109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır?"

Transkript

1 i i kim kim irik irik vp vp 109 Diyliz.Nt Kronik HD hstlrın sık görüln hiprhmosistinminin tvisin n kullnılır? ) Folik Asit ) Timin ) A vitmini ) C vitmini 104 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz kontrniksyonu ğilir? ) Snil mnslı, kni işlrini ypmyn, vmlı ytğ ğımlı oln ) Byin mrlrın tomogrfi il tspit ilmiş yygın infrktlı, kooprsyonu ulunmyn hst ) Kriğr sirozu nni il hpto-rnl snrom girn hst ) Hiç kmotrpi ypılmmış oln Multipl Mylomlı hst 105 Diyliz.Nt Aşğıki iflrn ynlış olnı işrtlyiniz? ) Rsirkülsyon iyliz tkinliğini zltır. ) Dmr giriş yolunki rsirkülsyon, klirnsi zltır. ) AV iğnsinin konumu rsirkülsyonu tkilmz. ) Dmr giriş yolunki rsirkülsyonun fzl olmsı, mr giriş yolu il ilgili ir prolmin işrtiir. 106 Diyliz.Nt Diyliz önsi BUN ğrinin üşük oluğu urumlr n üşünürsünüz? ) Kronik kriğr hstlığı ) Hstnın ytrli l kitlsinin olmmsı ) Konjstif klp ytmzliği ) Ytrli slnmm 107 Diyliz.Nt Diyliz solüsyonun rutin olrk ulunn Klsiyum miktrlrınn hngisini, iv olrk D-vitmini kullnıyorsnız trih tmzsiniz? ) 1.00 mmol/lt ) 1.25 mmol/lt ) 1.50 mmol/lt ) 1.75 mmol/lt 108 Diyliz.Nt Aşğıki urumlrn hngisi hprinsiz iyliz için mutlk iniksyon ğilir? ) 4 gün ön sfr kssi mliytı oln hst ) Şuur kpnmsı nniyl o gün nöroloji görülrk intrkrnyl knm tnısı ln hst ) Diylizn çıktıktn sonr Rtinl rrhi uygulnk hst ) Tromosit syısı oln hst 110 Diyliz.Nt Aşğıki nzim ktivitlrinn hngisi iyliz hstlrın zlmıştır? ) Alkln Fosftz ) Amilz ) Lipz ) Asprtt Aminotrnsfrz 111 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi EPO yn tkisi ğilir? ) Hiprklmi ) Kşıntı Döküntü ) Tromosit syısın zlm ) Konvülsiyon 112 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz hstlrın hmoliz yol çr? ) Diyliz solüsyonun Klormin ulunmsı ) Diylizttki Mg konsntrsyonunun 1 meq/l olmsı ) Diylizttki Klsiyum miktrının 3 meq/l olmsı ) Diyliztt z miktr notoksin ulunmsı Syf numrsı: 1/58

2 i i kim kim irik irik vp vp 113 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstlrın şılm hngi protokol oğru ğilir? ) İnflunz yıl ir kz ) Pnömokok çift oz yıl ir kz ) Hptit-B çift oz 0, 1, 6 ylr ) Ttnoz 5-10 yıl ir 114 Diyliz.Nt HD hstlrın Vnomisin kullnımın ir şğıki iflrn hngisi oğru ğilir? ) Kttr infksiyonlrın ilk sçnktir. ) High Flux iylizrlr iylitik klirnsi rtr. ) Ototoksiktir. ) İlç iyliz şlrkn vrilmliir. 115 Diyliz.Nt Aşğıki iflrn hngisi oğru ğilir? ) Cii lüminyum zhirlnmlrin hiprklsmi olilir. ) Hiprprtiroiizm oln hstlr ufk ir trvm il kost kırıklrı olilir. ) Kmik hstlığın yırıı tnı için n iyi tst kmik iyopsisiir. ) Klsitriol prtiroi hürlrin irkt tki ulunmz. 116 Diyliz.Nt Skonr hiprprtiroii hngisi ynlıştır? ) Srum fosfor üzylri iyi ir göstrg olmyilir. ) Alkln Fosftz üzyinin yüksk olmsı klnir. ) Srum totl klsiyumu norml olilir. ) Ostoklsin ktivitsi üşüktür. 117 Diyliz.Nt Aşğıki jnlrn hngisi hiprklmiy yol çr? ) ACE inhiitörü ) Trimtrn ) Chlorothizi kullnımı ) Slutmol 118 Diyliz.Nt Aşğıki yöntmlrn hngisi mntr zhirlnmsi il gln ir hst için n uygun tvi yöntmiir? ) Hmoprfüzyon ) Hmoiyfiltrsyon ) Hmofiltrsyon ) Priton iylizi 119 Diyliz.Nt HD hstsın kn iyokimysı ulgulrınn hngisi il mortlit rsın ir ilişki vrır? ) Srum lümin ğrinin 3,5 gr ın ltın olmsı ) Srum krtinin ğrinin 10 mg olmsı ) Srum ür ğrinin 135 mg olmsı ) Srum kolstrol ğrinin 200 mg olmsı 120 Diyliz.Nt İyi slnmyn, 15 yılır hmoiyliz oln ir hst şğıkilrn hngisi n sık ölüm nniir? ) Mlnütrisyon ) Byin knmsı ) Miyokr infrktüsü ) Ytrsiz iyliz 121 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi kronik HD hstsın rnl trnsplnt kontrniksyonu ğilir? ) Primr oxlozis Syf numrsı: 2/58

3 i i kim kim irik irik vp vp ) Tviy uyumsuzluk ) HCV pozitif kronik hptit ulgulrı ) Aktif türküloz 122 Diyliz.Nt Kronik HD hstsın kuru ğırlık tyini için şğıkilrn hngisi kullnılmz? ) Kn sını ) Vn kv çpı ölçümü ) İki iyliz rsı lığı kilo ) Diyliz sonu hlsizlik, krmp 123 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi kronik HD hstsın sık glişn kriyovskülr ozukluk ğilir? ) Atrosklroz ) Sol vntrikül hiprtrofisi ) Prikrit ) Vntrikülr tşikri 124 Diyliz.Nt Kronik HD hstsın nir krşılşıln nörolojik lirti hngisiir? ) Rstlss Lg Snromu (Rhtsız k snromu) ) Krpl Tünl Snromu ) Polinöropti ) Ayk üşmsi (Foot-Drop) 125 Diyliz.Nt Diyliz hstlrın glişn hiprtnsiyonun n tkin tvisi hngisiir? ) Kontrollü UF ) Etkin iyliz ) N konsntrsyonu 135 meq/l oln iylizt il iyliz ypmk ) Prtiroiktomi oprsyonu 126 Diyliz.Nt EPO tvisi yprkn şğıki hst gruplrınn hngisin EPO ihtiyı h fzlır? ) Çouk hstlr ) Diytik hstlr ) Şişmn hstlr ) Polikistik örk hstlrı 127 Diyliz.Nt Hmoiyliz iffüzyonu şğıki fktörlrn hngisi tkilmz? ) Mmrnın hr iki trfınki solütün konsntrsyon frkı ) Solütün molkül ğırlığı ) Protin ğlı ürmik toksinlr ) Hirosttik sınç 128 Diyliz.Nt Srum potsyumu 7 meq/l nin üstün oln ir hst EKG n sık krşılşıln ulgu nir? ) P-R uzmsı ) Sivri T lglrı ) Brikri ) P lgsının kyolmsı 129 Diyliz.Nt Suklvin kttr tkılmsınn sonr nn kiğr grfisi çkilir? ( Ynlışı işrtlyiniz) ) Cilt ltınki kufun yrini görmk ) Pnömotorks olup olmığını kontrol için ) Kttrin Atrio-Kvl ilşk oluğunu görmk için ) Hmotorks olup olmığını kontrol için Syf numrsı: 3/58

4 i i kim kim irik irik vp vp 130 Diyliz.Nt Suklvin v Jugulr vn kttr uygulmlrın kttrin uu nr olmlıır? ) Sğ trium ) Sol trium ) İnfrior vn kv ) Suprior vn kv 131 Diyliz.Nt AN69 iylizr il hmoiyliz oln ir hst hngi ntihiprtnsifin kullnılmsı skınlıır? ) C knl lokrlri ) ACE inhiitörlri ) Bt lokr ) Alf lokr 132 Diyliz.Nt Aşğıki ntikogulnlrn hngisi kullnılırs hsty klsiyum vrmk grkir? ) Hprin ) Sitrt ) Vrfrin ) Prostsiklin 133 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiylizin ssını oluşturn iffüzyonu tkilyn fktörlrn ğilir? ) Mmrnın hr iki trfınki solütün konsntrsyon frkı ) Solütün molkül ğırlığı ) Mmrn rzistnsı ) Mmrnın snttik olmsı 134 Diyliz.Nt Diyliz snsın hstlr Nfrmin vrmk istrsniz hngi sıvıyı irlikt vrmlisiniz? ) Mnnitol ) Romkroks ) Hiprtonik glukoz ) Dkstrn 135 Diyliz.Nt EPO irni oluğunu şğıki prmtrlrn hngisi göstrmz? ) Son 4 yır EPO kullnmsın rğmn kn Ht ğrinin < %30 olmsı ) Hftlık EPO ihtiyının ü olmsı ) Srum Frritin ğrinin 800 üstün olmsı ) Srum EPO üzyi 136 Diyliz.Nt Aşğıki ilçlrn hngisi EPO irnin nn olilir? ) ACE inhiitörlri ) Bt lokrlr ) Alf lokrlr ) Tofilin 137 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz snsın konvülsiyonu prspit n nnlrn ğilir? ) Hızlı sit-z ğişikliklri ) Hiprklsmi ) Hipoksmi ) Diyliz isquiliriumu 138 Diyliz.Nt Hmoiyliz snsın zı nnlr ğlı kut hmoliz glşilir. Akut hmoliz tspit liğin uygulnmsı grkn işlm hngisiir? ) Diyliz üşük pomp hızın vm ilmliir. ) Düşük potsyumlu iylizt kullnılmlıır. Syf numrsı: 4/58

5 i i kim kim irik irik vp vp ) Diyliz ururulmlı, stlrki v iylizörki kn ışrı lınmlı, grkirs kn trnsfüzyonu ypılmlıır. ) Diylizt kım hızı rttırılıp, iylizt ısısı üşürülmliir. 139 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hstnın iyliz snsın kn sınının h fzl üşmsin nn olur? ) Hstnın ilk olrk iyliz girmsi ) Primr hstlığının Dits Mllitus olmsı ) İki iyliz rsı 4-5 kilo kr sıvı lmsı nni il sıvının iyliz snsın çkilmsi ) Hstnın kn N ğrinin 126 meq/l olmsı 140 Diyliz.Nt Aşğıki ilçlrn hngisi hmoiyliz hipotnsiyonunun nnlri rsın ğilir? ) Miorin kullnımı ) Bt lokr lmsı ) Koronr rtr hstsı oluğu için Monour kullnmsı ) Nitrorm TTS 10 mg ypıştırmış olmsı 141 Diyliz.Nt İlk olrk iyliz lınk oln ir hst Disquilirium snromunun glişmmsi için n yprsınız? ) N konsntrsyonu 140 meq/l oln iylizt solüsyonu kullnırım. ) Glukoz çrmyn solüsyonlr kullnırım. ) Diylizi 250 ml/k kn kım hızın 2-2,5 st sür il yprım. ) Diyliz şlrkn % 20 lik Mnnitoln 50 vririm. 142 Diyliz.Nt Hmoiyliz su rıtm sistmlri il ilgili oln şğıki ümllrn iri hriç hpsi oğruur? ) Yumuştm için rçinlr kullnılır. ) Su sistmin rıtılmış oln su o gün kullnılmmlıır. ) Diyonizsyon işlmi il nyon v ktyonlr tutulur. ) Rvrs Osmosis sistminki mmrnlr ktrilri tutr. 143 Diyliz.Nt Hmoiyliz snsın ürmik toksinlrin vüuttn kolylıkl tılmsın tkisiz oln fktör hngisiir? ) Mmrnın insi ) Mmrnın yüzy lnı ) Diylizör gln knın kım hızı ) Diyliztın C içrik miktrı 144 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstsın şğıkilrn hngisi nmi nni olmz? ) Diylizttki klormin ) Kronik Hptit B tşıyıısı olmsı ) Folik sit ksikliği ) Vginl knmsının fzl olmsı 145 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstlrın şğıki gstrointstinl sorunlrn hngisi ürmik nn ğlıır? ) Kriğr üyüm ) Pnkrtit ) Dlk üyüklüğü ) Gstrointstinl motilit zlm 146 Diyliz.Nt Aşğıki prmtrlrn hngisi iyliz ytrliliğini tyin tmk için kullnıln ir mtot ğilir? ) Kt/V ) Srum Alümin üzyi Syf numrsı: 5/58

6 i i kim kim irik irik vp vp ) URR (ür zlm ornı) ) İki iyliz rsı lığı kilo 147 Diyliz.Nt Anmisi için ritropotin vriln ir hst n sık hngi kompliksyon il krşılşılır? ) Bulntı, kusm ) Hiprtnsiyon ) Konvülsiyon ) Hprin ihtiyın rtm 148 Diyliz.Nt HD şlıktn sorki ilk 15 kik için kşıntısı oln ir hst ilk tnınız nir? ) Psikolojik ir urumur. ) Hprin llrjisiir. ) Etiln Oksit krşı llrjiir. ) Eritropotin ğlı ir rksiyonur. 149 Diyliz.Nt HD hstsın inmik kmik hstlığının glişmsin rol oynyn risk fktörü hngisi ğilir? ) Uzun sürir yüksk oz Aktif D vitmini kullnımı ) Kn fosfor sviysi ) Prthormon sviysinin 650 pg/ml olmsı ) Kn luminyum yükskliği 150 Diyliz.Nt İlk f hmoiyliz lınn ir hst şğıki kompliksyonlrn hngisi 4 st sür il iyliz ypılırs sık olrk oluşur? ) Diyliz Disquilirium snromu ) Ani hipotnsiyon ) Etiln Oksit llrjisi ) Krmp 151 Diyliz.Nt Diytik rnl ytmzlikli oln ir hst için ynlış olnını işrtlyiniz? ) Rnl ytmzlik glişin h fzl insülin ihtiyç olur. ) Diyliz klm sürlri rtın mr sorunlrı rtr. ) Hiprtriglisrimilri için sttin gruu ilçlr yrin lipofn gruu ilçlr h fzl trih ilmliir. ) Hmoiyliz ikn göz sorunlrın rtm olur. 152 Diyliz.Nt 10 yılır HD ypıln ir hst fistüllü kol uyuşukluk v ğrı oluyors n üşünürsünüz? ) Srvikl isk hrnisi ) Diyliz miloii ) Ainmik kmik hstlığı ) Ostoporoz 153 Diyliz.Nt Hmoiyliz iylizörn gçiriln kn il iyliztın kımlrının trs yön olmsı nnir? ) Solüt klirnsini rttırmk ) Tromositlrin mmrn ypışmlrın ngl olmk ) UF hızını rttırmk ) Pıhtılşmyı ngllmk 154 Diyliz.Nt Hmoiyliz işlmi sırsın oğrun şhir suyu kullnılk olurs; (ynlışı işrtlyiniz) ) Su klormin ulunmsı nniyl hstlrın nmisini Eritropotin il üzltm güçlük olur. ) Diyliz snsın tş olilir. Syf numrsı: 6/58

7 i i kim kim irik irik vp vp ) Suyun içriğin oln Aluminyum srt su snromun nn olur. ) Bkır su orulrı hstlr ulntı, titrm v kriğr hriyti ypilir. 155 Diyliz.Nt Kronik örk ytmzliği oln ir hst kn iyokimysın kılığı zmn şğıki ulgulrn hngisi prtiroilrin fonksiyonu il ilgili ğilir? ) Klsiyum ) Fosfor ) Ürik sit ) Alkln Fosftz 156 Diyliz.Nt Hmoiyliz snsın ürmik toksinlrin vüuttn tılmsın tkili olmyn fktör hngisiir? ) Mmrnın ypısı ) Hmoiyliz mkinsının mrksı ) Diylizör gln knın kım hızı ) Diylizt kım hızı 157 Diyliz.Nt Diyliztt şğıki mlrn hngisi ulunmz? ) Fosfor ) Soyum ) Klsiyum ) Mgnzyum 158 Diyliz.Nt 7. Aşğıkilrn iri hriç hpsi hmoiyliz hstlrı için toksik oluğu lirlnn mlrir? ) Aluminyum ) Klor ) Astt ) Nitrt 159 Diyliz.Nt Bir hmoiyliz mkinsın şğıki prçlrn hngisi şrt ğilir? ) Kn pompsı ) Bsınç monitörlri ) Hprin pompsı ) Hv ktörü 160 Diyliz.Nt Hmoiyliz için kullnıln ir mmrnın il olrk şu vsıflrı olmlıır. Ynlışı işrtlyiniz? ) Hst için toksik olmmlıır. ) Alumini gçirilmliir. ) Ürmik toksinlri iyi tmizlmliir. ) Uuz olmlıır. 161 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi iyliz için mutlk kontrniksyon ğilir? ) İlri vr Alzhimr hstlığı ) Multi infrkt ğlı ilri vr snil mns ) İlri vr mlign hstlıklr ) Multipl mylomy ğlı örk ozukluğu 162 Diyliz.Nt KBY nni il tkip ilmkt oln iytik ir hst şğıki ulgulrn iri hriç hpsi hstnın kronik iyliz progrmın lınmsı grktiğini siz üşünürmliir? ) Hr sh klktığı zmn ulntı-kusmlrın olmsı ) Konsntrsyon kiliytinin ozuk olmsı ) Hmogloinin 8 gr olmsı ) Krtinin klirnsinin 13 ml/k olmsı Syf numrsı: 7/58

8 i i kim kim irik irik vp vp 165 Diyliz.Nt KBY'si oln ir hst hngisi Rnl Ostoistrofi nni ğilir? ) Börktn ytrli miktr 1.25 Dihiroksi Kolklsifrol ypılmmsı ) Kn fosforunun yüksk olmsı ) PTH yükskliği ) Kn mgnzyum sviysinin yüksk olmsı 166 Diyliz.Nt KBY hstsın Klsiyum v Fosfor mtolizmsınki ozukluklrı tkip tmk için şğıki prmtrlrn hngisi y ir f kılmlıır? ) Kn Klsiyum v Fosfor ğrlri ) Kn 1.25 Dihiroksi Kolklsifrol ğri ) Kn PTH ğri ) iyoniz Klsiyum ğri 167 Diyliz.Nt Bir kronik hmoiyliz hstsın şğıki lirtilrn hngisinin ulunmsı hlin kuru ğırlığının rttırılmsı grkli ğilir? ) Diyliz sonrsı ilri r hlsizlik ) Diyliz sonu kşıntı ) Diyliz sonrsın 1 gün kr uzyn ks krmplrı ) Kn sınının ilhss iyliz sonu çok üşmsi 168 Diyliz.Nt HD hstlrın şğıki gstrointstinl lirtilrn hngisi ürmik nnlr ğlı ğilir? ) ishl ) işthsızlık ) Bulntı Kusm ) Gstrointstinl knm 169 Diyliz.Nt Jugulr kttr tkılmış oln ir hst, iyliz lınıktn 1 st sonr titrm v tş yükslmsi oluyors ilk ypılmsı grkli oln işlm hngisiir? ) Diylizi sonlnırırım. ) Kttr giriş yrini kontrol r, giriş yrin kızrıklık vr is kültür lırım, yoks kn kültürü lırım. ) Hmn 1 gr Vnomyin iv olrk vririm. ) Diyliz vm r, hstyı vin gönririm. 170 Diyliz.Nt Hprinsiz ntikogulsyonun hngi hstlr ypılmsı grkliir? ) Prikritli hmoiyliz hstsı ) 15 gün ön tın oprsyonu gçirmiş oln hst ) Hln Hptit-C y ğlı kronik hptiti oln hst ) Tromosit syısı oln hst 171 Diyliz.Nt Aşğıki ulgulrn hngisi ürmik nsflopti lirtisi ğilir? ) Şuur ulnıklığı ) Uyuklm ) Rhtsız k snromu ) Flpping trmor 172 Diyliz.Nt Eritropotin vrilmsin rğmn hmogloin ğrin rtm olmyn v MCV si 75 oln ir hst şğıki nnlrn hngisi n sık krşılştığımız nnir? ) Folik sit ksikliği ) Vitmin B12 ksikliği ) F ksikliği ) Kronik inflmtur ir olyın ulunmsı 173 Diyliz.Nt Kronik hmoiyliz oln ir hst hiprtnsiyonun n sık nni hngisiir? Syf numrsı: 8/58

9 i i kim kim irik irik vp vp ) Eritropotin kullnımı ) Primr hstlığı ) Volüm fzllığı ) Astt iylizi ypılmsı 174 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi Hprinin yn tkilrinn ğilir? ) Kşıntı ) Uzun sürli kullnım ğlı olrk glişn ostoporoz ) Tromositopni ) Lökopni 175 Diyliz.Nt Dinmik vy sttik vnöz iyliz sınının ölçülmsi fistül vy grftin çıkışın rlmnın olup olmığını göstrn fylı ir prmtrir. Bu ölçümü yprkn nlr ikkt ilmliir? (Ynlışı işrtlyiniz) ) Hmoiyliz şlrkn ilk 3-5 kik kılmsı uygunur. ) Kn kım hızı 200 ml/k yrlnrk kılmlıır. ) no lu iğn kullnılrk ypılmlıır. ) Tk ölçüm ytrliir. 176 Diyliz.Nt Kuf ğri 5 oln ir iylizör il 4 litr sıvı çkmk için TMP kç olmlıır? ) 100 ) 150 ) 200 ) Diyliz.Nt Aşğıki urumlrn hngisi hprinsiz iyliz için mutlk iniksyon ğilir? ) Aktif Pptik Ülsr ) Prikrit ) Rtinl rrhi ) Tromositopni 178 Diyliz.Nt Hmoiyliz işlmi snsın kullnıln su sistmi il ilgili ynlışı işrtlyiniz. ) Şhir suyun şırı miktr ulunn Aluminyum vüutt irikir. ) Suyun içriğin oln Klsiyum v Mgnzyum srt su snromun nn olur. ) Şhir suyun ulunn Klormin miktrı önmli ğilir. ) Bkır su orulrı hst ulntı, titrm ypilir. 179 Diyliz.Nt Suklvin hmoiyliz kttri tkılmış oln ir hst şğıki kompliksyonlrn hngisi ilk 4 st için krşılşıln kompliksyon ğilir? ) Hmotorks ) Pnömotorks ) Kttr giriş yri infksiyonun ğlı giriş yrin kızrıklık v kıntı ) Aritmilr 180 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstsın şğıkilrn hngisi nmi nni olmz? ) Vitmin-B12 ksikliği ) Anti-HCV pozitifliği ) Folik Asit ksikliği ) Gstrointstinl knm 191 Diyliz.Nt Şhir suyun ulunn şğıki mlrn hngisi hstnın ritrositlrin hmoliz nn olilir? ) Klormin ) Aluminyum ) Klsiyum Syf numrsı: 9/58

10 i i kim kim irik irik vp vp ) Mgnzyum 190 Diyliz.Nt Hmoiyliz hstlrın iyliz şlıktn sonrki ilk kik için kşıntı şlıyors n muhtml nn nir? ) Fosfor yükskliği ) Eritropotin kullnımı ) Etiln oksit llrjisi ) Prthormon yükskliği 189 Diyliz.Nt İyi ir rvrs osmosis sistmin şğıkilrn hngisi ulunmyilir? ) Kron filtrlri ) Bsınç göstrglri ) Pmuk filtrlr ) Suyun ısısını göstrn r 186 Züy Soyorl Diylizör özlliklri il ilgili iflrn hngisi ynlıştır? - EVAL, Polisulfon, PMMA tipi iylizorlr h nir llrjiy nn olur. - Hmophn mmrn slulosnttiktir. - Diylizörun KoA ğri onun tkinliğini göstrir. - Günümüz strilizsyon yöntmi olrk ETO fzl trih ilmmktir. - Diylizörun stlrl irlikt toplm olum volumu ml ir. 187 Züy Soyorl Aşğıkilrn iri hriç hpsi HİPERPARATİROİZM in özlliğiir.hriç olnı işrtlyiniz. - Hipoklsmi PTH in yükslmsin nn olur. - Kmik ğişikliklrin ostitis firos ysti nir. - Crrhi prtiroiktomi tk tvi şkliir. - 1,25 ihiroksi D3 miktrın zlm vrır. - Kmikt şırı ypım v yıkım mvuttur. 192 Diyliz.Nt Eritropotin vrilmsin rğmn hmogloin ğrin rtm olmyn v MCV si 75 oln ir hst şğıkilrn hngisi n sık krşılştığımız nnir? ) Folik sit ksikliği ) Vit. B12 ksikliği ) F ksikliği ) Kronik inflmtuvr ir olyın ulunmsı 193 Diyliz.Nt Hmoiyliz iyolojik uyumluluk üzrin şğıkilrn hngisi tkili ğilir? ) Mkinnin volumtrik kontrollü olmsı ) Rvrs osmosistn gln suyun klitsi, ktri v toksin içrmmsi ) Mmrnın snttik olmsı ) Diylizör mmrn ışın kullnıln mtrylin insi 194 ŞÜKRİYE ÖZTÜRK KBY oln ir hst kn iyokimysın kılığı zmn şğıki ulgulrn hngisi prtiroilrin fonksiyonu il ilgili ğilir? A-)Klsiyum B-)Fosfor C-)Ürik sit D-)Alkln Fosftz 195 ŞükriyÖztürk Kuf ğri 5 oln ir iylizör il 4 litr sıvı çkmk için TMP kç olmlıır? A-)100 B-)150 C-)200 D-) Diyliz.Nt Diylizörki pıhtılşmyı rttırn fktörlr şğıkilrn hngisi ğilir? C ) Düşük kn kım hızı ) Hsty iyliz snsın ritrosit süspnsiyonu vrilmsi Syf numrsı: 10/58

11 i i kim kim irik irik vp vp ) Kn hmtokrit ğrinin 38 olmsı ) Ultrfiltrsyonun z olmsı 198 Diyliz.Nt Bir kronik hmoiyliz hstsın şğıki lirtilrn hngisinin ulunmsı hlin kuru ğırlığın rttırılmsı grkli ğilir? ) Diyliz sonrsı ilri r hlsizlik ) Diyliz sonu kşıntı ) Diyliz sonrsın 1 gün kr uzyn ks krmplrı ) Kn sınının ilhss iyliz sonu çok üşmsi 199 Diyliz.Nt Aşğıki fizik ulgulrın hngisi grftt rlmnın olmığını göstrir? ) Kol öm ) Grfttn gln kn kım hızının > 450 ml/k olmsı ) Antikogulsyonun fzl olmmsın rğmn iyliz çıkışın vnöz iğn liklrinn knmnın uzun sürmsi ) Grfttki Üfürüm vy Thrillin krktrin ğişiklik olmsı 200 Diyliz.Nt Aşğıki ulgulrn hngisi ürmik nsflopti lirtisi ğilir? ) Hstnın konuşulnlrı iyi nlmmsı ) Şuur ulnıklığı ) Uyuklm ) Bklrını vmlı olrk hrkt ttirmk istmsi 201 Diyliz.Nt Hiprklmi il gln ir hst EKG n sık krşılşıln ulgu hngisiir? ) P - R uzmsı ) Sivri T lgsı ) Brikri ) P lgsının kyolmsı 202 Diyliz.Nt KBY'si oln hstlr şğıki hormonlrn hngisinin kn sviysi gnllikl yüksktir? ) Prthormon ) Eritropotin ) Tstostron ) Vit. D 203 Diyliz.Nt Rutin iyliztt şğıki mlrn hngisi olmmlıır? ) Fosfor ) Bikront ) Potsyum ) Soyum 204 murt lkırn skonr hiprprtroii po irni glişm nni nir? kmikiliği firozu 244 Diyliz.Nt Rsirkülsyon hngi urumlr sık görülür? ) Singl-nl iyliz ) Kttr ) Uygun olmyn fistül ) Fistül ykın giriliğin ) Hpsi 218 hlil yılmz Erişkinlr hr ir örğin yklşık olrk ğırlığı n krır? ) gr ) gr ) gr ) gr ) gr Syf numrsı: 11/58

12 i i kim kim irik irik vp vp 219 hlil yılmz Erişkin ir insn hr iki örktn gçn kn kım hızı nir? ) 1000 ml/k ) 500 ml/k ) 100 ml/k ) 750 ml/k ) 1500 ml/k 220 hlil yılmz Börklr için ynlış olnı işrtlyiniz: ) En küçük fonksiyonl irimin nfron ı vrilir. ) Priton için yrlşmiştir. ) Börklrin pozisyonun tutulmsınki n önmli rol fsi rnlis v komşu orgnlr ittir. ) Hilum rnl önn - rky V. rnlis - A. rnlis - Plvis rnlis yr lır. ) En ışt firöz ir kpsül, kpsülün ltın kortks, n iç mull yr lır. 221 hlil yılmz Börğin n küçük fonksiyonl irimi oln nfron için ynlış olnı işrtlyiniz: ) Glomrulr filtrsyon, tuulr rsorsiyon v tuulr skrsyon işlmlrini ypr ) Nfron; glomrul, proksiml tüül, hnl kulpu, istl tuul v toplyıı knllrn oluşur. ) Hr iki örkt yklşık 2 milyon nfron ulunur. ) Glomrulr filtrsyon lnını; ffrnt rtr notli, zl mmrn v owmn kpsülü oluşturur. ) Nfron i 1 milyon üştüğün KBY şlr. 222 hlil yılmz Aşğıkilrn hngisi örğin tml fonksiyonlrınn ğilir? ) Sıvı- lktrolit ngsi ) Fzl glikozun tılmsı ) Eritropotin ypımı ) Kn sınının üznlnmsi ) Aktif D3 ypımı 223 hlil yılmz Aşğıkilrn hngisi örk fonksiyonlrının n oğru ifsiir? ) Sıvı v lktrolit ngsinin sğlnmsı ) Mtolik rtık ürünlrin tımı ) Ekstrslülr sıvı hmi v kn sınının üznlnmsi ) Hormon ürtimi v mtolizmsın ktkı ) Yukrkilrin hpsi 224 Zülyh ERGÜL Dijitl kullnn hstlr için iylizttki hngi mnin ilşimi ikktl üznlnmliir? ) Biront ) Mgnzyum ) Potsyum ) Glikoz ) Soyum 225 Ayş Olgç Aşğıkilrn hngisi KBY glişmsin nn olmz? )Börğin kistik hstlığı )Rnl rtr rlığı )Kronik Glomrulonfrit )KOAH )Hiprtnsiyon 226 Ayş Olgç Aşğıkilrn hngisi K.T/V ölçümünü tkilmyn prmtrir? Syf numrsı: 12/58

13 i i kim kim irik irik vp vp )Tvin rkn yrılmlr )Dilizörün klirnsi )Hstnın kuru ğırlığı )Kn kım hızının üşük olmsı )Rsirkülsyon 243 Diyliz.Nt Aşğıki ulgulrn hngisi ürmik nsflopti lirtisi ğilir? ) Şuur ulnıklığı ) Uyuklm ) Rhtsız k snromu ) Flping trmor 236 Ayş Olgç Hmoiyliz tvisi sırsın,hmoiliz mkinsın rtril sınç göstrgsi hngi rlıkt olmlıır? )+50 il +100 )+200 v üzri )-20 il -80 )0 il Ayş Olgç Sğlıklı ir fistüln gçn kn kım hızı n kr olmlıır? ) ml/k ) ml/k ) ml/k ) ml/k 228 BETÜL ÖZKAN Diffüzyonu tkilmyn prmtr şğıkilrn hngisiir? Cvp: )iylizt ısısı )Solüt konsntrsyon frkı )Solut molkül ğırlığı v hızı )Mmrn irni )Diylizt kım hızı )Diylizt ısısı 229 BETÜL ÖZKAN Diylizörün üryi ortn klırmki tkinliğini göstrn oly Mss Trnsfr Ür Coffiinti nir. Bunun kıs if şkli şğıkilrn hngisiir? )Kuf )Q )Q )KoA )KwO D)KoA 230 BETÜL ÖZKAN Aşğıkilrn hngisi loo-lk lrmın nn olur? )Diylizörn iylizt kn kçğı )Vnöz sının yükslmsi )Diylizörn iylizt kn kçğı )Solüsyon girişlrinin trs tkılmsı )TMP'nin sıfırın ltın üşmsi )Artr sınının üşmsi 232 yliz krgnç Ky hstlrı lümünyum irikimi çısınn risk tşırlr.unun nnlri nlrir? )klirnsin zlmsı )fosfor ğlyıı ilçlr )iylizt il yüksk lümünyum trnsfri )hpsi 233 Sık Dln Diyliz mnsın n çok sorumlu tutuln fktör? )Alüminyum )Soyum )Potsyum )Klsiyum 242 Diyliz.Nt Hprinsiz ntikogulsyonun hngi hst ypılmsı grkliir? A Syf numrsı: 13/58

14 i i kim kim irik irik vp vp ) Prikritli hmoiyliz hstsı ) 15 gün ön tın oprsyonu gçirmiş oln hst ) Hln hptit C y ğlı kronik hptiti oln hst ) Tromosit syısı oln hst 235 Ayş Olgç EPO tvisin irn y şrısızlığ yol çmyn nn şğıkilrn hngisiir? )Nkil sonrsı rilmiş örk )Dmir ksikliği )Aliminyum irikimi )IV EPO tvisinin hmoiliz sonun uygulnmsı )Hiprprtiroii 217 şfik küçükky İlk kz hmoiyliz girn ir hst ikini iyliz n z kç st sonr plnlnmlıır 216 Ayş Olgç Hv molisi yşnn ir urum, hstyı ölürüü hv miktrı n krır? )0,5 /kg )10 )20 )1 /kg )hpsi 208 BETÜL ÖZKAN Ürmik ir hst şğıkilrn hngisi iyliz niksyonu DEĞİLDİR? CEVAP: 12 st sonr )Diürtik tvisin vp vrmyn ir hiprvolmi )Hiprvolmiy ğlı klp ytrsizliği )Mtolik sioz )Non-ürmik hipopotsmi )Hiçiri 209 BETÜL ÖZKAN Aşğıkilrn hngisi kut HD. niksyonu DEĞİLDİR? )Hpto-rnl snromu )Hiprpotsmi )Asioz )İlç ntoksiksyonu )Ürmi snromu 210 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi göstrg vn sını yükskliğin nn olmz? A)Fistül vmınki stnoz v tromoz. B)Stlr ki pıhtılşm. C)Vn tkıln iğnnin mr ışın çıkmsı. D)Artrin ytrsizlşmsi. 215 Ayş Olgç Kn potsyum üzyi şğı vriln urumlrn hngisin yükslm GÖSTERMEZ? )Diytl fzl miktr potsyum lınmsı )Ytrsiz iyliz )Ytrsiz slnm )Hmoliz )Hiçiri 212 mustf kumlr Hmoiyliz hstlrının vüutlrın irikn t2 mikrogloulin gii üyük molküllü toksik mlri vüuttn nsıl uzklştırılır? )snttik mmrnlr kullnılır. )Diyliz snsı rtırılır. )Ultrfiltrsyon ypılır. )hmoiyfiltrsyon ypılır. 213 mustf kumlr Fistül iğnsi girişim çıklmlrınn hngisi oğruur? D )Artr iğnsi nstmoz yrin girilir Syf numrsı: 14/58

15 i i kim kim irik irik vp vp )rtr iğnsi;fistül trs yön v fistül 3 m r il girilir. )vn iğnsi;rtr iğnsinn 5 m r il vüut yönün girilir. )vn iğnsi;fistül yönün v fistül 3m r il girilir. 237 Ayş Olgç Hmoiliz sırsın,hmoiliz mkinsınki vnöz sınç göstrgsi hngi rlıkt olmlıır? Cvp: )0 il +50 )+50 il +100 )+250 il +300 )-50 il Ayş Olgç Aşğıkilrn hngisi SUBKLAVİAN VEN KATATERİZASYONUNUN rkn kompliksyonu ğilir? )Pnömotorks )Hmotorks )Suklvin vnin rlmsı,tromozu )Brkil plksus yrlnmsı )Hv molisi 239 Lyl Aklt Aşğıkilrn hngisi stnrt ir iyliztın ilşimin ulunmz? )Soyum ) Klsiyum ) Mgnzyum ) Potsyum ) Fosfor 240 Lyl Aklt Aşğıkilrn Akut HD niksyonu olmynı işrtlyiniz? ) Hptornl snrom ) Hiprpotsmi ) Asioz (Ph:7,2) ) İlç intoksiksyonu ) Ürmik snrom 241 Disquilirium snromunu önlmk için şğıkilrn hngisi ypılmz. -ikrontlu iylizt kullnılır -iylizt C içriği 3mEq/l'nin üzrin olmlı -yüksk soyumlu iylizt kullnılır -ürmik hstlr iyliz rkn şlnır 245 Diyliz.Nt Hmoiyliz şlrkn rtr v vn iğnlrinin konumlrı nsıl olmlıır? Cvp: ) Fosfor ) Hr iki iğn ynı sviy ynı yön kmlıır. ) Vn iğnsi fistülün h istlin tkılmlıır. ) Artr iğnsi il vn iğnsi rsın 1 m msf olmlıır. ) Vn iğnsi fistülün krşısınki kol tkılmlıır. ) Artr iğnsi il vn iğnsi rsın 5 m msf olmlı v vn iğnsi proksiml tkılmlıır. 246 Diyliz.Nt Aluminyum toksisitsi hngi klinik tlo il görülmz? ) Prifrik nöropti ) Diyliz nsfloptisi ) Mikrositr tip nmi ) Aluminyum ğlı kmik hstlığı 247 Diyliz.Nt Hngi ulgu luminyum ğlı kmik hstlığın olmz? ) Hiprklsmi ) Yüksk PTH üzylri ) Kmik iyopsisin otolst syısın zlm, kmik ypılnm hızının üşmsi, ozuk minrlizsyon ) Kmikt % fzl Al irikmsi 248 Diyliz.Nt Hngisi tk şın rrhi prtiroiktomi ulgusu ğilir? ) PTH'nın 300 pg/ml nin üzrin olmsı ) Klsiflksi Syf numrsı: 15/58

16 i i kim kim irik irik vp vp ) CxP 80'in üzrin (sürkli) ) Sürkli hiprklsmi (>10,5) 249 Diyliz.Nt Hngi urum rnl trnsplntsyon kontrnik ğilir? ) Ürmik nöropti ) ilrlmiş tviy irnçli klp ytmzliği ) Yygın mlignit ) İlrlmiş pulmonr ytmzlik 250 Diyliz.Nt Akut örk ytmzliğin hngi mmrnın kullnımı infksiyon riskini v mortlityi rttırır? ) Snttik ) Sustitü ilmmiş sllüloz ) Sustitü sllüloz ) Sllülosnttik 251 Diyliz.Nt Hngisi iyliz hstlrın hipoklsmi nni ğilir? ) PTH y iskltin irni ) Brsktn klsiyum miliminin zlmsı ) Fosft rtnsiyonun ğlı skonr hiprfosftmi ) Klsitonin üzyinin yüksk olmsı 252 Diyliz.Nt Diyliz solüsyonlrı il ilgili oğru olnı işrtlyiniz? ) Aritmi riski oln, Digitl kullnn hstlr, iyliz solüsyonu K konsntrsyonu 2,5 vy 3,0 meq/l olmlıır. ) Diyliz siozun üzltilmsi il K hür için girrk hipoklmi oluşturup ritmiy nn olilir ) Sptik hstlr, iytiklr v t lokr kullnnlr iyliz snsın hipoglismi riski rttığınn glukozlu iylizt kullnılmlıır. ) Diyliz solüsyonun C ornı üşüks iyliz sırsın hipotnsiyon oluşilir. ) Hpsi 253 Diyliz.Nt Kronik iyliz hstlrın hngi ntiiyotiğin kullnımı skın yrtır? ) Vnomyin ) Gntmyin ) Tikopnin ) Erythromyin ) Ttrsiklin 254 Diyliz.Nt Hngisi prtiroiktomi niksyonlrınn ğilir? ) Cii hiprklsmi ) Aluminyum ğlı kmik hstlığı ) Yygın v ii yumuşk oku klsifiksyonlrı ) Yüksk PTH (>1000) 272 Hüsniy Frh ABY,KBY yırıı tnısı şğıkilrn hngisi ğilir? A) Rnl nmi B) Krtinin sviysi C) Rnl ostoistrofi D) Hipoklsmi 256 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi iyliz sırsın solütlrin klirnsini tkilyn fktörür? -iylizörün tkinliği -kn kım hızı -iyliz solüsyonu kım hızı -solütün molkülr ğırlığı -hpsi 257 AYŞE GÜREL Aşğıki mmrnlrn iyliz hst için iyouyumluluğu yüksk oln B)Krtinin sviysi -hpsi -polikrilonitril Syf numrsı: 16/58

17 i i kim kim irik irik vp vp hngisiir? -kuprofn -sllüloz stt -moifiy iyolojik mmrnlr -polikrilonitril 261 Hv molisi urumun şıklılrn hngisi ypılmz? A)Kn pompsını ururup vn stini klmp ilir B)Hst hmn sırt üstü sol trfın göğüş v şı şgıy glk şkil ytrılmlı C) Hst hmn sırt üstü sğ trfın göğüş v şı şğıy glk skil ytırılmlı D)%100 oksijn mskyl vrilmli vy ntü ilmli 259 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi rkn iyliz nniir? C -hpsi -çouk hstlr GFH ml/k olmsı -klp ytmzlikli hst GFH ml/k olmsı -iytik hstlr GFH 15-25ml/k olmsı -hpsi 260 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi hprinin yn tkilrinn ğilir? A)Tromostopni B)Knm C)Alrjik rksiyon D)Tromositoz 262 Aşğıkilrn hngisi iyliz hstlrının lmmsı grkn vitminlrir? A)A Vitmini B)C Vitmini C)E Vitmini D)D Vitmini 263 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi girişim yolu stnoz y tromozunu işrt tmz? A)Ark rky üç sns oyun vn sınının yüksk olmsı. B)Diyliz çıkışı uzun sürn knmlr. C)Artr sınının yüksk olmsı. D)Artr v vn sınının norml syrtmsi. 264 zulyh rgul Diyliz hstlrın mortlit rtışı olusturmyn mınımum hf lümin üzyi nir? )2.9gr/l )3.6gr/l )4gr/l )4.3gr/l /4.9gr/l 270 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi intriylitik hipotnsiyonu kolylştırn nn ğilir? -Diylizt N'unun üşük olmsı -Bikrontlı iylizt kullnımı -iylizt ısısının yüksltilmsi -ntihiprtnsif ilç kullnımı 265 HÜSNİYE FERAH Aşğıkilrn hngisi rsirkülsyon nni ğilir? A)Stnoz B)Tromoz C)Düşük kn kımlı iyliz ypılmsı. D)KUF ğri yüksk mmrn kullnılmsı. 266 Su sistmi için şğıkilrn hngisi ynlıştır? D)Tromositoz A D)Artr v vn sınının norml syrtmsi D)KUF ğri yüksk mmrn kullnılmsı. )kum filtr prtüküllri uzklştırır )klsiyum v mgnzyum srt su snromun nn olur )kron filtr klor v klorminlr tutulur Syf numrsı: 17/58

18 i i kim kim irik irik vp vp )hzırlnn su mksimum ktri miktrı 100 fu/ml olmlıır 267 ysmin PAN,Evl,PMMA,polisülfn n tür mmrnlrır? )SMC )slülozik )snttik )hiçiri 268 Aşğıkilrn hngisi iylizör strilizsyonun kullnılmmktır? )tiln oksit )Gmm )formlhit )uhr 269 zülyh rgül Aşgıkilrn hngisi iylizt solusyonun ksinlikl ulunmz? )soyum )potsyum )fosft )stt )glikoz 271 AYŞE GÜREL Aşğıkilrn hngisi ürmik kşıntının nniir? -prifrik nöropti -lüminyum -klsiyum-fosfor mtolizmsı ozukluğu -ytrsiz iyliz -hpsi 273 Hüsniy Frh Hngi tyolojiy ship KBY'li hst örk oyutu küçülmüştür? A)Diytik nfropti B)Amiloi C)Hiprtnsif nfropti D)Polikistik örk 274 Hüsniy Frh Eritropotin hngi orgnn slgılnır? A)Kriğr B)Börk C)Kmik iliği D)Byin 275 Hüsniy Frh KBY'Lİ hstlr ış tkn olmksızın hiprpotsmi vr kçt görülür? A)Evr 1 B)Evr 2 C)Evr 3 D)Evr fry Aşğıkilrn hngisi iyliz girn ir hst için mlnutrisyon ulgusu ğilir? )kilo kyı )srum lumin sviysinin 4gr/l ltın olmsı )srum lumin sviysinin 6gr/l olmsı )l kitlsin zlm 290 yln Ürmik prikritli ir hst şğıkilrn hngisi lınk önlmlr rsın ğilir? )Hrgün iyliz lınır )Hprinsiz iyliz ypılır )Antiiyotik tvisin şlnır )Diyliz sürsi uzun tutulur )Nonstroi ntinflmtur vrilir 278 my Aşgıkilrn hngisi fistül ğrlnirmsin kullnılmz? C)Hiprtnsif nfropti B)Börk D)Evr 5 )ntikogülsyon )rsirkülsyon )vnöz sınç izlmi Syf numrsı: 18/58

19 i i kim kim irik irik vp vp )rnkli olr US 279 My Aşgıkilrn hngisi kstrkorporl olşım pıhtılşmyı kolylştırn fktörür? )mmrn ypısı )yüksk ht ğri )iyliz sırsın kn vy lipit trnsfüzyonu )yüksk ultrfilitrsyon hızı )hpsi 280 My Hngisi pıhtılşm zmnı için kıln tstlrn ğilir? )L whit pıhtılşm zmnı )ktif pıhtılşm zmnı(act) )Eritrosit simntsyon hızı )tm kn prsiyl tromoplstin zmnı(wbptt) 281 My Hngisi rjionl sitrt uygulmsı için ynlıştır? )mtolik lkloz riski vrır )sitrt infüzyonu rtr stinn ypılır )iylizt içriğinki klsiyum miktrı yüksk olmlıır )vnöz sttn %10'luk klsiyum klorür vrilir 282 My Aşğı molkül ğırlıklrı vriln solütlrin hngisinin mmrnn ifüzyonu h kolyır? )B2 mikrogloulin D )krtinin- 113 D )ür- 60 D )lumin D 283 My Hngisi ytrsiz kn kımı splrinn ğilir? )hstnın kn sınının üşmsi )iylizörün pıhtılşmsı )rtr stin kıvrılm )rtr iğnsinin mr uvrın ypışmsı 284 My EPO tvisin h çok hngi yol trih ilmktir? C )SC (suutn) )IM (intrmüskülr) )IV (intrvnöz) )IP (intrpritonl) 285 My KBY hstlrın knmy ğilimn sorumlu tutuln tkn hngisiir? )iyliz sırsın kullnıln hprin )rtmış oln toksinlr ğlı olrk glişn tromosit fonksiyon ozukluğu )üşük klsiyum üzylri )K vitmini ksikliği )hpsi 286 My Hngisi hmoliz nni ğilir? )iyliz solusyonunun çmşır suyuyl kontmin olmsı )şırı r ısınmış iyliz solüsyonu )tvi sürsin iyliztl knın trs yön kmsı )kn pompsının htlı çlışmsın ğlı mknik hmoliz 287 Ysmin Hmoliz ulgusu olmynı işrtlyiniz? )hiprklmi )hipoklsmi )vn stin knın şrp rngin olmsı )ht lirgin üşmsi )hpsi 288 My Hngisi hv molisi tvisin ypılklrnır? E )hst sırt üstü,sol trfın,gögüs v ş şğıy glk şkil ytırılmlı Syf numrsı: 19/58

20 i i kim kim irik irik vp vp )%100 oksijn vrilmli )kn pompsı ururulup, vn sti klmplnmli )prkütn olrk vntrikül girilrk hvnın spirsyonu nnilir )hpsi 289 My Aşğıkilrn hngisi hmoiylizin kronik kompliksyonlrınn oln hmtolojik kompliksyon it ir ulgu ğilir? )knm itzi )lökopni )prikrit )nmi 291 yln Hst hiprprtiroiizm griliyors nyn şüphlnilir? )Alüminyum irikiminn )Hiprfosftmi )D vitmini ksikliğinn )Hiprlmi 292 yln Hiprürisminin lirtilri nlrir? )İşthsızlık )Hlsizlik )Hıçkırık )Bulntı-Kusm )Hpsi 295 gönülto Aşğıkilrn hngisi priton iyliz niksyonu oln hst gruplrınn ğilir? A)iytik hstlr B)ii nflmtur ğırsk hstlığı olnlr C)çouk hstlr D)ğımsız hstlr E)kriyovskülr hstlığı olnlr 294 gülçin urn Kronik örk ytrsizligin sgıkilrn hngisinin sviysi yükslmz - ür -pth -tststron -insilün -fosfor 297 rhim Aşğıki sçnklrn iri hriç hpsi KBY'li ir hstnın GFR si 10' unüzrin il ols iyliz şlmk grkir. Ynlış olnı işrtlyiniz. )Prikrit )Knm )Ürmiy ğlı nöropti )Mlnütrisyon )Pnömotorx 298 rhim Aşğıkilrn hngisi ilk f iyliz lınn ir hstnın iyliz sürsinin 2 sttn fzl olmsını grktirir? )Hiprpotsmi )Zhirlnmlr )Hiprvolmi )Mtolik Asioz 299 Dr.Zühtü Trhn (Uzunköprü Dvlt Hstn Hngisi Hmoiyliz trih iln klıı mr giriş yoluur? - intrnl jugulr vn - A.V fistül - Suklviyn vn - Fmorl vn 300 Dr.Zühtü Trhn (Uzunköprü Dvlt Hstn Diyliz Amiloiozu klinik ulgulrı şğıkilrn hngisiir? B - tststron )Pnömotorx )Zhirlnmlr - Kronik Artropti - Krpl Tünl Snromu - Kistik Kmik Lzyonlrı Syf numrsı: 20/58

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm]

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm] DN EN 439-1/EC 439-1 uyrın kıs vr irni şmsı DN EN 439-1 uyrın tip tsti Sistm tip tsti sürsin Rittl r sistmlri il tmsili Rittl RiLini ypı ilşnlri üzrin şğıki tstlr yürütülmüştür: İzolsyon özlliklri lgsi

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

2011 LYS MATEMATİK Soruları

2011 LYS MATEMATİK Soruları 0 LYS MATEMATİK Sorulrı. 0, ( 0, ) işlminin sonuu kçtır? A) B) C) 0 D) E). x y = oluğun gör, x + 4y 4x y y + x ifsinin ğri kçtır? A) 4 B) C) 8 D) 9 E). v < x < v oluğun gör, x şğıkilrn hngisi olilir? 4

Detaylı

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI :

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

MATEMATİK.

MATEMATİK. MTEMTİK www.e-ershne.iz. s( \ ) = 6, s( \ ) = 8 tür. kümesinin lt küme syısı ise, kümesinin elemn syısı kçtır?... D. 7 Ynıt:. s( ) =? s( ) = = s( ) = 6 8 s( ) = 6 + + 8 =. Rkmlrı frklı üç smklı üç oğl

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Fikrt Amn Ekonomi Bölümü Boğziçi Ünivrsitsi Kişisl isl Trihlrn Toplumsl Trihlr Kmusl projlr:,,,,... Sçmnlr: x 1, x 2, x 3, x 4,... Sçmn trihlri: 1, 1,... Trihlr: Tm v gçişkn X = {x{ 1, x 2, x 3, x 4,...}

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 15. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 15. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Ayın Aı ve Soyı : Ay Numrsı (T.C. Kimlik No) : SAĞLIK AKANLIĞI PERSONEL

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

ÜLKE GENELİ, İL, İLÇE, OKUL, SINIF, ÖĞRENCİ DÜZEYİNDE SINAV SONUÇLARI

ÜLKE GENELİ, İL, İLÇE, OKUL, SINIF, ÖĞRENCİ DÜZEYİNDE SINAV SONUÇLARI ÜLK GNLİ, İL, İLÇ, OKUL, SINIF, ÖĞRNİ ÜZYİN SINV SONUÇLRI ğrli ğitim Yöntiilrimiz, Öğrtmnlrimiz... ÖZ--İR nm Sınvlrı; Öğrnilrimizin sınv sistmlrini tnımlrı, üzylrini lirlyilmlri v ksiklrini görüp girilmlrin

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir.

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir. FONKSİYONLAR Boş kümeden frklı oln A ve B kümeleri verildiğinde, A kümesindeki her elemnı B kümesindeki ir elemn krşı getiren ğıntıy A dn B ye fonksiyon denir. y=f(x) ile gösterilir. Bir diğer ifdeyle

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Detaylı

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YILLAR 00 00 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - LYS - - - - - - - - FONKSĐYONLAR A ve B oşn frklı iki küme olsun A dn B ye tnımlı f fonksiyonu f : A B ile gösterilir A y tnım kümesi, B ye

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: SAĞLIK MEMURLUĞU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok RBLQ05+07CAV RDLQ05+07CAV RKCB07CAV RKCB07CAV RKMBUHCAV RKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x MC www.mtemtikclub.com, 006 Cebir Notlrı Çrpnlr Ayırm Gökhn DEMĐR, gdemir3@yhoo.com.tr Đki ifdenin çrpımı ypılırken, sonuc çbuk ulşmk için, bzı özel çrpımlrın eşitini klımızd tutr ve bundn yrrlnırız. Bu

Detaylı

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan. Mgntic Mtrils 4. Drs: Prmnytizm-2 Numn Akdoğn kdogn@gyt.du.tr Gbz Institut of Tchnology Dprtmnt of Physics Nnomgntism nd Spintronic Rsrch Cntr (NASAM) Kuntum mkniği klsik torinin özlliklrini dğiştirmdn,

Detaylı

TOPRAKLAMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ

TOPRAKLAMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ TOPRAKAMA BAĞANTI SİSTEMERİ EARTHING FIXING SYSTEMS Ürün Ktloğu Prout Ctlogu www.m tl.om.tr MITE TEME TOPRAKAMASI SİSTEMİ Tml toprklmsı sistmi, tml tonu içrisin inşt mirlrin ğlntılr ypılrk öşnn iltknlrn

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y Do lgz Syçlr Ç NDEK LER G Do lgz Syçlrı Genel Özellikler Ön Öemeli Kompkt Do lgz Syı Teknik Tlo Bsınç Kyı ve Ht E rileri Teknik Resimler Ön Öeme Moülü Genel Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler G G-CPPU

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

( ) ( ) ( ) Üslü Sayılar (32) 2. ( ) ( 2 (2) 3. ( ) ( ) 3 4. ( 4 9 ) eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? (0) 0,6 0,4 : 4,9 =?

( ) ( ) ( ) Üslü Sayılar (32) 2. ( ) ( 2 (2) 3. ( ) ( ) 3 4. ( 4 9 ) eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? (0) 0,6 0,4 : 4,9 =? Üslü Sılr. +.4 8 (8) 4. ( ) (. ). ( ) 4 6 ( ) :( ) () + + 5..4. ( ) ( ) () 4. 5 5 ( 4 9 ) 5. 9 + + 9 = + eşitliğini sğln değeri kçtır (0) 6. ( ) ( ) ( ) 0,6 0,4 : 4,9 (-6) 4 8.. c 7. 4.. c ( c ) 8. 6 8

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 18. GRUP: LORTUVR,

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

V ort CEVAP: B CEVAP: E CEVAP: B CEVAP: A 3V CEVAP: D. 10. I- Doğru: 2t anında ikiside 4x konumundalar. Y A Y I N D E N İ Z İ CEVAP: C.

V ort CEVAP: B CEVAP: E CEVAP: B CEVAP: A 3V CEVAP: D. 10. I- Doğru: 2t anında ikiside 4x konumundalar. Y A Y I N D E N İ Z İ CEVAP: C. OU 7 OĞRUS HRT Çözümler TST 7-1 ÇÖÜMR 1. meleri ynıır ikisi e poziifir. er eğişirmeler nin +X nin X olup frklıır. X Orlm sür ir. 7. V or = yer eğişirme oplm zmn. 1 = = 1 & & 3 = 1. = = 3. - leri yöne.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı 8. sısının pozitif tek tmsı bölenlerinin sısı kçtır? 8. olmk üzere; kesrinin değeri şğıdkilerden hngisi olmz?. (8!) sısının sondn kç bsmğı sıfırdır? 8. ifdesinin sonucu kçtır? (

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR.

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR. Ayklr yere düz srk sndlyede oturulur.her zmn urundn nefes lınmlı ve ğız kplı tutulmlıdır. Eller elin rksın konur ve nefes verilir. Bel ve sırt kslrı iyice ksılrk hv dışrıy verilmeye çlışılmlıdır. Tekrr

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de ÖRNEK 8.8: Aşğıdki şekilde ir su deposunun ltınd ğlnmış oln oru httı temsil edilmiştir. Sistem 80F'de su içermektedir. Boru httındn 00 l/dk kım sğlmk için tnktki su seviyesi ne olmlıdır? Suyun yoğunluğu

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

Örnek...4 : Örnek...5 : Örnek...6 : Örnek...7 : ( 3x2 + x 3) dx=? Örnek...1 : Örnek...2 : Örnek...8 : ln2 (e 2x +e x )dx=? ln1. Örnek...

Örnek...4 : Örnek...5 : Örnek...6 : Örnek...7 : ( 3x2 + x 3) dx=? Örnek...1 : Örnek...2 : Örnek...8 : ln2 (e 2x +e x )dx=? ln1. Örnek... KURALLARI. f ( )= f ( ). f ( )= Örnk... : ( + 7+ )=? 7. k. f ( ) =k. f ( ) Örnk... : sin =?. (f ( )±g ( ))= f ( )± g( ). c f ( )= f ( )+f ( ), c c< 6. (-).min(f())< f ( )=

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip Contents Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumn ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Timer (Zmnlyıcı) Çlışmsı...Tr- Çlışm Konusun Genel

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ. Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA

Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ. Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA Doç.Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ Celal Bayar Ünv. SYO,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AbD.-MANİSA 1 Böbrek yetersizliğine ve diyalize eşlik eden morbidite ve mortalitenin azaltılması, yaşam kalitesinin

Detaylı