TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI"

Transkript

1 1101 Cinsiyeti erkek olmak Cinsiyeti kadýn olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 29 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 32 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 33 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 35 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 36 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 38 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Sýnav tarihi itibarýyla ( 40 ) yaþýndan gün almamýþ olmak Ortaöðretim kurumlarýnýn herhangi bir alanýndan 2003 Ortaöðretimde meslek liselerinin veya çok programlý liselerin meslekle ilgili alanlarýnýn birinden 2005 Ortaöðretimde genel lise, akþam lisesi, askeri lise, fen lisesi, özel akþam lisesi, özel fen lisesi, özel lise, polis koleji, anadolu lisesi (yabancý dille öðretim yapan resmi lise), yabancý dille öðretim yapan özel lise, güzel sanatlar lisesi, anadolu güzel sanatlar lisesi, öðretmen lisesi, anadolu öðretmen lisesi, açýköðretim ve çok programlý liselerin lise programlarý alanlarýnýn herhangi birinden 2007 Ortaöðretim kurumlarýnýn Acil Týp Teknisyenliði veya Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði alanýndan 2009 Ortaöðretim kurumlarýnýn Anestezi veya Anestezi Teknisyenliði alanýndan 2011 Ortaöðretim kurumlarýnýn Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliði alanýndan 2013 Ortaöðretim kurumlarýnýn Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý alanýndan 2015 Ortaöðretim kurumlarýnýn Laborant alanýndan 2017 Ortaöðretim kurumlarýnýn Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliði alanýndan 2019 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ebelik veya Ebelik-Hemþirelik alanýndan 2021 Ortaöðretim kurumlarýnýn Hemþirelik veya Ebelik-Hemþirelik alanýndan 2025 Ortaöðretim kurumlarýnýn Çevre Saðlýðý veya Çevre Saðlýðý Teknisyenliði alanýndan 2027 Ortaöðretim kurumlarýnýn Saðlýk Memurluðu alanýndan 2029 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliði alanýndan 2031 Ortaöðretim kurumlarýnýn Diþ Protez Teknisyenliði alanýndan 2033 Ortaöðretim kurumlarýnýn Týbbi Sekreterlik alanýndan 2035 Ortaöðretim kurumlarýnýn Hayvan Saðlýðý, Veteriner Saðlýk, Veteriner Saðlýk Teknisyenliði alanlarýnýn birinden 2039 Ortaöðretim kurumlarýnýn Adalet alanýndan 2043 Ortaöðretim kurumlarýnýn Aðaç Ýþleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanýndan 2053 Ortaöðretim kurumlarýnýn Aþçýlýk veya Mutfak alanýndan 2055 Ortaöðretim kurumlarýnýn Besin Kontrol ve Analizleri, Gýda Analizi, Gýda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Gýda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Gýda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi- Ýþleme alanlarýnýn birinden 2057 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi alanlarýnýn birinden 2061 Ortaöðretim kurumlarýnýn Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri alanlarýnýn birinden 2063 Ortaöðretim kurumlarýnýn Kat Hizmetleri alanýndan 2083 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ýnþaat, Yapý, Yapý (Kagir-Ahþap), Yapýcýlýk, Üst Yapý, Üst Yapý- Ýnþaat alanlarýnýn birinden 2085 Ortaöðretim kurumlarýnýn Yapý Ressamlýðý alanýndan 2089 Ortaöðretim kurumlarýnýn Maliye alanýndan 2091 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ýþletme alanýndan 2097 Ortaöðretim kurumlarýnýn Muhasebe, Bilgisayarlý Muhasebe, Muhasebe-Finansman alanlarýnýn birinden 2103 Ortaöðretim kurumlarýnýn Matbaa, Matbaacýlýk, Baský (Ofset Baský-Tipo Baský), Ofset Baský, Ofset Baský Serigrafi, Tipo Baský, Tipo Baský Serigrafi, Dizgi alanlarýnýn birinden 2113 Ortaöðretim kurumlarýnýn Bilgisayar, Bilgisayar Ýþletimi, Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði, Bilgisayar Programcýlýðý, Bilgisayar Yazýlým, Bilgiiþlem alanlarýnýn birinden 2115 Ortaöðretim kurumlarýnýn Bilgisayar Donaným alanýndan 2119 Ortaöðretim kurumlarýnýn Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Büro Hizmetleri, Yönetim ve Ticaret Sekreterliði, Hukuk Sekreterliði, Týp Sekreterliði alanlarýnýn birinden 2121 Ortaöðretim kurumlarýnýn Mahalli Ýdareler alanýndan 76

2 2123 Ortaöðretim kurumlarýnýn Dýþ Ticaret veya Ticaret alanýndan 2131 Ortaöðretim kurumlarýnýn Cilt Bakýmý ve Kuaförlük, Cilt Bakýmý ve Güzellik, Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon, Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý alanlarýnýn birinden 2133 Ortaöðretim kurumlarýnýn Çocuk Geliþimi ve Eðitimi, Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Bakýmý alanlarýnýn birinden 2135 Ortaöðretim kurumlarýnýn Boya-Baský-Desen, Tekstil Boya-Baský-Desen, Tekstil Boya-Apre, Boya Apre, Ýplik, Ýplikçilik, Tekstil Ýplik, Tekstil Ýplikçilik, Tekstil, Tekstil Tasarýmý alanlarýnýn birinden 2141 Ortaöðretim kurumlarýnýn Konfeksiyon, Tekstil Konfeksiyon, Hazýr Giyim, Kalýp, Kalýpçýlýk, Giyim, Giyim Teknolojisi, Kesim, Terzilik, Erkek Terziliði, Kadýn Terziliði alanlarýnýn birinden 2175 Ortaöðretim kurumlarýnýn Süs Bitkileri alanýndan 2177 Ortaöðretim kurumlarýnýn Peyzaj alanýndan 2195 Ortaöðretim kurumlarýnýn Metal Ýþleri alanýndan 2199 Ortaöðretim kurumlarýnýn Makine veya Tesviye alanýndan 2203 Ortaöðretim kurumlarýnýn Makine Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Ahþap Modelleme, Metal Modelleme, Plastik Modelleme) veya Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme) alanlarýnýn birinden 2209 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ýþ Makineleri, Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým, Motor, Motor (Benzinli), Motor (Dizel) alanlarýnýn birinden 2211 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ýþ Makineleri Operatörlüðü alanýndan 2215 Ortaöðretim kurumlarýnýn Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanýndan 2219 Ortaöðretim kurumlarýnýn Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) alanlarýnýn birinden 2225 Ortaöðretim kurumlarýnýn Telekomünikasyon alanýndan 2227 Ortaöðretim kurumlarýnýn Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi alanýndan 2249 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ziraat, Genel Ziraat, Tarým alanlarýnýn birinden 2251 Ortaöðretim kurumlarýnýn Makine (Tarým Meslek Lisesi), Makine-Tarým Teknolojisi, Tarým Teknolojisi alanlarýnýn birinden 2255 Ortaöðretim kurumlarýnýn Harita ve Kadostro alanýndan 2265 Ortaöðretim kurumlarýnýn Tasarým Teknolojisi, Tasarým ve Teknolojisi, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarým alanlarýnýn birinden 2267 Ortaöðretim kurumlarýnýn Kimya alanýndan 2289 Ortaöðretim kurumlarýnýn Meteoroloji alanýndan 2295 Ortaöðretim kurumlarýnýn Sýhhi Tesisat, Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Doðalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý), Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý), Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) alanlarýnýn birinden 2305 Ortaöðretim kurumlarýnýn Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi (Yabancý Dil Aðýrlýklý), Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Okulu, Çok Programlý Liselerin Ýmam Hatip programý, Çok Programlý Liselerin Anadolu Ýmam Hatip programýnýn birinden mezun olmak Ortaöðretim kurumlarýnýn Dil ve Edebiyat, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanlarýnýn birinden 2315 Ortaöðretim kurumlarýnýn Matematik alanýndan 2323 Ortaöðretim kurumlarýnýn Genel Kültür alanýndan 3001 Meslek yüksekokullarýnýn herhangi bir önlisans programýndan 3003 Adalet önlisans programýndan veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 3005 Acil Bakým Teknikerliði, Acil Yardým Teknikerliði, Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði önlisans programlarýnýn birinden 3007 Anestezi veya Anestezi Teknikerliði önlisans programýndan 3009 Ameliyathane Teknikerliði veya Cerrahi Teknikerliði önlisans programýndan 3011 Aðýz Diþ Saðlýðý, Aðýz ve Diþ Saðlýðý, Diþ Hekimliði-Hijyen önlisans programlarýnýn birinden 3017 Hemþirelik önlisans programýndan 3019 Ebelik önlisans programýndan 3021 Laborant ve Veteriner Saðlýk önlisans programýndan 3023 Laboratuvar, Saðlýk Laboratuvarý, Týbbi Laboratuvar önlisans programlarýnýn birinden 3025 Pataloji Laboratuvar önlisans programýndan 3027 Perfüzyon önlisans programýndan 3029 Odyometri veya Odiometri önlisans programýndan 3033 Protez ve Ortez önlisans programýndan 3035 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programýndan 3037 Radyoloji önlisans programýndan 3039 Radyoterapi önlisans programýndan 77

3 3041 Elektronörofizyoloji önlisans programýndan 3047 Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programýndan 3055 Biyokimya Teknikerliði önlisans programýndan 3057 Diyaliz önlisans programýndan 3061 Saðlýk Memurluðu veya Saðlýk Teknikerliði önlisans programýndan 3163 Genel Ýþletme, Ýþletme, Ýþletmecilik, Ýþ Ýdaresi, Ticaret ve Yönetim, Maðaza Ýþletmeciliði, Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi, Perakendecilik ve Maðaza Yönetimi, Endüstriyel Yönetim önlisans programlarýnýn birinden 3171 Borsa ve Finans veya Para ve Sermaye Yönetimi önlisans programýndan 3173 Finans, Finans ve Muhasebe, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama önlisans programlarýnýn birinden 3177 Orta Kademe Yöneticilik veya Orta Kademe Yöneticiliði önlisans programýndan 3179 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarýnýn birinden 3181 Maliye önlisans programýndan 3183 Ýnsan Kaynaklarý veya Personel Yönetimi önlisans programýndan 3185 Mahalli Ýdareler, Mahalli Ýdareler (Zabýta), Yerel Yönetimler önlisans programlarýnýn birinden 3197 Karayolu Ulaþýmý ve Trafik önlisans programýndan 3223 Turizm, Otel Yöneticiliði, Turizm Konaklama ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm Otel Yöneticiliði, Turizm ve Otel Yöneticiliði, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm Ýþletmeciliði, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Turizm Yönetimi, Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði önlisans programlarýnýn birinden 3227 Aþçýlýk, Hazýr Yemek ve Aþçýlýk, Yemek Piþirme Teknikleri önlisans programlarýnýn birinden 3229 Ýnþaat, Ýnþaat Teknikerliði, Beton Teknolojisi, Hazýr Beton Teknolojisi, Yapý Donatým Teknolojisi, Yapý Ressamlýðý önlisans programlarýnýn birinden 3233 Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi, Sýhhi Tesisat ve Doðalgaz, Doðalgaz ve Isýtma, Doðal Gaz ve Isýtma, Sýhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapý Tesisat Teknolojisi önlisans programlarýnýn birinden 3237 Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarým, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarýnýn birinden 3239 Grafik/Grafik Tasarýmý önlisans programýndan 3241 Bilgisayar Destekli Yayýncýlýk veya Masaüstü Yayýncýlýk önlisans programýndan 3243 Bilgi Ýþlem önlisans programýndan 3245 Bilgisayar Donanýmý önlisans programýndan 3247 Bilgisayar Operatörlüðü veya Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði önlisans programýndan 3249 Bilgisayar Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý (Ýnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarýnýn birinden 3251 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri önlisans programýndan 3253 Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (Ýnternet), Biliþim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarýnýn birinden 3289 Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliði önlisans programlarýnýn birinden 3293 Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik önlisans programlarýnýn birinden 3297 Elektronik Haberleþme,Telekomünikasyon, Haberleþme, Haberleþme Teknolojisi, Deniz Haberleþme önlisans programlarýnýn birinden 3301 Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans programýndan 3311 Gemi Ýnþaatý önlisans programýndan 3317 Gümrük Ýþletme veya Gümrük Ýþleri önlisans programýndan 3318 Tapu ve Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Y.O. Ön lisans programýndan mezun olmak 3319 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliði önlisans programlarýnýn birinden 3329 Ýlahiyat önlisans programýndan 3331 Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði veya Ýtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programýndan 3347 Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programýndan 3351 Petrol Sondaji ve Üretimi veya Sondajcýlýk önlisans programýndan 3359 Makine, Ýþ Makineleri, Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi, Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine-Resim-Konstrüksiyon önlisans programlarýnýn birinden 3361 Matbaacýlýk veya Matbaacýlýk ve Baský Teknikleri önlisans programýndan 3363 Serigrafi önlisans programýndan 3365 Mermercilik veya Mermer Teknolojisi önlisans programýndan 3377 Turizm Animasyonu önlisans programýndan 3387 Sosyal Bilimler önlisans programýndan 78

4 3389 Özel Güvenlik ve Koruma veya Savunma ve Güvenlik önlisans programýndan 3391 Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler önlisans programlarýnýn birinden 3399 Fotoðraf, Fotoðrafçýlýk, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk önlisans programlarýnýn birinden 4001 Herhangi bir lisans programýndan 4003 Türk Dili ve Edebiyatý lisans programýndan 4007 Türkçe Öðretmenliði lisans programýndan 4017 Arap Dili ve Edebiyatý lisans programýndan 4021 Fars Dili ve Edebiyatý lisans programýndan 4025 Alman Dili ve Kültürü veya Alman Dili ve Edebiyatý lisans programýndan 4029 Fransýz Dili ve Edebiyatý veya Fransýz Dili ve Kültürü lisans programýndan 4033 Ýngiliz Dil Bilimi lisans programýndan 4035 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý lisans programýndan 4039 Ýngilizce Öðretmenliði lisans programýndan 4055 Japon Dili ve Edebiyatý lisans programýndan 4073 Rus Dili ve Edebiyatý lisans programýndan 4089 Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) veya Çeviribilim (Ýngilizce) lisans programýndan 4097 Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji lisans programýndan 4099 Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik lisans programýndan 4101 Dokümantasyon ve Enformasyon lisans programýndan 4103 Arþivcilik lisans programýndan 4113 Prehistorya lisans programýndan 4115 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi lisans programýndan 4117 Tarih lisans programýndan 4119 Tarih Öðretmenliði lisans programýndan 4131 Psikoloji lisans programýndan 4133 Psikolojik Danýþma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk lisans programýndan 4135 Eðitim Bilimleri lisans programýndan 4139 Eðitim Programlarý ve Öðretim lisans programýndan 4141 Eðitim Yöneticiliði ve Deneticiliði veya Eðitim Yönetimi ve Planlamasý lisans programýndan 4143 Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme veya Eðitimde Ölçme-Deðerlendirme lisans programýndan 4145 Eðitimde Psikolojik Hizmetler lisans programýndan 4149 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi lisans programýndan 4151 Çocuk Geliþimi ve Ev Yönetimi Öðretmenliði lisans programýndan 4153 Coðrafya lisans programýndan 4157 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði lisans programýndan 4159 Fen Bilgisi Öðretmenliði lisans programýndan 4161 Sýnýf Öðretmenliði lisans programýndan 4163 Özel Eðitim lisans programýndan 4165 Özel Eðitim Öðretmenliði lisans programýndan 4167 Zihin Engelliler Öðretmenliði lisans programýndan 4169 Görme Engelliler Öðretmenliði lisans programýndan 4175 Anaokulu Öðretmenliði, Ana Okulu Öðretmenliði, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði, Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Eðitimi Öðretmenliði, Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Öðretmenliði, Okul Öncesi Eðitimi Öðretmenliði, Okul Öncesi Öðretmenliði lisans programlarýnýn birinden 4177 Sosyal Hizmetler lisans programýndan 4179 Ýlahiyat lisans programýndan 4181 Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði lisans programýndan 4183 Sanat Tarihi lisans programýndan 4191 Resim Öðretmenliði, Resim-Ýþ Öðretmenliði, Resim Ýþ Öðretmenliði lisans programýndan 4199 Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði, Dekoratif Ürünler Öðretmenliði ve Dekoratif Eþyalar ve Çiçek Öðretmenliði lisans programlarýnýn birinden 4217 Geleneksel Türk El Sanatlarý lisans programýndan 4221 El Sanatlarý Öðretmenliði lisans programýndan 4237 Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlarý, Grafik Tasarým, Grafik Tasarýmý lisans programlarýnýn birinden 4273 Ýletiþim, Ýletiþim Sanatlarý, Ýletiþim Tasarýmý, Ýletiþim Tasarýmý (Multimedya), Ýletiþim ve Tasarým lisans programlarýnýn birinden 79

5 4275 Gazetecilik veya Gazetecilik ve Halkla Ýliþkiler lisans programýndan 4277 Basým ve Yayýmcýlýk, Basýn ve Yayýn, Basýn ve Yayýmcýlýk, Basýn-Yayýn lisans programlarýnýn birinden 4279 Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoðraf, Sinema TV-Fotoðraf lisans programlarýnýn birinden 4283 Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV lisans programýndan 4291 Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým lisans programlarýnýn birinden 4303 Müzik Öðretmenliði lisans programýndan 4411 Antrenörlük Eðitimi lisans programýndan 4415 Beden Eðitimi ve Spor lisans programýndan 4417 Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði lisans programýndan 4419 Hukuk lisans programýndan 4421 Ekonomi, Ýktisat, Ýþ Ýdaresi ve Ýktisat, Ýþletme-Ekonomi, Ýþletme-Ýktisat lisans programlarýnýn birinden 4423 Ekonomi ve Finans lisans programýndan 4425 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý lisans programýndan 4427 Ekonometri lisans programýndan 4429 Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri lisans programýndan 4431 Ýþletme, Ýþletmecilik, Ýþ Ýdaresi, Ýþ Ýdaresi ve Ýktisat, Ýþletme-Ekonomi, Ýþletme-Ýktisat lisans programlarýnýn birinden 4433 Ýþletme Mühendisliði lisans programýndan 4441 Ýþletme, Muhasebe ve Ticaret Öðretmenliði lisans programýndan 4453 Muhasebe veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programýndan 4455 Muhasebe-Finansman veya Muhasebe ve Finansal Yönetim, lisans programýndan 4459 Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programýndan 4463 Bankacýlýk lisans programýndan 4465 Bankacýlýk Finans, Bankacýlýk ve Finans ve Bankacýlýk ve Finansman lisans programlarýnýn birinden 4467 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk lisans programýndan 4471 Aktüerya, Aktüarya, Aktüerya Bilimleri lisans programlarýnýn birinden 4475 Uluslararasý Ticaret ve Finansman lisans programýndan 4479 Uluslararasý Ticaret lisans programýndan 4481 Uluslararasý Ýþletmecilik veya Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik lisans programýndan 4485 Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk lisans programýndan 4495 Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði lisans programýndan 4497 Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi, Deniz Ýþletmeciliði ve Yöneticiliði ve Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi lisans programlarýnýn birinden 4499 Yönetim Bilimleri lisans programýndan 4501 Yönetim ve Organizasyon lisans programýndan 4503 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programýndan 4507 Uluslararasý Ýliþkiler, Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði, Küresel ve Uluslararasý iliþkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler lisans programlarýnýn birinden 4513 Matematik lisans programýndan 4515 Matematik Mühendisliði lisans programýndan 4519 Matematik Öðretmenliði lisans programýndan 4521 Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði lisans programýndan 4523 Matematik ve Ýstatistik lisans programýndan 4525 Ýstatistik veya Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programýndan 4527 Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Ýnformatik, Matematik-Ýnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcýlýðý, Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar lisans programlarýnýn birinden 4529 Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarýnýn birinden 4531 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliði, Biliþim Sistemleri Mühendisliði, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði lisans programlarýnýn birinden 4533 Yazýlým Mühendisliði lisans programýndan 4535 Bilgisayar Öðretmenliði, Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði, Bilgisayar Teknolojisi Öðretmenliði, Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði lisans programlarýnýn birinden 4537 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði lisans programýndan 4541 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik, Enformatik, Enformatik (Almanca) ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarýnýn birinden 80

6 4545 Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programýndan 4547 Fizik lisans programýndan 4549 Fizik Mühendisliði lisans programýndan 4551 Nükleer Enerji Mühendisliði lisans programýndan 4553 Fizik Öðretmenliði lisans programýndan 4559 Kimya lisans programýndan 4561 Kimya Mühendisliði lisans programýndan 4565 Petrol Mühendisliði veya Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði lisans programýndan 4567 Kimya-Biyoloji Mühendisliði lisans programýndan 4571 Biyoloji lisans programýndan 4573 Biyoloji Öðretmenliði lisans programýndan 4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programýndan 4591 Eczacýlýk lisans programýndan 4593 Diþ Hekimliði lisans programýndan 4597 Saðlýk Ýdaresi veya Saðlýk Yönetimi lisans programýndan 4603 Ebelik lisans programýndan 4605 Hemþirelik veya Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri lisans programýndan 4607 Veteriner lisans programýndan 4610 Elektrik Mühendisliði lisans programýndan 4611 Elektrik Mühendisliði, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði lisans programlarýnýn birinden 4619 Elektronik Mühendisliði, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði lisans programlarýnýn birinden 4623 Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði lisans programýndan 4639 Makine Mühendisliði veya Makina Mühendisliði lisans programýndan 4643 Makine lisans programýndan 4669 Ýnþaat Mühendisliði lisans programýndan 4677 Çevre Mühendisliði lisans programýndan 4679 Maden Mühendisliði lisans programýndan 4681 Jeofizik Mühendisliði lisans programýndan 4683 Meteoroloji Mühendisliði lisans programýndan 4685 Jeoloji Mühendisliði lisans programýndan 4689 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði lisans programýndan 4691 Metalurji Mühendisliði veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliði lisans programýndan 4703 Endüstri Mühendisliði lisans programýndan 4731 Gemi Makinalarý veya Gemi Makineleri lisans programýndan 4733 Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði lisans programýndan 4735 Gemi Makineleri Mühendisliði lisans programýndan 4737 Gemi Ýnþaatý Mühendisliði lisans programýndan 4739 Deniz Teknolojisi Mühendisliði lisans programýndan 4741 Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi lisans programýndan 4743 Güverte lisans programýndan 4745 Güverte (DKK) lisans programýndan 4747 Mimarlýk lisans programýndan 4755 Restorasyon lisans programýndan 4757 Þehir ve Bölge Planlama lisans programýndan 4797 Beslenme ve Diyetetik lisans programýndan 4799 Gýda Mühendisliði lisans programýndan 4819 Su Ürünleri lisans programýndan 4821 Süt Teknolojisi lisans programýndan 4827 Zootekni veya Zooteknik lisans programýndan 4829 Toprak lisans programýndan 4833 Tarla Bitkileri lisans programýndan 4841 Bahçe Bitkileri lisans programýndan 4843 Bitki Koruma lisans programýndan 81

7 4845 Bitkisel Üretim lisans programýndan 4857 Tarým Ekonomisi lisans programýndan 4863 Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði lisans programýndan 4871 Orman Mühendisliði lisans programýndan 4909 Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programýndan 6001 Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamýþ olmak 6003 Muvazzaf askerlik çaðýna gelmemiþ veya askerlik çaðýna gelmiþ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfa geçirilmiþ olmak 6103 Aþçý bonservisi sahibi olmak 6107 Bahçývan bonservisi sahibi olmak 6109 Benzinli araç tamirciliði bonservisi sahibi olmak 6165 Ýnþaat ve çatý ustalýðý dalýnda bonservis sahibi olmak 6209 M.E.B.'dan onaylý bahçývan yetiþtirme sertifikasý sahibi olmak 6223 M.E.B.'dan onaylý bilgisayar destekli üst düzey sekreterlik sertifikasý sahibi olmak 6225 M.E.B.'dan onaylý bilgisayar iþletmeni sertifikasý sahibi olmak 6227 M.E.B.'dan onaylý bilgisayar programcýsý sertifikasý sahibi olmak 6229 M.E.B.'dan onaylý bilgisayar uygulamalý muhasebe sertifikasý sahibi olmak 6241 M.E.B.'dan onaylý daktilo sertifikasý sahibi olmak 6251 M.E.B.'dan onaylý doðalgaz kalorifer ateþçiliði sertifikasý sahibi olmak 6255 M.E.B.'dan onaylý elektrik tesisatçýlýðý sertifikasý sahibi olmak 6257 M.E.B.'dan onaylý elektrikçilik sertifikasý sahibi olmak 6297 M.E.B.'dan onaylý kalorifer ateþçiliði sertifikasý sahibi olmak 6303 M.E.B.'dan onaylý kat hizmetleri sertifikasý sahibi olmak 6317 M.E.B.'dan onaylý metal iþleri sertifikasý sahibi olmak 6325 M.E.B.'dan onaylý muhasebe sertifikasý sahibi olmak 6345 M.E.B.'dan onaylý santral elemaný yetiþtirme sertifikasý sahibi olmak 6353 M.E.B.'dan onaylý sýhhi tesisatçýlýk sertifikasý sahibi olmak 6505 B sýnýfý sürücü belgesi sahibi olmak 6507 C sýnýfý sürücü belgesi sahibi olmak 6511 E sýnýfý sürücü belgesi sahibi olmak 6519 Ýstenilen sýnýftaki sürücü belgesine en az (5) yýldýr sahip olmak Sayýlý Kanuna göre doðalgaz ve sýhhi tesisatçýlýk dalýnda kalfalýk belgesine sahip olmak Sayýlý Kanuna göre erkek terziliði dalýnda ustalýk belgesine sahip olmak Sayýlý Kanuna göre erkek berberliði dalýnda ustalýk belgesine sahip olmak Sayýlý Kanuna göre kuaförlük dalýnda ustalýk belgesine sahip olmak Sayýlý Kanuna göre servisi(garsonluk) dalýnda ustalýk belgesine sahip olmak Sayýlý Kanuna göre aþçýlýk dalýnda ustalýk belgesine sahip olmak 6907 KPDS en az C seviyesinde Almanca bilmek 6917 KPDS en az B seviyesinde Arapça bilmek 6965 KPDS en az B seviyesinde Farsça bilmek 7075 KPDS en az C seviyesinde Rusça bilmek 7105 Ýngilizce bilmek 7109 KPDS en az B seviyesinde Ýngilizce bilmek 7111 KPDS en az C seviyesinde Ýngilizce bilmek 7113 KPDS en az D seviyesinde Ýngilizce bilmek 7117 TOEFL 'dan en az 100 puan almýþ olmak 7205 Avukatlýk ruhsatý aldýktan sonra serbest olarak en az iki yýl mesleði ile ilgili çalýþmýþ olmak Avukatlýk ruhsatý sahibi olmak 7209 Belirtilen öðrenim krm.eðt.prog.ve öðr.,eðt.ynt.ve denet.,ölçme ve deð. anabilim dallarýnýn birinde yüksek lisans diplomasýna sahip olmak 7219 Client-server yada büyük sistemlerin iþletim sistemlerinden en az birini bildiðini belgelemek Dört yýl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olup meb'den onaylý bilgisayar iþletmeni sertifikasýna sahip olmak 7225 Güvenlik tahkikatýnýn olumlu sonuçlanmasý 7229 Ýki yýllýk yüksekokul mezunu olup meb'den onaylý bilgisayar iþletmeni sertifikasýna sahip olmak 82

8 7233 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan hafýzlýk belgesi sahibi olmak 7235 Ýmam hatip lisesi dýþýndaki lise veya dengi okullardan mezun olanlar için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan hafýzlýk belgesi sahibi olmak 7237 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca verilen stajer vaizlik belgesine sahip olmak 7239 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca verilen stajer kur'an kursu öðreticiliði belgesine sahip olmak 7241 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca verilen imam-hatiplik belgesine sahip olmak 7243 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca verilen müezzin-kayyýmlýk belgesine sahip olmak 7245 Ýmam hatiplik yapmaya engel bir özürü bulunmamak 7247 Konusuyla ilgili alanlarda doktora diplomasýna sahip olmak 7249 Konusuyla ilgili alanlarda yüksek lisans diplomasýna sahip olmak 7251 Lise veya lise dengi okul mezunu olup meb'den onaylý daktilo sertifikasýna sahip olmak 7253 Lise veya lise dengi okul mezunu olup meb'den onaylý bilgisayar iþletmeni sertifikasýna sahip olmak 7255 Pedagojik formasyona sahip olmak 7257 Seyahate ve arazide çalýþmaya elveriþli olmak 7259 T.S.K. saðlýk yeteneði yönetmeliðinde belirtilen saðlýk koþullarýný taþýmak ve sevk edilecek askeri hastaneden saðlam raporu almak 7261 En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bilmek ve bu alanda en az iki yýl çalýþmýþ olduðunu belgelemek Oracle ve C++ veya Delphi programlama dilini bildiðini belgelemek 7269 Tam teþekküllü resmi saðlýk kurumlarýndan "yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli saðlýk kurulu raporu almak (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü programcý) 7303 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü koruma ve güvenlik görevlisi) 7305 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü bilgisayar iþletmeni) 7307 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü itfaiye eri) 7309 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü zabýta memuru) 7311 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü çözümleyici) 7317 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü hava trafik kontrolörü) 7323 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü sosyal çalýþmacý) 7325 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü psikolog) 7327 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü muhafaza memuru) 7329 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü yüksek seçim kurulu baþkanlýðý) 7331 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü Öðretmen) 7333 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü Hemþire) 7335 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü Ebe) 7337 (Bakýnýz baþvurma özel þartlarý bölümü Gemi Sörvey Kurulu Uzmaný) 83

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadın olmak. 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin,

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

EKPSS ARAŞTIRMASI. 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması ARALIK 2015

EKPSS ARAŞTIRMASI. 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması ARALIK 2015 ARALIK 2015 ARAŞTIRMASI 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması (Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Alan/Bölüm ve Programlara Göre Toplam Kadro Sayıları / Atama Sayıları

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Tablo Tablo 5 (Devam) 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2006-2007 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi,

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER SIRA NO PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER Bilgi işlem Bilgisayar Bilgisayar Donanım 1 YGS1 Bilgisayar Programcılığı 2 YGS 4 Çocuk Gelişimi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KODU ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI NİTELİĞİ

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI NİTELİĞİ 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadın olmak. 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından 2003 Ortaöğrt. And.Tkn L, And.M L,Tkn L,End. M.L,Çok prgm lı L,mesleki ve Tkn Eğt.mrkzlerinin,

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı