Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010"

Transkript

1 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü, 1 Amplifikatör #1, 1 ntegratör, 1 nverter, V Çok Pozisyonlu Voltmetre, 1 Güç amplifikatörü, 1 Amplifikatör #2, 1 Türev alıcı, 1 10k+ potansiyometre, 1 20V DC Dijital Voltmetre, Balantı telleri. Verilen devre orantısal kontrol için ayarlanmı konumdadır. Servo potansiyometrenin sol tarafını bastırarak levhayı yerletirin ve sonrasında serbest bırakarak sürme aftının sistemin bir parçası olmasını salayın. Amplifikatör #1 e ait kontrol deerlerini sırası ile 10 a ve 0.1 e ayarlayın, amplifikatör #2 ye ait kontrol deerlerini ise 1 e ve 1.0 a ayarlayın, 10k+ luk potansiyometreyi orta noktaya ayarlayın, integratörün zaman sabitini 1s olarak ve türev alıcının zaman sabitini ise 100ms olarak ayarlayın. STANBUL

2 Orantısal Denetleyici: Güç anahtarını açın ve 10k+ luk potansiyometreye ait kontrol anahtarını potansiyometrenin tam deeri üzerine sürün. Motora ait aft ve servo potansiyometre göstergesi hareket etmelidir ve hareketi takip ettiinizde sistemdeki uyuuklukla beraber servo potansiyometrenin ayar noktasını takibe balamadan önce bir gecikme yaadıı da görülmelidir. Bunun nedeni sistem genliinin, yani amplifikatör genliinin 1.0 a ayar edilmi olmasıdır. Ayar potansiyometresinin tam deerine karılık olarak elde edilen servo potansimetrenin tam deerini not edin. Amplifikatör #1 e ait genlik deeri 1.0 a ve ayar potansiyometresi saat yönünde son noktaya ayarlanması durumunda elde edilen servo takipçi deeri : Amplifikatör #1 e ait genlik deeri 1.0 a ve ayar potansiyometresi saatin tersi yönde son noktaya ayarlanması durumunda elde edilen servo takipçi deeri : Yeniden 10k+ luk giri potansiyometresini merkez pozisyonuna alın ve amplifikatör #1 e ait hassas (fine) genlik deerini 0.5 e ayarlayarak bir önceki amada gerçeklenen ilemleri tekrarlayın. Potansiyometrenin ayarlanma aamalarının son noktalarında çevirme ilemi yava yava yapılmalıdır. Aksi takdirde servo potansiyometre iz takibinde son noktayı kaçırarak motorun sürekli olarak dönmesine yol açabilecektir. Eer sürekli dönme meydana gelirse, 10k+ luk potansiometreyi hemen merkez pozisyonuna alın. Herhangi bir yükün söz konusu olmadıı bu yüksek genlikli kontrol ilemi sırasında, iz takibi çok yakın olarak gerçeklenecektir. Bu yakın takip sırasında hızlı artılar servo potansiyometrenin kayarak referansın önüne geçmesine ve bu da sürekli harketin balangıcına yol açacaktır. Bu yakın takip ve kayma ilemi her iki yönde de meydana gelebileceinden, her iki yönde de referans artıları yava yava yapılmalıdır. Amplifikatör #1 e ait genlik deeri 5.0 a ve ayar potansiyometresi saat yönünde son noktaya ayarlanması durumunda elde edilen servo takipçi deeri : Amplifikatör #1 e ait genlik deeri 5.0 a ve ayar potansiyometresi saatin tersi yönde son noktaya ayarlanması durumunda elde edilen servo takipçi deeri : Amplifikatör #1 e ait genlik deerlerini 10 a ve 1.0 a ayarlayın. Servo potansiyometreye ait göstergenin 0 ı göstermesine kadar giri potansiyometresine ait deeri arttırın. imdi Hall etkisi diskini elinizle yönlendirerek göstergeyi dengeleyin ve sistemin hiçbir cevap vermesine neden olmadan göstergenin geri dönebildii sınır deerlerini her iki yöne de not edin. lemleri amplifikatör #1 e ait hassas genlik deerini 0.5 ve 0.1 e ayarlayarak tekrarlayın. Not edilen bu deerler, sistemin cevap vermedii bir ölüband sınır deerleri olacaktır. Amplifikatör #1 e ait genlik ayar deerleri 10 ve 1.0 için ölüband Amplifikatör #1 e ait genlik ayar deerleri 10 ve 0.5 için ölüband Amplifikatör #1 e ait genlik ayar deerleri 10 ve 0.1 için ölüband Bu genlik deerlerinin ölüband üzerindeki etkisi nedir? :.. :.. :.. Amplifikatör #1 e ait genlik deerlerini 10 a ve1.0 a ayarlayın. Servo göstergenin 30 u göstermesine kadar giri potansiyometresinin deerini arttırın. Daha sonra amplifikatöre ait hassas ayar deerini 0.1 e ayarlayın. Amplifikatör #2 ye ait genlik kontrollerini 1 e ve 1.0 a ayarlayın. Ve offset kontrolü kullanarak sıfır çıkıı elde edin. imdi kaba (coarse) kontrolü 100 e ayarlayın ve offset kontrolü kullanarak +3V çıkıını elde edin. Daha sonra kaba kontrolü tekrar 1 pozisyonuna alın. Bu kontrol deerleri sisteme bir basamak fonksiyonu girii oluturarak, bu fonksiyonun sistem üzerindeki etkilerinin incelenmesi için kullanılacaktır. STANBUL

3 Amplifikatör #2 ye ait kaba genlik kontrolünü 1 den 100 e alın ve bu deiimin motora ait çıkı aftı üzerindeki etkisini not edin. Kaba kontrolü 100 den tekrar 1 e alarak bu deiimin de motor çıkı aftı üzerindeki etkisini not edin. Bu kaba kontrol deiimine ait prosedürü birkaç defa tekrarlayarak notlarınız alın. Amplifikatör #1 e ait genlik kontrollerini 10 a ve 0.1 e ayarlayın. Bu ayar deerlerinin etkisi nedir? Amplifikatör #1 e ait hassas genlik kontrolünü 0.5 e ve 1.0 a ayarlayarak deiimleri gözlemleyelim Amplifikatör #1 e ait genlik kontrollerini 10 a ve 0.5 e ayarlayın. lem daha hızlı mıdır? Herhangi bir üst aım olumakta mı? Amplifikatör #1 e ait genlik kontrollerini 10 a ve 1.0 a ayarlayın. lem daha da hızlı mıdır? Daha fazla üst aım olumakta mı? Bu çalımada orantısal denetleyicinin temel karakteristikleri açıklanmıtır. Bu karakteristikler aaıda belirtildii ekilde özetlenebilir: Düük genlik. Orta deer genlik. Büyük genlik. Geni bir ölüband ve basamak girie verilen aırı sönümlü bir cevap. Orta deer ölüband ve basamak girie verilen küçük deerli eksik sönümlü bir cevap. Dar ölüband ve basamak girie verilen eksik sönümlü bir cevap. STANBUL

4 Orantısal + Integratör Denetleyici: Zaman sabiti 1s olarak ayarlanmı integratörün reset butonuna basın ve ekilde mat çizgi ile verildii gibi integratörün çıkılarını toplama amplifikatörünün giriine balayın. imdi reset butonunu serbest bırakın. Amplifikatör #1 e ait genlik deerlerini 10 a ve 0.1 e ayarlayın ve amplifikatör #2 ye ait kaba kontrol deerini 100 e ayarlayarak +3V luk basamak fonksiyonu elde edin. Bu genlik deerlerinin elde edilen basamak fonksiyonu karısındaki etkisini not edin. Bir balangıç adım deiimi oldu mu? Bu deiimden sonra ne oldu? Dijital voltmetre üzerinden integratör çıkıını gözlemleyin. Ne olmakta? Servo motora ait deiim ile integratör çıkıına ait deiim aynı mıdır? Integratör çıkıı, motor torku sistem dahilindeki sürtünmenin üzerine çıkıncaya kadar artar. Ve daha sonra aft pozisyonu deiir. aft pozisyonu ayar deerinin üzerine çıkar. Bu nedenle integratör ters yönde etki gösterecektir. Bunun sonucunda aft sürekli olarak çevrinecektir. imdi amplifikatör #1 e ait hassas genlik deerini önce 0.5 e ve daha sonra da 0.1 e ayarlayarak yukarıda verilen prosedürü tekrarlayın. Ve sonuçları aaıdaki ekilde özetleyin. Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 0.5, ntegratör zaman sabiti 1s. Balangıç cevabı öncekinden daha hızlı mıdır? Bir üst aım söz konusu mudur? Pozisyon için bir final düzenlemesi mevcut mudur? Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 1.0, ntegratör zaman sabiti 1s. Balangıç cevabı daha hızlı mıdır? Daha fazla bir üst aım söz konusu mudur? Pozisyon için bir final düzenlemesi mevcut mudur? Ne kadar? Amplifikatör #1 e ait genlik deerlerini 10 a ve 1.0 a ayarlayın ve integratöre ait zaman sabiti deerini önce 10s ve daha sonra da 100ms ye ayarlayarak yukarıda verilen prosedürü her bir zaman sabiti deeri için tekrarlayın. Ve integratöre ait zaman sabitinin etkilerini not edin. Zaman sabiti 10s için final düzenleme zamanı daha fazla mıdır? Zaman sabiti 100ms için final düzenleme zamanı daha kısa mıdır? imdi zaman sabiti deeri 100ms için amplifikatör #1 e ait hassas genlik deerini sırası ile 0.1, 0.5 ve 1.0 deerlerine ayarlayarak, her bir deer için Hall etkisi diskini elinizle hareket ettirerek sistem çıkıını kararlı pozisyonundan uzaklatırın ve bu deiimin etkilerini gözlemleyin. Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 0.1, ntegratör zaman sabiti 100ms. Diski hareket ettirmek için gerekli güç = Yeniden ayarlanma zamanı = Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 0.5, ntegratör zaman sabiti 100ms. STANBUL

5 Diski hareket ettirmek için gerekli güç = Yeniden ayarlanma zamanı = Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 1.0, ntegratör zaman sabiti 100ms. Diski hareket ettirmek için gerekli güç = Yeniden ayarlanma zamanı = Bu çalımada integral denetleyiciye orantısal denetleyici eklenmesi durumunda oluan temel karakteristikler incelenmitir. Bu karakteristikler aaıda belirtildii ekilde özetlenebilir: Integral denetleyici kararlı hal hata deerlerini sıfırlamaktadır. Örnek olarak son ayar deerleri verilmi integral + orantısal denetleyici sistemleri verilebilir. ntegratör zaman sabiti deerinin düürülmesi hata deerinin sıfırlanma zaman deerini de düürecektir. Ancak bu durumda, sistem çıkıında salınımlar oluabilmektedir. STANBUL

6 Orantısal + Türevsel Denetleyici: Integral denetleyiciden toplama amplifikatörüne gelen balantı kablolarını çıkartarak çalımaya balayalım. Evirici çıkıından aldıınız balantı telini, ekilde mat çizgiyle verildii gibi toplama amplifikatörü giriine balayın. Amplifikatör #1 e ait genlik deerlerini 10 ve 1.0, türev alıcının zaman sabiti deerini 1s olarak ayarlayın. Amplifikatör #2 ye ait kaba genlik deerini 1 den 100 e alarak +3V luk basamak fonksiyonu oluturun ve servo sisteme ait cevabı not edin. Aynı prosedürü türev alıcının zaman sabiti deerini sırası 100ms ye ve 10ms ye ayarlayarak gerçekleyin ve cevapları not edin. Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 1.0, Türev alıcı zaman sabiti 1s. Basamak girie verilen cevap = Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 1.0, Türev alıcı zaman sabiti 100ms. Basamak girie verilen cevap = Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 1.0, Türev alıcı zaman sabiti 10ms. Basamak girie verilen cevap = Servo çıkıı kararlı durumundan uzaklatırarak, oluan etkileri not edin. Yeniden ayarlamaya ve hatanın düzeltilmesine yönelik bir eilim var mıdır? Etkiler amplifikatör #1 e ait daha düük genlik deerleri için daha gözlemlenebilir olacaktır. Bu çalımada orantısal + türevsel denetleyiciye ait temel karakteristikler incelenmitir. Bu karakteristikler aaıda belirtildii ekilde özetlenebilir: Türevsel denetleyici, sadece çıkıta deiim olması halinde cevap üzerine etki eder. Bu etki, deiim yönüne karı koyucu bir yapıdadır. Cevabın sönümü buna örnek olarak verilebilir. Türev alıcının zaman sabitini arttırmak, bu sönüm etkisini de arttıracaktır. Türevsel denetleyici kararlı hal hata deeri üzerine bir etkiye sahip deildir. STANBUL

7 Orantısal + Integratör+Türevsel Denetleyici: ntegratörün reset butonuna basın ve ekilde mat çizgi ile verildii gibi integratörün çıkılarını toplama amplifikatörünün giriine yeniden balayın. Amplifikatör #1 e ait genlik deerlerini 10 a ve 1.0 a ayarlayın. ntegratör ve türev alıcı için bütün zaman sabiti alternatiflerini ayarlayarak, +3V luk basamak giriin etkisini not edin. Bu zaman sabitlerinin etkilerini not edin ve optimum cevabı küçük deerli bir üst aımla elde edebilecek kombinasyonu belirleyin. Amplifikatör #1 e ait genlik deerleri 10 ve 1.0 a ait optimum kombinasyon deerleri: ntegratör = Türev alıcı = Türev Alıcı Yerine Takogeneratörden Hız Geribesleme Kullanımı: Türev alıcı devrenin balantılarını devreden alın ve bunların yerine ekilde verildii gibi yeni balantıları oluturun. 100k+ luk potansiyometre takogeneratörden alınan hız geri beslemenin genliinin deiimi için kullanılacaktır. Balangıç olarak potansiyometreyi tamamı ile saatin tersi yönde ayarlayın. Bu, hıza ait geri besleme deeri sıfır demektir. Sistem imdi bir önceki 3-süreçli PID kontrolöre edeerdir. 100 k+ luk potansiyometrenin deiik deerleri için +3V luk basamak fonksiyona verilecek olan cevapları not edin. Ve bir önceki PID denetleyici ile benzer cevapların elde edilebildiini belirleyin. Elde edilebilir mi? STANBUL

Dijital Tartım ndikatörü XK3190-A12(E)

Dijital Tartım ndikatörü XK3190-A12(E) Dijital Tartım ndikatörü XK3190-A12(E) Kullanım Kılavuzu 2008.10 OC Versiyon A BÖLÜM 1 ANA ÖZELLKLER.........-2-1.1 NDKATÖRÜN TEKNK PARAMETRELER 1.2 NDKATÖRE GR BÖLÜM 2 KURULUM...............-5-2.1 NDKATÖR

Detaylı

ELEKTRONK GÜBRE DOZLAMA KONTROL ÜNTES. sürüm 1.1

ELEKTRONK GÜBRE DOZLAMA KONTROL ÜNTES. sürüm 1.1 ELEKTRONK GÜBRE DOZLAMA KONTROL ÜNTES sürüm 1.1 çindekiler: 1 EC Nedir? 2 Genel Özellikler 3 Montaj 4 Cihazın Programlanması Mönüler: a.. Program Ayarı b.. Genel Ayarlar c.. Alarm Deerleri d.. EC Kalibrasyon

Detaylı

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 Ba lıklar Temel Tanımlar Sistem Parametrelerine Giri Genel Đ letme Hususları Parametre Index Yapısı

Detaylı

AT 9000 Duvar Tipi Split Klima

AT 9000 Duvar Tipi Split Klima AT 9000 Duvar Tipi Split Klima Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş GÜVENLK ÖNLEMLER DKKAT Hava

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SENSÖR EĞİTİM SETİ

ENDÜSTRİYEL SENSÖR EĞİTİM SETİ ENDÜSTRİYEL SENSÖR EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Donanımı 1 Devreye Alma Ve Kullanım..2 Karşılıklı Tip Fotoelektrik Sensör 3 Kapasitif Sensör 6 Endüktif Sensör.9 Manyetik Alan

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma... SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-EP35-DS3R http://tr.yourpdfguides.com/dref/3016445

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-EP35-DS3R http://tr.yourpdfguides.com/dref/3016445 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC DMCFX70EB http://tr.yourpdfguides.com/dref/2751408

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC DMCFX70EB http://tr.yourpdfguides.com/dref/2751408 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Parametre Listesi Issue A1 Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Dökümantasyonu Başlarken Kılavuzu Hızlı devreye Alma ile ilgili bilgileri içerir. İşletme Talimatları

Detaylı

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ROUTE 66 MAXI http://tr.yourpdfguides.com/dref/2323077

Kullanım kılavuzunuz ROUTE 66 MAXI http://tr.yourpdfguides.com/dref/2323077 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ROUTE 66 MAXI için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ROUTE 66 MAXI tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı Tarama sistemi döngüleri. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04

Kullanıcı El Kitabı Tarama sistemi döngüleri. itnc 530. NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Kullanıcı El Kitabı Tarama sistemi döngüleri itnc 530 NC Yazılımı 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Türkçe (tr) 12/2007 TNC Tip, Yazılım ve Fonksiyonlar Bu kullanıcı el kitabı, aşağıdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz YALE HSA 6400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2188659

Kullanım kılavuzunuz YALE HSA 6400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2188659 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki YALE HSA 6400 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

MONTAJ ÇALITIRMA VE BAKIM LVA70 MEYVE VE SEBZE YIKAYICI VE SIKMA MAKNES LVA70 660 038

MONTAJ ÇALITIRMA VE BAKIM LVA70 MEYVE VE SEBZE YIKAYICI VE SIKMA MAKNES LVA70 660 038 MONTAJ ÇALITIRMA VE BAKIM LVA70 MEYVE VE SEBZE YIKAYICI VE SIKMA MAKNES LVA70 660 038 MONTAJ DYAGRAMI ekil 1 LVA70 Model 660038 B: Souk içme suyu balantı girii 3/4 UNI-ISO7/1 I-Güç kablosu girii C-Su boaltımı

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VGN-FW5JTF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3713927

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VGN-FW5JTF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3713927 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yaptığımız aracın yere çizilen bir çizgiyi tanıması ve bu çizgiyi takip etmesi.

Yaptığımız aracın yere çizilen bir çizgiyi tanıması ve bu çizgiyi takip etmesi. ÇİZGİ İZLEYEN ARAÇ PROJESİ: Amaç: Yaptığımız aracın yere çizilen bir çizgiyi tanıması ve bu çizgiyi takip etmesi. Kullanılan Parça ve Malzemeler: Araçta şasi olarak genelde elektronik devreleri kutulamak

Detaylı