MESS AB Bülteni Ocak 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESS AB Bülteni Ocak 2009"

Transkript

1 MESS AB Bülteni Ocak 2009 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİNDE İKİ BAŞLIK DAHA AÇILDI Fransa AB Dönem Başkanlığı nın son günlerinde, bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ta, Türkiye-AB katılım süreci çerçevesinde, "Sermayenin Serbest Dolaşımı" ve "Bilgi Toplumu ve Medya" fasılları müzakerelere açıldı. İki yeni başlığın daha açılmasıyla müzakerelerde bugüne kadar açılmış fasılların sayısı 10 a ulaşmış oldu. Katılım konferansında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan başkanlığındaki heyet temsil ederken, AB'yi Dönem Başkanı Fransa'nın AB'den Sorumlu Bakanı Bruno Le Maire temsil etti. Fransız Bakan, başlıkların açılmasını gerçek bir başarı olarak tanımlarken, AB açısından Türkiye nin artan stratejik öneminin de altını çizdi. Avrupa Komisyonu nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn ise, müzakerelerin ilerlemesini memnuniyetle karşıladığını ve açılan başlıkların AB nin Türkiye ye karşı taahhüdünün göstergesi olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Türkiye yi, başta temel özgürlükler ve hukuk devleti ilkesine ilişkin reformlar olmak üzere, reform sürecini hızlandırmaya çağırdı. Rehn, Çek Cumhuriyeti ve ardından İsveç AB Dönem Başkanlıklarının gerçekleşeceği 2009 yılının, Türkiye nin AB ye katılım yolunda bir kilometre taşı olabileceğini de ifade etti. Dışişleri Bakanı Ali Babacan, hükümetin AB ye üyelik yolundaki kararlılığını tekrar vurgularken, Komisyon un tarama sürecini tamamladığı ve uzun süredir Konsey de bekleyen fasıllarla ilgili ilerleme sağlanamamasına dikkat çekti. Öte yandan, Türkiye nin AB ye katılım yolundaki kararlılığının bir göstergesi olarak ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun daveti üzerine, Başbakan Erdoğan, Ocak ayında Brüksel e ziyarette bulunacak. Ziyareti sırasında AB kurumlarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla da temasta bulunacak olan Erdoğan ın, AB çevrelerinden gelen 'reformlar yavaşladı' eleştirilerine AB'nin kalbinin attığı yerden cevap vermesi bekleniyor. Bu bağlamda hükümetin bugüne kadar AB'yle ilgili attığı adımlar ve Ulusal Program çerçevesinde yapılacak kapsamlı düzenlemelere ilişkin de bilgi aktarılması bekleniyor. Brüksel çevrelerinde bu ziyaret oldukça olumlu karşılanırken, zamanlaması da yerinde bulunuyor. TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ULUSAL PROGRAM TASLAĞINI TAMAMLADI Avrupa Birliği ne katılım çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye-AB ilişkilerinde yol haritası özelliği taşıyan üçüncü Ulusal Program, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayınlandı. Ağustos ayından hazırlanan Program, Bakanlar Kurulu nda görüşülmesinin ardından son şekli verilmek üzere siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin görüşüne sunulmuştu. Program, Avrupa Birliği tarafından 22 Şubat tarihinde yayınlanan ve AB nin Türkiye den kısa ve orta vadedeki beklentilerini gösteren Katılım Ortaklık Belgesi ne cevaben hazırlandı. İlki 2001 ikincisi ise 1

2 2003 yılında hazırlanmış olan Ulusal Program, Türkiye nin AB üyeliğinin gereklerini yerine getirebilmek için üstleneceği mevzuat uyumunu, yapısal değişim yükümlülüklerini karşılayacağı süreçleri ve uyum için gerekli görülen bütçeleri içeriyor. Türkiye nin önümüzdeki 4 yıl içerisinde AB ye üyelik sürecinde yapmayı öngördüğü taahhütleri içeren Ulusal Program, programın hedef ve gerekçesinin aktarıldığı giriş kısmı, siyasi kriterler kısmı, ekonomik kriterler kısmı ve üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği kısmı olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Programda, AB ye uyum konusunda 100 ün üzerinde yasa değişikliği ve 300 den fazla tüzük ve yönetmelik gibi ikincil düzenleme yapılması öngörülüyor. Yasal değişikliklerden kısa vadeli olanları bir ya da iki yıl, orta vadeliler de üç ya da dört yıl içinde gerçekleştirilecek. Program da yer alan yasal düzenlemeler; katılım ortaklık belgesindeki önceliklere karşılık olarak ulusal program taslağında yer verilen önlemler, AB nin gelecek dönem başkanlıklarında açılması mümkün görülen fasılların açılış kriterleri ve açılmış fasılların müzakere pozisyon belgelerinde Türkiye'nin verdiği taahhütlerden oluşuyor. Bunun yanı sıra uygulanan mali işbirliği ve topluluk programları gerekleri, gümrük birliği gerekleri ve AB ile yapılan değerlendirme toplantılarında belirtilen hususlar da programda yer alıyor. Sosyal Politika ve İstihdam alanında, yapılması öngörülen düzenlemeler şöyle sıralanıyor: 2009 yılında, Sosyal Politika ve İstihdam Faslı açılış kriterlerinden olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Doğum Nedeniyle Ebeveyn İzni Oluşturulmasına Yönelik olarak Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük, Toplu İş Sözleşmesi Yapacak Yetkili Sendikanın Tespiti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Yönetmeliği, Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Grev ve Lokavt Halinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Yönetmelik ve Kamu Görevlilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yönetmelikler yoluyla yeni yasal düzenlemeler; yıllarında, hava taşıma işlerinde çalışanların çalışma koşullarının düzenlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler hazırlanması ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un yürürlüğe girmesi; 2011 yılı sonrasında ise, Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Elektromanyetik Alan Maruziyetinden Kaynaklanan Risklere Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve Optik Radyasyon Yönetmeliği nin yayımlanması öngörülüyor. Sosyal Politika ve İstihdam alanındaki öncelikler ise şöyle sıralanıyor: Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi ile etkili bir sosyal diyalog için koşulların oluşturulması; kayıt dışı çalışmayla ilgili inceleme yapılması ve bu sorunun çözümü için bir eylem planın tasarlanması; AB müktesebatının iç hukuka aktarılması ve soysal ortaklarla işbirliğinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasını ve sosyal gelişmeleri izleme ve değerlendirme kapasitesinin artırılması ve Ortak Sosyal İçerme Belgesi (JIM) ve İstihdam Politikası Öncelikleri Ortak Değerlendirme Belgesi (JAP) ile ilgili çalışmaların bitirilmesi ve her iki izleme sürecinin aktif olarak uygulanması. 2

3 AB POLİTİKALARI ÇEK CUMHURİYETİ AB DÖNEM BAŞKANLIĞI NI FRANSA DAN DEVRALDI Avrupa Birliği nin altı aylık Dönem Başkanlığını 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle, Birliğe 2004 yılında katılan Çek Cumhuriyeti üstlendi. Dönem Başkanlığı nı Temmuz ayında İsveç e devredecek olan Prag Hükümetini, ekonomik sıkıntılar, Lizbon Antlaşması ve Birliğin geleceğine ilişkin diğer önemli konuların gündemi meşgul edeceği zorlu bir Başkanlık süreci bekliyor. Çek Dönem Başkanlığı nın önceliklerini Avrupa ekonomisinin canlandırılması, güvenli ve sürdürülebilir enerji tedariki sağlanması ve Doğu ülkeleri ve Balkanlara ilişkin açılımın başı çektiği dış ilişkiler oluşturuyor. Genişleme konusunda büyük adımlar atması öngörülmeyen Çek Cumhuriyeti döneminde, Türkiye ile 2 müzakere başlığının daha açılması bekleniyor.. AVRUPA BİRLİĞİ HÜKÜMET VE DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİ 1 Ocak 2009 itibariyle AB Dönem Başkanlığı nı Çek Cumhuriyeti ne devreden Fransa nın başkanlığındaki son Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi, Aralık ta Brüksel de gerçekleşti. Zirve de AB nin geleceği ve işleyişi için önem teşkil eden enerji/iklim paketi, Avrupa ekonomik kurtarma planı, Lizbon Antlaşması nın onaylanması ve Avrupa güvenlik ve savunma politikası konuları masaya yatırıldı. Küresel mali kriz konusuna ilişkin olarak Zirve de, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan ve üye ülkeler ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen çalışmalar için ortak bir çerçeve yaratarak süreklilik ve azami etkinlik yaratmayı amaçlayan Avrupa Ekonomik Kurtarma Planı onaylandı. Plan, hem ulusal bütçelerden (170 milyar Euro, GSYİH nin %1,2 si) hem de AB ve Avrupa Yatırım Bankası bütçelerinden (30 milyar Euro, GSYİH nin %0,3 ü) 200 milyar Euro değerinde ya da AB GSYİH sinin %1,5 i oranında bir pay ayrılmasını öngörüyor. AB Hükümet ve Devlet Başkanları aynı zamanda enerji/iklim değişikliği paketine ilişkin bir anlaşmaya da vardılar. Paket, 27 üye ülkenin karbon salınımlarının 2020 yılına kadar 1990 oranlarına göre %20 oranında azaltılması ve Birlik ülkeleri genelinde tüketilen enerjinin %20'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine yönelik hedefleri içeriyor. Anlaşmaya karşı çekinceleri olan Doğu Avrupa ülkeleri gibi bazı üyeleri ikna edebilmek içim Fransa Dönem Başkanlığı çeşitli tavizler vermeyi kabul etti. Bu çerçevede Doğu Avrupa ülkelerine ilave ücretsiz karbon kredisi verilirken, Batı Avrupa'daki sanayi işletmelerine de karbon salınımlarını azaltma maliyetlerini düşürebilmeleri için önemli teşvikler sağlanacak. AB nin gelecekteki yapısını şekillendirecek olan Lizbon Antlaşması nın 2009 yılı sonunda yürürlüğe girebilmesi amacıyla, AB liderleri İrlanda nın çeşitli taleplerine yer verilen ve Ekim 2009 tarihinde İrlanda da ikinci bir referandum yapılmasını içeren bir paket üzerinde uzlaştı. İrlanda ya vergilendirme, işçi hakları, kürtaj ve tarafsızlık politikası gibi konularda yasal garantiler verileceği bildirilirken, bunun karşılığında İrlanda nın Lizbon Antlaşması nın onayını mevcut Avrupa Komisyonu nun görev süresinin bitimi olan Kasım 2009 tarihinden önce sonuçlandırması isteniyor. Öte yandan, Lizbon Anlaşması nın AB Komisyonu nun üye sayısını, küçük ülkelerin aleyhine olacak şekilde üçte bir oranda düşüren maddesinin değiştirilerek tüm üye ülkelerin AB Komisyonu nda temsil edilmesinin garanti altına alınmasına da karar verildi. 3

4 BULGAR VE ROMANYALI İŞÇİLERE BELÇİKA DAN ENGEL Ekonomik kriz karşısında sıkıntılı günler geçiren ve işsizlikten endişe duyan Belçika, tedbir olarak, AB ye son genişleme dalgasıyla 1 Ocak 2007 tarihinde katılan Bulgaristan ve Romanya dan gelen işçilere karşı, üç yıl daha kapılarını kapalı tutma kararı aldı. Avrupa Birliği nin eski üyelerinin bir çoğunun bu konudaki kısıtlamaları sürdürdüğüne dikkat çekilirken, bu durumun halihazırda Avrupa da en yüksek işgücü yetersizliği oranına sahip olan Romanya için faydalı olabileceği vurgulandı. Bulgaristan ve Romanya nın Avrupa Birliği ne katılımının yol açabileceği göç dalgasına ilişkin endişeleri engellemek için, AB ülkelerine, yeni üye ülkelerden gelecek işçilere yönelik olarak en fazla yedi sene süreyle kısıtlama uygulama fırsatı verilmişti. İsveç ve Finlandiya dışındaki tüm eski üye ülkeler, başlangıçta iki yıl süreyle bu sınırlamayı uygulama yoluna giderken, bu ülkelerden bazıları bu süreyi üç sene daha uzatma kararı aldı. Bu çerçevede, Hollanda ve Lüksemburg bu sınırlamaları uzatma yönünde karar alırken, yükselen işsizlik sebebiyle İrlanda nın da benzer bir tutum izleyeceği tahmin ediliyor. Buna karşın, Birliğe 2004 yılında katılan ülkelerin neredeyse hepsi kapılarını Bulgar ve Romanyalı işçilere açtı. HIRVATİSTAN IN AB YE KATILIM MÜZAKERELERİNE SLOVENYA ENGELİ Slovenya, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan sınır anlaşmazlığı sebebiyle, Hırvatistan ın Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım müzakerelerini engelleyeceğini belirtti. Hırvatistan, 19 Aralık ta gerçekleştirilen Hükümetlerarası konferansta 10 yeni başlık açılmasını ve açılan başlıklardan beşinin ise geçici olarak kapanmasını beklerken sadece 1 başlıkta müzakereler açılabildi. Müzakereler sırasında Hırvatistan tarafından temin edilen belgeler ve haritalar Slovenya da sıkıntı yaratırken, Slovenya müzakerelerin 11 başlığına ilişkin çekinceleri olduğunu bildirdi. Slovenya nın tutumunu eleştiren Hırvatistan, ülkenin şantaj ya da dışlanmayı kabul etmeyeceğini, AB üyeliğinin Hırvatistan toprakları karşılığında gerçekleşemeyeceğini belirtti. Öte yandan, Avrupa Komisyonu nun Genişlemeden Sorumu üyesi Olli Rehn, Slovenya nın, Hırvatistan ın üyelik müzakereleri çerçevesinde dokuz başlığın açılmasını veto ettiğini doğruladı. Türkiye ile beraber 2005 yılında Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayan Hırvatistan ile bugüne kadar 21 başlık açıldı ve 4 başlık geçici olarak kapatıldı. Hırvatistan ın müzakereler çerçevesindeki yükümlülüklerini gelecek yılın sonunda tamamlaması bekleniyor. SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AB, YENİ İŞLER İÇİN YENİ NİTELİKLER İNİSİYATİFİNİ BAŞLATTI Avrupa Komisyonu, Konsey in isteği üzerine hazırladığı ve AB nin 2020 yılına kadar ihtiyaç duyacağı nitelikler ve işlerin bir değerlendirmesini yapan Yeni işler için yeni nitelikler inisiyatifini sundu. İnisiyatif, gelişen teknolojiler ve hizmet sektörüne daha fazla yönelen ekonomik yapı ışığında, nitelikler ve emek piyasasının ihtiyaçları arasında daha iyi bir eşleştirme yapılmasının sağlanmasını ve üye devletlerin, vatandaşların ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri öngörebilme kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyor. 4

5 Avrupa Komisyonu, yeni strateji ile Avrupa iş piyasasındaki kısa dönemli eğilimleri izleyerek iş fırsatları sağlamaya yönelik hizmetlerin geliştirilmesini ve mevcut işlerle nitelikler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesini; AB de orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak niteliklere ilişkin araştırmaları geliştirmeyi ve sektörel ihtiyaçları belirlemeyi; gelecekteki iş piyasasının yapısına ilişkin düzenli olarak güncellenen öngörülerde bulunmayı; üçüncü ülkelerle işbirliği yaparak iş ve niteliklere ilişkin küresel değişim ve sıkıntıları daha iyi anlamayı ve bu konuda çalışmalarda bulunan üye ülkeler ve diğer ilgililere var olan Topluluk politikaları ve fonlar aracılığıyla yardım sağlamayı amaçlıyor. Araştırmanın ilk bulguları arasında, 2020 yılı itibariyle AB nin 25 üyesinde yaklaşık 20 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkacağı ve bu imkanların dörtte üçünün hizmet sektöründe olacağı yer alıyor. Bilgi teknolojisi, sigortacılık ve danışmanlık gibi sektörlerin öne çıkması beklenirken, bu çerçevede yüksek seviyedeki eğitim, analitik nitelikler, iletişim yetenekleri, takım çalışması ve lisan bilgilerinin daha fazla aranan özellikler haline gelmesi öngörülüyor. guage=en&guilanguage=en AP, MESLEKİ HAREKETLİLİĞE İLİŞKİN EYLEM PLANINI DESTEKLİYOR Avrupa Parlamentosu (AP), 2007 Aralık tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mesleki Hareketliliğe ilişkin Avrupa Eylem Planı na destek verdi. Plan, iş, işçi ve işveren arayanların, iş hareketliliğine yönelik karşılaştıkları engelleri azaltmayı amaçlıyor. Halihazırda, AB vatandaşlarından sadece %2 si kendi üye devleti dışında bir ülkede çalışıyor. Avrupa Parlamentosu, Komisyon tarafından hazırlanan eylem planının, çalışanların hareketliliğinin temel unsurlarını ele aldığını ancak özellikle eğitim sistemleri ve iş piyasaları arasındaki bağlantının yoğunlaştırılması, pratik bilgilerin dağıtılması, çalışanların lisan yeteneklerinin devam ettirilmesi, yabancı dil eğitimleri ve mesleki eğitimlerle hareketliliğin alt yapısının hazırlanması gibi daha fazla tedbirin alınması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, üye devletler tarafından göçlere ilişkin kendi ulusal mevzuatlarını değiştiren ve çalışanların serbest dolaşımı ilkesini etkileyerek Topluluk politikalarına karşı gelen politikalar ile ilgili endişelerini de dile getirerek bu tür uygulamaların durdurulmasını önerdiler. Aynı zamanda, AB seviyesinde mesleki niteliklerin karşılaştırılmasına ve tanınmasına yönelik ortak bir çerçeve olmaması da sınırlar arası iş hareketliliği için bir engel olarak gösterildi. Bununla birlikte sosyal sigorta ve emeklilik haklarının tanınması ve transferine yönelik bir sistemin geliştirilmesi gerektiği bildirildi. KOMİSYON, AVRUPA KÜRESELLEŞME UYUM FONU NU GELİŞTİRMEYİ ÖNERİYOR Avrupa Komisyonu, küreselleşmenin etkilerine karşı mağdur durumda kalan Avrupalı çalışanlara destek sağlamaya yönelik oluşturulmuş olan Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu nu geliştirmeye ilişkin öneriyi kabul etti. İki yıl önce yürürlüğe giren ve bugüne kadar işten çıkarılmış çalışana yardım ulaştıran Uyum Fonu na yönelik kabul edilen yeni öneriyle, ekonomik kriz sonucunda işlerini kaybedenlere yönelik daha hızlı ve daha etkin yardım sağlanması hedefleniyor. Ekonomik Kurtarma Planı nın bir parçası olarak öne sürülen öneri ile, Uyum Fonu nun, krizlere yönelik daha etkili bir enstrüman haline gelmesi ve insanların yeniden iş piyasasına katılımlarına daha fazla katkıda bulunan bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor. 5

6 Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu nu geliştirmeye yönelik öneriler şöyle sıralanıyor: Fon a başvuru sınırının 1000 işsiz kalmış çalışandan 500 e düşürülmesi; Halihazırda 12 ay olan Fon destek süresinin, 24 aya çıkarılarak çalışanlara iş piyasasına tekrar dahil olmaları için yeterli süre tanınması; Kalan kısmın üye devletler tarafından ödenmesine devam edilerek, AB nin mali katkısının %50 den %75 e çıkarılması; Fon a başvurabilme kapsamının geçici olarak genişletilerek, ekonomik ve mali krizden etkilenen çalışanların da Fon kapsamına alınması. age=en&guilanguage=en AVRUPA PARLAMENTOSU ÇALIŞMA SÜRELERİ KONUSUNDA ORTAK TUTUM BELİRLEDİ Avrupa Parlamentosu (AP) 17 Aralık ta gerçekleşen oturumunda çalışma süresine ilişkin yönerge taslağı konusundaki ortak tutumu kabul etti. Parlamento söz konusu ortak tutum çerçevesinde mevcut yönergede yer alan bireysel çekilme hakkı hükümlerine ve Konsey tarafından önerilen çağrı üzerine çalışma ve çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmına ilişkin bazı hususlara karşı çıkıyor. Bireysel çekilme hakkı kapsamında Konsey in ortak tutumu ise haftalık 48 saat çalışma süresi üst sınırının işçilerin kabul etmesi halinde 3 aylık bir süre boyunca haftada ortalama 60 saate çıkarılabilmesini öngörüyor. Ayrıca Konsey in önerisine göre Toplu sözleşme olmadığında ve çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmının çalışma süresi olarak sayılması halinde ise bu süre 3 ay için haftada ortalama 65 saate çıkabiliyor. Halihazırda başta İngiltere olmak üzere toplam 14 AB ülkesi bireysel çekilme hakkını kullanarak haftalık 48 saatten fazla çalışma süresine izin veriyor. Diğer taraftan AP üyeleri ise bireysel çekilme hakkının 3 yıl içerisinde kaldırılması gerektiğini zira bu durumun işyeri sağlığı ve güvenliğini zedelediğini ve iş ve aile hayatı dengesini bozduğunu savunuyor. Öte yandan bireysel çekilme hakkını destekleyenler ise söz konusu hükümlerin işgücü piyasasını esnekleştirdiğini belirtiyorlar. Konsey in getirdiği bir başka öneri ise çağrı üzerine çalışma ile ilgili. Bu çerçevede çağrı üzerine çalışma, işçinin işyerinde bulunduğu ve işverenin kendisine verdiği sorumlulukları yerine getirdiği zaman dilimi olarak nitelendirilirken, çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmı ise işçinin işyerinde olduğu ancak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı zaman dilimini ifade ediyor. Konsey in önerisi çerçevesinde ulusal kanunlar aksini düzenlemediği veya işçi ve işveren arasında aksi bir anlaşma bulunmadığı sürece çağrı üzerine çalışmanın aktif olmayan kısmının çalışma süresi olarak değerlendirilmemesi öngörülüyor. Öte yandan Parlamento ise bu öneriye karşı çıkarken bu sürenin haftalık çalışma süresi limiti ile uyum sağlamak amacı ile belirli bir yöntem ile hesaplanabileceğini belirtiyor. Konsey in ortak tutumuna çekimser oy kullanan Belçika bu hususta Parlamento nun tutumunu destekliyor. Gelinen son durumda Yönerge; uzlaşma prosedürü kapsamında görüşülecek. Parlamento ve Konsey arasında geçecek olan uzlaşma görüşmelerinin 2009 yılı başında başlaması öngörülüyor

7 AP, AVRUPA ÇALIŞMA KONSEYLERİ YÖNERGESİ NE İLİŞKİN UZLAŞI METNİNDE ANLAŞMA SAĞLADI Avrupa Parlamentosu 16 Aralık günü Strazburg da gerçekleşen oturumunda, bir süredir diğer kurumlarla müzakere edilen Avrupa Çalışma Konseyleri Yönergesi ne ilişkin uzlaşı metnini onayladı. Söz konusu uzlaşı metninin öngördüğü amaçlar arasında yeniden yapılandırma durumunda işçilerin bilgilendirilmesi ve onlara danışılması da yer alıyor. Bahse konu metin Kasım ayında AP Sosyal işler ve İstihdam Komitesi nin yönergeye ilişkin olarak sunmuş olduğu değişiklik önerilerini de içeriyor. Bu çerçevede; Kuruma ilişkin kararlara yönelik olarak işçi temsilcilerine sağlanan bilgilerin, derinlemesine bir etki analizi yapılmasını ve gerektiğinde kurumun yetkili organları ile birlikte bir istişarenin hazırlanmasını mümkün kılması gerekiyor. Avrupa Çalışma Konseyleri ne, işbu yönergeden doğan hakların uygulanması ve işçilerin çıkarlarının müşterek temsili için gerekli araçların sağlaması şartı geliyor. Avrupa Çalışma Konseyleri ulus aşırı hususlarda yetkili olarak belirleniyor. Bu çerçevede potansiyel etkisinin boyutu Avrupalı işçileri ilgilendirecek ölçekteki hususlar veya Üye Devletler arası faaliyet aktarımını içeren olaylar işbu yönergenin kapsamında yer almıyor. Özel müzakere kurullarına katılım için her Üye Devletin en az 50 çalışanı barındırma zorunluluğu kaldırılıyor IPR false/default_en.htm AB SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞANLARINA YARDIM AMAÇLI ORTAKLIK Avrupa Komisyonu ve Savunma Sanayi, sektördeki değişimlere daha iyi uyum sağlamak ve bu değişimleri yönetebilmek amacıyla bir ortaklığa imza attılar. Söz konusu girişim çerçevesinde Komisyon, Avrupa Havacılık ve Uzay Sanayileri Birliği (ASD), Avrupa Metal İşçileri Federasyonu (EMF) ve Avrupa Savunma Ajansı (EDA) bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri takip edecek ve bilgi alışverişinde bulunacaklar. AB çapındaki bu ortaklık kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde, özellikle istihdam alanında sektördeki değişimin izlenmesi, şirketlerde sosyal sorumluluğa uygun olarak gerçekleşen en iyi yeniden yapılandırma örneklerinin paylaşılması, insan kaynakları yöneticileri ve işçi temsilcileri ile atölye çalışmalarının düzenlenmesi öngörülüyor. AVRUPA DAKİ SOSYAL ORTAKLAR, İŞYERİNDE STRESİN AZALTILMASINA YÖNELİK BİR RAPOR YAYIMLADILAR AB seviyesindeki işçi ve işveren temsilcileri, iş hayatına ilişkin stres konusunda imzalamış oldukları çerçeve anlaşmasının uygulanışına yönelik raporu 15 Aralık tarihinde yayımladılar yılı Ekim ayında imzalanmış olan anlaşma, önemli bir sağlık problemi olan ve işgünü kaybına yol açan stresin tanımlanması, engellenmesi ve yönetilmesine ilişkin olarak işçi ve işverenlerin işbirliği yapmalarını öngörüyor. Anlaşmanın uygulamaya girmesinden bir yıl sonra yayımlanan rapor, 21 AB ülkesinin yanı sıra Norveç ve İzlanda da uygulamaya yönelik olarak alınan tedbirleri içeriyor. Söz konusu önlemler arasında, sosyal taraflar arası anlaşmalar, ulusal, sektörel veya şirket içi toplu sözleşmeler, ulusal düzenlemeler, kamu kurumlarını da içeren üç taraflı ortaklıklar ve tamamlayıcı faaliyetler yer alıyor. 7

8 Aralarında BusinessEurope, UEAPME, CEEP ve ETUC un yer aldığı Avrupa çapındaki sosyal ortaklar tarafından hazırlanan bu rapora ilaveten önümüzdeki yıl Avrupa Komisyonu nun da gelişmeleri analiz edip bir rapor yayımlaması bekleniyor. age=en&guilanguage=en ÇEVRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ PAKETİ ONAYLANDI Avrupa Parlamentosu, 17 Aralık 2008 tarihinde gerçekleşen oturumunda enerji ve iklim değişikliği paketini onayladı. Pakete ilişkin tartışmalar sırasında parlamenterlerin çoğunluğu Konsey i, Komisyon un teklifini büyük ölçüde sulandırmakla suçladı. Ancak, yüksek oranda oy çokluğuyla (610 kabul, 60 red, 29 çekimser) kabul edilen paketin 2020 yılına ilişkin iklim değişikliği hedeflerine önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Sera gazı salınımlarının %20 oranında azaltılması, enerjide yenilenebilir kaynakların oranının %20 ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin %20 oranında artırılması olmak üzere 2020 yılına ilişkin üç bağlayıcı hedef koyan paket özetle şunları içeriyor: Yenilenebilir enerji hedefine ulaşılması yolunda Üye Devletler arası işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu çerçevede idari engellerin kaldırılması; Bio yakıtların çevreye olumsuz etkilerinin olmamaları koşuluyla desteklenmesi; Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamında salınım limitlerinin, 2013 yılından itibaren AB düzeyinde 2020 yılında %21 azalma sağlayacak şekilde belirlenmesi; Salınım izinlerinin dağıtımında açık artırma oranının artırılması: Bu çerçevede yeni Üye Devletlere izinleri bedava dağıtabilecekleri bir geçiş süresi tanınması, ancak elektrik üreticilerinin bunun dışında kalarak salınım izinlerini satın almaları; Ulaşım, inşaat ve tarım gibi küçük ölçekli salınım yapan sektörlerin salınım oranlarının 2020 yılında 2005 yılına kıyasla % 10 oranında düşürülmesi; Yeni üretilen otomobillerin karbon salınım oranlarının ortalama 120g CO2/km yi geçmemesi; CO2 nin jeolojik depolanmasına ilişkin yönerge kapsamında karbon tutum ve depolanmasına veya diğer yenilikçi yenilenebilir enerji teknolojilerine destek veren kuruluşlara ETS kapsamında yeni girenlere ayrılan rezervden 300 milyon adede kadar izin sağlanması. 0&language=EN&guiLanguage=en POZNAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI SONA ERDİ Polonya nın Poznan kentinde büyük umutlarla başlayan ve 12 gün süren BM İklim Değişikliği Konferansı beklentileri karşılayamadı. Delegeler gelecek yıla ilişkin bir çalışma programı oluşturdular ve bazı teknik konularda (örn. Ormansızlaşmanın ölçümü ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen ülkelere yardım fonu) anlaştılar. Ancak 2012 yılı sonrasına ilişkin bir anlaşmaya varılması yolunda yapılacakların çoğu 2009 yılına kaldı. Zira, uzun vadedeki salınım hedefleri, iklim değişikliğinin tehlikeli etkilerinin bertaraf edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji aktarımı gibi hususlara henüz değinilmedi. Uzmanlara göre Poznan Konferansı sonunda ihtiyaç duyulanlar büyük ölçüde elde edildi, öte yandan gündemdeki birçok konu ise 2009 a bırakıldı. Bu yıl aralık ayı sonunda Kopenhag da gerçekleşecek olan konferansta, 2012 sonrası döneme ilişkin yeni bir iklim değişikliği anlaşmasına varılması hedefleniyor. Kaynak için Tıklayınız

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI Brüksel de yapılan AB Liderler Zirvesi nde, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2030 İklim ve Enerji Paketi üzerinde anlaştı. Zirve de varılan mutabakat, sera gazlarının %40 azaltılması, yenilenebilir

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

MESS AB Bülteni TEMMUZ 2011

MESS AB Bülteni TEMMUZ 2011 MESS AB Bülteni TEMMUZ 2011 AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AVRUPA YATIRIM BANKASI TÜRKİYE YE 445 MİLYON EURO DESTEK VERECEK Avrupa Yatırım Bankası (AYB) iklim değişikliği ile mücadele ve girişimcilik konularında

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Ocak 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Türkiye-AB ilişkileri ve müzakere sürecinin 2010 yılında seyri konusunda değerlendirmelerde bulunuyor Gündem Bu ay AB gündeminde

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 189 Eylül 2016 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB DE SEKTÖRLER DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE HAZIRLANIYOR İlge Kıvılcım İKV Uzmanı [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE SEKTÖRLER DÜŞÜK KARBONLU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ADIMLARI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ADIMLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ADIMLARI 16 Haziran 2009 Four Seasons Sultanahmet-İstanbul bv.karbonhizmetleri@tr.bureauveritas.com Kyoto Sonrası Dönemde Küresel Dinamikler Bahar Ubay İDKG Proje Yöneticisi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 119 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB NİN EMİSYON TİCARET SİSTEMİ GÜNCELLENİYOR İlge Kıvılcım İKV Uzmanı [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB NİN EMİSYON TİCARET SİSTEMİ GÜNCELLENİYOR

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

MESS AB Bülteni Mart 2008

MESS AB Bülteni Mart 2008 MESS AB Bülteni Mart 2008 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AVRUPA KONSEYİ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ Nİ ONAYLADI Avrupa Konseyi, 18 Şubat 2008 tarihinde düzenlenen Genel İşler ve Dış ilişkiler Konseyi

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Makedonya Cumhuriyeti nde MYK önündeki güçlükler Viktor Gjorcev, İç Denetim Birimi Başkanı Maliye Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti Ankara, 4 6 Haziran 2013 KİMK Yasal Çerçevesi

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

MESS AB Bülteni Şubat 2009

MESS AB Bülteni Şubat 2009 MESS AB Bülteni Şubat 2009 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ BAŞMÜZAKERECİ GÖREVİNE EGEMEN BAĞIŞ ATANDI Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üyelik müzakereleri çerçevesinde yapısal bir değişiklik gerçekleştirilerek,

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE, AB NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN KULLANIMI 2004

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Mart 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, on yedi Kıbrıs Rum vatandaşı tarafından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ndeki mülklere yönelik açılan davada Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 170 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA FASLININ MÜZAKEREYE AÇILMASI VE EKONOMİ YÖNETİŞİMİ Sema Gençay Çapanoğlu İKV Kıdemli Uzmanı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı