Çankaya Üniversitesi-İİBF Bahar Yarıyılı. Dr. Ahmet OZANSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çankaya Üniversitesi-İİBF. 2011-2012 Bahar Yarıyılı. Dr. Ahmet OZANSOY"

Transkript

1 Çankaya Üniversitesi-İİBF Bahar Yarıyılı Dr. Ahmet OZANSOY

2 Deflasyon nedir? Cari fiyat seviyesinde, toplam arzın toplam talepten fazla olmasından kaynaklanan istikrarsızlık durumuna deflasyon denir. Deflasyon dönemlerinde ekonomide duraklama başlar, fiyatlar ve istihdam düşer. Maliye politikasının doğuşu deflasyon dönemlerinde olmuştur. Deflasyon dönemlerinde fiyatların, yatırımların ve istihdamın düşmesine yol açan eksikliklerin tamamlanması yada giderilmesi yönünde politikalar uygulandığından bu politikalara telafi edici maliye politikaları denilmektedir.

3 Maliye politikası toplam talebi nasıl artırır? Telafi edici maliye politikaları ile sağlanan mali genişleme toplam talebi 2 şekilde artırır: 1- Vergilerin değişmeden kamu alımlarının artması Toplam talebi doğrudan artırır. 2- Vergilerin azaltılması ve transfer ödemelerinin artırılması Bu politikalar harcanabilir geliri artırmak yoluyla toplam talebi artırır.

4 Ekonomide toplam arz fazlası neden oluşur? 1- Kısa devreli (devri) dalgalanmalar Ekonominin yapısından kaynaklanan sürekli dalgalanmalardır. Üretim, milli gelir ve istihdam hacmi sürekli zikzak çizer. İktisadi devre refahtan başlar, daralma, çöküntü, canlanma safhasından geçerek tekrar refaha döner. 6 Refah 4 2 Canlanma Daralma 0 Çöküntü Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

5 Kısa devreli (devri) dalgalanmalar Dalgalanmalar kapitalizmin doğasında olmakla birlikte, dalgalanmaların nedeni, ekonomik aktörlerin aldıkları kararlar ve davranışlarıdır. Müteşebbisler, üretim hacmini belirlerken gelecek hakkındaki beklentilerine göre hareket ederler. Gelecekte talebin yüksek olacağı ancak üretim maliyetlerinin de artmayacağı düşünülüyorsa beklenen kâr marjı yükseleceğinden üretim hacmi artacaktır. Aksi durumda üretim hacmi azalacaktır. Üretim hacminin artması ya da azalması talebe bağlı olduğundan, üretimi artıracak yatırım mallarına olan talep tüketim talebinden doğan türev bir taleptir. Refah devrelerinin sonuna doğru ekonomi tam istihdama yaklaşacağından, azalan verimler kanunu gereğince maliyetler artıp, kâr marjı düşmeye başlayacaktır. Bu durum daralma evresine geçişi başlatacaktır.

6 Fiyatlar İstihdam Kâr Marjı Fiyat azalışları bir noktada durur Toplam Yatırım Hacmi Gelecek hakkındaki bekleyiş olumluya döner Ücretler İstihdam Üretim Yatırım hacminin düşmesi nedeniyle biriken fonlar nedeniyle Faiz

7 Ekonomide toplam arz fazlası neden oluşur? 2- Üretimin fiziki hudutlarına ulaşılması (Olgun Ekonomiler Kuramı) Gelişmiş ekonomilerde gelir düzeyi yüksektir. Tüketim harcamaları belli bir düzeyden sonra artmayacağı için istihdam seviyesi yatırım harcamalarının miktarına bağlı olacaktır. Ancak yatırım harcamaları da bazı sebeplerle artırılamayabilir: a. Yatırım yapacak toprak kalmaması b. Üretimin, büyüme yoluyla artırılamaması c. Yeni doğal kaynakların bulunmaması d. Nüfus artışlarının durması e. Piyasadaki monopolcü firmaların üretim teknolojilerini yenilememeleri

8 Kamu harcamaları, ait olduğu dönem için bir talep unsuru olduğundan, kısa dönemde talep canlanması için etkili bir araçtır. Cari harcamalar doğrudan etkili Yatırım harcamaları doğrudan etkili Transfer harcamaları dolaylı etkili

9 Kısa dönemde, durgunluğun önlenmesi için yapılan harcamalarda yatırımlara ağırlık verilmesi daha tutarlıdır. Çünkü, canlanan talep enflasyonist etki yapar. Sonraki dönemlerde üretim artışlarını da beraberinde getirecek yatırımlara ağırlık verilmesi daha doğru olur.

10 Durgunlukla mücadelede uygulanan maliye politikası, iktisat politikası amaçları arasında fazlaca çatışma yaratmaz. Harcamalar Üretim ve Büyüme Sosyal transferler Gelir dağılımı adaletsizliği

11 Depresyonla Mücadelede Kamu Harcamaları Politikası Daralmadan Depresyona Geçiş Depresyondan Canlanmaya Geçiş

12 Daralmadan Depresyona Geçiş Girişimciler Tüketiciler Borçlarını öder, stoklarını azaltır, aşınan sermaye ve teçhizatlarını yenilemez. Tüketimlerini kısar, borçlarını öder, likiditelerini artırırlar. Daralma genişler, milli gelir düşer, işsizlik artar, bankalarda borç verilecek fonlar kredi talebi yetersizliği nedeniyle artar.

13 Telafi edici harcamaların, gelir akımında iddihara (yastık altına) giden sızmaları asgariye indirecek ve bu harcamaların milli geliri artırıcı etkilerini azamiye çıkaracak şekilde dizayn edilmesi gerekir. Bunun için yapılması gerekenler şunlardır:

14 1- Telafi edici harcamalar, açık bütçelerle (borçlanarak) finanse edilmelidir. Yapılan harcamalar, vergilerle finanse edilirse halkın elindeki para alınıp devletçe harcanmış demektir ve ekonominin bütünü açısından toplamda gerçek bir harcama artışı olmamış olur. Ancak atıl fonlar vergilendirilebilir. Zira böylece toplanan vergi marjinal tüketim eğilimi yüksek olan kesimlere aktarılarak ekonomiye kazandırılır. Ancak bu fonların çekilmesi, faiz oranını yükselterek yatırımlara engel olabilir.

15 2- Borçlanmalar, hususi harcamaları asgari düzeyde etkilemelidir. Devlet; özel şahıslara değil, bankalara borçlanmalıdır. Böylece kaydî para imkânı nedeniyle ödünç verilebilecek fonlarda bir daralma meydana gelmez. Para arzı artar. 3- Telafi edici harcamalar, girişimcileri gelecek hakkındaki bekleyişlerinde karamsarlığa düşürmemelidir. Devlet; özel şahıslara değil, bankalara borçlanmalıdır. Böylece kaydî para imkânı nedeniyle ödünç verilebilecek fonlarda bir daralma meydana gelmez. Para arzı artar.

16 4- Ekonomiye akıtılacak parasal akımlar yastık altına gitmemelidir. Kamu harcamalarının, toplumun düşük gelir gruplarının gelir ve harcamalarını artıracak şekilde yürütülmeleri gerekir. Bayındırlık harcamaları (karayolu, sulama tesisi, elektrik santrali vs.) yüksek finansman gerektirdiğinden tüketim ve yatırım harcamalarını önemli ölçüde artırır.

17 Depresyondan Canlanmaya Geçiş Depresyondan canlanmaya geçiş aşamasında, kamu harcamalarının yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 1- Telafi edici harcamaların boyutu, deflasyon boşluğunu giderici miktarla sınırlı olmalıdır. Canlanma aşamasının başında kamu harcamaları hemen kısılırsa, ekonomi tekrar depresyona düşebilir. İş alemindeki hava düzelinceye kadar kamu harcamaları devam etmelidir.

18 2- Kamu harcamaları, yavaş yavaş azaltılmalıdır. Canlanma oldukça, aynı oranda kamu harcamaları yavaş yavaş azaltılmalıdır. Ekonomi tam istihdama yaklaştıkça telafi edici harcamalardan kaçınılmalı, sadece zorunlu harcamalar yapılmalıdır. 3- Milli gelir ve istihdam düzeyini yükseltecek şekilde kamu harcamaları yapılmalıdır. Girişimcilerin beklentileri iyileştikçe artan tüketim ve yatırım harcamaları, çarpan ve hızlandıran prensibini harekete geçirerek iyileşmeyi hızlandırır.

19 4- İş çevresinde güven sağlanmalıdır. Güveni ölçmek hem zordur, hem de kişiden kişiye değişir. Mali ve teknik önlemlerin doğru olması güveni artırabilir ancak bazen izlenen politikanın doğruluğu ya da yanlışlığıyla ilgisi olmaksızın da değişebilir. Halk, izlenen politikaların ekonomik bakımdan faydalı ve zorunlu olduğunu bilmeli ve buna inanmalıdır.

20 Olgun ekonomilerde refah devresi, tam çalışmanın altında gerçekleşir ve kısa ömürlüdür. Depresyonlar ise sık tekerrür eder ve uzun sürer. Bu sebeple olgun ekonomilerde, refah dönemlerinde bile açık bütçe tercih edilir. Olgun ekonomilerde toplam talepteki yetersizlik, yatırımların tasarruflara göre azlığından ileri gelir. Bu nedenle tasarruf-yatırım dengesinin kurulması için; Yatırımlara göre fazla olan tasarruflar, tüketime yönlendirilebilir. Yatırım teşvikleri ile yatırım hacmi genişletilebilir. Hem tüketim hem de yatırım harcamaları artırılabilir. Her üçünde de amaç, atıl fonları aktifleştirmektir.

21 Fonlar aktif hale getirilirken; İş hayatındaki güven hissi sarsılmamalı Bütçe açıklarının, girişimcilerin gelecek hakkındaki bekleyişlerini olumsuzlaştırmasına izin verilmemeli. Kontrolsüz ve sınırsız olmamak kaydıyla, böyle ekonomilerde bütçe açıklarından korkmaya gerek yoktur. Zira, borçlanma faizleri milli gelirdeki artışları geçmedikçe, bu harcamaların milli gelir üzerinde genişletici etkisi vardır. Ancak unutulmamalıdır ki, kendiliğinden tam istihdama ulaşamayan ekonomilerde, kamu harcamalarının kaldıraç etkisi düşüktür. Bu nedenle olgun ekonomilerde, sadece telafi edici harcamalarla ekonomiyi tam çalışma seviyesine taşımak çok zordur.

22 Milli geliri artırmak için yapılan kamu harcamalarının miktarı kadar bileşimi de önemlidir. Bu nedenle belirli bir plan ve program dahilinde rasyonel harcamalar yapılmalıdır. Telafi edici kamu harcamalarından azami fayda sağlamak için: Devlet harcamalarının, ekonomiyi canlandırmaya yönelik yapıldığı, halk tarafından bilinmelidir. Aksi halde, gelecek hakkındaki bekleyişler kötümsere döner. Harcama programı azami dikkatle ve daralma başlamadan önce hazırlanmalı ve istenildiği anda uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Harcama zamanı, yeri, türü vs. belli olmalıdır. Diğer politikalarla uyumu sağlanmalıdır.

23 Depresyonla mücadele yapılacak telafi edici harcamalar, başlıca üç tür altında belirtilebilir: Sosyal Yardımlar Mali Yardımlar ve Transfer Ödemeleri Yatırım Harcamaları

24 Sosyal yardımlar, bundan faydalananların bir şey yapmasına gerek olmaksızın devletçe sağlanan karşılıksız yardımlardır. Yaşlılara, engellilere, bakım çağında çocuğu olan fakirlere vs. yardım yapılır. Sosyal yardımların hemen tamamı tüketime yönelir. Bu yönüyle gerçek bir telafi edici harcama niteliğindedir. Sosyal yardımlar; toplam talebi toplam arz seviyesine yükseltmek bakımından, tüketim meyli düşük olan tabakalardan toplanan fonları, tüketim meyli yüksek tabakalara aktararak devlet harcamalarının gelir yaratıcı etkilerini artırırlar. Ancak, sosyal yardımlar üretim faaliyeti karşılığı verilmediğinden, ekonomiye iktisadi israf yüklerler. Bu yüzden karşılıksız verilmek yerine üretime yönlendirilerek verilmeleri daha faydalıdır.

25 En önemli transfer harcamalarından biri işsizlik yardımıdır. İşsizlik yardımı, kamu gelirlerinden değil, işçiler, işverenler ve devletin işsizlik sigortası için ödediği primlerden karşılanır. İşsizlik ücreti alabilmek için belli süre işsiz kalmak şarttır. İşsizlik yardımları, genelde sosyal yardımlardan biraz daha yüksek olur ve özellikle işçi ücretlerinin yüksek olduğu ülkelerde, tamamı hemen tüketime gitmez, bir kısmı tasarruf edilir. Belli bir süre sonra işsizlik yardımı kesileceğinden, bu tasarruf isteği artar. Bu nedenle işsizlik ödemelerinin genişletici etkileri sosyal yardımlar kadar yüksek değildir. Ancak işsizlik sigortasının varlığı, normal dönemde işçilerin ihtiyaten tasarruf miktarını azaltır. Öte yandan işsizlik sigortası, duraklama devrelerinde işçi harcamalarının düşmesine engel olur. Bu nedenle uzun vadede sosyal yardımlara tercih edilir.

26 Yatırım harcamalarının özelliği karşılıklı ve reel olmalarıdır. Bu harcamalar genellikle bayındırlık harcamaları olarak karşımıza çıkar. Küçük projelerle (yol bakımı, şehir güzelleştirmesi, anıt, stadyum, park, bahçe vs. yapımı) ilgili bayındırlık harcamaları Bunlar genellikle emek-yoğun yatırımlardır ve işsizlere iş sağlar. Büyük projelerle (baraj, karayolu, büyük inşaat giderleri vs.) ilgili bayındırlık harcamaları Bunlar genellikle sermaye-yoğun yatırımlardır. Harcamaların çoğu sermaye ve teçhizat giderleridir. Bu alanlarda yapılan kamu harcamalarının, pek çok sektörü harekete geçirdiği düşünülerek daha genel kapsamlı duraklama evrelerinde başvurulmalıdır.

27 Büyük bayındırlık projelerine harcanan paranın tamamı ücret olmadığından, geri ekonomiye dönüşte sızmalar olur. Ancak, sosyal yardımlardan farklı olarak ikincil, üçüncül döngülerde ekonomiye dönüş daha yüksektir. Bu bakımdan sosyal yardımlardan daha az etkili değillerdir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu yatırımların uzun vadede özel sektör yatırımlarıyla rekabete girişecek nitelikte olmaması, aksine özel yatırımları artırıcı etki yaratmasına imkân sağlanmasıdır. Örneğin, elektrik, yol, sağlık vs. yatırımları özel sektörü teşvik eder.

28 Bayındırlık harcamaları planlanırken, bölge ve memleket ekonomisi göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır. Ertelenebilir nitelikte olan bayındırlık harcamaları refah devrelerinde yapılmamalı, duraklama devreleri beklenmelidir. Bayındırlık harcamalarına uygun zamanda başlanılmalı ve uygun zamanda bitirilmelidir. Duraklama dönemlerinde küçük, depresyon dönemlerinde büyük bayındırlık yatırımları yapılması daha rasyoneldir.

29 Deflasyonla Mücadelede Kamu Harcamaları Deflasyon boşluğunu hesaplamanın güçlüğü (Tam istihdam MG düzeyi- Cari MG düzeyi)/paranın tedavül hızı Deflasyon boşluğunu telafi etmesi için yapılan kamu harcamalarının gelir yaratıcı etkilerinin ölçülmesi (iyimserlik/kötümserlik)

30 Vergi, satınalma gücünün mükelleften devlete aktarılmasıdır. Dolayısıyla yatırım ve tüketim mallarına olan ferdi talebi azaltır. Depresyon dönemlerinde vergi politikasının amacı, vergi indirimleri yoluyla bireylerin satınalma gücünü ve özel harcamaları artırmaktır. Devri hareketlerle mücadeleye yönelen vergi politikasının amacı; milli gelir düzeyi tam istihdamın altındayken özel tüketim ve yatırım harcamalarını artırmak, tam istihdama ulaşılınca ise özel tüketim ve yatırım harcamalarını kısmaktır.

31 Devri hareketlerle mücadelede vergi politikasının amacı Tam istihdamın altında Tam İstihdamda Özel yatırım harcamaları Özel tüketim harcamaları Özel yatırım harcamaları Özel tüketim harcamaları

32 Genel satış ve özel tüketim harcamaları üzerinden alınan vergilerin indirilmesi Gelir vergilerinde istisna hadlerinin yükseltilmesi ve en az gelir dilimlerindeki vergi oranlarının indirilmesi Kurumlar vergisi ile şahsi gelir vergisi tarifelerinin yüksek gelir dilimlerinde indirilmesi (yatırımcıların gelecek hakkındaki beklentilerini iyileştirmek yoluyla yatırım harcamalarını artırması) Teşvik edici vergi politikasının uygulanması

33 Verginin Yansıma Durumu Genel olarak gelir vergileri yansıtılamazken, harcama vergileri fiyat mekanizması yoluyla yansıtılabilir. Herhangi bir verginin, toplam talep üzerinde yaratacağı etkiyi tahmin edebilmek için, o verginin yansıması hakkında bilgi sahibi olunması şarttır. Tüketim malları talebini artırmak istiyorsak Harcama vergileri Yatırım malları talebini artırmak istiyorsak Gelir vergileri

34 Verginin Konusu Depresyonla mücadelede vergi politikasının başarılı olabilmesi için, verginin konusu itibariyle geniş olması gerekir. Şahsi gelir vergileri ve Harcama vergileri Elverişli Emlak vergisi Veraset ve intikal vergisi Muamele vergileri Elverişsiz

35 Verginin İndirimlerinin Zamanı Vergi politikasıyla müdahale edilmek istenen şey, satın alma gücü olduğuna göre, vergi indirimleri gelirin ele geçeceği zaman yapılmalıdır. Gelir vergileri, sonraki yıl ödendiğinden, yeni oranın önceki yıl matrahlarına uygulanması daha uygundur. Vergi indirimlerinin, depresyon ve iktisadi hayattaki karamsarlık yaygınlaşmadan yapılması başarı şansını artırır.

36 Vergi Ahenkleştirmesi Vergilerin konjonktüre göre ayarlanmaları zordur. Halk da vergilerdeki değişikliklere kolaylıkla uyum sağlayamaz. Bu nedenle depresyon dönemlerinde tüm vergilerle değil, sadece birkaç vergiyle oynanmalı, bu oynama da istisna ve muafiyetlerle vergi oranlarına dayanmalıdır. Uygulanan vergi politikası, iş aleminin güvenini sarsmamalıdır. Vergi indirimi yoluyla sağlanan satın alma gücü, piyasaya yönlendirilemezse, tasarrufu artırarak deflasyonu besleyebilir.

37 Her iki politika da depresyonla mücadelede sınırlı kalmaya mahkumdur. Zira, her ikisinin de doğal sonucu devlet borçlarının artmasıdır. Bu da iş aleminde güvenin sarsılması sonucunu doğurabilir. Depresyon zamanında başlanan işleri enflasyon zamanında hemen kısmak mümkün olmadığı gibi, vergi indirimlerini de hemen kaldırmak mümkün olamaz. Zira vergi artırımı yapmak, politik olarak zordur.

38 Vergi Politikasının Avantajları Vergi indirimleri kamu harcamalarından farklı olarak kamu ekonomisinin genişlemesine sebep olmaz. Bu yüzden iş alemi, kamu harcamalarının artırılmasına gösterdiği tepkiyi göstermez. En uygun harcama projelerinin hazırlanması ve uygulanması zaman alabilir. Kamu harcamalarının artırılması, idari giderleri de artırır. Vergi indiriminde böyle bir sonuç doğmaz.

39 Vergi Politikasının Avantajları Vergi indirimleri ile ilgili kanun tasarılarını parlamentodan geçirmek, yeni harcamalarla ilgili tasarıları geçirmekten daha kolaydır. Vergi indirimleri, şahısların satın alma gücünü doğrudan artırır, kamu harcamaları ise dolaylı refah artışı sağlar.

40 Kamu Harcamaları Politikasının Avantajları Gelir vergisi indirimleri tasarrufların artmasına sebep olabilir, oysa kamu harcamaları (özellikle transferler) marjinal tüketim eğilimi yüksek kesimlere yönelik olduğundan tüketim harcamalarını doğrudan artırır. Vergi indirimleri, tek başına depresyonu gidermeye yeterli olamaz. Menfi vergi politikası ile desteklenme gerekebilir. Bu da zaten, transfer harcaması demektir.

41 Depresyon, yatırım imkânlarının daralması ve ödünç verilebilecek fonların artması/birikmesi anlamına geldiğinden depresyon dönemlerinde ekonomide atıl fonlar bulunur. Devlet, yatırıma gitmeyen bu atıl fonları borçlanmak suretiyle iktisadi hayata aktarabilirse, depresyondan çıkışı da hızlandırmış olur. Ancak borçlanmanın şahısların tüketimine mani olmayacak şekilde yapılması gerekir. Bu yüzden ticaret bankalarından borçlanma düşük düzeyde tutulmalıdır, aksi halde canlanma safhasında bu bankaların kredi politikalarını kontrol etmek güçleşir. Devlet, depresyon dönemlerinde vadesi gelen borçlarını itfa etmek yerine, vadelerini uzatmayı tercih etmelidir. Zira devlet borçlarının amortismanı deflasyonisttir.

42 1- İktisadi teşhiste ve telafi edici maliye politikasını en uygun zamanda uygulamaya koyma güçlüğü (hesaplama güçlükleri, tahmin güçlükleri, uygulamadaki politik güçlükler vs.) 2- Maliye politikasının belirsizliğinden doğan güçlükler (Yol haritasının olmaması ya da halka açıklanmaması, politikalara duyulan güvenin azalması) 3- Maliye politikasının finansmanından doğan güçlükler (Borçlanmanın miktarının abartılması, faiz hadlerinin yükselmesinin özel yatırımları azaltması, emisyonla borçlanmanın yarattığı istikrarsızlık korkusu) 4- Mahalli idareler maliyesini devlet maliyesi ile ahenkleştirmekten doğan güçlükler

43 Stagflasyon nedir? Stagflasyon; deflasyon ve enflasyon kavramlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve durgunluk içinde enflasyon anlamına gelen bir kavramdır. Ekonomide daralma ve küçülme dönemlerinde görülen enflasyon halidir. Oysa Klasikler ve Keynesyenler ekonomide işsizlik ya da enflasyonun olacağı ve bunların birbirleriyle ters yönlü bir ilişki içerisinde olduklarını kabul ediyorlardı. Stagflasyon; eksik kapasite ve işsizliğin yanı sıra, talep artışına rağmen üretim kapasitesinin genişleyememesi sonucu doğar. Genellikle az gelişmiş ülkelerde görülmekle birlikte, daha az da olsa gelişmiş ülkelerde de görülebilir.

44 Sermaye yoğun teknolojilerin ve uzmanlaşmanın artması, sabit maliyetleri artırarak yatırımın başabaş noktasını geciktirmiştir. Bu durum finansman yüküne katlanabilecek büyük ölçekli işletme ve çok uluslu şirketlerin hakimiyetini artırmıştır. Tarım sektöründe de küçük işletmelerin maliyet yapısı, büyük ölçekli işletmelerle rekabet edemez hale gelmiştir. Bu durumda yeni firmaların sektöre girmesi ya da küçük firmaların kapasite genişletmesi zorlaşmıştır. Yani üretim, kısa dönem esnekliğini yitirmiştir. Oysa iletişim ve reklam sektöründeki gelişmler, talebi sürekli artış yönünde desteklemektedir. İşsizliği azaltmaya yönelik genel bir politika enflasyonu; anti-enflasyonist bir politika ise işsizliği artıracağından stagflasyonla mücadele için mikroekonomik bir bakışla seçici politikaların uygulanması gerekir. Sektörel politikalar faydalı olabilir.

45 1- Telafi edici harcama politikaları sadece konjonktürel değil, aynı zamanda iktisadi kaynakların rasyonel dağılımını sağlayıcı niteliktedir. Bu yönüyle aynı zamanda kalkınma politikasıdır. 2- İşsizliğin giderilmesi ve tam istihdama yaklaşılması politikası, endüstriler ve sektörler arası ilişkilerin dikkate alınmasını zorunlu kılar. 3- Depresyonla mücadelede emek yoğun küçük bayındırlık harcamaları, özel tüketim harcamaları, sosyal yardımlar, para ve kredi politikası etkileri bakımından birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmalıdır. 4- Tecrübeli bir maliye idaresi mutlaka gereklidir.

46 5- Büyük bayındırlık harcamaları artırılmalı, vergi indirimlerine gidilmeli, atıl fonlar devlet borçlanması ile aktif hale getirilmeli ve devlet borçları itfa edilmeden vadeleri uzatılmalıdır. 6- İş çevresinin ve halkın politikalara olan güveni sağlanmalıdır. 7- Depresyonla mücadelede kullanılan maliye politikası, para politikası ve kambiyo politikasıyla uyumlu olmalıdır. 8- Büyük bayındırlık harcamaları artırılmalı, vergi indirimlerine gidilmeli, atıl fonlar devlet borçlanması ile aktif hale getirilmeli ve devlet borçları itfa edilmeden vadeleri uzatılmalıdır. 9- Değişen ekonomik koşullar, telafi edici politikaların da değiştirilmesini gerektirir.

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

DEVLET BORÇLANMASININ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

DEVLET BORÇLANMASININ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ DEVLET BORÇLANMASININ SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ Duran BÜLBÜL* SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF PUBLIC BORROWING Recently, the budget deficit of public s ector is comm01ı is su e for all countries. Budget

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ KAMU MALİYESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ Kamu Maliyesinin Konusu: Dar anlamda kamu kelimesi, toplumu yöneten kesimi, başka bir ifadeyle devlet

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ KAYIT DIŞI EKONOMİ Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ Gelişme yolunda olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kayıt dışı ekonominin

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı