TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI"

Transkript

1 Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun olacaðýnýz/olduðunuz önlisans programýnýn kodunu baþvurma belgenize kodlamanýz gerekir. Önlisans Ayrýca, mezuniyet alan kodu, tercihlerinizi Önlisans yaparken yardýmcý olmasý amacýyla tabloda yer Önlisans almýþtýr. alanýnýz ile hangi lisans programlarýna dikey geçiþ yapabileceðinizi görmek için bu kýlavuzdaki Tablo-3 e bakýnýz. Buradan mezuniyet alan kodunu bulunuz. Bu alan kodunun karþýsýnda tercih yapabileceðiniz lisans programlarý gösterilmiþtir. Bu programlarýn hangi yükseköðretim kurumlarýnda olduðunu Tablo-1 e bakarak belirleyiniz ve tercih sýralamanýzý yapýnýz. Önlisans ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.371) Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim)(Bk.371) Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.372) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.372) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kooperatifçilik Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.371) Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.371) Motor Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Orta Kademe Yöneticilik Otomotiv Otomotiv (Ýkinci Öðretim) Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.372) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Bolu Hemþirelik 2162 Akçakoca Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) 2715 Düzce Aðaç Ýþleri Aðaç Ýþleri (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.412) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) Elektronik Haberleþme Elektronik Haberleþme(Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Otomasyon Haberleþme Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim)(Bk.413) Ýklimlendirme-Soðutma Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Orman Ürünleri Otomotiv Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.412) Tarým Alet ve Makineleri Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.413) 3494 Gerede Bilgisayar cýlýðý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve lama 1274 Önlisans Önlisans Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Dericilik Dericilik (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kimya Teknolojisi Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) Motor Muhasebe Otomotiv Otomotiv (Ýkinci Öðretim) Tekstil 3494 Mengen Aþçýlýk 1103 Mudurnu Tavukçuluk 3487 ADNAN MENDERES ÜNÝ. (AYDIN) Aydýn Bilgisayar cýlýðý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.352) Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.353) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.353) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.386) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) Elektronik Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.353) Ýnþaat Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) Makine-Resim-Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.353) 3494 Aydýn Ebelik Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Týbbi Laboratuvar 3582 Çine Arýcýlýk Besicilik Et Endüstrisi 1799 Karacasu Dericilik Pazarlama Pazarlama (Ýkinci Öðretim) Seramik Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði 4368 Kuyucak Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kooperatifçilik Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Pazarlama Pazarlama (Ýkinci Öðretim) 2886 Söke Elektrik Hazýr Giyim Motor Otomotiv Tekstil 3494 Sultanhisar Fidan ve Fidecilik Seracýlýk Tohumculuk 3619 Yenipazar Bankacýlýk Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Ýþletme Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Sigortacýlýk 3265 AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Afyon Aþçýlýk Bilgisayar Donanýmý Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Cevher Hazýrlama Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.365) Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) Et Endüstrisi Gýda Teknolojisi Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.314) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Mahalli Ýdareler Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.316) Mermer Teknolojisi Mermercilik Mermercilik (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.316) Pazarlama Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý Restorasyon Seramik Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.314) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Atatürk Ebelik Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Hidroterapi Protez ve Ortez Radyoloji Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Týbbi Laboratuvar 3582 Banaz Cevher Hazýrlama Ýþletme Kimya Mobilya ve Dekorasyon Pazarlama Seramik 3184 Bolvadin Bilgisayar Donanýmý Bilgisayar cýlýðý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) Döküm Elektrik Elektrik(Ýkinci Öðretim) Harita Kadastro Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim)

2 Önlisans Önlisans Önlisans Kaynak Teknolojisi Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) Metal Ýþleri Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Pazarlama Pazarlama (Ýkinci Öðretim) Sýhhi Tesisat Sýhhi Tesisat (Ýkinci Öðretim) 3242 Çay Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) Ýnþaat Ýþletme Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.315) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) Motor Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Otomotiv Otomotiv (Ýkinci Öðretim) 2833 Dinar Halý ve Kilim Halýcýlýk Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Muhasebe Pazarlama Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otelcilik 3663 Emirdað Arýcýlýk Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Halýcýlýk Halý ve Kilim Harita Kadastro Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Ýnþaat Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Makine-Resim-Konstrüksiyon Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Besiciliði 3235 Eþme Halý ve Kilim Halý ve Kilim (Ýkinci Öðretim) Halýcýlýk Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Ýþletme Muhasebe Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Besiciliði 3235 Ýscehisar Ýþ Makineleri Makine Mermer Teknolojisi Mermercilik Taþ Ýþlemeciliði Taþ ve Metal Ýþlemeciliði 4382 Karahallý Tekstil Tekstil Dokuma 3515 Sandýklý Aðaç Ýþleri Elektrik Halýcýlýk Harita Kadastro Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Sivaslý Ýþletme 2301 Sultandaðý Bahçe Ziraatý Gýda Teknolojisi Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Meyve-Sebze Ýþleme Meyve-Sebze Ýþleme (Ýkinci Öðretim) 2671 Þuhut Dericilik Dericilik (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Pazarlama 2886 Ulubey Deri Konfeksiyon Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Ýþletme Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Besiciliði 3235 Uþak Deri Konfeksiyon Dericilik Dericilik (Ýkinci Öðretim) Deri Teknolojisi Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.631) Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim)(Bk.631) Ýþletme Mahalli Ýdareler Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.631) Muhasebe Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.631) Tekstil Tekstil Ýplikçilik 3522 Uþak Hemþirelik 2162 AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði Diyaliz Ebelik Radyoloji Týbbi Laboratuvar 3582 Sosyal Bilimler Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) Cilt Bakýmý ve Güzellik (Ýkinci Öðretim) (Bk.343) El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.343) Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.343) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.343) Hemþirelik Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kuaförlük (Ýkinci Öðretim) (Bk.343) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.345) Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.346) Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.343) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Teknik Bilimler Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.342) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.342) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (Ýkinci Öðretim) Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) Elektronik Haberleþme Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) Haberleþme Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Harita Kadastro Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) Ýklimlendirme-Soðutma Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.344) Makine-Resim-Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.342) Motor Otomotiv Otomotiv (Ýkinci Öðretim) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.344) 2833 Elmalý Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrik Ýþletme Muhasebe Pazarlama Tarým Alet ve Makineleri 3404 Korkuteli Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim Muhasebe Tarýmsal Pazarlama 5168 Kumluca Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Ýþletme Muhasebe Seracýlýk 3161 Serik Dekor Tasarýmý Grafik Tasarýmý Kostüm Tasarýmý Sahne Tasarýmý Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otelcilik 3663 Akseki Elektrik Mobilya ve Dekorasyon 2687 ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eskiþehir Aþçýlýk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) Dýþ Ticaret Pazarlama Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Açýköðretim Fakültesi Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) Bilgi Yönetimi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) Büro Yönetimi (Açýköðretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açýköðretim) Dýþ Ticaret (Açýköðretim) Ebelik Eðitim Önlisans Ev Ýdaresi (Açýköðretim) Halkla Ýliþkiler (Açýköðretim) Hemþirelik Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim) Ýþ Ýdaresi (Açýk Öðretim) Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) Mahalli Ýdareler (Açýköðretim) Muhasebe (Açýköðretim) Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Açýköðretim) Saðlýk Memurluðu Saðlýk Teknikerliði Satýþ Yönetimi (Açýk Öðretim) Sosyal Bilimler (Açýköðretim) Tarým (Açýköðretim) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim) Turizm ve Otelcilik (Açýköðretim) Veteriner Saðlýk Teknikerliði

3 Önlisans Önlisans Önlisans Porsuk Bilgisayar cýlýðý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.427) El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.427) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim)(Bk.426) Endüstriyel Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim)(Bk.426) Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.426) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.427) Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim) Karayolu Ulaþýmý ve Trafik Kontrol Sistemleri Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) (Bk.426) Makine (Ýkinci Öðretim) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.428) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.429) Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) Matbaacýlýk Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.430) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.431) Radyo ve Televizyon Tekniði Radyo ve Televizyon Tekniði(Ýkinci Öðretim) Raylý Sistemler Teknolojisi Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.427) 3494 Saðlýk Hizmetleri Hemþirelik Odyometri Protez ve Ortez Radyoloji Týbbi Laboratuvar 3582 Bilecik Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.364) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.364) Döküm Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) Elektronik Elektronik Haberleþme Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) Gýda Teknolojisi Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Haberleþme Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.365) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Kimya Kimya (Ýkinci Öðretim) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Maden Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.364) Seramik Tarým Alet ve Makineleri Tekstil (Ýkinci Öðretim) 3494 Bozüyük Maden Makine (Ýkinci Öðretim) Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.366) Muhasebe Pazarlama Seramik 3184 Engelliler Entegre Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüðü Yapý Ressamlýðý 3818 ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet 1038 Baþkent Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.325) Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.341) Restorasyon ve Konservasyon Turizm Rehberliði 3649 Beypazarý Bankacýlýk Sigortacýlýk Turizm Rehberliði Ebelik Hemþirelik 2162 Çankýrý Bilgisayar cýlýðý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) Elektrik-Elektronik Elektronik Haberleþme Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik(Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Otomasyon Haberleþme Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Ýklimlendirme-Soðutma Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.397) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.397) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otelcilik 3663 Dikimevi Anestezi Odyometri Protez ve Ortez Radyoloji Radyoterapi Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Týbbi Laboratuvar 3582 Kalecik Bahçe Ziraatý Gýda Teknolojisi Peyzaj 2937 Kastamonu Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Destekli Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar cýlýðý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.432) El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.524) Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) Hazýr Beton Teknolojisi Hazýr Beton Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.524) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kaynak Teknolojisi Kaynak Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.525) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.525) Radyo ve Televizyon Tekniði Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.524) ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Erzurum Bilgisayar cýlýðý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.526) El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.645) Elektrik Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Elektronik Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) (Bk.646) Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim)(Bk.424) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Makine-Resim-Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Motor Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.639) Otomotiv Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.424) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik(Ýkinci Öðretim) Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði Anestezi Ebelik Hemþirelik Radyoloji Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Týbbi Laboratuvar 3582 Aðrý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.318) 2715 Aþkale Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi Elektrik Muhasebe Sýhhi Tesisat 3242 Bayburt Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.363) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.363) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Dýþ Ticaret Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim)(Bk.363) Kimya Teknolojisi Muhasebe Laboratuvar Pazarlama Erzincan Ýlahiyat 2229 Erzincan Adalet Bahçe Ziraatý Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.420) Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.419) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.419) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.420) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Elektrik(Ýkinci Öðretim) Elektronik Haberleþme Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik 1753

4 Önlisans Önlisans Önlisans Endüstriyel Elektronik(Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Otomasyon Haberleþme Haberleþme (Ýkinci Öðretim) Harita Kadastro Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.421) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýþ Makineleri Kontrol Sistemleri Teknolojisi Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.422) Motor Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Otomotiv Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.421) 3494 Hýnýs Gýda Teknolojisi Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Su Ürünleri 3353 Ýspir Hamza Polat Arýcýlýk Bahçe Ziraatý Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Muhasebe Pazarlama Piyasa Araþtýrmalarý ve Pazarlama Seracýlýk Su Ürünleri 3353 Kelkit Aydýn Doðan Meslek Y.O Bilgisayar Teknolojisi ve lama Endüstriyel Elektronik Muhasebe Organik Tarým 5705 Narman Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Gýda Teknolojisi Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Ýnþaat Muhasebe 2715 Oltu Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Gýda Teknolojisi Halý ve Kilim Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Muhasebe Pazarlama Süt ve Ürünleri Taþ ve Metal Ýþlemeciliði 4382 Pasinler Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi Ýnþaat Muhasebe Sýhhi Tesisat 3242 Refahiye Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrik Muhasebe 2715 Tercan Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Elektrik Muhasebe Su Ürünleri 3353 ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Atýlým Bilgisayar Destekli Muhasebe Bilgisayar Teknolojisi ve lama Halkla Ýliþkiler Turizm ve Otelcilik 3663 BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.458) Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.458) Ýþletme Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.482) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.458) 2833 BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Balýkesir Bilgisayar Donanýmý Bilgisayar Donanýmý (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.355) Bilgisayar cýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.354) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayar Teknolojisi ve lama (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.354) Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. (Ýkinci Öðretim) (Bk.356) Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.470) El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.357) Elektrik Elektrik(Ýkinci Öðretim) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.356) Elektronik Haberleþme Elektronik Haberleþme(Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik(Ýkinci Öðretim) Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.357) Haberleþme Teknolojisi Haberleþme Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) (Bk.357) Ýklimlendirme-Soðutma Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Kontrol Sistemleri Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Maden Maden (Ýkinci Öðretim) Makine Makine (Ýkinci Öðretim) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.354) Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.354) Pazarlama Pazarlama (Ýkinci Öðretim) Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.357) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik(Ýkinci Öðretim) Ebelik 1658 Ayvalýk Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Pazarlama Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Bandýrma Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.492) Et Endüstrisi Et Endüstrisi (Ýkinci Öðretim) Gýda Teknolojisi Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) Gümrük Ýþletme Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Ýthalat-Ýhracat Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) 2331 Burhaniye Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Ýþletme Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Dursunbey Aðaç Ýþleri El Sanatlarý Hazýr Giyim Hazýr Giyim (Ýkinci Öðretim) Ýnþaat Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) Tekstil Tekstil (Ýkinci Öðretim) 3494 Edremit Bilgisayar Destekli Tasarým Bilgisayar Destekli Tasarým (Ýkinci Öðretim) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Makine Makine (Ýkinci Öðretim) 2583 Erdek Mahalli Ýdareler Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Gönen Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tek. (Ýkinci Öðretim) Ýklimlendirme ve Soðutma Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) Sýhhi Tesisat Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik (Ýkinci Öðretim) 3663 Havran Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Makine Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) 2715 Sýndýrgý Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) Ýthalat-Ýhracat Maden Muhasebe Muhasebe (Ýkinci Öðretim) 2715 Susurluk Et Endüstrisi Et Endüstrisi (Ýkinci Öðretim) Süt ve Ürünleri Süt ve Ürünleri (Ýkinci Öðretim) 3369 BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ Hidroterapi 2185 Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Turizm Rehberliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otelcilik Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 3848 Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Donanýmý Bilgisayar cýlýðý Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Endüstriyel Elektronik Haberleþme 2007 BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar Teknolojisi ve lama Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uyg.(Ýkinci Öðretim) Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.469) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Ýþletme Ýþletme (Ýkinci Öðretim) (Bk.481) 2301

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1015 Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik 5795 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 5904 Adli Tıp Teknikerliği 1022 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 5198 Ameliyathane Teknikerliği

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 1 1 413,05000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 3003 mezun 1102 6352 3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun 9098 3005 Acil Bakım

Detaylı

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir önlisans programından 91,95434 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 9,49734 Sosyal Güvenlik önlisans programından 78,6224

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

Önlisans Programları Kod Ad

Önlisans Programları Kod Ad Kod Ad 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 9339 ADALET MESLEK EĞİTİMİ 6352

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÜNİVERSİTE ADI VE KODU MESLEK YÜKSEKOKULU KODU VE ADI 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100103 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100101 BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak. 999 İlkokul 1000 Ortaokul 1001 İlköğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2003 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

Besni Meslek Yüksekokulu 100250643 Mekatronik 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 184,81100 Kahta Meslek Yüksekokulu

Besni Meslek Yüksekokulu 100250643 Mekatronik 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 184,81100 Kahta Meslek Yüksekokulu Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Teknik Bilimler 102970873 Elektrik (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 100,00000 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MESLEK YÜKSEKOKULLARI Kod Meslek Yüksekokulu Adı 100103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 100101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*)

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) ÖN LİSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Protokol 2014 tarihinde yapılmış olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar geçerlidir. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 2 X Türkçe Öğretmenliği 2 2 X

Detaylı