IML 212 İMAL USULLERİ

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IML 212 İMAL USULLERİ"

Transkript

1 IML 212 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Murat Vural KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN ESASLARI Kaynak Teknolojisine Genel Bakış Kaynaklı Bağlantı Kaynak Fiziği Bir Eritme Kaynaklı Bağlantının Özellikleri 1 Doç.Dr. Murat VURAL 1

2 Birleştirme ve Montaj ın Tarifi Birleştirme kaynak, sert lehimleme, yumuşak lehimleme ve yapıştırma Bu yöntemler, parçalar arasında kalıcı bir birleşim oluşturur. Montaj (genellikle) mekanik yöntemlerle parçaları birleştirme Bu yöntemlerden bazıları, demontaja izin verirken diğerleri vermez 2 Kaynak İki (veya daha fazla) parça, ısı ve/veya basınç uygulayarak, birbirine temas eden yüzeylerinden birleştirilir. Çoğu kaynak işlemi, herhangi bir basınç uygulanmadan, sadece ısı ile oluşturulur Diğerleri ise, ısı ve basıncın birlikte kullanılmasını gerektirir Bazıları, dış ısı kullanmadan sadece basınçla yapılır Bazı kaynak yöntemlerinde birleştirmeyi gerçekleştirmek için bir dolgu (ilave) malzeme kullanılır 3 Doç.Dr. Murat VURAL 2

3 Kaynak Niçin Önemlidir? Kalıcı bir bağlantı sağlar Kaynaklı parçalar bir bütün haline gelir Malzeme kullanımı ve fabrikasyon maliyetleri bakımından genellikle en ekonomik yoldur Mekanik birleştirme, genellikle ilave donanım elemanları (örn. cıvata ve somun) ve birleştirilen parçalarda geometrik değişiklikleri gerektirir Bir fabrika ortamıyla sınırlı değildir Kaynak sahada da yapılabilir 4 American Welding Society Doç.Dr. Murat VURAL 3

4 Kaynağın Sınırlamaları ve Sakıncaları Çoğu kaynak işlemi elle uygulanır ve işçilik maliyetleri bakımından pahalıya malolur Çoğu kaynak yönteminde yüksek enerji kullanılır ve bunlar son derece tehlikelidir Kaynaklı bağlantılar kolay bir demontaja izin vermez Kaynaklı bağlantılarda tespiti zor olan kalite hataları bulunabilir 5 Kaynakta Birleştirilen Yüzeyler Birleştirilecek olan, temas halindeki veya yakın şekilde yerleştirilmiş parça yüzeyleri Kaynak, iki metalsel parçanın birbirine temas eden yüzeylerinin yerel olarak birleştirilmesinden oluşur Kaynak genellikle aynı metalden yapılan parçalara uygulanır; ancak bazı kaynak işlemlerinde farklı metaller kullanılabilir 6 Doç.Dr. Murat VURAL 4

5 Kaynak Yöntemlerinin Türleri Amerikan Kaynak Derneği (AWS) tarafından, 50 kadar birbirinden farklı kaynak yöntemi sınıflandırılmıştır Kaynak yöntemleri iki temel kategoriye ayrılabilir: Eritme kaynağı Katı hal kaynağı 7 Eritme Kaynağı Esas metalleri eriten kaynak yöntemleri Çoğu eritme kaynak işleminde, işlemi tamamlamak ve bağlantının sağlam ve rijit olmasını sağlamak için bir dolgu metali eklenir Dolgu (ilave) metal kullanılmayan bir eritme kaynak işlemi otojen (kendi kendine eriyen) kaynak olarak adlandırılır 8 Doç.Dr. Murat VURAL 5

6 Bazı Eritme Kaynak Yöntemleri Ark kaynağı (AW) metallerin eritilmesi, bir elektrik ark ı ile sağlanır Direnç kaynağı (RW) - eritme, basınç altında bir arada tutulan temas halindeki yüzeylerin bir elektrik akımına dirençlerinden oluşan ısı ile sağlanır Oksi-yanıcı gaz kaynağı (OFW) - eritme, asetilen gibi bir oksi-yanıcı gaz ile sağlanır 9 Ark Kaynağının Esasları Elektrod Ark Koruyucu gaz İlave metal Erimiş banyo Kaynaklı bağlantı Esas metal Penetrasyon Birleştirilecek parçalar (1)Ön görünüş (önce) (2) Enkesit (yandan) görünüş (3) Ön görünüş (sonra) Şekil 30.1 Ark kaynağının esasları; (1) kaynaktan önce; (2) kaynak sırasında esas metal eritilir ve ilave metal erimiş banyoya katılır; ve (3) bitmiş kaynaklı parça. Ark kaynağının pek çok türü vardır 10 Doç.Dr. Murat VURAL 6

7 Katı Hal Kaynağı Birleşmenin, sadece basınç veya ısı ve basıncın birlikte etkitilmesiyle oluştuğu kaynak yöntemleri Eğer ısı kullanılırsa, sıcaklık kaynak yapılan metallerin erime sıcaklığından düşüktür Katı hal kaynağında ilave metal (dolgu metali) kullanılmaz 11 Bazı Katı Hal Kaynak Yöntemleri Difüzyon kaynağı (DFW) birleşme, yüksek sıcaklıkta basınç altında bir arada tutulan iki yüzey arasında katı hal kaynağı ile gerçekleştirilir Sürtünme kaynağı (FRW) - birleşme, iki yüzey arasındaki sürtünme ısısı ile gerçekleştirilir Ultrasonik kaynak (USW) - birleşme, basınç altında bir arada tutulan iki parçanın temas halindeki yüzeylerine paralel yöndeki ultrasonik titreşim hareketleriyle oluşturulur 12 Doç.Dr. Murat VURAL 7

8 Kaynağın Temel Uygulamaları Konstrüksiyon yapı ve köprüler Boru hatları, basınçlı kaplar, kazanlar ve depolama tankları Gemi yapımı Uçak ve uzay Otomotiv Demiryolları 13 Doç.Dr. Murat VURAL 8

9 Doç.Dr. Murat VURAL 9

10 İmalat Ark Kaynağında Kaynakçı ve Yardımcısı Kaynakçı kaynak tabancasının doğrultusunu veya konumunu elle kontrol eder Genellikle, kaynak yardımcısı denilen ve parçaları kaynaktan önce ayarlayan ikinci bir işçi tarafından yardım edilir Kaynak fikstürleri ve pozisyonerleri, bu amaçla yardımcı olmak için kullanılır 14 İş Güvenliği Konusu Kaynak, çalışan kişiler için son derece tehlikelidir Erimiş metallerin yüksek sıcaklıkları Gaz kaynağında, yanıcı gazlar (Örn. Asetilen) yangın çıkarabilir Çoğu kaynak yönteminde elektrik enerjisi kullanılır; bu nedenle elektrik çarpma riski vardır 15 Doç.Dr. Murat VURAL 10

11 Ark Kaynağına Özgü Zararlar Arktan yayınan kızılötesi ışınlar insan gözü için tahrip edicidir Kaynakçıların, koyu renkli camı olan özel bir maske takmaları gerekir Koyu renkli cam, tehlikeli radyasyonu durdurur ancak ark sönükken kaynakçının görüşünü engeller Kıvılcımlar, erimiş metal sıçramaları, duman ve gazlar ilave risklerdir Curuftan ve erimiş metalden çıkan tehlikeli gazların uzaklaştırılması için havalandırma gerekir 16 Kaynaklı İmalatta İş Güvenliği Doç.Dr. Murat VURAL 11

12 Kaynaklı İmalatta İş Güvenliği Kaynakta Otomasyon Elle kaynağın sakıncaları nedeniyle ve verimliliği arttırıp kaliteyi yükseltmek için, değişik mekanizasyon ve otomasyon türleri kullanılmaktadır Makinayla kaynak Otomatik kaynak Robotla kaynak 17 Doç.Dr. Murat VURAL 12

13 Kaynakta Otomasyon Kaynaklı Bağlantı (Birleşim) Kaynakla birleştirilmiş parçaların yüzeylerinin veya kenarlarının birleşimi Kaynaklı bağlantı ile ilgili iki konu: Bağlantı türleri Bağlantıları oluşturan parçaları birleştirmek için kullanılan dikiş türleri 18 Doç.Dr. Murat VURAL 13

14 Beş Birleştirme Türü 1. Alın birleşim 2. Köşe birleşim 3. Bindirme birleşim 4. T- birleşim 5. Kıvrık alın birleşim 19 Alın birleşim Parçalar aynı düzlemde bulunur ve kenarlarından birleştirilir Şekil Beş temel birleşim türü: (a) alın 20 Doç.Dr. Murat VURAL 14

15 Köşe birleşim Köşe birleşim halindeki parçalar bir dik açık oluşturur ve açının köşe kısmından birleştirilir Şekil 30.2 (b) köşe 21 Bindirme birleşim Birbirinin üzerine bindirilmiş iki parçadan oluşur Şekil 30.2 (c) bindirme 22 Doç.Dr. Murat VURAL 15

16 T- birleşim Parçalardan biri, bir T harfi oluşturacak şekilde, diğerine dik konumda yerleştirilmiştir Şekil 30.2 (d) T- Kıvrık Alın Birleşim Bir kıvrık alın birleşimdeki parçalar, en az bir kenarlarını ortaklaşa kullanırlar ve bağlantı bu ortak kenardan gerçekleştirilir Şekil 30.2 (e) kıvrık alın Doç.Dr. Murat VURAL 16

17 Dikiş Türleri Belirtilen birleşimlerin her biri kaynakla yapılabilir Diğer birleştirme yöntemleri de anılan birleşim türlerinden bazıları için kullanılabilir Birleşim türü ile bunun oluşturulma yolu arasında bir farklılık bulunur dikiş türü İçköşe (Dolgu) Dikişi (Fillet weld) Köşe, bindirme veya T-bağlantıların oluşturduğu levha kenarlarını doldurmak için kullanılır Kesiti yaklaşık bir dik üçgen şekline getirmek için dolgu (ilave) metali kullanılır Ark ve oksi-yanıcı gaz kaynağında en yaygın dikiş türüdür En az kaynak ağız hazırlığı gerektiren dikiş türüdür Doç.Dr. Murat VURAL 17

18 İçköşe Dikişleri Kaynak bağlantısı Şekil Değişik içköşe dikiş formları: (a) tek taraflı içköşe bağlantısı; (b) tek taraflı dış köşe bağlantısı; (c) çift içköşe dikişli bindirme bağlantı; ve (d) çift içköşe dikişli T- bağlantı Kesikli çizgiler, orijinal parça kenarlarını göstermektedir Alın Dikişleri (Butt weld) Kaynak nüfuziyetini sağlamak için genellikle parça kenarlarının (kaynak ağzı) şekillendirilmesini gerektirir Ağız hazırlığı, parça imalat maliyetini yükseltir Alın dikişleri, tek veya çift taraftan kare veya açılmış V, U ve J ağızları içerir Çoğu alın bağlantıyla yakından ilgilidir Doç.Dr. Murat VURAL 18

19 Kaynak bağlantısı Alın Dikişleri Şekil Bazı alın dikişleri: (a) kare alın dikişi, tek taraftan; (b) tek taraftan ağız açılmış alın; (c) tek V-alın dikişi; (d) tek taraftan U- alın dikişi; (e) tek taraftan J-alın dikişi; (f) daha kalın parçalar için çift taraftan V-alın dikişi. Kesikli çizgileri orijinal kaynak kenarlarını göstermektedir Tapa ve Delik Kaynağı İki parçayı eriterek birleştirmek için, üstteki parçada bir veya birkaç delik veya tapa açıp, daha sonra ilave metalle bu deliğin veya tapanın doldurulduğu kaynak dikişi Üst parçada açılan delik Delik kaynağı Tapa kaynağı için üst parçada açılan tapa (a) (b) Şekil (a) tapa kaynağı ve (b) delik kaynağı Doç.Dr. Murat VURAL 19

20 Direnç Nokta Kaynağı İki saç veya levhanın yüzeyleri arasında, küçük bir erimiş kesit Bindirme bağlantılar için kullanılır Çoğu direnç kaynağıyla yakından ilgilidir Kısmi kesit Nokta kaynağı İki saç parça Erimiş (kaynaklı) kesiti gösteren kısmi kesit Şekil (a) Nokta kaynağı Direnç Dikiş Kaynağı Bir direnç dikiş kaynağı, direnç nokta kaynağına benzer ancak iki saç parça arasında az yada çok erimiş bir kesit içermesiyle ayrılır Dikiş kaynağı Erimiş (kaynaklı) kesiti gösteren kısmi kesit Bindirme kısmı Saç metal parçalar Şekil (b) dikiş kaynağı Doç.Dr. Murat VURAL 20

21 Flanş Kaynağı ve Yüzey Kaplama Flanş kaynağı Yüzey kaplama kaynak dikişi (a) İki saç metal parça (b) Şekil (a) flanş kaynağı; ve (b) yüzey kaplama kaynağı Kaynak Dikiş Terimleri Doç.Dr. Murat VURAL 21

22 Kaynak Fiziği Eritme, kaynakta birleşimi sağlayan en yaygın araçtır Eritmeyi oluşturmak için, temas eden yüzeylere yüksek yoğunlukta bir ısı enerjisi uygulamak gerekir, böylece oluşturulan sıcaklık esas metallerin (ve kullanılmışsa ilave metalin) yerel olarak erimesine yol açar Metalurjik nedenlerden dolayı, minimum enerjiyle ancak yüksek ısı yoğunluklarıyla eritme tercih edilir Isı Yoğunluğu Birim yüzey başına parçaya aktarılan güç (güç yoğunluğu), W/mm 2 Eğer güç yoğunluğu çok düşükse, ısı parça içine iletilir ve erime oluşmaz Eğer güç yoğunluğu çok fazlaysa, yerel sıcaklıklar, etkilenen bölgedeki metali buharlaştırır Kaynağın gerçekleştirilebildiği, pratik bir ısı yoğunluğu aralığı mevcuttur Doç.Dr. Murat VURAL 22

23 Kaynak Yöntemleri Arasında Bazı Karşılaştırmalar Oksi-yanıcı gaz kaynağı (OFW) geniş ısı miktarları üretir, ancak bu ısı geniş bir alana dağıldığından ısı yoğunluğu göreceli olarak düşüktür Oksi-asetilen gazı, OFW gazlarının en sıcak olanıdır; 3500 C lik bir maksimum sıcaklığa ulaşır Ark kaynağı, yerel sıcaklıkları 5500 ila 6600 C ye ulaşan, dar bir alanda yüksek enerji üretir Değişik Kaynak Yöntemleri için Yaklaşık Güç Yoğunlukları Kaynak yöntemi W/mm 2 Oksi-yanıcı gaz 10 Ark 50 Direnç 1,000 Laser ışını 9,000 Elektron ışını 10,000 Doç.Dr. Murat VURAL 23

24 Güç Yoğunluğu Yüzeye giren enerjinin buna karşı gelen yüzey alanına oranı: P PD A burada PD = güç yoğunluğu, W/mm 2 ; P = yüzeye giren enerji, W ; ve A = enerjinin girdiği yüzey alanı, mm 2 Eritme için Birim Enerji Birim hacim metali eritmek için gerekli ısı miktarı Sembolü U m Aşağıdakilerin toplamından oluşur: Katı metali erime sıcaklığına yükseltmek için gerekli ısı Hacimsel özgül ısıya bağlıdır Metali erime sıcaklığında, katıdan sıvı faza dönüştürmek için gerekli ısı Eritme ısısına bağlıdır Doç.Dr. Murat VURAL 24

25 Kaynakta İki Isı Transfer Mekanizması Tüm girdi enerjisinin kaynak metalini eritmekte kullanıldığına dikkat ediniz 1. Isı transfer etkinliği f 1 menbada üretilen toplam ısının parça tarafından alınan gerçek ısıya oranı 2. Eritme etkinliği f 2 eritme için kullanılan, parça yüzeyinden alınan ısı kısmı; kalanı parça metaline iletilir Kaynaktaki Isı Transfer Mekanizmaları Doç.Dr. Murat VURAL 25

26 Kaynağa Uygun Isı H w = f 1 f 2 H burada H w = kaynağa uygun net ısı; f 1 = ısı transfer etkinliği; f 2 = eritme etkinliği; ve H = kaynak yönteminin ürettiği toplam ısı Isı Transfer Etkinliği f 1 Menbada üretilen toplam ısıya göre parça yüzeyinde üretilen ısı kısmı Kaynak yöntemine ve güç menbaının (örn. Elektrik enerjisi) parça yüzeyinde kullanılabilir ısıya dönüşme kapasitesine bağlıdır Oksi-yanıcı gaz kaynak yöntemi göreceli olarak daha az etkindir Ark kaynağı göreceli olarak daha etkindir Doç.Dr. Murat VURAL 26

27 Eritme Etkinliği f 2 Isının, parça yüzeyinde eritme için alınan kısmı; kalanı parça metali içine iletilir Kaynak yöntemine bağlıdır ancak metalin ısıl özelliklerinden, bağlantı konfigürasyonundan ve parça kalınlığından da etkilenir Alüminyum ve bakır gibi yüksek ısıl iletkenliğe sahip metaller, temas alanından ısının hızlı dağılması nedeniyle kaynakta problem oluştururlar Elektrik Ark ve Tozaltı Ark Kaynaklarının Karşılaştırılması Isı Transfer Etkinliği f 1 Eritme Etkinliği f 2 Doç.Dr. Murat VURAL 27

28 Enerji Denge Denklemi H w = U m V burada H w = işleme verilen net ısı enerjisi, J; U m = metali eritmek için gerekli birim enerji, J/mm 3 ve V = eritilen metal hacmi, mm 3 Tipik Eritme Kaynaklı Bağlantı Kaynak arayüzeyi Erimiş bölge Isının Tesiri Altındaki Bölge (ITAB) Etkilenmemiş esas metal bölgesi Erime bölgesindeki kolonsal yapı Kaynak arayüzeyine yakın ITAB da iri taneler Kaynak arayüzeyinden uzakta ince taneler Orijinal soğuk şekil değiştirmiş taneler Şekil Tipik bir eritme kaynaklı bağlantının kesiti: (a) Bağlantıdaki temel bölgeler, ve (b) tipik tane yapısı Doç.Dr. Murat VURAL 28

29 Bir Eritme Kaynaklı Bağlantının Özellikleri İlave metalin katıldığı tipik eritme kaynak bağlantısı aşağıdakilerden oluşur: Erime bölgesi Kaynak arayüzeyi Isının Tesiri Altındaki Bölge (ITAB) (Heat affected zone = HAZ) Etkilenmemiş esas metal bölgesi Isının Tesiri Altındaki Bölge (ITAB) Metal, erime sıcaklığının altında ancak katı metalde mikroyapısal değişikliklere neden olmaya yeterli sıcaklıklara maruz kalmıştır, Kimyasal bileşimi esas metalle aynıdır, ancak bu bölge, özellikleri değişecek ve yapısı dönüşecek şekilde ısıl işlem görmüştür ITAB daki mekanik özelliklere etkisi genellikle olumsuzdur, ve kaynak hasarının en çok oluştuğu yer burasıdır Doç.Dr. Murat VURAL 29

30 ITAB Doç.Dr. Murat VURAL 30

31 Isının Tesiri Altındaki Bölge (ITAB) (Heat Affected Zone=HAZ) Kaynak Hataları Çatlaklar Boşluklar Katı kalıntılar Düzgün olmayan şekil veya kabul edilemez dış görünüş Yetersiz erime Diğer hatalar Doç.Dr. Murat VURAL 31

32 Kaynak Çatlakları Kaynak dikişinde veya kaynağa bitişik esas metalde, ayrılma türü süreksizlikler Metalde dayanımı önemli oranda düşüren bir süreksizlik olduğundan, ciddi hata Büzülme sırasında yüksek sınırlama ile birleşik, kaynağın gevrekliği veya düşük sünekliği nedeniyle oluşur Genel olarak bu hatanın tamir edilmesi gerekir Enine çatlak Dikişaltı çatlağı Boyuna çatlak Esas metal çatlağı Şekil Kaynak çatlaklarının değişik şekilleri Doç.Dr. Murat VURAL 32

33 Boşluklar Dökümdeki hatalara benzer iki hata türü: 1. Gözenek kaynak metalinin katılaşması sırasında sıkışan gazların oluşturduğu küçük boşluklar Atmosferik gazlar, kaynak metalindeki kükürt veya yüzey kirlilikleri neden olur 2. Büzülme boşlukları katılaşma sırasındaki büzülmenin oluşturduğu boşluklar Katı Kalıntılar Katı kalıntılar kaynak metalinde sıkışmış metal dışı malzemeler En yaygın türü, dekapan kullanılan ark kaynak yöntemlerinde oluşan curuf kalıntılarıdır Katılaşma sırasında, kaynak metalinin yüzeyinde yüzmek yerine dikişin içinde sıkışırlar Kalıntıların diğer şekli, normal halde Al 2 O 3 yüzey kaplamasına sahip alüminyum gibi belirli metallerin kaynağında oluşan metal oksitlerdir Doç.Dr. Murat VURAL 33

34 Yetersiz Erime Erime azlığı olarak da bilinen, erimenin bağlantının tüm kesitinde oluşmadığı bir kaynak dikişidir Yetersiz erime Şekil Yetersiz erimenin değişik şekilleri Ark Kaynağında Kaynak Profili Kaynaklı bağlantı, dayanımı en yüksek değere çıkarmak ve yetersiz erime veya nüfuziyet azlığından kaçınmak için istenen belirli bir profile sahip olmalıdır Düzgün profil Şekil (a) Tek V-ağızlı kaynak bağlantısı için istenen dikiş profili Doç.Dr. Murat VURAL 34

35 Ark Kaynağındaki Kaynak Hataları Yanma oluğu Eksik dolgu Soğuk yapışma Şekil Farklı kaynak hataları içeren aynı bağlantı: (b) esas metalin bir kısmının eriyerek uzaklaştığı yanma oluğu; (c) dikişin seviyesinin, bitişiğindeki esas metal yüzeyinin altında olduğu eksik dolgu; and (d) kaynak metalinin bağlantıdan esas metal yüzeyine aktığı ancak erimenin oluşmadığı soğuk yapışma (taşma) Doç.Dr. Murat VURAL 35

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

Elektrik ark kaynağı.

Elektrik ark kaynağı. Kaynak yöntemleri Endüstride kullanılan kaynak yöntemleri çeşitlidir. Ancak bunların bazı ortak özellikleri vardır. Kiminde elektrik akımı ile kaynaklama yapılırken, kiminde bir takım gazlar kullanılarak

Detaylı

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod

Detaylı

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG GENEL KAVRAMLAR Metalleri, birbirleri ile çözülemez biçimde birleştirme yöntemlerinden biri kaynaklı birleştirmedir. Kaynak yöntemiyle üretilmiş çelik parçalar, döküm ve dövme yöntemiyle üretilen parçalardan

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: Kaynak Bölgesinin Sınıflandırılması Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: 1) Ergime

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞTİRME

KAYNAKLI BİRLEŞTİRME KAYNAKLI BİRLEŞTİRME Döküm parçaların üretimi tekniklerinde ilerlemelere rağmen istenen tasarım özelliklerini karşılayamadığı görülmektedir. Yapının gevrek ve dövme parçalarla karşılaştırıldığında mukavemetinin

Detaylı

İMAL USULLERİ

İMAL USULLERİ 20.12.2017 MAK 2952 DERS SUNUMU 12 20.12.2017 Bu sunumun hazırlanmasında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlardan faydalanılmıştır 2 YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK 1 20.12.2017 3 BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNDE İŞLEM

Detaylı

3. 3 Kaynaklı Birleşimler

3. 3 Kaynaklı Birleşimler 3. 3 Kaynaklı Birleşimler Aynı ya da benzer alaşımlı metallerin ısı etkisi yardımıyla birleştirilmesine kaynak denir. Lehimleme ile karıştırılmamalıdır. Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde, benzer

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIGMAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK AĞZI

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Süreksizlik Malzemenin form bütünlüğünü bozucu herhangi bir kusur anlamına

Detaylı

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ İTÜ Makine Fakültesi tarafından, Uluslar arası standartlara (EN 287-1; AWS; MIL-STD 1595) göre kaynakçı ve sert lehimci sertifikaları verilmektedir. Sertifika verilen

Detaylı

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER 2.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER Aynı veya benzer alaşımlı metal parçaların ısı etkisi altında birleştirilmesine kaynak denir. Kaynaklama işlemi sırasında uygulanan teknik bakımından çeşitli kaynaklama yöntemleri

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

KAY2013 MODERN KAYNAK TEKNOLOJİLERİ I

KAY2013 MODERN KAYNAK TEKNOLOJİLERİ I KAY2013 MODERN KAYNAK TEKNOLOJİLERİ I LAZER IŞIN KAYNAĞI (LIK) (Laser Beam Welding - LBW) Kaynak Teknolojisi Programı Öğr.Gör.Şenol ŞİRİN Lazer Işın Kaynağı Lazer kelimesi, LASER, Light Amplification by

Detaylı

05.11.2014. Birleştirme İşlemleri KAYNAK. Sökülebilir Birleştirmeler. Sökülemez Birleştirmeler

05.11.2014. Birleştirme İşlemleri KAYNAK. Sökülebilir Birleştirmeler. Sökülemez Birleştirmeler Birleştirme İşlemleri KAYNAK Sökülebilir Birleştirmeler Sökülemez Birleştirmeler 1 Kaynak: Birbiri ile aynı veya benzer alaşımlı parçaları, malzemeleri veya erime sıcaklıkları birbirine yakın metalleri

Detaylı

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Makine Elemanları Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Perçin En az iki parçayı sökülemeyecek şekilde birleştirmek için kullanılan bir ucu hazır diğer ucu ise birleştirme sırasında oluşturulan makine elamanlarına

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) HAZIRLAYAN: FATMA ÇALIK

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) HAZIRLAYAN: FATMA ÇALIK TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 1) Görsel Kontrol ( VT) 2) Sıvı Penetrant ( PT) 3) Magnetik Parçacık( MT) 4) Radyografik-Radyoskopik Kontrol( RT) 5) Girdap Akımları(

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR Kaynak banyosunda hasıl olan metal, uygulamanın gerektirdiği mukavemet, süneklik, çatlamaya dayanıklılık ve korozyona mukavemeti haiz olmasının gerektiği

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

İMALAT YÖNTEMLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ 1 MAK DERS SUNUMU

İMALAT YÖNTEMLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ 1 MAK DERS SUNUMU İMALAT YÖNTEMLERİ 1 MAK 2122 10.05.2019 DERS SUNUMU 1 Bu sunumun hazırlanmasında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlardan faydalanılmıştır 2 DERS NOTLARI 1 Yaygın Uygulanan Kaynak Yöntemleri ELEKTRİK

Detaylı

Sürtünme Kaynağının Uygulamaları ve Sınırları. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı

Sürtünme Kaynağının Uygulamaları ve Sınırları. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı. Sürtünme Karıştırma Kaynağı Sürtünme Kaynağının Uygulamaları ve Sınırları Uygulamaları: Şaft ve borusal parçalar Endüstriler: otomotiv, uçak, ziraat makinaları, petrol ve doğal gaz Sınırları: Parçalardan en az biri dönel olmalıdır

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

TIG KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 Tungsten Kalıntıları TIG metodunda tungsten kalıntıları, kaynak dikişi içerisinde küçük parçacıklar

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü BİRLEŞİM ARAÇLARI SÖKÜLEBİLİR BİRLEŞİMLER : CIVATALI BİRLEŞİMLER SÖKÜLEMEZ BİRLEŞİMLER : KAYNAK LI BİRLEŞİMLER CIVATALAR (BULONLAR) Cıvata

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

VOSSFORM PLASTİK ŞEKİL VERME KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI

VOSSFORM PLASTİK ŞEKİL VERME KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI VOSSFORM PLASTİK ŞEKİL VERME KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI Hidrolik boru tesisat bağlantılarını yapmak için yaygın olarak kullanılan üç bağlantı Yöntemi aşağıda gösterilmiştir. Yüksüklü bağlantı Kaynak

Detaylı

PERÇİN BAĞLANTILARI. Bu sunu farklı kaynaklardan derlemedir.

PERÇİN BAĞLANTILARI. Bu sunu farklı kaynaklardan derlemedir. PERÇİN BAĞLANTILARI Perçin çözülemeyen bağlantı elemanıdır. Kaynak teknolojisindeki hızlı gelişme sonucunda yerini çoğunlukla kaynaklı bağlantılara bırakmıştır. Sınırlı olarak çelik kazan ve kap konstrüksiyonlarında

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi.

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /47 ELEKTRİK ARKI NASIL OLUŞUR MIG-MAG gazaltı

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Paslanmaz Çeliklerin kaynak edilmesi Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Kaynak Yöntemleri Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG 10.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2017 KAYNAKLA BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bilindiği gibi bütün kaynaklı birleştirmelerde bir ısıya ihtiyaç vardır ve bu ısı

Detaylı

ALÜMİNYUM, GAZ ALTI KAYNAĞINDA KISMİ NUFUZİYETLÎ ALIN KAYNAK BİRLEŞTİRMELERİNDE YIĞILAN KAYNAK METAL ORANININ BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI

ALÜMİNYUM, GAZ ALTI KAYNAĞINDA KISMİ NUFUZİYETLÎ ALIN KAYNAK BİRLEŞTİRMELERİNDE YIĞILAN KAYNAK METAL ORANININ BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 257 ALÜMİNYUM, GAZ ALTI KAYNAĞINDA KISMİ NUFUZİYETLÎ ALIN KAYNAK BİRLEŞTİRMELERİNDE YIĞILAN KAYNAK METAL ORANININ BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI Hüseyin YÜCE, *Arif ÇANACIK,

Detaylı

MAK 351 İmal Usulleri

MAK 351 İmal Usulleri 1 MAK 351 İmal Usulleri Ders Kitabı: Fundamentals of Modern Manufacturing Mikell Groover 4.Edition; SI Version 2010, Wiley&Sons Doç.Dr. Murat VURAL 2 3 İmal Usulleri 4 Birleştirme yöntemleri 5 6 Birleştirmenin

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katı Eriyikler 1 Giriş Endüstriyel metaller çoğunlukla birden fazla tür eleman içerirler, çok azı arı halde kullanılır. Arı metallerin yüksek iletkenlik, korozyona

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ Murat VURAL(*), Filiz PİROĞLU(**), Özden B. ÇAĞLAYAN(**), Erdoğan UZGİDER(**) Bu yazıda, çelik yapı tasarım ve imalatında çok büyük önem taşıyan kaynaklanabilirlik

Detaylı

1. GAZ ERGİTME KAYNAĞI

1. GAZ ERGİTME KAYNAĞI 1. GAZ ERGİTME KAYNAĞI Oksi-asetilen kaynağı olarak da bilinen gaz kaynağında ısı menbaı olarak bir alev kullanılır. Alevin oluşturulması ve sürdürülmesi için oksijen gibi bir yakıcı gaz gerekir. Alev,

Detaylı

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ A. GİRİŞ Soy gaz koruması altında ergimeyen tungsten elektrot ile yapılan ark kaynak yöntemi ( TIG veya GTAW olarak adlandırılır ) kaynak için gerekli ergime ısısının ana malzeme ile ergimeyen elektrot

Detaylı

SOĞUK KAYNAK TEKNOLOJİLERİ

SOĞUK KAYNAK TEKNOLOJİLERİ SOĞUK KAYNAK TEKNOLOJİLERİ AVANTAJLARI Soğuk Sprey Teknolojisi ile mükemmel Kaynak çözümleri İstenilen kalınlıkta kaynak dolgusu Mükemmel yapışma ve yüksek yoğunluklu kaliteli kaynak Isıdan oluşabilecek

Detaylı

KÜTLESEL PŞV- EKSTRÜZYON

KÜTLESEL PŞV- EKSTRÜZYON Giriş Ekstrüzyon istenilen bir kesit şeklini elde etmek için bir kalıp açıklığından iş malzemesinin zorlandığı basma işlemidir. Genellikle çubuk, boru ve şerit gibi düz ve uzun ürünler elde edilir. Ekstrüzyonun

Detaylı

Kaynak Yöntem Onayları için Kullanılan Mekanik ve Teknolojik Testler, Güncel Standartlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaynak Yöntem Onayları için Kullanılan Mekanik ve Teknolojik Testler, Güncel Standartlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Kaynak Yöntem Onayları için Kullanılan Mekanik ve Teknolojik Testler, Güncel Standartlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler İlkay BİNER Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Kaynak Yöntem Onaylarında

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A25 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 10 16 18 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu : LGBF

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

ÜNİTE-3 BAĞLAMA ELEMANLARI ÖĞR. GÖR. HALİL YAMAK

ÜNİTE-3 BAĞLAMA ELEMANLARI ÖĞR. GÖR. HALİL YAMAK ÜNİTE-3 BAĞLAMA ELEMANLARI ÖĞR. GÖR. HALİL YAMAK KONU BAŞLIKLARI Giriş Bağlama Elemanları Çözülemeyen Bağlama Elemanları Çözülebilen Bağlama Elemanları GİRİŞ Makine, enerji veya güç üreten, ileten, değiştiren

Detaylı

KAYNAKLI İMALAT ve TASARIM (Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU ile ilgili bölümleri içerir) Şubat 2018

KAYNAKLI İMALAT ve TASARIM (Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU ile ilgili bölümleri içerir) Şubat 2018 KAYNAKLI İMALAT ve TASARIM (Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU ile ilgili bölümleri içerir) Şubat 2018 KAYNAĞIN TANIMI Kaynak çeşitli yöntemler kullanılarak, birleştirilecek parçalar arasında bir süreklilik oluşturma

Detaylı

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM)

BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) BÖLÜM 3 DİFÜZYON (YAYINIM) 1 Mürekkebin suda yayılması veya kolonyanın havada yayılması difüzyona örnektir. En hızlı difüzyon gazlarda görülür. Katılarda atom hareketleri daha yavaş olduğu için katılarda

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları MIG/MAG Kaynak Yöntemi MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları Doç.Dr. Murat VURAL İ.T.Ü. Makina Fakültesi vuralmu@itu.edu.tr Küçük çaplı, sürekli bir dolu tel, tel besleme ünitesi tarafından, torç içinden

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

Malzeme İşleme Yöntemleri

Malzeme İşleme Yöntemleri BÖLÜM-9 MALZEMELERİN İŞLENMESİ (Talaşlı ve Diğer İmalat Yöntemleri) Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ Malzeme İşleme Yöntemleri 1 KALIP YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİN TALAŞLI İŞLENMESİ Geleneksel Talaşlı İşleme

Detaylı

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak tekniklerinin pek çoğunda birleştirme işlemi, oluşturulan kaynak ısısı sayesinde gerçekleştirilir. Kaynak ısısı, hem birleştirilecek parçaların yüzeylerinin hem de ilave

Detaylı

PNOMEK. Safe pressure materials.. KULLANMA KILAVUZU PPS A SERİSİ

PNOMEK. Safe pressure materials.. KULLANMA KILAVUZU PPS A SERİSİ KULLANMA KILAVUZU PPS A SERİSİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 2. Ürün Özellikleri 3. Ürünün Kullanım Amacı 4. Ürün Arızaları 5. Ürün Bakımı ve Temizliği 6. Ürünün Montajı ve Sökülmesi 7. Ürünün İadesi ve

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 7 İmalat Yöntemleri MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 7 Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Talaşsız İmalat Talaşlı İmalat Fiziksel-Kimyasal Hammaddeye talaş kaldırmadan bir şekil verilir Döküm Dövme Presleme Haddeleme

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar: 1. Kurt, H., Ders Notları 2. Genceli, O.F., Isı Değiştiricileri, Birsen Yayınevi, Dağsöz, A. K.

Yararlanılan Kaynaklar: 1. Kurt, H., Ders Notları 2. Genceli, O.F., Isı Değiştiricileri, Birsen Yayınevi, Dağsöz, A. K. Yararlanılan Kaynaklar: 1. Kurt, H., Ders Notları 2. Genceli, O.F., Isı Değiştiricileri, Birsen Yayınevi, 1999. 3. Dağsöz, A. K., Isı Değiştiricileri, 1985. 4. Kakaç, S.,andLiu, H., Selection,RatingandThermal

Detaylı

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Sentes-BIR Hakkında Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Çalışan sayısı 80 İhracat > %50 Üretim Programı Sert Lehimleme Alaşımları

Detaylı

Birleşim Araçları Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Birleşim Araçları Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Birleşim Araçları Birleşim Araçları Çelik yapılar çeşitli boyut ve biçimlerdeki hadde ürünlerinin kesilip birleştirilmesi ile elde edilirler. Birleşim araçları; Çözülebilen birleşim araçları (Cıvata (bulon))

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

ME220T Tasarım ve İmalat

ME220T Tasarım ve İmalat KAYNAK YÖNTEMLERİ Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing, Bölüm 31 ME220T Tasarım ve İmalat 17. Kaynakla Birleştirme Yöntemleri Mehmet DEMİRKOL 1. Ark Kaynağı 2. Direnç Kaynağı 3. Oksi-Yanıcı Gaz

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

İMALAT YÖNTEMLERİ I Prof.Dr. İrfan AY KAYNAK ELEKTROTLARI. Erimeyen Elektrotlar

İMALAT YÖNTEMLERİ I Prof.Dr. İrfan AY KAYNAK ELEKTROTLARI. Erimeyen Elektrotlar KAYNAK ELEKTROTLARI Erimeyen Elektrotlar Tungsten Elektrotlar Karbon Elektrotlar ELEKTROTLAR Tanım : Kaynaklı birleştirmenin en önemli elemanlarından birisidir. İki parçanın birleştirilmesinde dolgu metali

Detaylı

Yapıştırma Metin Soruları

Yapıştırma Metin Soruları Yapıştırma Metin Soruları 1. Yapıştırma bağlantılarının fiziksel esasını açıklayınız ve yapıştırma malzemeleri hakkında bilgi veriniz. 2. Yapıştırma bağlantılarının teknolojisini anlatınız. 3. Yapıştırma

Detaylı

MAK 351 İMAL USULLERİ

MAK 351 İMAL USULLERİ MAK 351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi 1 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI 1. Döküm Teknolojisine Genel Bakış 2. Isıtma ve Dökme 3. Katılaşma ve Soğuma 2 1 Katılaştırma Yöntemleri Başlangıç

Detaylı

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI Volkan ÖZTÜRKLER 1, Mehmet ZEYBEK 1, Tufan ATEŞ 1 1 HİDROMEK AŞ. Ekskavatör Fabrikası Ayaş

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır.

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır. ARK TİPLERİ KISA ARK Kısa ark yöntemi ince elektrodlarla (0.6 ilâ 1.2 mm) kısa ark boyu yani düşük ark gerilimi ve düşük akım şiddeti ile kaynak yapıldığında karşılaşılan bir ark türüdür. Burada ark oluşunca

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Bölüm 7 Tahribatsız Malzeme Muayenesi

Bölüm 7 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Bölüm 7 Tahribatsız Malzeme Muayenesi Tahribatsız muayene; malzemelerin fiziki yapısını ve kullanılabilirliğini bozmadan içyapısında ve yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesidir. Bu işlemlerde,

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi TIG KAYNAK TEKNİĞİNDE ALTERNATİF AKIM KULLANIMI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /38 AC- ALTERNATİF AKIM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme

PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler. Plastik Şekil Verme PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI EÜT 231 ÜRETİM YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi 1 1. Plastik Şekil Vermeye Genel Bakış 2. Plastik Şekil Vermede Malzeme Davranışı 3. Plastik Şekil Vermede

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER KOMPAKT LAMİNAT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Doğal ahşap veya laminat paneller ile kompoze edilmiş kompakt cephe panellerinden oluşan cephe kaplama sistemleri hafif metal alt konstrüksiyon sistemlerle

Detaylı

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ

KILAVUZ. Perçin Makineleri KILAVUZ 2016 Perçin Makineleri 1. PERÇİNLEME NEDİR? Perçin, sökülemeyen bir bağlantı elemanıdır. İki parça bir birine birleştirildikten sonra tahrip edilmeden sökülemiyorsa, bu birleştirmeye sökülemeyen birleştirme

Detaylı

Fabrika İmalat Teknikleri

Fabrika İmalat Teknikleri Fabrika İmalat Teknikleri İmalat Yöntemleri İmalat teknolojisinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle elde edilmesidir. Üretilecek parçaların geometrisi,

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

2.ELEKTRİK DİRENÇ DİKİŞ KAYNAĞI. 20.10.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

2.ELEKTRİK DİRENÇ DİKİŞ KAYNAĞI. 20.10.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 2.ELEKTRİK DİRENÇ DİKİŞ KAYNAĞI 20.10.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 ELEKTRİK DİRENÇ DİKİŞ KAYNAĞI Direnç dikiş kaynağı, eletrodlarla gerçekleştirilen, seri bir nokta kaynağı olarak tanımlanabilir. İnce saclardan

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG KAYNAK YÖNTEMİNDE KARŞILAŞILAN KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 Tungsten Kalıntıları Tungsten elektrot kaynak

Detaylı