TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:"

Transkript

1 TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme Tarihi : Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve çerii Hakkında Tebli'e uygun olarak hazırlanmı, Bankacılık Düzene ve Denete Kurumu Bilgi Yönetim Dairesi'ne gönderilen Baımsız Denetimden Geçmemi 31 Aralık 2009 dönemine ait mali tablolar ekte bilgilerinize sunulmutur. TARH:08/02/2010 Özet Bilgi: ç Anadolu Bölge Temsilcilii'nin kapatılması ve personel sayısı irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara ili Yenimahalle ilçesi, Ostim Organize Sanayii Bölgesi, Uzay Çaı Caddesi No: 82 adresinde faaliyette bulunan ç Anadolu Bölge Temsilcilii'nin kapatılmasına ve konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzene ve Denete Kurumu'na müracaat edilmesine, oy birlii ile karar verilmitir. ç Anadolu Bölge Temsilcilii'nin kapatılması ve Genel Müdürlük Pazarlama organizasyonunda yapılan deiiklik neticesinde, 08/02/2010 itibarıyle 15 olan personel sayımız 13 olmutur. TARH:25/02/2010 Tekstil Finansal Kiralama A.. ile ilgili açıklama aaıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tekstil Finansal Kiralama A..'den gelen yazı ekte yer almaktadır. TARH:12/03/2010 Özet Bilgi: Kar Daıtım Politikasına likin Yönetim Kurulu Kararı irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, irketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası 30 Mart 2010 tarihinde yapılacak olan Olaan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmak üzere aaıdaki ekilde belirlenmesine karar verilmitir ve izleyen yıllara ilikin Kar Daıtım Politikası; irketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ııında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olaanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak daıtılması esasına dayalı temel bir kar daıtım politikası benimsenmitir.bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar daıtımıyla ilgili düzeneleri ve irketimizin likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar deerlendirilmesine, katılanların oybirlii ile karar verildi.

2 TARH:12/03/2010 Konu: Kar Payı Daıtımına likin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 Yılı Kar Daıtımına likin Yönetim Kurulu Kararı TARH:12/03/2010 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12/03/2010 Daıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : Hisse Senedi eklinde Daıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı : 0 Hisse Senedi eklinde Daıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Daıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı : 0 Borsa'da Gören 1 TL Deerli Beher Paya Daıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt : 0 Net : 0 Teklif Edilecek Daıtım Tarihi : - irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereince, 2009 yılı temettü tutarı için, herhangi bir asgari kar daıtım zorunluluu getirilmemesine, bu kapsamda kar daıtımının Kurulun Seri:IV, No:27 sayılı Teblii'nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözelerinde bulunan hükümler ve irketler tarafından kamuya açıklanmı olan kar daıtım politikaları çerçevesinde gerçekletirilebilecei belirtilmitir. irketimizin 2009 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve irketimiz Ana Sözesinin 20. Maddesi ile Kar Daıtım Politikasına uygun olarak ekteki ekilde daıtılması hususunun 30 Mart 2010 tarihinde yapılacak olan Olaan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına, Kar Daıtımı; Ana sözemizin 20. maddesine, irketimiz Kar Daıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, "Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama lkelerine göre hazırlanan tarihli mali tablolardaki ,88 TL dönem net karının; ,26 TL Geçmi Yıllar Zararının mahsubundan sonra, ,28 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve kalan ,34 TL tutarın da Olaanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını onaylarınıza sunarız." katılanların oybirlii ile karar verildi. Özet Bilgi: Baımsız Denetim Firmasının Seçimi Sermaye Piyasası lke Ve Kurallarına göre 2010 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Baımsız Denetim Kuruluu olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen AKS BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirlii ile karar verildi. TARH:15/03/2010 Konu: Finansal Tablo ve/veya Dipnot Deiiklii Özet Bilgi: Tarihli Nazım Hesaplar Tablosunda III.Alınan Teminatlar ve IV.Verilen Teminatlar deerleri sehven bir üst satıra kaymıtır. Deiikliin Yapıldıı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : Deiikliin Yapıldıı Finansal Tablo veya Dipnotlar : Nazım Hesapları Tablosu Deiikliin Nedeni : Tarihli Nazım Hesaplar Tablosunda III.Alınan Teminatlar ve IV.Verilen Teminatlar deerleri sehven bir üst satıra kaymıtır. Deiikliin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : YOK

3 TARH:23/03/ /17:55:51 tarihinde göndenderilen Tarihli Nazım Hesaplar Tablosunda III.Alınan Teminatlar ve IV.Verilen Teminatlar deerleri sehven bir üst satıra kaymıtır.nazım Hesaplar Tablosu düzeltilmi ekliyle gönderilecektir. GSDHO Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi Özet Bilgi: GSD ETM VAKFINDAN GSD HOLDNG A.. HSSES ALIMI 23 Mart 2010 tarihinde GSD Holding A.. payları ile ilgili olarak 0,93-TL fiyatından ,00 TL nominal deerli alı ii ortaklıımızca gerçekletirilmitir. Bu ile birlikte GSD Holding A.. sermayesindeki paylarımız 23 Mart 2010 tarihi itibariyle % 0,172 oranına ulamıtır. Mehmet Turgut Yılmaz'ın % 10,738, Delta Yatırım A.'nin % 4,5, GSD Dı Ticaret A.'nin % 1,122, GSD Yatırım Bankası A..'nin % 3,367 oranlarında sahip oldukları toplam % 19,727 oranındaki paylar da ortaklıımızla birlikte hareket etmektedir. Ortaklıımız ve birlikte hareket edenlerin GSD Holding A.. sermayesindeki toplam pay oranı, bu i sonucunda, % 19,90 olarak deimeden kalmıtır. in detaylarına ilikin bilgiler aaıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi 23/03/ 2010 i n Nitelii Alım e Konu Payları n Nomin al ,00 Fiyatı (TL/Ad et) den Önce Sahip den Önce Sahip irket Sermayesi çindeki Payı (%) Sonrası Sahip Sonrası Sahip irket Sermayesi çindeki Payı (%) , ,00 0,17,00 STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [] :25:50 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Tekstil Finansal Kiralama A..'den gelen yazı ekte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmu olması, içeriinin Borsa tarafından incelendii, teyit ya da tekellüf edildii anlamına gelmez. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :57:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜÇÜKYALI MALTEPE / STANBUL Telefon ve Faks No. : / 86 : / 86 Yapılan Açıklama Ertelenmi Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : KAR DAITIM POLTKASINA LKN YÖNETM KURULU KARARI AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, irketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası 30 Mart 2010 tarihinde yapılacak olan Olaan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmak üzere aaıdaki ekilde belirlenmesine karar verilmitir.

4 2010 ve izleyen yıllara ilikin Kar Daıtım Politikası; irketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ııında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olaanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak daıtılması esasına dayalı temel bir kar daıtım politikası benimsenmitir.bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar daıtımıyla ilgili düzeneleri ve irketimizin likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar deerlendirilmesine, katılanların oybirlii ile karar verildi. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. YÖNETM KURULU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :59:24 Kar Payı Daıtımına likin Yönetim Kurulu Kararı KÜÇÜKYALI MALTEPE / STANBUL Telefon ve Faks No. : / 86 : / 86 Yapılan Açıklama Güncele mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmi Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : - Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : 2009 YILI KAR DAITIMINA LKN YÖNETM KURULU KARARI Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12/03/2010 Daıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : Hisse Senedi eklinde Daıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı : 0 Hisse Senedi eklinde Daıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Daıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı : 0 Borsa'da Gören 1 TL Deerli Beher Paya Daıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt : 0 Net : 0 Teklif Edilecek Daıtım Tarihi : - EK AÇIKLAMALAR: irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereince, 2009 yılı temettü tutarı için, herhangi bir asgari kar daıtım zorunluluu getirilmemesine, bu kapsamda kar daıtımının Kurulun Seri:IV, No:27 sayılı Teblii'nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözelerinde bulunan hükümler ve irketler tarafından kamuya açıklanmı olan kar daıtım politikaları çerçevesinde gerçekletirilebilecei belirtilmitir. irketimizin 2009 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve irketimiz Ana Sözesinin 20. Maddesi ile Kar Daıtım Politikasına uygun olarak ekteki ekilde daıtılması hususunun 30 Mart 2010 tarihinde yapılacak olan Olaan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,

5 Kar Daıtımı; Ana sözemizin 20. maddesine, irketimiz Kar Daıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, "Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama lkelerine göre hazırlanan tarihli mali tablolardaki ,88 TL dönem net karının; ,26 TL Geçmi Yıllar Zararının mahsubundan sonra, ,28 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve kalan ,34 TL tutarın da Olaanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını onaylarınıza sunarız." katılanların oybirlii ile karar verildi. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. YÖNETM KURULU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :43:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜÇÜKYALI MALTEPE / STANBUL Telefon ve Faks No. : / 86 : / 86 Yapılan Açıklama Ertelenmi Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Baımsız Denetim Firmasının Seçimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası lke Ve Kurallarına göre 2010 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Baımsız Denetim Kuruluu olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen AKS BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirlii ile karar verildi. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. YÖNETM KURULU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :30:32 Finansal Tablo ve/veya Dipnot Deiiklii KÜÇÜKYALI MALTEPE / STANBUL Telefon ve Faks No. : / 86 : / 86 Yapılan Açıklama Güncele mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama Ertelenmi Bir Açıklama : Hayır mı? Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel : - Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Tarihli Nazım Hesaplar Tablosunda III.Alınan Teminatlar ve IV.Verilen Teminatlar deerleri sehven bir üst satıra kaymıtır. Deiikliin Yapıldıı Finansal Tablo veya : Dipnotların Hesap Dönemi Deiikliin Yapıldıı Finansal Tablo veya : Nazım Hesapları Tablosu Dipnotlar Deiikliin Nedeni : Tarihli Nazım Hesaplar Tablosunda III.Alınan Teminatlar ve IV.Verilen Teminatlar deerleri sehven bir üst satıra kaymıtır. Deiikliin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : YOK

6 EK AÇIKLAMALAR: /17:55:51 tarihinde göndenderilen Tarihli Nazım Hesaplar Tablosunda III.Alınan Teminatlar ve IV.Verilen Teminatlar deerleri sehven bir üst satıra kaymıtır.nazım Hesaplar Tablosu düzeltilmi ekliyle gönderilecektir. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :12:30 Hisse Alım Satım Bildirimi Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : GSD ETM VAKFINDAN GSD HOLDNG A.. HSSES ALIMI AÇIKLAMALAR 23 Mart 2010 tarihinde GSD Holding A.. payları ile ilgili olarak 0,93-TL fiyatından ,00 TL nominal deerli alı ii ortaklıımızca gerçekletirilmitir. Bu ile birlikte GSD Holding A.. sermayesindeki paylarımız 23 Mart 2010 tarihi itibariyle % 0,172 oranına ulamıtır. Mehmet Turgut Yılmaz'ın % 10,738, Delta Yatırım A.'nin % 4,5, GSD Dı Ticaret A.'nin % 1,122, GSD Yatırım Bankası A..'nin % 3,367 oranlarında sahip oldukları toplam % 19,727 oranındaki paylar da ortaklıımızla birlikte hareket etmektedir. Ortaklıımız ve birlikte hareket edenlerin GSD Holding A.. sermayesindeki toplam pay oranı, bu i sonucunda, % 19,90 olarak deimeden kalmıtır. in detaylarına ilikin bilgiler aaıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Nitelii e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce Sahip den Önce Sahip irket Sermayesi çindeki Payı (%) Sonrası Sahip 23/03/2010. Alım , ,172 Sonrası Sahip irket Sermayesi çindeki Payı (%) TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [GSDHO] :42:42 Hisse Alım Satım Bildirimi Telefon ve Faks No. : / : / Özet Bilgi : GSD ETM VAKFINDAN GSD HOLDNG A.. HSSES ALIMI

7 AÇIKLAMALAR saat 18.12'de KAP'a gönderilmi olup ilgili hisse seçilerek tekrar gönderilmektedir. 23 Mart 2010 tarihinde GSD Holding A.. payları ile ilgili olarak 0,93-TL fiyatından ,00 TL nominal deerli alı ii ortaklıımızca gerçekletirilmitir. Bu ile birlikte GSD Holding A.. sermayesindeki paylarımız 23 Mart 2010 tarihi itibariyle % 0,172 oranına ulamıtır. Mehmet Turgut Yılmaz'ın % 10,738, Delta Yatırım A.'nin % 4,5, GSD Dı Ticaret A.'nin % 1,122, GSD Yatırım Bankası A..'nin % 3,367 oranlarında sahip oldukları toplam % 19,727 oranındaki paylar da ortaklıımızla birlikte hareket etmektedir. Ortaklıımız ve birlikte hareket edenlerin GSD Holding A.. sermayesindeki toplam pay oranı, bu i sonucunda, % 19,90 olarak deimeden kalmıtır. in detaylarına ilikin bilgiler aaıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Nitelii e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce Sahip den Önce Sahip irket Sermayesi çindeki Payı (%) Sonrası Sahip Sonrası Sahip irket Sermayesi çindeki Payı (%) 23/03/2010. Alım , ,172 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :49:14 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklıın Adresi : AYDINEVLER MAH.NÖNÜ CAD.GÖKÇE SOK.GSD BNASI NO:14 KÜÇÜKYALI-MALTEPE / STANBUL Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncele mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmi Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : - Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : 30/03/2010 Tarihinde Yapılan A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Kararları Genel Kurul Toplantı Türü : Dier Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu Hesap Dönemi : - Genel Kurul Tarihi : 30/03/2010 ALINAN KARARLAR / GÖRÜÜLEN KONULAR: irketimizin A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları 30 Mart 2010 tarihinde saat 14:30 ve 15:00'de Aydınevler Mah.nönü Cad.Gökçe Sok.GDS Binası No:14 Küçükyalı-Maltepe/stanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görümek üzere toplanmı ve alınan kararlar aaıda sunulmutur.

8 A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI 1- Divan Bakanlıı'na Akgün Türer, oy toplama memurluuna Murat Atım ve Divan katipliine de Fikret Avcı oybirlii ile seçildiler. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirlii ile karar verildi. 3- irketin 30/03/2010 tarihli Olaan Genel Kurul Toplatısında (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetçilie, "Plaj Yolu Sok. No:13/5 Suadiye -Kadıköy / stanbul" adresinde mukim,toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduunu beyan eden T.C.Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın aday olarak gösterilmesine oybirlii ile karar verildi. 4- Dileklerde söz isteyen olmadıından toplantıya son verildii Bakan tarafından bildirildi. B) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI 1- Divan Bakanlıı'na Akgün Türer, oy toplama memurluuna Murat Atım ve Divan katipliine de Fikret Avcı oybirlii ile seçildiler. 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirlii ile karar verildi. 3- irketin 30/03/2010 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetçilie, "Bizimvadi Sitesi Vadi Sok. Demirciköy Yolu Sarıyer / stanbul" adresinde mukim,toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduunu beyan eden T.C.Kimlik Numaralı Sn. Sedat Temelta'ın aday olarak gösterilmesine oybirlii ile karar verildi. 4- Dileklerde söz isteyen olmadıından toplantıya son verildii Bakan tarafından bildirildi. irketimizin 30 Mart 2010 tarihinde yapılan A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte sunulmutur. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :50:02 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklıın Adresi : AYDINEVLER MAH.NÖNÜ CAD.GÖKÇE SOK.GSD BNASI NO:14 KÜÇÜKYALI-MALTEPE / STANBUL Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncele mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmi Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : - Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : 30/03/2010 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplatısında Alınan Kararlar Genel Kurul Toplantı Türü : Olaan Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : 30/03/2010 ALINAN KARARLAR / GÖRÜÜLEN KONULAR: irketimizin olaan genel kurul toplantısı 30 Mart 2010 tarihinde saat 15:30'da Aydınevler Mah.nönü Cad.Gökçe Sok.GDS Binası No:14 Küçükyalı-Maltepe/stanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görümek üzere toplanmı ve alınan kararlar aaıda sunulmutur. 1- Divan Bakanlıı'na Akgün Türer, oy toplama memurluuna Murat Atım ve Divan katipliine de Fikret Avcı oybirlii ile seçildiler. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirlii ile karar verildi. 3- irketin 2009 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve incelendi. Söz isteyenlerin olumlu görülerini bildirmelerinden sonra ayrı ayrı oya sunulan Bilanço, Kar-Zarar hesapları oy birlii ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılına ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn Eyup Murat Gezgin tarafından okundu,2009 yılına ait Denetçiler Raporu

9 irket Denetçilerinden Sn.Sedat Temelta tarafından okundu. Söz isteyen olmadıından ayrı ayrı oya sunulan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu oybirlii ile kabul edildi yılı içerisinde irketçe yapılan baıların görüülmesine geçildi; Genel Müdür Eyup Murat Gezgin GSD Eitim Vakfı'na toplam TL baı yapılmı olduunu ortakların bilgisine sundu. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı çalımalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Ergün Aral, Murat Atım, Turhan Alpan, Cezmi Öztürk ve Eyup Murat Gezgin'in ibraları ile Denetçiler Sn. Mehmet Sedat Özkanlı ve Sn. Sedat Temelta'ın ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları hisselerden doan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortakların oybirlii ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Ortakları temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar. 6- Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 02/51 sayılı kararı gereince, irketimizin 2009 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve irketimiz Kar Daıtım Politikasına uygun olarak, "Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama lkelerine göre hazırlanan tarihli mali tablolardaki ,88 TL dönem net karının; ,26 TL Geçmi Yıllar Zararının mahsubundan sonra, ,28 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve kalan ,34 TL tutarın da Olaanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması" eklindeki önergesi okundu,yönetim Kurulu önergesi aynen kabulüne oybirlii ile karar verildi. 7- Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili " 2010 ve izleyen yıllara ilikin Kar Daıtım Politikası ; irketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ııında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olaanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak daıtılması esasına dayalı temel bir kar daıtım politikası benimsenmitir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar daıtımıyla ilgili düzeneleri ve irketimizin likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar deerlendirilmesine " eklindeki önergesi okunarak irketin kar daıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu. 8- Verilen önerge dorultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin TL / ay / net olmasına oybirlii ile karar verildi. 9- Denetçilerin seçimine geçildi; Verilen önergeler dorultusunda (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından "Plaj Yolu Sok. No:13/5 Suadiye-Kadıköy / stanbul" adresinde mukim,toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduunu beyan eden T.C.Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Sedat Özkanlı ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından "Bizimvadi Sitesi Vadi Sok. Demirciköy Yolu Sarıyer / stanbul" adresinde mukim,toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduunu beyan eden T.C.Kimlik Numaralı Sn. Sedat Temelta'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine oy birlii ile karar verildi. 10- Verilen önerge dorultusunda, Denetçilerin herbirinin ücretinin TL / ay / net olmasına oybirlii ile karar verildi. 11- Verilen önerge dorultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Baımsız Denetçi Kuruluu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A..'nin onaylanmasına oybirlii ile karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmesine oybirlii ile karar verildi. 13- Dilek ve temennilerde; Sn.Eyup Murat Gezgin söz aldı ve SPK'nın Seri: VIII No: 54 Teblii gereince irket Yönetim Kurulu'nun tarihli kararıyla yürürlüe konan ve irket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan Bilgilendirme Politikası'nın tam metninin Faaliyet Raporu'nda yer aldıını söyleyerek, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri gereince konu hakkında özet bilgi sundu, baka söz isteyen olmadıından toplantıya son verildii bakan tarafından bildirildi. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :42:33 Özel Durum Açıklaması (Genel) Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Ertelenmi Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesi Hk.

10 AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, irketimiz Yönetim Kurulu üyeliinden istifa eden Turhan Alpan'ın yerine, ayrılan üyenin kalan süresini doldurmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere D grubu hissedarları temsilen T.C. Kimlik numarası olan ve Serap Cad.Serhat Apt.No:69 D:11 Adatepe-Maltepe stanbul adresinde ikamet eden Ekrem Can'ın atanmasına ve kendisine A grubu imza yetkisi verilmesine, katılanların oybirlii ile karar verilmitir. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :43:59 Özel Durum Açıklaması (Genel) Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Ertelenmi Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Hakkında AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite üyeliinden ayrılan Sn. Turhan Alpan'ın yerine, Sn.Ekrem Can'ın (T.C. Kimlik No: ) atanmasına, katılanların oybirlii ile karar verilmitir. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :49:47 Sermaye Artırımına likin Yönetim Kurulu Kararı Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncele mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmi Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : Yoktur Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Sermayenin çkaynaklardan Karılanmak Üzere TL'den TL'ye artırımı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 31/03/2010 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı : Artırım Öncesi Ödenmi/Çıkarılmı Sermaye :

11 Artırım Sonrası Ödenmi/Çıkarılmı Sermaye : ,00 Bedelli Artırım : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal deerli beher pay için) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına likin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Satıına likin Açıklama : Yok Satılamayan Taahhüdüne likin Açıklama : Yok Bedelsiz Artırım : ,00 Temettüden : 0 ç Kaynaklardan : ,00 Olaanüstü Yedek Akçeler : ,34 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları ,66 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 50,00 Devralma Yoluyla Bire Nedeniyle Artırılacak Tutar : 0 Ana Söze Deiikliine likin Bilgi (varsa) : - EK AÇIKLAMALAR: irketimizin 31 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, TL kayıtlı sermaye tavanına sahip irketimiz'in halihazırda tamamı ödenmi TL'den ibaret sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 38 Tebli'inin 4.maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aılarak, tamamı iç kaynaklardan TL (mevcut çıkarılmı sermayenin %50'si oranında) bedelsiz artırılarak TL'na çıkarılmasına ve artırılan söz konusu TL sermayenin, ,34 TL'lik kısmının 2009 yılı olaanüstü yedek akçelerinden, ,66 TL'lik kısmının sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karılanmasına, 2-Halihazır pay sahiplerinin artırılan sermaye karılıında bedelsiz pay olarak yeni pay alma haklarını, sermayenin artırılan kısmı için ait oldukları gruplarda ve sahip bulundukları payları oranında kullanmalarına, 3- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin baladıı tarih itibariyle hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetleri sahiplerinin, iç kaynaklardan artırılan sermaye ile ilgili yeni pay alma haklarını ait oldukları gruplarda ve sahip oldukları payları oranlarında kullanmaları için, hisse senetlerini kaydiletirdikten sonra, 7 nolu yeni pay alma kuponlarını ibraz etmek suretiyle, ilanda belirtilecek tarihe kadar ilanda belirtilecek bavuru yerlerine, bu tarihten sonra irket merkezine bavurmaları gerektiine, katılanların oybirlii ile karar verilmitir. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :20:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Ertelenmi Açıklama mı? : Hayır

12 Özet Bilgi : Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketlerine likin Açıklama AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: irketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleen olaandıı fiyat ve miktar hareketine ilikin olarak, irketimizce açıklanması gereken, henüz kamuya açıklanmamı özel bir durum bulunmamaktadır. TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :34:25 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Güncele mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmi Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : irket Sermayesinin TL Bedelsiz Artırımı Nedeniyle Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımı Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı : Artırım Öncesi Ödenmi/Çıkarılmı Sermaye : Artırım Sonrası Ödenmi/Çıkarılmı Sermaye : Bedelsiz Artırım : ç Kaynaklardan : Temettüden : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 50,0 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Balangıç Tarihi : 25/05/2010 Artırılan Sermayeyi Temsilen hraç Edilen Paylar lk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2010 EK AÇIKLAMALAR: irketimizin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmı sermayesinin ,34-TL kısmının olaanüstü yedeklerden, ,66-TL kısmının ise özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karılanmak suretiyle TL'dan TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal deerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/05/2010 tarih ve 14/405 sayı ile kurul kaydına alınmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından irketimize, kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan anonim ortaklıklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilikin 21/05/2010 tarih ve 31/405 numaralı belge düzenlenmitir. ç kaynaklardan sermaye artırımı dolayısıyla ortaklarımızın bedelsiz pay almalarına ilikin duyuru metni ekte pdf dosyasındadır.

13 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. / GSDDE [] :48:59 Özel Durum Açıklaması (Genel) Telefon ve Faks No. : / : / Yapılan Açıklama Ertelenmi Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Olaandıı Fiyat ve Miktar Haretlerine likin Açıklama AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: irketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleen olaandıı fiyat ve miktar hareketine ilikin olarak, irketimizce açıklanması gereken, henüz kamuya açıklanmamı özel bir durum bulunmamaktadır.

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı Telefon ve Faks No. : Tel 0 374 356 1880,fax 0374 356 1160 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ALCTL] 18.08.2015 14:33:21 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Morgan Stanley & Co. International plc tarafından

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon 212-3179433 Faks 212-2844988 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin 16.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ŞÜKRÜ IŞIK TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.08.2014 14:13:09 Ortaklığın

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:08/01/2010 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. TARİH:29/01/2010 Özet Bilgi: Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi hk. Şirketimizin 08.01.2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :26:51

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :26:51 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 10.12.2010 132651 İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No158 Kemalpaşa İZMİR 0232 8770855 / 87708 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 0232 8770855

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin paylarının satışı hakkında Finansal Duran

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ortaklığın Adresi : Sitesi Kent Etabı A Blok

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 31.3.216 18:56:16 216-38 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 617 : Ulus / ANKARA Telefon ve Faks Numarası : -312 584

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de, Cevat Dündar

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 14.10.2009 15:40:06 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : NO: 158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : TEL: 0232 877 08 55 FAX: 0232 877

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) / OSTIM [] 02.05.2012 163330 1 Sıtkı 2 Abdullah 02.05.2012 163204 02.05.2012 163320 100. Yıl Bulvarı, No 99/90, Ostim - Telefon ve Faks No. 312 385 34 09-312 385 24 19 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 22.11.2012 13:11:15 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 22.11.2012 13:11:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 22.11.2012 13:11:15 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan TARH :20/01/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin 20.01.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Reuters Haber Ajansı'nın 14.01.1998 tarihli bülteninde Burçelik yönetim kurulu bakanının demecine

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. ICG YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ana Sözleşmenin Şirket Unvanı konusuna taalluk eden 2. madde sinin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim Şirketi İÇİNDEKİLER Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim Özet Bilgi Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim Sermaye Piyasası Araçlarına

Detaylı