Maliyetin düşük olması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maliyetin düşük olması"

Transkript

1

2

3 Yeterli üremik toksin atılımı Elektrolit dengesinin kontrolü Volüm dengesi ve kan basıncının kontrolü Asit-baz dengesinin kontrolü Aneminin kontrolü Mineral ve kemik metabolizmasının kontrolü İyi beslenme durumu Kalan böbrek işlevinin korunması Diğer komplikasyonların kontrolü Yaşam kalitesinin artması Maliyetin düşük olması Yaşam süresinin uzaması

4 SDBY DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Özel avantajlar Sosyo-ekonomik nedenler Merkez-Hekim tercihi Hasta tercihi HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ

5 MUTLAK KONTRENDİKASYONLAR Aktif inflamatuvar barsak hastalıkları Akut iskemik barsak hastalığı Akut divertikülit Karın içi abseler Kolostomi (?) 3. trimestr gebelik Aktif depresyon Psikoz Düşük entelektüel düzey KISMİ KONTRENDİKASYONLAR Karın içi yapışıklıklar Herniler Semptomatik KOAH Malnütrisyon Şiddetli hipertrigliseridemi Obezite (?) Evsizlik 1 ay içinde renal Tx Kötü hijyenik alışkanlıklar Demans Uyumsuzluk

6 SDBY DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Özel avantajlar Sosyo-ekonomik nedenler Merkez-Hekim tercihi Hasta tercihi HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ

7 1. Tedavinin sürekli doğası nedeniyle biyokimyasal değerler ve volüm dengesi sabit seyreder. Bu nedenle, volüme bağlı hipertansiyon daha iyi kontrol edilir. 2. Hastaya daha serbest bir diyet ve sıvı alım olanağı sunar. 3. Merkeze bağlı olmadığından hastaya daha aktif ve kaliteli bir yaşam olanağı sunar. 4. Antikoagülasyon gerektirmez. 5. Kalan böbrek işlevi daha iyi korunur. 6. Aneminin kontrolü daha kolaydır. 7. Orta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinlere bağlı komplikasyonlar daha az görülür.

8 1. Peritonit atakları ve biyo-uyumsuz diyaliz solüsyonunun periton zarında yol açtığı işlevsel ve yapısal değişiklikler nedeniyle teknik kullanım süresi düşüktür. 2. Özellikle peritoneal protein kaybı nedeniyle malnütrisyon sıklığı yüksektir. 3. Her hastada diyaliz yeterlilik hedeflerine ulaşmak mümkün olmayabilir. 4. Diyalizattan sürekli glukoz emilimi nedeniyle hiperlipidemi ve obezite sıklığı yüksektir. 5. Reflü özofajit ve konstipasyon gibi komplikasyonların sıklığı yüksektir.

9 SDBY DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Özel avantajlar Sosyo-ekonomik nedenler Merkez-Hekim tercihi Hasta tercihi HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ

10 SDBY DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Özel avantajlar Sosyo-ekonomik nedenler Devlet tercihi Merkez-Hekim tercihi Hasta tercihi HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ

11 % 4 % 82 Yu AW, et al. Perit Dial Int 27;27(S2):S53-5

12 SDBY DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Özel avantajlar Sosyo-ekonomik nedenler Merkez-Hekim tercihi Hasta tercihi HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ

13 İngiltere de 242 hastanın katıldığı anket Yöntem hakkında önceki deneyim,35 Yöntem hakkında bilen birisi ile görüşme İnternet kullanımı Dini inançlar Arkadaşlarla görüşme,65,66,87,92 Yöntem hakkında yazılı bilgi Yöntem ile başa çıkma yeteneği Merkeze uzaklık Yöntemin yaşam biçimine uygunluğu Yöntem hakkında sözel bilgi 2,8 2,15 2,36 2,54 2,6 Chanouzas D, et al. Nephrol Dial Transplant 212;27:1542-7,5 1 1,5 2 2,5 3

14 24 nefroloğun katıldığı anket 5 4 Önemlilik Hekime ödeme Kuruma ödeme Sosyal kurumlara maliyet Hastaya maliyet Rehabilitasyon verileri Sağkalım verileri Morbidite verileri Yaşam kalitesi verileri Hasta tercihi Mendelssohn DC, et al. Am J Kidney Dis 21;37:22-9

15 SDBY DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Özel avantajlar Sosyo-ekonomik nedenler Merkez-Hekim tercihi Hasta tercihi Karşılaştırmalı veriler HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ

16 İKİ DİYALİZ YÖNTEMİNİ EN İYİ KARŞILAŞTIRMA YOLU SAĞKALIM ANALİZİDİR

17 Hasta sağkalımı (%) ABD Hasta sağkalımı (%) ,4 78,8 75,9 65,8 AVRUPA 43,1 35, Zaman (ay) Zaman (yıl) HD PD HD PD USRDS 211 Raporu Kramer A, et al. Nephrol Dial Transplant 29;24:

18 12 Kümülatif sağkalım (%) ,9 9,5 89, ,1 p<.1 7,2 54 HD PD 1. Yıl 3. Yıl 5. Yıl 1. Yıl Türk Nefroloji Derneği Verileri

19 İKİ DİYALİZ YÖNTEMİNİ EN İYİ KARŞILAŞTIRMA YOLU SAĞKALIM ANALİZİDİR??? Seçim kriterlerinin farklılığı Hasta dağılımının dengesizliği Örnek hacminin değişkenliği İnsidan veya prevalan olguların analizi İzlem sürelerinin farklılığı Analiz yöntemlerinin farklılığı Multivaryant analizlerin eksik veya yanlış kullanılması Sağkalımı etkileyebilecek tüm değişkenlerin dikkate alınmaması Eşlik eden değişkenlerin uygun şekilde derecelendirilememesi Kalan böbrek işlevinin sıklıkla dikkate alınmaması Tedaviye uyum derecelerinin farklı olabilmesi

20 1% 8% 6% 4% 2% % Co-morbidite 22,2 3,8 25, ,8 HD PD Hafif Orta derecede Şiddetli p<.1 Yaşlılarda Zencilerde Hipertansiflerde Obezlerde Hipoalbüminemiklerde Diyabetiklerde Çalışanlarda Erken başvuranlarda HD PD Miskulin DC, et al. Am J Kidney Dis 22;39:324-36

21 arası diyalize başlayan 4921 hasta 3281 HD ve 164 PD PD için düzeltilmiş mortalite riski 1,4 1,2 1,8,6,4,2 1,15 1,1 p<.5,89 p<.1 p<.1,72,65,6 p<.1,38 Genel Zaman (ay) Heaf JG, et al. Nephrol Dial Transplant 22;17:112-7

22 21-23 arası diyalize başlayan 923 hasta % 47.3 HD ve % 52.7 PD Sanabria M, et al. Kidney Int 28;73:S165-72

23 2 Non-DM Ölüm/1 tedavi yılı ABD Medicare verileri ( ) HD ve PD hastası PD için relatif risk PD için relatif risk 1,5 1,5 2 1,5 1, Zaman (ay) DM Zaman (ay) HD PD Collins AJ, et al. Am J Kidney Dis 1999;34: Zaman (ay)

24 1,4 PD için relatif ölüm riski 1,2 1,8,6,4,2,72,61,87,87,86,88 1,3 1,21 Erkek Kadın DM (-) Yaş <55 DM (-) Yaş >55 DM (+) Yaş <55 DM (+) Yaş >55 Collins AJ, et al. Am J Kidney Dis 1999;34:165-74

25 ERA-EDTA Registry (7 Avrupa ülkesi) arasında diyalize başlayan hasta 3 yıllık izlem PD için düzeltilmiş ölüm riski 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Genel Comorbidite yok DM yok ASKH yok SVO yok Comorbidite 1 Comorbidite 2 Comorbidite 3-5 DM var ASKH var SVO var Luijtgaarden MWM, et al. Nephrol Dial Transplant 211;26:294-7

26 Luijtgaarden MWM, et al. Nephrol Dial Transplant 211;26:294-7

27 PD hastalarında erken dönem (ilk 2 yıl) sağkalım oranları HD hastalarından daha iyidir. Geç dönemde (2 yıldan sonra) ölüm riski HD hastalarına eşitlenmekte veya artmaktadır. Özellikle co-morbid, diyabetik, yaşlı kadınlarda PD altında ölüm riski hemodiyalizden daha yüksektir.

28 PD ne yeni başlayan 68 hasta İzlem süresi 2 yıl Mortalitenin Belirleyicileri İleri yaş ABD de diyaliz Tip 1 DM KVH öyküsü Düşük albümin Kötü nütrisyonel durum Düşük total Kt/Vüre Düşük total kreatinin klirens Haftalık total Kt/Vüre de her.1 birim azalmaya relatif ölüm riskinde % 6 artış eşlik etmektedir. Haftalık total kreatinin klirensde her 5 L/1.73 m 2 azalmaya relatif ölüm riskinde % 7 artış eşlik etmektedir. Kreatinin klirensde azalmaya teknik başarısızlık riskinde ve hospitalizasyon sıklığında artış eşlik etmektedir. Churchill DN, et al. J Am Soc Nephrol 1996;7:198-27

29 RR % 95 CI Yaş KV hastalık Diyabet Albümin DO transport YO transport Y transport SGA Peritoneal CrCl GFH RR % 95 CI Yaş KV hastalık Diyabet Albümin DO transport YO transport Y transport SGA Peritoneal CrCl GFH İdrar volümü Bargman JM, et al. J Am Soc Nephrol 21;12:

30 125 PD HASTASI 3 YILLIK İZLEM MORTALİTENİN BELİRLEYİCİLERİ RR % 95 CI P Co-morbidite Serum kreatinin <.1 Kalan böbrek işlevi <.1 Total sıvı atılımı <.1 Peritoneal UF <.5 Total Kt/Vüre, total kreatinin klirens ve yüksek peritoneal transport mortaliteyi bağımsız olarak etkilemiyor Ateş K, et al. Kidney Int 21;6:767-76

31 PERİTON DİYALİZİNDE SAĞKALIMI ASIL BELİRLEYEN DİYALİTİK KLİRENS DEĞİL KALAN BÖBREK İŞLEVİDİR Davies SJ, et al. Nephrol Dial Transplant 1998;13:962-8 Diaz-Buxo JA, et al. Am J Kidney Dis 1999;33: Szeto CC, et al. Kidney Int 2;58:4-7 Rocco M, et al. Kidney Int 2;58: Shemin D, et al. Perit Dial Int 2;2: Paniagua R, et al. J Am Soc Nephrol 22;13:137-2 Wang AY, et al. Nephrol Dial Transplant 25;2: Lam MF, et al. Perit Dial Int 26;26: RENAL KLİRENS > PERİTONEAL KLİRENS

32 65 İNSİDAN HD HASTASI 1,2 Düzeltilmiş mortalite riski 1,8,6,4,2 Ref.,69 RRF <1 ml/dk RRF 1 ml/dk Vilar E, et al. Nephrol Dial Transplant 29;24:252-1

33

34 Daha az hemodinamik dengesizlik Daha az inflamasyon DİYALİZE YENİ BAŞLAYAN KALAN BÖBREK İŞLEVİ OLAN HASTALARDA PERİTON DİYALİZİ TERCİH EDİLMELİDİR

35 RRF YETERSİZ DİYALİZ RİSKİ YETERSİZ UF RİSKİ ULTRAFİLTRASYON MORTALİTE VE MORBİDİTE ARTIŞI

36 223 HD ve 194 PD hastası Ortanca sağkalım süresi (ay) ,7 56,4 49,9 38,4 PD HD PD'den HD'ye HD'den PD'ye Van Biesen W, et al. J Am Soc Nephrol 2;11:116-25

37

38 PD nin sürekli doğası sabit bir volüm dengesi sağlar VOLÜM DAHA İYİ KONTROL EDİLİR PD HD P Sayı Sistolik kan basıncı 125 ± ± 5 <.1 Diyastolik kan kasıncı 78 ± 3 93 ± 3 =.1 Hipertansiyon % 41 % 81 <.1 Sol ventrikül hipertrofisi % 52 % 93 <.1 Aritmi % 4 % 33 <.5 Canziani ME, et al. Artif Organs 1995;19:241-4

39 34 hasta HD PD ,5 Kan basıncı (mmhg) Sistolik KB Diyastolik KB (%) ,8 17,6 SVH 52,9 14,7 Sistolik disfonk. 32,3 Diyastolik disfonk. HD PD HD PD Sezer S, et al. Adv Perit Dial 2;16:177-81

40 Antihipertansif kullanımı (%) SVH (%) HD PD 1. yıl PD 2. yıl PD 3. yıl HD PD 1. yıl PD 2. yıl PD 3. yıl Sezer S, et al. Adv Perit Dial 2;16:177-81

41 UZUN DÖNEMDE Periton diyalizinde yeterli volüm dengesi sağlamak daha güçtür Periton diyalizi hastaları daha hipervolemiktir Rottembourg. Kidney Int, 1993 Amann, et al. Kidney Int, 1996 Lameire, et al. Kidney Int, 1996 Coles. Perit Dial Int, 1997 Plum, et al. NDT, 21

42 NİÇİN? Kuru ağırlığın belirlenmesindeki güçlükler Sıvı dengesinin değerlendirilmesindeki güçlükler Hasta uyumsuzluğu Yüksek peritoneal geçirgenlik Mükemmel bir ozmotik ajanın bulunmayışı Hipertonik diyalizat kullanımındaki tereddütler Zamanla peritonun UF kapasitesinin azalması Kalan böbrek işlevinin kaybı

43 PD NE YENİ BAŞLAYAN 27 HASTA 5 YILLIK İZLEM Ortalama kan basıncı Zaman (ay) 2,5 2 1,5 1,5 Antihipertansif sayısı Ortalama kan basıncı indeksi Zaman (ay) Glomerüler filtrasyon hızı Menon MK, et al. Nephrol Dial Transplant 21;16:227-13

44 PD hastalarında ultrafiltrasyon yetersizliği en önemli tedavi başarısızlık nedenlerinden birisidir (% 1-15) Hipertonik diyalizat Periton membranında yapısal ve işlevsel hasar PD hastalarında volüm kontrolünün kötü olduğunu gösteren çalışmaların çoğunda Ana PD tipi SAPD Düşük Geçirgenlik Yüksek Geçirgenlik Icodekstrin kullanımı az Biyouyumlu solüsyon kullanımı hiç yok UF YETERSİZLİĞİ HİPERVOLEMİ

45 Sıkı tuz kısıtlaması Bir değişimde icodekstrin Gerektiğinde APD HD PD P Sayı 5 34 Sistolik KB 115 ± ± 17 AD Diyastolik KB 74 ± ± 12 AD Kardiyotorasik oran 46 ± 4 46 ± 5 AD Sol atrial indeks 22 ± 3 2 ± 2 AD Sol ventrikül kitle indeksi 119 ± ± 37 AD Ejeksiyon fraksiyonu 63 ± 8 63 ± 7 AD Günal Aİ, et al. Perit Dial Int 23;23:563-7

46 56 APD hastası; PD süresi 2 yıl ve % 5 sinde icodekstrin 2 klinik volüm yükü bulunmayan stabil HD hastası 1 sağlıklı kontrol 1,2 1,96,92,88 ECW/ICW,8,6,4,74,2 Normal kontrol HD-DÖ HD-DS PD Boudville NC, et al. Perit Dial Int 27;27:537-43

47 12 stabil PD hastası Laktatlı solüsyon Bikarbonatlı solüsyon Laktatlı solüsyon 6 ay 6 ay 6 ay UF (ml/değişim) Ejeksiyon fraksiyonu (%) ,6 64,2 49,7 SV kitle indeksi (gr/m 2 ) Laktat Bikarbonat Laktat Laktat Bikarbonat Laktat Laktat Bikarbonat Laktat Theodoridis M, et al. Nephrol Dial Transplant 211;26:461-7

48

49 Orta ve büyük molekül ağırlıklı inhibitörlerin daha etkin klirensi RRF un daha uzun süre korunması ile endojen EPO yapımının devam etmesi Eritrosit yaşam süresinin uzaması ANEMİNİN DAHA KOLAY KONTROLÜ Kan kayıplarının azalması

50 ABD Medicare HD ve PD hastası EPO kullanan hasta yüzdesi p<.1 25 Aylık EPO dozu p<.1 HD PD HD PD Snyder JJ, et al. J Am Soc Nephrol 24;15:174-9

51 34 hasta HD PD Hemoglobin (gr/dl) ,6 p=.1 11,8 EPO dozu (U/hafta) p=.1 HD PD HD PD Sezer S, et al. Adv Perit Dial 2;16:177-81

52 ESA KULLANIMI HEMOGLOBİN DÜZEYİ (%) ,7 51,3 1,8 21,9 Hemoglobin (gr/dl) 12 11,5 11 1, ,2 Aktif kullanan HD Hiç kullanmamış PD 9,5 9 HD PD Türk Nefroloji Derneği 21 Yılı Böbrek Kayıt Sistemi Verileri

53 HD PD % 31,5 % 16,2 Anemi tedavi maliyeti Anemi tedavi maliyeti Utaş C

54 Hemodiyaliz Periton Diyalizi Hiperfosfateminin kontrolü daha kolaydır Alüminyum yüklenmesi riski daha azdır Kemik mineral dansitesi daha yüksektir Normal Osteitis fibroza Osteomalasi Hafif Mikst Adinamik Coburn. Kidney Int 1993 Pasadakis et al. Adv Perit Dial 1995 Montenegro et al. Clin Nephrol 1998 Hampson et al. Nephron 22

55 (%) ,4 61,7 4 31,5 HD PD 1 8,6 6,8 < >7 Kalsiyum x Fosfor Türk Nefroloji Derneği 21 Yılı Böbrek Kayıt Sistemi Verileri

56 46 Evre 4 KBH 6 HD 28 PD Sigrist M, et al. Nephrol Dial Transplant 26;21:77-14

57 564 HD ve 168 PD hastası * * * *p<.1 PD HASTALARINDA ATEROJENİK LİPİD PROFİLİ HD DEN SIKTIR TK TG LDL HDL Lp(a) ApoA- IV HD PD * Sniderman et al. Atherosclerosis 1987 Hörkkö et al. Ann Med 1994 Siamopoulos et al. PDI 1995 Kronenberg et al. JASN 1995 Attman et al. Kidney Int 1999 Sezer et al. Adv Perit Dial 2 Özdemir et al. Artif Organs 21 Avram et al. AJKD 22 Kronenberg F, et al. Kidney Int 23;63:S113-6

58 Peritoneal protein kaybı MALNÜTRİSYON PD de daha sık Sık değil Cianciaruso, 1995 Markcmann, 1988 Maiorca, 1996 Jager, 21 İştahsızlık Goldwasser, 22 Glukoz emilimi Karın içi basınç artışı

59

60 Gözlemsel kohort çalışma Diyalize yeni başlayan 119 HD ve 62 PD hastası İnfeksiyon sıklığı (atak/yıl) 1,8,6,4,2,77 p>.5,86 Düzeltilmiş infeksiyon riski 2 1,6 1,2,8,4 HD PD HD PD HD hastalarında bakteriyemi, PD hastalarında peritonit daha sık. Diyabetiklerde PD altında infeksiyon daha sık. Aslam N, et al. Clin J Am Soc Nephrol 26;1:

61 Diyalize yeni başlayan 45 HD ve 913 PD hastası 7 yıllık izlem En az bir septisemi atağı (%) ,7 9,4 Septisemiye bağlı ölüm riski ,79 p<.1 4,81 HD PD HD PD Powe NR, et al. Kidney Int 1999;55:181-9

62 Anti-HCV negatif 21 HD ve 286 PD hastası p=.1 1 yıl sonra Anti-HCV Pozitifliği HD 35/21 (% 17) PD 18/286 (% 6) (%) HD 17 6 PD Akpolat T, et al. Perit Dial Int 22;22:52-3

63

64 ERA-EDTA verileri (6 Avrupa ülkesi) arası diyalize başlayan hasta (%) 6 49 HD PD Zaman (yıl) van Dijk PCW, et al. Nephrol Dial Transplant 21;16:112-9

65 Sık veya şiddetli peritonit atakları Sık peritonit atakları ve diyalizatın biyo-uyumsuz özellikleri nedeniyle peritonda fonksiyonel ve yapısal değişikliklerin gelişmesi DÜŞÜK TEKNİK BAŞARI Yetersiz ultrafiltrasyon Yetersiz solüt atılımı RRF nun kaybı

66 Modern bağlantı sistemleri Deneyimlerin artması Çıkış yeri bakımında iyileşme Peritonitlerin etkin tedavisi Kateter yerleştirme tekniklerinde iyileşme Biyo-uyumlu diyaliz solüsyonları (Icodekstrin) (Bikarbonat) PERİTONİT SIKLIĞINDA VE ŞİDDETİNDE AZALMA MEKANİK SORUNLARDA AZALMA PERİTON HASARINDA AZALMA DAHA YÜKSEK TEKNİK BAŞARI

67 7.88 PD HASTASI Dekstroz Icodekstrin Yıllık tedaviden çıkma oranı (%) ,5 p<.1 8,9 Yıllık ölüm oranı (%) ,5 p<.1 6,6 Dekstroz Icodekstrin Dekstroz Icodekstrin Kuriyama R, et al. Adv Perit Dial 26;22:18-1

68 2163 insidan PD hastası 1621 hasta Laktatlı solüsyon, 542 hasta Bikarbonatlı solüsyon Teknik başarısızlık (%) ,9 6,1 Mortalite (%) ,9 9,6 Laktat Bikarbonat Laktat Bikarbonat Han SH, et al. Am J Kidney Dis 29;54:711-2

69 (%) Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi Verileri

70

71 Hospitalizasyon sayısı (1 hasta yılı) % HD PD USRDS 211 Raporu

72 Kardiyovasküler hospitalizasyon (1 hasta yılı) HD 1-2 PD % İnfeksiyona bağlı hospitalizasyon (1 hasta yılı) Diyaliz erişim yolu infeksiyonlarına bağlı hospitalizasyon HD PD % % USRDS 211 Raporu HD PD

73

74 ABD Medicare verileri 1,6 PD HD TRANSPLANTASYON OLASILIĞI RR % 95 CI P PD/HD <.1 PD için düzeltilmiş risk 1,4 1,2 1,8,6,4,2 p<.1,74 GDF p<.1 1,23,96 Erken GF Geç GF Snyder JJ, et al. Kidney Int 22;62:1423-3

75 1,3 6.8 renal transplant alıcısı PD için sağkalım olasılığı 1,2 1,1 1,9,8,7 Greft sağkalımı Ölüm sansürlenmiş greft sağkalımı Hasta sağkalımı Schwenger V, et al. Nephrol Dial Transplant 211;26:3761-6

76

77 11 HD ve 543 PD hastası 1 SF-36 skoru Fiziksel fonksiyon Fiziksel rol Vücut ağrısı Genel sağlık Canlılık Sosyal fonksyon Emosyonel rol Mental sağlık Thong MS, et al. Nephrol Dial Transplant 29;24:225-3

78 <4 YIL >4 YIL WHOQOL-BREF HD PD WHOQOL-BREF p=.3 p=.1 p=.1 HD Fiziksel Psikolojik Sosyal Çevre 1 Fiziksel Psikolojik Sosyal Çevre PD Ginieri-Coccossis M, et al. BMC Nephrology 28;9:14

79 CHOICE çalışmasına katılan 37 merkezden 736 hasta Diyaliz bakımını MÜKEMMEL olarak niteleyen hasta oranı (%) 4 2 HD PD Rubin HR, et al. JAMA 24;291:697-73

80

81 $ $ $ USRDS 211 Raporu

82 Yaş, cinsiyet, ırk, comorbid durumlar ve SDBY nin nedeni için düzeltme yapıldıktan sonra 8 Hasta başına yıllık maliyet ($) $ HD PD Shih YC, et al. Kidney Int 25;68:319-29

83 Hospitalizasyon riski 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Diyalize yeni başlayan 463 hasta Bir yıllık izlem Hasta başına yıllık maliyet ($) $ PD HD HD PD Berger A, et al. Am J Manag Care 29;15:59-18

84 PERİTON DİYALİZİ HEMODİYALİZ YTL Kur $ TL Kur $ (TL/$) (TL/$) PD Solüsyon Fiyatı PSF - Tüm Kurumlar (KDV hariç) 18,25 1,35 13,5 Hemodiyaliz Seans Başı Maliyet (KDV hariç) 138, 1,35 12 Kurum İskontosu 11% Ortalama Aylık HD Seans 13, İskontolu PD Solüsyon Fiyatı 16,24 Ortalama Yıllık HD Seans 156 Yıllık Tedavi Sayısı 1.26 Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Tedavi Maliyeti Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Tedavi Maliyeti PD Hasta Sayısı 25 Sonu HD Hasta Sayısı 25 sonu EPO (İthal) EPO (İthal) EPO Kullanım Oranı (25 Registry) 52,7% EPO Kullanım Oranı (25 Registry) 6,4% EPO Kullanan Hasta Sayısı EPO Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta Başı EPO HASTA Kullanımı (kutu) BAŞINA,25 Ortalama YILLIK Haftalık Hasta Başı MALİYET EPO Kullanımı (kutu),5 Ortalama Aylık Hasta Başı EPO Kullanımı (kutu) 1,8 Ortalama Aylık Hasta Başı EPO Kullanımı (kutu) 2,17 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı EPO Kullanımı (kutu),57 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı EPO Kullanımı (kutu) 1,31 DİYALİZ İLAÇLAR DAHİL Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık EPO Maliyeti Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık EPO Maliyeti DEMİR (Yerli) DEMİR (Yerli) Demir Kullanım Oranı (EPO Kullanım oranı ile aynı) 52,7% Demir Kullanım Oranı (EPO Kullanım oranı ile aynı) 57,2% Demir Kullanan Hasta Sayısı Demir Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta Başı Demir Kullanımı (PO kutu),25 Ortalama Haftalık Hasta Başı Demir Kullanımı (IV kutu),5 Ortalama Hemodiyaliz Aylık Hasta Başı Demir Kullanımı (PO kutu) 1, Ortalama $ Aylık Hasta Başı Demir Kullanımı (IV kutu) $ 2,17 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı Demir Kullanımı (PO kutu),57 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı Demir Kullanımı (IV kutu) 1,24 Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Demir Maliyeti Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Demir Maliyeti Periton diyaliz $ $ P BAĞLAYICI (25 Registry) 86,2% P BAĞLAYICI (25 Registry) 85,4% P Bağlayıcı Kullanan Hasta Sayısı P Bağlayıcı Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta Başı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu),25 Ortalama Haftalık Hasta Başı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu),5 Ortalama Aylık Hasta Başı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu) 1,8 Ortalama Aylık Hasta Başı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu) 2,17 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu),93 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu) 1,85 Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık P-bağlayıcı Maliyeti 264 Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık P-bağlayıcı Maliyeti Periton diyalizi yılda hasta başına 5.8 $ VİTAMİN D (İthal) VİTAMİN D (İthal-oral) Vit D Kullanım Oranı (PO) (25 Registry) 39,8% Vit D Kullanım Oranı (PO) (25 Registry) 14,8% Vit D Kullanan Hasta Sayısı Vit D Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta Başı Vit D Kullanımı (PO kutu),23 Ortalama Haftalık Hasta Başı Vit D Kullanımı (PO kutu),23 Ortalama Aylık Hasta BaşıVit D Kullanımı (PO kutu) 1, Ortalama Aylık Hasta BaşıVit D Kullanımı (PO kutu) 1, Ağırlıklı Aylık Hasta BaşıVit D Kullanımı (PO kutu),4 DAHA Ağırlıklı UCUZ Aylık Hasta BaşıVit D Kullanımı (PO kutu),15 Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Vit D (PO) Maliyeti Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Vit D (PO) Maliyeti Vit D Kullanım Oranı (IV) (25 Registry) 1,7% Vit D Kullanım Oranı (IV) (25 Registry) 29,1% Vit D Kullanan Hasta Sayısı 57 Vit D Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta Başı Vit D Kullanımı (IV kutu),17 Ortalama Haftalık Hasta Başı Vit D Kullanımı (IV kutu),17 Ortalama Aylık Hasta Başı Vit D Kullanımı (IV kutu),74 Ortalama Aylık Hasta Başı Vit D Kullanımı (IV kutu),74 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı Vit D Kullanımı (IV kutu),1 Ağırlıklı Aylık Hasta Başı Vit D Kullanımı (IV kutu),22 Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Vit D (IV) Maliyeti Ağırlıklı Hasta Başı Yıllık Vit D (IV) Maliyeti AĞIRLIKLI YILLIK HASTA BAŞI TOPLAM MALİYET AĞIRLIKLI YILLIK HASTA BAŞI TOPLAM MALİYET HASTA BAŞI HD - PD FARKI TL USD TL USD İthal Edilen (Harcanan Döviz) Miktar 4.641, % İthal Edilen (Harcanan Döviz) Miktar , HASTA BAŞI HD - PD DÖVİZ ÇIKIŞ FARKI 5824

85

86

87 (%) 6 4 (%) HD 11 PD Dünya ABD

88 1% 12,1 9,3 11 1,4 11,6 1,6 1,8 11,9 11,6 1,5 1 9,4 8% 6% 4% 2% % HD PD Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi Verileri

89 ,6 6 PD oranı (%) ,5 1 9,4 PD hasta sayısı Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi Verileri

90 Hastaların diyaliz yöntemleri hakkında yeterince bilgilendirilmemesi ve periton diyalizi seçeneğinin sunulmaması Hemodiyaliz merkezlerinin giderek yaygınlaşması ve bunun getirdiği rekabet ortamı Periton diyalizinin uygulayıcılara maddi getirisinin hemodiyalizden az olması Hekimlerin hemodiyaliz ile daha rahat etmeleri ve periton diyalizi ile uğraşmak istememeleri Nefroloji uzmanlarının periton diyalizi hakkındaki eğitim eksikliği (bilgi ve uygulama) Sağlık hizmeti sunucularının periton diyalizinin avantajlarının farkında olmaması HASTALARIN EĞİTİMİ HEKİMLERİN EĞİTİMİ DEVLET DESTEĞİ

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ALANYA HASTANESİ Kronik böbrek hastalığı dünya çapında bir halk sağlığı

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE DİYALİZ YETERLİLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ. Gülbahar KİRİKÇİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Periton Diyalizi Ünitesi

PERİTON DİYALİZİNDE DİYALİZ YETERLİLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ. Gülbahar KİRİKÇİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Periton Diyalizi Ünitesi PERİTON DİYALİZİNDE DİYALİZ YETERLİLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ Gülbahar KİRİKÇİ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Periton Diyalizi Ünitesi YETERLİ DİYALİZ Böbrek yetmezliğine ve diyalize eşlik eden

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Periton Diyalizi Neden Yapılmalı?

Periton Diyalizi Neden Yapılmalı? Periton Diyalizi Neden Yapılmalı? KBY, temelde yatan böbrek hastalığının etyolojisi ne olursa olsun en az 3 ay süren objektif böbrek hasarı ve/veya glomerüler filtrasyon hızının (GFH) 60 ml/dk/1,73 m 2

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Hemş.Nalan ÖNCÜ Balıkesir Atatürk Şehir Hast. P.D ÜNİTESİ

PERİTON DİYALİZİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Hemş.Nalan ÖNCÜ Balıkesir Atatürk Şehir Hast. P.D ÜNİTESİ PERİTON DİYALİZİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Hemş.Nalan ÖNCÜ Balıkesir Atatürk Şehir Hast. P.D ÜNİTESİ Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir TÜRKİYE

Detaylı

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ? REZİDÜEL RENAL FONKSİYON HİPERVOLEMİ PAHASINA DEVAM EDEN

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Rezidüel Renal Fonksiyon (RRF) Kronik böbrek hastalığı oluştuğunda, değişik hızlarda

Detaylı

Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH REZİDÜEL RENAL FONKSİYON (RRF) Kronik böbrek hastasının diyaliz tedavisi alsın veya almasın böbreklerinin ürettiği idrar

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

Renal Replasman. Prof.Dr.Cengiz Utaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri-Türkiye

Renal Replasman. Prof.Dr.Cengiz Utaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri-Türkiye Renal Replasman Tedavilerinde Periton Diyalizi Prof.Dr.Cengiz Utaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri-Türkiye Renal Replasman Tedavi Seçenekleri Organ Nakli Diyaliz Renal Hemodiyaliz Periton Diyalizi

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Diyaliz dozu nasıl belirlenir? Kt/V hesabı nasıl yapılır? Yeterli diyaliz

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE ALTERNATİF UYGULAMALAR. Prof. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

PERİTON DİYALİZİNDE ALTERNATİF UYGULAMALAR. Prof. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi PERİTON DİYALİZİNDE ALTERNATİF UYGULAMALAR Prof. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi SUNUM AKIŞI Yüksek volümlü PD Artan PD Sürekli akımlı PD Adapte aletli PD PD + HD kombinasyon tedavisi

Detaylı

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2011 YILI TÜRK BÖBREK KAYIT SİSTEMİ RAPORU DR. NURHAN SEYAHİ

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2011 YILI TÜRK BÖBREK KAYIT SİSTEMİ RAPORU DR. NURHAN SEYAHİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2011 YILI TÜRK BÖBREK KAYIT SİSTEMİ RAPORU DR. NURHAN SEYAHİ TND BÖBREK KAYIT KURULU ADINA Yıllara göre yanıt oranı 100 94,1 96,2 94,4 97,7 93,2 96,6 99,4 99,4 99,5 90 80 70 77,5

Detaylı

PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI. Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI. Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI Dr. Evrim Kargın Çakıcı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Tarihçe Antik Mısırlılar, M.Ö. 3000 de periton boşluğunu tanımlamış ama periton diyalizi

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

RENAL REPLASMAN TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ

RENAL REPLASMAN TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ RENAL REPLASMAN TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ HAZIRLAYAN :HEMŞİRE SULTAN ÖZER Kronik Böbrek Hastalığı Evreleri EVRE TANIM GFH Yüksek Risk 90 Ġzlem, risk azaltılması Tanı ve tedavi 1 Böbrek Hasarı (+) GFH normal veya

Detaylı

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Hemofiltrasyon ve Hemodiyafiltrasyon Teknikleri - Tedavi Reçetelendirmesi Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY ve normal popülasyonda mortalite oranları USRDS 2011 TSN verileri

Detaylı

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2012 YILI TÜRK BÖBREK KAYIT SİSTEMİ RAPORU PROF. DR. NURHAN SEYAHİ

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2012 YILI TÜRK BÖBREK KAYIT SİSTEMİ RAPORU PROF. DR. NURHAN SEYAHİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 212 YILI TÜRK BÖBREK KAYIT SİSTEMİ RAPORU PROF. DR. NURHAN SEYAHİ TND BÖBREK KAYIT KURULU ADINA Yıllara Göre Yanıt Oranı 1 94,1 96,2 94,4 97,7 93,2 96,6 99,4 99,4 99,5 9 8 7 77,5

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ - EV HEMODİYALİZİ ENTEGRASYONU

PERİTON DİYALİZİ - EV HEMODİYALİZİ ENTEGRASYONU PERİTON DİYALİZİ - EV HEMODİYALİZİ ENTEGRASYONU Prof. Dr. Semra Bozfakıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PD First Önce PD Çünkü, Neden her uygun hastaya önce

Detaylı

Ercan Ok. Cenk Demirci. Kıvanç Yüksel. Sıddig Momin Adam. Serkan Kubilay Koç. Sinan Erten. Ali Rıza Odabaş. Hüseyin Töz. Mehmet Özkahya.

Ercan Ok. Cenk Demirci. Kıvanç Yüksel. Sıddig Momin Adam. Serkan Kubilay Koç. Sinan Erten. Ali Rıza Odabaş. Hüseyin Töz. Mehmet Özkahya. Ercan Ok. Cenk Demirci. Kıvanç Yüksel. Sıddig Momin Adam. Serkan Kubilay Koç. Sinan Erten. Ali Rıza Odabaş. Hüseyin Töz. Mehmet Özkahya. Fatih Kırçelli. Ebru Sevinç. Meltem Seziş. Kutay Güneştepe. Fatma

Detaylı

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Küçük yaş grubunda doğumda başlayabilen Kronik böbrek yetersizliği Son evre böbrek yetmezliği gelişimine neden olan

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Küçük yaş grubunda doğumda başlayabilen Kronik böbrek yetersizliği Son evre böbrek yetmezliği gelişimine neden olan Türkiye Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease InChildren CREDIC Dr. Fatoş Yalçınkaya Çocuk Nefroloji Derneği ve Türk Nefroloji Derneği ortak projesi TÜBİTAK tarafından

Detaylı

Periton fonksiyonlarının değerlendirimi ve reçetelendirilmesi. Neslihan Mamur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Periton fonksiyonlarının değerlendirimi ve reçetelendirilmesi. Neslihan Mamur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Periton fonksiyonlarının değerlendirimi ve reçetelendirilmesi Neslihan Mamur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Periton Diyalizi Tekniği İnfüzyon Değişim işlemi Bekletme Drenaj Solüt

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

Periton Diyaliz Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması DR DİLEK TORUN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Periton Diyaliz Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması DR DİLEK TORUN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Periton Diyaliz Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması DR DİLEK TORUN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19.10.2015 Nefroloji Ailesi Parlak Bir Yıldızını Kaybetti Hayatın Amacı İşe Yarar Olmaktır,

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

Rezidüel Renal Fonksiyon Nasıl Korunur? Belda Dursun Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli

Rezidüel Renal Fonksiyon Nasıl Korunur? Belda Dursun Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli Rezidüel Renal Fonksiyon Nasıl Korunur? Belda Dursun Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli Rezidüel Renal Fonksiyon (RRF) = Artık/Kalan Böbrek Fonksiyonu RRF birçok çalışmada

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ: Kime? Ne zaman?

PERİTON DİYALİZİ: Kime? Ne zaman? PERİTON DİYALİZİ: Kime? Ne zaman? Prof. Dr. Mahmut YAVUZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 18-22 Ekim 2017

Detaylı

Periton Diyalizi Modaliteleri ve Solüsyonları. Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

Periton Diyalizi Modaliteleri ve Solüsyonları. Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Periton Diyalizi Modaliteleri ve Solüsyonları Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD 10. 05. 2014 Kronik Periton Diyalizi Tipleri Sürekli ayaktan periton diyalizi

Detaylı

Polikistik böbrek hastalığında, periton diyalizi bir tedavi seçeneği olabilir mi? 15 yıllık Tek Merkez Deneyimi

Polikistik böbrek hastalığında, periton diyalizi bir tedavi seçeneği olabilir mi? 15 yıllık Tek Merkez Deneyimi Polikistik böbrek hastalığında, periton diyalizi bir tedavi seçeneği olabilir mi? 15 yıllık Tek Merkez Deneyimi Yener Koç 1, Taner Baştürk 1, Tamer Sakacı 1, Zuhal Atan Uçar 1, Elbis Ahbap 1, Mustafa Sevinç

Detaylı

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D HD sırasında yaşanan hipotansiyon daha dikkat çekicidir, Beklenti, yapılan UF nedeniyle KB düşüşü olduğundan, sanki inanılmaz!! HD sırasında oluşacak KB aratışı

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

HEMODİYAFİLTRASYON. Dr. Adem Sezen

HEMODİYAFİLTRASYON. Dr. Adem Sezen HEMODİYAFİLTRASYON Dr. Adem Sezen n % Hemodiyaliz -HD 56.687 76,12 Periton Diyalizi-PD 3.508 4,71 Renal Transplantasyon 14.280 19,17 Toplam 74.475 100,00 TND Registry 2016 2016 yılı itibari ile HD hastalarının

Detaylı

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gülay Aşçı 1, Cenk Demirci 2, Zeki Soypaçacı 3, Özen Önen Sertöz 1, Serkan Kubilay Koç 2, Sinan Erten 2, Sıddig Momin Adam 2, Handan Öğünç 2, Gökçe Kaya 2, İrfan Hastürk 2, Emine Ünal 2, Ali Başçı 1, Ercan

Detaylı

Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri Açısından Nokturnal ve Konvansiyonel Hemodiyalizin Karşılaştırılması

Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri Açısından Nokturnal ve Konvansiyonel Hemodiyalizin Karşılaştırılması Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri Açısından Nokturnal ve Konvansiyonel Hemodiyalizin Karşılaştırılması Halil Yazıcı 1, Abdullah Özkök 1, Yaşar Çalışkan 1, Ayşegül Telci 2, Alaattin Yıldız 1 ¹İstanbul

Detaylı

Öğr.Gör.Dürdane Yalçın İstanbul Bilim Üniversitesi SHMYO

Öğr.Gör.Dürdane Yalçın İstanbul Bilim Üniversitesi SHMYO Öğr.Gör.Dürdane Yalçın İstanbul Bilim Üniversitesi SHMYO Böbreğin Fonksiyonları A. Metabolik Görevler Zararlı atıkların temizlenmesi Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin sağlanması İlaçların detoksifikasyonu

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYON Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010, Antalya Hedef Hemodiyaliz

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Türkiye'de yaşayan 345 Suriyeli Göçmenin Hemodiyaliz Deneyimi: Türk Hemodiyaliz Hastaları ile Karşılaştırılmalı Veri Tabanı Çalışması

Türkiye'de yaşayan 345 Suriyeli Göçmenin Hemodiyaliz Deneyimi: Türk Hemodiyaliz Hastaları ile Karşılaştırılmalı Veri Tabanı Çalışması Türkiye'de yaşayan 345 Suriyeli Göçmenin Hemodiyaliz Deneyimi: Türk Hemodiyaliz Hastaları ile Karşılaştırılmalı Veri Tabanı Çalışması Meltem Gürsu 1, Mustafa Arıcı 2, Kenan Ateş 3, Rümeyza Kazancıoğlu

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Nasıl İyileştirelim? Dr. Betül Kalender KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Nasıl İyileştirelim? Dr. Betül Kalender KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Nasıl İyileştirelim? Dr. Betül Kalender KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD 16. 11. 2012 Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Diyaliz hastalarında yaşam

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Hemodiyaliz Son dönem böbrek yetmezliği Periton diyalizi Böbrek nakli %11 Gelişmekte olan ülkeler Meksika %66 Orta Amerika %20-77

Detaylı

PERĠTON DĠYALĠZĠNDE HASTA SAĞKALIMI

PERĠTON DĠYALĠZĠNDE HASTA SAĞKALIMI PERĠTON DĠYALĠZĠNDE HASTA SAĞKALIMI Cengiz Utaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Kayseri BEKLENEN SAĞKALIM SDBY & GENEL TOPLUM KARŞILAŞTIRMASI 60 Beklenen Kalan Sağkalım (yıl) 50 40 30 20

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

Orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasının ve diyalizat kalitesinin klinik önemi

Orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasının ve diyalizat kalitesinin klinik önemi Orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasının ve diyalizat kalitesinin klinik önemi Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMO Çalışması (2002) 2x2 faktöriyel: Yüksek doz

Detaylı

Periton Diyalizinin DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI. Dr. Semra Bozfakıoğlu

Periton Diyalizinin DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI. Dr. Semra Bozfakıoğlu Periton Diyalizinin DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Dr. Semra Bozfakıoğlu PD nin Tarihçesi 1923 Ganter (Univ. of Wurzburg) 1924 ABD ve Almanya İntermittent PD 1976 Popovich ve ark. İlk CAPD deneyimleri 1978 Oreopoulos

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Kime Hemodiyaliz, Dr. Ayhan DOĞUKAN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kime Hemodiyaliz, Dr. Ayhan DOĞUKAN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kime Hemodiyaliz, Kime Periton Diyalizi i yapalım? Dr. Ayhan DOĞUKAN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Elazığ Renal Replasman Tedavileri Solüt Su HD PD arasında solüt su transportundaki farklılıklar Küçük

Detaylı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre Diyaliz Kalite Göstergeleri ve USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı DOPPS The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNİ UZUN SÜRE SÜRDÜRMEK MÜMKÜN MÜ? Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

PERİTON DİYALİZİNİ UZUN SÜRE SÜRDÜRMEK MÜMKÜN MÜ? Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi PERİTON DİYALİZİNİ UZUN SÜRE SÜRDÜRMEK MÜMKÜN MÜ? Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi PD zamanla periton membranında yapısal hasara neden olabilir Bu da solüt klirensinde azalma (nadir) ve UF

Detaylı

Türkiye de Kaliteli Renal Replasman Tedavisi Sunumunun Önündeki Engeller ve Çözümler

Türkiye de Kaliteli Renal Replasman Tedavisi Sunumunun Önündeki Engeller ve Çözümler NEFROLOJİ KIŞ OKULU 2016 Prof. Dr. Cengiz Utaş Anısına Türkiye de Kaliteli Renal Replasman Tedavisi Sunumunun Önündeki Engeller ve Çözümler Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ YAPAN HASTALARDA İKODEXTRİN KULLANIMININ METABOLİK SENDROM VE DİĞER KARDİOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ YAPAN HASTALARDA İKODEXTRİN KULLANIMININ METABOLİK SENDROM VE DİĞER KARDİOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ YAPAN HASTALARDA İKODEXTRİN KULLANIMININ METABOLİK SENDROM VE DİĞER KARDİOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİ Şebnem KARAKAN, Siren SEZER, F.Nurhan ÖZDEMİR ACAR Başkent Üniversitesi

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Dünyada yaşanan nedir? ABD de hastaların % 6 sı PD Dünyada hastaların % 11 i PD Dünyada yüksek PD oranları gelişmekte olan ülkelerde United

Detaylı

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik nefropatili hastada ne zaman diyalize başlarsak yaşam süresini artırabiliriz?

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Periton Diyalizi için Hasta Seçimi

Periton Diyalizi için Hasta Seçimi Periton Diyalizi için Hasta Seçimi Dr. Mustafa Keleş Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD-Nefroloji BD 14-18 Kasım 2012, Antalya Kronik Böbrek Hastalığı Evrelendirilmesi (K/DOQI KILAVUZU)

Detaylı

KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI?

KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI? KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI? Dr. Ali İhsan Günal Vücut sıvı bölümleri TVS: %60, %50 VA %60 ICF, %40 ECF (1/5 i plazma) HDH 17 lt Na 140 mmol Osm 280 HİH 28 lt K 140 mmol Osm 280 PH 3 lt EH 2 lt Dağılım

Detaylı

NEFROLOJİ VE DİYALİZ PRATİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR. Dr. H. Zeki TONBUL Türk Nefroloji Derneği

NEFROLOJİ VE DİYALİZ PRATİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR. Dr. H. Zeki TONBUL Türk Nefroloji Derneği NEFROLOJİ VE DİYALİZ PRATİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR Dr. H. Zeki TONBUL Türk Nefroloji Derneği GÜNCEL SORUNLAR Nefroloji Uzmanları Diyaliz Transplantasyon Merkez, Hasta, Cihaz ve Personel sayıları* (2016 sonu

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTA- Mortalite ve Morbiditeye Etki Edecek Önemli İpuçları

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTA- Mortalite ve Morbiditeye Etki Edecek Önemli İpuçları TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTA- Mortalite ve Morbiditeye Etki Edecek Önemli İpuçları Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi Nefroloji Kliniği SUNU PLANI 1. Transplantasyon ve

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

DİYALİZ HASTASINDA GEBELİK

DİYALİZ HASTASINDA GEBELİK DİYALİZ HASTASINDA GEBELİK Dr. Cengiz Utaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz Tedavisinde Gebelik ve Doğum Kronik diyaliz tedavisi alan kadınlarda genellikle menstrual sikluslar ovulasyonsuzdur.

Detaylı

RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale /KIBRIS

RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale /KIBRIS RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale 16.05.2015/KIBRIS YÖNETMELİKTE GEÇEN PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ; Periton Diyaliz Hemşiresi

Detaylı

Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ. Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA

Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ. Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA 1 Böbrek yetersizliğine ve diyalize eşlik eden morbidite ve mortalitenin azaltılması, yaşam kalitesinin

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNİN ANATOMİSİ & FİZYOLOJİSİ Hayriye PELENK Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Ankara

PERİTON DİYALİZİNİN ANATOMİSİ & FİZYOLOJİSİ Hayriye PELENK Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Ankara PERİTON DİYALİZİNİN ANATOMİSİ & FİZYOLOJİSİ Hayriye PELENK Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Ankara 18. ve 19. yy bilim ve tıptaki gelişmeler ile birlikte Periton Diyalizi tedavisi de kayda değer bir gelişme

Detaylı

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Gültekin Süleymanlar 1, Nurhan Seyahi 2, Mehmet Rıza Altıparmak 2, Kamil Serdengeçti 2

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Diyaliz; Neler Değişiyor? Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Antalya

Türkiye de ve Dünyada Diyaliz; Neler Değişiyor? Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Antalya Türkiye de ve Dünyada Diyaliz; Neler Değişiyor? Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Antalya Türkiye de ve Dünyada Diyaliz Hasta Sayıları ve Demografisindeki Değişiklikler

Detaylı

PERĠTON DĠYALĠZĠ UYGUN TEDAVĠDĠR

PERĠTON DĠYALĠZĠ UYGUN TEDAVĠDĠR PERĠTON DĠYALĠZĠ UYGUN TEDAVĠDĠR PD NEDİR? TARİHÇE 1744 Ġlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 Ġlk Peritoneal Diyalizi, Georg Hanter TARİHÇE 1946 PD nin ilk başarılı kullanımı TARİHÇE 1968 Tenckhoff

Detaylı

Güncel ESA Uygulamaları

Güncel ESA Uygulamaları Güncel ESA Uygulamaları Dr. ehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hedef Kronik böbrek hastalığı (KBH) anemisi ve tedavisinin klinik sonuçlara etkisini bilmek, KBH anemisinin ESA larla tedavisine

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA SODYUM ATILIMI, BÖBREK HASARI VE EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA SODYUM ATILIMI, BÖBREK HASARI VE EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA SODYUM ATILIMI, BÖBREK HASARI VE EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ Emre Tutal 1, Bahar Gürlek Demirci 1, Siren Sezer 1, Saliha Uyanık 2, Özlem Özdemir 3, Turan Çolak

Detaylı

DİYALİZ VE GEBELİK ÖZLEM KABAK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ. D.P.Ü EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KÜTAHYA

DİYALİZ VE GEBELİK ÖZLEM KABAK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ. D.P.Ü EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KÜTAHYA DİYALİZ VE GEBELİK ÖZLEM KABAK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ D.P.Ü EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KÜTAHYA Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz programında olan hastalarda nadir de olsa gebelik

Detaylı

OLGULARLA PET İN YORUMLANMASI. Hemşire Özlem DEMİR ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NEFROLOJİ B.

OLGULARLA PET İN YORUMLANMASI. Hemşire Özlem DEMİR ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NEFROLOJİ B. OLGULARLA PET İN YORUMLANMASI Hemşire Özlem DEMİR ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NEFROLOJİ B.DALI SUNUM PLANI 1. Periton Diyalizi 1.1 Periton Diyaliz Yöntemleri

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTA YÖNETİMİ. Özgül BALSEVEN Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PERİTON DİYALİZİ HASTA YÖNETİMİ. Özgül BALSEVEN Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi PERİTON DİYALİZİ HASTA YÖNETİMİ Özgül BALSEVEN Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBH TANIMI 1. 2. 3. Yapısal yada fonksiyonel bozukluklarla kendini gösteren böbrek hasarı veya 3 aydan uzun süre böbrek

Detaylı

AJANDA. Periton Diyalizi Tanımı. Periton Diyalizi Başlangıç Malzemeleri. Periton Diyalizi Solüsyonları. Hizmetlerimiz

AJANDA. Periton Diyalizi Tanımı. Periton Diyalizi Başlangıç Malzemeleri. Periton Diyalizi Solüsyonları. Hizmetlerimiz AJANDA Periton Diyalizi Tanımı Periton Diyalizi Başlangıç Malzemeleri Periton Diyalizi Solüsyonları Hizmetlerimiz Periton Diyalizi Karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

SDBY Aşamasında Diyabetik Hasta RRT SEÇİMİ ve HASTA YÖNETİMİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

SDBY Aşamasında Diyabetik Hasta RRT SEÇİMİ ve HASTA YÖNETİMİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi SDBY Aşamasında Diyabetik Hasta RRT SEÇİMİ ve HASTA YÖNETİMİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bulentto@gmail.com SDBY Aşamasında Diyabetik Hasta Diyabet ve SDBY İlişkisi Diyabetik SDBY

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinde Rezidüel İdrar Volümünün Korunması. Dr Kenan TURGUTALP Mersin Üniversitesi Nefroloji B.

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinde Rezidüel İdrar Volümünün Korunması. Dr Kenan TURGUTALP Mersin Üniversitesi Nefroloji B. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinde Rezidüel İdrar Volümünün Korunması Dr Kenan TURGUTALP Mersin Üniversitesi Nefroloji B.D, Mersin Reziduel renal fonksiyon (RRF) RRF, Gerek HD gerekse PD hastalarının nativ

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Serum Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Serum Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki

Hemodiyaliz Hastalarında Serum Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Serum Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki Hemodiyaliz Hastalarında Serum Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Serum Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki Nimet Aktaş*, Mustafa Güllülü, Abdülmecit Yıldız, Ayşegül Oruç, Cuma Bülent

Detaylı

HEMODİYALİZ FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ VE DİYALİZ YETERLİLİĞİ NEŞE KIRIÇİMLİ ÖZEL A MERKEZ DİYALİZ MERKEZİ /BURSA

HEMODİYALİZ FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ VE DİYALİZ YETERLİLİĞİ NEŞE KIRIÇİMLİ ÖZEL A MERKEZ DİYALİZ MERKEZİ /BURSA HEMODİYALİZ FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ VE DİYALİZ YETERLİLİĞİ NEŞE KIRIÇİMLİ ÖZEL A MERKEZ DİYALİZ MERKEZİ /BURSA Diyaliz Yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu arasında

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi

Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi Hemodiyaliz Reçetesinin Düzenlenmesi Dr. Nur Canpolat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Zor Olgularla Kronik Böbrek Hastalıkları Kursu 22 Haziran 2018

Detaylı

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM SBÜ. İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ-2018 ABH-KBY Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda ABH/KBY ayırımı yapılmalıdır. ABH

Detaylı

SAPD: Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

SAPD: Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi SAPD: Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi YENİ DİYALİZE BAŞLAYACAK SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ÖNERİLEN TEDAVİ STRATEJİSİ Nefroloji

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı