METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE HASTA YÖNETİMİ. Dr. Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE HASTA YÖNETİMİ. Dr. Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE HASTA YÖNETİMİ Dr. Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

2 VAKA 1

3 59 y, Erkek 4 aydır aralıklı devam eden makattan kanama Kolonoskopide sigmoid tümörü saptanması üzerine hasta onkoloji polikliniğine başvuruyor.

4 Öykü: Hipertansiyon Alışkanlıkları: Sigara 40 paket-yıl Fizik Muayene: Özellik yok Lab: Hemoglobin: 8.0 g/dl ALT/AST: 11/11 U/l CEA: ng/ml CA 19-9: U/ml Diğer: Normal sınırlarda

5 Kolonoskopi Raporu (6 Aralık 2010): Sigmoid kolonda 25 cm den başlayarak yaklaşık 6 cmlik bir alanda lümeni çepeçevre saran ülsere/kanamalı mass izlendi. Çıkan kolonda 2x1 cm lik submukozal lezyon. İnen kolonda divertikül ağızları ve saplı polipler. Patoloji Raporu: Sigmoid kolon adenokarsinom, orta derecede diferansiye, yüzeyel muskularis propria invazyonu görüldü. Çıkan kolon: Hafif derecede melanozis koli İnen kolon Villoz adenom

6 Batın BT( ): Karaciğerde sol lob medial segmentte (segment 4B) yaklaşık 13x12 mm boyutunda bir adet, sağ lob anterior ve posterior segmentlerde (segment 5 ve 6) en büyükleri yaklaşık 18x16 mm boyutlarında birkaç adet, periferik kontrast tutulumu gösteren lezyonlar (met ile uyumludur) Sol iliak zincirde büyüğü yaklaşık 8 mm boyutunda birkaç adet lenf nodu Sigmoid kolon proksimalinde yaklaşık 8-9 cmlik segmentte en geniş yerinde yaklaşık 12 mm ye ulaşan çepeçevre patolojik duvar kalınlaşması ve komşu yağlı planlarda belirgin yoğunluk artışları ile en büyüğü yaklaşık 12 mm boyutunda çok sayıda lenf nodu.

7 Pet-CT: Sigmoid kolonda hipermetabolik (suv max: 8)odak izlenmiştir. Primer tm ile uyumludur Karaciğerde heterojen tutulum.

8 Üst Batın -Diffüzyonlu MR: Abdominal DW-MR Karaciğer domda segment 7 de iki adet ve segment 5 de hemanjiom ile uyumlu lezyonlar Segment 6 da üç adet, segment 4 de bir adet metastatik odaklar, kaudat lobda milimetrik şüpheli metastatik odak

9

10

11

12 K-Ras mutasyonsuz (wild tip) saptanması üzerine de 2 haftada bir FOLFIRI (İrinotekan, 5-FU, FA) + Cetuximab tedavisi başlandı. G1 döküntü dışında KT toksisitesi görülmedi. 6 uygulama(3 siklus) sonrası cevap değerlendirmesi yapıldı.

13 : Toraks BT: Metastaz saptanmadı. Batın BT: Karaciğerde daha önce metastaz ile uyumlu lezyonlar bu görüntülemede seçilememiştir. Hemanjiomlar stabil seyirlidir. Sigmoid kolondaki kitle stabil görülmektedir. CEA: 6 ng/ml, CA19-9: 19 U/l Operasyon açısından değerlendirilmek üzere cerrahi konsültasyonu istendi.

14

15 Sol Hemikolektomi + Kolesistektomi Ameliyat Notu: Yapılan eksplorasyonda sigmoid kolonda yaklaşık 5 cm segmentte 3x2cm tümöral kitle palpe edildi. Karaciğerde makroskopik tümör görülmedi. Sigmoid kolonda tümörün 15 cm distalinde uygun barsak ansı hazırlandı ve rezeke edildi. Transvers kolon rezeke edildi.

16 Patoloji: Adenokarsinom, düşük gradlı, muscularis propriadan uzaklığı 5 mm LN: 2+/16 (T3cN1b-TNM7) Ekstrasellüler musin komponenti görülmedi. Cerrahi sınırlar negatif. Operasyon sonrası en son tedavi de olmak üzere 6 kez daha FOLFIRI + Cetuximab uygulandı. 2 ay sonraki takibinde ( ) CEA: 2.57 CA19-9: 14.2Toraks Abdomen Pelvis BT: Tutulum yok Post op 1yıl karaciğerde tekrar nüks gelişti

17 VAKA 2

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Metastatik Kolorektal Kanserde(mKRK) Hasta Grupları Grup 0 R0-rezektabl karaciğer ve/veya akciğer metastazı Grup 1 R0-rezektabl değil sadece KC ve/veya akciğer metastazı KT sonrası rezektabl hale gelebilme ihtimali var Grup 2 Çoklu metastaz /farklı organ metastazı Hızlı progrese olan ve/veya tümöre bağlı semptomları olan hastalar Grup 3 Çoklu metastaz /farklı organ metastazı olan, rezeksiyon şansı olmayan, asemptomatik ve daha az agresif hastalığı olan Operasyon Kemoterapi Yoğun Yoğunluğu azaltılmış

38 Tedavi kararında birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekmektedir Rezektabilite KRAS durumu Metastazların yeri ve yayılımı Performans statüsü Hasta cerrahiye aday mı? Wild tip ya da mutant? Karaciğere limite hastalıksa rezektabl hale gelebilir mi? Hasta agresif tedaviyi tolere edebilir mi?

39 Kemoterapiler ile yıllar içinde elde edilen Sağkalım Verileri En iyi destek tedavi FU 2, FOLFIRI IFL 4 FOLFOX FOLFOXIRI Medyan Genel Sağkalım (ay) 1. Scheithauer W, et al. Br Med J 1993;306: ; 2. Saltz LB, et al. N Engl J Med 2000;343: ; 3. Doulliard JY, et al. Lancet 2000;355: ; 4. Hurwitz H, et al. N Engl J Med 2004;350: ; Van Cutsem E, et al. J Clin Oncol 2011;29: ; 6. Bokemeyer C, et al. Ann Oncol 2011;22: ; Falcone A, et al. J Clin Oncol 2007;25:

40 Güncellenmiş NCCN Kılavuzu nda, tüm Evre IV (metastatik kolon kanseri) hastaların primer veya metastatik tümörlerinde KRAS gen mutasyon analizinin yapılması önerilmektedir.

41 Munich Üniversitesi'nden Prof Dr Andreas Jung tarafından dünyada yürütülmekte olan RING validasyon programı 28 valide merkez bulunmaktadır. 6 merkez validasyon programı için hazırlanmaktadır

42 CETUXIMAB

43 CETUXIMAB Etki Mekanizması X X Cetuximab X X X Affinite x5-10 kat fazla Kompetitif İnhibisyon Heterodimerizasyon Hc. içi sinyal iletimi tersine döner Farklı Tm lerde farklı mekanizmalar aktif

44 CRYSTAL Çalışması 1. basamak mkrk de CETUXIMAB + FOLFIRI etkinlik ve güvenliliğinin değerlendirilmesi (n=599) (kw n=316) EGFR-tespit edilen mkrk R (n=599) (kw n= 350) Primer sonlanım noktası PFS Sekonder sonlanım noktası OS En iyi yanıt oranı (en az 28 gün ) Güvenlik CETUXIMAB + FOLFIRI Cetuximab IV (400 mg/m2 1. gün, sonrasında 250 mg/m2 haftalık) Irinotekan (180 mg/m2) + 5-FU (400 mg/m2 bolus mg/m2 46 saat devamli infüzyon) + FA, 2 haftada bir FOLFIRI Irinotekan (180 mg/m 2 )+ 5-FU (400 mg/m 2 bolus mg/m 2 46 saat devamlı infüzyon) + FA, 2 haftada bir Van Cutsem E, et al. J Clin Oncol 2011;29:

45 Response rate (%) OS estimate PFS estimate OS CRYSTAL:CETUXIMAB + FOLFIRI kombinasyonu RR, PFS ve OS yi istatistiki anlamlı olarak arttırır(kras wt) PFS CETUXIMAB FOLFIRI (n=350) FOLFIRI (n=316) HR=0.796 p= Zaman (ay) HR=0.696 p= Zaman (ay) Ölüm riskinde % 20 RR FOLFIRI (n=350) p< Cetuximab + FOLFIRI (n=316) Progresyon riskinde % 30 Yanıt Oranında % 17 Van Cutsem E, et al. ASCO 2010 (Abstract no. 3570); Van Cutsem E, et al. J Clin Oncol 2011;29:

46 OPUS Çalışması 1. basamak mkrk de CETUXIMAB + FOLFOX4 etkinlik ve güvenliliğinin değerlendirilmesi (n=168) (kw n=82) EGFR-tespit edilen mkrk R (n=169) (kw n=97 ) Primer sonlanım noktası Yanıt Oranı (ORR) (Bağımsız bir komite tarafından değerlendirilen) Sekonder sonlanım noktası PFS OS Küratif metastazektomi oranı Güvenlik CETUXIMAB + FOLFOX4 Cetuximab IV (400 mg/m2 1. gün, sonrasında 250 mg/m2 haftalık) + Oxaliplatin 85 mg/m FU/FA, 2 haftada bir FOLFOX4 Oxaliplatin 85 mg/m FU/FA 2 haftada bir Bokemeyer C, et al. Ann Oncol 2011;22:

47 Response rate (%) OS estimate PFS estimate OPUS:CETUXIMAB + FOLFOX4 kombinasyonu RR ve PFS i istatistiki anlamlı olarak arttırır(kras wt) OS PFS CETUXIMAB + FOLFOX4 (n=82) FOLFOX4 (n=97) HR=0.855 p= Zaman (ay) Ölüm riskinde % 15 RR FOLFOX4 (n=97) p= HR=0.567 p= Zaman (ay) 57 Cetuximab + FOLFOX4 (n=82) Progresyon riskinde % 43 Yanıt Oranında % 23 Bokemeyer C, et al. Ann Oncol 2011;22: ; Bokemeyer C, et al. ASCO GI 2010 (Abstract No. 428)

48 Sağkalım CRYSTAL ve OPUS Çalışmaları: Cetuximab eklenmesi ile tek başına KT ye göre uzamış sağkalım FOLFIRI/ FOLFOX4 (n=447) CETUXIMAB+ FOLFIRI/FOLFOX4 (n=398) Medyan OS 19.5 ay 23.5 ay HR (95% CI) 0.81 ( ) p-değeri CETUXIMAB + FOLFIRI/FOLFOX4 FOLFIRI/FOLFOX Ay CRYSTAL and OPUS çalışmalarının birleştirilmiş analizi (KRAS wt) Bokemeyer C, et al. ASCO 2010 (Abstract No. 3506)

49 Yanıt Oranı ve Erken Tümör Küçülmesi nin mkrk tedavisindeki katkısı Tümör küçülmesi Rezeksiyon şansını arttırır Semptomatik rahatlama sağlar Uzun dönem sağkalımı arttırır

50 Lezyonda değişiklik (%) CRYSTAL: Cetuximab yanıtı artırır (KRAS wt) En iyi radyolojik yanıt Cetuximab + FOLFIRI (n=316*) FOLFIRI (n=350**) *16 hastanın verisi kayıptı. **21 hastanın verisi kayıptı. Cetuximab + FOLFIRI alan hastalar sadece FOLFIRI alanlar ile karşılaştırıldığında lezyonların yanıt derinliğindeki ortalama fark (DSÖ kriterlerine göre) %13,9 idi. Van Cutsem E, et al. ASCO 2010 (Abstract No. 3570)

51 CRYSTAL ve OPUS Çalışmaları: Cetuximab tedavisi alan hastalarda daha fazla ETS görülür Cetuximab + FOLFIRI CRYSTAL FOLFIRI %38 %62 %20* (n=184) <%20* (n=115) %51 %49 %20* (n=163) <%20* (n=169) n=299 Cetuximab + FOLFOX4 OPUS n=332 FOLFOX4 %31 %69 %20* (n=54) <%20* (n=24) %54 %46 %20* (n=41) <%20* (n=49) n=78 * Araştırıcı tarafından radyolojik değerlendirme yapılmış ve IRC tarafından incelenmiştir. n=90 Piessevaux H, et al. JSMO 2012 (Abstract No. IS9-3)

52 PFS olasılığı PFS olasılığı Cetuximab tedavisi ile elde edilen ETS uzamış PFS ile ilişkilidir Cetuximab + FOLFIRI CRYSTAL FOLFIRI %38 %62 %20* (n=184) <%20* (n=115) %51 %49 %20* (n=163) <%20* (n=169) n=299 n=332 1,0 0,8 0,6 HR 0,32 p<0,001 mpfs 14,1 ay HR 0,58 p<0,001 mpfs 9,7 ay 0, ,2 0,0 mpfs 7,3 ay (ay) mpfs 7.4 mo (ay) * Araştırıcı tarafından radyolojik değerlendirme yapılmış ve IRC tarafından incelenmiştir. Piessevaux H, et al. JSMO 2012 (Abstract No. IS9-3)

53 PFS olasılığı PFS olasılığı Cetuximab tedavisi ile elde edilen ETS uzamış PFS ile ilişkilidir Cetuximab + FOLFOX4 OPUS FOLFOX4 %31 %69 %20* (n=54) <%20* (n=24) %54 %46 %20* (n=41) <%20* (n=49) n=78 n=90 1,0 0,8 HR 0,22 p<0, HR 0.89 p=ns 0,6 0,4 mpfs 11,9 ay mpfs 7,2 ay 0,2 0,0 mpfs 5,7 ay mpfs 7,2 ay (ay) (ay) *Radyolojik değerlendirme araştırıcı tarafından bildirilmiş ve IRC tarafından incelenmiştir Piessevaux H, et al. JSMO 2012 (Abstract No. IS9-3)

54 OS olasılığı OS olasılığı Cetuximab tedavisi ile elde edilen ETS uzamış OS ile ilişkilidir Cetuximab + FOLFIRI CRYSTAL FOLFIRI %38 %62 %20* (n=184) <%20* (n=115) %51 %49 %20* (n=163) <%20* (n=169) n=299 n=332 1,0 0,8 0,6 mos 30,0 ay HR 0,53 p<0,001 1,0 0,8 0,6 mos 24,1 ay HR 0,71 p=0,006 0,4 0,2 0,0 mos 18,6 ay ,4 0,2 mos 18,6 ay 0, (ay) (ay) * Araştırıcı tarafından radyolojik değerlendirme yapılmış ve IRC tarafından incelenmiştir. Piessevaux H, et al. JSMO 2012 (Abstract No. IS9-3)

55 OS olasılığı OS olasılığı Cetuximab tedavisi ile elde edilen ETS uzamış OS ile ilişkilidir Cetuximab + FOLFOX4 OPUS FOLFOX4 %31 %69 %20* (n=54) <%20* (n=24) %54 %46 %20* (n=41) <%20* (n=49) 1,0 0,8 0,6 n=78 mos 26,0 ay HR 0,43 p=0,006 1,0 0,8 0,6 n=90 mos 21,6 ay HR 0,89 p=ns 0,4 mos 15,7 ay 0,4 mos 17,8 ay 0,2 0,2 0, (aylar) 0, (aylar) *Radyolojik değerlendirme araştırıcı tarafından bildirilmiş ve IRC tarafından incelenmiştir Piessevaux H, et al. JSMO 2012 (Abstract No. IS9-3)

56 Semptom bildiren hastalar (%) CRYSTAL: Tümör küçülmesi erken belirti iyileşmesi ile ilişkilidir FOLFIRI ye Yanıt Veren FOLFIRI ye Yanıt Vermeyen Cetuximab + FOLFIRI ye Yanıt Verenler Cetuximab + FOLFIRI ye Yanıt Vermeyenler Zaman (haftalar) Cetuximab+ KT alan hastalarda, sadece KT alanlara kıyasla semptomlarda daha erken iyileşme sağlanmıştır. (8 vs. 16 hafta) Griebsch I, et al. ASCO GI 2011 (Abstract No. 476); Reprinted from Láng I, et al. Eur J Cancer Jan;49: ; Elsevier in izniyle

57 CRYSTAL, OPUS Çalışmalarında erken tümör küçülmesi ve sağkalım süreleri KRAS wt tümörlü hastalarda Kemoterapi + CETUXIMAB tedavisi: Erken tümör küçülmesi (8 haftada 20%) : CRYSTAL Çalışmasında hastaların %62 sinde OPUS Çalışmasında hastaların %69 unda gözlenmiştir Erken tümör küçülmesinin uzun dönem klinik sonuçlara etkisi: CRYSTAL Çalışmasında 14 ay medyan PFS ve 30 ay medyan genel sağkalım OPUS Çalışmasında 12 ay medyan PFS ve 26 ay medyan genel sağkalım Piessevaux H, et al. ESMO 2010; Abstract No. 596P Piessevaux H, et al. ASCO GI 2011; Abstract No. 398

58 Tümörün küçültülmesi: Rezeksiyon potansiyelinin maksimuma çıkartılması

59 Kolorektal kanser: Karaciğer metastazları rezeke edilebilme profili Karaciğer metastazları %80 rezeke edilemeyen %20 rezeke edilebilir Aktif terapi Başlangıçta rezeke edilemez olanların %10 30 u rezeke edilebilir olabilir Rezeksiyon %70 90 rezeke edilemez olarak kalır İkinci seçenek? Şifa için potansiyel!

60 Rezeksiyon oranı Metastazların rezeksiyonu tümör yanıt oranına bağlıdır 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 En etkili tedavi cerrahi şansını en iyi sağlayandır %50 %70 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0 Yanıt oranı Seçilmiş hastalarda yapılmış çalışmalar (sadece karaciğer metastazları olanlar, Karaciğer dışı hastalığı olmayanlar) (r=0,96; p=0,002) mcrc ile birlikte seçilmemiş hastalarla yapılmış çalışmalar (r=0,74; p<0,001) mcrc ile birlikte seçilmemiş hastaları içeren Faz III çalışmalar (r=0,67; p= 0,024) Folprecht G, et al. Ann Oncol 2005;16: , Oxford University Press izniyle

61 Yanıt oranı (%) CETUXIMAB tedavisi ile elde edilen yanıt oranları CRYSTAL 1 (KRAS wt) p< OPUS 2 (KRAS wt) p= COIN 3 (KRAS wt) 57 p= CELIM 4 POCHER5 (KRAS wt) ERBIRINOX FOLFIRI (n=350) Cetuximab + FOLFIRI (n=316) FOLFOX (n=97) Cetuximab + FOLFOX (n=82) XELOX or OxMdG (n=367) Cetuximab + XELOX or OxMdG (n=362) CETUXIMAB + FOLFOX6/ FOLFIRI (n=67) CETUXIMAB + CETUXIMAB + chrono-iflo FOLFIRINOX (n=43) (n=42) 1 Van Cutsem E, et al. J Clin Oncol 2011;29: ; 2 Bokemeyer C, et al. Ann Oncol 2011 (Epub Jan 12); 3 Maughan T, et al. Lancet 2011 (Epub June 4); 4 Folprecht G, et al. Lancet Oncol 2010;11:38 47; 5 Garufi C, et al. Br J Cancer 2010;103: ; 6 Samalin E, et al. WCGIC 2009; Abstract No. 462

62 R0 rezeksiyonu (%) Yanıt (%) Cetuximab: Başlangıçta rezeke edilemeyen LLD de RR ve R0 karaciğer rezeksiyon oranını arttırır KT Cetuximab + KT CRYSTAL (KRAS wt) OPUS (KRAS wt) p<0, p=0, ,2 16,0 5,6 4,3 Köhne C-H, ASCO-GI 2011 (Abstract No. 3576)

63 OS (%) Sınır işareti mcrc tedavisi ve karaciğer rezeksiyonunun değeri Karaciğer rezeksiyonu Karaciğer rezeksiyonu yok Aylar Hastanın durumu Medyan OS (ay) 5-yıllık OS oranı Rezeke edilmiş 65,3 %55,2 Rezeke edilmemiş 26,7 %19,5 HR 0,35 İzin alınarak basılmıştır. (2009) Amerika Klinik Onkoloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Kopetz S, et al. J Clin Oncol 2009;27:

64 CELIM Çalışması Teknik olarak rezektabl olmayan/ 5 KC metastazı olup ekstrahepatik metastazı olmayan KRK hastaları Biopsi EGFR taraması Randomizasyon FOLFOX6 + Cetuximab FOLFIRI + Cetuximab Kör Cerrahi Değerlendirme Tedavi: 8 kür (~4 ay) Rezeksiyon Değerlendirmesi Teknik olarak rezektabl değil Teknik olarak rezektabl Ek 4 tedavi kürü Rezeksiyon Primer sonlanım: Yanıt Oranı (RR) 6 kür tedaviye devam (~3 ay) Folprecht G, et al. Lancet Oncol 2010;11:38 47

65 CELIM: Cetuximab tedavisi ile elde edilen rezeksiyon oranları FOLFOX6 + ERBITUX (n=53) (%) FOLFIRI + ERBITUX (n=53) (%) Tüm hastalar (n=106) (%) R0 rezeksiyon R1-rezekt / Rezekt + RFA RFA R0/R1 rezekt / RFA Folprecht G, et al. Lancet Oncol 2010;11:38 47

66 PFS estimate OS estimate CELIM: R0 rezeksiyon sonrası PFS ve OS Cetuximab + FOLFOX/FOLFIRI R0 rezeke n=36 R0 rezeke değil n= PFS 1.0 OS 0.8 HR=2.07 ( ) p= HR=2.34 ( ) p= Ay Ay Folprecht G, et al. EMCC 2011 (Abstract No. 6009)

67 KRAS wt tümörlü hastalarda küratif yaklaşım: Kemoterapi ile kombinasyonda Cetuksimab Kanıtı Lezyondaki değişim(%) Yanıt Oranı (%) R0 rezeksiyon oranı (%) Kantitatif Kalitatif CRYSTAL (KRAS wt, LLD) p< CETUXIMAB + FOLFIRI (n=316) FOLFIRI (n=350) 5,6 13,2 n=72 n=68 n=72 n=68 FOLFIRI (n=276) CETUXIMAB + FOLFIRI (n=251) Erken <20% 20% 55% 45% 36% 64% <20% 20% Köhne C-H, et al. ASCO 2011 (Abstract No. 3576); Van Cutsem E, et al. ASCO 2010 (Abstract No. 3570); Piessevaux H, et al. ESMO 2010 (Abstract No. 596P)

68 R0 rezeksiyon (%) Yanıt Oranı (%) KT KT + CETUXIMAB p< p= Başlangıçta rezeksiyon yapılamayan, KC e sınırlı olan hastalarda elde edilen RR ve RO rezeksiyon oranları CRYSTAL (KRAS wt) İkili Tedavi Neden? p= p= OPUS (KRAS wt) CELIM (KRAS wt) Üçlü Tedavi 79 POCHER (ITT)* 4 hasta Köhne C-H, et al. ASCO 2011; Abstract No. 3576; Folprecht G, et al. Lancet Oncol 2010;11:38 47; Bechstein WO, et al. ASCO 2009; Abstract No. 4091; Garufi C, et al. Br J Cancer 2010;103: extrahepatik hastalığı olan

69 KC e sınırlı KRAS wt, Cetuximab çalışmalarında süreçlerin ve KC rezeksiyon oranlarının karşılaştırılması. Çalışma KİM çalışmaya dahil etti? % RR Cetuximab Kolu KC rezeke edilebilirliğine kim karar verdi KC rezeksiyon oranı Cetuximab kolu CRYSTAL Onkolog tarafından dahil edilme CETUXIMAB Tedavisi RR %70 Onkolog kararı ile %13 OPUS Onkolog tarafından dahil edilme CETUXIMAB Tedavisi RR %75 Onkolog kararı ile %16 CELIM KC cerrahının dahil olduğu bir MDT ile dahil edilme CETUXIMAB Tedavisi RR %70 KC cerrahının dahil olduğu bir MDT kararı ile %34 POCHER KC cerrahının dahil olduğu bir MDT ile dahil edilme CETUXIMAB Tedavisi RR %78 KC cerrahının dahil olduğu bir MDT kararı ile %60 KC cerrahları ve medikal onkologların, buna benzer sonuçlar elde edebilmek için başlangıçtan itibaren birlikte çalışmaları gereklidir. MTD: MultiDisiplinerTakım

70 Karaciğer + farklı metastazı olan hasta grubu (KRAS wt) CRYSTAL Çalışması 140 hasta (21%) 526 hasta (79%) KC+ farklı metastaz KC e sınırlı Van Cutsem E, et al. ASCO GI 2011, Abstract No. 472

71 Sağkalım CRYSTAL: Karaciğer + farklı metaztazı olan hasta grubu genel sağkalım FOLFIRI (n=278) FOLFIRI + Cetuximab (n=248) Medyan OS 17.4 ay 22.5 ay HR* (95% CI) 0.79 ( ) p-value** ΔmOS: 5.1 ay FOLFIRI + Cetuximab FOLFIRI Zaman (ay) *Stratified HR for CT + Cetuximab vs CT. **Stratified log-rank test Köhne C-H, et al. ASCO 2011; Abstract No. 3576

72 Sağkalma Olasılığı Sağkalma Olasılığı CRYSTAL ve OPUS Çalışmaları Karaciğer + farklı metaztazı olan hasta grubu 1.0 CRYSTAL 1.0 OPUS ΔmOS: 5.1 ay 0.5 ΔmOS: 3.4 ay FOLFIRI (n=278) CETUXIMAB + FOLFIRI (n=248) Zaman (ay) FOLFIRI CETUXIMAB + FOLFIRI Olay sayısı Medyan OS, ay (95% CI) ( ) ( ) HR* (95% CI) 0.79 ( ) p-değeri** FOLFOX4 (n=74) CETUXIMAB + FOLFOX4 (n=57) Zaman (ay) FOLFOX4 CETUXIMAB + FOLFOX4 Olay sayısı Medyan OS, ay (95% CI) ( ) ( ) HR* (95% CI) 0.80 ( ) p-değeri** 0.29 *Stratified HR for KT + CETUXIMAB vs KT **Stratified log-rank test Van Cutsem E, et al. ASCO GI 2011 (Abstract No. 472); Köhne C-H, et al. ASCO 2011 (Abstract No. 3576)

73 ESMO konsensus 2012 mkrk hasta grupları Grup 0 R0-rezektabl karaciğer ve/veya akciğer metastazı Grup 1 R0-rezektabl değil sadece KC ve/veya akciğer metastazı KT sonrası rezektabl hale gelebilme ihtimali var Grup 2 Çoklu metastaz /farklı organ metastazı Hızlı progrese olan ve/veya tümöre bağlı semptomları olan hastalar Grup 3 Çoklu metastaz /farklı organ metastazı olan, rezeksiyon şansı olmayan, asemptomatik ve daha az agresif hastalığı olan TEDAVİ HEDEFİ Kür, Relaps riskinde azalma Maximum tümör küçülmesi Kliniğe yansıyan tümör küçülmesi ve hastalığı en kısa sürede kontrol altına almak Progresyonsuz sağkalımı uzatmak

74 Anti-EGFR ajanların yan etki yönetimi

75 EGFR İnhibisyonu ile ciltte gözlenen değişiklikler Normal cilt hemostazının bozulması Çeşitli patolojik değişiklikler: Epidermisin incelmesi Foliküllerde düzensizleşme Folikülit Akne benzeri döküntü (%60-80) Seboreik dermatit Paronişi Deri döküntüsü hemen tamamen akne vulgaris e benzer (tek fark komedon ve mikrokomedon yapısı yok)

76 K1 Vitaminli Krem ile Profilaksi KT+Cetuximab (1. basamak) + profilaktik Vit K (%0,1) Sadece yüze uygulanıyor(2x1) 8 hafta (n=4) Çalışmanın amacı: Yan etkiler nedeniyle Cetuximab doz azaltılması veya tedavinin kesilmesini önlemek Tedavi süresince ; topikal ve sitemin antibiyotik uygulaması YOK Cilt nemlendiricileri kullanılmamış Değerlendirme her hafta yapılıyor ve hastaların fotoğrafı çekiliyor.

77 K1 Vitaminli Krem ile Profilaksi Sonuç: Profilaktik olarak K1 krem uygulanan yüzde, profilaksi uygulanmayan gövdeye göre akne benzeri döküntü oluşumu azalmış ve oluşan döküntünün evresi daha düşük düzey tespit edilmiştir. Sadece bir hastada yüzde hafif derecede papül oluşmuş, tüm hastalarda gövde de hafif ve ciddi düzeyde akne benzeri döküntü oluşmu gözlenmiştir.

78 Pliazon Krem Pliazon Krem Türkiye'de ruhsat aldı. Hekimler aracılığıyla ücretsiz olarak hastaların kullanımında olacak.

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM VAKA 44 yaş, K Rektum 2-3. cmde kitle Bx:adenokarsinom Batın MR: 1. Karaciğerde 2 adet 4 cm ve

Detaylı

REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR?

REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR? REZEKTABL METASTATİK KOLON VE REKTUM KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI NASIL OLMALIDIR? Dr. Mutlu DOĞAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Nisan 2016 447 000 yeni vaka 215 000

Detaylı

RAS WILD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER 1. BASAMAK TEDAVİSİ ANTİ-EGFR HEDEFLİ TEDAVİLER OLMALIDIR

RAS WILD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER 1. BASAMAK TEDAVİSİ ANTİ-EGFR HEDEFLİ TEDAVİLER OLMALIDIR EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ 13-15 Mart 2015 Çeşme-İzmir RAS WILD TİP METASTATİK KOLOREKTAL KANSER 1. BASAMAK TEDAVİSİ ANTİ-EGFR HEDEFLİ TEDAVİLER OLMALIDIR Dr. Aziz Karaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLERDE R0 REZEKSİYON ORANLARINI ARTTIRDI MI?

YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLERDE R0 REZEKSİYON ORANLARINI ARTTIRDI MI? YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLERDE R0 REZEKSİYON ORANLARINI ARTTIRDI MI? Doç. Dr. Saadettin KILIÇKAP Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü 14 MART TIP BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN Metastatik

Detaylı

SETUKSİMAB DİYORUZ, ÇÜNKÜ... Dr. Ece ESİN, Dr. Öztürk ATEŞ, Dr. Hacer DEMİR, Dr. Berrmet JUNHOVA Dr. Nuri KARADURMUŞ

SETUKSİMAB DİYORUZ, ÇÜNKÜ... Dr. Ece ESİN, Dr. Öztürk ATEŞ, Dr. Hacer DEMİR, Dr. Berrmet JUNHOVA Dr. Nuri KARADURMUŞ METASTATİK KOLON KANSERİ ras wt İLK HAT TEDAVİDE ÖNCE SETUKSİMAB DİYORUZ, ÇÜNKÜ... Dr. Ece ESİN, Dr. Öztürk ATEŞ, Dr. Hacer DEMİR, Dr. Berrmet JUNHOVA Dr. Nuri KARADURMUŞ 14 Mayıs 2016, İmmunoonkoloji

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Olgu Sunumu Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Hasta Adı Soyadı: S.D Doğum Tarihi: 1981 (35 yaş) Cinsiyet: Bayan Protokol No: 221510 Başvuru Tarihi: Ocak 2015 Şikayeti: Karın

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan P 1. BASAMAK 2. BASAMAK MONOTERAPİ (3. BASAMAK) Faz 2 ÇALIŞMALARI Köhne

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

Metastatik kolorektal kanser Olgu-1

Metastatik kolorektal kanser Olgu-1 Metastatik kolorektal kanser Olgu-1 Dr Çağatay Arslan İzmir Üniversitesi MedicalPark İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Dep. 14.03.2015 Çeşme 42 yaş E 8/2011 Kilo kaybı (8 kg/6 ay), tuvalet alışkanlığında

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

Metastatik Kolon Kanserinde Tedavi Seçenekleri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Kolon Kanserinde Tedavi Seçenekleri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kolon Kanseri İnsidans ve Mortalite Kolon Kanseri İnsidans ve Mortalite Kolon Kanseri İnsidans ve Mortalite Kolon Kanseri

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji HR Pozitif, HER2 negatif Metastatik Meme Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Planı Prostat Kanseri İnsidans ve Mortalite Hormon Duyarlı Metastatik Prostat

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

OLGU SUNUMU/SENSİTİF MUTASYONLAR

OLGU SUNUMU/SENSİTİF MUTASYONLAR OLGU SUNUMU/SENSİTİF MUTASYONLAR DR NECDET ÜSKENT ANADOLU SAĞLıK MERKEZI MEDIKAL ONKOLOJI ALK (+) AKCIĞER ADENO CA 20 KASıM 2011 BAKÜ,AZERBEYCAN: 44 YAŞıNDA ERKEK HASTA, HEMOPTIZI NEDENI ILE ARAŞTıRıLMıŞ.

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Dr Burçak Erkol

Dr Burçak Erkol Dr Burçak Erkol 15.12.2016 60 yaş K ECOG 1 Eşlik eden herhangi bir hastalığı yok Karında şişlik, aralıklı kabızlık Over lojunda kitle,cea 250 Over lojundaki kitleden biyopsi yapılıyor Patolojisi kolonik

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Şuayib Yalçın Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim Dalı Antalya, Ulusal Kanser Kongresi 2007 MİDE KANSERİ

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Doç. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Plan Küçük molekül vs antikor Kirli vs temiz ilaç Kolorektal kanser Akciğer kanseri Renal hücreli

Detaylı

KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK AJANLAR

KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK AJANLAR KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK AJANLAR PROF.DR. ŞUAYİB YALÇIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEDİKAL ONKOLOJİ BÖLÜMÜ SIHHİYE ANKARA KOLOREKTAL KANSER TEDAVİSİ Tedavi En iyi destek

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Okan KUZHAN

KOLOREKTAL KANSER. Okan KUZHAN KOLOREKTAL KANSER Okan KUZHAN İlk Tanıdaki Evre: Evre I %14 Evre II/III %65 Evre IV %21 2 Evreye Göre 5 Yıllık Sağkalım Evre 0-1 %90 Evre II %70-85 Evre III %55-70 Evre IV %10 3 Cerrahi: TEDAVİ ALGORİTMASI

Detaylı

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM

YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM YAŞLI HASTAYA YAKLAŞIM Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri WOW Hotels & Convention

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

KARACİĞERİN KOLOREKTAL METASTAZLARINDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ. Dr.İzzet Rozanes İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı

KARACİĞERİN KOLOREKTAL METASTAZLARINDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ. Dr.İzzet Rozanes İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı KARACİĞERİN KOLOREKTAL METASTAZLARINDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ Dr.İzzet Rozanes İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Amaç Kolorektal tümörlerin karaciğer metastazlarında diagnostik modalitelerin

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Metastatik Kolon Kanserinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Kolon Kanserinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Kolon Kanserinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kolon Kanseri İnsidans ve Mortalite Metastatik Kolon

Detaylı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı 19 Kasım 2011 İstanbul Tıp Fakültesi, 14 Mart Anfisi Giriş

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli

Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Yıl: 2000 35 Yaş, Kadın, S.B., İstanbullu, ev hanımı, evli Şikayeti: Sağ memede kitle Hikayesi: Sağ memede olan kitlenin son bir ayda daha da büyümesi üzerine doktora başvurmuş. Menarş: 14 İlk doğum yaşı:

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 OLGU I 67 yaşı şında erkek hasta Çiftçi, i, Acıpayam T. Onkoloji polikliniği i başvuru tarihi: 21 Temmuz 2008 Yakınmas nması: : nefes darlığı ığı,, sol kolda

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI. Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı

BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI. Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı BEYIN METASTAZLARINDA RADYOCERRAHI Dr. Faruk Zorlu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı EVET Beyin metastazları en sık görülen intrakranial tümördür ( Primer beyin tümörlerinin

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3)144-149, 2003 144

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3)144-149, 2003 144 İleri evre kolorektal kanserlerin tedavisinde ARAŞTIRMALAR Erciyes Üniversitesi (Research sonuçları Reports) İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERLERİN TEDAVİSİNDE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARI The results of

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors RECIST Response Evaluation Criteria In Solid Tumors Tümör Cevap Kriterleri Tanımlama? Hastaların tedaviye verdiği cevabı tanımlamak için kullanılan genel kabul görmüş kriterlerdir. Neden? Tümör yükündeki

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı