Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý"

Transkript

1 Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,15 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP nin 0,05 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Lisans Programlarý Yükseköðretim Lisans Programlarý 3523-Acil Týp Teknisyenliði 1746-Hemþirelik 3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu Acil Yardým ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Gastronomi (Yüksekokul) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 Turist Rehberliði (Yüksekokul) Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Animatörlük 4223-Eðlence Hizmetleri Turizm Animasyonu (Yüksekokul) Bankacýlýk 4396-Muhasebe ve Finansman Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Tek.-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Tek.-Gýda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1155-Gýda Analizi 1155-Gýda Kontrol ve Analizleri 3455-Gýda Teknolojisi 1161-Kurum Beslenmesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bilgi Ýþlem 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) Bilgisayar 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým / Bilgisayar Yazýlýmý 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi 1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 4176-Biliþim Teknolojileri Bilgi Teknolojileri (Yüksekokul) 4 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým / Bilgisayar Yazýlýmý Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) Borsa Hizmetleri 4396-Muhasebe ve Finansman 4422-Pazarlama ve Perakende 4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) Büro Hizmetleri 3675-Büro Yönetimi 3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1752-Hukuk Sekreterliði 2321-Sekreterlik Týbbi Sekreterlik 37

2 Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,15 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP nin 0,05 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Lisans Programlarý Yükseköðretim Lisans Programlarý Devamý 2687-Týp Sekreterliði 2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) 4 Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) Çevre Saðlýðý 1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði 3612-Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu Hemþirelik (Yüksekokul) Çocuk Geliþimi 1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) 4 Görme Engelliler Öðretmenliði 4 Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) 4 Özel Eðitim Öðretmenliði 4 Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 Üstün Zekalýlar Öðretmenliði 4 Zihin Engelliler Öðretmenliði Deniz Turizmi Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Deniz ve Liman Ýþletme Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) Dýþ Ticaret 4396-Muhasebe ve Finansman Gümrük Ýþletme (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme (YO) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Ebelik 3606-Ebelik-Hemþirelik 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri 1746-Hemþirelik Devamý 3832-Yaþlý Hizmetleri Ebelik (Yüksekokul) 4 Hemþirelik (Yüksekokul) Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 1568-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine) 3915-Mekatronik Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927-Uçak Elektroniði Havacýlýk Elektrik ve Elekroniði (Yüksekokul) 4 Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) Emlak Komisyonculuðu Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (Yüksekokul) Deniz Araçlarý Yapýmý 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 1636-Gemi Makineleri 1642-Gemi Yapýmý 3915-Mekatronik Gemi Makineleri (Yüksekokul) 4 Makine (Yüksekokul) Genel Ziraat 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 2514-Tarým 3874-Tarým Teknolojisi 2823-Ziraat Tütün Eksperliði (Yüksekokul) Deniz Araçlarý Yapýmý Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý) 4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi) Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) 1642-Gemi Yapýmý 1699-Güverte 1704-Güverte-Avlama 3779-Yat Kaptanlýðý Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Yüksekokul) 4 Güverte (Yüksekokul) Kat Hizmetleri 2295-Ön Büro 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 38

3 Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli) yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,15 ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP nin 0,05 ile çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Lisans Programlarý Yükseköðretim Lisans Programlarý Devamý Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Turist Rehberliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Kimya 4327-Kimya Teknolojisi Kimya Öðretmenliði Mekatronik 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 Uçak Gövde-Motor Bakým (Yüksekokul) Moda Resmi 3241-Moda Tasarým 3241-Moda (Giysi) Tasarým 3586-Tekstil Konfeksiyon Moda Tasarýmý (Yüksekokul) Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 Uçak Gövde-Motor Bakým (Yüksekokul) Muhasebe 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman 3868-Bilgisayarlý Muhasebe Muhasebe (Yüksekokul) 4 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) Mutfak Gastronomi (Yüksekokul) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 4333-Konaklama Hizmetleri 4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði 4464-Seyahat Ýþletmeciliði Devamý 4051-Tur Operatörlüðü 2713-Turizm Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (YO) 4 Turist Rehberliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Radyoloji 2253-Radyoloji Teknisyenliði 2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Sigortacýlýk Aktüerya (Yüksekokul) 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi) 2452-Su Ürünleri 2452-Su Ürünleri-Ýþleme 2452-Su Ürünleri-Üretme Su Ürünleri Mühendisliði (Yüksekokul) Ticaret Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme (YO) 4 Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 Ticaret Meslek Liseleri ile Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Tüm Alanlarý ile Çok Programlý Liseler ve Açýköðretim Lisesinin bu okul türlerine karþýlýk gelen alanlarýný bitirenler 2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler 4422-Pazarlama ve Perakende Pazarlama (Yüksekokul) 4 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Ulaþtýrma Hizmetleri Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 Ulaþtýrma ve Lojistik (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Yüksekokul) 4 Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 39

4 Tablo Tablo 3C 3C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve Açýk ve Açýköðretim Öðretim Ön Önlisans Lisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe 3318-Borsa Hizmetleri 1381-Deniz ve Liman Ýþletme 1396-Dýþ Ticaret 3324-Emlak Komisyonculuðu 1657-Genel Hizmetler (Demiryolu) 1814-Ýþletme 1814-Ýþletmecilik (Demiryolu) 2143-Muhasebe 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman 4526-Pazarlama 4422-Pazarlama ve Perakende 4024-Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk 3351-Sigortacýlýk 4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 2645-Tesis Ýþletmeciliði 2693-Ticaret 2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler 4505-Ulaþtýrma Hizmetleri Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi 2 Deniz ve Liman Ýþletmeciliði 2 Dýþ Ticaret 2 Emlak ve Emlak Yönetimi 2 Hava Lojistiði 2 Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2 Ýþletme Yönetimi 2 Kooperatifçilik 2 Lojistik 2 Marka Ýletiþimi 2 Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý 2 Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý 2 Pazarlama 2 Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2 Posta Hizmetleri 2 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2 Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri 2 Sosyal Güvenlik 2 Tarýmsal Ýþletmecilik 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 Uluslararasý Taþýmacýlýk ve Lojistik Acil Týp Teknisyenliði 3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 Ameliyathane Hizmetleri 2 Elektronörofizyoloji 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Otopsi Yardýmcýlýðý 2 Paramedik 2 Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik 2 Týbbi Tanýtým ve Pazarlama Adalet 3758-Zabýt Katipliði Adalet Aðaç Ýþleri 4134-Ahþap Teknolojisi 3681-Ahþap Yat Ýnþaa 3434-Döþemecilik 2081-Mobilya ve Dekorasyon 4401-Müzik Aletleri Yapýmý Mobilya ve Dekorasyon 2 Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 1072-Aþçýlýk 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1176-Besin Teknolojisi-Pastacýlýk 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Gýda Teknolojisi 3339-Kat Hizmetleri Konaklama Konaklama Hizmetleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1161-Kurum Beslenmesi 2158-Mutfak 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2295-Ön Büro 1176-Pastacýlýk 2295-Resepsiyon 2295-Resepsiyon (Ön Büro) 2357-Servis 2357-Servis Hizmetleri 2713-Turizm 3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Aðýrlama Hizmetleri 2 40

5 Aþçýlýk 2 Ýkram Hizmetleri 2 Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri 1128-Besin Endüstrisi 1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi 1155-Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri 1149-Besin Teknolojisi-Gýda Kontrol ve Analizleri 1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1306-Deðirmencilik 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme 1155-Gýda Analizi 1155-Gýda Kontrol ve Analizleri 3455-Gýda Teknolojisi 1161-Kurum Beslenmesi Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 Gýda Teknolojisi 2 Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2 Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi 2 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 Yað Endüstrisi 2 Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1574-Ev Ekonomisi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Ev Ýdaresi Alt Yapý 1045-Alt Yapý (Ýnþaat) 1767-Ýnþaat Ýnþaat Teknolojisi 1773-Ýnþaat-Üst Yapý 1773-Üst Yapý 1773-Üst Yapý-Ýnþaat 2776-Yapý 2776-Yapý (Kagir-Ahþap) 2797-Yapý Ressamlýðý 2776-Yapýcýlýk Beton Teknolojisi 2 Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2 Gaz ve Tesisatý Teknolojisi 2 Geoteknik 2 Harita ve Kadastro 2 Ýnþaat Teknolojisi 2 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Maden Teknolojisi 2 Mimari Restorasyon 2 Raylý Sistemler Yol Teknolojisi 2 Sulama Teknolojisi 2 Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri 2 Yapý Denetimi 2 Yapý Ressamlýðý Anestezi / Anestezi Teknisyenliði Anestezi 2 Elektronörofizyoloji 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi Animatörlük 4223-Eðlence Hizmetleri 3984-Host ve Hosteslik Konaklama Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði Seyahat Ýþletmeciliði 4051-Tur Operatörlüðü Turizm Ulaþtýrma Hizmetleri Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Aðýrlama Hizmetleri 2 Kültürel Miras ve Turizm 2 Otobüs Kaptanlýðý 2 Turist Rehberliði 2 Turizm Animasyonu 2 Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ayakkabý Teknolojisi Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi 1093-Ayakkabýcýlýk 1369-Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 3084-Deri Teknolojisi 1856-Kimya Kimya Teknolojisi Ayakkabý Tasarým ve Üretimi 2 Ayakkabý ve Saraciye Tasarýmý 2 Deri Teknolojisi 2 Saraciye Tasarýmý ve Üretimi 2 41

6 3559-Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) 1259-Cilt ve Serigrafi 1259-Ciltleme ve Serigrafi 1422-Dizgi 1609-Fotoðraf ve Kliþe 3805-Fotoðrafçýlýk 4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3057-Klasik Ciltçilik 2012-Matbaa / Matbaacýlýk 2185-Ofset Baský 2185-Ofset Baský Serigrafi 2274-Reprodüksiyon ve Kliþe 3565-Tasarým Teknolojisi / Tasarým ve Teknolojisi 2707-Tipo Baský 2707-Tipo Baský Serigrafi Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Basýn ve Yayýncýlýk 2 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2 Grafik Tasarýmý 2 Marka Ýletiþimi Beden 2122-Monitörlük 2446-Spor Spor Yönetimi Bilgi Ýþlem 1202-Bilgisayar 3015-Bilgisayar Donaným 1217-Bilgisayar Ýþletimi 1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853-Bilgisayar Programcýlýðý 3021-Bilgisayar Yazýlým Biliþim Teknolojileri Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Bilgi Güvenliði Teknolojisi 2 Bilgi Yönetimi 2 Bilgisayar Operatörlüðü 2 Bilgisayar Programcýlýðý 2 Bilgisayar Teknolojileri ve Biliþim Sistemleri 2 Bilgisayar Teknolojisi 2 Coðrafi Bilgi Sistemleri 2 Ýnternet ve Að Teknolojileri 2 Pazarlama Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3262-Proses 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Üretimde Kalite Kontrol Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 4369-Makine Teknolojisi 2101-Model 2101-Modelcilik Makine 2 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 Otomotiv Teknolojisi Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3978-Grafik Tasarým 2933-Makine Model 1993-Makine Ressamlýðý 2101-Model 2101-Modelcilik 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) 4746-Denizcilik (Makine Zabitliði) 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) 1636-Gemi Makineleri 3214-Hidrolik ve Pnömatik 3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1835-Kalýp / Kalýpçýlýk 3701-Konfeksiyon Makineleri Bakým ve Onarým 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 3915-Mekatronik 2048-Metal Ýþleri 4375-Metal Teknolojisi 2054-Metalurji 2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 2075-Mikroteknik 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 2666-Tesviye Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi 2 Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý 2 Endüstriyel Kalýpçýlýk 2 Gemi Makineleri Ýþletme 2 Grafik Tasarýmý 2 42

7 Makine 2 Mekatronik 2 Metalürji 2 Otomotiv Teknolojisi 2 Oto Boya ve Karoseri 2 Raylý Sistemler Makine Teknolojisi 2 Sondaj Teknolojisi 2 Tarým Makineleri 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi Boya Apre 2892-Boya-Baský-Desen 1437-Dokuma 3963-Düz Örgü (Triko) 1788-Ýplik / Ýplikçilik 2583-Kalite Kontrol (Tekstil) 3571-Örgü Teknolojisi 2598-Örme / Örme Teknolojisi 2535-Tekstil 2541-Tekstil Boya-Apre 2892-Tekstil Boya-Baský-Desen 1437-Tekstil Dokuma 1788-Tekstil Ýplik 1788-Tekstil Ýplikçilik 2583-Tekstil Kalite Kontrol 2598-Tekstil Örme 3188-Tekstil Tasarýmý 4479-Tekstil Teknolojisi 3146-Tekstil (Örme Teknolojisi) 4039-Triko Desen 4066-Yuvarlak Örgü (Penye) Halýcýlýk ve Kilimcilik 2 Moda Tasarýmý 2 Tekstil Teknolojisi Boya Teknolojisi 1553-Endüstriyel Boya ve Dekorasyon 3104-Endüstriyel Boyacýlýk 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 3131-Lastik Teknolojisi 2232-Petrokimya 3476-Plastik Ýþleme 3476-Plastik Teknolojisi 3262-Proses 2399-Sanayi Boyacýlýðý ve Uygulama Tekniði 2399-Sýnai Boya Boya Teknolojisi 2 Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði 2 Gýda Teknolojisi 2 Kaðýt Teknolojisi 2 Kimya Teknolojisi 2 Kozmetik Teknolojisi 2 Laboratuvar Teknolojisi 2 Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 Maden Teknolojisi 2 Oto Boya ve Karoseri 2 Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi 2 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 Sondaj Teknolojisi 2 Þarap Üretim Teknolojisi 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 Yað Endüstrisi 2 Yapý Yalýtým Teknolojisi Büro Hizmetleri 3675-Büro Yönetimi 3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1752-Hukuk Sekreterliði 1939-Kütüphanecilik 2321-Sekreterlik 2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý 2 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2 Ýþletme Yönetimi Cam Ýþlemeciliði 1271-Çini Desinatörlüðü 1271-Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik) 1286-Çinicilik ve Seramik 1286-Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) 1286-Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) 4898-El Sanatlarý ve Seramik 1684-Grafik/ Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3826-Heykel 2247-Plastik Sanatlar 2336-Seramik 2342-Seramik Sanatý 4458-Seramik ve Cam Teknolojisi 3063-Þekillendirme ve Desenleme 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Endüstriyel Cam ve Seramik 2 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 Seramik, Cam ve Çinicilik 2 43

8 1244-Cer (Demiryolu) 1657-Genel Hizmetler (Demiryolu) 1814-Ýþletme 1814-Ýþletmecilik (Demiryolu) 4437-Raylý Sistemler Teknolojisi 4814-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik) Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýnþaat) Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýþletme) 4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine) 2651-Tesisler (Demiryolu) 2802-Yol (Demiryolu) Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 Raylý Sistemler Ýþletmeciliði 2 Raylý Sistemler Makine Teknolojisi 2 Raylý Sistemler Makinistlik 2 Raylý Sistemler Yol Teknolojisi Cilt Bakýmý ve Güzellik 1903-Cilt Bakýmý ve Kuaförlük 4286-Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri 1903-Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon 1918-Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler Çay Teknolojisi Çay Eksperliði Bahçecilik 2948-Çay Teknolojisi 2823-Genel Ziraat 3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi) 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 3895-Peyzaj 3373-Süs Bitkileri 2514-Tarým 3874-Tarým Teknolojisi Zeytin Teknolojisi 2823-Ziraat Antep Fýstýðý, Tarýmý ve Ýþleme Teknolojisi 2 Arýcýlýk 2 Baðcýlýk 2 Bahçe Tarýmý 2 Bitki Koruma 2 Büyük ve Küçük Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði 2 Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði 2 Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 Fýndýk Eksperliði 2 Ýpek Böcekçiliði 2 Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2 Mantarcýlýk 2 Ormancýlýk ve Orman Ürünleri 2 Organik Tarým 2 Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi 2 Pazarlama 2 Peyzaj ve Çevre Tasarýmý 2 Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 Sebze Üretimi 2 Seracýlýk 2 Subtropik Ýklim Bitkileri 2 Sulama Teknolojisi 2 Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2 Þarap Üretim Teknolojisi 2 Tarým 2 Tarým Makineleri 2 Tarýmsal Ýþletmecilik 2 Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Tarla Bitkileri 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 Tohumculuk 2 Turunçgil Tarýmý ve Ýþleme Teknolojisi 2 Tütün Tarýmý ve Ýþleme Teknolojisi 2 Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi Çevre Saðlýðý 1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði Çevre Koruma ve Kontrol 2 Çevre Saðlýðý 2 Çevre Temizliði ve Denetimi 2 Fizyoterapi 2 Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Çocuk Geliþimi 1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Çocuk Geliþimi 2 Sosyal Hizmetler Dekoratif El Sanatlarý 1485-Eðitim Araçlarý 1547-El Sanatlarý 1547-El Sanatlarý Teknolojisi / El Sanatlarý ve Tek El Sanatlarý ve Çiçek 1532-El ve Makine Nakýþlarý 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý 2179-Nakýþ 4443-Sanat ve Tasarým Geleneksel El Sanatlarý 2 Halýcýlýk ve Kilimcilik 2 Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 Taký ve El Sanatlarý 2 44

9 1327-Dekoratif Resim 3428-Dekoratif Sanatlar 3235-Ýç Mekan Düzenleme 3235-Ýç Mekan Tasarýmý 3256-Konservasyon 2309-Restorasyon 4443-Sanat ve Tasarým Eser Koruma 2 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 Mimari Restorasyon Deniz Turizmi 4018-Otel Ýþletmeciliði 2205-Otelcilik ve Turizm 2713-Turizm Aðýrlama Hizmetleri 2 Kültürel Miras ve Turizm 2 Turist Rehberliði 2 Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði 2 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Deri Konfeksiyon 1369-Deri-Hazýr Giyim 3963-Düz Örgü (Triko) 2618-Erkek Terziliði 1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1663-Giyim 1663-Giyim Teknolojisi 4265-Giyim Üretim Teknolojisi Giyim ve Ev Aksesuarlarý 3119-Hazýr Giyim 2618-Kadýn Terziliði 3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 3119-Konfeksiyon 3241-Moda (Giysi) Tasarým 2096-Moda Resmi 3241-Moda Tasarým 3366-Örme Hazýr Giyim 3586-Tekstil Konfeksiyon 2618-Terzilik 4039-Triko Desen 4045-Triko Konfeksiyon 3366-Trikotaj 4066-Yuvarlak Örgü (Penye) Deri Teknolojisi 2 Giyim Üretim Teknolojisi 2 Moda Tasarýmý 2 Tekstil Teknolojisi Diþ Protez Teknisyenliði Aðýz ve Diþ Saðlýðý 2 Diþ Protez Teknolojisi Döküm 4217-Döküm Teknolojisi 1443-Dökümcülük 1443-Endüstriyel Döküm 1829-Ýzabe 2054-Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) Döküm 2 Makine 2 Metalürji Ebelik 3606-Ebelik-Hemþirelik 4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri 1746-Hemþirelik 1945-Laborant 1951-Laboratuvar 4877-Laboratuvar Hizmetleri 1951-Laboratuvar Teknisyenliði 4883-Saðlýk 2315-Saðlýk Memurluðu 3889-Veteriner-Laboratuvar Diyaliz 2 Elektronörofizyoloji 2 Evde Hasta Bakýmý 2 Fizyoterapi 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 Laborant ve Veteriner Saðlýk 2 Laboratuvar Teknolojisi 2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 Týbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 2 Yaþlý Bakýmý Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4725-Denizcilik (Gemi Elektroniði ve Haberleþme) 4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu) 1491-Elektrik 1505-Elektrik-Elektronik 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü 1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar 1511-Elektronik 1568-Endüstriyel Elektronik 3785-Endüstriyel Mekanik 4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 45

10 3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) 1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme 2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi 3915-Mekatronik 2211-Otomatik Kumanda 2603-Telekomünikasyon 2672-Týp Elektroniði Uçak Bakým (Uçak Elektroniði) 2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði 2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927-Uçak Elektroniði Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi 2 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Elektrik 2 Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý 2 Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 Elektronik Haberleþme Teknolojisi 2 Elektronik Teknolojisi 2 Grafik Tasarýmý 2 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 Mekatronik 2 Otomotiv Teknolojisi 2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi 2 Uçak Teknolojisi Elektrik 1767-Ýnþaat 4312-Ýnþaat Teknolojisi 1808-Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1856-Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1987-Makine 4369-Makine Teknolojisi 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) Tarým Fotoðrafçýlýk 1615-Gazetecilik 4903-Görsel Ýþitsel Teknikler ve Medya Yapýmý 4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri 3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497-Ýletiþim 4553-Organizasyon Hizmetleri 4568-Radyo Sinema ve Televizyon 3277-Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Basýn ve Yayýncýlýk 2 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 2 Marka Ýletiþimi 2 Medya ve Ýletiþim 2 Radyo ve Televizyon Programcýlýðý 2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi Deniz Araçlarý Yapýmý 3449-Gemi Ýnþaa 1642-Gemi Yapýmý Gemi Ýnþaatý Fotoðrafçýlýk 4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik 1684-Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 2749-Resim (Anadolu Kýz Meslek L. / Kýz Meslek L.) 4443-Sanat ve Tasarým 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi 2749-Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L. / Kýz Meslek Lisesi) Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2 Grafik Tasarýmý 2 Grafik ve Reklamcýlýk 2 Halýcýlýk ve Kilimcilik 2 Marka Ýletiþimi 2 Mimari Dekoratif Sanatlar Grafik / Grafik Sanatlar 3978-Grafik Tasarým 3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon 2 Grafik Tasarýmý 2 Grafik ve Reklamcýlýk Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý) 4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi) Denizcilik (Yat Kaptanlýðý) 1699-Güverte 1704-Güverte-Avlama 3779-Yat Kaptanlýðý Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme 2 Su Altý Teknolojisi 2 Yat Ýþletme ve Yönetimi 2 46

11 4862-Harita-Tapu-Kadastro 1719-Harita ve Kadastro 2508-Tapu Kadastro Harita ve Kadastro 2 Tapu ve Kadastro Hayvan Saðlýðý Laborant 1725-Veteriner Saðlýk 2755-Veteriner Saðlýk Teknisyenliði 3889-Veteriner-Laboratuvar Büyük ve Küçük Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði 2 Ev ve Deney Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2 Laborant ve Veteriner Saðlýk 2 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Ýmam Hatip (Ýmam Hatip Lisesi/Ýmam Hatip Okulu/Ýmam Hatip Lisesi (Y. Dil Aðýrlýklý) / Anadolu Ýmam Hatip Lisesi) Ýlahiyat Ýþ Makineleri 1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü 2137-Motor/Motor(Benzinli) / Motor (Dizel) 4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor) 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor) 2728-Uçak Motorlarý 2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý 4416-Otomotiv Teknolojisi Makine 2 Otomotiv Teknolojisi 2 Tarým Makineleri 2 Uçak Teknolojisi Kimya 4327-Kimya Teknolojisi Eczane Hizmetleri Kimya 4327-Kimya Teknolojisi 1972-Maden Endüstriyel Cam ve Seramik 2 Seramik, Cam ve Çinicilik Kooperatifçilik Kooperatifçilik Kuyumculuk 3393-Kuyumculuk Taký Tasarýmý 4003-Kuyumculuk Teknolojisi Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2 Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 Taký ve El Sanatlarý Maden Maden Teknolojisi 2 Sondaj Teknolojisi Mahalli Ýdareler Yerel Yönetimler Makine (Tarým Meslek Lisesi) 3874-Makine-Tarým Teknolojisi 3874-Tarým Teknolojisi Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 Tarým Makineleri Maliye 4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama 4396-Muhasebe ve Finansman Maliye Mermer Teknolojisi 3173-Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþçýlýðý) 3648-Süsleme Taþçýlýðý Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi Meteoroloji 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2191-Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliði 2672-Týp Elektroniði Ortopedik Protez ve Ortez Radyoloji 2253-Radyoloji Teknisyenliði 2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Elektronörofizyoloji 2 Fizyoterapi 2 Radyoterapi 2 Týbbi Görüntüleme Teknikleri 2 47

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü

2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Yerle en Kontenjan Aday. Puan Türü 2012-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n ve lar Listesi (Tablo 4) Program Kodu Program n Ad Türü 102510017 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES (MAN SA) itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i MF-2 118 118 247,38581 288,34455

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Seçme Sonuçlarına İlişkin ve lar Öğrenim Grubu Öğrenim Grubu Adı Türü Yerl. 101 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 0 72,52671 81,98998 102 AĞ, YAZILIM STRATEJİ VE EKONOMİSİ EA/SAY 6 6 0 83,78498 88,87421

Detaylı

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1)

Nitelik Kod Klavuzu(Özel Koşullar-2014/1) 1101 1103 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6201 6203 6205 6207 6209 6211

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

Örnek Sözleşme Metinleri

Örnek Sözleşme Metinleri Örnek Sözleşme Metinleri Derleyen Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ 3. Baskı Ankara, 2011 Örnek Sözleşme Metinleri Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Ö N S Ö Z Her yıl, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) yapılmaktadır. Bu sınavın amacı, ortaöğretimdeki eğitim ve öğretimi değerlendirmek değil,

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

Prof. Dr. Ġsmail MARAKOĞLU

Prof. Dr. Ġsmail MARAKOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ EDEBİYAT RUS DİLİ VE EDEBİYATI FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI FARS DİLİ VE EDEBİYATI URDU DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı