MESS AB Bülteni Ocak 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESS AB Bülteni Ocak 2009"

Transkript

1 MESS AB Bülteni Ocak 2009 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİNDE İKİ BAŞLIK DAHA AÇILDI Fransa AB Dönem Başkanlığı nın son günlerinde, bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ta, Türkiye-AB katılım süreci çerçevesinde, "Sermayenin Serbest Dolaşımı" ve "Bilgi Toplumu ve Medya" fasılları müzakerelere açıldı. İki yeni başlığın daha açılmasıyla müzakerelerde bugüne kadar açılmış fasılların sayısı 10 a ulaşmış oldu. Katılım konferansında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan başkanlığındaki heyet temsil ederken, AB'yi Dönem Başkanı Fransa'nın AB'den Sorumlu Bakanı Bruno Le Maire temsil etti. Fransız Bakan, başlıkların açılmasını gerçek bir başarı olarak tanımlarken, AB açısından Türkiye nin artan stratejik öneminin de altını çizdi. Avrupa Komisyonu nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn ise, müzakerelerin ilerlemesini memnuniyetle karşıladığını ve açılan başlıkların AB nin Türkiye ye karşı taahhüdünün göstergesi olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Türkiye yi, başta temel özgürlükler ve hukuk devleti ilkesine ilişkin reformlar olmak üzere, reform sürecini hızlandırmaya çağırdı. Rehn, Çek Cumhuriyeti ve ardından İsveç AB Dönem Başkanlıklarının gerçekleşeceği 2009 yılının, Türkiye nin AB ye katılım yolunda bir kilometre taşı olabileceğini de ifade etti. Dışişleri Bakanı Ali Babacan, hükümetin AB ye üyelik yolundaki kararlılığını tekrar vurgularken, Komisyon un tarama sürecini tamamladığı ve uzun süredir Konsey de bekleyen fasıllarla ilgili ilerleme sağlanamamasına dikkat çekti. Öte yandan, Türkiye nin AB ye katılım yolundaki kararlılığının bir göstergesi olarak ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun daveti üzerine, Başbakan Erdoğan, Ocak ayında Brüksel e ziyarette bulunacak. Ziyareti sırasında AB kurumlarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla da temasta bulunacak olan Erdoğan ın, AB çevrelerinden gelen 'reformlar yavaşladı' eleştirilerine AB'nin kalbinin attığı yerden cevap vermesi bekleniyor. Bu bağlamda hükümetin bugüne kadar AB'yle ilgili attığı adımlar ve Ulusal Program çerçevesinde yapılacak kapsamlı düzenlemelere ilişkin de bilgi aktarılması bekleniyor. Brüksel çevrelerinde bu ziyaret oldukça olumlu karşılanırken, zamanlaması da yerinde bulunuyor. TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ULUSAL PROGRAM TASLAĞINI TAMAMLADI Avrupa Birliği ne katılım çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye-AB ilişkilerinde yol haritası özelliği taşıyan üçüncü Ulusal Program, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayınlandı. Ağustos ayından hazırlanan Program, Bakanlar Kurulu nda görüşülmesinin ardından son şekli verilmek üzere siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin görüşüne sunulmuştu. Program, Avrupa Birliği tarafından 22 Şubat tarihinde yayınlanan ve AB nin Türkiye den kısa ve orta vadedeki beklentilerini gösteren Katılım Ortaklık Belgesi ne cevaben hazırlandı. İlki 2001 ikincisi ise 1

2 2003 yılında hazırlanmış olan Ulusal Program, Türkiye nin AB üyeliğinin gereklerini yerine getirebilmek için üstleneceği mevzuat uyumunu, yapısal değişim yükümlülüklerini karşılayacağı süreçleri ve uyum için gerekli görülen bütçeleri içeriyor. Türkiye nin önümüzdeki 4 yıl içerisinde AB ye üyelik sürecinde yapmayı öngördüğü taahhütleri içeren Ulusal Program, programın hedef ve gerekçesinin aktarıldığı giriş kısmı, siyasi kriterler kısmı, ekonomik kriterler kısmı ve üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği kısmı olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Programda, AB ye uyum konusunda 100 ün üzerinde yasa değişikliği ve 300 den fazla tüzük ve yönetmelik gibi ikincil düzenleme yapılması öngörülüyor. Yasal değişikliklerden kısa vadeli olanları bir ya da iki yıl, orta vadeliler de üç ya da dört yıl içinde gerçekleştirilecek. Program da yer alan yasal düzenlemeler; katılım ortaklık belgesindeki önceliklere karşılık olarak ulusal program taslağında yer verilen önlemler, AB nin gelecek dönem başkanlıklarında açılması mümkün görülen fasılların açılış kriterleri ve açılmış fasılların müzakere pozisyon belgelerinde Türkiye'nin verdiği taahhütlerden oluşuyor. Bunun yanı sıra uygulanan mali işbirliği ve topluluk programları gerekleri, gümrük birliği gerekleri ve AB ile yapılan değerlendirme toplantılarında belirtilen hususlar da programda yer alıyor. Sosyal Politika ve İstihdam alanında, yapılması öngörülen düzenlemeler şöyle sıralanıyor: 2009 yılında, Sosyal Politika ve İstihdam Faslı açılış kriterlerinden olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Doğum Nedeniyle Ebeveyn İzni Oluşturulmasına Yönelik olarak Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük, Toplu İş Sözleşmesi Yapacak Yetkili Sendikanın Tespiti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Yönetmeliği, Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Grev ve Lokavt Halinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Yönetmelik ve Kamu Görevlilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yönetmelikler yoluyla yeni yasal düzenlemeler; yıllarında, hava taşıma işlerinde çalışanların çalışma koşullarının düzenlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler hazırlanması ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un yürürlüğe girmesi; 2011 yılı sonrasında ise, Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Elektromanyetik Alan Maruziyetinden Kaynaklanan Risklere Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve Optik Radyasyon Yönetmeliği nin yayımlanması öngörülüyor. Sosyal Politika ve İstihdam alanındaki öncelikler ise şöyle sıralanıyor: Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi ile etkili bir sosyal diyalog için koşulların oluşturulması; kayıt dışı çalışmayla ilgili inceleme yapılması ve bu sorunun çözümü için bir eylem planın tasarlanması; AB müktesebatının iç hukuka aktarılması ve soysal ortaklarla işbirliğinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasını ve sosyal gelişmeleri izleme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması ve Ortak Sosyal İçerme Belgesi (JIM) ve İstihdam Politikası Öncelikleri Ortak Değerlendirme Belgesi (JAP) ile ilgili çalışmaların bitirilmesi ve her iki izleme sürecinin aktif olarak uygulanması. 2

3 AB POLİTİKALARI ÇEK CUMHURİYETİ AB DÖNEM BAŞKANLIĞI NI FRANSA DAN DEVRALDI Avrupa Birliği nin altı aylık Dönem Başkanlığını 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle, Birliğe 2004 yılında katılan Çek Cumhuriyeti üstlendi. Dönem Başkanlığı nı Temmuz ayında İsveç e devredecek olan Prag Hükümetini, ekonomik sıkıntılar, Lizbon Antlaşması ve Birliğin geleceğine ilişkin diğer önemli konuların gündemi meşgul edeceği zorlu bir Başkanlık süreci bekliyor. Çek Dönem Başkanlığı nın önceliklerini Avrupa ekonomisinin canlandırılması, güvenli ve sürdürülebilir enerji tedariki sağlanması ve Doğu ülkeleri ve Balkanlara ilişkin açılımın başı çektiği dış ilişkiler oluşturuyor. Genişleme konusunda büyük adımlar atması öngörülmeyen Çek Cumhuriyeti döneminde, Türkiye ile 2 müzakere başlığının daha açılması bekleniyor.. AVRUPA BİRLİĞİ HÜKÜMET VE DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİ 1 Ocak 2009 itibariyle AB Dönem Başkanlığı nı Çek Cumhuriyeti ne devreden Fransa nın başkanlığındaki son Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi, Aralık ta Brüksel de gerçekleşti. Zirve de AB nin geleceği ve işleyişi için önem teşkil eden enerji/iklim paketi, Avrupa ekonomik kurtarma planı, Lizbon Antlaşması nın onaylanması ve Avrupa güvenlik ve savunma politikası konuları masaya yatırıldı. Küresel mali kriz konusuna ilişkin olarak Zirve de, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan ve üye ülkeler ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen çalışmalar için ortak bir çerçeve yaratarak süreklilik ve azami etkinlik yaratmayı amaçlayan Avrupa Ekonomik Kurtarma Planı onaylandı. Plan, hem ulusal bütçelerden (170 milyar Euro, GSYİH nin %1,2 si) hem de AB ve Avrupa Yatırım Bankası bütçelerinden (30 milyar Euro, GSYİH nin %0,3 ü) 200 milyar Euro değerinde ya da AB GSYİH sinin %1,5 i oranında bir pay ayrılmasını öngörüyor. AB Hükümet ve Devlet Başkanları aynı zamanda enerji/iklim değişikliği paketine ilişkin bir anlaşmaya da vardılar. Paket, 27 üye ülkenin karbon salınımlarının 2020 yılına kadar 1990 oranlarına göre %20 oranında azaltılması ve Birlik ülkeleri genelinde tüketilen enerjinin %20'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine yönelik hedefleri içeriyor. Anlaşmaya karşı çekinceleri olan Doğu Avrupa ülkeleri gibi bazı üyeleri ikna edebilmek içim Fransa Dönem Başkanlığı çeşitli tavizler vermeyi kabul etti. Bu çerçevede Doğu Avrupa ülkelerine ilave ücretsiz karbon kredisi verilirken, Batı Avrupa'daki sanayi işletmelerine de karbon salınımlarını azaltma maliyetlerini düşürebilmeleri için önemli teşvikler sağlanacak. AB nin gelecekteki yapısını şekillendirecek olan Lizbon Antlaşması nın 2009 yılı sonunda yürürlüğe girebilmesi amacıyla, AB liderleri İrlanda nın çeşitli taleplerine yer verilen ve Ekim 2009 tarihinde İrlanda da ikinci bir referandum yapılmasını içeren bir paket üzerinde uzlaştı. İrlanda ya vergilendirme, işçi hakları, kürtaj ve tarafsızlık politikası gibi konularda yasal garantiler verileceği bildirilirken, bunun karşılığında İrlanda nın Lizbon Antlaşması nın onayını mevcut Avrupa Komisyonu nun görev süresinin bitimi olan Kasım 2009 tarihinden önce sonuçlandırması isteniyor. Öte yandan, Lizbon Anlaşması nın AB Komisyonu nun üye sayısını, küçük ülkelerin aleyhine olacak şekilde üçte bir oranda düşüren maddesinin değiştirilerek tüm üye ülkelerin AB Komisyonu nda temsil edilmesinin garanti altına alınmasına da karar verildi. 3

4 BULGAR VE ROMANYALI İŞÇİLERE BELÇİKA DAN ENGEL Ekonomik kriz karşısında sıkıntılı günler geçiren ve işsizlikten endişe duyan Belçika, tedbir olarak, AB ye son genişleme dalgasıyla 1 Ocak 2007 tarihinde katılan Bulgaristan ve Romanya dan gelen işçilere karşı, üç yıl daha kapılarını kapalı tutma kararı aldı. Avrupa Birliği nin eski üyelerinin bir çoğunun bu konudaki kısıtlamaları sürdürdüğüne dikkat çekilirken, bu durumun halihazırda Avrupa da en yüksek işgücü yetersizliği oranına sahip olan Romanya için faydalı olabileceği vurgulandı. Bulgaristan ve Romanya nın Avrupa Birliği ne katılımının yol açabileceği göç dalgasına ilişkin endişeleri engellemek için, AB ülkelerine, yeni üye ülkelerden gelecek işçilere yönelik olarak en fazla yedi sene süreyle kısıtlama uygulama fırsatı verilmişti. İsveç ve Finlandiya dışındaki tüm eski üye ülkeler, başlangıçta iki yıl süreyle bu sınırlamayı uygulama yoluna giderken, bu ülkelerden bazıları bu süreyi üç sene daha uzatma kararı aldı. Bu çerçevede, Hollanda ve Lüksemburg bu sınırlamaları uzatma yönünde karar alırken, yükselen işsizlik sebebiyle İrlanda nın da benzer bir tutum izleyeceği tahmin ediliyor. Buna karşın, Birliğe 2004 yılında katılan ülkelerin neredeyse hepsi kapılarını Bulgar ve Romanyalı işçilere açtı. HIRVATİSTAN IN AB YE KATILIM MÜZAKERELERİNE SLOVENYA ENGELİ Slovenya, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan sınır anlaşmazlığı sebebiyle, Hırvatistan ın Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım müzakerelerini engelleyeceğini belirtti. Hırvatistan, 19 Aralık ta gerçekleştirilen Hükümetlerarası konferansta 10 yeni başlık açılmasını ve açılan başlıklardan beşinin ise geçici olarak kapanmasını beklerken sadece 1 başlıkta müzakereler açılabildi. Müzakereler sırasında Hırvatistan tarafından temin edilen belgeler ve haritalar Slovenya da sıkıntı yaratırken, Slovenya müzakerelerin 11 başlığına ilişkin çekinceleri olduğunu bildirdi. Slovenya nın tutumunu eleştiren Hırvatistan, ülkenin şantaj ya da dışlanmayı kabul etmeyeceğini, AB üyeliğinin Hırvatistan toprakları karşılığında gerçekleşemeyeceğini belirtti. Öte yandan, Avrupa Komisyonu nun Genişlemeden Sorumu üyesi Olli Rehn, Slovenya nın, Hırvatistan ın üyelik müzakereleri çerçevesinde dokuz başlığın açılmasını veto ettiğini doğruladı. Türkiye ile beraber 2005 yılında Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayan Hırvatistan ile bugüne kadar 21 başlık açıldı ve 4 başlık geçici olarak kapatıldı. Hırvatistan ın müzakereler çerçevesindeki yükümlülüklerini gelecek yılın sonunda tamamlaması bekleniyor. SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AB, YENİ İŞLER İÇİN YENİ NİTELİKLER İNİSİYATİFİNİ BAŞLATTI Avrupa Komisyonu, Konsey in isteği üzerine hazırladığı ve AB nin 2020 yılına kadar ihtiyaç duyacağı nitelikler ve işlerin bir değerlendirmesini yapan Yeni işler için yeni nitelikler inisiyatifini sundu. İnisiyatif, gelişen teknolojiler ve hizmet sektörüne daha fazla yönelen ekonomik yapı ışığında, nitelikler ve emek piyasasının ihtiyaçları arasında daha iyi bir eşleştirme yapılmasının sağlanmasını ve üye devletlerin, vatandaşların ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri öngörebilme kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyor. 4

5 Avrupa Komisyonu, yeni strateji ile Avrupa iş piyasasındaki kısa dönemli eğilimleri izleyerek iş fırsatları sağlamaya yönelik hizmetlerin geliştirilmesini ve mevcut işlerle nitelikler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesini; AB de orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak niteliklere ilişkin araştırmaları geliştirmeyi ve sektörel ihtiyaçları belirlemeyi; gelecekteki iş piyasasının yapısına ilişkin düzenli olarak güncellenen öngörülerde bulunmayı; üçüncü ülkelerle işbirliği yaparak iş ve niteliklere ilişkin küresel değişim ve sıkıntıları daha iyi anlamayı ve bu konuda çalışmalarda bulunan üye ülkeler ve diğer ilgililere var olan Topluluk politikaları ve fonlar aracılığıyla yardım sağlamayı amaçlıyor. Araştırmanın ilk bulguları arasında, 2020 yılı itibariyle AB nin 25 üyesinde yaklaşık 20 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkacağı ve bu imkanların dörtte üçünün hizmet sektöründe olacağı yer alıyor. Bilgi teknolojisi, sigortacılık ve danışmanlık gibi sektörlerin öne çıkması beklenirken, bu çerçevede yüksek seviyedeki eğitim, analitik nitelikler, iletişim yetenekleri, takım çalışması ve lisan bilgilerinin daha fazla aranan özellikler haline gelmesi öngörülüyor. guage=en&guilanguage=en AP, MESLEKİ HAREKETLİLİĞE İLİŞKİN EYLEM PLANINI DESTEKLİYOR Avrupa Parlamentosu (AP), 2007 Aralık tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mesleki Hareketliliğe ilişkin Avrupa Eylem Planı na destek verdi. Plan, iş, işçi ve işveren arayanların, iş hareketliliğine yönelik karşılaştıkları engelleri azaltmayı amaçlıyor. Halihazırda, AB vatandaşlarından sadece %2 si kendi üye devleti dışında bir ülkede çalışıyor. Avrupa Parlamentosu, Komisyon tarafından hazırlanan eylem planının, çalışanların hareketliliğinin temel unsurlarını ele aldığını ancak özellikle eğitim sistemleri ve iş piyasaları arasındaki bağlantının yoğunlaştırılması, pratik bilgilerin dağıtılması, çalışanların lisan yeteneklerinin devam ettirilmesi, yabancı dil eğitimleri ve mesleki eğitimlerle hareketliliğin alt yapısının hazırlanması gibi daha fazla tedbirin alınması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, üye devletler tarafından göçlere ilişkin kendi ulusal mevzuatlarını değiştiren ve çalışanların serbest dolaşımı ilkesini etkileyerek Topluluk politikalarına karşı gelen politikalar ile ilgili endişelerini de dile getirerek bu tür uygulamaların durdurulmasını önerdiler. Aynı zamanda, AB seviyesinde mesleki niteliklerin karşılaştırılmasına ve tanınmasına yönelik ortak bir çerçeve olmaması da sınırlar arası iş hareketliliği için bir engel olarak gösterildi. Bununla birlikte sosyal sigorta ve emeklilik haklarının tanınması ve transferine yönelik bir sistemin geliştirilmesi gerektiği bildirildi. KOMİSYON, AVRUPA KÜRESELLEŞME UYUM FONU NU GELİŞTİRMEYİ ÖNERİYOR Avrupa Komisyonu, küreselleşmenin etkilerine karşı mağdur durumda kalan Avrupalı çalışanlara destek sağlamaya yönelik oluşturulmuş olan Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu nu geliştirmeye ilişkin öneriyi kabul etti. İki yıl önce yürürlüğe giren ve bugüne kadar işten çıkarılmış çalışana yardım ulaştıran Uyum Fonu na yönelik kabul edilen yeni öneriyle, ekonomik kriz sonucunda işlerini kaybedenlere yönelik daha hızlı ve daha etkin yardım sağlanması hedefleniyor. Ekonomik Kurtarma Planı nın bir parçası olarak öne sürülen öneri ile, Uyum Fonu nun, krizlere yönelik daha etkili bir enstrüman haline gelmesi ve insanların yeniden iş piyasasına katılımlarına daha fazla katkıda bulunan bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor. 5

6 Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu nu geliştirmeye yönelik öneriler şöyle sıralanıyor: Fon a başvuru sınırının 1000 işsiz kalmış çalışandan 500 e düşürülmesi; Halihazırda 12 ay olan Fon destek süresinin, 24 aya çıkarılarak çalışanlara iş piyasasına tekrar dahil olmaları için yeterli süre tanınması; Kalan kısmın üye devletler tarafından ödenmesine devam edilerek, AB nin mali katkısının %50 den %75 e çıkarılması; Fon a başvurabilme kapsamının geçici olarak genişletilerek, ekonomik ve mali krizden etkilenen çalışanların da Fon kapsamına alınması. age=en&guilanguage=en AVRUPA PARLAMENTOSU ÇALIŞMA SÜRELERİ KONUSUNDA ORTAK TUTUM BELİRLEDİ Avrupa Parlamentosu (AP) 17 Aralık ta gerçekleşen oturumunda çalışma süresine ilişkin yönerge taslağı konusundaki ortak tutumu kabul etti. Parlamento söz konusu ortak tutum çerçevesinde mevcut yönergede yer alan bireysel çekilme hakkı hükümlerine ve Konsey tarafından önerilen çağrı üzerine çalışma ve çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmına ilişkin bazı hususlara karşı çıkıyor. Bireysel çekilme hakkı kapsamında Konsey in ortak tutumu ise haftalık 48 saat çalışma süresi üst sınırının işçilerin kabul etmesi halinde 3 aylık bir süre boyunca haftada ortalama 60 saate çıkarılabilmesini öngörüyor. Ayrıca Konsey in önerisine göre Toplu sözleşme olmadığında ve çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmının çalışma süresi olarak sayılması halinde ise bu süre 3 ay için haftada ortalama 65 saate çıkabiliyor. Halihazırda başta İngiltere olmak üzere toplam 14 AB ülkesi bireysel çekilme hakkını kullanarak haftalık 48 saatten fazla çalışma süresine izin veriyor. Diğer taraftan AP üyeleri ise bireysel çekilme hakkının 3 yıl içerisinde kaldırılması gerektiğini zira bu durumun işyeri sağlığı ve güvenliğini zedelediğini ve iş ve aile hayatı dengesini bozduğunu savunuyor. Öte yandan bireysel çekilme hakkını destekleyenler ise söz konusu hükümlerin işgücü piyasasını esnekleştirdiğini belirtiyorlar. Konsey in getirdiği bir başka öneri ise çağrı üzerine çalışma ile ilgili. Bu çerçevede çağrı üzerine çalışma, işçinin işyerinde bulunduğu ve işverenin kendisine verdiği sorumlulukları yerine getirdiği zaman dilimi olarak nitelendirilirken, çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmı ise işçinin işyerinde olduğu ancak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı zaman dilimini ifade ediyor. Konsey in önerisi çerçevesinde ulusal kanunlar aksini düzenlemediği veya işçi ve işveren arasında aksi bir anlaşma bulunmadığı sürece çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmının çalışma süresi olarak değerlendirilmemesi öngörülüyor. Öte yandan Parlamento ise bu öneriye karşı çıkarken bu sürenin haftalık çalışma süresi limiti ile uyum sağlamak amacı ile belirli bir yöntem ile hesaplanabileceğini belirtiyor. Konsey in ortak tutumuna çekimser oy kullanan Belçika bu hususta Parlamento nun tutumunu destekliyor. Gelinen son durumda Yönerge; uzlaşma prosedürü kapsamında görüşülecek. Parlamento ve Konsey arasında geçecek olan uzlaşma görüşmelerinin 2009 yılı başında başlaması öngörülüyor

7 AP, AVRUPA ÇALIŞMA KONSEYLERİ YÖNERGESİ NE İLİŞKİN UZLAŞI METNİNDE ANLAŞMA SAĞLADI Avrupa Parlamentosu 16 Aralık günü Strazburg da gerçekleşen oturumunda, bir süredir diğer kurumlarla müzakere edilen Avrupa Çalışma Konseyleri Yönergesi ne ilişkin uzlaşı metnini onayladı. Söz konusu uzlaşı metninin öngördüğü amaçlar arasında yeniden yapılandırma durumunda işçilerin bilgilendirilmesi ve onlara danışılması da yer alıyor. Bahse konu metin Kasım ayında AP Sosyal işler ve İstihdam Komitesi nin yönergeye ilişkin olarak sunmuş olduğu değişiklik önerilerini de içeriyor. Bu çerçevede; Kuruma ilişkin kararlara yönelik olarak işçi temsilcilerine sağlanan bilgilerin, derinlemesine bir etki analizi yapılmasını ve gerektiğinde kurumun yetkili organları ile birlikte bir istişarenin hazırlanmasını mümkün kılması gerekiyor. Avrupa Çalışma Konseyleri ne, işbu yönergeden doğan hakların uygulanması ve işçilerin çıkarlarının müşterek temsili için gerekli araçların sağlaması şartı geliyor. Avrupa Çalışma Konseyleri ulus aşırı hususlarda yetkili olarak belirleniyor. Bu çerçevede potansiyel etkisinin boyutu Avrupalı işçileri ilgilendirecek ölçekteki hususlar veya Üye Devletler arası faaliyet aktarımını içeren olaylar işbu yönergenin kapsamında yer almıyor. Özel müzakere kurullarına katılım için her Üye Devletin en az 50 çalışanı barındırma zorunluluğu kaldırılıyor IPR false/default_en.htm AB SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞANLARINA YARDIM AMAÇLI ORTAKLIK Avrupa Komisyonu ve Savunma Sanayi, sektördeki değişimlere daha iyi uyum sağlamak ve bu değişimleri yönetebilmek amacıyla bir ortaklığa imza attılar. Söz konusu girişim çerçevesinde Komisyon, Avrupa Havacılık ve Uzay Sanayileri Birliği (ASD), Avrupa Metal İşçileri Federasyonu (EMF) ve Avrupa Savunma Ajansı (EDA) bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri takip edecek ve bilgi alışverişinde bulunacaklar. AB çapındaki bu ortaklık kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde, özellikle istihdam alanında sektördeki değişimin izlenmesi, şirketlerde sosyal sorumluluğa uygun olarak gerçekleşen en iyi yeniden yapılandırma örneklerinin paylaşılması, insan kaynakları yöneticileri ve işçi temsilcileri ile atölye çalışmalarının düzenlenmesi öngörülüyor. AVRUPA DAKİ SOSYAL ORTAKLAR, İŞYERİNDE STRESİN AZALTILMASINA YÖNELİK BİR RAPOR YAYIMLADILAR AB seviyesindeki işçi ve işveren temsilcileri, iş hayatına ilişkin stres konusunda imzalamış oldukları çerçeve anlaşmasının uygulanışına yönelik raporu 15 Aralık tarihinde yayımladılar yılı Ekim ayında imzalanmış olan anlaşma, önemli bir sağlık problemi olan ve işgünü kaybına yol açan stresin tanımlanması, engellenmesi ve yönetilmesine ilişkin olarak işçi ve işverenlerin işbirliği yapmalarını öngörüyor. Anlaşmanın uygulamaya girmesinden bir yıl sonra yayımlanan rapor, 21 AB ülkesinin yanı sıra Norveç ve İzlanda da uygulamaya yönelik olarak alınan tedbirleri içeriyor. Söz konusu önlemler arasında, sosyal taraflar arası anlaşmalar, ulusal, sektörel veya şirket içi toplu sözleşmeler, ulusal düzenlemeler, kamu kurumlarını da içeren üç taraflı ortaklıklar ve tamamlayıcı faaliyetler yer alıyor. 7

8 Aralarında BusinessEurope, UEAPME, CEEP ve ETUC un yer aldığı Avrupa çapındaki sosyal ortaklar tarafından hazırlanan bu rapora ilaveten önümüzdeki yıl Avrupa Komisyonu nun da gelişmeleri analiz edip bir rapor yayımlaması bekleniyor. age=en&guilanguage=en ÇEVRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ PAKETİ ONAYLANDI Avrupa Parlamentosu, 17 Aralık 2008 tarihinde gerçekleşen oturumunda enerji ve iklim değişikliği paketini onayladı. Pakete ilişkin tartışmalar sırasında parlamenterlerin çoğunluğu Konsey i, Komisyon un teklifini büyük ölçüde sulandırmakla suçladı. Ancak, yüksek oranda oy çokluğuyla (610 kabul, 60 red, 29 çekimser) kabul edilen paketin 2020 yılına ilişkin iklim değişikliği hedeflerine önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Sera gazı salınımlarının %20 oranında azaltılması, enerjide yenilenebilir kaynakların oranının %20 ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin %20 oranında artırılması olmak üzere 2020 yılına ilişkin üç bağlayıcı hedef koyan paket özetle şunları içeriyor: Yenilenebilir enerji hedefine ulaşılması yolunda Üye Devletler arası işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu çerçevede idari engellerin kaldırılması; Bio yakıtların çevreye olumsuz etkilerinin olmamaları koşuluyla desteklenmesi; Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamında salınım limitlerinin, 2013 yılından itibaren AB düzeyinde 2020 yılında %21 azalma sağlayacak şekilde belirlenmesi; Salınım izinlerinin dağıtımında açık artırma oranının artırılması: Bu çerçevede yeni Üye Devletlere izinleri bedava dağıtabilecekleri bir geçiş süresi tanınması, ancak elektrik üreticilerinin bunun dışında kalarak salınım izinlerini satın almaları; Ulaşım, inşaat ve tarım gibi küçük ölçekli salınım yapan sektörlerin salınım oranlarının 2020 yılında 2005 yılına kıyasla % 10 oranında düşürülmesi; Yeni üretilen otomobillerin karbon salınım oranlarının ortalama 120g CO2/km yi geçmemesi; CO2 nin jeolojik depolanmasına ilişkin yönerge kapsamında karbon tutum ve depolanmasına veya diğer yenilikçi yenilenebilir enerji teknolojilerine destek veren kuruluşlara ETS kapsamında yeni girenlere ayrılan rezervden 300 milyon adede kadar izin sağlanması. 0&language=EN&guiLanguage=en POZNAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONA ERDİ Polonya nın Poznan kentinde büyük umutlarla başlayan ve 12 gün süren BM İklim Değişikliği Konferansı beklentileri karşılayamadı. Delegeler gelecek yıla ilişkin bir çalışma programı oluşturdular ve bazı teknik konularda (örn. Ormansızlaşmanın ölçümü ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen ülkelere yardım fonu) anlaştılar. Ancak 2012 yılı sonrasına ilişkin bir anlaşmaya varılması yolunda yapılacakların çoğu 2009 yılına kaldı. Zira, uzun vadedeki salınım hedefleri, iklim değişikliğinin tehlikeli etkilerinin bertaraf edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji aktarımı gibi hususlara henüz değinilmedi. Uzmanlara göre Poznan Konferansı sonunda ihtiyaç duyulanlar büyük ölçüde elde edildi, öte yandan gündemdeki birçok konu ise 2009 a bırakıldı. Bu yıl aralık ayı sonunda Kopenhag da gerçekleşecek olan konferansta, 2012 sonrası döneme ilişkin yeni bir iklim değişikliği anlaşmasına varılması hedefleniyor. Kaynak için Tıklayınız

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ AB DE ÖNEMLİİ BİİR ADIIM:: LİİZBON ANTLAŞMASII Uzun süredir AB nin gündemini meşgul eden Lizbon Antlaşması ile ilgili onay süreci tamamlandı. AB nin kurumsal yapısında ve işleyişinde önemli değişiklikler

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2012 / Sayı: 69 HAYVAN SAĞLIĞI YASASI MECLİS GENEL KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmaları kapsamında

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı