KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Performans Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı"

Transkript

1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013

2 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanlarının ilk tercihleri arasında yer alan, geride bıraktığı 20 yılda fiziki altyapı ve akademik birikim olarak büyük aşamalar kat eden, ülkemizin gelişmiş ve dinamik üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz, bünyesindeki 10 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 14 araştırma ve uygulama merkezi ve gelişmiş laboratuvarları ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için çalışmaktadır. Bu çerçevede kaliteli eğitim-öğretimin yanında önceliğimiz, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde projelendirilen 22 bin dönüm büyüklüğündeki merkez yerleşkemizdeki altyapı çalışmalarının hızla tamamlanmasıdır. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar 2013 yılı bütçemizin %32 sini oluşturmaktadır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da özkaynak ve ilave bütçe imkanlarıyla yatırımlarımızın hızla tamamlanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin diğer bir önceliği de lisansüstü programlarını ve kontenjanlarını artırarak ülkemizin ihtiyacı olan kaliteli öğretim elemanları yetiştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliğini artırarak değişim programlarından daha fazla öğrenci ve öğretim elemanımızın yararlanmasını sağlamak, sahip olduğumuz insan kaynağı ve teknik altyapıyı ülkemizin hizmetinde daha etkin kullanmaktır. i

3 Kırıkkale Üniversitesi, teknik altyapısı, yetkin ve başarılı öğretim elemanı kadrosu, sosyal ve kültürel imkanları ile ülkemizin geleceği olan gençlerimize hep daha iyi hizmet vermek için çalışmaktadır. Üniversitemiz performans programının hazırlanmasında özveri ile çalışan ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan çalışanlarımıza teşekkür ediyor, tüm akademik, idari personelimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Prof. Dr. Ekrem YILDIZ Rektör ii

4 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 B. TEŞKİLAT YAPISI... 2 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR... 4 D. İNSAN KAYNAKLARI... 5 II- PERFORMANS BİLGİLERİ... 6 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN KALİTE POLİTİKASI: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKASI: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE POLİTİKASI: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA POLİTİKASI : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN TANITIM POLİTİKASI:... 9 B. AMAÇ VE HEDEFLER... 9 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI E. DİĞER HUSUSLAR EĞİTİM SEKTÖRÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ III- EKLER iii

5 iv

6 I- GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kırıkkale Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı Kanun la kurulmuştur. Kırıkkale Üniversitesi hızla gelişen bir Üniversite olarak, 10 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul 6 meslek yüksekokulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi ve gelişmiş laboratuvarlarıyla hizmetlerini sürdürmektedir. Yasal yükümlülükler açısından üniversitemizin amaç ve ilkeleri 2547 sayılı Kanun un 4. ve 5. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de yine aynı Kanun un 12. maddesinde tarif edilmiştir. İlgili madde gereğince; 2547 sayılı Kanun un amaç ve ana ilkelerine uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ile maddi kaynaklarını gerçekçi, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 1

7 Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. B. TEŞKİLAT YAPISI Kırıkkale Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. İdari yönetimin başında ise, rektöre bağlı bir genel sekreter bulunur. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise; daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ve diğer görevlilerdir. Genel olarak yapılanma değerlendirildiğinde, üst yönetimden alt kademelere doğru kararların yayıldığı görülebilmektedir. Akademik birim yöneticileri ve Fakültelerin seçtiği senato üyeleri sayesinde ise tabanın istekleri, görüşleri üst yönetime iletilebilmekte, Üniversite Senatosu, akademik konularla ilgili üst karar organı olarak işlev görmektedir. Kamu kurumlarının bürokratik yapılanması göz önünde bulundurulduğunda üniversitemiz, mevcut sistem içerisinde mümkün olan iletişime en açık yapıyı kurmaya özen göstermiştir. Üniversitemizde görev alan akademik personelin görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanun da, idari personelin görev ve yetkileri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanmıştır. 2

8 ORGANİZASYON ŞEMASI SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BİRİMİ REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKO KULLAR VE MESLEK YÜKSEKO KULLARI ENSTİTÜLER MERKEZLER BÖLÜMLER VE BİRİMLER GENEL SEKRETERLİK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ BÖLÜMÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYG. MERKEZİ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ HACILAR HÜSEYİN AYTEMİZ MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRIKKALE VE YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TÜK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DELİCE MESLEK YÜKSEKOKULU KIZILIRMAK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK FAKÜLTESİ KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOOR. BİRİMİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU YAPI - ZEMİN ARAŞTIRMA VE İNCELEME MERKEZİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON BİRİMİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KANSER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİMSEL VE TOKNOLOJİK ARAŞTIRMA LAB. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TIP FAKÜLTESİ DANIŞMA - REHBERLİK UYG. VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MANTAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VETERİNER FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER UZMANLIĞI KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİ SORUNLARI UYG. VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ UYG. VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 3 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

9 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR Yerleşke Adı Arazi (Dekar) Tablo 1 - FİZİKSEL KAYNAKLAR Eğitim - Hizmet Öğretim Binaları Binaları (m²) (m²) Genel Hizmet Alanları (m²) Kapalı Spor Salonu (m²) Açık Spor Alanları (m²) Yahşihan Yerleşkesi Tıp Fakültesi Sağlık Yerleşkesi Keskin Yerleşkesi Delice Yerleşkesi Bahşılı Yerleşkesi Hacılar Yerleşkesi TOPLAM Tablo 2- TAŞITLAR 2012 Taşıtın Cinsi Hizmet Alımı Yoluyla Üniversiteye Ait Kiralanan Toplam Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Özel Amaçlı Taşıtlar Hasta Nakil Araçları TOPLAM Form 3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Türü Masa üstü bilgisayar Taşınabilir bilgisayar Yazıcı Fotokopi Makinesi Faks Telefon Fotoğraf Makinesi Televizyonlar Tarayıcılar Jeneratör-(10 ve 100 KW)

10 D. İNSAN KAYNAKLARI Tablo 4 - İNSAN KAYNAKLARI - (Akademik Personel) Kadro Unvanı 2012 Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici 0 Eğitim-Öğretim Planlamacısı 0 Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Tablo 5 - İNSAN KAYNAKLARI (İdari Personel) Hizmet Sınıfı 2012 Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz.Sınıfı 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 3 Din Hizmetleri Sınıfı 1 1 Yardımcı Hizmetli Sözleşmeli Toplam

11 Tablo 6 - ÖĞRENCİ SAYILARI 2012 Birimin Adı I.Öğretim Erkek Kız Toplam Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Enstitü Toplam Birimin Adı II.Öğretim Erkek Kız Toplam Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Enstitü Toplam Birimin Adı GENEL TOPLAM Erkek Kız Toplam Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Enstitü Toplam II- PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Üniversitenin politikaları aşağıda listelendiği gibi farklı açılardan belirlenmiştir. Kalite politikası, Eğitim ve araştırma politikası, İnsan kaynakları politikası, Çevre politikası, Disiplinler arası çalışma politikası, Tanıtım politikası 6

12 1. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN KALİTE POLİTİKASI: Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı ile motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek, Bilişim teknolojileri kullanılarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, İstenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde kaynakları, zamanı etkin ve verimli kullanarak, uygulanabilir ve somut çıktıları olan bir kalite yönetim sistemi geliştirmek, Paydaşlar ve hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek şikâyetleri azaltmak ve memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirecek kalitede önder olmak ve bu önderliği sürdürmek, Sürekli gelişimi sağlamak amacıyla her alanda performans değerlendirmeleri yapmak. 2. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKASI: Bilim ve sanat çalışmalarını desteklemek ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edebilecekleri bir ortam oluşturmak, Eğitim, öğretim müfredatını çağın gerekleri ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli yenilemek, Üniversitede sunulan eğitimi, pratik uygulamalar ile bütünleştirmek, Meslekî açıdan yetkin özgür düşünceli toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, Bilgi ve bilişim teknolojilerini eğitimde etkin olarak kullanmak ve yaygınlaştırmak, Disiplinler arası çalışmaları desteklemek ve bunları belli merkezlerde yoğunlaştırmak, Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisini güçlendirmek, 7 Araştırma Üniversitesi özelliğini sürekli canlı tutarak araştırmalara öncelik

13 vermek, Eğitimin kalitesini sürekli ölçmek, Öğretim programlarının sayısını artırmak, Üniversite-sektör, üniversite-şehir ve bölge ilişkisini sürekli dinamik tutmak. 3. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI: Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek, Çalışma ortamlarını insan sağlığına ve ergonomik koşullara uygun hale getirmek, Üniversitenin tüm çalışanlarını ortak hedeflere yönlendirmek ve motivasyonu yüksek tutmaya çalışmak, Üniversitenin misyon ve vizyonuna paralel misyon ve vizyon taşıyan kişileri seçmek ve doğru kişiyi doğru yerde istihdam etmek, Motivasyonu artırıcı sosyal ihtiyaçların tamamını üniversite yerleşkesinde karşılayabilmek, kültürel çalışmaları ve sanat aktivitelerini desteklemek, Kurumsal aidiyet ve sorumluluk bilincini oluşturmak, Öğretim elemanlarının araştırma, eğitim ve öğretim niteliklerini artırmak. 4. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN ÇEVRE POLİTİKASI: Çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek, çevre gönüllüleri oluşturmak, Doğal zenginliklerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, Çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek, Kırıkkale ve çevresinde toplumsal çevre bilincine katkıda bulunmak, Düzenli şehirleşme ve yapılanmada şehre öncülük etmek. 5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA POLİTİKASI : 8 Merkezi araştırma laboratuvarını kurmak,

14 Çeşitli disiplinlerdeki araştırmacıların bu çatı altında çalışmasına olanak sağlamak, Disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, Yeni alınan laboratuvar cihazlarını merkezi araştırma laboratuvarına yönlendirmek, Birimlerde özgün araştırma laboratuvarları kurmak. 6. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNİN TANITIM POLİTİKASI: Tanıtım ve basın günleri düzenlemek, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek, Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek, Üniversitenin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak, Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek, Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak, Sağlık alanında halka yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak. B. AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim ve öğretim anlayışı ile; Bilgi ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı, Çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmayı, Bilim, sanat ve spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik ve mesleki açıdan yetkin, ulusal ve evrensel değerlere bağlı insan gücünü yetiştirmeyi görev edinmiştir. 9

15 VİZYON Bilimsel ortamda temel akademik standartları sağlayarak, bilim ve teknoloji üretmede rekabet gücüne sahip, Türkiye ve dünyada tercih edilen, Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve bölgemizde yerel kalkınmaya katkı sağlayan, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite- sanayi- toplum işbirliğini sağlamada öncü, Her alanda Türk kültür ve sanatının özünü koruyarak çağdaş kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli büyüyen ve gelişen; bir dünya üniversitesi olmaktır. Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki tüm birimlerin katılımı ile yapılan SWOT analizleri neticesinde değerlendirilen zayıf/kuvvetli yönleri, önündeki fırsatlar/tehditler dikkate alınarak üniversitenin uyguladığı stratejiler değerlendirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve stratejilerin devam edip etmemesi konusunda bir karar alınmıştır. Bu kapsamda Stratejik Plan Döneminde uygulanması düşünülen stratejik amaçlar ve bunları gerçekleştirebilecek hedefler belirlenmiştir. STRATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 1: Eğitim öğretim süreçlerini ve programlarını çağdaş normlara uygun hale getirmek. Ders içeriklerinin AKTS çalışmalarını tamamlamak. Bu çalışmalar 2007 yılında tamamlanmış ancak öğrencilere ve uygulamalara yansıması henüz tam olarak gerçekleştirilememiştir yılına kadar ders içeriklerinin bilgisayar ortamında herkesin ulaşabileceği ve uygulanabilir şekilde öğretim elemanlarına yansıtılması amaçlanmaktadır. Hedef 1.1: Ders program ve içerikleri geliştirilerek Avrupa Birliği ülkelerindeki asgari yeterlilikleri sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 10

16 Hedef 1.2: 2009 yılından itibaren geliştirilen ve güncellenen ders programlarından başlamak üzere ders kitabı, ders notu yazımı ve bazılarının basımı gerçekleştirilecektir. Hedef 1.3: Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine imkân sağlanacaktır. Hedef 1.4: 2013 yılı sonuna kadar birimler bünyesinde yeni bölümlerin, anabilim/ana sanat dallarının açılması sağlanacaktır. Fiziki altyapısı tam olan İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Fakülteleri ile yeni kurulan diğer fakülte ve yüksekokullarda bu açılımların yapılması hedeflenmektedir. Hedef 1.5: 2013 yılı sonuna kadar lisansüstü eğitim programlarında öğretim üyelerinin sayıca artmasına bağlı olarak yeni yüksek lisans ve doktora programları açılacaktır. Hedef 1.6: 2009 yılından başlamak üzere staj eğitimlerinin daha verimli olması sağlanacaktır. Hedef 1.7: Akreditasyon çalışmaları için ön çalışmalar yapılacak ve bazı birim ve alt birimlerinin akredite edilmesi gerçekleştirilecektir. Hedef 1.8: Ölçme ve değerlendirmede değerlendirme sağlanacaktır. Hedef 1.9: Öğrencilerin tutum, davranış ve algılarına yönelik teknikler geliştirilecektir. Hedef 1.10: Sürekli eğitim programlarının çeşitliliği sağlanacak ve bazı sertifika programları uzaktan eğitimle gerçekleştirilecektir. Hedef 1.11: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının gelişmiş ülkeler değerlerine çekilmesi. Bu sayı bugün itibariyle üniversitemizde 50 civarında iken Avrupa birliği ülkelerinde bunun yarısı civarındadır. Stratejik Amaç 2: Eğitim öğretim ortamlarının çağdaş normlara uygun hale getirmek. Hedef 2.1: 2013 yılı sonuna kadar üniversitemiz yeni derslik ve laboratuvar mekan ihtiyacı giderilecektir. Hedef 2.2: 2013 yılı sonuna kadar eğitim öğretim ortamlarının alt yapısı iyileştirilecek ve çağdaş eğitim teknolojileriyle donatılacaktır. Dersliklerin görsel cihazlarla donatılması ve eğitim öğretimin daha etkin yapılması sağlanacaktır. Hedef 2.3: Engelli iç paydaşların eğitim öğretim ortamlarında yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacaktır. Hedef 2.4: Mesleki eğitime yönelik kurumlarla işbirliği projeleri kapsamında eğitim ortamlarının donanımına katkı sağlanacaktır. 11

17 STRATEJİK ALAN 2: İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM Stratejik Amaç 1: İdari personel yeterliliği ve öğretim elemanları kadro sayılarının 2013 yılı sonuna kadar eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin bütün birimlerde aksamadan yürüyecek şekilde düzenlenmesi. geliştirmek. Hedef 1.1: 2013 yılı sonuna kadar idari birimlerin görev tanımları yapılacaktır. Bu görev tanımlarına uyumları değerlendirilecektir. Hedef 1.2: 2013 yılı sonuna kadar görev tanımlarına göre birimlerin ihtiyaç duyduğu idari personelin nitelik ve niceliği belirlenecektir. Hedef 1.3: 2013 yılı sonuna kadar birimlerin öğretim elemanı ihtiyacının asgari düzeyde belirlenmesi ve bu taleplerin birim yöneticilerinden gerekçeleriyle alınması sağlanacaktır. Hedef 1.4: Beş yıllık plan sonunda birimlerin ihtiyacının en az %80 oranında giderilmesi. Akademik birimlerde bölüm bazında öğrenci işleri, mali işler ve iç hizmetler birimlerinin en az birer çalışanıyla hizmet vermesi hedeflenmektedir. Stratejik Amaç 2: Kurum mensubu iç paydaşların kurum aidiyet duygusunun Hedef 2.1: Akademik ve idari personelin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Hedef 2.2: Öğrencilerin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Hedef 2.3: İdari ve teknik personele yönelik etkili hizmet içi eğitim düzenlenecektir. Hedef 2.4: Akademik ve idari personelin kadronun iş ile ilgili moral ve motivasyonlarını yüksek tutacak çalışmalar yapılacaktır. Stratejik Amaç 3: İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik yönünden uluslar arası standartlara ulaştırmak Hedef 3.1: Üniversitenin bir araştırma üniversitesi olma yolunda araştırma laboratuvarlarını, disiplinler arası çalışmaları ve araştırma projelerini destekleyerek yurtiçi ve yurtdışı yayın sayısında artış sağlanacak tedbirler alınacaktır. Hedef 3.2: Lisansüstü öğretimde danışman ve öğrencinin ortak gerçekleştirdiği bilimsel yayınlar teşvik edilecektir. 12

18 Hedef 3.3: Öğretim elemanları tarafından BAP, DPT, TÜBİTAK ve AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projelerini almayı destekleyici faaliyetlerde bulunulacaktır. Hedef 3.4: Yurtdışı kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklere destek verilecek ve teşvik edilecektir. Hedef 3.5: Bölümlerde öğrenci beklentileri ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre seçmeli ders sayısı artırılacaktır. Hedef 3.6: Yurtdışı dergilerde yayın yapan öğretim elemanları teşvik edilecektir. Hedef 3.7: Akademik ve idari personelin çalışma ofisleri çağdaş normlara getirilecektir. STRATEJİK ALAN 3: FİZİKİ ALTYAPIYI İYİLEŞTİRME Stratejik Amaç 1: Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Hedef 1.1: Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek ve projeleri tamamlanmış olan Tıp, Veteriner ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını gidermek. Hedef 1.2: Yeni yapılan fakülte binalarındaki amfilerin görsel cihazlarla donatılarak çok amaçlı kullanımı sağlanacaktır. Hedef 1.3: Alınacak laboratuvar cihazlarının mümkün olduğunca Merkezi laboratuvarda toplanması ve bütün araştırmacılara açık olması temin edilecektir. Hedef 1.4: Eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetlerinin daha iyi yapabilmesi için konferans salonu sayısı artırılacaktır. Hedef 1.5: Eğitimin ve hizmetin kalitesini artırmak için bilgisayar kullanımına önem verilecektir. Hedef 1.6: Yeni atölyelerle ve mevcut atölyelerin daha fonksiyonel hale getirilmesi ile meslek yüksek okulları ve teknik bölümlere ilave kaynak sağlanacaktır. Hedef 1.7: Atölye, laboratuvar donanımları yenilenecektir. 13

19 Hedef 1.8: Tüm akademik ve idari birimlerin web sayfaların etkin ve güncel kalmasına özen gösterilecektir. Hedef 1.9: Yerleşke ana ve ara yollarının, gezi alanlarının yeşillendirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Hedef 1.10: Kuraklık ve sulama sorunlarının yaşandığı bölgemizde su tasarrufunu sağlayacak tedbirleri almak. Bu çerçevede salma sulama ve elle sulama yerine daha az su kullanılan ve etkin sulama tekniklerini kullanmak. Bu çerçevede yaklaşık her yıl en az ila m² arasında alanı bu şekilde sulamaya dönüştürmek. STRATEJİK ALAN 4: YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK İLİŞKİLER Stratejik Amaç 1: Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği faaliyetlerini artırarak evrensel değerlere ulaşmak. Hedef 1.1: Etkinliklere diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının katılımlarını sağlayarak üniversiteler arası etkileşim sağlanacaktır. Diğer Üniversite öğretim üyeleri veya ilgili bölümlerinin katılımıyla kongre, sempozyum ve paneller düzenlemek. Hedef 1.2: Yurtiçi üniversitelerle sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunulacaktır. Öğrencilerin diğer üniversitelerdeki etkinliklere katılımını sağlamak ve diğer üniversite öğrencilerinin katılımıyla etkinlikler düzenlemek. Hedef 1.3: Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, staj çalışması ve karşılıklı program geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Hedef 1.4: Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını arttırmak. Hedef 1.5: Çevre üniversitelerle işbirliğini geliştirerek lisansüstü çalışmalarda öncü rol üstlenmek ve bazı anabilim dallarında öğrenci kabulünü başlatmak. Bu konuda istekli üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapmak. Hedef 1.6: Başta öğrenciler olmak üzere öğretim elemanlarının da katıldığı yurtiçi yurtdışı kurum ve kuruluşlar ortaklığında araştırma projeleri yapmak. Bu tür proje çalışması yapacaklara teknik ve mali destekler sağlamak. 14

20 STRATEJİK ALAN 5: BÖLGENİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞMESİNE KATKI Stratejik Amaç 1: Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmesine katkı sağlamak. Hedef 1.1: Araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilecek projelere katkı sağlanacaktır. TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Meslek Odaları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kurum ve kuruluşlarla mevcut işbirliklerini geliştirmek, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarının gerçek problemlere ve çevre kuruluşlarının istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve bu çalışmalara işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlardan destek sağlanması ve teknopark kurulması. Hedef 1.2: Meslek odaları ile mesleki eğitim programları uygulanacaktır. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi veya ilgili birimler aracılığı ile eğitim programları düzenlenecek, kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda günün gelişen mesleklerine yönelik öncü çalışmalar yapılacaktır. Hedef 1.3: Aile planlaması, ana çocuk sağlığı ve halk sağlığı alanında halkın bilinçlendirilmesi için seminer, panel ve yerel kitle iletişim programları hazırlanacaktır. Hedef 1.4: Engellilerin yaşadıkları zorlukların topluma hissettirilmesi amacıyla programlar yapılması. Ayrıca engellilerin binalara ve sosyo-kültürel hizmetlere ulaşmalarını kolaylaştıracak teknik ve idari hazırlıkları tamamlamak. Hedef 1.5: Bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni bölümler ve merkezler açılacaktır. Bölgede tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olduğu düşünülerek Organik tarım ve hayvancılıkla ilgili programlar açılmıştır. Bu programların geliştirilerek uygulama alanlarının büyütülmesi ve en geç beş(5) yıl içerisinde bir uygulama çiftliği ve uygulama sahaları oluşturulması hedeflenmiştir. Hedef 1.6: Bölge insanının daha sağlıklı olabilmesi için zaman zaman sağlık taraması yapılacaktır. Bu taramaların genel taramalar dışında özel konulara yönelik çeşitliliği zamanla artırılacaktır. Hedef 1.7: Bölge insanında çevre bilincini geliştirici faaliyetlerde bulunulacaktır. Hedef 1.8: Bölge halkına yönelik kurs, seminer ve eğitim programları düzenlenecektir. Özellikle gençlere, mezunlara ve çalışanlara yeni teknolojik gelişmeler konusunda yeni sertifika programları planlamak. Şu anda devam etmekte olan sertifika programlarının çeşitliliğini artırmak. 15

21 STRATEJİK ALAN 6: TANITIM FAALİYETİ Stratejik Amaç 1: Üniversitenin tanıtım faaliyeti süreçlerini hızlandırıp bütün paydaşlarına Kırıkkale Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri duyurmak. Hedef 1.1: Üniversitemizde yapılan etkinlikler, bilimsel toplantılar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu paylaşım yöneticiler dışına taşırılarak zaman zaman ilgili grupların ve halkın daha fazla katılımıyla gerçekleştirilecektir. Hedef 1.2: Akademik ve İdari birimlerin web sayfaları güncelleştirilecektir. Bu sayfaların daha zengin ve etkin kullanımı için çalışmalar yapılacaktır. Hedef 1.3: Ortaöğretim öğrencilerine üniversitemizin tanıtımı amaçlı etkinlikler gerçekleştirilecektir. STRATEJİK ALAN 7: ÖĞRENCİ VE MEZUNLARA YÖNELİK KARİYER ÇALIŞMALARI Stratejik Amaç 1: Öğrenci ve mezunların iş hayatına hazırlanmasında uygun programlar yapmak. İş dünyasındaki gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri müfredat programlarına küçük eklerle yansıtmak. Öğrencilere ve mezunlara ilave yeterlilikler kazandıracak sertifika programlarını teşvik etmek. Hedef 1.1: Öğrencilerin mezuniyet sonrası takip edilmesi, iş bulmalarında öncülük edilmesi, iş hayatındaki zorluklar konusunda bilgilendirilmesi ve iş başvurularında nasıl davranacakları konusunda rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere Kariyer Merkezi kurulacaktır. Hedef 1.2: Yeni öğrencilere uyum amaçlı tanıtım toplantıları yapılacaktır. Hedef 1.3: Öğrenci ve mezunlara yönelik kariyer günleri toplantıları yapılacaktır. Hedef 1.4: İş hayatına yönelik genç girişimci geliştirme projesine öğrencilerin katılması sağlanacaktır. Çevre kurum ve kuruluşlara yapılacak günü birlik ziyaretlerle çalışma hayatı hakkında öğrencilerin ön bilgi edinmesi sağlanacaktır. Hedef 1.5: Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalışma programlarından öğrencileri faydalanmaları sağlanacaktır. Bu tür duyuruların ilgili öğrencilere etkin duyurulması için çözümler üretilecektir. Örneğin öğrencilere bilgisayar aracılığı ile ileti gönderimini geliştirerek öğrencinin ilgili birimlere ve ilgili birimlerin öğrenciye ulaşması kolaylaştırılacaktır. 16

22 Tablo 7 - ÖNCELİKLİ STRATEJİK HEDEFLER yılı sonuna kadar eğitim öğretim ortamlarının alt yapısı iyileştirilecek ve çağdaş eğitim teknolojileriyle donatılacaktır. Dersliklerin görsel cihazlarla donatılması ve eğitim öğretimin daha etkin yapılması sağlanacaktır. 2 Akademik ve idari personelin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. 3 Akademik ve idari personelin çalışma ofisleri çağdaş normlara getirilecektir. 4 Atölye, laboratuvar donanımları yenilenecektir Başta öğrenciler olmak üzere öğretim elemanlarının da katıldığı yurtiçi yurtdışı kurum ve kuruluşlar ortaklığında araştırma projeleri yapmak. Bu tür proje çalışması yapacaklara teknik ve mali destekler sağlamak. Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek ve projeleri tamamlanmış olan Tıp, Veteriner ve Fen Edebiyat Fakültelerinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını gidermek. Bölge insanının daha sağlıklı olabilmesi için zaman zaman sağlık taraması yapılacaktır. Bu taramaların genel taramalar dışında özel konulara yönelik çeşitliliği zamanla artırılacaktır. 8 Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalışma programlarından öğrencileri faydalanmaları sağlanacaktır. 9 Kuraklık ve sulama sorunlarının yaşandığı bölgemizde su tasarrufunu sağlayacak tedbirleri almak. 10 Öğrencilerin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. 11 Öğretim elemanları tarafından BAB, DPT, TÜBİTAK ve AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projelerini almayı destekleyici faaliyetlerde bulunulacaktır. 12 Üniversitemizde yapılan etkinlikler, bilimsel toplantılar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu paylaşım yöneticiler dışına taşırılarak zaman zaman ilgili grupların ve halkın daha fazla katılımıyla gerçekleştirilecektir. 13 Yerleşke ana ve ara yollarının, gezi alanlarının yeşillendirilmesi çalışmaları yürütülecektir. 14 Yurtdışı kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklere destek verilecek ve teşvik edilecektir. 17

23 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1 Amaç Hedef Eğitim öğretim ortamlarının çağdaş normlara uygun hale getirmek yılı sonuna kadar eğitim öğretim ortamlarının alt yapısı iyileştirilecek ve çağdaş eğitim teknolojileriyle donatılacaktır. Dersliklerin görsel cihazlarla donatılması ve eğitim öğretimin daha etkin yapılması sağlanacaktır. Üniversitemiz basılı ve elektronik bilgi kaynakları geliştirilmeye devam edilecektir. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde öğrenci ve personelin kullanımına sunulan online veri tabanlarının aboneliklerinin devam ettirilmesi, yeni aboneliklerin edinmesi ve kütüphanemizin kitap ve kitap dışı materyallerinin arttırılarak bilgiye ulaşım konusunda çeşitlilik ve kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Aboneliği devam eden veri tabanı sayısı Adet Yeni abone olunacak veri tabanı sayısı Adet Temin edilecek kitap ve kitap dışı materyal sayısı Adet Abone olunacak basılı süreli yayın sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Veri tabanı alımı Yayın satın alınacaktır Genel Toplam

24 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2 Amaç Hedef Eğitim öğretim ortamlarının çağdaş normlara uygun hale getirmek yılı sonuna kadar eğitim öğretim ortamlarının alt yapısı iyileştirilecek ve çağdaş eğitim teknolojileriyle donatılacaktır. Dersliklerin görsel cihazlarla donatılması ve eğitim öğretimin daha etkin yapılması sağlanacaktır. Mevcut ve yeni açılacak dersliklerin imkanları geliştirilecektir. Yeni açılan dersliklerin çağdaş bilgi ve teknolojik imkanlarla donatılarak eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Alınacak görüntü sistemi sayısı Adet Alınacak bilgisayar sayısı Adet Alınacak ses sistemi sayısı Adet Sıra ile donatılacak sınıf sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Görüntü sistemi alınacaktır Ses sistemi alınacaktır Derslikler için sıra alımı yapılacak Derslik ve atölye malzemeleri alınacaktır Genel Toplam

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3 Amaç Hedef Kurum mensubu iç paydaşların kurum aidiyet duygusunun geliştirilmek. Akademik ve idari personelin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Akademik ve idari personelin kaliteli ve uygun fiyatla yemek hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak. Verilen yemek hizmetinin kalitesini uygun maliyetlerle arttırarak personelin beklentilerine cevap verilmek istenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Sunulan yemek birim öğün miktarı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılı yemek hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır Genel Toplam

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4 Amaç Hedef Kurum mensubu iç paydaşların kurum aidiyet duygusunun geliştirilmek. Öğrencilerin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Öğrencilerin kaliteli ve uygun fiyatla yemek hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır. Verilen yemek hizmetinin kalitesini uygun maliyetlerle arttırarak öğrencilerimizin beklentilerine cevap verilmek istenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Sunulan yemek birim öğün miktarı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılı yemek hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır Genel Toplam

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5 Amaç Hedef İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik yönünden uluslararası standartlara ulaştırmak Yurtdışı kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklere destek verilecek ve teşvik edilecektir. Öğretim elemanlarının yurtdışı kongre, sempozyum gibi etkinliklere katılımı sağlanacaktır. Bu yolla akademik personelin bilgi ve görgülerinin arttırılması amaçlanmaktadır. 1 Performans Göstergeleri Yurtdışına gönderilecek öğretim elemanı sayısı Ölçü Birimi Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğretim elemanları yurtdışı programlarına gönderilecektir Genel Toplam

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6 Amaç Hedef İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik yönünden uluslararası standartlara ulaştırmak Akademik ve idari personelin çalışma ofisleri çağdaş normlara getirilecektir. Çalışma ofislerinin düzenlenmesine devam edilecektir. Çalışma ofislerinde mevcut eksikliklerin tamamlanarak hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Alınacak çalışma ofisi tefrişat miktarı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Çalışma ofisi iç tefrişatı alınacaktır Genel Toplam

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek ve projeleri tamamlanmış olan Tıp, Veteriner ve Fen Edebiyat Fakültelerinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını gidermek. Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek. Üniversitemizin fiziki olarak oluşumunu tamamlayabilmesi için yapılması planlanan binaların proje-etüt çalışmaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Üretilecek proje sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Etüt Projesi İşi Kültür Merkezi Etüt Projesi İşi Eğitim Fakültesi Etüt Projesi İşi Genel Toplam

30 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek ve projeleri tamamlanmış olan Tıp, Veteriner ve Fen Edebiyat Fakültelerinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını gidermek. Açık ve kapalı spor tesislerinin bakımı ve modernizasyonu yapılıp ek tesisler yapılacaktır. Mevcut spor tesislerimizde bakım-onarım ihtiyaçları bulunmakta olup bunların bakım-onarımlarının yapılması ve ilave spor tesislerinin yapılarak sportif ve kültürel gelişim sağlamak amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Tadil edilecek spor tesis alanı Metrekare Ek tesis yapılacak ve modernize edilecek spor tesis alanı Metrekare Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı ve Modernizasyonu Genel Toplam

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek ve projeleri tamamlanmış olan Tıp, Veteriner ve Fen Edebiyat Fakültelerinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını gidermek. Hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi için eğitim-öğretim-idari binalarının büyük onarımları yapılacaktır. Muhtelif binalarda ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilat işlerinin yapılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Bakım onarımı yapılacak bina sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim öğretim alanları ve idari binaların büyük onarımlarının yapılması Genel Toplam

32 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Atölye, laboratuvar donanımları yenilenecektir. Yeni yapılan Uygulama ve Araştırma Hastanesinin makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır. 200 Yataklı olarak inşa edilen Uygulama ve Araştırma Hastanemizin faaliyete geçebilmesi için ihtiyaç duyulan makine-teçhizatların tedarik edilmesi hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Alınacak makine-teçhizat miktarının toplam makine teçhizat ihtiyacı miktarına oranı Ölçü Birimi Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Muhtelif İşler Projesi (makine-teçhizat alımı) Genel Toplam

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 11 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Yerleşke ana ve ara yollarının, gezi alanlarının yeşillendirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Yerleşkemiz yeşil alanları korunacak ve arttırılacaktır. Kampüs alanındaki yeşil alanlarının bakımları yapılarak yeni ağaç dikimleriyle beraber kampüs ve bölgenin yeşillendirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Dikimi yapılacak ağaç sayısı. Adet Bakımı yapılacak çim alan Metrekare Bakımı yapılacak ağaçlandırılmış alan. Metrekare Korunga ekimi yapılacak alan. Metrekare Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Korunga ekimi yapılacaktır Ağaç dikimi yapılacaktır Gübre-İlaç-Bahçe Malzemesi Alımı Genel Toplam

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 12 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Kuraklık ve sulama sorunlarının yaşandığı bölgemizde su tasarrufunu sağlayacak tedbirleri almak. Su tasarrufunu sağlayacak tedbirler alınacaktır. Mevcut su borularının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle boru hattının yenilenmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Damla sulama sistemi ile sulanan alan. Metrekare Sızdıran borularının yenileriyle değiştirilmesi. Metre Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Damla sulama sistemi kurulacaktır mm'lik kampüs ana su hattının yenilenmesi Genel Toplam

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 13 Amaç Hedef Üniversitenin tanıtım faaliyeti süreçlerini hızlandırıp bütün paydaşlarına Kırıkkale Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri duyurmak. Üniversitemizde yapılan etkinlikler, bilimsel toplantılar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu paylaşım yöneticiler dışına taşırılarak zaman zaman ilgili grupların ve halkın daha fazla katılımıyla gerçekleştirilecektir. Akademik çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirilen akademik çalışmaların hakemli dergiler olarak basımı hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yayımlanacak dergi sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hakemli dergi basımı yapılacaktır Genel Toplam

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 14 Amaç Hedef Öğrenci ve mezunların iş hayatına hazırlanmasında uygun programlar yapmak. İş dünyasındaki gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri müfredat programlarına küçük eklerle yansıtmak. Öğrencilere ve mezunlara ilave yeterlilikler kazandıracak sertifika programlarını teşvik etmek. Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalışma programlarından öğrencileri faydalanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerimizin hem maddi destek hem de tecrübe edinmelerine yönelik uygulamalar yapılacaktır. Hem birimlerde ihtiyaç duyulan bir takım işlerin görülmesi hem de öğrencilerimizin iş hayatına entegrasyonu ve maddi bir katkı sağlamak üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması Genel Toplam

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 15 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek ve projeleri tamamlanmış olan Tıp, Veteriner ve Fen Edebiyat Fakültelerinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını gidermek. Faaliyete sunulan eğitim alanları arttırılacaktır. Yapımları devam eden binaların tamamlanarak faaliyete geçilmesi planlanmaktadır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Faaliyete sunulan hizmet binası alanı. Metrekare Faaliyete sunulan derslik, amfi ve laboratuvar alanı. Metrekare Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Rektörlük Binası - Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı (54.000m²) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Morfoloji Binası) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Veteriner Fakültesi Binası İnşaatı) Genel Toplam

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 16 Amaç Hedef İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik yönünden uluslar arası standartlara ulaştırmak Öğretim elemanları tarafından BAB, DPT, TÜBİTAK ve AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projelerini almayı destekleyici faaliyetlerde bulunulacaktır. Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine devam edilecektir. Bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla her yıl verilen desteğin devam etmesi hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Desteklenen bilimsel araştırma projesi sayısı. Ölçü Birimi Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bilimsel araştırma projeleri desteklenecektir Genel Toplam

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 17 Amaç Hedef Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği faaliyetlerini artırarak evrensel değerlere ulaşmak. Başta öğrenciler olmak üzere öğretim elemanlarının da katıldığı yurtiçi yurtdışı kurum ve kuruluşlar ortaklığında araştırma projeleri yapmak. Bu tür proje çalışması yapacaklara teknik ve mali destekler sağlamak. Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapması teşvik edilecektir. Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Elektrikli Araç, Güneş Enerjili Araç ve Ulusal Diğer projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Gerçekleştirilen proje sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal Öğrenci Projeleri Elektrikli Araç ve Güneş Enerjili Araç Projesi Genel Toplam

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 18 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Atölye, laboratuvar donanımları yenilenecektir. Yeni yapılan hayvan hastanesinin makineteçhizat ihtiyacı karşılanacaktır. Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulacak olan hayvan hastanesinin makine-teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Alınacak makine-teçhizat miktarının toplam makine teçhizat ihtiyacı miktarına oranı Ölçü Birimi Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hastane donanımı-makine-teçhizat-kimyevi-temrinlik alımı yapılacaktır Genel Toplam

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 19 Amaç Hedef Fiziki altyapıyı iyileştirerek tam bir eğitim öğretim ortamını sağlamak. Fiziki alt yapıyı iyileştirirken şu an itibariyle de çok kötü olmayan bu yapının bir birlerine yakın birimlerce kullanımını desteklemek, ders programlarını bu çerçevede yapmak. Bir derslik için haftalık kullanım saatini 35 saat/hafta ve laboratuvarın haftalık kullanım saatini 20 saat civarına çekmektir. Atölye, laboratuvar donanımları yenilenecektir. Kliniklerin donanımları arttırılacaktır. Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kullanılmak üzere laboratuvar ve klinik makine-teçhizatlarının alınması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yeni alınacak makine-teçhizat sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Klinik ve laboratuvar makine-teçhizat-donanım alımı yapılacaktır Genel Toplam

42 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 20 Amaç Hedef Kurum mensubu iç paydaşların kurum aidiyet duygusunun geliştirilmek. Akademik ve idari personelin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. Araç ve ambulans ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır. Gittikçe artan araç ihtiyacının karşılanması amacıyla araç ve ambulans alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Alınacak taşıt sayısı. Adet Alınacak tıbbi donanımlı araç sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araç alımı yapılacaktır Tıbbi donanımlı araç alınacaktır Genel Toplam

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 21 Amaç Hedef Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmesine katkı sağlamak. Bölge insanının daha sağlıklı olabilmesi için zaman zaman sağlık taraması yapılacaktır. Bu taramaların genel taramalar dışında özel konulara yönelik çeşitliliği zamanla artırılacaktır. Bölge insanının sağlık sorunlarının tedavi edilmeye devam edilecektir. Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından sunulan sağlık hizmetinin yeni binalarında devam etmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Sağlık hizmeti sunulan hasta sayısı. Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık hizmeti sunulacaktır Genel Toplam

44 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 Faaliyet Adı 1 - Üniversitemiz basılı ve elektronik bilgi kaynakları geliştirilmeye devam edilecektir. Veri tabanı alımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde öğrenci ve personelin kullanımına sunulan online veri tabanlarının aboneliklerinin devam ettirilmesi, yeni aboneliklerin edinmesi ve kütüphanemizin kitap ve kitap dışı materyallerinin arttırılarak bilgiye ulaşım konusunda çeşitlilik ve kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

45 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2 Faaliyet Adı 1 - Üniversitemiz basılı ve elektronik bilgi kaynakları geliştirilmeye devam edilecektir. Yayın satın alınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde öğrenci ve personelin kullanımına sunulan online veri tabanlarının aboneliklerinin devam ettirilmesi, yeni aboneliklerin edinmesi ve kütüphanemizin kitap ve kitap dışı materyallerinin arttırılarak bilgiye ulaşım konusunda çeşitlilik ve kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

46 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Mevcut ve yeni açılacak dersliklerin imkanları geliştirilecektir. Faaliyet Adı Görüntü sistemi alınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Yeni açılan dersliklerin çağdaş bilgi ve teknolojik imkanlarla donatılarak eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

47 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Mevcut ve yeni açılacak dersliklerin imkanları geliştirilecektir. Faaliyet Adı Ses sistemi alınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Yeni açılan dersliklerin çağdaş bilgi ve teknolojik imkanlarla donatılarak eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

48 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Mevcut ve yeni açılacak dersliklerin imkanları geliştirilecektir. Faaliyet Adı Derslikler için sıra alımı yapılacak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER FAKÜLTESİ Yeni açılan dersliklerin çağdaş bilgi ve teknolojik imkanlarla donatılarak eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

49 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Mevcut ve yeni açılacak dersliklerin imkanları geliştirilecektir. Faaliyet Adı Derslik ve atölye malzemeleri alınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Yeni açılan dersliklerin çağdaş bilgi ve teknolojik imkanlarla donatılarak eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

50 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7 Faaliyet Adı 3 - Akademik ve idari personelin kaliteli ve uygun fiyatla yemek hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak yılı yemek hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Verilen yemek hizmetinin kalitesini uygun maliyetlerle arttırarak personelin beklentilerine cevap verilmek istenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

51 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 Faaliyet Adı 4 - Öğrencilerin kaliteli ve uygun fiyatla yemek hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır yılı yemek hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Verilen yemek hizmetinin kalitesini uygun maliyetlerle arttırarak öğrencilerimizin beklentilerine cevap verilmek istenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

52 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9 Faaliyet Adı 5 - Öğretim elemanlarının yurtdışı kongre, sempozyum gibi etkinliklere katılımı sağlanacktır. Öğretim elemanları yurtdışı programlarına gönderilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Bu yolla akademik personelin bilgi ve görgülerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

53 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çalışma ofislerinin düzenlenmesine devam edilecektir. Faaliyet Adı Çalışma ofisi iç tefrişatı alınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HUKUK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Çalışma ofislerinde mevcut eksikliklerin tamamlanarak hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 48

54 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek. Faaliyet Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi Etüd Projesi İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemizin fiziki olarak oluşumunu tamamlayabilmesi için yapılması planlanan binaların proje-etüt çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

55 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek. Faaliyet Adı Kültür Merkezi Etüd Projesi İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemizin fiziki olarak oluşumunu tamamlayabilmesi için yapılması planlanan binaların proje-etüt çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

56 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek. Faaliyet Adı Eğitim Fakültesi Etüd Projesi İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemizin fiziki olarak oluşumunu tamamlayabilmesi için yapılması planlanan binaların proje-etüt çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

57 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 Faaliyet Adı 8 - Açık ve kapalı spor tesislerinin bakımı ve modernizasyonu yapılıp ek tesisler yapılacaktır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı ve Modernizasyonu. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Mevcut spor tesislerimizde bakım-onarım ihtiyaçları bulunmakta olup bunların bakım-onarımlarının yapılması ve ilave spor tesislerinin yapılarak sportif ve kültürel gelişim sağlamak amaçlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

58 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 15 Faaliyet Adı 9 - Hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi için eğitim-öğretim-idari binalarının büyük onarımları yapılacaktır. Eğitim öğretim alanları ve idari binaların büyük onarımlarının yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Muhtelif binalarda ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilat işlerinin yapılması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

59 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 16 Faaliyet Adı 10 - Yeni yapılan Uygulama ve Araştırma Hastanesinin makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır. Muhtelif İşler Projesi (makine-teçhizat alımı) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 200 Yataklı olarak inşa edilen Uygulama ve Araştırma Hastanemizin faaliyete geçebilmesi için ihtiyaç duyulan makineteçhizatların tedarik edilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

60 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yerleşkemiz yeşil alanları korunacak ve arttırılacaktır. Faaliyet Adı Korunga ekimi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DELİCE MESLEK YÜKSEKOKULU Kampüs alanındaki yeşil alanlarının bakımları yapılarak yeni ağaç dikimleriyle beraber kampüs ve bölgenin yeşillendirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

61 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yerleşkemiz yeşil alanları korunacak ve arttırılacaktır. Faaliyet Adı Ağaç dikimi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kampüs alanındaki yeşil alanlarının bakımları yapılarak yeni ağaç dikimleriyle beraber kampüs ve bölgenin yeşillendirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

62 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yerleşkemiz yeşil alanları korunacak ve arttırılacaktır. Faaliyet Adı Gübre-İlaç-Bahçe Malzemesi Alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kampüs alanındaki yeşil alanlarının bakımları yapılarak yeni ağaç dikimleriyle beraber kampüs ve bölgenin yeşillendirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

63 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Su tasarrufunu sağlayacak tedbirler alınacaktır. Faaliyet Adı Damla sulama sistemi kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DELİCE MESLEK YÜKSEKOKULU Kampüs alanındaki yeşil alanlarının bakımları yapılarak yeni ağaç dikimleriyle beraber kampüs ve bölgenin yeşillendirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

64 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Su tasarrufunu sağlayacak tedbirler alınacaktır. Faaliyet Adı 300 mm'lik kampüs ana su hattının yenilenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Mevcut su borularının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle boru hattının yenilenmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

65 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 22 Faaliyet Adı 13 - Akademik çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hakemli dergi basımı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirilen akademik çalışmaların hakemli dergiler olarak basımı hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

66 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 23 Faaliyet Adı 14 - Örencilerimizin hem maddi destek hem de tecrübe edinmelerine yönelik uygulamalar yapılacaktır. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrencilerimize birimlerde ihtiyaç duyulan bir takım işlerin gördürülmesi suretiyle maddi bir katkı sağlamak ve kendilerinin iş hayatına entegrasyonunu sağlamak üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

67 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyete sunulan eğitim alanları arttırılacaktır. Faaliyet Adı Rektörlük Binası - Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı (54.000m²) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yapımları devam eden binaların tamamlanarak faaliyete geçilmesi planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

68 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyete sunulan eğitim alanları arttırılacaktır. Faaliyet Adı Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Morfoloji Binası) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Yapımları devam eden binaların tamamlanarak faaliyete geçilmesi planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

69 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyete sunulan eğitim alanları arttırılacaktır. Faaliyet Adı Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Veteriner Fakültesi Binası İnşaatı) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

70 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine devam edilecektir. Faaliyet Adı Bilimsel araştırma projeleri desteklenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla her yıl verilen desteğin devam etmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

71 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapması teşvik edilecektir. Faaliyet Adı Ulusal Öğrenci Projeleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Elektirikli Araç, Güneş Enerjili Araç ve Ulusal Diğer projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

72 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapması teşvik edilecektir. Faaliyet Adı Elektrikli Araç ve Güneş Enerjili Araç Projesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Elektirikli Araç, Güneş Enerjili Araç ve Ulusal Diğer projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

73 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yeni yapılan hayvan hastanesinin mekine-techizat ihtiyacı karşılanacaktır. Faaliyet Adı Hastane donanımı-makine-teçhizat-kimyevi-temrinlik alımı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER FAKÜLTESİ Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulacak olan hayvan hastanesinin makine-teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

74 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kliniklerin donanımları arttırılacaktır. Faaliyet Adı Klinik ve laboratuvar makine-teçhizat-donanım alımı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kullanılmak üzere laboratuvar ve klinik makine-teçhizatlarının alınması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

75 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Araç ve ambulans ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır. Faaliyet Adı Araç alımı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Gittikçe artan araç ihtiyacının karşılanması amacıyla araç ve ambulans alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

76 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Araç ve ambulans ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır. Faaliyet Adı Tıbbi donanımlı araç alınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Gittikçe artan araç ihtiyacının karşılanması amacıyla araç ve ambulans alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

77 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Bölge insanının sağlık sorunlarının tedavi edilmeye devam edilecektir. Faaliyet Adı Sağlık hizmeti sunulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılarak yeni binalarında devam etmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

78 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Tablo 8 -İDARE PERFORMANS TABLOSU #BAŞV! Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 1 Üniversitemiz basılı ve elektronik bilgi kaynakları geliştirilmeye devam edilecektir , ,49 1 Veri tabanı alımı , ,35 2 Yayın satın alınacaktır , ,14 2 Mevcut ve yeni açılacak dersliklerin imkanları geliştirilecektir , , ,07 3 Görüntü sistemi alınacaktır , , ,05 4 Ses sistemi alınacaktır Derslikler için sıra alımı yapılacak , ,01 6 Derslik ve atölye malzemeleri alınacaktır , ,01 3 Akademik ve idari personelin kaliteli ve uygun fiyatla yemek hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak , , yılı yemek hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır , ,37 4 Öğrencilerin kaliteli ve uygun fiyatla yemek hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır , , yılı yemek hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır , ,22 5 Öğretim elemanlarının yurtdışı kongre, sempozyum gibi etkinliklere katılımı sağlanacktır , ,01 9 Öğretim elemanları yurtdışı programlarına gönderilecektir , ,01 6 Çalışma ofislerinin düzenlenmesine devam edilecektir ,00 0, ,00 0,03 10 Çalışma ofisi iç tefrişatı alıncaktır ,00 0, ,00 0,03 7 Binaları olmayan fakülte ve diğer birimlerin yapımı için projeler üretmek , ,06 11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Etüd Projesi İşi , ,02 12 Kültür Merkezi Etüd Projesi İşi , ,02 13 Eğitim Fakültesi Etüd Projesi İşi , ,02 8 Açık ve kapalı spor tesislerinin bakımı ve modernizasyonu yapılıp ek tesisler yapılacaktır , ,91 14 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı ve Modernizasyonu , ,91 9 Hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi için eğitim-öğretim-idari binalarının büyük onarımları yapılacaktır , ,61 15 Eğitim öğretim alanları ve idari binaların büyük onarımlarının yapılması , ,61 10 Yeni yapılan Uygulama ve Araştırma Hastanesinin makine-teçhizat ihtiyacı karşılanacaktır , ,56 16 Muhtelif İşler Projesi (makine-teçhizat alımı) , ,56 11 Yerleşkemiz yeşil alanları korunacak ve arttırılacaktır , ,04 17 Korunga ekimi yapılacaktır Ağaç dikimi yapılacaktır , ,02 19 Gübre-İlaç-Bahçe Malzemesi Alımı , ,02 12 Su tasarrufunu sağlayacak tedbirler alınacaktır , ,83 20 Damla sulama sistemi kurulacaktır mm'lik kampüs ana su hattının yenilenmesi , ,83 13 Akademik çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır , ,01 22 Hakemli dergi basımı yapılacaktır , ,01 14 Örencilerimizin hem maddi destek hem de tecrübe edinmelerine yönelik uygulamalar yapılacaktır , ,18 23 Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması , ,18 15 Faaliyete sunulan eğitim alanları arttırılacaktır , ,54 24 Rektörlük Binası - Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı (54.000m²) , ,53 25 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Morfoloji Binası) , ,87 26 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Veteriner Fakültesi Binası İnşaatı) , ,13 16 Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine devam edilecektir , ,21 27 Bilimsel araştırma projeleri desteklenecektir , ,21 17 Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapması teşvik edilecektir , , ,05 28 Ulusal Öğrenci Projeleri , ,02 29 Elektrikli Araç ve Güneş Enerjili Araç Projesi , ,03 18 Yeni yapılan hayvan hastanesinin mekine-techizat ihtiyacı karşılanacaktır , , ,22 30 Hastane donanımı-makine-teçhizat-kimyevi-temrinlik alımı yapılacaktır , , ,22 19 Kliniklerin donanımları arttırılacaktır , ,97 31 Klinik ve laboratuvar makine-teçhizat-donanım alımı yapılacaktır , ,97 20 Araç ve ambulans ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır , , ,27 32 Araç alımı yapılacaktır , ,11 33 Tıbbi donanımlı araç alınacaktır , ,16 21 Bölge insanının sağlık sorunlarının tedavi edilmeye devam edilecektir , ,46 34 Sağlık hizmeti sunulacaktır , ,46 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM ,00 33, ,00 43, ,00 66, ,00 56,

79 D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Grafik 1 GELİRLERİN EKONOMİK DAĞILIMI Gelirlerin Ekonomik Dağılımı 3% 15% 4% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar 78% Diğer Gelirler Döner Sermaye Gelirleri Grafik 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı Personel Giderleri 32% 48% SGK Devlet Primi Giderleri 1% 11% 8% Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 74

2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 211 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 211 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir. Üniversitemiz bünyesinde 1 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 3 enstitü,

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2014 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Fiziksel Kaynaklar. A- Amaç ve Hedefler... B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı... 1 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar. D- İnsan Kaynakları... E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2015 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör SUNUŞ Kamu mali yönetimi reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) Strateji Geliş rme Daire Başkanlığı RİZE - 2016 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) Mart-2016 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2. GENEL BİLGİLER... 4 3. MİSYON VE VİZYON... 4 3.1 Misyon... 4 3.2 Vizyon... 4 4. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 SUNUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 İÇİNDEKİLER Sunuş... 2 1. Genel Bilgiler........ 3 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar........ 4 1.1.1. Yükseköğretim Kurumları...... 4 1.1.2. Rektör... 5 1.2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2. A. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2. B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 5

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2. A. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2. B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 5 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU......... 1 I. GENEL BİLGİLER.... 2 A. Yetki Görev ve Sorumluluklar........ 2 B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler..... 6 D. İnsan Kaynakları.....

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı