TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998"

Transkript

1 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulu, tarihinde almı bulunduu 156 numaralı yönetim kurulu kararı ile in mali yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönem yapılacak sermaye artıları nedeniyle mevcut sermaye tavanının yeterli bulunmaması sebebiyle ,-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının ,-TL. olması için ana sözlemenin 6. maddesinin tadiline, ana sözleme deiiklii için izin istemiyle SPK na bavurulmasına, SPK iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ndan izin alınmasına ve ana sözleme tadili ile ilgili gerekli bilcümle kanuni ilemlerin ikmaline karar vermi olup, bu konularda gerekli hazırlıklara balanmıtır. TARH :27/02/1998 Rant Finansal Kiralama A.. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarının Perembe günü sırasıyla saat 10:30, 11:00 ve 11:30 da, 1997 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısının ise aynı gün saat 12:00 de Dikilita Mh. Emirhan C. No:139 Beikta stanbul adresindeki GSD binasında yapılmasına karar verildii bildirilmitir. Rant Finansal Kiralama A..'nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 7 trilyon TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH :02/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısında, tarihinde yapılacak olan 1997 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulları nda ( tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıtır.), kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 7 trilyon TL ye yükseltilmesiyle ilgili olarak ana sözlemenin 6. maddesinin tadili konusunun da görüülecei ve onaylanacaı bildirilmitir. TARH :03/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. Yönetim Kurulu nca, 1997 yılı karından 900 milyar TL (%200) tutarında kar payının hisse senedi eklinde daıtılmasının Genel Kurul a teklifine karar verildii bildirilmitir. TARH :05/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yönetim kurulu toplantısında ana sözlemenin 7. maddesinin nama yazılı C grubu hisse senetlerinin nama ve hamiline yazılı hale dönütürülmesi için tadil edilmesine ve sözkonusu ana sözleme madde tadilinin 1997 olaan genel kurul toplantısı ile A, B ve D grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantılarının gündemine alınmasına karar verildii bildirilmitir. TARH :13/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 7 trilyon TL ye yükseltilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görüldüü Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir.

2 TARH :25/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin %200 oranındaki 1997 yılı kar payı ile ilgili olarak tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda, TL 1997 yılı karından, TL 1994 yılı olaanüstü yedeklerinden, TL 1995 yılı olaanüstü yedeklerinden olmak üzere toplam 900 milyar TL kar payının hisse senedi olarak tarihinden itibaren merkezi ile Tekstil Bankası A.. nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/st. ubelerinde daıtılmasının Genel Kurul a teklifine karar verildii bildirilmitir. TARH :26/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, ,-TL 1997 yılı karından, ,- TL 1994 yılı olaanüstü yedeklerinden, ,- TL 1995 yılı olaanüstü yedeklerinden olmak üzere toplam 900 milyar TL tutarında (%200 oranında) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasına, ana sözlemenin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 7 trilyon TL ye yükseltilmesi suretiyle, 7. maddesinin ise nama yazılı C grubu hisse senetlerinin nama ve hamiline yazılı hale dönütürülmesi amacıyla tadil edilmesine karar verildii, aynı gün yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarında da alınan sözkonusu kararların onaylandıı bildirilmitir. TARH:24/04/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmı sermayenin 900 milyar TL (%200) 1997 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 450 milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:29/04/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu, tarih ve 169 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; imizin Adana, Antalya ve Kozyataı irtibat bürolarının tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine karar vermitir. TARH:01/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 900 milyar TL 1997 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH:08/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin basında yeralan habere ilikin olarak Borsa Bakanlıı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yayınlanan haberde yeralan "imiz'in Türk Cumhuriyetlerinde IFC ile ortak bir leasing i kurma projesi" henüz ön hazırlık aamasındadır. Keza, IFC'nin kredi kullandırdıı birkaç leasing kuruluuyla birlikte -ki imiz de bunların arasındadır- Türkmenistan'a yaptıı gezi de bir ön aratırma ve çalıma gezisidir. Türk Cumhuriyetlerinde, IFC ile ortak leasing i kurulması konusunda imizin yetkili organlarınca alınmı herhangi bir karar bulunmamaktadır.

3 TARH:22/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz pay sahiplerinin, temettü karılıında yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha önce açıklanan tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri tamamlanamadıından tarihine ertelenmitir. TARH:28/05/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz pay sahiplerinin, temettü karılıında yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha önce açıklanan tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri tamamlanamadıından, Sermaye Piyasası Kurulu görüleri dorutusunda, daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmitir. TARH:29/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin milyon TL 1997 yılı kar payından, milyon TL iç kaynaklardan karılanmak suretiyle toplam 900 milyar TL bedelsiz arttırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alındıı Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH:04/06/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin ,-TL 1997 yılı kar payından, ,-TL 1994 yılı Olaanüstü Yedeklerinden, ,-TL 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden karılanmak suretiyle toplam 900 milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak 450 milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesiyle ilgili bedelsiz hisse senetlerinin 1997 yılı kar payı kuponu karılıında daıtılması ilemlerinin tarihleri arasında merkezi ile Tekstilbank A.. nin ili/stanbul, Ankara, zmir, Bursa ubelerinde gerçekletirilecei, bedelsiz hisse senetlerinin daıtımına tarihinden sonra sadece merkezinde devam edilecei bildirilmitir. TARH:08/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu, tarihinde aldıı 175 numaralı karar ile, tarihinde almı olduu 152 numaralı kararı iptal ile bu kere ,-TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Yatırım Bankası A..'ne ,-TL nominal deerde 1 adet nama yazılı hisse karılıı toplam ,-TL ile itirake, bu amaçla hazırlanan GSD Yatırım Bankası A.. ana sözlemesi metninin kabülüne, Ana Sözlemesi'nin imzası için Ferruh Tanay ve Fatma en Akduman'a yetki verilmesine, itirak tutarı olan toplam ,-TL'nin muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ve defaten e ödenmesine karar vermitir. TARH:08/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.., Borsa Bakanlıı tarafından SPK'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durumun olmadıını bildirmitir.

4 TARH:08/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund Vekili Gülsen Daldal ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Rant Finansal Kiralama A.. deki %12 lik payımın %3.11 ini 6-8 Temmuz tarihleri arasında MKB de sattıımdan ortaklık payımın %8.89 a dütüünü tarafınıza bildiririm. Satı detayları Ek te verilmektedir. TARH:28/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Warwick Investments Limited'ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sahibi bulunduumuz ,-TL nominal deerli Rant Finansal Kiralama A.. hisselerini bu bildirimden itibaren 1 yıl içinde MKB'nda satacaımızı bilgilerinize arz ederiz. TARH:17/09/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Rant Finansal Kiralama A.. ile Cat Financial Corporation arasında imzalanan USD tutarındaki, birinci yılı ödemesiz, üç yıl vadeli kredi sözlemesi uyarınca tarihinde, sözkonusu kredinin ilk dilimi olan USD Rant Finansal Kiralama A.. tarafından kullanılmıtır. TARH:30/09/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizde çalıan toplam eleman sayısı, stanbul ve Merkez dıı temsilciliklerinde yapılan organizasyon deiiklii sonucunda, son bilanço dönemine göre 18 kii eksilmi ve yeni organizasyon yapımız 43 kiiden olumutur. TARH:14/12/1998 Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili olarak Banzai International Management adına Nalan Küçer den gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Yönetmekte tam yetkili olduumuz Cosmos Trust Series Turkish Opportunity B nin ,-TL nominal deerli Rant Finansal Kiralama A.. hisselerini bu bildirimden itibaren bir yıl içinde MKB de satacaını bilgilerinize arz ederiz. TARH:22/12/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulunun tarih ve 97/152 no ile almı olduu karar uyarınca, GSD Yatırım Bankası A..'ne 1 adet nama yazılı hisse karılıı toplam ,-TL'sı ile itirak edilmi ve itirak tutarı olan ,-TL tarihinde nakden ve defaten ödenmitir. TARH:12/02/1999 Cosmos Trust Series Turkish Opportunity Fund B vekili Gülen Daldal tarihli yazıya istinaden bildirilen Milyon TL Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin satıının tamamlandıını bildirmitir.

5 TARH:18/02/1999 Rant Finansal Kiralama A.. nin A, B ve D grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının ve 1998 yılı Olaan Genel Kurulunun Perembe günü Beikta lçesi, Dikilita Mahallesi, Emirhan Caddesi No:139 GSD Binası, stanbul adresindeki merkezinde sırasıyla saat 15:00, 15:15, 15:30 ve 15:45 de yapılacaı bildirilmitir. TARH:08/03/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar aaıya çıkarılmıtır. "1) 1998 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2. Temettü Toplamı olan TL'ye, 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, 1996 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, hisse senedi ihraç priminden TL ilave edilerek toplam TL beheri TL itibari deerde ödenmi TL. Sermayeyi temsil eden 1., 2. ve 3. tertip hisse senetleri üzerindeki 1998 yılı kar payı kuponu ibrazı karılıında, net TL temettü daıtılmasının ve ortaklara daıtılacak temettünün hisse senedi olarak verilmesinin, 2) %100 oranında temettünün hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasının, 3) Hisse Senetlerinin, Tekstil Bankası A..'nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/stanbul ubeleri ile merkezinde daıtılmasının Genel Kurul'a teklifine karar verilmitir." TARH:25/03/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1998 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2. Temettü Toplamı olan TL'ye, 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, 1996 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, hisse senedi ihraç priminden TL ilave edilerek toplam TL kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Turgut Yılmaz, Ömer Besim Küfrevi, Akgün Türer, Önol Akalın, Yasef Coyas, Ergün Aral'ın seçilmelerine karar verildii, aynı gün Olaan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce yapılan A, B, D Grupları mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri adaylarının belirlendii bildirilmitir. TARH:08/04/1999 Rant Finansal Kiralama A tarihli yazısında; yönetim kurulunun tarihli toplantısında yönetim kurulu bakanlıına Ömer Besim Küfrevi'nin, bakan vekilliine M.Turgut Yılmaz'ın seçilmesine oy birlii ile karar verildiini bildirmitir. TARH:20/04/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmı sermayenin milyar TL (%100) kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL'den milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:21/04/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi:spk 106/1321 sayı ve tarihli kararı Konu: 2000 yılı sorunu. imizin kullanmakta olduu bilgisayar sistsemleri ve yazılımları yeni kuak ürünler olup, 2000 yılı problemine karı güvenli oldukları, yazılım firmaları ve imiz bilgisayar uzmanlarınca tarafımıza bildirilmitir.

6 TARH:28/04/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin 2000 yılı sorununa ilikin yazı ekte TARH:12/05/1999 Rant Finansal Kiralama A.. 'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınmı olan sermaye artırım kararı deitirilerek bu defa, çıkarılmı sermayenin TL 1998 yılı kar payından, TL 1996 yılı Olaanüstü Yedeklerinden, TL 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden, TL hisse senedi ihraç priminden karılanmak suretiyle toplam milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak milyar TL'den milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:25/05/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeni ile, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha önce öngörülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri tamamlanamadıından, Sermaye Piyasası Kurulu görüleri dorultusunda, daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmitir. TARH:18/06/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin TL 1998 yılı kar payından, TL iç kaynaklardan karılanmak suretiyle toplam milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak milyar TL'den milyar TL'ye yükseltilmesine ilikin bedelsiz hisse senetlerinin 1998 yılı kar payı kuponu ve 2 nolu yeni pay alma kuponu karılıında tarihleri arasında merkezi ile Tekstilbank A.. nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/st. ubelerinde, tarihinden sonra ise merkezinde daıtılacaı bildirilmitir. TARH:23/06/1999 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1999 yılı mali tablolarımızın baımsız denetimi ile görevlendirilmi bulunan Denver Yeminli Mali Müavirlik A.., mevcut kadrolarında meydana gelen deiiklikler nedeniyle bu görevini yerine getiremeyeceini açıkladıından, anılan dönem mali tablolarımızın baımsız denetiminin Önce Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. ne yaptırılmasına oybirlii ile karar verilmitir. TARH: 23/06/1999 TAKASBANK A.. Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde balayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım ileminde, bedelsiz artırım karılıı olan hisse senetleri, tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmitir. TARH:19/08/1999 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. lgi: MKB Kotasyon Müdürlüü tarih ve 858 nolu genel mektup. imizin faaliyet alanı Finansal Kiralama olup, deprem felaketinden dolayı, itiraklerimiz, yatırımlarımız, menkul ve gayrimenkullerimizi etkileyecek herhangi bir hasar olumamıtır. Ticari faaliyetlerimiz ise, içinde bulunduumuz koullar çerçevesinde dier finans kurumları ile paralel artlarda kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

7 TARH:15/11/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin Borsa Bakanlıı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. lgi: MKB Kotasyon Müdürlüü tarih ve 892 nolu genel mektubu. Yukarıda tarih ve nosu belirtilen mektupta istenen açıklama aaıdadır. 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı, itiraklerimiz, yatırımlarımız, menkul ve gayrimenkullerimizi etkileyecek herhangi bir hasar olumamıtır. Ticari faaliyetlerimiz ise kesintisiz olarak sürdürülmektedir. TARH:03/02/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulu, tarihinde aldıı 223 nolu karar ile, 500 Milyar TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Menkul Deerler A..'ne 1 Milyon TL nominal deerde 1 adet nama yazılı hisse karılıı toplam 1 Milyon TL ile itirake, bu amaçla hazırlanan GSD Menkul Deerler A.. ana sözlemesi metninin kabulüne, ana sözlemesinin imzası için Fatma en Akduman ve Akgün Türer'e yetki verilmesine, itirak tutarı olan toplam 1 Milyon TL'nın muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek; nakden ve defaten e ödenmesine, GSD Menkul Deerler A..'nin kuruluu ile ilgili ilemlerin ikmali amacı ile Av. Murat Atım'a ana sözleme metninde resmi makam ve merciiler tarafından istenen deiiklikleri yapabilme yetkilerini içeren bir vekaletname tanzim ettirilmesine katılanların oybirlii ile karar verilmitir. TARH:17/02/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin Ankara temsilciliinin yeni telefon ve faks numaraları aaıda belirtilmitir. Tel : (0312) (0312) (0312) Faks : (0312) TARH: 02/03/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı'nın Pazartesi günü saat 14:30'da Kasap Sokak, No:17/B, Esentepe, stanbul adresinde, Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda A ve B Grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek denetçi adaylarının belirlenmesi konusunun görüülecei A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının da aynı gün ve adreste sırasıyla saat 14:00 ve 14:15'de yapılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH: 10/03/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1999 yılı karından milyar TL (%65) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH: 27/03/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında Genel Kurula sunulacak Denetim Kurulu adaylarının belirlendii, aynı gün yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1999 yılı karından milyar TL (%65) tutarında kar payının tarihinden itibaren daıtılmasına karar verildii bildirilmitir.

8 TARH: 28/03/2000 GSDHO TEKST GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A..'nin % oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı GSD Yatırım Bankası A..'nin 1999 Yılı Olaan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL birinci temettü ayrıldıktan sonra bu tutarın ortaklara daıtılmayarak sermaye arttırımı sırasında kullanılmasına, kalan karın finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla bünyesinde bırakılmasına, % 80 oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A..'nin 1999 yılı Olaan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından stopaj sonrası toplam nakit temettü daıtılmasına, % oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı Rant Finansal Kiralama A..'nin 1999 yılı Olaan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL tutarında hisse senedi eklinde temettü daıtılmasına, % 30 oranında hissesine sahip olduu itiraki Tekstil Bankası A..'nin 2000 yılına ait Olaanüstü Genel Kurulu'nda 28 Ocak 2000 tarihinde yapılan 1999 yılı Olaan Genel Kurul toplantısında alınan karar gerei karın sermayeye ilavesi ile sermayenin TL'ndan TL'na çıkarılmasına karar verilmitir. TARH: 28/03/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda daıtılmasına karar verilen %65 oranındaki kar payının ekli sehven belirtilmemi olup, sözkonusu kar payı hisse senedi eklinde daıtılacaktır. TARH: 28/03/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin 1999 faaliyet dönemine ait olaan genel kurul toplantısında; yönetim kurulunca seçilen baımsız denetçi kuruluu olan Önce Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A..'nin onaylanmasına oy birlii ile karar verildi. TARH: 20/04/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmı sermayenin 945 milyar TL (%35) bedelli, milyar TL (%65) 1999 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH: 02/05/2000 GSDHO GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin 1 Mayıs 2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, balı ortaklıımız Rant Finansal Kiralama A..'nin halihazırda tamamı ödenmi ,-TL'ndan ibaret sermayesi ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde ,-TL'na çıkarılırken, artırılan ,-TL sermayenin 1999 yılı kar payından karılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holidng A..'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karılık gelen nominal ,-TL tutarındaki kısmı için yeni pay alma hakkının 1999 yılı kar payı kuponunu ibraz etmek suretiyle kullanılması ve nakden karılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holding A..'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karılık gelen nominal ,- TL tutarındaki kısmı için rüçhan hakkının yeni pay alma kuponunu ibraz ederek kullanılması kararlatırılmıtır.

9 TARH: 03/05/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu bakanlıına M. Turgut Yılmaz'ın, Bakan vekilliine Ömer Besim Küfrevi'nin seçilmesine, katılanların oybirliiyle karar verildi. TARH:29/05/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz sermayesinin milyar TL ndan milyar TL na çıkarılması nedeniyle pay sahiplerinin bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihinin olacaı daha önce belirtilmi idi. Ancak, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri halen devam etmekte olduundan, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihi ertelenmi olup, ayrıca Bakanlıınıza bildirilecektir. TARH:30/05/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz itiraklerinden Tekstil Factoring Hizmetleri A..'den alınan bilgi aaıdadır. lgili tarih ve 94 sayılı yönetim kurulu toplantısında TL olan ödenmi sermayesini kayıtlı sermaye tavanı olan Milyar TL'na halka arz suretiyle artırmaya karar vermitir. Bu artı sonucunda imiz Rant Finansal Kiralama A..'nin Tekstil Factoring Hizmetleri A..'ndeki ortaklık oranı %1.98'den % 'e inecektir. TARH: 21/06/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin %35 bedelli, %65 bedelsiz artırılarak milyar TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 3 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 231 TL dır. TARH:21/06/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 945 milyar TL (%35) bedelli, milyar TL (%65) 1999 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine rüçhan haklarının TL nominal deerli bir hisse için TL den pay bedelleri Tekstil Bankası A.. Balmumcu ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 3 nolu yeni pay alma kuponu karılıında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 1999 yılı kar payı kuponu karılıında daıtılması ilemlerinin, tarihleri arasında Tekstil Bankası A.. nin Ankara, zmir ve ili/stanbul ubeleri ile Merkezi nde gerçekletirilecei, bedelsiz hisse senetlerinin daıtımına tarihinden sonra sadece merkezinde devam edilecei bildirilmitir. 3 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. TARH:23/06/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A.. (.R) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem gören kuponların ederi, sırada oluan fiyat limitlerinin dıında kalması nedeniyle söz konusu sıraya ait fiyat marjı, MKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmelii nin 15. maddesi gereince %25 ten %50 ye çıkarılmıtır.

10 TARH: 26/06/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A.. (.R) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem gören kuponların ederi, sırada oluan fiyat limitlerinin dıında kalması nedeniyle söz konusu sıraya ait fiyat marjı, MKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmelii nin 15. maddesi gereince serbest bırakılmıtır. TARH: 26/06/2000 TAKASBANK A.. Rant Finansal Kiralama A.. nin 22/06/2000 Tarihinde balayan % 35 oranında bedelli % 65 bedelsiz sermaye artırım ileminde, bedelsiz artırım karılıı olan hisse senetleri 26/06/2000 tarihinde ilgili üyelerin hesabına alacak kaydedilmitir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 04/07/2000 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. TARH:04/07/2000 GSDHO GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz in % oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesi, ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, ,-TL ndan ,-TL na çıkarılırken, nakden karılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak, imizin hissesine düen ,-TL rüçhan hakkı kullanılmıtır. TARH: 13/07/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: BRNCL PYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU in Unvanı Rant Finansal Kiralama A.. Kod in Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye (X) Esas Sermaye ( ) in Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL in Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı Tekstil Menkul Deerler A.. Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 6 Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı Nominal deerinin altında olmamak üzere MKB nda oluacak fiyattır. Bavuru ekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine bavuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim ekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi MKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) ten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A..'ne pazar açılı tarihininden bir gün önce depo edilmesi durumunda in ilem sırası açılır. TARH:10/08/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun tarih ve 248 no ile aldıı, imizin adres deiikliine ilikin karar aaıdadır tarihinden itibaren imizin yeni adres ve telefonları aaıdadır. Rant Finansal Kiralama A.. Levent Cad. No: 4-6, Levent, stanbul Tel: (0212) (PBX) Faks: (0212) /

11 TARH:21/12/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda kayıtlı sermaye tavanının 7 trilyon TL den 25 trilyon TL ye yükseltilmesine ve bu amaçla ana sözlemenin Kayıtlı Sermaye balıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verildii bildirilmitir. Ana sözlemenin sözkonusu maddesinin eski ve yeni ekli ekte TARH:11/01/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin 1999 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde yararlandıı Yatırım ndirimi ile ilgili ödediimiz Gelir Vergisi Stopajı ve Fon Payı toplamı olan ,-TL, Boaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Bakanlıı tarafından imize ödeme yapılmıtır. TARH:17/01/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Haziran ve Eylül 2000 dönemlerine ait mali tablolarımızın aktifinde maddi duran varlıkların 10. satırında yer alan Verilen Sipari Avansları üzerinden amortisman ayrılmamıtır tarihine kadar tamamlanarak aktife alınacaı tahmin edilenlerin üzerinden amortisman ayrılması durumunda Haziran 2000 dönemine ait amortisman giderleri milyon TL, Eylül 2000 dönemine ait amortisman giderleri de milyon TL daha fazla olacak, Haziran 2000 dönemi net karı milyon TL yerine milyon TL, Eylül 2000 dönemi net karı milyon TL yerine milyon TL olacaktır. Düzeltilmi mali tablolar ekte TARH:26/02/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, olaan gündem maddelerinin yanısıra kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla ana sözlemenin 6. maddesinin tadili konusunun da görüülecei 2000 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı ile sözkonusu ana sözleme maddesinin onaylanacaı A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarının Salı günü sırasıyla saat 14:45, 14:00, 14:15, 14:30 da Kasap Sokak, No: 17/B, Esentepe, stanbul adresinde yapılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH:02/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2000 yılı karından TL (%43,74) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:27/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından milyon TL (%43,70) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasına, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla ana sözlemenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verildii, aynı gün yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında da sözkonusu ana sözleme tadilinin onaylandıı bildirilmitir. Ana sözlemenin söz konusu maddesinin eski ve yeni ekli ekte

12 TARH:30/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmı sermayenin milyon TL (%6,3) bedelli, tamamı 2000 yılı kar payından karılanmak üzere milyon TL (%43,7) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:30/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Tekstil Factoring Hizmetleri A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında, 2000 yılı karından ,-TL tutarında kar payı daıtılması kararlatırılmı olup, Rant Finansal Kiralama A.. nin bu kar daıtımından hissesine düen tutar ,-TL dır. TARH:30/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizde gerçekletirilen yeniden yapılanma çalımaları sonucunda 17 kiinin i akitleri tarihi itibariyle feshedilmi olup, toplam personel sayısı 35 den 18 kiiye inmitir. TARH:30/03/2001 Rant finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizde gerçekletirilen yeniden yapılanma çalımaları sonucunda air Eref Bulvarı No: 4, Osman ahin Merkezi 5/501 Çankaya, zmir adresinde bulunan zmir Bölge Temsilciliimizin faaliyetlerine tarihi itibariyle son verilmesine karar verilmitir. TARH:16/04/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun tarihinde aldıı 272 nolu Artırılan Sermaye ile ilgili Hisse Senetlerinin Nevi, Grup ve Tertipleri ile iligli kararı ekte verilmektedir. TARH:27/04/2001 GSDHO GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında in balı ortaklıı Rant Finansal Kiralama A.. nin bedelli sermaye artıına sahip olduumuz hisse oranında itirak edilmesine ve ayrıca artırılması kararlatırılan sermayeye tekabül eden payların, varsa rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra tam ve nakden ödemek suretiyle taahhüt edilmeyen kısmını halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden üç gün içinde, nominal deerin altında olmamak üzere, Borsadaki halka arz süresinin sonundaki üç ilem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleen günlük aırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının üzerinden satın alınması ile ilgili olarak Rant Finansal Kiralama A.. ne Sermaye Piyasası Kurulu nun talep etmi olduu taahhütnamenin verilmesine karar verilmitir.

13 TARH:29/05/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz sermayesinin TL ndan TL na çıkarılması nedeniyle pay sahiplerinin bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihinin olacaı daha önce belirtilmi idi. Ancak, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri halen devam etmekte olduundan, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihi ertelenmitir. Kayda alınma ilemleri tamamlandıında belirlenen yeni tarihler Bakanlıınıza bildirilecektir. TARH:31/05/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulunun tarih ve 276 nolu kararı aaıdaki gibidir. imiz Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdür Fatma en Akduman ın tarihinde istifası nedeniyle, vaki istifanın tarihi itibariyle kabulüne, boalan Yönetim Kurulu üyeliine selefinin kalan süresiyle sınırlı olarak ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Hakan Gülelçe nin atanmasına, genel müdürlük görevine ise vekaleten yine Hakan Gülelçe nin atanmasına katılanların oybirlii ile karar verildi. TARH:08/06/2001 Sermaye Piyasası Kurulu nun stanbul Menkul Kıymetler Borsası na muhatap, Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili tarih ve OFD/ sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. LG: Rant Finansal Kiralama A.. nin Kurulumuza muhatap tarihli sermaye artırım bavurusu. Rant Finansal Kiralama A.. (), ilgide kayıtlı bavurusu ile 25 trilyon TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmı sermayesinin, milyon TL lik kısmı 2000 yılı karından ortaklarına daıtılacak kar payından, milyon TL lik kısmı ise nakden karılanmak üzere 5,4 trilyon TL den 8,1 trilyon TL ye artırılması nedeniyle ihraç edecei, 2,7 trilyon TL nominal deerli 7 nci tertip A, B, C, ve D grubu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını talep etmitir. talebinin görüüldüü Kurulumuzun tarihli toplantısında; 1- in tarihli ara mali tablolarında, Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara likin lke ve Kurallar Hakkında Tebliimiz uyarınca henüz yasal olarak kesinlemeyen bu nedenle gelir tablosuna yansıtılmayıp bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekirken gelir tablosunda gösterilen 367 milyar TL tutarındaki yatırım indirimi stopajına ve olaanüstü gelirler arasında gösterilmesi gerekirken Ertelenmi Vergi Yükümlülükleri balıı altında ayrıca gösterilen 47 milyar TL tutarındaki konusuz kalan vergi karılıklarına ilikin düzeltmeleri yaparak izahname ve sirkülerler ile Borsa Bülten inde gerekli açıklamaları yapması hususunda uyarılması, 2- Yasal koullar olutuu takdirde, tarihli mali tablolarda Mevzuata aykırı olarak gelir tahakkuku yapılmasından zarar görenlerin olması halinde, zarar görenlerin yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluu için gerekli yollara bavurma haklarının bulunduu ifadesini içeren bir açıklamanın MKB Bülteninde ilan edilmesi,suretiyle talebinin olumlu karılanmasına karar verilmitir.bilgi edinilmesini ve ibu yazımızın Borsanız Günlük Bülteninde ilan edilmesi hususunda gereini rica ederim. Sinan ALP Kurul Bakan Yardımcısı TARH:08/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. in tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu Bakanlıı nın tarih, OFD/ sayılı yazısı gereince; Mart 2001 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosunun Ertelenmi Vergi Yükümlülüü satırında yer alan milyon TL sı, buradan çıkartılarak aynı tabloda, Olaanüstü Gelirler ve Karlar-Konusu Kalmayan Karılıklar satırına yazılarak düzeltilmitir. Yine aynı döneme ait ayrıntılı Gelir Tablosunun Olaanüstü Gelirler ve Karlar-Önceki Dönem Gelir ve Karları satırında yer alan; Boaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Bakanlıı ndan tarihinde tahsil edilen Yatırım ndirimi Stopajı olan milyon TL sı ilgili dava dosyamızın Danıtay Dördüncü Dairesi nde henüz karara balanmamı olması nedeniyle buradan çıkartılarak, Ayrıntılı Bilançonun Pasifinde, Dier Kısa Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Dier Borçlar satırına yazılarak düzeltilmitir. Bu ilemler sonucunda in Mart 2001 dönemi net karı; milyon TL sı iken, milyon TL sı zarar olacaktır.

14 TARH:11/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi : Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, OFD/ sayılı yazısı. lgi de kayıtlı yazı gerei tarih, referansımız ile Bakanlıı nıza gönderilen imiz baımsız denetimden geçmemi 31 Mart 2001 tarih itibariyle bir önceki dönem ile karılatırmalı ekilde düzenlenmi ayrıntılı ara mali tablolar ve dipnotlar düzeltilerek tarafınıza sunulmaktadır. Söz konusu mali tablolar ve dipnotları ekte TARH:14/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz çıkarılmı sermayesinin TL lik kısmı nakden, TL lik kısmı 2000 yılı kar payından karılanmak üzere TL ndan TL na yükseltilmesi dolayısıyla artırılan toplam TL lık sermayeyi temsil eden 7. tertip hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 27/755 sayılı kararı ile kayda alındıı Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli yazısı ile imize bildirilmitir. TARH:20/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin milyon TL (%6,3) bedelli, tamamı 2000 yılı kar payından karılanmak üzere milyon TL (%43,7) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının TL nominal deerli bir hisse için TL den pay bedelleri Tekstilbank Balmumcu ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 4 nolu yeni pay alma kuponu karılıında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 2000 yılı kar payı kuponu karılıında daıtılması ilemlerinin tarihleri arasında Tekstilbank A.. nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/st. ubeleri ile merkezinde gerçekletirilecei, bedelsiz hisse senetlerinin daıtımına tarihinden sonra sadece merkezinde devam edilecei bildirilmitir. 4 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. TARH: 06/06/2001 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin %6,3 bedelli, %43,7 bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesinde hisse senedinin fiyatı nominal deerin altında kaldıından, Bakanlıımızın tarih ve 132 sayılı Genelgesinin 2-A/I/e maddesi uyarınca hisse senetlerinin tarihi Birinci Seans baz fiyatı 589 TL olup, rüçhan haklarını temsil eden 4 nolu yeni pay alma kuponları için referans fiyat hesaplanamamaktadır. TARH:29/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Ortaklarımızın yeni pay almalarına ilikin sirkülerde yeni pay alma bedellerinin tarihleri arasında Tekstil Bankası A.. Balmumcu ubesi ndeki Rant Finansal Kiralama A.. ye ait MT 1 numaralı hesaba yatırılacaı duyurulmutu. Tekstil Bankası A.. Yönetim Kurulu nun tarihinde aldıı ve MKB günlük bülteninde yayınlanan kararı gereince; tarihinden geçerli olmak üzere: Balmumcu ubesi nin Beikta ubesi ile birlikte Tevikiye Cad. No:144 Tevikiye/ STANBUL adresine taınmasına ve faaliyetlerine Tevikiye ubesi adı altında devam etmesine karar verilmitir tarihinden itibaren yeni pay alma bedelleri imize ait Tevikiye ubesi ndeki aynı nolu hesaba yatırılacaktır.

15 TARH: 13/06/2001 BORSA BAKANLII DUYURUSU: BRNCL PYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU in Unvanı Rant Finansal Kiralama A.. Kod in Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye (X) Esas Sermaye ( ) in Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL in Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı Tekstil Menkul Deerler A.. Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 7 Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı Nominal deerinin altında olmamak üzere MKB nda oluacak fiyattır. Bavuru ekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine bavuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim ekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi MKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) ten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A..'ne pazar açılı tarihinden bir gün önce depo edilmesi durumunda in ilem sırası açılır. TARH:20/07/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Beikta lçesi, 1. Levent Mahallesi, Levent Caddesi, No: 4/ stanbul adresindeki merkezimiz tarihinde, Maltepe lçesi, Ankara Asfaltı, Küçükyalı Kavaı, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, No: stanbul adresine taınacaktır. Yeni telefon numaramız (PBX), Fax numaramız TARH:15/08/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz tarihli yönetim kurulu kararı ile, Önol Akalın'ın istifası ile boalan imiz yönetim kurulu üyeliine, ayrılan üyenin süresini doldurmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere B grubu hissedarları temsilen A.Erdem Yörükolu'nun atanması kararlatırılmıtır. Ayrıca, A.Erdem Yörükolu'nun istafası ile boalan denetim kurulu üyeliine de Sedat Temelta getirilmitir. TARH:21/08/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin daha önce Maltepe ilçesi, Ankara Asfaltı Küçükyalı Kavaı nönü Cad. Gökçe Sokak, No: stanbul olduu bildirilen yeni adresi, Küçükyalı Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak GSD Binası, No: Küçükyalı Maltepe stanbul olarak 20 Austos 2001 tarihinde stanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmitir.

16 TARH:24/08/2001 GSDHO Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.., taahhüdü gerei rüçhan hakkı kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra kalan ,-TL sı hisse senedini satın almıtır. Bu duruma göre ödenmi sermayemizin daılımı aaıdaki gibidir. Adı Pay Oranı (%) Pay Tutarı(1.000,-TL) GSD Holding A Turhan Alpan Nuri Akın Atila Türkmen Halka Açık Kısmı TARH:24/08/2001 GSDHO Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili olarak GSD Holding A.. den gelen tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Balı ortaklıımız Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin ,-TL ndan ,-TL na artırılması kapsamında imiz rüçhan hakkını kullanmı olup, buna ilaveten belirtilen e verilen itirak taahhütnamesi gerei halka arz sonunda satılamayan ,-TL tutarındaki paylar da imiz tarafından nominal deer üzerinden bedeli ödenerek 24 Austos 2001 tarihinde satın alınmıtır. Böylece imiz in Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesindeki payı %52.5 tan %54.5 a çıkarak ,-TL na ulamıtır. TARH:28/08/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmı sermayesinin milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesi amacıyla balatılan sermaye artırımı ilemlerinin tamamlandıı tespit edilmi ve sermaye artırımı ilemlerinin tamamen Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:1, No:26 Teblii ile izahnemede belirtilen usule uygun olarak sonuçlandıının Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde in çıkarılmı sermayesinin milyar TL olduunun Ticaret Sicili ne tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ne ilanı için gerekli ilemlerin yapılmasına karar verilmitir. TARH:05/10/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır TL lık kayıtlı sermaye tavanı içinde, TL olan çıkarılmı sermayemizin TL na yükseltilmesine ilikin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tarih ve 2291 numaralı sermaye artırımının tamamlanmasına ilikin belge alınmıtır. TARH:08/10/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin çıkarılmı sermayesinin milyar TL ndan milyar TL na artırılması ilemlerinin tamamlandıına ve imiz çıkarılmı sermayesinin milyar TL olduunun Ticaret Sicili ne tesciline ilikin tarih ve 282 sayılı imiz Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen tarih ve 2291 numaralı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına ilikin belge tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmitir.

17 TARH:11/01/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır., 8 Aralık 2000 tarihinde yürürlüe giren ve yatırım indirimleri üzerinden % 18 oranında tevkifat yapılmasını konu alan Gelir Vergisi Kanunu ndaki deiiklik uyarınca, 2000 yılında yararlandıı yatırım indirimlerini ihtirazi kayıtla vermi olduu Nisan 2001 muhtasar beyannamesi ile vergilendirmitir. Sözkonusu 2000 yılı yatırım indirimi stopaj tutarı milyon TL dır. Ancak, bu uygulamanın, vergi hukukunun kararın geriye doru yürümeme prensibine aykırı olduu gerekçesiyle, ihtirazi kaydı takiben Boaziçi Kurumlar Vergisi Dairesi aleyhine dava açmıtır. Dava stanbul 4. Vergi Mahkemesi nin 2001/920 Esas No ve 2001/1766 Karar Nolu kararıyla redderilmitir. TARH:30/01/2002 TEKST Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun 30 Ocak 2002 tarihli toplantısında Tekstil Finansal Kiralama A.. nin ,-TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A.. ye ait % oranındaki itirak payının, Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilanço deerleri esas alınmak üzere Tekstil Bankası A.. den satın alınması konusunda çalımalara balanmasına karar verilmitir. Gelimeler tarafınıza iletilecektir. TARH:30/01/2002 TEKST Tekstil Bankası A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2002 tarihli toplantısında, Banka itiraklerinden Tekstil Finansal Kiralama A.. nin ,-TL olan sermayesindeki % oranındaki itirak payını in 31 Ocak 2002 tarihli bilanço deerleri esas alınmak üzere Rant Finansal Kiralama A.. ne satılması konusunda çalımalara balanmasına karar verilmitir. Gelimeler tarafınıza iletilecektir. TARH:26/02/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin olaan gündem maddelerinin yanısıra, tarihli Yönetim Kurulu kararı gerei Tekstil Finansal Kiralama A.. nin Tekstil Bankası A.. de bulunan hisselerinin alınmasını takiben; - Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması suretiyle birleilmesi, - Birlemenin iki in tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde devralınmak suretiyle gerçekletirilmesi, - Yukarıda belirtilen ilemleri teminen anılan in yönetim kuruluyla görümeler yapması, birleme sözlemesi hazırlayıp imzalaması, birleme ile ilgili ilemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleme sözlemesini genel kurulun onayına sunması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konularının da görüülecei Olaan Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve D Grubu mtiyazlı pay Sahipleri Toplantılarının Cuma günü sırasıyla saat 14:45, 14:00, 14:15, 14:30 da Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14, Küçükyalı, Maltepe, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH:26/02/2002 TEKST Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulunun, 26 ubat 2002 tarihli toplantısında; imizin tarihli toplantısında Tekstil Finansal Kiralama A.. nin TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A.. ne ait %99,996 oranındaki itirak payının, Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilanço deerleri esas alınmak üzere Tekstil Bankası A.. den satın alınması

18 TARH:27/02/2002 konusunda çalımalara balanmasına likin karar alınmıtır. Bu defa yönetim kurulumuz hisselerin satın alınması ileminin tamamlanmasından sonra gerçekletirilmek üzere; Türk Ticaret kanunu nun 451. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun Maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması suretiyle birleilmesi, Birlemenin iki in tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde imiz tarafından devralınmak suretiyle gerçekletirilmesi, Yukarıda belirtilen ilemleri teminen anılan in yönetim kuruluyla görümeler yapılması, birleme sözlemesi hazırlanıp imzalanması, birleme ile ilgili ilemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleme sözlemesini genel kurulun onayına sunulması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi konularının imizin olaan genel kurul toplantısı gündemine alınmasına karar verilmitir. Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. yönetim kurulunun tarih ve 293 nolu kararı aaıdaki gibidir tarihinden itibaren genel müdürlük görevini vekaleten yürüten Hakan Gülelçe'nin genel müdürlük görevine asaleten atanmasına, katılanların oybirlii ile karar verilmitir. TARH:11/03/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 2001 yılı karından milyar TL tutarında (%23,45679 oranında) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasının Genel Kurula teklifine karar verildii bildirilmitir. Sözkonusu kar payı teklifi ile kar daıtım tablosunu içerir Yönetim Kurulu kararı ekte TARH:27/03/2002 TEKST Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulunun tarihli toplantısında Tekstil Finansal Kiralama A.. nin ,-TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A.. ne ait % 99,996 oranındaki adet ve ,-TL nominal bedeldeki hisselerin ,-TL bedelle satın alınmasına ve hisse devir bedelinin tarihine kadar ödenmesine karar verilmitir. Hisse devir ilemi, Hazine Müstearlıı ve Rekabet Kurulu Bakanlıı na yapılmı olan onay bavurularının olumlu sonuçlanması kouluna balı olarak yapılmıtır. TARH:27/03/2002 TEKST Tekstil Bankası A.. nin tarihinde gelen yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. lgi: tarih ve HM/44 sayılı yazımız. Bankamız yönetim kurulunun tarih, 620 sayılı ve kamuya daha önce açıklanan kararına ek olarak, yönetim kurulumuz tarihli toplantısında, Tekstil Finansal Kiralama A.. nin ,-TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A.. ne ait % 99,996 oranındaki adet hissenin vadeli ,-TL, pein ,-TL bedelle Rant Finansal Kiralama A.. ne itibariyle satılmasına ve pein satıldıı takdirde hisse devir bedellerinin tarihine kadar tahsil edilmesine, karar verilmitir. Ayrıca hisse devri, Hazine Müstearlıı na ve Rekabet Kurulu Bakanlıı na yapılmı olan onay bavurularının olumlu sonuçlanması kouluna balı olarak yapılmıtır.

19 TARH:28/03/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin % oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul toplantısında, 2001 yılı faaliyetini zarar ile kapatması nedeniyle yedek akçe ve karpayı ayrılmamıtır. TARH:29/03/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 2001 yılı karından milyar TL nın mevcut sermayeye ilave edilmesi ve sermaye artırımı nedeniyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesine, tarihli Yönetim Kurulu kararı gerei Tekstil Finansal Kiralama A.. nin Tekstil Bankası A.. de bulunan hisselerinin alınmasını takiben, Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması suretiyle birleilmesine, Birlemenin iki in tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde devralınmak suretiyle gerçekletirilmesine, Yukarıda belirtilen ilemleri teminen anılan in yönetim kuruluyla görümeler yapması, birleme sözlemesi hazırlayıp imzalaması, birleme ile ilgili ilemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleme sözlemesini genel kurulun onayına sunması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildii, Yönetim Kurulu üyeliklerine M. Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Ergün Aral, Yasef Coyas, A. Erdem Yörükolu, Murat Gezgin ve Hakan Gülelçe nin seçildii, bildirilmitir. TARH:29/03/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları nda, tarihli Yönetim Kurulu kararı gerei Tekstil Finansal Kiralama A.. nin Tekstil Bankası A.. de bulunan hisselerinin alınmasını takiben, Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması suretiyle birleilmesine, Birlemenin iki in tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde devralınmak suretiyle gerçekletirilmesine, Yukarıda belirtilen ilemleri teminen anılan in yönetim kuruluyla görümeler yapması, birleme sözlemesi hazırlayıp imzalaması, birleme ile ilgili ilemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleme sözlemesini genel kurulun onayına sunması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:29/03/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu kararı aaıya çıkarılmıtır. in bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, 1- Hazine Müstearlıı Tevik Uygulama Genel Müdürlüü ne yapmı olduumuz tevik bavurusu tarihinde kabul edilmi ve imiz lehine tarih ve no lu Yatırım Tevik Belgesi tahsis edilmitir. imiz lehine tahsis edilen bu Tevik Belgesi nden kaynaklanan Yatırım ndirimi stisnası nedeniyle, belgenin alındıı tarihte henüz beyanname verme süresi geçmediinden 2001 yılına ait vergi matrahımız üzerinden hesaplanan ödenecek vergi yükümlülüü meblaında TL tutarındaki azalma olmutur. Ödenecek vergi tutarındaki azalma sonucunda tarihinde Yönetim Kurulumuzun almı olduu 295 no lu Kar Daıtımı Hakkındaki kararın aaıdaki ekilde deitirilmesine,

20 TARH:29/03/2002 KAR DAITIM TABLOSU A. DÖNEM KARININ DAITIMI 1. Dönem Karı TL 2. Ödenecek Vergiler TL Kurumlar Vergisi 0 Gelir Vergisi Kesintisi TL Dier Vergi ve Benzerler TL 3. Birinci Tertip Yasal Yedek TL A. NET DAITILABLR DÖNEM KARI TL 4. Ortaklara Birinci Temettü TL 5. Yönetim Kurulu na Temettü 0 6. Ortaklara kinci Temettü TL 7. kinci Tertip Yasal Yedek 0 8. Olaanüstü Yedekler TL Net karın daıtımıyla ilgili önerimiz onaylandıı takdirde, 2001 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2. temettü toplamı olan milyar TL beheri TL itibari deerde ödenmi milyar TL sermayeyi temsil eden 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetleri üzerindeki 2001 yılı kar payı kuponu ibraz karılıında, net 234,5679 TL temettü daıtılmasına ve ortaklara daıtılacak temettünün hisse senedi olarak verilmesine, 1- %23,45679 oranında temettünün hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasına, 2- Hisse senetlerinin daıtım yerlerinin: Tekstil Bankası A.. Ankara, zmir, Bursa, stanbul ili ubeleri, Takasbank A.. ve Merkezi olmasına, katılanların oy birlii ile karar verilmitir. GSDHO GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A..'nin %54,45 oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı Rant Finansal Kiralama A..'nin 2001 yılı olaan genel kurulunda 2001 yılı net daıtılabilir karından TL'nın sermayeye ilave edilmesi ve sermaye artırımı nedeniyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesi, geriye kalan tutarın olaanüstü yedek olarak bünyesinde bırakılması kararlatırılmıtır. TARH:29/03/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun tarih, 302 nolu toplantısında, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, imizin 2002 yılı mali tablo ve raporlarının denetimini Baaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A.. ne yaptırılmasına, in Tekstil Finansal Kiralama A.. ile birlemesine esas olacak tarihli mali tabloların denetlenmesi ve raporlanması için de Önce Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. nin seçiminin onaylanmasına ve bu hususların Olaan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmitir. TARH:01/04/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında 2001 yılı karından milyar TL nın mevcut sermayeye ilave edilmesi yönünde aldıı karar, hisse senedi eklinde karpayı daıtımı anlamına gelmektedir. TARH:01/04/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin Hazine Müstearlıı Tevik Uygulama Genel Müdürlüü ne yapmı olduu tevik bavurusu tarihinde kabul edilmi ve imiz lehine tarih ve nolu Yatırım Tevik Belgesi tahsis edilmitir. imiz lehine tahsis edilen bu tevik belgesinden kaynaklanan Yatırım ndirimi stisnası nedeniyle, belgenin alındıı tarihte henüz beyanname verme süresi geçmediinden

RANT FNANSAL KRALAMA A..

RANT FNANSAL KRALAMA A.. TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.02.1995 tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri 20.02.1995 tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan

Toplantısı nda, dare Meclisi balıklı ana sözlemenin 7. maddesinin üç azadan TARH :20/01/1998 Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A..'nin 20.01.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Reuters Haber Ajansı'nın 14.01.1998 tarihli bülteninde Burçelik yönetim kurulu bakanının demecine

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' ( ) $ $ * ! # $ % &' $ ()*+, -. % / / &' 0! # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 YILI PETKM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2006 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARH : 16/01/2006 Petkim Petrokimya Holding A.. nin 16.01.2006 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. irketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Birol Aydemir'in

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 16.11.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı

Hisse Senedi Satıa Konu irket Ünvanı TARH: 30/12/2004 TAKASBANK A.. Borsada satıa konu edilebilmesi amacıyla 30/12/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri. Satıa Konu Sen. Sıra Senedi Satıa Konu Ünvanı BURVA 1

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14/09/2017 Karar No : 2017/24 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Gündem : Birleşme İşlemleri Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca; 1. Genel Kurulumuzun

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2003 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2003 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayili Tebligi nin 3. Maddesinde bahsedilen ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 11.03.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı