Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme"

Transkript

1 Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme

2 Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda küçük hareketi mazemeeri kodamaya kadar birçok aanda, tüm ürüner üzerinde her seferinde doğru kodun omasını sağamak için kodama çözümeri geiştirdik. 2

3 Yüksek kaitei ambaajarınız, yüksek kaitei kodarı hak eder Ürünerinizin sunumuya satış fırsatarınızı yakaamanız, markanızın değerini büyütmeniz demektir. Marka yönetimi ekiperimiz, yeniikçi ambaaj tasarımarı ve görse çaışmaar için uğraş verir. İstedikeri en son şey, ambaaja göge düşüren kötü kaitede kodardır. Gerçek bir yazdırma ortağı, harika baskı kaitesinin ve operasyone hedeferinize uaşmanızın önemini anar. Sektörünüzde kırk yıdan uzun bir deneyimi oan Videojet, teknoojiyi, uzmanığı ve servis seçenekerini kusursuz bir şekide bir araya getirerek tercih ettiğiniz kodama ortağınız omaya aday. Çaışma süresi avantajı Size çaışma süresi avantajı sağamak üzere tasaranmış yazdırma yeniiği. Sektördeki en geniş servis ağı tarafından destekenir. Yüksek hızdaki üretim hatarı pansız duruşarı toere etmez. Yereşik üretkenik Yazıcı maiyeti, gene ambaaj hattı yatırımının sadece küçük bir böümüdür. Videojet ekipmanı hatarınıza entegre our ve topam sahip oma maiyetini en aza indirirken, hat verimiiğini ve OEE yi en üst düzeye çıkarmanıza yardım eder. Kod Güvencesi Artan SKU karmaşıkığı ie birikte, kodama hataarını önemenize yardım edecek basit yereşik araçardan yararanın. Doğru üründe, doğru yerde, doğru kodu ede edin. Koay kuanım Hangi kodama teknoojisini kuanırsanız kuanın, operatöreriniz aynı koay kuanımı grafikse arabirimi kuanır. Bu, işinize igii en önemi konuara odakanmak için daha faza zaman ayırabieceğiniz anamına geir. 3

4 Kusursuz enregrasyon için uzmanık Üretim hattınız, ancak tüm bieşeneri birbireri ie uyum içinde çaışıyorsa etkindir. Ambaajama yatırımınızın yanızca görecei küçük bir parçası ie doğru kodama çözümünün seçimesi başarınız için zorunudur. 40 yıdan uzun bir deneyim ie, entegrasyonun küçük ayrıntıarını bie anarız. Entegrasyon zorukarı, aan ve montaj aksesuararı ihtiyacı bakımından fizikse veya yazıım ve ietişim tabanı oabiir. Kodama çözümünüzün hatarınıza kusursuz bir şekide entegre omasını sağamak için, OEM'ere yakın bir şekide çaışırız. Ayrıca, Videojet in servis ve teknik destek ekibi kuruumun ik seferinde doğru yapımasına yardım eder ve yazıcının ömrü boyunca destek verir. Dikey Doum ve Kapatma (VFFS) İster dur-kak, ister süreki hareket osun, Videojet, gittikçe büyüyen VFFS poşet ve torba karmaşıkığına hitap eden yazıcı çeşiterine sahiptir. Fermuar ve köşebent gibi ambaajama özeikeri ve VFFS hattının tipi doğru kodama teknoojisinin dikkati bir şekide seçimesini gerektirir. Lazer Markaama Sistemeri Işın ısısının ambaaj yüzeyine temas ettiği yerde işareter ouşturan kızıötesi ışın Terma Mürekkep Püskürtme (TIJ) Geneike 2B DataMatrix ve diğer barkodarı yazdırmak için kuanıan mürekkep esası, temassız baskı Süreki Mürekkep Püskürtmei Inkjet (CIJ) Travers sistemer ie sabit ambaajama dahi, çeşiti ambaaj türeri üzerine beş satıra kadar metineri ve 2B barkodarı mürekkep esası yazdırma. Terma Transfer Baskısı (TTO) Dijita oarak kontro edien bir yazdırma kafası, şeritten geen mürekkebi doğrudan esnek fimerin üzerinde kusursuz bir şekide eriterek yüksek çözünürükü, gerçek zamanı baskıar sağar Büyük Karakter Markaama (LCM) Afasayısa ogoar ve özeike koierde kuanıan büyük boyarda barkodar dahi, yüksek kodar için mürekkep tabanı, temassız baskı Etiket Yazıcı Uyguayıcısı (LPA) Birçok ambaaj türünün üzerine çeşiti boyutarda etiket yazıp yereştirir 4

5 Ambaaj türünüz için kodama teknoojieri: Ambaajama türü CIJ TIJ Lazer TTO LPA LCM Yassı ambaajar Karton kutuar Torbaar Poşeter Öze ambaajar Koier Yassı ambaajama makinesi Videojet, hat hızarına bakmaksızın fow wrap uyguamaarı için çeşiti çözümer sunar. Fow wrap ambaajarın, üretim hattının sonunda kodanması mümkün osa da, en yüksek kaitedeki kodar genede paketemeden önce fim üzerine baskı yapıarak ede ediir. Koieme Makinesi Çeşiti yazdırma seçenekeri bu uyguamada kuanıabiir, makineye entegre ediebiir veya üretim işemi bittikten hemen sonra çıkış konveyöründe kuanıabiir. En uygun kuruum konumu, hem koieme makinesinin hem de tercih edien kodama teknoojisinin boyut kısıtamaarına bağıdır. Koi paketeyici ve kapatıcı Koi yazıcıarı, kapatıan koi serbest bırakıdıktan sonra konveyörünüze en iyi şekide entegre ediir. Koierinize basmak istediğiniz biginin türü ve miktarı sizin için hangi kodama çözümünün idea oduğunu beirer. 5

6 Fow wrap ambaajar Fow wrap teknoojisine ayak uydurma Ambaajama ekipmanı yeniikeri, fow wrap ambaajama hızarını artırıyor. Videojet ie bu yüksek üretim miktarı/arttırımış kârıık oanağından yararanın. İetmek istediğiniz tüm mesajın, ürün üzerinde net bir şekide, doğru yerde görünmesini sağamak ve hattınızı en üst performansta çaıştırmak üzere yeniikerimizi kodama seçenekeri ie eşeştirdik. Barkodar Terma Mürekkep Püskürtmei (TIJ) boyuna Parak fim ve foyoar üzerine, yüksek çözünürükü metin, barkod ve grafik yazdırmak için idea 12,7 mm yüksekiğinde dizi ve dakikada 100 metreye kadar uaşabien doğrusa hız ie daha faza ve daha hızı yazdırın Terma Transfer Baskı (TTO) Sovent kuanmadan esnek fimer üzerine yüksek çözünürükü kodar üretir Tarih, ogo, barkod ve besin öğeeri ie diğer ürün bigi ve grafikerinin basımı için idea Süreki Mürekkep Püskürtmei Inkjet (CIJ) Ürün paketenmeden önce veya sonra, yüksek hızda fow wrap ambaaj uyguamaarı ve kodama gereksinimerini karşıar Smart Cartridge sıvı sistemi, israfı, karmaşıkığı ve hataarı büyük öçüde azatır Lazer Markaama Sistemeri Mürekkep veya sıvı gerekmez, böyece mürekkebin ürün bütünüğünü etkieme oasıığı ortadan kakar Önceden basımış poipropien fimer ve büyük markaama aanarı için idea; güç ayararını optimize etmeye ve tamamen yanmayı önemeye yardımcıdır 6

7 Karton kutuar Yüksek kaiteyi temsi eden kodama Karton kodama teknoojisi seçimi, benzersiz iş gereksinimeri teme aınarak yapıır. Kod görünümü, dayanıkıığı, yazıcı bakımı ve hatta sarf mazemeerini göz önünde buundurmanız gerekir. Özeike koieme makineeriye igii göz önünde buunduruması gereken diğer bir kritik konu entegrasyondur. Hat çıkışında konveyör üzerinde kodama yerine, kodamanın koieme makinesiye doğrudan entegrasyonu, daha hassas işenen mazemeer sayesinde çok daha tutarı kodar ouşturur ve mevcut korumaarı kuanarak maiyeteri azatır. Lazer Markaama Sistemeri Doğrudan kartona uyguama Sınırı tüketim mazemeeri ie net, açık ve kaıcı kodama için idea Üretim hatarınıza entegrasyonu basiteştirmek ve azerin performansını maksimize etmek için, enser ve ışın döndürme birimeri gibi geniş bir azer aksesuararı portföyü Büyük Karakteri Markaama (LCM) Süreki Mürekkep Püskürtmei Inkjet (CIJ) Terma Mürekkep Püskürtmei (TIJ) Raf ömrü kısa oan ürünerin ambaajarı üzerine kodama için iyi bir çözümdür. İsteğe bağı yazdırma ie envanter sayısını düşürme Otomatik mikro temizeme ve basınç ayarama sistemeri ie tutarı kod kaitesi ouşturur Netik ouşturabien, su bazı kapamaar ve diğer verniker dahi neredeyse tüm koi mazemeeri ie idea bir şekide kuanıan öze mürekkeper Smart Cartridge sıvı aktarma sistemi, karışıkığı, atığı ve hataı sıvıarı yeniden dodurmayı neredeyse tamamen ortadan kadırır Karmaşık, ayrıntıı mesajar, barkodar ve 2B kodar ouşturur, satışa hazır ambaajar için ideadir Hattınıza koay entegrasyon, kompakt tasarım ve kuanım koayığı için esnek ietişim seçenekeri 7

8 Torbaar Yazıcınızdan daha faza yararanın Aynı hatta çaışan birden çok ürün için birden çok önceden basımış fimi idare etmek, kuanışsız ve masrafı oabiir. TTO, size paketeme sırasında ürün bigisi basma ve önceden basımış fim çeşiterini sınırandırma oanağı sunar. TTO, yüksek çözünürükü ogoar, barkodar ve ürün bigieri basabiir ve size üstün esnekik ve verimiik sağar. Enine Boyuna Hattınızda ouşabiecek kodama hataarını en aza indirir Biçim oarak birbirine çok benzeyen kodar ve aerjen riskiye, şekereme firmaarında kodama hataarı önemi bir sorun ouşturabiir ve ciddi bir maiyeti vardır. Kodama hataarının %70 kadarı, operatör hatasından kaynakanır. Bu sorunun üstesinden gemek için, insan öğesinin kod seçiminden tamamen çıkarıması idea oanıdır. Geişmiş yazıımarımız, hataarı ortadan kadırmaya yardımcı omak için kodama ve markaama işeminde operatör girişerini en aza indirir ve yanış yapımasını öner. Terma Transfer Baskı (TTO) Sovent kuanmadan esnek fim üzerine yüksek çözünürükü kodar (300 nokta/inç-12 nokta/mm) üretir Patenti kavramasız şerit sürücüsü, bakıma igii kuanım dışı kama süresini en aza indirir ve şerit verimiiğini en üst düzeye çıkarır Süreki Mürekkep Püskürtmei Inkjet (CIJ) Kuanımı koay etkieşimi dokunmatik ekran sayesinde sık geçişer için ideadir. Hızı geçiş için yazıcı üzerinde kod düzeneyebiir CeanFow yazdırma kafası, yazdırma kafası temizeme sıkığını azatarak çaışma süresini maksimize etmenize yardım eder 8

9 Poşeter Çok çeşiti poşeter için çözümer Tasarım sırasında kodamayı da dikkate aarak ve daha sonra ambaajınıza öze en uygun kodama teknoojisini seçerek, kodamanızın harika tasarım stiinizi bozmadığına emin oun. Bütün yazdırma hızarında kokusuz çaışma Çikoata gibi bei şekeremeer, kokuyu içine çekmeye yatkındır ve bu nedene öze bir dikkat gerektirirer. Bir kodama teknoojisi, hat hızarınız ve istenen hızı mürekkep kuruma süreeri için mükemme oabiir, ancak mürekkebin güçü bir sovent bazı varsa ve çevrese kokuara duyarı ürüner için uygun değise, ürün kaitesi açısından potansiye bir risk taşır. Standart kod Ürün Bigieri Kokusuza yakın mürekkeperi ie CIJ, en az düzeyde MEK kuanımı ie TIJ ve sıfır sıvı kuanımı ie azer markaama sistemeri dahi omak üzere çok çeşiti kodama seçenekerimize, uyguamanız için idea çözümer sunuyoruz. Terma Transfer Baskı (TTO) Katma değeri kodama, jenerik fim kuanmanızı ve isteğe bağı oarak ürün adı, son kuanma tarihi ve besin bigieri basmanızı sağar Doğrudan hatta entegre ediir ve ürün paketenmeden önce fime baskı yapar Süreki Mürekkep Püskürtmei Inkjet (CIJ) Özeike açııp yeniden kapatiabien çok kaın fermuarı poşeter ve torbaar gibi önceden biçimendirimiş karmaşık uguamaara kodama yapmaya uygun Kuanımı koay mesaj ouşturma arabirimi veya ağ yazıımına bağantı sayesinde kod değişikikeri basittir Lazer Markaama Sistemeri Anaşıır kodar ouşturur. Önceden basımış poipropien fimer veya çok katı bir fimin iki tabakası arasına ters basımış bir DataLase (kontrast güçendirici) yaması için ideadir Videojet duman aspiratör sistemeri üretim ortamının ve markaama ensinin temiz kamasına yardım eder 9

10 Öze ambaajar Hemen her şeyin üzerine kod Özeike çocukara yöneik birçok şeker ve şekereme ambaajı, şeki, kuanımı ve dağıtma yöntemi doayısıya, öze ve çeşiti kapar içinde geir. Asında, ambaaj tasarımınız geneike ürünerinizi farkıaştırır ve başarınız açısından çok önemi oabiir. Mürekkep seçimi, idea kodama teknoojinizi bumanız kadar önemidir Yüksek kaitede bir kodun üretimesi yazıcı seçiminin ötesindedir. Sıvıar ve mürekkeper uyguamanıza yöneik idea çözümü beiremede kritik bir etmendir. Kodanması zor mazemeer, ve pasanmaz kapamaar gibi beiri şeker uyguamaarı, farkı mürekkeper gerektirebiir. Doğrudan ambaaja Doğrudan etikete Mürekkep konusunda uzman kimyagererden ouşan ekibi ve 340 adedi aşkın farkı mürekkep portföyü ie, Videojet gereksinimeriniz için doğru mürekkebi bumanıza yardımcı our. Terma Transfer Baskı (TTO) Uyguamadan önce, etiket ve şrink fim üzerine baskı yapar Netik ouşturan kodara gereksinim duyuan koyu renk ambaajar için idea Birçok farkı şerit rengi mevcuttur Süreki Mürekkep Püskürtmei Inkjet (CIJ) Neredeyse her ambaaj mazemesi, boyutu ve rengi için çok yönü kodama çözümeri Kokusuz ve MEK içermeyen mürekkeper dahi, 175'ten faza mürekkep çeşidiye sektördeki en geniş portföy Çok çeşiti mazemeerin omuz kısmına, üstüne ve atına yazdırmak için hattınıza koayca entegre ediir Lazer Markaama Sistemeri Koay hareket edebien 3020 Lazer Markaama Sistemi, çeşiti ambaaj boyutarı için koayıka ayaranır Çizici ie işareteme teknoojisi ve büyük markaama aanarı, mükemme kod kaitesi sağar Fiber Lazer Markaama Sistemi, meta yüzeyer üzerine kodama yapabiir 10

11 Koier Tedarik zincirinizi güçendirir ve maiyeteri azatır Lot, seri ve tedarikçiye öze bigieri koierinize yazdırmanız, deponuz, toptancınız ve perakendeciniz tarafından görüebiir bir izenebiirik noktası ouşturur. Bu bigier hayati önemde ürün bigieri sağar, hızı tanımamaya oanak tanır ve ürünü tedarik zincirinizde hızı hareket ettirmenize yardım eder. Buna ek oarak, bu bigieri doğrudan koi üzerine yazdırmak önceden basımış koi maiyeterini azatmaya yardımcı our; jenerik koier kuanıp farkı iş ortağı şirket bigierini isteğe bağı oarak basabiirsiniz. Doğrudan etikete Doğrudan koiye Lazer Markaama Sistemeri DataLase (kontrast güçendirici) kapı bir koide uyguanan azer markaama, koyu siyah ve son derece yüksek çözünürükü bir baskı üretir Koruyucu kapamaya zarar vermeden, temiz ve koyu renk baskı yapımasını sağadığı için, özeike su geçirmez madde kapı kutuar için kuanışıdır Büyük Karakteri Markaama (LCM) Etiketer için maiyeti, depoama ve yönetim gereksinimerini ve müşteriye öze önceden basımış koi gereksinimini ortadan kadırır Patenti micropurge işemi yapabien bu çözüm, mürekkebi programanabiir araıkarda temizeyip yazdırma kafasında birikinti kamamasına yardım ederek en iyi baskı kaitesini sağar Etiket Yazıcı Uyguayıcı (LPA) Koay kuanım ve düşük bakım gereksinimi için tasaranmış, yüksek kaite baskıı etiketerin otomatik uyguaması Devrim niteiğindeki Direct Appy etiketeme, dakikada 150 pakete kadar (tipik 4"x6" etiket) isteğe bağı etiket uyguama ie performansı artırır Terma Mürekkep Püskürtmei (TIJ) Yıpranan parçaarın omadığı yüksek çözünürükü, mürekkep tabanı yazdırma; bakım gereksinimini ve bakımdan kaynakı kuanım dışı kama süreerini en aza indirir Videojet in gözeneksiz yüzeyer için idea MEK tabanı mürekkeperi, hat durmaarının ardından bie iyi kod geri kazanımı sağamaya yardım eder 11

12 Goba Servis oanağı Sizi düşünerek ouşturuan geniş servis oanağı Başama Yeni yazıcıarın benimsenmesi sırasında yumuşak bir geçiş sağanmasıya huzuru ve mükemme bir giriş Öneyici Ekibiniz üretime yoğunaşırken, teknisyenerimiz düzeni bakım ziyareteriye ekipmanarınızı korusun Koruyucu Hem gene bakımdan sorumu ekipten hem de arıza giderme ve aşınmış parçaarın değiştirimesi gibi aanarda sunuan yardımardan yararanın Kapsamı Tüm sorumuuğu bize bırakın ve yazıcı performansını proaktif bir şekide optimize etmeyi sağayan %100 kapsamın keyfini çıkarın 7/24 teknik teefon desteği Öneyici bakım Arıza giderme kapsamı Aşınan parçaarın değiştirimesi Önceiki hizmet Teme operatör eğitimi Danışmanık hizmeteri ve uyguama desteği İsteğe bağı kuanıabiir ekipman kiraama Tüm Servis Ürüneri hakkında daha detayı bigieri, ürün özeikeri sayfaarında ve Videojet tarafından sağanan herhangi bir profesyone bigiendirme metninde buunabiir. Yararanacağınız hizmeter: Performans avantajı Düzgün bir şekide bakımı yapıan yazıcıarın kuanım dışı kama süreeri daha azdır, daha uzun sürei çaışırar ve operatör verimiiğini artırırar. En yüksek çaışma şartarında kodama ekipmanınızın bakımı için Videojet sertifikaı servis teknisyenere güvenin. Finansa avantaj Servis masrafarı öngörüebiirdir ve ierideki hizmeteri mevcut fiyatara sağayacağından masrafı ekipman arızaarına karşı bütçenizi korur. Servis avantajı Müşterier, Videojet teknisyenerinden hızı, önceiki ve yüksek kaitede servis aırar. Eğitimi uzmanarımız, sektördeki en geniş saha servisi ekibiye, gereksinimerinize hızıca cevap vermek üzere en iyi şekide konumandırımıştır. 12

13 Teknik Eğitim Üretimi geiştirmek ve kodama hataarını ortadan kadırmak için tasaranmış eğitim programarı Kuanıcı taimatarı Geişmiş operatör Teme bakım Geişmiş bakım Teme işem Uyguamaya öze işem Teme onarımar Öneyici bakım Geişmiş bakım ve baskı teorisi Süre 2 saat 4 saat 1 gün 2-3 gün* Eğitimimizden neer bekeyebiirsiniz? Konum seçiminiz Teknik eğitim, iş yerinizde veya bir Videojet Eğitim Merkezi'nde veriebiir. İş yerinizde verien eğitim, baskı uyguamaarınız ve ortamınız için anında özeeştirme sağar. Bir Videojet Eğitim Merkezi'nde verien eğitim, çaışanarınızın dikkatinin dağımasını en aza indirerek öğrenmeye odakanmaarını sağar. Ekibiniz ve panamaarınız için özeeştirme Öğrencier, yazıcıar konusundaki teknik yetenekeri ve etkieşim seviyeeri teme aınarak, işerine ve gereksinimerine öze taimatar aırar. Ayrıca, çok vardiyaı ve çok teknoojii seçeneker de mevcuttur. Operasyone zorukarınıza igii odak noktaarı Bakım eğitimi sırasında verien sorun giderme teknikeri ve en iyi bakım uyguamaarı, ekibinizin sorunara karşıaştığında yazıcıyı en kısa sürede üretime geri döndürmesine yardımcı our ve uzun vadede çaışma süresini en üst noktaya taşır. Öze eğitim profesyoneeri Videojet Bakım Eğitimi, kapsamı teknik uzmanığa, geniş operasyone bigiye ve çok yönü eğitim teknikerine sahip bir grup sertifikaı ve tam zamanı Videojet eğitim profesyonei tarafından geiştiriir ve veriir. Teknik yetenek ouşturma Öğrencier, operasyone bir ortamda, teknik sorunarı tanımama, anaiz etme ve çözüm buma konuarında "uyguama" tecrübesi kazanacak. Yönetim ekibinizin, bakım çaışanarınızın yeteriik seviyesini değerendirmesi amacıya eğitimin etkiniğini ve bigi transferini öçmek üzere bir değerendirme yapıır. Videojet, üretiminizi minimum etkieyecek şekide isteğe bağı oarak e kitaparı, parçaar, araçar, hatta öze eğitim ekipmanarı dahi omak üzere ihtiyacınız oan her şeyi sunar. * Teknoojiye bağı Geişmiş Bakım Kursu Süresi 13

14 Videojet çözümeri Doğru, güveniir ve uygun maiyeti yazdırma Şeker ve şekereme endüstrisinde kodama her zaman koay değidir. Havada uçuşan şekerer, yağ ve toz kötü kaitede yazdırmaya yo açabiir. Ayrıca, yeni ürüner, tatar, promosyonar ve torba boyutarı, maiyeti kodama hataarının gerçekeşme oasıığını artırır. Çaışma süresi, esnekik, hat verimiiği ve topam sahip oma maiyeti gibi iave faktörer de operasyonun kârıığını korumaya yardımcı omak için önemidir. Sektördeki en geniş teknooji portföyü sayesinde, Videojet bir dizi uygun maiyeti, yüksek çaışma sürei ve esnek çözümer ie bu zorukarın üstesinden geir. Süreki Mürekkep Püskürtmei (CIJ) Lazer Markaama Sistemeri Terma Mürekkep Püskürtme (TIJ) Tüm değişken teknoojier içinde en çok yönü oan CIJ, 175 ten faza mürekkepten ouşan bir portföye bir araya gediğinde, neredeyse tüm ambaajama türeri ve şekieri üzerine baskı yapar. Mazeme yüzeyini fizikse temas omadan veya sovent veya fazadan sarf mazemesi gerekmeden kaıcı bir şekide işeyerek ürünerinizin görünümünü ve okunuruğunu iyieştirin. Foyoar, kartonar ve koier üzerinde yüksek kaitede metin ve barkodar için ideadir; karmaşık ve ayrıntıı kodarın bie üretim sonrası iş ortakarınız ve müşterier için açıkça okunabiir omasını sağar. Terma Transfer Baskı (TTO) Büyük Karakteri Markaama (LCM) Etiket Yazma Uyguayıcı (LPA) Esnek ambaajama uyguamaarınız için kusursuz oan TTO, tarih, saat ve içindekierden aerji uyarıarına ve çeşiti renkerdeki ogoara kadar size yüksek kaitede kodar ve görüntüer sunar. Tedarik zinciri biginizi doğrudan koi üzerine basarak, önceden basımış karton ve etiketeri ortadan kadırın; böyece zamandan kazanın ve maiyeteri azatın. Etiket gerektiğinde veya daha koyu ouku mukavva koier kuanırken, LPA otomatik oarak etiketeri koiere uyguayarak çeşiti mazemeerde yüksek hassasiyet ede etmenize yardım eder. 14

15 Sarf mazemeeri ve aksesuarar Uyguamanız için özeeştirimiş çözümer Her kodama uyguaması farkıdır. Bu nedene, çözümümüzü sizin benzersiz uyguamanız için özeeştirmek amacıya, en kapsamı sarf mazemesi ve aksesuar seçenekerinden birini sunuyoruz. Videojet, çok geniş bir şerit, mürekkep ve sıvı yepazesi sayesinde, 40 yıdan uzun bir süre şekereme uyguamaarınız için idea oan öze tüketim mazemeerini geiştirmeke uğraşmıştır. Ayrıca doğrudan büyük OEM ere çaışmaktayız ve yazıcıarımızı üretim hatarınıza sorunsuzca entegre etmek üzere tüm baskı teknoojieri için çok çeşiti özeeştirimiş aksesuarara sahibiz. Sarf mazemeeri Öze oarak geiştirimiş mürekkeper ve sıvıar Videojet, mümkün oan en iyi yazıcı ve kod performansını sunmak üzere, tüketim mazemeerimiz için katı imaat kaite kontroü süreçeri uyguamaktadır. 15 türden çok şerit, 640 tan çok uyguamaya özgü sıvı ve teknik destek ekibimizin yardımıya, idea çözümünüze sahip oduğumuza eminiz. Aksesuarar Yapıandırıabiir aksesuarar Özeeştirimiş pasanmaz çeikten braketerden ve astik siindirerden davumbazara ve ışın döndürme birimerine kadar, Videojet hattınızda en iyi performansı sağamanıza yardım edecek sorunsuz bir kuruum için aksesuarara sahiptir. Yazıım Yazdırma işi ouşturma ve yönetme Yazdırma işi ouşturma ve yönetme işemerini üretim katının dışına çıkararak kuanıabiiriği ve kaiteyi artırın. 3 Kodama doğruuğu uyarıarı 1 İş seçimi 2 Ürün Kodama ve Markaama 15

16 Gönü rahatığı standart Videojet Technoogies, ürün tanımama pazarında bir dünya ideridir, hat üzerinde yazdırma, kodama ve markaama ürüneri, uyguamaya özgü sıvıar ve ürün yaşam döngüsü hizmeteri sunar. edefimiz, ambaajı tüketici ürüneri, iaç ve endüstriye ürüner H sektörerinde müşterierimize işbiriği yaparak onarın üretkeniğini artırmak, markaarını korumak, geiştirmek ve sektör eğiimeri ie yasa mevzuatın bir adım önünde omaarını sağamaktır. Süreki Mürekkep Püskürtme (InkJet), Terma Mürekkep Püskürtme (Terma InkJet), Lazer Markaama, Terma Transfer (TTO), koi kodama, etiketeme ve çok çeşiti yazdırma seçenekerindeki müşteri uyguama uzmanarımız ve teknooji ideriğimize, Videojet oarak tüm dünyada den faza yazıcımız kuruudur. Müşterierimiz, günde on miyardan faza ürüne baskı yapmak için Videojet ürünerine güveniyor. Müşteri satış, uyguama, servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ükede den faza ekip üyesiye doğrudan sağanmaktadır. Bunun yanında, Videojet in dağıtım ağı, 135 ükede 400 den faza dağıtıcı ve OEM ie hizmet vermektedir. Goba Merkez Videojet Satış ve Servis Ofiseri Üretim ve Ürün Geiştirme Videojet Satış ve Servisinin oduğu ükeer Videojet İş Ortağı Satış ve Servisinin oduğu ükeer Te: E-posta: Web sitesi: Videojet Technoogies Inc. Çubukçuoğu İş Merkezi Küçükbakkaköy Mah Rüya Sok. No:11 Atasehir Istanbu 2014 Videojet Technoogies Inc. Tüm hakarı sakıdır. Videojet Technoogies Inc. süreki ürün geişimini ike oarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özeikerini bidirimde buunmaksızın değiştirme hakkımız sakıdır. Parça No. SL Şekereme Broşürü-0414

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Tuzlu çerezler

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Tuzlu çerezler Markalama, kodlama ve sistem çözümleri Tuzlu çerezler Üretim hatlarınızda karşılaştığınız benzersiz güçlükleri biliyoruz Doğru kodlama ekipmanına sahip değilseniz, kod baskı kalitesi yemek yağlarından,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Havacıık Üretim yaparken karşıaştığınız öze zorukarı çok iyi biiyoruz Havacıık aanında ürün kaitesi söz konusu oduğunda hataya yer yoktur. Zoru üretim ortamarı, teknik

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Süt Ürünleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Süt Ürünleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri Süt Ürüneri Değişen ambaaj tasarımarı... genişeyen ürün çeşiteri... artan üretim geçişeri... kısa ürün raf ömrü... temizik ve ürün güveniğine odakanma... bunarın her

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Intelligent Motion teknolojili Videojet 9550. Yazdır ve Uygula Etiketleme makinesi

Intelligent Motion teknolojili Videojet 9550. Yazdır ve Uygula Etiketleme makinesi Akıllı tasarım: maliyetleri, hataları ve planlanmamış kullanım dışı kalma sürelerini azaltıyor Yazdır ve Uygula Etiketleme makinesi Intelligent Motion teknolojili Videojet 9550 Geleneksel etiketleyicilerin

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

İlaç Sektörü ve Tıbbi Cihazlar

İlaç Sektörü ve Tıbbi Cihazlar Markaama, kodama ve sistem çözümeri İaç Sektörü ve Tıbbi Cihazar 2 İaç ve tıbbi cihaz ambaajaması, beki de diğer sektörerden çok daha faza, en yüksek kaitede değişken kodama taep eder. Sağık ürünerinin

Detaylı

Kokuya duyarlı uygulamalar için az kokulu ve az VOC'li (Uçucu Organik Bileşim) kodlama çözümleri

Kokuya duyarlı uygulamalar için az kokulu ve az VOC'li (Uçucu Organik Bileşim) kodlama çözümleri Teknik kılavuz Kokuya duyarlı uygulamalar için az kokulu ve az VOC'li (Uçucu Organik Bileşim) kodlama çözümleri Kullanılabilen teknolojileri ve uygulama değerlendirmelerini anlama Müşterilerin neye değer

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Meşrubat

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Meşrubat Markalama, kodlama ve sistem çözümleri Meşrubat İçecek üretim hatlarınızda karşılaştığınız benzersiz güçlükleri biliyoruz Yüksek hızlar, yoğuşma, hızlı hat değişimleri ve pahalı kullanım dışı kalma süreleri.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Tel, kablo ve boru ekstrüzyonu

Tel, kablo ve boru ekstrüzyonu Markalama, kodlama ve sistem çözümleri Tel, kablo ve boru ekstrüzyonu Üretim hatlarınızda karşılaştığınız benzersiz güçlükleri biliyoruz Tel, kablo veya boru üretimi, diğer endüstrilerinin her birinden

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Codentify için Videojet çözümleri

Codentify için Videojet çözümleri Markalama, kodlama ve etiketleme sistemleri Codentify için Videojet çözümleri Dijital vergi doğrulaması, takip izleme ve ürün doğrulama Codentify ın uygulanması, makine tarafından okunabilen seri kodları

Detaylı

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Videojet Mükemmel fiyata sağlam performans

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Videojet Mükemmel fiyata sağlam performans Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Videojet 1040 Mükemmel fiyata sağlam performans Genel kodlama ihtiyaçlarını karşılayan kanıtlanmış Videojet performansı mükemmel değerde Küçük ve orta ölçekli üreticilerin

Detaylı

Kod Güvencesi teknolojisi ile kolay kullanılabilirlik. Termal Transfer Baskı. Videojet 6230

Kod Güvencesi teknolojisi ile kolay kullanılabilirlik. Termal Transfer Baskı. Videojet 6230 Kod Güvencesi teknolojisi ile kolay kullanılabilirlik Termal Transfer Baskı Videojet 6230 Videojet Termal Transfer Baskı (TTO) teknolojisi ile esnek ambalajlama malzemeleri üzerine baskı kalitenizi yükseltin

Detaylı

Şekerleme imalatçıları için kokusuz ve az kokulu kodlama çözümleri

Şekerleme imalatçıları için kokusuz ve az kokulu kodlama çözümleri Teknik kılavuz Şekerleme imalatçıları için kokusuz ve az kokulu kodlama çözümleri Çikolata gibi belli şekerlemeler kokuyu içine çekmeye yatkındır ve kodlama çözümü seçerken özel bir dikkat gerektirirler.

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YÜK DENGELİ FORKLİFTLER 4 TEKERLİ, PNÖMATİK LASTİKLİ 1,5 3,5 ton S FD/FG15NT FG15ZNT FD/FG18NT FG18ZNT FD/FG20CNT FD/FG20NT FG20ZNT FD/FG25NT FG25ZNT FD30N, FG30NT FD35N, FG35NT Üstün performans...

Detaylı

Sağlam plastikler ve metaller üzerinde yüksek hızlı üstün marka kontrastı. Kodlama ve markalama örnek kılavuzu. Fiber lazer markalama sistemleri

Sağlam plastikler ve metaller üzerinde yüksek hızlı üstün marka kontrastı. Kodlama ve markalama örnek kılavuzu. Fiber lazer markalama sistemleri Sağlam plastikler ve metaller üzerinde yüksek hızlı üstün marka kontrastı Kodlama ve markalama örnek kılavuzu Fiber lazer markalama sistemleri Sağlam malzemeler üzerinde yüksek kontrastlı lazer markalar

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi Ürün Yeniikeri Maça istemi Kaıp eteri I / 2015 CD kataog 5.8.4.0 Çevrim içi kataog Ürün gruparımızı tekrar genişetmeke, sizerin taep ve önerierinize karşıık vermeye çaışıyoruz. Bir sistem tedarikçisi oarak,

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

Etiket Yazıcı & Uygulayıcı (LPA) Birçok ambalaj türü üzerine çeşitli boyutlarda etiket yazdırıp uygulayabilir.

Etiket Yazıcı & Uygulayıcı (LPA) Birçok ambalaj türü üzerine çeşitli boyutlarda etiket yazdırıp uygulayabilir. Kodlama, Markalama ve Etiket Sistem Çözümleri Endüstriyel Ü rünler Broşürü Ürünlerinizin ile koruyun. marka ve kodlarını Videojet Gereksinimleriniz ne olursa olsun, Videojet birçok üretim ihtiyacınızı

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Kozmetikler, kişisel bakım ve ev bakımı

Kozmetikler, kişisel bakım ve ev bakımı İşaretleme, kodlama ve sistem çözümleri Kozmetikler, kişisel bakım ve ev bakımı Üretim hattınızda karşılaştığınız benzersiz zorlukların farkındayız. Pek çok farklı ambalaj türlerini yönetmekten marka imajına

Detaylı

Koliler, balyalar ve şrinkli ambalaj üzerindeki barkodlar için doğru kodlama yöntemini seçme

Koliler, balyalar ve şrinkli ambalaj üzerindeki barkodlar için doğru kodlama yöntemini seçme Teknik rapor Koliler, balyalar ve şrinkli ambalaj üzerindeki barkodlar için doğru kodlama yöntemini seçme En iyi barkodlama sonuçlarını elde etmenize yardımcı olacak kılavuzunuz Perakendeci ve mevzuat

Detaylı

Unlu mamuller ve tahıl ürünleri

Unlu mamuller ve tahıl ürünleri İşaretleme, kodlama ve sistem çözümleri Unlu mamuller ve tahıl ürünleri Üretim hattınızda karşılaştığınız benzersiz zorlukların farkındayız. Zorlu üretim ortamlarından, birden çok ürün ve ambalajlama türüne,

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

InkJet (Mürekkep Püskürtmeli) Videojet 1620 ve 1650 Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yazıcılar

InkJet (Mürekkep Püskürtmeli) Videojet 1620 ve 1650 Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yazıcılar Daha küçük bir alanda daha fazla içerik için yüksek düzeyde mikro baskı kalitesi InkJet (Mürekkep Püskürtmeli) Videojet 1620 ve 1650 Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yazıcılar Mikro baskı uygulamaları için Videojet

Detaylı

Termal Transfer Baskı. Videojet DataFlex 6530 ve Planlanmayan kesinti sürelerini, israfı ve yeniden yazdırmayı azaltın

Termal Transfer Baskı. Videojet DataFlex 6530 ve Planlanmayan kesinti sürelerini, israfı ve yeniden yazdırmayı azaltın Termal Transfer Baskı Videojet DataFlex 6530 ve 6330 Planlanmayan kesinti sürelerini, israfı ve yeniden yazdırmayı azaltın 2 Rekabetin giderek arttığı pazarlar yeni ihtiyaçlar doğururken, üreticileri de

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

SG Matkap Serileri SGESS. Hızlı ilerleme ile yüksek verimlilik. Standart Delme Koşulları

SG Matkap Serileri SGESS. Hızlı ilerleme ile yüksek verimlilik. Standart Delme Koşulları Dc Ds Dc Ds....1.2.........1.2.........1.2.........1....1.2.........1.2.........1.2.........1 1 1 1.2.........1.2....... 1. 1. 1. 1. 1. 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1...2.........1.2....... 1. 1. 1. 1. 1. 1

Detaylı

Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi

Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi ETİKETLER VE OLUKLU KUTULARIN VE KARTONLARIN DOĞRUDAN KODLANMASI Günümüzün üretim tesislerinde çeşitli ürünlerin kutularını tanımlama ihtiyacını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Avusturyalı gıda üreticisi Spitz Videojet kodlama çözümlerinin sağladığı gelişmiş kod kalitesi ve düşük maliyetlerden memnun.

Avusturyalı gıda üreticisi Spitz Videojet kodlama çözümlerinin sağladığı gelişmiş kod kalitesi ve düşük maliyetlerden memnun. S. Spitz GmbH Sektörel çalışma Avusturyalı gıda üreticisi Spitz Videojet kodlama çözümlerinin sağladığı gelişmiş kod kalitesi ve düşük maliyetlerden memnun. 1857'den beri, gelenek ve kaliteden ödün vermeyen

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

Takip ve izleme entegrasyonunda altın standart. Termal Mürekkep Püskürtmeli (Termal InkJet) Wolke m600 oem

Takip ve izleme entegrasyonunda altın standart. Termal Mürekkep Püskürtmeli (Termal InkJet) Wolke m600 oem Takip ve izleme entegrasyonunda altın standart Termal Mürekkep Püskürtmeli (Termal InkJet) Wolke m600 oem Wolke mühendisliği: işleve uygunluk için üretilmiş, performans için tasarlanmıştır Küresel, izleme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

İnşaat malzemelerinde kodlama hatalarının maliyetlerini ortadan kaldırma

İnşaat malzemelerinde kodlama hatalarının maliyetlerini ortadan kaldırma Teknik rapor İnşaat malzemelerinde kodlama hatalarının maliyetlerini ortadan kaldırma Tüketiciler, iş ortakları ve yasal yetkililer giderek daha doğru ürün kodları ve bilgileri talep ediyor. Süreçler ve

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış TR DE Ürüneri Gene Bakış Bir Bakışta Ürüneri Tanımama Sistemeri CIS CISA CISA - Mini Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Gene Gövde

Detaylı

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu TıbbiHızİstatistik ve Oran Prof.Dr.İhsan Haifeoğu Sağık Hizmeterinde Kuanıan Hız ve Oranar Çeşiti sağık sorunarının ve sağık hizmeterinin somut oarak görüebimesi ve değerendiriebimesi amacıya birçok sağık

Detaylı

Nem, Sıcaklık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunluğu Sensörleri

Nem, Sıcaklık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunluğu Sensörleri Nem, Sıcakık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunuğu Sensöreri HMT SERİSİ HAVADAKİ NEM VE SICAKLIK SENSÖRÜ Vaisaa HUMICAP nem ve sıcakık verici serisi HMT330 istikrarı öçümer ve kapsamı uyaramaar için gereki

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet. Videojet Yazıcı performansını ve operatör verimliliğini artırır

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet. Videojet Yazıcı performansını ve operatör verimliliğini artırır Mürekkep Püskürtmeli Inkjet Videojet 1580 Yazıcı performansını ve operatör verimliliğini artırır Günlük işlemlerde yazıcı iyileştirmeleri sağlayan 1580 Videojet 1580 inkjet yazıcı ile maksimum performansa

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

Yumurta Endüstrisi. 30 yıldan bu yana dünyanın her yerinde memnun müşteriler. Endüstrideki en büyük alan servisi organizasyonu

Yumurta Endüstrisi. 30 yıldan bu yana dünyanın her yerinde memnun müşteriler. Endüstrideki en büyük alan servisi organizasyonu Yumurta Endüstrisi Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri 30 yıldan bu yana dünyanın her yerinde memnun müşteriler Çalışabilirlik Süresiyle İlgili Rahatlık marka taahhüdü, Videojet in en yüksek çalışabilirlik

Detaylı

Endüstriyel ürün kılavuzu

Endüstriyel ürün kılavuzu Markalama, kodlama ve sistem çözümleri Endüstriyel ürün kılavuzu Markalarınız önemlidir. Onları Videojet ile koruyun ve geliştirin. Gereksinimleriniz ne olursa olsun, Videojet birçok üretim ihtiyacınızı

Detaylı

Videojet 1550/1650. Sürekli Mürekkep Püskürtme. Sizin için amaçlarınız tasarlandı. için Sizin. tasarlandı. gerçekliğiniz Sizin için üretildi.

Videojet 1550/1650. Sürekli Mürekkep Püskürtme. Sizin için amaçlarınız tasarlandı. için Sizin. tasarlandı. gerçekliğiniz Sizin için üretildi. Sizin amaçlarınız Sizin için amaçlarınız tasarlandı. için Sizin tasarlandı. gerçekliğiniz Sizin için üretildi. gerçekliğiniz için üretildi. Sürekli Mürekkep Püskürtme Videojet 1550/1650 2 Mesele cazip

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Videojet PackPost a yüksek hızlı adresleme ve posta öğelerinde kişiselleştirme sağlar

Videojet PackPost a yüksek hızlı adresleme ve posta öğelerinde kişiselleştirme sağlar Grafik Mürekkep Püskürtme PackPost Örnek durum incelemesi Videojet PackPost a yüksek hızlı adresleme ve posta öğelerinde kişiselleştirme sağlar PackPost, İngiltere de Buckinghamshire da bulunan lider bir

Detaylı

CO 2. ve fiber lazer ürün yelpazesi. Lazer Markalama Çözümleri

CO 2. ve fiber lazer ürün yelpazesi. Lazer Markalama Çözümleri Entegrasyon ve konfigürasyon uzmanlığı önemlidir; uygulamanız için doğru lazer çözümünü seçin Lazer Markalama Çözümleri CO 2 ve fiber lazer ürün yelpazesi Videojet istediğiniz markalamayı sunar. Başarılı

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

Tel, Kablo ve Boru Ekstrüzyonu Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri

Tel, Kablo ve Boru Ekstrüzyonu Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri Mürekkep Püskürtme. Lazer. Termal Transfer. Etiketleyiciler. Takip ve İzleme. Sarf Malzemeleri. Parçalar ve Servis. Tel, Kablo ve Boru Ekstrüzyonu Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri Tel Kaplamalı Kablo

Detaylı

AQUA DRILL EX. Yeni Nesil Karbür Matkap Uçları AQUAEX Matkap Ucu Serileri

AQUA DRILL EX. Yeni Nesil Karbür Matkap Uçları AQUAEX Matkap Ucu Serileri AQUA DRI EX Standart Ortaama Mazeme Deik Çapı....... 1.. Yapı Çeiği Karbon Çeiği 1 1 HB Aaşım HRC 1 1) Makinenin rijitiği, iş parçası tutucusuna göre deme koşuarınızı ayarayın. ) Burada yazıan deme koşuarında

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Yazan ve yapıştıran etiketleme sisteminin toplam sahip olma maliyetini anlama

Yazan ve yapıştıran etiketleme sisteminin toplam sahip olma maliyetini anlama Teknik rapor Yazan ve yapıştıran etiketleme sisteminin toplam sahip olma maliyetini anlama Bir LPA sisteminin uzun vadeli maliyetlerine bilgilendirici bir bakış Bir etiketleme sisteminin sermaye yatırımının

Detaylı

Çeşitli yüzeyler üzerinde yüksek kod kalitesi. Kodlama ve markalama baskı örneği klavuzu. CO2 Lazer

Çeşitli yüzeyler üzerinde yüksek kod kalitesi. Kodlama ve markalama baskı örneği klavuzu. CO2 Lazer Çeşitli yüzeyler üzerinde yüksek kod kalitesi Kodlama ve markalama baskı örneği klavuzu CO2 Lazer En iyi lazer markalamayı elde etmek tamamen teknik özelliklerle ilgilidir. Yüzey, uygulama ve istenen markalama

Detaylı

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Teknik rapor Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni olanaklar oluşturmaktadır Kodlama ve

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

Kodlamada. Kolaylık. kodlamada. Termal Mürekkep Püskürtme. Videojet 8610

Kodlamada. Kolaylık. kodlamada. Termal Mürekkep Püskürtme. Videojet 8610 kodlamada Kodlamada Kolaylık ve Yüzey Çeşitleri Termal Mürekkep Püskürtme Videojet 8610 Termal Inkjet mürekkep püskürtme teknolojisine devrim niteliğinde değişiklikler getiren Videojet 8610, kartuş tabanlı

Detaylı

Inkjet sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcılar için planlı ve öngörülebilir bakım

Inkjet sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcılar için planlı ve öngörülebilir bakım En İyi Uygulama Kılavuzu Inkjet sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcılar için planlı ve öngörülebilir bakım Planlanmayan kullanım dışı kalma sürelerini en aza indirin ve çalışma maliyetlerini azaltın Günümüzün

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri 30 yıldan bu yana dünyanın her yerinde memnun müşteriler Çalışabilirlik Süresiyle İlgili Rahatlık marka taahhüdü, Videojet in en yüksek

Detaylı

CO 2. ve fiber lazer ürün yelpazesi. Lazer Markalama Çözümleri

CO 2. ve fiber lazer ürün yelpazesi. Lazer Markalama Çözümleri Entegrasyon ve konfigürasyon uzmanlığı önemlidir; uygulamanız için doğru lazer çözümünü seçin Lazer Markalama Çözümleri CO 2 ve fiber lazer ürün yelpazesi Videojet istediğiniz markalamayı sunar. Başarılı

Detaylı

SurePress L-6034VW Dijital Etiket Baskı Makinesi TUTARLI RENK, OLAĞANÜSTÜ SONUÇLAR

SurePress L-6034VW Dijital Etiket Baskı Makinesi TUTARLI RENK, OLAĞANÜSTÜ SONUÇLAR SurePress L-6034VW Dijital Etiket Baskı Makinesi TUTARLI RENK, OLAĞANÜSTÜ SONUÇLAR İŞ FIRSATLARI OLUŞTURUN SurePress L-6034 Inkjet Dijital Etiket Baskı Makinesi, daha kolay ve daha etkili bir şekilde yüksek

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

ve karşınızda... Pardus 2011

ve karşınızda... Pardus 2011 sayı 30 - Şubat 2011 özgürükiçin.com e-dergi Paket Yöneticisi 3.0 LVM, RAID ve Standart Böümendirme Veritabanı Sihirbazı phpmyadmin Yeni Ofis Yazıımı LibreOffice 3.3.0 ve karşınızda... Pardus 2011 içindekier

Detaylı

Sürekli Mürekkep Püskürtme 1000 Serisi yazıcılar. Akıllı markalama ve kodlama ile artan üretkenlik

Sürekli Mürekkep Püskürtme 1000 Serisi yazıcılar. Akıllı markalama ve kodlama ile artan üretkenlik Sürekli ürekkep Püskürtme 1000 Serisi yazıcılar Akıllı markalama ve kodlama ile artan üretkenlik Videojet 1000 Serisi: En yeni teknoloji ile gelişen üretkenlik. Videojet 1000 Serisi sürekli mürekkep püskürtmeli

Detaylı

Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyasi

Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyasi Managers Navigator Otomasyon ve Üretim Teknoojieri Dünyasi German Engineering Industry Partner for Turkey 1. Baskı 2016 VDMA Pubishing VDMA Pubishing Knowedge Bakan dan Mesaj Sevgii okuyucuar, VDMA Pumps

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı