Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý"

Transkript

1 Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,15 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP nin 0,05 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Lisans Programlarý Yükseköðretim Lisans Programlarý 3523-Acil Týp Teknisyenliði 1746-Hemþirelik 3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu Acil Yardým ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Gastronomi (Yüksekokul) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 Turist Rehberliði (Yüksekokul) Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Animatörlük 4223-Eðlence Hizmetleri Turizm Animasyonu (Yüksekokul) Bankacýlýk 4396-Muhasebe ve Finansman Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Tek.-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Tek.-Gýda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1155-Gýda Analizi 1155-Gýda Kontrol ve Analizleri 3455-Gýda Teknolojisi 1161-Kurum Beslenmesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bilgi Ýþlem 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) Bilgisayar 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým / Bilgisayar Yazýlýmý 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi 1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým / Bilgisayar Yazýlýmý Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) Borsa Hizmetleri 4396-Muhasebe ve Finansman 4422-Pazarlama ve Perakende 4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) Büro Hizmetleri 3675-Büro Yönetimi 3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1752-Hukuk Sekreterliði 2321-Sekreterlik Týbbi Sekreterlik 37

2 Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,15 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP nin 0,05 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Lisans Programlarý Yükseköðretim Lisans Programlarý Devamý 2687-Týp Sekreterliði 2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) 4 Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) Çevre Saðlýðý 1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði 3612-Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu Hemþirelik (Yüksekokul) Çocuk Geliþimi 1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) 4 Görme Engelliler Öðretmenliði 4 Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) 4 Özel Eðitim Öðretmenliði 4 Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 Üstün Zekalýlar Öðretmenliði 4 Zihin Engelliler Öðretmenliði Deniz Turizmi Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Deniz ve Liman Ýþletme Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) Dýþ Ticaret 4396-Muhasebe ve Finansman Gümrük Ýþletme (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme (YO) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Ebelik 3606-Ebelik-Hemþirelik 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri 1746-Hemþirelik Devamý 3832-Yaþlý Hizmetleri Ebelik (Yüksekokul) 4 Hemþirelik (Yüksekokul) Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 1568-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine) 3915-Mekatronik Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927-Uçak Elektroniði Havacýlýk Elektrik ve Elekroniði (Yüksekokul) 4 Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) Emlak Komisyonculuðu Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (Yüksekokul) Deniz Araçlarý Yapýmý 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 1636-Gemi Makineleri 1642-Gemi Yapýmý 3915-Mekatronik Gemi Makineleri (Yüksekokul) 4 Makine (Yüksekokul) Genel Ziraat 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 2514-Tarým 3874-Tarým Teknolojisi 2823-Ziraat Tütün Eksperliði (Yüksekokul) Deniz Araçlarý Yapýmý Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý) 4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi) Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) 1642-Gemi Yapýmý 1699-Güverte 1704-Güverte-Avlama 3779-Yat Kaptanlýðý Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Yüksekokul) 4 Güverte (Yüksekokul) Kat Hizmetleri 2295-Ön Büro 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 38

3 Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,15 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP nin 0,05 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Lisans Programlarý Yükseköðretim Lisans Programlarý Devamý Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Turist Rehberliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Kimya 4327-Kimya Teknolojisi Kimya Öðretmenliði Mekatronik 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 Uçak Gövde-Motor Bakým (Yüksekokul) Moda Resmi 3241-Moda Tasarým 3241-Moda (Giysi) Tasarým 3586-Tekstil Konfeksiyon Moda Tasarýmý (Yüksekokul) Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 Uçak Gövde-Motor Bakým (Yüksekokul) Muhasebe 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman 3868-Bilgisayarlý Muhasebe Muhasebe (Yüksekokul) 4 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) Mutfak Gastronomi (Yüksekokul) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 4333-Konaklama Hizmetleri 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði 4464-Seyahat Ýþletmeciliði Devamý 4051-Tur Operatörlüðü 2713-Turizm Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (YO) 4 Turist Rehberliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Radyoloji 2253-Radyoloji Teknisyenliði 2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Sigortacýlýk Aktüerya (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi) 2452-Su Ürünleri 2452-Su Ürünleri-Ýþleme 2452-Su Ürünleri-Üretme Su Ürünleri Mühendisliði (Yüksekokul) Ticaret Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme (YO) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 Ticaret Meslek Liseleri ile Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Tüm Alanlarý ile Çok Programlý Liseler ve Açýköðretim Lisesinin bu okul türlerine karþýlýk gelen alanlarýný bitirenler 2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler 4422-Pazarlama ve Perakende Pazarlama (Yüksekokul) 4 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Ulaþtýrma Hizmetleri Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Ulaþtýrma ve Lojistik (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 39

4 Tablo Tablo 3C 3C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve Açýk ve Açýköðretim Öðretim Ön Önlisans Lisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe 3318-Borsa Hizmetleri 1381-Deniz ve Liman Ýþletme 1396-Dýþ Ticaret 3324-Emlak Komisyonculuðu 1657-Genel Hizmetler (Demiryolu) 1814-Ýþletme 1814-Ýþletmecilik (Demiryolu) 2143-Muhasebe 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman 4526-Pazarlama 4422-Pazarlama ve Perakende 4024-Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk 3351-Sigortacýlýk 4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 2645-Tesis Ýþletmeciliði 2693-Ticaret 2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler 4505-Ulaþtýrma Hizmetleri Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi 2 Deniz ve Liman Ýþletmeciliði 2 Dýþ Ticaret 2 Emlak ve Emlak Yönetimi 2 Hava Lojistiði 2 Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2 Ýþletme Yönetimi 2 Kooperatifçilik 2 Lojistik 2 Marka Ýletiþimi 2 Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý 2 Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý 2 Pazarlama 2 Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2 Posta Hizmetleri 2 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2 Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri 2 Sosyal Güvenlik 2 Tarýmsal Ýþletmecilik 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 Uluslararasý Taþýmacýlýk ve Lojistik Acil Týp Teknisyenliði 3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 Ameliyathane Hizmetleri 2 Elektronörofizyoloji 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Otopsi Yardýmcýlýðý 2 Paramedik 2 Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik 2 Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Adalet 3758-Zabýt Katipliði Adalet Aðaç Ýþleri 4134-Ahþap Teknolojisi 3681-Ahþap Yat Ýnþaa 3434-Döþemecilik 2081-Mobilya ve Dekorasyon 4401-Müzik Aletleri Yapýmý Mobilya ve Dekorasyon 2 Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 1072-Aþçýlýk 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1176-Besin Teknolojisi-Pastacýlýk 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Gýda Teknolojisi 3339-Kat Hizmetleri Konaklama Konaklama Hizmetleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1161-Kurum Beslenmesi 2158-Mutfak 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2295-Ön Büro 1176-Pastacýlýk 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 2713-Turizm 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Aðýrlama Hizmetleri 2 40

5 Aþçýlýk 2 Ýkram Hizmetleri 2 Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri 1128-Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi-Gýda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1306-Deðirmencilik 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme 1155-Gýda Analizi 1155-Gýda Kontrol ve Analizleri 3455-Gýda Teknolojisi 1161-Kurum Beslenmesi Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 Gýda Teknolojisi 2 Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2 Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi 2 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 Yað Endüstrisi 2 Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1574-Ev Ekonomisi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Ev Ýdaresi Alt Yapý 1045-Alt Yapý (Ýnþaat) 1767-Ýnþaat Ýnþaat Teknolojisi 1773-Ýnþaat-Üst Yapý 1773-Üst Yapý 1773-Üst Yapý-Ýnþaat 2776-Yapý 2776-Yapý (Kagir-Ahþap) 2797-Yapý Ressamlýðý 2776-Yapýcýlýk Beton Teknolojisi 2 Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2 Gaz ve Tesisatý Teknolojisi 2 Geoteknik 2 Harita ve Kadastro 2 Ýnþaat Teknolojisi 2 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Maden Teknolojisi 2 Mimari Restorasyon 2 Raylý Sistemler Yol Teknolojisi 2 Sulama Teknolojisi 2 Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri 2 Yapý Denetimi 2 Yapý Ressamlýðý Anestezi / Anestezi Teknisyenliði Anestezi 2 Elektronörofizyoloji 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi Animatörlük 4223-Eðlence Hizmetleri 3984-Host ve Hosteslik Konaklama Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði Seyahat Ýþletmeciliði 4051-Tur Operatörlüðü Turizm Ulaþtýrma Hizmetleri Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Aðýrlama Hizmetleri 2 Kültürel Miras ve Turizm 2 Otobüs Kaptanlýðý 2 Turist Rehberliði 2 Turizm Animasyonu 2 Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ayakkabý Teknolojisi Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi 1093-Ayakkabýcýlýk 1369-Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 3084-Deri Teknolojisi 1856-Kimya Kimya Teknolojisi Ayakkabý Tasarým ve Üretimi 2 Ayakkabý ve Saraciye Tasarýmý 2 Deri Teknolojisi 2 Saraciye Tasarýmý ve Üretimi 2 41

6 3559-Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) 1259-Cilt ve Serigrafi 1259-Ciltleme ve Serigrafi 1422-Dizgi 1609-Fotoðraf ve Kliþe 3805-Fotoðrafçýlýk 4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3057-Klasik Ciltçilik 2012-Matbaa / Matbaacýlýk 2185-Ofset Baský 2185-Ofset Baský Serigrafi 2274-Reprodüksiyon ve Kliþe 3565-Tasarým Teknolojisi / Tasarým ve Teknolojisi 2707-Tipo Baský 2707-Tipo Baský Serigrafi Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Basýn ve Yayýncýlýk 2 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2 Grafik Tasarýmý 2 Marka Ýletiþimi Beden 2122-Monitörlük 2446-Spor Spor Yönetimi Bilgi Ýþlem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi 1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým Biliþim Teknolojileri Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Bilgi Güvenliði Teknolojisi 2 Bilgi Yönetimi 2 Bilgisayar Operatörlüðü 2 Bilgisayar Programcýlýðý 2 Bilgisayar Teknolojileri ve Biliþim Sistemleri 2 Bilgisayar Teknolojisi 2 Coðrafi Bilgi Sistemleri 2 Ýnternet ve Að Teknolojileri 2 Pazarlama Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3262-Proses 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Üretimde Kalite Kontrol Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 4369-Makine Teknolojisi 2101-Model 2101-Modelcilik Makine 2 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 Otomotiv Teknolojisi Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3978-Grafik Tasarým 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 2101-Model 2101-Modelcilik 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1835-Kalýp / Kalýpçýlýk 3701-Konfeksiyon Makineleri Bakým ve Onarým 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2048-Metal Ýþleri 4375-Metal Teknolojisi 2054-Metalurji 2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 2075-Mikroteknik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 2666-Tesviye Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi 2 Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý 2 Endüstriyel Kalýpçýlýk 2 Gemi Makineleri Ýþletme 2 Grafik Tasarýmý 2 42

7 Makine 2 Mekatronik 2 Metalürji 2 Otomotiv Teknolojisi 2 Oto Boya ve Karoseri 2 Raylý Sistemler Makine Teknolojisi 2 Sondaj Teknolojisi 2 Tarým Makineleri 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi Boya Apre 2892-Boya-Baský-Desen 1437-Dokuma 3963-Düz Örgü (Triko) 1788-Ýplik / Ýplikçilik 2583-Kalite Kontrol (Tekstil) 3571-Örgü Teknolojisi 2598-Örme / Örme Teknolojisi 2535-Tekstil 2541-Tekstil Boya-Apre 2892-Tekstil Boya-Baský-Desen 1437-Tekstil Dokuma 1788-Tekstil Ýplik 1788-Tekstil Ýplikçilik 2583-Tekstil Kalite Kontrol 2598-Tekstil Örme 3188-Tekstil Tasarýmý 4479-Tekstil Teknolojisi 3146-Tekstil (Örme Teknolojisi) 4039-Triko Desen 4066-Yuvarlak Örgü (Penye) Halýcýlýk ve Kilimcilik 2 Moda Tasarýmý 2 Tekstil Teknolojisi Boya Teknolojisi 1553-Endüstriyel Boya ve Dekorasyon 3104-Endüstriyel Boyacýlýk 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 3131-Lastik Teknolojisi 2232-Petrokimya 3476-Plastik Ýþleme 3476-Plastik Teknolojisi 3262-Proses 2399-Sanayi Boyacýlýðý ve Uygulama Tekniði 2399-Sýnai Boya Boya Teknolojisi 2 Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði 2 Gýda Teknolojisi 2 Kaðýt Teknolojisi 2 Kimya Teknolojisi 2 Kozmetik Teknolojisi 2 Laboratuvar Teknolojisi 2 Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 Maden Teknolojisi 2 Oto Boya ve Karoseri 2 Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi 2 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 Sondaj Teknolojisi 2 Þarap Üretim Teknolojisi 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 Yað Endüstrisi 2 Yapý Yalýtým Teknolojisi Büro Hizmetleri 3675-Büro Yönetimi 3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1752-Hukuk Sekreterliði 1939-Kütüphanecilik 2321-Sekreterlik 2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý 2 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2 Ýþletme Yönetimi Cam Ýþlemeciliði 1271-Çini Desinatörlüðü 1271-Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik) 1286-Çinicilik ve Seramik 1286-Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) 1286-Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) 4898-El Sanatlarý ve Seramik 1684-Grafik/ Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3826-Heykel 2247-Plastik Sanatlar 2336-Seramik 2342-Seramik Sanatý 4458-Seramik ve Cam Teknolojisi 3063-Þekillendirme ve Desenleme 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Endüstriyel Cam ve Seramik 2 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 Seramik, Cam ve Çinicilik 2 43

8 1244-Cer (Demiryolu) 1657-Genel Hizmetler (Demiryolu) 1814-Ýþletme 1814-Ýþletmecilik (Demiryolu) 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4814-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik) Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýnþaat) Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýþletme) 4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine) 2651-Tesisler (Demiryolu) 2802-Yol (Demiryolu) Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 Raylý Sistemler Ýþletmeciliði 2 Raylý Sistemler Makine Teknolojisi 2 Raylý Sistemler Makinistlik 2 Raylý Sistemler Yol Teknolojisi Cilt Bakýmý ve Güzellik 1903-Cilt Bakýmý ve Kuaförlük 4286-Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri 1903-Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon 1918-Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler Çay Teknolojisi Çay Eksperliði Bahçecilik 2948-Çay Teknolojisi 2823-Genel Ziraat 3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi) 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 3895-Peyzaj 3373-Süs Bitkileri 2514-Tarým 3874-Tarým Teknolojisi Zeytin Teknolojisi 2823-Ziraat Antep Fýstýðý, Tarýmý ve Ýþleme Teknolojisi 2 Arýcýlýk 2 Baðcýlýk 2 Bahçe Tarýmý 2 Bitki Koruma 2 Büyük ve Küçük Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði 2 Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði 2 Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 Fýndýk Eksperliði 2 Ýpek Böcekçiliði 2 Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2 Mantarcýlýk 2 Ormancýlýk ve Orman Ürünleri 2 Organik Tarým 2 Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi 2 Pazarlama 2 Peyzaj ve Çevre Tasarýmý 2 Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 Sebze Üretimi 2 Seracýlýk 2 Subtropik Ýklim Bitkileri 2 Sulama Teknolojisi 2 Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2 Þarap Üretim Teknolojisi 2 Tarým 2 Tarým Makineleri 2 Tarýmsal Ýþletmecilik 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Tarla Bitkileri 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 Tohumculuk 2 Turunçgil Tarýmý ve Ýþleme Teknolojisi 2 Tütün Tarýmý ve Ýþleme Teknolojisi 2 Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi Çevre Saðlýðý 1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði Çevre Koruma ve Kontrol 2 Çevre Saðlýðý 2 Çevre Temizliði ve Denetimi 2 Fizyoterapi 2 Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Çocuk Geliþimi 1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Çocuk Geliþimi 2 Sosyal Hizmetler Dekoratif El Sanatlarý 1485-Eðitim Araçlarý 1547-El Sanatlarý 1547-El Sanatlarý Teknolojisi / El Sanatlarý ve Tek El Sanatlarý ve Çiçek 1532-El ve Makine Nakýþlarý 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý 2179-Nakýþ 4443-Sanat ve Tasarým Geleneksel El Sanatlarý 2 Halýcýlýk ve Kilimcilik 2 Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 Taký ve El Sanatlarý 2 44

9 1327-Dekoratif Resim 3428-Dekoratif Sanatlar 3235-Ýç Mekan Düzenleme 3235-Ýç Mekan Tasarýmý 3256-Konservasyon 2309-Restorasyon 4443-Sanat ve Tasarým Eser Koruma 2 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 Mimari Restorasyon Deniz Turizmi 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2713-Turizm Aðýrlama Hizmetleri 2 Kültürel Miras ve Turizm 2 Turist Rehberliði 2 Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 3963-Düz Örgü (Triko) 2618-Erkek Terziliði 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1663-Giyim 1663-Giyim Teknolojisi 4265-Giyim Üretim Teknolojisi Giyim ve Ev Aksesuarlarý 3119-Hazýr Giyim 2618-Kadýn Terziliði 3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 3119-Konfeksiyon 3241-Moda (Giysi) Tasarým 2096-Moda Resmi 3241-Moda Tasarým 3366-Örme Hazýr Giyim 3586-Tekstil Konfeksiyon 2618-Terzilik 4039-Triko Desen 4045-Triko Konfeksiyon 3366-Trikotaj 4066-Yuvarlak Örgü (Penye) Deri Teknolojisi 2 Giyim Üretim Teknolojisi 2 Moda Tasarýmý 2 Tekstil Teknolojisi Diþ Protez Teknisyenliði Aðýz ve Diþ Saðlýðý 2 Diþ Protez Teknolojisi Döküm 4217-Döküm Teknolojisi 1443-Dökümcülük 1443-Endüstriyel Döküm 1829-Ýzabe 2054-Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) Döküm 2 Makine 2 Metalürji Ebelik 3606-Ebelik-Hemþirelik 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri 1746-Hemþirelik 1945-Laborant 1951-Laboratuvar 4877-Laboratuvar Hizmetleri 1951-Laboratuvar Teknisyenliði 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu 3889-Veteriner-Laboratuvar Diyaliz 2 Elektronörofizyoloji 2 Evde Hasta Bakýmý 2 Fizyoterapi 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 Laborant ve Veteriner Saðlýk 2 Laboratuvar Teknolojisi 2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 Týbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 2 Yaþlý Bakýmý Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4725-Denizcilik (Gemi Elektroniði ve Haberleþme) 4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu) 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 45

10 3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) 1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi 3915-Mekatronik 2211-Otomatik Kumanda 2603-Telekomünikasyon 2672-Týp Elektroniði Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927-Uçak Elektroniði Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi 2 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Elektrik 2 Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý 2 Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 Elektronik Haberleþme Teknolojisi 2 Elektronik Teknolojisi 2 Grafik Tasarýmý 2 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 Mekatronik 2 Otomotiv Teknolojisi 2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi 2 Uçak Teknolojisi Elektrik 1767-Ýnþaat 4312-Ýnþaat Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) Tarým Fotoðrafçýlýk 1615-Gazetecilik 4903-Görsel Ýþitsel Teknikler ve Medya Yapýmý 4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri 3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497-Ýletiþim 4553-Organizasyon Hizmetleri 4568-Radyo Sinema ve Televizyon 3277-Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Basýn ve Yayýncýlýk 2 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 2 Marka Ýletiþimi 2 Medya ve Ýletiþim 2 Radyo ve Televizyon Programcýlýðý 2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi Deniz Araçlarý Yapýmý 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý Gemi Ýnþaatý Fotoðrafçýlýk 4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 2749-Resim (Anadolu Kýz Meslek L. / Kýz Meslek L.) 4443-Sanat ve Tasarým 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi 2749-Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L. / Kýz Meslek Lisesi) Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2 Grafik Tasarýmý 2 Grafik ve Reklamcýlýk 2 Halýcýlýk ve Kilimcilik 2 Marka Ýletiþimi 2 Mimari Dekoratif Sanatlar Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon 2 Grafik Tasarýmý 2 Grafik ve Reklamcýlýk Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý) 4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi) Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) 1699-Güverte 1704-Güverte-Avlama 3779-Yat Kaptanlýðý Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme 2 Su Altý Teknolojisi 2 Yat Ýþletme ve Yönetimi 2 46

11 4862-Harita-Tapu-Kadastro 1719-Harita ve Kadastro 2508-Tapu Kadastro Harita ve Kadastro 2 Tapu ve Kadastro Hayvan Saðlýðý Laborant 1725-Veteriner Saðlýk 2755-Veteriner Saðlýk Teknisyenliði 3889-Veteriner-Laboratuvar Büyük ve Küçük Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði 2 Ev ve Deney Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2 Laborant ve Veteriner Saðlýk 2 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Ýmam Hatip (Ýmam Hatip Lisesi/Ýmam Hatip Okulu/Ýmam Hatip Lisesi (Y. Dil Aðýrlýklý) / Anadolu Ýmam Hatip Lisesi) Ýlahiyat Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 2137-Motor/Motor(Benzinli) / Motor (Dizel) 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý 4416-Otomotiv Teknolojisi Makine 2 Otomotiv Teknolojisi 2 Tarým Makineleri 2 Uçak Teknolojisi Kimya 4327-Kimya Teknolojisi Eczane Hizmetleri Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1972-Maden Endüstriyel Cam ve Seramik 2 Seramik, Cam ve Çinicilik Kooperatifçilik Kooperatifçilik Kuyumculuk 3393-Kuyumculuk Taký Tasarýmý 4003-Kuyumculuk Teknolojisi Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2 Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 Taký ve El Sanatlarý Maden Maden Teknolojisi 2 Sondaj Teknolojisi Mahalli Ýdareler Yerel Yönetimler Makine (Tarým Meslek Lisesi) 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 3874-Tarým Teknolojisi Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Tarým Makineleri Maliye 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman Maliye Mermer Teknolojisi 3173-Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþçýlýðý) 3648-Süsleme Taþçýlýðý Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi Meteoroloji 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2191-Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliði 2672-Týp Elektroniði Ortopedik Protez ve Ortez Radyoloji 2253-Radyoloji Teknisyenliði 2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Elektronörofizyoloji 2 Fizyoterapi 2 Radyoterapi 2 Týbbi Görüntüleme Teknikleri 2 47

12 2378-Sýhhi Tesisat 2384-Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma 2912-Soðutma ve Ýklimlendirme 4485-Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme 3517-Tesisat Teknolojisi 3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Doðalgaz) 3654-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat) 3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) 3152-Tesisat Tek. (Isýtma-Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý) 3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma- Doðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý) 3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Yakýcý Cihazlarý Bakým ve Onarýmý) Gaz ve Tesisatý Teknolojisi 2 Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi 2 Yapý Tesisat Teknolojisi Yaþlý Hizmetleri 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri Ameliyathane Hizmetleri 2 Diyaliz 2 Elektronörofizyoloji 2 Evde Hasta Bakýmý 2 Fizyoterapi 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Paramedik 2 Sosyal Hizmetler 2 Yaþlý Bakýmý Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi) 2452-Su Ürünleri 2452-Su Ürünleri-Ýþleme 2452-Su Ürünleri-Üretme Su Ürünleri Týbbi Sekreterlik 2687-Týp Sekreterliði 3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik Aðýz ve Diþ Saðlýðý 2 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý 2 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2 Odyometri 2 Optisyenlik 2 Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Týp Elektroniði 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektronörofizyoloji 2 Odyometri 2 Optisyenlik 2 48

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi,

Detaylı

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Tablo Tablo 5 (Devam) 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2006-2007 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan

Detaylı

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER SIRA NO PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER Bilgi işlem Bilgisayar Bilgisayar Donanım 1 YGS1 Bilgisayar Programcılığı 2 YGS 4 Çocuk Gelişimi

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 4134 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KODU ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7 ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı

Detaylı

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul)

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul) ORTA ÖĞRETİM ALAN ADI Acil Tıp Teknisyenliği Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Animatörlük Ayakkabı Teknolojisi Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Ayakkabıcılık Bankacılık Besin Endüstrisi YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ADALET ADALET A-GRUBU

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

ÖSYM OKUL ALANLARI LİSTESİ

ÖSYM OKUL ALANLARI LİSTESİ Kod Alan Adı 4951 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ

Detaylı

KPSS 2009/6 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2009/6 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK ÖĞRENİM KOŞULU KODU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

Sınavsız Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Ön Lisans Lisans Programları

Sınavsız Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Ön Lisans Lisans Programları Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöğretim Ortaöğretim Kurumu Kurumu Mezunlarının Mezunlarının Sınavsız Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Ön Lisans Lisans Programları 1018-A-Grubu (Ticaret

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/12 KPSS 2008/4

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/12 KPSS 2008/4 2001 2003 2005 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı liselerin,

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

GÖKALP ORTAOKULU REHBE

GÖKALP ORTAOKULU REHBE 450 2013-2014 Liseler Tanıtım Sunusu Ziya Gökalp Ortaokulu Rehberlik Servisi 255 Fen Lisesi Sadece sayısal bölümler Başarısı yüksek öğrenciler Çalışma ortamı Uygun meslekler 2013 :450 Anadolu Öğretmen

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Alacağı Lisans Programları Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve

Detaylı

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Alacağı Lisans Programları Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve

Detaylı

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun ın Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları ORTAÖĞRETİM ALANI Yaşlı Hizmetleri Anestezi/Anestezi Teknisyenliği Anestezi ve

Detaylı

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların. Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların. Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun ın Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları ORTAÖĞRETİM ALANI Yaşlı Hizmetleri Anestezi/Anestezi Teknisyenliği Anestezi ve

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği 6006 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak. KODU ÖĞRENİM KOŞULU TABAN PUAN 21 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 84,58829 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk 23 Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1) ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER (KPSS-2014/1) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 2001 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve 5403 1024 3758 1752 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Dallarının

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI AKod Alan Adı DNo Dal Adı Yükseköğretim Lisans Programı Puan Türü 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Restorasyon ve Konservasyon 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 3 SOSYAL HİZMETLER Sosyal Hizmet 101 BESLENME VE EV

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 62 ALAN 226 DAL LİSTESİ DALLARIN FOET KODU 1 ACİL SAĞLIK 2 ADALET 3 4 5 AİLE VE TÜKETİCİ ANESTEZİ VE REANİMASYON AYAKKABI VE SARACİYE 6 BAHÇECİLİK

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı

KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı Kod Alan Adı 5401 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ 5403 ADALET ALANI VE DALLARI 1024 ADALET BÖLÜMÜ 1018 A-GRUBU (TİCARET

Detaylı

YGS 1 Puanlı Lisans Programları (4 Yıllık Bölümler) YGS 2 Puanlı Lisans Programları (4 Yıllık Bölümler)

YGS 1 Puanlı Lisans Programları (4 Yıllık Bölümler) YGS 2 Puanlı Lisans Programları (4 Yıllık Bölümler) YGS Puanı ile Tercih Edilebilecek Bölümler aşağıdadır. YGS 1 Puanlı Lisans Programları (4 Yıllık Bölümler) Aktüerya 4 1 Basım Teknolojileri 4 1 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 1 Bilgisayar

Detaylı

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS 2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS Ön Söz Çağımızda insan kaynağının en akılcı biçimde yönetilmesi için bütün ülkeler bir seferberlik içine girmiş durumdadır. Genç nüfus oranı çok yüksek olan Türkiye de

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

KPSS Ortaöğretim Alan/Dal Dönüşüm Tablosu

KPSS Ortaöğretim Alan/Dal Dönüşüm Tablosu 2014-KPSS'YE BAŞVURAN ADAYLARIN ORTAÖĞRETİM EĞİTİM BİLGİLERİ, MEB E-OKULDA MEVCUT ALAN/DALLARLA EŞLEŞTİRİLEREK BU TABLOYA GÖRE GÜNCELLENMİŞTİR. TERCİH EKRANINA GÜNCELLENMİŞ BİLGİ YANSITILACAKTIR. ADAYLAR

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı