STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI"

Transkript

1 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE Performans Programının Hazırlanması Bütçe Teklif ve Tasarısının Hazırlanması Yatırım Programı Teklifinin Hazırlanması Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması Nakit Talebi Bütçe nin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi Pperformans programının hazırlanması hizmetleri. Akademi birimlerinin bütçe tekliflerinin değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle bütçe teklif ve tasarısının oluşturulması Yatırım programı teklifine esas olmak üzere ilgili birim tekliflerinin değerlendirilmek suretiyle kurum teklifinin hazırlanması Ayrıntılı finansman programının oluşturulması Kurumun Aylık Nakit İhtiyacının Hazine Müsteşarlığından Talep Edilmesine İlişkin işlemlerin Yürütülmesi Ödenek ekleme, aktarma, serbest bırakma, gönderme belgesi ve tenkis işlemlerinin hazırlanması, onaylanması ve kayıt altına alınması sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9. ve 60. Maddesi 2-Maliye nın tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları hakkında (Madde 4-5-6) tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında n 11 Maddesi (Madde ) (Madde ) 3-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 4-Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi (Madde ) (Madde ) 3-Yıllı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 5-Yılı Yatırım Genelgesi sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 20 ve 60) (Madde 5,9,14,16) 3-Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliği Kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin tespitine ilişkin yönetmelik. (Madde 20,21,39,40,60) 2-Yılı Bütçe Kanunu 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 15,16) 5-Yılı Bütçe Uygulama Tebliğ, Genelge, Talimat ve leri 3-Maliye 4-Kalkınma 5-Üst Yönetim 6-Tüm Birimler 7-Kamuoyu 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Birimler 6-Kamuoyu 1-Kalkınma 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4-Birimler 1-Maliye 2-Üst Yönetim 3-Birimler 1-Hazine Müsteşarlığı 2-Birimler 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4- Birimler Birimler 2-Maliye 3-Kalkınma Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının TBMM'ye sunulmasını müteakiben tasarıda yer alan büyüklüklere müteakiben revize edilerek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce plan ve bütçe komisyonunun bilgisine sunulur.ayrıca kalkınma bakanlığına her yılın ocak ayı içinde gönderilir. 6 Ay 1-Teklif 2-Tasarı 3-Program Sunuluyor Cari Yıl Eylül Ayı sonuna Maliye 1-Teklif Birimler 2-Maliye 3 ay na sunulur. 2-Tasarı Sunuluyor Hazırlanan Yatırım programı teklifinin Kalkınma Eylül Ayı sonuna Kalkınma na Birimler na sunulur. sunulmasına ilişkin yazışmalar. 3 ay Teklif Sunuluyor Ayrıntılı finansman programı Birimler Maliye hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin 15 gün 1 Sunuluyor bütçe uygulama tebliğinde belirtilen süre - Hazine Müsteşarlığı 1 gün 12 Sunulmuyor Her ayın 20. günü 1-Maliye Yapılan bütçe işlemlerinin diğer Birimler kurumlara bildirilmesi 7 gün 7 gün Sunuluyor

2 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE Yatırım İzleme ve Uygulama Raporlarının Hazırlanması Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Gelirlerin Tahakkuk Takip ve Tahsilatının Yapılması Gelirlerden Ret ve İade nin Yapılması Yatırım projelerinin gerçekleşmesine ilişkin üçer aylık periyotlarda izleme ve uygulama raporlarının yapılması. Yatırım projelerinin gerçekleşmesine ilişkin yıllık raporun hazırlanması İlk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler ile ilgili raporlamanın yapılması. Akademi gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması Gelirlerinden muhtelif nedenlerle ret ve iade edilmesi gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması (Madde 25 ve 60) 2-"Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı. 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5,9) (Madde 25-60) 2-"Yılı Yatırım Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı. 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5,9,24) (Madde 30) (Madde 5,22) 3-Maliye nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazısı 1-Kalkınma 2-Üst Yönetim 3- Birimler 2-Kalkınma 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Birimler 6-Kamuoyu 1-Maliye 2-Üst Yönetim 3-Birimler 4-Kamuoyu sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 38,49,60) çalışma usul ve esasları hakkında 1-Birimler yönetmelik (Madde ) 2-Tedarikçiler, 3-Merkezi Yönetim Muhasebe 3-Yükleniciler 4- Paydaşlar 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5-Bankalar sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 6-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında sayılı Kanun sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 40) 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 1-Tedarikçiler, 2-Yükleniciler 3- Paydaşlar Birimin Yazısı 2-Dekont 1- Birimin Yazısı 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont Birimler Kalkınma Üçer Aylık Dönemleri Takip Eden 10 Gün, 10 gün 4 Sunuluyor Birimler Kalkınma İzleyen yılın mart ayı sonuna kadar 1 ay 1 Sunuluyor Birimler Maliye Cari Yıl Temmuz Ayı 1 ay 1 Sunuluyor 3- Mali 5-Şube Müdürü Birimler - 5 iş günü 5 iş günü 50 Sunulmuyor 3- Mali 5-Şube Müdürü Birimler - 5 İş günü 5 iş günü 20 Sunulmuyor 12 Stratejik Planın Hazırlanması ve Koordinasyonu İdare stratejik planının oluşturulması, güncellenmesi, yenilenmesi ve koordinasyonunun sağlanması sayılı Kamu Malî Yönetimi ve (Madde 7/b-9-60) n (Madde 6/a,6/b,10) 3-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 4-Stratejik Planlama Kılavuzu sayılı KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması. (Madde 15) 3-Kalkınma 4-Maliye 5-Üst Yönetim 6-Stratejik Planlama Kurulu 7-Birimler 8-Diğer İç ve Dış Paydaşlar Üst Yönetim 2-Birimler 3-Diğer İç Paydaşlar 3-Kalkınma 4-Maliye 5-Adalet 6-Paydaşlar - 1 yıl Beş yılda bir Sunuluyor

3 , ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Koordinasyonu Eğitim inin Yapılması Birim faaliyet raporlarının değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle idare faaliyet raporunun oluşturulması Başkanlık personeli eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitimin programlanması ve katılımının sağlanması (Madde 41-60) (Madde ) 3-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 214) (Madde 6) 3-Mali lığı (Madde 23) 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Birimler 6-Kamuoyu 1- Personel 2-İnsan Kay. ve Destek. Daire Bşk. 3-Paydaşlar Mali. 5-Daire 6-Başkan 1-Üst Yönetim 2-Birimler 1-Üst Yönetim 2-İnsan Kaynakları ve Destek m. 3- Birimler 2-Maliye Cari yıl şubat ayı sonuna kadar 2 ay 1 Sunuluyor - - Onay nda belirtilen süre 5-7 Sunuluyor 15 İzin mız personeli izin taleplerine ait evrak işlemleri sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 23,102,104,105,108) 3-Personel İzin Formu Strateji Geliştirme Daire İnsan Kay. ve Destek m. Veya Mali gün 30 Adet Sunulmuyor 16 Vekalet Yıllık, hastalık, mazeret izni kullanan personele vekalet edilmesi gerekir olması durumunda, vekalet işlemine ilişkin evrakların hazırlanması sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 86) 1- Birimler 2- Personel Üst Yönetici 2- Personel Bşk Yrd gün 10 Adet Sunulmuyor 17 Personel Hareket mız personel hareketlerine ilişkin evrakların hazırlanması sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 58, 59, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 86) 1-İnsan Kaynakları ve Destek m. 2-Başkanlık Birimleri 3-İlgili Personel İnsan Kay. Destek. Bşk Yrd gün 5 adet Sunulmuyor 18 İhale Komisyon Üyesi Görevlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi Yapacak ihalelerde oluşturulacak ihale komisyonuna üye görevlendirilmesi Saylı Kamu İhale Kanunu (Madde 6) 2-Kamu İhale Genel Tebliği (Madde 5) Birimler İhale Komisyonu Üye Talep 2-Yazısı İhale Dosyası Strateji Geliştirme Daire 1-Harcama birimi 2-İhale komisyonunda görevlendirilen personel - 3 gün 3 gün adet Sunulmuyor

4 , , ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 19 Tetkik Hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ve Çalışma Usul ve Esasları hakkında 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 5-Merkezi Yönetim Muhasebe 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4- Birimler 5-Paydaşlar Evrak teslim formu 2-Ödeme emri belgesi ve eki belgeler işlem fişi ve eki belgeler Birimler 1-Vergi dairesi başkanlıkları 2-Sosyal güvenlik kurumu 5 iş günü 4 iş günü arası Sunulmuyor 20 SGK Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi sayılı Kanun un (Madde /8) 2-Aylık Prim ve met Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 3-met Borçlanma nin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 1-Sosyal güvenlik kurumu 2-Paydaşlar Üst yazı ekinde SGK Prim bildirgesi 2-SGK haciz bildirimi Harcama Birimi Sosyal Güvenlik Kurumu sayılı Kanun un 4'üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için 7 gün sayılı Kanun un 4'üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 15 gün 3-SGK haciz bildirimlerinde 7 gün 7 iş günü 100 Sunulmuyor 21 Vergi Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve tevkifat yapılan vergilerin beyan edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine ödemesi nolu Damga Vergisi Kanunu nolu Gelir Vergisi Kanunu sayılı KDV Kanunu 4-İlgili ve Tebliğler 1-Vergi Dairesi Müdürlükleri 2-Paydaşlar Vergi dairesi müdürlükleri 2-Paydaşlar 1-Ertesi ayın 23'cü gün akşamına kadar beyan, 2-Ertesi ayın 26'ıncı gün akşamına kadar ödeme 20 gün 12 Sunulmuyor 22 Ön Ödeme (Avans ve Krediler) Harcama Birimi tarafından kesin ödeme öncesi yapılacak ön ödeme işlemleri sayılı Kamu Mali Yönetim ve nun 35.Maddesi 2-Ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik / genel tebliğ 3-İlgili mevzuat 1-Harcama Birimi 2-Paydaşlar Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirme 2-Kredi ödeme talimatı iş günü 2 iş günü Sunulmuyor 23 Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi sayılı İcra İflas Kanunu 3-Kefalet Sandığı Kanunu sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu sayılı Sendikalar Kanunu 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Harcama Birimi 2-Kefalet Sandığı 3-İcra Dairesi Müdürlükleri 4-Sendika Başkanlıkları 5-Paydaşlar Harcama biriminin üst 2-Dilekçe 3-Onaylı kimlik belgesi 4-Gerekli durumlarda noter onaylı vekaletname Birimler 1-İcra dairesi müdürlükleri 2-Kefalet sandığı başkanlığı 3-Sendikalar 4-Bankalar 5-Paydaşlar 1-Depozito için 4 iş günü 2-İcra için 7 iş gün 3-Kefalet aidatları ilgili ay sonuna kadar 4-Sendika aidatları 5 iş günü 4 iş günü Sunulmuyor 24 Bütçe Emanet Nakit planlaması doğrultusunda ödemeye uygun nakit mevcudunun yetersiz olması durumunda emanet kaydının yapılması sayılı Kanun un 34. Maddesi 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Harcama Birimi 2- Paydaşlar Birimler - 1-Nakdinin sağlanmasından sonra 2 iş günü 2-Talep edilmeyenler ilgili mali yılın sonundan geçerli olmak üzere 5. mali yıl sonuna kadar 1 İş günü 10 Sunulmuyor

5 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 25 Kasa Tahsilat ve Ödeme Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, kayıtlarının yapılması ve raporlanması 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Harcama Birimi Mutemetlerinin 2- Paydaşlar Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Birim Yazısı 2-Muhasebe İşlem Fişi Strateji Geliştirme Daire 1-Veznedar 2-Muhasebe Harcama Biriminin teminat kabul/iadesine ilişkin yazılar Teminat mektuplarının çözülmesine ilişkin banka yazışmaları 1-Teminat mektupları 2 iş günü 2-Tahsilat ve Ödeme işlemleri 1 gün 1-2 iş günü Sunulmuyor 26 Kasa Kasa Nakit İhtiyacının Karşılanması ve Kasa Fazlasının Banka Hesabına Yatırılması İşlemi 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve gün 1 gün 50 Sunulmuyor 27 Banka Banka Tahsilatları, Gönderme Emri, Çek Gönderme ve Güncelleme 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği iş günü 1iş günü Sunulmuyor 28 Muhasebe Mutemedi Biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Alındı Kayıt Defteri 2-Kasa Defteri 3-Alındı Makbuzu 4-Talep Yazısı Muhasebe 1-Muhasebe Mutemedi 2-Veznedar Birimler Bankalar Her ay 1 Saat Sunulmuyor 29 Kontrol ve Raporlama Kasa ve banka hesabı kontrol ve raporlama işlemleri 2-Merkezi Yönetim Muhasebe 1-Muhasebe Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi 2-Banka ve 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Veznedar 2-Muhasebe - Bankalar Günlük Kontrol: muhasebe birimi veznelerde her 15 günde en az bir defa 1 gün Sunulmuyor 30 Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler Maaş, ek çalışma, sosyal haklardan doğan ödemeler vb., tetkiki, onaylanması ve ödeme yapılması işleri Devlet Memurları Kanunu 2-Bütçe Kanunları Birimler Bankalar 4 iş günü 2 gün Sunulmuyor

6 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 31 Yevmiye işlemleri tamamlanmış olan ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin Sayıştay na iletilmek üzere tasnif ve dosyalanması sayılı Kamu Mali Yönetim ve 2-Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin 3-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 1-Maliye Sayıştay 1 iş günü 1 ay Sunulmuyor Ay Sonu / Yıl Sonu Yönetim Dönemi Hesabı Kesin Hesap Muhasebe işlemlerinin aylık ve yıllık olarak kontrolü ve raporlanması işlemleri Akademinin mali yılı başından sonuna kadar yapmış olduğu bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsayan yönetim dönemi hesabının hazırlanması Mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin bütçe kesin hesabının hazırlanması 3-Genel Yönetim Muhasebe 4-Merkezi Yönetim Muhasebe 5-Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin 6-Maliye tarafından konuya ilişkin yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 7-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 3-Genel Yönetim Muhasebe 4-Merkezi Yönetim Muhasebe 5-Maliye tarafından konuya ilişkin yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar (Madde 42) 3-Genel Yönetim Muhasebe 4-Merkezi Yönetim Muhasebe 5-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar 2-Maliye 3-Üst Yönetim 2-Maliye 3-Üst Yönetim 3-Maliye 4-Üst Yönetim Şef 2-Veznedar 4-Şube Müd. 1-Şef Konsolide görevlisi 5-Daire 6-Başkan Maliye 2-Maliye 3-Maliye Mahsup dönemini izleyen 1 iş günü 1 İş günü 12 Sunulmuyor 1 ay 1 ay 1 Sunulmuyor Cari yıl nisan ayı sonuna kadar 3 ay 1 Sunulmuyor

7 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler İçin Dosyanın Açılması ve Tahsilat işlemleri Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde, Yapılan Vergi kesintilerinin Mahsubu Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde Yapılan SGK Primlerinin Mahsubu Sayıştay Sorguları İçin Yapılan Alacak Takip Fazla ve yersiz ödenen ücretler için tahakkuk yapılması ve faiziyle beraber tahsilatının sağlanması Yersiz ödenen maaşlarla birlikte hesaplanan gelir ve damga vergilerinin, ilgili ay içinde (muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine gönderilmeden önce) kişinin borcuna ilişkin tutarının mahsubunun yapılması İlgililer adına yersiz kesilen maaşlarda yer alan ve sosyal güvenlik kurumuna gönderilen emekli keseneklerinin yazışmalarla istenmesi ve alacak takip dosyasından düşülmesi Sayıştay tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan kamu zararının tahakkukunun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin 6-Merkezi Yönetim Muhasebe 7-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 8-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Gelir Vergisi Kanunu sayılı Damga Vergisi Kanunu 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı İş Kanunu 7-Strateji Geliştirme Birimlerinin 8-Merkezi Yönetim Muhasebe 9-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sayıştay Kanunu sayılı Tebligat Kanunu 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 9-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 1--Üst Yönetici 2-İç Denetim Birim 4-Paydaşlar 1--Üst Yönetici 2-İç Denetim Birim 4-Paydaşlar 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 2-İç Denetim Birim 3-Harcama Birimleri 4-Dış Paydaşlar 2-Üst Yönetim 3-İç Denetim Birim 4-Harcama Birimi 5- Paydaşlar Üst yazı 2-Borç onayı 3-met belgesi 1-Üst yazı 2-Borç onayı 3-met belgesi 1-Üst yazı 2-Borç onayı 3-met belgesi 1-Üst yazı sorguları 3-Tebliğ belgeleri 2-Mali 3-Mali 2-Mali 3-Mali 2-Mali 3-Mali Birimler 2-Mali 3-Mali Harcama Birimi 5-Şube Müdürü 6-Daire 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 2- Maliye 1-Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içinde ilgili birime gönderilerek sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınır. 2-Yersiz ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde borç miktarı ilgilinin adresine tebliğ edilir. 3-Tebliğde belirtilen tutarın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi istenir. 4-1 aylık sürenin bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde alacak takip dosyası borcun icra yoluyla tahsili için dava işleri bürosuna devredilir. 5-Taksitlendirme süresi azami 5 yıldır gün 5-10 Sunulmuyor gün 20 gün Sunulmuyor - Sosyal Güvenlik Kurumu Sayıştay 30 gün 3 ay Sunulmuyor tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 60 gün temyize başvurma süresi 2-30 gün savunma yapma süresi 3-60 gün tahsilat süresi 5-60 gün 5 Sunulmuyor

8 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 39 Sayıştay İlamları İçin Yapılan Alacak Takip Sayıştay tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler sonucunda ilama bağlanan kamu zararının tahakkukunun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sayıştay Kanunu sayılı Tebligat Kanunu 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin 7-Merkezi Yönetim Muhasebe 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 9-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2-Üst Yönetim 3-İç Denetim Birim 4-Harcama Birimi 5-Paydaşlar Üst yazı ilamları 3-Tebliğ belgeleri 2-Mali 3-Mali Harcama Birimi 5-Şube Müdürü 6-Daire Sayıştay tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 60 gün temyize başvurma süresi 2-30 gün savunma yapma süresi 3-60 gün tahsilat süresi 5-60 gün 5 Sunulmuyor 40 Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi İhtiyaçların tespiti, satın alınması, depolanması, muayene ve kabul işlemlerinin yaptırılması ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi. (Madde 44) Mal (Madde 15) Birimler Taşınır istek Kontrol iş günü 150 adet Sunulmuyor 41 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır Bağış yapılan taşınırın teslim alınması ve kayıt altına alınması. (Madde 44) Mal (Madde 16) Birimler - - Bağışa ilişkin yazı Kontrol ı Üst Yönetim Bağış ve yardımda bulunan gerçek veya tüzel kişi - 2 iş günü Yıl içerisinde yapılan bağış sayısı kadar Sunulmuyor 42 Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi Harcama Birimi veya kamu idareleri tarafından devredilen taşınırların devir alınarak kayıtlara giriş işlemi (Madde 44) Mal (Madde 19, 31) Paydaşlar Devir ve taşınır işlem fişi 2- Taşınır Kayıt Harcama Birimi İlgili Kamu İdaresi 7 iş günü 7 iş günü 2-5 Adet Sunulmuyor. 5-Daire 6-Başkan 43 Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemi Talep edilen tüketim malzemelerinin çıkışlarının yapılarak teslim edilmesi (Madde 44) Mal (Madde 22) Birimler Taşınır istek belgesi 2- Taşınır Kayıt iş günü 100 Adet Sunulmuyor 44 Devir Suretiyle Çıkış İşlemi Taşınırların kurum içi ve dışı devir işlemleri (Madde 44) Mal (Madde 24, 31) 1-Harcama Birimi 2-İlgili Kamu İdaresi Talep 2- Taşınır Kayıt 5-Daire 6-Başkan Yrd. Üst yönetim Devir alan kurum 7 İş Günü 7 iş günü 1-2 adet Sunulmuyor

9 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 45 Yok Olma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişimler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle (Madde 44) yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya Mal (Madde 27) bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde kayıttan düşme işlemleri. Birimler Sayım tutanağı 2- Taşınır Kayıt 6-Başkan Yrd. Üst Yönetim iş günü 1-2 adet Sunulmuyor 46 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların hurdaya ayırma ve imha edilme işlemleri (Madde 44) Mal (Madde 28) Birimler Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı Üst Yönetim 6-Başkan Yrd.. Makine Kimya Endüstrisi Hurdasan A.Ş iş günü 1-2 adet Sunulmuyor 47 Taşınır Yönetim Hesabı Taşınır yönetim hesabının, muhasebe hesapları ve ambar mevcudu ile karşılaştırılarak düzenlenmesi (Madde 44) Mal (Madde 34) 2-Üst Yönetim Başkan Yrd.. Harcama Birimi Sayıştay Şubat ayı sonuna kadar 2 ay 1 adet Sunulmuyor 48 Taşınır Kesin Hesabı Taşınır yönetim hesabı cetvellerinin konsolide edilerek taşınır kesin hesabının hazırlanması (Madde 44) Mal (Madde 35) 3-Maliye 4-Üst Yönetim Harcama Birimi 6-Başkan Yrd 2-Maliye 15 mayısa kadar 4 ay 1 adet Sunulmuyor 49 Değişikliklerin Bildirilmesi Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve ambar değişikliklerinin takip edilerek Sayıştay na bildirilmesi (Madde 44) Mal (Madde 38) 2-Harcama Birimi Üst yazı 6-Başkan Yrd. Harcama Birimi Sayıştay 1 ay 1 ay 1-2 adet Sunulmuyor 50 Hesap Planının Oluşturulması ve Geliştirilmesi Harcama biriminin, hesap planının geliştirilmesine yönelik taleplerinin değerlendirilerek işleme konulması (Madde 44) Mal (Madde 37) Harcama Birimi Elektronik başvuru Harcama Birimi Maliye - 2 iş günü adet Sunulmuyor

10 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 51 Arşiv Birimlerce teslim edilen belge ve dosyaların; arşivleme işlemi, arşivde ayıklama çalışmaları, arşiv envanter formlarının oluşturulması ve arşivden ödünç alınan-verilen belge ve dosya işlemlerinin yapılması sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv i Hakkında 3-Doküman Yönetimin Sistemi ve Arşivleme Sistemi (DYS) Birimler Muhasebe Birimler ay adet Sunulmuyor 52 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi Birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilerek, görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58, 60) sayılı Kamu İhale Kanunu sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 9-18) 6-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 17) 7-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 8-Mal Alımı İhaleleri Uygulama 9-met Alımı İhaleleri Uygulama 10-Danışmanlık met Alımı İhaleleri Uygulama 11-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama 12-Elektronik İhale Uygulama 13-Fiyat Farkı Esasları (Mal Alımı, met Alımı ve Yapım İşleri) 14-Kamu İhale Genel Tebliği 15-Yılı Kamu İhale Tebliğleri 16- Ön Mali Kontrol Yönergesi Ön mali kontrol talep 2-İhale işlem dosyası 4-Şube Müdürü. Birimler - 10 iş günü 10 iş günü Adet Sunulmuyor Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımların Ön Mali Kontrol İşlemi Projelere İlişkin Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi Birimlerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımların kontrol edilmesi ve görüş nın hazırlanması. Projeler koordinasyon birimince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi ve görüş nın hazırlanması (Madde 58-60) sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 3/e) 3-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 27) 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 9-18) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi 7-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 8-İlgili mevzuat (Madde 58-60) sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 3/f) 3-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 9-18) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi 7-İlgili mevzuat Ön mali kontrol talep 2-Alıma İlişkin İşlem dosyası 1-Ön mali kontrol talep 2-İhale işlem dosyası Harcama Birimi - 10 iş günü 10 iş günü adet Sunulmuyor Harcama Birimi - 10 iş günü 10 iş günü 5 adet Sunulmuyor

11 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemi Seyahat Kartı Listelerinin Ön Mali Kontrol İşlemi Geçici İşçi Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolü İşlemi Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrol işlemi Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri-nin Ön Mali Kontrol İşlemi İnsan Kaynakları ve Destek. hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş nın hazırlanması Harcama Biriminin seyahat kartı taleplerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması Geçici İşçi Pozisyon(adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması İnsan Kaynakları ve Destek m. Daire nca hazırlanan yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması İnsan Kaynakları ve Destek m. Daire nca hazırlanan sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58-60) sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 5-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 20) 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 7- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/f) 8-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58-60) sayılı Kanun (Madde 48) 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 20) 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/g) 6-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58,60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 23) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 4- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/h) 5-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58-60) sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 152) 3-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 24) 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde ) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/ı) 7-Diğer ilgili mevzuat (Madde 58-60) 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 25) 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi 6-İlgili mevzuat 3-İnsan Kaynakları ve Destek İnsan Kaynakları ve Destek. 4-Harcama Birimi 3-İnsan Kaynakları ve Destek. 4-Harcama Birimi 1-Ön mali kontrol talep 2-Kadro dağılım cetvelleri 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Seyahat Kartı Listeleri 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Geçici İşçi Pozisyon Cetvelleri 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Yan Ödeme Cetvelleri 1-Ön mali kontrol talep 2-Sözleşmeli personel vize cetvelleri ve sözleşmeleri İnsan Kaynakları ve Destek. - 5 iş günü 5 iş günü 2 adet Sunulmuyor Harcama Birimi - 3 iş günü 3 iş günü 2 adet Sunulmuyor 5-Daire Bşk Harcama Birimi - 5 iş günü 5 iş günü -- Sunulmuyor 5-Daire Bşk İnsan Kaynakları ve Destek m. İnsan Kaynakları ve Destek iş günü 10 iş günü 1 adet Sunulmuyor - 5 iş günü 5 iş günü 1-2 adet Sunulmuyor

12 , , , ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE Ödenek Aktarma nin Ön Mali Kontrolünün yapılması Ön Mali Kontrole Tabi Ödemelerin Yapılması İç Kontrol Sisteminin Uyumlaştırılması, İzlenmesi ve Koordine Edilmesi. Gelen Evrak Harcama Biriminin ödenek aktarma ve ekleme taleplerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması Harcanma birimlerince düzenlenen ön mali kontrole tabii ödeme emri ve eklerinin kontrol edilmesi İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Kamu İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi, Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve İzlenmesinde Koordinasyonun Sağlanması Gelen evraklara ilişkin kayıt ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Madde 21,37,58-60) 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 19) 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi 6-İlgili mevzuat 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sayılı Kamu İhale Kanunu Saylı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 6-Merkezi Yönetim Muhasebe sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8-Tahsilat Genel Tebliğ Seri A 9-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 10- Ön Mali Kontrol Yönergesi 11-Strateji Geliştirme Birimlerinin Kontrol Kanun (Madde 55,56,5,58 ve 60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar () (Madde 4,5,6,7,8 ve 29) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin (Madde 4,5,9 ve 28) 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv i Hakkında 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin 5-Türkiye Adalet Akademisi Arşiv Yönergesi 2-Üst yönetici 2-Üst yönetici 2-Maliye 3-Üst Yönetici 4-Birimler Talep Ödeme emri belgesi ve ekleri 2-Evrak teslim formu Paydaşlar Birimler - 2 iş günü 2 iş günü adet Sunulmuyor Mali. Harcama Birimi - 2 İş günü 2 İş günü 6-Başkan 1-Şube Müdürü 2-Daire 1-Üst Yönetim 2-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 3-Birimler 4-Paydaşlar 1-Maliye 2-Paydaşlar adet Sunulmuyor 3 Yıl 3 Yıl - Sunulmuyor gün adet Sunulmuyor 64 Giden Evrak mızca ilgilisine gönderilmek üzere düzenlenen evraklara ilişkin kayıt ve gönderme işlemleri sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv i Hakkında 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin 5-Türkiye Adalet Akademisi Arşiv Yönergesi Paydaşlar Daire 6-Başkan Yrd gün adet Sunulmuyor

13 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 65 Avrupa Birliği Projelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Takibinin Yapılması ve Raporların Onaylanması sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu sayılı Harcırah Kanunu (Sözleşmede hüküm yoksa) 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri (kıyasen) 6-Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu mız bünyesinde yürütülen avrupa İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan birliği hibelerinin muhasebeleştirilerek takibinin Hibe Tutarlarının Harcanması ve yapılması Muhasebeleştirilmesine İlişkin 7-Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No ) 8-Avrupa Birliği ve Uluslar arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Muhasebeleştirilmesi Başlıklı Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü Sistem Duyurusu 9-Avrupa Birliği Çerçeve Programları 10-Proje Sözleşmesi 1-Avrupa Birliği Komisyonu 2-Destek Sağlayan Kurum/Kuruluş ve Konsorsiyumlar 3-Proje Ortakları 4-Üst Yönetim 5-İlgili Birimler 6-Proje Yürütücüleri 7-Proje Çalışanları Yazı veya dilekçe 2-Rapor 5-1-İlgili Birimler 2-Proje Yürütücüleri 3-Proje Çalışanları 1-Maliye 2-Avrupa Birliği Komisyonu 3-Ortak Kurum ve Kuruluşlar 4- Banka Proje Sözleşme Süresi 5 iş günü Sunulmuyor 66 Çalışma Planının Hazırlanması, Revize Edilmesi ve Raporlanması Mali hizmetler alanında yapılacak stratejik destek ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması (Madde 60) (Madde 5) Birimler Başkanlık iş günü 2 adet Sunulmuyor 67 Raporlama Stratejik destek ve araştırmageliştirme çalışma planının uygulama sonuçlarının raporlanması (Madde 60) (Madde 5) Üst yönetim Başkanlık - - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 5-10 Adet Sunulmuyor 68 Araştırma Geliştirme Çalışmaları Stratejik destek ve araştırmageliştirme çalışma planı doğrultusunda, gerekli görülen araştırmageliştirme amaçlı çalışmaların yürütülmesi (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst yönetim 2-Birimler 3- Paydaşlar Birimler Paydaşlar - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 1-5 Adet Sunulmuyor 69 Stratejik Destek Amaçlı İşlemler Stratejik Destek ve Araştırma-Geliştirme Çalışma Planı Doğrultusunda, Gerekli Görülen Stratejik Destek Amaçlı Çalışmaların Yürütülmesi. (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Birimler 3- Paydaşlar Birimler Paydaşlar - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 1-5 Adet Sunulmuyor

14 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK SUNUM SÜRECİNDE 70 Mali Konusunda Kurum Eğitim İhtiyacı Tespit Stratejik Destek ve Araştırma-Geliştirme Çalışma Planı Doğrultusunda, Mali Konusunda Kurum Eğitim İhtiyacı Tespiti Çalışmalarının Yürütülmesi. (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Birimler veya Mali. Birimler - - Çalışma Planında Öngörülen Sürelerde 2 Adet Sunulmuyor 71 Danışmanlık i Akademi birimleri tarafından uygulamaya yönelik olarak talep edilen konularda görüş verilmek suretiyle danışmanlık hizmetlerinin Yürütülmesi. (Madde 60) (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Harcama Birimi Görüş talebi 2-Talep edilen görüş ile ilgili belgeler Birimler Birimler 15 gün 15 gün Adet Sunulmuyor

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 602.07.07.00 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. ve 60. Maddesi 1-TBMM 1 Performans Programının Hazırlanması

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 841010100 841010300 841020100 841020200

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 869 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. 18.02.2006 tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ

Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ 1 841010000 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri HİZMET STANDARTLARI FORMU/TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 1 602040000 HİZMETİN ADI Stratejik planlama çalışmaları HİZMETİN TANIMI stratejik planının, güncellenmesi ve tamam-lanması yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Kasım - 2013 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI LİKİT KARŞILIĞI

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU SIRA NO 1 İhtiyaç Talep Başvurusu 2 3 ADI Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması ve cevaplandırılması Personel Özlük İşleri Başvurularını

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

Kontrollü Kopya İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR. 6 ay ay

Kontrollü Kopya İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR. 6 ay ay İlk : 25.11.2016 : Sayfa No : 1/14 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 13.12.1951 10.01.2017 5187 Sayılı Basın Kanunu 26.06.2004

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ İlk : 25.11.2016 : Sayfa No : 1/14 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 13.12.1951 10.01.2017 5187 Sayılı Basın Kanunu 26.06.2004

Detaylı

EK-1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Üniversitemize ait ihalelerin gerçekleştirilmesi 173 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2735 Sayılı Sözleşmeler Kanunu, 35018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 73 saylı Kamu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU Tüm Birimler Harcama Yetkililiği Gerçekleştirme Görevliliği Muhasebe Yetkililiği Taşınır Konsolide Görevliliği -Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU 801.99.00.00 801.01.00.00 801.99.00.00 801.99.00.00 903.05.00.00 Kayıt Kodu 934.99.00.00 KURUM ADI TANIMI BAŞVURUDA İSTENİLEN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU 1 İhtiyaç Talep

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER İÇ 1 Sosyal Güvenlik Kapsamında Yapılan İşler Personel Maaş İşleri ve sgk.gov.tr adresinden sosyal güvenlik primi onaylama 25477 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı İş KHK 'de çalışanlar Nakil

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-Bu yönetmelik Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK 1 Satınalma Talep ve Değerlendirme in ihtiyaç duydukları mal ve

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 idarelerinin yapacakları ihalelere katılmak için ödeyecekleri ihale doküman bedelinin tahsil idarelerinin yapacakları

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama CENGİZ Mali Yrd. YILMAZ Mali 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Adı Bütçe CENGİZ/ Mali Yapılan Dayandığı Yasal 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ...

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ... İÇİNDEKİLER 1. KISIM İLK SÖZ A- ÖNSÖZ YERİNE... 3 B- MAHALLİ İDARELERDE BÜTÇE, MUHASEBE VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ... 5 1. Analitik Bütçe Sınıflandırması... 5 2. Devlet Muhasebesi... 9 3. Mali Raporlama...

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ DEVİR SÜRECİ İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER HARCAMA EVRAKLARINDA ORTAK PROBLEMLER Ödeme Emri Belgeleri (ÖEB) sisteme girilirken ödeme

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI STRATJİK PLAN AZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.STR.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Belediye Başkanı tarafından harcama birimlerine stratejik planın hazırlık çağrısının yapılması.

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı