MUHASEBE SM M M STAJA GİRİŞ SINAVI FİNANSAL M UHASEB E MONOGRAFİLER FUAT HOCA. w ww.fua t ho ca.net

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE SM M M STAJA GİRİŞ SINAVI FİNANSAL M UHASEB E MONOGRAFİLER FUAT HOCA. w ww.fua t ho ca.net"

Transkript

1 M UHASEB E SM M M STAJA GİRİŞ SINAVI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA MONOGRAFİLER w ww.fua t ho ca.net

2 MONOGRAFİ (1) Mobilya üreten KAYRA A.Ş. nin yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir. AKTİF (VARLIKLAR) KAYRA ANONİM ŞİRKETİ YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR 120 ALICILAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (-) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI MAMUL STOKLARI GELECEK AYLARA AİT GİDERLER II. DURAN VARLIKLAR BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR (üretim) III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR SATICILAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER IV. ÖZKAYNAKLAR SERMAYE ÖZEL FONLAR TAŞITLAR DÖNEM NET KÂRI DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMAORTİSMAN (-) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

3 Sürekli Envanter Yöntemini kullanan işletmede 2018 yılı işlemleri aşağıda sıralanmaktadır; 1. Ödenecek duruma gelmiş vergi ve fonların tamamı nakit ödenmiştir. 2. İşletmede TL maliyetli mamul %18 KDV hariç TL ye veresiye (kredili) satılmıştır Temmuz 2017 tarihinde kiralanan büroya ait peşin ödenmiş 1 yıllık kira bedelinden aktifleştirilen 6 aylık kısmı 2018 yılında giderleştirilmiştir. 4. Nisan 2018 itibariyle 2017 yılı kurumlar vergisinin tamamı tahakkuk ettirilerek bankadan ödenmiştir. 5. %18 KDV hariç TL tutarında hammadde veresiye(kredili) satın alınmıştır. Alınan hammaddelerin taşınması için nakliyat firmasına %18 KDV dahil TL borçlanılmıştır. 6. Üretim bölümü, TL tutarındaki hammaddeyi üretimde kullanmak üzere depodan çekmiştir. 7. Genel Kurul kararı ile 2017 yılı karından TL I. Tertip yedek akçe TL II Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamı %15 kesintisi yapıldıktan sonra ortakların banka hesaplarına havale edilmiştir maddede satılan malların yarısı alıcı tarafından iade edilmiştir. 9. Müşteri çeklerinin tamamının banka tarafından tahsil edilip hesaba aktarıldığı öğrenilmiştir. 10. Kasadan TL ödenerek $ (ABD doları) satın alınmıştır. 11. Faiz geliri niteliğindeki Gelecek aylara ait gelirlerin tamamının bu döneme ait olduğu tespit edilmiştir. 12. Üretim işçileri için aşağıda gösterildiği gibi ücret tahakkuku yapılmış ve tamamı ilgililerin banka hesabına bankadan havale yoluyla gönderilmiştir. ÜRETİM İŞÇİLERİ ÜCRET BİLİGİLERİ Brüt Ücret... : Toplam SGK İşveren Primi... : Toplam İşsizlik Sigortası İşveren Payı... : 600 Toplam SGK İşçi Primi... : Toplam İşsizlik Sigortası İşçi Payı... : 400 Gelir Vergisi Stopajı... : Damga Vergisi... :

4 maddede satın alınan hammaddelerin yarısı iade edilmiştir. İade edilen hammaddenin tutarı satıcı hesabından düşülmüştür. Söz konusu hammaddeleri satıcıya götürmesi için nakliyat firmasına %18 KDV dahil 118 TL ödenmiştir. 14. Kira sözleşmesi biten bürolar için tarihinde 1 yıllık kira sözleşmesi yapılmış. Aylık TL den toplam TL %20 stopaj düşüldükten sonra kalan tutar büro sahibine nakden ödenmiştir. 15. İşletme bürosunda kullanılmak üzere %18 KDV hariç TL ye masa sandalye satın alınmıştır. Söz konusu varlıklar aktifleştirilmemiştir. 16. Şüpheli alacakların yarısı tahsil edilmiştir. Kalan için takip devam etmektedir. 17. Yıl içinde tahakkuk etmiş ama ödenmemiş vergi borçları ve Sosyal güvenlik kesintilerinin tamamı TL gecikme cezası ile birlikte bankadan ödenmiştir. 18. KDV mahsupları yapılmıştır 2018 yılı dönem sonu envanter işlemleri aşağıdaki gibidir; a. Üretim bölümündeki makinenin, pazarlama bölümündeki taşıtın, yönetim bölümündeki demirbaşların yararlı ömürleri (ekonomik ömrü) 20 yıl, fabrika binasının ekonomik ömrü 50 yıldır. Ekonomik ömürler dikkate alınarak amortisman ayrılmıştır. b. Üretilen mamullerin tamamı mamul haline gelmiştir. c- Dönem sonu envanter sonucunda depoda TL tutarında mamul olduğu tespit edilmiştir. Farkın mamulün doğal yapısı nedeniyle fireden kaynaklandığı (normal olduğu) tespit edilmiştir. d. Dolar kasasında 4.500$ olduğu tespit edilmiş. Kasadaki farkın nereden kaynaklandığı bulunamamış ve sorumlusu yoktur (envanter gününde, efektif alış kuru ise 1$ = 4,9 TL dir). e. Bilançoda yer alan özel fonların yenileme fonu olduğu ve konu ile ilgili duran varlığın 3 yıl geçmesine rağmen alınmadığı tespit edilmiştir. f. Kurumlar vergisi hesaplanmış (%20) ve vergi karşılık kaydı yapılmıştır. İSTENEN: 1. SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNİ kullanan yukarıdaki işletmenin bilançosunu dikkate alarak açılış yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız (Maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre yapınız) 2. İşletmenin dönem içi işlemleri ile ilgili yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız 3. İşletmenin geçici ve kesin mizanın yapılmış olduğunu varsayarak, dönem sonu envanter ve yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız 4. İşletmenin kapanış bilançosunu ve gelir tablosunu düzenleyiniz. -3-

5 1. Dönem İçi İşlemleri: KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR ALICILAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR İLK MADDE VE MALZEME MAMULLER GELECEK AYLARA AİT GİDERLER BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. KARŞ BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) SATICILAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI GEL. AY. AİT GELİRLER SERMAYE ÖZEL FONLAR DÖNEM NET KÂRI DÖNEM NET KÂRI GEÇMİŞ YIL KÂRLARI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR KASA ALICILAR YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV SATILAN MAMUL MALİYETİ MAMULLER Sayfa Toplamı -4-

6 6 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GEL.AY. AİT GİDERLER DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI İNDİRİLECEK KDV SATICILAR İLK MADDE VE MALZEME İNDİRİLECEK KDV DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİMM GİDERLERİ İLK MADDE VE MALZEME GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI YASAL YEDEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV ALICILAR MAMUL STOKLARI SATILAN MAMUL MALİYETİ Sayfa Toplamı -5-

7 BANKALAR ALINAN ÇEKLER KASA -$ KASASI KASA - TL KASASI GEL. AY. AİT GELİRLER FAİZ GELİRLERİ D. İŞÇİLİK GİDERLERİ 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖD. SOSYAL GÜV KES BANKALAR SATICILAR İLK MADDE VE MALZEME HESAPLANAN KDV GENEL YÖN. GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV KASA GENEL YÖN. GİDERLERİ GEL. AY. AİT GİDERLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR KASA GENEL YÖN. GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV KASA KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR Sayfa Toplamı -6-

8 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. KARŞ ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. Z BANKALAR K.K. EDİLMEYEN GİDER KKEG KARŞILIĞI HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDEN.VERGİ VE FONLAR GÜG PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ GYG BİRİKMİŞ AMORTİSMAN YARI MAMUL ÜRETİM DİMM YANSITMA HS D. İŞ YANSITMA HS GÜG YANSITMA HS MAMULLER YARI MAMUL ÜRETİM SATILAN MAMUL MALİYETİ MAMULLER KAMBİYO ZARARLARI KASA - $ KASASI 500 Sayfa Toplamı -7-

9 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI KASA -$ KASASI DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI KKEG KKEG KARŞILIĞI ÖZEL FONLAR ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDER G. Y. GİDERLERİ GYG YANSITMA PAZARLAMA SAT. DAĞ. YANSITMA YURTİÇİ SATIŞLAR FAİZ GELİRLERİ ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI DÖNEM KÂR/ZARAR DÖNEM KÂR ZARAR SATIŞTAN İADELER SATILAN MAMUL MALİYETİ PAZ.SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖN. GİDER KAMBİYO ZARARLARI DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (Dönem kârı+kkeg)x%20 Sayfa Toplamı -8-

10 DÖNEM KAR/ZARAR DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI DÖNEM NET KÂRI DİMM YANSITMA D.İŞÇİLİK YANSITMA GÜG YANSITMA PAZARLAMA SATIŞ DAĞ. YANSITMA GYG YANSITMA DİMM D. İŞÇİLİK GÜG PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GYG ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞILIĞI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR SATICILAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR DÖNEM KÂRI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ SERMAYE YASAL YEDEKLER YASAL YEDEKLER KKEG KARŞILIĞI KASA BANKALAR ALICILAR ŞÜP. T. ALACAKLAR İLK MADDE VE MALZEMELER MAMULLER GELECEK AYLARA AİT GİDERLER BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR K.K.E. GİDERLER Toplam -9-

11 4. KAYRA İşletmesi nin Büyük Defter Kayıtları: 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER (1) (16) (23) (3) (16) (20) (21) (22) (32) (33) (44) (1) (15) BANKALAR 120 ALICILAR (1) (15) (8) (12) (18) (25) (44) (1) (4) (13) (44) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR (1) (23) (44) 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (24) (1) (44) İLK MADDE VE MALZEME (1) (9) (10) (11) (19) (44) YARI-MAMUL ÜRETİM (29) (30) (1) (14) (30) 152 MAMULLER (5) (31) (44) 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER (1) (21) (6) (44)

12 191 İNDİRİLECEK KDV 252 BİNALAR (9) (27) (1) (44) (10) (13) (20) 18 (22) TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR (1) (44) 254 TAŞITLAR (1) (44) DEMİRBAŞLAR (1) (44) SAYIM VE TES. NOKSAN. (33) (34) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 320 SATICILAR (44) (1) (19) (1) (28) (44) (9) DİĞER TİCARİ BORÇLAR (44) (10) 360 ÖD.VERGİ VE FONLAR (3) (8) (25) (44) (1) (7) (12) (18) (21) (27) ÖD.SOS.GÜV.KES. (25) (18) D. K. VERGİ VE D. Y. Y. K. (7) (44) (1) (40) GEL. AY. AİT GELİRLER (17) (1) HESAPLANAN KDV (27) (4) (19)

13 500 SERMAYE (44) (1) YASAL YEDEKLER (44) (12) ÖZEL FONLAR (36) (1) GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI (12) (2) DÖNEM NET KÂRI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR (2) (1) (38) (4) (44) (42) SATIŞTAN İADELER (13) (39) PAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİD. (37) (39) 620 SATILAN MAMUL MAL. (5) (31) (14) (39) GEN. YÖNETİM GİD. (32) (39) FAİZ GELİRLERİ (38) (17) 656 KAMBİYO ZARARLAR (32) (39) ÖNCEKİ DÖN. GELİRLERİ (38) (24) (36) DİĞ. OL. DIŞI. GİD. VE ZAR. (25) (34) (39) 690 DÖNEM K/Z 691 D. K. V. VE D. Y. Y. KARŞ. (39) (38) (40) (41) (41) DÖN.NET KÂRI VEYA ZAR. (42) (41) 710 D.İ.M.M. GİD. (11) (43) -12-

14 720 D. İŞÇİLİK GİD. (18) (43) GENEL ÜRETİM GİD. (28) (18) , (43) 711 D.I.M.M. (43) (29) D.İ. GİD. YAN. (43) (29) GEN. ÜR. GİD. YAN. (43) (29) , PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. (28) (43) GEN.YÖN.GİDERLERİ (6) (20) (21) (22) (28) (43) GEN.YÖN.GİD.YANSITMA (43) (37) 761 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. (43) (37) K.K. EDİLMEYEN GİD. (26) (44) (35) K.K.E. GİD. KARŞ. (44) (26) (35)

15 5. KAYRA İşletmesi nin Kapanış Bilançosu: AKTİF (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR KASA BANKALAR ALICILAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (-) İLK MADDE ve MALZEME STOK MAMUL STOKLARI GELECEK AYLARA AİT GİDER KAYRA İŞLETMESİ NİN TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU III. KISA VADELİ PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI KAYNAKLAR SATICILAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR DÖN. KARI ve D. Y. Y. KARŞ ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR II. DURAN VARLIKLAR BİNALAR TESİS MAKİNE CİHAZ TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMAORTİSMAN (-) IV. ÖZKAYNAKLAR SERMAYE YASAL YEDEKLER DÖNEM NET KÂRI (53.400) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

16 6. KAYRA İşletmesi nin Gelir Tablosu: KAYRA İşletmesi nin DÖNEMİ GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) SATIŞTAN İADELER C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI 500 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI veya ZARARI F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR FAİZ GELİRLERİ G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 500 KAMBİYO ZARARLARI 500 H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) OLAĞAN KÂR VE ZARAR İ. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

17 MONOGRAFİ (2) CMK Ticaret Limited Şirketi ne ait tarihli açılış bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DERĞERLER 100 KASA 102 BANKALAR 12 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (-) 15 STOKLAR 153 TİCARİ MALLAR 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 181 GELİR TAHAKKUKLARI DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ AMAORTİSMAN (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI CMK TİCARET LTD.ŞTİ. NİN TARİHLİ BİLANÇOSU III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TİCARİ BORÇLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ DİĞER TİCARİ BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 38 GEL. AYL. AİT GEL. VE GİD. TAH GİDER TAHAKKUKLARI KISA VADELİ YABANCI 350 KAYNAKLAR TOPLAMI IV. ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 500 SERMAYE 49 KÂR YEDEKLERİ 549 ÖZEL FONLAR 57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

18 1. Her ay yapılması gereken KDV mahsupları tekrarı önlemek amacıyla sadece tarihinde yapılacaktır. 2. Geçici vergi hesaplamaları ve tahakkuku ihmal edilmiştir. Şirketteki 2018/3. Geçici vergi döneminden sonraki muhasebe olayları aşağıdaki gibidir. DÖNEM İÇİ İŞLEMLER: 1. Maliyet değeri 600 TL olan mal müşteriye KDV hariç TL karşılığında kredili olarak satılmıştır. Malın müşteriye ulaştırılması için KDV hariç 400 TL nakliyeciye borçlanılmıştır. Ancak nakliye masraflarının müşteriye ait olması nedeniyle bu tutar müşterinin borcuna ilave edilmiştir. 2. Yukarıdaki maddede satışı yapılan malın maliyeti 100 TL olan ve KDV hariç 200 TL olan kısmı istenilen niteliklerde olmadığı için müşteri tarafından iade edilmiştir. 3. Malı alan müşteri mal bedelini banka aracılığıyla ödemiştir. Gelen paradan banka aracılığı ile nakliyeciye borçlanılan tutar EFT ile nakliyeciye ödenmiştir. 4. Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bir demirbaş yenisi alınmak üzere KDV dahil TL tutarla satılmıştır. Satış bedeli ve KDV nakden tahsil edilmiştir. 5. KDV hariç TL tutarında mal alınmış, malın nakliyesi için KDV hariç TL bedele katlanılmıştır. Mal bedelinin ödenmesi için bankaya EFT ile ödeme talimatı verilmiş, nakliye masrafı ise nakden ödenmiştir. 6. Çalışanlara ait ücret tahakkukları aşağıdaki gibidir; Brüt Ücretler... : TL SSK İşveren Primi... : 850 TL SSK İşçi Primi... : TL Gelir Vergisi... : 750 TL Damga Vergisi... : 450 TL 7. Ücret tahakkuklarındaki rakamlar çalışanlara ve gerekli kurumlara banka aracılığı ile ödenmiştir. 8. Bankadan gelen dekonttan mal alımı ile ilgili EFT talimatının yerine getirildiği öğrenilmiştir. 9. Vadesi geldiği halde ödenemeyen TL tutarında borç senedi 90 gün vadeli TL tutarındaki yeni bir senetle değiştirilmiştir. -17-

19 10. Şirkete KDV hariç TL bedelli yeni bir muhasebe yazılım programı alınması kararlaştırılmış ve siparişi verilmiştir. Bedelin TL lık kısmı avans olarak nakden verilmiştir. ENVANTER İŞLEMLERİ: 1. KDV mahsupları yapılmıştır. 2. Tahsili şüpheli görülerek tamamına karşılık ayrılmış olan bir alacağın artık tahsiline imkan kalmadığı anlaşılmış ve hesaplardan çıkartılmasına karar verilmiştir. 3. Dönemin amortisman giderleri 500 TL olup bunun yarısı geçen sene yenilenen demirbaşla ilgilidir. 4. Gecen yıl borç borç olarak verilen paranın tahakkuk eden ve bilanço aktifine alınan 250 TL tutarında faiz gelirinin bu yıl içerisinde ana para ile beraber tahsil edildiği saptanmıştır. 5. Geçen yıl poliçe bedeli peşin ödenen ve bilanço hesaplarına alınan 350 TL tutarındaki sigortanın bu yıla ait olduğu görülmüştür. 6. Yapılan ticari mal sayımında emsal değeri 400 TL olan fazladan mal bulunmuş ve neden kaynaklandığı anlaşılamamıştır. GEREKLİ BİLGİLER: 1. Şirkette devamlı envanter yöntemi kullanılmaktadır. 2. Şirket normal amortisman yöntemini kullanmaktadır. 3. Şirket tek düzen hesap planında 7/A seçeneğini tercih etmektedir. İSTENENLER: 1. İşletmenin açılış bilançosunu dikkate alarak yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. 2. İşletmenin geçici ve kesin mizanının yapılmış olduğunu varsayarak, dönem sonu envanter, yevmiye ve defteri kebir kayıtların yapınız. 3. İşletmenin kapanış bilançosu ve gelir tablosunu düzenleyiniz. -18-

20 1. Dönem İçi İşlemleri: ALICILAR YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV STMM TİCARİ MALLAR ALICILAR İNDİRİLECEK KDV DİĞER TİC. BORÇLAR SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV ALICILAR TİCARİ MALLAR STMM BANKALAR ALICILAR DİĞER TİC.BORÇLAR BANKALAR KASA BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR DEMİRBAŞLAR HESAPLANAN KDV ÖZEL FONLAR TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KASA VERİLEN ÇEK. VE ÖD. EM Sayfa Toplamı -19-

21 GEN.YÖN.GİDERLERİ ÖD. VERGİ VE FONLAR ÖD. SOS. GÜV. KES PERSONELE BORÇLAR ÖD.VERGİ VE FON ÖD. SOS. GÜV. KES PERSONELE BORÇLAR BANKALAR VER.ÇEK.VE ÖD.EM BANKALAR BORÇ SENETLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ BORÇ SENETLERİ VERİLEN AVANSLAR KASA Toplam -20-

22 2. Envanter İşlemleri: E1 391 HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV E2 129 ŞÜPHELİ TİC.AL.KARŞILIKLARI ŞÜPHELİ TİC.ALACAKLAR E3 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ÖZEL FONLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 500 E4 100 KASA GELİR TAHAKKUKLARI 250 E5 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GEL. AYL. AİT GİDERLER 350 E6 153 TİCARİ MALLAR SAYIM TES. NOKSAN. 400 E7 397 SAYIM TES. NOKS DİĞ.OL.DIŞI GEL.KARLAR

23 3. Kapanış Kayıtları: K1 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ K.V.B.G GENEL YÖN. GİD. YANSITMA FİN.GİD.YANSITMA K2 771 GENEL YÖN.GİD.YANSITMA FİN.GİD.YANSITMA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ K3 600 YURTİÇİ SATIŞLAR DİĞ.OL.DIŞI GELİR VE KÂRLAR DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K4 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI S.T.M.M SATIŞTAN İADELER GENEL YÖNETİM GİDERLERİ K.V.B.G K5 692 DÖN.NET KÂRI VEYA ZAR DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K6 591 DÖNEM NET ZARARI DÖN.NET KÂRI VEYA ZAR

24 K7 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) SATICILAR BORÇ SENETLERİ DİĞER TİCARİ BORÇLAR BORÇ SENETLERİ ÖD.SOS.GÜV.KES GİDER TAHAKKUKLARI SERMAYE ÖZEL FONLAR GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI KASA BANKALAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ TİCARİ MALLAR DEVREDEN KDV BİNALAR DEMİRBAŞLAR VERİLEN AVANSLAR DÖNEM NET ZARARI

25 4. CMK TİC. LTD. ŞTİ. nin Büyük Defter Kayıtları: 100 KASA 102 BANKALAR (A) (8) (E4) (9) (14) (K7) (A) (6) (7) (11) (12) (K7) 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ (A) (1) (3) (4) (6) (K7) (A) (K7) 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR (A) (E2) 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (E2) (A) (A) (5) (9) (E6) 153 TİCARİ MALLAR (2) (K7) 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER (A) (E5) 181 GİDER TAHAKKUKLARI 252 BİNALAR (A) (E4) (A) (K7) 255 DEMİRBAŞLAR (A) (8) (K7) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (8) (K7) (A) (E4) 320 SATICILAR 321 BORÇ SENETLERİ (K7) (A) (13) (K7) (A) (13) 329DİĞER TİCARİ BORÇLAR (7) (K7) (A) (3) 360 ÖD.VERGİ VE FONLAR (11) (K7) (A) (10) -24-

26 361 ÖD.SOS.GÜV.KES. 381 GİDER TAHAKKUKLARI (11) (K7) (A) (10) (K7) (A) 500 SERMAYE 549 ÖZEL FONLAR (K7) (A) (E3) (K7) (A) (8) 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI (K7) (A) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR (K3) (1) 391 HESAPLANAN KDV (E1) (1) (8) 621 SAT.TİC.MAL.MALİYETİ (2) (5) (K4) 191 İNDİRİLECEK KDV 610 SATIŞTAN İADELER (3) (4) (9) (E1) (4) (K4) 103 VER. ÇEKLER VE ÖD. EM (12) (9) 770 GEN.YÖN.GİDERLERİ (10) (E3) (E5) (K2) 335 PERSONELE BORÇLAR (11) (10) 780 FİNANSMAN GİDERLERİ (13) (K2) 259 VERİLEN AVANSLAR (14) (K7) 397 SAY. TES. NOKSANLARI (E7) (E6) 679 DİĞ.OL.DIŞI GEL.VE KÂRLAR 190 DEVREDEN KDV (K3) (K7) (E1) (K7) 771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA (K2) (K1) 781 FİN.GİD.YANSITMA (K2) (K1) -25-

27 632 GEN.YÖN.GİDERLERİ 660 KV. BORÇ. GİD. (K1) (K4) (K1) (K4) 690 DÖNEM K/Z 692 DÖN.NET KÂRI VEYA ZAR. (K4) (K3) (K5) (K5) (K6) 591 DÖNEM NET ZARARI (K6) (K7) 5. CMK TİC. LTD. ŞTİ. nin Gelir Tablosu: CMK TİC. LTD. ŞTİ. nin DÖNEMİ GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 200 SATIŞTAN İADELER 200 C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 500 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-) 500 BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI 500 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI veya ZARARI F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR - G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) - H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) OLAĞAN KÂR VE ZARAR İ. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 400 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 400 J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) - DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) - DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

28 6. CMK TİC. LTD. ŞTİ. nin Kapanış Bilançosu: AKTİF (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DERĞERLER 100 KASA 102 BANKALAR 12 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (-) 15 STOKLAR 153 TİCARİ MALLAR 19 DİĞER K. V. ALACAKLAR 190 DEVREDEN KDV DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI CMK TİCARET LTD.ŞTİ. NİN TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 32 TİCARİ BORÇLAR 320 SATICILAR 321 BORÇ SENETLERİ 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 38 GEL. AYL. AİT GEL VE GİD. TAH GİDER TAHAKKUKLARI KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) II. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ AMAORTİSMAN (-) 259 VERİLEN AVANSLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAMI IV. ÖZKAYNAKLAR 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 500 SERMAYE 49 KÂR YEDEKLERİ 549 ÖZEL FONLAR 57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 59 DÖNEM NET KÂRI ZARARI 591 DÖNEM NET ZARARI ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

29 MONOGRAFİ (3) Beyaz eşya ticareti ile uğraşan KILIÇ Mobilya Ticaret Limited Şirketine ait 2018 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (VARLIKLAR) KILIÇ MOBİLYA TİC.LTD.ŞTİ YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU I. DÖNEN VARLIKLAR KASA III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ALINAN ÇEKLER SATICILAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDENECEK VERGİ VE ÖDEME EMİRLERİ (-) (37.000) FONLAR DÖNEM KARI VERGİ HİSSE SENETLERİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. DÖN. KÂRI. PEŞ. ÖD. VERGİ BANKALAR VE DİĞ. YAS. YÜK.(-) IV. UZUN VADELİ ALICILAR YABANCI KAYNAKLAR PASİF (KAYNAKLAR) (23.000) DİĞER TİCARİ ALACAKLAR BANKA KREDİLERİ TİCARİ MALLAR GİDER TAHAKKUKLARI II. DURAN VARLIKLAR V. ÖZKAYNAKLAR BİNALAR SERMAYE TAŞITLAR YASAL YEDEKLER DEMİRBAŞLAR DÖNEM NET KÂRI BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. (-) (42.000) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Her ay yapılması gereken KDV mahsupları tekrarı önlemek amacıyla sadece tarihinde yapılacaktır. 2. Geçici vergi hesaplamaları ve tahakkuku ihmal edilmiştir. Şirketteki 2018/3. Geçici vergi döneminden sonraki muhasebe olayları aşağıdaki gibidir. DÖNEM İÇİ İŞLEMLER: yılı net karı ilgili hesaba aktarılmıştır. 2. Peşin fiyatı ,-TL olan mobilya 4 ay vadeli %18 KDV hariç TL ye satın alınmıştır. Karşılığında KDV banka hesabından ödenmiş, TL itibari değerli vadesiz çek ciro edilmiş, kalan tutar için 4 ay vadeli çek keşide edilmiştir. -28-

30 3. İşletme almış olduğu malları taşıtmış, %18 KDV dahil TL tutarında fatura karşılığında nakliye firmasına açık hesap borçlu kalmıştır. 4. İşletme satın aldığı malların yarısını beğenmeyerek iade faturası düzenleyerek iade etmiştir. Karşılığında satın alma işlemi sırasında verilen 4 ay vadeli çek geri alınarak kalan borç için keşide tarihli yeni bir vadeli çek düzenlemiştir. 5. Bilançoda görülen KDV ve Gelir Vergisi kesintisinden (stopajdan) kaynaklanan vergi borçları banka hesabından ödenmiştir. 6. Peşin satış fiyatı %18 KDV hariç TL olan mobilya %18 KDV dahil TL ye müşteri C ye satılmış ve karşılığında kredi kartıyla tahsil edilmiştir. KILIÇ Mobilya Tic. Ltd. Şti. nın bankalarla yapmış olduğu anlaşmaya göre kredi kartı tahsilatlarından komisyon alınmamakta ve tutar 1 ay sonra banka hesabına yatırılmaktadır. 7. Bir ay sonra kredi kartıyla yapılan tahsilat işletmenin banka hesabına aktarılmıştır. 8. Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenmiş ve geçici vergiler mahsup edilerek 2018 yılı kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiş ve banka hesabından ödenmiştir. 9. İşletme sattığı malları tanıtmak için Köksal A.Ş. ye ait fuarfa 1 aylığına 50 metrekare büyüklüğünde bir yer kiralamıştır. %18 KDV dahil TL kira bedeli fatura karşılığı TL nakit olarak geri kalan tutar ise banka hesabından ödenmiştir. 10. Mobilya alımı sırasında verilen 4 ay vadeli çek ibraz süresi sonunda banka hesabından ödenmiştir. ENVANTER İŞLEMLERİ: 1. KDV mahsupları yapılmıştır. 2. Stok sayımı sonucunda depoda TL tutarında mal olduğu tespit edilmiştir. 3. Binanın faydalı ömrü 20 yıl, taşıtların faydalı ömrü 10 yıl, demirbaşların faydalı ömrü 5 yıldır. Taşıtlar pazarlama amaçlı, diğer duran varlıklar yönetim amaçlı kullanılmaktadır. 4. Alıcılardan olan TL lik senetsiz alacakların tamamı yazıyla birden fazla istenmesine rağmen tahsil edilememiştir. Senetsiz alacakların TL tutarında teminatı mevcuttur. GEREKLİ BİLGİLER: 1. Şirkette aralıklı (tecrübi) envanter yöntemi kullanılmaktadır. 2. Şirket normal amortisman yöntemini kullanmaktadır. 3. Şirket tek düzen hesap planında 7A seçeneğini tercih etmektedir. -29-

31 İSTENENLER: 1. İşletmenin bilançosunu dikkate alarak yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. 2. İşletmenin geçici ve kesin mizanının yapılmış olduğunu varsayarak, dönem sonu envanter, yevmiye ve defteri kebir kayıtların yapınız. 3. İşletmenin kapanış bilançosu ve gelir tablosunu düzenleyiniz. 1. Dönem İçi İşlemleri: A 100 KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR HİSSE SENETLERİ ALICILAR DİĞER TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR BİNALAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR DÖN. KAR. PEŞ. ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜK VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİRLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR SATICILAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR DÖN. KAR. VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK.KARŞ BANKA KREDİLERİ GİDER TAHAKKUKLARI SERMAYE YASAL YEDEKLER DÖNEM NET KÂRI DÖNEM NET KÂRI GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV BANKALAR ALINAN ÇEKLER BORÇ SENETLERİ Sayfa Toplamı -30-

32 Devir TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV DİĞER TİCARİ BORÇLAR BORÇ SENETLERİ TİCARİ MALLAR 391 HESAPLANAN KDV 321 BORÇ SENETLERİ ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DİĞER TİCARİ ALACAKLAR YURT İÇİ SATIŞLAR DİĞER GELİRLER HESAPLANAN KDV BANKALAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR DÖN. KAR. VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VERGİ VE DİĞER YÜK ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV KASA BANKALAR BORÇ SENETLERİ BANKALAR Toplam -31-

33 2. Envanter İşlemleri: HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ TİCARİ MALLAR PAZ.SAT.VE DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIK GİDERLERİ ALICILAR ŞÜP.TİC.ALACAK KARŞILIKLARI Kapanış Kayıtları: PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ PAZ. SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA GENEL YÖN. GİD. YANSITMA PAZ.SAT.DAĞ.GİD.YANSITMA GENEL YÖN.GİD.YANSITMA PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR DİĞER GELİRLER DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

34 4 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI S.T.M.M PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KARŞILIK GİDERLERİ DÖNEM NET ZARARI DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) SATICILAR DİĞER TİCARİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ GİDER TAHAKKUKLARI SERMAYE YASAL YEDEKLER GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI KASA BANKALAR HİSSE SENETLERİ ALICILAR DİĞER TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR DEVREDEN KDV BİNALAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR DÖNEM NET ZARARI

35 4. KILIÇ MOBİLYA TİC.LTD.ŞTİ. nin Büyük Defter Kayıtları: 100 KASA (A) (9) (K6) 101 ALINAN ÇEKLER (A) (2) 102 BANKALAR 110 HİSSE SENETLERİ (A) (7) (2) (5) (8) (9) (10) (K6) (A) (K6) 120 ALICILAR 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR (A) (E4) (K6) (A) (6) (7) (K6) 153 TİCARİ MALLAR 252 BİNALAR (A) (2) (3) (4) (E2) (K6) (A) (K6) 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR (A) (K6) (A) (K6) 371 D.K.P.Ö.V.V.D.YÜK. (A) (8) 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖD.EM. (K6) (A) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 320 SATICILAR (K6) (A) (E3) (K6) (A) 360 ÖD.VERGİ VE FONLAR (5) (8) (A) (8) 370 DÖN.KAR.VERGİ VE DİĞ. YAS.YÜK.KARŞ. (8) (A) (K6) 400 BANKA KREDİLERİ (A) 481 GİDER TAHAKKUKLARI (K6) (A) 500 SERMAYE 540 YASAL YEDEKLER (K6) (A) (K6) (A) -34-

36 590 DÖNEM NET KÂRI (1) (A) 570 GEÇMİŞ YIL KÂRLARI (K6) (1) 191 İNDİRİLECEK KDV 391 İNDİRİLECEK KDV (2) (3) (9) (E1) (E1) (4) (6) 190 DEVREDEN KDV 600 YURTİÇİ SATIŞLAR (E1) (K6) (K3) (6) 602 DİĞER GELİRLER (K3) (6) 760 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİDERLERİ (9). (E3) (K2) 621 SAT.TİC.MAL.MALİYETİ (E2) (K4) 770 GEN.YÖN.GİDERLERİ (E3) (K2) 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR (E4) (K6) 654 KARŞILIK GİDERLERİ (E4) (K4) 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (K6) (E4) 761 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.YANSITMA (K2) (K1) 771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA (K2) (K1) 631 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİDERLERİ (K1) (K4) 632 GEN.YÖN.GİDERLERİ 690 DÖNEM K/Z (K1) (K4) (K4) (K3) (K5) 591 DÖNEM NET ZARARI 321 BORÇ SENETLERİ (K5) (K6) (4) (10) (2) (4) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR (K6) (3) -35-

37 5. KILIÇ MOBİLYA TİC.LTD.ŞTİ. nin Gelir Tablosu: KILIÇ MOBİLYA TİC.LTD.ŞTİ. nin DÖNEMİ GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR YURTDIŞI SATIŞLAR B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI veya ZARARI F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) KARŞILIK GİDERLERİ H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) OLAĞAN KÂR VE ZARAR İ. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

38 6. KILIÇ MOBİLYA TİC.LTD.ŞTİ. nin Kapanış Bilançosu: AKTİF (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DERĞERLER 100 KASA 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. KILIÇ MOBİLYA TİC.LTD.ŞTİ. NİN TARİHLİ BİLANÇOSU III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 32 TİCARİ BORÇLAR 320 SATICILAR 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) MENKUL KIYMET IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 110 HİSSE SENETLERİ 12 TİCARİ ALACAKLAR MALİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ ALICILAR DİĞER TİCARİ 37 BORÇ VE GİDER ALACAKLAR KARŞILIKLARI 2.000, ŞÜPHELİ TİCARİ 371 DÖN.KARI VERGİ VE ALACAKLAR DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.(-) 2.000, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) V. ÖZKAYNAKLAR 15 STOKLAR TİCARİ MALLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE DEVREDEN KDV SERMAYE DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI KÂR YEDEKLERİ II. DURAN VARLIKLAR 549 ÖZEL FONLAR MADDİ DURAN 57 GEÇMİŞ YILLAR VARLIKLAR KÂRLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR BİNALAR KÂRLARI TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) AMAORTİSMAN (-) DÖNEM NET ZARARI DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

39 MONOGRAFİ (4) CEM A.Ş. nin 2018/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR BORÇ ALACAK 100 KASA BANKALAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (-) TİCARİ MALLAR GELECEK AYLARA AİT GİDERLER İNDİRİLECEK KDV BİNALAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) BANKA KREDİLERİ SATICILAR BORÇ SENETLERİ ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESAPLANAN KDV SERMAYE PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) FAİZ GELİRLERİ KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) DÖNEM KÂR ZARAR HESABI TOPLAM

40 Şirketteki 2018/3. Geçici vergi döneminden sonraki muhasebe olayları aşağıdaki gibidir. DÖNEM İÇİ İŞLEMLER: TL+%18 KDV tutarında mal satın alınmış, TL için 3 ay vadeli çek ciro edilmiş, KDV si için 2 ay vadeli çek keşide edilmiş ve geri kalanı da bankadan havale yapılarak ödenmiştir. 2. Devlete olan vergi borcu nakit olarak ödenmiştir. 3. Alıcı A ya TL+%18 KDV tutarında mal satılmış, malın bedeli bankadan havale ile ödenmiş, KDV si cari olarak borçlanılmıştır. Malın nakliyesi için 4.000TL+ %18 KDV nakliyeciye borçlanılmıştır TL Birikmiş amortismanı, TL kayıtlı değeri olan araç yenilenmek amacıyla TL+ %18 KDV bedelle satılmıştır. Bedeli nakit olarak, KDV si bankadan EFT yoluyla tahsil edilmiştir TL değerindeki alacak senedi ödenmemiş ve dava konusu yapılarak tamamı üzerinden karşılık ayrılmıştır. 6. Şirketin satmış olduğu TL+%18 KDV tutarındaki malların müşterinin istediği mallar olmadığı gerekçesiyle iade edilmiştir. İade tutarı ve KDV si bankadan havale yapılmıştır. 7. Gelecek aylara ait giderlerin TL si bu döneme aittir. 8. Banka, şirkete kredi faizi olarak TL tahakkuk ettirildiğini bir dekontla bildirmiştir. 9. Şirket çalışanlarına ait ücret bordrosu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir ve 2018 yılına ait tüm vergi, diğer yükümlülükler, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ile işçi ücretleri bankadan havale yolu ile ödenmiştir. Brüt Ücretler... : SGK İşveren Payı... : SGK İşsizlik İşveren Payı... : SGK İşçi Payı... : SGK İşsizlik İşçi Payı... : Gelir Vergisi Stopajı... : Damga Vergisi... : Sendika Aidatı... : İcra Kesintisi... : Yönetim bölümünde kullanılan araç için %18 KDV dâhil TL nakit masraf yapılarak yeni motor yapılmıştır. Yapılan bu tamirat sonucunda aracın ömrü 1 yıl uzamıştır. -39-

41 ENVANTER İŞLEMLERİ: 1. KDV mahsupları yapılmıştır. 2. Sayım sonucu ticari mal mevcudunun TL olduğu tespit edilmiştir. 3. Borç senetleri için TL alacak senetleri için TL reeskont hesaplanmıştır. 4. Bu dönem ayrılacak amortisman miktarının TL olduğu tespit edilmiştir. 5. Bankadan gelen dekontta banka hesabına TL faiz tahakkuk ettirildiği ve buna ait TL gelir vergisinin ise hesaptan tahsil edildiği bildirilmiştir. GEREKLİ BİLGİLER: 1. Şirkette aralıklı (tecrübi) envanter yöntemi kullanılmaktadır. 2. Şirket normal amortisman yöntemini kullanmaktadır. 3. Şirket tek düzen hesap planında 7A seçeneğini tercih etmektedir. İSTENENLER: 1. Şirketin 2018/3. Geçici vergi dönemi defteri kebir hesapları ve sonraki mali olaylara ilişkin gerekli yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. 2. Şirketin geçici ve kesin mizanının yapılmış olduğunu varsayarak, dönem sonu envanter işlemleri ve kapanışla ilgili yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. (Kurumlar vergisi oranı %20 olarak alınacaktır.) 3. Şirketin dönem sonu bilançosunu analize elverişli olarak düzenleyiniz. 4. Gelir tablosunu düzenleyiniz. -40-

42 1. Dönem İçi İşlemleri: TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV ALACAK SENETLERİ BORÇ SENETLERİ BANKALAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR KASA /a 102 BANKALAR ALICILAR YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV /b 760 PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV DİĞER TİCARİ BORÇLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR KASA BANKALAR TAŞITLAR HESAPLANAN KDV ÖZEL FONLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIK GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ ŞÜP. TİC. ALACAK KARŞ SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV BANKALAR GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GEL. AYL. AİT GİDERLER , FİNANSMAN GİDERLERİ BANKA KREDİLERİ Sayfa Toplamı -41-

43 Devir 9/a 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 360 ÖD. VERGİ VE FONLAR 361 ÖD. SOS. GÜV. KES. 369 ÖD. DİĞER YÜKÜMLÜLÜK. 335 PERSONELE BORÇLAR 9/b 360 ÖD. VERGİ VE FONLAR 361 ÖD. SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 369 ÖD. DİĞER YÜKÜMLÜLÜK 335 PERSONELE BORÇLAR 102 BANKALAR TAŞITLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA Sayfa Toplamı 2. Envanter İşlemleri: HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV S.T.M.M TİCARİ MALLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU REESKONT FAİZ GİDERLERİ REESKONT FAİZ GELİRLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR BANKALAR PEŞİN ÖD. VERGİ VE FONLAR FAİZ GELİRLERİ -42-

44 3. Kapanış Kayıtları: PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KISA VADELİ BORÇ. GİDERLERİ PAZ. SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA GENEL YÖN. GİD. YANSITMA KISA VAD.BORÇ.GİD.YANSITMA PAZ.SAT.DAĞ.GİD.YANSITMA GENEL YÖN.GİD.YANSITMA KISA VD.BORÇ.GİD.YANSITMA PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KISA VADELİ BORÇ.GİDERLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR FAİZ GELİRLERİ REESKONT FAİZ GELİRLERİ DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI SATIŞTAN İADELER S.T.M.M PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KARŞILIK GİDERLERİ REESKONT FAİZ GİDERLERİ KISA VADELİ BORÇ. GİDERLERİ DÖNEM NET ZARARI DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI DÖN.KARI.P.Ö.V.D.Y.YÜK PEŞİN ÖD. VERGİ VE FON

45 7 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) BANKA KREDİLERİ SATICILAR BORÇ SENETLERİ DİĞER TİCARİ BORÇLAR SERMAYE ÖZEL FONLAR KASA BANKALAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ MALLAR GELECEK AYLARA AİT GİDERLER DEVREDEN KDV BİNALAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) DÖN. KÂRI. P.Ö.V. D. Y. YÜK DÖNEM NET ZARARI

46 4. Büyük Defter Kayıtları: 100 KASA 102 BANKALAR (A) (4) (2) (10) (K7) (A) (3) (4) (E5) (1) (6) (9b) (K7) 120 ALICILAR 121 ALACAK SNT. (A) (3) (K7) (A) (1) (5) (K7) 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR (A) (5) (K7) 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIKLARI (K7) (A) (5) (A) (1) 153 TİCARİ MALLAR (E2) (K7) 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER (A) (7) (K7) 191 İNDİRİLECEK KDV 252 BİNALAR (A) (1) (3) (6) (10) (E1) (A) (K7) 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR (A) (10) (4) (K7) (A) (K7) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (4) (K7) (A) (E4) (K7) 300 BANKA KREDİLERİ (A) (8) 320 SATICILAR 321 BORÇ SENETLERİ (K7) (A) (9b) (A) (9a) -45-

47 360 ÖD.VERGİ VE FONLAR (2) (9b) (A) (9a) (9b) 361 ÖD.SOS.GÜV.KES (A) (9a) 391 İNDİRİLECEK KDV 500 SERMAYE (E1) (A) (3) (4) (K7) (A) 631 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİDERLERİ (A) (K1) (K4) 632 GEN.YÖN.GİDERLERİ (A) (K1) (K4) 642 FAİZ GELİRLERİ 660 KV. BORÇ. GİD. (K3) (A) (E5) (A) (K1) (K4) 690 DÖNEM K/Z 760 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİDERLERİ (K3) (K4) (A) (K3) (K5) (3) (K2) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR (K3) (3) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR (K7) (3) 549 ÖZEL FONLAR (K7) (4) 654 KARŞILIK GİDERLERİ (5) (K4) 610 SATIŞTAN İADELER (6) (K4) 770 GEN.YÖN.GİDERLERİ (7) (9a) (E4) (K2) 780 FİNANSMAN GİDERLERİ (8) (K2) 335 PERSONELE BORÇLAR (9b) (9a) 369 ÖD.DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER (9b) (9a) (E1) 190 DEVREDEN KDV (K7) -46-

48 621 SAT.TİC.MAL.MALİYETİ (E2) (K4) 322 BORÇ SENET. REESKONTU (E3) (K7) 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (E2) (K4) 122 ALACAK SENET. REESKONTU (K7) (E3) 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ (K3) (E3) 193 PEŞİN ÖD.VERGİ VE FONLAR (E5) (K6) 761 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.YANSITMA (K2) (K1) 771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA (K2) (K1) 781 FİN.GİD.YANSITMA (K2) (K1) 591 DÖNEM NET ZARARI (K5) (K7) (K6) 371 D.K.P.Ö.V.V.D.YÜK (K7) -47-

49 5. CEM A.Ş nin Gelir Tablosu: CEM A.Ş nin DÖNEMİ GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) SATIŞTAN İADELER (-) C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂRI veya ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI veya ZARARI F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR FAİZ GELİRLERİ REESKONT FAİZ GELİRLERİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) KARŞILIK GİDERLERİ REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) OLAĞAN KÂR VE ZARAR İ. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018.1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİFKUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSUPASİF DÖNEN VARLIKLAR KISA

Detaylı

2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar

2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar 2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 11 Mart 2018 Pazar KUZEY BEYAZ EŞYA TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ 31/12/2017 KAPANIŞ BİLANÇOSU Aktif Pasif

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı

Borçlu Hesap Tarih Alacaklı Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Kasa Hesabı Banka Hesabı 2018/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 11 Mart 2018- Pazar 09.00-12.00 Beyaz Eşya Ticareti ile uğraşan KUZEY Limited Şirketinin.2017 yılı kapanış bilançosu

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER

XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER XX. BÖLÜM: MONOGRAFİLER 20.01 Monografi-1 ABC Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif ABC İşletmesi nin 01.01.2018 Tarihli Bilançosu Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 178.000 A. Hazır

Detaylı

,- 0, ,- 0,-

,- 0, ,- 0,- 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak

120Alıcılar Hs , , ,- 0,- 127Diğer Ticari Alacaklar Hs. 01. Kredi Kartlarından ticari Alacak 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2018 yılı Ocak yılı ayında kurulan RÜZGAR OTEL Ticaret Limited Şirketi nin 31 Eylül 2018 tarihli geçici

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2018/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI AKTİF KUZEY Beyaz Eşya Ticareti Limited Şirketi 31.12.2017 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU

Detaylı

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00

2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 2017/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 10 ARALIK 2017 / 09:00-12:00 SORU ) Poyraz Kırtasiye Malzemeleri Ticareti Anonim Şirketinin 31.09.2016 tarihindeki geçici mizanı

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2017 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 Temmuz 2017- Pazar 09.00-12.00 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2016/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 28 Ağustos 2016-Pazar 09:00-12:00 Soru : SORULAR X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI

2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI 2019/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI SORU: X Ticaret İşletmesi nin muhasebe dönemine ilişkin işlemleri aşağıdaki gibidir; 1. İşletme, 230.000

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15.

MONOGRAFİ (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : TL. Banka hesaplarındaki para... : 15. (1) Güneş işletmesi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır: Nakit para... : 25.000 TL Banka hesaplarındaki para... : 15.000 TL Ticari Mallar... : 40.000 TL Demirbaşlar... : 10.000 TL Kısa vadeli

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2018/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 01.01.2017 tarihinde kurulan ve kuru gıda ticareti ile iştigal eden EGE Gıda Ticaret Kolektif Şirketi muhasebe kayıtlarını 7/A

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Seda Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir:

Detaylı

SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE

SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE SMMM YETERLİLİK FİNANSAL MUHASEBE MONOGRAFİ 01 201X/X. DÖNEM / SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE Mart / Temmuz / Aralık Pazar 09.00-12.00 ZTE Ticaret A.Ş. ye ait 31.12.2016

Detaylı

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 20152.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15.900,00 300 BANKA KREDİLERİ

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Satıcı B Satıcı A

Satıcı B Satıcı A 2018/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 12 Ağustos 2018- Pazar 09.00-12.00 01.01.2017 tarihinde kurulan ve kuru gıda ticareti ile iştigal eden EGE Gıda

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 20 Mart 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 20 Mart 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: 20161.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 20 Mart 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.000,00 300 BANKA

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2016/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2016-Pazar 09:00-12:00

2016/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2016-Pazar 09:00-12:00 20163.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2016-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Soru : (X) Anonim Şirketi nin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12. 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI (B) GURUBU SINAV SÜRESİ ALTMIŞ (60) DAKİKADIR. SORU KAĞITLARINI ALABİLİRSİNİZ. SORU 1: Mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izleyen (A) İşletmesinin

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 1 102 BANKALAR 01.10 25.000 120 ALICILAR 25.000

Detaylı

Gençlik Caddesi No : Anıttepe ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) (10 Hat) Fax: 0 (90) (312)

Gençlik Caddesi No : Anıttepe ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Kasım 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 0 TEMMUZ 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Elektron LTD. 006 yılında kurulmuş sipariş üzerine bilgisayar kontrollü enerji ölçüm cihazı üreten

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

SMMM Yeterlilik Sınavı BAKMADAN GİTME!

SMMM Yeterlilik Sınavı BAKMADAN GİTME! ! SMMM Yeterlilik Sınavı BAKMADAN GİTME! No 0 HAZIR DEĞERLER / Kasa Borç Alacak Kasadan.000.-TL ödenerek.000 $ (ABD doları) satın alınmıştır. Yabancı Para Alımı Hs. ($) Hs. (TL) 000 000 Kasada bulunan.00,00

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.386.819,85 A-Hazır Değerler 620.884,99 1-Kasa 2.555,51 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 366.443,57 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 05.10 150 İLK MADDE VE MLZ 2.000 -Elektrik malz. 1.200 -Temizlik malz. 800 191 İND. KDV 360 100 KASA 2.360 2 15.10 320 SATICILAR 80.000 100 KASA 80.000 3 31.10

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.319.785,46 A-Hazır Değerler 132.003,74 1-Kasa 5.243,52 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 39.551,72 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.689.894,30 A-Hazır Değerler 253.611,45 1-Kasa 4.407,81 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 138.027,99 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.949.167,57 A-Hazır Değerler 681.468,79 1-Kasa 3.896,86 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 422.876,32 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 254.695,61

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.181.785,97 A-Hazır Değerler 388.179,27 1-Kasa 2.510,71 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 76.209,15 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 309.459,41

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 16

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 16 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 20 Mart 2016 Pazar 09:00 Sınav Süresi: 3 Saat SORU: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015 31.03.2014 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 3.814.161,48 5.731.679,10-33,45% 600 -Yurtiçi Satışlar 3.814.161,48 5.731.557,77 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı