman olmuştur. İlk müslümanların dördüncüsü veya beşincisidir. Genç yaşta Müslüman olanlardandır. Zübeyir in babası ölünce, amcası Nevfel onun velâyetini üstlenmişti. Küçük yaşta yetim kalan Zübeyir i, annesi çok döverdi. Amcası da onu savunur, dövmesine engel olmaya çalışırdı. Ancak Zübeyir büyüyüp müslüman olunca, ona karşı bu sevgisi öfkeye dönüştü. Öyle ki, İslam dan dönmesi için onu bir hasıra bağlayıp asar ve ateş yakarak dumanla ona işkence ederdi. Hicreti Zübeyir, 615 yılında Mekkeli müslümanlarla birlikte Habeşistan a hicret etmiştir. Medine ye hicretten sonra muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edildiği zaman Zübeyir ile Seleme b. Selâme b. Vakş kardeş ilan edilmişti. Savaşları Bedir günü müslümanların iki atı vardı. Bunlardan biri Zübeyir e diğeri de Mikdat b. Amr a ait idi. Zübeyir o gün birçok müşriki öldürmüştür ki, bunlardan biri Kureyş in aslanı, Muttaliboğulları aslanı diye bilinen amcası Nevfel idi. Uhud da Resûlullah ın (s.a.) etrafında etten duvar oluşturan birkaç sahabîden birisi de Zübeyir b. Avvam idi. Hendek savaşı devam ederken Kureyza oğullarının ihanetini gözlemek ve onlar hakkında bilgi getirmek için Peygamberimiz iki ya da üç defa Zübeyir i Kureyza oğullarının yurduna göndermişti. O, Hudeybiye de Rıdvan bey atında yer almıştı. Hayber de Yahudilere karşı amansız mücadelede Zübeyir b. Avvâm da yerini almıştı. Yahudilerin meşhur savaşçısı Merhab ı Hz. Ali efendimiz yere serdikten sonra meydana Merhab ın oğlu çıktı. O da bir savaşçı istiyordu karşısına. Bu sefer Zübeyir ortaya çıktı ve vuruşma sonunda oğlunu da Merhab ın yanına cehenneme gönderdi.

2 2 Mekke fethinde hazırlıklar yapılıyordu. Sahabeden Hâtıb b. Ebi Beltea Mekkelilere gizlice bir mektup yazdı ve ulaştırması için bir kadına verdi. Allah (cc), Cebrail vasıtasıyla mektubu Efendimize haber verdi. Allah Resûlü (s.a.) kadına yetişip mektubu almak üzere; Hz. Ali, Mikdat b. Amr ile Zübeyir b. Avvâm ı görevlendirdi. Yermük Vakası gününde Hz. Peygamber in sahâbîleri, Zübeyir e hitaben: Ey Zübeyir! Rumlara şiddetli bir saldırı yap ki, biz de seninle beraber saldıralım dediler. Bunun üzerine Zübeyir (r.a) Rumlar üzerine şiddetli hamleler yaptı. Bu hamleler sırasında, Rumlar, Zübeyir in omuz köküne iki darbe vurdular. Bu iki geniş yara arasında Bedir de yediği bir darbenin çukurluğu vardı ki, oğlu Urve; Ben çocukken bu yaranın çukuruna parmaklarımı sokar, oynardım demiştir (Buharî, Fedâilü Ashâbi'n-Nebi, 13). Zübeyir, Mısır fethinde de önemli bir rol oynamıştır. Nitekim halife Hz. Ömer, 642 de Mısır ın kalesini kuşatan Amr İbnü'l-Âs a yardım için onu dört bin kişilik bir kuvvetle göndermiştir. Mısır ın o zamanki hükümet merkezi olan Heliopolis de Zübeyir tarafından alınmıştır. Halifeler Dönemi Efendimizin vefatının ardından halife seçilen Hz. Ebu Bekir e Zübeyir ve Haşimoğullarından bazı kişiler geç bey at ettiler. Bundan sonra iki buçuk yıllık halifelik döneminde devamlı halifenin emrinde bulunmuştu. Hz. Ömer in halife seçilmesinin ardından ilk bey at edenlerin arasında Zübeyir de bulunuyordu. On buçuk yıllık halifeliği döneminde Hz. Ömer in en güvendiği kişilerden birisi de Zübeyir b. Avvâm olmuştu. Cepheden cepheye koşmuş, İslam ın sarsılmaz bir direği olduğunu ortaya koymuştu. Zübeyir in, Hz. Osman a baş kaldıran Mısırlıların, Medine de gerçekleştirdikleri olaylarda, Osman ın şehid edilişine kadar, bu olaylara aktif olarak karışmadığı, hem kendisinin hem de Hz. Ali nin, halifeyi korumak üzere oğullarını gönderdikleri ifade edilmiştir. Hz. Osman ın şehid edilmesinden sonra, ashabın büyük bir çoğunluğu Hz. Ali ye bey'at etmişlerdir. Zübeyir ile Talha da bey'at edenler arasındadır. Bir müddet sonra halifeden izin alarak Mekke ye geçtiler. Orada toplanan bir grup Hz. Âişe nin ardında Basra ya doğru yola çıktılar. Hz. Ali ye Karşı Tavrı Zübeyir, Talha ve Hz. Âişe nin, Sıffin Savaşında Hz. Ali ye karşı cephe aldıkları görülmektedir. Hz. Ali, onları karşısında görmek istemediğinden ikna etme yollarını arar. Bir ara Zübeyir le karşılaşınca ona; Ey Abdullah ın babası! Seni buraya getiren sebep nedir? diye sordu Zübeyir: Osman ın kanını istemeye geldim der. Hz. Ali; Osman ın kanını mı istiyorsun? Allah, Osman ı öldüreni kahretsin. Ey Zübeyir! Resûlüllah ın sana; Sen haksız olduğun halde Ali ile savaşacaksın dediğini hatırlıyor musun? deyince, Zübeyir; Allah şahidimdir ki bu doğrudur der. Hz. Ali; Öyleyse benimle ne diye savaşıyorsun? diye sorunca Zübeyir: Vallahi bunu unutmuştum, şayet hatırlasaydım sana karşı çıkmazdım, seninle savaşmazdım der. (Beyhakî, Delâilü n-nübüvve, VI, 415) Şehâdeti Bu konuşmadan sonra Zübeyir savaştan çekilerek geri döndü. Medine yolunda kendisini takip eden Amr b. Cürmüz, onu Sibâ vadisinde bir fırsatını bularak şehit etti. Şehid edildiği zaman yaşı, 64 idi.

3 3 Zübeyr in Çocukları Onun on biri erkek toplam yirmi çocuğu vardı. Abdullah, Urve, Münzir, Âsım, Muhacir, Hadicetü'l-Kübra, Ümmü'l-Hasan ve Âişe, hanımı Esmâ bint Ebî Bekir den; Halid, Amr, Habîbe, Sevde ve Hind adlı çocukları Ümmü Halid adındaki hanımından dünyaya gelmişlerdir. Diğer çocukları; Mus ab, Hamza ve Remle, Rebâb bint Üneyf isimli hanımından; Übeyde ve Cafer, Zeyneb bint Mersed isimli hanımından; Zeyneb adındaki kızı, Ümmü Külsüm bint Ukbe adlı hanımından; Hadicetü s-suğra adındaki kızı da Halâl bint Kays adındaki hanımından dünyaya gelmişlerdir. O, çocuklarına şehid sahabîlerin isimlerini vermekteydi. Beş Şehid Hanımı Âtike Zübeyir şehid edildiği zaman Âtike bint Zeyd b. Amr b. Nüfeyl ile evliydi. Bu hanım, ilk önce Abdullah b. Ebi Bekir le evlenmiş, onun şehid edilmesinden sonra Hz. Ömer in kardeşi Zeyd b. Hattâb ile evlenmişti. Zeyd de Yermük te şehit düşünce bu defa Ömer b. Hattâb la onun da şehid edilmesi üzerine Zübeyir (r.a) ile evlenmişti. Âtike son olarak şehitlerin serdarı Hz. Hüseyin ile evliydi. Bunun için Medine halkı: Kim şehâdet istiyorsa Âtike bint Zeyd le evlensin derlerdi. Zübeyir (r.a), cesur ve gözüpek bir müslümandı. Mekke de, Allah için ilk defa kılıç çeken odur. Medine ye hicret ettikten sonra da yapılan tüm savaşlara katılmış, bütün sıkıntılı zamanlarda daima Hz. Peygamber in (s.a.) yanında bulunmuştur. Savaşta gösterdiği üstün başarıdan ve çok iyi ok attığından Allah Resûlü: Hadi at! Anam babam sana feda olsun diyerek memnuniyetini ifade etmiştir. Yine onun hakkında; Her peygamberin bir havarisi vardır, benim ki de Zübeyir dir buyurmuşlardır. Resûlullah dan (s.a.) 38 hadis rivayet etmiştir. Resûlullah ın Havârisi 1- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ه اش م و ح س ن ق اال ح د ث ن ا ش ي ب ان ع ن ع اص م ع ن ز ر ب ن ح ب ي ش ق ا ل: اس ت أ ذ ن اب ن ج ر م وز ع ل ى ع ل ى ف ق ال : م ن ه ذ ا ق ال وا: اب ن ج ر م وز ي س ت أ ذ ن. ق ال : ائ ذ ن وا ل ه ل ي د خ ل ق ات ل الز ب ي ر الن ار إ ن ى س م ع ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ق ول : «إ ن ل ك ل ن ب ى ح و ار ي ا و ح و ار ي ى الز ب ي ر «. Zir b. Hubeyş der ki: İbn Cürmûz, Hz. Ali nin (r.a.) yanına girmek için izin istedi. Ali (r.a.): Kim o? diye sorunca, İbn Cürmûz gelmiş, girmek için izin istiyor dediler. Ali (r.a.) şöyle dedi: İzin verin! Zübeyir in katili cehenneme girecektir. Zira Resûlullah ın (s.a.) şöyle buyurduğunu duydum: Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir dir. [Sahih] (Müsned, I, 89, 102, 103. Ayrıca bk. Hâkim, Müstedrek, III, 414; Tayâlisî, Müsned, I, 137; Ebu Ya la, Müsned, I, 445; İbn Sa d, III, 105; Taberânî, Mu cemu lkebîr, 228, 243)

4 4 Nimetlerden Hesaba Çekileceksiniz 2- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا س ف ي ان ع ن م م د ب ن ع م ر و ع ن ي ي ب ن ع ب د الر ح ن ب ن ح ا ع ن اب ن الب ب ع ن الب ب ق ال : ل م ا ن ز ل ت ث م إ ن ك م ي و م ال ق ي ام ة ع ن د ر ب ك م ت خ ت ص م و ن ق ال الز ب ي ر : أ ى ر س ول الل ه م ع خ ص وم ت ن ا ف ى الد ن ي ا ق ا ل: «ن ع م «. و ل م ا ن ز ل ت ث م ل ت س أ ل ن ي و م ئ ذ ع ن الن ع يم ق ال الز ب ي ر : أ ى ر س ول الل ه! أ ى ن ع يم ن س أ ل ع ن ه و إ ن م ا - ي ع ن ى - ه م ا األ س و د ان الت م ر و ال م اء. ق ال «أ م ا إ ن ذ ل ك س ي ك ون «. Zübeyir b. el-avvâm (r.a.) der ki: «Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız.» 1 ayetleri nazil olunca ben: Ey Allah ın Resûlü! Özel bir takım günahlarla birlikte dünyada bizim aramızda meydana gelen şeyler bize tekrar sorulacak mı? diye sordum. Resûlullah (s.a.): Evet buyurdu. «Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.» 2 ayeti nazil olunca: Ey Allah ın Resûlü! Hangi nimetlerden hesaba çekileceğiz? İki siyahtan yani su ve hurmadan mı? diye sordum. Hz. Peygamber (s.a.): Muhakkak ki hesaba çekileceğiniz nimetler ileride size verilecektir buyurdu. [Sahih] (Müsned, I, 164. Ayrıca bk. Tirmizî, 3236, 3256; İbn Mâce, 4158) (Tercüme, XV, 309) 3- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا اب ن ن ح د ث ن ا م م د ي ع ن اب ن ع م ر و ع ن ي ي ب ن ع ب د الر ح ن ب ن ح ا ع ن ع ب د الل ه ب ن الب ب ع ن الب ب ب ن ال ع و ام ق ال : ل م ا ن ز ل ت ه ذ ه الس ور ة ع ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم- إ ن ك م ي ت و إ ن ه م م ي ت ون ث م إ ن ك م ي و م ال ق ي ام ة ع ن د ر ب ك م ت خ ت ص م و ن ق ال الز ب ي ر : أ ى ر س ول الل ه! أ ي ك ر ر ع ل ي ن ا م ا ك ان ب ي ن ن ا ف ى الد ن ي ا م ع خ و اص الذ ن وب ق ا ل: «ن ع م! ل ي ك ر ر ن ع ل ي ك م ح ت ى ي ؤ د ى إ ل ى ك ل ذ ى ح ق ح ق ه» ف ق ال الز ب ي ر : و الل ه إ ن األ م ر ل ش د يد. Zübeyir b. el-avvâm (r.a.) der ki: «Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız.» 3 ayetleri nazil olunca ben: Ey Allah ın Resûlü! Özel bir takım günahlarla birlikte dünyada bizim aramızda meydana gelen şeyler bize tekrar sorulacak mı? diye sordum. Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Evet, andolsun ki her hak sahibine hakkı eksiksiz ödeninceye kadar size tekrar gösterilecektir. Zübeyir (r.a.) der ki: Allah a yemin ederim ki o zaman iş çok zor demektir. [Sahih] (Müsned, I, 167) (Tercüme, XV, 170) Dilenmekten Uzak Durulmalı 4- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ح ف ص ب ن غ ي اث ع ن ه ش ام ع ن أ ب يه ع ن الب ب ب ن ال ع و ام ق ا ل: ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «أل ن ي ح م ل الر ج ل ح ب ال ف ي ح ت ط ب ب ه ث م ي ج ىء ف ي ض ع ه ف ى الس وق ف ي ب يع ه ث م ي س ت غ ن ى ب ه ف ي ن ف ق ه ع ل ى ن ف س ه خ ي ر ل ه م ن أ ن ي س أ ل الن اس أ ع ط و ه أ و م ن ع وه «. Zübeyir b. el-avvâm ın (r.a.) bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Kişinin bir ip alıp odun toplayarak pazarda satması ve bununla geçimi sağlayıp da haysiyetini koruması, 1 Zümer 39/30, 31 2 Tekâsür 102/8 3 Zümer 39/30, 31

5 5 versinler vermesinler, insanlardan bir şey istemesinden daha hayırlıdır. [Sahih] (Müsned, I, 164. Ayrıca bk. Buhârî, 2075) (Tercüme, VII, 160) Beni Kureyza Üzerine Yürüyüş 5- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و أ س ام ة أ ن ب أ ن ا ه ش ام ع ن أ ب يه ع ن ع ب د الل ه ب ن الب ب ق ال : ل م ا ك ان ي و م ال خ ن د ق ك ن ت أ ن ا و ع م ر ب ن أ ب ى س ل م ة ف ى األ ط م ال ذ ى ف يه ن س اء ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ط م ح س ا ن ف ك ان ي ر ف ع ن ى و أ ر ف ع ه ف إ ذ ا ر ف ع ن ى ع ر ف ت أ ب ى ح ين ي م ر إ ل ى ب ن ى ق ر ي ظ ة و ك ان ي ق ات ل م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي و م ال خ ن د ق ف ق ال : «م ن ي أ ت ى ب ن ى ق ر ي ظ ة ف ي ق ات ل ه م «. ف ق ل ت ل ه ح ين ر ج ع : ي ا أ ب ت! ت الل ه إ ن ك ن ت أل ع ر ف ك ح ين ت م ر ذ اه با إ ل ى ب ن ى ق ر ي ظ ة. ف ق ال : ي ا ب ن ى! أ م ا و الل ه إ ن ك ان ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ل ي ج م ع ل ى أ ب و ي ه ج م يعا ي ف د ين ى ب ه م ا ي ق ول : «ف د اك أ ب ى و أ م ى «. Abdullah b. Zübeyr der ki: Hendek savaşının olduğu zaman ben ve Ömer b. Ebi Seleme, Resûlullah ın (s.a.) hanımlarının bulunduğu Hassân a ait köşkteydik. (Duvarın üzerinden dışarıya bakmak için) bazen Ömer beni kaldırıyor, bazen de ben onu kaldırıyordum. Ömer beni kaldırınca, Kurayza oğullarına doğru giden babamı görüyordum. Hendek günü babam Resûlullah (s.a.) ile beraber savaşıyordu. Hz. Peygamber (s.a.): Kim Kurayza oğullarına gidip onlarla savaşır? demişti. Babam geri dönünce ona: Babacığım! Vallahi, Kurayza oğullarına doğru giderken seni gördüm ve tanıdım dedim Babam: Evladım! Vallahi, Resûlullah (s.a.) annesini ve babasını zikrederek bana: «Anam babam sana feda olsun» diyordu karşılığını verdi. [Sahih] (Müsned, I, 164. Ayrıca bk. Buhârî, Fedâilu s-sahâbe, 13; Müslim, Fedâilu s-sahâbe, 49) (Tercüme, XVII, 575) 6- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ع ت اب ب ن ز ي اد ح د ث ن ا ع ب د الل ه - ي ع ن اب ن ال م ب ار ك - أ ن ب أ ن ا ه ش ام ب ن ع ر و ة ع ن أ ب يه ع ن ع ب د الل ه ب ن الب ب ق ال : ك ن ت ي و م األ ح ز اب ج ع ل ت أ ن ا و ع م ر ب ن أ ب ى س ل م ة م ع الن س ا ء ف ن ظ ر ت ف إ ذ ا أ ن ا ب الز ب ي ر ع ل ى ف ر س ه ي خ ت ل ف إ ل ى ب ن ى ق ر ي ظ ة م ر ت ي ن أ و ث ال ث ة ف ل م ا ر ج ع ق ل ت : ي ا أ ب ت! ر أ ي ت ك ت خ ت ل ف. ق ال : و ه ل ر أ ي ت ن ى ي ا ب ن ى ق ال : ق ل ت : ن ع م. ق ال : ف إ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «م ن ي أ ت ى ب ن ى ق ر ي ظ ة ف ي أ ت ين ى ب خ ب ر ه م «. ف ان ط ل ق ت ف ل م ا ر ج ع ت ج م ع ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ب و ي ه ف ق ا ل: «ف د اك أ ب ى و أ م ى «. Abdullah b. Zübeyr der ki: Hendek savaşının olduğu zaman ben ve Ömer b. Ebi Seleme, kadınlarla beraber kalmıştık. Baktığımda, babamın, atın üzerinde iki veya üç defa Kurayza oğullarına doğru gidip geldiğini gördüm. Döndüğünde: Babacığım! Gidip geldiğini gördüm deyince, babam: Beni gördün mü, evladım? karşılığını verdi. Ben: Evet cevabını verince şöyle dedi: Resûlullah (s.a.): Kim Kurayza oğullarına gidip onlarla ilgili haber getirir? deyince ben gidip onlarla ilgili haber toplayıp döndüm. Hz. Peygamber (s.a.) annesini ve babasını anarak: Anam babam sana feda olsun buyurdu. [Sahih] (Müsned, I, 166) (Tercüme, XVII, 576) Kıskançlık ve Kin Hastalığı 7- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي يد ب ن ه ار ون أ ن ب أ ن ا ه ش ام ع ن ي ي ب ن أ ب ك ث ع ن ي ع يش ب ن ال و ل يد ب ن ه ش ا م ح و أ ب و م ع او ي ة ش ي ب ان ع ن ي ي ب ن أ ب ك ث ع ن ي ع يش ب ن ال و ل يد ب ن ه ش ام ع ن الب ب ب ن ال ع و ام ق ا ل: ق ال ر س ول الل ه صلى

6 6 اهلل عليه وسلم: «د ب إ ل ي ك م د اء األ م م ق ب ل ك م ال ح س د و ال ب غ ض اء. و ال ب غ ض اء ه ى ال ح ال ق ة ح ال ق ة الد ين ال ح ال ق ة الش ع ر. و ال ذ ى ن ف س م ح م د ب ي د ه ال ت ؤ م ن وا ح ت ى ت ح اب وا أ ف ال أ ن ب ئ ك م ب ش ى ء إ ذ ا ف ع ل ت م وه ت ح اب ب ت م أ ف ش وا الس ال م ب ي ن ك م «. Zübeyir b. el-avvâm (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Size, sizden önceki ümmetlerin hastalığı sirayet etti. Bu hastalık haset ve kindir. Kin kazıyıcıdır; saçı değil dini kazır. Muhammed in canı elinde olana yemin olsun ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size, onu yaptığınız taktirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi bildireyim mi? aranızda selamı yayınız. [Zayıf] (Müsned, I, 164. Ayrıca bk. Beyhakî, Sünenü l-kübrâ, X, 232) (Tercüme, XIV, 269) Neden Çok Hadis Rivayet Etmemiş 8- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م م د ب ن ج ع ف ر ح د ث ن ا ش ع ب ة ع ن ج ام ع ب ن ش د اد ع ن ع ام ر ب ن ع ب د الل ه ب ن الب ب ع ن أ ب يه ق ال : ق ل ت ل لز ب ي ر : م ا ل ى ال أ س م ع ك ت ح د ث ع ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ك م ا أ س م ع اب ن م س ع و د و ف ال نا و ف ال نا ق ا ل: أ م ا إ ن ى ل م أ ف ار ق ه م ن ذ أ س ل م ت و ل ك ن ى س م ع ت م ن ه ك ل م ة : «م ن ك ذ ب ع ل ى م ت ع م دا ف ل ي ت ب و أ م ق ع د ه م ن الن ار «. Âmir b. Abdullah b. ez-zübeyir babasından bildiriyor: (Babam) Zübeyir e (r.a.): Neden İbn Mesud un, filanın, filanın yaptığı gibi sen de Resûlullah tan (s.a.) (çok) hadis rivayet etmiyorsun? diye sorduğumda şu cevabı verdi: Müslüman olduğumdan beri Resûlullah ın (s.a.) yanından ayrılmadım. Ancak Resûlullah ın (s.a.) şöyle buyurduğunu işittim: Bilerek benim adıma yalan söyleyen kişi cehennemdeki yerine hazırlansın. [Sahih] (Müsned, I, 165. Ayrıca bk. Buhârî, I, 178, 179; Ebu Davud, III, 357; İbn Mâce, I, 10) (Tercüme, XV, 493) Uhud dan Bir Hatıra 9- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا س ل ي م ان ب ن د او د ا ل ا ش ب ى أ ن ب أ ن ا ع ب د الر ح ن - ي ع ن اب ن أ ب ال ن اد - ع ن ه ش ام ع ن ع ر و ة ق ال : أ خ ب ر ن ى أ ب ى الز ب ي ر أ ن ه ل م ا ك ان ي و م أ ح د أ ق ب ل ت ام ر أ ة ت س ع ى ح ت ى إ ذ ا ك اد ت أ ن ت ش ر ف ع ل ى ال قت ل ى - ق ال -: ف ك ر ه الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم أ ن ت ر اه م ف ق ال : «ال م ر أ ة! ال م ر أ ة! «. ق ال الز ب ي ر : ف ت و س م ت أ ن ه ا أ م ى ص ف ي ة - ق ال -: ف خ ر ج ت أ س ع ى إ ل ي ه ا ف أ د ر ك ت ه ا ق ب ل أ ن ت ن ت ه ى إ ل ى ال ق ت ل ى - ق ال -: ف ل د م ت ف ى ص د ر ى و ك ان ت ام ر أ ة ج ل د ة ق ال ت : إ ل ي ك ال أ ر ض ل ك! ق ال : ف ق ل ت إ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ع ز م ع ل ي ك - ق ال -: ف و ق ف ت و أ خ ر ج ت ث و ب ي ن م ع ه ا ف ق ال ت : ه ذ ان ث و ب ان ج ئ ت ب ه م ا أل خ ى ح م ز ة ف ق د ب ل غ ن ى م ق ت ل ه ف ك ف ن وه ف يه م ا. ق ال : ف ج ئ ن ا ب الث و ب ي ن ل ن ك ف ن ف يه م ا ح م ز ة ف إ ذ ا إ ل ى ج ن ب ه ر ج ل م ن األ ن ص ار ق ت يل ق د ف ع ل ب ه ك م ا ف ع ل ب ح م ز ة - ق ال -: ف و ج د ن ا غ ض اض ة و ح ي اء أ ن ن ك ف ن ح م ز ة ف ى ث و ب ي ن و األ ن ص ار ى ال ك ف ن ل ه ف ق ل ن ا: ل ح م ز ة ث و ب و ل أل ن ص ار ى ث و ب ف ق د ر ن اه م ا ف ك ان أ ح د ه م ا أ ك ب ر م ن اآلخ ر ف أ ق ر ع ن ا ب ي ن ه م ا ف ك ف ن ا ك ل و اح د م ن ه م ا ف ى الث و ب ال ذ ى ط ار ل ه. Zübeyir (r.a.) bildiriyor: Uhud savaşında bir kadın yürüyerek (savaş meydanına) geldi. Neredeyse şehitlerin yanına ulaşacaktı. Resûlullah (s.a.) kadının onları görmesini istemedi ve: Kadın kadın (var, onu durdurun) diye seslendi. Sanırım bu kadın annem Ümmü Safiyye

7 7 idi. Ben de ona doğru yürümeye başladım. Ölülerin yanına varmadan ona yetiştim. Bunun üzerine göğsüme vurdu. Kadın sert biri idi. Bana: Geri çekil, hakkımı sana helal etmem! deyince: Oraya gitmeni Resûlullah (s.a.) istemiyor karşılığını verdim. Bunun üzerine durdu ve iki parça bez çıkarıp: Bu iki bezi kardeşim Hamza ya getirdim. Onun öldüğü haberini aldım. Onu bunlarla kefenleyin dedi. Bu iki parça bezle Hamza yı kefenlemeye geldiğimizde yanında Ensar dan bir kişinin öldürülmüş olduğunu gördük. Ona da Hamza gibi (müsle) yapılmıştı. Bu sebeple Hamza yı iki kefenle kefenleyip Ensarî yi kefensiz bırakmanın ayıp olacağını düşünüp bundan utanarak: Ensarî yi de bir parça bez ile kefenleyelim dedik. Giysilerden/bezlerden biri diğerinden daha büyüktü. Aralarında kura çektik ve her birini kendine düşen giysi/bez ile kefenledik. [Hasen] (Müsned, I, 165) (Tercüme, VI, 412) Ürün Sulamada Anlaşmazlık 10- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و ال ي م ان أ خ ب ر ن ا ش ع ي ع ن الب ه ر ى ق ال أ خ ب ر ن ع ر و ة ب ن الب ب أ ن الز ب ي ر ك ان ي ح د ث أ ن ه خ اص م ر ج ال م ن األ ن ص ار ق د ش ه د ب د را إ ل ى الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ف ى ش ر اج ال ح ر ة ك ان ا ي س ق ي ان ب ه ا ك ال ه م ا ف ق ال الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ل لز ب ي ر : «اس ق ث م أ ر س ل إ ل ى ج ار ك «. ف غ ض ب األ ن ص ار ى و ق ال : ي ا ر س ول الل ه! أ ن ك ان اب ن ع م ت ك. ف ت ل و ن و ج ه ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ث م ق ال ل لز ب ي ر : «اس ق! ث م اح ب س ال م اء ح ت ى ي ر ج ع إ ل ى ال ج د ر «. ف اس ت و ع ى الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ح ين ئ ذ ل لز ب ي ر ح ق ه و ك ان الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ب ل ذ ل ك أ ش ار ع ل ى الز ب ي ر ب ر أ ى أ ر اد ف يه س ع ة ل ه و ل أل ن ص ار ى عليه وسلم اس ت و ع ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ل لز ب ي ر ح ق ه ف ى ص ر يح ال ح ك م. ف ل م ا أ ح ف ظ األ ن ص ار ى ر س ول الل ه صلى اهلل ق ال ع ر و ة : ف ق ال الب ب ي ر : و الل ه م ا أ ح س ه ذ ه اآلي ة أ ن ل ت إ ال ف ذ ل ك : ف ال و ر ب ك ال ي ؤ م ن ون ح ت ى ي ح ك م وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م ث م ال ي ج د وا ف ى أ ن ف س ه م ح ر جا م م ا ق ض ي ت و ي س ل م وا ت س ل يما. Urve b. ez-zübeyir in bildirdiğine göre Zübeyir (r.a.), Ensar dan Bedir de bulunmuş bir adamla beraberce suladıkları Harre bahçesi hususunda Resûlullah ın (s.a.) yanında davalaştı. Hz. Peygamber (s.a.) Zübeyr e: Bahçeni sula, sonra suyu komşuna sal! buyurunca, Ensar dan olan adam kızarak: Ey Allah ın Resûlü! O (Zübeyr) halanın oğlu olduğu için öyle mi? dedi. Bu söz üzerine Resûlullah ın (s.a.) yüzünün rengi değişti ve: Ey Zübeyr! sula, sonra duvara ulaşıncaya kadar suyu tut! buyurdu. Böylece Hz. Peygamber (s.a.) hüküm vermede Zübeyr in hakkını almış oldu. Daha önceki hükmünde, Ensarî nin de Zübeyir in de işini görecek şekilde bir yol göstermişti. Ensarî, Resûlullah a (s.a.) taraf tutma isnadında bulununca, Hz Peygamber (s.a.) açık bir hükümle Zübeyr in hakkını almış oldu. Urve der ki: Zübeyr (r.a.): Vallahi, bildiğim kadarıyla «Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.» 4 ayeti bu konuda nazil oldu dedi. [Sahih] (Müsned, I, 165. Ayrıca bk. Buhârî, 2708, 2362, 4585) (Tercüme, XI, 341) 4 Nisa 4/65

8 8 Ali yi Öldüreyim mi? 11- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ع ف ان ح د ث ن ا م ب ار ك ح د ث ن ا ا ل س ن ق ال : ج اء ر ج ل إ ل ى الز ب ي ر ب ن ال ع و ام ف ق ال : أ ال أ ق ت ل ل ك ع ل ي ا ق ا ل: ال! و ك ي ف ت ق ت ل ه و م ع ه ال ج ن ود ق ا ل: أ ل ح ق ب ه ف أ ف ت ك ب ه. ق ال : ال! إ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «إ ن اإل يم ان ق ي د ال ف ت ك ال ي ف ت ك م ؤ م ن «. Hasan (-ı Basrî) der ki: Adamın biri Zübeyir b. el-avvâm ın (r.a.) yanına geldi ve: Senin için Ali yi öldüreyim mi? dedi. Zübeyir: Ordusu varken onu nasıl öldüreceksin? diye sordu. Adam: Ona katılırım, sonra da bir hileyle öldürürüm dedi. Bunun üzerine Zübeyir: Olmaz! Zira Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: İman, hileyi engeller! Bundan dolayı mümin hile yapmaz. [Sahih] (Müsned, I, 166) (Tercüme, XV, 376) Fitne Toptan Gelir 12- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و س ع يد م و ل ب ن ه اش م ح د ث ن ا ش د اد - ي ع ن اب ن س ع يد - ح د ث ن ا غ ي ال ن ب ن ج ر ير ع ن م ط ر ف ق ال : ق ل ن ا ل لز ب ي ر : ي ا أ ب ا ع ب د الل ه! م ا ج اء ب ك م ض ي ع ت م ال خ ل يف ة ح ت ى ق ت ل ث م ج ئ ت م ت ط ل ب ون ب د م ه. ق ال الز ب ي ر : إ ن ا ق ر أ ن اه ا ع ل ى ع ه د ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم و أ ب ى ب ك ر و ع م ر و ع ث م ان و ات ق وا ف ت ن ة ال ت ص يب ن ال ذ ين ظ ل م وا م ن ك م خ اص ة ل م ن ك ن ن ح س ب أ ن ا أ ه ل ه ا ح ت ى و ق ع ت م ن ا ح ي ث و ق ع ت. Mutarrif der ki: Zübeyir e (r.a.): Ey Ebu Abdullah! Sizi buraya getiren nedir? Önce halifeyi yalnız bıraktınız ve öldürüldü. Sonra da kalkmış onun kan davasını güdüyorsunuz dedik. Zübeyir (r.a.) şöyle cevap verdi: Resûlullah (s.a.), Ebu Bekir ve Ömer zamanında, «İçinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmayacak bir azaptan sakının» 5 ayetini okurduk; ancak başımıza gelinceye kadar bizim de bu ayetin hükmü altına gireceğimizi hiç düşünmezdik. [Sahih] (Müsned, I, 165) (Tercüme, XIV, 666) 5 Enfal 8/25

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık.

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık. GİRİŞ Elinizdeki Hukuku l Car (Komşuluk Hakkı) adlı kitap İmâm-ı Zehebî ye ait olup müellif bu eserinde komşumuzun bizim üzerimizdeki hakkının neler olduğunu, bizim de diğer Müslümanların da onları koruyup

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI?

ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? ŞİİLER'İN ONİKİNCİ İMAMI, MESİH DECCAL MI? www.at-tawhid.org 1 Şiiler'in onikinci İmamı, Mesih Deccal mı? Bismillah vel hamdulillah, Şia kaynaklarında geçen beklenen Mehdi'nin özellikleriyle alakalı bilgilerle,

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

NİKAH-III (Evlenme Engelleri)

NİKAH-III (Evlenme Engelleri) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-III (Evlenme Engelleri) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Evlenme Engelleri A) Sürekli

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ÖLDÜRME TÜRLERİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ÖLDÜRME TÜRLERİ 166 ÖLDÜRME TÜRLERİ Öldürme dört şekilde olur: 1- Amden (kasten) öldürme 2- Şibh-i amd (kasta benzer öldürme) 3- Hata yoluyla öldürme 4- Hata yerine geçecek bir şekilde öldürme. و م ن ي ق ت ل م و م ن ا

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 ب س م ا ه لل ال هرح م ن ال هرحي م و ل ت ك ن م نك م أ همة ي د ع ون إ ل ى ال خ ي ر و ي أ م ر ون ب ال م ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و أ ول ئ ك ه

Detaylı

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE 2016-2017 Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE Medine Döneminde Vahiy 4. DERS Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 60 İMAN ŞEHRİ MEDİNE Medine Döneminde Vahiy Giriş

Detaylı

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 87. SOHBET Çeşitli kardeşlikler vardır: İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 Din kardeşliği, Aynı Ana-Baba'dan kaynaklanan kardeşlik, İş kardeşliği, Memleket kardeşliği, Yol kardeşliği, İnsan kardeşliği. Burada esas kardeşlik

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

Rabbiniz Size Beş Bin Alâmetli Melekle Yardım Eder (Âli İmrân:125) Âyeti Hakkında Sorulan Suâller

Rabbiniz Size Beş Bin Alâmetli Melekle Yardım Eder (Âli İmrân:125) Âyeti Hakkında Sorulan Suâller (Âli İmrân:125) Âyeti Hakkında Sorulan Suâller - İmâm Celâleddîn es-süyûtî 61 İmâm Celâleddîn es-süyûtî { ي م د د ك م ر ب ك م ب خ م س ة آل ف م ن ال م ال ئ ك ة م س و م ين } Rabbiniz Size Beş Bin Alâmetli

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı