DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E"

Transkript

1 (1) Digital Video Camera Recorder Bedieningshandleiding Kullanma Kılavuzu NL TR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E NL/TR Extra informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website voor klantenondersteuning. Bu ürün hakkındaki ek bilgiler ve sık sorulan sorulara verilen yanıtlar, Müşteri Destek Web Sitesi nde bulunabilir. Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier. %70 i veya daha fazlası yeniden kazanılmış kağıda basılmıştır. Printed in China 2009 Sony Corporation

2 Lees dit door voordat u de camcorder gebruikt Voordat u het apparaat gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar deze voor het geval u de handleiding later als referentiemateriaal nodig hebt. WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. LET OP Accu Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen. Demonteer de accu niet. Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er niet op staan. Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluitpunten. Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 C, zoals direct zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat. Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur. Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen. Laad de accu op met een echte Sonyacculader of een apparaat waarmee de accu kan worden opgeladen. Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen. Houd de accu droog. Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony wordt aanbevolen. Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies. U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Als u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben. Netspanningsadapter Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand en een meubelstuk. Gebruik de netspanningsadapter in de buurt van een stopcontact. Haal de stekker van de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u de camcorder gebruikt. Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld, ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het met de netspanningsadapter is aangesloten op een stopcontact. VOOR KLANTEN IN EUROPA Let op De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden. Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMCrichtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter. 2 NL

3 Kennisgeving Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn De fabrikant van dit product is Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken. Opmerkingen bij het gebruik Bij uw camcorder zijn twee types handleiding geleverd. "Bedieningshandleiding" (Deze handleiding) "Gids voor PMB" voor het gebruik van uw camcorder met een aangesloten computer (Opgeslagen op de bijgeleverde CD-ROM) (p. 101) Vervolg, NL NL 3

4 Lees dit door voordat u de camcorder gebruikt (Vervolg) Typen discs die u kunt gebruiken in uw camcorder U kunt alleen de volgende discs gebruiken. 8cm DVD-RW 8cm DVD+RW 8cm DVD-R 8cm DVD+R DL Gebruik de discs met de markeringen die hieronder zijn weergegeven. Zie pagina 12 voor meer informatie. Voor betrouwbaarheid en duurzaamheid van het opnemen/afspelen, raden we u aan Sony-discs te gebruiken. b Opmerking Wanneer u een niet-gecertificeerde disc gebruikt, kan dit soms leiden tot een slechte opname- of afspeelkwaliteit. Typen "Memory Stick" die u in de camcorder kunt gebruiken Voor het opnemen van films wordt het aanbevolen een "Memory Stick PRO Duo" van 512 MB of groter te gebruiken, gemarkeerd met: ("Memory Stick PRO Duo")* ("Memory Stick PRO-HG Duo") * U kunt een "Memory Stick PRO Duo" gebruiken met of zonder de markering "Mark2". Zie pagina 32 voor de opnametijd van een "Memory Stick PRO Duo". "Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo" (Dit formaat kan worden gebruikt met de camcorder.) "Memory Stick" (Dit formaat kan niet worden gebruikt met de camcorder.) "Memory Stick PRO Duo" en "Memory Stick PRO-HG Duo" worden in deze handleiding allebei "Memory Stick PRO Duo" genoemd. U kunt geen ander type geheugenkaart gebruiken dan de typen die hierboven worden genoemd. "Memory Stick PRO Duo" kan alleen worden gebruikt met "Memory Stick PRO"-compatibele apparatuur. Plak geen etiket of iets dergelijks op een "Memory Stick PRO Duo" of een "Memory Stick Duo"-adapter. Als u een "Memory Stick PRO Duo" met een "Memory Stick"-compatibel apparaat gebruikt, moet u de "Memory Stick PRO Duo" in een "Memory Stick Duo"-adapter plaatsen. Gebruik van de camcorder Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen. Zoeker Accu LCD-scherm NL 4

5 De camcorder is niet stofbestendig, spatbestendig of waterbestendig. Zie "Informatie over het gebruik van de camcorder" (p. 124). Om te voorkomen dat media worden beschadigd of dat opgenomen beelden verloren gaan, mag u de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de lampjes (film)/ (Stilstaand beeld) (p. 23) of de ACCESS/toegangslampjes (p. 29, 31) branden: de accu of netspanningsadapter verwijderen van de camcorder de camcorder blootstellen aan mechanische schokken of trillingen Wanneer u de camcorder aansluit op een ander apparaat met een kabel, moet u ervoor zorgen dat u de stekker op de juiste manier aansluit. Wanneer u de stekker te hard in de aansluiting drukt, kan de aansluiting beschadigd raken en kan er een storing optreden in uw camcorder. Informatie over de menu-items, het LCD-scherm, de zoeker en de lens Een menu-item dat grijs wordt weergegeven, is niet beschikbaar in de huidige opname- of afspeelomstandigheden. Het LCD-scherm en de zoeker zijn vervaardigd met hoge precisietechnologie, zodat meer dan 99,99% van de pixels effectief zijn. Soms kunnen er echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm en de zoeker. Deze stipjes duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de opnamen. Zwart stipje Wit, rood, blauw of groen stipje Als het LCD-scherm, de zoeker of de lens langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen ze schade oplopen. Richt de camcorder nooit direct naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing van de camcorder veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering. Informatie over opnemen Voordat u begint met opnemen, test u de opnamefunctie om te controleren of het beeld en het geluid zonder problemen worden opgenomen. DCR-DVD150E/DVD650E Gebruik een DVD-RW/DVD+RW voor testopnamen. DCR-DVD450E/DVD850E Maak een testopname op het interne geheugen. Opnamen worden niet vergoed, zelfs niet als er niet kan worden opgenomen of afgespeeld wegens een storing van de camcorder, problemen met het opnamemedium enzovoort. Televisiekleursystemen verschillen, afhankelijk van het land/de regio. Als u uw opnamen op een televisie wilt weergeven, hebt u een televisie met het PAL-systeem nodig. Televisieprogramma's, films, videobanden en ander beeldmateriaal zijn wellicht beschermd door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal kan in strijd zijn met de auteursrechten. Als u het opnemen/verwijderen van beelden gedurende lange tijd herhaalt, worden de gegevens in het interne geheugen (DCR-DVD450E/DVD850E) of op een "Memory Stick PRO Duo" gefragmenteerd. De beelden kunnen niet worden opgeslagen of opgenomen. In dergelijke gevallen moet u eerst uw beelden op een ander type medium opslaan (p. 54, 65) en daarna dit medium formatteren (p. 74). Vervolg, NL 5

6 Lees dit door voordat u de camcorder gebruikt (Vervolg) Informatie over de taalinstelling De schermkaders in de plaatselijke taal worden gebruikt om de bedieningsprocedures te illustreren. Wijzig desgewenst de schermtaal voordat u de camcorder gebruikt (p. 24). Informatie over weggooien/overdracht (DCR-DVD450E/DVD850E) Zelfs als u [MEDIA FORMATT.] uitvoert (p. 74) of alle beelden in het interne geheugen wist, is het mogelijk dat niet alle gegevens in het interne geheugen gewist zijn. Wanneer u uw camcorder aan iemand geeft of verkoopt, raden wij u aan [ LEEG] (p. 79) uit te voeren om het herstel van uw gegevens te verhinderen. Naast het bovenstaande is het aanbevolen de behuizing van de camcorder, wanneer u deze weggooit, te vernietigen. Informatie over de Carl Zeiss-lens De camcorder is uitgerust met een Carl Zeiss-lens. Deze lens is gezamenlijk ontwikkeld door Carl Zeiss in Duitsland en Sony Corporation, en zorgt voor een superieure beeldkwaliteit. De lens maakt gebruik van het MTF-meetsysteem voor videocamera's en levert de kwaliteit waardoor Carl Zeiss-lenzen bekend zijn geworden. MTF = Modulation Transfer Function. De nummerwaarde geeft aan hoeveel licht van een onderwerp in de lens valt. In deze handleiding worden het interne geheugen (DCR-DVD450E/DVD850E), een disc en een "Memory Stick PRO Duo" de media genoemd. Tenzij specifiek anders opgegeven, zijn de illustraties in deze handleiding gebaseerd op DCR-DVD850E. Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens van media en andere accessoires voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Informatie over de markeringen die in deze handleiding worden gebruikt De beschikbare bewerkingen zijn afhankelijk van de media die worden gebruikt. De volgende markeringen worden gebruikt om aan te geven welk type medium kan worden gebruikt voor een specifieke bewerking. Intern geheugen Disc "Memory Stick PRO Duo" Informatie over deze handleiding De LCD-schermen en de zoekerafbeeldingen en -indicators die in deze handleiding worden weergegeven, werden gemaakt met een digitale fotocamera en kunnen er iets anders uitzien dan hetgeen u in werkelijkheid ziet. Met discs verwijzen wij in deze handleiding naar 8cm DVD discs. NL 6

7 Inhoud Lees dit door voordat u de camcorder gebruikt...2 Inhoud...7 Voorbeelden van onderwerpen en oplossingen...10 Genieten van de camcorder Geniet van het gebruik van diverse "media" in overeenstemming met uw behoeften...11 Media voor uw camcorder...12 Uw camcorder gebruiken...14 " HOME" en " OPTION" - Profiteren van twee menutypen...16 Aan de slag Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren...19 Stap 2: De accu opladen...20 Stap 3: De stroom inschakelen en de datum en tijd instellen...23 De taalinstelling wijzigen Stap 4: Aanpassingen uitvoeren vóór de opname...25 Stap 5: Media selecteren...27 Stap 6: Een disc of "Memory Stick PRO Duo" plaatsen...29 Opnemen/afspelen Probleemloos opnemen en afspelen (gebruik van Easy Handycam)...33 Opnemen...37 Zoomen Geluid opnemen met meer aanwezigheid (5,1-kanaals surround-opname) (DCR- DVD450E/DVD850E) De belichting voor onderwerpen met tegenlicht aanpassen Opnemen in spiegelstand Afspelen...41 Scènes zoeken met uiterste nauwkeurigheid (Filmrolindex) Gewenste scènes zoeken op gezichten (Gezichtsindex) Gewenste beelden zoeken op datum (Datumindex) Weergavezoom gebruiken Een reeks stilstaande beelden afspelen (Diavoorstelling) De beelden op een televisie afspelen...46 Bewerken De categorie (OVERIG)...48 Beelden verwijderen...49 Een stilstaand beeld van een film vastleggen (DCR-DVD450E/ DVD650E/DVD850E)...52 Beelden kopiëren naar media in uw camcorder (DCR-DVD450E/ DVD650E/DVD850E)...54 Beelden beveiligen...58 Films splitsen...61 De afspeellijst maken...62 Films kopiëren naar VCR- of DVD/ HDD-recorders...65 De accu-informatie controleren...67 Vervolg, NL 7

8 Inhoud (Vervolg) NL 8 Media gebruiken De categorie (MEDIA BEHEREN) De disc compatibel maken voor weergave op andere apparaten (finaliseren) Een disc afspelen op andere apparaten Media-informatie controleren Media formatteren Extra films opnemen na het finaliseren De juiste schijf zoeken (DISCSELECTIEGIDS) Het beelddatabasebestand repareren Verhinderen dat gegevens van het interne geheugen worden hersteld (DCR-DVD450E/DVD850E) De camcorder aanpassen Wat u kunt doen met de categorie (INSTELLINGEN) van het HOME MENU Gebruik van het HOME MENU Lijst met items in de categorie (INSTELLINGEN) FILMINST.CAMERA (Items voor het opnemen van films) FOTO-INSTELL (Items voor het opnemen van stilstaande beelden) INS.BLDWEERG (Items om de weergave aan te passen) INS.GELUID/WRGV (Items voor aanpassing van het geluid en het scherm) UITVOERINSTELL (Items voor aansluiting op andere apparaten) KLOK/ TAALINS (Items om de klok en de taal in te stellen) ALGEMENE INST (Andere items) Functies activeren met het OPTION MENU Gebruik van het OPTION MENU Opname-items in het OPTION MENU Weergave-items in het OPTION MENU Functies die zijn ingesteld in het OPTION MENU Uitvoeren met uw computer Wat u kunt doen met een Windowscomputer Problemen oplossen Problemen oplossen Waarschuwingen en berichten Aanvullende informatie De camcorder gebruiken in het buitenland Bestands-/mapstructuur op het interne geheugen (DCR-DVD450E/ DVD850E) en een "Memory Stick PRO Duo" Onderhoud en voorzorgsmaatregelen Informatie over de disc Informatie over de "Memory Stick" Informatie over de "InfoLITHIUM"- accu Informatie over het gebruik van de camcorder Technische gegevens

9 Naslag Onderdelen en bedieningselementen Aanduidingen die worden weergegeven tijdens het opnemen/ afspelen Verklarende woordenlijst Index NL 9

10 Voorbeelden van onderwerpen en oplossingen Opnemen Bloemen van dichtbij Uw golfswing controleren BPORTRET BFOCUS BTELEMACRO Scherpstellen op de hond aan de linkerkant van het scherm BSPOTMTR/FOCUS BFOCUS BSPOTFOCUS Een mooie opname van een skipiste of strand maken BTegenlicht BSTRAND BSNEEUW BSPORT...94 Een kind onder een spotlight op het podium BSPOTLIGHT...94 Vuurwerk opnemen met schitterende details BVUURWERK...94 BFOCUS NL

11 Genieten van de camcorder Geniet van het gebruik van diverse "media" in overeenstemming met uw behoeften Media selecteren Voor de selectie van de media voor het opnemen/afspelen/bewerken, hebt u de keuze tussen het interne geheugen (DCR-DVD450E/DVD850E), een disc of een "Memory Stick PRO Duo" (p. 27). Om de media in te stellen voor films of stilstaande beelden, selecteert u [FILMMEDIA INST.] of [FOTOMEDIA INST.] (DCR-DVD450E/DVD850E) volgens uw behoeften. Genieten van de camcorder Kopiëren van het ene mediatype naar het andere Met de functie [FILM KOPIËREN] op de camcorder kunt u films die op het interne geheugen (DCR-DVD450E/DVD850E) of op een "Memory Stick PRO Duo" zijn opgeslagen, kopiëren naar een disc zonder dat u hiervoor een ander apparaat hoeft aan te sluiten (p. 54). b Opmerkingen Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type van uw camcorder, geen filminhoud zult kunnen kopiëren. Zie pagina 54 voor meer informatie over de compatibiliteit van de typen. NL 11

12 Media voor uw camcorder Met uw camcorder kunt u beelden opnemen op het interne geheugen (DCR-DVD450E/ DVD850E), een 8cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R- of DVD+R DL-disc, of een "Memory Stick PRO Duo". Zie pagina 4 voor de typen "Memory Stick" die u in de camcorder kunt gebruiken. Opname-indeling voor DVD-RW Wanneer u een DVD-RW gebruikt, hebt u voor de opname-indeling de keuze tussen de VIDEO-stand en de VR-stand. In deze handleiding wordt de VIDEO-stand aangegeven als en de VR-stand als. Een opname-indeling die compatibel is met de meeste DVD-apparaten, vooral na het finaliseren. In de VIDEO-stand kan alleen de recentste film worden verwijderd. Een opname-indeling die het bewerken met uw camcorder mogelijk maakt (beelden verwijderen en de volgorde ervan opnieuw schikken). Een gefinaliseerde disc kan worden afgespeeld op DVD-apparaten die de VR-stand ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw DVD-apparaat om te zien of het de VR-stand of DVD-RW ondersteunt. VIDEO-stand en VR-stand Verklarende woordenlijst (p. 137) Disceigenschappen Disctypen en symbolen De cijfers tussen haakjes ( ) geven de referentiepagina s aan. DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+R DL Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt U kunt zowel 16:9- (breedbeeld) als 4:3-films opnemen op dezelfde disc (29) z z z z De recentste film verwijderen (50) z z z Films verwijderen van of bewerken met de camcorder (49) z Een disc herhaaldelijk gebruiken door deze te formatteren, zelfs als de disc vol raakt* (74) z z z Finaliseren vereist om af te spelen op andere apparaten (69) z z *1 ** z z Langere opnamen maken op één zijde van een disc z 12 NL

13 * Bij het formatteren worden alle beelden verwijderd en wordt het opnamemedium opnieuw ingesteld in zijn oorspronkelijke lege status (p. 74). Zelfs wanneer u een nieuwe disc gebruikt, moet u deze formatteren met de camcorder (p. 29). ** Finaliseren is vereist om de disc af te spelen op een DVD-station op een computer. Een DVD+RW die niet is gefinaliseerd kan een storing in de computer veroorzaken. Opnameduur van films Waarden in de tabel zijn de geschatte opnameduur in minuten bij gebruik van het interne geheugen (DCR-DVD450E/DVD850E) en op één zijde van een disc. De opnameduur op de geschikte media verschilt afhankelijk van het mediatype en de [OPNAMESTAND]-instelling (p. 82). De waarde tussen ( ) is de minimale opnameduur. Mediatype * Genieten van de camcorder 9M (HQ) (hoge kwaliteit) 230 (205) 20 (18) 35 (32) 6M (SP) (standaardkwaliteit) 340 (205) 30 (18) 55 (32) 3M (LP) (long play) * DCR-DVD450E/DVD850E 5,1ch* 655 (435) 60 (44) 110 (80) 2ch 715 (460) 65 (46) 125 (90) z Tips Waarden zoals 9M en 6M in de tabel geven de gemiddelde bitsnelheid weer. M staat voor Mbps. Voor DCR-DVD450E/DVD850E: u kunt de indeling voor audio-opnamen voor films selecteren met [AUDIOSTAND] (p. 82). Voor DCR-DVD150E/DVD650E: het geluid wordt opgenomen als 2-kanaals stereogeluid. U kunt de opnameduur controleren met [MEDIA-INFO] (p. 73). Wanneer u een dubbelzijdige disc gebruikt, kunt u beelden opnemen op beide zijden (p. 120). Zie pagina 32 voor de opnametijd van een "Memory Stick PRO Duo". Uw camcorder gebruikt de VBR-indeling (Variable Bit Rate) om de beeldkwaliteit automatisch aan de opgenomen scène aan te passen. Deze technologie veroorzaakt schommelingen in de opnameduur van de media. Films met snel bewegende en complexe beelden worden met een hogere bitsnelheid opgenomen, waardoor de totale opnameduur wordt verlaagd. NL 13

14 Uw camcorder gebruiken 1Media selecteren (p. 27) U kunt de media afzonderlijk selecteren voor films en stilstaande beelden. Als u opnamen wilt maken op een disc, selecteert u de disc die het best voldoet aan uw behoeften. Wilt u beelden op uw camcorder verwijderen of bewerken? Ja Nee Wilt u beelden verwijderen en de disc opnieuw gebruiken? Ja Nee Voor lange opnamen * Selecteer de opname-indeling en formatteer de disc op uw camcorder (p. 29). ztips U kunt de disc selecteren in [DISCSELECTIEGIDS] (p. 77). 2Beelden opnemen (p. 37) 3Beelden bewerken/opslaan De beschikbare functies zijn afhankelijk van de geselecteerde media. x Beelden kopiëren naar een ander type medium in uw camcorder (p. 54) x Films kopiëren naar andere apparaten (p. 65) x Bewerken op een computer (p. 97) Met de bijgeleverde software "PMB" (Picture Motion Browser) kunt u beelden importeren op een computer en ze opslaan op een disc. 14 NL

15 4Bekijken op andere apparaten x Beelden bekijken op een televisie (p. 46) U kunt de beelden die u op uw camcorder hebt opgenomen en bewerkt, bekijken op de aangesloten televisie. x De disc afspelen op andere apparatuur (p. 72) Om een disc die op uw camcorder is opgenomen op andere apparaten af te spelen, moet u de disc eerst finaliseren. bopmerkingen Hoe kleiner het opnamevolume van de disc is, hoe langer het duurt om de disc te finaliseren. De eigenschappen van een gefinaliseerde disc zijn afhankelijk van het disctype. Genieten van de camcorder Net zoals de in de handel verkrijgbare DVD, kan deze disc na het finaliseren op de meeste DVD-apparaten worden afgespeeld. De disc kan worden afgespeeld op een apparaat dat compatibel is met de DVD-RW VR-modus. Er kunnen geen opnamen worden toegevoegd, zelfs als er ruimte vrij is. Wanneer u het finaliseren ongedaan maakt, kunt u films toevoegen (p. 76). Er kunnen films worden toegevoegd zonder het finaliseren op te heffen. De disc kan worden afgespeeld zonder deze te finaliseren. In sommige gevallen is het echter nodig te finaliseren. Zie pagina 69 voor meer informatie. Weergavecompatibileit Er wordt geen weergavecompatibiliteit met alle DVD-apparaten gegarandeerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het DVD-apparaat is geleverd of uw leverancier voor meer informatie. NL 15

16 " HOME" en " OPTION" - Profiteren van twee menutypen " HOME MENU" - het startpunt voor bewerkingen met de camcorder (HELP) Een beschrijving weergeven van het item (p. 17) Categorie B Categorieën en items van het HOME MENU De categorie (OPNEMEN) De categorie (MEDIA BEHEREN) 16 NL Items Pagina FILM* 1 38 FOTO* 1 38 De categorie (BEELDEN WEERGEVEN) Items Pagina VISUAL INDEX* 1 41 FILMROL* 1 43 GEZICHT* 1 43 AFSPEELLIJST 62 De categorie (OVERIG) Items Pagina VERWIJDEREN* 2 49 FOTO VASTLEGGEN* 3 52 FILM KOPIËREN* 3 54 FOTO KOPIËREN* 3 56 BWRK 58 AFSP.LIJST BWRK. 62 USB-AANSLTING 97 INFO OVER ACCU 67 Items FILMMEDIA INST.* 1 27 FOTOMEDIA INST.* 1 * 3 27 FINALISEREN* 1 69 MEDIA-INFO 73 MEDIA FORMATT.* 1 74 UNFINALIZE 76 DISCSELECTIEGIDS 77 BLD.DB.BEST.REP. 78 De categorie (INSTELLINGEN)* 1 De camcorder aanpassen (p. 80). Pagina * 1 U kunt deze items ook instellen wanneer Easy Handycam wordt gebruikt (p. 33). Zie pagina 81 voor items die beschikbaar zijn in de categorie (INSTELLINGEN). * 2 Het item is beschikbaar tijdens het gebruik van de Easy Handycam (p. 33) wanneer u [INTERN GEHEUGEN] (DCR-DVD450E/ DVD850E) of [MEMORY STICK] selecteert in [FILMMEDIA INST.] (p. 27). * 3 Afhankelijk van het camcordermodel zult u dit item mogelijk niet kunnen gebruiken.

17 Gebruik van het HOME MENU 1 Draai, terwijl u de groene knop indrukt, de POWER-schakelaar in de richting van de pijl om uw camcorder in te schakelen. 4 Raak het gewenste item aan. Voorbeeld: [BWRK] 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de bewerking te voltooien. Genieten van de camcorder 2 Druk op (HOME) A (of B). (HOME) A Het scherm HOME MENU verbergen Raak aan. Wanneer u iets wilt weten over de functie van elk item in het HOME MENU - HELP 1 Druk op (HOME). Het HOME MENU wordt weergegeven. (HOME) B 3 Raak de gewenste categorie aan. Voorbeeld: De categorie (OVERIG) 2 Raak (HELP) aan. Het onderste gedeelte van wordt oranje. (HELP) Vervolg, NL 17

18 " HOME" en " OPTION" - Profiteren van twee menutypen (Vervolg) 3 Raak het item aan waarvan u de inhoud wilt kennen. Wanneer u een item aanraakt, wordt de beschrijving van het item op het scherm weergegeven. Als u de optie wilt gebruiken, raakt u [JA] aan. Zo niet, dan raakt u [NEE] aan. De "HELP" uitschakelen Raak (HELP) nogmaals aan in stap 2. Gebruik van het OPTION MENU U hoeft het scherm maar één keer aan te raken tijdens het opnemen of afspelen en alle functies die op dat moment beschikbaar zijn, worden weergegeven. Zo kunt u op een heel eenvoudige manier uw instellingen bepalen. Zie pagina 90 voor meer informatie. (OPTION) 18 NL

19 Aan de slag Stap 1: Bijgeleverde onderdelen controleren Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking van de camcorder aanwezig zijn. Het getal tussen haakjes geeft het bijgeleverde aantal van het onderdeel aan. Oplaadbare accu NP-FH30 (1) (p. 20) Netspanningsadapter (1) (p. 20) Netsnoer (1) (p. 20) CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (p. 97) PMB (software) met "Gids voor PMB" Bedieningshandleiding (deze handleiding) (1) Aan de slag A/V-kabel (1) (p. 46, 65) USB-kabel (1) (p. 66) NL 19

20 Stap 2: De accu opladen POWER-schakelaar Accu DC INaansluiting CHG-lampje (opladen) Kapje aansluiting Netspanningsadapter Gelijkstroomstekker Netsnoer Naar het stopcontact U kunt de "InfoLITHIUM"-accu (Hserie) (p. 123) opladen nadat u de accu in de camcorder hebt geplaatst. b Opmerkingen Deze camcorder werkt alleen met een "InfoLITHIUM"-accu (H-serie). 1 Draai de POWER-schakelaar in de richting van de pijl naar OFF (CHG) (dit is de standaardinstelling). 2 Bevestig de accu door de accu in de richting van de pijl in de camcorder te schuiven tot deze vastklikt. Lijn de v-markering op de gelijkstroomstekker uit op de v- markering op uw camcorder. 4 Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter en het stopcontact. Het CHG-lampje (opladen) gaat branden en het opladen begint. 5 Het CHG-lampje (opladen) gaat uit wanneer de accu volledig is opgeladen. Koppel de netspanningsadapter los van de DC IN-aansluiting. 20 NL 3 Sluit de netspanningsadapter aan op de DC IN-aansluiting van de camcorder. Open het kapje van de aansluiting en sluit de gelijkstroomstekker van de netspanningsadapter aan. b Opmerkingen Koppel de netspanningsadapter los van de DC IN-aansluiting. Houd hierbij zowel de camcorder als de gelijkstroomstekker vast.

21 De accu verwijderen 1 Draai de POWER-schakelaar naar OFF (CHG). 2 Verschuif de BATTontgrendelingshendel (accu) (1) en verwijder de accu (2). Opnameduur Beschikbare tijd in minuten (bij benadering) wanneer u een volledig opgeladen accu gebruikt. Wanneer u opneemt op het interne geheugen (DCR-DVD450E/DVD850E) of een "Memory Stick PRO Duo" BATTontgrendelingshendel (accu) b Opmerkingen Wanneer u de accu of de netspanningsadapter verwijdert, moet het -lampje (Film)/ - lampje (Stilstaand beeld) (p. 23)/ACCESSlampje (p. 29)/toegangslampje (p. 31) zijn uitgeschakeld. Als u de accu wilt opbergen, moet u de accu volledig ontladen voordat u deze voor een langere periode opbergt (p. 123). Een stroombron via een stopcontact gebruiken Sluit de accu op dezelfde manier aan als wanneer u de accu oplaadt. In dit geval wordt de accu niet ontladen. Oplaadduur Vereiste tijd in minuten (bij benadering) als u een volledig ontladen accu volledig wilt opladen. Naar het stopcontact Oplaadduur NP-FH (bijgeleverd) NP-FH NP-FH NP-FH Accu Doorlopende opnameduur Normale opnameduur* NP-FH (bijgeleverd) NP-FH NP-FH NP-FH Wanneer u opneemt op een disc Accu Doorlopende opnameduur Normale opnameduur* NP-FH (bijgeleverd) NP-FH NP-FH NP-FH * Bij normale opnameduur wordt de tijd weergegeven wanneer u de opname herhaaldelijk start en stopt, de stroom in- en uitschakelt en in- en uitzoomt. b Opmerkingen Zie pagina 27 voor informatie over het selecteren van de media. Alle tijden die zijn gemeten met de opnamestand [SP] in de volgende omstandigheden: Boven: Als u opneemt met het LCD-scherm. Onder: Tijdens het opnemen met de zoeker terwijl het LCD-scherm is gesloten. Aan de slag Vervolg, NL 21

22 Stap 2: De accu opladen (Vervolg) Speelduur Beschikbare tijd in minuten (bij benadering) wanneer u een volledig opgeladen accu gebruikt. Wanneer u afspeelt vanaf het interne geheugen (DCR-DVD450E/DVD850E) of een "Memory Stick PRO Duo" Accu LCD-scherm geopend LCD-scherm gesloten NP-FH (bijgeleverd) NP-FH NP-FH NP-FH Informatie over de oplaad-/opname-/ speelduur Tijden opgemeten bij een camcordertemperatuur van 25 C. 10 C tot 30 C wordt aangeraden. De beschikbare opname- en speelduur zijn korter als u de camcorder bij lage temperaturen gebruikt. De beschikbare opname- en speelduur kunnen korter zijn, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de camcorder. Informatie over de netspanningsadapter Zorg ervoor dat de stekker van de netspanningsadapter of het contactpunt van de accu niet in aanraking komt met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken. Tijdens het afspelen van een disc Accu b Opmerkingen LCD-scherm geopend Zie pagina 27 voor informatie over het selecteren van de media. LCD-scherm gesloten NP-FH (bijgeleverd) NP-FH NP-FH NP-FH Informatie over de accu Voordat u de accu vervangt, draait u de POWER-schakelaar naar OFF (CHG) en schakelt u het -lampje (Film)/ -lampje (Stilstaand beeld) (p. 23)/toegangslampje (p. 29)/toegangslampje (p. 31). In de volgende gevallen knippert het CHGlampje (opladen) tijdens het opladen of wordt de accu-informatie (p. 67) niet correct weergegeven: De accu is niet correct in de camcorder geplaatst. De accu is beschadigd. De accu is versleten (alleen voor de accuinformatie). NL 22

23 Stap 3: De stroom inschakelen en de datum en tijd instellen Stel de datum en tijd in wanneer u de camcorder voor het eerst gebruikt. Als u de datum en tijd niet instelt, wordt het scherm [KLOK INSTEL.] elke keer weergegeven wanneer u de camcorder inschakelt of de stand van de POWER-schakelaar wijzigt. Raak de toets op het LCD-scherm aan. 3 Selecteer de gewenste regio met / en druk op [VOLGENDE]. 4 Stel [ZOMERTIJD] in en raak [VOLGENDE] aan. Aan de slag 5 Stel [J] (jaar) in met /. POWER-schakelaar 1 Houd het groene knopje ingedrukt en draai de POWERschakelaar herhaaldelijk in de richting van de pijl totdat het desbetreffende lampje gaat branden. (Film): Films opnemen (Stilstaand beeld): Stilstaande beelden opnemen Ga naar stap 3 wanneer u de camcorder voor de eerste keer inschakelt. 6 Selecteer [M] met / en stel vervolgens de maand in met /. 7 Stel [D] (dag), uur en minuten op dezelfde manier in en raak [VOLGENDE] aan. 2 Raak (HOME) t (INSTELLINGEN) t [KLOK/ TAALINS.] t [KLOK INSTEL.] aan. Het scherm [KLOK INSTEL.] wordt weergegeven. 8 Controleer of de klok correct is ingesteld en raak aan. De klok begint te lopen. U kunt elk gewenst jaar instellen tot het jaar Vervolg, NL 23

24 Stap 3: De stroom inschakelen en de datum en tijd instellen (Vervolg) De stroom uitschakelen Draai de POWER-schakelaar naar OFF (CHG). Het (film)-lampje knippert gedurende enkele seconden, waarna het toestel wordt uitgeschakeld. b Opmerkingen Als u de camcorder ongeveer 3 maanden niet gebruikt, raakt de ingebouwde oplaadbare batterij leeg en worden de instellingen voor datum en tijd in het geheugen mogelijk gewist. In dit geval moet u de ingebouwde oplaadbare batterij opnieuw opladen en vervolgens de datum en tijd opnieuw instellen (p. 127). Nadat de camcorder is ingeschakeld, duurt het enkele seconden voordat de camcorder gereed is om op te nemen. U kunt de camcorder gedurende deze tijd niet gebruiken. In de standaardinstelling wordt de voeding automatisch uitgeschakeld om acculading te sparen als u de camera gedurende ongeveer 5 minuten niet gebruikt. ([AUTOM. UIT], p. 89). z Tips De datum en tijd worden niet weergegeven tijdens het opnemen, maar ze worden automatisch opgenomen op de media en kunnen worden weergegeven tijdens het afspelen ([GEGEVENSCODE], p. 86). Zie pagina 118 voor informatie over "Tijdsverschillen in de wereld". Als de toetsen op het aanraakscherm niet goed werken, past u het aanraakscherm aan ([KALIBRATIE], p. 125). De taalinstelling wijzigen U kunt de schermkaders wijzigen zodat berichten in een bepaalde taal worden weergegeven. Raak (HOME) t (INSTELLINGEN) t [KLOK/ TAALINS.] t [ TAALINSTELL.] aan en selecteer de gewenste taal. NL 24

25 Stap 4: Aanpassingen uitvoeren vóór de opname De lensdop openen Schuif de LENS COVER-schakelaar naar OPEN. Stel de LENS COVER-schakelaar na de opname in op CLOSE om de lensdop te sluiten. b Opmerkingen Druk niet per abuis op de toetsen op het LCDscherm wanneer u het LCD-scherm opent of aanpast. z Tips Als u het LCD-scherm 90 graden in de richting van de camcorder opent en vervolgens 180 graden in de richting van de lens draait, kunt u het LCD-scherm sluiten met het scherm naar buiten gericht. Dit is handig voor handelingen tijdens het afspelen. Raak (HOME) t (INSTELLINGEN) t [INS.GELUID/WRGV] t [LCD HELDER] (p. 87) aan en pas de helderheid van het LCD-scherm aan. De informatie wordt weergegeven of verborgen (weergeven y niet weergeven) telkens wanneer u op DISP drukt. Aan de slag Het LCD-scherm aanpassen Open het LCD-scherm 90 graden ten opzichte van de camcorder (1). Vervolgens draait u het LCD-scherm in de beste hoek om op te nemen of af te spelen (2). 290 graden (max.) 190 graden ten opzichte van de camcorder De zoeker aanpassen U kunt beelden bekijken met de zoeker om te vermijden dat de accu leeg raakt of wanneer de kwaliteit van het beeld op het LCD-scherm slecht is. Trek de zoeker uit en kijk erdoor. Pas de zoeker aan uw gezichtsvermogen aan. Zoeker 2180 graden (max.) DISP Aanpassingshendel zoekerlens Verplaats de zoeker tot het beeld zuiver is. Vervolg, NL 25

26 Stap 4: Aanpassingen uitvoeren vóór de opname (Vervolg) De handgreepband vastmaken Stel de handgreepband af en maak deze vast zoals weergegeven. Houd uw camcorder goed vast. NL 26

27 Stap 5: Media selecteren U kunt de media die voor films en stilstaande beelden moeten worden gebruikt, afzonderlijk instellen. Voor films kunt u het interne geheugen*, een disc of een "Memory Stick PRO Duo" selecteren. Voor stilstaande beelden kunt u het interne geheugen* of een "Memory Stick PRO Duo" selecteren. DCR-DVD150E/DVD650E In de standaardinstelling worden films opgenomen op een disc. Stilstaande beelden worden alleen opgenomen op een "Memory Stick PRO Duo". DCR-DVD450E/DVD850E In de standaardinstelling worden zowel films als stilstaande beelden op het interne geheugen opgenomen. * Aan de slag Intern geheugen Film Disc Stilstaand beeld * DCR-DVD450E/DVD850E "Memory Stick PRO Duo" b Opmerkingen U kunt beelden opnemen, afspelen of bewerken op de geselecteerde media. Wanneer u beelden opneemt, afspeelt of bewerkt op andere media, moet u de media opnieuw selecteren. Media selecteren voor films 3 Raak [JA] aan. 1 Raak (HOME) t (MEDIA BEHEREN) t [FILMMEDIA INST.] aan. Het scherm voor het instellen van de filmmedia verschijnt. 4 Wanneer [Voltooid.] wordt weergegeven, raakt u aan. De filmmedia worden gewijzigd. 2 Raak de gewenste media aan. Vervolg, NL 27

28 Stap 5: Media selecteren (Vervolg) Media voor stilstaande beelden selecteren (DCR-DVD450E/ DVD850E) 1 Raak (HOME) t (MEDIA BEHEREN) t [FOTOMEDIA INST.] aan. Het scherm voor het instellen van de media voor stilstaande beelden verschijnt. De geselecteerde media bevestigen 1 Verschuif de POWER-schakelaar om de lamp van de gewenste stand ( (Film)/ (Stilstaand beeld)) waarvoor u de media wilt controleren, in te schakelen. 2 Controleer het mediapictogram dat wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. Mediapictogram Intern geheugen* 2 Raak de gewenste media aan. b Opmerkingen U kunt geen disc selecteren als medium voor stilstaande beelden. Disc (het pictogram verschilt afhankelijk van het disctype (p. 12).) "Memory Stick PRO Duo" 3 Raak [JA] aan. * DCR-DVD450E/DVD850E 4 Wanneer [Voltooid.] wordt weergegeven, raakt u aan. De media voor stilstaande beelden worden gewijzigd. NL 28

29 Stap 6: Een disc of "Memory Stick PRO Duo" plaatsen Wanneer u [INTERN GEHEUGEN] selecteert in "Stap 5", dan is deze "Stap 6" niet nodig (DCR-DVD450E/DVD850E). Een disc plaatsen Wanneer u [DISC] selecteert in "Stap 5", is een nieuwe 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R of DVD+R DL vereist (p. 12). b Opmerkingen Verwijder vooraf stof of vingerafdrukken van de disc met een zachte doek (p. 121). 3 Plaats de disc met de opnamezijde naar de camcorder gericht en druk vervolgens op het midden van de disc tot deze op zijn plaats klikt. Aan de slag 1 Controleer of uw camcorder is ingeschakeld. 2 Schuif de OPEN-schakelaar op het klepje van de disc in de richting van de pijl (OPEN l). [BEZIG MET OPENEN] verschijnt op het scherm. Het klepje van de disc wordt automatisch een beetje geopend. Pick-uplens ACCESS-lampje (disc) OPEN-schakelaar klepje disc Wanneer het klepje van de disc een beetje open is, opent u deze verder. Plaats de disc met de labelzijde naar buiten gericht wanneer u een enkelzijdige disc gebruikt. 4 Sluit het klepje van de disc. [TOEGANG TOT DISC] verschijnt op het scherm. Het kan enige tijd duren voordat de camcorder de disc herkent. x DVD-RW/DVD+RW Een scherm verschijnt met de vraag of u [DISCSELECTIEGIDS] zult gebruiken. Wanneer u [DISCSELECTIEGIDS] gebruikt, kunt u de disc formatteren volgens de richtlijnen op het scherm. Als u deze optie niet wilt gebruiken, gaat u verder naar stap 5. x DVD-R/DVD+R DL U kunt de opname onmiddellijk starten nadat [TOEGANG TOT DISC] van het scherm is verdwenen. Na stap 5 hoeft u niet langer verder te gaan met de andere stappen. Vervolg, NL 29

30 Stap 6: Een disc of "Memory Stick PRO Duo" plaatsen (Vervolg) 5 Raak de voor u geschikte optie aan op het scherm. x DVD-RW Selecteer de opname-indeling [VIDEO] of [VR] (p. 12) en raak aan. x DVD+RW Selecteer de breedte-/hoogteverhouding van de film als [16:9 BREED] of [4:3] en raak vervolgens aan. 6 Raak [JA] aan. 7 Wanneer [Voltooid.] wordt weergegeven, raakt u aan. Nadat het formatteren is voltooid, kunt u het opnemen op disc starten. z Tips Wanneer u een DVD-RW gebruikt terwijl het gebruik van Easy Handycam (p. 33) is ingesteld, wordt de opname-indeling vastgelegd in de stand VIDEO. De disc verwijderen 1 Voer de stappen 1 en 2 uit om het klepje van de disc te openen. 2 Druk op de dischouder in het midden van het discvak en houd de disc bij de rand vast om deze te verwijderen. b Opmerkingen Zorg dat u de werking niet hindert met uw handen of andere objecten wanneer u het klepje van de disc opent of sluit. Verplaats de handgreepband naar de onderkant van de camcorder en open en sluit vervolgens het klepje van de disc. Als u de handgreepband raakt wanneer u het klepje van de disc sluit, kan dit een storing veroorzaken aan uw camcorder. Raak de opnamezijde of de pick-uplens van de disc niet aan (p. 126). Wanneer u een dubbelzijdige disc gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u geen vingerafdrukken achterlaat op het oppervlak. Als u het klepje van de disc sluit terwijl de disc verkeerd is geplaatst, kan dit een storing veroorzaken aan uw camcorder. Koppel de stroombron niet los terwijl u een disc formatteert. Zorg dat uw camcorder niet wordt blootgesteld aan schokken of trillingen, omdat uw camcorder bezig is met lezen van /schrijven naar de disc: terwijl het ACCESS-lampje brandt terwijl het ACCESS-lampje knippert terwijl [TOEGANG TOT DISC] of [BEZIG MET OPENEN] wordt weergegeven op het LCD-scherm Afhankelijk van de opgenomen inhoud, kan het enige tijd duren om de disc te verwijderen. Het kan ongeveer 10 minuten duren om een disc te verwijderen als deze krassen heeft of vuil is door vingerafdrukken, enz. In dat geval kan de disc beschadigd zijn. z Tips U kunt de disc plaatsen of verwijderen wanneer een stroombron op uw camcorder is aangesloten, zelfs wanneer uw camcorder is uitgeschakeld. Het proces voor de schijfherkenning (stap 4) wordt echter niet gestart. Zie "Media formatteren" (p. 74) om alle eerder opgenomen beelden van een DVD-RW/ DVD+RW te verwijderen en deze vervolgens opnieuw te gebruiken om nieuwe beelden op te nemen. U kunt de juiste disc controleren met behulp van [DISCSELECTIEGIDS] in het HOME MENU (p. 77). NL 30

31 Een "Memory Stick PRO Duo" plaatsen Deze bewerking is alleen nodig wanneer u [MEMORY STICK] selecteert in "Stap 5". Zie pagina 4 over de "Memory Stick" die u kunt gebruiken met uw camcorder. z Tips Als u alleen stilstaande beelden opneemt op de "Memory Stick PRO Duo", zijn de bewerkingen na stap 3 niet nodig. 3 Als u [MEMORY STICK] selecteert in "Stap 5" voor het opnemen van films, verschuift u de POWERherhaaldelijk tot het -lampje (film) oplicht. Als de POWER-schakelaar is ingesteld op OFF (CHG), moet u deze draaien terwijl u het groene knopje ingedrukt houdt. Aan de slag 1 Open het LCD-scherm. 2 Plaats de "Memory Stick PRO Duo". 1 Open het kapje van de "Memory Stick Duo" in de richting van de pijl. 2 Plaats de "Memory Stick PRO Duo" in de "Memory Stick Duo"-sleuf in de juiste richting totdat deze klikt. 3 Sluit het kapje van de "Memory Stick Duo". Het scherm [Nieuw beelddatabasebestand maken.] verschijnt op het LCD-scherm als u een nieuwe "Memory Stick PRO Duo" plaatst wanneer de camcorder ingeschakeld is. ACCESS-lampje Richt de b-markering naar het LCD-scherm. 4 Raak [JA] aan. Vervolg, NL 31

32 Stap 6: Een disc of "Memory Stick PRO Duo" plaatsen (Vervolg) De "Memory Stick PRO Duo" verwijderen Open het LCD-scherm en de klep van de "Memory Stick Duo". Druk de "Memory Stick PRO Duo" eenmaal voorzichtig in en schuif deze vervolgens uit de sleuf. b Opmerkingen Om te verhinderen dat media worden beschadigd of opgenomen beelden verloren gaan, mag u het volgende niet doen wanneer het ACCESS-lampje (p. 31) brandt: de accu of netspanningsadapter verwijderen van de camcorder de camcorder blootstellen aan mechanische schokken of trillingen de "Memory Stick PRO Duo" uit de camcorder verwijderen Open het kapje van de "Memory Stick Duo" niet tijdens het opnemen. Als u een "Memory Stick PRO Duo" met kracht in de verkeerde richting probeert te plaatsen, kan dit een defect veroorzaken aan de "Memory Stick PRO Duo", de "Memory Stick Duo"-sleuf of de beeldgegevens. Wanneer [Het maken van een nieuw beelddatabasebestand is mislukt. Er is mogelijk niet voldoende vrije ruimte beschikbaar.] wordt weergegeven in stap 4, moet u de "Memory Stick PRO Duo" formatteren (p. 74). Wanneer u formatteert, worden alle gegevens die op de "Memory Stick PRO Duo" zijn opgenomen, verwijderd. Knel de "Memory Stick PRO Duo" niet en verwijder deze niet geforceerd. Dit kan een storing veroorzaken. Opnameduur van films op een "Memory Stick PRO Duo" De waarden in de tabel zijn de geschatte opnameduur in minuten van de "Memory Stick PRO Duo". De waarden tussen ( ) zijn de minimale opnameduur. Opnamestand * DCR-DVD450E/DVD850E 9M (HQ) (hoge kwaliteit) 6M (SP) (standaard kwaliteit) 3M (LP) (long play) 5,1ch* 2ch 512MB 6 (5) 9 (5) 15 (10) 20 (10) 1GB 10 (10) 20 (10) 35 (25) 40 (25) 2GB 25 (25) 40 (25) 80 (50) 85 (55) 4GB 55 (50) 80 (50) 160 (105) 170 (110) 8GB 115 (100) 170 (100) 325 (215) 355 (230) 16GB 230 (205) 340 (205) 655 (435) 715 (460) b Opmerkingen De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op het gebruik van een "Memory Stick PRO Duo" die door Sony Corporation is gemaakt. De opnameduur verschilt afhankelijk van de opnameomstandigheden, het type "Memory Stick" of de instelling [OPNAMESTAND] (p. 82). Wanneer de opnameduur minder is dan 5 minuten, verschijnt opnieuw. z Tips Voor DCR-DVD450E/DVD850E: u kunt de indeling voor audio-opnamen voor films selecteren met [AUDIOSTAND] (p. 82). Voor DCR-DVD150E/DVD650E: het geluid wordt opgenomen als 2-kanaals stereogeluid. Zie pagina 85 voor het aantal stilstaande beelden dat u kunt opnemen. NL 32

33 Opnemen/afspelen Probleemloos opnemen en afspelen (gebruik van Easy Handycam) Met Easy Handycam worden bijna alle instellingen automatisch ingesteld, zodat u kunt opnemen of afspelen zonder gedetailleerde instellingen op te geven. Daarnaast wordt het formaat van het schermlettertype vergroot, zodat de tekst beter leesbaar is. De beelden worden opgenomen op de geselecteerde media (p. 27). R Films 1 Draai de POWERschakelaar G tot het -lampje (Film) gaat branden. Stilstaande beelden 1 Draai de POWERschakelaar G tot het -lampje (Stilstaand beeld) gaat branden. Als de POWERschakelaar op OFF (CHG) is gezet, moet u deze draaien terwijl u het groene knopje ingedrukt houdt. Opnemen/afspelen 2 Druk op EASY A. verschijnt op het scherm., 2 Druk op EASY A. verschijnt op het scherm., 3 Druk op START/STOP H (of E) om te beginnen met opnemen.* 3 Druk voorzichtig op PHOTO F om de scherpstelling A aan te passen (er klinkt een pieptoon) en druk de toets daarna volledig in B (er klinkt een sluitergeluid). [STBY] t [OPN] Druk nogmaals op START/STOP om te stoppen met opnemen. Knippert t Gaat branden * Films worden opgenomen in de opnamestand [SP]. Vervolg, NL 33

34 Probleemloos opnemen en afspelen (gebruik van Easy Handycam) (Vervolg) Opgenomen films/stilstaande beelden afspelen 1 Draai aan de POWER-schakelaar G om de camcorder in te schakelen. 2 Druk op (BEELDEN WEERGEVEN) I (of D). Het scherm VISUAL INDEX verschijnt op het LCD-scherm. (De weergave van de miniaturen kan enige tijd in beslag nemen.) Vorige 6 beelden Volgende 6 beelden Hiermee keert u terug naar het opnamescherm. Filmrolindex (p. 43) Gezichtsindex (p. 43) Hiermee zoekt u beelden op opnamedatum (p. 44).* Wordt weergegeven bij het beeld op elk tabblad dat het laatst is afgespeeld/ opgenomen (B voor het stilstaande beeld dat is opgenomen op de "Memory Stick PRO Duo"). Hiermee geeft u stilstaande beelden weer. Hiermee geeft u films weer. * Wanneer u [DISC] selecteert op [FILMMEDIA INST.] (p. 27), verschijnt een type disc. U kunt geen films zoeken op opnamedatum. 3 Begin met afspelen. Films: Raak het tabblad aan en raak vervolgens de film die u wilt afspelen aan. Keer terug naar het scherm VISUAL INDEX. Volumeregeling Schakelt tussen afspelen en onderbreken als u de toets aanraakt. Begin van de scène/ Volgende scène vorige scène Stoppen (gaat naar het Opnamedatum en -tijd* scherm VISUAL INDEX.) Terug-/ vooruitspoelen * [GEGEVENSCODE] is vast ingesteld op [DATUM/TIJD] (p. 86). NL 34

35 ztips Wanneer u geselecteerde films afspeelt en de laatste film wordt bereikt, gaat u terug naar het scherm VISUAL INDEX. U kunt de afspeelsnelheid verlagen door / aan te raken in de pauzestand. U kunt het volume regelen door t aanpassen met / t aan te raken tijdens het afspelen. U kunt de filmmedia wijzigen met [FILMMEDIA INST.] (p. 27). Stilstaande beelden: Raak het tabblad aan en raak vervolgens het stilstaand beeld dat u wilt afspelen aan. Keer terug naar het scherm VISUAL INDEX. Hiermee gaat u naar het scherm VISUAL INDEX. * [GEGEVENSCODE] is vast ingesteld op [DATUM/TIJD] (p. 86). Diavoorstelling (p. 45) Opnamedatum en -tijd* Vorige/volgende Opnemen/afspelen ztips U kunt de media voor stilstaande beelden wijzigen met [FOTOMEDIA INST.] (DCR-DVD450E/ DVD850E) (p. 27). Vervolg, NL 35

36 NL 36 Probleemloos opnemen en afspelen (gebruik van Easy Handycam) (Vervolg) Easy Handycam annuleren Druk opnieuw op EASY A. verdwijnt van het LCD-scherm. Menu-instellingen bij gebruik van Easy Handycam Druk op (HOME) C (of B) om de menu-items weer te geven die kunnen worden gewijzigd (p.16, 80). b Opmerkingen De meeste menu-items worden automatisch teruggezet op de standaardinstellingen. De instellingen voor bepaalde menu-items zijn vast ingesteld. Zie pagina 81 voor meer informatie. DVD-RW wordt geformatteerd met de stand VIDEO (p. 12). U kunt het menu (OPTION) niet gebruiken. Annuleer Easy Handycam als u effecten wilt toevoegen aan beelden of instellingen wilt wijzigen. Ongeldige toetsen bij gebruik van Easy Handycam U kunt bepaalde toetsen/functies niet gebruiken wanneer Easy Handycam wordt gebruikt, omdat deze automatisch worden ingesteld (p. 81). Als u een ongeldige bewerking instelt, wordt het bericht [Ongeldig tijdens Easy Handycam stand] weergegeven. Films op een disc weergeven op andere apparaten (Finaliseren) Om films die op een disc zijn opgeslagen weer te geven op andere apparaten of een computer, moet de disc worden "gefinaliseerd". Zie pagina 69 voor meer informatie over het finaliseren. b Opmerkingen Nadat u de disc hebt gefinaliseerd, kunt u de disc niet opnieuw gebruiken voor DVD-R, DVD+R DL of kunt u geen extra films meer opnemen, zelfs als de disc nog vrije ruimte heeft. U kunt geen extra films opnemen op een gefinaliseerde disc wanneer u Easy Handycam gebruikt (p. 76).

USER MANUAL I NL EIGENSCHAPPEN TECHNISCHE 1. DOEL VAN GEBRUIK 3. PRODUCT VEILIGHEID 4. BATTERIJ VEILIGHEID 5. WAARSCHUWING 2.

USER MANUAL I NL EIGENSCHAPPEN TECHNISCHE 1. DOEL VAN GEBRUIK 3. PRODUCT VEILIGHEID 4. BATTERIJ VEILIGHEID 5. WAARSCHUWING 2. USER MANUAL I NL Spanning 12 ~ 16 VDC Adapter 100 ~ 240 ~,50/60Hz; 12V DC, 1.0A TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Minimum en maximum stroomdoorgang bij opladen Minimum en maximum stroomdoorgang bij ontladen Maximum

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-I

Eindexamen Turks havo 2002-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Sol elin u ursuzlu u! 1 a ıdaki seçeneklerden

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

İş E-Posta. E-Posta - Giriş. Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise. Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim - Giriş Türkçe Hollandaca Sayın Başkan, Geachte heer President Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise Sayın yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın yetkili,

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Instructies voor het gebruik en installeren Dampkap. Kullanım ve montaj talimatları Davlumbaz FUD 5007 I XS

Instructies voor het gebruik en installeren Dampkap. Kullanım ve montaj talimatları Davlumbaz FUD 5007 I XS NL TR Instructies voor het gebruik en installeren Dampkap Kullanım ve montaj talimatları Davlumbaz FUD 5007 I XS INHOUDSOPGAVE ADVIEZEN EN SUGGESTIES... 3 EIGENSCHAPPEN... 4 INSTALLATIE... 7 GEBRUIK...

Detaylı

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen için nereden form bulabilirim? Vragen waar men een formulier kan vinden [belge] ne zaman verildi? Vragen wanneer een document is afgegeven [belge] nerede verildi? Vragen waar een document is

Detaylı

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler

Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Gıda emniyeti konusunda tavsiyeler Turkse versie Adviezen over voedselveiligheid Hastalar ve ziyaretçiler için bilgiler Gıdaların bozulmasını önlemek için hastahanemizde gıdaların hazırlanmasında uyulması

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi

Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Anesthesievragenlijst voor volwassenen - Turks / Yetişkinler için Anestezi Soru Listesinin İngilizce çevirisi Ameliyat öncesi poliklinik muayeneye giderken bu formu doldurulmuş olarak yanınıza alın. Güncel

Detaylı

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Anvers yeni gelenleri karşιlama bür Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2011 - I

Eindexamen Turks vwo 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ünya yetmez dedi, uzay için özel 1p 1 Karou

Detaylı

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz.

U kunt meerdere vakjes aankruisen. Birden fazla haneyi işaretleyebilirsiniz. Aanvraag/Başvuru Vrijwillige Verzekering Gönüllü Sigortalılık Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-II

Eindexamen Turks havo 2002-II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Tarım, Türkiye yi kurtarır 1 Yazar bir batılı

Detaylı

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan!

Beweging en plezier bijna elke zondag of zaterdag. Chiro is een Nederlandstalige jeugdbeweging waar sport, spel en plezier centraal staan! Ebeveynler için bir broşür Een brochure voor ouders Kimler için? 6 ile 18 yaş grubundaki bütün çocuklar ve gençler için Voor wie? Alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar Neredeyse her Pazar veya Cumartesi

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

Eindexamen vwo Turks 2013-I

Eindexamen vwo Turks 2013-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İstanbullu İzmirliler 1p 1 1. ve 2. paragrafta

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

Başvuru Referans Mektubu

Başvuru Referans Mektubu - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2007-I

Eindexamen Turks vwo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 nadolu teşi dünya sahnelerinde 2p 1 Welke

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Beter voor elkaar 2 Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring

Detaylı

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek

Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling - Turks Doğum sırasında sancıyı dindirmek Pijnbestrijding tijdens de bevalling Bevallen doet pijn. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uit spraak. Zij weten dat

Detaylı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı

Het basisexamen inburgering in het buitenland. Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı Het basisexamen inburgering in het buitenland Yurtdışında yapılması gereken temel uyum sınavı 02 Hollanda

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2006-I

Eindexamen Turks vwo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 21. Yüzyılın lacı ep oktoru 1 a ıdakilerden

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven. U heeft

Detaylı

Eindexamen Turks vwo I

Eindexamen Turks vwo I Tekst 2 nne-babası gibi polis olacaktı Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 1p 7 halkın medyanın moda dünyasının müzik dünyasının 1p 8 empati hayal planlar

Detaylı

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ntik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1p 1 Yazının

Detaylı

Gebruiksaanwijzing. Inhoudsopgave. Installatie, 2. Waarschuwingen, 4. Zorg en onderhoud, 6. Bedieningspaneel, 8. De Was, 8.

Gebruiksaanwijzing. Inhoudsopgave. Installatie, 2. Waarschuwingen, 4. Zorg en onderhoud, 6. Bedieningspaneel, 8. De Was, 8. Gebruiksaanwijzing WASDROGER Inhoudsopgave NL NL CZ TR Installatie, 2 Nederlands, 1 Ĉesky, 17 Türkçe, 33 Waarschuwingen, 4 Zorg en onderhoud, 6 Bedieningspaneel, 8 De Was, 8 De display, 9 TCD 874 De eerste

Detaylı

Website beoordeling halis.org

Website beoordeling halis.org Website beoordeling halis.org Gegenereerd op Juni 10 2015 11:23 AM De score is 56/100 SEO Content Title Halis KAYA Freelance Web Tasarım Uzmanı ve Danışmanı Lengte : 52 Perfect, uw title tag bevat tussen

Detaylı

HEPATITIS B. Nederlands Turks

HEPATITIS B. Nederlands Turks HEPATITIS B Nederlands Turks 1 Önsöz Bu broşür hepatit B virüsünün karacigerde neden oldugu iltihaplanma konusunda kafanıza takılan bir çok soruya cevap niteligini taşmaktadır. Bu virüs kara cigerinizde

Detaylı

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek

Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda daki eşinizin yanına gitmek Hollanda toplumuna uyum sağlamak Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving Naar uw partner in Nederland Meedoen in de Nederlandse samenleving

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2016 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 51 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu

Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Pre-eclampsie en het HELLP-syndroom - Turks Preeklampsi ve HELLP sendromu Bu broşür gebelikte hipertansiyon (yüksek tansiyon) hakkında bilgi içermektedir. Bu broşürde gebelik hipertansiyonu, preeklampsi

Detaylı

Logitech Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide

Logitech Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide Getting to know Logitech Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide Nederlands Türkçe 1 Persoonlijk tintje Met SetPoint-software kun je trackingsnelheid, polling-snelheid en knoptoewijzing naar wens instellen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik

Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik Diabetes en zwangerschap - Turks Diyabet (şeker hastalığı) ve gebelik Diabetes en zwangerschap Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in uw bloed: de bloedglucose waarde is te hoog. Diabetes kan al

Detaylı

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir.

Jeugdbescherming) görüflmenizin özel bir nedeni vard r. Belki çocu unuz gözetim veya vesayet alt na verilmifltir. De William Schrikker Groep William Schrikker Gençlik Koruma Bürosu, koruma ve yard ma ihtiyac olan özürlü kifliler için kurulmufl William Schrikker Group adl uzman kurulufl bünyesinde hizmet verir. Grup,

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2014 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 26 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-14-1-o 1 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 insdag 30 mei 9.00 11.30 uur 20 00 Vragenboekje it examen bestaat uit 43 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Detaylı

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Om hulp vragen İngilizce konuşuyor musunuz? Vragen of iemand Engels spreekt _[dil]_ konuşuyor musunuz? Vragen of iemand een bepaalde taal

Detaylı

Eindexamen vwo Turks I

Eindexamen vwo Turks I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Takvim-i Vekayi 3p 1 Welke van onderstaande

Detaylı

Eindexamen Turks vwo I

Eindexamen Turks vwo I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İşte İstanbul un toplu taşımayla katettiği

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2004-I

Eindexamen Turks vwo 2004-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin an het begin

Detaylı

Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi

Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi Rota Virüsü Asisi Hakkinda Ebeveynlerin Bilgilendirilmesi Inenten tegen het Rotavirus Kısa bir süreden beri hastanenizde, virüse karşı yüksek hassasiyeti bulunan çocuklara, onları rota virüsünün yol açtığı

Detaylı

Anamnese Meertalige Kinderen

Anamnese Meertalige Kinderen Anamnese Meertalige Kinderen Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Deze anamneselijst staat ter beschikking op www.sig-net.be in PDF-formaat. Eerste druk 2006 SIG vzw Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen

Detaylı

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY

YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY çocuğunuz için bir okul YENİ GELENLER İÇİN BRÜKSEL DE ÖĞRETİM HAKKINDA HER ŞEY TURKS İÇİNDEKİLER I 1 1 GENEL BİLGİLER 2 2 ÇOCUĞUNUZ BİR YENİ GELEN Mİ? 5 3 YENİ GELENLER İÇİN ÖĞRETİM 6 4 BİR OKUL SEÇME

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 2 Geachte klant, Warmte voor het leven - dat is ons traditionele motto.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Examen HVO 2017 Tijdvak tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 47 vragen.

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2001-I

Eindexamen Turks havo 2001-I e vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open. Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen. Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij

Detaylı

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT

GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN ÇOCUĞUNUZU OKULA KAYIT YAPTIRMA KILAVUZU KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS GENT ANAOKULU VE İLKOKUL GENT VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2013 OF VROEGER 2013 VE ÖNCESİ DOĞAN ÇOCUKLAR

Detaylı

De keizersnede - Turks

De keizersnede - Turks De keizersnede - Turks Sezaryen Bu broşürde sezaryendeki genel gidişat hakkında bilgi verilmektedir. Buna tıbbi dilde sezaryen seksiyo denir. Sezaryen için değişik nedenler bulunmaktadır. Bu broşür genelde

Detaylı

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands

ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2. DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands ZUAL GÖZÜTOK Turkije Zual heeft diabetes type 2 DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? Turks - Nederlands Diyabeti değiştirme yolumuz Novo Nordisk diyabetin geleceğini değiştirmeyi kendisine bir misyon olarak

Detaylı

Examen VWO. Turks Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur tevens oud programma Turks Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen.

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands P a s s i e v o o r l e v e n İçindekiler DİYABET 6 ŞEKER HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 BİRİNCİ TİP DİYABET 14

Detaylı

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes?

DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? DIYABET NEDIR? Wat is diabetes? www.novonordisk.nl Turks - Nederlands İçindekiler DİYABET 6 Şeker HASTASININ VÜCUDUNDA NELER OLUYOR? 8 ŞİKAYETLER 14 Bİrİncİ tip diyabet 14 İkİncİ tip diyabet 18 diyabet

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Detaylı

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Jeg vil gerne indskrives på et universitet. Aangeven dat u zich wilt inschrijven Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Jeg vil gerne søge faget. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Detaylı

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten

Flandre ya göç. Migreren naar Vlaanderen. Göçmen aileler için başlangıç seti. Starterspakket voor familiemigranten Flandre ya göç Göçmen aileler için başlangıç seti, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds Avrupa Uyum Fonu nun desteği ile AYSEL Eğer Flandre

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Eindexamen Turks havo I

Eindexamen Turks havo I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Türk romanındaki Ecinniler Orhan Pamuk was

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2006-I

Eindexamen Turks havo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 TT L 2p 1 Welke van de onderstaande beweringen

Detaylı

The Touch Button Panel found on the top side of the AVerTV Box9 provides quick access to commonly used functions.

The Touch Button Panel found on the top side of the AVerTV Box9 provides quick access to commonly used functions. What s in the Package / Contenu de l emballage / Wat in het packet zit / Paket İçeriği The AVerMedia AVerTV Box9 Unit/ L unité AVerMedia AVerTV Box9 / Het AVerMedia AVerTV Box9 apparaat/ AVerMedia AVerTV

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen VWO 2017 tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. chter dit examen is een erratum opgenomen.

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2016 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 24 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-16-1-o 1 / 11 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi

in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi in gesprek over / konumuz: Sociale fobie Sosyal fobi Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: J.F. van Veen I.M. van Vliet A.J.L.M. van Balkom Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2013 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Donderdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1008-w-13-1-o 1 Havo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid

Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Staatsexamen VWO 2016 Turkse taal elementair lees- en schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1008-w-16-1-o 1 / 12 Vwo Turkse taal elementair

Detaylı

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni uur. Vragenboekje

Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni uur. Vragenboekje Turks Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur 20 00 Vragenboekje it examen bestaat uit 42 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 49 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Bevallen in de Isala klinieken - Turks Isala klinieken doğum yapmak. Isala klinieken Sophia şubesinde doğum yapmak hakkında bilgiler

Bevallen in de Isala klinieken - Turks Isala klinieken doğum yapmak. Isala klinieken Sophia şubesinde doğum yapmak hakkında bilgiler Bevallen in de Isala klinieken - Turks Isala klinieken doğum yapmak Isala klinieken Sophia şubesinde doğum yapmak hakkında bilgiler Bevallen in de Isala klinieken U gaat op de afdeling Verloskunde van

Detaylı

DT 10 DT 20. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma Kılavuzu 6 da Installations- og betjeningsvejledning 11

DT 10 DT 20. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma Kılavuzu 6 da Installations- og betjeningsvejledning 11 prog 6720611791-00.1WO auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK DT 10 DT 20 6 720 613 550 (2007/05) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma Kılavuzu 6 da Installations- og betjeningsvejledning

Detaylı

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu

in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu in gesprek over / konumuz: Gegeneraliseerde angststoornis Yaygın anksiyete bozukluğu Colofon / Kolofon Auteurs / Yazarlar: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie / Redaksiyon: W. Smith-van Rietschoten

Detaylı

Hollland a d d k a i ki İ d i ar Sü Sürecin Simülasyonu Arnold Roza Ben van der Vegt 1

Hollland a d d k a i ki İ d i ar Sü Sürecin Simülasyonu Arnold Roza Ben van der Vegt 1 Hollanda daki İdari i Sürecin Simülasyonu Arnold Roza Ben van der Vegt 1 Giriş Program Hollanda nın İç Kontrole yaklaşımı Süreçler hakkında bilgi İç Kontrol & BT(Bilgi Teknolojileri) Değerlendirme 2 Bölüm

Detaylı

Het inleiden van de bevalling - Turks

Het inleiden van de bevalling - Turks Het inleiden van de bevalling - Turks İndüksiyonla doğum İndüksiyonda doğum sancıları suni olarak başlatılır. Bu, rahim kasılmalarının başlamasına yol açan ilaçların verilmesiyle başlar. İndüksiyonla doğum

Detaylı

Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang

Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang Bu broşür, NTS-Donorvoorlichting tarafından yayınlanmıştır. www.transplantatiestichting.nl Donörler hayati önem taşırlar Donoren zijn van levensbelang Donörler hayati önem taşırlar Donororganen en donorweefsels

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı