MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MCL da Yeni Tedavi Stratejileri"

Transkript

1 MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi

2 Mantle Hücreli lenfoma NHL %6-8, K/E oranı=3:1 Ortanca yaş:63 B semptomu <%50 Ekstranodal tutulum %90: KI,KC, GIS Genetik belirteç Sitogenetik %70 T(11;14) (q13;q32) FISH >%95 PCR%40 CD 19/20/22+ CD5+ FMC7+, HLA-DR++ SIg++, Cylin D1+ Cd10,Cd23 ve BCL-6 negatif GIS de Makroskobik polipler± Lezyon (-) ise rastgele biyopsi

3 FISH: t (11;14) Witzig, T. E. J Clin Oncol; 23: Copyright American Society of Clinical Oncology

4 MCL: Morfoloji Noduler tip Diffüz tip

5 MCL: sitoloji Klasik Blastoid

6 MCL nın fasit dairesi Hücre Döngüsü DNA hasarı cevabı (MCL nın >%80 den ikincil değişiklikler)

7 Prognoz: MIPI Yaş, LDH, BK, ECOG Ki-67 Optimal Skor: 5,7-6,2 Düşük: ortanca yaşam; ulaşılmadı Orta: ortanca yaşam 51 ay Yüksek: ortanca yaşam 29 ay Düşük Risk: <5,7 Orta Risk: >5,7<6,2 Yüksek Risk: >6,2 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

8 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

9 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

10 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

11 Herrmann et.al. ASH #2446 Geçen On lu yıllarda Değişen Yaşam Oranları GLSG Kohort ( ) & KLG Kohort ( ) Ortanca TY(yıl) GLSG: 4,8y KLG: 2,7 P<0,001 5-yıl TY(%) GLSG: % 47 KLG: % 22

12 NCCN Clinical Practice Guidelines, NHLv MCL: İlk sıra tedavi önerileri R-CHOP Özellikle yaşlı daha yoğun bit tedaviyi tolere edemeyenler için R-HyperCVAD R-EPOCH İlk sıra konsolidasyon OKİT AKİT (klinik çalışma)

13 MCL: İkinci sıra tedavi önerileri Bortezomib Kladribin FCMR±R İdame FMR FC ±R PCR Talidomid +R FCMR: fludarabin-siklofosfamid-mitoksantron-rituksimab; PCR: Pentostatin-siklofosfamid-rituksimab NCCN Clinical Practice Guidelines, NHLv

14 MCL: Tedavi yaklaşımı Başlangıçta indolent (yavaş gidişli) olarak tanımlandı 3 ayrı SWOG çalışmasında düşük dereceli (low grade) lenfomaların geriye dönük analizinde MHL seyrinin hiç de yavaş seyirli olmadığı gösterildi. 376 hastalık bir seride yapılan analizde 10 yıllık yaşam diğer gruplarda yaklaşık %35 iken 36 MHL hastasında bu oran sadece %8 idi. Sonuç: MHL kötü prognostik özelliklere sahip agresif bir lenfomadır. Fisher, R.I., Dahlberg, S., et al., Blood, 85(4), 1995, pg.1075

15 Başlangıç (İndüksiyon) Tedavileri CHOP + Rituxan 40 hasta (yeni tanı) %48 TC, % 48 KC %36 PCR ile moleküler remisyon (siklind1) Ortanca progresyonsuz yaşam 16.6 ay 36 ayda tüm hastalar nüksetti Klinik ve moleküler TC progresyonsuz yaşam üzerine etkisiz. Akut lösemi gibi postremisyon tedavi?? Howard, O., Gribben, J., et al., JCO, 20 (5), 2002, pg. 1288

16 Akut lösemi tedavisi :R-hyperCVAD Yaş,B2MG,LDH,IPI>2 FFS de anlamlı idi R-hyper-CVAD tedavisi alanlarda 65 yaştan daha genç hastalar ileri yaş vakalara göre daha uzun remisyonda kalmaktadır. Klinik cevap (n=9 Hastalar (%) TOPLAM CEVAP 97 TC-TyC 87 KC 10 3-yıl TY (ortanca takip: 40 ay) 82 3-yıl PY (ortanca takip: 40 ay) 64 Diğer kemoterapi protokollerine göre daha uzun remisyon elde edilmiş, ancak hala plato yok.. (Romaguera JE, et al. J Clin Oncol. 2005;23: )

17 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD Çok merkezli prospektif randomize çalışmada R-HyperCVAD test edildi. N=49 [ ekim 2002 &eylül 2006] 8 kür hypercvad-r [21 gün] Evre III/IV %49 Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

18 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD Toplam cevap oranı %88 (değerlendirmeye alınan 40 hastada) 60 Hastalar % Tam Cevap (n = 16) 30 Kısmi Cevap (n = 12) Cevap Oranları 18 Doğrulanmamış (n = 7) 5 Stabil Hastalık (n = 2) 8 Yetersiz Sonuç (n = 3) Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

19 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD 100 Yaşam Hastalar % Toplam yaşam Progresyonsuz yaşam Yıllar y progresyonsuz yaşam % 63 MDACC 2y progresyonsuz yaşam % 64, 3y TY % 80 idi. Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

20 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD Yan Etki Derece 3, % Derece 4, % Lökopeni 2 83 Nötropeni/granulositopeni Trombositopeni Anemi İnfeksiyon (+nötropeni) 32 2 Hiperglisemi 15 2 Ataksi 4 2 Miyalji/artralji 0 2 Çoğu yaşlılar olmak üzere 46 vakanın 22 (%48) toksisite sonucu tedavi planını tamamlayamadı. Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

21 R-hyperCVAD (Özet) R-HyperCVAD-MTX-AraC ilk sıra tedavide oldukça etkili Bu etki <65y hastalarda daha iyi Toksisite yönetilebilir ve çoğunlukla hematolojik >65 yaş hastalarda toksisite ve yüksek nüks hala önemli bir sorun olmaktadır.

22 MCL: postremisyon tedavi MCL-2 çalışması : Intensif Immünokemoterapi + OKİT MCL1: 4 x maxichop Cyclophosphamide 1200 mg/m 2 1.GÜN + Doxorubicin 75 mg/m 2 1.GÜN + Vincristine 2 mg 1.GÜN + Prednisone 100 mg 1-5 GÜNLER + BEAM/BEAC + PBSC POSTREMİSYON TEDAVİ MCL2: 6 xmaxichop-r-alterne Ara-C 3 g/m 2 günde 2 kez 1-2 GÜN +Rituximab 375 mg/m 2 1, 9 GÜN SCT BEAM/BEAC in vivo AYIKLAMA Her iki çalışmadaki tüm hastalar yeni tanı MCL Geisler CH, et al. ASH LB1. Geisler CH, et al. ASH Abstract 1281.

23 MCL: postremisyon tedavi MCL-2 çalışması : Intensif Immünokemoterapi + OKİT MCL-2: Randomize faz II çalışmanın final sonuçları 6 kür doz-intens immunokemoterapi +4 kür konsolidasyon İndüksiyon: R+maxi-CHOP Konsollidasyon: YD-ara-C Cevap veren hastalara OKİT [invivo ayıklamalı (purging) BEAM veya BEAC] Sonuçlar MCL-1 ile karşılaştırıldı. MCL-1: (4 kür maxi-chop) BEAM (carmustine, etoposide, cytarabine, melphalan) BEAC (carmustine, etoposide, cytarabine, cyclophosphamide) Geisler CH, et al. ASH Abstract LB1.

24 MCL: postremisyon tedavi MCL-2 çalışması : Intensif Immünokemoterapi + OKİT yıllık yaşam sonuçları 80 75% MCL-2 TY (n = 160) Hastalar, % % MCL-2 OY (n = 160) MCL-1 OY (n = 41) 20 15% OY, MCL 1 vs MCL 2: P <.0001 Yıllar Postremisyon tedavisi ile MCL hastalarda yaşam analizlerinde plato elde edildi Geisler CH, et al. ASH Abstract LB1.

25 MCL: İndüksiyon tedavisi (Özet) Hala standart bir tedavi yoktur Hala küratif bir seçenek gösterilememiştir. Ortanca TpY: 3-5 yıl(son 20 yılda düzelmiştir) R-HyperCVAD ilave OKİT postremisyon ile ilk sıra tedavisi faydalı görünmekte ve yaşam analizlerinde plato elde edilebilmektedir. Nükseden hastalarda prognoz hala oldukça kötü seyretmekte : MCL meydan okumaya devam etmekte...

26 MCL: Yeni postremisyon stratejileri ECOG 1499: İbritumomab Konsalidasyon (R-CHOP --> RIT) Rituximab 375 mg/m 2 + CHOP 21 günde x 4 kür TC, KC veyash 3-7 hf. Rituximab 250 mg/m In-ibritumomab Tiuxetan 1 hf Rituximab 250 mg/m Y-ibritumomab Tiuxetan mci/kg Yeni tanı almış evre II-IV 56 MCL hasta RCHOP+ ibritumımab konsolidasyon Smith M, et al. ASH Abstract 389

27 MCL: Yeni postremisyon stratejileri ECOG 1499: İbritumomab Konsalidasyon (R-CHOP --> RIT) ECOG 1499: faz II çalışma R-CHPO>>RIT Klinik cevap 4 R-CHOP sonunda TpC TC KC Ibritımomab sonrası TpC TC KC Hastalar,% ibritumımab ile: 29 hastadan 12; KC>>>TC, 3 stabil hastalık; >>2 KC; >>> 1 TC Febril atak gözlenmedi, Ortanca Hastalıksız yaşam 27 ay :%71 İleri takip sonuçları bekleniyor... RIT ile konsolidasyon çok iyi bir postremisyon seçeneği olabilir Smith M, et al. ASH Abstract 389

28 MCL: Yeni postremisyon stratejileri Rituksimab İdame tedavi 176 hasta değerlendirildi 139 hasta idame öncesi Rtxb almış Progresyonsuz yaşamda anlamlı düzelme Rtxb tedavisinden sonra TpYda iyileşme eğilimi... Rtxb idame iyi tolere edildi.,,,,,

29 Dirençli-Nüks MCL: Yüksek doz RIT+OKİT Dirençli-nüks 16 hasta Tositumomab 1.7mg/kg. 131 I ile Gy Toplam yaşam Progresyonsuz yaşam yaşam 10.gün YD Etoposid- siklofosfamid >OKİT Transplant sonrası (yıllar) TpC: %100 ve TC: %91, TİM gözlenmedi TpY: %93 ve Progresyonsuz yaşam%61; 3yıl

30 MCL: Allo KIT MDACC EBMT FHCRC Post-Tx aylar Toplam Yaşam Post-Tx yılar Toplam Yaşam Post-Tx aylar Nükssüz yaşam

31 MCL Tedavisinde Yeni Stratejiler.. Yeni sitostatikler Biyolojik Ajanlar Hedef tedavileri

32 Yeni Stratejiler: İndolen MCL İlk sıra tedavi:bendamustine-r & CHOP-R Faz III- çok merkezli randomize: Ortanca 18 aylık gözlem CD20(+) Lenfoma (N = 315) B + R: Bendamustine 90 mg/m 2 1, 2 GÜNLER 28 günde bir + Rituximab 375 mg/qm 1GÜN Maksimum 6 kür (n = 166) CHOP + R: CHOP standard 1GÜN 21 günde bir + Rituximab 375 mg/qm 1GÜN Maksimum 6 kür (n = 149) Özellikler, % yaş > 70 yrs > 60 yrs B + R (n = 166) CHOP + R (n = 149) Stage IV disease FLIPI score LDH > 240 U/L Bone marrow involvement Bulky disease Rummel MJ, et al. ASH Abstract 385.

33 Yeni Stratejiler: İndolen MCL İlk sıra tedavi:bendamustine-r & CHOP-R Cevap, % Follicular Lenfoma B + R (n = 83) CHOP + R (n/n = 81/147) Mantle Cell Lenfoma B + R (n = 33) CHOP + R (n/n = 27/147) TpC TC İlerleme 0 TpC TC İlerleme Cevap, % Küçük Lenfositik Lenfoma Marginal 100 B + R (n = 22) B + R (n = 24) CHOP + R (n/n = 21/147) 80 CHOP + R (n/n = 18/147) TpC TC İlerleme TpC TC İlerleme Rummel MJ, et al. ASH Abstract 385.

34 Yeni Stratejiler: İndolen MCL İlk sıra tedavi:bendamustine-r & CHOP-R 1.0 Toplam: PFS Mantle Cell: PFS Yaşam,% P =.11 B + R CHOP + R B + R CHOP + R Aylar Aylar Yan Etki, % B + R (n = 166) CHOP + R (n = 149) Saç Dökülmesi 0 94 Grade 3/4 lökositopeni İnfeksiyon Rummel MJ, et al. ASH Abstract 385.

35 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib Bortezomib 1,3 mg/m2 1,4,8,11 günler/ 21 günde 1, 4, 8, 11. Faz II prospektif çalışma, 49 merkez ABD,BK, Almanya 1hf. 2hf. 3hf. TC/KC varsa ilave 4 kür Yoksa; progresyon veya toksisite olmadıkça 17 kür Evreleme: İlk 6 kürde her 2 kürde bir, sonra her 4 kürde bir; progresyon olursa alternatif tedavi

36 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib Özellikler Hastalar (N = 155) Ortanca yaş, yıl 65 (42-89) Teşhisden sonra geçen ortanca süre, yıl 2.3 ( ) Ortanca önceki tedaviler 1 Evre IV MCL, % 77 IPI skor 3, % 44 KPS < 90%, % 29 LDH > normalden fazla, % 36 Kemik İliği tutulumu, % 55 Goy A, et al. ASH Abstract 125.

37 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib Hasta gruplarında cevaplar 100 Toplam cevap TC/TC doğrulanmamış Hastalar, % Toplam (n = 141) Refrakter MCL (n = 51) Önce OKİT (n = 52) Goy A, et al. ASH Abstract 125.

38 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib 100 Toplam yaşam (1 yıllık) Hastalar, % Cevaplı Hastalar (n = 45) Tüm Hastalar (N = 155) En yaygın yan etki : periferal nöropati derece 3 Hastaların % 13 de Derece 4: Ortanca 4 siklus veya ~ 12 hafta da. Derece 3: ~ 4-30 hafta da ortaya çıkıyor. Goy A, et al. ASH Abstract 125.

39 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib 1.0 Progresyon Süresi Ortanca Progresyon Zamanı Olaysız yaşam,% TC/TCu: ulaşılmadı KC: 9.1 ay Tüm Hastalar: 6.7ay Aylar Goy A, et al. ASH Abstract 125.

40 Yeni stratejiler Modifiye HyperCVAD+Bortezomib >idame RTX Histolojik olarak gösterilmiş ve tedavi edilmemiş MCL PS:0-2; yeterli son organ fonksiyonu Yeni tanı MCL (n=22) Rituximab 375 mg/m 2,1.gün Siklofosfamid 300 mg/m 2, 12 saatte bir, 1-3 gün Doksorubisin 50mg/m 2, 48 saat (di), 1-2 gün Vincristin 2mg, 3. Gün Deksametazon 40mg 1-4 gün DEĞERLENDİR CR CRu PR MTX ve AraC yok Rituksimab 375 mg/m 2 Haftada bir -X- 4 6 ay -X- 4 Bortezomib 1,5mg/m 2 1 ve 4 gün; 21 günde bir; nöropati varsa 1,3mg/m 2

41 Yeni stratejiler Modifiye HyperCVAD+Bortezomib >idame RTX Sonuçlar 15 hasta, ort yaş 64 (49-73) 13/15 evre IV İlk 7 hasta 2 kalanlar derece PN Hematolojik toksisite beklendiği gibi 1-2.derece PN zamanla çözüldü Cesaret verici TC oranları 13 hasta değerlendirildi 1 hasta ilerleyici hastalık 12 hasta TpC(%92)

42 MCL: Yeni stratejiler BORID çalışması 16 hasta, ortanca yaş 66 Önceki tedaviler ortanca 3 (1-7) Toksisite: nöropati, trombositopeni Standart doz Bortezomib 1,4,8,11 Rituximab 375 mg/m 2 1 gün Deksametazon 1-4 gün 40 mg 21 gündex6 kür TpC % 81> ½ TC Ortanca progresyonsuz yaşam 12 ay Yüksek TC oranı

43 MCL: Yeni stratejiler Lenalidomid-Rituximab N=15, ortanca yaş:73 Önceki Tedaviler: ortanca 2(1-4) 12 hasta önce Hyper-CVAD Tedavi Protokolu Lenalidomid (1-21/28) R:375 mg/m2x4 hafta Len: dozu 10>15>20>25 yükseltildi Toksisite: Hematolojik (Nötropeni:13 Dr. 3 & 9 Dr.4) mg etkisiz Ortanca TxDoz: 20 mg Toplam OTxD 4/6 3TC ve 1 KC Ortanca cevap 6ay

44 MCL: Hedef tedaviler İlaç (Hedef) Protokol Sonuç/yorumlar Kaynak GX (Pan BCL2 inh) (Bortezomib +GX15 070) 12 d/n hasta; 3 TC, 3 SD,4? Belirgin aktivite mevcut, tolere edildi Goy 2007 ASH #2569 Flavopridol (siklin/cdk) Flavopridol d/n vakalarda aktivite var, özellikle fludarabin ile kombinasyon lizise yol açıyor Grant 2005 ASH#1102 CCI779:temsirolimus (PI3k/mTOR yolu) temsirolimus d/n hasta; TpC %38 (13/34), 1TCve 12 KC, cevaba kadar geçen süre 1ay Witzig 2005 JCO 23;5356 RAD001: everolimus (PI3k/mTOR yolu) everolimus Faz I MDACC çalışması, 10m iyi tolere ediliyor, aktivitesi gösterildi. Rizzieri 2005 ASH #2546 AP23573: Deferolimus (PI3k/mTOR yolu) Deferolimus Hematolojik malinitelerde etkinliği gösterildi, çalışmalar devam ediyor. Yee 2006 CCR 12;5165

45 MCL: tedavide Diğer yeni ajanlar İlaç HDAC inhibitörleri (SAHA, depsipetid Anti-TRAIL Antikorlar (TRM-1) HSP İnhibitörleri 17 AAG(geldamisin) IKK inhibitörleri Etki mekanizması SAHA pre-kilinik modellerde MCL üzerine aktivite göstermektedir. TRAIL reseptör 1 apoitosisin indükleyen insan monoklonal AK MCL hücre dizilerine etkili bortezomib+geldamisin faz çalışmaları başlamıştır. NFκB nin stabilizasyonu Raf/MEK sinyal yolu inhibitörleri Sorafenib: oral inhibitör Farnesil Transferaz inhibitörü BL22 İmmünotoxin Tifinarnib/ çalışmalar devam ediyor. Calicheamycin7CD22(CMC-544)

46 Test edilen stratejiler Postremisyon Bortezomib (konsolidasyon & idame) CALG B KONSOLİDASYON Rituximab: 375 mg/m 2,1.gün Metotraxate: 300 mg/m2, 2 gün Siklofosfamid :2000 mg/m 2, 3 gün Doksorubisin 50mg/m 2, 3 gün Vincristin 2mg, 3. Gün Prednisolon 100mg/m2, 3-7gün 21günde bir x2 kür Ara-C Etoposid Rituximab Bortezomib 1,3mg/m 2 1,4,8,11 gün- 3 hafta da bir x 4kür Bortezomib 1,6mg/m 2 Haftada bir 4 hf. 4 hf ara x 10kür İDAME

47 Test edilen stratejiler Bortezomib indüksiyon>bortezomib idame SWOG 0601 Bortezomib 1,5mg/m 2 1 ve 4 gün Rituximab: 375 mg/m 2,1.gün Siklofosfamid :750 mg/m 2, 1 gün Doksorubisin 50mg/m 2, 1 gün Vincristin 2mg, 1. Gün Deksametazon 40mg 1-4 gün 21 günde bir CR CRu PR İDAME Bortezomib 1,3mg/m 2 1,4,8,11 gün- 3 AYx 8kür

48 MCL Tedavisi (özetle) Güncel Tedaviler Mevcut tedaviler ile yaşam eğrileri hala düşmekte, kalıcı platodan uzak... R-CHOP indüksiyon cevabı kalıcı değil, transplant ile konsolidasyon HyperCVAD indüksiyonda etkili fakat toksik R-HyperCVAD dan sonra gözlenen geç relapslar konsolidasyon tedavisini gerekli kılmakta (OKİT, AKİT) R-Kemo takiben Allo-KHN bazı serilerde yüz güldürmekle beraber ileri çalışmalara ihtiyaç var.. Yüksek doz Ara-C + OKİT ile daha uzun süreli kalıcı remisyon elde edilebilmekte...

49 MCL Tedavisi (özetle) Güncel Tedaviler Yaşlı hastalarda yeni stratejilere ihtiyaç var.. İdame tedavisi konusunda yeni çalışmalar gerekli RIT erken sonuçları ilginç ileri takip ve yeni denemelere ihtiyaç var Yeni ilaçlar; özellikle bortezomib, Bendamustin ve mtor inhibitörleri ümit vadetmektedir

50 MHL tedavi algoritması Yeni Tanı Mantle Hücreli Lenfoma Transplant Adayı Değil Kemoterapi Transplant Adayı <55y >55y R-HyperCVAD R-CHOP Cevap veya nüks Cevap +> izle Cevap + Cevap + Diğer Kemoterapi R Talidomid mtor İnhibitör Proteozom İnhibitör Transplant (OKIT veya AKİT) OKIT: invivo purging AKIT: nonmyeloablatif

51 Teşekürler...

52 MCL tedavisi

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde. Protokoller

Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde. Protokoller Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde Protokoller Yazarlar Doç. Dr. Mustafa Çetiner Doç. Dr. Gül Baflaran Doç. Dr. Ufuk Abacıo lu Uz. Dr. Beste M. Atasoy Dr. Ozan Kocakaya Editör Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 200 mg/40 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 40

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ YERVOY 50 mg/10 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpilimumab 5 mg/ml 10 ml

Detaylı

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Kemoterapiye göre: Tümör hücreleriini spesifik olarak

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185. Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185. Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185 T AD OLGU SUNUMU Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu Hakan Çankaya 1, Ferhat Bozkuş 1, Yunus Ağar 1, Köksal Yuca

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yapılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Yapabildiğin

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi Burhan FERHANO LU stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Diffüz Büyük B hücreli lenfomalar(dbbhl),

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı