Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ Prf. Dr. Sinan Mert ġener Bina Bilgisi Anabilim Dalı Mimarlık Bölümü Mimarlık Fakültesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Tel: / KiĢisel Bilgiler: Dğum Tarihi : 16/09/1961 Dğum Yeri : Ġstanbul Medeni Hali : Evli Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978 Y.Dil : Ġngilizce Akademik ÖzgeçmiĢ: Eğitim Prfesör :Ocak 2011 Dçent : Kasım,1997. Dktra :1988/94, Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ve ġehircilik Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Prgramı, ĠTÜ. Y. Lisans : 1982/84, Ġ.T.Ü. Ssyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık ve ġehircilik Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Prgramı, ĠTÜ. Lisans : 1978/1982, Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, ĠTÜ Akademik Pzisyn Mayıs/ Mart/1994 Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında AraĢtırma Görevlisi. Mart /1994 -Mart 1995 AraĢ. Gör. Dr. (ĠTÜ). Mart /1995 den beri Y. Dçent Dr. (ĠTÜ). Kasım /1997 den beri Öğretim Üyesi Dçent Dr (ĠTÜ). Ġdari Görevler Üyelikler Ġ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı: (4 Kasım Mart 2004) Ġ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı: (15 Nisan Ağusts 2008 ). Ġ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi,Yönetim Kurulu Üyeliği,(Kasım 2000-Kasım 2003) Ġ.T.Ü. Afet Yönetim Merkezi Yönetim kurulu üyeliği,(mart ) TaĢkıĢla Eğitim Ve Kültür Derneği Yön. Krl. Üyeliği, (Gen. Sekreterliği) TMMOB. Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesi TMMOB.Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesi Yönetim Kurulu Asil Üyeliği Ġ.T.Ü.Vakfı Üyesi

2 . ġubat Kasım 2009 Ġ.T.Ü.Vakfı Üyesi Mütevelli Heyeti Üyesi TaĢkıĢla Eğitim ve Kültür Derneği Mimarlık - Dekrasyn Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği Ofis ve Ġnsan Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği. Mesleki ÇalıĢmalar 1. MESLEKĠ UYGULAMA PROJELERĠ, KONTROL VE DANIġMANLIKLAR 1. ĠTÜ. Vakfı Ssyal Tesisleri Tevsi ve Misafirhanesi(Eski Mekanik Lab.), Avan ve Uygulama Prjeleri, Prf.Dr.Mine Ġnceğlu ile, ĠTÜ Vakfı için. 2. Caddebstan -Bstancı Kıyı Dlgu Alanı Düzenlemesi Avan ve Uygulama Prjeleri, , Dç.Dr. O.Hacıhasanğlu, Öğr. Gör.Dr. S.Veliğlu,AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte, (Ġ.T.Ü. UYG-AR Merkezi Döner Sermayesi). 3. Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, ġiģli Çağlayan,Bür,ÇarĢı, Kültür Merkezi 1/500/200 Avan prjelerinin hazırlanması, (Prf.Dr. E.Kulaksızğlu, Dr. S.Veliğlu, AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte), (Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 4. Türkiye Milli Olimpiyat Kmitesi, Olimpiyatevi, Ataköy, 1996,(Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 5. Biga Sağlık Eğitim Vakfı, 150 yataklı Biga Huzurevi Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, 1996, (Vakıf için bağıģ). 6. Ġ.T.Ü. Makina Fakültesi Nlu Salnların Oditryum a dönüģtürülmesi, Mimari prjesi ve uygulama kntrlluğu, , ĠTÜ Vakfı Ar-Ge, Rektör Görevl. 7. TaĢkıĢla Restrasynu Kapsamında HABITAT-II Salnu Mimari Prje ve Uygulaması,1996, Dekanlık Görevl. 8. Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni Bina Blğu Dekrasyn Prje ve Uygulaması, 1997, Rektör Görevl. 9. Ġstanbul Üniversitesi Knservatuvar Binaları Kmpleksi, 1997, Ġ.T.Ü.GeliĢtirme Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi, Ar-Ge, 1997, Rektör Görevl. 10. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, 1998, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Yatılı Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, Bursa B.ġehir Belediyesi, Yıldırım Meydanı ve Belediye Hizmet Binaları Kentsel ve Mimari Avan Prjeleri, Prf.Dr. U.Ekman ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Bandırma ĠDO Ġskelesi, Kıyı Düzenlemesi Belediye Hizmet ve Rant Birimleri, Dç.Dr. M.Ocakçı ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi, SHS Tanker Simülatör Binası, , YayımlanmıĢ. 15. Ġstanbul B.ġehir Belediye BaĢkanlığı, Kadiköy KuĢdili Çayırı, Kentsel Tasarım ve Salı Pazarı, Katlı ÇarĢı ve Otpark Mimari Prjeleri, 2002, GeliĢtirme Vakfı, Ġ.Ü. II. Bayazıd Hamamı Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, Ġ.Ü. Eski Devlet ArĢivleri A-B Blk Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, ĠTÜ Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, ĠTÜ Knsevatuvarı Atrium Binası, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri Maçka Kampusu, Ġstanbul, ĠTÜ Knsevatuvarı Temel Bilimler Binası Güçlendirme ve Yeniden ĠĢlevlendirilmesi, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, Maçka Kampusu, Ġstanbul, ĠTÜ Maçka Kampusu Bina Blkları Yakın Yakın Çevre ve Amfi-Tiyatrlar, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,

3 21. ĠTÜ Televizyn Stüdyları, Mimari Avan ve Uygulama Prjesi, ĠTÜ Maslak Kampusu, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi Liman Kntrl Radar ve Navigasyn Kulesi, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi Binali Yıldırım Yurt Binası,600 Yataklı, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Ġstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ergnmi Labratuvarı ve Fizik Rehabilitasyn Ünitesi, Maltepe, ĠTÜ D.S. Ġletmeleri, DĠKA (Dicle Kalkınma Ajansı) Yönetim Binası, Mardin,ġırnak,Batman,Siirt Ġlleri Kalkınma Ajansı, Mardin, Mimari Avan Prjeleri, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Binası, Çanakkale, Mimari Avan Prjeleri, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Tekirdağ Kültür Merkezi,Tekirdağ Belediye BaĢkanlığı, Eylül, Arı Teknkent Akademik Kuluçka Binası, Mimari Prjeleri, ĠTÜ DS, TEKNOPARK-Ġstanbul ve SGI (Sabiha Gökçen Int. Airprt Bölgesi) Genel YerleĢke Master Planı ve Teknpark Tüm Mimari ve Prjeleri, Planlama Krdinasyn DanıĢmanlık Hizmetleri, ĠTÜ DS ĠTÜ Tuzla Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyeleri, Lisans Üstü eğitim ve Oditryum Blğu, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, Ekim, Bursa Belediye BaĢkanlığı Altıkat Meydan Düzenlemesi, Ekim, Antakya Belediye BaĢkanlığı Spr Kmpleksi ve Gençlik Merkezi, Antakya, Hatay, Ocak, Mardin Ġl Özel Ġdaresi Mardin, Valilik, Kngre ve Hizmet ve Ljman Blkları Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, T.C. Mardin Valiliği,Ocak Garanti Kza-Uluhan Ortak GiriĢimi, Kent-Yap. Büyükçekmece Knut YerleĢkesi, 1500 Knut, Ssyal Tesisler,Shpping Mall,Okul,Belediye Hizmet Tesisleri Prjesi,Ġstanbul,ġubat ÖDÜLLER Tüm mesleki çalıģmaların ayrıntı ve görselleri için incleme adresinden yapılabilir. ULUSAL ÖDÜLLER ULUSAL ARAġTIRMA ÖDÜLÜ TÜRKĠYE MĠMARLIK VAKFI ULUSAL ARAġTIRMA ÖDÜLÜ, Mimarlık AraĢtırmaları Dalı Adı: İstanbul Genelinde Olası Afet Snrası Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Prjesi, Avrupa Birliği Uyum Prgramları Destekli, ĠBB- ĠTÜ Uyg-Ar AraĢtırması Ġstanbul,2005. ULUSAL MĠMARLIK ÖDÜLLERĠ EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi BaĢkanılık ve Hizmet Binası Ulusal Mimari Prje YarıĢması, 3.Ödül, (T.Çimen ile), Aralık GazismanpaĢa Belediyesi Hizmet Alanı Mimari - Kentsel Tasarım Ulusal Prje YarıĢması, Satınalma, (T.Çimen ile), Aralık Bursa Kültür Park Kentsel Tasarım Ulusal Yarışması, 5.Mansiyn, (U.Erkman, M.Ali Yüzer ile) Kadıköy Meydanı ve Çevresi Kentsel tasarım Yarışması, 2.Mansiyn, M.Ocakçı, M.Ali Yüzer, E.Eyübğlu ile),2001. İ.T.Ü. Öğrenci Yurtları Mimari Prje Yarışması, 2. ödül,

4 İstanbul Gazismanpaşa 300 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Prje Yarışması, Satınalma, (A.Ökmen ile), Ankara Opera, Bale ve Kngre Merkezi Ulusal Yarışması, Satınalma, Tariş Genel Müdürlük ve Ssyal Tesisleri Ulusal Yarışması, 2.Ödül, (S.Veliğlu ile birlikte),1994. İzmir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Ulusal Yarışması, 3. Ödül, (S.Veliğlu ile),1994. İstanbul, Kadıköy Hükümet Knağı, 2.Mansiyn, (S.Veliğlu ile), İstanbul Kartal Meydanı ve Kentsel Tasarım Yarışması, 2.Ödül, (E.Çil, S.Veliğlu ile ), Söğüt Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi Ulusal Yarışması, 2.Ödül,1993. TC. KOSGEB Genel Müdürlük Ulusal Mimari Prje Yarışması, Satınalma, (S.Veliğlu ile), İstanbul (Surdışı)Bakırköy Adliyesi Ulusal Mimari Prje Yarışması, 3.ödül, (S.Veliğlu,H.Kahveciğlu ile), Selamiçeşme Park ve Kentsel Tasarım Yarışması, 2.Ödül, (S.Veliğlu, H.Kahveciğlu ile), Beşiktaş Kentsel Tasarım Yarışması, 4.Mansiyn, (S.Veliğlu,H.Kahveciğlu ile, B.Uluğlu ile), ULUSAL MĠMARĠ PROJE YARIġMALARI JÜRĠ ÜYELĠKLERĠ 1. ĠBB Etüd ve Prjeler Daire BaĢkanlığı, Ġbadet Mahalleri ġadırvan ve Diğer Sulu Hacimlerin, Engelli, Çcuk, YaĢlı ve Tüm Kullanıcılar için Fiziki KĢullarının Ġslahı Amaçlı Ulusal Mimarlık ve Tasarım YarıĢması Jüri Asli Üyeliği, Aralık Afynkarahisar Kentmerkezi Ulusal Kentsel ve Mimari tasarım FikiR YarıĢması (Jüri Asli Üyeliği),Kasım ĠBB, Ġstanbul Genelinde Yaya Geçidi ve Yakın Çevresi Düzenlenmesi, Ulusal Mimari Prje YarıĢması,2009, Ġstanbul.(TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden Asil Jüri Üyesi) 4. ĠBB, ĠMP, BaĢakĢehir (Ġkitelli) Kent Merkezi Ulusal 2 Kademeli Mimari Prje YarıĢması, 2008, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Yedek Jüri Üyesi). 5. Savunma Sanayi MüsteĢarlığı Hizmet Binası ve Yönetim Kmpleksi Ulusal Mimari Ġki Kademeli Sınırlı YarıĢması, Ankara, 2007, (TMMOB Mimarlar Odası Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Asil Jüri Üyesi). 6. Gebze Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Prje YarıĢması, Gebze, 2006, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Mimarlar Odası Yön. Listesinden, Yed.Jüri Üyesi). A- ULUSLARARASI MAKALELER A-2 ULUSLARARASI MAKALE 1. Design and Prttype Prductin f a Pst-Disaster Temprary Shelter Unit,BaĢlıca Eser, crrespnding authr). ITU, AZ, Jurnal f ITU Faculty f Architecture, Vl N:, pp:, eds, O.Hacıhasanglu,(1.Ġsim BaĢlıca Eser, AraĢtırma makalesi). 2. A Shape Grammar Algrithm and Educatinal Sftware t Analize Classic Otman Msques, ITU, AZ, Jurnal f ITU Faculty f Architecture, V5 N: , pp:12-30, eds O.Hacıhasanglu,(1.Ġsim,BaĢlıca Eser, AraĢtırma makalesi). 4

5 B- ULUSLARARASI BĠLDĠRĠLER TAM METĠN 1. 'A Shape Grammar Mdel T Generate Islamic Gemetric Pattern', Sayfa: , Ebru ULU M.Architect,Sinan Mert ġener Assc. Prf.Dr.,Generative Art Cnferance 2009,Generative Art 2009 Milan, Ed By: Celestin Sddu, Generative Lab,Dept f Architecture and Planning Plitecnic di Milan University, DOMUS ARGENIA PUBLISHER, ISBN A Generative Apprach t Temprary Pst-Disaster Sheltering Cntainer PDS, ecaadee-2009 June-2009, Cmputatin : The New realm Of Architectural Design, Istanbul. 3. Sftware Develped fr Living Rm Furnishing, G-CAD (Generative Cmputer Aided Design,2004), 1. isim (CD ROM, science cde: ). 4. Urban Disaster Mitagatin in Istanbul, ICUS/ INCEDE Reprt 3, Internatinal Cnference f INCEDE Prceeding, 3.isim, ctber 2003, Tky. 5. Architectural Design Cmputing Studi Wrks n Prefabricated Pst-Disaster Husing, 32 nd Internatinal Sympsium:Infrmatin-Cmmunicatin- Knwledge- Engineering Educatin Tday, Werner Fischer & Federic Flückiger (eds), 15-18, September 2003, Karlsruhe, Geschafsstelle der Studienkmmissin für Hchschuldidaktik an Fachhchschulen in Baden Württemberg, ISSN , ISBN , pp , (1. isim). 6. Design Criteria Prpsal fr Pst-Disaster Temprary Shelter Unit and Settlement Pattern, Quality f Urban Life Plicy Versus Practice, eds. N. Z. Gülersy, N. Esin, A. Özsy, Istanbul, 2003, Istanbul Technical University Urban and Envirnmental Planning and Research Center, ISBN , Cenkler Printing Office, pp , (1.isim, baģlıca eser, crrespnding authr). 7. Sustainability f Urban Life Quality fr Temprary Shelter Settlement in Pre&Pst Disaster Perid, Quality f Urban Life Plicy Versus Practice, eds. N. Z. Gülersy, N. Esin, A. Özsy, Istanbul, 2003, Istanbul Technical University Urban and Envirnmental Planning and Research Center, ISBN , Cenkler Printing Office, pp (baģlıca eser, crrespnding authr). 8. Architectural Identity Analysis Methd fr Streets with a Case Study: Cumhuriyet Avenue and Halaskargazi Street, Quality f Urban Life Plicy Versus Practice, eds. N. Z. Gülersy, N. Esin, A. Özsy, Istanbul, 2003, Istanbul Technical University Urban and Envirnmental Planning and Research Center, ISBN , Cenkler Printing Office, pp , (2.isim). 9. "The Effects Of Design Studi's Physical Envirnment On Architectural Educatin", Engineering Educatin in the Wrld f n Frntiers, eds. C. da Rcha Brit, M. M. Ciampi, COPEC Cuncil f Researches in Educatin and Sciences, Sa Vicente / Sants, 2003, ISBN , (CD ROM). 10. Pattern Analysis in Architectural Design Prcess, Gemetrical Prperties and Area Requirements f Building Prgrams A Case Study f Design Cmpetitins in Gemany, 7 th Internatinal Cnference n System Research, Infrmatics and Cybernetics, Design: Evltin, Cgnitin, DEcn 94, 1994, Baden-Baden, Germany, (tek isim). 5

6 BASILMIġ ÖZLER (ABSTRACT) 1. 'Sayısal Tasarım ve Mdelleme Dersi', III. Mimarlık Egitiminde Bilgisayarla Tasarım Knferansı, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi, Ġstanbul, Sinan Mert ġener, Belinda TORUS, 11/Mayıs/2009, 2. The Change f a Typlgy: Recent Msques in Turkey, 21 st Cities Scial Life and Sustainable Develpments, IAPS 16, pp.112, Paris, Metrplis, July 2000, (1.isim). 3. Suggestins Regarding the Usage f Fill Areas Created fr the Infra-Structure Requirements in Castal Metrpllises - Case Study : Istanbul Castal Organizatin, pp. 193,CIB-13,1994, Manchester, UK, (Abstract ı basılmıģ, 1. Ġsim). 4. Utilisatin de l espace Public Dans la Cnceptin d Immeubles et Frmulatin de Criteres Architecturaux, pp.194, CIB-13,1994, Manchester, UK, (tek Ġsim). C- ULUSLAR ARASI YAYINLAR ULUSLARARASI KĠTAP ĠÇĠNDE BÖLÜM 1. G-CAD (Generative CAD Systems), Sftware Develped fr Living Rm Furnishing, eds. Ö. Akın, R. Krishnamurti, K. Ph Lam, Carnegie Melln University, Schl f Architecture, 2004, (BASILMIġ KĠTAP, selected publishing.), (2. Isim) 2. Architectural Yearbk 2, Architecture in Turkey, 2004, Kleksiyn Publicatins, ISBN , (Ed. Prf.Dr. Atilla Yücel, pp BaĢlıca eser,(1.isim) 3. E-Activities in Building Design and Cnstructin, An Expert System fr Earthquake Resistant Design: Trsin Effect, Eurpia Prductins, Paris. Eds.:B.Tuncer, S.Özsariyildiz, S. Sariyildiz, ISBN N: , 2003, pp: , BaĢlıca eser,(1.isim). D- ULUSAL ARAġTIRMA MAKALELERĠ 1. Mersin ĠTÜ Bilim Merkezi Prjesi, İTÜ Vakfı Dergisi, Kasım 2008, ss:82, Ed. Hatice ġahinli, Ġstanbul 2. Sanki DenizdeymiĢ Gibi, İTÜ Vakfı Dergisi, Kasım 2008, ss:56-58, Ed. Hatice ġahinli, Ġstanbul 3. Bir YerleĢkeyi Yeniden Canlandırmak - Maçka nın Yeni Yüzü, İTÜ Vakfı Dergisi, Nisan 2008, ss:76-78, Ed. Hatice ġahinli, Ġstanbul. 4. Tuzla Denizcilik Fakültesi Gemi Simülasyn Binası, Yapı Dergisi, ġubat Tuzla Denizcilik Fakültesi Gemi Simülasyn Binası, Prtfly, Yapı Tasarım Yaşam Dergisi, Kasım Aralık 2004, sayı 12, ss: Ġlköğretim Okulu Prjeleri, sayfa 59-63, Mimarlık Dergisi Sayı:314. 6

7 7. Yüksek Yapılar ve Entegre Acil Durum Yönetim Sistemi, Yangın ve Güvenlik Degisi, Haziran Afet Snrası Alınan En Kapsamlı Önlem Olarak Yapı Denetimi ile Ġlgili Kanun Hükmünde Kararname ve Getirdikleri, Yapı ve Yalıtım Teknljileri Dergisi, Mayıs Haziran 2000 sayısı, ss Kremalı Knutlar,Aynalı Ofisler,Helvalı Otyllar, Ofis ve İnsan Dergisi, ġubat, 1998, ss: Yüksek Yapıların Bina Özellikleri ve Çekirdek ĠliĢkileri Açısından Değerlendirilmesine ĠliĢkin Analiz, Ofis ve İnsan Dergisi, Ocak, 1998, ss: Bür Binalarında Güncel ĠletiĢim ve Üretim Tekniklerinden Kaynaklanan Yeni GeliĢmeler, Ofis ve İnsan Dergisi, Ekim, 1997,ss: Kentsel Tasarım,Kentsel DıĢ Mekan Kalitesi Bağlamında Ayazağa Bür YapılaĢmaları, Ofis ve İnsan Dergisi, Eylül, Kentsel Tasarımdan Ġç Mekan Tasarımına Bür Binalarının Ġstanbul Metrpl Alanındaki OluĢumuna ĠliĢkin Saptamalar-II, Ofis ve İnsan Dergisi, Haziran, Kentsel Tasarımdan Ġç mekan Tasarımına Bür Binalarının Ġstanbul Metrpl Alanındaki OluĢumuna ĠliĢkin Saptamalar-I, Ofis ve İnsan Dergisi, Mayıs, 1997,ss: Bir Dünya Markası-James Stirling, Mimarlık Dekrasyn N:11, mart-nisan /1992, ss:88-93, (2.isim) , Mimarlık Dekrasyn N:9, 1980 den 1990 lara Dünyada Mimarlık Özel Sayısı, cak /1992, (tek isim), ss: Rger-Tech Prtipler ve Gethe, Mimarlık Dekrasyn N:8, ekimkasım/1991, ss:65-79, (tek isim). 18. And ve Ġpuçları, Mimarlık Dekrasyn N:7, eylül-ekim /1991, ss:82-93, (tek isim). 19. Bir "Büyük Mimar" ve" Bir Mimar" Ya da "Mimarlık Ciddi ĠĢtir", Mimarlık Dekrasyn N:6, temmuz-ağusts /1991, ss:66-71, (2.isim). 20. Ġskele Mimarisi: Dünden Bu Güne Ġstanbul Ġskeleleri, Arredament- Dekrasyn, sayı:18, eylül /1990, ss: ,(tek isim,). E- ULUSAL BĠLDĠRĠLER 1. 'Sayısal Tasarım ve Mdelleme Dersi', III. Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım Knferansı, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi, Ġstanbul, 11/Mayıs/ EndüstrileĢmiĢ Bina Tasarımında Enfrmasyn, Prefabrik Birliği 9. Prefabrikasyn Sempzyumu, 12 Nisan,1998, Ġstanbul. 3. Kente Yeni Kazandırılan Açık Alanlardaki Mekansal Kalite ArayıĢlarına Bir YaklaĢım Örneği: Caddebstan -Bstancı Kıyı Dlgu Alan ÇalıĢması, Mimari ve Kentsel Çevrede Kailte Arayışları Sempzyumu, 1997 (SunulmuĢ ve BasılmıĢ), (tek isim). 7

8 4. Knut Görsel Kalitesinin EndüstrileĢmiĢ Yapı BileĢenlerinin Katkısının ile - Yükseltilmesine ĠliĢkin Öneriler, Mimari ve Kentsel Çevrede Kailte Arayışları Sempzyumu,1997 (BasılmıĢ Bidiri, Prf. Dr.H,ġENER ile 2.isim.) 5. Mimari Tasarım Sürecinde Kullanılan Tasarım Yardımcı Araçları ve BDT.(Bilgisayar Destekli Tasarım) Knusunda Üretilebilecek Algritmalar, Bilgisayar Ortamı ve Mimari Anlatım Semineri, ss:57-67, Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran -1994, Ġstanbul, (tek isim). 6. Yüksek Yapıların Kamusal Mekan Kullanımları Açısından Ġrdelenmesi ve Bir Tasarımcı Kriterler Demeti Önerisi, II.Yüksek Yapılar Sempzyumu, ss: , Kasım-1992, Ġstanbul, (iki isim). F- ULUSAL KĠTAP KĠTAP YAZARLIĞI "Acil Durum Yöneticileri İçin Zarar Azaltma Yöntemleri", 2001, Ġstanbul, Ed.Seval Sözen, Filiz Pirğlu, 5 yazarlı, ĠTÜ Press ISBN Ulusal Bir Acil Durum Yönetim Mdeli Geliştirilmesi Prjesi, ĠTÜ Press., Ġstanbul, 2002, 5 yazarlı, ISBN KĠTAP ĠÇĠNDE BÖLÜM 1. Mimarlık Yıllığı 2, Türkiye de Mimarlık 2004, Kleksiyn Yayınları, 2004, ISBN , s Yıldız Buluşması Kitabı, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi, Tanker Simülatörü, Tuzla, Ġstanbul, 2001, Editör: Sena Adalı, ISBN , BĠRSEN Basın Yayın Dağtım. Tic.ve San Ltd.,Baskı Zafer MatbaasıSs: TC. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi BaĢkanlığı 5 ġubeli Tip Ġlköğretim Okulu Avan ve Uygulama Prjesi: Ġ.T..Ü Ġ.O., TC Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, İlköğretim Yapıları, Ocak 2000, s , E. ġener ile birlikte. 4. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi BaĢkanlığı 5 ġubeli Tip Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu Avan ve Uygulama Prjesi: Ġ.T.Ü Y.Ġ.B.O., TC Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, İlköğretim Yapıları, Ocak 2000, s , E. ġener ile birlikte. 5. Kadıköy Meydanı HaydarpaĢa Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Prjesi YarıĢmaları Kitabı, ĠBB Yatırım planlama Md.lüğü, Turkuvaz, ss: 90-93, Ağusts Bursa Kültür Park ve Çevresi Kentsel Tasarım YarıĢması YarıĢma Kitabı 2002, Mimarlar Odası Yayınları 2004, ss:42-45, ISSN

9 G- BASILMIġ BĠLĠMSEL RAPOR KĠTABI (ULUSAL) Ulusal Acil Durum Yönetimi Mdeli, İTÜ Press, 2003, T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Desteği ile BasılmıĢtır, Ed.M.Kadığlu, ISBN H-TEZ YÖNETĠMĠ Y.LĠSANS TEZLERĠ 1. Tasarım Yardımcı Araçları Işığında Günümüz Cami Yapılarında Oluşan Biçimsel Dönüşüme İlişkin Bir Çalışma, Mimar Müzeyyen Çrbacı, ĠTÜ FBE, Haziran Hastaneler İçin Hasta Bakım Ünitelerine Dayalı Bir Tasarım Mdeli Önerisi, Mimar Orçun Kepez, ĠTÜ FBE, Haziran İstanbu ldaki Yeni Gelişen Knut Tplulukları Üzerine Bir Analiz, Mimar Nilüfer Sağlar, ĠTÜ FBE, Haziran İlk Öğretim Okullarında Açık Alan Perfrmansının Değerlendirilmesi ve Okul Oyun Alanları İçin Tasarım Kriterleri, Mimar Feyza Zengin, ĠTÜ FBE, Haziran Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin Biçim Grameri Açısından İrdelenmesi,Mimar Zeynep Varl,ĠTÜ FBE, Haziran Depremin Knut yapıları Üzerine Etkilerinin Analizi, Mimar Sinan Özgen, ĠTÜ FBE, Haziran Teknljinin Mimari Tasarım Ortamına Yansımaları Üzerine Bir Araştırma, Mimar Sema Öz,ĠTÜ FBE, Haziran Bina ağırlık Merkezi-Rijitlik Merkezi İlişlisini Mimari Tasarım Aşamasında Kuran Bir Uzman Sistem, Mimar Esra Ġdemen, ĠTÜ FBE, Ocak Oturma Odası Tefrişi İçin Bir Uzman Sistem, Mimar Selen Okçu, ĠTÜ BiliĢim Ens., Haziran Snrası Cüncel Cami Yapılarının Biçimsel Analizi, Mimar Enis Tüfekçiğlu,ĠTÜ FBE, Haziran Osmanlı Cami Biçim Grameri İçin Bir Eğitim Algritması ve Uzman sistem Tasarımı, Utku KARAMAN, ĠTÜ FBE, Haziran Akıllı Binalar Ve Alt Sistemlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Mdel,Mimar KurtuluĢ Oflaz,Haziran, ĠTÜ FBE, Görsel Veritabanı Mdeli: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Slayt Arşivi Veritabanı, Mimar AyĢegül Gönenç, ĠTÜ BiliĢim Enstitüsü Mimarlar İçin Eğitim Amaçlı Bir Veritabanı Mdeli, ĠTÜ FBE, Türkiye de Afet Snrası Kurulan Geçici Knut Yerleşkelerinin Krnljik İncelenmesi - İzmit Ve Yalva da Kurulan Prefabrik Yerleşim Örnekleri Üzerinde Değerlendirme, Ġsmail Onur ÖZGÜR, ĠTÜ FBE, Ocak, Okul öncesi eğitim merkezleri: Bağdat Caddesi alan çalışması, Mimar Aylin Anlı, ĠTÜ FBE, Ekim, Mekanda Öyküselleştirme, Mimar Ahmet Nazif Satı, ĠTÜ FBE, Ekim, Mimarlık Eğitiminde Üç Byutlu Bilgisayar Oyunu Mtrlarının Kullanımı, Mimar ġehir Plancısı Mehmet Mert Ayanğlu, ĠTÜ FBE, Ağusts Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımlarının Stratejik Kullanımının Değerlendirilmesi, Mimar Ümit Aydğan, ĠTÜ FBE, Mayıs Mimarlıkta Mbilite Kavramı: Göçebe Çingeler Ve Sirk Yaşamı Üzerine Bir İnceleme,AyĢegül Akgül, ĠTÜ FBE, Mayıs Gayrimenkul Geliştirme Prjelerinde Fizibilite Analizi, ġeh. Plancısı Dilek Yılmaz, ĠTÜ FBE, Ocak Mimari Tasarım Eğitimi Ġçin Sanal Dku Tabanlı Bür Binası Veri Destek Sistemi; Tall Office, Mimari Tasarımda BiliĢim Prgramı, Mimar Funda TEZEL ĠTÜ FBE, Mayıs Mekanın Düşey Bileşeni Duvarın Zaman Ve Teknljiye Bağlı Olarak Gelişimi Ve Dönüşümü, Mimar Ebru Ünver, ĠTÜ FBE, Mayıs İstanbul Mimarlık Tarihine İlişkin İnteraktif Bir Veritabanı, Mimar Gürkan Özenen, ĠTÜ FBE, Mayıs

10 25. Yaya Güzergahındaki Yeme-İçme Mekanlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz Ve Nişantaşı Bölgesi İçin Bir Kentsel Tasarım Önerisi, Mimar Senem Kalkancı, ĠTÜ Disiplinlerarası Y.Lisans Prg., ĠTÜ FBE, Mayıs Okul Öncesi Eğitim Merkezleri: Antalya Şehri, Lara, Arapsuyu, Dkuma/Çallı/Bayındır Semtleri Alan Çalışması, Mimar Nihal ġima Babağlu 27. Marina ĠĢletmeleri Yapı Tipljisi ĠliĢkileri, Kıvanç ĠLHAN, Mayıs, ĠTÜ FBE, Gelişen Teknljilerin Dijital Sanat Alanında Oluşturduğu Yeni Temalar Ve Mimarlığa Katkıları, Mimar Zeynep Akten, ĠTÜ FBE, Ekim Teknljik Gelişmelerin Snucunda Değişen Üretim İlişkilerinin,Ofis Yapılarına Etkisi Ve Ofis Mekanları, Mimar Tuğba Çimen, ĠTÜ FBE, Ekim Acil Servis Mimarisinin Kullanıcılar İncelenip Yeniden Yrumlanması, Asena Kumsal ġen, ĠTÜ FBE, Mayıs Mirrrer; As A Plug-in fr Urban Design, Mimar Betül Tuncer, ĠTÜ FBE, Ağusts İslami Gemetrik Örüntü Türetimi Amaçlı Bir Biçim Grameri Mdeli, Mimar Ebru ULU, ĠTÜ FBE, Haziran Mimarlık Meslek Pratiğinde Değer ve Srumlulukların Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Önerisi, Mimar Alp Erdi, ĠTÜ FBE, Eylül Afet Yönetiminde Acil Sağlık Müdahale Organizasynu ve Beşiktaş İlçesi İçin Bir Triyaj Alanı Belirleme Çalışması, Mimar UlaĢ Kelle, ĠTÜ FBE, Kasım Dktra Tezi 1. Mimari İç Mekânda Çeper Oranlarının İrdelenmesi ve Alışveriş Merkezleri Örneklemesi, Y.Mimar Nilüfer SAĞLAR, ĠTÜ FBE, ġubat, I- EĞĠTĠME KATKI 1. Architectural Design Studi 5/6 ( Lisans, 5 kredi), MIM351E 2. Architectural Design Studi 6/7 (Lisans, 5 kredi), MIM312E 3. Y.Lisans Prje-1(Y.Lisans, KıĢ.Y.Y.), MTS Y.Lisans Prje-2 (Y.Lisans,Yaz Y.Y.), MTS Mimari Kmpzisynda Gemetri (3+0) (Lisans), MIM Mimari Tasarım ve Teknlji (3+0) (F.B.E.), MTS "Mimari Kmpzisynda Gemetri"(3+0) (F.B.E.), MTS524E 8. "3D Animatin in Architectural Design"(3+0)(F.B.E.), MBL540B 9. "Dijital Ortamda Mimari Tasarım ve Mdelleme"(3+0) (F.B.E.), MBL513B 10. "Deprem Bölgelerinde Knut Tasarım Ġlkeleri (3+0), KDP504 (S.B.E.Knut ve Deprem Y.Lisans prgramı) 12. Urban Design Analysis (3+0) (F.B.E.), KET505E 13. Architectural Thery and Critisism, MTZ 14. Architectural Design 2, MTZ J- DĠĞER AKADEMĠK FAALĠYETLER YÖNETĠME KATKI Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Dekan Yardımcılığı 1.DÖNEM : BaĢlangıcı 6/11/2000, Bit: 5/11/2003 Dekan Yardımcılığı 2. DÖNEM : BaĢlangıcı 15/04/2005, Bit: 10/08/2008 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: BaĢlangıcı 20/11/2000, Bit: 20/11/2003 Ġ.T.Ü. Afet Yönetim Merkezi 10

11 Yönetim Kurulu Üyeliği : BaĢlangıcı 15/03/ /03/2003. BĠLĠMSEL TOPLANTI DÜZENLEME Ulusal Wrkshp: Deneysel Yaratıcılık, TaĢkıĢla, 16 kasım 2002, Org: E.ġener, S.ġatır ile birlikte. Panel, Oturum Yönetimi:Yapı Endüstri Merkezi, Yüksek Yapılar Felaketlere KarĢı Hazırlıklı mı?, 28 Kasım, 2002, Düzenleyen yapı Endüstri Merkezi. O- ARAġTIRMA PROJELERĠ O-1. O-2. O-3. O-4. O-5. İstanbul Genelinde Olası Afet Snrası Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Prjesi, Avrupa Birliği Uyum Prgramları Kapsamında, Destekleyen KuruluĢ: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Emlak Ġstimlak Daire BaĢkanlığı YerleĢmeler ve Kentsel DönüĢüm Müdürlüğü, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi - Prje Yürütücüsü: Sinan M. ġener, Ġ.T.Ü. Çevre ve ġehircilik Uygulama AraĢtırma Merkezi, Prje rapru, Ekim İstanbul Deprem Master Planı, Afet Yönetimi ve Eğitim Bölümü, Destekleyen KuruluĢ: Ġ.B.Belediye BaĢkanlığı, Krdinatörler: Dç.Dr. Derin Ural, Prf Dr. Nuray Karanci, Temmuz Ulusal Prje Ulusal bir Acil Yönetim Mdeli,, Destekleyen KuruluĢ:TC. ĠçiĢleri Bakanlığı Strateji BaĢkanlığı, Prje yürütücüsü: Dç.Dr.Sinan M. ġener, Y.Dç.Dr.Azime Tezer, Temmuz Türkiyede Tplu Knut Üretiminde Kullanılabilecek Bir Yarı Açık Sistem Tasarımı -1. Aşama (Envanter), Destekleyen KuruluĢ: Ġ.T.Ü. Rektörlük AraĢtırma Fnu, Yürütücüler: Prf.Dr.A. ATASOY, Prf. Dr.H.ġENER, ġubat Mimarlık Müzesi ve Arşivi Kapsamında Eğitim Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Bir Araştırma, Ġ.T.Ü. Rektörlüğü, AraĢtirma Prjeleri Birimi, Kasım , Yürütücü Sinan M. ġener. HAKEMLĠK Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi yılı yayın dönemi, Mimarlık ve BiliĢim Alanı hakemlik görevi; G.U.Jurnal f Science ISSN ULUSAL PROJE YARIġMALARI JÜRĠ ÜYELĠKLERĠ O-6 Afynkarahisar Kentmeydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Prje Fikir YarıĢması Prjesi 2011, Asil Jüri Üyesi. O-7 ĠBB, Ġstanbul Genelinde Yaya Geçidi ve Yakın Çevresi Düzenlenmesi, Ulusal Mimari Prje YarıĢması,2009, Ġstanbul.(TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden Asil Jüri Üyesi) O-8 ĠBB, ĠMP, BaĢakĢehir (Ġkitelli) Kent Merkezi Ulusal 2 Kademeli Mimari Prje YarıĢması, 2008, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Yedek Jüri Üyesi). O-9 Savunma Sanayi MüsteĢarlığı Hizmet Binası ve Yönetim Kmpleksi Ulusal Mimari Ġki Kademeli Sınırlı YarıĢması, Ankara, 2007, (TMMOB Mimarlar Odası Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Asil Jüri Üyesi). 11

12 O-10 Gebze Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Prje YarıĢması, Gebze, 2006, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Mimarlar Odası Yön. Listesinden, Yed.Jüri Üyesi). ĠTÜ AKADEMĠK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA FORMU DIġI ÇALIġMALAR 1. MESLEKĠ UYGULAMA PROJELERĠ, KONTROL VE DANIġMANLIKLAR 1. ĠTÜ. Vakfı Ssyal Tesisleri Tevsi ve Misafirhanesi(Eski Mekanik Lab.), Avan ve Uygulama Prjeleri, Prf.Dr.Mine Ġnceğlu ile, ĠTÜ Vakfı için. 2. Caddebstan -Bstancı Kıyı Dlgu Alanı Düzenlemesi Avan ve Uygulama Prjeleri, , Dç.Dr. O.Hacıhasanğlu, Öğr. Gör.Dr. S.Veliğlu,AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte, (Ġ.T.Ü. UYG-AR Merkezi Döner Sermayesi). 3. Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, ġiģli Çağlayan,Bür,ÇarĢı, Kültür Merkezi 1/500/200 Avan prjelerinin hazırlanması, (Prf.Dr. E.Kulaksızğlu, Dr. S.Veliğlu, AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte), (Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 4. Türkiye Milli Olimpiyat Kmitesi, Olimpiyatevi, Ataköy, 1996,(Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 5. Biga Sağlık Eğitim Vakfı, 150 yataklı Biga Huzurevi Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, 1996, (Vakıf için bağıģ). 6. Ġ.T.Ü. Makina Fakültesi Nlu Salnların Oditryum a dönüģtürülmesi, Mimari prjesi ve uygulama kntrlluğu, , ĠTÜ Vakfı Ar-Ge, Rektör Görevl. 7. TaĢkıĢla Restrasynu Kapsamında HABITAT-II Salnu Mimari Prje ve Uygulaması,1996, Dekanlık Görevl. 8. Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni Bina Blğu Dekrasyn Prje ve Uygulaması, 1997, Rektör Görevl. 9. Ġstanbul Üniversitesi Knservatuvar Binaları Kmpleksi, 1997, Ġ.T.Ü.GeliĢtirme Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi, Ar-Ge, 1997, Rektör Görevl. 10. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, 1998, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Yatılı Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, Bursa B.ġehir Belediyesi, Yıldırım Meydanı ve Belediye Hizmet Binaları Kentsel ve Mimari Avan Prjeleri, Prf.Dr. U.Ekman ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Bandırma ĠDO Ġskelesi, Kıyı Düzenlemesi Belediye Hizmet ve Rant Birimleri, Dç.Dr. M.Ocakçı ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi, SHS Tanker Simülatör Binası, , YayımlanmıĢ. 15. Ġstanbul B.ġehir Belediye BaĢkanlığı, Kadiköy KuĢdili Çayırı, Kentsel Tasarım ve Salı Pazarı, Katlı ÇarĢı ve Otpark Mimari Prjeleri, 2002, GeliĢtirme Vakfı, Ġ.Ü. II. Bayazıd Hamamı Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, Ġ.Ü. Eski Devlet ArĢivleri A-B Blk Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, ĠTÜ Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, ĠTÜ Knsevatuvarı Atrium Binası, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri Maçka Kampusu, Ġstanbul, ĠTÜ Knsevatuvarı Temel Bilimler Binası Güçlendirme ve Yeniden ĠĢlevlendirilmesi, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, Maçka Kampusu, Ġstanbul,

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur.

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur. 1 1.İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Syadı Yazışma Adresi DR. ÖZGÜR ARMANERİ Adalet Mah. 1593/14 Sk. Barış Sitesi C Blk N:12 D.6 Bayraklı/İZMİR İş telefnu 0 232 376 73 27-28-29 Dahili: 116 Cep Telefnu 0 533 343

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu Mehmet Emin Şalgamcıoğlu KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Kurumu E- posta Adresleri : Y.Doç.Dr. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü : salgamcioglu@gmail.com, salgamcioglu@itu.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 2013

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 ADI SOYADI Doğan Zafer ERTÜRK DOĞUM TARİHİ 3 Ağustos 1943 UNVANI Profesör Dr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 198 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Temmuz 2004 MCP Kentsel Tasarım yüksek lisansı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü --------------------

Temmuz 2004 MCP Kentsel Tasarım yüksek lisansı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü -------------------- ÖZGEÇMİŞ OLGU ÇALIŞKAN (PhD) ODTU Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Blumu, (96531) Çankaya-Ankara TURKEY phne: +(90) 535 920 28 52 e-mail: lgucaliskan@gmail.cm, lgu@metu.edu.tr web site: http://team.bk.tudelft.nl/caliskan/

Detaylı

Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş)

Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş) Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş) Tabiyeti : Türkiye Cumhuriyeti Doğum Yılı : 1966 Doğum Yeri : Trabzon, Türkiye Medeni Hali : Evli EğitimDurumu : 2005-2006 : Yöneticiler için ĠĢletme Yüksek Lisansı (Executive

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı M.S.G.S.Ü. Doktora / Sanatta Yeterlilik AYLA F. ANTEL Prof.. Dr. ayla.antel@gmail.com Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : Mimarlık Tarihi (ilkçağdan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı