Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik 803 Çekomastik 805 Çekomastik 806 Çekomastik 809 Çekomastik 888 AKRÝLÝKLER Çekomastik 602 Çekomastik 610 Çekomastik 666 Çekomastik 677 YAPIÞTIRICILAR EPDM Fix WetFix UltraFix MirrorFix Evo-Stik Impact Sprey Yapýþtýrýcý Evo-Stik Liquid Nails Marine Fix Wood Fix PVC Fix GM Fix Hot Fix ButylCord Black 450 ButylCord White 6000 Çekomastik Çeko Rapid 315 Çeko Bond Çekomastik 333 PE Çekomastik 345 EA PU MASTÝK PU Seal PU KÖPÜKLER ValFoam InsuFoam PuFoam GunFoam Çekomastik 760 RemoFoam YANGIN GRUBU Fireseal Intucrylic FR909 MS FR Expanding Foam Intustrip Fire Cement Hibrid Mastik Hibrid Mastik Elastik Hibrid Yapýþtýrýcý Çok Amaçlý Hibrid Yapýþtýrýcý Þeffaf Hibrid Yapýþtýrýcý Astar Genel Amaçlý Silikon Ýnþaat Silikonu Yüksek Isýya Dayanýklý Silikon Uzun Ömürlü Hijyenik Silikon Hýzlý Kuruyan Hijyenik Silikon Akvaryum Silikonu Asetik Silikon Nötral Silikon Isýya Dayanýklý Silikon Oto Sývý Conta Mermer Silikonu Sývý Conta Ayna Silikonu Üniversal Silikon Akrilik Mastik Üniversal Tüp Montaj Mastiði Silikonize Akrilik Mastik EPDM Yapýþtýrýcýsý Nemli Yüzey / Islak Zemin Yapýþtýrýcýsý Ultra Güçlü Hibrid Yapýþtýrýcý Ayna Montaj Yapýþtýrýcýsý Kullanýma Hazýr Sprey Yapýþtýrýcý Sývý Çivi - Montaj Yapýþtýrýcýsý Deniz Tutkalý Ahþap Yapýþtýrma Kiti Sert PVC Yapýþtýrýcýsý Granit Mermer Yapýþtýrýcýsý Mum Tutkal Butil Kauçuk Macun Butil Kauçuk Macun Butil Sývý Macun Hýzlý Yapýþtýrýcý Epoksi Yapýþtýrýcý Polyester Esaslý Kimyasal Dübel Epoksi Akrilat Esaslý Kimyasal Dübel Poliüretan Mastik Valfli PU Köpük Mantolama Köpüðü PU Köpük Tabancalý PU Köpük PU Köpük PU Köpük Temizleyicisi Yangýna Dayanýklý Silikon Mastik Yangýna Dayanýklý Akrilik Mastik Yangýna Dayanýklý Hibrid Mastik Yangýna Dayanýklý PU Köpük (B1) Yangýna Dayanýklý Butil Bant Yangýna Dayanýklý Kullanýma Hazýr Çimento Harcý SAYFA NO

3 ÜRÜNLER 2720 MS 2730 MS Taným Hibrid Mastik Hibrid Mastik Kullanýldýðý Yerler Özellikle yüksek yapýlar ve yapýlardaki tüm iç ve dýþ bölümlerindeki dilatasyon derzleri için uygundur. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Dere ve çatý oluklarýnda, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe, skylight ve metal giydirme kaplamalarýnda. Gýda ile temas eden derzlerde. Yapýlarýn iç ve dýþ bölümlerindeki baðlantý ve genleþme derzleri için uygundur. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Dere ve çatý oluklarýnda, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe ve metal giydirme kaplamalarýnda. Özellikler Alman DIN normlarýna göre kontrol edilmiþtir. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Üzeri boyanabilir. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Üzeri boyanabilir. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Beyaz, siyah, gri, koyu kahverengi Beyaz, siyah, gri Baz MS Polimer MS Polimer TEKNÝK VERÝLER Yoðunluk (DIN PY) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C/%50 r.f.) Kürlenme Zamaný (+23 C/%50 r.f.) 1,5 gr / cm 3 1,5 gr / cm 3 2 ~ 3 saat ~ 1 saat ~ 2 mm / 24 saat ~ 2,5 mm / 24 saat Hacim Kaybý (DIN PY) < - % 3 < - %10 Shore A sertliði ~ 25 ~ 25 Ambalaj 290 ml kartuþ / kolide 25 adet 600 ml sosis / kolide 20 adet 290 ml kartuþ / kolide 25 adet 600 ml sosis / kolide 20 adet 240

4 2750 MS SuperFix SuperTrans Elastik Hibrid Yapýþtýrýcý Çok Amaçlý Hibrid Yapýþtýrýcý Þeffaf Hibrid Yapýþtýrýcý Ýçeride ve dýþarýda elastik yapýþtýrýcý olarak Ahþap ve metal montajýnda Panel ve doðrama montajýnda ve yapýþtýrýlmasýnda Beton, ahþap, sýva, metal, tuðla vb. alt zeminlere malzemelerin montajýnda ve yapýþtýrýlmasýnda Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Bitüm ve EPDM folyolarýn yapýþtýrmalarýnda, Süpürgeliklerin nokta yapýþtýrmalarýnda, Ahþap, metal ve konteyner konstrüksiyonlarýnýn yapýþtýrmalarýnda, Havuzlarda seramik montajýnda. Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Montaj yerlerinde, Ahþap, metal, taþ, beton gibi yapýþtýrma ve derzlemelerde. Üzeri boyanabilir. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Astar gerektirmez. Suya karþý dayanýklýdýr. Nemli ve diðer zeminlere çok iyi yapýþma ve sýzdýrmazlýk özelliðine sahip. Çok güçlü yapýþtýrýcý. Kalýcý olarak elastiktir. Metallerde korozyona yol açmaz. Islak zeminlerde. uygulamaya elveriþlidir. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Astar gerektirmez. Antibakteriyeldir. Çok iyi yapýþma ve sýzdýrmazlýk özelliðine sahiptir. Çok güçlü yapýþtýrýcýdýr. Kalýcý olarak elastiktir. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Astar gerektirmez. Þeffaftýr. Beyaz, siyah Beyaz, gri Transparan MS Polimer MS Polimer MS Polimer 1,5 gr / cm 3 1,5 gr / cm 3 1,1 gr / cm 3 ~ 30 dakika ~ 15 dakika ~ 15 dakika ~ 3 mm / 24 saat ~ 3 mm / 24 saat ~ 3 mm / 24 saat < - % 3 < - % 3 < - % 3 ~ 55 ~ 55 ~ gr kartuþ / kolide 25 adet 600 ml sosis / kolide 20 adet 400 gr kartuþ / kolide 25 adet 310 gr kartuþ / kolide 25 adet 241

5 MS Polimer Teknolojisi nedir? MS Polimer Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon, izosiyanat ve bitüm içermeyen yeni jenerasyon yapýþtýrýcý, yalýtým ve derz dolgu malzemesidir. Tüketicilerin, her geçen gün artan daha güvenli çalýþma ortamý ve çevre þartlarý ihtiyaçlarýný uyumlu bir bütünlük içerisinde karþýlar. Kullaným Alanlarý: Montaj yapýþtýrýcýlarýnda Sýzdýrmazlýklarda Derz dolgu ve fugalarda Cephe panel kaplamalarda Saniter fugalarda Yüksek yapý derzlerinde Dekoratif derz dolgularýnda Parke yapýþtýrýcýlarýnda Parke fugalarýnda Universal yalýtýmda Düz çatýlarda Özellikleri: Çözücü içermez Solvent içermez Ýzosiyanat içermez Silikon içermez Bitüm içermez Düþük emüsyonlu Nötral karakterde Düþük büzüþme özellikli Kullaným Avantajlarý: Yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Ýç ve dýþ kullanýma uygundur. Kimyasallara karþý dayanýklýdýr. Boyanabilme özelliðine sahiptir. MS Polimer bazlý ürünler, kendi benzersiz kimyasal yapýsý ve kürleþme mekanizmasý ile diðer yapýþtýrýcý ve derz dolgu malzemelerinden tamamýyla farklýdýr. MS Polimer ler, Poliüretan ve Silikonun güçlü özelliklerinin birleþtiði, tek komponentli ürünlerdir.

6 2720 MS Hibrid Mastik Bostik 2720 MS, çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, MS Polimer bazlý derz dolgu mastiðidir. Alman DIN F normlarýna göre polimer enstitüsü tarafýndan kontrol edilmiþtir. DIN / 4. bölüm normlarýna göre boyamaya uygundur. Kullanýlacak boya önceden denenmelidir. Özellikle yüksek yapýlar ve yapýdaki tüm iç ve dýþ dilatasyon derzlerinin yalýtýmýnda kullanýlýr. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe, skylight ve metal giydirme kaplamalarýnda, Gýda ile temas eden derzlerde. Su geçirmezdir ve hava nemiyle birlikte yumuþak ve elastik bir özelliðe kavuþur. Hava koþullarýndan ve genleþme hareketlerinden etkilenmez. Çözücü maddelerden arýndýrýlmýþ ve kokusuzdur. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Tek komponentlidir. Üzeri boyanabilir. Kabarcýk oluþumu yoktur. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Baz Sertleþtirme Sistemi Konum Durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme Miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN PY) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C / %50 r.f.) Kürlenme Zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim Kaybý (DIN PY) % 100 de Esneme-Gerilim Deðeri (DIN NWT-1-A2-100) Shore A Sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C /% 50 r.f.) Orjinal Halini Alabilme Kabiliyeti (DIN EN B-200) Genleþme Oraný (Derz geniþliðine baðlý) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Beyaz, siyah, gri, koyu kahverengi MS Polimer < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 2 ~ 3 saat ~ 2 mm / 24 saat < - % 3 Kopmada uzama (2 mm Film) > %450 Hava nemi aracýlýðýyla 0,3 ~ 0,4 N / mm 2 ~ 25 > %70 %25-40 C ile + 80 C arasý + 5 C + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Derzlerin oluþumunda DIN normu ölçü olarak alýnýr. Üçgen derzlerin kapanmasý gerekmektedir. Polietilen köpükten oluþan ön dolgu profilleri kesin olarak derz tabanýndaki Bostik 2720 MS'in yapýþmasýný önler. Ön dolgu malzemeleri Bostik 2720 MS ile uyumlu olmalýdýr. Primer kullanmadan, örneðin; anodik alüminyum, beton galvanizli çelik saç, sert PVC, polistriol ve makrolon da kullanýlabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir, 2 kez de olabilir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2720 MS ile DIN / 1. bölüme uygunluk göstermelidir. Örneðin; bitümlü, veya yað içeren ürünler uyumsuzluk gösterir. Plastik ve akrilik kaplama ile olan yapýþma ve uygunluk, konu ile ilgili olarak kontrol edilmelidir. Kaplanmýþ yüzey uygulamalarýnýn (örneðin, hidrofobik cepheler) uygunluðun bir ön kontrolünün yapýlmasý gereklidir. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Sosis ambalajý bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya yerleþtirilir. Daha sonra baþlýk somunu tabancanýn silindirine vidalanýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere sýkýlan Bostik 2720 MS in yüzeyi hemen nemli spatula, perdahlama tahtasý, derz demiri veya parmakla düzleþtirilmelidir. Daha sonra yapýþkan bant çýkartýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çýkabilir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 1 m deki Sarfiyat 290 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 600 ml sosis / kolide 20 adet (koyu kahverengi hariç). Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. 243

7 2730 MS Hibrid Mastik Bostik 2730 MS çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, MS Polimer bazlý derz dolgu mastiðidir. Alman DIN / 4. bölüm normlarýna göre boyamaya uygundur. Kullanýlacak boya önceden denenmelidir. Yapýlarýn iç ve dýþ bölümlerindeki baðlantý ve genleþme derzleri için uygundur. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Dere ve çatý oluklarýnda, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe ve metal giydirme kaplamalarýnda. Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuþak ve elastik bir özelliðe kavuþur. Çözücü maddelerden arýndýrýlmýþ ve kokusuzdur. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Tek komponentlidir. Üzeri boyanabilir. Kabarcýk oluþumu yoktur. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü vardýr. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Uygulama yapýlacak yüzeyler; temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2730 MS ile DIN / 1. bölüme uygunluk göstermelidir. Örneðin; bitümlü, veya yað içeren ürünler uyumsuzluk gösterir. Plastik maddeler ile olan yapýþma ve uygunluk, konu ile ilgili olarak kontrol edilmelidir. Kaplanmýþ yüzey uygulamalarýnýn (örneðin, hidrofobik cepheler) uygunluðun bir ön kontrolünün yapýlmasý gereklidir. Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuþatýcý maddeden dolayý bir yapýþma kaybý mümkün olabilir. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Sosis ambalajý bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya yerleþtirilir. Daha sonra baþlýk somunu tabancanýn silindirine vidalanýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere sýkýlan Bostik 2730 MS in yüzeyi hemen nemli spatula, perdahlama tahtasý, derz demiri veya parmakla düzleþtirilmelidir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. 244 Baz Sertleþtirme Sistemi Konum Durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme Miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN PY) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam Kürlenme Zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim Kaybý (DIN PY) % 100 de Esneme-Gerilim Deðeri (DIN NWT-1-A2-100) Shore A Sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Orijinal Halini Alabilme Kabiliyeti (DIN EN B-200) Genleþme Oraný (Derz geniþliðine baðlý) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Beyaz, siyah, gri MS Polimer Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 ~ 1 saat ~ 2,5 mm / 24 saat < - %10 Kopmada uzama (2 mm Film) > %450 Hava nemi aracýlýðýyla ~ 0,4 N / mm 2 ~ 25 > %60 %25-40 C ile + 80 C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Derzlerin oluþumunda DIN normu ölçü olarak alýnýr. Üçgen derzlerin kapanmasý gerekmektedir. Polietilen köpükten oluþan ön dolgu profilleri kesin olarak derz tabanýndaki Bostik 2730 MS'in yapýþmasýný önler. Ön dolgu malzemeleri Bostik 2730 MS ile uyumlu olmalýdýr. Primer kullanmadan, örneðin; anodik alüminyum, beton galvanizli çelik saç, sert PVC, polistriol ve makrolon da kullanýlabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði Güvenlik: Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çýkabilir. 290 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 600 ml sosis / kolide 20 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir.

8 2750 MS Elastik Hibrid Yapýþtýrýcý Bostik 2750 MS çok yönlü uygulanabilen tek komponentli hibrid, MS Polimer bazlý yapýþtýrýcýdýr. Alman DIN / 4. bölüm normlarýna göre boyamaya uygundur. Kullanýlacak boya önceden denenmelidir. Karoseri, otomobil, konteyner ve karavan imalatýnda sac birleþim yerlerinde, Havalandýrma kanallarý ve klima imalat ve montajýnda, Her tür sac montaj iþlerinde, ek yerlerinin kapatýlmasýnda ve üst üste binen veya yan yana birleþtirilen saclarda titreþim ve vibrasyonun önlenmesinde. Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik bir özelliðe kavuþur. Çözücü maddelerden arýndýrýlmýþ ve kokusuzdur. Üzeri boyanabilir. Kabarcýk oluþumu yoktur. Çok düþük çekme. Elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü vardýr. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Suya karþý dayanýklýdýr. Astar gerektirmez. (Numune uygulamasý gerekir) Baz Sertleþtirme sistemi Konum durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN PY) Kabuk oluþum süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam kürlenme zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim kaybý (DIN PY) Çekme dayanýmý (2 mm Film) Kopmada uzama (2 mm Film) Shore A sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Orjinal halini alabilme kabiliyeti (DIN EN B-200) Genleþme oraný (Derz geniþliðine baðlý) Isý dayanýmý Çalýþma sýcaklýðý Beyaz, siyah MS Polimer Hava nemi aracýlýðýyla Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 ~ 30 dakika ~ 3 mm / 24 saat < - %3 ~ 2,0 N / mm 2 > %300 ~ 55 > %70 %10-40 C ile + 80 C arasý + 5 C + 40 C arasý Teknik bilgiler + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Plastik maddeler ile olan yapýþma ve uygunluk, konu ile ilgili olarak kontrol edilmelidir. Kaplanmýþ yüzey uygulamalarýnýn (örneðin, hidrofobik cepheler) uygunluðunun bir ön kontrolünün yapýlmasý gereklidir. Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuþatýcý maddeden dolayý bir yapýþma kaybý mümkün olabilir. Doðal ve sentetik taþlarda ön kontrol gerekir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Sosis ambalajý bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya yerleþtirilir. Daha sonra baþlýk somunu tabancanýn silindirine vidalanýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çýkabilir. Sarfiyat: Kullaným miktarý Fuga boyutlarýna göre deðiþir Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 400 gr plastik kartuþ / kolide 25 adet. 600 ml sosis / kolide 20 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Primer kullanmadan örneðin; anodik alüminyum, beton galvanizli çelik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da kullanýlabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2750 MS ile DIN / 1. bölüme uygunluk göstermelidir. Örneðin; bitümlü, veya yað içeren ürünler uyumsuzluk gösterir. 245

9 SuperFix Çok Amaçlý Hibrid Yapýþtýrýcý Bostik SuperFix çözücü içermeyen hibrid, MS Polimer bazlý, elastik montaj yapýþtýrýcýsýdýr. Bostik SuperFix, hem yapýþtýrýcý hem de sýzdýrmazlýk malzemesi olarak kullanýlabilir. Çoðu malzemeye çok iyi yapýþýr ve elastiktir. Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Süpürgeliklerin nokta yapýþtýrmalarýnda, Ahþap, metal ve konteyner konstrüksiyonlarýnýn yapýþtýrmalarýnda. Su altý seramik yapýþtýrma ve derzlemelerinde. (Geçici olarak, birdahaki kontrole kadar en fazla 1 sene) Nemli ve diðer zeminlere çok iyi yapýþma özelliði vardýr. Çözücü içermez. Kalýcý olarak elastiktir. Metallerde korozyona yol açmaz. Ýç mekan ve dýþ mekan kullanýmýna uygundur. Islak zeminlerde, uygulamaya elveriþlidir. Astar gerektirmez. (Numune uygulamasý gerekir) Baz Sertleþtirme sistemi Konum durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN mm) Kabuk oluþum süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam kürlenme zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim kaybý (DIN PY) Çekme dayanýmý (2 mm Film): Kopmada uzama (2 mm Film): Shore A sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Max. hareket kapasitesi (Derz geniþliðine baðlý) Isý dayanýmý Çalýþma sýcaklýðý Beyaz, gri MS Polimer Hava nemi aracýlýðýyla Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 ~ 15 dakika ~ 3 mm / 24 saat < - %3 ~ 2,0 N / mm 2 ~ %400 ~ 55 %15-40 C ile + 80 C arasý + 5 C + 40 C arasý Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Yapýþtýrma durumlarýnda SuperFix'i noktasal ve þerit þeklinde yapýþtýrýlacak yüzeye uygulayýnýz. Malzemeleri mümkün olduðunca çabuk, 20 dakika içinde (sýcaklýða ve neme baðlý olarak) birleþtirin. Malzemelerin istediðiniz þekilde temas ettiðinden emin olduktan sonra, bastýrýn. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. 400 gr plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Teknik bilgiler + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Temiz, kuru, yað ve toz içermemeli. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Derz tasarýmý durumunda, derin derzler önceden köpükle doldurulmalýdýr. 246

10 SuperTrans Þeffaf Hibrid Yapýþtýrýcý Bostik SuperTrans çözücü içermeyen, MS Polimer esaslý, þeffaf renkli, elastik montaj yapýþtýrýcýsýdýr. Bostik SuperTrans hem yapýþtýrýcý hem de sýzdýrmazlýk malzemesi olarak kullanýlabilir. Çoðu malzemeye çok iyi yapýþýr ve elastiktir. Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Montaj yerlerinde, Ahþap, metal gibi yapýþtýrmalarda, Dikkat: Doðaltaþ ve sentetik taþ uygulamalarýnda kullanýma elveriþli deðildir. Çözücü içermez. Kalýcý olarak elastiktir. Ýç ve dýþ mekan kullanýmýna uygun. Astar gerektirmez. (Numune uygulamasý gerekir) Þeffaftýr. Baz Sertleþtirme Sistemi Konum Durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme Miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN mm) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam Kürlenme Zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim Kaybý (DIN PY) Çekme Dayanýmý (2 mm Film): Shore A Sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Maks. Hareket Kapasitesi (Derz geniþliðine baðlý) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Transparan MS Polimer Hava nemi aracýlýðýyla Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,1 gr / cm 3 ~ 15 dakika ~ 3 mm / 24 saat < - %3 ~ 3,5 N / mm 2 Kopmada Uzama (2 mm Film): ~ %400 ~ 45 %15-40 C ile + 80 C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Yapýþtýrma durumlarýnda SuperTrans ý noktasal ve þerit þeklinde yapýþtýrýlacak yüzeye uygulayýnýz. Malzemeleri mümkün olduðunca çabuk, 15 dakika içinde (sýcaklýða ve neme baðlý olarak) birleþtirin. Malzemelerin istediðiniz þekilde temas ettiðinden emin olduktan sonra, bastýrýn. Yapýþma noktasý yaklaþýk 24 saat sonra yük taþýyabilir. Derz tasarýmý durumunda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bitümlü veya yað içeren zemin ve ürünler uyumsuzluk gösterir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. 310 gr plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 4 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Yüzey hafifçe nemli olabilir ama yeterince temiz ve dayanýklý olmalýdýr. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Derz tasarýmý durumunda, kuru ve temiz olup derin derzler önceden köpükle doldurulmalýdýr. 247

11 SuperGrip 5075 Astar 248 Bostik Super Grip 5075, MS Polimer esaslý, mastik tarzýndaki sýzdýrmazlýk maddelerinin, emici ve gözenekli alt yüzeylere (beton, sýva vb) daha iyi yapýþmasý ve mukavemet deðerlerinin artmasý için formülize edilmiþ özel bir üründür. Aþaðýdaki astar uygulama tablosu, kesin uygulama alanlarýný göstermektedir. Emici yüzeylerde, Beton, sýva ve benzeri mineral esaslý yüzeylerde. Sarfiyatý azaltýr. Mukavemeti artýrýr. Malzeme Çelik Parlak Galvanizli Paslanmaz Çelik ST ST Alüminyum Parlak Eloksallanmýþ Toz, boya kaplý Bakýr Fayans Sýrlý Terakota Astarsýz Eternit 5075 Gözenekli Beton 5075 Sýva Klinker / Sert Tuðla Cam Odun Formika Doðal Taþ Suni Taþ PVC Polivinil Kolorür Polikarbonat Kaygan Kumlanmýþ Kerpiç tuðla Doðal DD vernik li vernik, sulu Akril, sulu Alkid, benzin Alkid, terebentin Kalýn filmli, renkli vernik Mermer Diðer taþlar Fiberglas Kompozitli plastik Poliester Epoksi reçinesi ABS Polimer, Akrilonitril Bütadien Stiren Sert Yumuþak Uygunluk Astarsýz Astarsýz Astarsýz Tavsiye edilmez Astarsýz Astarsýz Astarsýz 5075 Astarsýz Astarsýz Astarsýz 5075 Astarsýz Astarsýz Denenmeli Denenmeli Denenmeli Denenmeli Astarsýz Astarsýz Astarsýz 5075 Astarsýz Tavsiye edilmez Astarsýz PMMA (Pleksiglas) Akrilik levha Astarsýz Polistiren Poliolefin (PE, PP) Florlu Polimerler (PTFE, PVDF) Astarsýz Astarsýz Astarsýz Uygulama yapýlacak derz, kuru, temiz, tozdan, yaðdan ve diðer yapýþmayý engelleyici parçacýklardan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Astarý eþit biçimde alt yüzeyin üzerine uygulayýn ve havalandýrýn. Havalandýrmanýn ardýndan seçilen mastiði uygulayýn. Ýþleme ýsýsý: +5 ile +30 C arasýnda olmalýdýr. 1 lt lik teneke kutu.

12 Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum konstruksiyonlarda, Pencere çerçeveleri ve kasa aralýklarýnda, Cam montaj detaylarýnda, Küvet / duvar, lavabo / duvar, evye / tezgah birleþim yerlerinde, Deniz araçlarý, uçak ve otomotiv sanayinde, boya sonrasý su ve hava kaçaklarýný önlemede kullanýlýr. %100 silikondur. Uçucu madde içermez. Kullanýma hazýr tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C de) yaklaþýk 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Sertleþmenin tamamlanmasý ile elde edilen elastik malzeme - 50 C ile C arasýndaki ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez. Antibakteriyeldir. Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuel oil, DOP, Amonyok, vb. etkilenmez. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula veya ýslak sünger ile düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Uygulamanýn, + 5 C'nin üzerinde ve + 40 C'nin altýndaki sýcaklýklarda yapýlmasý tavsiye edilir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white sprit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik asit içermesi nedeni ile sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 * Özel * Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 2,0 Elastikiyet (DIN 53504) ³ %500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (DIN 53505) Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,5 ~ 20 Yoðunluk, gr / cm 3 1,02 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Kürleþme Süresi (20 C 50Rh) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, beyaz, siyah, gri, kahverengi RAL 1013, RAL 1015, RAL 3000, bronz, gümüþ Maks. 25 ~15 dakika 2 ~14 gün - 40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1,5 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Standart ler Özel ler * Þeffaf RAL 1013 beyaz RAL 1015 siyah RAL 3000 gri bronz kahve gümüþ * Burada yer alan renk tonlarý sadece yol gösterici nitelikte olup, orijinal renk ile birebir uyuþma garanti edilemez. 249

13 Construction Ýnþaat Silikonu Bostik Construction, alkoksi esaslý, içte ve dýþta çok amaçlý kullaným için uygun, nötral karakterde bir silikondur. Daha çok inþaat þektöründe fuga sýzdýrmazlýk malzemesi olarak kullanýlýr. Doðrama, sýhhi tesisat, banyo, mutfak, evye, vb. izolasyonunda, Taban, duvar, tavan birleþim yerlerinde, Her türlü fuga, derz izolasyonunda, Duþakabin imalat ve montajýnda, Giydirme cephelerde ve silikon cephelerde, dolgu malzemesi olarak kullanýlýr. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Solvent içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak.1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Antibakteriyeldir. * 1.Grup Özel 2.Grup Özel Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 1,0 Elastikiyet % (DIN 53504) (Þeffaf) ³ 450 Elastikiyet % (DIN 53504) (Dolgulu) ³ 350 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (DIN 53505) (Þeffaf) Shore A Sertliði (DIN 53505) (Dolgulu) Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Sertleþme Süresi (mm / gün) Isý Dayanýmý Seffaf, beyaz, siyah, gri, kahverengi ³ 0, Yoðunluk, gr / cm 3 (Þeffaf) 1,00 ± 0,02 Yoðunluk, gr / cm 3 (Dolgulu) 1,35 ± 0,02 Çalýþma Sýcaklýðý * * RAL 1013, naturel eloksal, gümüþ, bronz, altýn meþe RAL 1000, RAL 1015, RAL 1019 RAL 2004, RAL 3000, RAL 3003, RAL 3011, RAL 5002, RAL 6005, RAL 6013, RAL 7037, RAL 8001 RAL 8007, RAL 9001, RAL 9010 Teknik bilgiler + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi 25 ~ C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. * Standart ler 1. Grup Özel ler 2. Grup Özel ler ** Þeffaf RAL 1013 RAL 1000 beyaz naturel eloksal RAL 1015 siyah gümüþ RAL 1019 gri bronz RAL 2004 kahve altýn meþe RAL Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. 2. Grup özel renklerin minimum sipariþ adedi 300 adet olup, teslim süresi iki haftadýr. * Burada yer alan renk tonlarý sadece yol gösterici nitelikte olup, orijinal renk ile birebir uyuþma garanti edilemez. ** RAL 3003 RAL 7037 RAL 3011 RAL 8001 RAL 5002 RAL 8007 RAL 6005 RAL 9001 RAL 6013 RAL 9010

14 1200 C Yüksek Isýya Dayanýklý Silikon Bostik 1200 C, sodyum silikat esaslý, hava ile sertleþen, yüksek ýsýya dayanýklý bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Devamlý yüksek sýcaklýða maruz kalan yerlerde, Þömine, fýrýn veya ýsýya dayanýklý seramik ve taþlarýn montajýnda, Isý geçiþini azaltmak amacýyla farklý yapý malzemeleri arasýnda, Yangýn dayanýmýnýn arandýðý kýsýmlarda, Seyreltik asidik ve bazik ortamlarda, Elektrikli ýsýtma cihazlarýnda, Sýcak hava kanallarýnda, sac ek yerlerinde sýzdýrmazlýk malzemesi ve vibrasyon emici olarak, Elektrik ve elektronik devrelerin sýcaklýk ve nemden korunmasýnda izolasyon malzemesi ve yapýþtýrýcý olarak. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Bostik 1200 C yüksek sýcaklýða dayanýklý bir malzemedir. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (+20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Boya tutmaz. Yoðunluk, gr / cm 3 1,95 ± 0,01 Sertleþme Süresi (mm / gün) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Siyah Katý Madde Miktarý (%) 80 Yüzey Kuruma (dakika) 10 Tam Kuruma Süresi (saat) Ortalama 2 Geçici olarak 1200 C + 15 C ile + 40 C arasý Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Sirke asidi içermesi nedeniyle sertleþmeden önce, göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Uygulama yapýlacak derzin boyutuna göre deðiþkendir. 290 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzey hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz

15 ForeverSaniter Uzun Ömürlü Hijyenik Silikon Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen asetik karakterde, küf ve bakteri oluþumunu önleyen, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, kullanýma hazýr özel hijyenik silikondur. Küvet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birleþim yerlerinde, Banyo, WC gibi ýslak hacimlerde, Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleþim yerlerinde, Uzun süreli rengini muhafaza eder Sararma yapmaz Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (+20 C de) yaklaþýk 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Sertleþmenin tamamlanmasý ile elde edilen elastik malzeme -50 C ile +200 C arasýndaki ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Kopma kuvveti Mpa Elastikiyet % (DIN 53504) elastikiyet modülü %100 uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A sertliði (DIN 53505) Yoðunluk (gr / cm 3 ) (Þeffaf) Fugadaki genleþme oraný (%) Yüzey kuruma (dakika) Sertleþme süresi (mm / gün) Kürleþme süresi (20 C 50 Rh) Isý dayanýmý Þeffaf, beyaz ³ 2,0 ³ 500 ³ 0,5 ³ 20 1,00 ± 0,01 Max gün -40 C ile +180 C arasý Kimyasal Maddelere Dayaným: Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok, v.d. etkilenmez. Teknik bilgiler + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Uygulamanýn, +5 C'nin üzerinde ve +40 C'nin altýndaki sýcaklýklarda yapýlmasý tavsiye edilir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik Asit içermesi nedeniyle sertleþmeden önce, göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat Gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 252

16 1 Hour Shower Hýzlý Kuruyan Hijyenik Silikon Bostik 1 Hour Shower, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen asetik karakterde, küf ve bakteri oluþumunu önleyen, hýzlý kuruyan (1 saat) özel hijyenik silikondur. Küvet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birleþim yerlerinde, Banyo, WC gibi ýslak hacimlerde, Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleþim yerlerinde, Hýzlý kurur. 1 saat sonra uygulama alanýný kullanma imkaný saðlar. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (+20 C de) yaklaþýk 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Sertleþmenin tamamlanmasý ile elde edilen elastik malzeme -50 C ile +200 C arasýndaki ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Kopma kuvveti Mpa Elastikiyet % (DIN 53504) elastikiyet modülü %100 uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A sertliði (DIN 53505) Yoðunluk (gr / cm 3 ) (Þeffaf) Fugadaki genleþme oraný (%) Yüzey kuruma (dakika) Sertleþme süresi (mm / gün) Kürleþme süresi (20 C 50 Rh) Isý dayanýmý Þeffaf, beyaz ³ 2,0 ³ 400 ³ 0,5 ³ 20 1,00 ± 0,01 Max gün -40 C ile +180 C arasý Kimyasal Maddelere Dayaným: Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok, v.d. etkilenmez. Teknik bilgiler + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Uygulamanýn, +5 C'nin üzerinde ve +40 C'nin altýndaki sýcaklýklarda yapýlmasý tavsiye edilir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik Asit içermesi nedeniyle sertleþmeden önce, göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat Gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir

17 Aquarium Akvaryum Silikonu Bostik Aquarium, polisiloksan esaslý, hava ile sertleþen asetik bir yapýþtýrýcýdýr. Cam montaj detaylarýnda, vitrin vb. tatbikatlarda, Her türlü akvaryum imalatýnda güvenle kullanýlýr. Balýklar için zararsýzdýr. Solvent içermez. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, benzin, fuel oil, DOP, amonyak, sirke, %20 sodalý su, vb. etkilenmez. Uzun süreli temasta þiþme yaparsa da, kuruyunca eski haline döner. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 2,0 Elastikiyet (DIN 53504) ³ 450 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa Shore A Sertliði Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,5 ~ 20 Yoðunluk, gr / cm 1,00 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, siyah ~ 25 ~ 10 Ortalama 2-40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik içermesi nedeni ile sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat Gr / m , , ,40 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1,5 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 254

18 Çekomastik 801 Asetik Silikon Çekomastik 801 Asetik Silikon, polisiloksan esaslý, hava ile sertleþen asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum konstruktsiyonlarda, Pencere çerçeveleri ve kasa aralýklarýnda, Cam montaj detaylarýnda, akvaryum, vitrin vb. tatbikatlarda, Küvet / duvar, evye / tezgah birleþim yerlerinde, Duþakabin montaj ve imalatýnda, Buzdolaplarýnda, kurutma dolaplarýnda vb. Özel bez conta hazýrlamada, Deniz araçlarý, uçak ve otomotiv sanayinde, boya sonrasý su ve hava kaçaklarýný önlemede, Soðuk hava deposu izolasyonunda, Motorlu araçlarýn arka stop lambalarý, ön far camlarýnýn deðiþtirilmesi halinde, sýzdýrmazlýðý temin edici conta olarak. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, benzin, fuel oil, DOP, amonyak, sirke, %20 sodalý su, vb. etkilenmez. Uzun süreli temasta þiþme yaparsa da, kuruyunca eski haline döner. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 1,0 Elastikiyet % (DIN 53504) ³ 500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa Shore A Sertliði Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,2 ~ 20 Yoðunluk, gr / cm 3 ~ 0,95 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, beyaz, siyah, gri, kahverengi Ortalama Ortalama 2-40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik asit içermesi nedeni ile sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 1 m deki Sarfiyat 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 50 gr alüminyum tüp / kolide 30 adet (sadece þeffaf). Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 310 ml lik için 8 koli, 50 gr lýk için 10 koli olarak istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1.5 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. 255

19 Çekomastik 802 Nötral Silikon Çekomastik 802 Nötral Silikon, polisiloksan esaslý, içte ve dýþta çok amaçlý kullaným için uygun, nötral karakterde bir polimerdir. Otomotiv sektöründe sac birleþim yerlerinde, Beyaz eþya montajýnda izolatör olarak, Buharlý ütüde su sýzdýrmazlýk maddesi olarak kullanýlýr. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Solvent içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Uzun süreli temasta þiþme yapsa bile, kuruyunca eski haline döner. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 1,5 Elastikiyet % (DIN 53504) ³ 500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (Þeffaf) (DIN 53505) Shore A Sertliði (li) ³ Yoðunluk, gr / cm 3 (Þeffaf) 1,00 ± 0,02 Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,3 ³ Yoðunluk, gr / cm 3 (li) 1,35 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, beyaz, siyah, gri Ortalama Ortalama 2-40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 256

20 Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon, polisiloksan esaslý, hava ile sertleþen, asetat sistem, kýrmýzý renkli, ýsýya dayanýklý bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon þeffaf ve renkli silikonlardan daha aðýr þartlara dayanýklýdýr. Devamlý yüksek sýcaklýða maruz kalan yerlerde, Patlarlý motorlarda yað sýzmasýný önleyici sývý conta olarak, Devamlý makina ve motor yaðlarý ile temas eden yerlerde, motor kapaklarýnda, Seyreltik asidik ve bazik ortamlarda, Buhar tesisatlarýnda flans contasý olarak, Sýcak su ve buharla temas eden yerlerde, Elektrikli ýsýtma cihazlarýnda yapýþtýrýcý ve izolatör olarak, Sýcak hava kanallarýnda, sac ek yerlerinde sýzdýrmazlýk malzemesi ve vibrasyon emici olarak, Elektrik ve elektronik devrelerin sýcaklýk ve nemden korunmasýnda izolasyon malzemesi ve yapýþtýrýcý olarak. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon sýcaklýða dayanýklý bir malzemedir. Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Boya tutmaz. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) > 2,0 Elastikiyet (DIN 53504) %500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (DIN 53505) Yüzey Kuruma (dakika) Sertleþme Süresi (mm / gün) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Kýrmýzý ³ 0,5 ³ ± 5 Ortalama 2 Sürekli olarak 200 C Geçici olarak 300 C + 5 C ile + 40 C arasý Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik asit içermesi nedeniyle, sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,40 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 257

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir Poliüretan Köpükler Kalıcı Çözümler Üretir KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR 805 ÇOK AMAÇLI PU KÖPÜK 805P PROFESYONEL PU KÖPÜK 9 metre

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

WHITEGOLD TEMÝZLÝK KÝMYALARI 4 IRON STONE / Astar Cila Tüm Butcher's cilalarý için bütünleþme ve alt kaplama kolay kullanýmlý, paspas izi býrakmaz, anýnda saðlam, zor yüzeyleri düzleþtirir ve mükemmel

Detaylı

Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası

Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası SU YALITIM ÜRÜNLERİ ISONEM HYBRID...002 Yeni Nesil Yalıtım ve Zemin Kaplaması ISONEM MS POLYMER...003 MS Polymer ISONEM SB SÜPER BİLEŞEN...004

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ Stronger Bonds, Better Life Stronger Bonds, Better Life ÜRÜN GRUPLARI SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ DEKORATİF YAPIŞTIRICILAR SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ENERJİ TASARRUF

Detaylı

EKİM 2013 FİYAT LİSTESİ Stronger Bonds, Better Life Stronger Bonds, Better Life ÜRÜN GRUPLARI SU YALITIM TEKNOLOJİLERİ ZEMİN TEKNOLOJİLERİ DEKORATİF YAPIŞTIRICILAR SERAMİK YAPIŞTIRICILARI ENERJİ TASARRUF

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER RESMİ TANIMI MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER MAXTQWE MAXTQBK MAXIMUM TORQUE (YÜKSEK İLK KAPMA ÖZELLİKLİ ÇOK GÜÇLÜ GELECEK NESİL HİBRİT YAPIŞTIRICI) 300 ml BEYAZ 300ml SİYAH 23,16 TL 23,16

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları Teknik Araç Kimyasalları Araç Temizleme ve Bakım Cam Yapışıtırıcıları ve Aksesuarları Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları...............................

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı