109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır?"

Transkript

1 i i kim kim irik irik vp vp 109 Diyliz.Nt Kronik HD hstlrın sık görüln hiprhmosistinminin tvisin n kullnılır? ) Folik Asit ) Timin ) A vitmini ) C vitmini 104 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz kontrniksyonu ğilir? ) Snil mnslı, kni işlrini ypmyn, vmlı ytğ ğımlı oln ) Byin mrlrın tomogrfi il tspit ilmiş yygın infrktlı, kooprsyonu ulunmyn hst ) Kriğr sirozu nni il hpto-rnl snrom girn hst ) Hiç kmotrpi ypılmmış oln Multipl Mylomlı hst 105 Diyliz.Nt Aşğıki iflrn ynlış olnı işrtlyiniz? ) Rsirkülsyon iyliz tkinliğini zltır. ) Dmr giriş yolunki rsirkülsyon, klirnsi zltır. ) AV iğnsinin konumu rsirkülsyonu tkilmz. ) Dmr giriş yolunki rsirkülsyonun fzl olmsı, mr giriş yolu il ilgili ir prolmin işrtiir. 106 Diyliz.Nt Diyliz önsi BUN ğrinin üşük oluğu urumlr n üşünürsünüz? ) Kronik kriğr hstlığı ) Hstnın ytrli l kitlsinin olmmsı ) Konjstif klp ytmzliği ) Ytrli slnmm 107 Diyliz.Nt Diyliz solüsyonun rutin olrk ulunn Klsiyum miktrlrınn hngisini, iv olrk D-vitmini kullnıyorsnız trih tmzsiniz? ) 1.00 mmol/lt ) 1.25 mmol/lt ) 1.50 mmol/lt ) 1.75 mmol/lt 108 Diyliz.Nt Aşğıki urumlrn hngisi hprinsiz iyliz için mutlk iniksyon ğilir? ) 4 gün ön sfr kssi mliytı oln hst ) Şuur kpnmsı nniyl o gün nöroloji görülrk intrkrnyl knm tnısı ln hst ) Diylizn çıktıktn sonr Rtinl rrhi uygulnk hst ) Tromosit syısı oln hst 110 Diyliz.Nt Aşğıki nzim ktivitlrinn hngisi iyliz hstlrın zlmıştır? ) Alkln Fosftz ) Amilz ) Lipz ) Asprtt Aminotrnsfrz 111 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi EPO yn tkisi ğilir? ) Hiprklmi ) Kşıntı Döküntü ) Tromosit syısın zlm ) Konvülsiyon 112 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz hstlrın hmoliz yol çr? ) Diyliz solüsyonun Klormin ulunmsı ) Diylizttki Mg konsntrsyonunun 1 meq/l olmsı ) Diylizttki Klsiyum miktrının 3 meq/l olmsı ) Diyliztt z miktr notoksin ulunmsı Syf numrsı: 1/58

2 i i kim kim irik irik vp vp 113 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstlrın şılm hngi protokol oğru ğilir? ) İnflunz yıl ir kz ) Pnömokok çift oz yıl ir kz ) Hptit-B çift oz 0, 1, 6 ylr ) Ttnoz 5-10 yıl ir 114 Diyliz.Nt HD hstlrın Vnomisin kullnımın ir şğıki iflrn hngisi oğru ğilir? ) Kttr infksiyonlrın ilk sçnktir. ) High Flux iylizrlr iylitik klirnsi rtr. ) Ototoksiktir. ) İlç iyliz şlrkn vrilmliir. 115 Diyliz.Nt Aşğıki iflrn hngisi oğru ğilir? ) Cii lüminyum zhirlnmlrin hiprklsmi olilir. ) Hiprprtiroiizm oln hstlr ufk ir trvm il kost kırıklrı olilir. ) Kmik hstlığın yırıı tnı için n iyi tst kmik iyopsisiir. ) Klsitriol prtiroi hürlrin irkt tki ulunmz. 116 Diyliz.Nt Skonr hiprprtiroii hngisi ynlıştır? ) Srum fosfor üzylri iyi ir göstrg olmyilir. ) Alkln Fosftz üzyinin yüksk olmsı klnir. ) Srum totl klsiyumu norml olilir. ) Ostoklsin ktivitsi üşüktür. 117 Diyliz.Nt Aşğıki jnlrn hngisi hiprklmiy yol çr? ) ACE inhiitörü ) Trimtrn ) Chlorothizi kullnımı ) Slutmol 118 Diyliz.Nt Aşğıki yöntmlrn hngisi mntr zhirlnmsi il gln ir hst için n uygun tvi yöntmiir? ) Hmoprfüzyon ) Hmoiyfiltrsyon ) Hmofiltrsyon ) Priton iylizi 119 Diyliz.Nt HD hstsın kn iyokimysı ulgulrınn hngisi il mortlit rsın ir ilişki vrır? ) Srum lümin ğrinin 3,5 gr ın ltın olmsı ) Srum krtinin ğrinin 10 mg olmsı ) Srum ür ğrinin 135 mg olmsı ) Srum kolstrol ğrinin 200 mg olmsı 120 Diyliz.Nt İyi slnmyn, 15 yılır hmoiyliz oln ir hst şğıkilrn hngisi n sık ölüm nniir? ) Mlnütrisyon ) Byin knmsı ) Miyokr infrktüsü ) Ytrsiz iyliz 121 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi kronik HD hstsın rnl trnsplnt kontrniksyonu ğilir? ) Primr oxlozis Syf numrsı: 2/58

3 i i kim kim irik irik vp vp ) Tviy uyumsuzluk ) HCV pozitif kronik hptit ulgulrı ) Aktif türküloz 122 Diyliz.Nt Kronik HD hstsın kuru ğırlık tyini için şğıkilrn hngisi kullnılmz? ) Kn sını ) Vn kv çpı ölçümü ) İki iyliz rsı lığı kilo ) Diyliz sonu hlsizlik, krmp 123 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi kronik HD hstsın sık glişn kriyovskülr ozukluk ğilir? ) Atrosklroz ) Sol vntrikül hiprtrofisi ) Prikrit ) Vntrikülr tşikri 124 Diyliz.Nt Kronik HD hstsın nir krşılşıln nörolojik lirti hngisiir? ) Rstlss Lg Snromu (Rhtsız k snromu) ) Krpl Tünl Snromu ) Polinöropti ) Ayk üşmsi (Foot-Drop) 125 Diyliz.Nt Diyliz hstlrın glişn hiprtnsiyonun n tkin tvisi hngisiir? ) Kontrollü UF ) Etkin iyliz ) N konsntrsyonu 135 meq/l oln iylizt il iyliz ypmk ) Prtiroiktomi oprsyonu 126 Diyliz.Nt EPO tvisi yprkn şğıki hst gruplrınn hngisin EPO ihtiyı h fzlır? ) Çouk hstlr ) Diytik hstlr ) Şişmn hstlr ) Polikistik örk hstlrı 127 Diyliz.Nt Hmoiyliz iffüzyonu şğıki fktörlrn hngisi tkilmz? ) Mmrnın hr iki trfınki solütün konsntrsyon frkı ) Solütün molkül ğırlığı ) Protin ğlı ürmik toksinlr ) Hirosttik sınç 128 Diyliz.Nt Srum potsyumu 7 meq/l nin üstün oln ir hst EKG n sık krşılşıln ulgu nir? ) P-R uzmsı ) Sivri T lglrı ) Brikri ) P lgsının kyolmsı 129 Diyliz.Nt Suklvin kttr tkılmsınn sonr nn kiğr grfisi çkilir? ( Ynlışı işrtlyiniz) ) Cilt ltınki kufun yrini görmk ) Pnömotorks olup olmığını kontrol için ) Kttrin Atrio-Kvl ilşk oluğunu görmk için ) Hmotorks olup olmığını kontrol için Syf numrsı: 3/58

4 i i kim kim irik irik vp vp 130 Diyliz.Nt Suklvin v Jugulr vn kttr uygulmlrın kttrin uu nr olmlıır? ) Sğ trium ) Sol trium ) İnfrior vn kv ) Suprior vn kv 131 Diyliz.Nt AN69 iylizr il hmoiyliz oln ir hst hngi ntihiprtnsifin kullnılmsı skınlıır? ) C knl lokrlri ) ACE inhiitörlri ) Bt lokr ) Alf lokr 132 Diyliz.Nt Aşğıki ntikogulnlrn hngisi kullnılırs hsty klsiyum vrmk grkir? ) Hprin ) Sitrt ) Vrfrin ) Prostsiklin 133 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiylizin ssını oluşturn iffüzyonu tkilyn fktörlrn ğilir? ) Mmrnın hr iki trfınki solütün konsntrsyon frkı ) Solütün molkül ğırlığı ) Mmrn rzistnsı ) Mmrnın snttik olmsı 134 Diyliz.Nt Diyliz snsın hstlr Nfrmin vrmk istrsniz hngi sıvıyı irlikt vrmlisiniz? ) Mnnitol ) Romkroks ) Hiprtonik glukoz ) Dkstrn 135 Diyliz.Nt EPO irni oluğunu şğıki prmtrlrn hngisi göstrmz? ) Son 4 yır EPO kullnmsın rğmn kn Ht ğrinin < %30 olmsı ) Hftlık EPO ihtiyının ü olmsı ) Srum Frritin ğrinin 800 üstün olmsı ) Srum EPO üzyi 136 Diyliz.Nt Aşğıki ilçlrn hngisi EPO irnin nn olilir? ) ACE inhiitörlri ) Bt lokrlr ) Alf lokrlr ) Tofilin 137 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz snsın konvülsiyonu prspit n nnlrn ğilir? ) Hızlı sit-z ğişikliklri ) Hiprklsmi ) Hipoksmi ) Diyliz isquiliriumu 138 Diyliz.Nt Hmoiyliz snsın zı nnlr ğlı kut hmoliz glşilir. Akut hmoliz tspit liğin uygulnmsı grkn işlm hngisiir? ) Diyliz üşük pomp hızın vm ilmliir. ) Düşük potsyumlu iylizt kullnılmlıır. Syf numrsı: 4/58

5 i i kim kim irik irik vp vp ) Diyliz ururulmlı, stlrki v iylizörki kn ışrı lınmlı, grkirs kn trnsfüzyonu ypılmlıır. ) Diylizt kım hızı rttırılıp, iylizt ısısı üşürülmliir. 139 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hstnın iyliz snsın kn sınının h fzl üşmsin nn olur? ) Hstnın ilk olrk iyliz girmsi ) Primr hstlığının Dits Mllitus olmsı ) İki iyliz rsı 4-5 kilo kr sıvı lmsı nni il sıvının iyliz snsın çkilmsi ) Hstnın kn N ğrinin 126 meq/l olmsı 140 Diyliz.Nt Aşğıki ilçlrn hngisi hmoiyliz hipotnsiyonunun nnlri rsın ğilir? ) Miorin kullnımı ) Bt lokr lmsı ) Koronr rtr hstsı oluğu için Monour kullnmsı ) Nitrorm TTS 10 mg ypıştırmış olmsı 141 Diyliz.Nt İlk olrk iyliz lınk oln ir hst Disquilirium snromunun glişmmsi için n yprsınız? ) N konsntrsyonu 140 meq/l oln iylizt solüsyonu kullnırım. ) Glukoz çrmyn solüsyonlr kullnırım. ) Diylizi 250 ml/k kn kım hızın 2-2,5 st sür il yprım. ) Diyliz şlrkn % 20 lik Mnnitoln 50 vririm. 142 Diyliz.Nt Hmoiyliz su rıtm sistmlri il ilgili oln şğıki ümllrn iri hriç hpsi oğruur? ) Yumuştm için rçinlr kullnılır. ) Su sistmin rıtılmış oln su o gün kullnılmmlıır. ) Diyonizsyon işlmi il nyon v ktyonlr tutulur. ) Rvrs Osmosis sistminki mmrnlr ktrilri tutr. 143 Diyliz.Nt Hmoiyliz snsın ürmik toksinlrin vüuttn kolylıkl tılmsın tkisiz oln fktör hngisiir? ) Mmrnın insi ) Mmrnın yüzy lnı ) Diylizör gln knın kım hızı ) Diyliztın C içrik miktrı 144 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstsın şğıkilrn hngisi nmi nni olmz? ) Diylizttki klormin ) Kronik Hptit B tşıyıısı olmsı ) Folik sit ksikliği ) Vginl knmsının fzl olmsı 145 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstlrın şğıki gstrointstinl sorunlrn hngisi ürmik nn ğlıır? ) Kriğr üyüm ) Pnkrtit ) Dlk üyüklüğü ) Gstrointstinl motilit zlm 146 Diyliz.Nt Aşğıki prmtrlrn hngisi iyliz ytrliliğini tyin tmk için kullnıln ir mtot ğilir? ) Kt/V ) Srum Alümin üzyi Syf numrsı: 5/58

6 i i kim kim irik irik vp vp ) URR (ür zlm ornı) ) İki iyliz rsı lığı kilo 147 Diyliz.Nt Anmisi için ritropotin vriln ir hst n sık hngi kompliksyon il krşılşılır? ) Bulntı, kusm ) Hiprtnsiyon ) Konvülsiyon ) Hprin ihtiyın rtm 148 Diyliz.Nt HD şlıktn sorki ilk 15 kik için kşıntısı oln ir hst ilk tnınız nir? ) Psikolojik ir urumur. ) Hprin llrjisiir. ) Etiln Oksit krşı llrjiir. ) Eritropotin ğlı ir rksiyonur. 149 Diyliz.Nt HD hstsın inmik kmik hstlığının glişmsin rol oynyn risk fktörü hngisi ğilir? ) Uzun sürir yüksk oz Aktif D vitmini kullnımı ) Kn fosfor sviysi ) Prthormon sviysinin 650 pg/ml olmsı ) Kn luminyum yükskliği 150 Diyliz.Nt İlk f hmoiyliz lınn ir hst şğıki kompliksyonlrn hngisi 4 st sür il iyliz ypılırs sık olrk oluşur? ) Diyliz Disquilirium snromu ) Ani hipotnsiyon ) Etiln Oksit llrjisi ) Krmp 151 Diyliz.Nt Diytik rnl ytmzlikli oln ir hst için ynlış olnını işrtlyiniz? ) Rnl ytmzlik glişin h fzl insülin ihtiyç olur. ) Diyliz klm sürlri rtın mr sorunlrı rtr. ) Hiprtriglisrimilri için sttin gruu ilçlr yrin lipofn gruu ilçlr h fzl trih ilmliir. ) Hmoiyliz ikn göz sorunlrın rtm olur. 152 Diyliz.Nt 10 yılır HD ypıln ir hst fistüllü kol uyuşukluk v ğrı oluyors n üşünürsünüz? ) Srvikl isk hrnisi ) Diyliz miloii ) Ainmik kmik hstlığı ) Ostoporoz 153 Diyliz.Nt Hmoiyliz iylizörn gçiriln kn il iyliztın kımlrının trs yön olmsı nnir? ) Solüt klirnsini rttırmk ) Tromositlrin mmrn ypışmlrın ngl olmk ) UF hızını rttırmk ) Pıhtılşmyı ngllmk 154 Diyliz.Nt Hmoiyliz işlmi sırsın oğrun şhir suyu kullnılk olurs; (ynlışı işrtlyiniz) ) Su klormin ulunmsı nniyl hstlrın nmisini Eritropotin il üzltm güçlük olur. ) Diyliz snsın tş olilir. Syf numrsı: 6/58

7 i i kim kim irik irik vp vp ) Suyun içriğin oln Aluminyum srt su snromun nn olur. ) Bkır su orulrı hstlr ulntı, titrm v kriğr hriyti ypilir. 155 Diyliz.Nt Kronik örk ytmzliği oln ir hst kn iyokimysın kılığı zmn şğıki ulgulrn hngisi prtiroilrin fonksiyonu il ilgili ğilir? ) Klsiyum ) Fosfor ) Ürik sit ) Alkln Fosftz 156 Diyliz.Nt Hmoiyliz snsın ürmik toksinlrin vüuttn tılmsın tkili olmyn fktör hngisiir? ) Mmrnın ypısı ) Hmoiyliz mkinsının mrksı ) Diylizör gln knın kım hızı ) Diylizt kım hızı 157 Diyliz.Nt Diyliztt şğıki mlrn hngisi ulunmz? ) Fosfor ) Soyum ) Klsiyum ) Mgnzyum 158 Diyliz.Nt 7. Aşğıkilrn iri hriç hpsi hmoiyliz hstlrı için toksik oluğu lirlnn mlrir? ) Aluminyum ) Klor ) Astt ) Nitrt 159 Diyliz.Nt Bir hmoiyliz mkinsın şğıki prçlrn hngisi şrt ğilir? ) Kn pompsı ) Bsınç monitörlri ) Hprin pompsı ) Hv ktörü 160 Diyliz.Nt Hmoiyliz için kullnıln ir mmrnın il olrk şu vsıflrı olmlıır. Ynlışı işrtlyiniz? ) Hst için toksik olmmlıır. ) Alumini gçirilmliir. ) Ürmik toksinlri iyi tmizlmliir. ) Uuz olmlıır. 161 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi iyliz için mutlk kontrniksyon ğilir? ) İlri vr Alzhimr hstlığı ) Multi infrkt ğlı ilri vr snil mns ) İlri vr mlign hstlıklr ) Multipl mylomy ğlı örk ozukluğu 162 Diyliz.Nt KBY nni il tkip ilmkt oln iytik ir hst şğıki ulgulrn iri hriç hpsi hstnın kronik iyliz progrmın lınmsı grktiğini siz üşünürmliir? ) Hr sh klktığı zmn ulntı-kusmlrın olmsı ) Konsntrsyon kiliytinin ozuk olmsı ) Hmogloinin 8 gr olmsı ) Krtinin klirnsinin 13 ml/k olmsı Syf numrsı: 7/58

8 i i kim kim irik irik vp vp 165 Diyliz.Nt KBY'si oln ir hst hngisi Rnl Ostoistrofi nni ğilir? ) Börktn ytrli miktr 1.25 Dihiroksi Kolklsifrol ypılmmsı ) Kn fosforunun yüksk olmsı ) PTH yükskliği ) Kn mgnzyum sviysinin yüksk olmsı 166 Diyliz.Nt KBY hstsın Klsiyum v Fosfor mtolizmsınki ozukluklrı tkip tmk için şğıki prmtrlrn hngisi y ir f kılmlıır? ) Kn Klsiyum v Fosfor ğrlri ) Kn 1.25 Dihiroksi Kolklsifrol ğri ) Kn PTH ğri ) iyoniz Klsiyum ğri 167 Diyliz.Nt Bir kronik hmoiyliz hstsın şğıki lirtilrn hngisinin ulunmsı hlin kuru ğırlığının rttırılmsı grkli ğilir? ) Diyliz sonrsı ilri r hlsizlik ) Diyliz sonu kşıntı ) Diyliz sonrsın 1 gün kr uzyn ks krmplrı ) Kn sınının ilhss iyliz sonu çok üşmsi 168 Diyliz.Nt HD hstlrın şğıki gstrointstinl lirtilrn hngisi ürmik nnlr ğlı ğilir? ) ishl ) işthsızlık ) Bulntı Kusm ) Gstrointstinl knm 169 Diyliz.Nt Jugulr kttr tkılmış oln ir hst, iyliz lınıktn 1 st sonr titrm v tş yükslmsi oluyors ilk ypılmsı grkli oln işlm hngisiir? ) Diylizi sonlnırırım. ) Kttr giriş yrini kontrol r, giriş yrin kızrıklık vr is kültür lırım, yoks kn kültürü lırım. ) Hmn 1 gr Vnomyin iv olrk vririm. ) Diyliz vm r, hstyı vin gönririm. 170 Diyliz.Nt Hprinsiz ntikogulsyonun hngi hstlr ypılmsı grkliir? ) Prikritli hmoiyliz hstsı ) 15 gün ön tın oprsyonu gçirmiş oln hst ) Hln Hptit-C y ğlı kronik hptiti oln hst ) Tromosit syısı oln hst 171 Diyliz.Nt Aşğıki ulgulrn hngisi ürmik nsflopti lirtisi ğilir? ) Şuur ulnıklığı ) Uyuklm ) Rhtsız k snromu ) Flpping trmor 172 Diyliz.Nt Eritropotin vrilmsin rğmn hmogloin ğrin rtm olmyn v MCV si 75 oln ir hst şğıki nnlrn hngisi n sık krşılştığımız nnir? ) Folik sit ksikliği ) Vitmin B12 ksikliği ) F ksikliği ) Kronik inflmtur ir olyın ulunmsı 173 Diyliz.Nt Kronik hmoiyliz oln ir hst hiprtnsiyonun n sık nni hngisiir? Syf numrsı: 8/58

9 i i kim kim irik irik vp vp ) Eritropotin kullnımı ) Primr hstlığı ) Volüm fzllığı ) Astt iylizi ypılmsı 174 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi Hprinin yn tkilrinn ğilir? ) Kşıntı ) Uzun sürli kullnım ğlı olrk glişn ostoporoz ) Tromositopni ) Lökopni 175 Diyliz.Nt Dinmik vy sttik vnöz iyliz sınının ölçülmsi fistül vy grftin çıkışın rlmnın olup olmığını göstrn fylı ir prmtrir. Bu ölçümü yprkn nlr ikkt ilmliir? (Ynlışı işrtlyiniz) ) Hmoiyliz şlrkn ilk 3-5 kik kılmsı uygunur. ) Kn kım hızı 200 ml/k yrlnrk kılmlıır. ) no lu iğn kullnılrk ypılmlıır. ) Tk ölçüm ytrliir. 176 Diyliz.Nt Kuf ğri 5 oln ir iylizör il 4 litr sıvı çkmk için TMP kç olmlıır? ) 100 ) 150 ) 200 ) Diyliz.Nt Aşğıki urumlrn hngisi hprinsiz iyliz için mutlk iniksyon ğilir? ) Aktif Pptik Ülsr ) Prikrit ) Rtinl rrhi ) Tromositopni 178 Diyliz.Nt Hmoiyliz işlmi snsın kullnıln su sistmi il ilgili ynlışı işrtlyiniz. ) Şhir suyun şırı miktr ulunn Aluminyum vüutt irikir. ) Suyun içriğin oln Klsiyum v Mgnzyum srt su snromun nn olur. ) Şhir suyun ulunn Klormin miktrı önmli ğilir. ) Bkır su orulrı hst ulntı, titrm ypilir. 179 Diyliz.Nt Suklvin hmoiyliz kttri tkılmış oln ir hst şğıki kompliksyonlrn hngisi ilk 4 st için krşılşıln kompliksyon ğilir? ) Hmotorks ) Pnömotorks ) Kttr giriş yri infksiyonun ğlı giriş yrin kızrıklık v kıntı ) Aritmilr 180 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstsın şğıkilrn hngisi nmi nni olmz? ) Vitmin-B12 ksikliği ) Anti-HCV pozitifliği ) Folik Asit ksikliği ) Gstrointstinl knm 191 Diyliz.Nt Şhir suyun ulunn şğıki mlrn hngisi hstnın ritrositlrin hmoliz nn olilir? ) Klormin ) Aluminyum ) Klsiyum Syf numrsı: 9/58

10 i i kim kim irik irik vp vp ) Mgnzyum 190 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstlrın iyliz şlıktn sonrki ilk kik için kşıntı şlıyors n muhtml nn nir? ) Fosfor yükskliği ) Eritropotin kullnımı ) Etiln oksit llrjisi ) Prthormon yükskliği 189 Diyliz.Nt İyi ir rvrs osmosis sistmin şğıkilrn hngisi ulunmyilir? ) Kron filtrlri ) Bsınç göstrglri ) Pmuk filtrlr ) Suyun ısısını göstrn r 186 Züy Soyorl Diylizör özlliklri il ilgili iflrn hngisi ynlıştır? - EVAL, Polisulfon, PMMA tipi iylizorlr h nir llrjiy nn olur. - Hmophn mmrn slulosnttiktir. - Diylizörun KoA ğri onun tkinliğini göstrir. - Günümüz strilizsyon yöntmi olrk ETO fzl trih ilmmktir. - Diylizörun stlrl irlikt toplm olum volumu ml ir. 187 Züy Soyorl Aşğıkilrn iri hriç hpsi HİPERPARATİROİZM in özlliğiir.hriç olnı işrtlyiniz. - Hipoklsmi PTH in yükslmsin nn olur. - Kmik ğişikliklrin ostitis firos ysti nir. - Crrhi prtiroiktomi tk tvi şkliir. - 1,25 ihiroksi D3 miktrın zlm vrır. - Kmikt şırı ypım v yıkım mvuttur. 192 Diyliz.Nt Eritropotin vrilmsin rğmn hmogloin ğrin rtm olmyn v MCV si 75 oln ir hst şğıkilrn hngisi n sık krşılştığımız nnir? ) Folik sit ksikliği ) Vit. B12 ksikliği ) F ksikliği ) Kronik inflmtuvr ir olyın ulunmsı 193 Diyliz.Nt Hmoiyliz iyolojik uyumluluk üzrin şğıkilrn hngisi tkili ğilir? ) Mkinnin volumtrik kontrollü olmsı ) Rvrs osmosistn gln suyun klitsi, ktri v toksin içrmmsi ) Mmrnın snttik olmsı ) Diylizör mmrn ışın kullnıln mtrylin insi 194 ŞÜKRİYE ÖZTÜRK KBY oln ir hst kn iyokimysın kılığı zmn şğıki ulgulrn hngisi prtiroilrin fonksiyonu il ilgili ğilir? A-)Klsiyum B-)Fosfor C-)Ürik sit D-)Alkln Fosftz 195 ŞükriyÖztürk Kuf ğri 5 oln ir iylizör il 4 litr sıvı çkmk için TMP kç olmlıır? A-)100 B-)150 C-)200 D-) Diyliz.Nt Diylizörki pıhtılşmyı rttırn fktörlr şğıkilrn hngisi ğilir? C ) Düşük kn kım hızı ) Hsty iyliz snsın ritrosit süspnsiyonu vrilmsi Syf numrsı: 10/58

11 i i kim kim irik irik vp vp ) Kn hmtokrit ğrinin 38 olmsı ) Ultrfiltrsyonun z olmsı 198 Diyliz.Nt Bir kronik hmoiyliz hstsın şğıki lirtilrn hngisinin ulunmsı hlin kuru ğırlığın rttırılmsı grkli ğilir? ) Diyliz sonrsı ilri r hlsizlik ) Diyliz sonu kşıntı ) Diyliz sonrsın 1 gün kr uzyn ks krmplrı ) Kn sınının ilhss iyliz sonu çok üşmsi 199 Diyliz.Nt Aşğıki fizik ulgulrın hngisi grftt rlmnın olmığını göstrir? ) Kol öm ) Grfttn gln kn kım hızının > 450 ml/k olmsı ) Antikogulsyonun fzl olmmsın rğmn iyliz çıkışın vnöz iğn liklrinn knmnın uzun sürmsi ) Grfttki Üfürüm vy Thrillin krktrin ğişiklik olmsı 200 Diyliz.Nt Aşğıki ulgulrn hngisi ürmik nsflopti lirtisi ğilir? ) Hstnın konuşulnlrı iyi nlmmsı ) Şuur ulnıklığı ) Uyuklm ) Bklrını vmlı olrk hrkt ttirmk istmsi 201 Diyliz.Nt Hiprklmi il gln ir hst EKG n sık krşılşıln ulgu hngisiir? ) P - R uzmsı ) Sivri T lgsı ) Brikri ) P lgsının kyolmsı 202 Diyliz.Nt KBY'si oln hstlr şğıki hormonlrn hngisinin kn sviysi gnllikl yüksktir? ) Prthormon ) Eritropotin ) Tstostron ) Vit. D 203 Diyliz.Nt Rutin iyliztt şğıki mlrn hngisi olmmlıır? ) Fosfor ) Bikront ) Potsyum ) Soyum 204 murt lkırn skonr hiprprtroii po irni glişm nni nir? kmikiliği firozu 244 Diyliz.Nt Rsirkülsyon hngi urumlr sık görülür? ) Singl-nl iyliz ) Kttr ) Uygun olmyn fistül ) Fistül ykın giriliğin ) Hpsi 218 hlil yılmz Erişkinlr hr ir örğin yklşık olrk ğırlığı n krır? ) gr ) gr ) gr ) gr ) gr Syf numrsı: 11/58

12 i i kim kim irik irik vp vp 219 hlil yılmz Erişkin ir insn hr iki örktn gçn kn kım hızı nir? ) 1000 ml/k ) 500 ml/k ) 100 ml/k ) 750 ml/k ) 1500 ml/k 220 hlil yılmz Börklr için ynlış olnı işrtlyiniz: ) En küçük fonksiyonl irimin nfron ı vrilir. ) Priton için yrlşmiştir. ) Börklrin pozisyonun tutulmsınki n önmli rol fsi rnlis v komşu orgnlr ittir. ) Hilum rnl önn - rky V. rnlis - A. rnlis - Plvis rnlis yr lır. ) En ışt firöz ir kpsül, kpsülün ltın kortks, n iç mull yr lır. 221 hlil yılmz Börğin n küçük fonksiyonl irimi oln nfron için ynlış olnı işrtlyiniz: ) Glomrulr filtrsyon, tuulr rsorsiyon v tuulr skrsyon işlmlrini ypr ) Nfron; glomrul, proksiml tüül, hnl kulpu, istl tuul v toplyıı knllrn oluşur. ) Hr iki örkt yklşık 2 milyon nfron ulunur. ) Glomrulr filtrsyon lnını; ffrnt rtr notli, zl mmrn v owmn kpsülü oluşturur. ) Nfron i 1 milyon üştüğün KBY şlr. 222 hlil yılmz Aşğıkilrn hngisi örğin tml fonksiyonlrınn ğilir? ) Sıvı- lktrolit ngsi ) Fzl glikozun tılmsı ) Eritropotin ypımı ) Kn sınının üznlnmsi ) Aktif D3 ypımı 223 hlil yılmz Aşğıkilrn hngisi örk fonksiyonlrının n oğru ifsiir? ) Sıvı v lktrolit ngsinin sğlnmsı ) Mtolik rtık ürünlrin tımı ) Ekstrslülr sıvı hmi v kn sınının üznlnmsi ) Hormon ürtimi v mtolizmsın ktkı ) Yukrkilrin hpsi 224 Zülyh ERGÜL Dijitl kullnn hstlr için iylizttki hngi mnin ilşimi ikktl üznlnmliir? ) Biront ) Mgnzyum ) Potsyum ) Glikoz ) Soyum 225 Ayş Olgç Aşğıkilrn hngisi KBY glişmsin nn olmz? )Börğin kistik hstlığı )Rnl rtr rlığı )Kronik Glomrulonfrit )KOAH )Hiprtnsiyon 226 Ayş Olgç Aşğıkilrn hngisi K.T/V ölçümünü tkilmyn prmtrir? Syf numrsı: 12/58

13 i i kim kim irik irik vp vp )Tvin rkn yrılmlr )Dilizörün klirnsi )Hstnın kuru ğırlığı )Kn kım hızının üşük olmsı )Rsirkülsyon 243 Diyliz.Nt Aşğıki ulgulrn hngisi ürmik nsflopti lirtisi ğilir? ) Şuur ulnıklığı ) Uyuklm ) Rhtsız k snromu ) Flping trmor 236 Ayş Olgç Hmoiyliz tvisi sırsın,hmoiliz mkinsın rtril sınç göstrgsi hngi rlıkt olmlıır? )+50 il +100 )+200 v üzri )-20 il -80 )0 il Ayş Olgç Sğlıklı ir fistüln gçn kn kım hızı n kr olmlıır? ) ml/k ) ml/k ) ml/k ) ml/k 228 BETÜL ÖZKAN Diffüzyonu tkilmyn prmtr şğıkilrn hngisiir? Cvp: )iylizt ısısı )Solüt konsntrsyon frkı )Solut molkül ğırlığı v hızı )Mmrn irni )Diylizt kım hızı )Diylizt ısısı 229 BETÜL ÖZKAN Diylizörün üryi ortn klırmki tkinliğini göstrn oly Mss Trnsfr Ür Coffiinti nir. Bunun kıs if şkli şğıkilrn hngisiir? )Kuf )Q )Q )KoA )KwO D)KoA 230 BETÜL ÖZKAN Aşğıkilrn hngisi loo-lk lrmın nn olur? )Diylizörn iylizt kn kçğı )Vnöz sının yükslmsi )Diylizörn iylizt kn kçğı )Solüsyon girişlrinin trs tkılmsı )TMP'nin sıfırın ltın üşmsi )Artr sınının üşmsi 232 yliz krgnç Ky hstlrı lümünyum irikimi çısınn risk tşırlr.unun nnlri nlrir? )klirnsin zlmsı )fosfor ğlyıı ilçlr )iylizt il yüksk lümünyum trnsfri )hpsi 233 Sık Dln Diyliz mnsın n çok sorumlu tutuln fktör? )Alüminyum )Soyum )Potsyum )Klsiyum 242 Diyliz.Nt Hprinsiz ntikogulsyonun hngi hst ypılmsı grkliir? A Syf numrsı: 13/58

14 i i kim kim irik irik vp vp ) Prikritli hmoiyliz hstsı ) 15 gün ön tın oprsyonu gçirmiş oln hst ) Hln hptit C y ğlı kronik hptiti oln hst ) Tromosit syısı oln hst 235 Ayş Olgç EPO tvisin irn y şrısızlığ yol çmyn nn şğıkilrn hngisiir? )Nkil sonrsı rilmiş örk )Dmir ksikliği )Aliminyum irikimi )IV EPO tvisinin hmoiliz sonun uygulnmsı )Hiprprtiroii 217 şfik küçükky İlk kz hmoiyliz girn ir hst ikini iyliz n z kç st sonr plnlnmlıır 216 Ayş Olgç Hv molisi yşnn ir urum, hstyı ölürüü hv miktrı n krır? )0,5 /kg )10 )20 )1 /kg )hpsi 208 BETÜL ÖZKAN Ürmik ir hst şğıkilrn hngisi iyliz niksyonu DEĞİLDİR? CEVAP: 12 st sonr )Diürtik tvisin vp vrmyn ir hiprvolmi )Hiprvolmiy ğlı klp ytrsizliği )Mtolik sioz )Non-ürmik hipopotsmi )Hiçiri 209 BETÜL ÖZKAN Aşğıkilrn hngisi kut HD. niksyonu DEĞİLDİR? )Hpto-rnl snromu )Hiprpotsmi )Asioz )İlç ntoksiksyonu )Ürmi snromu 210 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi göstrg vn sını yükskliğin nn olmz? A)Fistül vmınki stnoz v tromoz. B)Stlr ki pıhtılşm. C)Vn tkıln iğnnin mr ışın çıkmsı. D)Artrin ytrsizlşmsi. 215 Ayş Olgç Kn potsyum üzyi şğı vriln urumlrn hngisin yükslm GÖSTERMEZ? )Diytl fzl miktr potsyum lınmsı )Ytrsiz iyliz )Ytrsiz slnm )Hmoliz )Hiçiri 212 mustf kumlr Hmoiyliz hstlrının vüutlrın irikn t2 mikrogloulin gii üyük molküllü toksik mlri vüuttn nsıl uzklştırılır? )snttik mmrnlr kullnılır. )Diyliz snsı rtırılır. )Ultrfiltrsyon ypılır. )hmoiyfiltrsyon ypılır. 213 mustf kumlr Fistül iğnsi girişim çıklmlrınn hngisi oğruur? D )Artr iğnsi nstmoz yrin girilir Syf numrsı: 14/58

15 i i kim kim irik irik vp vp )rtr iğnsi;fistül trs yön v fistül 3 m r il girilir. )vn iğnsi;rtr iğnsinn 5 m r il vüut yönün girilir. )vn iğnsi;fistül yönün v fistül 3m r il girilir. 237 Ayş Olgç Hmoiliz sırsın,hmoiliz mkinsınki vnöz sınç göstrgsi hngi rlıkt olmlıır? Cvp: )0 il +50 )+50 il +100 )+250 il +300 )-50 il Ayş Olgç Aşğıkilrn hngisi SUBKLAVİAN VEN KATATERİZASYONUNUN rkn kompliksyonu ğilir? )Pnömotorks )Hmotorks )Suklvin vnin rlmsı,tromozu )Brkil plksus yrlnmsı )Hv molisi 239 Lyl Aklt Aşğıkilrn hngisi stnrt ir iyliztın ilşimin ulunmz? )Soyum ) Klsiyum ) Mgnzyum ) Potsyum ) Fosfor 240 Lyl Aklt Aşğıkilrn Akut HD niksyonu olmynı işrtlyiniz? ) Hptornl snrom ) Hiprpotsmi ) Asioz (Ph:7,2) ) İlç intoksiksyonu ) Ürmik snrom 241 Disquilirium snromunu önlmk için şğıkilrn hngisi ypılmz. -ikrontlu iylizt kullnılır -iylizt C içriği 3mEq/l'nin üzrin olmlı -yüksk soyumlu iylizt kullnılır -ürmik hstlr iyliz rkn şlnır 245 Diyliz.Nt Hmoiyliz şlrkn rtr v vn iğnlrinin konumlrı nsıl olmlıır? Cvp: ) Fosfor ) Hr iki iğn ynı sviy ynı yön kmlıır. ) Vn iğnsi fistülün h istlin tkılmlıır. ) Artr iğnsi il vn iğnsi rsın 1 m msf olmlıır. ) Vn iğnsi fistülün krşısınki kol tkılmlıır. ) Artr iğnsi il vn iğnsi rsın 5 m msf olmlı v vn iğnsi proksiml tkılmlıır. 246 Diyliz.Nt Aluminyum toksisitsi hngi klinik tlo il görülmz? ) Prifrik nöropti ) Diyliz nsfloptisi ) Mikrositr tip nmi ) Aluminyum ğlı kmik hstlığı 247 Diyliz.Nt Hngi ulgu luminyum ğlı kmik hstlığın olmz? ) Hiprklsmi ) Yüksk PTH üzylri ) Kmik iyopsisin otolst syısın zlm, kmik ypılnm hızının üşmsi, ozuk minrlizsyon ) Kmikt % fzl Al irikmsi 248 Diyliz.Nt Hngisi tk şın rrhi prtiroiktomi ulgusu ğilir? ) PTH'nın 300 pg/ml nin üzrin olmsı ) Klsiflksi Syf numrsı: 15/58

16 i i kim kim irik irik vp vp ) CxP 80'in üzrin (sürkli) ) Sürkli hiprklsmi (>10,5) 249 Diyliz.Nt Hngi urum rnl trnsplntsyon kontrnik ğilir? ) Ürmik nöropti ) ilrlmiş tviy irnçli klp ytmzliği ) Yygın mlignit ) İlrlmiş pulmonr ytmzlik 250 Diyliz.Nt Akut örk ytmzliğin hngi mmrnın kullnımı infksiyon riskini v mortlityi rttırır? ) Snttik ) Sustitü ilmmiş sllüloz ) Sustitü sllüloz ) Sllülosnttik 251 Diyliz.Nt Hngisi iyliz hstlrın hipoklsmi nni ğilir? ) PTH y iskltin irni ) Brsktn klsiyum miliminin zlmsı ) Fosft rtnsiyonun ğlı skonr hiprfosftmi ) Klsitonin üzyinin yüksk olmsı 252 Diyliz.Nt Diyliz solüsyonlrı il ilgili oğru olnı işrtlyiniz? ) Aritmi riski oln, Digitl kullnn hstlr, iyliz solüsyonu K konsntrsyonu 2,5 vy 3,0 meq/l olmlıır. ) Diyliz siozun üzltilmsi il K hür için girrk hipoklmi oluşturup ritmiy nn olilir ) Sptik hstlr, iytiklr v t lokr kullnnlr iyliz snsın hipoglismi riski rttığınn glukozlu iylizt kullnılmlıır. ) Diyliz solüsyonun C ornı üşüks iyliz sırsın hipotnsiyon oluşilir. ) Hpsi 253 Diyliz.Nt Kronik iyliz hstlrın hngi ntiiyotiğin kullnımı skın yrtır? ) Vnomyin ) Gntmyin ) Tikopnin ) Erythromyin ) Ttrsiklin 254 Diyliz.Nt Hngisi prtiroiktomi niksyonlrınn ğilir? ) Cii hiprklsmi ) Aluminyum ğlı kmik hstlığı ) Yygın v ii yumuşk oku klsifiksyonlrı ) Yüksk PTH (>1000) 272 Hüsniy Frh ABY,KBY yırıı tnısı şğıkilrn hngisi ğilir? A) Rnl nmi B) Krtinin sviysi C) Rnl ostoistrofi D) Hipoklsmi 256 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi iyliz sırsın solütlrin klirnsini tkilyn fktörür? -iylizörün tkinliği -kn kım hızı -iyliz solüsyonu kım hızı -solütün molkülr ğırlığı -hpsi 257 AYŞE GÜREL Aşğıki mmrnlrn iyliz hst için iyouyumluluğu yüksk oln B)Krtinin sviysi -hpsi -polikrilonitril Syf numrsı: 16/58

17 i i kim kim irik irik vp vp hngisiir? -kuprofn -sllüloz stt -moifiy iyolojik mmrnlr -polikrilonitril 261 Hv molisi urumun şıklılrn hngisi ypılmz? A)Kn pompsını ururup vn stini klmp ilir B)Hst hmn sırt üstü sol trfın göğüş v şı şgıy glk şkil ytrılmlı C) Hst hmn sırt üstü sğ trfın göğüş v şı şğıy glk skil ytırılmlı D)%100 oksijn mskyl vrilmli vy ntü ilmli 259 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi rkn iyliz nniir? C -hpsi -çouk hstlr GFH ml/k olmsı -klp ytmzlikli hst GFH ml/k olmsı -iytik hstlr GFH 15-25ml/k olmsı -hpsi 260 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi hprinin yn tkilrinn ğilir? A)Tromostopni B)Knm C)Alrjik rksiyon D)Tromositoz 262 Aşğıkilrn hngisi iyliz hstlrının lmmsı grkn vitminlrir? A)A Vitmini B)C Vitmini C)E Vitmini D)D Vitmini 263 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi girişim yolu stnoz y tromozunu işrt tmz? A)Ark rky üç sns oyun vn sınının yüksk olmsı. B)Diyliz çıkışı uzun sürn knmlr. C)Artr sınının yüksk olmsı. D)Artr v vn sınının norml syrtmsi. 264 zulyh rgul Diyliz hstlrın mortlit rtışı olusturmyn mınımum hf lümin üzyi nir? )2.9gr/l )3.6gr/l )4gr/l )4.3gr/l /4.9gr/l 270 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi intriylitik hipotnsiyonu kolylştırn nn ğilir? -Diylizt N'unun üşük olmsı -Bikrontlı iylizt kullnımı -iylizt ısısının yüksltilmsi -ntihiprtnsif ilç kullnımı 265 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi rsirkülsyon nni ğilir? A)Stnoz B)Tromoz C)Düşük kn kımlı iyliz ypılmsı. D)KUF ğri yüksk mmrn kullnılmsı. 266 Su sistmi için şğıkilrn hngisi ynlıştır? D)Tromositoz A D)Artr v vn sınının norml syrtmsi D)KUF ğri yüksk mmrn kullnılmsı. )kum filtr prtüküllri uzklştırır )klsiyum v mgnzyum srt su snromun nn olur )kron filtr klor v klorminlr tutulur Syf numrsı: 17/58

18 i i kim kim irik irik vp vp )hzırlnn su mksimum ktri miktrı 100 fu/ml olmlıır 267 ysmin PAN,Evl,PMMA,polisülfn n tür mmrnlrır? )SMC )slülozik )snttik )hiçiri 268 Aşğıkilrn hngisi iylizör strilizsyonun kullnılmmktır? )tiln oksit )Gmm )formlhit )uhr 269 zülyh rgül Aşgıkilrn hngisi iylizt solusyonun ksinlikl ulunmz? )soyum )potsyum )fosft )stt )glikoz 271 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi ürmik kşıntının nniir? -prifrik nöropti -lüminyum -klsiyum-fosfor mtolizmsı ozukluğu -ytrsiz iyliz -hpsi 273 Hüsniy Frh Hngi tyolojiy ship KBY'li hst örk oyutu küçülmüştür? A)Diytik nfropti B)Amiloi C)Hiprtnsif nfropti D)Polikistik örk 274 Hüsniy Frh Eritropotin hngi orgnn slgılnır? A)Kriğr B)Börk C)Kmik iliği D)Byin 275 Hüsniy Frh KBY'Lİ hstlr ış tkn olmksızın hiprpotsmi vr kçt görülür? A)Evr 1 B)Evr 2 C)Evr 3 D)Evr fry Aşğıkilrn hngisi iyliz girn ir hst için mlnutrisyon ulgusu ğilir? )kilo kyı )srum lumin sviysinin 4gr/l ltın olmsı )srum lumin sviysinin 6gr/l olmsı )l kitlsin zlm 290 yln Ürmik prikritli ir hst şğıkilrn hngisi lınk önlmlr rsın ğilir? )Hrgün iyliz lınır )Hprinsiz iyliz ypılır )Antiiyotik tvisin şlnır )Diyliz sürsi uzun tutulur )Nonstroi ntinflmtur vrilir 278 my Aşgıkilrn hngisi fistül ğrlnirmsin kullnılmz? C)Hiprtnsif nfropti B)Börk D)Evr 5 )ntikogülsyon )rsirkülsyon )vnöz sınç izlmi Syf numrsı: 18/58

19 i i kim kim irik irik vp vp )rnkli olr US 279 My Aşgıkilrn hngisi kstrkorporl olşım pıhtılşmyı kolylştırn fktörür? )mmrn ypısı )yüksk ht ğri )iyliz sırsın kn vy lipit trnsfüzyonu )yüksk ultrfilitrsyon hızı )hpsi 280 My Hngisi pıhtılşm zmnı için kıln tstlrn ğilir? )L whit pıhtılşm zmnı )ktif pıhtılşm zmnı(act) )Eritrosit simntsyon hızı )tm kn prsiyl tromoplstin zmnı(wbptt) 281 My Hngisi rjionl sitrt uygulmsı için ynlıştır? )mtolik lkloz riski vrır )sitrt infüzyonu rtr stinn ypılır )iylizt içriğinki klsiyum miktrı yüksk olmlıır )vnöz sttn %10'luk klsiyum klorür vrilir 282 My Aşğı molkül ğırlıklrı vriln solütlrin hngisinin mmrnn ifüzyonu h kolyır? )B2 mikrogloulin D )krtinin- 113 D )ür- 60 D )lumin D 283 My Hngisi ytrsiz kn kımı splrinn ğilir? )hstnın kn sınının üşmsi )iylizörün pıhtılşmsı )rtr stin kıvrılm )rtr iğnsinin mr uvrın ypışmsı 284 My EPO tvisin h çok hngi yol trih ilmktir? C )SC (suutn) )IM (intrmüskülr) )IV (intrvnöz) )IP (intrpritonl) 285 My KBY hstlrın knmy ğilimn sorumlu tutuln tkn hngisiir? )iyliz sırsın kullnıln hprin )rtmış oln toksinlr ğlı olrk glişn tromosit fonksiyon ozukluğu )üşük klsiyum üzylri )K vitmini ksikliği )hpsi 286 My Hngisi hmoliz nni ğilir? )iyliz solusyonunun çmşır suyuyl kontmin olmsı )şırı r ısınmış iyliz solüsyonu )tvi sürsin iyliztl knın trs yön kmsı )kn pompsının htlı çlışmsın ğlı mknik hmoliz 287 Ysmin Hmoliz ulgusu olmynı işrtlyiniz? )hiprklmi )hipoklsmi )vn stin knın şrp rngin olmsı )ht lirgin üşmsi )hpsi 288 My Hngisi hv molisi tvisin ypılklrnır? E )hst sırt üstü,sol trfın,gögüs v ş şğıy glk şkil ytırılmlı Syf numrsı: 19/58

20 i i kim kim irik irik vp vp )%100 oksijn vrilmli )kn pompsı ururulup, vn sti klmplnmli )prkütn olrk vntrikül girilrk hvnın spirsyonu nnilir )hpsi 289 My Aşğıkilrn hngisi hmoiylizin kronik kompliksyonlrınn oln hmtolojik kompliksyon it ir ulgu ğilir? )knm itzi )lökopni )prikrit )nmi 291 yln Hst hiprprtiroiizm griliyors nyn şüphlnilir? )Alüminyum irikiminn )Hiprfosftmi )D vitmini ksikliğinn )Hiprlmi 292 yln Hiprürisminin lirtilri nlrir? )İşthsızlık )Hlsizlik )Hıçkırık )Bulntı-Kusm )Hpsi 295 gönülto Aşğıkilrn hngisi priton iyliz niksyonu oln hst gruplrınn ğilir? A)iytik hstlr B)ii nflmtur ğırsk hstlığı olnlr C)çouk hstlr D)ğımsız hstlr E)kriyovskülr hstlığı olnlr 294 gülçin urn Kronik örk ytrsizligin sgıkilrn hngisinin sviysi yükslmz - ür -pth -tststron -insilün -fosfor 297 rhim Aşğıki sçnklrn iri hriç hpsi KBY'li ir hstnın GFR si 10' unüzrin il ols iyliz şlmk grkir. Ynlış olnı işrtlyiniz. )Prikrit )Knm )Ürmiy ğlı nöropti )Mlnütrisyon )Pnömotorx 298 rhim Aşğıkilrn hngisi ilk f iyliz lınn ir hstnın iyliz sürsinin 2 sttn fzl olmsını grktirir? )Hiprpotsmi )Zhirlnmlr )Hiprvolmi )Mtolik Asioz 299 Dr.Zühtü Trhn (Uzunköprü Dvlt Hstn Hngisi Hmoiyliz trih iln klıı mr giriş yoluur? - intrnl jugulr vn - A.V fistül - Suklviyn vn - Fmorl vn 300 Dr.Zühtü Trhn (Uzunköprü Dvlt Hstn Diyliz Amiloiozu klinik ulgulrı şğıkilrn hngisiir? B - tststron )Pnömotorx )Zhirlnmlr - Kronik Artropti - Krpl Tünl Snromu - Kistik Kmik Lzyonlrı Syf numrsı: 20/58

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 90-102 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ RAMAZAN ÖZEL EKİ KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI rz YÖNETİM Khrrş Bliysi Aı Shibi Bliy Bşkı MUSTAFA POYRAZ GENEL

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı