Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır."

Transkript

1 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Ulaşım ve Erişilebilirlik Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 13 Mayıs 2013, 09:00 14:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Ulaşım ve Erişilebilirlik Tematik Çalıştayı 09:30 da İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Burcu Özüpak Güleç in hoş geldiniz konuşması ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile başlamıştır. Burcu Özüpak Güleç tarafından İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecine, Tematik Çalıştay ın amaç ve yöntemine dair bilgi verildikten sonra, İstanbul da Ulaşım ve Erişilebilirlik konusunda mevcut durumu açıklayan teknik bir sunum Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Serkan KORKMAZ ARSLAN tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunumda İstanbul da ulaşım ve erişilebilirliğe dair bazı veriler verilmiş ve ulaşım ve erişilebilirliği etkileyen bazı temel faktörler ele alınmıştır. Sunumlarda otomobil sahipliliği, trafik kazaları ve yolculukların türel dağılımı ile yolculuk talebi tahmini üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra şehirlerarası hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşımına dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sunumda ayrıca konuya ilişkin ulusal ve yerel stratejiler ve önemli projeler üzerinde durulmuş, İSTKA tarafından yürütülen İstanbul Benim kampanyasında internet ve sosyal medya kullanıcılarının ulaşım ile ilgili dile getirdiği görüş ve önerilere yer verilmiştir. Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. Alt Grup Çalışma Konuları 2 oturumda gerçekleştirilen alt çalışma gruplarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış; üçüncü oturumda ise her bir masada gerçekleştirilen grup çalışmalarının sonucu özet olarak bütün katılımcılara sunularak görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 1.OTURUM 1. SORU: İstanbul da toplu ulaşımın geliştirilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? (Tepsi Yöntemi) (1. ve 2. Masa) 2. SORU: İstanbul a erişim ve İstanbul dan diğer şehir, bölge ve ülkelere erişim nasıl geliştirilebilir? (Tepsi Yöntemi) (3. Masa) 3. SORU: İstanbul da yaya ve bisiklet erişiminin iyileştirilmesi için neler yapılmalıdır? (Tepsi Yöntemi) (4. ve 5. Masa)

2 2. OTURUM 3. OTURUM 4. SORU: İstanbul da ulaşım talebinin yönetimi nasıl daha etkin bir şekilde sağlanabilir? (World Cafe Yöntemi) (1. Masa) 5. SORU: İstanbul da ulaşım ve kentin mekânsal gelişimi arasındaki nasıl daha iyi bir etkileşim sağlanabilir? (World Cafe Yöntemi) (2. Masa) 6. SORU: İstanbul a ulaşımın çevresel etkilerini azaltmak için neler yapılmalıdır? (World Cafe Yöntemi) (3. Masa) 7. SORU: Mevcut ulaşım altyapısı küçük yatırım ve düzenlemelerle nasıl daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilir? (World Cafe Yöntemi) (4. Masa) 8. SORU: İstanbul da ulaşım sisteminin geliştirilmesinde akıllı ulaşım sistemleri nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabilir? (World Cafe Yöntemi) (5. Masa) Sunumlar ve değerlendirmeler Kullanılan Yöntemler Birinci oturumda önerilerin yazılı olarak yapıldığı ve sonrasında masadaki grup tarafından tartışılarak belli başlıklar altında konsolide edildiği Fikir Tepsisi yöntemi kullanılmıştır. İkinci oturumda ise her bir masada grup tarafından seçilen moderatörün moderasyonunda gerçekleştirilen grup tartışmalarının yer aldığı World Cafe yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sırasında ayrıca her bir masada bir İSTKA uzmanı rapörtör olarak görev yapmış; öneri ve görüşleri kayıt altına almıştır. Çalışmanın Genel Açıklaması Çalışmaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 30 kişi katılım sağlamıştır. Çalışma ile temel olarak «İstanbul da ulaşım ve erişilebilirliğin geliştirilmesi» için temel stratejiler ve hedefler ortaya konması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ise 8 soru ile katılımcıların görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Grup çalışmaları ile bu sorulara verilen cevapların veya getirilen önerilerin gruplarda tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan son oturumda ise grup çalışmalarının bütün katılımcılara sunularak görüşlerinin alınması, bütüncül bir bakış açısıyla genel bir değerlendirmenin yapılması ve katılımcılar tarafından eksik kaldığı dile getirilen konuların da tartışılması amaçlanmıştır.

3 Yapılan Sunumlar ve Strateji Önerileri Katılımcılar tarafından her bir soruya ilişkin olarak dile getirilen öneriler grup sunumlarında vurgulanan noktalarda dikkate alınarak aşağıdaki bazı temel başlıklar altında toplanmıştır. Katılımcılar tarafından grup çalışmalarında dile getirilen önerilerin detaylarına ise Grup Çalışmaları ve Öneriler bölümünde yer verilmiştir. 1.OTURUM 1. SORU: İstanbul da toplu ulaşımın geliştirilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? (Tepsi Yöntemi) (1. ve 2. Masa) Bütüncül ulaşım politikalarının hayata geçirilmesi Altyapının iyileştirilmesi, toplu ulaşım kapasitesin artırılması, raylı sistem ve deniz ulaşımına ağırlık verilmesi Toplu ulaşımda hizmet kalitesi ve güvenliğin artırılması Ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması Toplu taşımanın teşvik edilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi Ulaşıma ilişkin planlamanın iyileştirilmesi ve planların daha etkin uygulanması Toplu ulaşım maliyetlerinin düşük tutulması ve uygun ücretlendirme politikalarının geliştirilmesi Başta engelliler olmak üzere toplu ulaşıma erişilebilirliğin ve toplum ulaşım içindeki erişilebilirliğin artırılması 2. SORU: İstanbul a erişim ve İstanbul dan diğer şehir, bölge ve ülkelere erişim nasıl geliştirilebilir? (Tepsi Yöntemi) (3. Masa) Hızlı trenler başta olmak üzere raylı sistem bağlantılarının geliştirilmesi Hava ulaşım kapasitesinin artırılması Şehiriçi ulaşım sistemleri ile entegrasyon ve uygun aktarma merkezlerinin geliştirilmesi Yük taşımacılığında deniz ve raylı sistemlere ağırlık verilmesi Göç ve nüfusun kontrol altında tutulması ve sınırlandırılması 3. SORU: İstanbul da yaya ve bisiklet erişiminin iyileştirilmesi için neler yapılmalıdır? (Tepsi Yöntemi) (4. ve 5. Masa) Bisiklet ve yaya yollarının geliştirilmesi Bisiklet park sisteminin yaygınlaştırılması Bisikletin toplu ulaşım ile entegrasyonunun sağlanması

4 Yaya ulaşımına ilişkin tasarım ve standartların iyileştirilmesi ve başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilirliğin gözetilmesi Yaya ve bisiklet ulaşımının önceliklendirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi Kamuda bisiklet kullanımının özendirilmesi Yaya ve bisiklet ulaşımının kalite ve güvenliği için denetimin etkinleştirilmesi 2. OTURUM 4. SORU: İstanbul da ulaşım talebinin yönetimi nasıl daha etkin bir şekilde sağlanabilir? (World Cafe Yöntemi) (1. Masa) Başta raylı sistemler ve deniz ulaşımı olmak üzere toplu ulaşım kalite ve kapasitesinin artırılması Yetkilerin tek elde toplanması ve tek bir ulaşım otoritesinin oluşturulması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması Ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve aktarmanın kolaylaştırılması Özel araç kullanımının sınırlandırılması Uygun araç, otopark ve yolcu ücretlendirmelerinin geliştirilmesi Toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımının teşvik edilmesi Okul ve çalışma saatlerinin kademelendirilmesi Denetimlerin etkinleştirilmesi Arazi kullanımı ve ulaşım sistemleri arasında uyum ve dengenin sağlanması Nüfusun sınırlandırılması ve şehir içinde dengeli dağılımının sağlanması Ulaşım talebini azaltacak evden çalışma vb. olanakların artırılması 5. SORU: İstanbul da ulaşım ve kentin mekânsal gelişimi arasındaki nasıl daha iyi bir etkileşim sağlanabilir? (World Cafe Yöntemi) (2. Masa) Herkes için erişilebilirliği artıracak mekânsal standartların belirlenmesi ve uygulanması Doğal eşiklerin korunması Ulaşım talebi yaratan büyük yatırımların trafik analizleri, erişilebilirlik analizleri ve çevresel analizlerinin yapılması Kentsel dönüşüm ve yeni yerleşimlerin planlamasında toplu ulaşım planlaması öncelikle yapılmalı Kentsel dönüşüm ve yeni yerleşimlerde yaya ve bisiklet ulaşımının teşvik edilmesi, altyapının uygun bir şekilde geliştirilmesi

5 Arazi kullanımı ve ulaşım sistemleri arasında uyum ve dengenin sağlanması Nüfusun sınırlandırılması ve şehir içinde dengeli dağılımının sağlanması Ulaşım ve mekânsal planların tam olarak uygulanmasının sağlanması 6. SORU: İstanbul a ulaşımın çevresel etkilerini azaltmak için neler yapılmalıdır? (World Cafe Yöntemi) (3. Masa) Emisyon envanterinin çıkarılması Temiz ve kaliteli yakıt kullanımının teşviki Çevreci ulaşım sistem ve araçlarının kullanılması Gürültü kirliliğini engelleyecek tedbirler alınması Bisiklet ve yaya ulaşımının teşvik edilmesi Raylı sistem odaklı toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi ve toplu taşımanın teşvik edilmesi Özel araç kullanımının sınırlandırılması Ulaşım altyapısının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi Ulaşım altyapısının geri dönüşümünün sağlanması Planlama sürecine katılım ve bilgilendirmenin sağlanması 7. SORU: Mevcut ulaşım altyapısı küçük yatırım ve düzenlemelerle nasıl daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilir? (World Cafe Yöntemi) (4. Masa) Trafik sirkülasyonunu artıracak yol düzenlemelerinin yapılması Toplu ulaşım, yaya ve bisiklet ulaşımının kalitesinin artırılması, özendirilmesi ve trafikte önceliklendirilmesi Altyapı tasarımının iyileştirilmesi ve herkes için erişilebilirliğin gözetilmesi Ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması Akıllı ulaşım sistemlerinin daha etkin kullanımı Kurumlar arasında koordinasyon ve entegrasyonun sağlanması Ulaşıma ilişkin bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir otoritenin kurulması Denetimin etkinleştirilmesi Deniz ulaşım kapasitesinin artırılması 8. SORU: İstanbul da ulaşım sisteminin geliştirilmesinde akıllı ulaşım sistemleri (AUS) nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabilir? (World Cafe Yöntemi) (5. Masa) AUS için verilerin standardizasyonu, etkin veri toplama ve bütün kurumların entegre edildiği ortak bir veri bankasının oluşturulması

6 AUS un filo yönetimi, yolcu ve şöför bilgilendirmesinde etkin kullanımı ile trafik ve yolculukların akıllı yönetimi AUS un trafik denetimi, yol, yolcu ve yaya güvenliği için etkin kullanımı AUS un otopark bilgilendirmesinde etkin kullanımı AUS un engelli, yaya ve bisikletli erişilebilirliği için etkin kullanımı AUS un yolcu ve araç ücretlendirmesinde ve ödemelerde etkin kullanımı AUS a ilişkin eğitim ve farkındalığın artırılması, Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi AUS un ulaşım ve trafik planlamasında ve projelerde etkin kullanımı Katılımcı görüş ve değerlendirmeleri Katılımcılar genel olarak toplantının verimli geçtiğini dile getirmekle birlikte bazı katılımcılar toplantı süresinin kısalığı ve özellikle grup sunumları için verilen sürenin kısalığına dikkat çektiler. Bu konunun tam günlük bir toplantıda daha iyi bir şekilde ele alınabileceğini dile getirdiler. Buna ek olarak bazı katılımcılar ulaşıma ilişkin politika ve projelerin merkezi düzeyde belirlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin endişelerini vurguladılar. Bu değerlendirmelere ilişkin olarak ise tüm gün yapılan toplantılarda öğleden sonra katılımcı sayısının azaldığı belirtilmiş; sunumlar için verilen sürenin kısa olmakla beraber masalardaki grup çalışmalarının rapörtörler tarafından takip edildiği, detaylı bir şekilde kaydedildiği ve bunların dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Bu gibi çalışmalarda yerel aktör ve temsilcilerin dile getirdiği görüş ve önerilerin Bölge Planı için önemli girdi sağlayacağı, merkezi kurumlar tarafından da kendi çalışmalarında dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Çalıştay dışında konuya ilişkin görüşlerinde daha sonra ayrıca adresine iletilebileceği vurgulanmıştır. GRUP ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER SORU 1: İstanbul da toplu ulaşımın geliştirilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? (TEPSİ YÖNTEMİ) 1. Masa Altyapı Toplu taşımada araç yoğunlukları hakkında da bilgi veren akıllı sistemler geliştirilmesi Toplu taşıma duraklarına yakın noktalara düşük ücretli güvenli otoparkların yapılması Toplu ulaşımda engellilerin ulaşıma yönelik önlemlerin alınması

7 Sadece metro ve metrobüs değil diğer otobüs hatları için de yol bilgilerinin verilmesi, bölgelere göre hat düzenlemelerinin yapılması Akıllı ulaşım sistemlerinin etkin kullanılması Seyahat süresinin ve alternatiflerinin planlanması, kolaylaştırılması Oraya nasıl giderim sorusuna cevap verebilecek bir sistemin ve bu sistemde toplu ulaşım seçeneklerinin kolay ve anlaşılır bir şekilde hazırlanması Uydu kentlerin oluşturulması aşamasında önce binaların yapılıp sonra ulaşım altyapısının yapılması yerine öncelikle ulaşım altyapısının hazırlanması Mevcut toplu ulaşımın en verimli kullanımına yönelik internette anlık bilgi sistemi oluşturulması Gerekli yerlerde ayrı ve öncelikli yollar Akıllı sistemler ile toplu taşıma hızının artırılması Entegrasyon Toplu taşıma türleri arasında entegrasyonun iyileştirilmesi Toplu taşımanın kullanılmasında yaya (yürüme) ve bisiklet erişiminin kolaylaştırılması Motorsuz taşımanın teşvik edilmesi İstanbul un her yerine ulaşım sağlayabilecek bütünleşik bir sistem tasarlanmalı Toplu ulaşımda ulaşım modları arasındaki entegrasyonun sağlanması ve buna paralel olarak deniz ulaşımının artırılması Toplu taşımalar arası bağlantı ve güvenliğin sağlanması Toplu taşıma sistemleri arası entegrasyonu sağlayarak toplu taşıma kullanımını kullanıcılar için çekici kılmak Eğitim ve Ar-Ge Toplu taşımanın çevresel, ekonomik ve halk sağlığına etkileri konusunda kamu eğitimleri (public education) gerçekleştirilmeli Toplu taşımanın zaman, insan ve finans kaynaklarında tasarruf sağlayacağı kamu spotları ile anlatılmalı İnsanlara toplu ulaşımın avantajları anlatılmalı (park yeri zorluğu, ulaşım bedelinin karşılaştırılması vb. boyutlar vurgulanarak) Ar-Ge, konferans ve sempozyumlar, Şehir Bilinci Programları, sosyal grupların dikkate alınması Dünyanın gerisinde gelmek yerine öncü çözümler için Ar-Ge çalışmalarının artırılarak desteklenmesi Planlama Çalışma saatlerinde düzenleme ve değişiklikler teşvik edilmeli

8 Pik saatler dışında işe-eve erişimin toplu ulaşım ile sağlanabileceği fikri desteklenmeli Toplu taşıma ve taşıma usul, esas ve kurallarının geliştirilmesi Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik ulaşım planı hazırlanmalı ve yeni ulaşım teknolojileri geliştirilmeli Ana merkezlere araçlarla erişim kısıtlanmalı, toplu taşıma ile bu merkezlere erişim teşvik edilmeli Özel araç kullanımına yönelik önleyici tedbirlerin alınması ve toplu ulaşım olanaklarının çeşitlendirilerek entegrasyonun sağlanması Veri analizleri, veri toplama konusuna önem verilmeli; her iyileştirme çalışması Öncesi-Sonrası analizleri ile raporlanmalı ve gelişimi takip edilmeli Şirketlere servis otobüsleri yerine şirketlerin çıkış saatlerinde kaydırmalar uygulanarak belediye toplu taşıma ile çözülmesi Mevcut olarak kullanılan ulaşım modlarının güzergah ve O-D durumları belirlenerek burada mevcut duruma alternatif toplu taşıma modunun seçiminin yapılması Tüm toplu taşıma sisteminin yönetilmesi için bir otorite belirlenmelidir. Bu otorite minibüs, taksi, raylı sistem, deniz ulaşımı ve otobüs taşımacılığını denetlemeli ve yönetmelidir. Bilimsel simülasyon yöntemleri ile toplu ulaşımın planlanması Ulaşıma bütünleşik bakılmalı, toplu ulaşım şehir planlaması ve seyahat zorunlulukları ile birlikte planlanmalı Toplu taşımanın planlanmasında erişilebilirlik analizlerine önem verilmeli Toplu taşımanın çeşitlendirilmesi Hizmet Kalitesi ve Güvenlik İnsana yakışır taşıma yapılması, maliyetlerin aşağı çekilmesi, hızlı ulaşımın sağlanması toplu ulaşımı geliştirecektir. Toplu taşıma araçlarının konforlu hale getirilmesi, araç sayısının artırılarak özellikle özel toplu taşıma araçlarında yolcu sınırlamasına gidilmesi Toplu taşımada kalite ve standartların belirlenmesi Toplu taşımada öncelikli olarak kapasite iyileştirilmesi ve güvenlik konfor düzenlemelerinin yapılması Toplu taşımada hizmet ve kaza sonrası hizmet standartlarımın artırılması Toplu taşımada yolcu güvenliğini artırıcı sistemler Toplu taşımada, ulaşım seyahat konforu ve güvenliğinin sağlanması Tüm toplu taşıma sistemleri EN1381b Toplu Taşımacılık Hizmet Kalitesi Standartlarına uyumlu hale getirilmelidir. Böylelikle yolcu ihtiyaçlarının karşılanması ve yolcu memnuniyeti sağlanacaktır.

9 Maliyet Toplu taşımayı kullanmayı teşvik edici düzenlemeler yapılması (ücretlendirme politikaları) Toplu taşıma modları arasındaki geçişlerde ücret indirimleri gibi teşviklerle toplu taşımanın çekici hale getirilmesi Bilet yüklemelerinde teşvik promosyonları ile kullanıcıların toplu taşımayı kullanmasının sağlanması Toplu taşımadaki bilet fiyatlarının düşürülmesi ve özel sektör maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlemler alınması Çeşitli zone ve bölgeler oluşturarak ücretlendirme çalışmalarıyla toplu taşımanın cazibesinin artırılması Erişilebilirlik Toplu taşımaya ulaşımın kolaylaştırılması için girişimlerde bulunulması, üst geçitlerin azaltılması vb. Merkez ve alt merkezler arasındaki bağlantılar göz önüne alınması Engellilere yönelik ana arterlerde yapılan düzenlemelerden faydalanmak için ana arterlere erişimin sağlanması Hem mevcut toplu taşıma hem de mevcut planlar için erişilebilirliğin öncelikli olması (yürüyen merdiven ve asansör seçeneklerinin mümkünse metro ve metrobüsün her durağında uygulanması Engelli insanların hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan toplu taşımaya kendi başlarına erişiminin sağlanması Toplu taşımaya erişim için istasyonların ve park yerlerinin organizasyonu Çevre ve enerji Temiz ve çevreci toplu taşıma sistemleri oluşturulmalı SORU 1: İstanbul da toplu ulaşımın geliştirilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? (TEPSİ YÖNTEMİ) (2. Masa) Politika Toplu ulaşımı cazip hale getirecek çalışmalar yapılmalı Şehirde aktarma noktalarının yani pek çok taşımacılık modunun bir araya geldiği noktaların artırılması Toplu ulaşım planlarında mevcut durumda atıl kalan ve sorun oluşturan yapıların (minibüs vb) ortadan kaldırılması Hızlı, konforlu, güvenli ve erişilebilir bir toplu ulaşım sistemi kurulmalı Toplu ulaşımda özellikle raylı sistemlerin daha etkin ve verimli kullanılması için diğer ulaşım sistemleri ile birlikte daha etkin olarak entegrasyon sağlanmalı

10 Kent merkezlerine özel otomobil ile girişin kısıtlanması ( yüksek otopark ücreti) Toplu ulaşımda bilet entegrasyonun sağlanması Toplu ulaşım herkes tarafından kullanılabilir durumda olmalı Toplu ulaşımın tek elden yürütülmesini sağlayacak idare bir yapı oluşturulması Hat planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılması Kesinlikle raylı sistem ağları, özellikle metro metro hatları artırılmalı Toplu taşıma güzergahlarının ana arter güzergahlarının ana arter bağlantı duraklarının etrafına geniş ve büyük otoparklar yaparak toplu taşımaya yönlendirilmeli Ana arterler üzerinde olan metro, metrobüs, otobüs modlarına besleme hatlar etkin bir biçimde (ana arter ulaşım modunun sefer tarifesine uygun) yapılalı Toplu ulaşım hatları için ivedilikle hayata geçirme yönünden yap-işlet-devret, dış kredi gibi modeller geliştirilmeli Toplu taşımada hizmet kalitesi olmalı Yüksek kapasiteli araçların (metro) ve hatların oluşturulması P&R ın desteklenmesi yanında özendirilmesi için gerekli önlemler belirlenmeli ve uygulanmalı Deniz Ulaşımı Deniz toplu ulaşım payının artırılması ve entegre bir toplu ulaşım ağının oluşturulması Engelliler Toplu ulaşımda bütün engelli grupların erişilebilirliği, ulaşılabilirliği ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılmalı, halkın ve görevlilerin engellilere pozitif ayrımcılık yapmaları sağlanmalı ve engellilerin şehirden daha fazla faydalanması için engelliler eğitilmeli Genel Marmara bölgesinin yükünü diğer iller aktarmak, sanayinin gönderilmesi Yönlendirme işaretleri çoğaltılmalı ve kuyruk oluşumu engellenmeli Akademik Bisiklet yolları hızlı bir şekilde geliştirilerek artırılmalı Metronun ücretlendirilmesi ve yeni kaynakların yaratılarak metro ağının Avrupa başkentleri düzeni çıkarılması İstanbul un farklı bölgelerinin kendi topografyasına uygun ulaşım sistemlerinin planlanması gerekli Yurtdışı kurumlar ile benchmarking çalışmaları yapılıp iyi uygulamalar incelenmelidir.

11 Akıllı ulaşım sistemlerinin verimli ve efektif bir şekilde İstanbul trafiğine adapte edilmesi Ulaşım yatırımlarının mali açıdan sürdürülebilir olması için teknik standardizasyon yatırımları yapılmalı, özellikle metro yatırımlarında İstanbul sınırlarını sürekli genişletmek yerine kentsel dönüşüme ağırlık verilmeli ve şehir daha fazla büyütülmemeli Metro istasyonları haritalarında istasyon civarındaki yaşam alanları (hastane, sinema, okul vb.) haritalara dahil edilmeli Yeni arterlerde yol geometrik dizaynı ve kaplama dizaynı için müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin etkin denetimi sağlanmalı Acilen bir ulaşım ana planı uygulanabilir şekilde hazırlanılmalı Özel araç trafiğinden arındırılmış sadece toplu taşıma hizmeti verilen zonlar oluşturulmalı İstanbul da trafik denetim ve kontrollerini polis yerine İBB zabıtaları yapmalı Yeni yapılacak havalimanına toplu taşıma yapılacak güzergahın belirlenmesi ve diğer araçların bu güzergahı kullanmasının engellenmesi İstanbul un ulaşımı konusunda merkezi ve yerel yönetimden bağımsız olarak bürokrat ve akademisyenlerden oluşan özel bir kurul oluşturulmalı; siyasi kaygılardan uzak bir çözüm süreci ve uygulama Özel sektör ve kamu sektörüne uygun olarak kullanılan Servis kavramı sınırlandırılmalı; bu araçlar günün belli saatlerinde ana arterler üzerinde parklanarak trafiği olumsuz etkiliyor. Sosyal Projeler Kent içindeki kurumlar arasında bir forum oluşturulmalıdır. Bu forum kapsamında sorun ve çözümler paylaşılabilir. İstanbul cazibe merkezi olmaktan artık çıkarılmalı Çekirdek ailelerde araç sayısının yapılmasına yönelik çalışma yapılması Çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ; yoğun saatlerde yığılmayı yönetmek için farklı vardiya sistemleri ve evden çalışma imkanı oluşturulmalı İş yeri adresi ile ikametgah arasındaki uzaklık ne kadar az ise çalışana o kadar teşvik edici politikalar uygulanmalı Toplu ulaşımın geliştirilmesi için şehirdeki ulaşım paydaşları (yerel yönetim) yeniden yapılandırılmalı ve görev tanımları yapılmalı Toplu ulaşım kültürünü güçlendirmek için çalışmalar yapılmalıdır.

12 SORU 2: İstanbul a erişim ve İstanbul dan diğer şehir, bölge ve ülkelere erişim nasıl geliştirilebilir? (TEPSİ YÖNTEMİ) (3. Masa) Raylı Sistemler İstanbul a erişim ve İstanbul dan diğer bölgelere erişim yolcu ve yük taşımacılığının raylı sistemler üzerinden yaygınlaştırılması Yüksek hızlı tren ile kentlerin İstanbul a daha kısa sürede ulaşımının sağlanması, YHT işletmeciliğinde seçeneklerin artırılması Yük taşımacılığında karayolu trafiğinin azaltılması yönünde yük taşıyan araçların İstanbul a girişinde kısıtlamalar getirilerek OSB raylı sistem bağlantılarının sağlanması İstanbul da 2 kıta arasındaki servis taşımacılığı da toplu taşıma araçlarından yer tahsisi ile demiryoluna kaydırılabilir Komşu şehirler ile raylı sistemler geliştirilmeli Taşra bölgelerinden gelen yolcular için ana arterlerde toplu taşıma araçlarına aktarma yapılabilmesi için araç park ceplerinin oluşturulması ve kent merkezine araçların girmemesi Ana arterlere özel araçların girememesi için raylı sistemlerin geliştirilmesi Şehir içi ulaşımda taşıma bölgelerinden özel araçlar ile gelen yolcuların belli merkezlerde araçlarını park ederek raylı sistemler ile ulaşımının sağlanması Demiryolu ulaşımına ağırlık ve öncelik verilmeli Hava ulaşımı Mevcut havalimanlarının kapasitelerinin artırılması, yeni havalimanlarının bir an önce faaliyete geçirilerek aralarındaki ulaşım koordinasyonun sağlanması Hava taksi uygulamalarını yaygınlaştırılması Havaalanları ile şehir merkezlerin raylı sistem ile bağlanması İstanbul a girişlerin ve göçün sınırlandırılması İstanbul trafiğindeki mevcut yoğunluk ve çözümsüzlük adına İstanbul a girişlerde yaşam kalitesini bozmayacak şekilde sınırlamalar getirilmesi Anadolu dan İstanbul a göçlerin önlenmesi için araştırmalar yapılarak sorunların o bölgede çözülmesi İstanbul cazibe merkezi olmaktan çıkarılmalı, diğer şehirlerde iş alanları açılarak insanların yönlendirilmesi İstanbul a göçü azaltıcı sosyal politikalar geliştirilerek dolaylı yoldan ulaşımın rahatlaması sağlanabilir

13 İstanbul dan çıkışlar İstanbul un Anadolu yakasından Anadolu ya giden yolcu, Avrupa yakasından Avrupa ya giden yolcu ilgili yakalarda oluşturulan merkezlerden sağlanması şehir içi gidiş gelişlerinde raylı sistem ve servisle sağlanması; şehir dışında oluşturulan garlar kullanılmalı Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı bağlantısı yapıldığında ve seyahat sürelerinin kısalması ile paralel yurt dışı seyahatlerin de tren ile gerçekleştirilmesi İstanbul un merkezi trafiği yoğun olduğundan şehirler arasın ulaşımda yolcular İstanbul dışına toplu taşıma ile çıkarılıp oradan yolculukları başlatılabilir Ağır taşıtların şehiriçi trafiğe engellemek amacı ile taşınan yükler şehir girişlerinde alınıp raylı sistemle ve denizyolu ile ulaşımı sağlanmalı İstanbul a ve İstanbul dan diğer ülkelere erişim vizelerin kolaylaştırılması ve ticari anlaşmalar için ortamlar hazırlanması Aktarma Merkezleri ve Entegrasyon Toplu taşıma için entegre aktarma merkezlerinin oluşturulması Mevcut aktarma merkezlerinin iyileştirilmesi ve sorunların giderilmesi Metro istasyonları ile diğer ulaşım modları birbirine yakın olmalı SORU 3: İstanbul da yaya ve bisiklet erişiminin iyileştirilmesi için neler yapılmalıdır? (TEPSİ YÖNTEMİ) (4. Masa) Bisiklet ve yaya yolları İlçe içlerine güvenli ve kesintisiz bisiklet yolları yapılmalı Yaya kaldırımlarının genişletilmesi, düzenlenmesi, araç parkının yaya yürüyüş yolları üzerinde olmasının engellenmesi ve caydırıcı cezaların uygulanması Ulaşım planlamasında yaya ve bisiklet sirkülasyon planlamasının yapılması ve uygulanması Yaya alanlarının genişletilmesi Ulaşım altyapısının yaya ve bisiklet ulaşımına göre düzenlenmesi Yaya ve bisiklet yollarının sürekliliğinin sağlanması Trafiğin yönlendirilmesi, levhalandırma, sinyal sürelerinin yaya ve bisiklet dostu olacak şekilde planlanması ve düzenlenmesi Trafiğin yoğun olduğu yerlerde yaya ve bisikletlilerin emisyonlardan ve gürültüden korunmasını sağlayıcı tedbirler alınması Bisiklet park sistem Bisiklet yol ve park sistemi toplu taşıma ile entegre edilmeli Bisiklet ulaşım ağı ve yol kademelenmesi kent genelinde belirlenmeli

14 Topografik yapının uygun olduğu güzergahlar tespit edilerek İstanbul un uygun bisiklet alanları ve zonlarının belirlenmesi Yaya ve bisiklet kullanımı yollarının tasarımı için standartların belirlenmesi ve bunun mevzuat ile temellendirilmesi Yaya ve bisikletlinin güvenliğini tehlikeye düşürecek unsurların tespit edilerek bertaraf edilmesi Kaldırımlara park etmenin yasaklanması, yaşlı ve engelli erişiminin düzenlenmesi Entegre yaya-bisiklet toplu taşıma eylem planlarının oluşturularak ulaşım sistematiğinin geliştirilmesi Güvenli, konforlu, kesintisiz ulaşımın sağlanması Toplu taşıma ile entegrasyon Güvenli bisiklet park alanlarının yapılması Metrobüs sisteminde ve metrolarda bisiklet taşımaya izin verilmesi Toplu ulaşım araçlarında bisiklet taşınması için koşullar ve hizmet altyapısının yeninden değerlendirilmesi ve araç filolarının iyileştirilmesi Toplu ulaşım araçlarına bisiklet ile binerken ek ücret almak yerine indirim yapılması veya ücretsiz geçiş hakkı verilmesi Üst ve alt geçitlerde bisiklet kullanmayı kolaylaştırıcı kanallar yapılması, asansörlerde bisiklet kullanımına izin verilmesi Uzun mesafelerde toplu taşıma araçlarında bisiklet taşıma aparatı olmalı Park et devam et tarzı otoparklar geliştirilmeli ve bisikletler için de uygulanmalı Standartların iyileştirilmesi Yaya yollarının servis düzeyinin yükseltilmesi (özellikle Mecidiyeköy gibi yerlerde) Kaldırımların yetersiz ve hatta olmadığı alanların düzenlenmesi Ulaşım planlamasında yaya ve özellikle bisiklet ulaşımına ayrılan öncelik, kaynak ve ilgi dozunun artırılması Hemzemin yaya geçitlerinin yükseltilmesi Okullarda adrese dayalı kayıt sistemi denetlenmeli ve tam uygulanması sağlanmalı Yaya ve bisiklet kullanımını teşvike edici görsel olarak kent peyzajı düzenlenmeli, daha çevre dostu yaya ve bisiklet yolları tasarlanmalı Yaya yolculukları tanımlanmalı, belirli bir yerden mesafe veya dakika olarak sınırları konulmalı

15 Teşvikler Yaya ve bisiklet kullanıcılarının özellikle aktarma merkezlerine erişimi iyileştirilmeli Karayolu tıkanıklarına rağmen bisiklet güzergahlarının devamlılığı konusunda kararlı olunmalı Özel otomobil odaklı yerel ulaşım mantığından kaçınılmalı Tüneller ve Boğaz köprüsünde bisiklet geçişine izin verilmesi Kamu hizmeti olarak toplu ulaşım altyapısı ile entegre bisiklet kiralama ve park istasyonlarının kurulması Eğimin yarattığı dezavantajın belirli istasyonlar arasında bisiklet kiralamabırakma ve yüksek kotlara belediye araçları ile bisikletlerin taşınması hizmetlerinin verilmesi İşe bisiklet ile gidenlere ulaşım iadesi verilmesi Toplu konut alanlarında bisiklet yolları zorunlu olmalı Kamuda bisiklet kullanımı Aktarma merkezlerine erişim, toplu ulaşım araçlarına erişim ve duraklara erişim iyileştirilmeli Kamu kuruluşlarının yaya bölgelerde bisiklet ile hizmet vermesi (polis, ilk yardım) Okul çevrelerinde güvenli yol ağları yaratılıp okula bisikletle gitme kampanyaları yürütülmeli Alışveriş merkezlerinde bisiklet park yeri zorunluluğu konulmalı Kamu personelinin kısa mesafede bisiklet kullanımının teşviki Kamu hizmeti verilen tesislerde bisiklet parkı olması Yaya ve bisiklet simülasyonlarının yapılması Eğitim ve kampanyalar Başbakan bu konuda yerel yönetimlere hitabı, uyarıları ve göreve çağırması etkili olabilir Bisiklet ulaşımını teşvike edici kampanyalar yapılmalı Bisiklet ve yaya ulaşımı farkındalığının artırılması Trafikte yaya ve bisiklete saygının ve önceliğinin vurgulanması ve bilinçlendirmenin yapılması Bisiklet kullanımı konusunda eğimler verilmesi Sosyal medya üzerinden farkındalık kampanyaları yürütülmesi Kamu spotları Kamu spotları yayınlanarak bisiklet kullanımı konusunda teşvik edilmesi Bisikletlilerin gününü nasıl geçirdiğine dair kısa bir film ve görsel çalışmaların yerel ve merkezi idarecilere bir şekilde aktarılması

16 Bisiklet ulaşımının sağlığa, çevreye ve ekonomiye faydalarını anlatan kampanyalar yürütülmesi İşe alımlarda veya çalışanlar arasında bisiklet ile işe gelenlere ek pirim verilmesi veya pozitif ayrımcılık yapılması İşe veya okula gidiş gelişlerde kısmen veya tamamen bisiklet veya yaya ulaşımı tercih edenlere artı değerler kazandırılmalı Her ilçede bisiklet ve trafik eğitim alanları inşa edilmeli Kamu spotları ve toplu ulaşım araç cephelerinde bisiklet kullanımına yönelik teşvik edici ve farkındalık yaratacak bilgilendirmeler ve reklamlar yapılmalıdır. SORU 3: İstanbul da yaya ve bisiklet erişiminin iyileştirilmesi için neler yapılmalıdır? (TEPSİ YÖNTEMİ) 5. Masa Denetim Yaya yollarında denetim faaliyetleri artırılmalı Yaya ve bisiklet için de denetim etkinleştirilmeli ve kanuni düzenlemeler yapılmalı Özellikle esnafın yaya yolları ve yol kenarındaki engelleri kaldırılmalı Fiziksel Altyapı ve Tasarım Yaya kaldırımlarının yerden yüksekliği araçların kaldırım üzerine çıkışını önleyici nitelikte olmalı Yaya geçişleri erişilebilir olmalı Yaya yollarındaki (geçişleri) orta kaldırımlar (refüj) hemzemin olmalı Kentsel tasarım kriterleri doğrultusunda yaya yolları ile ulaşımı entegre etmek Bisiklet yerleri uygulamaları uygun yerlerde başlatılmalı Kaldırımlar, engelli rampalarının bulunduğu yerler fiziksel engeller ile parklanmaya karşı korunmalı Altyapısı kuvvetli kaldırımlar ve yaya yolları Dünyadaki bisiklet sistemleri uygulamalarından örnekler alınmalı Yaya yolları iyileştirilmeli Toplu taşımada bisikletin taşınabilmesi için düzenlemeler yapılmalı Sürekli kaldırım taşlarını değiştirmek yerine bir kerede sağlıklı ve kolay erişilebilir yaya mekanlarının yaratılması Çevre düzenlemeleri ile kaldırım işgaline son verilmeli, örneğin kaldırım üstündeki ağaçlar Mevzuat Politikalar, Planlar ve Bilinçlendirme İstanbul nüfusunun artışı planlanmalı

17 Yayaların sokaklarda rahatça yürüyebilmesi için daha sağlıklı çevre koşulları (araç egzozu, kirlilik azaltılmalı Bisiklet kültürünün oluşabilmesine yönelik dünyadaki örneklere bakılarak uygulamalar geliştirilmeli Yayalar bilinçlendirilmeli Bisiklet kullanımını teşvik edici ve özendirici uygulamalar yapılmalı (kampanyalar, özel faaliyetler vb.) Bisiklet kullanımı üniversiteler civarında başlatılabilir ve yaygınlaştırılabilir Bisiklet ve yaya kullanımı için son kullanıcının ihtiyacı düşünülmeli Yaya ve bisiklet talepleri doğru analiz edilmeli, veri toplanmasına önem verilmeli Yaya ulaşımı da diğer ulaşım türleri gibi planlanmalı Yaya ulaşımının payı ile yayalar için olanaklar arasındaki farklar üzerine düşünülmeli Bisiklet yollları için vatandaş ve belediyeler arasındaki işbirliği geliştirilmeli Kaza, hasar, yaralanma, ölüm verileri ayrıntılı olarak toplanmalı ve analiz edilmek üzere tüm kurum ve kuruluşlara erişim hakkı verilmeli Yaya ulaşımının nerelerde daha çok kullanılabileceği tespit edilmeli Bisiklet yolları ana ulaşım güzergahları yerine kısa ve yakın mesafeli ulaşım seçeneklerinde kullanılmalı Bisiklet fiyatları düşürülebilir Yerel yönetimler sosyal medya kampanyaları ile bisiklet kullanımını eğitici ve öğretici tarafları ile aktarabilir Altyapı konusunda denetleyici ve düzenleyici birimler arasında koordinasyon sağlanmalı Yerel yönetimlerdeki ilgili birimlerin kapasite gelişimine önem verilmeli Yaya ulaşımının bir ulaşım türü olarak algılanması için eğitim düzenlenmeli Bisiklet kullanımının artırılması için yerel yönetimler STK desteği ile eğitim vermeli SORU 4: İstanbul da ulaşım talebinin yönetimi nasıl daha etkin bir şekilde sağlanabilir? (World Cafe Yöntemi)(1. Masa) Merkezi ve yerel ölçekteki farklı kurumların yetkilerinin tek elde toplanması Yeni merkezlerin belirlenmesi ve uygun kentlerin planlanması Arzın değil talebin yönetilmesi Talebin azaltılması, makul olmayan taleplerin azaltılması Ulaşım türleri arasında daha etkin aktarma yapılabilmesi Özel araç kullanımının sınırlandırılması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi Daha etkin denetimin yapılması Dağının lojistik odakların planlanması

18 Bisiklet kullanımının ve yaya ulaşımının teşvik edilmesi Topu taşıma altyapısının geliştirilmesi Arazi kullanım kararları ve ulaşım kararları arasında uyumun sağlanması Denetim yetkilerinin tek elde toplanması Ulaşımda alternatiflerin geliştirilmesi Kademeli saat uygulamasının hayata geçirilmesi Konforlu servis kullanımın özel araç kullanımı yerine teşvik edilmesi Toplu taşımanın konforunun artırılması Metro ağının geliştirilmesi Marmarayın hayata geçirilmesi ve diğer sistemler ile entegrasyonun sağlanması Çekirdek cazibe merkezlerinin yerlerinin değiştirilmesi Evden çalışma şartlarının iyileştirilmesi Özel araç kullanımının belirli bölgelerde ücretlendirilmesi Park et devam et tarzı toplu taşıma özendirici uygulamaların yaygınlaştırılması Yerelde bisiklet kullanımının teşvik edilmesi Nüfus büyümesinin kontrol edilmesi İstanbul un cazibe merkezi olmaktan çıkarılması Zone bazlı ücretlendirme ve cezalandırmanın yapılması Ulaşım ile arazi kullanım arasında dengenin sağlanması Yakalar arası ve yakalar içinde dengenin sağlanması Gökdelen inşaatlarının kontrol edilmesi, sınırlandırılması Merkezi bölgelerde yoğunluğu artıracak projelerin ulaşım planlamasının yapılması Merkezi yönetimin müdahalelerinin ulaşım talebini olumsuz etkilemesinin sağlanması İki yaka arasındaki geçişlerde toplu taşımaya ağırlık verilmesi Ulaşım sistemleri arasında entegrasyonun sağlanması SORU 5: İstanbul da ulaşım ve kentin mekânsal gelişimi arasındaki nasıl daha iyi bir etkileşim sağlanabilir? (World Cafe Yöntemi)(2. Masa) Hava alanlarının raylı sistemler ile entegrasyonu Kanal İstanbul un yapılması ve Boğaz ın rekreasyonel alan olarak kullanılması Rastgele siteleşmeye izin verilmemeli Nüfus projeksiyonlarının daha iyi bir şekilde yapılması İki yaka arasındaki nüfus ve istihdam dengesizliğinin giderilmesi Çevre Düzeni Planı, nazım imar planları gibi planların etkin bir şekilde uygulanması Doğal eşiklerin korunması

19 Başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilirliği gözeterek mekanla standartların geliştirilmesi Toplam kalite yaklaşımının uygulanması Mekânsal planlama yerelde yapılmalı Şehir planlanırken ulaşım temel eksen olmalı Ulaşım altyapısı kentin mekânsal gelişimini takip etmemeli, paralel veya önden ilerlemeli AVM, toplu konut gibi yeni yeni cazibe merkezlerinin ulaşım planlaması olmadan yapılmaması, trafik analizlerinin ve çevresel etkilerinin yapılması Kentsel dönüşüm ve yeni yerleşimlerin planlamasında toplu ulaşım planlaması öncelikle yapılmalı Yaka geçişlerindeki köprülerde raylı sistemlere yer vermeli Mekansal planlamayı dikkate alan ulaşım ana planı hazırlanmalı ve uygulanmalı Ulaşımın idaresi ve koordinasyonu iyileştirilmeli Metrobüs raylı sisteme dönüştürülmeli Büyük oranda trafik çekecek yeni yatırımların şehir dışına yapılması Büyük ölçekli projelerin rant kapısı olarak görülmesini engelleyecek tedbirler alınması Planlama sürecine halkın katılımı sağlanmalı SORU 6: İstanbul a ulaşımın çevresel etkilerini azaltmak için neler yapılmalıdır? (World Cafe Yöntemi) (3. Masa) Emisyon envanter çalışmasının yapılması Elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması Gürültü kirliliğini azaltacak ses perdeleri ve ses azaltıcı sistemlerin kullanılması Temiz ve kaliteli yakıt kullanımının yaygınlaştırılması Bisiklet ve yaya ulaşımının teşvik edilmesi Raylı sistem odaklı toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi ve toplu taşımanın teşvik edilmesi Projelerin öncesi ve sonrası analizlerinin yapılması AVM ve benzeri büyük projelerin trafik etki analizi ve çevresel etki analizlerinin yapılması Trafik sıkışıklığı ücretlendirmesinin yapılması Emisyonu yüksek eski araçların trafikten çekilmesi ve geri dönüşümlerinin sağlanması Ulaşım altyapının yeşil alanları tahribinin önüne geçilmesi Özellikle çevre yollar olmak üzere projelere toz ve ses kirliliği için yeşil tampon bölgelerin konulması Aktif araç sayısını azaltıcı yöntemler geliştirilmesi

20 Taksilerin trafikte boş dolaşımını engelleyen call center gibi uygulamaların geliştirilmesi Uygun otopark politika ve planlamasının geliştirilmesi Yaya yoğunluğu yüksek olan kent merkezlerine araç girişini kısıtlayıcı önlemlerin geliştirilmesi Atık tesislerinin yerlerinin doğru seçilmesi Lojistik merkezlerin kent çevresine yerleşiminin sağlanarak kent trafiğine ağır tonajlı araçların girmesinin engellenmesi Araç kaynaklı emisyonların düşürülmesi Çevresel standartlar için alt ve üst limitlerin belirlenmesi 3. Havalimanının yeşil alanların tahribatına yol açmasının engellenmesi İnşaat araçları ve kamyonlarının belli zaman dilimlerinde trafiğe çıkmalarının sağlanması Asfalt yapım çalışmalarında geri dönüşüme önem verilmesi Ulaşım ve mekânsal planların uygulanmasının sağlanması Büyük ölçekli projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesisin yapılması Planlama sürecine halkın katılımının sağlanması, halkın projeler ile ilgili bilgilendirilmesi Yolcu ve yük için deniz taşımacılığın önceliklendirilmesi SORU 7: Mevcut ulaşım altyapısı küçük yatırım ve düzenlemelerle nasıl daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilir? (World Cafe Yöntemi) (4. Masa) Kademeli saat uygulamasının hayata geçirilmesi Servis araçlarının sayısının azaltılması ve daha çok sefer yaparak etkin kullanılması Daha etkin trafik sirkülasyonu sağlayacak yol düzenlemeleri yapılması Trafik akışının durduğu sorun noktaların tespit edilerek çözümler üretilmesi Şerit düzenlemelerinin yeniden yapılması Dijital plaka uygulamasına geçilmesi Yol geometrisinin iyileştirilmesi, yatay ve düşey işaretlendirmeler ile yönlendirme kurallarının belirlenmesi Bisiklet altyapısının kurulması ve kullanımının teşvik edilmesi Deniz yolu ulaşımının kapasitesinin artırılması Altyapının tasarımının iyileştirilmesi Ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması Aktarma merkezleri arasında bağlantı sağlanması Toplu ulaşım ve bisiklet entegrasyonunun sağlanması Taksilerin ulaşımda boş dolaşımını engelleyecek projeler geliştirilmesi İndirme-bindirme ceplerinin yapılması Akıllı ulaşım sistemlerinin daha etkin kullanımı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Julie BABINARD Çevre ve Sosyal Kalkınma Uzmanı, Ulaşım, Dünya Bankası Özet 1. Ulaşımda erişilebilirlik niye önemlidir 2.

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir?

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir? 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 23 Mayıs 2013, 9:30 13:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Yatırım Ortamı Tematik

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME 3- Ev-İş veya Ev-Okul Yolculuklarınızda Tek Yön Olarak Aşağıdaki Hangi Ulaştırma Sistemlerini Kullanıyorsunuz? Kullandıklarınızı İşaretleyiniz. Otobüs

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu nun 1987 yılı tanımına göre: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Teknik sunumu takiben katılımcılar 3 alt çalışma grubuna bölünerek strateji çalışmaları başlamıştır.

Teknik sunumu takiben katılımcılar 3 alt çalışma grubuna bölünerek strateji çalışmaları başlamıştır. 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Toplantısı Tarih, Saat 14 Mayıs 2013, 09:30 14:00 Yer Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ KULLANIMI ve ULAŞIM 3. Ders KENTSEL ULAŞIM POLİTİKALARI 4.

Detaylı

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Mühendisliği İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER)

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması A-1 Genel Anket Çalışması

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

P1 Gebze-İzmit Hattı

P1 Gebze-İzmit Hattı Kocaeli 2020 Raylı Ulaşım Hattı Projeleri Hakkında Özet Bilgi Dr. Numan Akdoğan* *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi P1 Gebze-İzmit Hattı Bu proje

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Turizm, Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Altyapı Çalışma Grubu 2008 Raporu

Turizm, Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Altyapı Çalışma Grubu 2008 Raporu Turizm, Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Altyapı Çalışma Grubu 2008 Raporu ÖZEL İLGİ TURİZMİ Alanya nın Özel İlgi Turizmi konusunda potansiyelinin belirlenmesi için uzman ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla

Detaylı

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Nispetiye Mah. Barbaros Bul. Tel. : + 90 212 274 74 77 Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrk. Kat:5 Fax. : + 90 212 273 26 43 Beşiktaş / İstanbul

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR?

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? Hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için etkin bir şehir yönetimine

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

Lojistik sektörünün gelişmesi için, lojistik çalışma grubunca geliştirilen strateji ve öneriler aşağıda sıralanmıştır.

Lojistik sektörünün gelişmesi için, lojistik çalışma grubunca geliştirilen strateji ve öneriler aşağıda sıralanmıştır. 9. LOJİSTİK Ülkemiz nakliye, gümrük ve depolama vb. hizmetlerin ayrı ayrı verildiği dönemden, bu hizmetlerin entegre bir şekilde verildiği lojistik hizmetler dönemine geçiş süreci içine girmiştir. Ancak

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman. GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi

Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman. GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman GRSP-YTMK Güvenli Kentsel Hız Yönetimi Projesi Güvenli Kentsel Hız Yönetimi İÇERİK Türkiye de Trafik Güvenliği ve RS 10 Projesi Küresel Yol Güvenliği İşbirliği GRSP-YTMK

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskogo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Erzurum Şehri Ön Teklif Minsk 2016 Teknik

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel)

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel) 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Sanayinin Dönüşümü Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 27 Mayıs 2013, 9:30 13:30 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Sanayinin Dönüşümü

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU

YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU 1.Alan ın Erişilebilirliği ve Ulaşım PROF. DR. MUSTAFA ILICALI, MEHMET ÇAĞRI KIZILTAŞ Söz konusu alan; konumu, coğrafyası ve tarihinden gelen

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu. Önder Algedik

Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu. Önder Algedik + Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu Önder Algedik + İklim, Karbondioksit, Sıcaklık ilişkisi 394 ppm* * 2012 ortalaması, Mauna Loa + Daha fazla ısıtsak ne olur? 3 2 C İklimin Devrilme Noktası Kutup

Detaylı

TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 20 Aralık 2014, İstanbul Kongre Merkezi Hamidiye Salonu ortakakilkonferansi.com İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti....3 Program....4 Birinci

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Kent ve Ulaşım Ulaşım bir türetilmiş taleptir bir amaç için

Detaylı

KADIKÖY KUŞDİLİ ÇAYIRI YERALTI OTOPARKI PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ

KADIKÖY KUŞDİLİ ÇAYIRI YERALTI OTOPARKI PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ KADIKÖY KUŞDİLİ ÇAYIRI YERALTI OTOPARKI PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ 1. Kentsel Ulaştırmada Otopark Sorunu Otopark sorunu, kent ulaştırmasında otomobil kullanıcılarını ve yerel yönetimleri en çok meşgul eden

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi...

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... 1987 yılından beri, şehir insanının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Nitelikli insan gücümüz ve tecrübemizle elektronik ücret toplama

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI 23 Haziran 2011, Zonguldak ÇALIġTAY RAPORU GĠRĠġ Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından organize edilen Turizm Sektörü konulu çalıştay, 23 Haziran 2011 tarihinde Batı

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

21. Yüzyılda. Kent ve Kentlilerin Ulaşımı

21. Yüzyılda. Kent ve Kentlilerin Ulaşımı 21. Yüzyılda Kent ve Kentlilerin Ulaşımı Başlıklar 1.Dünden Bugüne Kent ve Ulaşım 2.Günümüz Kentleri ve Ulaşım 3.Geleceğin Kentlerinde Ulaşım Dünden Bugüne Kent ve Ulaşım Kent ve Ulaşımın Gelişmesi İnsan

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104 B,www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Çorum Şehri Ön Teklif Мinsk 2016 Teknik

Detaylı

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi 25.11.2014 Devlet Politikası olarak Hızlı Tren Devlet Hızlı Tren yatırımları yapar: Orta ve uzun mesafede hızlı ve güvenilir taşımacılık yapmak için Hava

Detaylı

Otopark Etüdleri. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Otopark Etüdleri. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Otopark Etüdleri Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Niçin Otopark Gereklidir? Karayolunda hareket halinde olan Her bir taşıt belli bir süre sonra kısa veya uzun süreli otoparka gereksinim duyacaktır. Arazi kullanım

Detaylı

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ulaştırma Bakanlığından: ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. SAĞLIKLI KENTLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELER Sağlığın Tanımı : Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 5216 sayılı kanunda; Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve

Detaylı

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN ANKARA DA ULAŞIMIN GELECEĞİ KARANLIK! Bu raporda kullanılan tüm bilimsel veriler ve görsel materyaller TMMOB DR. SAVAŞ Şehir ZAFER Plancıları ŞAHİN Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan Ankarada Uygulanan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ Silivri, Marmara Denizi ne en uzun kıyısı bulunan ilçedir. Ancak deniz ile bütünleşememiş, faydalanamamıştır. Silivri, İstanbul a sadece 60 Km uzaklıktadır. Ancak ulaşım seçenekleri

Detaylı

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik Silivri, modern, verimli, etkin ENTEGRE BELEDİYECİLİK ile yarınlara hazırlanabilir. Entegre Belediyecilik tek çözüm: Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarıyla didişen değil, entegrasyonu

Detaylı

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman ODTÜ BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Açıklama notu: Bu sunumda bazı konuların daha akılda kalıcı olması için

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ baskan@nilufer.bel.tr BURSA NIN NİLÜFER İ 2014 Yılı İtibaryile 358.265 Nüfus 64 Mahalle, 50 757

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin bulunduğu Konyamızda, neredeyse her haneye birden fazla bisiklet

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı