Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik 803 Çekomastik 805 Çekomastik 806 Çekomastik 809 Çekomastik 888 AKRÝLÝKLER Çekomastik 602 Çekomastik 610 Çekomastik 666 Çekomastik 677 YAPIÞTIRICILAR EPDM Fix WetFix UltraFix MirrorFix Evo-Stik Impact Sprey Yapýþtýrýcý Evo-Stik Liquid Nails Marine Fix Wood Fix PVC Fix GM Fix Hot Fix ButylCord Black 450 ButylCord White 6000 Çekomastik Çeko Rapid 315 Çeko Bond Çekomastik 333 PE Çekomastik 345 EA PU MASTÝK PU Seal PU KÖPÜKLER ValFoam InsuFoam PuFoam GunFoam Çekomastik 760 RemoFoam YANGIN GRUBU Fireseal Intucrylic FR909 MS FR Expanding Foam Intustrip Fire Cement Hibrid Mastik Hibrid Mastik Elastik Hibrid Yapýþtýrýcý Çok Amaçlý Hibrid Yapýþtýrýcý Þeffaf Hibrid Yapýþtýrýcý Astar Genel Amaçlý Silikon Ýnþaat Silikonu Yüksek Isýya Dayanýklý Silikon Uzun Ömürlü Hijyenik Silikon Hýzlý Kuruyan Hijyenik Silikon Akvaryum Silikonu Asetik Silikon Nötral Silikon Isýya Dayanýklý Silikon Oto Sývý Conta Mermer Silikonu Sývý Conta Ayna Silikonu Üniversal Silikon Akrilik Mastik Üniversal Tüp Montaj Mastiði Silikonize Akrilik Mastik EPDM Yapýþtýrýcýsý Nemli Yüzey / Islak Zemin Yapýþtýrýcýsý Ultra Güçlü Hibrid Yapýþtýrýcý Ayna Montaj Yapýþtýrýcýsý Kullanýma Hazýr Sprey Yapýþtýrýcý Sývý Çivi - Montaj Yapýþtýrýcýsý Deniz Tutkalý Ahþap Yapýþtýrma Kiti Sert PVC Yapýþtýrýcýsý Granit Mermer Yapýþtýrýcýsý Mum Tutkal Butil Kauçuk Macun Butil Kauçuk Macun Butil Sývý Macun Hýzlý Yapýþtýrýcý Epoksi Yapýþtýrýcý Polyester Esaslý Kimyasal Dübel Epoksi Akrilat Esaslý Kimyasal Dübel Poliüretan Mastik Valfli PU Köpük Mantolama Köpüðü PU Köpük Tabancalý PU Köpük PU Köpük PU Köpük Temizleyicisi Yangýna Dayanýklý Silikon Mastik Yangýna Dayanýklý Akrilik Mastik Yangýna Dayanýklý Hibrid Mastik Yangýna Dayanýklý PU Köpük (B1) Yangýna Dayanýklý Butil Bant Yangýna Dayanýklý Kullanýma Hazýr Çimento Harcý SAYFA NO

3 ÜRÜNLER 2720 MS 2730 MS Taným Hibrid Mastik Hibrid Mastik Kullanýldýðý Yerler Özellikle yüksek yapýlar ve yapýlardaki tüm iç ve dýþ bölümlerindeki dilatasyon derzleri için uygundur. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Dere ve çatý oluklarýnda, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe, skylight ve metal giydirme kaplamalarýnda. Gýda ile temas eden derzlerde. Yapýlarýn iç ve dýþ bölümlerindeki baðlantý ve genleþme derzleri için uygundur. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Dere ve çatý oluklarýnda, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe ve metal giydirme kaplamalarýnda. Özellikler Alman DIN normlarýna göre kontrol edilmiþtir. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Üzeri boyanabilir. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Üzeri boyanabilir. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Beyaz, siyah, gri, koyu kahverengi Beyaz, siyah, gri Baz MS Polimer MS Polimer TEKNÝK VERÝLER Yoðunluk (DIN PY) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C/%50 r.f.) Kürlenme Zamaný (+23 C/%50 r.f.) 1,5 gr / cm 3 1,5 gr / cm 3 2 ~ 3 saat ~ 1 saat ~ 2 mm / 24 saat ~ 2,5 mm / 24 saat Hacim Kaybý (DIN PY) < - % 3 < - %10 Shore A sertliði ~ 25 ~ 25 Ambalaj 290 ml kartuþ / kolide 25 adet 600 ml sosis / kolide 20 adet 290 ml kartuþ / kolide 25 adet 600 ml sosis / kolide 20 adet 240

4 2750 MS SuperFix SuperTrans Elastik Hibrid Yapýþtýrýcý Çok Amaçlý Hibrid Yapýþtýrýcý Þeffaf Hibrid Yapýþtýrýcý Ýçeride ve dýþarýda elastik yapýþtýrýcý olarak Ahþap ve metal montajýnda Panel ve doðrama montajýnda ve yapýþtýrýlmasýnda Beton, ahþap, sýva, metal, tuðla vb. alt zeminlere malzemelerin montajýnda ve yapýþtýrýlmasýnda Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Bitüm ve EPDM folyolarýn yapýþtýrmalarýnda, Süpürgeliklerin nokta yapýþtýrmalarýnda, Ahþap, metal ve konteyner konstrüksiyonlarýnýn yapýþtýrmalarýnda, Havuzlarda seramik montajýnda. Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Montaj yerlerinde, Ahþap, metal, taþ, beton gibi yapýþtýrma ve derzlemelerde. Üzeri boyanabilir. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Astar gerektirmez. Suya karþý dayanýklýdýr. Nemli ve diðer zeminlere çok iyi yapýþma ve sýzdýrmazlýk özelliðine sahip. Çok güçlü yapýþtýrýcý. Kalýcý olarak elastiktir. Metallerde korozyona yol açmaz. Islak zeminlerde. uygulamaya elveriþlidir. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Astar gerektirmez. Antibakteriyeldir. Çok iyi yapýþma ve sýzdýrmazlýk özelliðine sahiptir. Çok güçlü yapýþtýrýcýdýr. Kalýcý olarak elastiktir. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Kokusuzdur. Astar gerektirmez. Þeffaftýr. Beyaz, siyah Beyaz, gri Transparan MS Polimer MS Polimer MS Polimer 1,5 gr / cm 3 1,5 gr / cm 3 1,1 gr / cm 3 ~ 30 dakika ~ 15 dakika ~ 15 dakika ~ 3 mm / 24 saat ~ 3 mm / 24 saat ~ 3 mm / 24 saat < - % 3 < - % 3 < - % 3 ~ 55 ~ 55 ~ gr kartuþ / kolide 25 adet 600 ml sosis / kolide 20 adet 400 gr kartuþ / kolide 25 adet 310 gr kartuþ / kolide 25 adet 241

5 MS Polimer Teknolojisi nedir? MS Polimer Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon, izosiyanat ve bitüm içermeyen yeni jenerasyon yapýþtýrýcý, yalýtým ve derz dolgu malzemesidir. Tüketicilerin, her geçen gün artan daha güvenli çalýþma ortamý ve çevre þartlarý ihtiyaçlarýný uyumlu bir bütünlük içerisinde karþýlar. Kullaným Alanlarý: Montaj yapýþtýrýcýlarýnda Sýzdýrmazlýklarda Derz dolgu ve fugalarda Cephe panel kaplamalarda Saniter fugalarda Yüksek yapý derzlerinde Dekoratif derz dolgularýnda Parke yapýþtýrýcýlarýnda Parke fugalarýnda Universal yalýtýmda Düz çatýlarda Özellikleri: Çözücü içermez Solvent içermez Ýzosiyanat içermez Silikon içermez Bitüm içermez Düþük emüsyonlu Nötral karakterde Düþük büzüþme özellikli Kullaným Avantajlarý: Yüksek yapýþma özelliðine sahiptir. Ýç ve dýþ kullanýma uygundur. Kimyasallara karþý dayanýklýdýr. Boyanabilme özelliðine sahiptir. MS Polimer bazlý ürünler, kendi benzersiz kimyasal yapýsý ve kürleþme mekanizmasý ile diðer yapýþtýrýcý ve derz dolgu malzemelerinden tamamýyla farklýdýr. MS Polimer ler, Poliüretan ve Silikonun güçlü özelliklerinin birleþtiði, tek komponentli ürünlerdir.

6 2720 MS Hibrid Mastik Bostik 2720 MS, çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, MS Polimer bazlý derz dolgu mastiðidir. Alman DIN F normlarýna göre polimer enstitüsü tarafýndan kontrol edilmiþtir. DIN / 4. bölüm normlarýna göre boyamaya uygundur. Kullanýlacak boya önceden denenmelidir. Özellikle yüksek yapýlar ve yapýdaki tüm iç ve dýþ dilatasyon derzlerinin yalýtýmýnda kullanýlýr. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe, skylight ve metal giydirme kaplamalarýnda, Gýda ile temas eden derzlerde. Su geçirmezdir ve hava nemiyle birlikte yumuþak ve elastik bir özelliðe kavuþur. Hava koþullarýndan ve genleþme hareketlerinden etkilenmez. Çözücü maddelerden arýndýrýlmýþ ve kokusuzdur. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Tek komponentlidir. Üzeri boyanabilir. Kabarcýk oluþumu yoktur. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Baz Sertleþtirme Sistemi Konum Durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme Miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN PY) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C / %50 r.f.) Kürlenme Zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim Kaybý (DIN PY) % 100 de Esneme-Gerilim Deðeri (DIN NWT-1-A2-100) Shore A Sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C /% 50 r.f.) Orjinal Halini Alabilme Kabiliyeti (DIN EN B-200) Genleþme Oraný (Derz geniþliðine baðlý) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Beyaz, siyah, gri, koyu kahverengi MS Polimer < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 2 ~ 3 saat ~ 2 mm / 24 saat < - % 3 Kopmada uzama (2 mm Film) > %450 Hava nemi aracýlýðýyla 0,3 ~ 0,4 N / mm 2 ~ 25 > %70 %25-40 C ile + 80 C arasý + 5 C + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Derzlerin oluþumunda DIN normu ölçü olarak alýnýr. Üçgen derzlerin kapanmasý gerekmektedir. Polietilen köpükten oluþan ön dolgu profilleri kesin olarak derz tabanýndaki Bostik 2720 MS'in yapýþmasýný önler. Ön dolgu malzemeleri Bostik 2720 MS ile uyumlu olmalýdýr. Primer kullanmadan, örneðin; anodik alüminyum, beton galvanizli çelik saç, sert PVC, polistriol ve makrolon da kullanýlabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir, 2 kez de olabilir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2720 MS ile DIN / 1. bölüme uygunluk göstermelidir. Örneðin; bitümlü, veya yað içeren ürünler uyumsuzluk gösterir. Plastik ve akrilik kaplama ile olan yapýþma ve uygunluk, konu ile ilgili olarak kontrol edilmelidir. Kaplanmýþ yüzey uygulamalarýnýn (örneðin, hidrofobik cepheler) uygunluðun bir ön kontrolünün yapýlmasý gereklidir. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Sosis ambalajý bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya yerleþtirilir. Daha sonra baþlýk somunu tabancanýn silindirine vidalanýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere sýkýlan Bostik 2720 MS in yüzeyi hemen nemli spatula, perdahlama tahtasý, derz demiri veya parmakla düzleþtirilmelidir. Daha sonra yapýþkan bant çýkartýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çýkabilir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 1 m deki Sarfiyat 290 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 600 ml sosis / kolide 20 adet (koyu kahverengi hariç). Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. 243

7 2730 MS Hibrid Mastik Bostik 2730 MS çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, MS Polimer bazlý derz dolgu mastiðidir. Alman DIN / 4. bölüm normlarýna göre boyamaya uygundur. Kullanýlacak boya önceden denenmelidir. Yapýlarýn iç ve dýþ bölümlerindeki baðlantý ve genleþme derzleri için uygundur. Tüm yapý alanlarýnda, örneðin; pencere, kapý ve çatý bölümlerinde, Dere ve çatý oluklarýnda, Ahþap ve metal yapýlarýn derzlerinde, Prefabrik elemanlarýn birleþim detaylarýnda, Cephe ve metal giydirme kaplamalarýnda. Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuþak ve elastik bir özelliðe kavuþur. Çözücü maddelerden arýndýrýlmýþ ve kokusuzdur. Çok iyi UV dayanýklýlýðý vardýr. Tek komponentlidir. Üzeri boyanabilir. Kabarcýk oluþumu yoktur. Çok düþük çekme. Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü vardýr. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Uygulama yapýlacak yüzeyler; temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2730 MS ile DIN / 1. bölüme uygunluk göstermelidir. Örneðin; bitümlü, veya yað içeren ürünler uyumsuzluk gösterir. Plastik maddeler ile olan yapýþma ve uygunluk, konu ile ilgili olarak kontrol edilmelidir. Kaplanmýþ yüzey uygulamalarýnýn (örneðin, hidrofobik cepheler) uygunluðun bir ön kontrolünün yapýlmasý gereklidir. Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuþatýcý maddeden dolayý bir yapýþma kaybý mümkün olabilir. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Sosis ambalajý bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya yerleþtirilir. Daha sonra baþlýk somunu tabancanýn silindirine vidalanýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere sýkýlan Bostik 2730 MS in yüzeyi hemen nemli spatula, perdahlama tahtasý, derz demiri veya parmakla düzleþtirilmelidir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. 244 Baz Sertleþtirme Sistemi Konum Durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme Miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN PY) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam Kürlenme Zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim Kaybý (DIN PY) % 100 de Esneme-Gerilim Deðeri (DIN NWT-1-A2-100) Shore A Sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Orijinal Halini Alabilme Kabiliyeti (DIN EN B-200) Genleþme Oraný (Derz geniþliðine baðlý) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Beyaz, siyah, gri MS Polimer Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 ~ 1 saat ~ 2,5 mm / 24 saat < - %10 Kopmada uzama (2 mm Film) > %450 Hava nemi aracýlýðýyla ~ 0,4 N / mm 2 ~ 25 > %60 %25-40 C ile + 80 C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Derzlerin oluþumunda DIN normu ölçü olarak alýnýr. Üçgen derzlerin kapanmasý gerekmektedir. Polietilen köpükten oluþan ön dolgu profilleri kesin olarak derz tabanýndaki Bostik 2730 MS'in yapýþmasýný önler. Ön dolgu malzemeleri Bostik 2730 MS ile uyumlu olmalýdýr. Primer kullanmadan, örneðin; anodik alüminyum, beton galvanizli çelik saç, sert PVC, polistriol ve makrolon da kullanýlabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði Güvenlik: Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çýkabilir. 290 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 600 ml sosis / kolide 20 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir.

8 2750 MS Elastik Hibrid Yapýþtýrýcý Bostik 2750 MS çok yönlü uygulanabilen tek komponentli hibrid, MS Polimer bazlý yapýþtýrýcýdýr. Alman DIN / 4. bölüm normlarýna göre boyamaya uygundur. Kullanýlacak boya önceden denenmelidir. Karoseri, otomobil, konteyner ve karavan imalatýnda sac birleþim yerlerinde, Havalandýrma kanallarý ve klima imalat ve montajýnda, Her tür sac montaj iþlerinde, ek yerlerinin kapatýlmasýnda ve üst üste binen veya yan yana birleþtirilen saclarda titreþim ve vibrasyonun önlenmesinde. Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik bir özelliðe kavuþur. Çözücü maddelerden arýndýrýlmýþ ve kokusuzdur. Üzeri boyanabilir. Kabarcýk oluþumu yoktur. Çok düþük çekme. Elastikiyet ve çok iyi yapýþma gücü vardýr. Solvent, silikon ve izosiyanat içermez. Suya karþý dayanýklýdýr. Astar gerektirmez. (Numune uygulamasý gerekir) Baz Sertleþtirme sistemi Konum durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN PY) Kabuk oluþum süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam kürlenme zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim kaybý (DIN PY) Çekme dayanýmý (2 mm Film) Kopmada uzama (2 mm Film) Shore A sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Orjinal halini alabilme kabiliyeti (DIN EN B-200) Genleþme oraný (Derz geniþliðine baðlý) Isý dayanýmý Çalýþma sýcaklýðý Beyaz, siyah MS Polimer Hava nemi aracýlýðýyla Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 ~ 30 dakika ~ 3 mm / 24 saat < - %3 ~ 2,0 N / mm 2 > %300 ~ 55 > %70 %10-40 C ile + 80 C arasý + 5 C + 40 C arasý Teknik bilgiler + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir. Plastik maddeler ile olan yapýþma ve uygunluk, konu ile ilgili olarak kontrol edilmelidir. Kaplanmýþ yüzey uygulamalarýnýn (örneðin, hidrofobik cepheler) uygunluðunun bir ön kontrolünün yapýlmasý gereklidir. Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuþatýcý maddeden dolayý bir yapýþma kaybý mümkün olabilir. Doðal ve sentetik taþlarda ön kontrol gerekir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Sosis ambalajý bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya yerleþtirilir. Daha sonra baþlýk somunu tabancanýn silindirine vidalanýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çýkabilir. Sarfiyat: Kullaným miktarý Fuga boyutlarýna göre deðiþir Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 400 gr plastik kartuþ / kolide 25 adet. 600 ml sosis / kolide 20 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Primer kullanmadan örneðin; anodik alüminyum, beton galvanizli çelik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da kullanýlabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2750 MS ile DIN / 1. bölüme uygunluk göstermelidir. Örneðin; bitümlü, veya yað içeren ürünler uyumsuzluk gösterir. 245

9 SuperFix Çok Amaçlý Hibrid Yapýþtýrýcý Bostik SuperFix çözücü içermeyen hibrid, MS Polimer bazlý, elastik montaj yapýþtýrýcýsýdýr. Bostik SuperFix, hem yapýþtýrýcý hem de sýzdýrmazlýk malzemesi olarak kullanýlabilir. Çoðu malzemeye çok iyi yapýþýr ve elastiktir. Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Süpürgeliklerin nokta yapýþtýrmalarýnda, Ahþap, metal ve konteyner konstrüksiyonlarýnýn yapýþtýrmalarýnda. Su altý seramik yapýþtýrma ve derzlemelerinde. (Geçici olarak, birdahaki kontrole kadar en fazla 1 sene) Nemli ve diðer zeminlere çok iyi yapýþma özelliði vardýr. Çözücü içermez. Kalýcý olarak elastiktir. Metallerde korozyona yol açmaz. Ýç mekan ve dýþ mekan kullanýmýna uygundur. Islak zeminlerde, uygulamaya elveriþlidir. Astar gerektirmez. (Numune uygulamasý gerekir) Baz Sertleþtirme sistemi Konum durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN mm) Kabuk oluþum süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam kürlenme zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim kaybý (DIN PY) Çekme dayanýmý (2 mm Film): Kopmada uzama (2 mm Film): Shore A sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Max. hareket kapasitesi (Derz geniþliðine baðlý) Isý dayanýmý Çalýþma sýcaklýðý Beyaz, gri MS Polimer Hava nemi aracýlýðýyla Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,5 gr / cm 3 ~ 15 dakika ~ 3 mm / 24 saat < - %3 ~ 2,0 N / mm 2 ~ %400 ~ 55 %15-40 C ile + 80 C arasý + 5 C + 40 C arasý Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Yapýþtýrma durumlarýnda SuperFix'i noktasal ve þerit þeklinde yapýþtýrýlacak yüzeye uygulayýnýz. Malzemeleri mümkün olduðunca çabuk, 20 dakika içinde (sýcaklýða ve neme baðlý olarak) birleþtirin. Malzemelerin istediðiniz þekilde temas ettiðinden emin olduktan sonra, bastýrýn. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. 400 gr plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Teknik bilgiler + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Temiz, kuru, yað ve toz içermemeli. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Derz tasarýmý durumunda, derin derzler önceden köpükle doldurulmalýdýr. 246

10 SuperTrans Þeffaf Hibrid Yapýþtýrýcý Bostik SuperTrans çözücü içermeyen, MS Polimer esaslý, þeffaf renkli, elastik montaj yapýþtýrýcýsýdýr. Bostik SuperTrans hem yapýþtýrýcý hem de sýzdýrmazlýk malzemesi olarak kullanýlabilir. Çoðu malzemeye çok iyi yapýþýr ve elastiktir. Hem iç hem de dýþ mekanlarda, Montaj yerlerinde, Ahþap, metal gibi yapýþtýrmalarda, Dikkat: Doðaltaþ ve sentetik taþ uygulamalarýnda kullanýma elveriþli deðildir. Çözücü içermez. Kalýcý olarak elastiktir. Ýç ve dýþ mekan kullanýmýna uygun. Astar gerektirmez. (Numune uygulamasý gerekir) Þeffaftýr. Baz Sertleþtirme Sistemi Konum Durumu (DIN ST-U-26-23) Püskürtme Miktarý (DIN mm) Yoðunluk (DIN mm) Kabuk Oluþum Süresi (+23 C / %50 r.f.) Tam Kürlenme Zamaný (+23 C / %50 r.f.) Hacim Kaybý (DIN PY) Çekme Dayanýmý (2 mm Film): Shore A Sertliði (DIN 53505, 4 hafta 23 C / %50 r.f.) Maks. Hareket Kapasitesi (Derz geniþliðine baðlý) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Transparan MS Polimer Hava nemi aracýlýðýyla Saðlam konumda < 2 mm > 100 gr / dakika 1,1 gr / cm 3 ~ 15 dakika ~ 3 mm / 24 saat < - %3 ~ 3,5 N / mm 2 Kopmada Uzama (2 mm Film): ~ %400 ~ 45 %15-40 C ile + 80 C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 23 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Yapýþtýrma durumlarýnda SuperTrans ý noktasal ve þerit þeklinde yapýþtýrýlacak yüzeye uygulayýnýz. Malzemeleri mümkün olduðunca çabuk, 15 dakika içinde (sýcaklýða ve neme baðlý olarak) birleþtirin. Malzemelerin istediðiniz þekilde temas ettiðinden emin olduktan sonra, bastýrýn. Yapýþma noktasý yaklaþýk 24 saat sonra yük taþýyabilir. Derz tasarýmý durumunda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Bitümlü veya yað içeren zemin ve ürünler uyumsuzluk gösterir. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. 310 gr plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 4 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Yüzey hafifçe nemli olabilir ama yeterince temiz ve dayanýklý olmalýdýr. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir. Derz tasarýmý durumunda, kuru ve temiz olup derin derzler önceden köpükle doldurulmalýdýr. 247

11 SuperGrip 5075 Astar 248 Bostik Super Grip 5075, MS Polimer esaslý, mastik tarzýndaki sýzdýrmazlýk maddelerinin, emici ve gözenekli alt yüzeylere (beton, sýva vb) daha iyi yapýþmasý ve mukavemet deðerlerinin artmasý için formülize edilmiþ özel bir üründür. Aþaðýdaki astar uygulama tablosu, kesin uygulama alanlarýný göstermektedir. Emici yüzeylerde, Beton, sýva ve benzeri mineral esaslý yüzeylerde. Sarfiyatý azaltýr. Mukavemeti artýrýr. Malzeme Çelik Parlak Galvanizli Paslanmaz Çelik ST ST Alüminyum Parlak Eloksallanmýþ Toz, boya kaplý Bakýr Fayans Sýrlý Terakota Astarsýz Eternit 5075 Gözenekli Beton 5075 Sýva Klinker / Sert Tuðla Cam Odun Formika Doðal Taþ Suni Taþ PVC Polivinil Kolorür Polikarbonat Kaygan Kumlanmýþ Kerpiç tuðla Doðal DD vernik li vernik, sulu Akril, sulu Alkid, benzin Alkid, terebentin Kalýn filmli, renkli vernik Mermer Diðer taþlar Fiberglas Kompozitli plastik Poliester Epoksi reçinesi ABS Polimer, Akrilonitril Bütadien Stiren Sert Yumuþak Uygunluk Astarsýz Astarsýz Astarsýz Tavsiye edilmez Astarsýz Astarsýz Astarsýz 5075 Astarsýz Astarsýz Astarsýz 5075 Astarsýz Astarsýz Denenmeli Denenmeli Denenmeli Denenmeli Astarsýz Astarsýz Astarsýz 5075 Astarsýz Tavsiye edilmez Astarsýz PMMA (Pleksiglas) Akrilik levha Astarsýz Polistiren Poliolefin (PE, PP) Florlu Polimerler (PTFE, PVDF) Astarsýz Astarsýz Astarsýz Uygulama yapýlacak derz, kuru, temiz, tozdan, yaðdan ve diðer yapýþmayý engelleyici parçacýklardan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Astarý eþit biçimde alt yüzeyin üzerine uygulayýn ve havalandýrýn. Havalandýrmanýn ardýndan seçilen mastiði uygulayýn. Ýþleme ýsýsý: +5 ile +30 C arasýnda olmalýdýr. 1 lt lik teneke kutu.

12 Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum konstruksiyonlarda, Pencere çerçeveleri ve kasa aralýklarýnda, Cam montaj detaylarýnda, Küvet / duvar, lavabo / duvar, evye / tezgah birleþim yerlerinde, Deniz araçlarý, uçak ve otomotiv sanayinde, boya sonrasý su ve hava kaçaklarýný önlemede kullanýlýr. %100 silikondur. Uçucu madde içermez. Kullanýma hazýr tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C de) yaklaþýk 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Sertleþmenin tamamlanmasý ile elde edilen elastik malzeme - 50 C ile C arasýndaki ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez. Antibakteriyeldir. Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuel oil, DOP, Amonyok, vb. etkilenmez. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula veya ýslak sünger ile düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Uygulamanýn, + 5 C'nin üzerinde ve + 40 C'nin altýndaki sýcaklýklarda yapýlmasý tavsiye edilir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white sprit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik asit içermesi nedeni ile sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 * Özel * Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 2,0 Elastikiyet (DIN 53504) ³ %500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (DIN 53505) Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,5 ~ 20 Yoðunluk, gr / cm 3 1,02 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Kürleþme Süresi (20 C 50Rh) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, beyaz, siyah, gri, kahverengi RAL 1013, RAL 1015, RAL 3000, bronz, gümüþ Maks. 25 ~15 dakika 2 ~14 gün - 40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1,5 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Standart ler Özel ler * Þeffaf RAL 1013 beyaz RAL 1015 siyah RAL 3000 gri bronz kahve gümüþ * Burada yer alan renk tonlarý sadece yol gösterici nitelikte olup, orijinal renk ile birebir uyuþma garanti edilemez. 249

13 Construction Ýnþaat Silikonu Bostik Construction, alkoksi esaslý, içte ve dýþta çok amaçlý kullaným için uygun, nötral karakterde bir silikondur. Daha çok inþaat þektöründe fuga sýzdýrmazlýk malzemesi olarak kullanýlýr. Doðrama, sýhhi tesisat, banyo, mutfak, evye, vb. izolasyonunda, Taban, duvar, tavan birleþim yerlerinde, Her türlü fuga, derz izolasyonunda, Duþakabin imalat ve montajýnda, Giydirme cephelerde ve silikon cephelerde, dolgu malzemesi olarak kullanýlýr. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Solvent içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak.1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Antibakteriyeldir. * 1.Grup Özel 2.Grup Özel Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 1,0 Elastikiyet % (DIN 53504) (Þeffaf) ³ 450 Elastikiyet % (DIN 53504) (Dolgulu) ³ 350 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (DIN 53505) (Þeffaf) Shore A Sertliði (DIN 53505) (Dolgulu) Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Sertleþme Süresi (mm / gün) Isý Dayanýmý Seffaf, beyaz, siyah, gri, kahverengi ³ 0, Yoðunluk, gr / cm 3 (Þeffaf) 1,00 ± 0,02 Yoðunluk, gr / cm 3 (Dolgulu) 1,35 ± 0,02 Çalýþma Sýcaklýðý * * RAL 1013, naturel eloksal, gümüþ, bronz, altýn meþe RAL 1000, RAL 1015, RAL 1019 RAL 2004, RAL 3000, RAL 3003, RAL 3011, RAL 5002, RAL 6005, RAL 6013, RAL 7037, RAL 8001 RAL 8007, RAL 9001, RAL 9010 Teknik bilgiler + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi 25 ~ C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. * Standart ler 1. Grup Özel ler 2. Grup Özel ler ** Þeffaf RAL 1013 RAL 1000 beyaz naturel eloksal RAL 1015 siyah gümüþ RAL 1019 gri bronz RAL 2004 kahve altýn meþe RAL Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. 2. Grup özel renklerin minimum sipariþ adedi 300 adet olup, teslim süresi iki haftadýr. * Burada yer alan renk tonlarý sadece yol gösterici nitelikte olup, orijinal renk ile birebir uyuþma garanti edilemez. ** RAL 3003 RAL 7037 RAL 3011 RAL 8001 RAL 5002 RAL 8007 RAL 6005 RAL 9001 RAL 6013 RAL 9010

14 1200 C Yüksek Isýya Dayanýklý Silikon Bostik 1200 C, sodyum silikat esaslý, hava ile sertleþen, yüksek ýsýya dayanýklý bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Devamlý yüksek sýcaklýða maruz kalan yerlerde, Þömine, fýrýn veya ýsýya dayanýklý seramik ve taþlarýn montajýnda, Isý geçiþini azaltmak amacýyla farklý yapý malzemeleri arasýnda, Yangýn dayanýmýnýn arandýðý kýsýmlarda, Seyreltik asidik ve bazik ortamlarda, Elektrikli ýsýtma cihazlarýnda, Sýcak hava kanallarýnda, sac ek yerlerinde sýzdýrmazlýk malzemesi ve vibrasyon emici olarak, Elektrik ve elektronik devrelerin sýcaklýk ve nemden korunmasýnda izolasyon malzemesi ve yapýþtýrýcý olarak. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Bostik 1200 C yüksek sýcaklýða dayanýklý bir malzemedir. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (+20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Boya tutmaz. Yoðunluk, gr / cm 3 1,95 ± 0,01 Sertleþme Süresi (mm / gün) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Siyah Katý Madde Miktarý (%) 80 Yüzey Kuruma (dakika) 10 Tam Kuruma Süresi (saat) Ortalama 2 Geçici olarak 1200 C + 15 C ile + 40 C arasý Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Sirke asidi içermesi nedeniyle sertleþmeden önce, göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Uygulama yapýlacak derzin boyutuna göre deðiþkendir. 290 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzey hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz

15 ForeverSaniter Uzun Ömürlü Hijyenik Silikon Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen asetik karakterde, küf ve bakteri oluþumunu önleyen, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, kullanýma hazýr özel hijyenik silikondur. Küvet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birleþim yerlerinde, Banyo, WC gibi ýslak hacimlerde, Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleþim yerlerinde, Uzun süreli rengini muhafaza eder Sararma yapmaz Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (+20 C de) yaklaþýk 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Sertleþmenin tamamlanmasý ile elde edilen elastik malzeme -50 C ile +200 C arasýndaki ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Kopma kuvveti Mpa Elastikiyet % (DIN 53504) elastikiyet modülü %100 uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A sertliði (DIN 53505) Yoðunluk (gr / cm 3 ) (Þeffaf) Fugadaki genleþme oraný (%) Yüzey kuruma (dakika) Sertleþme süresi (mm / gün) Kürleþme süresi (20 C 50 Rh) Isý dayanýmý Þeffaf, beyaz ³ 2,0 ³ 500 ³ 0,5 ³ 20 1,00 ± 0,01 Max gün -40 C ile +180 C arasý Kimyasal Maddelere Dayaným: Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok, v.d. etkilenmez. Teknik bilgiler + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Uygulamanýn, +5 C'nin üzerinde ve +40 C'nin altýndaki sýcaklýklarda yapýlmasý tavsiye edilir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik Asit içermesi nedeniyle sertleþmeden önce, göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat Gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 252

16 1 Hour Shower Hýzlý Kuruyan Hijyenik Silikon Bostik 1 Hour Shower, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen asetik karakterde, küf ve bakteri oluþumunu önleyen, hýzlý kuruyan (1 saat) özel hijyenik silikondur. Küvet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birleþim yerlerinde, Banyo, WC gibi ýslak hacimlerde, Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleþim yerlerinde, Hýzlý kurur. 1 saat sonra uygulama alanýný kullanma imkaný saðlar. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli malzemeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (+20 C de) yaklaþýk 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeylere baþka malzemeler yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Sertleþmenin tamamlanmasý ile elde edilen elastik malzeme -50 C ile +200 C arasýndaki ýsý farklýlýklarýndan etkilenmez. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Kopma kuvveti Mpa Elastikiyet % (DIN 53504) elastikiyet modülü %100 uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A sertliði (DIN 53505) Yoðunluk (gr / cm 3 ) (Þeffaf) Fugadaki genleþme oraný (%) Yüzey kuruma (dakika) Sertleþme süresi (mm / gün) Kürleþme süresi (20 C 50 Rh) Isý dayanýmý Þeffaf, beyaz ³ 2,0 ³ 400 ³ 0,5 ³ 20 1,00 ± 0,01 Max gün -40 C ile +180 C arasý Kimyasal Maddelere Dayaným: Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuleoil, DOP, Amonyok, v.d. etkilenmez. Teknik bilgiler + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Uygulamanýn, +5 C'nin üzerinde ve +40 C'nin altýndaki sýcaklýklarda yapýlmasý tavsiye edilir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik Asit içermesi nedeniyle sertleþmeden önce, göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat Gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir

17 Aquarium Akvaryum Silikonu Bostik Aquarium, polisiloksan esaslý, hava ile sertleþen asetik bir yapýþtýrýcýdýr. Cam montaj detaylarýnda, vitrin vb. tatbikatlarda, Her türlü akvaryum imalatýnda güvenle kullanýlýr. Balýklar için zararsýzdýr. Solvent içermez. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, benzin, fuel oil, DOP, amonyak, sirke, %20 sodalý su, vb. etkilenmez. Uzun süreli temasta þiþme yaparsa da, kuruyunca eski haline döner. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 2,0 Elastikiyet (DIN 53504) ³ 450 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa Shore A Sertliði Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,5 ~ 20 Yoðunluk, gr / cm 1,00 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, siyah ~ 25 ~ 10 Ortalama 2-40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik içermesi nedeni ile sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat Gr / m , , ,40 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1,5 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 254

18 Çekomastik 801 Asetik Silikon Çekomastik 801 Asetik Silikon, polisiloksan esaslý, hava ile sertleþen asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum konstruktsiyonlarda, Pencere çerçeveleri ve kasa aralýklarýnda, Cam montaj detaylarýnda, akvaryum, vitrin vb. tatbikatlarda, Küvet / duvar, evye / tezgah birleþim yerlerinde, Duþakabin montaj ve imalatýnda, Buzdolaplarýnda, kurutma dolaplarýnda vb. Özel bez conta hazýrlamada, Deniz araçlarý, uçak ve otomotiv sanayinde, boya sonrasý su ve hava kaçaklarýný önlemede, Soðuk hava deposu izolasyonunda, Motorlu araçlarýn arka stop lambalarý, ön far camlarýnýn deðiþtirilmesi halinde, sýzdýrmazlýðý temin edici conta olarak. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Üzeri boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Oda sýcaklýðýnda ve kýsa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, benzin, fuel oil, DOP, amonyak, sirke, %20 sodalý su, vb. etkilenmez. Uzun süreli temasta þiþme yaparsa da, kuruyunca eski haline döner. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 1,0 Elastikiyet % (DIN 53504) ³ 500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa Shore A Sertliði Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,2 ~ 20 Yoðunluk, gr / cm 3 ~ 0,95 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, beyaz, siyah, gri, kahverengi Ortalama Ortalama 2-40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik asit içermesi nedeni ile sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 1 m deki Sarfiyat 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 50 gr alüminyum tüp / kolide 30 adet (sadece þeffaf). Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 310 ml lik için 8 koli, 50 gr lýk için 10 koli olarak istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1.5 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. 255

19 Çekomastik 802 Nötral Silikon Çekomastik 802 Nötral Silikon, polisiloksan esaslý, içte ve dýþta çok amaçlý kullaným için uygun, nötral karakterde bir polimerdir. Otomotiv sektöründe sac birleþim yerlerinde, Beyaz eþya montajýnda izolatör olarak, Buharlý ütüde su sýzdýrmazlýk maddesi olarak kullanýlýr. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Solvent içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaþlanmaya, hava þartlarýna ve UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Boya tutmaz. Deterjanlý suya ve seyreltik asitlere dayanýklýdýr. Bakteri ve mantarlara karþý korunmuþtur. Uzun süreli temasta þiþme yapsa bile, kuruyunca eski haline döner. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) ³ 1,5 Elastikiyet % (DIN 53504) ³ 500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (Þeffaf) (DIN 53505) Shore A Sertliði (li) ³ Yoðunluk, gr / cm 3 (Þeffaf) 1,00 ± 0,02 Fugadaki Genleþme Oraný (%) Yüzey Kuruma (dakika) Isý Dayanýmý ³ 0,3 ³ Yoðunluk, gr / cm 3 (li) 1,35 ± 0,02 Sertleþme Süresi (mm / gün) Çalýþma Sýcaklýðý Seffaf, beyaz, siyah, gri Ortalama Ortalama 2-40 C ile C arasý + 5 C ile + 40 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,00 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 256

20 Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon, polisiloksan esaslý, hava ile sertleþen, asetat sistem, kýrmýzý renkli, ýsýya dayanýklý bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon þeffaf ve renkli silikonlardan daha aðýr þartlara dayanýklýdýr. Devamlý yüksek sýcaklýða maruz kalan yerlerde, Patlarlý motorlarda yað sýzmasýný önleyici sývý conta olarak, Devamlý makina ve motor yaðlarý ile temas eden yerlerde, motor kapaklarýnda, Seyreltik asidik ve bazik ortamlarda, Buhar tesisatlarýnda flans contasý olarak, Sýcak su ve buharla temas eden yerlerde, Elektrikli ýsýtma cihazlarýnda yapýþtýrýcý ve izolatör olarak, Sýcak hava kanallarýnda, sac ek yerlerinde sýzdýrmazlýk malzemesi ve vibrasyon emici olarak, Elektrik ve elektronik devrelerin sýcaklýk ve nemden korunmasýnda izolasyon malzemesi ve yapýþtýrýcý olarak. Kullanýma hazýr, tek bileþenli bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Çekomastik 803 Isýya Dayanýklý Silikon sýcaklýða dayanýklý bir malzemedir. Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur. Solvent içermez. Saðlýða zararlý ve zehirli maddeler içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Aþýnmaya dayanýklýdýr. Uygulamadan (20 C'de) yak. 1 saat sonra hava þartlarýndan etkilenmez. Kuruyan yüzeyler baþka malzemelere yapýþmaz. Boya tutmaz. Kopma Kuvveti Mpa (DIN 53504) > 2,0 Elastikiyet (DIN 53504) %500 Elastikiyet Modülü %100 Uzamada Mpa (DIN 53504) Shore A Sertliði (DIN 53505) Yüzey Kuruma (dakika) Sertleþme Süresi (mm / gün) Isý Dayanýmý Çalýþma Sýcaklýðý Kýrmýzý ³ 0,5 ³ ± 5 Ortalama 2 Sürekli olarak 200 C Geçici olarak 300 C + 5 C ile + 40 C arasý Kartuþ kullanýlmadan önce aðzý kesilip, plastik uç takýlýr. Ucun aðzý uygulama yüzeyin geniþliðine göre kesilip, kartuþ tabancaya takýlýr. Uygulama sýrasýnda fugalarýn bir defada ve boþluk kalmadan doldurulmasý gerekir. Derzlere Silikon sýkýldýktan sonra, yüzeyi hemen spatula ile bastýrýlarak düzeltilir. Daha sonra yapýþkan bant çýkarýlmalýdýr. Açýlmýþ ambalajlar mümkün olduðunca çabuk tüketilmelidir. Yaðýþlý havada dýþ mekanlarda uygulama yapýlmaz. Bulaþan yerler ve kullanýlan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. Kürlenme tamamlandýktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir. Güvenlik: Asetik asit içermesi nedeniyle, sertleþmeden önce göze bulaþtýðýnda bol su ile yýkanmalýdýr. Sarfiyat: Kullaným miktarý fuga boyutlarýna göre deðiþir. Fuga Geniþliði Fuga Derinliði 310 ml plastik kartuþ / kolide 25 adet. 1 m deki Sarfiyat Sarfiyat gr / m , , ,40 Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 1 yýldýr. Güvenlik Önlemleri: Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Uygulama yapýlacak yüzeyler, saðlam, temiz, kuru, yað ve tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Dolgunun düzgün olmasý için her iki kenara bant çekilebilir. 257

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

EPDM Fix EPDM Yapýþtýrýcýsý Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dýþ cephe sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlabilecek, tek komponentli hibrid, MS Polimer

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS Parquet ZINC transparent 600 700 Glazing Marine-Parquet Construction SPRAYABLE PANEL & DECORATION www.parabond.eu TR MS polimer bazlı, yüksek kaliteli, hızlı kürlenen yapıştırıcı mastik. Çok yüksek ilk

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler

Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler Kalekim Mastikler ve Köpükler 85 Yapıştırıcılar Mastikler ve Köpükler KaleMastik KaleSilikon KalePolyMas KaleFoam 86 Kalekim Mastikler ve Köpükler 8001 KaleMastik Akrilik Mastik Tek bileşenli, kolay uygulanan,

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Kardelen Plastik KÜF ÖNLEYİCİ Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, örtücülüğü yüksek, dekoratif mat iç cephe boyası. 1 20 kg 131.00 1 10 kg 67.00 4 3.5 kg 25.40 Aura Plastik

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra

Detaylı

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo Malzeme Özellikleri SP-C95 Poliüretan C- Bordo SP-C95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip POLYETHE bazlý, yüksek performanslý PU olup, kaydýrýcýlýðýnýn arttýrýlmasý ve temas

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Aftermarket Ürünleri Fiyat Listesi. Şubat 2016

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Aftermarket Ürünleri Fiyat Listesi. Şubat 2016 1/7 OTOCAM YAPIŞTIRICILAR Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Şekli Fiyat Birim Koli içi adedi Açıklamalar Sikaflex 256 Siyah 250300300 300 ml Kartuş 3,55 Siyah 250300400 400 ml Sosis 3,95 Siyah 250300600

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ YAPIÞTIRICILAR ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix SIVALAR ClimaTech PL 206 ClimaTech PlanEx ClimaTech UniPlast PLAKALAR ClimaTech EPS -

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI ALÇI SIVALAR Meister AMS Meister AES Meister ASS Meister BBA ÇÝMENTOLU SIVALAR Meister SH Meister CMS Beyaz Meister CMS Dýþ Meister CMS Ýç Meister IS Meister EYA ÖRGÜ HARÇLARI Meister

Detaylı

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 07.01.2011

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 07.01.2011 TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 07.01.2011 Değerli Bayimiz, Fiyatlarımız enflasyon, döviz ve hammadde maliyetlerindeki artışlar sebebiyle %3-%12 arası arttırılmıştır.

Detaylı

Yetkili Bayii A ustos 2014

Yetkili Bayii A ustos 2014 A ustos 2014 SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Aura Silikonlu İç Cephe Boyası Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, silikonlu, silinebilir, mat iç cephe boyası. 1 20 kg 163.00 1 10 kg 83.30 4 3.5 kg 31.60

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

Fiyat Listesi 2012-13

Fiyat Listesi 2012-13 Fiyat Listesi 202-3 Yaşamın bütün r... Boya'da Nanoteknolojk Sistem 202-3 SELÜLOZ VE RAPİD SONKAT BOYALAR VE ASTARLAR RAPİD END. SON KAT BOYA LUX Rapid alkyd esaslı, çabuk kuruma özelliği olan parlak yapışma

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

Ýç Sýva Alternatifleri Alt Zemin Tuðla / Bims Blok Gazbeton Meister EYA Alt Yüzey Hazýrlýðý Meister CMS Ýç Meister SDH Meister AES Alt Sýva Katý Meister CMS Ýç Meister IS Meister ASS Meister AMS Meister

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI

SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI 2 SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI ISO 900:2008 Lamella Özel Tavan Boyası 20/ 55.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 7.5/ 5.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 0/ 3.00 TL Lamella Özel Tavan Boyası 2.00 TL Akrilik kopolimer

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

TÜRK HENKEL A.Ş. 1 11 Eylül 2012

TÜRK HENKEL A.Ş. 1 11 Eylül 2012 TÜRK HENKEL A.Ş. 1 Kolide Adet TANGİT Sert PVC Yapıştırıcısı 177715 Sert PVC Yapıştırıcısı 50 g tüp 3,00 40 177717 Sert PVC Yapıştırıcısı 125 g tüp 6,00 30 177725 Sert PVC Yapıştırıcısı 250 g kutu 10,00

Detaylı

TÜRK HENKEL A.Ş. 1 01 ŞUBAT 2010

TÜRK HENKEL A.Ş. 1 01 ŞUBAT 2010 TÜRK HENKEL A.Ş. 1 01 ŞUBAT 2010 Marka Ürün Grubu Kodu Ürün Adı Fiyatı (TL/Ad) Kolide Adet TANGIT U-PVC Yapıştırıcılar 177715 Sert PVC Yapıştırıcısı 50 g tüp 4,70 40 177717 Sert PVC Yapıştırıcısı 125 g

Detaylı

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 10.01.2012

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 10.01.2012 TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 10.01.2012 Değerli Bayimiz, Fiyatlarımız enflasyon, döviz ve hammadde maliyetlerindeki artışlar sebebiyle %4-%13 arası artırılmıştır.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

su bazlı iç cephe boyaları

su bazlı iç cephe boyaları DORUK SU BAZLI YARIMAT SONKAT BOYA TAM SİLİNEBİLİR, ipeksi bir görünüm, yarı parlak, dekoratif, kapatıcılığı yüksek 1. SINIF ipek mat boyadır. Belge 5808 6,25 Lt. 1 26,00 70,00 137,00 30,68 82,60 161,66

Detaylı

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ÜRÜN BİLGİSİ Tanımı : Deformasyona karşı dayanıklı doğal kauçuk esaslı su yalıtım profilleri. Su ile temas ettiğinde içerdiği Hidrofilik maddeler dolarak hacminin

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D-2K

MENZEL HYPERDESMO -D-2K Sayfa 1/5 Zemin ve Diğer Uygulamalara Yönelik Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli, Solventsiz, Orta Düzeyde Elastik, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI, iki komponentli,

Detaylı

Yapý Kataloðu den bugüne AK-ÝZO Yalýtým Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. 2005 yýlýnda AKTAÞ GROUP bünyesinde kurulan bir þirkettir. 1938 yýlýnda küçük bir lastik tamir atölyesi ile temelleri atýlan Aktaþ Group,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Mastikler ve Köpükler

Mastikler ve Köpükler Kalekim Mastikler ve Köpükler 101 Mastikler ve Köpükler KALEMASTİK KALESİLİKON KALEPOLYMAS TECHNOBOND KALEFOAM 102 Kalekim Mastikler ve Köpükler 8001 KALEMASTİK Akrilik Mastik Kolay uygulanan, boyanabilir,

Detaylı

Ýþini sanata dönüþtürenlere... Fiyat listesi 27 Ekim 201 4 5 7 8 9 10 11 13 14 Boyacý Grubu Macun Ispatulasý Ahþap Saplý Profesyonel Ispatula Plastik Saplý Proaktif Ispatula Plastik Saplý Sahra Ispatulasý

Detaylı

Malzeme Özellikleri U203-R95 Poliüretan U203 - Kýrmýzý

Malzeme Özellikleri U203-R95 Poliüretan U203 - Kýrmýzý Malzeme Özellikleri U203-95 Poliüretan U203 - Kýrmýzý U203-95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip Hidroliz uyumlu PU (HPU) malzemedir. Birçok hidrolik akýþkan ve yað-su emülsiyonlarýna

Detaylı

GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, Boyalý ve Kaplanmýþ

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 07.04.2008

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 07.04.2008 TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI KİMYASALLARI VE YAPIŞTIRICILAR BÖLÜMÜ 07.04.2008 Değerli Bayimiz, Yaşanan son ekonomik gelişmeler ürün maliyetlerimizde %3 ila %12 arasında artışa neden olmuştur.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

İÇ CEPHE BOYALARI ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT

İÇ CEPHE BOYALARI ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT İÇ CEPHE BOYALARI Silikonlu Duvar Boyası Silikon modifiye styren akrilik bazlı mat iç cephe boya, taş gibi mineral kullanılır 7-8 m2/l İpek Mat Silikonlu Duvar Styren akrilik bazlı ipek görünümlü mat iç

Detaylı

SEALANTS - FOAMS - ADHESIVES - AEROSOLS. "Sail to Excellence"

SEALANTS - FOAMS - ADHESIVES - AEROSOLS. Sail to Excellence SEALANTS - FOAMS - ADHESIVES - AEROSOLS "Sail to Excellence" -6- PU MARINE SEALANT ProLoc Marine Line 6, Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, hızlı kürleşen, çok amaçlı kullanıma uygun, poliüretan

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

2014 Ekim Fiyat Listesi

2014 Ekim Fiyat Listesi Hakkımızda, başta yapı sektörünün ihtiyacı olan montaj, izolasyon, boşluk doldurma ve sızdırmazlık uygulamalarına odaklanmış yenilikçi bir üreticidir. Uzmanlık alanı; katma değeri yüksek aerosol PU köpükler;

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015 1/5 Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Fiyat Birim Koli Açıklamalar Sikaflex 290i DC POLİÜRETAN VE HİBRİT ESASLI YAPIŞTIRICILAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ Siyah 100169300 300 ml kartuş 9,10 12 Adet Siyah 100030600

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER

ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER CREATING TOMORROW S SOLUTIONS ZORLU UYGULAMALAR İÇİN PROFESYONEL SİLİKON MASTİKLER En yüksek beklentileri karşılayan profesyonel silikon mastikler Hayat kalitesi yaratan mimarlık. Bu ilke profesyonel silikon

Detaylı

Zemin derzleri için yüksek performanslı derz dolgu mastiği

Zemin derzleri için yüksek performanslı derz dolgu mastiği Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 23/08/2006 Identification no: 01 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex PRO-3 WF Zemin derzleri için yüksek performanslı derz dolgu mastiği Construction Ürün Tanımı Kullanım Alanları

Detaylı

* 2012-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu

Detaylı

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Ürün Kodu Ürün ve Tanımı Dolum Koli Adedi Fiyat (TL/Adet) 0.03 Sepra Pearl Sedef Boya Su bazlı, inci yüzeyi görünümünde desenli, dekoratif, iç cephe boyası 7,5 L 5

Detaylı

ÜRÜN KATALOGU.

ÜRÜN KATALOGU. Bimel Ýth. Ýhr. ve Tic. Ltd. Þti. ) ÜRÜN KATALOGU MUAYENE ELDÝVENLERÝ LATEKS ELDÝVEN Pudralý Beyaz Pudrasýz Beyaz ve de Pudralý Mavi çeþitleri mevcuttur. Her iki ele de uyumlu tek kullanýmlýk non sterildir.

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Uygulama Kýlavuzu 06/2004 Knauf Vidipan Sistemleri Uygulama Kýlavuzu Knauf Vidipan Alçý harcý ile selülozun mükemmel kombinasyonu ile oluþturulan sert, dayanýklý ve en iyi fiziksel yapý deðerlerine sahip

Detaylı