ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN ERİŞKİN DÖNEME BÖBREK HASTALIKLARI. Vezikoüreteral reflü ve obstrüktif nefropatiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN ERİŞKİN DÖNEME BÖBREK HASTALIKLARI. Vezikoüreteral reflü ve obstrüktif nefropatiler"

Transkript

1 ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN ERİŞKİN DÖNEME BÖBREK HASTALIKLARI Vezikoüreteral reflü ve obstrüktif nefropatiler Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kasım 2012, Antalya

2 Üriner sistem gelişimi Nefrogenez 32. gün: Üreterik tomurcuk metanefrik mezankim hafta: nefron/böbrek Toplayıcı kanallar Kaliksler Renal pelvis Üreter Glomerül Proksimal tübül Henle kıvrımı

3 İdrar oluşumu 9. haftada başlar Hacim: 16.hf da amniyon sıvısının %90 ı idrar Prenatal görüntüleme: hf En uygun: 28. hf

4 Fetal üropatinin patofizyolojisi Defektif nefrogenez Üriner sistem obstrüksiyonu Vezikoüreteral reflü (VUR)

5 CAKUT Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract Üreterik tomurcuk metanefrik blastem arasındaki ilişkinin bozulması ile ortaya çıkan konjenital anomali spektrumu Genetik temeli var: AGTR2, PAX2, UP3, EYA1, SIX1, HNF1β vs. gen mutasyonu Aplazi, hipoplazi, displazi Vezikoüreteral reflü Konjenital obstrüktif nefropati

6 CAKUT Tüm gebeliklerde: %2 Çocuklarda KBH ve SDBH: %40-50 Ağır VUR, PUV SDBH ilişkili diğer konjenital ve genetik böbrek hastalıkları (CONGEN): %20 Woolf AS. JASN 2006 Neild GH. Pediatr Nephrol 2009 Ingraham SE. Pediatr Nephrol 2011

7 CAKUT Çocuklarda SDBH Verileri CAKUT CONGEN Bilinmeyen EDTA USRDS Italkid BAPN NAPRTCS Erişkinlerde SDBH Verileri UK USRDS Neild GH. Pediatr Nephrol 2009

8 CAKUT Erişkinlerde yüksek «Bilinmeyen» primer böbrek hastalığı nedenleri: 1. Konjenital hastalıklar yavaş ve sessiz ilerler; hasta SDBH ile başvurduğunda tanı şansı düşük 2. Erişkin nefrologlar konjenital hastalıklara (özellikle tübüler) aşina değiller 3. Erişkin nefrologlar reflü/renal displazi kaynaklı SDBH nın erişkin dönemde ortaya çıkabileceğinin farkında değiller Neild GH. Pediatr Nephrol 2009

9 CAKUT GFH azalma hızı bu hasta grubunda genel olarak düşüktür (2-3 ml/dk/yıl) Proteinüri düzeyi de bu hastalarda genelde minimaldir Hafif CAKUT vakaları erişkin yaşlara kadar SDBH geliştirmezler Neild GH. Pediatr Nephrol 2009 Neild GH. Pediatr Nephrol 2009

10 CAKUT Çocuklarda GFH seyri 3 yaşına kadar %82 vakada GFH artış gösterir 3-11 yaş arası %50 vakada stabil seyreder Pubertede bu vakaların yarısında GFH düşmeye başlar Gonzalez Celedon C. Pediatr Nephrol 2007

11 CAKUT Temel prognostik faktörler 1. Tanıda GFH / En iyi postnatal GFH 1. GFH >40-50 ml/dk/1.73 m2 2. Pediatrik vakalar: 1 y serum kreatinin <0.8 mg/dl 2. Proteinüri 1. <0.5 g/gün Ardissino G. J Urol 2004 Soares CM. Pediatr Nephrol 2003 Smellie JM. Lancet 2001

12 CAKUT ACE inhibisyonunun etkisi GFH Olumlu etkisi var; zamanla bu etkisi daha belirgin (>100 ay) GFH çok düşük (15-30) olanlarda bile yararlı Proteinüri Azaltıyor; ama zamanla bu etkisi kayboluyor (>50 ay) Neild GH. Pediatr Nephrol 2009

13 CAKUT Adölesan döneminden sonra bu hastaları takip eden nefrologlar için 2 önemli soru vardır: Prognoz? En uygun tedavi? Neild GH. Pediatr Nephrol 2009 Heikkila J. J Urol 2011

14 Vezikoüreteral Reflü (VUR)

15 Tanım İdrarın, mesaneden üst üriner sisteme geri akımı En sık üriner anomali Tüm çocuklar %1-2 Riskli gruplar Akut pyelonefrit %25-40 Antenatal hidronefroz %7-35 Ailede VUR öyküsü %32-66 İşeme disfonksiyonu %20-60 Primer VUR Normal yapı Kısa tünel Anatomik Fonksiyonel Fanos V.Lancet 2004;364: Anderson NG. Pediatr Nephrol 2003;18:902-5 Phan V. Pediatr Nephrol 2003;18: Hollowel JG. J Urol 2002;168: Hanulla A. Pediatr Nephrol 2010;25: Schulman SL. Pediatrics 1999;103:E31

16 Neden Önemli? Round J. Acta Pædiatrica 2012;101:278-82

17 Neden Önemli? RRT Çocuk % Erişkin % Türk Nefroloji Derneği 2010 kayıt sistemi HD PD Pyelonefrite bağlı SDBH oranları BTx

18 VUR - İYE renal hasar ilişkisi Displazi Renal hasar Skar + Üriner enfeksiyon Vezikoüreteral reflü

19

20 Klinik seyir VUR zamanla kendiliğinden kaybolabilir! <5 yaş primer VUR lu ve normal böbrekli çocukların 5 yıl izleminde VUR gerileme oranları 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece %82 %80 %46 %30 %13 Arant BS. J Urol 148; McLorie GA. J Urol 1990;144:

21 Klinik seyir Böbrek hasarı ile seyredebilir! İlk üriner enfeksiyon 33 çalışma meta-analizi Akut DMSA %57 parankim lezyonu Skar riski VUR lu çocuklarda 2.6 kat fazla İzlemde %15 skar Skar riski VUR derecesi ile paralel Shaikh N, et al. Pediatrics 2010; 126: 1

22 Klinik seyir VUR ve üriner enfeksiyonlu çocuklarda renal skarın belirleyicileri 138 hasta (53 erkek, 85 kız) İzlem süresi: 42 ay Tanıda skar riski: 4-5. derece VUR da 12 kat artmış İzlemde yeni skar riski: Eski skar varlığı Soylu A et al. Pediatr Nephrol 2008

23

24 Tedavi Amaç: Tekrarlayan ateşli İYE yi önlemek Normal renal büyümeyi sağlamak Reflü nefropatiyi önlemek Tedavi/izlem ilişkili morbiditeyi en aza indirmek EAU 2008 Coleman R. BJU Int 2011;108(Suppl 2):3-8

25 Tedavi 1.Medikal tedavi Antibiyotik profilaksisi 2. Cerrahi tedavi Endoskobik Açık

26 Medikal Tedavi Antibiyotik proflaksisi üriner enfeksiyonu önlüyor mu? arasında yayınlanmış dört çalışma (1-4) I-IV. derece VUR lu çocuklar 1. Garin EH, et al. Pediatrics 2006; 117: Pennesi M, et al. Pediatrics 2008; 121: e Montini G, et al. Pediatrics 2008; 122: Roussey-Kesler G, et al. J Urol. 2008;1 79: 674. Hayır!

27 Medikal Tedavi Antibiyotik proflaksisi üriner enfeksiyonu önlüyor mu? arasında yayınlanmış iki çalışma (1,2) 1. Craig JC, et al. N Engl J Med. 2009; 361: Brandström P, et al. J Urol 2010; 184: 286. Evet!

28 Medikal Tedavi Antibiyotik proflaksisi üriner enfeksiyonu önlüyor mu? Randomized Intervention for Children With Vesicoureteral Reflux (RIVUR) study Sonucu bekleniyor! Keren R, et al. Pediatrics 2008; 122 suppl 5: S240.

29 Cerrahi Tedavi Cerrahi tedavi VUR u önlüyor mu? Evet! Açık cerrahi %92-98 Enjeksiyon %51-85 Cerrahi üriner enfeksiyonu önlüyor mu? Antibiyotik proflaksisi kadar önlüyor! Austin JC. Urol Clin North Am 2004;31: Elder JS. J Urol 2006;175: Hjalmas K. J Urol 1992;148: Brandström P, et al. J Urol 2010; 184:

30 Tedavi Herhangi bir tedavi renal hasarı önlüyor mu? Yeni skar gelişimi Gözlem %18 Enjeksiyon %12 Profilaksi %0 Evet! Brandström P, et al. J Urol 2010; 184: 286.

31 Tedavi Herhangi bir tedavi renal hasarı önlüyor mu? Meta-analizlerin sonuçları (cerrahi vs medikal) Böbrek büyümesi Yeni veya ilerleyen skar Fark yok Hayır! Venhola M. Scand J urol Nephrol 2006; 40: Hodson EM. Cochrane Database SystRev 2007;3:CD001532

32

33 Yeni Kılavuzlar

34 Kılavuzlar National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 2007 Çocuklarda üriner enfeksiyon kılavuzu American Academy of Pediatrics (AAP), ay arası ateşli çocuklarda üriner enfeksiyon kılavuzu American Urological Association (AUA), 2010 Çocuklarda VUR kılavuzu European Society for Peadiatric Urology (ESPU) European Association of Urology (EAU), 2012 Çocuklarda VUR kılavuzu

35 AAP vs NICE AAP MSUG USG anormal Tekrarlayan İYE NICE MSUG <6 ay: tekrarlayan veya atipik İYE >6 ay: Önerilmiyor

36 AAP vs NICE AAP Antibiyotik profilaksisi Reflüsü olanlarda bile rutin önerilmiyor NICE Antibiyotik profilaksisi Reflüsü olanlarda bile rutin önerilmiyor Tullus K. What do the latest guidelines tell us about UTIs in children under 2 years of age. Pediatr Nephrol 27: , 2012.

37

38 AUA 2010 EAU 2012 <1 yaş hastada tedavi Reflünün derecesinden ve skar varlığından bağımsız olarak tüm hastalara profilaksi verilmeli Eğer profilaksi altında ateşli İYE gelişir ise kesin cerrahi veya endoskopik düzeltme uygulanmalı.

39 AUA 2010 EAU 2012 >1 yaş hastada başlangıç tedavisi Mesane/barsak disfonksiyonu varsa, öncelikle tedavi edilmelidir Aile isterse Cerrahi

40 AUA 2010 EAU 2012 İzlem Kan basıncı, boy, ağırlık (yıllık) Proteinüri, bakteriüri (yıllık)

41 AUA 2010 EAU 2012 İzlem Renal büyüme ve parankim boz. için USG (yıllık) Profilaksi verilmiş ise ay ara ile sistografi DMSA (Anormal USG, tekrarlayan İYE, 3-5. VUR, yüksek serum kreatinin düzeyi)

42 AUA 2010 EAU 2012 Profilaksi ne zamana kadar? Tuvalet terbiyesi kazanılıp, alt üriner sitem disfonksiyonu olmadığından emin olununcaya kadar

43 AUA 2010 EAU 2012 Ateşli İYE gelişir ise Profilaksi almıyor ise başla Profilaksi alıyor ise cerrahi

44 AUA 2010 EAU 2012 VUR rezolüsyonu sonrası izlem Böbrekler USG/DMSA ile anormal ise yıllık antropometri, kan basıncı, idrar analizi/tetkik (adölesan dönemi süresince) Ateşli İYE tekrarlar ise mesane/barsak disfonksiyonu ve tekrarlayan VUR araştırılmalı

45

46 Erişkin yaşamda VUR Erişkin hastada VUR un riskli olabileceğini düşündüren nedenler: Reflünün spontan gerileme şansı düşüktür Kadınlarda İYE sıklığı yüksek Gebelik üriner sistem disfonksiyonu, bakteriüri ve İYE ile ilişkilidir Halachmi S. J Pediatr Urol 2008

47 Erişkin yaşamda VUR Erişkinlerde daha rahat olmamızı sağlayan nedenler: Erişkin böbreği enfeksiyona dirençlidir Yeni skar gelişimine dirençlidir Böbreğin büyüme potansiyeline ulaşılmıştır Halachmi S. J Pediatr Urol 2008

48 Erişkin yaşamda VUR Erişkin yaşa uzanan VUR ilişkili komplikasyonlar: Reflü nefropati (KBH) Hipertansiyon Üriner sistem enfeksiyonu Mesane disfonksiyonu Gebelik komplikasyonları Coleman R. BJU Int 2011; 108 (Suppl 2):3-8

49 Reflü nefropati Skar varlığı, özellikle bilateral ise, GFH nı azaltıyor. 1,2 Böbrek yetmezliğinin seyrini etkileyen en önemli faktör proteinüri. Persistan reflünün etkisi yok. 3 VUR lu böbrekler (özellikle ağır VUR) daha küçük 4 Ancak, renal büyüme medikal ve cerrahi tedavi gruplarında farklı değil 5,6 1. Lahdes Vasama T. NDT 2006;21: Smellie JM. Pediatr Nephrol 1998;12: El-Khatib MT. Q J Med 1990;77: Roihuvuo-Leskinen H. Pediatr Nephrol Olbing H. Radiology 2000;216: Jodal U. Pediatr Nephrol 2006

50 Hipertansiyon 127 hasta % hasta % hasta %29.1 Hipertansiyon skarı olanlarda belirgin Lahdes Vasama T. NDT 2006;21: Smellie JM. Pediatr Nephrol 1998;12: Ardissino G. J Urol 2004;172:305-10

51 Mesane disfonksiyonu - İYE Anormal idrar akımı %40 Cerrahi yapılmayanlarda %30 Cerrahi yapılanlarda %55 Stres inkontinansı (%35 vs 16) Urge inkontinans (%20 vs 11) Mesane duyarlılığında azalma ve kapasite artışı İşeme sırasında anormal sfinkter EMG Lahdes Vasama T. Neurourol Urodyn 2009;28: Roihuvuo-Leskinen HM. Eur Urol 2008;54:188-94

52 Mesane disfonksiyonu - İYE Medikal vs cerrahi tedavi İYE sayısı farklı değil Ateşli İYE cerrahi grubunda daha az Jodal U. Pediatr Nephrol 2006

53 Çocuklukta saptanan VUR - Gebelik Hollowell JG. BJU Int 2008; 102:780-4

54 Çocuklukta saptanan VUR - Gebelik Tüm İYE, pyelonefrit Artmış Skarı olanlarda daha belirgin Cerrahi uygulananlarda daha yüksek Hollowell JG. BJU Int 2008; 102:780-4

55 Çocuklukta saptanan VUR - Gebelik Hipertansiyon Skar yok ise risk artmıyor %12-21 VUR derecesi ve persistansı riski etkilemiyor Skar var ise risk artıyor %31-42 Hollowell JG. BJU Int 2008; 102:780-4

56 Çocuklukta saptanan VUR - Gebelik Pre-eklampsi Genel popülasyonda %0.8-7 Kontrol gruplarında %1.4-2 Skar yok ise risk artmıyor Skar var ise risk yüksek %10-33 Hollowell JG. BJU Int 2008; 102:780-4

57 Çocuklukta saptanan VUR - Gebelik Fetal prognoz AGPAR skorları kontrol grubundan farklı değil Doğum ağırlığı kontrol grubundan farklı değil Smellie JM. Pediatr Nephrol 1998 Skarı olmayanlarda LBW %2 ( genel popülasyon) Skarlı olanlarda LBW yüksek (%20) Hollowell JG. BJU Int 2008; 102:780-4

58 Gebelik Reflü nefropati Reflülü ve reflüsüz renal skarlı kadınlarda gebeliğin seyri VUR (+) ve VUR (-) olanlar arasında Pyelonefrit Hipertansiyon Preeklampsi Spontan düşük Farklı değil El-Khatib M. Clin Nephrol 1994;41:50-5 Jungers P. Kidney Int 1996; 50:593-9 North RA. Aus NZ J Obstet Gynaecol 2000;40:280-5 Jacobson SH. BMJ 1989;299:703-6 Weaver E. Aus NZ J Obstet Gynaecol 1987;27:106-11

59 Vezikoüreteral reflü VUR un cerrahi olarak düzeltilmesi kür anlamına gelmiyor. Kız çocuklarının üreme dönemine reflüsü düzeltilmeden girmemesi gerekir inancı doğru değil.

60

61 Konjenital obstrüktif nefropati (KON)

62 Tanım Antegrad idrar akımının in utero dönemde başlayan bozukluğundan kaynaklanan renal gelişim ve fonksiyon bozukluğu (displazi) Kronik böbrek hastalığı (KBH) Son dönem böbrek hastalığı (SDBH) Ölüm Annual Report of NAPRTCS 2006

63 Epidemiyoloji Diyalizsiz sağkalım oranları Sanna Cherchi S. Kidney Int 2009;76:528-33

64 Etiyoloji Üst üriner sistem obstrüksiyonu UPJ UVJ Üreterosel Alt üriner sistem obstrüksiyonu PUV Üretral atrezi, stenoz, hipoplazi, AUV, divertikül Prolabe olan üreterosel Kloakal anomaliler Prune Belly sendromu Fonksiyonel obstrüksiyonlar

65 Antenatal hidronefroz etiyolojisi Etiyoloji Sıklık (%) Geçici hidronefroz (fizyolojik) UP darlık VUR UV darlık/megaüreter MCDK PUV / üretral atrezi Üreterosel / ektopik üreter / çift toplayıcı sistem Diğerleri PBS, kistik böbrek, üreterik striktür, megaloüretra Nadir SFU Consensus statement on ANH. J Pediatr Urol 2010

66 Tanı Antenatal Tanı Megasistis ± oligohidramnios Alt üriner sistem obstrüksiyonu Hidronefroz, hidroüreter Alt üriner sistem obstrüksiyonu Üst üriner sistem obstrüksiyonu Vezikoüreteral reflü

67 ANH için prenatal yaklaşım önerileri 2. trimester ANH saptanma zamanı 3. trimester Hafif <7 Orta 7-10 Ağır >10 ANH derecesi AP çap (mm) Hafif <9 Orta 9-15 Ağır >15 3. trimester US düşün 3. trimester US 3-4 hf içinde US tekrarı Öneriler Postnatal inceleme Postnatal inceleme 2-3 hf içinde US tekrarı SFU Consensus statement on ANH. J Pediatr Urol 2010

68 ANH için postnatal yaklaşım önerileri Unilateral Hafif Orta Ağır ANH o Profilaktik antibiyotik Hayır Evet Evet Postnatal USG (2-4 hf) HN yok Hafif (SFU 1-2) Orta/ağır (SFU 3-4) HN yok Haf/orta/ağır (SFU 1-4) HN yok Haf/orta/ağır (SFU 0-4) VCUG Hayır Hayır/Evet Evet (2-4 hf) Hayır Evet (2-4 hf) Evet (2-4 hf) VUR(+):Abx (Abx kes) VUR(+):Abx VUR(+):Abx VUR(-) VUR(-) VUR(-) MAG-3 Hayır Hayır Evet (?) Hayır Evet Evet İzlem USG 1 yıl 1 yıl 3-6 ay 1 yıl 3-6 ay 3-6 ay SFU Consensus statement on ANH. J Pediatr Urol 2010

69 ANH için postnatal yaklaşım önerileri Özel durumlar Bilateral orta/ağır HN Mesane/üretra anomalileri Dilate üreter Oligohidramnioz Profilaktik antibiyotik Evet Evet Evet Evet Postnatal USG 1-3. gün 1-3. gün 2-4. hf 1-3. gün Evet (1-7. gün) Evet (1-7 gün) Evet (1-7 gün) Evet (1-7 gün) VCUG VUR (+): Abx VUR (+): Abx VUR (+): Abx VUR (+): Abx PUV (+): Cerrahi PUV (+): Cerrahi VUR (-) PUV (+): Cerrahi VUR (-) VUR (-) VUR (-) MAG-3 Evet Evet Evet Evet (MAG3/DMSA) (MAG3/DMSA) (MAG3/DMSA) İzlem USG Patolojiye bağlı Patolojiye bağlı Patolojiye bağlı Patolojiye bağlı SFU Consensus statement on ANH. J Pediatr Urol 2010

70 DEÜTF Verileri Prognoz 7 kayıp Hidronefroz (N=159) 128 fetüs (E/K:101/27) 256 renal ünite Normal (N=90) Obstrüksiyon + VUR p= Toplam ANH Toplam Normal 41 (%26) 76 (%84) NSD Obstrüktif üropati VUR 69 (%43) 28 (%18) 21 (%13) 2 (%2) 6 (%7) 6 (%7) OR 2.9 Duyarlılık 80 Özgüllük 42 PÖD 31 NÖD 87

71

72 Prognozu belirleyen göstergeler Antenatal Tanıda gestasyonel yaş USG Amniyon sıvısının hacmi Mesane yapısı Renal parankimin görünümü Fetal idrar solüt içeriği

73 Prognozu belirleyen göstergeler Tanıda gestasyon yaşı <24. hf mesane dilatasyonu kötü prognoz Etiyolojiden bağımsız Erken ölüm Erken SDBY <24 hf %24 %29 >24 hf 0 %7

74 Prognozu belirleyen göstergeler USG de kötü prognoz göstergeleri 1. Erkek fetüs 2. Geniş ve/veya kalın duvarlı mesane 3. Orta/ağır üst sistem dilatasyonu 4. Anormal renal parankim mikrokistik veya parlak parankim 5. Oligohidramnioz

75 Prognozu belirleyen göstergeler Fetal idrar İyi Kötü Na Cl Osmolalite Ca β2-mikroglobulin Total protein Hacim (ml/saat) Seri iyileşme <100 <90 <200 <8 <4 <20 >2 + >100 >90 >200 >8 >4 >20 <2 -

76 Klinik seyir ve prognoz Obstrüksiyonun oluştuğu gelişimsel evre Obstrüksiyonun derecesi ve süresi Obstrüksiyonun lokalizasyonu

77 Unilateral üst üriner sistem obstrüksiyonu Azotemi ve proteinüri nadir Konservatif izlem önerilir Uzun vadede hipertansiyon riski olabilir Ingraham SE: Pediatr Nephrol 2011 Carlstrom M. Clin Exp Pharmacol Physiol 2010

78 Bilateral üst üriner sistem obstrüksiyonu/ tek böbrekte obstrüksiyon Bilateral üst üriner sistem obstrüksiyonu/ tek böbrekte obstrüksiyon Erken cerrahi girişim Dikkatli medikal tedavi ve izlem Ingraham SE: Pediatr Nephrol 2011

79 Posterior üretral valf Konjenital alt üriner sistem dilatasyonunun en sık sebebi Fetal USG 1/1250 Canlı doğum 1/5000-1/12500 Gebeliklerin %46 sı sonlandırılıyor SDBH riski: Çocuk-adölesan: %5-64 (ortalama %35) Bir kısmında ise erişkin yaşlarda gelişir Dinneen MD. Br J Urol 1996 Roth KS. Pediatrics 2001 Heikkila J. J Urol 2011 EAU 2012

80 Posterior üretral valf Radyolojik bulgular Üst üriner sistem dilatasyonu %95 VUR %64 ( %50) %91 inde 3-5. derece (displazi) Tanı şekli ve zamanı Prenatal USG %15 (>1982: %40) Postnatal %85 Neonatal problemler %16 Ateşli İYE %50 <1 yaş %50 >10 yaş %15 Medyan 0.64 y Heikkila J. J Urol 2011

81 Posterior üretral valf SDBH 44/193 %22.8 <17 yaş 30/44 %68 >17 yaş 14/44 %32 En yüksek SDBH yaşı 34 SDBH na gidiş yaş arttıkça azalıyor %28.5 Ingraham SE: Pediatr Nephrol 2011 Heikkila J. J Urol 2011

82 Posterior üretral valf Tanı zamanına göre SDBH oranı Antenatal %55 Neonatal problem %32 İYE %22 Ingraham SE: Pediatr Nephrol 2011 Heikkila J. J Urol 2011

83 Posterior üretral valf SDBH sıklığını etkileyen klinik bulgular Mesane disfonksiyonu Serum kreatinin >1.0 mg/dl (1 yaş) <0.5 mg/dl %0 >1.0 mg/dl %100 (0.8) Heikkila J. J Urol 2011

84 Posterior üretral valf Heikkila J. J Urol 2011

85 Posterior üretral valf Tedavi Antenatal Vezikoamniyotik şant oligohidramniyozu düzeltse bile renal prognozu değiştirmiyor. Postnatal Erken drenaj Valf ablasyonu Vezikostomi Yüksek diversiyon Renal trasnplantasyon EAU 2012

86 Posterior üretral valf Tedavi Hipertansiyon Sodyum/su dengesi bozuklukları Poliüri Asidoz Alt üriner sistem disfonksiyonu* EAU 2012 Ingraham SE. Pediatr Nephrol 2011

87 Posterior üretral valf

88 Sabrınıza Tesekkürlerimle

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR Dr. Selçuk Yücel Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı İstanbul Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi

Detaylı

Antenatal Hidronefroz: Hangi Tetkik, Ne Zaman, Ne Sıklıkta?

Antenatal Hidronefroz: Hangi Tetkik, Ne Zaman, Ne Sıklıkta? Doç. Dr. Önder YAVAŞCAN İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği Antenatal Hidronefroz: Hangi Tetkik, Ne Zaman, Ne Sıklıkta? ANTENATAL HİDRONEFROZ Antenatal USG ile Gebeliklerin

Detaylı

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM?

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? HANGİ REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? Dr. Kaya Horasanlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Sunum planı ESPU ve EAU ne düşünüyor? AUA bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çocuklarla

Detaylı

ANTENATAL HİDRONEFROZDA TAKİP PROTOKOLLERİ

ANTENATAL HİDRONEFROZDA TAKİP PROTOKOLLERİ ANTENATAL HİDRONEFROZDA TAKİP PROTOKOLLERİ Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya TAKİP SIRASI 1.Prenatal Dönemde Hidronefroz

Detaylı

Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonunda Görüntüleme ve İzlem. Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonunda Görüntüleme ve İzlem. Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonunda Görüntüleme ve İzlem Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir Tarihçe Vezikoüreteral reflü (VUR) ve intrarenal reflü,

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi Kronik Böbrek Yetmezliği

Detaylı

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ Dr.Aytül Noyan Pediatrik ürolojik problemlerin saptanmasında prenatal USG nin önemli etkisi bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak özel tedavi yaklaşımları

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Reflü kronolojisi Üreterovezikal bileşke/tünel

Detaylı

Antenatal Posterior Üretral Valv Tanılı. Sonuçları

Antenatal Posterior Üretral Valv Tanılı. Sonuçları Antenatal Posterior Üretral Valv Tanılı Olguların Perinatal ve Neonatal Sonuçları T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği Op. Dr. Hakan GÖLBAŞI

Detaylı

Obstrüktif Üropatilerde Tanı ve Yaklaşım. Prof Dr Sabahattin Altunyurt Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD İZMİR

Obstrüktif Üropatilerde Tanı ve Yaklaşım. Prof Dr Sabahattin Altunyurt Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD İZMİR Obstrüktif Üropatilerde Tanı ve Yaklaşım Prof Dr Sabahattin Altunyurt Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD İZMİR Fetal Üriner Sistem Anomalileri Prenatal dönemde tespit

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz VEZİKOÜRETERAL REFLÜ Doç.Dr. Nurcan Cengiz VUR İYE Renal skar Reflü nefropatisi Proteinüri Hipertansiyon KBH / SDBY EMBRİYOLOJİ Üreterik bud Üreter Tomurcuğu Üreter Renal pelvis Majör ve minör kaliksler

Detaylı

ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZH

ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZH ÇOCUKLARDA TEK TARAFLI ANTENATAL HİDRONEFROZH Dr. Nihat ULUOCAK Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 1 Hidronefroz, antenatal ultrasonografide en sık saptanan veri olmakla beraber

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ Alper Soylu, Hatice Eroğlu, Seçil Arslansoyu Çamlar, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Vezikoureteral Reflü NASIL YAKLAŞALIM? Dr Esra Baskın Baskent Üniversitesi Ped Nefroloji Bilim Dalı

Vezikoureteral Reflü NASIL YAKLAŞALIM? Dr Esra Baskın Baskent Üniversitesi Ped Nefroloji Bilim Dalı Vezikoureteral Reflü NASIL YAKLAŞALIM? Dr Esra Baskın Baskent Üniversitesi Ped Nefroloji Bilim Dalı İdrar yolu enfeksiyonu insidansi

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri. Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri. Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vezikoüreteral Reflü VUR varlığında İYE Renal parankim hasarı (skar)

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Detaylı

KONJENİTAL OBSTRÜKTİF ÜROPATİ

KONJENİTAL OBSTRÜKTİF ÜROPATİ KONJENİTAL OBSTRÜKTİF ÜROPATİ Prof. Dr. Mesiha EKİM Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Obstrüktif Üropati İdrar yollarının herhangi bir bölümündeki obstrüksiyon sonucunda idrar akımının sağlanamaması ve tıkanıklığın

Detaylı

ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI ÇOCUKLARDA MESANE DİSFONKSİYONUNA TANISAL YAKLAŞIM-TEDAVİ KURSU 22.12.2017 OLGU SUNUMU OLGU 16yaşında, kız Fasiyal dismorfizm Mandibular prognatizm OLGU Tekrarlayan idrar yolu

Detaylı

Olgularla CAKUT yönetimi

Olgularla CAKUT yönetimi 1 Olgularla CAKUT yönetimi (Kılavuzlar ne diyor?) Yılmaz Tabel İnönü Üniversitesi, Çocuk Nefroloji BD, Malatya 24-27 Kasım 2016 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya Bu oturumda 2 CAKUT yaklaşık

Detaylı

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Dr.Çiğdem Üner Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Nisan 2015 Konjenital Hidronefroz;

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

CERRAHİ Üreteropelvik Bileşke Darlığı (UPD) Abdurrahman Önen FEBPS, FAAP-U, FEAPU

CERRAHİ Üreteropelvik Bileşke Darlığı (UPD) Abdurrahman Önen FEBPS, FAAP-U, FEAPU CERRAHİ Üreteropelvik Bileşke Darlığı (UPD) Abdurrahman Önen FEBPS, FAAP-U, FEAPU Türk Üroloji Akademisi, 26 Şubat 2016, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Cerrahi UPD (problemler) 1 UPD şiddeti nedir? 2

Detaylı

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanı. Dr. Z. Birsin Özçakar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji B.D.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanı. Dr. Z. Birsin Özçakar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji B.D. İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanı Dr. Z. Birsin Özçakar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji B.D. İYE - Tanı Doğru ve zamanında tanılanması uygun tedavi renal skar, tekrarlayan pyelonefrit, HT,

Detaylı

NON NÖROJENİK NÖROJENİK MESANE ve ÜROFASİAL (OCHOA) SENDROM OLGULARINDA HPSE2 GEN DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

NON NÖROJENİK NÖROJENİK MESANE ve ÜROFASİAL (OCHOA) SENDROM OLGULARINDA HPSE2 GEN DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI NON NÖROJENİK NÖROJENİK MESANE ve ÜROFASİAL (OCHOA) SENDROM OLGULARINDA HPSE2 GEN DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Burcu Bulum 1, Z. Birsin Özçakar 1, Duygu Duman 1, F. Başak Cengiz 1, Berk Burgu 1, Esra Baskın

Detaylı

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Küçük yaş grubunda doğumda başlayabilen Kronik böbrek yetersizliği Son evre böbrek yetmezliği gelişimine neden olan

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Küçük yaş grubunda doğumda başlayabilen Kronik böbrek yetersizliği Son evre böbrek yetmezliği gelişimine neden olan Türkiye Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease InChildren CREDIC Dr. Fatoş Yalçınkaya Çocuk Nefroloji Derneği ve Türk Nefroloji Derneği ortak projesi TÜBİTAK tarafından

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonları PROF.DR.SEVİNÇ EMRE

Üriner Sistem Enfeksiyonları PROF.DR.SEVİNÇ EMRE Üriner Sistem Enfeksiyonları PROF.DR.SEVİNÇ EMRE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE) Neden önemli? İYE çocukluk çağında görülen 2. en sık bakteriyel enfeksiyon (ateşli çocukların % 5 inde ÜSE ) Tanı koymak güç

Detaylı

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Doç Dr Haluk Emir Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Üriner enfeksiyon Üriner sistemde; mikroorganizma invazyonu ve sayısının artması, Çoğunlukla

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İşeme Bozukluklarının ve Standart Üroterapiye Yanıtın Değerlendirilmesi Dr. Birgül SAY 62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)

Detaylı

ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONLARI. Dr.Aytül NOYAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONLARI. Dr.Aytül NOYAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONLARI Dr.Aytül NOYAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı AMAÇ ĠYE yi tanımak, erken ve doğru tedavi yaklaşımında bulunmak Riskli çocukları belirleyerek

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 9 Haziran 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 9 Haziran 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Haziran 2016 Perşembe Ar. Gör. Dr. Mukaddes Kılıç Sağlam Kocaeli Üniversitesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI VEZİKOÜRETERAL REFLÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Tanım ve Tarihçesi Mesaneden üst üriner sisteme idrarın retrograd olarak kaçması olarak tanımlanabilir. İnsanlarda VUR ilk kez

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Nida Temizkan Dinçel SUAM İzmir DrBehçet Uz EAH

Nida Temizkan Dinçel SUAM İzmir DrBehçet Uz EAH Nida Temizkan Dinçel SUAM İzmir DrBehçet Uz EAH OLGU 7 yaş kız hasta YAKINMA Ateş İdrar yaparken yanma Kusma HİKAYE 5 y. itibaren ateşli tekrarlayan İYE 6 y. ileri tetkik DMSA: sol multipl kortikal skar

Detaylı

Gebelikte yeni gelişen Proteinüri ve Böbrek fonksiyon bozukluğu

Gebelikte yeni gelişen Proteinüri ve Böbrek fonksiyon bozukluğu Gebelikte yeni gelişen Proteinüri ve Böbrek fonksiyon bozukluğu Dr.Meltem Pekpak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon 18-22 Ekim,Antalya

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. NefrolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 18 Ekim 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. NefrolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 18 Ekim 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı NefrolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 18 Ekim 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Aslı Keskin Prof. Dr. Kenan Bek Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Detaylı

Vesiko Ureteral Reflu ( 2016 güncelleme) Dr. Ilmay Bilge Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016, İstanbul

Vesiko Ureteral Reflu ( 2016 güncelleme) Dr. Ilmay Bilge Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016, İstanbul Vesiko Ureteral Reflu ( 2016 güncelleme) Dr. Ilmay Bilge Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016, İstanbul idrar yolu enfeksiyonu (İYE) İYE tedavisi akut enfeksiyonun başarılı tedavisi

Detaylı

Selçuk Yüksel. Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Selçuk Yüksel. Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Selçuk Yüksel Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu Ad Soyad/Yaşı/Cinsiyeti : GD / 14 yaş / İlk başvuru tarihi : 18/05/2012 Başvuru yakınmaları Bedensel gelişme geriliği Çocuk endokrin

Detaylı

Olgu Sunumu 2014 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 28, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2014, 69-73

Olgu Sunumu 2014 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 28, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2014, 69-73 Olgu Sunumu Prune-Belly Sendromlu Bir Olguda Erken Prenatal Girişim ile Başarılı Tedavi SUCCESSFUL TREATMENT BY EARLY PRENATAL INTERVENTION: IN A CASE WITH PRUNE- BELLY SYNDROME Aydın ERDEMĠR 1, Sefa KELEKÇĠ

Detaylı

ÇOCUKLARDA RENAL KORUNMA

ÇOCUKLARDA RENAL KORUNMA ÇOCUKLARDA RENAL KORUNMA Dr. Önder Yavaşcan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) Glomerüler filtrasyon değerinde azalma sonucunda böbreğin sıvı-solüt

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi

Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi doi:10.5222/jtaps.2016.048 Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi Zübeyde GÜNDÜZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Öz Antenatal

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (13) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ORTAK

Detaylı

Antenatal Hidronefroz Saptanan Bebeklerin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi ve Sonuçlar

Antenatal Hidronefroz Saptanan Bebeklerin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi ve Sonuçlar Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Antenatal Hidronefroz Saptanan Bebeklerin Doğum Sonrası Değerlendirilmesi ve Sonuçlar Postnatal

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji BD Olgu Sunumu 24 Ekim 2017 Salı Uzman Dr. Mehtap Ezel Çelakıl DR.MEHTAP EZEL ÇELAKIL 4YAŞ ERKEK HASTA Şikayeti:

Detaylı

PEDİATRİK URETEROSKOPİK GİRİŞİMLERDE ZOR OLGULAR

PEDİATRİK URETEROSKOPİK GİRİŞİMLERDE ZOR OLGULAR PEDİATRİK URETEROSKOPİK GİRİŞİMLERDE ZOR OLGULAR Prof. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Genel Bilgi Pediatrik üreter taşlarında

Detaylı

Fonksiyonel İnkontinans

Fonksiyonel İnkontinans Fonksiyonel İnkontinans Anatomik, nörolojik sorunu olmayan çocuklarda görülen anormal idrar tutma ya da idrar kaçırma gibi işeme bozukluğu durumlarıdır 7 yaş Kız çocuklar %6 Erkek çocuklar %3.8 GÜNDÜZ

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUĞU: BULGULAR VE TEDAVİ ALGORİTMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUĞU: BULGULAR VE TEDAVİ ALGORİTMASI ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUĞU: BULGULAR VE TEDAVİ ALGORİTMASI Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya referanslar The standartization

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUKLARI. Prof. Dr. Şaban SARIKAYA

ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUKLARI. Prof. Dr. Şaban SARIKAYA ÇOCUKLUK ÇAĞI İŞEME BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Şaban SARIKAYA Sunum planı: İdrar kontrolünün gelişimi Çocuklarda işeme bozukluğu tanımı Terminoloji ve standardizasyon çalışmaları Tanı ve tedavi algoritmaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

Perinatal Hidronefroz: Etiyoloji ve Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi

Perinatal Hidronefroz: Etiyoloji ve Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Perinatal Hidronefroz: Etiyoloji ve Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi Metin Kaya GÜRGÖZE a, Tuğba KARACA Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı,

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

LİTERATÜR GÜNCELLEMESİ KLİNİK NEFROLOJİ. Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

LİTERATÜR GÜNCELLEMESİ KLİNİK NEFROLOJİ. Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı LİTERATÜR GÜNCELLEMESİ KLİNİK NEFROLOJİ Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı DİYABETİK NEFROPATİ YENİLİKLER Zinman B, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Hipertansiyon Prevalansı

Hipertansiyon Prevalansı Özcan Ağaoğlu / Tren, Yenice, 2001 Hipertansiyon Prevalansı PATENT2, THBHD, 2012 KBH Prevalansı (genel toplum, Türkiye) Evre Prevalans (%) 1 5.4 2 5.2 3 4.7 4 0.3 5 0.2 Süleymanlar G, et al. NDT 2011.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr. Gülay Demircin

ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr. Gülay Demircin ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA TEDAVİ Dr. Gülay Demircin AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD ÇOCUK NEFROLOJİSİ VE ROMATOLOJİSİ BÖLÜMÜ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Detaylı

Multikistik Displazik Böbrek Hastalığı

Multikistik Displazik Böbrek Hastalığı Kitap Bölümü DERMAN Multikistik Displazik Böbrek Hastalığı Bekir Aras, Fatih Uruç TANIM Multikistik displazik böbrek (MKDB) hastalığı çocuklarda böbreğin en yaygın kistik hastalıklarından olup, MKDB abdominal

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Tanı ve Görüntülemede Kılavuzlar ve Sorunlar Dr Elif Bahat Özdoğan SUNUM PLANI Değişimin gerekliliği ve Kılavuzlar Kılavuzlara göre tanıda yenilikler Kılavuzlara göre görüntülemede

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı

Antenatal hidronefrozlu bebeklerde tanısal değerlendirme

Antenatal hidronefrozlu bebeklerde tanısal değerlendirme Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(1):47-53 47 Çocuk Ürolojisi / Pediatric Urology Derleme / Review Antenatal hidronefrozlu bebeklerde tanısal değerlendirme Diagnostic evaluation

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Dr. Ali Anarat Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi AKIŞ ŞEMASI 1960 lardan günümüze gezinti AAP 1999 rehberi NICE 2007 rehberi AAP 2011 rehberi 2012-2013 literatürlerinden

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım. Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım. Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Giriş Renal transplant bekleme listesi her geçen gün artmaktadır Bekleme listesindeki hastalar > Donör

Detaylı

Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi

Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi doi:10.5222/jtaps.2016.018 Araştırma Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi Nazile Ertürk Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulunan Çocuklarda Üriner Sistem Anormallikleri Sıklığı

İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulunan Çocuklarda Üriner Sistem Anormallikleri Sıklığı Archive of Medical Investigations / 2016; 1 (1): 15-22 Tıp Araştırmaları Arşivi doi: 10.5799/ahinjs.03.2016.01.003 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulunan Çocuklarda Üriner Sistem Anormallikleri

Detaylı

Prof. Dr. M. İlker YILMAZ

Prof. Dr. M. İlker YILMAZ Prof. Dr. M. İlker YILMAZ Tarihsel süreç İlk kez 1955 yılında Gasser tarafından bir çocukta tanımlanmış İlk yıllarda prognoz çok kötü Diyaliz ve etkin tedavi imkanlarının artmasıyla mortalite % 5 in altına

Detaylı

MERKEZİMİZDE SİSTİNÜRİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN UZUN DÖNEM RENAL SONUÇLARI

MERKEZİMİZDE SİSTİNÜRİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN UZUN DÖNEM RENAL SONUÇLARI MERKEZİMİZDE SİSTİNÜRİ TANISIYLA İZLENEN ÇOCUK HASTALARIN UZUN DÖNEM RENAL SONUÇLARI Serra SÜRMELİ DÖVEN 1, Ali DELİBAŞ 1, Hakan TAŞKINLAR 2, Ali NAYCI 2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1-Çocuk Nefroloji

Detaylı

OBSTRÜKTİF ÜROPATİ. Prof. Dr. Selçuk Yücel. Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı

OBSTRÜKTİF ÜROPATİ. Prof. Dr. Selçuk Yücel. Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı OBSTRÜKTİF ÜROPATİ Prof. Dr. Selçuk Yücel Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı AMAÇLAR Tanım Fizyoloji Patofizyoloji Nedenler Renal Kolik Tanı ve Tedavi Tanım Obstrüktif Üropati Üriner sistemde idrar akımının

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Eğilimler

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Eğilimler doi:10.5222/iksst.2014.113 Derleme Vezikoüreteral Reflüde Güncel Eğilimler Current Trends in Vesicoureteral Reflux Sevgi Yavuz Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği

Detaylı

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları Caner ALPARSLAN 1, Eren SOYALTIN 1, Fatma MUTLUBAŞ 1, Seçil ARSLANSOY ÇAMLAR 1, Elif Perihan ÖNCEL 2, Demet ALAYGUT 1, Belde KASAP DEMİR 3, Önder

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

Ambulatuar Ürodinami. Dr. İlker Şen

Ambulatuar Ürodinami. Dr. İlker Şen Ambulatuar Ürodinami Dr. İlker Şen Ürodinamik Çalışmalar Konvansiyonel ürodinamik çalışmalar - Suni dolum Ambulatuar ürodinamik çalışmalar - Doğal dolum - Günlük aktiviteler sırasında alt üriner sistemin

Detaylı

Polikistik Böbrek Hastalığında Yeni Tedavi Yaklaşımları

Polikistik Böbrek Hastalığında Yeni Tedavi Yaklaşımları Polikistik Böbrek Hastalığında Yeni Tedavi Yaklaşımları Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Ecder T, Fick-Brosnahan GM, Schrier

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNDE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ DR. GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ALANYA HASTANESİ Kronik böbrek hastalığı dünya çapında bir halk sağlığı

Detaylı

Rukiye İNAL İ.Ü-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü

Rukiye İNAL İ.Ü-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Rukiye İNAL İ.Ü-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Hemodiyaliz CAPD Transplantasyon Organ naklinin diyalize göre kar/zarar durumu? Böbrek Karaciğer Böbrek/Pankreas Kalp

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

ÜRİNER SİSTEMİN KONJENİTAL ANOMALİLERİ VE ÜRINER SİSTEM TAŞLARI. Dr.Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

ÜRİNER SİSTEMİN KONJENİTAL ANOMALİLERİ VE ÜRINER SİSTEM TAŞLARI. Dr.Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul ÜRİNER SİSTEMİN KONJENİTAL ANOMALİLERİ VE ÜRINER SİSTEM TAŞLARI Dr.Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul KONULAR Üriner Sistem Görüntüleme Yöntemleri Üriner Sistemin Konjenital Hastalıkları

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Yeni Doğanda Nörojen Mesane

Yeni Doğanda Nörojen Mesane Yeni Doğanda Nörojen Mesane Ürolojik Tetkik ve Takip Şemaları Prof. Dr. Selçuk Yücel Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Referanslar Snow-Lisy SC ve ark. J Urology., 2015 Bauer SB

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

ÇOCUKLARDA VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

ÇOCUKLARDA VEZİKOÜRETERAL REFLÜ ÇOCUKLARDA VEZİKOÜRETERAL REFLÜ Vezikoüreteral reflü (VUR) ile ilgili bilimsel literatür bugün bile sınırlıdır ve bu çalışmaların kanıt düzeyi yeterince yüksek değildir (EAU 2012 Guideline ilk cümlesi).

Detaylı