OTİZMDE GENETİK. Joachim Hallmayer, Stanford University School of Medicine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTİZMDE GENETİK. Joachim Hallmayer, Stanford University School of Medicine"

Transkript

1 OTİZMDE GENETİK Joachim Hallmayer, Stanford University School of Medicine

2 Otizm ve Genetik Yanlış İkilemlerin Hikayesi

3 #1 Gen vs. Çevre

4 Buzdolabı Anne

5 Otizm İkiz Çalışmaları İkizler 66 İkiz 3 Çalışma Monozigotik ikizlerde konkordans~ 66% Dizigotik ikizlerin hiçbirinde genetik benzerlik yoktu. Konkordansın, kardeşler arasındaki orana benzer olduğu varsayılır ~ 2-3% Kalıtılabilirlik > 90%

6 Otizmde İkiz Çalışmaları Karmaşık davranışlar göz önüne alındığında, genlerin yüksek oranda katkısı, kural dışı bir durumdur. Muhtemelen bunun nedeni, nisbeten az sayıda genin otizmden sorumlu olması ve diğer davranışların birçok genin etkisiyle oluşabilmesidir. Michael Dougherty, ASHG

7 CATS Kalıtılabilirlik 37% (95% CI 8% to 84%) Paylaşılmış çevresel faktörler 55% (95% CI 9% to 81%)

8 Otizm - Kalıtım Gaugler et al., Nature Genetics 46, (2014)

9 #2 Otizm vs. Otizm Olmayan

10 Kanner, 1949 Çoğu otistik çocukların ebeveynlerinde, kanıtlanmış yüksek zeka seviyesiyle birlikte ortak özelliklerinin olduğu göz ardı edilemez. Kanner, insan ilişkilerinin mekanikleşmesi ifadesinin tanımını yapar. Ebeveynlerin çoğu, insanların yanında rahat olmadığını net bir şekilde ifade eder. Hoşsohbet konuşması olanlar, bunu sıradan lafları kullanmadıklarını açıklayarak nitelendirme eğilimindedir. Bütün insanlar arasında, hafifliği çağrıştıran şeylerin küçümsenmesinden, ağırbaşlılıktan etkilenen ince ve olgun kişilerdir.

11 Geniş Fenotip Otistik çocukların akrabaları Geniş Otizm Fenotipi n Sosyal beceriksizlik ve arkadaşlık kurma sorunları n Sosyal gafları anlama sorunları n Rutinlere sıkı sıkıya uyma n Takıntılı davranışlar Biliş n Akrabalarda da bilişsel bozukluk n Düşük empati kurma becerisi

12 Otizm Spektrum Bozukluğu Gelişimde Bozulmalar Sosyal Etkileşim Dil-İletişim Tekrarlayıcı Kısıtlı İlgi

13 Çok etmenli Eşik Modeli

14 Kantitatif Özellik Açısından Otizm OSB, becerilerin normal dağılımının en uç kısmında yer alır. Sosyal uyum İletişim Tekrarlayıcı Davranış Bu özellikleri değerlendirmek için birçok ölçek geliştirilmiştir. Sosyal Cevaplılık Ölçeği Çocukluk Dönemi Otizm Spektrum Testi

15 Sonuçlar Genel popülasyonda ebeveynden alınan otistik özellikler, orta derece ile yüksek derece arasında kalıtsaldır. Kalıtsal genetik risk, eşik altı otistik özellikler ve klinik OSB fenotipi ile ilişkilidir. Sonuçlar, normal ve patolojik değişiklikler arasındaki net sınırı sorgular. Veriler, kantitatif özellik lokus teorisi ile uyumludur; Küçük etki büyüklüğünde çoğu gen, tüm fenotipik varyasyonu etkiler. OSB na neden olan genetik etki, aynı zamanda otistik özellikleri oluşturabilir.

16 #3 Nadir Görülen Ortak Alel AA AA AC Jon McClellan, Mary-Claire King Genetic Heterogeneity in Human Disease Cell, Volume 141, Issue 2, 2010,

17 Otizm ve Bilinen Genetik Hastalıklar Kromozom Büyüklük Sendrom 17p Mb Smith-Magenis sendrom (delesyon) 15q11-q Mb 15q-q13 duplikasyon 22q Mb DiGeorge/Velo-cardiofasial sendrom (delesyon) 22q11.2 duplikasyon sendromu 7q Mb Williams-Beuren sendrom 22q kb-9Mb 22q13 delesyon sendrom

18 İnsan Genomu

19 CNV Büyüklüğü OSB /Kontrol Type Size range CNV (n) P- value Case/control All kb kb mb Deletions kb kb mb Duplications kb kb mb

20 Otizmde Ortak CNVs Lokus Cytoband Combined # of events in cases/controls P-value (cases vs. controls) Frequency in 2120 ASD cases CNV-16p p /2120; 3/ % PTCHD1/PTCHD1AS Xp /1807; 0/ % NRXN1 2p16.3 9/2120; 1/ % CNV-7q q /2120; 0/ % CNV-22q q11.2 4/2120; 1/ % CNV-1q21.1 1q21.1 4/2120; 3/ % CNV-15q q13.3 5/2120; 0/ % CNV-15q11- q13 15q11- q13 2/2120; 0/ % SHANK2 11q13.3 2/2120; 0/ % SHANK3 22q /2120; 0/ % NLGN3 Xq13.1 1/1807; 0/ % NLGN4X Xp22.3 1/1807; %

21 Otizmde Klinik Genetik Test Öneriler Amerikan Pediatrik Akademisi (AAP) n OSB ve entelektüel yetersizlik vb. risk faktörleri olan olgularda genetik testler medikal değerlendirmenin bir parçası olmalıdır. n Sitogenetik analiz (karyotip), kromozomal mikroarray (CMA), and Fragile X testi; AAP ve diğer profesyonel örgütlerin önerdiği OSB olan bireylerde, genetik test batarya birincil bileşenidir da Amerikan Tıbbi Genetik Koleji nden yayınlanan klavuzlar da dahil olmak üzere son klavuzlarda, OSB olan bireylerin ilk postnatal değerlendirmesinde birinci basamak test olarak G-bantlı karyotip, kopya sayısı varyantları için yapılan CMA testi ile yer değiştirmiştir.

22 De Novo Mutasyonlar - OSB Gen Açık İsmi Gözlenen Beklenen P değeri DYRK1A Dual-specificity tyrosine-(y)-phosphorylation regulated kinase 1A SCN2A Sodium channel, voltage-gated, type II, alpha subunit CHD8 Chromodomain helicase DNA binding protein KATNAL2 Katanin p60 subunit A-like POGZ Pogo transposable element with ZNF domain ARID1B AT rich interactive domain 1B Samocha et al., Nature Genetics, 2014

23 Otizm ve Nadir Görülen Mutasyonlar Gen Bölge İşlev Neuroligin 4 (NLGN4) Xp22.31-p22.32 Neurexin 1 (NRXN1) 2p16.3 SHANK2 11q13.3 SHANK3 22q13.33 CACNA1C 12p13.33 Nöronal adezyon molekülü NLGN için Presinaptik bağlanma yeri Postsinaptik iskele molekülü Postsinaptik iskele molekülü Voltaj Bağlı, L tipi, alfa 1C alt tipi Kalsiyum Kanalı

24 Nadir Görülen Ortak Alel Gaugler et al., Nature Genetics 46, (2014)

25 #4 Tek Gen - Çok Genli d D #4 Single Gene vs. Polygenic d Çoğul (Multiplex) - Tek Gen Tekil (simplex) - Çok Genli d d

26 Mutasyonlar, Delesyonlar, Duplikasyonlar Özgünlük - Otizm 300'den fazla gen ilişkili bulunmuştur. Yüksek işlevli ve düşük işlevli bireylerde aynı CNV/mutasyon bulunmuştur Aynı CNV/mutasyon taşıyıcılarda hastalık şiddetinde büyük değişiklikler CNV/mutasyonlar belirli klinik bir alt tip ile ilişkili değil CNV/mutasyonlar sıklıkla sağlıklı bireylerde de bulunmaktadır CNV'ler veya mutasyonların çok azı (eğer varsa) otizme özgündür Zihinsel Engellilik ve epilepsi ile örtüşmektedir

27 Tek Gen - Çok Genli Tek bir zararlı olayla hastadaki tüm hastalığı açıklamak olası değildir. Spontan mutasyonların olduğu çok fazla genin etkilendiği poligenik modele göre risk 5-20 kat artma Genellikle de novo tek nükleotid mutasyonlar ve CNV'ler hastalığın tamamen sebebi olmaktan ziyade diğer risk faktörleri ile birleştirilmektedir. Çoğul ve Tekil Otizm arasında fark bulunmamaktadır.

28 Otizm Genetiği Karmaşık Kalıtım Çevresel faktörler n Bu aşama sıklıkla bilinmemektedir Yaygın Değişkenler n Bilinen oldukça azdır Nadir Değişkenler n 200 ün üzerinde gen suçlanmaktadır. Yukarıdakilerin tümü arasında etkileşim

29 Otizm Genetiği - Zorluklar

30 #1 Kalıtılan ne - Fenotip? Andreas Chiocchetti izniyle

31 #2 Genetik Yapı Nadir Mutasyonlar Nadir birşey bulmak çok sayıda örnek gerektirir Sorun samanlıkta iğne aramaya benzer Yaygın Mutasyonlar Küçük etkili genleri bulmak bir çok örnek gerektirir. İskoçlar mı daha uzun İngilizler mi? Çözüm: Büyük gruplarda Tüm Genom Sıralamadır.

32 #3 Otizmin Fonksiyonel Haritası Pinto et al., The American Journal of Human Genetics, Volume 94, Issue 5, 2014, , 2014

33 Pinto et al., The American Journal of Human Genetics, Volume 94, Issue 5, 2014, , 2014

34 Otizmin Fonksiyonel Haritası Etkilenmiş genler büyük işlevsel ağlar üzerinde birleşmektedir. Nöronal Gelişim Akson Rehberliği Yolakların İşaretlenmesi Kromatin ve Transkripsiyon Düzenlenmesi

35 #4 Mekanizmalar Kutsal Kase Hayvan Modelleri Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreler

36 Nörogelişimsel Bozukluklarla Çalışma Hayvanlar İnsanlar ve hayvanlarda belirtiler farklıdır Nöronlar insan nöronlarını temsil etmez Genetik arka plan farklıdır Ölüm sonrası dokular Hastalığın başlangıcı ölümden onlarca yıl öncedir. Ölüm nedeni Hücresel fizyoloji çalışmaları için kısıtlı kullanım Periferik dokular Hedef doku değildir

37

38 Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreler Hastalığa yol açan mekanizma cilt hücrelerinden türetilen nöronların fonksiyonel özelliklerinde yansıtılmaktadır. Ana Soru Bir hücresel fenotip var mı? Hücresel fenotip kümeleri var mı? Hücresel fenotipler geri fenotiple bağlantılı olabilir mi? Hücresel fenotipte uyarılma ile değişiklikler fenotipte değişiklikler ile sonuçlanır mı?

39 Prensip Kanıtı OSB'nin Sendromik Formları Timoti Sendromu Phelan McDermid Sendromu D22Q11 Delesyon Sendromu

40 Phelan-McDermid Sendromu 22q13.3 delesyon % kromozun de novo delesyonu Delesyonların %70 i paternal Olguların %15 20 i 22. kromozomu içeren dengesiz kromozom yeniden düzenlemesi, n %50'si dengeli taşıyıcı ebeveyninden miras kalır n Yeniden düzenlemenin anne veya babadan kalıtımsal olarak eşit olması olasıdır. 100 gene kadar silinmiştir.

41 Phelan K. McDermid H.E The 22q13.3 Deletion Syndrome (Phelan-McDermid Syndrome) Mol Syndromol 2011;2:

42 Özet PMDS fenotipinin kurtarılması PMDS nöronlarındaki hücresel fenotiplerin tanımlanması Control Patient Control Patient PMDS çalışmak için in-vitro platform geliştirmek ipscs Neural progenitors Neurons Co-culture Day 0 Day 10 Day31 Day50 Assa ys

43 Prensip Kanıtı- PMDS PMDS nöronları uyarıcı sinaptik iletimde büyük yetersizliklere sahiptir, ancak bu eksiklikler inhibitör sinaptik uyarımda yoktur Uyarıcı sinaptik yetersizlikler uyarıcı sinapsların sayısında azalma sonucunda ortaya çıkar PMDS nöronları Shank3'ü azalmış düzeylerde eksprese ederler PMDS nöronlarında Shank3'ün fazla ekspresyonu tamamen AMPA'yı düzeltir, ancak sinaptik iletimle düzenlenen NMDA reseptörlerini düzenlemez IGF1 tedavisi PMDS nöronlarındaki sinaptik eksiklikleri düzeltir

44 Prensip Kanıtı- PMDS Klinik fenotip üzerine etkisi nedir??????

45 IPSC ve OSB nin Sendromik Formları Bozukluğu olan bireylerin nöronlarının sınırsız kaynağı Bireyin genetik arka planı saklanmıştır Yeniden özetlenirse hücresel fenotipler fare modelleri ve ölüm sonrası çalışmalardan bilinmektedir Satır satır değişkenlikler önemlidir Geliştirme tamamen in vivo tekrarlanamaz

46 IPSC ler - Zorluklar Büyük Ölçekli Yoğun iş gücü Deneyim gerektirir Pahalı İstatiksel güç Çalışmak için fenotiplerin seçimi Klinik semptomlarla ilişkisi

47 Teşekkürler: Ricardo Dolmetsch Masayuki Yazawa Thomas Portmann Lessy Shcheglovitova Rui Shu Anna Krawisz Vivian Vu and Grace Lin Vittorio Sebastiano Jon Bernstein Ruth O Harea Wendy Froehlich Renee Reijo-Pera Vittorio Sebastiano Ha Nam Nguyen Maria Fabian Sergiu Pasca Finansman Autism Speaks Phelan-McDermid Syndrome Foundation

48 AGP Autism Genetics Cooperative (AGC) Catalina Betancur (Paris), Joseph Buxbaum (Mt. Sinai), Jim Sutcliffe, Jonathan Haines (Vanderbilt), Veronica Vieland (Columbus), Tom Wassink (Iowa), Joe Piven (UNC), Margaret Pericak-Vance (Miami) Autism Genetics Resource Exchange (AGRE) Dan Geschwind, Stan Nelson, Rita Cantor (UCLA) Can-a-gen Steve Scherer, Dalila Pinto, Christian Marshall (Toronto/TCAG), Peter Szatmari (McMaster) Collaborative Programs of Excellence in Autism (CPEA) Jerry Schellenberg (Penn), Bernie Devlin, Nancy Minshew (Pitt), Hilary Coon, Bill McMahon (Utah), Ed Cook (Chicago) International Molecular Gentics of Studies of Autism Consortium (IMGSAC) Jeremy Parr, Anthony Monaco, Anthony Bailey (Oxford), Ed Cook (Chicago), Janine Lamb (Manchester), Elena Maestrini (Italy), Sabine Klauk (Germany) Ireland: Louise Gallagher, Michael Gill (Trinity College Dublin), Sean Ennis (University College Dublin) Portugal: Astrid Vincente (Gulbekian) CHOP: Hakon Hakonarson Funding: Autism Speaks (USA), Hilibrand Foundation Medical Research Council (UK), Health Research Board (Ireland), NIH (USA), Genome Canada

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014 ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014

Detaylı

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome)

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu nedir? This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu, öğrenme güçlüklerinin en yaygın kalıtımsal nedenidir.

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu.

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Ferdane Kutlar Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu Anahtar Sözcükler Hemoglobin, Hemoglobinopati,

Detaylı

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ.

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ. T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ Sema ALPAYTAÇ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Akile GÜRSOY Antropoloji Bölümü Yüksek

Detaylı

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2011; 20: 168 Kök Hücre Üretiminde Güncel Yaklaşımlar Arş.Gör. İrem MATUR* Prof.Dr. Suna SOLMAZ* 1. Kök Hücre Tanımı Kök hücre basitçe düşünüldüğünde yaşamın kaynağıdır. Patolojinin öncülerinden

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir:

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir: This information (12)on Huntington s disease and presymptomatic testing is in Turkish Huntington Hastalığı ve Presemptomatik Test (İngilizce'si Huntington s Disease and Presymptomatic Testing) Huntington

Detaylı

Sistem Biyolojisi ARŞİV 2010; 19: 25

Sistem Biyolojisi ARŞİV 2010; 19: 25 ARŞİV 2010; 19: 25 Sistem Biyolojisi Prof. Dr. Halil KASAP* Arş. Gör. Perçin PAZARCI* Yük. Lis. Öğr. Mehmet Ali ERKOÇ* 1. GİRİŞ Sistem biyolojisinin genel olarak kabul gören iki farklı tanımlaması yapılmıştır.

Detaylı

Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi

Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi Editörden / Editorial Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi: Belki Biraz Eski Veya Biraz Yeni, Ama Geleceğin Tedavisi Feyza Arıcıoğlu 1, Mesut Çetin 2 ÖZET: Psikiyatride bireye özgü tedavi: Belki biraz eski

Detaylı

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASI ÇIKARILMASI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASI ÇIKARILMASI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASI ÇIKARILMASI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SAĞLIK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Mustafa

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ Doç. Dr. Ali Osman Engin Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü aosmanengin@gmail.com Yrd. Doç Dr. Nevzat Demirci Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı