TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARH :16/02/1998 TARH :27/02/1998"

Transkript

1 TARH :16/02/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulu, tarihinde almı bulunduu 156 numaralı yönetim kurulu kararı ile in mali yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönem yapılacak sermaye artıları nedeniyle mevcut sermaye tavanının yeterli bulunmaması sebebiyle ,-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının ,-TL. olması için ana sözlemenin 6. maddesinin tadiline, ana sözleme deiiklii için izin istemiyle SPK na bavurulmasına, SPK iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ndan izin alınmasına ve ana sözleme tadili ile ilgili gerekli bilcümle kanuni ilemlerin ikmaline karar vermi olup, bu konularda gerekli hazırlıklara balanmıtır. TARH :27/02/1998 Rant Finansal Kiralama A.. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarının Perembe günü sırasıyla saat 10:30, 11:00 ve 11:30 da, 1997 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısının ise aynı gün saat 12:00 de Dikilita Mh. Emirhan C. No:139 Beikta stanbul adresindeki GSD binasında yapılmasına karar verildii bildirilmitir. Rant Finansal Kiralama A..'nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 7 trilyon TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH :02/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısında, tarihinde yapılacak olan 1997 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulları nda ( tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıtır.), kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 7 trilyon TL ye yükseltilmesiyle ilgili olarak ana sözlemenin 6. maddesinin tadili konusunun da görüülecei ve onaylanacaı bildirilmitir. TARH :03/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. Yönetim Kurulu nca, 1997 yılı karından 900 milyar TL (%200) tutarında kar payının hisse senedi eklinde daıtılmasının Genel Kurul a teklifine karar verildii bildirilmitir. TARH :05/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yönetim kurulu toplantısında ana sözlemenin 7. maddesinin nama yazılı C grubu hisse senetlerinin nama ve hamiline yazılı hale dönütürülmesi için tadil edilmesine ve sözkonusu ana sözleme madde tadilinin 1997 olaan genel kurul toplantısı ile A, B ve D grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantılarının gündemine alınmasına karar verildii bildirilmitir. TARH :13/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 7 trilyon TL ye yükseltilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görüldüü Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir.

2 TARH :25/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin %200 oranındaki 1997 yılı kar payı ile ilgili olarak tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda, TL 1997 yılı karından, TL 1994 yılı olaanüstü yedeklerinden, TL 1995 yılı olaanüstü yedeklerinden olmak üzere toplam 900 milyar TL kar payının hisse senedi olarak tarihinden itibaren merkezi ile Tekstil Bankası A.. nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/st. ubelerinde daıtılmasının Genel Kurul a teklifine karar verildii bildirilmitir. TARH :26/03/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, ,-TL 1997 yılı karından, ,- TL 1994 yılı olaanüstü yedeklerinden, ,- TL 1995 yılı olaanüstü yedeklerinden olmak üzere toplam 900 milyar TL tutarında (%200 oranında) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasına, ana sözlemenin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 7 trilyon TL ye yükseltilmesi suretiyle, 7. maddesinin ise nama yazılı C grubu hisse senetlerinin nama ve hamiline yazılı hale dönütürülmesi amacıyla tadil edilmesine karar verildii, aynı gün yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarında da alınan sözkonusu kararların onaylandıı bildirilmitir. TARH:24/04/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmı sermayenin 900 milyar TL (%200) 1997 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 450 milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:29/04/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu, tarih ve 169 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; imizin Adana, Antalya ve Kozyataı irtibat bürolarının tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine karar vermitir. TARH:01/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 900 milyar TL 1997 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bavuruda bulunulduu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH:08/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin basında yeralan habere ilikin olarak Borsa Bakanlıı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yayınlanan haberde yeralan "imiz'in Türk Cumhuriyetlerinde IFC ile ortak bir leasing i kurma projesi" henüz ön hazırlık aamasındadır. Keza, IFC'nin kredi kullandırdıı birkaç leasing kuruluuyla birlikte -ki imiz de bunların arasındadır- Türkmenistan'a yaptıı gezi de bir ön aratırma ve çalıma gezisidir. Türk Cumhuriyetlerinde, IFC ile ortak leasing i kurulması konusunda imizin yetkili organlarınca alınmı herhangi bir karar bulunmamaktadır.

3 TARH:22/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz pay sahiplerinin, temettü karılıında yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha önce açıklanan tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri tamamlanamadıından tarihine ertelenmitir. TARH:28/05/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz pay sahiplerinin, temettü karılıında yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha önce açıklanan tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri tamamlanamadıından, Sermaye Piyasası Kurulu görüleri dorutusunda, daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmitir. TARH:29/05/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin milyon TL 1997 yılı kar payından, milyon TL iç kaynaklardan karılanmak suretiyle toplam 900 milyar TL bedelsiz arttırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alındıı Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden örenilmitir. TARH:04/06/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin ,-TL 1997 yılı kar payından, ,-TL 1994 yılı Olaanüstü Yedeklerinden, ,-TL 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden karılanmak suretiyle toplam 900 milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak 450 milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesiyle ilgili bedelsiz hisse senetlerinin 1997 yılı kar payı kuponu karılıında daıtılması ilemlerinin tarihleri arasında merkezi ile Tekstilbank A.. nin ili/stanbul, Ankara, zmir, Bursa ubelerinde gerçekletirilecei, bedelsiz hisse senetlerinin daıtımına tarihinden sonra sadece merkezinde devam edilecei bildirilmitir. TARH:08/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu, tarihinde aldıı 175 numaralı karar ile, tarihinde almı olduu 152 numaralı kararı iptal ile bu kere ,-TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Yatırım Bankası A..'ne ,-TL nominal deerde 1 adet nama yazılı hisse karılıı toplam ,-TL ile itirake, bu amaçla hazırlanan GSD Yatırım Bankası A.. ana sözlemesi metninin kabülüne, Ana Sözlemesi'nin imzası için Ferruh Tanay ve Fatma en Akduman'a yetki verilmesine, itirak tutarı olan toplam ,-TL'nin muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ve defaten e ödenmesine karar vermitir. TARH:08/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.., Borsa Bakanlıı tarafından SPK'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Teblii'nin "Olaandıı Fiyat ve Miktar Hareketleri" balıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdii tarihli yazısında kamuya açıklanmamı özel bir durumun olmadıını bildirmitir.

4 TARH:08/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund Vekili Gülsen Daldal ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Rant Finansal Kiralama A.. deki %12 lik payımın %3.11 ini 6-8 Temmuz tarihleri arasında MKB de sattıımdan ortaklık payımın %8.89 a dütüünü tarafınıza bildiririm. Satı detayları Ek te verilmektedir. TARH:28/07/1998 Rant Finansal Kiralama A.. ortaklarından Warwick Investments Limited'ın tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sahibi bulunduumuz ,-TL nominal deerli Rant Finansal Kiralama A.. hisselerini bu bildirimden itibaren 1 yıl içinde MKB'nda satacaımızı bilgilerinize arz ederiz. TARH:17/09/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Rant Finansal Kiralama A.. ile Cat Financial Corporation arasında imzalanan USD tutarındaki, birinci yılı ödemesiz, üç yıl vadeli kredi sözlemesi uyarınca tarihinde, sözkonusu kredinin ilk dilimi olan USD Rant Finansal Kiralama A.. tarafından kullanılmıtır. TARH:30/09/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizde çalıan toplam eleman sayısı, stanbul ve Merkez dıı temsilciliklerinde yapılan organizasyon deiiklii sonucunda, son bilanço dönemine göre 18 kii eksilmi ve yeni organizasyon yapımız 43 kiiden olumutur. TARH:14/12/1998 Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili olarak Banzai International Management adına Nalan Küçer den gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Yönetmekte tam yetkili olduumuz Cosmos Trust Series Turkish Opportunity B nin ,-TL nominal deerli Rant Finansal Kiralama A.. hisselerini bu bildirimden itibaren bir yıl içinde MKB de satacaını bilgilerinize arz ederiz. TARH:22/12/1998 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulunun tarih ve 97/152 no ile almı olduu karar uyarınca, GSD Yatırım Bankası A..'ne 1 adet nama yazılı hisse karılıı toplam ,-TL'sı ile itirak edilmi ve itirak tutarı olan ,-TL tarihinde nakden ve defaten ödenmitir. TARH:12/02/1999 Cosmos Trust Series Turkish Opportunity Fund B vekili Gülen Daldal tarihli yazıya istinaden bildirilen Milyon TL Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetlerinin satıının tamamlandıını bildirmitir.

5 TARH:18/02/1999 Rant Finansal Kiralama A.. nin A, B ve D grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının ve 1998 yılı Olaan Genel Kurulunun Perembe günü Beikta lçesi, Dikilita Mahallesi, Emirhan Caddesi No:139 GSD Binası, stanbul adresindeki merkezinde sırasıyla saat 15:00, 15:15, 15:30 ve 15:45 de yapılacaı bildirilmitir. TARH:08/03/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar aaıya çıkarılmıtır. "1) 1998 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2. Temettü Toplamı olan TL'ye, 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, 1996 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, hisse senedi ihraç priminden TL ilave edilerek toplam TL beheri TL itibari deerde ödenmi TL. Sermayeyi temsil eden 1., 2. ve 3. tertip hisse senetleri üzerindeki 1998 yılı kar payı kuponu ibrazı karılıında, net TL temettü daıtılmasının ve ortaklara daıtılacak temettünün hisse senedi olarak verilmesinin, 2) %100 oranında temettünün hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasının, 3) Hisse Senetlerinin, Tekstil Bankası A..'nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/stanbul ubeleri ile merkezinde daıtılmasının Genel Kurul'a teklifine karar verilmitir." TARH:25/03/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1998 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2. Temettü Toplamı olan TL'ye, 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, 1996 yılı Olaanüstü Yedeklerinden TL, hisse senedi ihraç priminden TL ilave edilerek toplam TL kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Turgut Yılmaz, Ömer Besim Küfrevi, Akgün Türer, Önol Akalın, Yasef Coyas, Ergün Aral'ın seçilmelerine karar verildii, aynı gün Olaan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce yapılan A, B, D Grupları mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri adaylarının belirlendii bildirilmitir. TARH:08/04/1999 Rant Finansal Kiralama A tarihli yazısında; yönetim kurulunun tarihli toplantısında yönetim kurulu bakanlıına Ömer Besim Küfrevi'nin, bakan vekilliine M.Turgut Yılmaz'ın seçilmesine oy birlii ile karar verildiini bildirmitir. TARH:20/04/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmı sermayenin milyar TL (%100) kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL'den milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:21/04/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi:spk 106/1321 sayı ve tarihli kararı Konu: 2000 yılı sorunu. imizin kullanmakta olduu bilgisayar sistsemleri ve yazılımları yeni kuak ürünler olup, 2000 yılı problemine karı güvenli oldukları, yazılım firmaları ve imiz bilgisayar uzmanlarınca tarafımıza bildirilmitir.

6 TARH:28/04/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin 2000 yılı sorununa ilikin yazı ekte TARH:12/05/1999 Rant Finansal Kiralama A.. 'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınmı olan sermaye artırım kararı deitirilerek bu defa, çıkarılmı sermayenin TL 1998 yılı kar payından, TL 1996 yılı Olaanüstü Yedeklerinden, TL 1995 yılı Olaanüstü Yedeklerinden, TL hisse senedi ihraç priminden karılanmak suretiyle toplam milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak milyar TL'den milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:25/05/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeni ile, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha önce öngörülen tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri tamamlanamadıından, Sermaye Piyasası Kurulu görüleri dorultusunda, daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmitir. TARH:18/06/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin TL 1998 yılı kar payından, TL iç kaynaklardan karılanmak suretiyle toplam milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak milyar TL'den milyar TL'ye yükseltilmesine ilikin bedelsiz hisse senetlerinin 1998 yılı kar payı kuponu ve 2 nolu yeni pay alma kuponu karılıında tarihleri arasında merkezi ile Tekstilbank A.. nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/st. ubelerinde, tarihinden sonra ise merkezinde daıtılacaı bildirilmitir. TARH:23/06/1999 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1999 yılı mali tablolarımızın baımsız denetimi ile görevlendirilmi bulunan Denver Yeminli Mali Müavirlik A.., mevcut kadrolarında meydana gelen deiiklikler nedeniyle bu görevini yerine getiremeyeceini açıkladıından, anılan dönem mali tablolarımızın baımsız denetiminin Önce Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. ne yaptırılmasına oybirlii ile karar verilmitir. TARH: 23/06/1999 TAKASBANK A.. Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde balayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım ileminde, bedelsiz artırım karılıı olan hisse senetleri, tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmitir. TARH:19/08/1999 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. lgi: MKB Kotasyon Müdürlüü tarih ve 858 nolu genel mektup. imizin faaliyet alanı Finansal Kiralama olup, deprem felaketinden dolayı, itiraklerimiz, yatırımlarımız, menkul ve gayrimenkullerimizi etkileyecek herhangi bir hasar olumamıtır. Ticari faaliyetlerimiz ise, içinde bulunduumuz koullar çerçevesinde dier finans kurumları ile paralel artlarda kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

7 TARH:15/11/1999 Rant Finansal Kiralama A..'nin Borsa Bakanlıı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. lgi: MKB Kotasyon Müdürlüü tarih ve 892 nolu genel mektubu. Yukarıda tarih ve nosu belirtilen mektupta istenen açıklama aaıdadır. 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı, itiraklerimiz, yatırımlarımız, menkul ve gayrimenkullerimizi etkileyecek herhangi bir hasar olumamıtır. Ticari faaliyetlerimiz ise kesintisiz olarak sürdürülmektedir. TARH:03/02/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulu, tarihinde aldıı 223 nolu karar ile, 500 Milyar TL sermaye ile kurulması planlanan GSD Menkul Deerler A..'ne 1 Milyon TL nominal deerde 1 adet nama yazılı hisse karılıı toplam 1 Milyon TL ile itirake, bu amaçla hazırlanan GSD Menkul Deerler A.. ana sözlemesi metninin kabulüne, ana sözlemesinin imzası için Fatma en Akduman ve Akgün Türer'e yetki verilmesine, itirak tutarı olan toplam 1 Milyon TL'nın muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek; nakden ve defaten e ödenmesine, GSD Menkul Deerler A..'nin kuruluu ile ilgili ilemlerin ikmali amacı ile Av. Murat Atım'a ana sözleme metninde resmi makam ve merciiler tarafından istenen deiiklikleri yapabilme yetkilerini içeren bir vekaletname tanzim ettirilmesine katılanların oybirlii ile karar verilmitir. TARH:17/02/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin Ankara temsilciliinin yeni telefon ve faks numaraları aaıda belirtilmitir. Tel : (0312) (0312) (0312) Faks : (0312) TARH: 02/03/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı'nın Pazartesi günü saat 14:30'da Kasap Sokak, No:17/B, Esentepe, stanbul adresinde, Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda A ve B Grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek denetçi adaylarının belirlenmesi konusunun görüülecei A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının da aynı gün ve adreste sırasıyla saat 14:00 ve 14:15'de yapılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH: 10/03/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1999 yılı karından milyar TL (%65) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH: 27/03/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarında Genel Kurula sunulacak Denetim Kurulu adaylarının belirlendii, aynı gün yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda, 1999 yılı karından milyar TL (%65) tutarında kar payının tarihinden itibaren daıtılmasına karar verildii bildirilmitir.

8 TARH: 28/03/2000 GSDHO TEKST GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A..'nin % oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı GSD Yatırım Bankası A..'nin 1999 Yılı Olaan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL birinci temettü ayrıldıktan sonra bu tutarın ortaklara daıtılmayarak sermaye arttırımı sırasında kullanılmasına, kalan karın finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla bünyesinde bırakılmasına, % 80 oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A..'nin 1999 yılı Olaan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından stopaj sonrası toplam nakit temettü daıtılmasına, % oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı Rant Finansal Kiralama A..'nin 1999 yılı Olaan Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından TL tutarında hisse senedi eklinde temettü daıtılmasına, % 30 oranında hissesine sahip olduu itiraki Tekstil Bankası A..'nin 2000 yılına ait Olaanüstü Genel Kurulu'nda 28 Ocak 2000 tarihinde yapılan 1999 yılı Olaan Genel Kurul toplantısında alınan karar gerei karın sermayeye ilavesi ile sermayenin TL'ndan TL'na çıkarılmasına karar verilmitir. TARH: 28/03/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı nda daıtılmasına karar verilen %65 oranındaki kar payının ekli sehven belirtilmemi olup, sözkonusu kar payı hisse senedi eklinde daıtılacaktır. TARH: 28/03/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin 1999 faaliyet dönemine ait olaan genel kurul toplantısında; yönetim kurulunca seçilen baımsız denetçi kuruluu olan Önce Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A..'nin onaylanmasına oy birlii ile karar verildi. TARH: 20/04/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmı sermayenin 945 milyar TL (%35) bedelli, milyar TL (%65) 1999 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH: 02/05/2000 GSDHO GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin 1 Mayıs 2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, balı ortaklıımız Rant Finansal Kiralama A..'nin halihazırda tamamı ödenmi ,-TL'ndan ibaret sermayesi ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde ,-TL'na çıkarılırken, artırılan ,-TL sermayenin 1999 yılı kar payından karılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holidng A..'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karılık gelen nominal ,-TL tutarındaki kısmı için yeni pay alma hakkının 1999 yılı kar payı kuponunu ibraz etmek suretiyle kullanılması ve nakden karılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holding A..'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine karılık gelen nominal ,- TL tutarındaki kısmı için rüçhan hakkının yeni pay alma kuponunu ibraz ederek kullanılması kararlatırılmıtır.

9 TARH: 03/05/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu bakanlıına M. Turgut Yılmaz'ın, Bakan vekilliine Ömer Besim Küfrevi'nin seçilmesine, katılanların oybirliiyle karar verildi. TARH:29/05/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz sermayesinin milyar TL ndan milyar TL na çıkarılması nedeniyle pay sahiplerinin bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihinin olacaı daha önce belirtilmi idi. Ancak, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri halen devam etmekte olduundan, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihi ertelenmi olup, ayrıca Bakanlıınıza bildirilecektir. TARH:30/05/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz itiraklerinden Tekstil Factoring Hizmetleri A..'den alınan bilgi aaıdadır. lgili tarih ve 94 sayılı yönetim kurulu toplantısında TL olan ödenmi sermayesini kayıtlı sermaye tavanı olan Milyar TL'na halka arz suretiyle artırmaya karar vermitir. Bu artı sonucunda imiz Rant Finansal Kiralama A..'nin Tekstil Factoring Hizmetleri A..'ndeki ortaklık oranı %1.98'den % 'e inecektir. TARH: 21/06/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin %35 bedelli, %65 bedelsiz artırılarak milyar TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 3 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 231 TL dır. TARH:21/06/2000 Rant Finansal Kiralama A..'nin çıkarılmı sermayesinin 945 milyar TL (%35) bedelli, milyar TL (%65) 1999 yılı kar payından karılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine rüçhan haklarının TL nominal deerli bir hisse için TL den pay bedelleri Tekstil Bankası A.. Balmumcu ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 3 nolu yeni pay alma kuponu karılıında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 1999 yılı kar payı kuponu karılıında daıtılması ilemlerinin, tarihleri arasında Tekstil Bankası A.. nin Ankara, zmir ve ili/stanbul ubeleri ile Merkezi nde gerçekletirilecei, bedelsiz hisse senetlerinin daıtımına tarihinden sonra sadece merkezinde devam edilecei bildirilmitir. 3 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. TARH:23/06/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A.. (.R) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem gören kuponların ederi, sırada oluan fiyat limitlerinin dıında kalması nedeniyle söz konusu sıraya ait fiyat marjı, MKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmelii nin 15. maddesi gereince %25 ten %50 ye çıkarılmıtır.

10 TARH: 26/06/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A.. (.R) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem gören kuponların ederi, sırada oluan fiyat limitlerinin dıında kalması nedeniyle söz konusu sıraya ait fiyat marjı, MKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmelii nin 15. maddesi gereince serbest bırakılmıtır. TARH: 26/06/2000 TAKASBANK A.. Rant Finansal Kiralama A.. nin 22/06/2000 Tarihinde balayan % 35 oranında bedelli % 65 bedelsiz sermaye artırım ileminde, bedelsiz artırım karılıı olan hisse senetleri 26/06/2000 tarihinde ilgili üyelerin hesabına alacak kaydedilmitir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 04/07/2000 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. TARH:04/07/2000 GSDHO GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz in % oranında hissesine sahip olduu balı ortaklıı Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesi, ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, ,-TL ndan ,-TL na çıkarılırken, nakden karılanacak ,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak, imizin hissesine düen ,-TL rüçhan hakkı kullanılmıtır. TARH: 13/07/2000 BORSA BAKANLII DUYURUSU: BRNCL PYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU in Unvanı Rant Finansal Kiralama A.. Kod in Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye (X) Esas Sermaye ( ) in Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL in Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı Tekstil Menkul Deerler A.. Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 6 Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı Nominal deerinin altında olmamak üzere MKB nda oluacak fiyattır. Bavuru ekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine bavuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim ekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi MKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) ten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A..'ne pazar açılı tarihininden bir gün önce depo edilmesi durumunda in ilem sırası açılır. TARH:10/08/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun tarih ve 248 no ile aldıı, imizin adres deiikliine ilikin karar aaıdadır tarihinden itibaren imizin yeni adres ve telefonları aaıdadır. Rant Finansal Kiralama A.. Levent Cad. No: 4-6, Levent, stanbul Tel: (0212) (PBX) Faks: (0212) /

11 TARH:21/12/2000 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda kayıtlı sermaye tavanının 7 trilyon TL den 25 trilyon TL ye yükseltilmesine ve bu amaçla ana sözlemenin Kayıtlı Sermaye balıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verildii bildirilmitir. Ana sözlemenin sözkonusu maddesinin eski ve yeni ekli ekte TARH:11/01/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin 1999 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde yararlandıı Yatırım ndirimi ile ilgili ödediimiz Gelir Vergisi Stopajı ve Fon Payı toplamı olan ,-TL, Boaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Bakanlıı tarafından imize ödeme yapılmıtır. TARH:17/01/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Haziran ve Eylül 2000 dönemlerine ait mali tablolarımızın aktifinde maddi duran varlıkların 10. satırında yer alan Verilen Sipari Avansları üzerinden amortisman ayrılmamıtır tarihine kadar tamamlanarak aktife alınacaı tahmin edilenlerin üzerinden amortisman ayrılması durumunda Haziran 2000 dönemine ait amortisman giderleri milyon TL, Eylül 2000 dönemine ait amortisman giderleri de milyon TL daha fazla olacak, Haziran 2000 dönemi net karı milyon TL yerine milyon TL, Eylül 2000 dönemi net karı milyon TL yerine milyon TL olacaktır. Düzeltilmi mali tablolar ekte TARH:26/02/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, olaan gündem maddelerinin yanısıra kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla ana sözlemenin 6. maddesinin tadili konusunun da görüülecei 2000 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı ile sözkonusu ana sözleme maddesinin onaylanacaı A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarının Salı günü sırasıyla saat 14:45, 14:00, 14:15, 14:30 da Kasap Sokak, No: 17/B, Esentepe, stanbul adresinde yapılmasına karar verildii bildirilmitir. TARH:02/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2000 yılı karından TL (%43,74) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasının Genel Kurul a teklif edilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:27/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından milyon TL (%43,70) kar payının hisse senedi eklinde tarihinden itibaren daıtılmasına, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla ana sözlemenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verildii, aynı gün yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında da sözkonusu ana sözleme tadilinin onaylandıı bildirilmitir. Ana sözlemenin söz konusu maddesinin eski ve yeni ekli ekte

12 TARH:30/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmı sermayenin milyon TL (%6,3) bedelli, tamamı 2000 yılı kar payından karılanmak üzere milyon TL (%43,7) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildii bildirilmitir. TARH:30/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Tekstil Factoring Hizmetleri A.. nin tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında, 2000 yılı karından ,-TL tutarında kar payı daıtılması kararlatırılmı olup, Rant Finansal Kiralama A.. nin bu kar daıtımından hissesine düen tutar ,-TL dır. TARH:30/03/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizde gerçekletirilen yeniden yapılanma çalımaları sonucunda 17 kiinin i akitleri tarihi itibariyle feshedilmi olup, toplam personel sayısı 35 den 18 kiiye inmitir. TARH:30/03/2001 Rant finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizde gerçekletirilen yeniden yapılanma çalımaları sonucunda air Eref Bulvarı No: 4, Osman ahin Merkezi 5/501 Çankaya, zmir adresinde bulunan zmir Bölge Temsilciliimizin faaliyetlerine tarihi itibariyle son verilmesine karar verilmitir. TARH:16/04/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun tarihinde aldıı 272 nolu Artırılan Sermaye ile ilgili Hisse Senetlerinin Nevi, Grup ve Tertipleri ile iligli kararı ekte verilmektedir. TARH:27/04/2001 GSDHO GSD Holding A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında in balı ortaklıı Rant Finansal Kiralama A.. nin bedelli sermaye artıına sahip olduumuz hisse oranında itirak edilmesine ve ayrıca artırılması kararlatırılan sermayeye tekabül eden payların, varsa rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra tam ve nakden ödemek suretiyle taahhüt edilmeyen kısmını halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden üç gün içinde, nominal deerin altında olmamak üzere, Borsadaki halka arz süresinin sonundaki üç ilem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleen günlük aırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının üzerinden satın alınması ile ilgili olarak Rant Finansal Kiralama A.. ne Sermaye Piyasası Kurulu nun talep etmi olduu taahhütnamenin verilmesine karar verilmitir.

13 TARH:29/05/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz sermayesinin TL ndan TL na çıkarılması nedeniyle pay sahiplerinin bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihinin olacaı daha önce belirtilmi idi. Ancak, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma ilemleri halen devam etmekte olduundan, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihi ertelenmitir. Kayda alınma ilemleri tamamlandıında belirlenen yeni tarihler Bakanlıınıza bildirilecektir. TARH:31/05/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulunun tarih ve 276 nolu kararı aaıdaki gibidir. imiz Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdür Fatma en Akduman ın tarihinde istifası nedeniyle, vaki istifanın tarihi itibariyle kabulüne, boalan Yönetim Kurulu üyeliine selefinin kalan süresiyle sınırlı olarak ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Hakan Gülelçe nin atanmasına, genel müdürlük görevine ise vekaleten yine Hakan Gülelçe nin atanmasına katılanların oybirlii ile karar verildi. TARH:08/06/2001 Sermaye Piyasası Kurulu nun stanbul Menkul Kıymetler Borsası na muhatap, Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili tarih ve OFD/ sayılı yazısı aaıya çıkarılmıtır. LG: Rant Finansal Kiralama A.. nin Kurulumuza muhatap tarihli sermaye artırım bavurusu. Rant Finansal Kiralama A.. (), ilgide kayıtlı bavurusu ile 25 trilyon TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmı sermayesinin, milyon TL lik kısmı 2000 yılı karından ortaklarına daıtılacak kar payından, milyon TL lik kısmı ise nakden karılanmak üzere 5,4 trilyon TL den 8,1 trilyon TL ye artırılması nedeniyle ihraç edecei, 2,7 trilyon TL nominal deerli 7 nci tertip A, B, C, ve D grubu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını talep etmitir. talebinin görüüldüü Kurulumuzun tarihli toplantısında; 1- in tarihli ara mali tablolarında, Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara likin lke ve Kurallar Hakkında Tebliimiz uyarınca henüz yasal olarak kesinlemeyen bu nedenle gelir tablosuna yansıtılmayıp bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekirken gelir tablosunda gösterilen 367 milyar TL tutarındaki yatırım indirimi stopajına ve olaanüstü gelirler arasında gösterilmesi gerekirken Ertelenmi Vergi Yükümlülükleri balıı altında ayrıca gösterilen 47 milyar TL tutarındaki konusuz kalan vergi karılıklarına ilikin düzeltmeleri yaparak izahname ve sirkülerler ile Borsa Bülten inde gerekli açıklamaları yapması hususunda uyarılması, 2- Yasal koullar olutuu takdirde, tarihli mali tablolarda Mevzuata aykırı olarak gelir tahakkuku yapılmasından zarar görenlerin olması halinde, zarar görenlerin yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluu için gerekli yollara bavurma haklarının bulunduu ifadesini içeren bir açıklamanın MKB Bülteninde ilan edilmesi,suretiyle talebinin olumlu karılanmasına karar verilmitir.bilgi edinilmesini ve ibu yazımızın Borsanız Günlük Bülteninde ilan edilmesi hususunda gereini rica ederim. Sinan ALP Kurul Bakan Yardımcısı TARH:08/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. in tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu Bakanlıı nın tarih, OFD/ sayılı yazısı gereince; Mart 2001 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosunun Ertelenmi Vergi Yükümlülüü satırında yer alan milyon TL sı, buradan çıkartılarak aynı tabloda, Olaanüstü Gelirler ve Karlar-Konusu Kalmayan Karılıklar satırına yazılarak düzeltilmitir. Yine aynı döneme ait ayrıntılı Gelir Tablosunun Olaanüstü Gelirler ve Karlar-Önceki Dönem Gelir ve Karları satırında yer alan; Boaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Bakanlıı ndan tarihinde tahsil edilen Yatırım ndirimi Stopajı olan milyon TL sı ilgili dava dosyamızın Danıtay Dördüncü Dairesi nde henüz karara balanmamı olması nedeniyle buradan çıkartılarak, Ayrıntılı Bilançonun Pasifinde, Dier Kısa Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Dier Borçlar satırına yazılarak düzeltilmitir. Bu ilemler sonucunda in Mart 2001 dönemi net karı; milyon TL sı iken, milyon TL sı zarar olacaktır.

14 TARH:11/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. lgi : Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, OFD/ sayılı yazısı. lgi de kayıtlı yazı gerei tarih, referansımız ile Bakanlıı nıza gönderilen imiz baımsız denetimden geçmemi 31 Mart 2001 tarih itibariyle bir önceki dönem ile karılatırmalı ekilde düzenlenmi ayrıntılı ara mali tablolar ve dipnotlar düzeltilerek tarafınıza sunulmaktadır. Söz konusu mali tablolar ve dipnotları ekte TARH:14/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imiz çıkarılmı sermayesinin TL lik kısmı nakden, TL lik kısmı 2000 yılı kar payından karılanmak üzere TL ndan TL na yükseltilmesi dolayısıyla artırılan toplam TL lık sermayeyi temsil eden 7. tertip hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 27/755 sayılı kararı ile kayda alındıı Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli yazısı ile imize bildirilmitir. TARH:20/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin milyon TL (%6,3) bedelli, tamamı 2000 yılı kar payından karılanmak üzere milyon TL (%43,7) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının TL nominal deerli bir hisse için TL den pay bedelleri Tekstilbank Balmumcu ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 4 nolu yeni pay alma kuponu karılıında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 2000 yılı kar payı kuponu karılıında daıtılması ilemlerinin tarihleri arasında Tekstilbank A.. nin Ankara, zmir, Bursa ve ili/st. ubeleri ile merkezinde gerçekletirilecei, bedelsiz hisse senetlerinin daıtımına tarihinden sonra sadece merkezinde devam edilecei bildirilmitir. 4 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda ilem görecek olup, fiyat tescili gerçekleinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. TARH: 06/06/2001 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin %6,3 bedelli, %43,7 bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesinde hisse senedinin fiyatı nominal deerin altında kaldıından, Bakanlıımızın tarih ve 132 sayılı Genelgesinin 2-A/I/e maddesi uyarınca hisse senetlerinin tarihi Birinci Seans baz fiyatı 589 TL olup, rüçhan haklarını temsil eden 4 nolu yeni pay alma kuponları için referans fiyat hesaplanamamaktadır. TARH:29/06/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Ortaklarımızın yeni pay almalarına ilikin sirkülerde yeni pay alma bedellerinin tarihleri arasında Tekstil Bankası A.. Balmumcu ubesi ndeki Rant Finansal Kiralama A.. ye ait MT 1 numaralı hesaba yatırılacaı duyurulmutu. Tekstil Bankası A.. Yönetim Kurulu nun tarihinde aldıı ve MKB günlük bülteninde yayınlanan kararı gereince; tarihinden geçerli olmak üzere: Balmumcu ubesi nin Beikta ubesi ile birlikte Tevikiye Cad. No:144 Tevikiye/ STANBUL adresine taınmasına ve faaliyetlerine Tevikiye ubesi adı altında devam etmesine karar verilmitir tarihinden itibaren yeni pay alma bedelleri imize ait Tevikiye ubesi ndeki aynı nolu hesaba yatırılacaktır.

15 TARH: 13/06/2001 BORSA BAKANLII DUYURUSU: BRNCL PYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU in Unvanı Rant Finansal Kiralama A.. Kod in Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye (X) Esas Sermaye ( ) in Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL in Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı Tekstil Menkul Deerler A.. Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 7 Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı Nominal deerinin altında olmamak üzere MKB nda oluacak fiyattır. Bavuru ekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine bavuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim ekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi MKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) ten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A..'ne pazar açılı tarihinden bir gün önce depo edilmesi durumunda in ilem sırası açılır. TARH:20/07/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Beikta lçesi, 1. Levent Mahallesi, Levent Caddesi, No: 4/ stanbul adresindeki merkezimiz tarihinde, Maltepe lçesi, Ankara Asfaltı, Küçükyalı Kavaı, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, No: stanbul adresine taınacaktır. Yeni telefon numaramız (PBX), Fax numaramız TARH:15/08/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz tarihli yönetim kurulu kararı ile, Önol Akalın'ın istifası ile boalan imiz yönetim kurulu üyeliine, ayrılan üyenin süresini doldurmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere B grubu hissedarları temsilen A.Erdem Yörükolu'nun atanması kararlatırılmıtır. Ayrıca, A.Erdem Yörükolu'nun istafası ile boalan denetim kurulu üyeliine de Sedat Temelta getirilmitir. TARH:21/08/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imizin daha önce Maltepe ilçesi, Ankara Asfaltı Küçükyalı Kavaı nönü Cad. Gökçe Sokak, No: stanbul olduu bildirilen yeni adresi, Küçükyalı Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak GSD Binası, No: Küçükyalı Maltepe stanbul olarak 20 Austos 2001 tarihinde stanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmitir.

16 TARH:24/08/2001 GSDHO Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. GSD Holding A.., taahhüdü gerei rüçhan hakkı kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra kalan ,-TL sı hisse senedini satın almıtır. Bu duruma göre ödenmi sermayemizin daılımı aaıdaki gibidir. Adı Pay Oranı (%) Pay Tutarı(1.000,-TL) GSD Holding A Turhan Alpan Nuri Akın Atila Türkmen Halka Açık Kısmı TARH:24/08/2001 GSDHO Rant Finansal Kiralama A.. ile ilgili olarak GSD Holding A.. den gelen tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Balı ortaklıımız Rant Finansal Kiralama A.. nin çıkarılmı sermayesinin ,-TL ndan ,-TL na artırılması kapsamında imiz rüçhan hakkını kullanmı olup, buna ilaveten belirtilen e verilen itirak taahhütnamesi gerei halka arz sonunda satılamayan ,-TL tutarındaki paylar da imiz tarafından nominal deer üzerinden bedeli ödenerek 24 Austos 2001 tarihinde satın alınmıtır. Böylece imiz in Rant Finansal Kiralama A.. nin sermayesindeki payı %52.5 tan %54.5 a çıkarak ,-TL na ulamıtır. TARH:28/08/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmı sermayesinin milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesi amacıyla balatılan sermaye artırımı ilemlerinin tamamlandıı tespit edilmi ve sermaye artırımı ilemlerinin tamamen Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:1, No:26 Teblii ile izahnemede belirtilen usule uygun olarak sonuçlandıının Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde in çıkarılmı sermayesinin milyar TL olduunun Ticaret Sicili ne tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ne ilanı için gerekli ilemlerin yapılmasına karar verilmitir. TARH:05/10/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır TL lık kayıtlı sermaye tavanı içinde, TL olan çıkarılmı sermayemizin TL na yükseltilmesine ilikin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tarih ve 2291 numaralı sermaye artırımının tamamlanmasına ilikin belge alınmıtır. TARH:08/10/2001 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. imizin çıkarılmı sermayesinin milyar TL ndan milyar TL na artırılması ilemlerinin tamamlandıına ve imiz çıkarılmı sermayesinin milyar TL olduunun Ticaret Sicili ne tesciline ilikin tarih ve 282 sayılı imiz Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen tarih ve 2291 numaralı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına ilikin belge tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmitir.

17 TARH:11/01/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır., 8 Aralık 2000 tarihinde yürürlüe giren ve yatırım indirimleri üzerinden % 18 oranında tevkifat yapılmasını konu alan Gelir Vergisi Kanunu ndaki deiiklik uyarınca, 2000 yılında yararlandıı yatırım indirimlerini ihtirazi kayıtla vermi olduu Nisan 2001 muhtasar beyannamesi ile vergilendirmitir. Sözkonusu 2000 yılı yatırım indirimi stopaj tutarı milyon TL dır. Ancak, bu uygulamanın, vergi hukukunun kararın geriye doru yürümeme prensibine aykırı olduu gerekçesiyle, ihtirazi kaydı takiben Boaziçi Kurumlar Vergisi Dairesi aleyhine dava açmıtır. Dava stanbul 4. Vergi Mahkemesi nin 2001/920 Esas No ve 2001/1766 Karar Nolu kararıyla redderilmitir. TARH:30/01/2002 TEKST Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun 30 Ocak 2002 tarihli toplantısında Tekstil Finansal Kiralama A.. nin ,-TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A.. ye ait % oranındaki itirak payının, Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilanço deerleri esas alınmak üzere Tekstil Bankası A.. den satın alınması konusunda çalımalara balanmasına karar verilmitir. Gelimeler tarafınıza iletilecektir. TARH:30/01/2002 TEKST Tekstil Bankası A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2002 tarihli toplantısında, Banka itiraklerinden Tekstil Finansal Kiralama A.. nin ,-TL olan sermayesindeki % oranındaki itirak payını in 31 Ocak 2002 tarihli bilanço deerleri esas alınmak üzere Rant Finansal Kiralama A.. ne satılması konusunda çalımalara balanmasına karar verilmitir. Gelimeler tarafınıza iletilecektir. TARH:26/02/2002 Rant Finansal Kiralama A.. nin olaan gündem maddelerinin yanısıra, tarihli Yönetim Kurulu kararı gerei Tekstil Finansal Kiralama A.. nin Tekstil Bankası A.. de bulunan hisselerinin alınmasını takiben; - Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması suretiyle birleilmesi, - Birlemenin iki in tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde devralınmak suretiyle gerçekletirilmesi, - Yukarıda belirtilen ilemleri teminen anılan in yönetim kuruluyla görümeler yapması, birleme sözlemesi hazırlayıp imzalaması, birleme ile ilgili ilemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleme sözlemesini genel kurulun onayına sunması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konularının da görüülecei Olaan Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve D Grubu mtiyazlı pay Sahipleri Toplantılarının Cuma günü sırasıyla saat 14:45, 14:00, 14:15, 14:30 da Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14, Küçükyalı, Maltepe, stanbul adresinde yapılacaı bildirilmitir. TARH:26/02/2002 TEKST Rant Finansal Kiralama A.. nin tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Teblii uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulunun, 26 ubat 2002 tarihli toplantısında; imizin tarihli toplantısında Tekstil Finansal Kiralama A.. nin TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A.. ne ait %99,996 oranındaki itirak payının, Tekstil Finansal Kiralama A.. nin tarihli bilanço deerleri esas alınmak üzere Tekstil Bankası A.. den satın alınması

RANT FNANSAL KRALAMA A..

RANT FNANSAL KRALAMA A.. TARH : 14 / 02 / 1995 Borsa Yönetim Kurulu'nun 14.02.1995 tarihli toplantısında aldıı kararla, Rant Finansal Kiralama A.. hisse senetleri 20.02.1995 tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal deerli beher hisse

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN :

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : 1)NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSZ+NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SETDR.

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASI NDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASI NA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi.

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi. YÖNETM KURULU Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Aye Melek ÇELKER Yönetim Kurulu Üyesi DENETÇLER

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı