GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR"

Transkript

1 T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR İstanbul 2008

2 ÖZ Bu tez çalışmasında, Grup Teknolojisi yöntemi incelenerek, makine - ürün eşleştirmelerinin kümelendirilmesi problemi konusunda çözüm teşkil edebilecek sezgisel yöntemler ele alınmıştır. Çalışmada ele alınan sezgisel yöntemler, OVS, AVS ve AVS-M olarak isimlendirilen köşe - değişimi yöntemleri ve Genetik Algoritma yöntemidir. Bu yöntemlerin herbirinin kümelendirmede nasıl uygulanacağından bahsedilmiş, algoritmaları verilmiş, AVS ve Genetik Algoritma yöntemleri için örnek problemler çözülmüştür. Çözülen problemler, farklı büyüklükteki makine - ürün matrisi verilerini içerir. Problemler literatürde üzerinde çalışılmış örnek kümeleme problemlerinden seçilmiştir. Yapılan uygulamada tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete ait veriler kullanılmıştır.. Tüm örnekler MATLAB ve MS Office Excel üzerinde VB Script dili kullanılarak çözülmüştür. Elde edilen çözümler literatürde geçen bir verimlilik ölçütü ile değerlendirilmiştir. iii

3 ABSTRACT In this thesis the heuristic methods that can be used for solving machine-part clustering problems are dealt with by investaging Group Technology method. The heuristic methods that are dealt with in the thesis are vertex substitution methods named OVS, AVS, AVS-M and Genetic Algorithm. It is given how the algorithms work and how each methods are applied to clustering problems. Sample problems are solved with AVS and Genetic Algorithm methods. Solved problems contain different size of machine-part matrices. The problems are chosen from the sample literature clustering problems. In the application uses the datas from a company that is in textile industry sector. All of the examples are solved with MATLAB and VB Script over MS Office Excel. The results are evaluated with a efficiency criterion. iv

4 ÖNSÖZ Tez sürecinin başlangıcından itibaren, gerek tez gerekse tez diğer konularda sık sık görüşme olanağı bulduğum ve anlayışı, teşvik edici davranışlarıyla büyük desteğini gördüğüm danışman hocam, sayın Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR a, Konuyu tartışma fırsatı bulabildiğim araştırma görevlisi arkadaşlarım Rüya ŞAMLI, Nihan ÖZŞAMLI, Vefa ARIKAN a ve gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı aileme, Teşekkürlerimi bir borç bilirim... Musa Can KAPLAN, Eylül v

5 İÇİNDEKİLER ÖZ... iii ABSTRACT... iv ÖNSÖZ...v İÇİNDEKİLER... iii ŞEKİLLER...x TABLOLAR... xi GİRİŞ GRUP TEKNOLOJİSİ GRUP TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ GRUP TEKNOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ GRUP TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI İŞ AKIŞLARINA ETKİSİ TAŞIMA MİKTARLARINA ETKİSİ Üretim İçi Stoklarına Etkisi Toplam Üretim Zamanına Etkisi Makine Hazırlık Zamanına Etkisi Üretim Kalitesine Etkisi ÜPK (Üretim Planlama Kontrol) Faaliyetlerine Etkisi İş Görene Etkisi...9 vi

6 1.3.9 Fabrika Kullanım Alanına Etkisi Veri Bankasına Etkisi Tasarıma Etkisi Maliyet Tahminlerinde Kullanılabilirlik Sayısal Kontrollü Makinelerde Kullanılabilirlik GRUP TEKNOLOJİSİNİN DEZAVANTAJLARI GRUP TEKNOLOJİSİNİN UYGULAMA AŞAMALARI GRUP TEKNOLOJİSİNDE KÜMELENDİRME ALGORİTMALARI Kümelendirmede Modelleme Yaklaşımı Kümelendirmede Sezgisel Yaklaşımlar Benzerlik Katsayısı Bazlı Algoritmalar PROBLEM ve YÖNTEM MEDİAN PROBLEMİ P-MEDİAN PROBLEMİ ÇÖZÜM TEKNİKLERİ ORİJİNAL KÖŞE DEĞİŞİMİ (ORİGİNAL VERTEX SUBSTİTUTİON - OVS ) YÖNTEMİ AYARLANMIŞ KÖŞE DEĞİŞİMİ (ADJUSTED VERTEX SUBSTİTUTİON - AVS) YÖNTEMİ ÇOKLU BAŞLANGIÇ NOKTALARI İLE AYARLANMIŞ KÖŞE DEĞİŞİMİ (ADJUSTED VERTEX SUBSTİTUTİON METHOD STARTİNG POİNTS AVS-M) YÖNTEMİ...25 vii

7 2.6 GENETİK ALGORİTMA Genetik Algoritmaya Giriş Genetik Algoritmanın Tarihçesi Genetik Algoritma Tekniği Genetik Algoritmanın Aşamaları Genetik Algoritma Terimleri Genetik Algoritma Kodlama Türleri Genetik Algoritmanın Diğer Yöntemlerden Farkları Genetik Algoritmanın Faydaları Genetik Algoritma Araçları Genetik Algoritma Kullanım Alanları Genetik Algoritma Genel Uygulama Alanları Genetik Algoritmanın İşletmelerdeki Uygulama Alanları Genetik Algoritmanın Üretimde Uygulama Alanları UYGULAMALAR GENETİK ALGORİTMA UYGULAMASI OVS ALGORİTMASI VE ÖRNEK UYGULAMASI AVS ALGORİTMASI VE ÖRNEK UYGULAMASI ÖBEKLEME UYGULAMASI ÖBEKLEME UYGULAMASI viii

8 3.6 ÖBEKLEME UYGULAMASI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA...73 SONUÇ ve ÖNERİLER...78 EKLER...81 EK A: ÖBEKLEME İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI...81 EK B : MATLAB PROGRAMI...93 KAYNAKÇA ix

9 ŞEKİLLER Şekil 1: Genetik Algoritmanın Aşamaları,...30 Şekil 2: Genetik Algoritma Örneği İçin Makine - Ürün Gruplanması...47 Şekil 3: Genetik Algoritma Örneği İçin Problemin Gösterimi...51 Şekil 4 : Genetik Algoritma Örneği İçin MATLAB Uygulaması Ekran Görüntüsü Şekil 5: Genetik Algoritma Örneği İçin MATLAB Uygulaması Ekran Görüntüsü Şekil 6 : Öbekleme Uygulaması - 1 İçin Öbekler...64 Şekil 7: Öbekleme Uygulaması - 2 İçin Öbekler...67 x

10 TABLOLAR Tablo 1: Benzerlik Katsayısı Bazlı Algoritma...17 Tablo 2 : Genetik Algoritma İçin Permutasyon Kodlama...36 Tablo 3: Genetik Algoritma İçin Değer Kodlama...37 Tablo 4: Genetik Algoritma Örneği İçin Ürün 1 in Makine Matrisindeki Satırı...47 Tablo 5: Genetik Algoritma Örneği İçin Kromozomlar...49 Tablo 6: Genetik Algoritma Örneği İçin Çaprazlama Noktaları...49 Tablo 7: Genetik Algoritma Örneği İçin Kromozomların Çaprazlamadan Sonraki Durumu...49 Tablo 8: Genetik Algoritma Örneği İçin Çaprazlamadan Sonraki İlk Çocuk Kromozom...50 Tablo 9: Genetik Algoritma Örneği İçin Kromozomun İşlemden Sonraki Hali...50 Tablo 10: Genetik Algoritma Örneği İçin 2. Çocuk Kromozom...50 Tablo 11: Genetik Algoritma Örneği İçin 2. Kromozom...50 Tablo 12: Genetik Algoritma Örneği İçin 3. Kromozom...51 Tablo 13: Genetik Algoritma Örneği İçin Best_chromosome Vektöründe Makine Grupları...54 Tablo 14: Genetik Algoritma Örneği İçin Best_part Vektöründe Ürün Grupları...54 Tablo 15: Öbekleme Uygulaması - 1 İçin Makine Ürün Matrisi...62 Tablo 16 : Öbekleme Uygulaması - 1 İçin Makine Makine Matrisi...63 Tablo 17: Öbekleme Uygulaması - 1 İçin Öbekleme Değişimi Tablosu...63 xi

11 Tablo 18 : Öbekleme Uygulaması - 1 İçin Öbekler...64 Tablo 19: Öbekleme Uygulaması 2 İçin Makine Ürün Matrisi...65 Tablo 20 : Öbekleme Uygulaması - 2 İçin Makine Makine Matrisi...66 Tablo 21 : Öbekleme Uygulaması - 2 İçin Öbekler...67 xii

12 GİRİŞ Bu tez çalışmasında, Grup Teknolojisi yöntemi incelenerek, makine - ürün eşleştirmelerinin kümelendirilmesi problemi konusunda çözüm teşkil edebilecek sezgisel yöntemler ele alınmıştır. Bu yöntemler, OVS, AVS, AVS-M ve Genetik Algoritma yöntemleridir. Bu bölümde tezde incelenen konulardan bahsedilmiş ve tezin bölümlerine ait genel bilgiler verilmiştir. Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır, ayrıca Sonuç ve Öneriler bölümü ile kodların verildiği Ekler bölümü bulunmaktadır. Birinci bölümde Grup Teknolojisi (GT) kavramı incelenmiş, GT nin neden gittikçe önem kazandığından, GT ile Hücresel Üretim Sistemleri (HÜS) ve Just In Time (JIT) arasındaki bağıntıdan bahsedilmiştir. Daha sonra GT nin tarihsel gelişimi, GT nin avantaj ve dezavantajları anlatılmış, ardından GT nin uygulama aşamaları verilmiştir. GT deki kümelendirme algoritmalarından ve kullanılan kümelendirme yöntemlerinden bahsedildikten sonra, kümelendirme modelleme yaklaşımı, ve benzerlik katsayısı bazlı algoritmalar matematiksel modelleriyle birlikte verilmiştir. GT ile ilgili verilen diğer bir veri benzerlik katsayısı bazlı algoritma nın tablo halinde gösterimidir. İkinci bölümde tezde kullanılan malzeme, yöntem, algoritmalar, yöntemler ve bilgisayar programlama dillerinden bahsedilmiştir. İlk olarak tezde ele alınan p- median probleminin matematiksel modeli ve problemi çözmek için kullanılan yöntemler verilmiştir. Bu yöntemler birer sezgisel yöntem olan ve köşe-değiştirme yöntemleri olarak adlandırılabilen OVS (Orijinal Köşe Değişimi, Original Vertex Substitution - OVS), OVS nin aksine çözüm kümesini daha dar inceleyen ve ayarlanmış olarak ilerleyen AVS (Ayarlanmış Köşe Değişimi, Adjusted Vertex Substitution - AVS) ve başlangıç noktası çok olan AVS-M (Çoklu Başlangıç Noktaları İle Ayarlanmış Köşe Değişimi, Adjusted Vertex Substitution Method 1

13 Starting Points AVS-M) yöntemleridir. Aynı bölümde, Genetik Algoritma (GA) yönteminden de bahsedilmiştir. Burada GA ya genel bir giriş yaptıktan sonra, GA nın tarihçesinden bahsedilmiş, GA nın nasıl çalıştığı ve aşamaları anlatılmıştır. Ardından GA terimleri, kodlama türleri, GA nın diğer yöntemlerden farkları, faydaları ve GA araçları konusunda açıklamalar yapılmıştır. GA nın kullanım alanları, (genel, işletmelerdeki ve üretimler konusundaki) uygulanma alanları ve bu alanlarda GA nın çözümünde kullanıldığı problemler verilmiştir. Üçüncü bölümde anlatılan sezgisel yöntemlerin algoritmaları verilmiştir. AVS ve GA ile literatürde varolan problemler, örnek olarak çözülmüştür. Ardından İstanbul da tekstil sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli bir şirkete ait veriler ile bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu problemlerde başlangıç verisi olarak çeşitli büyüklüklerdeki makine - ürün matrisleri kullanılmış ve bu makine - ürün matrislerine uygun olacak şekilde kümelendirmeler yapılmıştır. Makine - ürün matrisindeki ilişkiler kullanılarak makine - makine matrisleri oluşturulduktan sonra, makinelerin hangi öbeklere ait oldukları tespit edilmiştir. Ürünlerin en çok işlem gördüğü makineler gözönünde bulundurularak ürünler de makine öbeklerine atanmıştır. Bu şekilde makinelerin ve ürünlerin hangi öbeklere dahil olduğunu gösteren kümelendirme tabloları elde edilmiştir. Elde edilen çözümlerde literatürde geçen bir verimlilik ölçütü kullanılarak değerlendirilmeler yapılmıştır. Problemler çözülürken MATLAB simulasyon programı ve MS Office Excel üzerinde VB Script dili kullanılmıştır. Sonuç bölümünde ise problemlere ait çözümler ele alınarak elde edilen sonuçlar, incelenen yöntemler açısından değerlendirilmiştir. Burada elde edilen sonuçlar şu şekildedir : OVS yöntemi, kümelendirme yapabilmek için olası tüm durumları inceler ve 2

14 ancak tüm durumları inceledikten sonra karar verebilir. Bu durum zaman, emek ve para kaybına yol açabilir. Bu sebeple daha az durum inceleyerek en iyi çözüm elde etmeye yakın olan farklı algoritmalar kullanılmıştır. Bunlardan biri AVS yöntemidir. Adım sayısını azaltma gibi bir avantajının yanında çözümün lokal kalması gibi bir dezavantajı vardır. Bunu giderebilmek için farklı pek çok başlangıç noktası alınarak devam edilir. Bu yönteme de AVS-M denir. En iyi çözüme daha hızlı yaklaşabilmek için benzer şekilde Genetik Algoritma (GA) yönteminden de yararlanılmıştır. GA kullanılırken farklı parametrelerden en iyi çözümü verecek parametrelerin kombinasyonunun elde edilmesi için "deney tasarımı" yapılmasına ihtiyaç duyulur. EKLER bölümünde öbekleme problemlerinin çözümünde kullanılan VBScript - Excel makro kodları ve GA örneğine ait olan MATLAB programı kodları bulunmaktadır. 3

15 1 GRUP TEKNOLOJİSİ 1.1 GRUP TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Grup Teknolojisi (GT), en genel tanımıyla işletmelerin verimliliğinin arttırılmasını amaçlayan, bu amaçla işletmelerde üretilen ürünlerin tasarlanması ve ürünlerin kendi içlerindeki benzer yönlerinden yararlanarak bu ürünleri gruplandıran bir üretim tekniğidir 1. İşletmelerin GT'ye başvurmasındaki temel amaç, verimliliğin arttırılması, üretilen ürünlerin, talebi karşılayabilecek seviyede sayı ve kaliteye sahip olmasıdır. Her işletme, diğer işletmelerle girdiği rekabet ortamında kendisini ürünleri, tesisleri, kullandıkları malzeme, araç, gereç vb açısından öne geçirmeye çabalamaktadır. Bu çaba maddi getirinin yanında işletmenin sürekliliği için de gereklidir. Bu esnada gelişen teknolojiden yararlanılarak pek çok yeni teknikler geliştirilmiştir. GT de bunlardan biridir. GT'nin mantığı, üretilen benzer ürünlerin kendi içlerinde gruplandırılmasıdır. Bu gruplandırmada amaç, birbirlerinden ayrı, bağımsız ve kendi içlerinde kontrol mekanizmaları olan ürün grupları oluşturmaktır. Bu tarz bir gruplandırma yapılmasının sebebi de günümüzde işletmelerin oldukça fazla sayıda ürün üretmesi ve dolayısıyla atölye tipi üretimin artması ve ürüne göre düzenlenmenin oldukça zorlaşmasıdır. Tek tek her ürüne göre düzenleme yapılamadığından gruplandırma ve gruplandırmaya göre yapılacak olan düzenlemeler oldukça önem kazanmıştır. 2 Atölye tipindeki üretimin özelliği, üretimin genelde az sayıda ürün içeren küçük partiler halinde olmasıdır. Ancak bu üretim tipinde üretilen ürün oldukça çoktur. Bir atölyenin çok farklı dallarda üretim yapamayacağı gözönünde 1 Nancy Lea Hyer, Urban Wemmerlov, Capabilities of group technology, s.3 2 C.C. Gallagher and W.A. Knight. Gallagher, C. C., Group technology production methods in manufacture,1986. s.15. 4

16 bulundurulursa ürettiği ürün çok çeşitli olsa bile benzer özellikler taşıması kaçınılmazdır. Bu benzerlikler tasarım benzerlikleri ya da üretim benzerlikleri olabilir. Tasarım özelliklerinden kastedilen ürünün sahip olduğu dış özellikler, geometrik şekli vs, üretim özellikleri ise üretilmesi esnasında kullanılan malzeme çeşitleri, miktarları, üretilmesi için yapılan işlemler, işlemlerin sırası vb'dir. Bu benzer özelliklere sahip gruplar gözle muayene veya kodlama sınıflandırma sistemleri ile belirlenebilir. GT kullanılarak yapılan üretim, ürünleri gruplandırarak, tasarım, planlama ve üretim faaliyetlerini ürünler arasında var olan bu benzerliklere göre gerçekleştirir, bu sayede de zaman, emek ve maliyet açısından tasarruf yapılmasını sağlar. Ayrıca da sistemlerin üretim kısmındaki karmaşıklığını azaltarak, anlaşılır ve daha kolay implemente edilebilir bir sistemde çalışılmasını sağlar. GT oldukça fonksiyonel bir sistemdir ve bu özelliği sayesinde ürüne göre düzenleme yapan pek çok sistemdeki eksiklikleri ortadan kaldırmıştır. Günümüzde işletmelerin imalat konusunda gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı pek çok değişiklik GT kullanılmasını neredeyse kaçınılmaz hale getirmiştir. Bunlar : Malzeme çeşidinin artması Çalışan kişi, makine sayısında ve üretim zamanında ihtiyaç duyulan artış İmalatın daha az kaynak kullanarak gerçekleştirilmesi ihtiyacı Hassasiyeti daha fazla olan ekonomik vasıta ihtiyacı Müşteri ihtiyacının çeşitlenmesi Talep ve ürün çeşitliliğinin artması sonucu daha karışık bir sistem yapısının oluşması Oluşan kompleks yapının mümkün olduğunca basite indirgenerek daha rahat çalışma imkanının sağlanması ihtiyacıdır. 5

17 İşletmeler en genel anlamda bir sistem olarak düşünüldüğünde üretim sistemi kısmı, bu ana sistemin bir alt sistemi olarak ifade edilebilir. Temelde beş tür üretim sistemi mevcuttur. Bunlar : Atölye tipi üretim Akış tipi üretim Proje tipi üretim Sürekli üretim Hücresel üretim sistemi (HÜS) dir. Bu üretim sistemlerinde, üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Günümüz koşullarında işletmelerin ürettikleri ürünlerin, gösterdikleri hizmetlerin, potansiyel alıcıların talep ve gereksinimlerinin farklılaşması, atölye tipi (kesikli) üretim sistemine karşı eğilimin artmasına neden olmuştur. Bu anlamda HÜS, önemli bir üretim tekniği olarak bu teknikler arasından öne çıkmaktadır. Çünkü HÜS, en genel anlamda, Grup Teknolojisi nin atölye ortamına uygulanması olarak tanımlanabilir. HÜS ün elde edilmesine yönelik literatürde pek çok teknik bulunmaktadır. Örneğin makine kapasiteleri ve müşterilerin ürünü, verimli bir HÜS düzeninin elde edilmesinde etkili, önemli faktörlerden bazılarıdır 3. GT ve HÜS, Tam Zamanında Üretim (TZÜ- Just In Time - JIT) felsefesi ile uyumludur ve GT yöntem biliminin tam sonuç verebilmesi için TZÜ ile uygulanması gerekmektedir. 3 Mustafa ÇELİK,Küreselleşme Hareketleri İçinde İşyeri Düzenlemesi ve Bir Matematiksel Model, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Aanabilim Dalı Doktora Tezi, s. 4. 6

18 Son zamanlarda ortaya çıkan ve Japon sistemi olarak adlandırılan Tam Zamanında Üretim (TZÜ) Just In Time (JIT) üretim sistemi, işlemin her aşamasında bir önceki iş tamamlandığı sırada bir sonraki iş gelecek şekilde, hem üretim süresince malların hareketinin hem de tedarikçilerin teslimatlarının dikkatli bir şekilde zamanlamasının yapılması anlamına gelen bir üretim çeşididir. Diğer bir deyişle JIT, tam zamanında satın alma ve üretim gerektiren bir maliyet ve stok kontrol sistemidir 4. JIT üretim sisteminin temelini teşkil eden GT bu üretim sisteminden, üretimde stok kontrolü yerine akış kontrolü sağladığı için ayrılmakta ve bu yolla üretimin verimliliği ve kontrolünü daha etkin kılacak ilkelerin uygulanmasını sağlamaktadır. 1.2 GRUP TEKNOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ kavramdır. GT, ismi GT olarak ifade edilmese de uzun zamandır kullanılmakta olan bir Bilinen ilk uygulamalarından biri Taylor tarafından yapılmıştır. Taylor, ürünlerin değil ama yapılan işlerin birbirirleriyle benzer özellikler taşıyabileceğini, dolayısıyla da bu işleri benzerliklerine göre sınıflandırabileceğini ve bu sınıflandırmalar sonucunda daha verimli bir çalışmanın sözkonusu olabileceğini farketti. GT konusundaki bazı ciddi çalışmalar 1960'lı yıllarda Batı Almanya ve Büyük Britanya tarafından yapılmıştır. GT konusunda Almanya ve Britanya'nın öncülük ettiği çalışmalardan sonra Avrupa'nın geri kalanında da çeşitli çalışmalar yapıldı.gt ardından Sovyetler Birliği'nde uygulandı. Uygulamanın oldukça başarılı olması sonucunda GT, 4 Azzem ÖZKAN,Murat ESMERAY, Bir Maliyet Kontrol Sistemi Olarak JIT Üretim Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s

19 Sovyetler Birliği'nin başlandı. üretim endüstrisinde oldukça yaygın olarak kullanılmaya 1.3 GRUP TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI İŞ AKIŞLARINA ETKİSİ GT, ürünlerin gruplanması temelli olduğundan sistemleri karmaşıklıktan uzaklaştırır, üretimin miktarında, sırasında kolay kontrol ve planlama yapılmasını, ayrıca makineler arasında gidip gelen işlerin akışının da kolaylaşmasını sağlar TAŞIMA MİKTARLARINA ETKİSİ GT kullanıldığında makineler gruplanacak ve bu makine grupları, üretilen ürünlerin, üretim sırasında geçtiği hat içerisindeki hareketlere göre düzenlenecektir. Bu sayede bir noktadan diğer noktaya taşınan ürün miktarı azalacak ve ürünlerin taşındığı mesafe de kısalacaktır. Bunun dolaylı olarak etkisi taşınan ürünün ve taşıma mesafesinin azalması sonucunda taşıma için yapılan masrafın, zamanın ve emeğin de azalmasıdır Üretim İçi Stoklarına Etkisi GT'nin basitleştirdiği üretim sistemleri ve iş akışları sayesinde makineler önünde işlenmek için bekleyen ürün azalacaktır. Bir ürünün bekleme kuyruğunda geçireceği süre az olacağından üretim içi stoklar da azalır. Üretim içerisindeki stokların azalması, üretim yapan işletmenin stok için ayıracağı sermaye maliyetinin de azalması anlamına gelir. 5 A. Sütçü, E. Tanrıtanır, A. Eroğlu, H. İbrahim Koruca, Orman Ürünleri Endsütrisinde Benzetim Destekli Çalışmalar ve Bir Örnek Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri : A, Sayı : 2, Yıl : 2006, ISSN : , s

20 1.3.4 Toplam Üretim Zamanına Etkisi İşlerin basitleşmesi, makinelerin ayarlanma süresinin azalması, üretim içi stok miktarının ve kuyrukta bekleme süresinin, taşıma süresinin azalması sonucunda herhangi bir ürünün toplam üretim zamanında kayda değer bir azalma sözkonusu olacaktır. Bu da üretim yapılan birim ve daha genel düşünülecek olursa üretim yapan işletmenin daha fazla üretim yapmasına olanak sağlayacak ve dolayısıyla işletmenin üretkenliğinin ve üretim verimliliğinin artmasına vesile olacaktır Makine Hazırlık Zamanına Etkisi Ürünlerin benzer şekilde gruplandırması sonucunda, bu ürünlerin üretilmesi için kullanılan araç, gereç ve makineler bir ürünün üretiminden diğerine geçerken kısa bir hazırlık süresi geçireceklerdir. Bu ürünler benzerliklerine göre gruplandırılmamış olsaydı, makinelerin aralarında az benzerlik olan veya hiç olmayan ürünler arasındaki geçişi oldukça uzun zaman alabilirdi Üretim Kalitesine Etkisi Benzerliklerine göre gruplandırılmış ürünler, adım adım üretime girdiğinden varolan herhangi bir hata varsa, hata anında görünerek düzeltilir ve üretim kalitesi de bu şekilde artmış olur ÜPK (Üretim Planlama Kontrol) Faaliyetlerine Etkisi Gruplandırma ÜPK faaliyetlerinde de oldukça işe yarayan bir faaliyettir. Gruplandırma sayesinde sorumluluğun merkezî olması yerine bölünmesi sözkonusudur. Sorumluluk miktarının ve alanının azalması üretimin, planlamanın ve kontrolün daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır İş Görene Etkisi GT yaklaşımının temelindeki noktalardan biri işletmelerde iş gören 9

21 pozisyonundaki kişilerin güdülenmesidir. GT, iş görenlere kendi dallarında daha fazla sorumluluk verildiğinde daha başarılı olduklarını kabul eder.iş gücünün gerçekleştirdiği fonksiyonda uzmanlaşmasını kolaylaştırır. Yapılan gruplandırma sonucunda bir iş görenin kendine daha uygun bir alanda sorumluluk sahibi olması ihtimali artacağından tatmin olma ihtimali de yükselir Fabrika Kullanım Alanına Etkisi İşletmelerde taşıma mesafesinin en aza inebilmesi için makineler ve araç gereçler arasındaki mesafe en az olmalı, diğer bir deyişle bu teçhizatlar birbirlerine yakın konumlandırılmalıdır. Bu sayede bu teçhizatın fabrika içerisinde işgal ettiği toplam alan azalırken, diğer ekipmanlara bıraktıkları toplam alan artar Veri Bankasına Etkisi GT, benzer işlemleri bir arada yapar. Buradaki amaç, bağımsız işler arasındaki geçişlerde mümkün olduğunca az zaman kaybetmektir. Bu açıdan birbirleri ile yakın ilişkili, benzerlik oranı yüksek faaliyetleri standartlaştırmak, faaliyet bilgilerini saklamak ve belli bir kalıba oturtulan bu işlemleri gerçekleştirmek için yapılan tekrarları önlemek gerekmektedir. İşlemlerin bilgilerininsaklanması sayesinde bir veri bankası oluşturulur. Bu banka gerektiğinde, daha önceden çözülmüş bir problemi yeniden çözüp vakit kaybetmeyi engeller Tasarıma Etkisi GT basit uygulamalarda rahatlıkla kullanılmakta iken, üretim endüstrisinde Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT Computer Aided Design CAD) ve Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ - Computer Aided Manufacturing CAM) sistemlerinin gelişmesi GT'nin daha karmaşık yapılarda da kullanılabilmesini sağlamıştır 6. 6 M. Kaan Doğan, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi, Optimum İmalat Programının Bilgisayar Benzeşimi, s

22 BDT ve BDÜ kullanılarak hem tasarım işlemi daha kısa zamanda gerçekleşir hem de tasarım tekrarları engellenmiş olur Maliyet Tahminlerinde Kullanılabilirlik Müşteriye fiyat vermesi gereken ve bu amaçla da ürünlerinin ortalama maliyetini hesaplaması gereken bir işletme, bu amaçla daha önceden oluşturulmuş GT veri bankasında araştırma yapabilir Sayısal Kontrollü Makinelerde Kullanılabilirlik GT yöntemi sayısal kontrollü makinelerde zaman ve maliyet azaltıcı yönde kullanılabilir. 1.4 GRUP TEKNOLOJİSİNİN DEZAVANTAJLARI 1) Üretilen ürünlerin taşınmaması için bazı üretim araçlarından birden fazla sayıda bulundurulması gerekebilir. Bu durum atölye üretim tarzına göre daha fazla yatırım gerektirir ve kapasite kullanım oranının düşmesine neden olabilir 7. 2) İşletmenin ürün üretimi sırasında, tüm ürünlerin imalat hücrelerinde üretilmesi söz konusu olmayabilir. Böyle bir durumda, hücrelerin oluşturulmasından sonra üretilen diğer ürünler için verimliliğin düşmesi sözkonusudur. 3) GT yöntemini kullanan bir işletmede, ustabaşının değişik özelliklere sahip makineler hakkında bilgi sahibi olması ve çeşitli ürünleri üretme amacı güden iş görenlere görev dağılımı yapabilmesi gerekecektir. Diğer bir deyişle, ustabaşının GT kullanılmayan kesikli sistemlerde olduğu gibi, sadece kendi bölümüyle igili bilgi sahibi olması yeterli olmayacaktır. 4) Tezgahların toplam kullanım sürelerini azalır. 5) Tasarım ve üretim kısımları arasındaki iletişim zayıfsa, GT uygulanması sırasında yapılması gereken kodlama ve sınıflandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde zorluklarla karşılaşılabilir. 7 Gallagher, Knight a.g.e. s

23 6) Herkes tarafından kabul edilmiş GT standartları yoktur. Herkesin GT uygulama şekli farklıdır. Bir işletmede benzerlikleri yeterli olarak görülüp aynı gruba alınan 2 ürün, diğer bir işletmede yeterince benzer olmadıkları düşünülüp farklı gruplara atanabilir. 7) Tezgahların gruplandırılması sonucunda, gruptaki bazı tezgahlar daha az kullanılır. Bu işlem sonucunda toplam maliyet azalsa bile, bu durum işletmeler tarafından genelde kabul görmez. 8) GT'nin uygulanabilmesi için kimi zamanbazı tezgahların bir kısmının veya tamamnın yeniden düzenlenmesi, organize edilmesi gerekebilir. Bu da ekstra masraf anlamına gelir. 9) GT yönteminin uygulanması, çalışanların o ana kadar çalıştıkları sistemin değişmesi anlamına gelir ki alıştığı şekli değiştirmek istemeyen çalışanlar tarafından bu konuda itiraz gelmesi oldukça muhtemeledir. 10) İşletmelerde GT uygulamak isteyen birimden daha üstteki birimden destek gelmezse, GT yönteminin uygulanması oldukça zor olabilir. 1.5 GRUP TEKNOLOJİSİNİN UYGULAMA AŞAMALARI 1. Adım : (GT Yönteminin Sözkonusu Sisteme Uygulanıp Uygulanamayacağının Belirlenmesi) Ürünlerin üretim sıraları ve tasarımları incelenir. Benzerlikler miktarlarına bakılır. Benzerlik miktarları ürün aileleri oluşturulup oluşturulamayacağını belirler. Ürünler çok farklıysa gruplamaya uygun değildir ve GT yöntemi uygulanamaz, işlem sonlandırılır; ürünlerde benzerlikler sözkonusu ise GT uygulanabilme ihtimali vardır ve adım 2 ye geçilir. 2. Adım : (GT de Kullanılacak Gruplama Yönteminin Seçimi) GT nin uygulanabilmesinin temelinde gruplama olduğu daha önceden belirtilmişti. Bu gruplamanın nasıl yapılacağı üretim yapan sistemin özelliklerine ve ürün grupları oluşturulma ölçütlerine bağlıdır. Bu adımda sisteme uygun bir gruplama yöntemi seçilir ya da gerek görülürse yeni bir gruplama yöntemi geliştirilir. 3. Adım : (Ürün Gruplarının Oluşturulması) 2. adımda gruplama yöntemi belirlendikten sonra belirlenen bu yönteme göre 12

24 ürünlerin tasarım ve üretim bilgileri toplanır, benzerlikleri (geometrik şekil, boyutlar, malzeme, işlem sırası, teknik özellikler) belirlenir ve bu sayede ürün grupları (aileleri) oluşturulur. 4. Adım : (Makine Hücrelerinin Oluşturulması) 3. adımda ürün aileleri oluşturulduktan sonra bu adımda bu ailelerin işlem sırası belirlenir. İşlem sırası belirlendikten sonra, bu sıraya göre, her ürün ailesindeki ürünleri işleyecek makineler belirlenir. Bu makinelerin bir araya gelmesi ile makine hücresi adı verilen yapılar oluşturulur Adım : (Makine Araç ve Gerecin Yerleşiminin Yapılması) 4. aşamada oluşturulan makine hücreleri için gerekli teçhizat, araç, gereç ve işgören sayısı belirlenir. Belirlenen işgörenler,makine ve araç, gereçler uygun hücrelere atanır. 1.6 GRUP TEKNOLOJİSİNDE KÜMELENDİRME ALGORİTMALARI GT yönteminin gerçekleştirildiği uygulamalarda, uygulamaya bağlı olarak pek çok farklı kümelendirme yöntemi kullanılabilmektedir. İkili kümelendirme Yöntemi Müşteri Gruplaması 9 Veri Madenciliği Veri Modellemesi Kümelendirmede Modelleme Yaklaşımı GT yöntemindeki kümeleme modelleme yaklaşımı şu şekilde verilebilir : 8 M. Akif Altunay, Yüksek Lisans Tezi, Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesindeki Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. s.4. 9 Emin GÜLLÜ, Yusuf ULCAY, Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s

25 ve makineleri arasındaki değer edilebilir : Hücrelerdeki gruplama makineleri için 0-1 tamsayı modeli şu formülle ifade 14

26 1.6.2 Kümelendirmede Sezgisel Yaklaşımlar Kümelendirme problemi, matematiksel model yapısına bakıldığında, temel olarak çözümü NP (non-polynomial) yapıda olan bir problem tipidir. NP olmasının anlamı, küçük olmayan değişken kümelerinde işlem zamanının uzun sürmesi hatta en iyi çözümü bulmanın her zaman mümkün olamamasıdır. Bu nedenle literatürde kümelendirme probleminin çözümünü ele alan pek çok sezgisel yöntem önerilmiş ve uygulanmıştır Benzerlik Katsayısı Bazlı Algoritmalar Benzerlik katsayısı yönteminin çalışma şekli aşağıdaki gibidir : Her iki makine arasındaki ürün akışını kullanır. Bu sayede makineler arasındaki ilişkinin benzerlik değerini ölçer. Bu ölçü kullanılarak hazırlanan ağaç çizelgesi yardımıyla makine hücrelerini oluşturur. Ürün ailelerini, makine - ürün matrisini veri olarak alıp, makine hücrelerine atayarak oluşturur. İki makine arasındaki benzerlik katsayısı, her iki makineye en az bir kez uğrayan ürün sayısının, makinelere ayrı ayrı ve her iki makineye de en az uğrayan ürün sayısına oranıdır. Bu oran makineler arasındaki ürün hareketlerini, hangi ürünün hangi makineye ne kadar uğradığını gösteren makine - makine matrisi sayesinde hesaplanmaktadır. Bu matris, bütün ürünlerin makine - işlem sıralarından makineleri ikili gruplar halinde alarak, ilgili satır - sütun ve sütun - satırdaki hücre değerlerine 1 eklenerek elde edilir. Makine - makine matrisi X(I;J) olarak tanımlanırsa, i. makine ile j. makine arasındaki benzerlik katsayısı değeri aşağıdaki formülle hesaplanır : 15

27 Burada; X(I,J)= i. ve j makineların her ikisine de en az bir kez uğrayan ürünlerin toplam sayısı, X(I,I) = Sadece i. makineye uğrayan (j.makineye uğramayan) ürünlerin toplam sayısı, X(J,J) = Sadece j. makineye uğrayan (i.makineye uğramayan) ürünlerin toplam sayısı, S(I,J) = i. makine ile j. makine arasındaki benzerlik katsayısı olarak tanımlanır. Makine hücrelerinin oluşturulmasında ağaç çizelgesi yöntemi kullanılır. Bu işlemde büyüklüklerine göre sıralanmış benzerlik katsayılarının eşlendiği makineler bir araya getirilir. Benzerlik katsayısı yönteminin en önemli avantajlarından biri, diğer pek çok yöntemde ifade edilmesi mümkün olmayan, aynı ürünün aynı makinede birden fazla işlenmesi durumunun ifade edilebilmesidir. Ancak bu yöntemin bazı yetersizlik yönleri de mevcuttur. Bunlar : X(J,J) > X(I,I) olması durumunda, elde edilen katsayı oldukça küçük olacağından, bu küçük katsayı sonucunda, aynı hücrede bulunması gereken makineler farklı hücrelerde yer alabilir. Makine - ürün matrisinde, uygun dağılım göstermeyen istisnaî ürünler bulunabilir. Bu ürünler, ürün ailelerinin ve makine hücrelerinin matris ana köşegeni üzerinde yer almasını engelleyebilir. Darboğaz oluşan makinelerin matriste ana köşegen üzerine yerleştirilemez ve tam olarak bir makine hücresine atanması olanaksızdır. Makine - ürün matrisinde aynı tipteki makinelerden yalnız birer adet gösterilmesi mümkündür, daha fazlasının gösterilmesi mümkün değildir. 16

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta:

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: Genetik Algoritmalar Bölüm 1 Optimizasyon Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: adem.tuncer@yalova.edu.tr Optimizasyon? Optimizasyon Nedir? Eldeki kısıtlı kaynakları en iyi biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Kümeleme İşlemleri Kümeleme Tanımı Kümeleme Uygulamaları Kümeleme Yöntemleri Kümeleme (Clustering) Kümeleme birbirine

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM Grup Teknolojisi Ve Hücresel Üretim Kavramları Grup teknolojisi oldukça geniş bir kavramdır. Üretim ve endüstri mühendisliği alanlarında

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Genetik Algoritma 1970 li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir. 1989 yılında David E. Goldberg Genetik

Detaylı

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 01-12-06 Ümit Akıncı Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 1 Fonksiyon Optimizasyonu Fonksiyon optimizasyonu fizikte karşımıza sık çıkan bir problemdir. Örneğin incelenen sistemin kararlı durumu

Detaylı

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA i GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMIYLA ATÖLYE ÇİZELGELEME Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2005 ANKARA ii Serdar BİROĞUL tarafından hazırlanan

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

GRUP TEKNOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik tover@sakarya.edu.tr Grup Teknolojisinde Performans Değerlendirme Ölçütleri Hücresel İmalat sistemlerinin tasarımında önemli olan konulardan biri oluşturulan hücrelerin

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ Üretim sistemleri hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürüldükleri sistemlerdir. Bu sistemler için oluşturulacak simülasyon modelleri tamamen üretim sisteminin tipine ve verilecek

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Ara sınav - 25% Ödev (Haftalık) - 10% Ödev Sunumu (Haftalık) - 5% Final (Proje Sunumu) - 60% - Dönem sonuna kadar bir optimizasyon tekniğiyle uygulama geliştirilecek (Örn:

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gündem Gezgin Satıcı Problemi GSP'yi Çözen Algoritmalar Genetik Algoritmalar

Detaylı

Fonksiyon Minimizasyonunda Simulated Annealing Yöntemi

Fonksiyon Minimizasyonunda Simulated Annealing Yöntemi 07-04-006 Ümit Akıncı Fonksiyon Minimizasyonunda Simulated Annealing Yöntemi İçindekiler Fonksiyon Minimizasyonu Metropolis Algoritması. Algoritma.......................................... Bir boyutlu

Detaylı

Esnek Hesaplamaya Giriş

Esnek Hesaplamaya Giriş Esnek Hesaplamaya Giriş J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Esnek Hesaplama Nedir? Esnek hesaplamanın temelinde yatan

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA Hande Yerlikaya, Furkan Yener, Melike Girgin, Nesibe Kaya, Harun Reşit Yazgan Bu çalışmada, otomotiv sektöründe hizmet veren bir

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY SİNİR AĞLARI Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İÇERİK Sinir Hücreleri Yapay Sinir Ağları Yapısı Elemanları Çalışması Modelleri Yapılarına Göre Öğrenme Algoritmalarına Göre Avantaj ve

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma Entropi Kavramı ID3 Algoritması C4.5

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA İLE RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT SAYISI SEÇİMİ

GENETİK ALGORİTMA İLE RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT SAYISI SEÇİMİ VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES 2006 25 27 Mayıs 2006, Isparta Sf.756 764 GENETİK ALGORİTMA İLE RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT SAYISI SEÇİMİ Nida Nurbay ve Ali Çınar Kocaeli Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Makine

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTIRMA MODELİNİN TANIMI Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman mhsatman@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi 2014.10.22 Doç.Dr.Mehmet Hakan Satmanmhsatman@istanbul.edu.tr Tedarik Zinciri

Detaylı

Sayı sistemleri-hesaplamalar. Sakarya Üniversitesi

Sayı sistemleri-hesaplamalar. Sakarya Üniversitesi Sayı sistemleri-hesaplamalar Sakarya Üniversitesi Sayı Sistemleri - Hesaplamalar Tüm sayı sistemlerinde sayılarda işaret kullanılabilir. Yani pozitif ve negatif sayılarla hesaplama yapılabilir. Bu gerçek

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Tabu Arama (Tabu Search) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Tabu Arama 1986 yılında Glover tarafından geliştirilmiştir. Lokal minimum u elimine edebilir ve global minimum u bulur. Değerlendirme

Detaylı

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME

EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME EXCEL DE BENZETİM ÖRNEKLERİ BMÜ-422 BENZETİM VE MODELLEME GİRİŞ Bu bölümde benzetim için excel örnekleri önerilmektedir. Örnekler excel ile yapılabileceği gibi el ile de yapılabilir. Benzetim örnekleri

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimli Öğrenmenin Temelleri Karar Ağaçları Entropi ID3 Algoritması C4.5 Algoritması Twoing

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı Erol Şahin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Türkiye 2. ULUSAL GRİD ÇALIŞTAYI, 1-2 Mart 2007, TÜBİTAK,

Detaylı

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr Kural Motoru www.paperwork.com.tr İş Kuralı Örnekleri Aşağıda iş kurallarına çeşitli örnekler verilmiştir; : İş Kuralı Nedir? T üm işletmeler kural merkezli çalışırlar. Kurallar hangi fırsatların takip

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

Genetik Algoritmalar (GA) Genetik Algoritmalar Đçerik Nesin Matematik Köyü E rim Ç lı l ş ı ta t yı Nisan, 2012 Mustafa Suphi Erden

Genetik Algoritmalar (GA) Genetik Algoritmalar Đçerik Nesin Matematik Köyü E rim Ç lı l ş ı ta t yı Nisan, 2012 Mustafa Suphi Erden Genetik Algoritmalar Nesin Matematik Köyü Evrim Çalıştayı 20-23 Nisan, 202 Genetik Algoritmalar (GA Đçerik Biyolojiden esinlenme GA nın özellikleri GA nın unsurları uygulama Algoritma Şema teoremi Mustafa

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Dr. Özgür Kabak TP Çözümü TP problemlerinin çözümü için başlıca iki yaklaşım vardır kesme düzlemleri (cutting planes) dal sınır (branch and bound) tüm yaklaşımlar tekrarlı

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimsiz Öğrenmenin Temelleri Kümeleme Uzaklık Fonksiyonları Öklid Uzaklığı Manhattan

Detaylı

Google Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin Öneri

Google Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin Öneri Google Maps ve Genetik Algoritmalarla GSP Çözümü İçin Öneri Onur KARASOY 1, Serkan BALLI 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilişim Sistemleri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II. 6. Monte Carlo

AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II. 6. Monte Carlo AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II 6. Monte Carlo Bu derste neler öğreneceksiniz? Monte Carlo Yöntemleri Markov Zinciri (Markov Chain) Rastgele Yürüyüş (Random Walk) Markov Chain Monte Carlo, MCMC

Detaylı

Yapay Bağışık Sistemler ve Klonal Seçim. Bmü-579 Meta Sezgisel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN

Yapay Bağışık Sistemler ve Klonal Seçim. Bmü-579 Meta Sezgisel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Yapay Bağışık Sistemler ve Klonal Seçim Bmü-579 Meta Sezgisel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Bağışık Sistemler Bağışıklık sistemi insan vücudunun hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan

Detaylı

YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ. Arş. Gör. Burcu ÇARKLI YAVUZ

YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ. Arş. Gör. Burcu ÇARKLI YAVUZ YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ Arş. Gör. Burcu ÇARKLI YAVUZ İnsanoğlu doğadaki müthiş uyumu yıllar önce keşfetmiş ve doğal sistemlerin işleyişini günümüz karmaşık problemlerinin çözümünde uygulayarak, karmaşık

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyararşik yapıya sahip

Detaylı

RASSAL SAYI ÜRETİLMESİ

RASSAL SAYI ÜRETİLMESİ Dr. Mehmet AKSARAYLI Ekonometri Böl. Simülasyon Ders Notları Rassal Sayı Üretilmesi RASSAL SAYI ÜRETİLMESİ Simülasyon analizinde kullanılacak az sayıda rassal sayı üretimi için ilkel yöntemler kullanılabilir.

Detaylı

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim : (264) Sayısal Analiz. Giriş.

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim :  (264) Sayısal Analiz. Giriş. Okut. Yüksel YURTAY İletişim : Sayısal Analiz yyurtay@sakarya.edu.tr www.cs.sakarya.edu.tr/yyurtay (264) 295 58 99 Giriş 1 Amaç : Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak

Detaylı

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK STATISTICS (+) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI KONU BAŞLIKLARI :. İSTATİSTİĞE GİRİŞ. VERİLERİN DÜZENLENMESİ. MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ.

Detaylı

ALTIN ORAN ARAMA (GOLDEN SECTION SEARCH) METODU

ALTIN ORAN ARAMA (GOLDEN SECTION SEARCH) METODU ALTIN ORAN ARAMA (GOLDEN SECTION SEARCH) METODU Tek değişkenli bir f(x) fonksiyonunu ele alalım. [Bazı x ler için f (x) bulunamayabilir.] Aşağıdaki DOP modelini çözmek istediğimizi var sayalım. Max f(x)

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 5- SONLU FARKLAR VE İNTERPOLASYON TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ MAK 210 - Sayısal Analiz 1 İNTERPOLASYON Tablo halinde verilen hassas sayısal değerler veya ayrık noktalardan

Detaylı

YZM ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIM DERS#9: AÇGÖZLÜ ALGORİTMALAR

YZM ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIM DERS#9: AÇGÖZLÜ ALGORİTMALAR YZM 3207- ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIM DERS#9: AÇGÖZLÜ ALGORİTMALAR Aç Gözlü (Hırslı) Algoritmalar (Greedy ) Bozuk para verme problemi Bir kasiyer 48 kuruş para üstünü nasıl verir? 25 kuruş, 10 kuruş,

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Aksaray Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulamaları Doç.Dr. Semih EKERCİN Harita Mühendisliği Bölümü sekercin@aksaray.edu.tr 2010-2011 Bahar Yarıyılı Uzaktan Algılama Uygulamaları GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

METASEZGİSEL YÖNTEMLER. Genetik Algoritmalar

METASEZGİSEL YÖNTEMLER. Genetik Algoritmalar METASEZGİSEL YÖNTEMLER Genetik Algoritmalar 1970 li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir. 1989 yılında David E. Goldberg Genetik Genetik Algoritma Algoritma Uygulamaları üzerine klasik eser

Detaylı

Girişimcilikte Simülasyon: Eğitimcinin Eğitimi

Girişimcilikte Simülasyon: Eğitimcinin Eğitimi Girişimcilikte Simülasyon: Eğitimcinin Eğitimi Giriş Modeller Uygulamalar Risk analizi Olası Analiz Simülasyon Yöntemi Envanter Simülasyonu Bekleme Hatları Avantajlar ve dezavantajlar Referanslar SUNUM

Detaylı

KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI BMÜ-579 Meta Sezgisel Yöntemler. Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Fırat Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI BMÜ-579 Meta Sezgisel Yöntemler. Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Fırat Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI BMÜ-579 Meta Sezgisel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Fırat Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Karınca Koloni Algoritması Bilim adamları, böcek davranışlarını inceleyerek

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Altın Oran Arama Metodu(Golden Search)

Altın Oran Arama Metodu(Golden Search) Altın Oran Arama Metodu(Golden Search) Bir f(x) (tek değişkenli) fonksiyonunu ele alalım. [Bazı x ler için f (x) bulunamayabilir.] Aşağıdaki DOP modelini çözmek istediğimizi var sayalım. Max f(x) a x b

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem 3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü 3.2.1. Primal Simpleks Yöntem Grafik çözüm yönteminde gördüğümüz gibi optimal çözüm noktası, her zaman uygun çözüm alanının bir köşe noktası ya da uç noktası

Detaylı

Hardy Weinberg Kanunu

Hardy Weinberg Kanunu Hardy Weinberg Kanunu Neden populasyonlarla çalışıyoruz? Popülasyonları analiz edebilmenin ilk yolu, genleri sayabilmekten geçer. Bu sayım, çok basit bir matematiksel işleme dayanır: genleri sayıp, tüm

Detaylı

YZM 3217 YAPAY ZEKA DERS#10: KÜMELEME

YZM 3217 YAPAY ZEKA DERS#10: KÜMELEME YZM 317 YAPAY ZEKA DERS#10: KÜMELEME Sınıflandırma (Classification) Eğiticili (supervised) sınıflandırma: Sınıflandırma: Sınıf sayısı ve bir grup örneğin hangi sınıfa ait olduğunu bilinir Eğiticisiz (unsupervised)

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Sınıflandırıcıların Değerlendirilmesi Skorlar Karışıklık matrisi Accuracy Precision Recall

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL İmalat nin Sınıflandırılması ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL ATÖLYE TİPİ AKIŞ TİPİ DERS II GELENEKSEL İMALAT SİSTEMLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MODERN HÜCRESEL ESNEK TAM ZAMANINDA Kesikli üretim, talebin üretim

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları Tarihçe Biyolojik

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

MODELLEME VE BENZETİM

MODELLEME VE BENZETİM MODELLEME VE BENZETİM Hazırlayan: Özlem AYDIN Not: Bu sunumda Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YÜCEL in Modelleme ve Benzetim dersi notlarından faydalanılmıştır. DERSE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Dersi veren: Özlem AYDIN

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 11 Hiperspektral Görüntülerde Kümeleme ve Sınıflandırma Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Sınıflandırma Sınıflandırma işleminin amacı, her piksel vektörüne bir ve

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI Sayı ekseni üzerindeki tüm noktalarda değer alabilen değişkenler, sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, sürekli değişkenlere uygun olasılık dağılımları üzerinde

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir.

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. İşaretli Tamsayı Gösterimi 1. İşaretli Büyüklük Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. Örnek

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Araş. Gör. Ahmet ARDAHANLI. Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Araş. Gör. Ahmet ARDAHANLI. Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Araş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? İki değişken değerinin yer değiştirilmesi (swapping) selection sort sıralama algoritması bubble sort

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN YÜKSEK LİSANS TEZİ 2011 BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY

Detaylı

AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ

AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2010-2011

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN İçerik Bu bölümde eşitsizlik kısıtlarına bağlı bir doğrusal olmayan kısıta sahip problemin belirlenen stasyoner noktaları

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTıRMA MODELININ TANıMı Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR Karmaşık Problem: Çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve ilgili mühendislik disiplininin önde gelen konularında araştırmaya

Detaylı

Algoritmalar. Arama Problemi ve Analizi. Bahar 2016 Doç. Dr. Suat Özdemir 1

Algoritmalar. Arama Problemi ve Analizi. Bahar 2016 Doç. Dr. Suat Özdemir 1 Algoritmalar Arama Problemi ve Analizi Bahar 2016 Doç. Dr. Suat Özdemir 1 Arama Problemi Sıralama algoritmaları gibi arama algoritmaları da gerçek hayat bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümünde

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

127 - Twoing Algoritması ile Sınıflandırma Kalp Hastalığı Uygulaması MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLHAN UYSAL MEHMET BİLEN SAMİ ULUKUŞ

127 - Twoing Algoritması ile Sınıflandırma Kalp Hastalığı Uygulaması MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLHAN UYSAL MEHMET BİLEN SAMİ ULUKUŞ 127 - Twoing Algoritması ile Sınıflandırma Kalp Hastalığı Uygulaması MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLHAN UYSAL MEHMET BİLEN SAMİ ULUKUŞ Veri Madenciliği : Bir sistemin veri madenciliği sistemi olabilmesi

Detaylı

imalat: Ham maddenin işlenerek mala dönüştürülmesi.

imalat: Ham maddenin işlenerek mala dönüştürülmesi. üretim: işgücü, sermaye, hammaddenin bir araya gelmesi ve bunlara organizasyonunda katılmasıyla oluşan mal ve hizmet olarak tanımlanabilir. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet

Detaylı

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Nilay Kurşunoğlu, PwC Yönetim Danışmanlığı Biz Kimiz? Orhan Cem Sorumlu

Detaylı

GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN BİR MEMETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ

GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN BİR MEMETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN BİR MEMETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ Engin Sansarcı İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, İSTANBUL enginsansarci@gmail.com Abdullah Aktel İ.T.Ü. İşletmeFakültesi, İSTANBUL abdullahaktel@gmail.com

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem ERGONOMİDE KULLANILAN MODELLER Modelleme, farklı öğeler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Modeller, kullanıldıkları alanlara

Detaylı

BLM-431 YAPAY ZEKA. Ders-3 Durum Uzayında Arama. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA

BLM-431 YAPAY ZEKA. Ders-3 Durum Uzayında Arama. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA BLM-431 YAPAY ZEKA Ders-3 Durum Uzayında Arama Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Dersin Hedefleri Durum uzayı temsilini öğrenmek ve durum uzayında

Detaylı

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

Kredi Limit Optimizasyonu:

Kredi Limit Optimizasyonu: Kredi Limit Optimizasyonu: «Teorik Değil Pratik" Simge Danışman Analitik Direktörü, Experian EMEA Kar Gelişimi Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyona Genel Bakış Profilleme Modelleme Karar Matrisleri

Detaylı

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Eşzamanlı (Senkron) Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design) Bir ardışıl devrenin tasarlanması, çözülecek olan problemin sözle anlatımıyla (senaryo) başlar. Bundan sonra aşağıda açıklanan aşamalardan geçilerek

Detaylı

KABA KÜME TEORİSİ (Rough Set Theory) Dr. Sedat TELÇEKEN

KABA KÜME TEORİSİ (Rough Set Theory) Dr. Sedat TELÇEKEN KABA KÜME TEORİSİ (Rough Set Theory) Dr. Sedat TELÇEKEN Giriş Bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve verilerin dijital ortamda saklanmaya başlanması ile yeryüzündeki bilgi miktarı her 20 ayda iki katına

Detaylı