Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL"

Transkript

1 !"#$ "%%#&

2 !" #$%%&'(#)*+%,-./(0.12./..3" 4"5"0"5.3/ /..3" 7""83)#1 91:3(/36(/0)3/(4(3 0;6300/./143" #//633 4<4 =0/(/4 934<#(/4.10(3"

3 '(() *+,,'-'(((. /&) )& 0)/ &)(, 1& '(() *&(((. /() 2&(/((/ 2/,+&/ )3( 0/0/ '(()4 *(((. +'& +&& 02&22+) ),&, 0/0((5/

4 '(()6 *3&. )7& 0+& 3/)( ('&& 7)7 '(()8 *+02&. )+&),7& 02& / (/(9) 1+&,5&',3,' &) 0/3),

5 '& B $*&*'4A#CD- >$?*EB7#'/)F- >$G%E >% 8<3&%/ # 1 D #2F >$G>E /# / +&",/ FF 2F /8 +%%% 2F # >$G*A DF # 2F >$G$A8#=,$$>"+'- >$G$A#&G&%'H- >$G$A/#(=>">&'4- >$*GA(#)$%%%FF'(#)- >$**A/,$%%%#'8/- >$** #?%%% 2#F# '#- >$$># (#)$%%%'#- >$$+(#)$%%> >$$+CH >$$?/,$%%%FF/(#)$%%%C ",%%%A(#)$%%>,%%%CC

6 )/'2 2CI(#)ACH J F H HJ KFJ! FF " (#) 8 >G? L >$$G! FCH K" 9 CC (#) $%%% FF!,> F C" 3 C F +A FC" #!FF (#)>+%%%CCC #!F! #CHCFCC F K MKCHC CFHN D #JJHF HFK!

7 :#; <; =;#;" ;;#;"#;">;< (#)$%%>,%%% 1 #FN6 (#)$%%+,%%% 1 #FN 7LFFC (#)>$%%>,%%%:1 #F CC 3 ;F LCHC 1FCCCCHC FK KCFCC M FF N!FF N N FF #F!C 0 CHC CFCFCCJ KFK #F F C F CCCCFK 2!F! HF : FFHK FF CCFK #J J H F HFK! #H H CC

8 ,& 0;6391:3(/(/0/6(0#(J.91:3.12./;3;/;/O19=0/ ;3013/233" &09& 73)##O0)3(/ /(0/0#(" )32/=#1)/17(#(/(/).6.3.0#(" #)3.0..O13/1/40#" :(6/3(/<((0(/(/#P/0#( #1#/423:63",&,, 4)P3.)/(/=0/(/417(0#(J :(6/3(/4<44)P3.)/(170#(J 9O#3/=0/(/4<340#J 613/=0#(#.31 #P/3"

9 )9 (#) $%%> F C FF C K JCCFK" " # C?C;" + AD<$#;E " # C:"F =$ GG#;" C" C F *?"?. F C *H ;. "

10 6 #;$<;==; +"> 2 +", 4F +","> 2 +",", 4 +","+ 8 <;=" # # &"> 1 &"+ 0## &"+"> L &"+", FF!F &"& #CCCJ#;C &"&"> #CCC &"&", 1 FF B#;C &"? 1 H HF &"?"> 2 &"?", '< A;F;B";F"A= '< FKF?", 2?",", #$G!?"+ 2#!C"!

11 G"> ;H!F G","> ;KF G",", ;KH HF FH FH!F FHH FH FHH HF FHKCF FHHF FHK G"+ # G"+"> #!FF G"+", #HF #KCF G"& ;FKF G"&"> ;FK G"&", ; FKF!FF HK G"&"+ 0 G"&"& ;CF G"? N#B;5# >;$#;C"; *"> 2 *", *",">?C;"; $; *",", 0"=;=#;" #;;=>;<#B?#;=

12 *","+ ;F F *"+ );"# *"& $#;C"; *"&", 4L ML

13 '&,"?!FFFCCC" 4 H HF CC" C K " 'JFJF- 'HF!HJF - 'C!F-!FFH'K- FF FFJ CCCC F LCCCFD" CFF!F" CCCCI DCC F K H L J CCCCH!LF!FFJ F"!F! CHCF F KC L FKJ F!" ;F LJCCCC!LF KC C F!F"

14 CCC KJ C C H JH F" J CCCC K CCC" CJ J CCC L F CKC CC F" 9FCCCC C J CCCC CFFK" C FCJ L H!FF K " H!FF FF FJ F FJ L F CCCC K K!" CCCC!!LFFFJ CCCCL" JH"

15 CCC KF FJ F K F K" CF!F!(#)$%%%F F FFF CCC" 0& C F FFJ FC FF HF CHCF K F!FF FF" CCCJFJKL ## >; F"A#;"5 A<?C??? =#=! B $<;#; K#$;5 0 A;;"#;A"#;D#"" 2J!FFFJFKCH CCC" CCC!FF FF CHCFJ C!FF FJ!FF F *0 &. " 7FFDJ!FFCCCKC F FF!FF F K C F FKF"

16 J FF CKJ " 6FHFJ " 7FF K F HFJ " 7FF!LF K FC FJ " )DL!FF F F CHC" 6 H F!FF FF 0 +A 0 *A!FF K H F" C H FJ H F K H F" 0 C FJ H H HJ CCCC F! K F KF H" J*0##($F #:"#;:#;#. '71M- DFJ!FF CHC"7.MF

17 0 ('( 0##0FCCCC!FCCC FC F H DL L!FFCCJ G7FFCHCJ "#; 7FF J!J L H J FC!J #; # 7FF!LF F L"?";B F HJ J J D H H K J K LLF"?";B$<; # FJ F!J J J FJ H!LF F H!FL"

18 ?";BC;=! #FH F" 0#;3:3 73)##3 7 0 O #D 2 ;9 2 7 # ;Q9 2 <C 0CF 4##;3:3 F2F1 H1 <F1 :7H1 41 4K1

19 #736/23:630##;38 7 # # # ; # #Q 4K # 0;6300/./1#; # 0 M#

20 6 6%';;#C"#" CCCJCF H KCHC FF CCJ J CHCJ FK FK CC K F" CCC " " # $F ##"!!!##!5 " 0"=;=#;" =!"=!! >; D"D"#;" #; $;;#5 " 0"=;=#;" B#!C!"!#=!! >; ;#"!$;;#5 " 0"=;=#;" B#!C!"!#=!! >; #;;= >; D#F H!"D # A " " + G"=;=#;"<#B;#5# ;;#5 L" 0##!C = B#"! >; G"=;=#;" B K#$;#;" $F ##!A!"% C!FFJ CCC L C F CHC " CCCJCHCCKCCH!FF H FK C!FF FK" C H!FFJ FF"

21 6%% ';;# FFFCI "!FL HJ " J " CFFK!FJ " 7FF!FJF FKCCCCCCKCJ " CFHK " 6%% CCCJ K CC FKFK" " FF!FHD"H"B K " FF CCCC!FCLJ " FF!FFF F" 6%%4 FF L H H " J C! 0 +","+A C CHC "

22 K CC " 1 F FJ " 4 H HFJ HK HFFJ " 4 K H CCCCFFKFJ " 1 H F C CCFFKFJ " 4 C F FFKFJ L" 4 F C K F FKFJ H" 2K F C F H F CCCJ CHC CHCF" 6%%6 FF CHCCKCC CHCK F CCC CL " C J " FJ CLFJ CFJ FJ F FF F H F

23 ÖRNEK A.. Kalite El Kitabı Doküman Kodu: lk Yayın Tarihi: Revizyon No - Tarihi: Sayfa No: KYT.KEK ,19, Sayfa 23 / 1 Kalite Politikası Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar Destek Dokümanlar ( Form, Plan, Teknik Resim, artname vs. ) Hazırlayan : Onaylayan : Kalite Yönetim Temsilcisi Genel Müdür KYT.FR.001/0

24 8(((7( 8%<;HH?A? ;F J FF CHCFJ HF K F F HF K FK " CCCJ F C J HF FJ "!FCCCFJ " LFJ " 1 H HF!FJ " CCKFKF" ;F J K H L I CCCC C J! FDLCCJ HHJ FF CCC J!D J J J FFKCK H FJ CCC K FK H!FFJ HF CCJ CCCCFD!FH!FK"

25 ;F J! L! K J CCCC!LF FL" 0KI LF J CCC!FF!LF FJ F L KF H J J CCC F KHLKFJ KHLH FK!LFKFJ K L F" CH K H J FF F F CCCC!LF F H F FK H"

26 ;F JF J F HFFK" 9 CCCJ H L F!"CCCHLK!FI FCJ CCCJ F!QJ CCCCCCC!CC" CCCCFJC!FF C H FFK" 0 F C CCCC K!I!F J CCC J CCCC F C FJ!KJ! J L H D"

27 CCCC H F C KI CHCCJ KJ CCJ FJ H FF LJ L J HKJ FCCCKC F" CCCJ J F H CCC F " F HF FCC CKCHFC" CCCJ F! K FCL" 1 JCCCK J CCF CCC HK!FL" CCCJ!C J K!I FKHFCCCH FJ D K CF J F C H CHC J H!CJ!CJ CCCC J!FF L C!F" 1 J CHCK F C H CCCCHFFFKC H FF!F!F"

28 ;F J!F " CCCCCHCCKCCJ " FF K F F CHCC FJ " L CCCF H HF CCCFJ " CCCFFJ " # CHCC H HF FK"!FJ ;F CCCCCHKFD CJ L CCC F F J ;F L F FKK H FJ ;F K J CCC HFKLJ K H L HF!FJ 4K! CKC HJ!F!H H"

29 0 ' ;$ < H FR,"?F?>;"# ; HK FK H 0 KR!C"F =$#"!JD$#;"L FR FK FK R 7FHFFK F KJ F CCC FKR 2;>"; :FFFR

30 0 GASK OLARAK KESNTSZ, KALTEL,UCUZ TEMZ ÇME SUYU SALAMAK; ATIK SULARI ARITARAK DOAYA ZARAR VERMEDEN GER DÖNÜÜTÜRMEK, KALTEDE LDER OLABLMEK ÇN FYAT VE REKABET ORTAMINA BALI OLARAK ETML VE NTELKL ÇALIANLARIMIZLA, GAZANTEPTE YAIYAN NSANLARIN DAHA SALIKLI YAAYABLMELER ÇN LK VE SÜREGELEN HTYAÇ VE BEKLENTLERN KARILAYACAK KALTE SEVYESN SALAYACAIZ VE FAALYETLERMZ SÜRESNCE ÇEVREYE SAYGILI OLACAIZ.

31 0 < 0 F LF C CC FK F HCC" # F H K" C F F F C HK " L H "CF!H FCCC H" F H F CKCC L CCF" L S%S!F H" CJFJH" :!F K L F K" C!F K F " 2 F CC C K FL H!K" FCLCC HJ C S KS " 0 K

32 FK H F! CFK" 8%60## 8%6% #;H;A;K#;" ;F J CCC J F H J L CCCC H LF F CCCF FK" L!FC" 7FK ITFK" 0 I6U&% < IDLFU,&.HC!FFFFU,& ICCFFU,& # I2U&% 1 IHF HU&% 1H I%H F IU&% 1 I>FFC D I1>D D I1"""""""" D H" 7F IC #!FC I#FFCCCKCCCHC >L" I K, "

33 0C IUG&A 8%6% #;$<;==;G##=! ;F " L FF!FJ " FFJ K!! CHCKJ FF K FFFK"!HKI CCCCFDJ LCCCLJ H K L L J FCHKFJ!LFKFJ!FF!LFKFJ HFJ J HFKFF" CCC!F J H K CFCF H F!FFLI CCCCCHJ!FF! CHCF FCCCJ!HHJ CCCC!LF F F KFF J J F"

34 1 J CCC!FF K K FKJFFH H" 8%8% " # # ;F J FCCCJ C F J F CCC FK" 8%8% <;;=#O= ;F J K FCCC F K FCCC F! FI " FF H!FF CCCFJ CHCF FF FKJ " FF!LF F H F! J "!"# 8%8%4 B#;C ;F J CCC CHC!FF CCCF J FF KHFFK" LK I KJ FHJLH K!J JHQHJ!FJ V FL H FQH F J

35 FF" 8%I% ';;# ;F J CCCC FFJ F CHCCKCCJ K K FK! H H" C H HJ K LFJ!F L J FFK" 1 H H CL" 8%I% '< A;F;B";F"A= 1 H H HFJ K H " FCJ " 0HFFJ " 7FF!LFCHCCKCJ " MLCCCJ " H HF!LJ L" FFKJ H" "

36 FF K K HJ K H L KCFCFI L L CCC FCJ H H!F L CCCJ CCCC KFFCJ HLH FJ D H H! H L!!LFJ FLFCJ!LFJ LFJ!FFCHCFCCJ!FKFFDJ FDLCCCJ HLJ J FF F H CCCC K L H F C K" 8%I%4 '< 1 H H FJ K H L " FF C FF!FF KFJ " 0HFJ " "

37 I CCC " FF CHCJ F KFJ " 0 F HF C C J H FK" 1 J FK J FF CCCC K " 7LF L F JCCCJ HK!I FHK!FFKFJ FCCCLFJ F L CCCFJ!FF!LF FCKFJ L CC FJ J H J CCC F H HFJ HFJ FFKJ FH CCCFJ CCC CF CCC FC"

38 I%% ';;# $" "" %%!&! '&# I%% CCC " ; F L!F F!FHKJ " KFKCH KJ " KKJ " 7F!KL CHCCKCC L F FK L F!F F CC J " KJ KJ CFC CHC CL" CCCC L F H F J K K! KCFCFI J F HJ J!J CJ! J J FFJ! HF K H L J H"

39 I%4#$G! CCCJ CHCCKCC FK H! J FK F"!J CHCK K!FI " JCCHFF " 7FFJ'-J " 4F'H-" HF H! L!FF KCFCF!FI " LJ LFJ!LFJ CCJ J J H F L!FKF "! CCCC FF FK HF CHCF C J! FK! F K C KCFH C " H L H!KF " CJ J H! H FCF" Kontrol edilemeyen doal olaylar alt yapıyı etkileyebilir. Alt yapı için plan, birlikte gelen risklerin tanımlanması ve azaltılmasını dikkate alır ve ilgili tarafların yatırımını korumak için stratejileri içerir.

40 I%62#!C"! CCCJ CHCCKCC FK H " 1 J CCCC!LF J FJ!LF!L F! F FK" F LF L CHC F K CFCF FI CCC!FHK L LF J CCC C C CJ HJ J FFJ CCCJ FJCCJJJ DJJFFJ"

41

42 M,,'2& CCCJ HF H!FF! H" ; H!FJ FF K!FF C" ; H!FJ CCC CHC CKCK " ;LJ " 7FFJ CCCF H FKFJ " ; H H KCJ H J J C L C J " 2!FFCCFCC H K FKH" C!FJCCCCCCHC L" CCCJ!FF L! H!FF " 4 H CFCF K I KJ FJ!FFJ

43 FKJH" 7FF H H KC!FF JKHL "4KCJ J H C H K" C KJ H LJ L!FF K!F " ; KCFJ KK!FF!" CCCC J!FFJ! C F FK J!FF!LF! H H" C H H KI!FFHKKJ!FCHCFCCF FJ FHHKJ H!LCKJ!FJ C"

44 M%%,"?;D#!C"#"!D;#"#;;= CCC " F F FF L LJ " 0 L C H J " ;HFCJ " CCCLJ " M%%,"?;D#!C"#"!F< A;F;B"#;= CCCJ K H H" C H HJ CCCC FK F 'F L FJ F F! CJ F F!KCFF-!J " ;LFJ " M L L F F! FJ " CCCC L K F!FFK" 2 H FC H HLF" 0 FKK CCJ J C CCCL"

45 ;KKJCCCJH H!FCK FFK" CCJFF CKC HJ F H HJ F!! K")C H HJ H H ' H H-!F" M%%4?C;"#;#;C CCCJ K H CHCI " ;HFJ " J CCJ F F!J " 0 H FF"

46 M%4="!>;F;#C"; M%4% ="!>;F;#C";G##=! CCCJFHF! " F H!F FJ CCC K" " FHJ " 9FHFCHCH HJKCHJ " FHFCCC" CCCJ FCCC FFKFH LHC!F " 7 FJ CHC CKCJ F H H"

47 ;!FF F HJ JF!LFLFC K K H L!FF!LFCC L CF FK" 0FJ CCC J H FKJ F J CJ C FCKCJ KJ FJ HJ J F F " 1 J C CCCC!FF!F F F FK FCCC F"3FKFJ!FF C F H FK CFK!" 4K FCJ F LLH C"FHFKF KI FJ KJ HJ HJ FJ FF"

48 M%4% ="!>;F;#C";F"A#;" ; H H CL"CHKI " <F!LFJ ".HCFCJ ".HCK F HJ " FHFFK" C HJ H H" 6J J " MKHI - KHHI!J KHLJ J FK F H C HFJ HFCKJ CCFFCCFF - KHHI!LJ!FF CCC F J DHJ F H! F J HHHHFFJ C!FF K!FFH"

49 - J H LF!FF C FKHHI JFFCHCJ!JFJ LF! F" M%4%4 F H J F H HF KC FK L K " FH " FHHJ " #JFCCCCHCH FKJ " ;CL!J " H CHC C FF " :J! KC H FK H " F H KI!FF H!FF CFF H FJ C J!FF J J

50 J KJ CHJ F!" FHJ!FF K FK HH H H" M%4%6 ="!>;F;#C";F< A;F;B"#;=.HC J F H FF H HFJ K! CHCHI " 6 FJ F H FCKKFJ " 9H! F H L F" C H H L J H H C F H H LF F " 2 H FC H L CL" C H H H KI F H C H HKJ!FH!FFFJ KCHLCFJ

51 C!F KFJ!LF J FH!FFFFJK CFJ!F FJ FH!FFFLFJ!FF" M%4%8 ="!>;F;#C";A" #=! FHFHH F! CHC KC!" 4KC H LFCCL" F H!FF F KC L KI H!FFFCFFJ L F H F! H J H KJ H CHCCKC!JFFJ H!FF F H K'CHCFCCFH-"

52 M%4%I ="! >; F;#C"; JF;B;"##L / C CHC F FK! H F HHK!".HCK J H J F CHCF "2 FC CL H L" F H!FF F H F C J J CCC K H L C " LJHC KKFI CJ FF CHC F F FHFJ FF C HF!FH HF" M%4%M ="! >; F H K CL"CKCHC C H HJ KC CHC CKC H " FHKJ F CC! K FKF"

53 4K H HF H L FCHCL" M%6!# M%6%!#G"=;= CCCJFJF CHCCKCC FK" F CHC! KJ F F HF F K" K CJ CHCH" CCCC!LF FK J F!FFKL FFKI F J KCLF!LFJ L F J FKF F KCF CCCC!FF JF FF F CHC H!FK F'DF- F CLF F F!F 'FF-C

54 FJFFCHCH H FHFF F" CCCJ J CCC FKKKF" #J K K CCC" 4K FC C K FCC H LCL"!FF H KI HKFJ!H!LFJ F FJ LJ F!LF!!H HFJ FF F FK!F!FFKFJ LF CCJ C!C FF L F FK LFKJ JLJ JFFF!LFHJ H F C CHCC FCHFFJ J DF KJ

55 F C H!C" M%6%!#D#F= #HFJFCHC CKCJKI " ; J!FJ!FF J " 7FKJ " FF" CCCJ F KFK" M%6%4!#!?"??A" #=! CCCJFF F FK C K H LCCCHC" CCC C FJ KC! FKJ CCC F HFJ! KC FFCC"

56 M%8,"; >; H ; =#=! J= #=!L M%8%,";>;H CCCJ C FK! " CJ CHCK " ; HCCKJ " 2 CKCJ CCKJ ".HCCJ " CCK CJ " CHCFJ L" #F J F F FF LCHCFJ!F" KFJ KJ HCCCFFJ

57 KHFJ!FJ! FJ!FF!FFJ H M%8%,";>;H ;=#=!BG"=;=#;" F;B;"## CCCJJF KCK J FK!FF H " CJ F C H F CFC H CKCCC!FFJ 2 J C!FF! FC KH F CCCJ CHC CKC K C!FF!I " C!FF H HF F J " 4!FKFJ "!FCFJ " J " 1H" M%8%4!#>; CCHC" CCCJ CCCC H "

58 CKCJCCCJJ " M%8%6?C;"#!J>"#!!L CKC F CK FJ CCC H F" CCCJ C CC FK J J KCJCHKFK"9H CFJ H F C CHC CCCFJ C CC CL" F J J F J LKCD J! H FF J FK J LFHJ L ' J F!KH-" =! CCCJ!FF FF F CF CHCCKCC CL " C CLJ J J DJ! C " 0CLJ!CHC"

59 M%I #;;>;<#B;OH CCCJ CC H " CCCJ!F C C F FK!FFCC" 2CKCJHFCFKF " KC C CCFF CCF LF F H C! LF F CCK J F KC WFF CFCFXJ " 2 CKCJ J " FCCCCFFK J " MFCHFCC J " J! FF F CCC" J CCCJ CHC CCKJ! FC HK K C FC HK " CCCJ C CC

60 CHC " F KCFCCL" F F HF CKJ CHC HK"CC!HK"

61

62 N25/)& N%';;# CCCJ K H J J H!FF!CHC" " ;CHCCKCCH FJ " FFCHCCKCCFKJ " FFKF" CJ FFF J CHC F C HC!F" N% #;;>;<#B; N%%?C;"; $; FF!LF J CCCJ! K HF H H " C H C "

63 0HH KI CJ HFJ F HJ!J FJ HH" 1 J F C"0HFF! FJ F F CCCC!FF FHFK" C!FFJ L F J CHCCKCJ H C" CCCJ H CCC CJ H!F " CCCJ FF C!FF! CCC"C!FF!JH!J!FKJ H HF L CHC" 0 H K I J KCJ J L!FJ HC!J CCCH!J K!J F F" N%%

64 CCCJ FF " 7 J C F CCC L CCC CCKCCJ " CHCK FKJ! HJ!HJ H FC J!FF CC!" J!FJ FK L " F CHC J!FF DLK LFK FK" "!F HFJ FC! FJ CL F FCCC ;A#C D" G"=;A?"L" FCC J F! CHCFCC C F HF F FK"! LJ KCFKCFC!F!F"

65 CFCF K I!FFCHCFJ FJ!FFKJ FFFCJ HDFCJ J J!FF!LFFCJ!LF FKKCCKCJ LJ HL"

66 N%%4 0"=;=#;" #;;=>;<#B?#;= CCCJ HK FF!FF F F CHC CHC" C J! FC!FF K H F" 7 FC KJ CHCCKCC FK HKJ L!" 7FF!LF J H J H L!F" M KI J FJ FFFJ KK CJ J CCCCKJ DCFJ KFJ!FF" N%%6,"?? #;;=>;<#B?#;= CCCJHKKC F " C KC H!FF CHC! H H" C CHCCKC H CL " J FF F Q H F"; FF F FCCCJ! F!F L

67 CKC L J!" N%4($F CCCJ C J C F F F F FK" CHC H FCCC J ;A#C D" G"=;A?" L " CCCJ CHC K LF" " F!CHCFCCKCHF CJ ".HC CJ FF F C!F CHCKJ " ; F C CHCF H H F ".HCFCC!FCHCFCCF! J JCL".HC KJ CHCCKCC H FKCCC" N%6);"# CCCJ FF K CHCCKCC H F FF K F F

68 !K K CHC J! " C J FC K H!F" OKHHFK" " 0CJ " ;CHCCJ " M L LF J!FF KJ " " N%8$#;C"; CCCJ!FJ LJ FCJ J L H HF C FFKF" CCCC FD LJ CCCC!LF H L LF J!FF FF" #!FFF!I " 0C!FF F!FF CHCF!D

69 C H C! LFLH" " : L C!FF! FHL!DJ HJ C!FF FHKI LL!DFJ C!FF K H J!FFL!FJ CHCFJ!FFFKCFHFJ F J KF"!DJ!D C!" 4KK F FJ!D!J F " CCC J FH!FF F L K F HC! " FH!FF LJ F " CCC FK J J F H K H" F K I

70 " I J!FF! F" " # CC I C!FF K K" 9H!! F HK C! "! F L CC" " I! KC" " )F F I L CCC" F CHC! H H! H" " KF I F! H CKCC CKCCJ K L C CKCC " L" 1 CHCF F I F!FF!FF KJ C! H F!" H" L!FFK KFI!DF K K CCCC CFFL"!FFJ!J H L!FF F "

71 L H F F J J K HLI HC! CC HC! F F!J FF J CCCCH L!F HJ H" N%8%? ;#OK#$; CCCJ CHCFCCKC F H " 4 L

72 " 0 CHCFCC H HFJ ".HCFCCFJ ".HCFCC KFJ " 2FCHCFJ " FCJ L" H HFJ 6CC" 4LJCCCJH LLH H!"LLJ CHCFCC HF" 4LCFCFH KI J CHCFCC!J!J H HFHJ J J H FFJ CCCCFJ!FF J KFC" N%8%4 #;$OK#$;#;" CCCJ CF!F CHCFCC F! H " M LJ!F CHCFCC CHC"

73 @?;;A#CD"G"=;A?" " 7F CHCFCC C FJ ".HCFCC H KFJ " 2LFCHCFJ " FCJ " H HFJ CC" MLCFCFH KI CHF CJ H HFJ!J H HFFJ HJ J!FF J HLH FFJ H FFJ HFJ KFCJ CFK!FF" ),"?!FF FCCC" 4 H HF CC"C 'FJ-

74 'FJHF!HJF - 'FJC!F-!FFH'FJK- 0"P;H L CJ DL CHCCKC! FJ!FF" 0"=;A?" L!FF " " 4 HJ CHCF K" 4 F!J!FFH F F K H " ($F ($F = = " C H HF" #;$OK#$;7FCHCFCCKCF K F!F CC L F!L" A;;"#;A"; CCCC KJ FF H H

75 FCJ K" M KJ HJ CCCC L H" M K J CCCC F!K CCC CCC H C FK"? ;#O K#$; #! CHCFCCKC F K F CCC! L"? ;#;#!CHCFCCKCH! L" C#;;.HC CHC H!L" ;A; A;";O;#;A";.HC FHLCHC HF!KK" ".HC F C C CC H! L" "A$ H C!L"MJJ" / CHC F CCCJ CCC " $ CF FF F "

76 G H H C F " ) KJJ!HFFJ LKL F CC C " &";6" #; G#!!DJ!FF F H!F H L CHCK " $! FC H L FK " J K H KCJ L L FKJC" $;;.HC CKC J F H H C!CHCCKF" ;;$ FK!F H F" " #)DLFKFC HK" )DL FK C C CHC HK"

77 CC C K H DL K J KF!FF" #B; K K F!!" ;"#PMH" #B; " ;";O;= M FCC ' C - H K F CC K" #D"=$' #&G$*-I J FF H FK K CKF KC" #B? A"A! J # L' #&G$*-I 0CF K K L K J H J C CC JFFJ H" M I > H CJ!J FFCCLFC #B? +;#"= # M H K K" ;K;"= # ;; 3F C F LJ LF"

78 :H (#)$%%>I,%%%(#%$%%>I>$$+F ISO 9001:1994 ISO 9001: Kapsam 1 2 Hüküm ifade eden referanslar 2 3 Tarifler 3 4 Kalite sistem artları 4.1 Yönetim Sorumluluu Kalite politikası Organizasyon Sorumluluk ve yetki Kaynaklar Yönetim temsilcisi Yönetimin gözden geçirmesi 4.2 Kalite sistemi 4.2.1Genel Kalite sistemi prosedürleri Kalite plânlaması 4.3 Sözlemenin gözden geçirilmesi Genel Gözden geçirme Sözlemede deiiklik Kayıtlar 4.4 Tasarım kontrolü Genel Tasarım ve gelitirme plânlaması Kurulula ilgili ve teknik ilikiler Tasarım girdileri Tasarım çıktıları Tasarımın gözden geçirilmesi Tasarımın dorulanması Tasarımın geçerlilii Tasarım deiiklikleri 4.5 Doküman ve veri kontrolü Genel Doküman ve veri onayı ve yayını Doküman ve verilerin deiiklikleri 4.6 Satın alma Genel Taeronların deerlendirilmesi Satın alma verileri, Satın alınan ürünün dorulanması 4.7 Müterinin temin ettii ürünün kontrolü Ürünün tanımı ve izlenebilirlii Proses kontrol Muayene ve deney Genel Girdi muayene ve deneyleri Proses sırasında muayene ve deney Son muayene ve deneyler Muayene ve deney kayıtları 4.11 Muayene, ölçme ve deney teçhizatının kontrolü Genel Kontrol prosedürü Muayene ve deney durumu Uygun olmayan ürünün kontrolü Genel 8.3

79 Uygun olmayan ürünün incelenmesi ve elden çıkarılması Düzeltici ve önleyici faaliyetler Genel Düzeltici faaliyetler Önleyici Faaliyetler 4.15 Taıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve sevkıyat Genel Taıma Depolama Ambalajlama Muhafaza Sevkıyat Kalite kayıtlarının kontrolü Kurulu içi kalite tetkikleri Eitim Servis statistiksel Teknikleri htiyaçların belirlenmesi Prosedürler

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile

Detaylı

FİRMA ÜNVANI SÜREÇ EL KİTABI (DOKÜMAN NO)

FİRMA ÜNVANI SÜREÇ EL KİTABI (DOKÜMAN NO) LOGO FİRMA ÜNVANI SÜRÇ L KİTABI (DOKÜMAN NO) SÜRÇ L KİTABI SK.0/ 0.09.00/R00- / İçindekiler Bölüm No Konu Başlığı Döküman No Sayfa No İçindekiler SK.0 / Revizyon Sayfası SK.0 Giriş SK.0 Süreç Yönetimi

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi TEKSTİL L MÜHENDM HENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL ISO 9001:2008 BİLGB LGİLENDİRME EĞİE ĞİTİMİ Eğitimci: Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi EĞİTİM M KAPSAMI BELGELENDİRME SÜRECİ KALİTE KAVRAMI KALİTE

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN KALİTE NEDİR??? KALİTE; KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. TANIMLAR Kalitenin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı