AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR"

Transkript

1 AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR

2 BİRLİĞİN KURULUŞU 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre katı atıkların bertarafını sağlamak amacıyla, Çevre Hizmetleri Birliği Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur Sayılı Mahalli İdareler Kanununa tabi bir kamu kurumudur. Birliğe üye olmak isteyen Belediyelerin, Belediye Meclis Kararı ile Birliğe başvurmaları ve Birlik Meclisinin uygun görmesi kaydıyla belediyelerin Birliğe üyelikleri kabul edilmektedir.

3 ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi dahil olmak üzere 71 Belediye ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Çevre Hizmetleri Birliği nin üyesidir. Çevre Hizmetleri Birliği kuruluş aşamasından sonra Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi için yer seçimi aşamasına geçilmiştir.

4 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ YER SEÇİMİNDE İZLENECEK AŞAMALAR 1. Aşama Birinci aşamada, araştırma yapılacak sahalar tanımlanır ve ardından da "eleyici kriterler" (hariçte tutulması zorunlu durumlar) kullanılarak bunların sayıları azaltılır. Örneğin, bu safhada Türkiye için araştırma yapılacak alanlar yerleşim yerlerinden 15 km mesafede olacaktır" gibi bir görüş olarak dikkate alınabilir. 2. Aşama İkinci safhada, 1. Safhadaki kriterle göre uygun bulunan sahaların sayısı daha az sınırlayıcı kriterlerle (azaltan kriterler) daha da azaltılır. Burada kullanılan "azaltıcı kriterler" yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre ayarlanır. Burada sözü edilen azaltıcı kriterlerin uygulanmasından sonra uygun depolama sahaları için yaklaşık 5 adet uygun saha kalmalıdır. Bu safha sonunda depolama tesisi için eğer uygun saha sayısı bundan daha fazla ise bazı kriterlere ulaşılabilirlilik zorlaştırılmalıdır (sınır değerler yükseltilmelidir). 3. Safha Üçüncü safhada, yaklaşık 5 adet depolama sahası yerleşimi için; "düzenleme kriterleri"ne göre puanlandırılacaktır. Düzenleme kriterleri 5 bölüme ayrılır. Yer seçimi her bir kriterin alacağı puana göre bir sıralamaya sokulur. Her bölüm için her yerleşime ayrı bir sıralama puanı verilir. 4. Safha Sıralanmış puanlar genel bir puanlama Çizelgesinde toplanırlar. Eğer gerek görülürse bu aşamada bir "ağırlık faktörü" uygulaması yapılabilir. Depolama alanı için en uygun yerleşim yeri sıralama puanlarının toplamıyla belirlenir.

5 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ YERİNE KARAR VERİLMESİ Tesis yeri olarak 5 farklı alan belirlenmiş olup, hakim rüzgar yönü, yerleşim alanına uzaklığı vs. gibi kriterler de göz önünde bulundurularak tarih ve 47 Nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Akçin Köyü Düzkır Mevkiinde bulunan 90 hektarlık devlet hazinesine ait alana Katı atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi kurulması uygun görülmüştür.

6 TESİS ALANININ TAHSİSİ Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi alanı olarak belirlenen alan devlet hazinesine ait 2. sınıf mera vasfında olup, 90 hektarda oluşmaktadır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne ot bedelinin ödenmesinden sonra Mera Komisyonu tarafından mera vasfı kaldırılmıştır. Alanla ilgili kamu kurumlarının uygun görüşlerinin alınmasının ardından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ne alanın Birliğe tahsisinin yapılması için başvurulmuştur tarihinde 90 hektarlık alan Katı atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesis yeri olarak kullanılmak üzere Çevre Hizmetleri Birliği ne tahsis edilmiştir..

7 JEOLOJİK ETÜD RAPORUNUN HAZIRLANMASI Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yer seçiminin tamamlanmasının ardından jeolojik etüdü yapılarak, sahanın jeolojisi ayrıntılı olarak incelendi. Bu rapor neticesinde alanın yeraltı su seviyeleri, toprak özellikleri ve zeminin geçirimsizliği gibi hususlar tespit edildi.

8 TESİS ALANININ İLK HALİ

9 ÇED RAPORUNUN VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi ÇED Raporu ve uygulama projelerinin hazırlanması amacıyla İhale şartnameleri hazırlandı ve yeterliliği olan bir firma tarafından ÇED Raporu ve uygulama projeleri hazırlandı. ÇED Raporu Olumlu Kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınmasının ardından uygulama projeleri hazırlanarak bakanlığın onayı alındı ve tesis yapım ihalesine çıkıldı.

10

11 ELEKTRİK NAKİL HATTI YAPILMASI Tesisin ihtiyacı olacak elektrik enerjisinin karşılanabilmesi için Enerji Nakil Hattı Projesi hazırlatılarak yapım işi ihale edildi ve kurulacak tesise enerji iletimi sağlandı. ( yılı)

12 SONDAJ KUYULARININ AÇILMASI Tesis faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak Kullanma Suyu nun temini için sondaj yapılmasına karar verildi ve yapılan fizibilite çalışmasının ardından T.C. Devlet Su İşleri nden alınan iki YAS müsaadesinin ardından ilk sondaj işi ihale edilerek 9lt/sn. debili kuyu açtırıldı. İhtiyaç duyulması halinde yedek olarak kullanılması amacıyla ikinci sondaj işi ihale edilerek 12lt/sn debili sondaj kuyusu açılmıştır. (2007 yılı)

13 TESİS ULAŞIM YOLU YAPIMI İl Özel İdaresi ve Afyonkarahisar Belediyesine ait araçlar kullanılarak 6,5 km satıh kaplama yolun yapımı tamamlanmıştır. (2009 yılı)

14 ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ FAALİYETLERİ

15 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesis alanı 90 ha olup, ilk aşamada inşa edilen atık lotları m2 ve m3 depolama kapasitesine sahiptir. Yapımı tamamlanan iki lot 7 yıl hizmet verecektir. Tesis alanında Atık Kabul Ünitesi, Sızıntı Suyu Buharlaştırma Havuzu, Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Atık Pil Geçici Depolama Ünitesi, su deposu ve jeneratörün yanı sıra çalışan personelin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği sosyal ünitelerde mevcuttur. Ayrıca çöp taşıma araçları tesis çıkışında bulunan tekerlek yıkama ünitesinde temizlenerek, şehre gönderilmektedir.

16 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA LOTU KAZI ÇALIŞMALARI DÜZENLİ DEPOLAMA LOTLARI KAZI-DOLGU ÇALIŞMALARI

17 GEOMEBRAN SERİLMESİ VE KAYNAK İŞLEMİ Katı atıklardan oluşan sızıntı sularının yeraltı sularına sızmasını önlemek ve toprakla temasını önlemek için lot tabanının geçirimsizliği geomembran ile sağlanmaktadır.

18 Katı atıkların depolanacağı lotlarda geçirimsizliğin sağlanması için kullanılan geomembranın delinmemesi ve zarar görmemesi için geotekstil ile lot yüzeyi kaplanmaktadır. DÜZENLİ DEPOLAMA LOTLARI GEOTEKSTİL SERİLMESİ

19 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ Drenaj Tabakasının Oluşturulması

20 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ SOSYAL ÜNİTELERİN YAPIMI

21 AFYONKARAHİSAR VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA ALANI

22 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ

23 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi işletmesine tarihinden itibaren başlanmıştır. Tesise üye 71 Belediyeden günlük yaklaşık 400 ton evsel atık gelmektedir. Böylece Birliğe üye 71 Belediyedeki vahşi çöp depolama alanları kapatılarak çöpler düzenli olarak depolanmakta ve bertarafı sağlanmaktadır. Günlük depolanan 400 ton evsel atıktan 600 m3 metan, SO2 vb. gaz oluşmaktadır. Oluşan gazlardan 2,0 MW/saat elektrik üretilmektedir.

24 YILLAR DÜZENLİ DEPOLANAN EVSEL ATIK MİKTARI (TON) , , , ,47 TOPLAM ,19 ton Katı Atık Bertaraf Tesisine tarihine kadar toplam ,19 ton evsel atık düzenli olarak depolanmıştır.

25 Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Mayıs 2012 tarihinden itibaren tesiste elektrik üretimine başlanmıştır.

26 Biyogazdan ilerleyen dönemlerde elektrik enerjisi üretim miktarının arttırılması hedeflenmektedir.

27

28 AMBALAJ ATIKLARI AYIRMA BANTLARI

29 Afyonkarahisar Merkez de nüfusunun %100 ünde, birliğe üye ilçe Belediyelerde ise nüfusun %72 sinde kaynağında ambalaj atıklarının ayrı toplanması çalışmaları yürütülmektedir tarihine kadar ,66 ton ambalaj atığı toplanmıştır YILLAR AMBALAJ ATIK MİKTARI (TON) TOPLAM 532, , , , ,66 ton

30 AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

31 AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI OKUL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

32 TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ

33 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi bölgesel bir tesis olduğundan Afyonkarahisar, Uşak, Burdur ve Antalya illeri ile Konya Akşehir ilçesinin tıbbi atıkları tesisimizde steril edilerek bertarafı sağlanmaktadır YILLAR TIBBİ ATIK MİKTARI (TON) , , , , TOPLAM 7.153,49 ton

34 KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARI Birliğimize üye 53 Belediyenin evsel atıkları Bolvadin, Sandıklı, Emirdağ, Şuhut, Sinanpaşa, İhsaniye ve Çay ilçelerindeki belediyelerin atıkları tartılarak transfer istasyonlarından taşınmaktadır.

35 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize hibe edilen 4 adet çöp toplama aracı ile Türkiye de ilk defa köylerin çöpleri toplanarak düzenli depolama tesisinde bertaraf edilmektedir. Sandıklı ve Emirdağ ilçelerine bağlı köylerin çöpleri Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinde bertaraf edilmektedir.

36 SIZINTI SUYU DENGELEME HAVUZU Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın uygun görüşü ile tesiste oluşan sızıntı sularının, Afyonkarahisar Belediyesi ne ait İleri Teknoloji Atıksu Arıtma Tesisi nde arıtılması için Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu inşa edilmiştir. Sızıntı suları vidanjörle Atıksu Arıtma Tesisine taşınarak arıtılmaktadır.

37 Katı Atık Bertaraf Tesisi Alanındaki Ağaçlandırma Çalışmaları Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi alanına yılları arasında 1000 adet ağaç dikimi yapılmıştır. Ağaçların sulanması amacıyla 2011 yılında damlamalı sulama sistemi döşenmiştir.

38 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİNE YAPILAN ZİYARETLER Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği tesisleri örnek teşkil ettiğinden yurt içi yurt dışından inceleme yapmak üzere sürekli ziyaretçi gelmektedir. Isparta, Manisa, Edirne, Kütahya, Kastamonu, Aksaray, Antalya, Uşak, Karaman, Denizli, Ilgın, Eskişehir, Diyarbakır, Kırşehir, Erzincan, Zonguldak illeri ile yurtdışından (Hollanda, Almanya) ve Türkiye Belediyeler Birliğine üye Belediyelerin yetkilileri tarafından tesisimize ziyaretler gerçekleşmiştir.

39 Çevre Hizmetleri Birliği tarafından her yıl okullar arası Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmektedir. YILLAR TOPLANAN ATIK PİL MİKTARI (KG) , TOPLAM 6.372,50 kg

40 ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ KAZANIMI ÇALIŞMALARI 2010 yılından itibaren toplam kg elektronik atık toplanarak geri kazanımı yapılmıştır. YILLAR TOPLANAN ELEKTRONİK ATIK MİKTARI (KG) , , TOPLAM kg

41 ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER ( ) YAPIM YILI HARCANAN TUTAR (K.D.V. hariç) YAPILAN HİZMET ,00 TL Katı atık Bertaraf tesisi tahsis işlemleri için Tarım İl Müdürlüğü ne ot bedeli ödenmesi ,00 TL Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi ÇED Raporu ve Uygulama Projelerinin hazırlanması ,00 TL Sondaj Kuyusu Yapımı ,00 TL Elektrik Nakil Hattı Yapımı ,00 TL Yedek Sondaj Kuyusu Yapımı ,00 TL Sondaj Kuyularına ENH Yapımı ,45 Katı atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi-Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ,00 TL Tesis Ulaşım Yolu Yapımı ,00 TL Katı Atık Transfer İstasyonları Yapımı ARA TOPLAM ,45 TL YATIRIM MALİYETLERİ ,00 TL Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Yapımı (Yap-İşlet-Devret) Biyogazdan elektrik Enerjisi Üretim Tesisi ,00 TL (Yap-İşlet-Devret) ARA TOPLAM ,00 TL YATIRIM MALİYETİ (yap-işlet-devret) ,39 TL Katı Atık Taşıma ve Bertaraf Bedeli ,77 TL Katı Atık Taşıma ve Bertaraf Bedeli ,49 TL Katı Atık Taşıma ve Bertaraf Bedeli ARA TOPLAM ,65 TL İŞLETME MALİYETLERİ GENEL TOPLAM ,10 TL YATIRIM-İŞLETME MALİYETİ ( ) Katı Atık Bertaraf Tesisi ile diğer yatırımlar için toplam K.D.V. Dahil TL harcanmıştır.

42 İSTİHDAM Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin yapılması ile birlikte toplam 250 kişi istihdam edilmektedir. Tesislerin işletilmesi ile ülke ekonomisine ortalama TL katkı sağlanmıştır.

43 HAZIRLAYANLAR H. Mehmet DURAK- Birlik Müdürü DİLEK KARACA - ÇEVRE MÜHENDİSİ ERCAN ÖZCAN - ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ TEL: FAKS: Web adresi:

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı