Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL"

Transkript

1 !"#$ "%%#&

2 !" #$%%&'(#)*+%,-./(0.12./..3" 4"5"0"5.3/ /..3" 7""83)#1 91:3(/36(/0)3/(4(3 0;6300/./143" #//633 4<4 =0/(/4 934<#(/4.10(3"

3 '(() *+,,'-'(((. /&) )& 0)/ &)(, 1& '(() *&(((. /() 2&(/((/ 2/,+&/ )3( 0/0/ '(()4 *(((. +'& +&& 02&22+) ),&, 0/0((5/

4 '(()6 *3&. )7& 0+& 3/)( ('&& 7)7 '(()8 *+02&. )+&),7& 02& / (/(9) 1+&,5&',3,' &) 0/3),

5 '& B $*&*'4A#CD- >$?*EB7#'/)F- >$G%E >% 8<3&%/ # 1 D #2F >$G>E /# / +&",/ FF 2F /8 +%%% 2F # >$G*A DF # 2F >$G$A8#=,$$>"+'- >$G$A#&G&%'H- >$G$A/#(=>">&'4- >$*GA(#)$%%%FF'(#)- >$**A/,$%%%#'8/- >$** #?%%% 2#F# '#- >$$># (#)$%%%'#- >$$+(#)$%%> >$$+CH >$$?/,$%%%FF/(#)$%%%C ",%%%A(#)$%%>,%%%CC

6 )/'2 2CI(#)ACH J F H HJ KFJ! FF " (#) 8 >G? L >$$G! FCH K" 9 CC (#) $%%% FF!,> F C" 3 C F +A FC" #!FF (#)>+%%%CCC #!F! #CHCFCC F K MKCHC CFHN D #JJHF HFK!

7 :#; <; =;#;" ;;#;"#;">;< (#)$%%>,%%% 1 #FN6 (#)$%%+,%%% 1 #FN 7LFFC (#)>$%%>,%%%:1 #F CC 3 ;F LCHC 1FCCCCHC FK KCFCC M FF N!FF N N FF #F!C 0 CHC CFCFCCJ KFK #F F C F CCCCFK 2!F! HF : FFHK FF CCFK #J J H F HFK! #H H CC

8 ,& 0;6391:3(/(/0/6(0#(J.91:3.12./;3;/;/O19=0/ ;3013/233" &09& 73)##O0)3(/ /(0/0#(" )32/=#1)/17(#(/(/).6.3.0#(" #)3.0..O13/1/40#" :(6/3(/<((0(/(/#P/0#( #1#/423:63",&,, 4)P3.)/(/=0/(/417(0#(J :(6/3(/4<44)P3.)/(170#(J 9O#3/=0/(/4<340#J 613/=0#(#.31 #P/3"

9 )9 (#) $%%> F C FF C K JCCFK" " # C?C;" + AD<$#;E " # C:"F =$ GG#;" C" C F *?"?. F C *H ;. "

10 6 #;$<;==; +"> 2 +", 4F +","> 2 +",", 4 +","+ 8 <;=" # # &"> 1 &"+ 0## &"+"> L &"+", FF!F &"& #CCCJ#;C &"&"> #CCC &"&", 1 FF B#;C &"? 1 H HF &"?"> 2 &"?", '< A;F;B";F"A= '< FKF?", 2?",", #$G!?"+ 2#!C"!

11 G"> ;H!F G","> ;KF G",", ;KH HF FH FH!F FHH FH FHH HF FHKCF FHHF FHK G"+ # G"+"> #!FF G"+", #HF #KCF G"& ;FKF G"&"> ;FK G"&", ; FKF!FF HK G"&"+ 0 G"&"& ;CF G"? N#B;5# >;$#;C"; *"> 2 *", *",">?C;"; $; *",", 0"=;=#;" #;;=>;<#B?#;=

12 *","+ ;F F *"+ );"# *"& $#;C"; *"&", 4L ML

13 '&,"?!FFFCCC" 4 H HF CC" C K " 'JFJF- 'HF!HJF - 'C!F-!FFH'K- FF FFJ CCCC F LCCCFD" CFF!F" CCCCI DCC F K H L J CCCCH!LF!FFJ F"!F! CHCF F KC L FKJ F!" ;F LJCCCC!LF KC C F!F"

14 CCC KJ C C H JH F" J CCCC K CCC" CJ J CCC L F CKC CC F" 9FCCCC C J CCCC CFFK" C FCJ L H!FF K " H!FF FF FJ F FJ L F CCCC K K!" CCCC!!LFFFJ CCCCL" JH"

15 CCC KF FJ F K F K" CF!F!(#)$%%%F F FFF CCC" 0& C F FFJ FC FF HF CHCF K F!FF FF" CCCJFJKL ## >; F"A#;"5 A<?C??? =#=! B $<;#; K#$;5 0 A;;"#;A"#;D#"" 2J!FFFJFKCH CCC" CCC!FF FF CHCFJ C!FF FJ!FF F *0 &. " 7FFDJ!FFCCCKC F FF!FF F K C F FKF"

16 J FF CKJ " 6FHFJ " 7FF K F HFJ " 7FF!LF K FC FJ " )DL!FF F F CHC" 6 H F!FF FF 0 +A 0 *A!FF K H F" C H FJ H F K H F" 0 C FJ H H HJ CCCC F! K F KF H" J*0##($F #:"#;:#;#. '71M- DFJ!FF CHC"7.MF

17 0 ('( 0##0FCCCC!FCCC FC F H DL L!FFCCJ G7FFCHCJ "#; 7FF J!J L H J FC!J #; # 7FF!LF F L"?";B F HJ J J D H H K J K LLF"?";B$<; # FJ F!J J J FJ H!LF F H!FL"

18 ?";BC;=! #FH F" 0#;3:3 73)##3 7 0 O #D 2 ;9 2 7 # ;Q9 2 <C 0CF 4##;3:3 F2F1 H1 <F1 :7H1 41 4K1

19 #736/23:630##;38 7 # # # ; # #Q 4K # 0;6300/./1#; # 0 M#

20 6 6%';;#C"#" CCCJCF H KCHC FF CCJ J CHCJ FK FK CC K F" CCC " " # $F ##"!!!##!5 " 0"=;=#;" =!"=!! >; D"D"#;" #; $;;#5 " 0"=;=#;" B#!C!"!#=!! >; ;#"!$;;#5 " 0"=;=#;" B#!C!"!#=!! >; #;;= >; D#F H!"D # A " " + G"=;=#;"<#B;#5# ;;#5 L" 0##!C = B#"! >; G"=;=#;" B K#$;#;" $F ##!A!"% C!FFJ CCC L C F CHC " CCCJCHCCKCCH!FF H FK C!FF FK" C H!FFJ FF"

21 6%% ';;# FFFCI "!FL HJ " J " CFFK!FJ " 7FF!FJF FKCCCCCCKCJ " CFHK " 6%% CCCJ K CC FKFK" " FF!FHD"H"B K " FF CCCC!FCLJ " FF!FFF F" 6%%4 FF L H H " J C! 0 +","+A C CHC "

22 K CC " 1 F FJ " 4 H HFJ HK HFFJ " 4 K H CCCCFFKFJ " 1 H F C CCFFKFJ " 4 C F FFKFJ L" 4 F C K F FKFJ H" 2K F C F H F CCCJ CHC CHCF" 6%%6 FF CHCCKCC CHCK F CCC CL " C J " FJ CLFJ CFJ FJ F FF F H F

23 ÖRNEK A.. Kalite El Kitabı Doküman Kodu: lk Yayın Tarihi: Revizyon No - Tarihi: Sayfa No: KYT.KEK ,19, Sayfa 23 / 1 Kalite Politikası Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar Destek Dokümanlar ( Form, Plan, Teknik Resim, artname vs. ) Hazırlayan : Onaylayan : Kalite Yönetim Temsilcisi Genel Müdür KYT.FR.001/0

24 8(((7( 8%<;HH?A? ;F J FF CHCFJ HF K F F HF K FK " CCCJ F C J HF FJ "!FCCCFJ " LFJ " 1 H HF!FJ " CCKFKF" ;F J K H L I CCCC C J! FDLCCJ HHJ FF CCC J!D J J J FFKCK H FJ CCC K FK H!FFJ HF CCJ CCCCFD!FH!FK"

25 ;F J! L! K J CCCC!LF FL" 0KI LF J CCC!FF!LF FJ F L KF H J J CCC F KHLKFJ KHLH FK!LFKFJ K L F" CH K H J FF F F CCCC!LF F H F FK H"

26 ;F JF J F HFFK" 9 CCCJ H L F!"CCCHLK!FI FCJ CCCJ F!QJ CCCCCCC!CC" CCCCFJC!FF C H FFK" 0 F C CCCC K!I!F J CCC J CCCC F C FJ!KJ! J L H D"

27 CCCC H F C KI CHCCJ KJ CCJ FJ H FF LJ L J HKJ FCCCKC F" CCCJ J F H CCC F " F HF FCC CKCHFC" CCCJ F! K FCL" 1 JCCCK J CCF CCC HK!FL" CCCJ!C J K!I FKHFCCCH FJ D K CF J F C H CHC J H!CJ!CJ CCCC J!FF L C!F" 1 J CHCK F C H CCCCHFFFKC H FF!F!F"

28 ;F J!F " CCCCCHCCKCCJ " FF K F F CHCC FJ " L CCCF H HF CCCFJ " CCCFFJ " # CHCC H HF FK"!FJ ;F CCCCCHKFD CJ L CCC F F J ;F L F FKK H FJ ;F K J CCC HFKLJ K H L HF!FJ 4K! CKC HJ!F!H H"

29 0 ' ;$ < H FR,"?F?>;"# ; HK FK H 0 KR!C"F =$#"!JD$#;"L FR FK FK R 7FHFFK F KJ F CCC FKR 2;>"; :FFFR

30 0 GASK OLARAK KESNTSZ, KALTEL,UCUZ TEMZ ÇME SUYU SALAMAK; ATIK SULARI ARITARAK DOAYA ZARAR VERMEDEN GER DÖNÜÜTÜRMEK, KALTEDE LDER OLABLMEK ÇN FYAT VE REKABET ORTAMINA BALI OLARAK ETML VE NTELKL ÇALIANLARIMIZLA, GAZANTEPTE YAIYAN NSANLARIN DAHA SALIKLI YAAYABLMELER ÇN LK VE SÜREGELEN HTYAÇ VE BEKLENTLERN KARILAYACAK KALTE SEVYESN SALAYACAIZ VE FAALYETLERMZ SÜRESNCE ÇEVREYE SAYGILI OLACAIZ.

31 0 < 0 F LF C CC FK F HCC" # F H K" C F F F C HK " L H "CF!H FCCC H" F H F CKCC L CCF" L S%S!F H" CJFJH" :!F K L F K" C!F K F " 2 F CC C K FL H!K" FCLCC HJ C S KS " 0 K

32 FK H F! CFK" 8%60## 8%6% #;H;A;K#;" ;F J CCC J F H J L CCCC H LF F CCCF FK" L!FC" 7FK ITFK" 0 I6U&% < IDLFU,&.HC!FFFFU,& ICCFFU,& # I2U&% 1 IHF HU&% 1H I%H F IU&% 1 I>FFC D I1>D D I1"""""""" D H" 7F IC #!FC I#FFCCCKCCCHC >L" I K, "

33 0C IUG&A 8%6% #;$<;==;G##=! ;F " L FF!FJ " FFJ K!! CHCKJ FF K FFFK"!HKI CCCCFDJ LCCCLJ H K L L J FCHKFJ!LFKFJ!FF!LFKFJ HFJ J HFKFF" CCC!F J H K CFCF H F!FFLI CCCCCHJ!FF! CHCF FCCCJ!HHJ CCCC!LF F F KFF J J F"

34 1 J CCC!FF K K FKJFFH H" 8%8% " # # ;F J FCCCJ C F J F CCC FK" 8%8% <;;=#O= ;F J K FCCC F K FCCC F! FI " FF H!FF CCCFJ CHCF FF FKJ " FF!LF F H F! J "!"# 8%8%4 B#;C ;F J CCC CHC!FF CCCF J FF KHFFK" LK I KJ FHJLH K!J JHQHJ!FJ V FL H FQH F J

35 FF" 8%I% ';;# ;F J CCCC FFJ F CHCCKCCJ K K FK! H H" C H HJ K LFJ!F L J FFK" 1 H H CL" 8%I% '< A;F;B";F"A= 1 H H HFJ K H " FCJ " 0HFFJ " 7FF!LFCHCCKCJ " MLCCCJ " H HF!LJ L" FFKJ H" "

36 FF K K HJ K H L KCFCFI L L CCC FCJ H H!F L CCCJ CCCC KFFCJ HLH FJ D H H! H L!!LFJ FLFCJ!LFJ LFJ!FFCHCFCCJ!FKFFDJ FDLCCCJ HLJ J FF F H CCCC K L H F C K" 8%I%4 '< 1 H H FJ K H L " FF C FF!FF KFJ " 0HFJ " "

37 I CCC " FF CHCJ F KFJ " 0 F HF C C J H FK" 1 J FK J FF CCCC K " 7LF L F JCCCJ HK!I FHK!FFKFJ FCCCLFJ F L CCCFJ!FF!LF FCKFJ L CC FJ J H J CCC F H HFJ HFJ FFKJ FH CCCFJ CCC CF CCC FC"

38 I%% ';;# $" "" %%!&! '&# I%% CCC " ; F L!F F!FHKJ " KFKCH KJ " KKJ " 7F!KL CHCCKCC L F FK L F!F F CC J " KJ KJ CFC CHC CL" CCCC L F H F J K K! KCFCFI J F HJ J!J CJ! J J FFJ! HF K H L J H"

39 I%4#$G! CCCJ CHCCKCC FK H! J FK F"!J CHCK K!FI " JCCHFF " 7FFJ'-J " 4F'H-" HF H! L!FF KCFCF!FI " LJ LFJ!LFJ CCJ J J H F L!FKF "! CCCC FF FK HF CHCF C J! FK! F K C KCFH C " H L H!KF " CJ J H! H FCF" Kontrol edilemeyen doal olaylar alt yapıyı etkileyebilir. Alt yapı için plan, birlikte gelen risklerin tanımlanması ve azaltılmasını dikkate alır ve ilgili tarafların yatırımını korumak için stratejileri içerir.

40 I%62#!C"! CCCJ CHCCKCC FK H " 1 J CCCC!LF J FJ!LF!L F! F FK" F LF L CHC F K CFCF FI CCC!FHK L LF J CCC C C CJ HJ J FFJ CCCJ FJCCJJJ DJJFFJ"

41

42 M,,'2& CCCJ HF H!FF! H" ; H!FJ FF K!FF C" ; H!FJ CCC CHC CKCK " ;LJ " 7FFJ CCCF H FKFJ " ; H H KCJ H J J C L C J " 2!FFCCFCC H K FKH" C!FJCCCCCCHC L" CCCJ!FF L! H!FF " 4 H CFCF K I KJ FJ!FFJ

43 FKJH" 7FF H H KC!FF JKHL "4KCJ J H C H K" C KJ H LJ L!FF K!F " ; KCFJ KK!FF!" CCCC J!FFJ! C F FK J!FF!LF! H H" C H H KI!FFHKKJ!FCHCFCCF FJ FHHKJ H!LCKJ!FJ C"

44 M%%,"?;D#!C"#"!D;#"#;;= CCC " F F FF L LJ " 0 L C H J " ;HFCJ " CCCLJ " M%%,"?;D#!C"#"!F< A;F;B"#;= CCCJ K H H" C H HJ CCCC FK F 'F L FJ F F! CJ F F!KCFF-!J " ;LFJ " M L L F F! FJ " CCCC L K F!FFK" 2 H FC H HLF" 0 FKK CCJ J C CCCL"

45 ;KKJCCCJH H!FCK FFK" CCJFF CKC HJ F H HJ F!! K")C H HJ H H ' H H-!F" M%%4?C;"#;#;C CCCJ K H CHCI " ;HFJ " J CCJ F F!J " 0 H FF"

46 M%4="!>;F;#C"; M%4% ="!>;F;#C";G##=! CCCJFHF! " F H!F FJ CCC K" " FHJ " 9FHFCHCH HJKCHJ " FHFCCC" CCCJ FCCC FFKFH LHC!F " 7 FJ CHC CKCJ F H H"

47 ;!FF F HJ JF!LFLFC K K H L!FF!LFCC L CF FK" 0FJ CCC J H FKJ F J CJ C FCKCJ KJ FJ HJ J F F " 1 J C CCCC!FF!F F F FK FCCC F"3FKFJ!FF C F H FK CFK!" 4K FCJ F LLH C"FHFKF KI FJ KJ HJ HJ FJ FF"

48 M%4% ="!>;F;#C";F"A#;" ; H H CL"CHKI " <F!LFJ ".HCFCJ ".HCK F HJ " FHFFK" C HJ H H" 6J J " MKHI - KHHI!J KHLJ J FK F H C HFJ HFCKJ CCFFCCFF - KHHI!LJ!FF CCC F J DHJ F H! F J HHHHFFJ C!FF K!FFH"

49 - J H LF!FF C FKHHI JFFCHCJ!JFJ LF! F" M%4%4 F H J F H HF KC FK L K " FH " FHHJ " #JFCCCCHCH FKJ " ;CL!J " H CHC C FF " :J! KC H FK H " F H KI!FF H!FF CFF H FJ C J!FF J J

50 J KJ CHJ F!" FHJ!FF K FK HH H H" M%4%6 ="!>;F;#C";F< A;F;B"#;=.HC J F H FF H HFJ K! CHCHI " 6 FJ F H FCKKFJ " 9H! F H L F" C H H L J H H C F H H LF F " 2 H FC H L CL" C H H H KI F H C H HKJ!FH!FFFJ KCHLCFJ

51 C!F KFJ!LF J FH!FFFFJK CFJ!F FJ FH!FFFLFJ!FF" M%4%8 ="!>;F;#C";A" #=! FHFHH F! CHC KC!" 4KC H LFCCL" F H!FF F KC L KI H!FFFCFFJ L F H F! H J H KJ H CHCCKC!JFFJ H!FF F H K'CHCFCCFH-"

52 M%4%I ="! >; F;#C"; JF;B;"##L / C CHC F FK! H F HHK!".HCK J H J F CHCF "2 FC CL H L" F H!FF F H F C J J CCC K H L C " LJHC KKFI CJ FF CHC F F FHFJ FF C HF!FH HF" M%4%M ="! >; F H K CL"CKCHC C H HJ KC CHC CKC H " FHKJ F CC! K FKF"

53 4K H HF H L FCHCL" M%6!# M%6%!#G"=;= CCCJFJF CHCCKCC FK" F CHC! KJ F F HF F K" K CJ CHCH" CCCC!LF FK J F!FFKL FFKI F J KCLF!LFJ L F J FKF F KCF CCCC!FF JF FF F CHC H!FK F'DF- F CLF F F!F 'FF-C

54 FJFFCHCH H FHFF F" CCCJ J CCC FKKKF" #J K K CCC" 4K FC C K FCC H LCL"!FF H KI HKFJ!H!LFJ F FJ LJ F!LF!!H HFJ FF F FK!F!FFKFJ LF CCJ C!C FF L F FK LFKJ JLJ JFFF!LFHJ H F C CHCC FCHFFJ J DF KJ

55 F C H!C" M%6%!#D#F= #HFJFCHC CKCJKI " ; J!FJ!FF J " 7FKJ " FF" CCCJ F KFK" M%6%4!#!?"??A" #=! CCCJFF F FK C K H LCCCHC" CCC C FJ KC! FKJ CCC F HFJ! KC FFCC"

56 M%8,"; >; H ; =#=! J= #=!L M%8%,";>;H CCCJ C FK! " CJ CHCK " ; HCCKJ " 2 CKCJ CCKJ ".HCCJ " CCK CJ " CHCFJ L" #F J F F FF LCHCFJ!F" KFJ KJ HCCCFFJ

57 KHFJ!FJ! FJ!FF!FFJ H M%8%,";>;H ;=#=!BG"=;=#;" F;B;"## CCCJJF KCK J FK!FF H " CJ F C H F CFC H CKCCC!FFJ 2 J C!FF! FC KH F CCCJ CHC CKC K C!FF!I " C!FF H HF F J " 4!FKFJ "!FCFJ " J " 1H" M%8%4!#>; CCHC" CCCJ CCCC H "

58 CKCJCCCJJ " M%8%6?C;"#!J>"#!!L CKC F CK FJ CCC H F" CCCJ C CC FK J J KCJCHKFK"9H CFJ H F C CHC CCCFJ C CC CL" F J J F J LKCD J! H FF J FK J LFHJ L ' J F!KH-" =! CCCJ!FF FF F CF CHCCKCC CL " C CLJ J J DJ! C " 0CLJ!CHC"

59 M%I #;;>;<#B;OH CCCJ CC H " CCCJ!F C C F FK!FFCC" 2CKCJHFCFKF " KC C CCFF CCF LF F H C! LF F CCK J F KC WFF CFCFXJ " 2 CKCJ J " FCCCCFFK J " MFCHFCC J " J! FF F CCC" J CCCJ CHC CCKJ! FC HK K C FC HK " CCCJ C CC

60 CHC " F KCFCCL" F F HF CKJ CHC HK"CC!HK"

61

62 N25/)& N%';;# CCCJ K H J J H!FF!CHC" " ;CHCCKCCH FJ " FFCHCCKCCFKJ " FFKF" CJ FFF J CHC F C HC!F" N% #;;>;<#B; N%%?C;"; $; FF!LF J CCCJ! K HF H H " C H C "

63 0HH KI CJ HFJ F HJ!J FJ HH" 1 J F C"0HFF! FJ F F CCCC!FF FHFK" C!FFJ L F J CHCCKCJ H C" CCCJ H CCC CJ H!F " CCCJ FF C!FF! CCC"C!FF!JH!J!FKJ H HF L CHC" 0 H K I J KCJ J L!FJ HC!J CCCH!J K!J F F" N%%

64 CCCJ FF " 7 J C F CCC L CCC CCKCCJ " CHCK FKJ! HJ!HJ H FC J!FF CC!" J!FJ FK L " F CHC J!FF DLK LFK FK" "!F HFJ FC! FJ CL F FCCC ;A#C D" G"=;A?"L" FCC J F! CHCFCC C F HF F FK"! LJ KCFKCFC!F!F"

65 CFCF K I!FFCHCFJ FJ!FFKJ FFFCJ HDFCJ J J!FF!LFFCJ!LF FKKCCKCJ LJ HL"

66 N%%4 0"=;=#;" #;;=>;<#B?#;= CCCJ HK FF!FF F F CHC CHC" C J! FC!FF K H F" 7 FC KJ CHCCKCC FK HKJ L!" 7FF!LF J H J H L!F" M KI J FJ FFFJ KK CJ J CCCCKJ DCFJ KFJ!FF" N%%6,"?? #;;=>;<#B?#;= CCCJHKKC F " C KC H!FF CHC! H H" C CHCCKC H CL " J FF F Q H F"; FF F FCCCJ! F!F L

67 CKC L J!" N%4($F CCCJ C J C F F F F FK" CHC H FCCC J ;A#C D" G"=;A?" L " CCCJ CHC K LF" " F!CHCFCCKCHF CJ ".HC CJ FF F C!F CHCKJ " ; F C CHCF H H F ".HCFCC!FCHCFCCF! J JCL".HC KJ CHCCKCC H FKCCC" N%6);"# CCCJ FF K CHCCKCC H F FF K F F

68 !K K CHC J! " C J FC K H!F" OKHHFK" " 0CJ " ;CHCCJ " M L LF J!FF KJ " " N%8$#;C"; CCCJ!FJ LJ FCJ J L H HF C FFKF" CCCC FD LJ CCCC!LF H L LF J!FF FF" #!FFF!I " 0C!FF F!FF CHCF!D

69 C H C! LFLH" " : L C!FF! FHL!DJ HJ C!FF FHKI LL!DFJ C!FF K H J!FFL!FJ CHCFJ!FFFKCFHFJ F J KF"!DJ!D C!" 4KK F FJ!D!J F " CCC J FH!FF F L K F HC! " FH!FF LJ F " CCC FK J J F H K H" F K I

70 " I J!FF! F" " # CC I C!FF K K" 9H!! F HK C! "! F L CC" " I! KC" " )F F I L CCC" F CHC! H H! H" " KF I F! H CKCC CKCCJ K L C CKCC " L" 1 CHCF F I F!FF!FF KJ C! H F!" H" L!FFK KFI!DF K K CCCC CFFL"!FFJ!J H L!FF F "

71 L H F F J J K HLI HC! CC HC! F F!J FF J CCCCH L!F HJ H" N%8%? ;#OK#$; CCCJ CHCFCCKC F H " 4 L

72 " 0 CHCFCC H HFJ ".HCFCCFJ ".HCFCC KFJ " 2FCHCFJ " FCJ L" H HFJ 6CC" 4LJCCCJH LLH H!"LLJ CHCFCC HF" 4LCFCFH KI J CHCFCC!J!J H HFHJ J J H FFJ CCCCFJ!FF J KFC" N%8%4 #;$OK#$;#;" CCCJ CF!F CHCFCC F! H " M LJ!F CHCFCC CHC"

73 @?;;A#CD"G"=;A?" " 7F CHCFCC C FJ ".HCFCC H KFJ " 2LFCHCFJ " FCJ " H HFJ CC" MLCFCFH KI CHF CJ H HFJ!J H HFFJ HJ J!FF J HLH FFJ H FFJ HFJ KFCJ CFK!FF" ),"?!FF FCCC" 4 H HF CC"C 'FJ-

74 'FJHF!HJF - 'FJC!F-!FFH'FJK- 0"P;H L CJ DL CHCCKC! FJ!FF" 0"=;A?" L!FF " " 4 HJ CHCF K" 4 F!J!FFH F F K H " ($F ($F = = " C H HF" #;$OK#$;7FCHCFCCKCF K F!F CC L F!L" A;;"#;A"; CCCC KJ FF H H

75 FCJ K" M KJ HJ CCCC L H" M K J CCCC F!K CCC CCC H C FK"? ;#O K#$; #! CHCFCCKC F K F CCC! L"? ;#;#!CHCFCCKCH! L" C#;;.HC CHC H!L" ;A; A;";O;#;A";.HC FHLCHC HF!KK" ".HC F C C CC H! L" "A$ H C!L"MJJ" / CHC F CCCJ CCC " $ CF FF F "

76 G H H C F " ) KJJ!HFFJ LKL F CC C " &";6" #; G#!!DJ!FF F H!F H L CHCK " $! FC H L FK " J K H KCJ L L FKJC" $;;.HC CKC J F H H C!CHCCKF" ;;$ FK!F H F" " #)DLFKFC HK" )DL FK C C CHC HK"

77 CC C K H DL K J KF!FF" #B; K K F!!" ;"#PMH" #B; " ;";O;= M FCC ' C - H K F CC K" #D"=$' #&G$*-I J FF H FK K CKF KC" #B? A"A! J # L' #&G$*-I 0CF K K L K J H J C CC JFFJ H" M I > H CJ!J FFCCLFC #B? +;#"= # M H K K" ;K;"= # ;; 3F C F LJ LF"

78 :H (#)$%%>I,%%%(#%$%%>I>$$+F ISO 9001:1994 ISO 9001: Kapsam 1 2 Hüküm ifade eden referanslar 2 3 Tarifler 3 4 Kalite sistem artları 4.1 Yönetim Sorumluluu Kalite politikası Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaynaklar Yönetim temsilcisi Yönetimin gözden geçirmesi 4.2 Kalite sistemi 4.2.1Genel Kalite sistemi prosedürleri Kalite plânlaması 4.3 Sözlemenin gözden geçirilmesi Genel Gözden geçirme Sözlemede deiiklik Kayıtlar 4.4 Tasarım kontrolü Genel Tasarım ve gelitirme plânlaması Kurulula ilgili ve teknik ilikiler Tasarım girdileri Tasarım çıktıları Tasarımın gözden geçirilmesi Tasarımın dorulanması Tasarımın geçerlilii Tasarım deiiklikleri 4.5 Doküman ve veri kontrolü Genel Doküman ve veri onayı ve yayını Doküman ve verilerin deiiklikleri 4.6 Satın alma Genel Taeronların deerlendirilmesi Satın alma verileri, Satın alınan ürünün dorulanması 4.7 Müterinin temin ettii ürünün kontrolü Ürünün tanımı ve izlenebilirlii Proses kontrol Muayene ve deney Genel Girdi muayene ve deneyleri Proses sırasında muayene ve deney Son muayene ve deneyler Muayene ve deney kayıtları 4.11 Muayene, ölçme ve deney teçhizatının kontrolü Genel Kontrol prosedürü Muayene ve deney durumu Uygun olmayan ürünün kontrolü Genel 8.3

79 Uygun olmayan ürünün incelenmesi ve elden çıkarılması Düzeltici ve önleyici faaliyetler Genel Düzeltici faaliyetler Önleyici Faaliyetler 4.15 Taıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve sevkıyat Genel Taıma Depolama Ambalajlama Muhafaza Sevkıyat Kalite kayıtlarının kontrolü Kurulu içi kalite tetkikleri Eitim Servis statistiksel Teknikleri htiyaçların belirlenmesi Prosedürler

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

!  # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R I E O Ij Jf N I E Ij O -YR EK O WO NI O L E RI KO L ATINU APE ER E A I f L Aij? Jh M, g j O P g i i d F jh A d-- i, j i g -YR O d i i I i h g g N Dfd O P fi h E J fi dij Jf N I E Ij O Ei, Jhf, i O, Ei f,

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

BMW 5 (F10/F11/F18) 518 d N47 D20C /13-> BMW 5 (F10/F11/F18) 518 d B47 D20A /14->

BMW 5 (F10/F11/F18) 518 d N47 D20C /13-> BMW 5 (F10/F11/F18) 518 d B47 D20A /14-> Filtre Tipi İç mekan filtresi GTIN kodu 4011558064976 Sevkiyat Durumu Product Details Mevcut FreciousPlus. Biofonksiyonel kabin filtresi Boyutlar (mm) A B H 245 206 32 Çapraz Referans BMW 64 11 9 272 642

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

!"!#$"%&$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%

!!#$%&$'!%()*)#$+$,%$-$,.% !"#$%"'%(#)*"+*$%,%-./"%-01'.2!34567!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.% /%0%!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%1$'!02345% ; -*=C> +*AA*@E> %-A%=?*- F-%=C%?*"+*$%,%-G>?*"+*$%,%-%/"%-0@#""%=0"(%@A%C0-H;>G">A*=>A@*=E%"0I(%$0JG%A%=C%I%E%/C%I

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

korkuyor Gençler evsizlikten eþsizlikten iþsizlikten Engelleri de çok, madalyalarý da...

korkuyor Gençler evsizlikten eþsizlikten iþsizlikten Engelleri de çok, madalyalarý da... 1-5-1-8qx 418 :46 P 1 5 EKİM 8 PZR E, SYI: 97 T 8,5 h f h Ö, h Ü f, G P O h ö h hâ ö 5 O 7 L, 1999 F B T, f E Mx 37 1 ö h f; 9 F B T, h ö 1 B! G 9 D B ö B h Mh Mh hf f Gö f f 8 4 Ð M KIZILTU SYON: CE Ý

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER EK 2: SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE BAŞVURU SAYI VE YÜZDELERİ A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER A001 İNSAN İLAÇLARI VE DİĞER ÜRÜNLER (ATC SINIFLAMASINA GÖRE) A Sindirim sistemi ve metobolizma 10.550

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

MANN-FILTER Fiyat Euro General Fiyat TL Fil Filtre Fiyat TL Fleetguard Fiyat USD Not

MANN-FILTER Fiyat Euro General Fiyat TL Fil Filtre Fiyat TL Fleetguard Fiyat USD Not Hava Filtreleri N-FILTER Fiat Euro General Fiat TL Fil Filtre Fiat TL Fleetguard Fiat USD Not C 27 1320/3 71,63 TGH 5391 89,92 HP2611 112,25 AF26242 145,33 C 64 1500/1 149,91 TGH 6406 150,00 HP5073 184,19

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

"REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni BURCU TANRIVERMİŞ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni BURCU TANRIVERMİŞ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/5 "REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni ADI SOYADI İMZA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN BURCU TANRIVERMİŞ ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR Sayfa No 2/5 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir.

1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir. 2.SORUMLULAR Genel Müdür İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi Yönetim Temsilcisi Müşteri Temsilcisi

Detaylı

!" #$ %&'() * +,-".%/01%, 2 ""'$ 3445

! #$ %&'() * +,-.%/01%, 2 '$ 3445 !" $%'()*+,-".%/01%,2 ""'$3445 6 89!"!!$ % % "!'() " * +,' - $ * ' -. /0,123 /4 51/4 1 1, )3 16 7' 8' 19 5 ' /3 8' - +2 89 : / -!!$ "!'() 9 -!!$ "!'() 89:6 ;<

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No 1 / 36 ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı REVİZYON TARİHİ : 01. 11. 20.. REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : İZİNSİZ KOPYALANMASI VE DAĞITILMASI YASAKTIR. Sayfa No 2 / 36 ÖNSÖZ Günümüz rekabet ortamında başarılı

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 27.06.2012 y: 2012/73 Ku: İ R K Ü L E R M b f R O R 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü şk bg Ö: 6322 y ck Th Uuu Hkk Ku B Ku Dğşkk p D Ku hükü kk gk ku şk çş 73

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

!  #$! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

ç Ş Ş Ç Ü Ğ Ç Ç Ş

ç Ş Ş Ç Ü Ğ Ç Ç Ş ç Ş Ş Ç Ü Ğ Ç Ç Ş Ğ Ğ Ş Ş Ü ç Ğ Ü Ö Ü Ü Ğ ç ÇÇ Ğ Ö Ş Ğ» Ğ Ğ Ç Ö Ü Ç Ç Ğ Ü ç Ç Ğ Ç ğ ğ ç ç ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ç

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı