2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR"

Transkript

1 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Seda Ticaret Ltd. Şti.nin Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: I)DÖNEN VARLIKLAR A)Hazır Değerler Seda Ticaret Ltd Tarihli Bilançosu I)KV YAB.KAYNAKLAR A)Ticari Borçlar Kasa Satıcılar Banka Borç Senetleri Diğer Tic. Borçlar B) Ticari Alacaklar B) Ödenecek V.ve Yük. Alıcılar Şüpheli T.Alacaklar Şüp.Tic.Ala.Karşılığı () Ödenecek Vergi / Fonlar Ödenecek Sos.Güv. K. P. C) Gel.Ay.Ait Gel.ve Gider Tah Alacak Senetleri Gider Tahakkukları C) Stoklar KV YAB.KAY. TOPLAMI Ticari Mallar D) Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel. Gel.Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları II) ÖZKAYNAKLAR A)Ödenmiş Sermaye Sermaye B) Kâr Yedekleri DÖNEN VAR. TOPLAMI Özel Fonlar II) DURAN VARLIKLAR B)Geçmiş Yıl Kârları Demirbaşlar Geçmiş Yıl Kârı Binalar B.Amortismanlar (2.225) DURAN VAR. TOPLAMI ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

2 Şirketin 2008 Yılı işlemleri aşağıdaki gibidir: (Basitlik sağlanması için tarihlere yer verilmemiştir ve KDV Oranı %20 kabul edilecektir.) 1. Maliyet değeri 500 lira olan bir mal 5/10,n 30 şartıyla + KDV kredili olarak satılmıştır. Malın müşteriye ulaştırılması için + KDV nakliye bedeli taşıyıcı firmaya borçlanılmıştır. Ancak taşıma gideri müşteriye ait olduğundan bu bedel, müşterinin borcuna ilave edilmiştir. 2. Yukarıdaki maddede satışı yapılan malın maliyeti 100 TL; KDV hariç satış değeri 200 TL olan kısmı istenilen nitelikte olmadığı için iade edilmiştir. 3. 5/10,n 30 şartıyla + KDV bedelle malı alan ve bunun 200 liralık kısmını iade eden müşteri kalan borcunu, alımı izleyen 9. Gün nakden ödemiştir. 4. Bakım masrafları hayli ağırlaşan, defter değeri TL, birikmiş amortismanları 725 lira olan bir demirbaş, yenisi alınmak üzere liraya satılmıştır. Satış bedeli ve KDV nakden tahsil edilmiştir. 5. Firmaya KDV hariç, 1 TL.lık mal alınmış; malın taşınmasıyla ilgili KDV hariç lira nakliye giderine katlanılmış; mal bedeli ile ilgili olarak bankaya virman emri verilmiş, taşıyıcı firmaya lira nakden ödenmiştir. 6. Şirkette yıl içinde tahakkuk eden ücretler aşağıdaki gibidir: B.Ücret: 6. TL; SSK İşveren Primi: 1. TL; SSK İşçi Primi: 1.800TL; Gelir Vergisi: TL; Damga Vergisi: 500 TL. Yukarıdaki unsurlardan yalnızca net ücretler, çalışanlara dağıtılan çeklerle ödenmiş; kaynakta yapılan kesintiler ise ilgili kurumlara yatırılmamıştır. 7. Bankadan gelen dekonttan, mal alımıyla ilgili virman emrinin yerine getirildiği, ücret çeklerinin de ödendiği öğrenilmiştir. 8. Şirket iki yıl önce açmış olduğu bir tazminat davasını kazanmıştır. Liralık tazminat bedeli şirketin banka hesabına yatırılmıştır. 9. Şirketin Silivri de bulunan deposu sel baskınına uğramış ve depoda bulunan liralık mal tamamen satılamaz hurda haline gelmiştir. Mal sigortalı olduğundan sigorta şirketi zararın tamamını tazmin etmiştir. 10. Maliyet bedeli lira olan bir mal KDV bedelle satılmıştır. Müşteri üzerindeki liralık bir senedi ciro etmiş, kalanını da kendi hesabından şirketin banka hesabına EFT ile göndermiştir. Malın nakliyesi şirkete aittir. Bu nedenle taşıyıcı firmaya + KDV nakliye gideri kredi kartı ile ödenmiştir. 11. Şirketin içinde bulunduğu geçici nakit sıkıntısı nedeniyle, vadesi geldiği halde ödeyemeyeceği bir borç senedi bulunmaktadır. Bu nedenle alacaklı firmadan 90 günlük bir uzatma istemiştir liralık senet, gecikme faizini de içerecek biçimde yeniden düzenlenen 1 liralık bir başka senetle değiştirilmiştir. Senede yapıştırılan 50 liralık pul kasadan alınmıştır. 12. Şirket muhasebe hesaplarının tutulmasında kolaylık sağlamak üzere + KDV bedelle bir bilgisayar yazılım programı ısmarlamış ve bunun lirasını avans olarak ödemiştir.

3 Şirketin yılsonu işlemleri ise şöyledir: 1. Geçen yıl sonu tahsili şüpheli görülerek %100 karşılık ayrılan bir alacağın artık tahsil edilmesinin hiçbir biçimde mümkün olmadığına kanaat getirilmiş ve hesaplardan silinmiştir. 2. Dönemin amortisman giderleri 500 lira olup bunun lirası geçen sene yenilenen demirbaşla ilgilidir. 3. Geçen yıl poliçe bedeli peşin olarak ödenen ve bir bilanço hesabına alınan liralık sigortanın bu yıla ait olduğu görülmüştür. 4. Yapılan yıl sonu ticari mal sayımında emsal değeri lira olan bir fazla mal tespit edilmiş ve bunun nerden geldiği, niçin kayıtlara geçmeden depoda durduğu belirlenememiştir. 5. Geçen yıl borç olarak verilen bir para için tahakkuk eden ve bilançonun aktifine alınan 150 liralık faiz gelirinin bu yıl içersinde ana para ile birlikte tahsil edilmiş olduğu saptanmıştır. İSTENENLER: a) Dönem içi ve dönem sonu işlemlerin günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapınız. b) Genel geçici ve kesin mizanın çıkarıldığı varsayımı ile dönem sonu bilançosunu ve gelir tablosunu hazırlayınız.

4 CEVAPLAR AÇILIŞ KAYDI AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR Y.İçi Satışlar 391 Hesap.KDV STMM Diğ.Tic.Borç Satıştan İadeler 191 İnd.KDV STMM Satış İskontoları 191 İnd.KDV Birkm.Amort. 255 Demirbaşlar 391 Hesap.KDV 679 Diğ.O.DışıG/K Diğ.O.Dışı G/K 549 Özel Fonlar İnd.KDV 103 Ver.Ç ve Öd.Em Gen.Y.G. (ücret) Ödenec.V. ve F. 361 Ödenec.S.G.K 103 Ver.Ç ve Öd.Em. XXXX XXXX Ver.Ç ve Öd. Emir Önc.Dön.Gel.Karl. (679 Diğ.ODışı G/K) (136 Diğ.Çeş.Alac.) 153 Ticari Mallar Alac.Senetleri 600 Y.İçi Satışlar 391 Hesap.KDV STMM P.S.D.Gid. 191 İnd. KDV 309 Diğ.Mali Borç. (329 Diğ.Tic.Borç.) Borç Sen. 780 Fin.Gid. 770 GYG 321 Borç Sen Verilen Avanslar

5 ENVANTER KAYITLARI Şüp.Tic.Al.Karş. 128 Şüp.Tic.Alacak Gen.Yön.Gid. 549 Özel Fon 257 Brk.Amort Gen.Yön.Gid. (sig.) 180 Gel.Ay.Ait Gid Ticari Mal. 397 Say.ve Tesellüm Fazlaları Say.ve Tes. Fazl. 679 Diğ. Ol.G/K Gelir Thk.ları KAPANIŞ KAYITLARI: Hesap. KDV 190 Devre.KDV 191 İnd. KDV Paz.Sat.Dağ.Gid. 632 Gen.Yön.Gid. 660 KV Borç.Giderl. 761 Paz.Sat.Dağ.Gid.YH 771 Gen.Yön.Gid. YH. 781 Fin.Gid. YH Paz.Sat.Dağ.Gid.YH 771 Gen.Yön.Gid. YH. 781 Fin.Gid YH 760 Paz.Sat.Dağ.Gid. 770 Gen.Yön.Gid. 780 Fin.Giderl Y.İçi Satışlar 671 Önc.Dön.G/K 679 Diğ.O.DışıG/K 690 Dönem K/Z Dönem K/Z 631 Paz.Sat.Dağ.Gid. 632 Gen.Yön.Gid. 660 KV Borç.Gid. 610 Satış. İadeler 611 Satış İndirim. 621 SMM Dönem Net K/Z 690 Dönem K/Z Dönem Net Zararı 692 Dönem Net K/Z Bir.Amortism. 320 Satıcılar 321 Borç Senetl. Öden. Vergi ve F. 361 Ödenecek SSK 309 Diğ. Mali. Borç. 329 Diğ. Tic. Borç. 381 Gider Tahakkukları 500 Sermaye 549 Özel Fonlar 570 Geç.Yıl Kâr. 591 Dön.Net Zar. 121 Al.Senetleri 153 Tic. Mallar 190 Devr. KDV 255 Demirbaşlar 252 Binalar 259 Verilen Avns

6 Seda Ticaret Ltd Tarihli Bilançosu I)DÖNEN VARLIKLAR I)KV YAB.KAYNAKLAR A)Hazır Değerler Kasa A)Mali Borçlar Diğer Mali Borçlar B)Ticari Borçlar Bankalar Satıcılar B) Ticari Alacaklar Borç Senetleri Diğer Tic. Borçlar 3 1. Alıcılar 90. C) Ödenecek V.ve Yük. Alacak Senetleri C) Stoklar Ödenecek Vergi / Fonlar Ödenecek Sos.Güv. K. P Ticari Mallar D) Gel.Ay.Ait Gel.ve Gider Tah. D)Diğer KV Alacaklar Gider Tahakkukları Devreden KDV 108 KV YAB.KAY. TOPLAMI DÖNEN VAR. TOPLAMI II) ÖZKAYNAKLAR A)Ödenmiş Sermaye Sermaye II) DURAN VARLIKLAR B) Kâr Yedekleri Demirbaşlar Özel Fonlar Binalar C)Geçmiş Yıl Kârları B.Amortismanlar () Geçmiş Yıllar Karları Verilen Avanslar D)Dönem Net Karı(Zararı) DURAN VAR. TOPLAMI Dönem Net Zararı (2790) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Seda Ticaret Ltd.Şti Yılı Gelir Tablosu A- Brüt Satışlar 1 TL B- Satış İadeleri ve İndirimleri 240 Net Satışlar TL C-Satılan Ticari Malların Maliyeti Brüt Satış Karı 5. TL D- Faaliyet Giderleri 1. Ar-Ge Giderleri - 2. Paz.,Sat., Dağıtım Giderleri 3.Genel Yönetim Giderleri Faaliyet Karı (3.040) TL E-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar - F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar G-Finansman Giderleri () Olağan Kar Zarar (5.040) TL H-Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağan Dışı Gelirler Dönem Karı () TL

7

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 0 TEMMUZ 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Elektron LTD. 006 yılında kurulmuş sipariş üzerine bilgisayar kontrollü enerji ölçüm cihazı üreten

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kağıdınızın 11 sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. ALAETTİN İMAMOĞLU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 1.2.4.Mukayyet Değeri 1.2.5.İtibari

Detaylı

ÖRNEK.2 (Ticari İşletme)

ÖRNEK.2 (Ticari İşletme) ÖRNEK.2 (Ticari İşletme) Rapor Sayısı : YMM XXXXX Rapor Tarihi : XXXXX Rapor ekleri : Rapor Sonunda Listelenmiştir YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI Kimya San. Üretim İşletmesinde Ocak 2009 Dönemine Ait Maliyetle İlgili İşlemler şöyle Gerçekleşmiştir: İşletmenin geçen dönemden devreden 1.000.000 TL lık yarı mamülü,

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı