TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 PROJE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 PROJE RAPORU"

Transkript

1 TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 PROJE RAPORU GRUP KARADUT PROJE ADI TİSPE'NİN GÖZYAŞLARI Proje Ekibi Cem Çağlar ÖZYURT Emre ŞENKAL Tamer YILDIRIM PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Münevver SÖKMEN Doç. Dr. Yusuf DİLGİN KEPEZ/ÇANAKKALE 9-17 TEMMUZ

2 Bu çalışmada, her türlü bilgi birikimini bizlerle paylaşmaktan geri durmayan Prof. Dr. Münevver SÖKMEN hocamıza teşekkürü bir borç biliriz. İÇİNDEKİLER SAYFA NO Proje kapağı. 1 İçindekiler 2 Proje özeti 3 Giriş. 3 Meteryal ve Yöntem. 4 Bulgular.. 8 Sonuç ve Yorum 10 Kaynaklar 10 2

3 ÖZET: Bu çalışmada, halk arasında karadut lekesinin kendi yaprağı ile daha kolay temizlendiği bilinmesinden yola çıkılarak, karadut yaprağındaki kimyasallar özüt edilerek leke çıkarıcı kimyasal madde tespit edilmeye çalışılmıştır. Yaklaşık yirmi beş gram karadut yaprağı alınarak polaritesi farklı çözücülerde özüt edilmeye çalışılmıştır. Sırasıyla artan polaritede hekzan, etilasetat, etil alkol ve su çözücülerinden 250 şer ml yaprak üzerine eklenip yirmi şer dakika çalkalanıp süzülmüştür. Çözücüler evoporatorde buharlaştırılarak yapraktan dört ayrı özüt elde edilmiştir. Bu özütlerin deri üzerindeki karadut lekesini çıkarma etkinliği test edilmiştir. Test sonucundaki en etkin leke çıkaran özütün kromotografik ayrımı yapılarak leke çıkarmadaki asıl etkin kimyasal madde tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu testler sonucunda etil alkol özütünün leke çıkarmada etkin olduğu tespit edilmesine rağmen bu özütün içerdiği kimyasalların ayırma sırasında seyrelmesinden dolayı daha az etki gösterdiği görülmüştür. PROJE AMACI : Bu çalışmada, Morus nigra ( karadut) meyve lekesini çözen kimyasalların karadut yaprağından özütleme yöntemiyle elde edilmesi amaçlanmıştır. 1. GİRİŞ İnsanlık var olduğundan beri temizlik için leke çıkarıcı maddeler elde etmeye çalışmış ve bunları kullanmıştır. Temizlenmek için süt, bitki özleri, kül ve kili kullanan insanoğlunun sabunu kullanmaya başlaması MS 200 lere dayanır. Kirler genellikle yağ ve benzeri apolar organik maddeleri içerirler (1). Kirler ve lekelere sebep olan çeşitli meddeler vardır: Bunlara bitki, meyve, çay ve kahve lekeleri örnek verilebilir. Genellikle meyve lekelerine sebep olan tür, meyve içerisinde bulanan antosiyaninlerdir. Antosiyaninler, birçok meyve ve sebzenin pembeden mora kadar değişen renklerini veren doğal pigmentlerdir. Yunanca anthos (çiçek), kyanos (mavi) anlamına gelen iki kelimenin birleşmesiyle adlandırılır. Antosiyaninler, gıdaların parlak kırmızı rengini sağlayan, bilinen en iyi doğal gıda boyalarıdır ve birçok gıdanın boyanmasında sentetik boyalara karsı önemli bir alternatif olarak kabul edilmektedirler (2). Karadut meyvesinin fazla miktarda antosiyanin içerdigi ve bu antosiyaninlerin siyanidin 3- glikozit, siyanidin-3-rutinozit ve pelargonidin-3-glikozit olduğunu belirlemiştir(3). Karadut lekesini zor çıktığı bilinmektedir.karadut lekesini çıkarmada kendi yaprağının kullanıldığı halk arasında yaygın olarak bilindiği ve öykülere konu olduğu görülür. Bir zamanlar birbirlerine aşık iki genç vardı. Kızın adı Tispe delikanlınınsa Piremus. Komşu 3

4 olduklarından birlikte büyüdüler. Çocukça başlayan aşk ateşi, serpildikçe onlarla birlikte büyüdü. Ve Tanrı, o yüce aşkı ölümsüzleştirmek amacıyla, bu çiftin buluştuğu ağacı onlara adadı. Piremus'un kanını bu ağacın meyvelerine, Tispe'nin gözyaşlarını ise, ağacın yapraklarına verdi. O günden beri, karadut ağacının meyvesinin çıkmayan lekesini (Piremus'un kan lekesini), dut ağacının yaprakları (Tispe'nin gözyaşları) temizler(4). Dut yaprağının ürettiği bu kimyasalların belirlenmesi leke çıkarıcı yeni bir maddenin keşfine yol açabilir. Bu çalışmada dut yaprağının kendi meyvesinin lekesini çıkarmada etkinliği farklı çözücülerle özütleme yoluyla tespit edilmeye çalışılmıştır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Çözme ve Özütleme İşlemi Şekil tarihinde saat da Çanakkale ili Kepez bölgesinden, Morus Nigra (Karadut) meyvesinin yaprakları taze olarak toplanmıştır. Toplanan bu yapraklardan yaklaşık yirmi beş gramı yıkamadan makasla küçük parçalara ayrılmıştır(şekil1). Karadut lekesini çıkaran etkin maddenin yüzeyde bulunabilme olasılığından dolayı yapraklar yıkanmadan özütleme işlemine tabi tutulmuştur. Küçük parçalara ayrılan yapraklar polaritesi farklı çözücülerde özütlendi. Parçalanmış yapraklar 500 ml lik erlenin içine konularak üzerine 250 ml hegzan eklendi ve yirmi dakika elle çalkalandı. Elde edilen karışım süzülerek hegzan fazı ayrıldı ve evoparatorde vakumlu buharlaştırma ile hegzan karışımdan ayrıldı. Elde edilen kalıntı, 50 ml lik behere alındı ve kalıntı-1 olarak numaralandırıldı(şekil-2) Süzülen yaprak kalıntıları üzerine ikinci çözücü olan etilasetattan 250 ml eklendi ve yirmi dakika elde çalkalandı. İkinci karışım süzüldükten sonra evoparatorde vakumlu buharlaştırma ile etil asetat karışımdan ayrıldı. Elede edilen ikinci Şekil-2 4

5 kalıntının 50 ml lik behere alındı ve kalıntı-2 olarak numaralandırıldı. İkinci süzüntüden arta kalan yaprak kalıntıları üzerine bu sefer polaritesi diğer iki çözücüden daha fazla olan etil alkolden 250 ml eklendi ve yirmi dakika çalkalamadan sonra tekrar süzüldü. Evaporatorde etil alkol uçurulduktan sonra üçüncü kalıntı 100 ml lik behere alındı ve kalıntı-3 olarak numaralandırıldı. Üçüncü süzme işleminden arta kalan yaprak kalıntıları, etilalkolden daha polar olan sudan 250 ml eklenerek yirmi dakika çalkalandı. Elde edilen karışım süzüldü ve sulu faz evoparatorde vakumlu buharlaştırma ile sudan ayrıldı ve son kalıntı elde edildi. ( Şekil-3) Şekil Leke Çıkarma Testleri Özütleme işlemi sonucu elde ettiğimiz dört farklı kalıntının morus nigra (karadut) lekesini çıkarmadaki etkileri sırasıyla test edildi. Karadut meyvesi deriye uygulanarak leke oluşturuldu. Lekenin kuruması için on dakika beklendi. Daha sonra kulak pamuğu yardımıyla karadut yaprağının özütünden elde ettiğimiz kalıntılardan sırasıyla alıp, lekelenmiş bölgeye uygulayıp lekeyi çıkarıp çıkarmadığı test edildi(şekil-4). Şekil-4 5

6 2.3. Kromatografi Testi Leke çıkarma testinden sonra, leke çıkaran maddenin basit analizini yapmak için kromatografik ayırma işlemi uygulandı. İlk olarak karadut lekesini çıkaran kalıntıya kâğıt kromatografisi yapıldı. Bu teknik ilgili özütün kaba bir testidir ve özüt içinde bulunan türlerin kabaca bilgisini sağlar. Bunun için kalıntıdan çok küçük bir miktar silika jel tabakasının üzerine uygulanarak etilasetat çözeltisi ile tabaka üzerinde yürütüldü. İlgili tabakanın görüntüsü aşağıdaki şekildeki gibidir(şekil-5). Şekil-5 Görünmeyen bölgede madde olması ihtimaline karşın silika jel tabakası UV ışık altında incelendi. İnce tabaka kromatografisi verilerine dayanılarak leke çıkarma etkisi gösteren özütün içerdiği kimyasal maddeler kolon kromatografisi ile ayrılmaya çalışıldı. Bunun için kolon içeresine önce silika jelin kolonda kalmasını sağlaması için cam pamuğu konularak üzerine yirmi gram silika jel konuldu. Öncelikle silika jelin kolonda kapladığı hacme eşit miktarda etilasetat eklenerek silika jelin çözücü ile doygun hale gelmesi sağlandı. Silika jel tanecikleri arasında hava kabarcığı kalmamasına özen gösterildi. Leke çıkarmada etkili olan özüt silika jel ile karıştırılıp hazırlanan kolona ilave edildi(şekil-6). Şekil-6 6

7 Kolonun üzerinden etil asetat ilave edilerek alttan birer ml lik kısımlar toplandı Bu şekilde yirmi dört adet numaralanmış deney tüpü kullanılarak fraksiyonlandı. Tüplerdeki sıvılara tekrar kağıt kromatografisi işlemi uygulandı. Bu işlem sonucunda tüplerdeki sıvılar gruplandırıldı(şekil-7,8,9). Şekil-7 Şekil-8 Şekil-9 Gruplandırılan tüplerdeki sıvıların karadut lekesini çıkarma özelliği test edildi. 7

8 3. Bulgular 3.1. Çözme-Özütleme Özütleme işlemleri sonucunda farklı çözülerden 4 adet özüt elde edildi. (Şekil-10) Şekil Leke Çıkarma Testi Leke çıkarma testi sonucunda karadut lekesini çıkaran en iyi özütün etilalkol çözeltisinden elde edilen kalıntı-3 olduğu görüldü(şekil-11). Şekil-11 8

9 3.3. Kromatografi Testi İlk kağıt kromatografisi testinde özütün içerisinde yaklaşık olarak dört farklı madde bulunduğu gözlemlendi(şekil-12). Şekil-12 Kolon kromatografisi işlemi sonucunda yirmi dört deney tüpündeki maddelerimiz silika jel tabaka üzerinde yürütülerek dört çeşit madde birbirinden ayrıldı(şekil-13). Şekil-13 Gruplandırılan bu maddelerin karadut lekesini çıkarma testi sonucunda üçüncü grupta bulunan maddelerin daha etkin olduğu ancak 3-2 de yapılan leke çıkarma testi kadar etkili olmadığı gözlemlendi. 9

10 4. SONUÇLAR VE YORUM Sonuç olarak morus nigra (karadut) lekesini kendi yaprağından elde edilen kimyasallarla daha kolay çıkabileceği tespit edilmiştir. Ancak kromatogratif analizlerden elde edilen maddenin ne olduğu zaman yokluğundan dolayı GC-MS ve Gaz Kromatografisine gönderilemediği için tespit edilememiştir. Bu maddelerin ileri düzeyde analizlerinin yapılması önerilir. Fraksiyonlama sonrası etil alkol özütünün etkili olmamasının nedeni maddenin kolon kromatografisi sonrası oldukça seyreltilmesi olabilir. Fraksiyonlama öncesi özüt daha yoğun olduğu için karadut lekesini çıkarmada da daha etkili olmuştur. 4. KAYNAKLAR 1) MEB 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı 2) Giusti MM, Wrolstad RE Acylated anthocyanins from edible.sources and their applicationsin food systems. Biochem. Eng. J. 14; ) Özen G Karadut Suyu Antosiyaninlerinin HPLC ile Belirlenmesi Selçuk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Semineri 55s, Konya. 4) 10

Karadut Meyvesinin Antosiyanin İçeriği ve Antosiyaninlerin Gıda Sanayinde Renk Maddesi Olarak Kullanım Olanakları

Karadut Meyvesinin Antosiyanin İçeriği ve Antosiyaninlerin Gıda Sanayinde Renk Maddesi Olarak Kullanım Olanakları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2012 (9-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 1, 2012 (9-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ Abdussamat GÜZEL Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2013

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CEVİZ (Juglans regia L. ), KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa L.), HAVACIVA OTU (Alkanna tinctoria L.), MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda luteola L.) ve KÖK BOYA (

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN

PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (BİYOLOJİ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞTAY 2009-1 PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı

Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı YİBO ÖĞRETMENLERİ(FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-ve MATEMATİK)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA GRUP PROJE RAPORU Renk Veren Doğal İndikatörlerin Asit ve Baz Belirlenmesinde Kullanımı GRUP

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

İNSAN SAÇINDA BULUNAN KERATİNİN BAKTERİLERİN BESİN MADDESİ OLARAK KULLANILMASI

İNSAN SAÇINDA BULUNAN KERATİNİN BAKTERİLERİN BESİN MADDESİ OLARAK KULLANILMASI Katkılarıyla TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri(Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı Lise-1(Çalıştay 2011) PROJENİN ADI İNSAN SAÇINDA BULUNAN KERATİNİN BAKTERİLERİN BESİN

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

Kromatografi: Kolon, Đnce Tabaka ve Kağıt Kromatografileri

Kromatografi: Kolon, Đnce Tabaka ve Kağıt Kromatografileri 4. Deney Kromatografi: Kolon, Đnce Tabaka ve Kağıt Kromatografileri Genel Prensipler Kromatografi, bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan bir tekniktir.

Detaylı

DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ 1 BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ Yılmaz ATEŞ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semih YAŞAR Şubat 2014 1 2 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ

ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. LİSANS TEZİ ÇÖKELEĞİN RAF ÖMRÜNE NATAMİSİNİN ETKİSİ Engin ELDİVENCİ TOKAT 2008 Her hakkı saklıdır 1 1. GİRİŞ Süt,

Detaylı

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Akademik Gıda 8 (2) (2010) 11-17 Araştırma Makalesi / Research Paper Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Hale Benli Tüfekci 1, Hasan

Detaylı

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ 25-29 MART 2013 Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RAKILARDA ANETOL VE ÖZELLİKLE METANOL OLMAK ÜZERE UÇUCU BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ İclal KOCA GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KATYONİK ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR SURFAKTANTLAR İLE C.I. REACTİVE ORANGE 16 ETKİLEŞİMİ TANZER TANER YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Halide

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÇAMAŞIRLARI YIKAMA 814EH0005 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı