Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri"

Transkript

1 4 uantu Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Copton ve de Broglie 1 Test 1 in Çözüleri. ışık 1. ışık katot anot katot anot A A 1 fotosel V Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu ların anoda doğru giderken ızlanaları da üretecin V geriliine bağlıdır. V V Paralel bağlı üreteçlerin topla eksı üreteçlerden birinin eksına eşit olduğu için bu duruda fotoelektrik akıı da oluşaz. ese geriliinin ve eşik enerjisinin üretecin eksı ile bir ilgisi yoktur. A 4. foton. aksiu kinetik enerji E _ frekans A E b Eşik frekansı ve bağlana enerjisi etalin cinsine bağlıdır. Fakat α açısı etalin cinsine bağlı değildir. de Broglie dalga boyu v bağıntısı ile bulunur. Gelen fotonların enerjisi artarsa fotoların v ızı da artar. Metalin bağlana enerjisi azalırsa v ızı yine artar. Ancak gelen fotonların sayısı, λ dalga boyunu değiştirez. Yanıt C dir.

2 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 5. Fotosele düşen ışık fotoelektrik akıı şiddetinin artası i ve i akıını arttırır. i ese ve doya geriliini değiştirez. i V V gerili 7. Elektronların bağlana enerjisi etale bağlıdır. ullanılan ışık ile ilgisi yoktur. Metalden kopan sayısı ışık şiddetine bağlıdır, λ ya bağlı değildir. Gelen ışığın dalga boyu küçültülürse enerjisi arttığı için fotoların kinetik enerjisi artar. Yanıt D dir. 6. Fotoelektrik olayda foton enerjisinin bir kısı, yüzeyden sökek için arcanır. Yüzeyden sökek için gerekli en küçük enerjiye eşik enerjisi denir ve E ile gösterilir. Şekil I de fotoselin katoduna üretecin () ucu bağlıdır. Bu nedenle gelen fotonun enerjisi koparaya yetez. V 1 5 volt Şekil I E 1 4 ev 8. Eb ev , V,5, V V, volt Yanıt C dir. Şekil II de fotoselin katodu üretecin () kutbuna bağlıdır. Gelen ışının enerjisi ta eşik enerjisin eşittir. Ayrıca 4 ev luk üretecin gerilii kopan ların anoda varasını sağlar ve fotoelektrik akıı oluşur. Şekil III te üreteç fotoselin () kutbuna bağlıdır. E E V tür. Bu devrede kopar ancak uçacak enerji bulaaz. V 4 volt Şekil II V volt Şekil III E ev E 6 ev 9. Metalin adı Sodyu Alüinyu Deir Bağlana enerjisi,8 ev 4,8 ev 4,5 ev Elektronların ızlarının en büyük olabilesi için bağlana enerjisi en küçük olan sodyu ile taşıdığı enerji en büyük olan or renkli ışın kullanılalıdır. Yanıt D dir.

3 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 1. E E b k , , -19 Eb, Bütün ışık renklerinin boşluktaki ızları aynıdır. -19 Eb 1 J 15. kinetik enerji M N P 11. Mor ışığın enerjisi daa büyük olduğu için fotoların ızları da daa büyük olur. Hız artınca de Broglie dalga boyu küçülür. 1. de Broglie dalga boyu v dir. P Buna göre P dir. frekans Grafiklerin frekans eksenini kestiği noktalar eşik frekanslarıdır. Eşik frekansı en küçük olan etali için eşik dalga boyu en büyüktür. 1. o E Ek ,6 1 o 8 1 5, o 1 s 16. Eşik dalga boyunu bulalı. c o Å Buna göre dalga boyu 5 Å dan daa küçük fotonlar sökebilir. Yanıt E dir.

4 4 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE Test nin Çözüleri. ışık 1. kinetik enerji (ev) E k frekans fotosel 4 V 4 volt Taralı üçgenlerin benzerliğinden sökülen fotoların enerjisi E k 4 ev bulunur. E E b ev 16 E b 4 E b 1 ev bulunur. Üreteç ters bağlanırsa; E k ev ev ifadelerinden E k 8 ev bulunur. Yanıt C dir. 4. Akı şiddeti Durdura potansiyel X i V Y i V Z i V W i V. ese potansiyeli kinetik kinetik enerji enerjiyi etkisiz ale getirir. Buna göre kinetik enerjisi X Y Z en büyük olan fotolar için kese potansiyeli de en büyüktür. frekans Işık şiddeti fotoelektrik akı şiddetini belirler. Gelen fotonların enerjileri aynı olduğuna göre durdura potansiyeli de etalin cinsini belirler. Yanıt D dir. 5. Anot-katot arasındaki uzaklık anoda ulaşan ların kinetik enerjilerini ve ızını etkileez.

5 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 5 6. v bağıntısını er iki duru için ayrı ayrı yazıp taraf tarafa böleli. v vl 1 vl v v vl bulunur. 9. gelen foton v serbest foton Aynı ortada fotonun ızı değişez. Elektron ızı er zaan fotonun ızından küçüktür. v 1 v 7. Eşik enerjisi daa küçük etal kullana ve daa küçük dalga boylu ışık kullana fotoların kinetik enerjisini artırır. Buna bağlı olarak kese potansiyeli artar. Işık şiddeti kese potansiyelini etkileez. Yanıt E dir. 1. yeşil ışık 8. akı M A gerili Bütün ışınlar için kese potansiyelleri aynı olduğuna göre, gönderilen ışınların dalga boyları da aynıdır. de Broglie dalga boyunun küçülesi için fotoların ızları artırılalıdır. A anatarını açak bu ızı artırır. Enerjisi daa büyük olan or ışık kullanak da fotoların ızını artırır. Bağlana enerjisi daa küçük olan etal kullanak da fotoların ızını artırır. Yanıt E dir.

6 6 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 11. aksiu kinetik enerji 1. Işık Akı şiddeti ese gerilii E E i V E E i V M i V 5 frekans Işınların dalga boyları kese gerilileri ile ters orantılıdır. E E Üçgenlerin benzerliğinden; E E E E bulunur. inetik enerji ızın karesiyle doğru orantılı olduğundan; v v bulunur. Yanıt C dir. 14. ara cisi ışıasında dalga boyu küçüldükçe sıcaklık artar. Yani dalga boyunun küçük, sıcaklığın büyük olduğu grafik doğru cevaptır. ışıa şiddeti T T 1 dalga boyu Yanıt E dir. 1. avi ışık or ışık 15. de Broglie dalga boyu veren er iki durua uygulayalı. 1 v bağıntısını Şekil I Şekil II Mor ışığın enerjisi daa büyük olduğu alde akı geçeesinin nedeni etalinin bağlana enerjisinin daa büyük olasıdır. Yani ve etalleri farklıdır. Yanıt D dir. v 1 1 v 1 1 v v 1 v v1 bulunur. Yanıt C dir.

7 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE Eb ev Eb 4 Eb, ev 17. gelen X ışını fotonu P fotonu e a e Şekil I Aynı denklei ikinci duru için tekrar yazarsak; 1 4, ev 4 V 9, volt bulunur. gelen X ışını fotonu v 1 R fotonu e b e Şekil II v X-ışını fotonu verilen serbest lardan birine çarptığında yerinden sökülerek saçılaya uğraış. Çarpışa esnek çarpışa olduğundan e oentu e de enerji korunur. Gelen fotonun enerjisi ve oentuunun bir kısı a aktarılır. Bunun sonucunda foton enerji kaybetiş olarak saçılır. Saçılan foton enerji kaybettiğinden frekansı küçülür. v 1 > v ise Şekil I deki a Şekil II ye nazaran daa çok enerji aktarılış deektir. Bir başka ifadeyle, P fotonunun enerjisi R ninkinden küçüktür. X, P ve R fotonlarının frekansları arasındaki ilişki f X > f R > f P dir. Yanıt C dir.

8 8 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE Test ün Çözüleri 1. Copton deneyinden çıkan sonuca göre; λ λ (1 cosθ) dir. Bu bağıntıya göre açı büyüdükçe eşitliğin ikinci tarafı büyür. Buna bağlı olarak λ dalga boyu da büyür.. v , , Å bulunur. Yanıt C dir. Yanıt D dir. 4. akı (A). B V Şekil I Eb ev, gerili (volt) Şekil II r 1 r 1 4 Eb, q 1 v 1 r r Eb ev bulunur. v q Düzgün anyetik alan içinde dönen yüklü parçacığın yörünge yarıçapı r dir. Bu bağıntıyı de v qb Broglie dalga boyu cinsinden; qbr şeklinde yazabiliriz. Buna göre λ ile r ters orantılıdır. 1 r r bulunur Frekans azaltılınca fotoların kinetik enerjileri dolayısıyla kese gerilileri azalır. II. yargı doğru, III. yargı yanlıştır. Işık şiddeti artırılırsa fotoelektrik akıı artar. I. yargı doğrudur. Yanıt D dir.

9 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 9 6. serbest foton gelen foton e e Copton olayında enerji ve oentuun korunuu kullanılarak, dalga boyundaki değişi; D e c (1 cosi) bağıntısı ile bulunur. Bağıntıdaki Planck sabiti, e un kütlesi ve c ışık ızıdır. a i 8. Copton olayı esnek bir çarpışa olduğu için enerji korunur. Buna göre dalga boylu fotonun enerjisi; E E E... (1) olur. İkinci deneyde topla enerji arttığı için dalga boyu azalalıdır. Bu duruda; E E l 4E l... () olur. (1) ve () denkleleri oranlanırsa; l l 4 4 bulunur. Yanıt D dir. Bu bağıntıya göre dalga boyundaki artış iktarı, fotonun i saçıla açısına ve un kütlesine bağlıdır. Yanıt D dir. 7. foton gelen foton e e 5 a 9. foton gelen foton Copton olayı esnek bir çarpışa olup enerji ve oentu korunur. Bu korunu kanunları kullanılarak dalga boyundaki artış iktarı;,4 (1 cos5 ) serbest E ʹ,4 (1 cos7 ) Bu ifadeler taraf tarafa oranlanırsa; D 1-, 6 Dl 1 -, 8 Dl 1 D bulunur. Yanıt D dir. Copton olayında enerji korunduğundan; E E bulunur. 6 Yanıt D dir.

10 1 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 1. Fotonun dalga boyu; P bağıntısı ile bulunur. Buna göre; P Pl Pl 1 P bulunur. Yanıt E dir. Gelen foton için; E... (1) 45 Saçılan foton için; 1 E... () l (1) ve () bağıntıları oranlanırsa fotonun dalga boyu; l 45 ʹ 15 Å bulunur. Yanıt E dir. 11. ütlesi, ızı v olan bir parçacığın de Broglie dalga boyu, v bağıntısıyla verilir. Buna göre dalga boyu v çarpııyla ters orantılıdır. Bu duruda dalga boyları arasındaki ilişki; 1 > bulunur. 1. Foton, çarpışadan önce ve çarpışadan sonra aynı ızla, yani c ışık ızıyla yayılır. Gelen fotonun enerjisinin artası fotonun ızını değiştirediği gibi fotonun enerjisinin artası da ızını değiştirez. Enerji değişikliği, frekans değişikliğine neden olur, ız değişikliğine yol açaz. Yanıt C dir. 1. E, gelen foton e e foton E enerjisiyle gelen foton, enerjisinin ünü a aktardığına göre fotonun enerjisi E 1 olur. E 14. Hareketli parçacığa eşlik eden adde dalgalarına de Broglie dalgaları denir. de Broglie dalga boyu parçacığın oentuu ile ters orantılıdır. Buna göre parçacığın oentuu; P -8 1, , 1 P -6 P 6 1 kgs / bulunur. Yanıt C dir.

11 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE Bir fotonun dalga boyu oentu cinsininden 16. ışık bağıntısı ile verilir. Buna göre fotonun oentuu; P 6, , 1 4 P P 1 7 kg /s bulunur. iyonlaşa düzeyinin altındaki enerji enerji (ev) n n n 1 A Şekil I Şekil II Şekil I e göre etalinin bağlana enerjisi 1 ev tur. Enerjisi 14 ev olan fotonlar etaline çarpınca bu enerjinin 1 ev tu u koparak için kullanılır. Geri kalan 4 ev luk enerji de kopan a kinetik enerji verir.

12 1 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE Test 4 ün Çözüleri 1. Wien bağıntısı aks T 1 7 Å şeklindedir. Verilenler bu bağıntıda yerine yazılırsa aksiu ışıanın dalga boyu; aks Å aks Å bulunur. Yanıt A dır 4. Bir siya cisi ısınırken dışarıdan aldığı ısı enerjisinin fotonlarını soğurası gerekir. Işığın yansıası ve kırınıa uğraası için fotonun soğrulası gerekez. Fotoelektrik olayda foton etal tarafından soğrulur. O âlde I ve IV. nuaralı olaylarda fotonun soğrulası gerekir. Yanıt C dir 5. Å olarak verilen dalga boyunu etreye çevirdikten sonra verilenleri Wien denkleinde yerine yazalı. aks T, T,9 1 T 5. Bütün cisiler çevresine ısı dalgası yayar. Gece görüşü için kullanılan teral kaeralar bu ısı dalgasını görüntüye dönüştürür. Cisilerin ısı yayası da siya cisi ışıası ile açıklanır. T 7 t 5 7 t t 7 C bulunur. Yanıt D dir Yanıt E dir 6.. Fotonun enerjisini veren bağıntı E dır. Veriler bu forülde yerine yazılırsa, fotonun dalga boyu; E 1 4,1 4 Å bulunur. Yanıt A dır ışıa şiddeti T 6 4 dalga boyu (Å) Wien yer değiştire yasası kullanılarak sıcaklık; 1 T 1 T 4 6 T T 8 bulunur. Yanıt B dir

13 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 1 7. Fotonun enerjisi E bağıntısı ile bulunur. Verilenleri bu bağıntıda yerine yazarsak fotonun enerjisi; E E E 1, ev bulunur. Yanıt E dir 1. Fotonun enerjisi E bağıntısı ile bulunur. Verilenleri yerine yazalı. E E , E, 1 J bulunur. Yanıt C dir 8. ax T 1 ax 5 1 ax etre bulunur. Yanıt C dir 11. katot ışık anot 9. ışıa şiddeti T ? T dalga boyu (Å) Verilenleri Wien bağıntısında yerine yazarsak ışıanın dalga boyu; 1 T 1 T , 1 Å bulunur. Yanıt A dır duyarlı akıölçer Fotoelektrik olayda etal yüzeye çarpan foton, enerjisinin taaını bir tek a verir ve kendisi etal yüzey tarafından soğrulur. Bu enerjinin bir kısı, u etalden sökek için geri kalan kısı da a kinetik enerji verek için kullanılır. Buna göre, fotoların aksiu kinetik enerjisi; Eb E k Ek 5 Ek Ek ev bulunur. Yanıt C dir

14 14 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 1. Bir etalden sökebilek için gerekli en küçük enerjiye eşik enerjisi denir. Eşik enerjisine eşit enerjili fotonun frekansına da eşik frekansı denir. Buna göre eşik frekansı etalin cinsi ile ilgilidir. 14. A ışık Yanıt D dir Eşik enerjisi, u etalden sökek için gerekli en küçük enerji olup sadece etalinin cinsine bağlıdır. Yanıt E dir 1. Fotoelektrik olayda foton enerjisinin taaını tek bir a aktarır. Bu enerjinin bir kısı u sökek için kullanılır, geri kalan kısı da a kinetik enerji verir. Bu olayda fotonun eşik dalga boyu; E k 1 4 6,9 4Å bulunur. Yanıt E dir.

15 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 15 Test 5 in Çözüleri. kinetik enerji E aks X Y Z 1. kinetik enerjisi E y X y Y y Z E E M M y frekans Şekildeki grafikten de görüldüğü gibi, gönderilen fotonların frekansları arasındaki ilişki; y Z > y Y > y X olur. Yanıt E dir Metallere y frekanslı ışık gönderildiğinde sökülen fotoların kinetik enerjileri şekildeki grafikte gösterildiği gibidir. Buna göre aksiu kinetik enerjiler arasındaki ilişki; E > E > E M olur. Yanıt A dır 4. aksiu kinetik enerji. E foton 8 ev E kinetik a frekans y i E b 6 volt Einstein in fotoelektrik denklei E E b e V dır. Buna göre, ların bağlana enerjisi; E E b e V 8 E b e 6 E b ev bulunur. Yanıt B dir Gönderilen fotonların frekansı artırılırsa kopan fotoların aksiu kinetik enerjileri daa büyük olur. inetik enerji-frekans grafiğinde doğrunun yatayla yaptığı açı sabit olup bu değer sadece planck sabitine bağlıdır. inetik enerji-frekans grafiğinde E b, kullanılan etalin bağlana enerjisidir. Metalin cinsi değişediği sürece E b değişez. Yanıt C dir

16 16 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 5. ş k fotonlar 7. katot ş k anot elektroskop etaline düşen fotonların enerjileri yeterli ise bu etalden kopar. Elektroskop negatif yüklü ise yapraklar biraz kapanır. I. yargı doğrudur. Elektroskop pozitif yüklü ise etalinden kapırılınca yapraklar biraz daa açılır. II. yargı da doğrudur. Işık fotonları yeterli enerjiye saip değilse etalinden koparaaz. Bu duruda yapraklar aynı kalır. III. yargı da doğrudur. Yanıt E dir 4 volt 1 ev luk kinetik enerjinin 4 ev luk kısı üreteçten kaynaklanır. Bir başka ifadeyle,fotoların taşıdığı kinetik enerjinin 9 ev luk kısı katoda düşen ışından,4 ev luk kısı ise geriliden kaynaklanır. Üreteç ters çevrildiğinde ların enerjisi 4 ev azalır. Bu duruda lar anoda 5 ev luk kinetik enerjiyle çarpar. Yanıt E dir 6. akı V V V M M gerili Grafik incelendiğinde ışınları için kese geriliinin en büyük olduğu görülür. Bu duruda ışınlarının enerjileri en büyük, dolayısıyla dalga boyları en küçük olalıdır. Bu nedenle I. yargı yanlıştır. ve M ışınları kullanıldığında devreden geçen akıların aksiu değerleri eşit olduğuna göre bu ışınların ışık şiddetleri de eşit olalıdır. Bu nedenle II. yargı doğrudur. Grafiğe göre kese gerilileri arasındaki ilişki; V > V > V M dir. Buna göre, III. yargı da doğrudur. Yanıt E dir 8. A katot volt I anot atoda düşürülen ışığın frekansının (enerjisinin) artırılası akı şiddetini artırır. Işık akısı artarsa ışık deeti içindeki foton sayısı artar. Bu da kopan fotoların sayısını artıracağından, akı şiddeti artar. Üretecin V gerilii artarsa lar anoda doğru daa büyük bir kuvvetle çekileceğinden geçen akı şiddeti artar. Yanıt E dir

17 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE akı 11. fotoelektrik akıı V gerili Işığın frekansı artınca enerjisi de artar. Bunun sonucunda kopan fotoların kinetik enerjisi artar. Bu ları durdurak için uygulanan V gerilii de artış olur. E E b e V bağıntısına göre E b küçülürse V artar. Işık şiddetinin artası sadece foton sayısını artırır. Fotonların enerjisini değiştirez. Bu nedenle V, gelen ışık şiddetinden etkilenez. Buna göre I ve II. yargılar V yı artırır. Yanıt C dir potansiyel farkı Grafiğe göre devreden geçen aksiu akılar eşittir. Buna göre ve ışınlarının ışık şiddetleri eşit olalıdır. I. yargı doğrudur. Grafiğe göre kese gerilileri eşittir. Bu duruda kullanılan katot aynı ise ve ışınlarının dalga boyları eşit olalıdır. II. yargı da doğrudur. Grafiğe göre ışını kullanıldığı zaan i akıı daa büyüktür. Bu nedenle III. yargı yanlıştır. Yanıt D dir 1. gelen fotonlar katot 1. fotoelektrik akıı i ax A volt Elektronlara verilen topla enerji 9 ev tur. Elektronlar 5,9 ev enerji ile anot levaya çarptığına göre, bağlana enerjisinin,1 ev olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre eşik dalga boyu; Eb 1 4,1 4 Å bulunur. Yanıt D dir V potansiyel farkı Bir fotoselden geçen aksiu akı sadece ışık şiddetine bağlıdır. Buna göre I. ve II. yargılar yanlıştır. Mavi ışığın enerjisi kırızı ışığın enerjisinden daa büyüktür. Bu nedenle avi ışık kullanıldığı zaan fotoların kinetik enerjisi daa büyük olur. Bu ları durdurak için gerekli gerili de daa büyük olacaktır. III. yargı doğrudur. Yanıt C dir

18 18 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 1. ak (A) 15. katot anot 6 gerili (volt) Grafiğe göre kese gerilii V 6 volttur. tur. Eşik enerjisi de 1 ev olduğuna göre, gönderilen fotonların enerjileri 16 ev olalıdır. Yanıt E dir 1, volt atot levaya gönderilen fotonların enerjisi; Efoton Efoton Efoton 4 ev bulunur. E k E foton E V E k 4 1,5 1, E k,8 ev bulunur. Yanıt C dir 16. yeşil ş k A 14. Bir faton yalnızca bir sökebilir. Bu nedenle ışığın frekansının artası kopan foto sayısını etkileez. atottan koparılan fotoların sayısı anotkatot arasındaki uzaklıktan bağısızdır. Metalin yüzey alanı artarsa etal yüzeyine daa çok sayıda foton düşer. Bu da koparılan foto sayısını artırır. Işık şiddeti artarsa ışık deeti içindeki foton sayısı da artar. Her foton bir sökeceğinden bu duruda koparılan fotoların sayısı da artar. Yanıt D dir Eşik enerjisi daa büyük etal kullanılırsa etalden sökülen ların kinetik enerjisi azalır. I. öncül sağlaaz. Üreteç devreye ters bağlı olduğundan, geriliin düşürülesi fotoların katot levaya ulaşıp devreden akı geçesini sağlayabilir. II. öncül sağlar. Anot levanın yüzey alanın artırak devreden akı geçiyorsa akıı artırır, fakat akı geçiyorsa akı geçesini sağlaaz. III. öncül yanlıştır. Yanıt B dir V

19 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 19 Test 6 nın Çözüleri 1. aksiu kinetik enerji E k E k. aksiu kinetik enerji kopan fotoların E aksiu kinetik k enerjisi f f frekans f a a frekans f f eşik enerjisi E b eşik frekansı gelen fotonun frekansı E E Fotoelektrik olayda eşik enerjisi daa büyük bir etal kullanılırsa, kinetik enerji-frekans grafiği şekildeki yeşil renkteki gibi olur. Grafikten de görüldüğü gibi E artarsa, ların kazandığı kinetik enerji azalır. Bu nedenle I. yargı gerçekleşir. Fotoların aksiu kinetik enerjisinin ışığın frekansına bağlı değişi grafiği şekildeki gibidir. aksiu kinetik enerji frekans X Y Grafiğe göre f eşik frekansının arttığını söyleyebiliriz. Buna göre II. yargı da gerçekleşir. inetik enerji-frekans grafiğinin eğii Planck sabitine eşit olup sabit bir değerdir. Bu nedenle aʹ a olur. Buna göre III. yargı gerçekleşez. Yanıt C dir Y etalinin eşik enerjisi X inkinden büyüktür. Bu nedenle II. öncül kesinlikle doğrudur. E foton E b E k tir. Bağıntıdaki E k kinetik enerjisi kese geriliine eşittir. X etalinin eşik enerjisi daa küçük olduğundan bu etalden kopan fotoların kinetik enerjisi daa büyük olur. Bir başka ifadeyle X etalinden sökülen ları durdura gerilii Y ninkinden büyük olur. Yanıt D dir. Grafikteki bilgilerle; aksiu kinetik E f denklei yazılır. X enerji X etaline gönderilen 4f frekanslı ışığın enerjisi; f frekans E foton 4f E foton 8E olur. E etalinden sökülen ların kinetik enerjisi; E k E foton E E k 8E E 6E olarak bulunur. Yanıt D dir 4. Fotoselin katodundan kopan ların kinetik enerjisi, E k E foton E bağıntısıyla esaplanır. Buradan; E k() ev E k() ev 1 E v k( ) Ek( ) 1 v v v 5 olur. 5 9 Yanıt E dir

20 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 5. Işığın dalga boyu azalırsa enerjisi artar. Bu duruda devreden akı geçebilir. Işık şiddetini artırak, sadece foton sayısını artırır. Fotonların enerjisini değiştirez. Bu işlele devreden yine akı geçez.. Metalin eşik enerjisi azalınca etalden kopabilir. Bu duruda devreden akı geçer. Buna göre I. ve III. öncüllerde söylenenler yapılırsa devreden akı geçebilir. Yanıt D dir 7. Işık şiddetinin değişesi foton sayısını değiştirir. Ancak fotonların enerjisini değiştirez. Işığın dalga boyu azalırsa fotonların enerjisi artar. Bu duruda kopan fotoların enerjisi daa büyük olacağından oentuu da daa büyük olur. Metalin eşik enerjisi azalırsa kopan fotoların enerjisi artacağından oentuları da artar. Metalin yüzey alanı değişirse kopan fotoların sayısı değişir. Fotoların enerjisi ve oentuu etkilenez. Buna göre,ii ve III. öncüllerde söylenenler yapılırsa fotoların oentuu değişir. Yanıt B dir Gelen ışık Maksiu akı şiddeti ese potansiyel farkı P i V katot anot R i V S i V A üreteç Noktasal kaynağın şiddeti artırılırsa kaynaktan çıkan foton sayısı artar. Bunun sonucunda katot levaya daa fazla foton düşer. Bu da devreden geçen fotoelektrik akıını artırır. I. yargı doğrudur. Işık kaynağını uzaklaştırak katot levaya düşen foton sayısını azaltacağından devreden geçen akı şiddeti azalır. II. yargı yanlıştır. Anot levanın yüzey alanı artarsa kopan fotoların daa fazlası anot levaya çarpar. Bu da devreden geçen akı şiddetini artırır. III. yargı da doğrudur. Yanıt D dir Bir fotoselden elde edilen aksiu akı, gönderilen ışığın şiddetine bağlıdır. Maksiu akı şiddetleri arasındaki ilişki i R > i S > i P olduğundan gönderilen ışınların ışık şiddetleri arasında I R > I S > I P ilişkisi vardır. O âlde I. yargı doğrudur. ese potansiyel farkı, aksiu kinetik enerjiye saip ları durduran potansiyeldir. ese potansiyel farkı büyük ise o fotoselden kopan ların kinetik enerjileri büyüktür. Buna göre P, R, S ışınlarının kopardıkları ların aksiu kinetik enerjileri arasındaki büyüklük ilişkisi E R > E S > E P biçiindedir. Enerji ile frekans doğru, enerji ile dalga boyu ters orantılıdır. Bu nedenle II. yargı yanlış, III. yargı doğrudur. Yanıt D dir

21 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 1 9. Fotoelektrik deklei; E foton E E k bağıntısıyla verilir. Fotosele dalga boylu ışık düşürüldüğünde; E E...(1) yazabiliriz. Fotosele dalga boylu ışık düşürüldüğünde; 5 E E...() yazabiliriz. () nuuralı denkleden (1) nuaralı denklei çıkaralı. E 5 E E E E E bulunur. Bulduğuuz E değerini (1) nuaralı denklede yerine yazalı. E E 6 ʹ dalga boylu ışık düşünülünce kopan ların kinetik enerjisi E olduğuna göre; E E l l 6 7. l 6 6 l 7 Yanıt C dir 1. Hareketli bir parçacığa eşlik eden de Broglie dalga boyu bağıntısı ile bulunur. ve parçacıklarının oentuları eşit olduğuna göre, de Broglie P dalga boyları da eşittir. P inetik enerji ile oentu arasında E k bağıntısı vardır. Buna göre kinetik enerji ve kütle ak- kında yoru yapılaaz. Yanıt A dır 11. serbest foton gelen X-ışını fotonu θ e Copton olayında gelen X-ışını fotonu, enerjisinin bir kısını esnek olarak çarpıştığı serbest a aktardığı için enerjisi azalır. E bağıntısına göre enerji azalıyorsa dalga boyu artar. O âlde I. yargı doğrudur. Bütün fotonlar için, fotonun ızı enerjisinden bağısızdır. Yani gelen fotonun ızı fotonun ızına eşittir. II. yargı yanlıştır. e ϕ Gelen fotonun enerjisi, foton ve un enerjileri toplaına eşit olduğu için III. yargı da doğrudur. Yanıt C dir

22 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE P 1. Bir parçacığın kinetik enerjisi E k, de Broglie dalga boyu dir. Bu iki bağıntı birleştirilirse; P E k olur. Buna göre de Broglie dalga boyunun karesi ile kinetik enerji ters orantılıdır. Bu duruda de Broglie dalga boyu katına çıkarsa, kinetik enerji 4 1 katına çıkar. Yanıt E dir 15. Yüksek enerjili X-ışını fotonunun serbest a esnek çarpası olayına Copton olayı denir. Bu olayda enerji ve oentu korunur. Copton olayında foton, enerjisinin bir kısını a aktardığı için foton soğrulaz. Enerjisinin bir kısını a aktardığı için fotonun enerjisi azalır. Enerji azaldığı için dalga boyu artar. Yine enerji azaldığı için frekans azalır. Copton olayında fotonun ızı değişez. Yanıt E dir 1. Saçılan un kinetik enerjisi E olduğuna 1 göre, fotunun enerjisi E olur. Dalga boyu enerji ile ters orantılı olduğundan, fotonun dalga boyu olur. Yanıt E dir 16. Copton olayında foton enerjisinin bir kısını a aktardığı için, fotonun enerjisi azalır, frekansı azalır, dalga boyu artar, ızı değişez. Yanıt B dir 14. foton P gelen foton P, E serbest E P c bağıntısına göre fotonun enerjisi oentuu ile doğru orantılıdır. Buna göre fotonun 1 enerjisi E olalıdır. Saçılan un enerjisi ise E olur. Yanıt A dır E e 17. Copton olayında gelen fotonun enerjisinin bir kısı a aktarılır. Bunun sonucunda foton enerji kaybetiş olarak saçılır. Saçılan foton enerji kaybettiğinden frekansı küçülür ve buna bağlı olarak dalga boyu büyür. Bu nedenle fotonun dalga boyu, 75 dan büyük bir değer olur. Yanıt C dir

23 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE Test 7 nin Çözüleri. fotoelektrik akıı i ax 1. gelen fotonlar i katot V V d gerili A Fotosele düşürülen ışığın şiddeti değiştirilirse i ve volt i ax değerleri değişir. Grafiğin üzerindeki V ile V d değerleri fotosele gönderilen ışığın şiddetine bağlı değildir. atoda 5eV luk enerjili fotonlar gönderiliyor. Bu enerjinin 1,5 ev lu kısı ları koparak için kullanılıyor. Üretecin () kutbu katoda bağlı olduğu için ev luk kısı da üretecin ters etkisine arcanır. 5 ev tan geriye,5 ev enerji kalır. Bu nedenle kopan lar anoda en çok,5 ev luk kinetik enerji ile varırlar.. ş k Eşik enerjisi; A E bağıntısıyla bulunur. Bağıntıdan anlaşılacağı gibi enerji ile dalga boyu ters orantılıdır. Eşik dalga boyu iken eşik enerjisi E olarak veriliyor. etaline gönderilen ışınların dalga boyu ise bu ışınların enerjisi E dır. Bağlana enerjisi E olan etaline gönderilen E enerjili fotonların kopardığı ların aksiu kinetik enerjisi E olur. Yanıt D dir Wattlık gücün % si Watt yapar. Bunun enerji karşılığı E P t 64 J dür. Bir fotonun enerjisi ise; E foton 14 E foton ev 6 E foton 1,6 1 19, 1 19 J olur. Şidi 64 J enerjinin kaç foton ettiğini bulalı. 1 fotonun enerjisi, 1 19 J ederse x fotonun enerjisi 64 J eder. 64 x 1 foton bulunur. 19, 1 Yanıt E dir.

24 4 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 5. I 7. aksiu kinetik enerji y a y b frekans V E Bir üreteç devreye şekildeki bağlandığında anot () ile katot () ile yüklenir. Bunun sonucunda lar ek bir kinetik enerji kazanır. Fotoların er birinin anoda çarptığı andaki kinetik enerjisi; y ev E b E bağıntısı ile bulunur. Bağıntıdaki V devreye uygulanan gerilidir. Işığın şiddeti değişirse kopan foto sayısı değişir. Ancak kinetik enerjileri değişez. E Maksiu kinetik enerji-frekans grafiklerinde doğruların eğileri Planck sabitini verdiğinden a b dır. O âlde I. öncül doğrudur. den koparabilek için daa çok enerji verek gerekir. Bu nedenle nin bağlana enerjisi nınkinden büyüktür. II. öncül doğrudur. Yukarıdaki bağıntıda E b değeri katot etalinin cinsine bağlı olduğundan katot etalinin cinsi değişirse fotoların kinetik enerjisi de değişir. Yanıt C dir. ve etallerinin frekansları arasındaki ilişki y > y şeklinde veriliştir. Frekans ile dalga boyu ters orantılı olduğundan > olur. Bu nedenle III. öncül yanlıştır. Yanıt C dir. 6. kinetik enerji E E b E a a y 5y frekans Grafikteki doğrunun eğii planck sabitini verir. Taralı üçgenlerin eğilerinin eşit olası için E b E olalıdır. 8. Yüksek enerjili bir fotonun serbest a esnek çarpası olayına Copton olayı denir. Bu olayda enerji ve oentu korunur. Copton olayında foton, enerjisinin bir kısını a aktardığı için foton soğrulaz. Enerjisinin bir kısını a aktardığı için fotonun enerjisi azalır. Enerji azaldığı için dalga boyu artar. Yine enerji azaldığı için frekans azalır. Copton olayında fotonun ızı değişez.

25 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 5 9. _ v ışık A 1. aksiu kinetik enerji E üreteç y y frekans Üretecin pozitif kutbunu katoda, negatif kutbunu da anoda bağlayarak şekildeki devreyi kurduğuuzda, katot () anot () ile yüklenir. Bu duruda ışık deetinin söktüğü lar, pozitif yükler tarafından geri çekilirken anotta bulunan negatif yükler tarafından da katoda doğru itilir. Buna rağen büyük ıza saip olan fotolar akıın geçişini deva ettirir. Ancak bu negatif potansiyel farkı belli bir değere ulaşınca, fotoelektrik akıı kesilir. E İlk duruda katot yüzeyine dalga boylu ışınlar, ikinci duruda dalga boylu ışınlar gönderiliyor. Bir başka ifadeyle, ikinci duruda gönderilen ışığın enerjisi katına çıkarılıyor. Buna göre; Fotoelektrik akıını sıfır yapan bu negatif potansiyel farkına kese potansiyel farkı (V ) denir. Bu durdurucu potansiyel farkı ne kadar artırılırsa artırılsın artık akı oluşaz. Soruda verilen grafikte kese potansiyel farkının akıa olan etkisi görülektedir. E foton E b E k E foton(1) E E E E foton() E E ese potansiyel farkının büyüklüğü fotoların aksiu kinetik enerjileriyle doğru orantılıdır. υ E e. V λ b Denklede görüleceği gibi V ; Gelen ışığın frekansı ile doğru orantılıdır. Gelen ışığın dalga boyu ile ters orantılıdır. atottaki etalin eşik enerjisi ile ters orantılıdır. 4i i fotoelektirk akıı X Y E E E E 5 E bulunur. Yanıt D dir. 11. Fotonun enerjisi E foton c bağıntısı ile verilir. Buna göre dalga boylu ışının enerjisi E alınırsa E olanın, olanın E olur. E E E V V i i Z potansiyel fark I. X, Y, Z ışınları için kese potansiyel farkları arasında V Z > V X V Y ilişkisi olduğuna göre frekanslar arasında f Z > f X f Y ilişkisi vardır. X X Fotonun enerjisi E foton E b E k olduğundan; E E b 1... (1) E E b 4... () yazabiliriz. (1) ve () nuaralı denkleleri taraf tarafı çıkarırsak E 1 ev, E b ev bulunur. X II. Dalga boyu ile frekans ters orantılı olduğundan X Y > Z yazabiliriz. Aynı etale dalga boylu ışınlar gönderildiğinde sökülen fotoların asiu kinetikenerjisi; III. X, Y Z ışınlarının oluşturduğu i akıları arasında i (X) > i (Y) > i (Z) ilişkisi olduğuna göre ışık şiddetleri arasındaki ilişki I X > I Y > I Z biçiindedir. Yanıt E dir. E k E E b E k 1 ev bulunur.

26 6 UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ - FOTOEETRİ OAY - COMPTON VE DE BROGIE 1. 6 ev 6 ev M N 14. foton volt volt gelen foton e serbest 5 7 e Şekil I Şekil II Şekil I için; E foton ev E b E kinetik 6 E M 6P 8P Şekil II için E M 6 ev bulunur. E foton E b E kinetik ev 6 E N E N 1 ev bulunur. EM 6 bulunur. EN 1. Işık şiddeti-dalga boyu grafiklerinde sıcaklık arttıkça yayınlanan ışınıın dalga boyu küçülür, frekansı artar. Işığın dalga boyu küçüldükçe kırızıdan ora doğru renk değiştirir. e 1P 7 Enerji skaler bir büyüklüktür. Saçılan fotonun enerjisi 6E, un enerjisi 8E ise gelen fotonun enerjisi, 6E 8E 14E olalıdır. Buna göre I. öncül yanlıştır. Moentu vektörel bir büyüklüktür. Şekildeki bilgilere göre fotonun oentuu 1 P dir. Moentu korunuuna göre gelen fotonun oentuu da 1 P olalıdır. Bu nedenle II. öncül doğrudur. Elektron bir kütleye saiptir. Hiçbir zaan un ızı ışık ızına (fotonun ızına) eşit veya büyük olaaz. Bu nedenle III. öncül yanlıştır. ışık şiddeti M dalga boyu Grafiğe göre nın ışık şiddeti en büyü, dalga boyu en küçüktür. M nin dalga boyu ise en büyüktür. O âlde ışını en koyu renk, M en açık renk tarafında olur. Seçeneklere göre ışını avi, yeşil, M kırızı olabilir.

Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri. ve i m arttırır. Kesme ve doyma gerilimini değiştirmez.

Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri. ve i m arttırır. Kesme ve doyma gerilimini değiştirmez. 9 uantu Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Copton ve de Broglie 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 1. SINIF ONU ANLATIMLI 5. ÜNİTE: MODERN FİZİ. ONU: UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ. ONU: FOTOELETRİ OLAY 4. ONU: COMPTON VE DE BROGLİE ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 uantu Fiziğine Giriş Fotoelektrik Olay Copton ve

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 1. SINIF KONU ANLATIMLI 5. ÜNİTE: MODERN FİZİK. KONU: KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ. KONU: FOTOELEKTRİK OLAY 4. KONU: COMPTON VE DE BROGLİE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Kuantum Fiziğine Giriş Fotoelektrik Olay

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

X-Işınları ve Maddenin Yapısı. Test 1 in Çözümleri

X-Işınları ve Maddenin Yapısı. Test 1 in Çözümleri 40 X-Işınları ve Maddenin Yapısı Test in Çözüleri. X-ışınları, atoun bir elektronunun bir hâlden daha düşük enerjili başka bir hâle geçiş yaptığı sırada oluşur. Noral ışık ile aralarındaki tek fark ilgili

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

X-Işınları. Lazer Işınları. Test 1 in Çözümleri. 3. Ses dalgaları mekanik dalga olup elektromanyetik dalga değildir. Yanıt A dır.

X-Işınları. Lazer Işınları. Test 1 in Çözümleri. 3. Ses dalgaları mekanik dalga olup elektromanyetik dalga değildir. Yanıt A dır. 5 6 X-Işınları Lazer Işınları Test in Çözüleri. X-ışınları, atoun bir elektronunun bir hâlden daha düşük enerjili başka bir hâle geçiş yaptığı sırada oluşur. Noral ışık ile aralarındaki tek fark ilgili

Detaylı

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri 43 Yıldızlardan Yıldızsılara Test in Çözüleri. Tabloda verilen bilgilerin taaı doğrudur. Ancak bu sınava giren öğrenci III ve V nuaralı doğru bilgileri yanlış işaretleiştir. Bu nedenle sınavdan 60 puan

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER FOTOELEKTRİK OLAY

TEST 1 ÇÖZÜMLER FOTOELEKTRİK OLAY TST 1 ÇÖZÜMR FOTOTRİ O 1. Işığın şiddeti artırıldığında gelen ftnların sayısı artar. Sökülen elektrnların enerjisi değişeyeceğinden I. ifade yanlıştır. Işığın dalga byu azaltıldığında gelen ftnların enerjisi

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

ALFA BOZUNUMU MEHMET YÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-2010

ALFA BOZUNUMU MEHMET YÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-2010 ALFA BOZUNUMU MEHME ÜKSEL ÇÜ FBE FİZİK ABD ADANA-010 İÇERİK 1. Giriş. Alfa (α) Parçacığı ve Özellikleri 3. Alfa Bozunuu Niçin Olur? 4. eel Alfa Bozunu Reaksiyonları 4.1. Alfa (α) Bozunuunda Enerji ve Moentu

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA) X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA) Şekilde modern bir tip X-ışını aygıtının şeması görülmektedir. Havası boşaltılmış cam bir tüpte iki elektrot bulunur. Soldaki katot ısıtıldığında elektronlar salınır. Katot

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri 36 Su Dalgaları ve Doppler Olayı Test 'in Çözüleri. Su dalgalarında bir atanın doğrusal bir engelden yansıası ile bir ışık ışınının düzle aynadan yansıası birbirine benzer. 60 60 engel 4. Su dalgalarının

Detaylı

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F KOU 4 TM MOMTUM Çözüler TST 4- ÇÖÜMLR. F t grafi inin alt ndaki alan iteyi verir. Cisin ilk h z bilineden ya da. aral kta h zland n bulaay z. ve. alanlar eşit olduğundan = ise oentu değişileri ayndr..

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 38 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim frekansı ışık

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1 in Çözümleri 33 Su Dalgaları ve Doppler Olayı Test in Çözüleri.. Periyodik dalgalarda ardışık tepe ile çukur arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısına eşittir. Dalga boyunun yarısı 6 c olduğuna göre, dalga boyu c dir..

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

AC (ALTERNATİF AKIM)

AC (ALTERNATİF AKIM) AC (ALERNAİF AKIM) AC akı daii olarak pozitif ve negatif aksiu değerler arasında değişi gösterir. Pozitif ve negatif değerler arasındaki farka tepe-tepe değer, V p-p adı verilir. 9.03.013 1 AC (ALERNAİF

Detaylı

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler:

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler: ELEKTROSTATİK Elektrostatik; durgun elektrik yüklerinin birbirleriyle ilişkilerinden, atom altı parçacıklarının etkileşmesine kadar geniş bir sahada yer alan fiziksel olayları inceler. Atomun merkezinde

Detaylı

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir.

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SORU ANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Elektromanyetik Indüksiyon Test 1 in Çözümleri 3. 1. Faraday Yasasına göre; indüksiyon emk sı manyetik

Detaylı

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için, DENEY NO : 7 DENEYİN ADI : ELEKTRONLARIN KIRINIMI DENEYİN AMACI : Grafit içinden kırınıma uğrayan parçacıkların dalga benzeri davranışlarının gözlemlenmesi. TEORİK BİLGİ : 0. yüzyılın başlarında Max Planck

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI

11. SINIF SORU BANKASI . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK E MANYETİZMA. Konu TEST ÇÖZÜMLERİ Düzgün Elektrik Alan e Sığa TEST in Çözümleri. L Şekil II e, tan b E mg mg...( ) () e () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek;

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Etkinlik A nın Yanıtları 1. Elektromanyetik spektrum şekildeki gibidir.

Detaylı

TG Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU ERSONEL SEÇME SINAI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ FİZİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG Mayıs DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA ERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ..

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf 10. Sınıf Soru Kitabı 3. Ünite Dalgalar 3. Konu Ses Dalgası Test Çözümleri Sismograf 2 3. Ünite Dalgalar Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SORU ANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Elektromanyetik Indüksiyon Test 1 in Çözümleri 3. 1. Faraday Yasasına göre; indüksiyon emk sı manyetik

Detaylı

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınlarının elde edilmesi X-ışınlarının Soğrulma Mekanizması X-ışınlarının özellikleri X-ışını cihazlarının parametreleri

Detaylı

Işık teorileri. Test 1 in Çözümleri

Işık teorileri. Test 1 in Çözümleri 6 Işık teorileri IŞIK TEORİERİ Test in Çözüleri. Young eneyine saçak genişliği x ir. n Buna göre, Saçak genişliği ortaın kırıla inisi n ile ters orantılıır. Kullanılan ışığın frekansı ve ışığın rengi kırıla

Detaylı

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ Radyografide ve radyoterapide kullanılan X- ışınları, havası boşaltılmış bir tüp içinde, yüksek gerilim altında, ısıtılan katottan çıkan elektron demetinin hızlandırılarak anota

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1 in Çözümleri 3 Su Dalgaları Test in Çözüleri. x +x. Periyodik dalgalarda ardışık tepe ile çukur arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısına eşittir. Dalga boyunun yarısı 6 c olduğuna göre, dalga boyu c dir. λ λ v K.

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI MEREER 0. SINI ONU ANATIMI 4. ÜNİTE: OPTİ 6. onu MEREER ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik 4. Ünite 6. onu (Mercekler) 5.. A nın evapları d d d d d Işın şekildeki gibi bir yol izler.. Mercekler aynı maddeden

Detaylı

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri 34 Ses Dalgaları 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 Y I. Sonar II. Termal kamera 2 Z 3 Sesin yüksekliği ile sesin frekansı aynı kavramlardır. Titreşen bir telin frekansı, telin gerginliği ile doğru orantılıdır.

Detaylı

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. ATOM TEORİLERİ DEMOCRİTUS DEMOCRİTUS Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime

Detaylı

NÜKLEER REAKSİYONLAR

NÜKLEER REAKSİYONLAR NÜLEER REASİONLAR Polonudan çıkan parçacıklarının enerjisi 7,68 e dir. ukarıda erilen reaksionun gerçekleşe oranı /5000 dir. ani 5000 heludan sadece biri reaksiona uğraakta diğerleri a çarpışadan saçılakta

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 1. BÖLÜM: Atomla İlgili Düşünceler 1. Dalton Atom Modeli 2. Atom Altı Tanecikler Elektronun Keşfi Protonun Keşfi Nötronun Keşfi 0 Kimyafull Gülçin Hoca DALTON ATOM MODELİ Democritus

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elektron ve proton

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri 35 Elektromanyetik Dalgalar 1 Test 1 in Çözümleri 4. 1. Radyo dalgaları elektronların titreşiminden doğan elektromanyetik dalgalar olup ışık hızıyla hareket eder. Radyo dalgalarının titreşim rekansı ışık

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

Atomik Çekirdek ve Radyoaktivite. Test 1 in Çözümleri

Atomik Çekirdek ve Radyoaktivite. Test 1 in Çözümleri 1 Atoik Çekirdek ve Radyoaktivite 1 Test 1 in Çözüleri 1. Yeğin çekirdek kuvveti, çekirdekteki tü parçacıklar arasında bulunur. Yani bu kuvvet proton-proton, proton-nötron, nötron-nötron etkileşelerinde

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

Magnetic Materials. 3. Ders: Paramanyetizma. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 3. Ders: Paramanyetizma. Numan Akdoğan. Magnetic Materials 3. Ders: Paraanyetiza Nuan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Institute of Technology Departent of Physics Nanoagnetis and Spintronic Research Center (NASAM) Farklı sıcaklıklarda ve birçok

Detaylı

Yatay bir düzlemde açılan bir yuvada düşey durumda bulunan bir çubuk bilinmeyen bir açısal hızı ile döndürülmeye başlıyor.

Yatay bir düzlemde açılan bir yuvada düşey durumda bulunan bir çubuk bilinmeyen bir açısal hızı ile döndürülmeye başlıyor. ŞUBAT KAMPI SINAVI99. Yatay bir düzlede açılan bir yuvada düşey duruda bulunan bir çubuk bilineyen bir açısal hızı ile döndürüleye başlıyor. k Çubukla beraber çubuğun alt ucunda bulunan yay sabiti k ve

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı