Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest Fuga L CeraBest Fuga XXL CeraBest Fuga Silicone CeraBest Epoxy F&F TEMÝZLEYÝCÝLER CeraBest Dek CeraBest ZeroAcid CeraBest FugaClean Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Yüksek Mukavemetli Fleks Yapþýtýrýcý Yüksek Mukavemetli Fleks Yapþýtýrýcý Yüksek Mukavemetli Fleks Yapþýtýrýcý Dispersiyon Seramik Yapýþtýrýcýsý Su Yalýtým Membraný Derz Dolgu Harcý Derz Dolgu Harcý Derz Dolgu Harcý Derz Dolgu Harcý Derz Dolgu Silikonu Epoksi Yapýþtýrýcý ve Derz Dolgu Ýnþaat Sonrasý Temizleyici Aðýr Ýnþaat Sonrasý Harç ve Çimento Tem. Derz Temizleyicisi SAYFA NO

3 ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda ve düþeyde. Özellikler Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Düþeyde kayma yapmaz. Kolay uygulanýr. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Düþeyde kayma yapmaz. Kolay uygulanýr. Hidrolik baðlayýcýlýdýr. Çalýþma süresi uzundur. Gri Gri Beyaz, gri TEKNÝK VERÝLER Çalýþma Süresi Yapýþma Mukavemeti Tam Kuruma Süresi Su Karýþým Oraný dakika ³ 0,5 N / mm 2 ~ 24 saat 6,0-7,0 lt dakika dakika ³ 0,5 N / mm 2 ³ 0,5 N / mm 2 ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 8 lt ~ 8 lt EN Standardý ve Sýnýfý C1 C1T C1TE Sarfiyat Ambalaj 1,5-3,0 kg / m 2 25 kg lýk kraft torba ,5-3,0 kg / m 2 1,5-3,0 kg / m 2 25 kg lýk kraft torba kg lýk kraft torba

4 CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond Yüksek Mukavemetli Fleks Yapýþtýrýcý Yüksek Mukavemetli Fleks Yapýþtýrýcý Yüksek Mukavemetli Fleks Yapýþtýrýcý Dispersiyon Seramik Yapýþtýrýcýsý Yatayda ve düþeyde. Yatayda ve düþeyde, Havuz, su deposu vb. alanlarda, Labaratuvar, kesimhane vb. hijyenik alanlarda. Yatayda ve düþeyde, Havuz, su deposu vb. alanlarda, Tüm endüstriyel zeminlerde. Ýç mekanlarda, Yatayda ve düþeyde, Fayans üstü fayans yapýþtýrmada, Çatlamaya müsait, elastik ve ekli yerlerde Ahþap yüzeylerde. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Düþeyde kayma yapmaz. Kolay uygulanýr. Üstün yapýþma mukavemetine sahiptir. Hidrolik baðlayýcýlýdýr. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Düþeyde kayma yapmaz. Kolay uygulanýr. Üstün yapýþma mukavemetine sahiptir. Hidrolik baðlayýcýlýdýr. Çalýþma süresi uzundur. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Düþeyde kayma yapmaz. Kolay uygulanýr. Üstün yapýþma mukavemetine sahiptir. Hidrolik baðlayýcýlýdýr. Çalýþma süresi uzundur. Hýzlý kurur. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Düþeyde kayma yapmaz. Kolay uygulanýr. Kullanýma hazýrdýr. Tiksotropiktir. Beyaz, Gri Beyaz Gri Açýk gri dakika dakika dakika ~ 20 dakika ³ 1 N / mm 2 ³ 1 N / mm 2 ³ 1 N / mm 2 ³ 0,5 N / mm 2 ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 12 saat ~ 72 saat 7,0-8 lt 7,0-8 lt 6,5-7,0 lt - C2T C2TES1 C2FTE D1T 1,5-3,0 kg / m 2 25 kg lýk kraft torba ,5-3,0 kg / m 2 25 kg lýk kraft torba ,5-3,0 kg / m 2 25 kg lýk kraft torba ,0 kg / m 2 15 kg lýk plastik kova 4 kg / m

5 CeraBest Bronze Seramik Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek TS e göre üretilen, C1 sýnýfý, seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerini zemine yapýþtýrmak için kullanýlan, suya ve neme karþý dayanýklý, çimento esaslý yapýþtýrma harcýdýr. Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Bayýndýrlýk Poz no: /1 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Gri 1,6 ± 0,2 1,7 ± 0, Çalýþma Süresi (dakika) ~ 24 Tüm uygulamalarda, Genel Ýnþaat Yapým Kurallarý ve Teknik Uygulama Þartnameleri göz önünde bulundurulmalýdýr. Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. ³ 6 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 2 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 0,5 6,0-7,0 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz formdaki CeraBest Bronze Fayans Yapýþtýrýcýsý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç, uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 15 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Bu süre aþýlmýþ ise harç yüzeyden ve plakalardan kazýnýp atýlmalý, tekrar yeni taze harç sürülmelidir. Zeminin düzgünlüðü kontrol edilerek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Taze yapýþtýrýlmýþ kaplamalý yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yaklaþýk 1,5-3,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk folyolu kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. 116 C

6 CeraBest Silver Seramik Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek TS e göre üretilen, C1T sýnýfý, seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapýþtýrmak için kullanýlan, suya ve neme karþý dayanýklý, çimento esaslý yapýþtýrma harcýdýr. Yatayda ve düþeyde, Duvarda ve zeminde, Çini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer taþý vb. her türlü taþ, beton ve taþ türevi plakalarýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Düþeyde kayma yapmaz. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /1 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. 8 Gri 1,4< ± 0,2 1,5 ± 0, Çalýþma Süresi (dakika) ~ 24 ³ 6 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 2 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 0,5 ~ 8 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz formdaki Bostik CeraBest Silver Seramik Yapýþtýrýcýsý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 15 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Bu süre aþýlmýþ ise, harç yüzeyden ve plakalardan kazýnýp atýlmalý, tekrar yeni taze harç sürülmelidir. Zeminin düzgünlüðünü kontrol ederek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yaklaþýk 1,5-3,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. 2 C1T 117

7 CeraBest Gold Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek TS e göre üretilen, C1TE sýnýfý, seramik, fayans, mozaik vb. kaplama malzemelerini zemine ve duvara yapýþtýrmak için kullanýlan, suya ve neme karþý dayanýklý, çimento esaslý, esnek yapýþtýrma harcýdýr. Yatayda ve düþeyde, Duvarda ve zeminde, Çini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer taþý vb. her tür taþ, beton ve taþ türevi plakalarýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Uzun çalýþma süresine sahiptir. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Düþeyde kayma yapmaz. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /1 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Beyaz, gri 1,4 ± 0,2 1,5 ± 0, Çalýþma Süresi (dakika) ~ 24 ³ 6 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 2 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 0,5 ~ 7-8 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz formdaki Bostik CeraBest Gold Seramik Yapýþtýrýcýsý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç, uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 15 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Bu süre aþýlmýþ ise harç yüzeyden ve plakalardan kazýnýp atýlmalý, tekrar yeni taze harç sürülmelidir. Zeminin düzgünlüðünü kontrol ederek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yaklaþýk 1,5-3,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. 118 Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. C1TE 8 2

8 CeraBest Profi Yüksek Mukavemetli Fleks Yapýþtýrýcý Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek TS e göre üretilen C2T sýnýfý, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, doðal taþ vb. kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapýþtýrmak için kullanýlan, suya ve neme karþý dayanýklý, çimento esaslý, esnek, yapýþtýrma harcýdýr. Yatayda ve düþeyde, Duvarda ve zeminde, Çini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer taþý vb. her türlü taþ, beton, granit, mermer ve taþ türevi plakalarýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Düþeyde kayma yapmaz. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /4 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. 8 Beyaz, gri 1,4 ± 0,2 1,5 ± 0, Çalýþma Süresi (dakika) ~ 24 ³ 6 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 2 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,0 7-8 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz formdaki Bostik CeraBest Profi Seramik Yapýþtýrýcýsý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç, uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 15 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Bu süre aþýlmýþ ise harç yüzeyden ve plakalardan kazýnýp atýlmalý, tekrar yeni taze harç sürülmelidir. Zeminin düzgünlüðünü kontrol ederek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yaklaþýk 1,5-3,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. 2 C2T 119

9 CeraBest Saniter Yüksek Mukavemetli Fleks Yapýþtýrýcý 120 Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek TS e göre üretilen C2TE S1 sýnýfý, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, doðal taþ, kompoze taþ vb. kaplama malzemelerinin her tür zemine ve duvara yapýþtýrmak için kullanýlan, suya ve neme karþý dayanýklý, özellikle havuz, su deposu ve hijyenik alanlarda ve tüm ýslak hacimlerde kullanýlmak üzere formülize edilmiþ, uzun çalýþma süresi ile uygulayýcýya kolaylýk saðlayan, çimento esaslý, esnek, yüksek dayanýmlý ve mukavemetli yapýþtýrma harcýdýr. Yatayda ve düþeyde, Duvarda ve zeminde, Yüzme havuzu, su deposu ve ýslak hacimlerde, Çini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer taþý vb. her türlü taþ, beton, granit, mermer ve taþ türevi plakalarýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Ýþleme süresi uzundur. Düþeyde kayma yapmaz. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yanmaz. Sýcaklýk farklýlýklarýndan kaynaklanan termal gerilmelere dayanýklýdýr. Bayýndýrlýk Poz no: /4 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. C2TE S1 Beyaz 15 1,50 ± 0, Çalýþma Süresi (dakika) ~ 24 ³ 6 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 2 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,0 Esneklik (EN ye göre) (mm) ³ 2,5 1,35 ± 0,2 7,0-8,0 lt - 25 C ile + 80 C arasý 8 Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. Toz formdaki Bostik CeraBest Saniter Seramik Yapýþtýrýcýsý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 15 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Bu süre aþýlmýþ ise harç yüzeyden ve plakalardan kazýnýp atýlmalý, tekrar yeni taze harç sürülmelidir. Zeminin düzgünlüðünü kontrol ederek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yaklaþýk 1,5-3,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. 2

10 CeraBest Ultra Yüksek Mukavemetli Fleks Yapýþtýrýcý Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek TS e göre üretilen C2FTE sýnýfý, seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, doðal taþ vb. kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapýþtýrmak için kullanýlan, suya ve neme karþý dayanýklý, özellikle havuz, su deposu ve hijyenik alanlarda ve tüm ýslak hacimlerde kullanýlmak üzere formülize edilmiþ, hem uzun çalýþma süresi ile uygulayýcýya kolaylýk saðlayan, hem de hýzlý kuruma özelliði ile bir sonraki uygulamalar için zaman kazandýran, çimento esaslý, esnek, yapýþtýrma harcýdýr. Yatayda ve düþeyde, Duvarda ve zeminde, Yüzme havuzu, su deposu ve ýslak hacimlerde, Çini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, kemer taþý vb. her türlü taþ, beton, granit, mermer ve taþ türevi plakalarýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Düþeyde kayma yapmaz. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /4 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Gri 1,4 ± 0,2 1,6 ± 0, Çalýþma Süresi (dakika) ~ 12 Teknik bilgiler + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi ³ 6 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 2 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,0 6,5-7,0 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz formdaki Bostik CeraBest Ultra Seramik Yapýþtýrýcýsý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 15 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Bu süre aþýlmýþ ise harç yüzeyden ve plakalardan kazýnýp atýlmalý, tekrar yeni taze harç sürülmelidir. Zeminin düzgünlüðünü kontrol ederek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Taze yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yaklaþýk 1,5-3,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. 7 C2FTE 2 121

11 CeraBest UniBond Dispersiyon Seramik Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý, seramik, fayans ve kaplama malzemelerinin baþta hareketli ve ekli yüzeylere (ahþap, çimentolu levha vb) olmak üzere tüm mineral esaslý yüzeylere ve fayans üstü fayans yapýþtýrma iþlerinde, hem yatayda hem de düþeyde güvenle kullanýlabilecek, kullanýma hazýr, mala ile kullanýma uygun, TS standardý D1T sýnýfý, açýk gri renkli, dispersiyon tipte yapýþtýrýcýdýr. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Fayans üstü fayans uygulamalarýnda, Çatlamaya müsait ekli ve esnek yüzeylerde. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Elastiktir. Suya ve neme karþý dayanýklýdýr. Tiksotroptur. Bayýndýrlýk Poz no: /1 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Açýk Gri 5 Çalýþma Süresi (dakika) ~ 20 Kuruma Süresi (saat) Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 1,7 ± 0,2 ~ 72 ³ 0,5-25 C ile + 80 C arasý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý, emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. Bostik CeraBest UniBond, seramik ve fayanslarýn arka yüzeyine uygulanýr. Kullanýma hazýr Bostik CeraBest UniBond, uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan yapýþtýrýcý üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 15 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Bu süre aþýlmýþ ise yapýþtýrýcý yüzeyden ve kaplamalardan kazýnýp atýlmalý, tekrar yeni taze yapýþtýrýcý sürülmelidir. Zeminin düzgünlüðünü kontrol ederek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yaklaþýk 4,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 15 kg lýk plastik kovada. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajalr derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. 122 D1T 20 24

12 CeraBest WPM Su Yalýtým Membraný Fayans seramik uygulamalarýnda, su yalýtýmý amaçlý olarak Bostik CeraBest seramik yapýþtýrma harçlarýnýn ara katýnda kullanýlabilecek, çatlak ve nem oluþumunu engelleyen polipropilenden mamul, elastik su yalýtým membranýdýr. WC, banyo, balkon gibi ýslak hacimlerde, Fayans ve seramik altlarýnda, Zeminlerde. Bostik CeraBest Seramik Yapýþtýrma Harcý, ince diþli uygun bir mala yardýmýyla, 1,5 kg / m 2 sarfiyat olacak þekilde zemine iyice yayýlýr ve üzerine CeraBest WPM Su Yalýtým Membraný serilir. Zemindeki seramik yapýþtýrma harcý henüz ýslakken, ýslak üzerine ýslak 2. kat seramik yapýþtýrma harcý ince diþli uygun bir mala yardýmýyla, 1,5 kg / m 2 sarfiyat olacak þekilde CeraBest WPM üzerine iyice yayýlýr ve sonrasýnda seramikler yapýþtýrýlýr. CeraBest WPM Su Yalýtým Membranýnýn ek yerlerinde 10 cm biniler oluþturulmasýna 100 cm eninde, 30 mt boyunda 30m 2 rulo. 123

13 ÜRÜNLER CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest Fuga L Taným Derz Dolgu Harcý Derz Dolgu Harcý Derz Dolgu Harcý Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Duvarda ve zeminde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. Kolay uygulanýr. Uzun ömürlüdür. 5 mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. Kolay uygulanýr. Uzun ömürlüdür. 20 mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. Kolay uygulanýr. Uzun ömürlüdür. Antibakteriyeldir. 5 mm ye kadar uygundur. Su emme deðeri düþüktür. TEKNÝK VERÝLER Uygulanabilir Kalýnlýk Islak Birim Hacim Að. Tam Kuruma Süresi CeraBest Fuga Color Collection 1-5 mm 1,8 ± 0,2 kg / lt 24 saat CeraBest Fuga Color Collection 1-20 mm 1,7 ± 0,2 kg / lt 24 saat CeraBest Fuga Color Collection 1-5 mm 1,8 ± 0,2 kg / lt 24 saat Su Karýþým Oraný ~ 6,0 lt / 20 kg ~ 3,0 lt / 10 kg ~ 5,0 lt ~ 6,0 lt / 20 kg ~ 3,0 lt / 10 kg EN Standardý ve Sýnýfý Ambalaj 1 EN CG1 20 kg lýk kraft torba 10 kg lýk kraft torba 5 30 Max. 5 mm 1 5 EN CG1 20 kg lýk kraft torba 5 30 Max. 20 mm 1 EN CG2 20 kg lýk kraft torba 10 kg lýk kraft torba 5 30 Max. 5 mm 124

14 CeraBest Fuga XXL CeraBest Fuga Silikon CeraBest Epoxy F&F Derz Dolgu Harcý Derz Dolgu Silikonu Epoksi Yapýþtýrýcý ve Derz Dolgu Yatayda ve düþeyde, Havuz, su deposu, vb. alanlarda. Fayans ve seramik derzlerinin doldurulmasýnda. Yatayda ve düþeyde, Havuz, su deposu vb. alanlarda, Labaratuvar, kesim hane, vb. hijyenik alanlarda, Tüm endüstriyel zeminlerde, Kimyasal tesislerde, Fayans üstü fayans yapýþtýrmada. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. Kolay uygulanýr. Uzun ömürlüdür. Antibakteriyeldir. 20 mm ye kadar uygundur. Su emme deðeri düþüktür. Kullanýma hazýr tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Su geçirmezdir. Çift komponentlidir. Kolay uygulanýr. Uzun ömürlüdür. Antibakteriyeldir. 5 mm ye kadar uygundur. Kimyasallara ve çözücülere, deterjanlara karþý dayanýklýdýr. Hem yapýþtýrýcý hem de derz dolgudur. CeraBest Fuga Color Collection CeraBest Fuga Color Collection Kirli beyaz 1-20 mm Maks 10 mm 8 mm 1,7 ± 0,2 kg / lt 1,33 ± 0,01 gr / cm 3 1,6 ± 0,2 kg / lt 24 saat 5 dakika 16 saat ~ 5,0 lt EN CG2 20 kg lýk kraft torba 5 Max. 20 mm + 5 ~ + 35 C ml plastik kartuþ R2T 5 kg lýk plastik kovada A B 1 EN RG 125

15 CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harcý Polimerik katkýlar ile takviye edilmiþ, fayans, seramik, cam tuðla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb. plakalarýn, ayrýca her türlü beton ve taþ türevi plakalarýn arasýndaki derzlerin doldurulmasýnda kullanýlan, havuzlar, su depolarý gibi sürekli ýslak ortamlarda kullanýlabilen, TS EN standardýna göre üretilen CG1 sýnýfý, çimento esaslý esnek derz dolgu harcýdýr. Duvarda ve zeminde. Suya, dona, neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Uzun ömürlüdür, yoðun yaya trafiðine karþý dayanýklýdýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Koleksiyonu Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 1-5 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) 1,1 ± 0,2 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (20 kg kuru harç için) (10 kg kuru harç için) 30 ~ 24 ³ 15 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 1,8 ± 0,2 ~ 6,0 lt ~ 3,0 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Döþenmiþ olan kaplamalar (seramik, fayans vb), yüzeye kuvvetlice sabitlenmiþ ve yapýþtýrma harcý yeteri kadar kuruyarak sertleþmiþ olmalýdýr. Derzlerin yeterli derinlikte olmasýna Gözenekli ve mat cilalý plakalarýn kullanýlmasý halinde, derz dolguda renk farklýlýklarý olmamasý için küçük bir yüzey üzerinde deneme yapýlmasý tavsiye edilir. CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harcý, kauçuk mala veya alet yardýmý ile derin ve düz bir þekilde yayýlýr. Arta kalan malzeme temiz bir þekilde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harcý kurumaya baþladýðýnda çalýþma yüzeyi kabaca ýslatýlýr. Daha sonra, derz dolgusu ile kaplanan yüzeyler bir sünger yardýmý ile temizlenir ve yüzey parlatýlýr. Ýdeal sonuca ulaþmak için priz almýþ ve donmuþ harcýn tekrar ýslatýlmasý gerekir. Uygulama sonrasý ilk 28 gün içerisinde, yüzey, kesinlikle deterjan gibi kimyasal madde içeren temizleme ürünleri ile temizlenmemeli; sadece temiz su kullanýlmalýdýr. Taze doldurulmuþ derzler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat miktarý, derz derinliðine ve geniþliðine, kullanýlan uygulama aletine, iþçiliðe ve döþenecek malzemenin boyutlarýna göre deðiþiklik gösterir. Derz Geniþliðine Göre Sarfiyat (gr / m 2 ) (8 mm derz derinliðine göre örnek hesaplama) Seramik Ebadý (cm) 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 10 x x x kg lýk kraft torbada 1 palette 60 torba (1200 kg / palet). 10 kg lýk kraft torbada 1 palette 60 torba (600 kg / palet) Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. Güvenlik: 126 Toz formdaki CeraBest Fuga 105 Derz Dolgu Harcý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. EN CG1 Max. 5 mm 12

16 CeraBest Fuga 120 Derz Dolgu Harcý Polimerik katkýlar ile takviye edilmiþ, fayans, seramik, cam tuðla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb. plakalarýn, ayrýca her tür beton ve taþ türevi plakalarýn arasýndaki derzlerin doldurulmasýnda kullanýlan, havuzlar, su depolarý gibi sürekli ýslak ortamlarda kullanýlabilen, TS EN standardýna göre üretilen CG1 sýnýfý, çimento esaslý esnek derz dolgu harcýdýr. Duvarda ve zeminde. Suya, dona, neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Uzun ömürlüdür, yoðun yaya trafiðine karþý dayanýklýdýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Koleksiyonu Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 1-20 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) 1,3 ± 0,2 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 1,7 ± 0,2 30 ~ 24 ³ 15 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3,5 Karýþým Suyu Miktarý (20 kg kuru harç için) ~ 5,0 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Döþenmiþ olan kaplamalar (seramik, fayans vb), yüzeye kuvvetlice sabitlenmiþ ve yapýþtýrma harcý yeteri kadar kuruyarak sertleþmiþ olmalýdýr. Derzlerin yeterli derinlikte olmasýna Gözenekli ve mat cilalý plakalarýn kullanýlmasý halinde, derz dolguda renk farklýlýklarý olmamasý için küçük bir yüzey üzerinde deneme yapýlmasý tavsiye edilir. CeraBest Fuga 120 Derz Dolgu Harcý, kauçuk mala veya alet yardýmý ile derin ve düz bir þekilde yayýlýr. Arta kalan malzeme temiz bir þekilde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. CeraBest Fuga 120 Derz Dolgu Harcý kurumaya baþladýðýnda çalýþma yüzeyi kabaca ýslatýlýr. Daha sonra, derz dolgusu ile kaplanan yüzeyler bir sünger yardýmý ile temizlenir ve yüzey parlatýlýr. Ýdeal sonuca ulaþmak için priz almýþ ve donmuþ harcýn tekrar ýslatýlmasý gerekir. Uygulama sonrasý ilk 28 gün içerisinde, yüzey, kesinlikle deterjan gibi kimyasal madde içeren temizleme ürünleri ile temizlenmemeli; sadece temiz su kullanýlmalýdýr. Taze doldurulmuþ derzler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat miktarý, derz derinliðine ve geniþliðine, kullanýlan uygulama aletine, iþçiliðe ve döþenecek malzemenin boyutlarýna göre deðiþiklik gösterir. Derz Geniþliðine Göre Sarfiyat (gr / m 2 ) (8 mm derz derinliðine göre örnek hesaplama) Seramik Ebadý (cm) 10 mm 15 mm 20 mm 10 x x x kg lýk kraft torbada 1 palette 60 torba (1200 kg / palet) Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. Toz formdaki CeraBest Fuga 120 Derz Dolgu Harcý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Max. 20 mm 24 EN CG1 127

17 CeraBest Fuga L Derz Dolgu Harcý 128 Polimerik katkýlar ile takviye edilmiþ, fayans, seramik, cam tuðla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb. plakalarýn, ayrýca her tür beton ve taþ türevi plakalarýn arasýndaki derzlerin doldurulmasýnda kullanýlan, havuzlar, su depolarý gibi sürekli ýslak ortamlarda kullanýlabilen, elastikiyeti artýrýlmýþ su emme deðeri azaltýlmýþ, TS EN standardýna göre üretilen CG2 sýnýfý, çimento esaslý esnek derz dolgu harcý. Duvarda ve zeminde. Suya, dona, neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Uzun ömürlüdür, yoðun yaya trafiðine karþý dayanýklýdýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Antibakteriyeldir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Koleksiyonu Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 1-5 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) 1,1 ± 0,2 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (20 kg kuru harç için) (10 kg kuru harç için) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Döþenmiþ olan kaplamalar (seramik, fayans vb.), yüzeye kuvvetlice sabitlenmiþ ve yapýþtýrma harcý yeteri kadar kuruyarak sertleþmiþ olmalýdýr. Derzlerin yeterli derinlikte olmasýna Gözenekli ve mat cilalý plakalarýn kullanýlmasý halinde, derz dolguda renk farklýlýklarý olmamasý için küçük bir yüzey üzerinde deneme yapýlmasý tavsiye edilir. Toz formdaki CeraBest Fuga L Derz Dolgu Harcý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir EN CG2 1,8 ± 0,2 30 ~ 24 ³ 15 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3,5 ~ 6 lt ~ 3 lt - 25 C ile + 80 C arasý karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. CeraBest Fuga L Derz Dolgu Harcý, kauçuk mala veya alet yardýmý ile derin ve düz bir þekilde yayýlýr. Arta kalan malzeme temiz bir þekilde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. CeraBest Fuga L Derz Dolgu Harcý kurumaya baþladýðýnda çalýþma yüzeyi kabaca ýslatýlýr. Daha sonra, derz dolgusu ile kaplanan yüzeyler bir sünger yardýmý ile temizlenir ve yüzey parlatýlýr. Ýdeal sonuca ulaþmak için priz almýþ ve donmuþ harcýn tekrar ýslatýlmasý gerekir. Uygulama sonrasý ilk 28 gün içerisinde, yüzey, kesinlikle deterjan gibi kimyasal madde içeren temizleme ürünleri ile temizlenmemeli; sadece temiz su kullanýlmalýdýr. Taze doldurulmuþ derzler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat miktarý, derz derinliðine ve geniþliðine, kullanýlan uygulama aletine, iþçiliðe ve döþenecek malzemenin boyutlarýna göre deðiþiklik gösterir. Derz Geniþliðine Göre Sarfiyat (gr / m 2 ) (8 mm derz derinliðine göre örnek hesaplama) Seramik Ebadý (cm) 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 10 x x x kg lýk kraft torbada 1 palette 60 torba (1200 kg / palet). 10 kg lýk kraft torbada 1 palette 60 torba (600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir Max. 5 mm

18 CeraBest Fuga XXL Derz Dolgu Harcý Polimerik katkýlar ile takviye edilmiþ, fayans, seramik, cam tuðla, mozaik, granit, mermer, beton klinker plaka vb. plakalarýn, ayrýca her tür beton ve taþ türevi plakalarýn arasýndaki derzlerin doldurulmasýnda kullanýlan, havuzlar, su depolarý gibi sürekli ýslak ortamlarda kullanýlabilen, elastikiyeti artýrýlmýþ su emme deðeri azaltýlmýþ, TS EN standardýna göre üretilen CG2 sýnýfý, çimento esaslý esnek derz dolgu harcý. Duvarda ve zeminde. Suya, dona, neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Uzun ömürlüdür, yoðun yaya trafiðine karþý dayanýklýdýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Antibakteriyeldir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Koleksiyonu Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 1-20 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) 1,3 ± 0,2 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 1,7 ± 0,2 30 ~ 24 ³ 15 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3,5 Karýþým Suyu Miktarý (20 kg kuru harç için) ~ 5,0 lt - 25 C ile + 80 C arasý Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Döþenmiþ olan kaplamalar (seramik, fayans vb.), yüzeye kuvvetlice sabitlenmiþ ve yapýþtýrma harcý yeteri kadar kuruyarak sertleþmiþ olmalýdýr. Derzlerin yeterli derinlikte olmasýna Gözenekli ve mat cilalý plakalarýn kullanýlmasý halinde, derz dolguda renk farklýlýklarý olmamasý için küçük bir yüzey üzerinde deneme yapýlmasý tavsiye edilir. Toz formdaki CeraBest Fuga XXL Derz Dolgu Harcý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük Max. 20 mm devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. CeraBest Fuga XXL Derz Dolgu Harcý, kauçuk mala veya alet yardýmý ile derin ve düz bir þekilde yayýlýr. Arta kalan malzeme temiz bir þekilde yüzeyden arýndýrýlmalýdýr. CeraBest Fuga XXL Derz Dolgu Harcý kurumaya baþladýðýnda çalýþma yüzeyi kabaca ýslatýlýr. Daha sonra, derz dolgusu ile kaplanan yüzeyler bir sünger yardýmý ile temizlenir ve yüzey parlatýlýr. Ýdeal sonuca ulaþmak için priz almýþ ve donmuþ harcýn tekrar ýslatýlmasý gerekir. Uygulama sonrasý ilk 28 gün içerisinde, yüzey, kesinlikle deterjan gibi kimyasal madde içeren temizleme ürünleri ile temizlenmemeli; sadece temiz su kullanýlmalýdýr. Taze doldurulmuþ derzler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Sarfiyat miktarý, derz derinliðine ve geniþliðine, kullanýlan uygulama aletine, iþçiliðe ve döþenecek malzemenin boyutlarýna göre deðiþiklik gösterir. Seramik Ebadý (cm) 10 mm 15 mm 20 mm 10 x x x kg lýk kraft torbada 1 palette 60 torba (1200 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. 24 Derz Geniþliðine Göre Sarfiyat (gr / m 2 ) (8 mm derz derinliðine göre örnek hesaplama) EN CG

19 CeraBest Fuga Silicone Derz Dolgu Silikonu CeraBest Fuga Silikon, Polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, nötral karakterli bir derz dolgu silikonudur. Fayans ve seramik derzlerinin doldurulmasýnda. Kullanýma hazýr tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Mermer, doðal taþ vb zamanla leke yapmaz. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOR Amonyok, vb. etkilenmez. Uygulamadan (20 C'de) yaklaþýk 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Sertleþmenin tamamlanmasý ile elde edilen elastik malzeme -40 C ile +180 C arasýndaki ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Koleksiyonu Kopma Kuvveti Mpa ³ 1,50 Elastikiyet (DIN 53504) Elastikiyet Modülü ³ %250 %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) ³ 0,5 Shore A Sertliði (DIN 53505) Yoðunluk, gr / cm 3 (Beyaz) ³ 40 1,33 ± 0,01 Fugadaki Genleþme Oraný Yüzey Kuruma Max. %20 5 dakika Sertleþme Süresi 2 mm / gün Kürleþme Süresi (20 C 50 Rh) 14 gün Isý Dayanýmý - 40 C ile C arasý Çalýþma Sýcaklýðý + 5 C ile + 40 C arasý Derzlere silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Uygulamanýn -10 C'nin üzerinde ve +40 C'nin altýndaki sýcaklýklarda yapýlmasý tavsiye edilir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Uygulama Sonrasý Temizlik: Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetat asit içermesi nedeniyle, sertleþmeden önce, göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði (mm) Fuga Derinliði (mm) ml Plastik Kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat (mm) Sarfiyat Gr / m 35,00 135,00 324,00 Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ambalajý açýlmýþ ürünler derhal tüketilmelidir. Üst üste en fazla 4 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Uygulama yapýlacak yüzeyler; saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 130 Uygulama : Kartuþ kullanýlmadan önce, aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir.

20 CeraBest Epoxy F & F Epoksi Yapýþtýrýcý ve Derz Dolgu Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, epoksi esaslý, seramik, fayans ve kaplama malzemelerinin tüm mineral esaslý yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda ve sonrasýnda da derzlerinin doldurulmasýnda (maks. 5 mm) güvenle kullanýlabilecek, çift komponentli, TS standardý R2T sýnýfý yapýþtýrýcý ve TS EN standardý RG sýnýfý derz dolgu olan, kirli beyaz renkli, epoksi yapýþtýrýcý ve derz dolgudur. Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Havuzlarda, su depolarýnda ve tüm ýslak hacimlerde, Kimyasal tesislerde, Laboratuar, hijyenik alanlar ve hastanelerde, Gýda, deri, tekstil ve kimya endüstrisinde, Fayans üstü fayans uygulamalarýnda, Çatlamaya müsait ekli ve esnek yüzeylerde. Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Su geçirimsizdir. Kimyasallara, temizleyici ve çözücülere ve sýcak suya karþý dayanýklýdýr. Kolay temizlenir ve kir tutma direnci artýrýlmýþtýr. Tiksotroptur. Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Çalýþma Süresi (dakika) ~ 30 Kuruma Süresi (saat) Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Kirli Beyaz 8 ~ 16 Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 60 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) 1,6 ± 0,2 ³ C ile + 80 C arasý Bostik CeraBest Epoxy F & F, sertleþticisi ve reçinesi birbiri ile homojen bir karýþým ve renk elde edilene kadar, düþük devirli bir karýþtýrýcý ile en az 5 dakika karýþtýrýlmalýdýr. Kullanýma hazýr Bostik CeraBest Epoksi F & F uygun diþ boyutuna sahip taraklý mala ile yüzeye yayýlýr. Taraklanan yapýþtýrýcý üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 30 dk. içerisinde yapýþtýrýlmalýdýr. Zeminin düzgünlüðü kontrol edilerek, lastik tokmak yardýmýyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice yerleþmesi ve yapýþmasý saðlanýr. Derz dolgu uygulamasý için en az 24 saat beklenmelidir. Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Yapýþtýrma için yaklaþýk 0,5-1,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 5 kg lýk plastik kovada set halinde. Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3-4 gün önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir. Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir. EN RG A B R2T

21 CeraBest Dek Ýnþaat Sonrasý Temizleyici Bostik CeraBest Dek, toksin gazlarý alýnmýþ, asit reaksiyonda bir temizleyicidir. Kirlenmiþ porselen, seramik, doðal taþ, cotto üzerine bulaþmýþ çay, kireçlenme, pas lekesi, çimentolu harç, alçý vb yüzeysel kirlerin temizlenmesinde kullanýlan, þeffaf, konsantre temizleyicidir. Parlak mermer yüzeylerde kullanýlmasý tavsiye edilmez. Seramik, fayans, granit, doðal taþ, porselen seramik yüzeylerde. Bostik CeraBest Dek, toksin gazlarý alýnmýþ, asit reaksiyonda bir temizleyicidir. Kirlenmiþ porselen, seramik, doðal taþ, cotto üzerine bulaþmýþ çay, kireçlenme, pas lekesi, çimentolu harç, alçý vb yüzeysel kirlerin temizlenmesinde kullanýlan, þeffaf, konsantre temizleyicidir. Parlak mermer yüzeylerde kullanýlmasý tavsiye edilmez. ph Þeffaf Yoðunluk (kg / lt) ~ 1,13 ~ 1,5 Uygulama : Bostik CeraBest Dek, konsantre olup, temizlenecek yüzeydeki kirin yoðunluðuna göre 1 / 5 veya 1 / 10 oranýnda temiz su ile inceltilerek kullanýlmalýdýr. Ýstenen sonuç elde edilinceye kadar uygulama tekrarlanmalýdýr. Çýkan kir temiz bir bez veya sünger ile uygulama alanýndan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Uygulama esnasýnda mutlaka eldiven kullanýlmalýdýr. Uygulama sonrasý kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Yaklaþýk 30 ml / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerlerdir, yüzeyin kirine göre deðiþkenlik gösterir. 1 lt 'lik plastik bidonda, bir kolide 12 adet. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna CeraBest ZeroAcid Aðýr Ýnþaat Sonrasý Harç ve Çimento Temizleyicisi Bostik CeraBest ZeroAcid, toksin gazlarý alýnmýþ, asit reaksiyonda konsantre, jel kývamlý bir temizleyicidir. Ýnþaat sahasý kir, harç ve çimento artýðýný söker temizler. Doðal taþlardaki beyaz kireç kusmalarýný temizler. Parlak mermer yüzeylerde kullanýlmasý tavsiye edilmez. Seramik, fayans, granit, doðal taþ, porselen seramik yüzeylerde. Jel kývamlý olduðu için dikey yüzeylerde de güvenle kullanýlabilir. Hem kireç sökücü hem de temizleyici özelliktedir. Yüzeyde film tabakasý oluþturmaz. Uygulamasý kolaydýr, elle veya bezle kolayca uygulanýr. Uygulama : Bostik CeraBest ZeroAcid, konsantre olup, temizlenecek yüzeydeki kirin yoðunluðuna göre 1 / 5 veya 1 / 10 oranýnda temiz su ile inceltilerek kullanýlmalýdýr. Ýstenen sonuç elde edilinceye kadar uygulama tekrarlanmalýdýr. Çýkan kir temiz bir bez veya sünger ile uygulama alanýndan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Uygulama esnasýnda mutlaka eldiven kullanýlmalýdýr. Uygulama sonrasý kullanýlan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Yaklaþýk 30 ml / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerlerdir, yüzeyin kirine göre deðiþkenlik gösterir. 132 ph Þeffaf Yoðunluk (kg / lt) ~ 1,12 ~ 1 1 lt 'lik plastik bidonda, bir kolide 12 adet. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra

Detaylı

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ YAPIÞTIRICILAR ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix SIVALAR ClimaTech PL 206 ClimaTech PlanEx ClimaTech UniPlast PLAKALAR ClimaTech EPS -

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI ALÇI SIVALAR Meister AMS Meister AES Meister ASS Meister BBA ÇÝMENTOLU SIVALAR Meister SH Meister CMS Beyaz Meister CMS Dýþ Meister CMS Ýç Meister IS Meister EYA ÖRGÜ HARÇLARI Meister

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Ýç Sýva Alternatifleri Alt Zemin Tuðla / Bims Blok Gazbeton Meister EYA Alt Yüzey Hazýrlýðý Meister CMS Ýç Meister SDH Meister AES Alt Sýva Katý Meister CMS Ýç Meister IS Meister ASS Meister AMS Meister

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

EPDM Fix EPDM Yapýþtýrýcýsý Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dýþ cephe sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlabilecek, tek komponentli hibrid, MS Polimer

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

www.ozdiclekimya.com.tr

www.ozdiclekimya.com.tr ÖZ DÝCLE YAPI KÝMYASALLARI A.Þ. DÝCLE PERLÝTLÝ SIVA ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE MAKÝNE SIVA ALÇISI DÝCLE KARTNPÝYER ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA YAPIÞTIRMA ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA DERZ DLGU ALÇISI

Detaylı

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel )

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel ) TANIMI MasterTile FLX 24, çimento esaslı, polimer takviyeli, seramik, porselen, granit, mermer, doğaltaş, cam mozaik ve pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabilite ve performansa sahip

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 SERAMİK YAPIŞTIRICISI ABS A120 SERAMİK

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SERAMİK YAPIŞTIRICILARI Wallmerk Isı Yalıtım Sistemi Isı Yalıtım Sistem Bileşenleri Sistem Profilleri WALLMERK YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Wallmerk Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY Bayındırlık Poz No: 04.013/1 Seramik Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttırılmış, kullanıma hazır, seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.ts EN 12004 e uygun

Detaylı

TEKNOFAY FLEX. Bayındırlık Poz No:04.013/1. Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY FLEX. Bayındırlık Poz No:04.013/1. Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY FLEX Bayındırlık Poz No:04.013/1 Esnek ve Yüksek Performanslı Seramik ve Granit Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer takviyeli, seramik, porselen, granit, mermer, doğal taş, cammozaik

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı TEKNOREP 300 Bayındırlık Poz No: 04.613/3b Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı,

Detaylı

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI 30 KG. ( % ) Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi: Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum 4 aya kadar stoklanabilir. Kullaným Talimatý: Su / Alçý oraný yaklaþýk

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2015-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 91 Yapıştırıcılar Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SeraCare Çimento Sökücü SeraCare Leke Çıkartıcı SeraCare Yüzey Koruyucu 92 Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım

Detaylı

AQUAPANEL Uygulama Kýlavuzu Knauf USG Systems, yapý malzemeleri ve sistemleri üretiminde lider iki uluslararasý firma olan Knauf ve USG'nin ortak giriþimiyle kurulmuþtur. Misyonu, Avrupa tüketici ve mesleki

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN 12004 CE ÜRÜN TANIMI Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır KULLANIM ALANLARI

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAPI KİMYASALLARI

İÇİNDEKİLER YAPI KİMYASALLARI 2015 ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA 1998 yılından itibaren ısı yalıtımı ve yapı kimyasalları konusunda edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeler doğrultusunda 2008 yılında Deniz Yalıtım ve Konut Sistemleri San. Ve

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 07-08 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI YAPI MALZEMELERİ

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI 06 SU YALITIM ÜRÜNLERİ 22

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI 06 SU YALITIM ÜRÜNLERİ 22 ÜRÜN PROGRAMI 2015 ARDEX DÜNYA ÇAPINDA SERAMİK YAPIŞTIRICILARI 06 SU YALITIM ÜRÜNLERİ 22 DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR 30 ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ 42 ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ 48 PARKE VE ZEMİN

Detaylı

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Bitümento BT2K 600 Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Kullanım Yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

www.remoll.com www.remoll.com YAPI KİMYASALLARI ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2012

www.remoll.com www.remoll.com YAPI KİMYASALLARI ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2012 www.remoll.com www.remoll.com YAPI KİMYASALLARI ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 12 Doğanbey Kasabası Çalkama Mevkii Beyşehir - KONYA T.: +90 332 12 27 F.: +90 332 13 23 info@remoll.com yüzeylerin sonsuz aşkı... endless

Detaylı

Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT

Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT Kalekim Yapıştırıcılar 17 Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT KALEKİMTOZUMAZ SUPERTECH TECHNOPUR 18

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya Baumit NanoporColor (NanoporFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cepheler için, kullanıma hazır, silikat esaslı bir mineral boyadır. Özel olarak bu amaçla geliştirilmiş mikro yapıdaki yüzeyinin yanı sıra özel, nano

Detaylı

* 2012-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu

Detaylı

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı:

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı: TEKNODEKO STANDART Bayındırlık Poz No: 04.476/d Dekoratif Sıva Ürün Tanımı: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması SİSTEM ÇÖZÜMLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ İÇİNDEKİLER Sistem Kodu 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 00 00 00-A 00 00 Sistem Açılımı Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga )

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga ) Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanıklı Derz Dolgusu ve Seramik Yapıştırıcısı Tanımı MasterTile 700, epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik,

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

Mantolama Sistemleri 10/2015. Fayans - Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları

Mantolama Sistemleri 10/2015. Fayans - Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları Mantolama Sistemleri 10/2015 Fayans - Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları K1 Çimento bazlı, kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Ürün Standardı: TS EN 12004:2007

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate 02 (Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır Yaklaşık 600 gram (1 adet

Detaylı

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga )

MasterTile 700 (Eski Adı Epofuga ) TANIMI MasterTile 700, epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tuğla gibi malzemelerin yapıştırılması ve derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kimyasallara

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler

Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler Kalekim Mastikler ve Köpükler 85 Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler KaleMastik KaleSilikon KalePolyMas KaleFoam 86 Kalekim Mastikler ve Köpükler 8001 KaleMastik Akrilik Mastik Tek bileşenli, kolay uygulanan,

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI 1 EKOKAT SP 201 YALITIMLI TERAS ŞAPI ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - SP 201 Yalıtımlı Teras Şapı, perlit esaslı, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yanmaz, hafif teras şapıdır. KULLANIM

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

MERKS YAPI KİMYASALLARI 2017 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ

MERKS YAPI KİMYASALLARI 2017 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ SU YALITIM ÜRÜNLERİ 500.510.10 Crystal CB 510 Beton İçerisine Kapiler Etkili Kristalize Su Yalıtım 2,45 TL/kg 20 kg PE takviyeli Kraft Torba 49,08 TL 1,8-2,0 kg/m 2 500.504.25 Sealmax CB 504 Çimento Esaslı,

Detaylı

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K 600 PLUS Polimer modifiye, Bitüm Kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi Kullanım yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi

Detaylı

Su bazlı solvent içermeyen saf akrilik yoğun trafik PVC yapıştırma köpük ve lateks tabanlı halıların yapışmasında güvenle kullanılır.

Su bazlı solvent içermeyen saf akrilik yoğun trafik PVC yapıştırma köpük ve lateks tabanlı halıların yapışmasında güvenle kullanılır. 2 www.zeminyapistiricisi.com ÜRÜN ADI ÜRÜN CİNSİ ORT. TÜKETİM AMBALAJ MESSEFIX QUATTRO Saf akrilik karboksi gruplardan oluşan eser miktarda solvent içeren homojen ve hetorejen yoğun trafik PVC yapıştırma,

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı