ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI"

Transkript

1 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2 ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE GEOMETRİK CİSİMLER 1 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni küreye benzeyen nesneleri belirtir. 2. Küp, prizma, silindir, koni küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. - Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Örüntü Süslemeler Deneyler Modeller yardımıyla küp, prizma, silindir, koni kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. Bu modeller, köşeli ya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. Bu modeller, yuvarlama, kaydırma, istifleme vb. etkinliklerle sınıflatılır. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği; koni modellerinin yuvarlanabildiği, ancak istiflenemediği; silindir modellerinin yuvarlanabildiği, istiflenebildiği vb. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina, eşya vb. modeller yaptırılır. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. -, Araç Gereçleri 8. Geometrik cisimler 9. Paket, kutu, kamp çadırı, küp şeker, varil, pet şişe, huni, külah, top, portakal, karpuz, makara vb. modeller 10. Mey, oyuncak vb. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubu Prizma modellerinden adları rilmeden yalnızca üçgen, dikdörtgen kare prizma kullandırılır. Ayrıt, köşe yüzlerin sayılarından söz edilmez. Dik prizma, dik dairesel silindir koni modelleri kullandırılır. Hedef Ulaşma Düzeyi )

3 ÜNİTE (TEMA): 1. ÜNİTE DOĞAL SAYILAR 2 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler bu sayıyı rakamla yazar. - Deneyler Nesnelerin değişik düzenlerde rildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir. Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için farklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa, etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. - Araç Gereçleri 8. Fasulye, kalem, elma çevresinde bulunan nesneler Öğrenciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Hedef Ulaşma Düzeyi )

4 ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ- SAYILAR ÜNİTE: 1. ÜNİTE EŞLİK- DOĞAL SAYILAR 3 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 1. Eş nesnelere örnekler rir. 1. Rakamları okur yazar. - Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.13) Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım ) Hayat Bilgisi dersi Benim Eşsiz Yuvam (Kazanım B.1.2) Deneyler Eşlik kavramı; sınıf ortamındaki malzemeler, kup sekerler, madeni kâğıt paralar; vücudumuzun el, kol, ayak, göz vb. organları; aynı numaralı ayakkabı, eldin vb. modellerin karşılık gelen her bir yüzü, kenarı üst üste çakıştırılarak vb. yollarla fark ettirilir. Çoğaltma, karbon kâğıdı ile kopyalama, boyama, baskı vb. etkinliklerle es sekil desenler yaptırılır. Rakamlar; önce parmakla havada sıra üzerinde yazdırılır. Sonra fasulye, ip benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur İşbirliğine Dayalı Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri 8. Geometrik cisimler 9. Eldinler, çoraplar, anahtarlar, kalemler eşi olan çevresindeki diğer nesneler Eşlik eşitlik kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. Eşlik teriminin somut nesneler; eşitlik teriminin, sayılar gibi soyut kavramlar için kullanıldığı belirtilir. Öğrenciler, okuryazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Hedef Ulaşma Düzeyi )

5 ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ ÜNİTE (TEMA): 1. ÜNİTE ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 4 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. - Diğer Derslerle Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2) Deneyler Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılarak eksik bırakılan ögeler tamamlatılır. Kâğıt, kumaş vb. malzemeden kestirilen modeller kullanılarak örüntüler oluşturulur. Örüntüdeki ögeler arasındaki ilişki açıklatılır. Örüntü, somut malzemelerle hazır olarak rilebileceği gibi resim olarak da rilebilir. Farklı tur malzeme ya resim kullanılarak benzer ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturulur İşbirliğine Dayalı Araç Gereçleri 8. Renkli kâğıtlar, kumaşlar, şekiller, kuru baklagiller, renkli boncuklar, çevresinde bulunan nesneler Verilen ya oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler açıklatılır. En çok dört ögeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır. Renkli boncuk, kuru baklagiller vb. malzemelerle oluşturulan örüntüler sınıf içinde değerlendirilir. Hedef Ulaşma Düzeyi )

6 ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE UZAMSAL İLİŞKİLER (DURUM-YER, DOĞRULTU-YON BELİRTME) DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) a. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. b. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. - Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.13) Doğal sayılar Uzunlukları ölçme Örüntü Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.9) Deneyler Öğrencilerin hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak altında-üstünde, etrafındasolda-sağda-arada-öndearkada, yüksekte-alçakta, uzakyakın, içinde-dışında, çukurdatümsekte terimleri vurgulanır. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. Öğrencilerin sınıfta, okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (mudur odası, öğretmenler odası, rehberlik servisi gibi) sağlayacak Kapıdan pencereye doğru git., Tahtaya arkanı don., Karsı duvara doğru yürü., Koridorun köşesinden sola don. vb. yer yon ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat rmeleri istenir. Resim, tablo, fotoğraf, park, okul, sınıf ortamları vb. modellerin her biri bir bütünlük içinde ele alınıp uzamsal ilişkilerin gösterilmesi açıklanması sağlanır. Öğrenciler; lego, oyun hamuru vb. malzemeleri kullanarak bir tema oluşturur. Bu temada yer alan ögeler arasındaki uzamsal ilişkiler anlattırılır. - Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri 8. Geometrik cisimler 9. Çevresinde buluna canlı cansız varlıklar, nesneler Uzamsal ilişkiler, yerdurum doğrultu-yon anlamında ele alınır. Uzamsal ilişkilerde kullanılan terimlerde Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlüğündeki anlamlar esas alınır. Uzamsal ilişkiler açıklatılırken belirli bir referans noktası alınır. Hedef Ulaşma Düzeyi )

7 ÜNİTE: 2. ÜNİTE DOĞAL SAYILAR 6 (Hedef Ve Davranışlar) içinde ileriye doğru birer onar ritmik sayar. - Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü Olimpik Eğitim (Kazanım ) Deneyler Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak, alkış ya tempo tutturarak, ip atlatarak, nabız sayarak, merdin indirerek ya çıkararak vb. önerilen etkinliklerle birer ritmik sayma yaptırılır. Renkli sayma boncukları, iki eldeki parmaklar vb. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. Uygun kutular boyatılır. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. - Araç Gereçleri 8. Vurmalı bir müzik aleti, ipler, renkli boncuklar, boyalı kutular Birer ritmik saymalar 1 den, onar ritmik saymalar ondan başlatılır. Hedef

8 ÜNİTE: 2. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILAR 7. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar okur. Doğal Sayılarla Toplama işlemi Spor Kültürü Olimpik Eğitim (Kazanım ) Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. Kalan nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. Birliklerin sağda, onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. Bulunan sayının, sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır. 8. kalemler, sayı çubukları, Kamışlar, Onluk - birlik etkinlik panosu Aşağıda bos bırakılan yerleri doldurunuz karşılık gelen sayıyı yazınız. Onluk Birlik

9 ÜNİTE: 2. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILAR 8 9. Miktarları 20 den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir esler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme Örüntü Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.9) Öğrenciler, iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir esleme yaparlar. Karşılaştırma sonucunu sözlü yazılı olarak ifade ederler. 6 fasulye, 4 fasulyeden fazladır. 6 fasulye, 4 fasulyeden çoktur. ifadeleri ile 6 nın 4 ten büyük olduğu fark ettirilir. 4 fasulye, 6 fasulyeden eksiktir. 4 fasulye, 6 fasulyeden azdır. ifadeleri ile 4 ün 6 dan küçük olduğu fark ettirilir. 20 ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. 2. İşbirliğine Dayalı 8. Geometrik cisimler 9. Çevresinde buluna canlı cansız varlıklar, nesneler Nesne sayıları karşılaştırılırken büyük, küçük ya eşit kelimelerinden uygun olanı kullanılır. Sembol kullanılmaz. Az, çok, aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır. Sayılarla balon gruplarını eşleştiriniz.

10 ÜNİTE: 2. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - İnceleme, Gezi, gözlem Deneyler - Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILAR 9 7. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. 8. Nesne gruplarını azlık çokluklarına göre karşılaştırır. Doğal sayılar Uzunlukları ölçme Örüntü Süslemeler Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı (Kazanım 4) Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.9) Fındık, bilye, fasulye vb. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. Hayat Bilgisi dersi Benim Essiz Yuvam teması (Kazanım B.1.7) 2. İşbirliğine Dayalı 8. Geometrik cisimler 9. FINDIK, BİLYE, FASÜLYE, SAYI ÇUBUĞU Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar rme esas aldırılır.

11 ÜNİTE: 2. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILAR Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Haftanın günleri, yılın ayları, yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi, öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. Öğrencilerin, okula gelirken yanlarında bulundurması gereken en çok 10 nesne, önem durumuna göre sıralatılır. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri, sıra bildiren sayılar kullanılarak belirletilir. 8. Geometrik cisimler 9. Canlı cansız varlıklar 10. Resimler 11. Sınıfta kullanılan araçgereçler

12 ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME ÜNİTE: 2. ÜNİTE ZAMANI ÖLÇME 11 (Hedef Ve Davranışlar) 1. Takvim üzerinde günü ayı belirtir. 2. Saat modeli oluşturarak saat baslarını okur. - Hayat Bilgisi dersi Dun, Bugün, Yarın teması (Kazanım C.1.11) Deneyler İçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. Bayram günleri, tatil günleri, yas günü, hafta sonları gibi çocuk için önemli olan tarihler takvim üzerinde işaretletilir. Yasadığı gün, bir önceki gün bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. Karton, kopuk vb. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır. Bu model üzerinde saat baslarında akrep yelkovanın yerleri belirletilir. - Araç Gereçleri 8. saat modeli 9. Karton, makas, yapıştırıcı Sayısal saat modeli kullanılmaz. Yelkovanın saat baslarında her zaman 12 nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir. Hedef

13 ÜNİTE: 3. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İSLEMİ 12 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme çoğaltma anlamlarını fark eder. 2. Toplamları 20 ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar modelle gösterir. - Doğal sayılar Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım ) Deneyler Farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme; nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması; harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları, fasulyeler, denge modeli vb. kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen sayı olduğu belirtilir matematik cümlesi yazdırılır. Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır - 2. İşbirliğine Dayalı Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. fasulyeler 12. denge modeli Ve, ile, daha gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmeme si gerekir. Toplanan toplam kelimeleri ile + işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. Yan yana toplama işleminde eşit işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Hedef

14 ÜNİTE: 3. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İSLEMİ 13 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 2. Toplamları 20 ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar modelle gösterir. 3. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. - Doğal sayılar Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım ) Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı Tur Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 3) Deneyler Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları, fasulyeler, denge modeli vb. kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen sayı olduğu belirtilir matematik cümlesi yazdırılır. Denge Modeli: Bu model kullanılarak eşit (=) işaretinin anlamı vurgulanır Somut nesnelerle modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. Öğrencilerden, sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları ya resim çizmeleri istenir. - Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler 12. Denge modeli Toplanan toplam kelimeleri ile + işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. Yan yana toplama işleminde eşit işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Hedef

15 ÜNİTE: 3. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İSLEMİ 14 DERS SAATİ (Hedef Ve Davranışlar) 4. Toplamları 20 yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri rildiğinde rilmeyen toplananı bulur.. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. - Doğal sayılar Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı Tur Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 3) Deneyler Sayı çubukları, onluk kartlar, birim küpler, fasulyeler vb. modellerle toplamanın ekleme, karşılaştırma parça bütün durumları kullanılarak rilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır. Sayma çubukları onluk kartlar vb. kullanılarak etkinlikler yaptırılır. - Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler 12. Denge modeli Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz. Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir. Hedef

16 ÜNİTE: 3. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İSLEMİ 1 6. Toplamları 10 ya 20 olan sayı ikililerini belirler. Doğal sayılar Sayı çubukları, onluk kartlar, birim küpler, fasulyeler vb. ile bir araya getirerek üzerine sayma, ekleme, tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur = = = = 10 + = 10 Benzer etkinlikler, toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler 12. Denge modeli Aşağıdaki kutulara uygun sayıları yazınız. + = 10 + = 10 + = 20 + = 20

17 ÜNİTE: 3. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İSLEMİ 16 (Hedef Ve Davranışlar) ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 8. Toplamları 20 ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. - Doğal sayılar Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı Tur Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 3) Deneyler Sayı çubukları, onluk kartlar, birim küpler, fasulyeler vb. somut nesne modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır = = 18 Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. - Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler 12. Denge modeli Önce bir basamaklı iki doğal sayının, daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. Hedef

18 ÜNİTE: 3. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İSLEMİ 17 (Hedef Ve Davranışlar) 9. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer kurar. - İnsan Hakları Vatandaşlık (Kazanım 13) Deneyler Öğrencinin günlük yaşamıyla ilgili, öğrencilere mümkün olduğunca gerçekçi gelecek toplama işlemi yapmasını gerektiren çeşitli durumlar içeren problemler kullanılmalıdır. - Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler 12. Denge modeli Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Sınıfta yapılan demokratik bir seçim sonucunda, iki başkan adayının oylarının toplamı 20 olarak belirlenmiştir. Adaylardan biri 12 oy aldığına göre diğer aday kaç oy almıştır? Hedef

19 ÜNİTE: 4. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İSLEMİ 18 (Hedef Ve Davranışlar) içinde geriye birer sayar. 1. Çıkarmanın ayırma, azaltma eksiltme anlamlarını fark eder ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar modellerle gösterir. - Doğal sayılarla çıkarma işlemi Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım ) Deneyler Abaküs (renkli sayma boncukları), sayma çubukları, onluk kartlar, fasulye, düğme vb. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır. Geriye doğru saymalarda, somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. Masa ya sıra üzerinde bir arada rilen nesne grubundan (kalemler, silgiler, kitaplar, defterler, kâğıtlar vb.) aynı ya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma; parasının bir kısmını harcayarak eksiltme; sınıf mevcudunun azalması vb. durumlarla çıkarma fark ettirilir. Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları, fasulyeler vb. modellerden biri seçtirilir. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır, çıkartılır, ). Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. - Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. fasulyeler Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir. Eksilen, çıkan, fark kelimeleri ile işaretinin, çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. Hedef

20 ÜNİTE: 4. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILARLA ÇIARMA İSLEMİ Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında sıfır elde edildiğini gösterir. 4. Bir çıkarma işleminde rilmeyen eksilen ya çıkanı bulur.. 20 ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Somut nesne modellerle sıfırın elde edilişi, aşağıda rilen modeldeki gibi etkinliklerle keşfettirilir. Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. 8 tane düğmem vardı. Düğmelerimden bir kısmını anneme rince düğmem kaldı. Anneme kaç düğme rdim? Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat rilir. Çıkarma işleminde önce çıkanı, sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. Onluk bloklar, onluk kartlar vb. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. Zihinden çıkarmalarda, parmak sayan öğrencilere izin rilir.

21 ÖĞRENME ALANI: VERİ ÜNİTE: 4. ÜNİTE TABLO 20 (Hedef Ve Davranışlar) 1. Tabloları okur. - Deneyler Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını, okuldaki günlük beslenme tablosunu, takvim, sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını, ders çizelgelerini, okul servislerinin hareket çizelgelerini vb. sıkça karşılaştıkları ya kullandıkları tabloları okurlar. - Araç Gereçleri 8. Tablo örnekleri 9. Takvim 10. Haftalık ders çizelgesi Tablo oluşturma etkinlikleri yaptırılmaz. de, bu sınıf düzeyinin kolay algılayabileceği okuyabileceği tablolar kullanılır. Hedef

22 ÜNİTE: 4. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İSLEMİ Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer kurar. Çıkarma işleminin ayırma, geriye doğru sayma vb. anlamlarını içeren problemler çözdürülür kurdurulur. Annem 3, ablam kalem rdi. 3 tanesini, kalemi olmayan arkadaşlarıma rdim. Kaç kalemim kaldı? 3 + = = 7 kalemim vardı. 2 kalem daha aldım. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. 4 tane kalemim kaldı. Kaç tane kalem kaybettim? = 9 9 = 4 2. İşbirliğine Dayalı 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. fasulyeler Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Çıkarma toplama işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür kurdurulur. Bir miktar bilyem vardı. 3 tanesini kardeşime rdim. 4 tane bilyem kaldı. Başlangıçta kaç bilyem vardı? 3 = 4

23 ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME ÜNİTE: 4. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef PARALARIMIZ Paralarımızı tanır. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Hayat Bilgisi dersi Benim Essiz Yuvam teması (Kazanım B.1.24) Girişimcilik (Kazanım 32) 1 TL, TL, 2 Kr 0 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği tartıştırılır. 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. fasulyeler Türk Lirasının TL Kurusun Kr olarak kısaltıldığı belirtilir. Kâğıt paralarımızda n 1,, 10 Türk Liraları ile 1,, 10, 2, 0 Kuruşlar tanıtılır.

24 - ÖLÇME ÜNİTE: 4. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef KESİRLER Uygun sekil ya nesneleri iki eş parçaya böler yarımı belirtir. 2. Yarım bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Eşlik Türkçe dersi Görsel Okuma Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım ) Türkçe dersi Okuma öğrenme alanı Söz Varlığını Geliştirme (Kazanım 1) Kâğıdı ikiye katlama kesme, portakalı, elmayı, somun ekmeğini vb. iki eş parçaya bölme yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. Yarım bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir. Yarım sayılarla ifade edilmez. 1. Paralarımızı tanır. Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Hayat Bilgisi dersi Benim Essiz Yuvam teması (Kazanım B.1.24) Girişimcilik (Kazanım 32) 1 TL, TL, 2 Kr 0 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği tartıştırılır. Türk Lirasının TL Kurusun Kr olarak kısaltıldığı belirtilir. Kâğıt paralarımızda n 1,, 10 Türk Liraları ile 1,, 10, 2, 0 Kuruşlar tanıtılır.

25 ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME ÜNİTE: 4. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri Hedef UZUNLUKLARI ÖLÇME Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. 3. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Doğal Sayılar Doğal Sayılar Farklı uzunluktaki kalemlerin, cetllerin, ayakkabı bağlarının vb. nesnelerin uzunlukları karşılaştırılır sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. Referans seçilen bir nesneden daha uzun daha kısa nesneler buldurulur. Bir öğrencinin, boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki yeri buldurulur. İp, kalem, kâğıt şerit, pipet vb. bir nesnenin, uzunluklarına göre sıralanmış, en çok beş nesne grubundaki yeri buldurulur. 3. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 2. İşbirliğine Dayalı 7. Beyaz Tahta 8. Onluk kartlar 9. Birim küpler 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler En çok üç nesne karşılaştırılır. Karşılaştırmada, ölçmeye başvurulmaz; daha uzun, daha kısa, en uzun, en kısa gibi terimler kullandırılarak sezgi tahminden yararlandırılır. Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların aynı uzunlukta oldukları vurgulanır. Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının çok yakın olmamasına dikkat edilir. Sıralanmış nesne sayısı beş ile sınırlandırılır. Nesnelerin uzunlukları önce tahmin ettirilir. Sonra seçilen birimle ölçme yapılarak tahminle karşılaştırılır. Ölçme sonuçları, kullanılan ölçme birimiyle belirtilir.

26 ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME ÜNİTE: 4. ÜNİTE UZUNLUKLARI ÖLÇME 2 (Hedef Ve Davranışlar) 4. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer kurar. - Deneyler Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür kurdurulur. - Kullanılan Eğitim Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler Kalemim ataç uzunluğunda, cetlim 8 ataç uzunluğundadır. Cetlim kalemimden kaç ataç uzundur? Hedef

27 ÖĞRENME ALANI: ÖLÇME ÜNİTE: 3. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef TARTMA Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 2. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar. Farklı büyüklükteki kitapların, defterlerin, tebeşirlerin benzeri nesnelerin ağırlıkları karşılaştırılır, sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. Kitap benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. Zihinden işlem yaparken öğrencilerin kullandıkları stratejileri tartışmaları sağlanır. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler 12. Denge modeli Karşılaştırmalarda hafif, ağır, daha hafif, daha ağır gibi ifadeler kullanılarak sezgi tahminden yararlanılır. En ağır, en hafif gibi ifadeler kullanılır.

28 ÜNİTE:. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İSLEMİ 27 (Hedef Ve Davranışlar) 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer kurar. - Deneyler Çıkarma işleminin ayırma, geriye doğru sayma vb. anlamlarını içeren problemler çözdürülür kurdurulur. - Araç Gereçleri 8. onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Çıkarma toplama işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür kurdurulur. Hedef

29 ÜNİTE:. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İSLEMİ 28 (Hedef Ve Davranışlar) 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer kurar. - Deneyler Çıkarma işleminin ayırma, geriye doğru sayma vb. anlamlarını içeren problemler çözdürülür kurdurulur. - Araç Gereçleri 8. onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Çıkarma toplama işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür kurdurulur. Hedef

30 ÜNİTE: 4. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İSLEMİ 29 (Hedef Ve Davranışlar) 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer kurar. - Deneyler Çıkarma işleminin ayırma, geriye doğru sayma vb. anlamlarını içeren problemler çözdürülür kurdurulur. - Araç Gereçleri 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Çıkarma toplama işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür kurdurulur. Hedef

31 ÜNİTE: 4. ÜNİTE (Hedef Ve Davranışlar) - Deneyler - Araç Gereçleri Hedef DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İSLEMİ Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer kurar. Çıkarma işleminin ayırma, geriye doğru sayma vb. anlamlarını içeren problemler çözdürülür kurdurulur. 8. Onluk kartlar 10. Sayı çubukları 11. Fasulyeler Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Çıkarma toplama işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür kurdurulur.

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık ÜNİTE : 1 ÖĞRENME : GEOMETRİ EYLÜL - EKİM 28 EYLÜL 02 EKİM 201 Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Nesnelerin, belli

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1-2. (09 EYLÜL 21 EYLÜL) 10 ALANI: GEOMETRİ ALT ALANLARI : ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Nesnelerin, belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir

Detaylı

YARIMBAĞİLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞİLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI KASIM EKİM. ÜNİTE EYLÜL YARIMBAĞİLKOKULU 0 0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME / DERS İÇİ VE DİĞER 8 0 -- -8-0. Rakamları okur ve yazar. E: Rakamları Öğreniyorum E: Rakamını

Detaylı

İLKOKULU 1. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

İLKOKULU 1. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 3. 2. 1. İLKOKULU 1. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: ÜNİTE (TEMA): (HEDEF VE DAVRANIŞLAR) DERS KAZANIMLARI VE İLİŞKİLİ DERS - ALAN KAZANIMLARI KONULAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÇERÇEVE PLANI

İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GEOMETRİ GEOMETRİ UZAMSAL İLİŞKİLER UZAMSAL İLİŞKİLER 1. 1. 1.HAFTA 2.HAFTA M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.2.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran ) Yıllık plan Küre Yayınlarına ait ders kitabı esas alınarak yapılmıştır. Hazırlayan:

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Problem Çözme

Problem Çözme Toplama İşlemi Problem Çözme 1. sınıf M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. a) Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır. b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKDENİZ İLKOKULU ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKDENİZ İLKOKULU ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 06 / 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKDENİZ İLKOKULU ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN AKDENİZ İLKOKULU 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN. M Uzamsal (durum, yer, yön)

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. İLKOKULU 1. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN. M Uzamsal (durum, yer, yön) ÖLÇME Tartma Eylül 2-29 Eylül 2017 ( 2. Hafta) GEOMETRİ Uzamsal İlişkiler Eylül 18-22 Eylül (1.Hafta) 1. SINIF MATEMATİK İ YILLIK PLAN 3 2 M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.1.

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar 29 EKİM 02 KASIM 7. M.4.1.2. Çıkarma 22 26 EKİM 6. M.4.1.3. Çıkarma işlemi 15 19 EKİM 5. M.4.1.2. Toplama işlemi 08 12 EKİM 4. M.4.1.1. Sayılar 01 05 EKİM 3. M.4.1.1. Sayılar 24 28 EYLÜL 2. M.4.1.1. Sayılar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER. M Doğal Sayılar

M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER. M Doğal Sayılar M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.1.1.1. Doğal Sayılar Anlamlı Sayma İlkeleri M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20 ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. a)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 26-0 EYLÜL (2. Hafta) 2 GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER EYLÜL 19-2 EYLÜL (1. Hafta) ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 1.Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 1.ÜNİTE Nesnelerin, belli bir düzen

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-010 Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M 05 EK M - 09 EK M EYLÜL - EK M 8 EYLÜL - 0 EK M 1 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir.

Detaylı

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ)

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ) 6.DERS SAATİ VERİ 4. DERS SAATİ 1.BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER 1.DERS SAATİ GEOMETRİ 1.DERS SAATİ PERFORMANSNS GÖREVİ, ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI, PROJE ÖDEVİ 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Matematik. S n f 9 Ünite Bafllang ç Tarihi :... ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Ünite Bitifl Tarihi :.... ÜNİTE EYLÜL GEOMETRİ UZAMSAL (DURUM-YER, DO RULTU-YÖN BEL RTEN) L fik

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI EYLÜL-EKİM EKİM.hafta 1.hafta YARIMBAĞ İLKOKULU 015-016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI I.ÜNİTE DÜNYAMIZI ŞEKİLLENDİREN GEOMETRİ GEOMETRİ Açı ve Ölçüsü 1

Detaylı

PEK OKULLARI 1A EYLÜL EKİM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 1A EYLÜL EKİM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 1A 2018 2019 EYLÜL EKİM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 1.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT KAZANIMLAR ETKİNLİK VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur?

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirler Kesirler Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirler Doğal sayılar günlük yaşantımızda bazı problemlerin çözümünde yetersiz kalır. Kesirler Örneğin, 3 elmayı 2 arkadaşınıza paylaştırdığınızda her

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Düzce Valiliği Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Şerifenur TOPKARA Eğitsel Performans Nesneleri çokluklarına göre

Detaylı

1. SINIFLAR BÜLTEN 1

1. SINIFLAR BÜLTEN 1 1. SINIFLAR BÜLTEN 1 Örüntü ve Süslemeler Bir örüntüdeki ilişki belirlendi. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeler belirlenerek tamamlandı. Geometrik Cisimler Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir,

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. 2 Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE 1 ŞEKİLLER VE SAYILAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE 1 ŞEKİLLER VE SAYILAR 01-05.10.01 UZUNLUKLAI.09 8.10.01 UZUNLUKLAI 17-1-09.01 GEOMETİ GEOMETİK CİSİMLE ŞEKİLLE 01-013 EĞİTİM ÖĞETİM YILI MATEMATİK DESİ BAHÇELİEVLE ÖZEL İHLAS İLKOKULU. SINIF ÜNİTELENDİİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLA

Detaylı

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No : 4/ Velisi.: Adresi : Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan.:.. Uygulama

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

Ölçme ve sayma işlemleri sonunda ulaşılan veriler grafikte kullanılır. İlk başlarda sadece iki nitelik ölçerek grafik oluşturulabilir ve çocuklar

Ölçme ve sayma işlemleri sonunda ulaşılan veriler grafikte kullanılır. İlk başlarda sadece iki nitelik ölçerek grafik oluşturulabilir ve çocuklar Veri Öğrenme Alanı Grafik nedir? GİRİŞ GRAFİK KAVRAMI Grafik iki ya da daha fazla sayısal ifadenin arasındaki ilişkiyi görsel olarak betimlemek amacıyla kullanılan matematiksel bir araçtır. Beş yaşından

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI aksiyom.com 5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar, diğer derslerde olduğu gibi matematik dersinde de daha fazla yönlendirmeye,

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 26-30 19-23 EYLÜL-EKİM 12-16 0-09 28-02 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE: Doğal Sayılar--Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme.1.1.1.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 KASIM 2004 SAYI: 2566 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Miraç Can ÇAKAR Eğitsel Performans Doğal sayılarla eldesiz toplama

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) 1.hafta Eylül Zeynep'in İyiliği (Okuma Parçası) 9 2.hafta Eylül Alfabemiz 10 1

2. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) 1.hafta Eylül Zeynep'in İyiliği (Okuma Parçası) 9 2.hafta Eylül Alfabemiz 10 1 . SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN (0-0) Mucit Defter Yaprak Soru Kitabı Test.hafta - Eylül Zeynep'in İyiliği (Okuma Parçası).hafta - 0 Eylül Alfabemiz 0.. /.. /..0.hafta 0-0 Ekim Sesli (Ünlü) ve Sessiz (Ünsüz)

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ ... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 10.02.201 7 09.02.201 7 PERŞEMB ŞUBAT 06 ŞUBAT 10 ŞUBAT 2017 08.02.2017 07.02.2017 06.02.2017 ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER HAT

Detaylı

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ TÜRKÇE DERSİ TEMA: SAĞLIK, SPOR VE OYUN SÖZLÜ İLETİŞİM: Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt edebilecek. OKUMA Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandıp ve ilişkilendirebilecekler.

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

Matematik. Sosyal Bilgiler

Matematik. Sosyal Bilgiler Matematik 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan :... Yeri:...

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2 DÜZLEM 2 EYLÜL 18-22 Eylül 2017 (1.Hafta) GEOMETRİ DÜZLEM 1 NOKTA 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. Toplu

Detaylı

NOKTA DÜZLEM DÜZLEM. [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu vurgulanır. [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz

NOKTA DÜZLEM DÜZLEM. [!] Kürenin yüzü ve yüzeyinin aynı olduğu vurgulanır. [!] Yüzeyin formal tanımı yapılmaz 1.ÜNİTE E ALANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM 18 EYLÜL - EYLÜL EYLÜL (1. Hafta) 1 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir.. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE 1

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE 1 07-11.10.013 DOĞAL LA TOPLAMA İŞLEMİ 30.09/01-04.10.013 DOĞAL LA TOPLAMA İŞLEMİ 3-7.09.013 DOĞAL 16-0-09.013 DOĞAL ÜNİTE 1 1.4, ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar..4, ve 6 basamaklı doğal sayıların

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI NOKTA DÜZLEM DÜZLEM 2 DÜZLEM EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 2 DÜZLEM 1 NOKTA 1.ÜNİTE ARA DİSİPLİNLERLE DEĞERLEN 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. Toplu iğnenin kâğıttaki izi,

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

Matematik Eğitimi Çalıştayları

Matematik Eğitimi Çalıştayları Okul Öncesi Çalıştayları - 20 Ağustos 2014 Etkinlikleri Sayı Kavramı ve gösterimi Bir bütünü 2 eş parçaya bölme ve yarımı bütüne tamamlama Verilen bir örüntüyü devam ettirme, yeni örüntü kurma ve anlatma

Detaylı

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak

3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Tarih Ünite Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Yaprak . SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN (0-0) Mucit Defter.hafta - Eylül Ağustos Böceği ile Karınca (Okuma Metni).. /...hafta - 0 Eylül Hece Nedir? - Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler -.hafta 0-0 Ekim Hacivat ile Karagöz

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

MESLEKLER 2017 HAZİRAN / 1. HAFTA CUMA KONU PERŞEMBE

MESLEKLER 2017 HAZİRAN / 1. HAFTA CUMA KONU PERŞEMBE MESLEKLER 2017 HAZİRAN / 1. HAFTA KONU 01.06.2017 SABAH KAHVALTISI MODERN DANS (HANDAN ÖĞRT.) BALE (HANDAN ÖĞRT.). OYUN HAREKET Saklambaç oyunu. Öğrendiğim parmak oyunlarını tekrar ediyorum. Okunan hikâyeyi

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI EYLÜL (16-20).09. 2013 KÜMELER KÜMELER 1.ÜNİTE KÜMELER EYLÜL (9 13).09.2013 1.ÜNİTE KÜMELE R KÜME LER TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ARALIK2008 1 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (18. SINIFLAR) ÖĞRETİM

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 1A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 1.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: EVİMİZDE HAT KAZANIMLAR ETKİNLİK VE AÇIKLAMALAR DEĞERLER

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) KISA DÖNEMLİ HEDEFLER 1. Sesleri tanır. 1. sesleri verilişlerine göre tanıyarak çıkartır. 2.Sesleri birbirinden ayırt eder. 3.Sesleri tanımada

Detaylı

BÖLÜM 3 MATEMATİK ETKİNLİKLERİ ÖRNEKLERİ

BÖLÜM 3 MATEMATİK ETKİNLİKLERİ ÖRNEKLERİ BÖLÜM 3 MATEMATİK ETKİNLİKLERİ ÖRNEKLERİ ÖRNEK ETKİNLİK LİSTESİ NO SINIF ETKİNLİK ADI 1 1 Boş mu, Dolu mu? 2 1 En Büyük Şehir, Benim Şehir 3 1 Hem Toplarım, Hem Oynarım 4 1 Kendin Bul 5 1 Sayılarla Su

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir? Test 1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir? A) Çocuğun verilen çubukları uzundan kısaya doğru dizmesi B) Çocuğun bloklarını üçgen, kare ve dikdörtgen olmalarına göre kutulara koyması C) Çocuğun

Detaylı

Etkinlik No 15 Dersin Adı Görsel Sanatlar Sınıf

Etkinlik No 15 Dersin Adı Görsel Sanatlar Sınıf Etkinlik No 15 Dersin Adı Görsel Sanatlar Sınıf 4.Sınıf Tarih / /2013 Etkinlik Adı Duygusal Renklerim Önerilen Süre 40'+40 1. Renklerin ışığa göre değiştiğini fark eder. Öğrenci Kazanımları 2. Renklerin

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

Ölçme işlemi santimetre, kilogram, litre gibi standart ölçü birimleri kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi adım, karış, kol gibi standart

Ölçme işlemi santimetre, kilogram, litre gibi standart ölçü birimleri kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi adım, karış, kol gibi standart Ölçme Tanım Ölçme, nesnelere ortak özelliklerine göre birbirleriyle karşılaştırma olanağı verecek şekilde bir sayı atama işlemidir. Nesnelerin miktar, hacim, ağırlık, uzunluk, ısı gibi özellikleri sayılarla

Detaylı

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü İlkokullar İçin Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü Prof. Dr. Sinan OLKUN Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ANKARA, 2016 Yazar / Prof. Dr. Sinan OLKUN, Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ISBN / 978-605-9190-37-4 2. Baskı, Mart 2016

Detaylı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema 1 2 3 4 5 6 Birey ve Toplum Atatürk Sözlü İletişim Okuma Yazma Üretim, Tüketim ve Verimlilik Oyun ve Spor Sağlık ve Çevre Değerlerimiz Güzel Ülkem Türkiye Hayal

Detaylı