MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MCL da Yeni Tedavi Stratejileri"

Transkript

1 MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi

2 Mantle Hücreli lenfoma NHL %6-8, K/E oranı=3:1 Ortanca yaş:63 B semptomu <%50 Ekstranodal tutulum %90: KI,KC, GIS Genetik belirteç Sitogenetik %70 T(11;14) (q13;q32) FISH >%95 PCR%40 CD 19/20/22+ CD5+ FMC7+, HLA-DR++ SIg++, Cylin D1+ Cd10,Cd23 ve BCL-6 negatif GIS de Makroskobik polipler± Lezyon (-) ise rastgele biyopsi

3 FISH: t (11;14) Witzig, T. E. J Clin Oncol; 23: Copyright American Society of Clinical Oncology

4 MCL: Morfoloji Noduler tip Diffüz tip

5 MCL: sitoloji Klasik Blastoid

6 MCL nın fasit dairesi Hücre Döngüsü DNA hasarı cevabı (MCL nın >%80 den ikincil değişiklikler)

7 Prognoz: MIPI Yaş, LDH, BK, ECOG Ki-67 Optimal Skor: 5,7-6,2 Düşük: ortanca yaşam; ulaşılmadı Orta: ortanca yaşam 51 ay Yüksek: ortanca yaşam 29 ay Düşük Risk: <5,7 Orta Risk: >5,7<6,2 Yüksek Risk: >6,2 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

8 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

9 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

10 Hoster et al. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008;111:

11 Herrmann et.al. ASH #2446 Geçen On lu yıllarda Değişen Yaşam Oranları GLSG Kohort ( ) & KLG Kohort ( ) Ortanca TY(yıl) GLSG: 4,8y KLG: 2,7 P<0,001 5-yıl TY(%) GLSG: % 47 KLG: % 22

12 NCCN Clinical Practice Guidelines, NHLv MCL: İlk sıra tedavi önerileri R-CHOP Özellikle yaşlı daha yoğun bit tedaviyi tolere edemeyenler için R-HyperCVAD R-EPOCH İlk sıra konsolidasyon OKİT AKİT (klinik çalışma)

13 MCL: İkinci sıra tedavi önerileri Bortezomib Kladribin FCMR±R İdame FMR FC ±R PCR Talidomid +R FCMR: fludarabin-siklofosfamid-mitoksantron-rituksimab; PCR: Pentostatin-siklofosfamid-rituksimab NCCN Clinical Practice Guidelines, NHLv

14 MCL: Tedavi yaklaşımı Başlangıçta indolent (yavaş gidişli) olarak tanımlandı 3 ayrı SWOG çalışmasında düşük dereceli (low grade) lenfomaların geriye dönük analizinde MHL seyrinin hiç de yavaş seyirli olmadığı gösterildi. 376 hastalık bir seride yapılan analizde 10 yıllık yaşam diğer gruplarda yaklaşık %35 iken 36 MHL hastasında bu oran sadece %8 idi. Sonuç: MHL kötü prognostik özelliklere sahip agresif bir lenfomadır. Fisher, R.I., Dahlberg, S., et al., Blood, 85(4), 1995, pg.1075

15 Başlangıç (İndüksiyon) Tedavileri CHOP + Rituxan 40 hasta (yeni tanı) %48 TC, % 48 KC %36 PCR ile moleküler remisyon (siklind1) Ortanca progresyonsuz yaşam 16.6 ay 36 ayda tüm hastalar nüksetti Klinik ve moleküler TC progresyonsuz yaşam üzerine etkisiz. Akut lösemi gibi postremisyon tedavi?? Howard, O., Gribben, J., et al., JCO, 20 (5), 2002, pg. 1288

16 Akut lösemi tedavisi :R-hyperCVAD Yaş,B2MG,LDH,IPI>2 FFS de anlamlı idi R-hyper-CVAD tedavisi alanlarda 65 yaştan daha genç hastalar ileri yaş vakalara göre daha uzun remisyonda kalmaktadır. Klinik cevap (n=9 Hastalar (%) TOPLAM CEVAP 97 TC-TyC 87 KC 10 3-yıl TY (ortanca takip: 40 ay) 82 3-yıl PY (ortanca takip: 40 ay) 64 Diğer kemoterapi protokollerine göre daha uzun remisyon elde edilmiş, ancak hala plato yok.. (Romaguera JE, et al. J Clin Oncol. 2005;23: )

17 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD Çok merkezli prospektif randomize çalışmada R-HyperCVAD test edildi. N=49 [ ekim 2002 &eylül 2006] 8 kür hypercvad-r [21 gün] Evre III/IV %49 Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

18 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD Toplam cevap oranı %88 (değerlendirmeye alınan 40 hastada) 60 Hastalar % Tam Cevap (n = 16) 30 Kısmi Cevap (n = 12) Cevap Oranları 18 Doğrulanmamış (n = 7) 5 Stabil Hastalık (n = 2) 8 Yetersiz Sonuç (n = 3) Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

19 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD 100 Yaşam Hastalar % Toplam yaşam Progresyonsuz yaşam Yıllar y progresyonsuz yaşam % 63 MDACC 2y progresyonsuz yaşam % 64, 3y TY % 80 idi. Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

20 SWOG 0213: Yeni tanı MCL da R-hyperCVAD Yan Etki Derece 3, % Derece 4, % Lökopeni 2 83 Nötropeni/granulositopeni Trombositopeni Anemi İnfeksiyon (+nötropeni) 32 2 Hiperglisemi 15 2 Ataksi 4 2 Miyalji/artralji 0 2 Çoğu yaşlılar olmak üzere 46 vakanın 22 (%48) toksisite sonucu tedavi planını tamamlayamadı. Epner EM, et al. ASH Abstract 387.

21 R-hyperCVAD (Özet) R-HyperCVAD-MTX-AraC ilk sıra tedavide oldukça etkili Bu etki <65y hastalarda daha iyi Toksisite yönetilebilir ve çoğunlukla hematolojik >65 yaş hastalarda toksisite ve yüksek nüks hala önemli bir sorun olmaktadır.

22 MCL: postremisyon tedavi MCL-2 çalışması : Intensif Immünokemoterapi + OKİT MCL1: 4 x maxichop Cyclophosphamide 1200 mg/m 2 1.GÜN + Doxorubicin 75 mg/m 2 1.GÜN + Vincristine 2 mg 1.GÜN + Prednisone 100 mg 1-5 GÜNLER + BEAM/BEAC + PBSC POSTREMİSYON TEDAVİ MCL2: 6 xmaxichop-r-alterne Ara-C 3 g/m 2 günde 2 kez 1-2 GÜN +Rituximab 375 mg/m 2 1, 9 GÜN SCT BEAM/BEAC in vivo AYIKLAMA Her iki çalışmadaki tüm hastalar yeni tanı MCL Geisler CH, et al. ASH LB1. Geisler CH, et al. ASH Abstract 1281.

23 MCL: postremisyon tedavi MCL-2 çalışması : Intensif Immünokemoterapi + OKİT MCL-2: Randomize faz II çalışmanın final sonuçları 6 kür doz-intens immunokemoterapi +4 kür konsolidasyon İndüksiyon: R+maxi-CHOP Konsollidasyon: YD-ara-C Cevap veren hastalara OKİT [invivo ayıklamalı (purging) BEAM veya BEAC] Sonuçlar MCL-1 ile karşılaştırıldı. MCL-1: (4 kür maxi-chop) BEAM (carmustine, etoposide, cytarabine, melphalan) BEAC (carmustine, etoposide, cytarabine, cyclophosphamide) Geisler CH, et al. ASH Abstract LB1.

24 MCL: postremisyon tedavi MCL-2 çalışması : Intensif Immünokemoterapi + OKİT yıllık yaşam sonuçları 80 75% MCL-2 TY (n = 160) Hastalar, % % MCL-2 OY (n = 160) MCL-1 OY (n = 41) 20 15% OY, MCL 1 vs MCL 2: P <.0001 Yıllar Postremisyon tedavisi ile MCL hastalarda yaşam analizlerinde plato elde edildi Geisler CH, et al. ASH Abstract LB1.

25 MCL: İndüksiyon tedavisi (Özet) Hala standart bir tedavi yoktur Hala küratif bir seçenek gösterilememiştir. Ortanca TpY: 3-5 yıl(son 20 yılda düzelmiştir) R-HyperCVAD ilave OKİT postremisyon ile ilk sıra tedavisi faydalı görünmekte ve yaşam analizlerinde plato elde edilebilmektedir. Nükseden hastalarda prognoz hala oldukça kötü seyretmekte : MCL meydan okumaya devam etmekte...

26 MCL: Yeni postremisyon stratejileri ECOG 1499: İbritumomab Konsalidasyon (R-CHOP --> RIT) Rituximab 375 mg/m 2 + CHOP 21 günde x 4 kür TC, KC veyash 3-7 hf. Rituximab 250 mg/m In-ibritumomab Tiuxetan 1 hf Rituximab 250 mg/m Y-ibritumomab Tiuxetan mci/kg Yeni tanı almış evre II-IV 56 MCL hasta RCHOP+ ibritumımab konsolidasyon Smith M, et al. ASH Abstract 389

27 MCL: Yeni postremisyon stratejileri ECOG 1499: İbritumomab Konsalidasyon (R-CHOP --> RIT) ECOG 1499: faz II çalışma R-CHPO>>RIT Klinik cevap 4 R-CHOP sonunda TpC TC KC Ibritımomab sonrası TpC TC KC Hastalar,% ibritumımab ile: 29 hastadan 12; KC>>>TC, 3 stabil hastalık; >>2 KC; >>> 1 TC Febril atak gözlenmedi, Ortanca Hastalıksız yaşam 27 ay :%71 İleri takip sonuçları bekleniyor... RIT ile konsolidasyon çok iyi bir postremisyon seçeneği olabilir Smith M, et al. ASH Abstract 389

28 MCL: Yeni postremisyon stratejileri Rituksimab İdame tedavi 176 hasta değerlendirildi 139 hasta idame öncesi Rtxb almış Progresyonsuz yaşamda anlamlı düzelme Rtxb tedavisinden sonra TpYda iyileşme eğilimi... Rtxb idame iyi tolere edildi.,,,,,

29 Dirençli-Nüks MCL: Yüksek doz RIT+OKİT Dirençli-nüks 16 hasta Tositumomab 1.7mg/kg. 131 I ile Gy Toplam yaşam Progresyonsuz yaşam yaşam 10.gün YD Etoposid- siklofosfamid >OKİT Transplant sonrası (yıllar) TpC: %100 ve TC: %91, TİM gözlenmedi TpY: %93 ve Progresyonsuz yaşam%61; 3yıl

30 MCL: Allo KIT MDACC EBMT FHCRC Post-Tx aylar Toplam Yaşam Post-Tx yılar Toplam Yaşam Post-Tx aylar Nükssüz yaşam

31 MCL Tedavisinde Yeni Stratejiler.. Yeni sitostatikler Biyolojik Ajanlar Hedef tedavileri

32 Yeni Stratejiler: İndolen MCL İlk sıra tedavi:bendamustine-r & CHOP-R Faz III- çok merkezli randomize: Ortanca 18 aylık gözlem CD20(+) Lenfoma (N = 315) B + R: Bendamustine 90 mg/m 2 1, 2 GÜNLER 28 günde bir + Rituximab 375 mg/qm 1GÜN Maksimum 6 kür (n = 166) CHOP + R: CHOP standard 1GÜN 21 günde bir + Rituximab 375 mg/qm 1GÜN Maksimum 6 kür (n = 149) Özellikler, % yaş > 70 yrs > 60 yrs B + R (n = 166) CHOP + R (n = 149) Stage IV disease FLIPI score LDH > 240 U/L Bone marrow involvement Bulky disease Rummel MJ, et al. ASH Abstract 385.

33 Yeni Stratejiler: İndolen MCL İlk sıra tedavi:bendamustine-r & CHOP-R Cevap, % Follicular Lenfoma B + R (n = 83) CHOP + R (n/n = 81/147) Mantle Cell Lenfoma B + R (n = 33) CHOP + R (n/n = 27/147) TpC TC İlerleme 0 TpC TC İlerleme Cevap, % Küçük Lenfositik Lenfoma Marginal 100 B + R (n = 22) B + R (n = 24) CHOP + R (n/n = 21/147) 80 CHOP + R (n/n = 18/147) TpC TC İlerleme TpC TC İlerleme Rummel MJ, et al. ASH Abstract 385.

34 Yeni Stratejiler: İndolen MCL İlk sıra tedavi:bendamustine-r & CHOP-R 1.0 Toplam: PFS Mantle Cell: PFS Yaşam,% P =.11 B + R CHOP + R B + R CHOP + R Aylar Aylar Yan Etki, % B + R (n = 166) CHOP + R (n = 149) Saç Dökülmesi 0 94 Grade 3/4 lökositopeni İnfeksiyon Rummel MJ, et al. ASH Abstract 385.

35 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib Bortezomib 1,3 mg/m2 1,4,8,11 günler/ 21 günde 1, 4, 8, 11. Faz II prospektif çalışma, 49 merkez ABD,BK, Almanya 1hf. 2hf. 3hf. TC/KC varsa ilave 4 kür Yoksa; progresyon veya toksisite olmadıkça 17 kür Evreleme: İlk 6 kürde her 2 kürde bir, sonra her 4 kürde bir; progresyon olursa alternatif tedavi

36 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib Özellikler Hastalar (N = 155) Ortanca yaş, yıl 65 (42-89) Teşhisden sonra geçen ortanca süre, yıl 2.3 ( ) Ortanca önceki tedaviler 1 Evre IV MCL, % 77 IPI skor 3, % 44 KPS < 90%, % 29 LDH > normalden fazla, % 36 Kemik İliği tutulumu, % 55 Goy A, et al. ASH Abstract 125.

37 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib Hasta gruplarında cevaplar 100 Toplam cevap TC/TC doğrulanmamış Hastalar, % Toplam (n = 141) Refrakter MCL (n = 51) Önce OKİT (n = 52) Goy A, et al. ASH Abstract 125.

38 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib 100 Toplam yaşam (1 yıllık) Hastalar, % Cevaplı Hastalar (n = 45) Tüm Hastalar (N = 155) En yaygın yan etki : periferal nöropati derece 3 Hastaların % 13 de Derece 4: Ortanca 4 siklus veya ~ 12 hafta da. Derece 3: ~ 4-30 hafta da ortaya çıkıyor. Goy A, et al. ASH Abstract 125.

39 Yeni Stratejiler: PINNACLE:Relaps/Refrakter MCL da Bortezomib 1.0 Progresyon Süresi Ortanca Progresyon Zamanı Olaysız yaşam,% TC/TCu: ulaşılmadı KC: 9.1 ay Tüm Hastalar: 6.7ay Aylar Goy A, et al. ASH Abstract 125.

40 Yeni stratejiler Modifiye HyperCVAD+Bortezomib >idame RTX Histolojik olarak gösterilmiş ve tedavi edilmemiş MCL PS:0-2; yeterli son organ fonksiyonu Yeni tanı MCL (n=22) Rituximab 375 mg/m 2,1.gün Siklofosfamid 300 mg/m 2, 12 saatte bir, 1-3 gün Doksorubisin 50mg/m 2, 48 saat (di), 1-2 gün Vincristin 2mg, 3. Gün Deksametazon 40mg 1-4 gün DEĞERLENDİR CR CRu PR MTX ve AraC yok Rituksimab 375 mg/m 2 Haftada bir -X- 4 6 ay -X- 4 Bortezomib 1,5mg/m 2 1 ve 4 gün; 21 günde bir; nöropati varsa 1,3mg/m 2

41 Yeni stratejiler Modifiye HyperCVAD+Bortezomib >idame RTX Sonuçlar 15 hasta, ort yaş 64 (49-73) 13/15 evre IV İlk 7 hasta 2 kalanlar derece PN Hematolojik toksisite beklendiği gibi 1-2.derece PN zamanla çözüldü Cesaret verici TC oranları 13 hasta değerlendirildi 1 hasta ilerleyici hastalık 12 hasta TpC(%92)

42 MCL: Yeni stratejiler BORID çalışması 16 hasta, ortanca yaş 66 Önceki tedaviler ortanca 3 (1-7) Toksisite: nöropati, trombositopeni Standart doz Bortezomib 1,4,8,11 Rituximab 375 mg/m 2 1 gün Deksametazon 1-4 gün 40 mg 21 gündex6 kür TpC % 81> ½ TC Ortanca progresyonsuz yaşam 12 ay Yüksek TC oranı

43 MCL: Yeni stratejiler Lenalidomid-Rituximab N=15, ortanca yaş:73 Önceki Tedaviler: ortanca 2(1-4) 12 hasta önce Hyper-CVAD Tedavi Protokolu Lenalidomid (1-21/28) R:375 mg/m2x4 hafta Len: dozu 10>15>20>25 yükseltildi Toksisite: Hematolojik (Nötropeni:13 Dr. 3 & 9 Dr.4) mg etkisiz Ortanca TxDoz: 20 mg Toplam OTxD 4/6 3TC ve 1 KC Ortanca cevap 6ay

44 MCL: Hedef tedaviler İlaç (Hedef) Protokol Sonuç/yorumlar Kaynak GX (Pan BCL2 inh) (Bortezomib +GX15 070) 12 d/n hasta; 3 TC, 3 SD,4? Belirgin aktivite mevcut, tolere edildi Goy 2007 ASH #2569 Flavopridol (siklin/cdk) Flavopridol d/n vakalarda aktivite var, özellikle fludarabin ile kombinasyon lizise yol açıyor Grant 2005 ASH#1102 CCI779:temsirolimus (PI3k/mTOR yolu) temsirolimus d/n hasta; TpC %38 (13/34), 1TCve 12 KC, cevaba kadar geçen süre 1ay Witzig 2005 JCO 23;5356 RAD001: everolimus (PI3k/mTOR yolu) everolimus Faz I MDACC çalışması, 10m iyi tolere ediliyor, aktivitesi gösterildi. Rizzieri 2005 ASH #2546 AP23573: Deferolimus (PI3k/mTOR yolu) Deferolimus Hematolojik malinitelerde etkinliği gösterildi, çalışmalar devam ediyor. Yee 2006 CCR 12;5165

45 MCL: tedavide Diğer yeni ajanlar İlaç HDAC inhibitörleri (SAHA, depsipetid Anti-TRAIL Antikorlar (TRM-1) HSP İnhibitörleri 17 AAG(geldamisin) IKK inhibitörleri Etki mekanizması SAHA pre-kilinik modellerde MCL üzerine aktivite göstermektedir. TRAIL reseptör 1 apoitosisin indükleyen insan monoklonal AK MCL hücre dizilerine etkili bortezomib+geldamisin faz çalışmaları başlamıştır. NFκB nin stabilizasyonu Raf/MEK sinyal yolu inhibitörleri Sorafenib: oral inhibitör Farnesil Transferaz inhibitörü BL22 İmmünotoxin Tifinarnib/ çalışmalar devam ediyor. Calicheamycin7CD22(CMC-544)

46 Test edilen stratejiler Postremisyon Bortezomib (konsolidasyon & idame) CALG B KONSOLİDASYON Rituximab: 375 mg/m 2,1.gün Metotraxate: 300 mg/m2, 2 gün Siklofosfamid :2000 mg/m 2, 3 gün Doksorubisin 50mg/m 2, 3 gün Vincristin 2mg, 3. Gün Prednisolon 100mg/m2, 3-7gün 21günde bir x2 kür Ara-C Etoposid Rituximab Bortezomib 1,3mg/m 2 1,4,8,11 gün- 3 hafta da bir x 4kür Bortezomib 1,6mg/m 2 Haftada bir 4 hf. 4 hf ara x 10kür İDAME

47 Test edilen stratejiler Bortezomib indüksiyon>bortezomib idame SWOG 0601 Bortezomib 1,5mg/m 2 1 ve 4 gün Rituximab: 375 mg/m 2,1.gün Siklofosfamid :750 mg/m 2, 1 gün Doksorubisin 50mg/m 2, 1 gün Vincristin 2mg, 1. Gün Deksametazon 40mg 1-4 gün 21 günde bir CR CRu PR İDAME Bortezomib 1,3mg/m 2 1,4,8,11 gün- 3 AYx 8kür

48 MCL Tedavisi (özetle) Güncel Tedaviler Mevcut tedaviler ile yaşam eğrileri hala düşmekte, kalıcı platodan uzak... R-CHOP indüksiyon cevabı kalıcı değil, transplant ile konsolidasyon HyperCVAD indüksiyonda etkili fakat toksik R-HyperCVAD dan sonra gözlenen geç relapslar konsolidasyon tedavisini gerekli kılmakta (OKİT, AKİT) R-Kemo takiben Allo-KHN bazı serilerde yüz güldürmekle beraber ileri çalışmalara ihtiyaç var.. Yüksek doz Ara-C + OKİT ile daha uzun süreli kalıcı remisyon elde edilebilmekte...

49 MCL Tedavisi (özetle) Güncel Tedaviler Yaşlı hastalarda yeni stratejilere ihtiyaç var.. İdame tedavisi konusunda yeni çalışmalar gerekli RIT erken sonuçları ilginç ileri takip ve yeni denemelere ihtiyaç var Yeni ilaçlar; özellikle bortezomib, Bendamustin ve mtor inhibitörleri ümit vadetmektedir

50 MHL tedavi algoritması Yeni Tanı Mantle Hücreli Lenfoma Transplant Adayı Değil Kemoterapi Transplant Adayı <55y >55y R-HyperCVAD R-CHOP Cevap veya nüks Cevap +> izle Cevap + Cevap + Diğer Kemoterapi R Talidomid mtor İnhibitör Proteozom İnhibitör Transplant (OKIT veya AKİT) OKIT: invivo purging AKIT: nonmyeloablatif

51 Teşekürler...

52 MCL tedavisi

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman?

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Doç.Dr.Mustafa YILMAZ KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRABZON 04/04/2015 ANTALYA IMID, proteozom

Detaylı

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D.

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Sunum Planı Histopatolojik sınıflandırma Prognostik faktörler Tedavideki gelişmeler

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa tavsiyeleri 2006 2008 Japon kılavuzu 2013 Amerika kılavuzu 2007 her yıl revizyon Alman kılavuzu 2013 Birinci basamak tedavilere yanıt vermeyenler

Detaylı

Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri

Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri Dr. Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi. 11 Mayıs 2012 BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ KLİNİK TIP NE İŞE YARAR? HASTALIKTAN

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta Folliküler Lenfomada İdame Dr. İbrahim Barışta Antalya, 16 Nisan 2011 REAL Sınıflamasına Göre Prognoz Histolojik Alt Grup 5Yıllık Genel Sağkalım Anaplastik büyük T-/null hücreli % 77 Marjinal zon, MALT

Detaylı

Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler

Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler Hodgkiṉ- Hodgkin Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler Berksoy Şahin Çukurova Ü.T.F Tıbbi Onkoloji BD Aralık 2006-İstanbul Lenfoma-Akıllı Moleküller 1 Sunum Akışı I. Monoklonal Antikorlar (MA) Özellikleri,

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Giriş (NHL). olarak. korteks. MCL hastaları yıllık. yeni NHL

Giriş (NHL). olarak. korteks. MCL hastaları yıllık. yeni NHL 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.02.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Mantle hücreli

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi Dr. İbrahim Barışta Febril Nötropeni Sempozyumu, 23 Şubat 2008 Non- Hodgkin Lenfoma GELA-LNH 98.5 Çalışması Median 5 Yıllık İzlem 1.0 Olaysız Sağkalım 1.0 Genel Sağkalım

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

CD30 Pozitif Lenfomalar

CD30 Pozitif Lenfomalar CD30 Pozitif Lenfomalar Tedavi Yaklaşımları Dr. İbrahim Barışta 15 Ekim 2015 Hodgkin Lenfoma ABVD Günümüzün Standart Kemoterapi Şeması İlaç Doz (mg/m 2 ) Günler Adriamycin 25 1, 15 Bleomycin 10 1, 15 Vinblastine

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri HODGKİN DIŞI LENFOMALAR Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri 1 Hodgkin Dışı Lenfomalar Genellikle lenf nodlarından ve bazende herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup B veya T hücre malignitesidir.

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Ankara Onkoloji Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Hematoloji Kliniği i ve KİT K Ünitesi 25-Mart 2009, Ankara NHL İÇERİK ECOG 3404: Ara PET

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İleri evre mesane kanseri tedavisi Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mesane ca kemosensitiftir! Kombinasyon tedavileriyle ~%50-60 yanıt oranı ve %20-30 tam yanıt elde edilebilir.

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

FOLİKÜLER LENFOMA. Giriş

FOLİKÜLER LENFOMA. Giriş FOLİKÜLER LENFOMA Giriş Foliküler lenfoma (FL), ikinci sıklıkta görülen bir Hodgkin dışı lenfoma alt tipi olup batı dünyasında görülme sıklığı yüksektir ve 5-7/100.000 oranında tespit edilmektedir. [1]

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

e-posta: Anahtar Sözcükler Lenfoma, Foliküler, Tanı, Tedavi FOLİKÜLER LENFOMA

e-posta: Anahtar Sözcükler Lenfoma, Foliküler, Tanı, Tedavi FOLİKÜLER LENFOMA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Selami Koçak Toprak 1, Dr. Önder Arslan 2 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 20.04.2013 International Prognostic Index (IPI) Patients of all ages Age Performance status Lactate dehydrogenase

Detaylı

CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ

CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ D R. E M R E T E K G Ü N D Ü Z - D R. M. S İ N A N D A L 1 5. 3. 2 0 1 5 - Ç E Ş M E MONOKLONAL ANTİKORLAR B veya T hücre reseptörlerinin

Detaylı

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Hale Ören Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Zeugma Müzesi 2 Mayıs 2012 Gaziantep REFRAKTER VE RELAPS AKUT

Detaylı

Richter Dönüşümü Tanı ve. Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D.

Richter Dönüşümü Tanı ve. Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D. Richter Dönüşümü Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D. [CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA SECONDARILY ASSOCIATED WITH A MALIGNANT RETICULOPATHY: RICHTER'S SYNDROME]. LORTHOLARY P, BOIRON

Detaylı

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yapılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014 Yapabildiğin

Detaylı

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum OLGU-2 Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum 9 yaş Erkek Şikayeti Halsizlik İştahsızlık Öksürük Kilo kaybı Ateş Göğüs ağrısı Hikayesi Bir aydır

Detaylı

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi http://seer.cancer.gov/statfacts/html/clyl.html CLL a Disease of the Elderly SEER

Detaylı

RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler. Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler. Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı B hücre & Tedavi Domer T, Pharmacology & Thereupatic 2010 Sonuç 236 makale Sunulacak olan makaleler

Detaylı

26 Eylül 2014 Cuma (Mavi Salon)

26 Eylül 2014 Cuma (Mavi Salon) 13.00-13.15 13.15-15.30 15.30-15.45 15.45-17.15 17.15-18.00 18:00-18:45 26 Eylül 2014 Cuma (Mavi Salon) Açılış Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Osman İlhan, Dr. Şehsuvar Ertürk Sempozyum: Geriatrik Hematolojide Destek

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26 21 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA Abdullah KATGI 1, Aybüke OLGUN

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention

Detaylı

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Modern radyoterapi teknikleri ile ikinci seri ışınlama yinelemiş YDG larda

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA İNVAZİF F MESANE TÜMÖRÜNDET KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR Doç.. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA MESANE TÜMÖRÜT SIKLIĞI

Detaylı

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim Prof. Dr. Mahmut Bayık Waldenström Macroglobulinemia (WM) Kemik iliğinin ve lenfatik dokuların lenfoplazmositik infiltrasyonu ve serumda

Detaylı

MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA

MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 36 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 MANTLE HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Detaylı

BULANTI TEDAVİSİ. Dr. Taflan Salepçi

BULANTI TEDAVİSİ. Dr. Taflan Salepçi BULANTI TEDAVİSİ Dr. Taflan Salepçi DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention Center, 17 EKİM 2011, Antalya, Klinik Onkoloji Derneği,

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011 Filiz Vural Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Kronik lenfositik lösemi (KLL), 3-6/10 5 /yıl insidans ile en sık görülen erişkin lösemi

Detaylı

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr.

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Günhan Gürman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr Anahtar Sözcükler Lenfoplazmasitik lenfoma, Waldenström

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA

FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA II. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 20 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FOLLİKÜLER

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin- Dışı Lenfomalarda Transplantasyon Dışı Stratejiler

Relaps/Refrakter Hodgkin- Dışı Lenfomalarda Transplantasyon Dışı Stratejiler Relaps/Refrakter Hodgkin- Dışı Lenfomalarda Transplantasyon Dışı Stratejiler Dr. Necdet ÜSKENT Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji/Hematoloji Departmanı NHL daki İki Önemli Paradizma Agresif Histolojiler

Detaylı

NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZIN KLİNİK, PATOLOJİK, PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZIN KLİNİK, PATOLOJİK, PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZIN KLİNİK, PATOLOJİK, PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TIPTA UZMANLIK

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi İçerik T-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin yeri Lokal radyoterapi Tüm cilt elektron tedavisi B-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin

Detaylı

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI PROF. DR. RAUF HAZNEDAR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İlik dışı plazmasitomlar ; Plazma hücre hastalıklarının

Detaylı

MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Bir çok kanserde, başarılı bir tedaviyi engelleyen en önemli iki faktör, tümör volümü ve intrensek tümör direncidir.

Detaylı

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL

Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU EMSEY HOSPITAL MM tanı yaşı 70 < 55 yaş %16 >70 yaş genellikle YDK ve KHN adayı değillerdir. Kemoterapi Proteasom inh, immünomodülatörlerin eklenmesi yaşam sürelerine olumlu

Detaylı

İLERİ YAŞ AML TEDAVİSİ Doç.Dr. Vildan Özkocaman Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Bursa EHOK 13.03.

İLERİ YAŞ AML TEDAVİSİ Doç.Dr. Vildan Özkocaman Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Bursa EHOK 13.03. İLERİ YAŞ AML TEDAVİSİ Doç.Dr. Vildan Özkocaman Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Bursa EHOK 13.03.2015, Çeşme, İzmir YAŞLI AML Yaş 55 60 65 70 YAŞLI AML İndüksiyon sırasında

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA

Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi. Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Hormona Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisi Dr.Talha MÜEZZİNOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Üroloji AD. MANİSA Tanı PCa Metastatik hastalık Lokal İleri hastalık Lokalize hastalık RRP RT Hormona terapi Antiandrojen

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. Doç. Dr. Halil Kavgacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. BAŞKANLAR Prof. Dr.

Detaylı

Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Dr. Mehmet Ali Özcan

Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Dr. Mehmet Ali Özcan TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Ömür Gökmen Sevindik, Dr. Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı İzmir, Türkiye e-posta: mehmet.ozcan@deu.edu.tr

Detaylı