Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ Prf. Dr. Sinan Mert ġener Bina Bilgisi Anabilim Dalı Mimarlık Bölümü Mimarlık Fakültesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Tel: / KiĢisel Bilgiler: Dğum Tarihi : 16/09/1961 Dğum Yeri : Ġstanbul Medeni Hali : Evli Ġlk öğretim : Gölcük Piri Reis, 1967/1972 Orta Öğretim : Suadiye Lisesi, 1972/1978 Y.Dil : Ġngilizce Akademik ÖzgeçmiĢ: Eğitim Prfesör :Ocak 2011 Dçent : Kasım,1997. Dktra :1988/94, Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık ve ġehircilik Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Prgramı, ĠTÜ. Y. Lisans : 1982/84, Ġ.T.Ü. Ssyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık ve ġehircilik Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Prgramı, ĠTÜ. Lisans : 1978/1982, Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, ĠTÜ Akademik Pzisyn Mayıs/ Mart/1994 Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında AraĢtırma Görevlisi. Mart /1994 -Mart 1995 AraĢ. Gör. Dr. (ĠTÜ). Mart /1995 den beri Y. Dçent Dr. (ĠTÜ). Kasım /1997 den beri Öğretim Üyesi Dçent Dr (ĠTÜ). Ġdari Görevler Üyelikler Ġ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı: (4 Kasım Mart 2004) Ġ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı: (15 Nisan Ağusts 2008 ). Ġ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi,Yönetim Kurulu Üyeliği,(Kasım 2000-Kasım 2003) Ġ.T.Ü. Afet Yönetim Merkezi Yönetim kurulu üyeliği,(mart ) TaĢkıĢla Eğitim Ve Kültür Derneği Yön. Krl. Üyeliği, (Gen. Sekreterliği) TMMOB. Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesi TMMOB.Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesi Yönetim Kurulu Asil Üyeliği Ġ.T.Ü.Vakfı Üyesi

2 . ġubat Kasım 2009 Ġ.T.Ü.Vakfı Üyesi Mütevelli Heyeti Üyesi TaĢkıĢla Eğitim ve Kültür Derneği Mimarlık - Dekrasyn Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği Ofis ve Ġnsan Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği. Mesleki ÇalıĢmalar 1. MESLEKĠ UYGULAMA PROJELERĠ, KONTROL VE DANIġMANLIKLAR 1. ĠTÜ. Vakfı Ssyal Tesisleri Tevsi ve Misafirhanesi(Eski Mekanik Lab.), Avan ve Uygulama Prjeleri, Prf.Dr.Mine Ġnceğlu ile, ĠTÜ Vakfı için. 2. Caddebstan -Bstancı Kıyı Dlgu Alanı Düzenlemesi Avan ve Uygulama Prjeleri, , Dç.Dr. O.Hacıhasanğlu, Öğr. Gör.Dr. S.Veliğlu,AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte, (Ġ.T.Ü. UYG-AR Merkezi Döner Sermayesi). 3. Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, ġiģli Çağlayan,Bür,ÇarĢı, Kültür Merkezi 1/500/200 Avan prjelerinin hazırlanması, (Prf.Dr. E.Kulaksızğlu, Dr. S.Veliğlu, AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte), (Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 4. Türkiye Milli Olimpiyat Kmitesi, Olimpiyatevi, Ataköy, 1996,(Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 5. Biga Sağlık Eğitim Vakfı, 150 yataklı Biga Huzurevi Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, 1996, (Vakıf için bağıģ). 6. Ġ.T.Ü. Makina Fakültesi Nlu Salnların Oditryum a dönüģtürülmesi, Mimari prjesi ve uygulama kntrlluğu, , ĠTÜ Vakfı Ar-Ge, Rektör Görevl. 7. TaĢkıĢla Restrasynu Kapsamında HABITAT-II Salnu Mimari Prje ve Uygulaması,1996, Dekanlık Görevl. 8. Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni Bina Blğu Dekrasyn Prje ve Uygulaması, 1997, Rektör Görevl. 9. Ġstanbul Üniversitesi Knservatuvar Binaları Kmpleksi, 1997, Ġ.T.Ü.GeliĢtirme Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi, Ar-Ge, 1997, Rektör Görevl. 10. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, 1998, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Yatılı Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, Bursa B.ġehir Belediyesi, Yıldırım Meydanı ve Belediye Hizmet Binaları Kentsel ve Mimari Avan Prjeleri, Prf.Dr. U.Ekman ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Bandırma ĠDO Ġskelesi, Kıyı Düzenlemesi Belediye Hizmet ve Rant Birimleri, Dç.Dr. M.Ocakçı ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi, SHS Tanker Simülatör Binası, , YayımlanmıĢ. 15. Ġstanbul B.ġehir Belediye BaĢkanlığı, Kadiköy KuĢdili Çayırı, Kentsel Tasarım ve Salı Pazarı, Katlı ÇarĢı ve Otpark Mimari Prjeleri, 2002, GeliĢtirme Vakfı, Ġ.Ü. II. Bayazıd Hamamı Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, Ġ.Ü. Eski Devlet ArĢivleri A-B Blk Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, ĠTÜ Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, ĠTÜ Knsevatuvarı Atrium Binası, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri Maçka Kampusu, Ġstanbul, ĠTÜ Knsevatuvarı Temel Bilimler Binası Güçlendirme ve Yeniden ĠĢlevlendirilmesi, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, Maçka Kampusu, Ġstanbul, ĠTÜ Maçka Kampusu Bina Blkları Yakın Yakın Çevre ve Amfi-Tiyatrlar, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,

3 21. ĠTÜ Televizyn Stüdyları, Mimari Avan ve Uygulama Prjesi, ĠTÜ Maslak Kampusu, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi Liman Kntrl Radar ve Navigasyn Kulesi, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi Binali Yıldırım Yurt Binası,600 Yataklı, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Ġstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ergnmi Labratuvarı ve Fizik Rehabilitasyn Ünitesi, Maltepe, ĠTÜ D.S. Ġletmeleri, DĠKA (Dicle Kalkınma Ajansı) Yönetim Binası, Mardin,ġırnak,Batman,Siirt Ġlleri Kalkınma Ajansı, Mardin, Mimari Avan Prjeleri, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Binası, Çanakkale, Mimari Avan Prjeleri, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Tekirdağ Kültür Merkezi,Tekirdağ Belediye BaĢkanlığı, Eylül, Arı Teknkent Akademik Kuluçka Binası, Mimari Prjeleri, ĠTÜ DS, TEKNOPARK-Ġstanbul ve SGI (Sabiha Gökçen Int. Airprt Bölgesi) Genel YerleĢke Master Planı ve Teknpark Tüm Mimari ve Prjeleri, Planlama Krdinasyn DanıĢmanlık Hizmetleri, ĠTÜ DS ĠTÜ Tuzla Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyeleri, Lisans Üstü eğitim ve Oditryum Blğu, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, Ekim, Bursa Belediye BaĢkanlığı Altıkat Meydan Düzenlemesi, Ekim, Antakya Belediye BaĢkanlığı Spr Kmpleksi ve Gençlik Merkezi, Antakya, Hatay, Ocak, Mardin Ġl Özel Ġdaresi Mardin, Valilik, Kngre ve Hizmet ve Ljman Blkları Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, T.C. Mardin Valiliği,Ocak Garanti Kza-Uluhan Ortak GiriĢimi, Kent-Yap. Büyükçekmece Knut YerleĢkesi, 1500 Knut, Ssyal Tesisler,Shpping Mall,Okul,Belediye Hizmet Tesisleri Prjesi,Ġstanbul,ġubat ÖDÜLLER Tüm mesleki çalıģmaların ayrıntı ve görselleri için incleme adresinden yapılabilir. ULUSAL ÖDÜLLER ULUSAL ARAġTIRMA ÖDÜLÜ TÜRKĠYE MĠMARLIK VAKFI ULUSAL ARAġTIRMA ÖDÜLÜ, Mimarlık AraĢtırmaları Dalı Adı: İstanbul Genelinde Olası Afet Snrası Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Prjesi, Avrupa Birliği Uyum Prgramları Destekli, ĠBB- ĠTÜ Uyg-Ar AraĢtırması Ġstanbul,2005. ULUSAL MĠMARLIK ÖDÜLLERĠ EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi BaĢkanılık ve Hizmet Binası Ulusal Mimari Prje YarıĢması, 3.Ödül, (T.Çimen ile), Aralık GazismanpaĢa Belediyesi Hizmet Alanı Mimari - Kentsel Tasarım Ulusal Prje YarıĢması, Satınalma, (T.Çimen ile), Aralık Bursa Kültür Park Kentsel Tasarım Ulusal Yarışması, 5.Mansiyn, (U.Erkman, M.Ali Yüzer ile) Kadıköy Meydanı ve Çevresi Kentsel tasarım Yarışması, 2.Mansiyn, M.Ocakçı, M.Ali Yüzer, E.Eyübğlu ile),2001. İ.T.Ü. Öğrenci Yurtları Mimari Prje Yarışması, 2. ödül,

4 İstanbul Gazismanpaşa 300 Yataklı Devlet Hastanesi Mimari Prje Yarışması, Satınalma, (A.Ökmen ile), Ankara Opera, Bale ve Kngre Merkezi Ulusal Yarışması, Satınalma, Tariş Genel Müdürlük ve Ssyal Tesisleri Ulusal Yarışması, 2.Ödül, (S.Veliğlu ile birlikte),1994. İzmir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Ulusal Yarışması, 3. Ödül, (S.Veliğlu ile),1994. İstanbul, Kadıköy Hükümet Knağı, 2.Mansiyn, (S.Veliğlu ile), İstanbul Kartal Meydanı ve Kentsel Tasarım Yarışması, 2.Ödül, (E.Çil, S.Veliğlu ile ), Söğüt Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi Ulusal Yarışması, 2.Ödül,1993. TC. KOSGEB Genel Müdürlük Ulusal Mimari Prje Yarışması, Satınalma, (S.Veliğlu ile), İstanbul (Surdışı)Bakırköy Adliyesi Ulusal Mimari Prje Yarışması, 3.ödül, (S.Veliğlu,H.Kahveciğlu ile), Selamiçeşme Park ve Kentsel Tasarım Yarışması, 2.Ödül, (S.Veliğlu, H.Kahveciğlu ile), Beşiktaş Kentsel Tasarım Yarışması, 4.Mansiyn, (S.Veliğlu,H.Kahveciğlu ile, B.Uluğlu ile), ULUSAL MĠMARĠ PROJE YARIġMALARI JÜRĠ ÜYELĠKLERĠ 1. ĠBB Etüd ve Prjeler Daire BaĢkanlığı, Ġbadet Mahalleri ġadırvan ve Diğer Sulu Hacimlerin, Engelli, Çcuk, YaĢlı ve Tüm Kullanıcılar için Fiziki KĢullarının Ġslahı Amaçlı Ulusal Mimarlık ve Tasarım YarıĢması Jüri Asli Üyeliği, Aralık Afynkarahisar Kentmerkezi Ulusal Kentsel ve Mimari tasarım FikiR YarıĢması (Jüri Asli Üyeliği),Kasım ĠBB, Ġstanbul Genelinde Yaya Geçidi ve Yakın Çevresi Düzenlenmesi, Ulusal Mimari Prje YarıĢması,2009, Ġstanbul.(TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden Asil Jüri Üyesi) 4. ĠBB, ĠMP, BaĢakĢehir (Ġkitelli) Kent Merkezi Ulusal 2 Kademeli Mimari Prje YarıĢması, 2008, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Yedek Jüri Üyesi). 5. Savunma Sanayi MüsteĢarlığı Hizmet Binası ve Yönetim Kmpleksi Ulusal Mimari Ġki Kademeli Sınırlı YarıĢması, Ankara, 2007, (TMMOB Mimarlar Odası Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Asil Jüri Üyesi). 6. Gebze Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Prje YarıĢması, Gebze, 2006, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Mimarlar Odası Yön. Listesinden, Yed.Jüri Üyesi). A- ULUSLARARASI MAKALELER A-2 ULUSLARARASI MAKALE 1. Design and Prttype Prductin f a Pst-Disaster Temprary Shelter Unit,BaĢlıca Eser, crrespnding authr). ITU, AZ, Jurnal f ITU Faculty f Architecture, Vl N:, pp:, eds, O.Hacıhasanglu,(1.Ġsim BaĢlıca Eser, AraĢtırma makalesi). 2. A Shape Grammar Algrithm and Educatinal Sftware t Analize Classic Otman Msques, ITU, AZ, Jurnal f ITU Faculty f Architecture, V5 N: , pp:12-30, eds O.Hacıhasanglu,(1.Ġsim,BaĢlıca Eser, AraĢtırma makalesi). 4

5 B- ULUSLARARASI BĠLDĠRĠLER TAM METĠN 1. 'A Shape Grammar Mdel T Generate Islamic Gemetric Pattern', Sayfa: , Ebru ULU M.Architect,Sinan Mert ġener Assc. Prf.Dr.,Generative Art Cnferance 2009,Generative Art 2009 Milan, Ed By: Celestin Sddu, Generative Lab,Dept f Architecture and Planning Plitecnic di Milan University, DOMUS ARGENIA PUBLISHER, ISBN A Generative Apprach t Temprary Pst-Disaster Sheltering Cntainer PDS, ecaadee-2009 June-2009, Cmputatin : The New realm Of Architectural Design, Istanbul. 3. Sftware Develped fr Living Rm Furnishing, G-CAD (Generative Cmputer Aided Design,2004), 1. isim (CD ROM, science cde: ). 4. Urban Disaster Mitagatin in Istanbul, ICUS/ INCEDE Reprt 3, Internatinal Cnference f INCEDE Prceeding, 3.isim, ctber 2003, Tky. 5. Architectural Design Cmputing Studi Wrks n Prefabricated Pst-Disaster Husing, 32 nd Internatinal Sympsium:Infrmatin-Cmmunicatin- Knwledge- Engineering Educatin Tday, Werner Fischer & Federic Flückiger (eds), 15-18, September 2003, Karlsruhe, Geschafsstelle der Studienkmmissin für Hchschuldidaktik an Fachhchschulen in Baden Württemberg, ISSN , ISBN , pp , (1. isim). 6. Design Criteria Prpsal fr Pst-Disaster Temprary Shelter Unit and Settlement Pattern, Quality f Urban Life Plicy Versus Practice, eds. N. Z. Gülersy, N. Esin, A. Özsy, Istanbul, 2003, Istanbul Technical University Urban and Envirnmental Planning and Research Center, ISBN , Cenkler Printing Office, pp , (1.isim, baģlıca eser, crrespnding authr). 7. Sustainability f Urban Life Quality fr Temprary Shelter Settlement in Pre&Pst Disaster Perid, Quality f Urban Life Plicy Versus Practice, eds. N. Z. Gülersy, N. Esin, A. Özsy, Istanbul, 2003, Istanbul Technical University Urban and Envirnmental Planning and Research Center, ISBN , Cenkler Printing Office, pp (baģlıca eser, crrespnding authr). 8. Architectural Identity Analysis Methd fr Streets with a Case Study: Cumhuriyet Avenue and Halaskargazi Street, Quality f Urban Life Plicy Versus Practice, eds. N. Z. Gülersy, N. Esin, A. Özsy, Istanbul, 2003, Istanbul Technical University Urban and Envirnmental Planning and Research Center, ISBN , Cenkler Printing Office, pp , (2.isim). 9. "The Effects Of Design Studi's Physical Envirnment On Architectural Educatin", Engineering Educatin in the Wrld f n Frntiers, eds. C. da Rcha Brit, M. M. Ciampi, COPEC Cuncil f Researches in Educatin and Sciences, Sa Vicente / Sants, 2003, ISBN , (CD ROM). 10. Pattern Analysis in Architectural Design Prcess, Gemetrical Prperties and Area Requirements f Building Prgrams A Case Study f Design Cmpetitins in Gemany, 7 th Internatinal Cnference n System Research, Infrmatics and Cybernetics, Design: Evltin, Cgnitin, DEcn 94, 1994, Baden-Baden, Germany, (tek isim). 5

6 BASILMIġ ÖZLER (ABSTRACT) 1. 'Sayısal Tasarım ve Mdelleme Dersi', III. Mimarlık Egitiminde Bilgisayarla Tasarım Knferansı, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi, Ġstanbul, Sinan Mert ġener, Belinda TORUS, 11/Mayıs/2009, 2. The Change f a Typlgy: Recent Msques in Turkey, 21 st Cities Scial Life and Sustainable Develpments, IAPS 16, pp.112, Paris, Metrplis, July 2000, (1.isim). 3. Suggestins Regarding the Usage f Fill Areas Created fr the Infra-Structure Requirements in Castal Metrpllises - Case Study : Istanbul Castal Organizatin, pp. 193,CIB-13,1994, Manchester, UK, (Abstract ı basılmıģ, 1. Ġsim). 4. Utilisatin de l espace Public Dans la Cnceptin d Immeubles et Frmulatin de Criteres Architecturaux, pp.194, CIB-13,1994, Manchester, UK, (tek Ġsim). C- ULUSLAR ARASI YAYINLAR ULUSLARARASI KĠTAP ĠÇĠNDE BÖLÜM 1. G-CAD (Generative CAD Systems), Sftware Develped fr Living Rm Furnishing, eds. Ö. Akın, R. Krishnamurti, K. Ph Lam, Carnegie Melln University, Schl f Architecture, 2004, (BASILMIġ KĠTAP, selected publishing.), (2. Isim) 2. Architectural Yearbk 2, Architecture in Turkey, 2004, Kleksiyn Publicatins, ISBN , (Ed. Prf.Dr. Atilla Yücel, pp BaĢlıca eser,(1.isim) 3. E-Activities in Building Design and Cnstructin, An Expert System fr Earthquake Resistant Design: Trsin Effect, Eurpia Prductins, Paris. Eds.:B.Tuncer, S.Özsariyildiz, S. Sariyildiz, ISBN N: , 2003, pp: , BaĢlıca eser,(1.isim). D- ULUSAL ARAġTIRMA MAKALELERĠ 1. Mersin ĠTÜ Bilim Merkezi Prjesi, İTÜ Vakfı Dergisi, Kasım 2008, ss:82, Ed. Hatice ġahinli, Ġstanbul 2. Sanki DenizdeymiĢ Gibi, İTÜ Vakfı Dergisi, Kasım 2008, ss:56-58, Ed. Hatice ġahinli, Ġstanbul 3. Bir YerleĢkeyi Yeniden Canlandırmak - Maçka nın Yeni Yüzü, İTÜ Vakfı Dergisi, Nisan 2008, ss:76-78, Ed. Hatice ġahinli, Ġstanbul. 4. Tuzla Denizcilik Fakültesi Gemi Simülasyn Binası, Yapı Dergisi, ġubat Tuzla Denizcilik Fakültesi Gemi Simülasyn Binası, Prtfly, Yapı Tasarım Yaşam Dergisi, Kasım Aralık 2004, sayı 12, ss: Ġlköğretim Okulu Prjeleri, sayfa 59-63, Mimarlık Dergisi Sayı:314. 6

7 7. Yüksek Yapılar ve Entegre Acil Durum Yönetim Sistemi, Yangın ve Güvenlik Degisi, Haziran Afet Snrası Alınan En Kapsamlı Önlem Olarak Yapı Denetimi ile Ġlgili Kanun Hükmünde Kararname ve Getirdikleri, Yapı ve Yalıtım Teknljileri Dergisi, Mayıs Haziran 2000 sayısı, ss Kremalı Knutlar,Aynalı Ofisler,Helvalı Otyllar, Ofis ve İnsan Dergisi, ġubat, 1998, ss: Yüksek Yapıların Bina Özellikleri ve Çekirdek ĠliĢkileri Açısından Değerlendirilmesine ĠliĢkin Analiz, Ofis ve İnsan Dergisi, Ocak, 1998, ss: Bür Binalarında Güncel ĠletiĢim ve Üretim Tekniklerinden Kaynaklanan Yeni GeliĢmeler, Ofis ve İnsan Dergisi, Ekim, 1997,ss: Kentsel Tasarım,Kentsel DıĢ Mekan Kalitesi Bağlamında Ayazağa Bür YapılaĢmaları, Ofis ve İnsan Dergisi, Eylül, Kentsel Tasarımdan Ġç Mekan Tasarımına Bür Binalarının Ġstanbul Metrpl Alanındaki OluĢumuna ĠliĢkin Saptamalar-II, Ofis ve İnsan Dergisi, Haziran, Kentsel Tasarımdan Ġç mekan Tasarımına Bür Binalarının Ġstanbul Metrpl Alanındaki OluĢumuna ĠliĢkin Saptamalar-I, Ofis ve İnsan Dergisi, Mayıs, 1997,ss: Bir Dünya Markası-James Stirling, Mimarlık Dekrasyn N:11, mart-nisan /1992, ss:88-93, (2.isim) , Mimarlık Dekrasyn N:9, 1980 den 1990 lara Dünyada Mimarlık Özel Sayısı, cak /1992, (tek isim), ss: Rger-Tech Prtipler ve Gethe, Mimarlık Dekrasyn N:8, ekimkasım/1991, ss:65-79, (tek isim). 18. And ve Ġpuçları, Mimarlık Dekrasyn N:7, eylül-ekim /1991, ss:82-93, (tek isim). 19. Bir "Büyük Mimar" ve" Bir Mimar" Ya da "Mimarlık Ciddi ĠĢtir", Mimarlık Dekrasyn N:6, temmuz-ağusts /1991, ss:66-71, (2.isim). 20. Ġskele Mimarisi: Dünden Bu Güne Ġstanbul Ġskeleleri, Arredament- Dekrasyn, sayı:18, eylül /1990, ss: ,(tek isim,). E- ULUSAL BĠLDĠRĠLER 1. 'Sayısal Tasarım ve Mdelleme Dersi', III. Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım Knferansı, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi, Ġstanbul, 11/Mayıs/ EndüstrileĢmiĢ Bina Tasarımında Enfrmasyn, Prefabrik Birliği 9. Prefabrikasyn Sempzyumu, 12 Nisan,1998, Ġstanbul. 3. Kente Yeni Kazandırılan Açık Alanlardaki Mekansal Kalite ArayıĢlarına Bir YaklaĢım Örneği: Caddebstan -Bstancı Kıyı Dlgu Alan ÇalıĢması, Mimari ve Kentsel Çevrede Kailte Arayışları Sempzyumu, 1997 (SunulmuĢ ve BasılmıĢ), (tek isim). 7

8 4. Knut Görsel Kalitesinin EndüstrileĢmiĢ Yapı BileĢenlerinin Katkısının ile - Yükseltilmesine ĠliĢkin Öneriler, Mimari ve Kentsel Çevrede Kailte Arayışları Sempzyumu,1997 (BasılmıĢ Bidiri, Prf. Dr.H,ġENER ile 2.isim.) 5. Mimari Tasarım Sürecinde Kullanılan Tasarım Yardımcı Araçları ve BDT.(Bilgisayar Destekli Tasarım) Knusunda Üretilebilecek Algritmalar, Bilgisayar Ortamı ve Mimari Anlatım Semineri, ss:57-67, Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran -1994, Ġstanbul, (tek isim). 6. Yüksek Yapıların Kamusal Mekan Kullanımları Açısından Ġrdelenmesi ve Bir Tasarımcı Kriterler Demeti Önerisi, II.Yüksek Yapılar Sempzyumu, ss: , Kasım-1992, Ġstanbul, (iki isim). F- ULUSAL KĠTAP KĠTAP YAZARLIĞI "Acil Durum Yöneticileri İçin Zarar Azaltma Yöntemleri", 2001, Ġstanbul, Ed.Seval Sözen, Filiz Pirğlu, 5 yazarlı, ĠTÜ Press ISBN Ulusal Bir Acil Durum Yönetim Mdeli Geliştirilmesi Prjesi, ĠTÜ Press., Ġstanbul, 2002, 5 yazarlı, ISBN KĠTAP ĠÇĠNDE BÖLÜM 1. Mimarlık Yıllığı 2, Türkiye de Mimarlık 2004, Kleksiyn Yayınları, 2004, ISBN , s Yıldız Buluşması Kitabı, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi, Tanker Simülatörü, Tuzla, Ġstanbul, 2001, Editör: Sena Adalı, ISBN , BĠRSEN Basın Yayın Dağtım. Tic.ve San Ltd.,Baskı Zafer MatbaasıSs: TC. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi BaĢkanlığı 5 ġubeli Tip Ġlköğretim Okulu Avan ve Uygulama Prjesi: Ġ.T..Ü Ġ.O., TC Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, İlköğretim Yapıları, Ocak 2000, s , E. ġener ile birlikte. 4. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi BaĢkanlığı 5 ġubeli Tip Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu Avan ve Uygulama Prjesi: Ġ.T.Ü Y.Ġ.B.O., TC Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, İlköğretim Yapıları, Ocak 2000, s , E. ġener ile birlikte. 5. Kadıköy Meydanı HaydarpaĢa Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Prjesi YarıĢmaları Kitabı, ĠBB Yatırım planlama Md.lüğü, Turkuvaz, ss: 90-93, Ağusts Bursa Kültür Park ve Çevresi Kentsel Tasarım YarıĢması YarıĢma Kitabı 2002, Mimarlar Odası Yayınları 2004, ss:42-45, ISSN

9 G- BASILMIġ BĠLĠMSEL RAPOR KĠTABI (ULUSAL) Ulusal Acil Durum Yönetimi Mdeli, İTÜ Press, 2003, T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Desteği ile BasılmıĢtır, Ed.M.Kadığlu, ISBN H-TEZ YÖNETĠMĠ Y.LĠSANS TEZLERĠ 1. Tasarım Yardımcı Araçları Işığında Günümüz Cami Yapılarında Oluşan Biçimsel Dönüşüme İlişkin Bir Çalışma, Mimar Müzeyyen Çrbacı, ĠTÜ FBE, Haziran Hastaneler İçin Hasta Bakım Ünitelerine Dayalı Bir Tasarım Mdeli Önerisi, Mimar Orçun Kepez, ĠTÜ FBE, Haziran İstanbu ldaki Yeni Gelişen Knut Tplulukları Üzerine Bir Analiz, Mimar Nilüfer Sağlar, ĠTÜ FBE, Haziran İlk Öğretim Okullarında Açık Alan Perfrmansının Değerlendirilmesi ve Okul Oyun Alanları İçin Tasarım Kriterleri, Mimar Feyza Zengin, ĠTÜ FBE, Haziran Klasik Osmanlı Dönemi Sinan Camilerinin Biçim Grameri Açısından İrdelenmesi,Mimar Zeynep Varl,ĠTÜ FBE, Haziran Depremin Knut yapıları Üzerine Etkilerinin Analizi, Mimar Sinan Özgen, ĠTÜ FBE, Haziran Teknljinin Mimari Tasarım Ortamına Yansımaları Üzerine Bir Araştırma, Mimar Sema Öz,ĠTÜ FBE, Haziran Bina ağırlık Merkezi-Rijitlik Merkezi İlişlisini Mimari Tasarım Aşamasında Kuran Bir Uzman Sistem, Mimar Esra Ġdemen, ĠTÜ FBE, Ocak Oturma Odası Tefrişi İçin Bir Uzman Sistem, Mimar Selen Okçu, ĠTÜ BiliĢim Ens., Haziran Snrası Cüncel Cami Yapılarının Biçimsel Analizi, Mimar Enis Tüfekçiğlu,ĠTÜ FBE, Haziran Osmanlı Cami Biçim Grameri İçin Bir Eğitim Algritması ve Uzman sistem Tasarımı, Utku KARAMAN, ĠTÜ FBE, Haziran Akıllı Binalar Ve Alt Sistemlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Mdel,Mimar KurtuluĢ Oflaz,Haziran, ĠTÜ FBE, Görsel Veritabanı Mdeli: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Slayt Arşivi Veritabanı, Mimar AyĢegül Gönenç, ĠTÜ BiliĢim Enstitüsü Mimarlar İçin Eğitim Amaçlı Bir Veritabanı Mdeli, ĠTÜ FBE, Türkiye de Afet Snrası Kurulan Geçici Knut Yerleşkelerinin Krnljik İncelenmesi - İzmit Ve Yalva da Kurulan Prefabrik Yerleşim Örnekleri Üzerinde Değerlendirme, Ġsmail Onur ÖZGÜR, ĠTÜ FBE, Ocak, Okul öncesi eğitim merkezleri: Bağdat Caddesi alan çalışması, Mimar Aylin Anlı, ĠTÜ FBE, Ekim, Mekanda Öyküselleştirme, Mimar Ahmet Nazif Satı, ĠTÜ FBE, Ekim, Mimarlık Eğitiminde Üç Byutlu Bilgisayar Oyunu Mtrlarının Kullanımı, Mimar ġehir Plancısı Mehmet Mert Ayanğlu, ĠTÜ FBE, Ağusts Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımlarının Stratejik Kullanımının Değerlendirilmesi, Mimar Ümit Aydğan, ĠTÜ FBE, Mayıs Mimarlıkta Mbilite Kavramı: Göçebe Çingeler Ve Sirk Yaşamı Üzerine Bir İnceleme,AyĢegül Akgül, ĠTÜ FBE, Mayıs Gayrimenkul Geliştirme Prjelerinde Fizibilite Analizi, ġeh. Plancısı Dilek Yılmaz, ĠTÜ FBE, Ocak Mimari Tasarım Eğitimi Ġçin Sanal Dku Tabanlı Bür Binası Veri Destek Sistemi; Tall Office, Mimari Tasarımda BiliĢim Prgramı, Mimar Funda TEZEL ĠTÜ FBE, Mayıs Mekanın Düşey Bileşeni Duvarın Zaman Ve Teknljiye Bağlı Olarak Gelişimi Ve Dönüşümü, Mimar Ebru Ünver, ĠTÜ FBE, Mayıs İstanbul Mimarlık Tarihine İlişkin İnteraktif Bir Veritabanı, Mimar Gürkan Özenen, ĠTÜ FBE, Mayıs

10 25. Yaya Güzergahındaki Yeme-İçme Mekanlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz Ve Nişantaşı Bölgesi İçin Bir Kentsel Tasarım Önerisi, Mimar Senem Kalkancı, ĠTÜ Disiplinlerarası Y.Lisans Prg., ĠTÜ FBE, Mayıs Okul Öncesi Eğitim Merkezleri: Antalya Şehri, Lara, Arapsuyu, Dkuma/Çallı/Bayındır Semtleri Alan Çalışması, Mimar Nihal ġima Babağlu 27. Marina ĠĢletmeleri Yapı Tipljisi ĠliĢkileri, Kıvanç ĠLHAN, Mayıs, ĠTÜ FBE, Gelişen Teknljilerin Dijital Sanat Alanında Oluşturduğu Yeni Temalar Ve Mimarlığa Katkıları, Mimar Zeynep Akten, ĠTÜ FBE, Ekim Teknljik Gelişmelerin Snucunda Değişen Üretim İlişkilerinin,Ofis Yapılarına Etkisi Ve Ofis Mekanları, Mimar Tuğba Çimen, ĠTÜ FBE, Ekim Acil Servis Mimarisinin Kullanıcılar İncelenip Yeniden Yrumlanması, Asena Kumsal ġen, ĠTÜ FBE, Mayıs Mirrrer; As A Plug-in fr Urban Design, Mimar Betül Tuncer, ĠTÜ FBE, Ağusts İslami Gemetrik Örüntü Türetimi Amaçlı Bir Biçim Grameri Mdeli, Mimar Ebru ULU, ĠTÜ FBE, Haziran Mimarlık Meslek Pratiğinde Değer ve Srumlulukların Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Önerisi, Mimar Alp Erdi, ĠTÜ FBE, Eylül Afet Yönetiminde Acil Sağlık Müdahale Organizasynu ve Beşiktaş İlçesi İçin Bir Triyaj Alanı Belirleme Çalışması, Mimar UlaĢ Kelle, ĠTÜ FBE, Kasım Dktra Tezi 1. Mimari İç Mekânda Çeper Oranlarının İrdelenmesi ve Alışveriş Merkezleri Örneklemesi, Y.Mimar Nilüfer SAĞLAR, ĠTÜ FBE, ġubat, I- EĞĠTĠME KATKI 1. Architectural Design Studi 5/6 ( Lisans, 5 kredi), MIM351E 2. Architectural Design Studi 6/7 (Lisans, 5 kredi), MIM312E 3. Y.Lisans Prje-1(Y.Lisans, KıĢ.Y.Y.), MTS Y.Lisans Prje-2 (Y.Lisans,Yaz Y.Y.), MTS Mimari Kmpzisynda Gemetri (3+0) (Lisans), MIM Mimari Tasarım ve Teknlji (3+0) (F.B.E.), MTS "Mimari Kmpzisynda Gemetri"(3+0) (F.B.E.), MTS524E 8. "3D Animatin in Architectural Design"(3+0)(F.B.E.), MBL540B 9. "Dijital Ortamda Mimari Tasarım ve Mdelleme"(3+0) (F.B.E.), MBL513B 10. "Deprem Bölgelerinde Knut Tasarım Ġlkeleri (3+0), KDP504 (S.B.E.Knut ve Deprem Y.Lisans prgramı) 12. Urban Design Analysis (3+0) (F.B.E.), KET505E 13. Architectural Thery and Critisism, MTZ 14. Architectural Design 2, MTZ J- DĠĞER AKADEMĠK FAALĠYETLER YÖNETĠME KATKI Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Dekan Yardımcılığı 1.DÖNEM : BaĢlangıcı 6/11/2000, Bit: 5/11/2003 Dekan Yardımcılığı 2. DÖNEM : BaĢlangıcı 15/04/2005, Bit: 10/08/2008 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: BaĢlangıcı 20/11/2000, Bit: 20/11/2003 Ġ.T.Ü. Afet Yönetim Merkezi 10

11 Yönetim Kurulu Üyeliği : BaĢlangıcı 15/03/ /03/2003. BĠLĠMSEL TOPLANTI DÜZENLEME Ulusal Wrkshp: Deneysel Yaratıcılık, TaĢkıĢla, 16 kasım 2002, Org: E.ġener, S.ġatır ile birlikte. Panel, Oturum Yönetimi:Yapı Endüstri Merkezi, Yüksek Yapılar Felaketlere KarĢı Hazırlıklı mı?, 28 Kasım, 2002, Düzenleyen yapı Endüstri Merkezi. O- ARAġTIRMA PROJELERĠ O-1. O-2. O-3. O-4. O-5. İstanbul Genelinde Olası Afet Snrası Geçici Yerleşim Alan Örnek Tip Yerleşim Üniteleri Prjesi, Avrupa Birliği Uyum Prgramları Kapsamında, Destekleyen KuruluĢ: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Emlak Ġstimlak Daire BaĢkanlığı YerleĢmeler ve Kentsel DönüĢüm Müdürlüğü, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi - Prje Yürütücüsü: Sinan M. ġener, Ġ.T.Ü. Çevre ve ġehircilik Uygulama AraĢtırma Merkezi, Prje rapru, Ekim İstanbul Deprem Master Planı, Afet Yönetimi ve Eğitim Bölümü, Destekleyen KuruluĢ: Ġ.B.Belediye BaĢkanlığı, Krdinatörler: Dç.Dr. Derin Ural, Prf Dr. Nuray Karanci, Temmuz Ulusal Prje Ulusal bir Acil Yönetim Mdeli,, Destekleyen KuruluĢ:TC. ĠçiĢleri Bakanlığı Strateji BaĢkanlığı, Prje yürütücüsü: Dç.Dr.Sinan M. ġener, Y.Dç.Dr.Azime Tezer, Temmuz Türkiyede Tplu Knut Üretiminde Kullanılabilecek Bir Yarı Açık Sistem Tasarımı -1. Aşama (Envanter), Destekleyen KuruluĢ: Ġ.T.Ü. Rektörlük AraĢtırma Fnu, Yürütücüler: Prf.Dr.A. ATASOY, Prf. Dr.H.ġENER, ġubat Mimarlık Müzesi ve Arşivi Kapsamında Eğitim Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Bir Araştırma, Ġ.T.Ü. Rektörlüğü, AraĢtirma Prjeleri Birimi, Kasım , Yürütücü Sinan M. ġener. HAKEMLĠK Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi yılı yayın dönemi, Mimarlık ve BiliĢim Alanı hakemlik görevi; G.U.Jurnal f Science ISSN ULUSAL PROJE YARIġMALARI JÜRĠ ÜYELĠKLERĠ O-6 Afynkarahisar Kentmeydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Prje Fikir YarıĢması Prjesi 2011, Asil Jüri Üyesi. O-7 ĠBB, Ġstanbul Genelinde Yaya Geçidi ve Yakın Çevresi Düzenlenmesi, Ulusal Mimari Prje YarıĢması,2009, Ġstanbul.(TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden Asil Jüri Üyesi) O-8 ĠBB, ĠMP, BaĢakĢehir (Ġkitelli) Kent Merkezi Ulusal 2 Kademeli Mimari Prje YarıĢması, 2008, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Yedek Jüri Üyesi). O-9 Savunma Sanayi MüsteĢarlığı Hizmet Binası ve Yönetim Kmpleksi Ulusal Mimari Ġki Kademeli Sınırlı YarıĢması, Ankara, 2007, (TMMOB Mimarlar Odası Ulusal YarıĢmalar Yön. Listesinden, Asil Jüri Üyesi). 11

12 O-10 Gebze Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Prje YarıĢması, Gebze, 2006, (TMMOB Ulusal YarıĢmalar Mimarlar Odası Yön. Listesinden, Yed.Jüri Üyesi). ĠTÜ AKADEMĠK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA FORMU DIġI ÇALIġMALAR 1. MESLEKĠ UYGULAMA PROJELERĠ, KONTROL VE DANIġMANLIKLAR 1. ĠTÜ. Vakfı Ssyal Tesisleri Tevsi ve Misafirhanesi(Eski Mekanik Lab.), Avan ve Uygulama Prjeleri, Prf.Dr.Mine Ġnceğlu ile, ĠTÜ Vakfı için. 2. Caddebstan -Bstancı Kıyı Dlgu Alanı Düzenlemesi Avan ve Uygulama Prjeleri, , Dç.Dr. O.Hacıhasanğlu, Öğr. Gör.Dr. S.Veliğlu,AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte, (Ġ.T.Ü. UYG-AR Merkezi Döner Sermayesi). 3. Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, ġiģli Çağlayan,Bür,ÇarĢı, Kültür Merkezi 1/500/200 Avan prjelerinin hazırlanması, (Prf.Dr. E.Kulaksızğlu, Dr. S.Veliğlu, AraĢ.Gör. H.Kahveciğlu ile birlikte), (Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 4. Türkiye Milli Olimpiyat Kmitesi, Olimpiyatevi, Ataköy, 1996,(Ġ.T.Ü.Mimarlık Fak. Döner Sermayesi). 5. Biga Sağlık Eğitim Vakfı, 150 yataklı Biga Huzurevi Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, 1996, (Vakıf için bağıģ). 6. Ġ.T.Ü. Makina Fakültesi Nlu Salnların Oditryum a dönüģtürülmesi, Mimari prjesi ve uygulama kntrlluğu, , ĠTÜ Vakfı Ar-Ge, Rektör Görevl. 7. TaĢkıĢla Restrasynu Kapsamında HABITAT-II Salnu Mimari Prje ve Uygulaması,1996, Dekanlık Görevl. 8. Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni Bina Blğu Dekrasyn Prje ve Uygulaması, 1997, Rektör Görevl. 9. Ġstanbul Üniversitesi Knservatuvar Binaları Kmpleksi, 1997, Ġ.T.Ü.GeliĢtirme Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi, Ar-Ge, 1997, Rektör Görevl. 10. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, 1998, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tip Yatılı Ġlköğretim Okulu Prjesi 1200 Öğrenci Kapasiteli, ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Prjesi, Bursa B.ġehir Belediyesi, Yıldırım Meydanı ve Belediye Hizmet Binaları Kentsel ve Mimari Avan Prjeleri, Prf.Dr. U.Ekman ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Bandırma ĠDO Ġskelesi, Kıyı Düzenlemesi Belediye Hizmet ve Rant Birimleri, Dç.Dr. M.Ocakçı ile, ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi, SHS Tanker Simülatör Binası, , YayımlanmıĢ. 15. Ġstanbul B.ġehir Belediye BaĢkanlığı, Kadiköy KuĢdili Çayırı, Kentsel Tasarım ve Salı Pazarı, Katlı ÇarĢı ve Otpark Mimari Prjeleri, 2002, GeliĢtirme Vakfı, Ġ.Ü. II. Bayazıd Hamamı Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, Ġ.Ü. Eski Devlet ArĢivleri A-B Blk Restrasyn ve Yeniden ĠĢlevlendirme Prjesi, ĠTÜ Yapı Deprem D.S. Prjesi, Yürütücü: Prf.Dr. A.Sağlamer, ĠTÜ Knsevatuvarı Atrium Binası, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri Maçka Kampusu, Ġstanbul, ĠTÜ Knsevatuvarı Temel Bilimler Binası Güçlendirme ve Yeniden ĠĢlevlendirilmesi, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, Maçka Kampusu, Ġstanbul,

13 20. ĠTÜ Maçka Kampusu Bina Blkları Yakın Yakın Çevre ve Amfi-Tiyatrlar, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, ĠTÜ Televizyn Stüdyları, Mimari Avan ve Uygulama Prjesi, ĠTÜ Maslak Kampusu, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi Liman Kntrl Radar ve Navigasyn Kulesi, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi Binali Yıldırım Yurt Binası,600 Yataklı, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri,, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Ġstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ergnmi Labratuvarı ve Fizik Rehabilitasyn Ünitesi, Maltepe, ĠTÜ D.S. Ġletmeleri, DĠKA (Dicle Kalkınma Ajansı) Yönetim Binası, Mardin,ġırnak,Batman,Siirt Ġlleri Kalkınma Ajansı, Mardin, Mimari Avan Prjeleri, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Binası, Çanakkale, Mimari Avan Prjeleri, ĠTÜ D.S. ĠĢletmeleri, Tekirdağ Kültür Merkezi,Tekirdağ Belediye BaĢkanlığı, Eylül, Arı Teknkent Akademik Kuluçka Binası, Mimari Prjeleri, ĠTÜ DS, TEKNOPARK-Ġstanbul ve SGI (Sabiha Gökçen Int. Airprt Bölgesi) Genel YerleĢke Master Planı ve Teknpark Tüm Mimari ve Prjeleri, Planlama Krdinasyn DanıĢmanlık Hizmetleri, ĠTÜ DS ĠTÜ Tuzla Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyeleri, Lisans Üstü eğitim ve Oditryum Blğu, Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, Ekim, Bursa Belediye BaĢkanlığı Altıkat Meydan Düzenlemesi, Ekim, Antakya Belediye BaĢkanlığı Spr Kmpleksi ve Gençlik Merkezi, Antakya, Hatay, Ocak, Mardin Ġl Özel Ġdaresi Mardin, Valilik, Kngre ve Hizmet ve Ljman Blkları Mimari Avan ve Uygulama Prjeleri, T.C. Mardin Valiliği,Ocak Garanti Kza-Uluhan Ortak GiriĢimi, Kent-Yap. Büyükçekmece Knut YerleĢkesi, 1500 Knut, Ssyal Tesisler,Shpping Mall,Okul,Belediye Hizmet Tesisleri Prjesi,Ġstanbul,ġubat KAZANILMIġ BURSLAR ĠTÜ Genç AraĢtırmacıları Destekleme Bursu , Carnegie Melln University, Dept. Cmpututinal Design, Pittsburgh, Pennslyvania, USA. Japn DıĢiĢleri Bakanlığı Marmara Depremi Deprem Snrası Hizmet Bursu Yung Leaders,Tky-Kyt,Kbe, Mayıs BĠLĠM KURULU ÜYELĠĞĠ T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Afet Bölgesi Krdinatör Valiliği Bilim Kurulu Üyeliği , ĠçiĢleri Bakanlığı Görevlendirilmesi. 4. AFET BÖLGESĠNDE ĠTÜ - TEKNĠK DESTEK KOORDĠNATÖRLÜĞÜ Kcaeli Valiliği Deprem Snrası Ġ.T.Ü. Teknik Destek Hizmetleri Krdinatörü 21/Eylül/ / Ağusts/ 2000, Rektör Görevlendirmesi. Ġ.T.Ü.- FEMA (Federal Emergency Management Agency) Eğitmen Lisans Prgramı FEMA (Federal Emergency Management Agency) - ĠTÜ ĠĢbirliği ile gerçekleģen Afet Yöneticisi Eğitmenliği Prgramına Katılarak FEMA Lisanslı Acil Durum Yöneticisi Eğitmeni Lisansı Aldı, ġubat Federal Emergency Management Agency-Natinal Emergency Training Center Debris Management Curse, Emmitsburgh, Maryland, USA, 9-16 Eylül FEMA Emergency Management Institute, Multi-Hazard Emergency Planning fr Schls Train the Trainer Curse, USA Dept.Hmeland Security, FEMA, Emergency Management Institute, Hmeland Security Planning (fr Cunter-terrrism) Train the Trainer Curse, USA Dept.Hmeland Security, 13

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Hüseyin Birol Köseoğlu Doğum Tarihi : : Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Hüseyin Birol Köseoğlu Doğum Tarihi : : Yardımcı Doçent 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hüseyin Birol Köseoğlu Doğum Tarihi : 21.04.1963 Ünvanı : Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Tarih Lisans İçmimarlık Marmara Üniversitesi 1980-1984 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Soyadı, Adı: Önge, Mustafa Akademik Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Uyruğu: Türk (TC) Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1976 Medeni durumu: Evli E-posta adresi: onge@cankaya.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sultan Şimşek Doğum Tarihi:.1.1973 Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Erciyes Üniversitesi 1995 Bölümü/Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayla ATASOY 2. Doğum tarihi : 06.01.1941 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis-Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 Lisansüstü Mühendis-Mimar

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ

HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ HARUN KORKMAZ Ssyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. 9 Yıl Tecrübe.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Syadı: AYGİN BAYRAKTAR Dğum Tarihi: 21 MART 1977 İletişim Bilgileri: Öğrenim Durumu: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknlji Anabilim Dalı

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Bina Bilgisi Anabilim Dalı-Çevre Düzenleme. Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü. 2006-2010 Yardımcı Doçent

Derece Alan Üniversite Yıl Bina Bilgisi Anabilim Dalı-Çevre Düzenleme. Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü. 2006-2010 Yardımcı Doçent 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : ŞEN YÜKSEL 2. Ünvanı : Doktor 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans Mimari Tasarım Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 30. 05. 13 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

Temmuz 2004 MCP Kentsel Tasarım yüksek lisansı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü --------------------

Temmuz 2004 MCP Kentsel Tasarım yüksek lisansı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü -------------------- ÖZGEÇMİŞ OLGU ÇALIŞKAN (PhD) ODTU Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Blumu, (96531) Çankaya-Ankara TURKEY phne: +(90) 535 920 28 52 e-mail: lgucaliskan@gmail.cm, lgu@metu.edu.tr web site: http://team.bk.tudelft.nl/caliskan/

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1994 1 1. Adı ve Soyadı : ŞEN YÜKSEL ÖZGEÇMİŞ 2. Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans Mimari Tasarım Yıldız

Detaylı

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülnaz GÜZELOĞLU YILDIRIM DoğumYeri Tarihi : Nevşehir / 06.04.1978 Ünvanı : Yüksek mimar Medeni Durumu : Evli Lisan : İngilizce İlk Öğretim : Konya 19 Mayıs İlkokulu Orta Öğretim

Detaylı

Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece

Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece ÖZGEÇMİŞ Ferhat ERÖZ TC Kimlik No / Pasaport No: 43048379424 Doğum Yılı: 28/11/1966 Yazışma Adresi: Telefon: +90 (555) 219 5663 Faks: e-posta: EĞİTİM BİLGİLERİ Çiğdem Mah. 1578 Sok. Armoni Apt. No: 3 /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Anadolu Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Anadolu Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KUTLU SEVİNÇ KAYIHAN Doğum Tarihi: 07 05 1975 Ünvanı: DOÇ. DR. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Anadolu Üniversitesi 1996 Y. Lisans Mimarlık/Mimari

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

: Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim : Resim. Eğitim Durumu Bilgileri

: Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim : Resim. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte Yüksekokul MYO Bölüm Birim Anabilimdalı (ABD) : Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Sanatlar : : E-posta : ertugrul.tuna@kocaeli.edu.tr Web : www.ertugrultuna.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Syadı : MUTLU TAHSİN ÜSTÜNDAĞ Dğum Tarihi : 02 Temmuz 1983 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Prgram Üniversite Yıl Dktra Eğitim Teknljisi Gazi Üniversitesi 2007 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :0216 449 42 42 GSM:0533 764 09 34 :ismdyz@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :0216 449 42 42 GSM:0533 764 09 34 :ismdyz@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İSMAİL DOĞANYILMAZ Y. MİMAR İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Caddesi Kemerdere Sk. Ekşioğlu Merkez 3 Sitesi F Blok D:4 Ümraniye/İSTANBUL :0216 449

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968. Y. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968. Y. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 14.3. Görevli Öğretim Elemanları nın Özgeçmişleri 1. Adı Soyadı: Hasan ŞENER 2. Doğum Tarihi: Anamur, 1947 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Teknik

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ T.C. ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Aydın Üniversitesi nin akademik kadrolarının oluşturulması bağlamında

Detaylı

Zeytinburnu Fonksiyon Alanları

Zeytinburnu Fonksiyon Alanları Zeytinburnu Fonksiyon Alanları SANAYİ DÖNÜŞÜMLÜ MERKEZİ İŞ ALANI TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPILAR 500m KONUT BÖLGESİ 240 ha Sur Tecrit Alanı TURİZM BÖLGESİ Tarihi Yarımada Yönetim Planında TAMPON BÖLGE Zeytinburnu

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ

PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN. ÖZGEÇMĠġ PROF. DR. ALĠ ÖZTEKĠN ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER - Adı ve Soyadı : Ali ÖZTEKĠN - Doğum Yeri ve Yılı : Tefenni-Burdur, 25.07.1947 - T.C. No : 16603708540 - Emekli Sicil No : 47636015 - Kan Grubu : A Rh+

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1998. Y. Lisans Restorasyon Yıldız Teknik Üniversitesi 2001

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1998. Y. Lisans Restorasyon Yıldız Teknik Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Syadı: Murat Plat 2. Dğum Tarihi: 07.10.1975 3. Unvanı: Yrd. Dç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1998 Y. Lisans Restrasyn Yıldız

Detaylı

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur.

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur. 1 1.İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Syadı Yazışma Adresi DR. ÖZGÜR ARMANERİ Adalet Mah. 1593/14 Sk. Barış Sitesi C Blk N:12 D.6 Bayraklı/İZMİR İş telefnu 0 232 376 73 27-28-29 Dahili: 116 Cep Telefnu 0 533 343

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI VE NUMALARI B İ R İ M L E R Altyapı Kentsel DönüĢüm Genel Müdürlüğü 0 0 0 0 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 0 0 0 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 0 0 0 Yapı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 1961-1966 Lisans

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi Ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık Ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması. Yarışma İlanı

Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi Ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık Ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması. Yarışma İlanı Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi Ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık Ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Yarışma İlanı 1) YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ Yarışmanın adı, Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Toplantıda bulunanlar:

Toplantıda bulunanlar: T.C YÖNETĐM KURULU KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç.

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ ALİ RIZA DOĞAN ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ Dünyamızda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte kısa süre önce imkansız olduğunu düģündüğümüz

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? On5yirmi5.com Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir? Yayın Tarihi : 13 Ocak 2016 Çarşamba (oluşturma : 1/30/2017) Kişisel Bilgiler Doğum

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu. PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

Mehmet Duran FERGÖKÇE

Mehmet Duran FERGÖKÇE Mehmet Duran FERGÖKÇE Nazifbey Sokak Günü Aydın Apt. No: 29/1 Kadıköy 34722 / İstanbul e-mail: m.fergokce@gmail.com Adana Seyhan Anadolu güzel Sanatlar Lisesi, 2000-2004, Seyhan / Adana Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mesleği / Unvanı : Akademisyen / Profesör Doktor Doğum Yeri ve Tarihi : Kayseri, 1972 : rbozlagan@marmara.edu.tr; recepbozlagan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Mesleği / Unvanı : Akademisyen / Profesör Doktor Doğum Yeri ve Tarihi : Kayseri, 1972 : rbozlagan@marmara.edu.tr; recepbozlagan@gmail. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Syadı : Recep BOZLAĞAN Mesleği / Unvanı : Akademisyen / Prfesör Dktr Dğum Yeri ve Tarihi : Kayseri, 1972 E-Psta : rbzlagan@marmara.edu.tr; recepbzlagan@gmail.cm Çalışma Alanı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevinç Hadi Doğum Tarihi: 15.12.1934 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Lisans Mimarlık Y.Lisans Doktora / S. Yeterlilik/ Tıpta Uzmanlık Fakültesi

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar.

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar. Almanya dan Bir Doktora Sınavı ve Kazanım (Dortmund Teknik

Detaylı

Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 20.05.1969 : Kartaltepe mah. Baharlı Bahçe sok. Çiçek Apt. No:10/11 Bakırköy / İSTANBUL : leventaridag@yahoo.

Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 20.05.1969 : Kartaltepe mah. Baharlı Bahçe sok. Çiçek Apt. No:10/11 Bakırköy / İSTANBUL : leventaridag@yahoo. Ö Z G E Ç M İ Ş Adı Soyadı : Levent Arıdağ Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 20.05.1969 Yazışma Adresi : Kartaltepe mah. Baharlı Bahçe sok. Çiçek Apt. No:10/11 Bakırköy / İSTANBUL E-posta : leventaridag@yahoo.com

Detaylı

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat TANITIM DOSYASI 1978 yılından bugüne çok sayıda sanayi tesisi projesini başarı ile gerçekleştirmiş olan Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2012 yılında yapısal tasarım ve teknik uzmanlık hizmetleri

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI Lisans Ankara Peyzaj Mimarlığı Üniversitesi

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI Lisans Ankara Peyzaj Mimarlığı Üniversitesi PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 1961-1966 Lisans

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 22 MAYIS 2014-BURSA

FAALİYET RAPORU 2013 22 MAYIS 2014-BURSA FAALİYET RAPORU 2013 22 MAYIS 2014-BURSA SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ HİZMET BİNASI ÜYELER NÜFUS 1. Abana Belediyesi/ Kastamonu (Nüfus:2889) 2. Adalar Belediyesi/İstanbul (Nüfus:14.552) 3. Akçay Belediyesi/

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- a) Bu yönergenin amacı Üniversitede eğitim öğretim

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

Grafik:1-2010 YILI MİMARLAR ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM (ADET)

Grafik:1-2010 YILI MİMARLAR ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM (ADET) TMMOB MĠMARLAR ODASI ĠSTANBUL BÜYÜKKENT ġubesġ OCAK-KASIM 2010 MESLEKĠ DENETĠM (25.11.2010): TMMOB Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesi, 3 Büyükkent Bölge Temsilciliği, 8 Temsilcilik ve 2 MDG ile mesleki

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

SON BİTİRDİĞİ OKUL : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BS) : MİMAR MİMAR ANKARA BELEDİYESİ SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

SON BİTİRDİĞİ OKUL : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BS) : MİMAR MİMAR ANKARA BELEDİYESİ SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ ADI SOYADI : M. KADRİ ATABAŞ DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ANKARA 16 OCAK 1947 MESLEĞİ : MİMAR SON BİTİRDİĞİ OKUL : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 1970 (BS) ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE KURULUŞLAR AĞUSTOS 1970 TEMMUZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Güncelleme tarihi:22.01.2014 e-posta: suatcabuk@karabuk.edu.tr suatcabuk@gmail.com Tel: 0535 8970852 Adı Soyadı: Suat ÇABUK Doğum Tarihi: 02 NĠSAN 1971 Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞINDA BĠLĠMSEL SUNU Z PYM5002 PLANLAMASI VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

PEYZAJ MĠMARLIĞINDA BĠLĠMSEL SUNU Z PYM5002 PLANLAMASI VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ TEZ AġAMASI DERS AġAMASI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS PLANLARI ANABĠLĠM DALI PEYZAJ MĠMARLIĞI BĠLĠM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR

Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 ERZURUM T: 352207666635405 F: 3524376554

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

seebtr ETKİN ENERJİ EFFICIENT ENERGY SUSTAINABLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR BUILDINGS SEMPOZYUM VE SERGİSİ yuam

seebtr ETKİN ENERJİ EFFICIENT ENERGY SUSTAINABLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR BUILDINGS SEMPOZYUM VE SERGİSİ yuam yuam SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENT BUILDINGS seebtr SEMPOZYUM VE SERGİSİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, 7-8 Ocak 2014 Detaylı bilgi için: www.yesilbina.org f/seebtr

Detaylı

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09.

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 13.01.2010 18.02.2010 KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 15.01.2010 20.02.2010

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı