3. Stratejik Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Stratejik Uygulama"

Transkript

1 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için uygun ortam sağlayan bir yerleşkeye kavuşmak Hedef 1.1. Üniversitenin Haliç Yerleşkesi nde kapasite artışı sağlamak Haliç Yerleşkesi ndeki kapasiteyi %40 oranında artırmak (Başlangıç Yılı) Gerekli olan dershane ve laboratuvar ihtiyacı hazırlanacaktır. İhtiyaç listelerinin tamamlanma oranı 40% Ek bina projelendirme ve ihale işlemleri tamamlanacaktır. Proje ve ihale işlemlerinin tamamlanma oranı Proje 100% Ek bina inşaatı ve tefrişi bitirilecektir. Tamamlanma oranı 40% Eğitim veren tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. İhtiyaçların karşılanma oranı 100% Çevrede eğitim koşullarına uygun bina kiralama ve/veya inşa çalışmaları yapılacaktır. Kiralama ve inşaa çalışmalarının tamamlanması Araştırma Hedef yıl 2013/ Haziran Haziran STRATEJİK PLAN

2 Hedef 1.2. Geniş, ulaşılabilir, gelişmiş, modern bir yerleşkeye sahip olmak Üniversitenin mevcut birimlerini kapsayan birinci kademe yapılarının tamamlanmasını sağlamak (Başlangıç Yılı) Eğitim alanlarını ve asgari sosyal alanları kapsayan kavacık yerleşkesi (Birinci kademe) inşaatına başlanması sağlanacaktır. yılının ikinci yarısında eğitim alanlarını ve asgari sosyal alanları kapsayan kavacık yerleşkesi inşaatına başlanmış olması Haziran Kavacık Yerleşkesi inşaatı (Birinci kademe olarak m2) tamamlanacaktır. Kavacık Yerleşkesi inşaatının (Birinci kademe) tamamlanması İnşaatı tamamlanan binaların iç donanımı tamamlanacaktır. İnşaatı tamamlanan binaların iç donanımı tamamlanması Hedef yıl % Öğrenci yurdu ile yeterli sosyal alanların tamamlanarak faaliyete geçmesini sağlamak (Başlangıç Yılı) Öğrenci yurdu ve yeterli sosyal alanları kapsayan inşaatların iç donanımları ile mefruşatları tamamlanacaktır. Öğrenci yurdu ve yeterli sosyal alanların iç donanım ve mefruşatlarının tamamlanması 40% % 34 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

3 Ana yerleşkeyi bütün yapılarıyla hizmete açmak Hedefe Yönelik Faaliyet (Başlangıç Yılı) Merkezi araştırma laboratuvarlarının ilk bölümü faaliyete geçirilecektir. Faaliyete geçirilmesinin sağlanması - Hedef yılı Ana yerleşke kapsamında olan merkezi araştırma laboratuvarı binası yapılacaktır. Binanın tamamlanması - 50% 100% - Merkezi araştırma laboratuvarının hızlı gelişimini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası projeler hazırlanması sağlanacaktır. Kabul ettirilen proje Merkezi araştırma laboratuvarının hızlı gelişimini sağlamak üzere fon desteği sağlanacaktır. Sağlanan fon miktarı Milyon TL Ana yerleşke kapsamındaki diğer inşaatlar tamamlanacaktır. İnşaatın tamamlanması Proje % 30% 50% Kavacık Yerleşkesinde üniversite hastanesi yapılacaktır. Hastanenin faaliyete geçmesi Proje - Projenin Tamamlanması - - Hastanenin Faaliyete geçmesi STRATEJİK PLAN

4 STRATEJİK AMAÇ 2 İleri düzeyde araştırma faaliyetleri ile uluslararası literatürde yer alacak ve insan yaşamına olumlu katkı sağlayacak yeni bilgileri üretmek Hedef 2.1. Üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmek (Başlangıç Yılı) Üniversitenin bilimsel araştırma proje (BAP) birimi kurulacaktır. Birimin faaliyete geçirilmesi Eylül Etik kurullar oluşturulacaktır. Etik kurulların faaliyete geçirilmesi Üniversite kütüphanesi çalışma saatleri artırılacaktır. Haliç Yerleşkesi ndeki kütüphane alanı genişletilecektir. Kütüphanede çalışan nitelikli personel artırılacaktır. Kütüphanenin günlük çalışma saatleri Kütüphane alanı Kütüphanecilik eğitimi almış kişi 8 saat Kitap artırılacaktır. Kitap Her alan için veri tabanına abone olunacaktır. Zamanının en az %50 sini sadece araştırma yaparak geçiren öğretim elemanları istihdam edilecektir. Abone olunan veri tabanı Araştırmacı T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

5 Hedef 2.2. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde Medipol Üniversitesi adresli yayın nı artırmak (Başlangıç Yılı) Uluslararası indekslerdeki dergilerde yayımlanan Medipol Üniversitesi adresli yayınlara teşvik ödülü verilecektir. Teşvik oranı 0,1 0,12 0,14 0,14 0,14 Hazırlanan lisansüstü tezlerin %50 si yayına dönüştürülecektir. Tezlerin yayına dönüşüm oranı Hazırlanmış lisansüstü tez yoktur % 20% 50% Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayına dönüştürülecektir. Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ulusal hakemli dergilerde yayına dönüştürülecektir. Yapılan çalışmaların uluslararası indekslerde yayına dönüşüm oranı Yapılan çalışmaların ulusal hakemli dergilerde yayına dönüşüm oranı 0,34-0,50 0,80 1,00 1,50 0,04-0,5 0,5 0,8 1 Hedef 2.3. Üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası kongrelerde sunumunu sağlamak (Başlangıç Yılı) Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan Medipol Üniversitesi adresli bildirilere (sözlü, poster, video) teşvik ödülü verilecektir. Bildiri nın öğretim üyesi na oranı - 0,12 0,14 0,14 0,14 Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar uluslararası kongrelerde sunulacaktır. Bildiri nın öğretim üyesi na oranı - 0,30 0,40 0,60 0,60 Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ulusal kongrelerde sunulacaktır. Bildiri nın öğretim üyesi na oranı - 0,50 0,50 0,80 1,00 Hedef 2.4. Üniversite bünyesinde bilimsel araştırma projeleri yapılmasını sağlamak (Başlangıç Yılı) Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. projelere öğretim üyelerini teşvik etmek için bilgilendirme ve eğitim programları oluşturulacaktır. Teşvik amaçlı bilgilendirme ve eğitim programı Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. projelere öğretim üyelerini teşvik etmek için bilgilendirme ve eğitim programlarının etkililiği sağlanacaktır. Teşvik amaçlı bilgilendirme ve eğitim programlarının etkililik oranı Etkililiğin sağlanması için gerekli şartlar araştırma aşamasında - 0,1 0,2 0,25 0,25 STRATEJİK PLAN

6 STRATEJİK AMAÇ 3 Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve kapsamlı eğitim vermek Hedef 3.1. Öğretim elemanlarının akademik yetkinliklerini arttırmak (Başlangıç Yılı) Öğretim üyesi atama asgari kriterleri uygulamaya konacaktır. Atama kriterlerinin uygulamaya konması - - Hedef Yılı - - Her eğitim dönemi başında yeni öğretim teknikleri konusunda öğretim elemanlarına yönelik oryantasyon eğitimi yapılacaktır. Oryantasyon eğitiminin yapılması Öğretim elemanlarına yönelik eğitici eğitimleri başlatılacaktır. Eğitici eğitiminin yapılması Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kurs, seminer, kongre vs. katılımlar desteklenecektir. Desteklenen faaliyetlerin etkililik oranı - 0,10 0, Talep eden öğretim elemanlarına yabancı dil kurs programı başlatılacaktır. Yabancı dil kurs programlarının düzenlenmesi - - Hedef Yılı - - Hedef 3.2. Öğrencilere eleştirel düşünce, problem çözme, yaşam boyu öğrenme gibi yetkinlikleri kazandırmak (Başlangıç Yılı) Öğrenciler, proje, sunum, araştırma faaliyetlerinden en az birini gerçekleştirecektir. Üniversitemiz öğrencilerinin katılımıyla bilim şenliği düzenlenecektir. Yıl içerisinde yapılan faaliyet Düzenlenen bilim şenliği Öğrencilerin öğrenci kongrelerine katılım teşviki artırılacaktır. Teşvik alan öğrencilerin Ulusal katılımlı öğrenci kongreleri düzenlenecektir. Ulusal katılımlı öğrenci kongre T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

7 Hedef 3.3. Eğitim kalitesini geliştirmek, kapasiteyi ve program çeşitliliğini artırmak Eğitim altyapısını güçlendirmek ve lisansüstü eğitime başlamak (Başlangıç Yılı) 3 bölümde yüksek lisans programı açılacaktır. Her yıl yeni yüksek lisans programları açılacaktır. Doktora programları açılacaktır. Açılan Yüksek Lisans Program Sayısı Açılan Yüksek Lisans Program Sayısı Açılan Doktora Programı Sayısı Yüksek lisans programlarındaki öğrenci artırılacaktır. Yüksek Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı Doktora programlarında ki öğrenci artırılacaktır Her lisans programına en az bir araştırma görevlisi (TUS ve DUS hariç)/öğretim görevlisi alınacaktır. Doktora Programlarındaki Öğrenci Sayısı Program başına düşen araştırma gör./ öğretim gör Bütün derslerin ders çıktıları web sayfasında yayımlanacaktır. Ders çıktılarının tamamlanma yüzdesi 50% 70% 100% - - Yan dal/çift ana dal programlarının açılması sağlanacaktır. Açılan programların toplam program na oranı - 1 1,25 1,5 1,5 Tüm programlar AKTS ye (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır. Tüm programların AKTS ye uyarlanma oranı 100% Asenkron uzaktan öğretim sisteminin altyapısı oluşturulacaktır. Alt yapının oluşturulması Alt yapının oluşturulması Senkron uzaktan eğitim dahil uzaktan eğitim programları açılacaktır Uzaktan eğitim programlarının açılması STRATEJİK PLAN

8 Yeni ön lisans, lisans ve lisansüstü programları açmak ve program nı %100 artırmak, akredite programı oluşturmak (Başlangıç Yılı) (Mevcut Durum) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 6 programda eğitime başlanacaktır. Her yıl yeni lisans programları açılacaktır. Yeni Fakülteler açılacaktır. Eğitime başlanan program Açılan lisans programları Açılan fakültelerin Program akreditasyonu çalışmaları yürütülecektir. Akredite olan program Öğrenci nı 5000 e çıkartmak, öğrenci niteliğini artırmak (Başlangıç Yılı) Her eğitim yılında seçkin liselere tanıtım yapılacaktır. Üniversitemiz her yıl eğitim fuarlarına katılacaktır. Teşvikler uygulayarak ilk e giren başarılı öğrenci artırılacaktır. Teşvikler uygulayarak ilk e giren başarılı öğrenci artırılacaktır. Teşvikler uygulayarak ilk e giren başarılı öğrenci artırılacaktır. Tanıtım döneminde yüz yüze görüşülen aday öğrenci artırılacaktır. Tanıtım döneminde iletişim araçları vasıtasıyla görüşülen aday öğrenci artırılacaktır. Tanıtım yapılan lise Katılım sağlanan fuar Teşvik verilen başarılı öğrenci Teşvik verilen başarılı öğrenci Teşvik verilen başarılı öğrenci Yüz yüze görüşülen aday Mail ve telefon yoluyla görüşülen aday T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

9 Hedef 3.4. Ulusal ve uluslararası ilişkiler kurma ve öğrenci mobilizasyonunu teşvik etmek Erasmus programı çerçevesinde öğrenci ve personelin uluslararası değişimini başlatmak Hedefe Yönelik Faaliyet (Başlangıç Yılı) Uluslararası ofis güçlendirilecektir. Her programda 1 öğretim üyesi Erasmus koordinatörü olarak görevlendirilecektir. Uluslararası ofiste çalışan personel Program başına görevlendirilen öğretim üyesi % 80% 100% - - İngilizce ders çıktıları tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. Ders çıktılarının tamamlanma yüzdesi 50% 80% 100% - - Ders Çıktıları tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. Ders çıktılarının tamamlanma yüzdesi 80% 100% Program yeterlikleri tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. Program yeterliliğinin tamamlanma yüzdesi Program yeterliklikleri henüz web sayfamızda ilan edilmemiştir. 80% 100% İngilizce program yeterlilikleri tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. Program yeterliliğinin tamamlanma yüzdesi Program yeterliklikleri henüz web sayfamızda ilan edilmemiştir. 80% 100% Öğrencilerin uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır. Uluslararası değişim programından yararlanan öğrenci Henüz değişim programımız başlamamıştır Öğretim elemanlarının uluslararası değişim programından yararlanması sağlanacaktır. Uluslararası değişim programından yararlanan öğretim elemanı Henüz değişim programımız başlamamıştır Personelin uluslararası değişim programından yararlanması sağlanacaktır. Uluslararası değişim programından yararlanan personel Henüz değişim programımız başlamamıştır Diploma eki için Avrupa Komisyonu na başvuru yapılacaktır. Başvurunun yapılması - - Gerçekleşme yılı - - STRATEJİK PLAN

10 3.4.2 Mevlana programı çerçevesinde Avrupa dışı bölge üniversiteleri ile iş birlikleri kurmak (Başlangıç Yılı) AB ülkeleri dışındaki ülkelerle de iş birliği ve karşılıklı destek anlaşmaları yapılacaktır. İş birliği ve karşılıklı destek anlaşmalarının Her programda 1 öğretim üyesi Mevlana koordinatörü olarak atanacaktır. Program başına görevlendirilen öğretim üyesi - 50% 80% 100% - - Öğrencilerin Mevlana Değişim Programı ndan yararlanmaları sağlanacaktır. Mevlana Değişim Programı ndan yararlanan öğrenci Henüz değişim programımız başlamamıştır Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı ndan yararlanmaları sağlanacaktır. Mevlana Değişim Programı ndan yararlanan öğretim elemanı Henüz değişim programımız başlamamıştır Farabi programı çerçevesinde yurt içi üniversiteleri ile iş birlikleri kurmak (Başlangıç Yılı) Öğrencilerin Farabi Değişim Programı ndan yararlanmaları sağlanacaktır. Farabi Değişim Programı ndan yararlanan öğrenci Henüz değişim programımız başlamamıştır Her programda 1 öğretim üyesi Farabi Koordinatörü olarak atanacaktır. Program başına görevlendirilen öğretim üyesi Henüz değişim programımız başlamamıştır. 50% 100% T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

11 STRATEJİK AMAÇ 4 Bilgi ve hizmet üretiminde toplumun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla toplumsal gelişime katkı yapmak Hedef 4.1. Her öğretim yılında öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı yapacak faaliyetler yürütmek (Başlangıç Yılı) Her yıl bahar şenliği organize edilecektir. Bahar şenliği Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilecek ve nın artırılmasına çalışılacaktır. Sosyal ve kültürel aktiviteler teşvik edilecektir. Bilimsel aktiviteler teşvik edilecektir. Sosyal ve kültürel yayın yapılacaktır. Üniversite içi ve Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılım teşvik edilecektir. Yürütülen sosyal sorumluluk proje ı Yıl içerisindeki sosyal aktivitelerin Yıl içerisindeki bilimsel aktivitelerin Sosyal ve kültürel yayın Verilen kupa, ödüle konu olan faaliyet Hedef 4.2. Her eğitim yılında sürekli ve yaygın eğitim anlayışı çerçevesinde ülke insan kaynaklarının yetkinlik düzeyinin artırılmasında rol almak (Başlangıç Yılı) Beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinlik amaçlı sertifika programları yürütülecektir. Beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinlik amaçlı sertifika programlarına katılımcı artırılacaktır. Hayat standardı ve sağlığın geliştirilmesi (teşviki) amaçlı kurslar yapılacaktır. Yıl içerisinde düzenlenen sertifika/ kurs programları Yıl içerisinde düzenlenen sertifika/ kurs programları katılımcı Yıl içerisinde hayat standardı ve sağlığın geliştirilmesi amaçlı düzenlenen kurs Engellilerin topluma katılmasını teşvik eden etkinlikler düzenlenecektir. Yıl içerisinde engellilerin topluma katılımını teşvik eden etkinlik STRATEJİK PLAN

12 Hedef 4.3. Sunulan sağlık hizmetlerini; erişimi kolay, beklentileri karşılayan, güvenli, hasta haklarına saygılı, sürekli iyileşen ve gelişen hizmetler haline getirmek Hedefe Yönelik Faaliyet (Başlangıç Yılı) Medipol Mega Hastaneler Kompleksi ile iş birliği uygulamasına geçilecektir. İş birliğinin yapılması Hedef Yıl Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde hedef kitle artırılacaktır. Ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerinde hedef kitle artırılacaktır. Yatarak tedavi hizmetlerinde hedef kitle artırılacaktır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yıl içerisinde hizmet verilen hasta Ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerinde yıl içerisinde hizmet verilen hasta Yatarak tedavi hizmelerinde yıl içerisinde hizmet verilen hasta T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

13 STRATEJİK AMAÇ 5 Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak Hedef 5.1. Mali kaynakları artırmak Üniversitenin hizmet çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmak Hedefe Yönelik Faaliyet (Başlangıç Yılı) Sağlık hizmet birimlerinin ayaktan hasta kapasitesi artırılacaktır. Sağlık hizmet birimlerinin yatan hasta kapasitesi artırılacaktır. Ağız diş sağlığı hizmet Birimlerinin hasta kapasitesi artırılacaktır. Sürekli Eğitim Merkezi nde eğitim alan kişi artırılacaktır. Ayaktan hasta bakma kapasitesi Yatan hasta bakma kapasitesi Ağız ve diş sağlığı hasta kapasitesi Yıl içerisinde sürekli eğitim merkezinde eğitim alan katılımcı Üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek için mühendislik fakültesi işbirliği ile Teknopark içerisinde yer alınacaktır. Teknoparkın kurulması Gerçekleşme Yılı - Araştırma merkezlerinde ücretli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yıl içerisinde araştırma merkezlerinde yapılan ücretli faaliyetlere katılanların Üniversite imkanları ile üretilen mali kaynakları cari harcamaları karşılar hale getirmek (Başlangıç Yılı) Eğitim ve bağış dışı alanların bütçeye katkı oranı korunacaktır. Üniversitenin bağış gelirleri artırılacaktır. Eğitim gelirlerinin bütçe içindeki dengesi korunacaktır. Cari gider içindeki oranı Cari gider içindeki oranı Cari gider içindeki oranı 0,04 40% 40% 40% 40% 40% 0,34 20% 20% 20% 21% 22% 0,33 40% 40% 40% 40% 40% STRATEJİK PLAN

14 Üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmak (Başlangıç Yılı) Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, vb. yurt içi ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan yararlanmak üzere bilimsel proje başvuruları yapılacaktır. Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, vb. yurt içi ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan yararlanmak üzere bilimsel proje kabul oranı artırılacaktır. Yıl içerisinde bilimsel projeler için yapılan başvuru Yıl içerisinde bilimsel projelerin kabul oranı % 40% 60% Her yıl üniversite bütçesinden bilimsel araştırma projelerine (BAP) ayrılan miktarın cari harcamalar içindeki oranı korunacaktır. Cari gider içindeki oranı - - 2% 2% 2% 2% 46 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

15 Hedef 5.2. Kurum kültürü ve kurum kimliğini birimler arası iş birliğini de dikkate alarak geliştirmek (Başlangıç Yılı) (Mevcut Durum) Üniversitenin akademik birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlanacaktır. Üniversitenin idari birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlanacaktır. Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler birimi kurulacaktır. Akademik personel için genel işleyiş ve yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim düzenlenecektir. Göreve yeni başlayanlar için periyodik olarak uyum eğitimleri yapılacaktır. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımına yönelik sosyal programlar (Festival, gezi, konser, piknik vb.) düzenlenecektir. Yönergeleri tamamlanan aktif akademik birimler Yönergeleri tamamlanan aktif idari birimler Birimin faaliyetlerine başlaması Düzenlenen hizmet içi eğitim Düzenlenen uyum eğitimi Düzenlenen program 0 50% 100% % 70% 100% - - Henüz faaliyetlerine başlamamıştır. Eğitim planlaması yapılmaktadır. - - Gerçekleşme Yılı Öğrenci kulüplerinin faaliyet nın arttırılması sağlanacaktır. Faaliyet İstanbul Medipol Üniversitesi Mezunları Derneği ni kurulacaktır. İstanbul Medipol Üniversitesi Mezunları Derneği ni kapasitesi artırılacaktır. Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Mezuniyet törenleri organize edilecektir ve geleneksel hale getirilecektir. Derneğin kurulması Mezun olan öğrencilerden mezunlar derneğine üye olanların oranı İzleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması Mezuniyet töreninin yapılması - - Mezunlar derneğimiz bulunmamaktadır. Gerçekleşme Yılı % 30% 35% Değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Gerçekleşme Yılı Her akademik yıl sonunda öğrencilere memnuniyet anketi uygulanacaktır. Yıl sonunda anketin yapılması Her akademik yıl sonunda çalışanlara memnuniyet anketi uygulanacaktır. Yıl sonunda anketin yapılması Tüm hizmet birimlerinde memnuniyet düzeyi ölçekleri geliştirilecek ve uygulanacaktır. Memnuniyet düzeyi ölçeklerinin geliştirilmesi ve uygulanması - Gerçekleşme Yılı Akademik birimlerin iç denetimleri ve denetim sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılacaktır. Yıl içerisinde yapılan denetim Sağlık kuruluşlarımızda Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde 6 ayda bir iç denetim ve sonuçlarına göre iyileştirme yapılacaktır. Yıl içerisinde yapılan denetim Akademik ve idari birimlerin katılımıyla birimler arası ilişkileri geliştirecek haftalık toplantılar yapılacaktır. Yıl içerisinde yapılan toplantı STRATEJİK PLAN

16 Hedef 5.3.Kurum imajını yükseltmek ve Medipol Üniversitesi nin marka değerini belirgin haline getirmek (Başlangıç Yılı) (Mevcut Durum) Üniversite bünyesindeki tüm akademik birimlere üniversite logosuyla uyumlu logolar tasarlanacaktır. Medipol Üniversitesi ndeki gelişmeleri ve etkinlikleri içeren basın bültenleri hazırlanacaktır. Tüm akademik birimler içerisinde logo tasarlananların oranı Yıl içerisinde yayınlanan bülten % 100% 100% 100% Medipol Üniversitesi bünyesinde düzenlenecek olan bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler yerel ve ulusal medya aracılığıyla hedef kitleye duyurulacaktır. Kurum kimliği ile uyumlu görsel-işitsel-yazılı tanıtım materyalleri oluşturulacaktır. Yerel ve ulusal medyada 1 yıl içerisinde yayınlanan (nötr, olumlu) haber Tanıtım materyallerinin (Video, promosyon malzemeleri vb.) Güncel konu ve sorunlara yönelik bilgilendirici sempozyum, seminer ve konferans gibi etkinliklerin halka açık olarak düzenlenmesi sağlanacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan etkinliklere destek verilecektir. Halka açık olarak düzenlenen etkinlik Destek verilen etkinliklerin Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin sağlanması ve ortak projelerin yürütülmesi sağlanacaktır. Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yürütülen projelerin Resmi sosyal medya hesapları oluşturularak güncel bilgi akışı sağlanacaktır. Sosyal ağlardaki takipçi nın artırılması Motivasyon artırmaya yönelik olarak çalışanlar ile ilgili önemli gelişmeler ve çalışanların başarıları bültenlerde yayınlanarak tüm birimlere duyurulacaktır. Yıl içerisinde gerçekleşen bildirim - - Hedef Yılı - - Kariyer planlamasına destek amaçlı kariyer günleri düzenlenecektir. Yıl içerisinde düzenlenen kariyer günleri etkinlik Öğrencilerin ulusaluluslararası etkinliklerde elde ettiği başarıların ödüllendirilmesi ve üniversite genelinde duyurulması sağlanacaktır. Yıl içerisinde gerçekleşen bildirim Henüz bu alanda etkinlik yapılmamıştır. - - Hedef Yılı T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

17 3.2. Sorumlu Birim Matrisi SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 1. Fiziksel alt yapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için uygun ortam sağlayan bir yerleşkeye kavuşmak Hedef 1.1. Üniversitenin Haliç Yerleşkesinde kapasite artışı sağlamak Haliç Yerleşkesi ndeki kapasiteyi % 40 oranında artırmak 1. Gerekli olan dershane ve laboratuvar ihtiyacı hazırlanacaktır. 2. Ek bina projelendirme ve ihale işlemleri tamamlanacaktır. 2. Ek bina inşaatı ve tefrişi bitirilecektir 4.Eğitim veren tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır 5.Çevrede eğitim koşullarına uygun bina kiralama ve/veya inşa çalışmaları yapılacaktır. STRATEJİK PLAN

18 AMAÇ 1. Fiziksel alt yapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için uygun ortam sağlayan bir yerleşkeye kavuşmak SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR Hedef 1.2. Geniş, ulaşılabilir, gelişmiş, modern bir yerleşkeye sahip olmak Üniversitenin mevcut birimlerini kapsayan birinci kademe yapılarının tamamlanmasını sağlamak 1.Eğitim alanlarını ve asgari sosyal alanları kapsayan kavacık yerleşkesi (Birinci kademe) inşaatına başlanması sağlanacaktır. 2.Kavacık Yerleşkesi inşaatı (Birinci kademe olarak m 2 ) tamamlanacaktır 3. İnşaatı tamamlanan binaların iç donanımı tamamlanacaktır Öğrenci yurdu ile yeterli sosyal alanların tamamlanarak faaliyete geçmesini sağlamak. 1. Öğrenci yurdu ve yeterli sosyal alanları kapsayan inşaatların iç donanımları ile mefruşatları tamamlanacaktır 50 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

19 AMAÇ 1. Fiziksel alt yapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için uygun ortam sağlayan bir yerleşkeye kavuşmak SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR Hedef 1.2. Geniş, ulaşılabilir, gelişmiş, modern bir yerleşkeye sahip olmak Ana Yerleşkeyi bütün yapılarıyla hizmete açmak. 1. Merkezi araştırma laboratuvarlarının ilk bölümü faaliyete geçirilecektir. 2. Ana yerleşke kapsamında olan merkezi araştırma laboratuvarı binası yapılacaktır 3.Merkezi araştırma laboratuvarının hızlı gelişimini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası projeler hazırlanması sağlanacaktır. 4. Merkezi araştırma laboratuvarının hızlı gelişimini sağlamak üzere fon desteği sağlanacaktır. 5.Ana yerleşke kapsamındaki diğer inşaatlar tamamlanacaktır 6.Kavacık Yerleşkesinde üniversite hastanesi yapılacaktır STRATEJİK PLAN

20 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 2. İleri düzeyde araştırma faaliyetleri ile uluslararası literatürde yer alacak ve insan yaşamına olumlu katkı sağlayacak yeni bilgileri üretmek. Hedef 2.1. Üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmek 1. Üniversitenin bilimsel araştırma proje (BAP) birimi kurulacaktır. 2.Etik kurullar oluşturulacaktır. 3. Üniversite kütüphanesi çalışma saatleri artırılacaktır. 4. Haliç Yerleşkesindeki kütüphane alanı genişletilecektir. 5. Kütüphanede çalışan nitelikli personel artırılacaktır 6. Kitap artırılacaktır. 7. Her alan için veri tabanına abone olunacaktır. 8.Zamanının en az %50 sini sadece araştırma yaparak geçiren öğretim elemanları istihdam edilecektir 52 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

21 AMAÇ 2. İleri düzeyde araştırma faaliyetleri ile uluslararası literatürde yer alacak ve insan yaşamına olumlu katkı sağlayacak yeni bilgileri üretmek. SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR Hedef 2.2. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde Medipol Üniversitesi adresli yayın nı artırmak 1.Uluslararası indekslerdeki dergilerde yayımlanan Medipol Üniversitesi adresli yayınlara teşvik ödülü verilecektir. 2.Hazırlanan lisansüstü tezlerin % 50 si yayına dönüştürülecektir. 3.Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayına dönüştürülecektir. 4.Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ulusal hakemli dergilerde yayına dönüştürülecektir. Hedef 2.3. Üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaların Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunumunu sağlamak 1.Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunulan Medipol Üniversitesi adresli bildirilere (sözlü, poster, video) teşvik ödülü verilecektir.. 2.Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar uluslararası kongrelerde sunulacaktır. 3. Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ulusal kongrelerde sunulacaktır. STRATEJİK PLAN

22 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 2. İleri düzeyde araştırma faaliyetleri ile uluslararası literatürde yer alacak ve insan yaşamına olumlu katkı sağlayacak yeni bilgileri üretmek. Hedef 2.4. Üniversite Bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri yapılmasını sağlamak 1. Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. projelere öğretim üyelerini teşvik etmek için bilgilendirme ve eğitim programları oluşturulacaktır. 2. Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. projelere öğretim üyelerini teşvik etmek için bilgilendirme ve eğitim programlarının etkililiği sağlanacaktır. 54 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

23 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 3. Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve kapsamlı eğitim vermek Hedef 3.1. Öğretim üyelerinin akademik yetkinliklerini arttırmak 1. Öğretim üyesi atama asgari kriterleri uygulamaya konacaktır. 2. Her eğitim dönemi başında yeni öğretim teknikleri konusunda öğretim elemanlarına yönelik oryantasyon eğitimi yapılacaktır. 3. Öğretim elemanlarına yönelik eğitici eğitimleri başlatılacaktır. 4. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kurs, seminer, kongre vs. katılımları etkin olarak desteklenecektir. 5. Talep eden öğretim elemanlarına yabancı dil kurs programı başlatılacaktır. STRATEJİK PLAN

24 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 3. Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve kapsamlı eğitim vermek Hedef 3.2. Öğrencilere eleştirel düşünce, problem çözme, yaşam boyu öğrenme gibi yetkinlikleri kazandırmak 1. Öğrenciler, proje, sunum, araştırma faaliyetlerinden en az birini gerçekleştirecektir.. 2. Üniversitemiz öğrencilerinin katılımıyla bilim şenliği düzenlenecektir. 3. Öğrencilerin öğrenci kongrelerine katılım teşviki artırılacaktır. 4. Ulusal katılımlı öğrenci kongreleri düzenlenecektir. 56 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

25 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 3. Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve kapsamlı eğitim vermek Hedef 3.3. Eğitim kalitesini geliştirmek, kapasiteyi ve program çeşitliliğini artırmak Eğitim alt yapısını güçlendirmek ve lisansüstü eğitime başlamak 1.Üç bölümde yüksek lisans programı açılacaktır. 2.Her yıl yeni yüksek lisans programları açılacaktır.. 3.Doktora programları açılacaktır. 4.Yüksek lisans programlarında ki öğrenci artırılacaktır 5.Doktora programlarında ki öğrenci artırılacaktır 6.Her lisans programına en az bir araştırma görevlisi (TUS ve DUS hariç) /öğretim görevlisi alınacaktır. 7.Bütün derslerin ders çıktıları web sayfasında yayımlanacaktır. 8.Yan dal/çift ana dal programlarının açılması sağlanacaktır.. 9.Tüm programlar AKTS ye (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uyarlanacaktır. 10.Asenkron uzaktan öğretim sisteminin altyapısı oluşturulacaktır. 11.Senkron uzaktan eğitim dahil uzaktan eğitim programları açılacaktır STRATEJİK PLAN

26 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 3. Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve kapsamlı eğitim vermek Hedef 3.3. Eğitim kalitesini geliştirmek, kapasiteyi ve program çeşitliliğini artırmak Yeni önlisans, lisans ve lisansüstü programları açmak ve program nı % 100 artırmak, akredite programı oluşturmak 1.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 6 programda eğitime başlanacaktır. 2. Her yıl yeni lisans programları açılacaktır. 3. Yeni Fakülteler açılacaktır. 4. Program Akreditasyonu çalışmaları yürütülecektir Öğrenci Sayısını 5000 e Çıkartmak, Öğrenci Niteliğini Artırmak 1. Her eğitim yılında seçkin liselere tanıtım yapılacaktır. 2. Üniversitemiz her yıl eğitim fuarlarına katılacaktır. 3. Teşvikler uygulayarak ilk 1.000'e giren başarılı öğrenci artırılacaktır. 4. Teşvikler uygulayarak ilk 5.000'e giren başarılı öğrenci artırılacaktır. 5. Teşvikler uygulayarak ilk 'e giren başarılı öğrenci artırılacaktır. 6. Tanıtım Döneminde yüz yüze görüşülen aday öğrenci artırılacaktır. 7. Tanıtım Döneminde iletişim araçları vasıtasıyla görüşülen aday öğrenci artırılacaktır. 58 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

27 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 3. Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve kapsamlı eğitim vermek Hedef 3.4. Ulusal ve Uluslararası ilişkiler kurma ve öğrenci mobilizasyonunu teşvik etmek Erasmus programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini başlatmak. 1.Uluslararası ofis güçlendirilecektir. 2.Her programda 1 öğretim üyesi erasmus koordinatörü olarak görevlendirilecektir. 3.İngilizce ders çıktıları tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. 4. Ders Çıktıları tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. 5.Program yeterlikleri tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. 6. İngilizce program yeterlilikleri tamamlanacak ve web sayfasında ilan edilecektir. 7. Öğrencilerin uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır. 8. Öğretim elemanlarının uluslararası değişim programından yararlanması sağlanacaktır. 9. Personelin uluslararası değişim programından yararlanması sağlanacaktır. 10.Diploma eki için Avrupa Komisyonu na başvuru yapılacaktır. STRATEJİK PLAN

28 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 3. Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve kapsamlı eğitim vermek Hedef 3.4. Ulusal ve Uluslararası ilişkiler kurma ve öğrenci mobilizasyonunu teşvik etmek Mevlana programı çerçevesinde Avrupa dışı bölge üniversiteleri ile iş birlikleri kurmak 1.AB ülkeleri dışındaki ülkelerle de iş birliği ve karşılıklı destek anlaşmaları yapılacaktır.. 2.Her programda 1 öğretim üyesi Mevlana koordinatörü olarak atanacaktır. 3.Öğrencilerin Mevlana değişim programından yararlanmaları sağlanacaktır. 4. Öğretim elemanlarının Mevlana değişim programından yararlanmaları sağlanacaktır Farabi programı çerçevesinde Yurtiçi üniversiteleri ile iş birlikleri kurmak 1. Öğrencilerin Farabi değişim programından yararlanmaları sağlanacaktır. 2.Her programda 1 öğretim üyesi Farabi Koordinatörü olarak atanacaktır. 60 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

29 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 4. Bilgi ve hizmet üretiminde toplumun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla toplumsal gelişime katkı yapmak Hedef 4.1. Her öğretim yılında öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı yapacak faaliyetler yürütmek 1.Her yıl bahar şenliği organize edilecektir. 2.Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilecektir ve nın artırılmasına çalışılacaktır. 3.Sosyal ve kültürel aktiviteler teşvik edilecektir 4.Bilimsel aktiviteler teşvik edilecektir. 5.Sosyal ve Kültürel Yayın yapılacaktır. 6.Üniversite içi ve Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılım teşvik edilecektir. STRATEJİK PLAN

30 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 4. Bilgi ve hizmet üretiminde toplumun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla toplumsal gelişime katkı yapmak Hedef 4.2. Her eğitim yılında sürekli ve yaygın eğitim anlayışı çerçevesinde ülke insan kaynaklarının yetkinlik düzeyinin artırılmasında rol almak 1.Beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinlik amaçlı sertifika programları yürütülecektir. 2.Beceri kazandırma, meslek edindirme ve mesleki yetkinlik amaçlı sertifika programlarına katılımcı artırılacaktır. 3.Hayat standardı ve sağlığın geliştirilmesi (teşviki) amaçlı kurslar yapılacaktır. 4.Engellilerin topluma katılmasını teşvik eden etkinlikler düzenlenecektir. 62 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

31 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 4. Bilgi ve hizmet üretiminde toplumun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla toplumsal gelişime katkı yapmak Hedef 4.3. Sunulan sağlık hizmetlerini; erişimi kolay, beklentileri karşılayan, güvenli, hasta haklarına saygılı, sürekli iyileşen ve gelişen hizmetler haline getirmek. 1. Medipol Mega Hastaneler Kompleksi ile işbirliği uygulmasına geçilecektir. 2.Ağız ve Diş sağlığı hizmetlerinde hedef kitle artırılacaktır. 3.Ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerinde hedef kitle artırılacaktır 4.Yatarak tedavi hizmetlerinde hedef kitle artırılacaktır STRATEJİK PLAN

32 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 5. Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak Hedef 5.1. Mali kaynakları artırmak Üniversitenin Hizmet Çeşitliliğini ve Kapasitesini Arttırmak 1.Sağlık Hizmet Birimlerinin ayaktan hasta kapasitesi artırılacaktır. 2.Sağlık Hizmet Birimlerinin yatan hasta kapasitesi artırılacaktır. 3.Ağız Diş Sağlığı Hizmet Birimlerinin hasta kapasitesi artırılacaktır. 4. nde eğitim alan kişi artırılacaktır 5.Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek için mühendislik fakültesi işbirliği ile Teknopark içerisinde yer alınacaktır. 6.nde ücretli faaliyetler gerçekleştirilecektir. 64 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

33 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 5. Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak Hedef 5.1. Mali kaynakları artırmak Üniversite İmkanları ile Üretilen Mali Kaynakları Cari Harcamaları Karşılar Hale Getirmek. 1.Eğitim ve bağış dışı alanların bütçeye katkı oranı korunacaktır. 2.Üniversitenin bağış gelirleri artırılacaktır. 3.Eğitim gelirlerinin bütçe içindeki dengesi korunacaktır Üniversitenin Bilimsel Araştırma Kapasitesini Artırmak 1. Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, vb. yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kaynaklardan yararlanmak üzere bilimsel proje başvuruları yapılacaktır. 2. Avrupa Birliği, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, vb. yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kaynaklardan yararlanmak üzere bilimsel proje kabul oranı artırılacaktır 3. Her yıl üniversite bütçesinden bilimsel araştırma projelerine (BAP) ayrılan miktarın cari harcamalar içindeki oranı korunacaktır. STRATEJİK PLAN

34 AMAÇ 5. Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR Hedef 5.2. Kurum kültürü ve kurum kimliğini birimler arası iş birliğini de dikkate alarak geliştirmek 1.Üniversitenin akademik birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlanacaktır. 2.Üniversitenin idari birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlanacaktır. 3.Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler birimi kurulacaktır. 4.Akademik personel için genel işleyiş ve yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim düzenlenecektir. 5.Göreve yeni başlayanlar için periyodik olarak uyum eğitimleri yapılacaktır. 6.Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımına yönelik sosyal programlar (Festival, gezi, konser, piknik v.b.) düzenlenecektir. 7.Öğrenci Kulüplerinin faaliyet nın arttırılması sağlanacaktır. 8.İstanbul Medipol Üniversitesi Mezunları Derneği i kurulacaktır. 9.İstanbul Medipol Üniversitesi Mezunları Derneği ni kapasitesi artırılacaktır. 66 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

35 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 5. Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak Hedef 5.2. Kurum kültürü ve kurum kimliğini birimler arası iş birliğini de dikkate alarak geliştirmek 10.Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. 11.Mezuniyet törenleri organize edilecektir ve geleneksel hale getirilecektir. 12.Her akademik yıl sonunda öğrencilere memnuniyet anketi uygulanacaktır. 13.Her akademik yıl sonunda çalışanlara memnuniyet anketi uygulanacaktır. 14.Tüm hizmet birimlerinde memnuniyet düzeyi ölçekleri geliştirilecek ve uygulanacaktır. 15.Akademik birimlerin iç denetimleri ve denetim sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılacaktır. 16.Sağlık kuruluşlarımızda Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde 6 ayda bir iç denetim ve sonuçlarına göre iyileştirme yapılacaktır. 17.Akademik ve idari birimlerin katılımıyla birimler arası ilişkileri geliştirecek haftalık toplantılar yapılacaktır. STRATEJİK PLAN

36 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 5. Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak Hedef 5.2. Kurum kültürü ve kurum kimliğini birimler arası iş birliğini de dikkate alarak geliştirmek 10.Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. 11.Mezuniyet törenleri organize edilecektir ve geleneksel hale getirilecektir. 12.Her akademik yıl sonunda öğrencilere memnuniyet anketi uygulanacaktır. 13.Her akademik yıl sonunda çalışanlara memnuniyet anketi uygulanacaktır. 14.Tüm hizmet birimlerinde memnuniyet düzeyi ölçekleri geliştirilecek ve uygulanacaktır. 15.Akademik birimlerin iç denetimleri ve denetim sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılacaktır. 16.Sağlık kuruluşlarımızda Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde 6 ayda bir iç denetim ve sonuçlarına göre iyileştirme yapılacaktır. 17.Akademik ve idari birimlerin katılımıyla birimler arası ilişkileri geliştirecek haftalık toplantılar yapılacaktır. 68 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

37 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 5. Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak Hedef 5.3.Kurum imajını yükseltmek ve Medipol Üniversitesi nin marka değerini belirgin haline getirmek (Etkinlik Analizi) 1.Üniversite bünyesindeki tüm akademik birimlere üniversite logosuyla uyumlu logolar tasarlanacaktır. 2.Medipol Üniversitesindeki gelişmeleri ve etkinlikleri içeren basın bültenleri hazırlanacaktır. 3.Medipol Üniversitesi bünyesinde düzenlenecek olan bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler yerel ve ulusal medya aracılığıyla hedef kitleye duyurulacaktır. 4.Kurum kimliği ile uyumlu görsel-işitsel-yazılı tanıtım materyalleri oluşturulacaktır. 5.Güncel konu ve sorunlara yönelik bilgilendirici sempozyum, seminer ve konferans gibi etkinliklerin halka açık olarak düzenlenmesi sağlanacaktır. 6. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan etkinliklere destek verilecektir. STRATEJİK PLAN

38 SORUMLU BİRİMLER MATRİSİ İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER BAĞLI KURULUŞLAR AMAÇ 5. Üniversiteyi güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak Hedef 5.3.Kurum imajını yükseltmek ve Medipol Üniversitesi nin marka değerini belirgin haline getirmek (Etkinlik Analizi) 7.Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin sağlanması ve ortak projelerin yürütülmesi sağlanacaktır. 8.Resmi sosyal medya hesapları oluşturularak güncel bilgi akışı sağlanacaktır. 9.Motivasyon artırmaya yönelik olarak çalışanların ile ilgili önemli gelişmeler ve başarıları bültenlerde yayınlanarak tüm birimlere duyurulacaktır. 10.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımı desteklenecektir. 11.Kariyer planlamasına destek amaçlı kariyer günleri düzenlenecektir. 12.Öğrencilerin ulusal - uluslararası etkinliklerde elde ettiği başarıların ödüllendirilmesi ve üniversite genelinde duyurulması sağlanacaktır. 70 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

UNKAPANI, ATATÜRK BULVARI, NO: 27 FAT H 34083 STANBUL T: 0212 444 85 44 F: 0212 531 75 55 MEDIPOL@MEDIPOL.EDU.TR REVİZE 01 STRATEJİK PLAN 2012-2016

UNKAPANI, ATATÜRK BULVARI, NO: 27 FAT H 34083 STANBUL T: 0212 444 85 44 F: 0212 531 75 55 MEDIPOL@MEDIPOL.EDU.TR REVİZE 01 STRATEJİK PLAN 2012-2016 UNKAPANI, ATATÜRK BULVARI, NO: 27 FAT H 34083 STANBUL T: 0212 444 85 44 F: 0212 531 75 55 MEDIPOL@MEDIPOL.EDU.TR REVİZE 01 STRATEJİK PLAN -2016 STRATEJİK PLAN -2016 2013 2 T. C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4. İzleme ve Değerlendirme

4. İzleme ve Değerlendirme 4. İzleme ve Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme Günümüzde rekabetin gittikçe şiddetlenmesi, bütün kurumlarda olduğu gibi üniversiteleri de etkilemektedir. Üniversitelerin gençlerin geleceğini yönlendirme

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. Performans Hedefleri ve Performans Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel alt yapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE HEDEFLERİ *KALİTE HEDEFLERİ HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE HEDEFLERİ *KALİTE HEDEFLERİ HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ YAPILACAK FAALİYETLER * BELİRLEME YÖNTEMİ YAPILACAK FAALİYETLER 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. Niteliğini Geliştirmek SH 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır esas

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON:

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON: ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STRATEJĐK PLANLAMA RAPORU BĐRĐM STRATEJĐ GRUBU ADI: ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. HULUSĐ BARLAS hbarlas@istanbul.edu.tr BĐRĐM ÜYELERĐ: Yrd.Doç.

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TARİHÇE İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından kurulmuş ve 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı

Detaylı

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI 1 (2012 YILI İŞ PLANI ) Sayfa No 1/7 Stratejik Amaç 1: SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Personel Memnuniyet Anketi Katılım Bilgileri Personel n % Akademik 67 69,1 İdari 19 19,6 Bilgi yok 4 4,1 Toplam 90 92,8 Dağıtılan 97 100 Dağıtılan

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN 2012-2016 2012 İçindekiler SUNUŞ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. STRATEJİK ANALİZ 1.1. Tarihçe... 9 1.2. Stratejik Planlama Süreci.... 9 1.3. İstanbul Medipol Üniversitesi Teşkilat Yapısı....

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 1.Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma kavramlarının içinde yürütülen faaliyetlerin çoğunu gerçekleştirmektedir. Örgütü, hizmet alanlara, tedarikçilere, hizmet

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇE, PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI OCAK - 2016 BARTIN A. 2015 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş MADDE 1- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinin

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL DAHİL ETME PROJESİ 2013 Doç.Dr. Halim KAZAN Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ Cengiz YILMAZ Hüseyin ŞANLITÜRK Kadir ERBASAN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EYLEM PLANI KISA DÖNEM (0 6 AY) A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 Bina projesinin tamamlanması Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER a, b, Yapı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE, PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2015 BARTIN A. 2015 MALİ YILI

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 2007-2009 İÇİNDEKİLER 1.DURUM ANALİZİ...2 2.TARİHÇE VE ÖĞRETİM...3 3.SWOT ANALİZİ...4

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2016 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. Mustafa

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ 1. Amaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımına

Detaylı

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ 100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İKİNCİ TEKNOPARKI ŞİRKET SAYISI: 120 AR-GE ELEMANI SAYISI: 2000

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2013 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı