ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)"

Transkript

1 1 ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) Sa d b. Malik b. Uheyb b. Abdümenaf. Babası: Malik b. Uheyb dir. Malik in künyesi Ebu Vakkas tır. Nübüvvet dönemine erişmeden vefat etmiştir. Annesi: Hamne bint Süfyan b. Ümeyye dir. İslam ı kabul etmemiştir. Resûlüllah ın (s.a.) annesi ile aynı kabileden, Zuhre oğullarından olduğu için, anne tarafından nesebi Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Bi setten 17 yıl önce Mekke de doğmuştur. Sa d (r.a), ilk iman edenlerden biridir. Kendisinden yapılan rivayetlere göre o İslamı üçüncü kabul eden kimsedir. Ancak, Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekr, Hz. Ali ve Zeyd b. Harise den sonra müslüman olmuşsa beşinci müslüman olmuş oluyor. Sa d (r.a), müslüman olduğunda on yedi yaşında bulunduğunu söylemektedir. Sa d (r.a), Resûlüllah ı (s.a.) korumak ve ona gelebilecek zararları engellemek için sürekli gayret içerisinde oldu. İslam ı Kabul Edişi Sa d (r.a) İslama girişine sebep olan olayı şöyle anlatır: Müslüman olmadan önce rüyamda kendimi karanlık bir yerde gördüm. Zifiri karanlıkta etrafımdaki hiç bir şeyi göremiyordum. Bu arada ay doğdu ve ben onun ışığına doğru yürümeye başladım. Önümde birileri olduğunu fark ettim. Benden önce aya doğru kimlerin yürüdüğüne bakıyordum. Önümde, Zeyd b. Harise, Ali b. Ebî Talib ve Ebû Bekir i gördüm. Onlara ne zamandır burada olduklarını sordum, az bir vakit oldu dediler. Bu rüya üzerine araştırmaya başladım, öğrendim ki, Resûlüllah (s.a.) gizlice İslâm a davete başlamış. Ona Ecyad tepesi taraflarında rastladım. İkindi vakti namaz kılıyordu. Orada hemen İslamı kabul ettim. Benden önce bu kişilerden başka iman eden olmamıştı. Zor Günler Sa d ın müslüman olduğunu öğrenen annesi, buna çok üzülmüş ve oğlunu atalarının dinine döndürebilmek için çareler aramaya başladı. Sa d a, eğer girdiği dinden dönmezse, ölüm orucuna başlayacağına yemin etti. Sa d, annesine, bunu yapmamasını, çünkü dininden dönmeyeceğini söyledi. Yeminini uygulamaya koyan annesi, bir zaman sonra açlık ve susuzluktan bayıldı. Ayıldığında Sa d ona; Yüz tane canın olsa ve bunları bir bir versen, ben yine dinimden dönmem demişti. Onun kararlılığını gören annesi yemininden vazgeçti. Bu konuyla ilgili ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: و و ص ي ن ا ا ل نس ان ب و ال د ي ه ح م ل ت ه أ م ه و ه ن ا ع ل ى و ه ن و ف ص ال ه ف ي ع ام ي ن أ ن اش ك ر ل ي و ل و ال د ي ل ي ال م ص ي ر. و ن ج اه د اك ع لى أ ن ت ش ر ك ب ي م ا ل ي س ل ب ه ع ل م ف ل ت ط ع ه م ا و ص اح ب ه م ا ف ي الد ن ي ا م ع ر وف ا و ات ب ع س ب يل م ن أ ن اب ل ي ث م ل ي م ر ج ع ك م ف أ ن ب ئ ك م ب م ا ك نت م ت ع م ل و ن Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için)

2 2 önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyi davran. Bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüşünüz Bana'dır. O zaman, yaptıklarınızı size bildiririm. (Lokman 31/14, 15). Müslümanlara uygulanan ambargo günlerinde Şib-i Ebi Tâlib de Resûlullah ın yanından hiç ayrılmadı. Üç yıl devam eden zorlu günlerde ağaç yapraklarından başka yiyecek bir şey bulamadıkları olmuştu. Yıllar sonra Sa d bu günleri etrafındakilere anlatacaktı. İslam Adına Akıtılan İlk Kan Sa d (r.a), Medine ye hicret edene kadar Mekke de kalmıştır. Dolayısıyla müşrikler tarafından uğradıkları bütün saldırı ve işkencelere diğer müslümanlarla birlikte Mekke dönemi boyunca muhatab oldu. Mekke de müslümanlar, müşriklerin saldırılarından korunmak için ibadetlerini gizli ve tenha yerlerde yapıyorlardı. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte ibadet ederlerken müşriklerden bir grup onlara sataşarak İslamla alay ettiler ve onlara saldırdılar. Sa d eline geçirdiği bir deve kemiğiyle müşriklerden birinin kafasına vurarak kanlar içerisinde bıraktı. İşte İslam da Allah için ilk akıtılan kan budur. Medine Günleri Sa d (r.a), küçük kardeşi Ümeyr (r.a) ile Medine ye hicret ettiği zaman, kan davası yüzünden Mekke den kaçıp buraya yerleşmiş olan diğer kardeşleri Utbe nin evinde kalmaya başlamışlardı. Resûlüllah (s.a.), onu Sa d b. Muaz ile kardeş yaptı. Katıldığı Seriyyeler Medine ye hicretle birlikte İslâm devlet olmuş ve kendini tehdit eden güçlere karşı askerî faaliyetler başlamıştı. Bu çerçevede Mekke kervanlarına yönelik askerî birlikler (seriyye) sevkediliyordu. Hicretin ikinci yılında yapılan Bedir savaşına kadar tam yedi seriyye düzenlenmişti. Sa d bunların hepsine ya asker olarak veya komutan olarak katılmıştır. İlk seriyye, Hicretin yedinci ayında Ramazan da Mekke kervanının yolunu kesmek için otuz kişiden oluşan Hz. Hamza komutasındaki Seyfülbahr seriyyesidir. Sa d (r.a) da bu ilk askerî birliğe katılanlardandır. Bir ay sonra Resûlullah ın (s.a.) amcaoğlu Ubeyde b. Haris komutasında gönderilen Rabiğ seriyyesi Kureyş kervanıyla karşılaştığında ilk oku Sa d b. Ebi Vakkas (r.a) atarak çatışmayı başlatmıştı. Mekke de Allah yolunda ilk kan akıtan kimse olma şerefi Sa d a (r.a) ait olduğu gibi, yine Allah yolunda ilk ok atma şerefi de böylece ona nasip olmuştur. Sa d (r.a) şöyle demektedir: Araplardan Allah yolunda ilk ok atan kimse benim. Üçüncü seriyye ise bir ay sonra Zilkade ayında düzenlenen Harrâr seferidir. Bu müfrezeye Allah Resûlü (s.a.) Sa d b. Ebi Vakkas ı komutan tayin etmiştir. Katıldığı Savaşlar Bedir savaşında iki kılıçla birlikte savaşanlardan biri de Sa d idi. Müşrik süvari birliğinin komutanı olan Saîd b. As ı öldürüp Zülketife adındaki kılıcını almış ve savaşın sonuna kadar iki kılıçla vuruşmuştu. Savaşın sonunda bunu Resûlüllah a (s.a.) getirmişti. Resûlullah bu kılıcı ganimetler dağıtılırken Sa d a vermiştir. (Müslim, Fedâilu s-sahâbe, 43; Tirmizî, Tefsir, 9)

3 3 Sa d b. Ebi Vakkas, Bedir savaşından dönerken on altı yaşındaki kardeşi Umeyr i şehit olarak bu meydana bırakmıştı. Uhud savaşında, henüz çarpışma başlamadan önce bir kayanın dibinde Sa d ile Abdullah b. Cahş ın oturdukları görüyoruz. Aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Birbirlerin yaptığı duaya amin diyecekler. Bu dua sonunda Sa d yiğitçe savaşacak, düşmanın kalbine korku salacak, Abdullah da kalpten arzuladığı şehadete ulaşacak. Müşriklerin üstünlüğü ele geçirdiği ve müslümanların paniğe kapılarak dağıldığı esnada Resûlüllah ın (s.a.) yanından ayrılmayıp gövdelerini siper ederek onu korumaya çalışan bir kaç kişiden birisi Sa d b. Ebi Vakkas (r.a) idi. O, ok atmakta mahirdi, attığını vuruyordu. Resûlüllah (s.a.) ona ok veriyor ve şöyle diyordu: At Sa d! Anam babam sana feda olsun, at!. Sa d ın (r.a) Uhud günü tek başına bin ok attığı rivayet edilmektedir. O, Hendek te bulundu. Bu savaşta da Resûlullah ı memnun edecek bir tavır ortaya koydu. Hudeybiye, Hayber, Mekke nin fethi, Tebük ve diğer gazvelerin tamamına katılmıştır. Veda Haccında Hastalığı Resûlullah (s.a.) ile birlikte veda haccında bulunduğu sırada Mekke de ağır bir hastalığa yakalandı. Kendisini ziyarete gelen Efendimize şöyle dedi: Ya Resûlullah! Hicretin ettiğim yurtta ölmekten böylece hicret sevabından mahrum olmaktan korkuyorum. Dua et Rabbim bana şifa versin. Resûlullah (s.a.) ona dua etti, bu duanın bereketiyle uzun seneler yaşadı, İslam a çok büyük hizmetleri yaptı. Bu hastalığından tam kırk beş sene sonra vefat etti. Kadisiye Fatihi Resûlüllah ın (s.a.) kendisinden razı olarak refik-i a laya yükselmesinden sonra Hz. Ebu Bekir e (r.a) bey'at eden Sa d (r.a), bu dönemde verilen bütün görevleri yerine getirmişti. Hz. Ömer döneminde aktif olarak devlet idaresinde görevler aldı. Bu dönemde onun en önemli görevlerinden birisi, asrın süper güçlerinden birisi olan İran imparatorluğunu çökerten Kadisiye ordusunun kumandanlığıdır. Bizansa yönelik askerî faaliyetler sürerken, İran topraklarına da seferler yapılıyordu. Hz. Ebû Bekir (r.a) döneminde İranlıların elinde olan Irak ın büyük bir bölümü fethedilmişti. Hz. Ömer (r.a) iş başına geçtiği zaman İran a karşı kapsamlı ve netice alıcı bir askerî sefer düzenlenmesi için çalışmalara başladı. Yapılan istişareler sonucunda Sa d b. Ebî Vakkas ın hazırlanan orduya komutan tayin edilmesi kararlaştırıldı. Havâzin kabilelerinden zekât toplamak için bu bölgede bulunan Sa d, Medine ye çağrılarak ordu ona teslim edildi. Sa d ordusuyla Irak a doğru yürüyüşe geçerek Kadisiye mevkiinde karargah kurdu. İran şahı, müslümanlara karşı savaşmak üzere ünlü komutanı Zaloğlu Rüstem'i görevlendirmişti. Yapılan savaşı müslümanlar kazanmış ve İran toprakları İslam tebliğine açılmıştı. Kadisiye zaferi İslâm ordularının kazandığı en parlak ve kesin zaferlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Daha sonra Sa d (r.a), Celula ya yönelmiş ve burasını fethetmişti (H 16). Celula nın fethi bölgede büyük bir ihtida hareketini de peşinden getirmişti. Daha sonra İran imparatorluk merkezi olan Medâin iki aylık bir kuşatmadan sonra düşmüş, yüklü miktarda ganimet ele geçmiş ve Kisra III. Yezducerd buradan Hulvan a kaçmıştı. Sa d b. Ebi Vakkas, bir ordu

4 4 göndererek sulh yoluyla burayı fethetmişti. Yezducerd ise İsfahan bölgesine kaçarak orada tutunmaya çalışmıştır. Kûfe Şehri nin Kurulması Sa d (r.a), Medâin e yerleşerek, fethedilen toprakların idarî yapısını oluşturmaya çalıştı. Medâin in havası, askerlerin sıhhatini olumsuz yönde etkilediği için, Hz. Ömer in (r.a) onayı alınarak yerleşime ve ordunun askerî stratejisine uygun bir konumda olan Küfe, ordugâh şehir haline getirildi. Sa d bölge valisi olarak Kûfe de üç buçuk yıl kalmıştır. O, tekrar toparlanıp kaybettikleri yerleri geri almak için hazırlıklara girişen İranlıların hareketlerini takip ediyor ve gerekli askerî önlemleri almaya çalışıyordu. Ancak tam bu sıralarda Kûfe de bir topluluk, Hz. Sa d ı ganimetleri adil dağıtmadığı ve gaza işlerinde gevşek davrandığı yolunda iddialarla Hz. Ömer e (r.a) şikayet etti. Ayrıca onun namaz kıldırış tarzını da beğenmiyorlardı. Hz. Ömer (r.a) meseleyi inceletmiş; yapılan şikayetlerin asılsız olduğunu anlamış olmakla birlikte, maslahatı gözeterek onu geri çağırmıştı. Hilafet İstişare Heyeti Hz. Ömer (r.a), kendisinden sonra halife seçimini gerçekleştirmek için altı kişilik bir şûra oluşturmuştu. Sa d (r.a) da bunlar arasındaydı. Hz. Ömer in (r.a) vefatından sonra halife tayini için müzakereler başladığı zaman Sa d, Abdurrahman b. Avf lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştır. Hz. Osman (r.a), halife seçildiği zaman; Ömer in (r.a) vasiyetine uyarak Sa d ı Küfe valiliğine tayin etti. Ancak, bu seferki Küfe valiliği de fazla sürmemiştir. O, hazineden borç olarak almış olduğu bir miktar parayı geri ödemekte zorluk çekince, hazine emini Abdullah İbn Mesud tarafından Halifeye şikayet edilmiş; bu şikayet üzerine Osman (r.a), onu Küfe valiliğinden azletmişti. Bunun üzerine Sa d (r.a) Medine yakınlarındaki Akik vadisinde bulunan çiftliğindeki evine yerleşmiş ve ziraatle uğraşmaya başlamıştır. Fitnelerden Uzak Kalışı Sa d (r.a), Hz. Osman ın (r.a) şehid edilişiyle başlayan fitne ve ihtilaflardan tamamen uzak kalmaya gayret etmiştir. O, müslümanlar arasında kan dökülmesinden çok rahatsız oluyor ve taraflardan kendisine gelen teklifleri geri çeviriyordu. O, ümmetin üzerinde anlaştığı bir halife ortaya çıkıncaya kadar kendisine hiç bir şeyden bahsedilmemesini istemişti. Sa d (r.a), gruplar arasında verilen mücadelelerde kimin haklı kimin haksız olduğunun açıklığa kavuşturulmasının mümkün olmadığını bildiği ve haksız yere bir müslümanın kanını akıtmaktan çekindiği için böyle davranıyordu. O, kendisine gelenlere şöyle diyordu: Bana, iki gözü, dili ve iki dudağı olan ve şu kâfirdir, şu mümindir diyen bir kılıç getirilinceye kadar asla kimseyle savaşmam. Sa d (r.a), güçlü bir kişiliğe ve siyasî desteğe sahip olduğu halde, riyaset çekişmelerinin içine girmekten ömrünün son günlerine kadar kaçınmıştır. Oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim gidip ona; Yüz bin kılıçlı insan, seni hilafete en layık adam olarak görüyor dediklerinde onun cevabı şu olmuştu: Bu (elimdeki), sizin yüz bin kılıcınızdan daha kuvvetli bir kılıçtır. Bu kılıç, mümine çekilince kesmez, kâfire karşı sıyrılınca onu keser. Onun bu anlamlı sözleri, müslümanların birbirlerine zarar vermelerine karşı ne kadar hassas olduğunu ifade etmektedir.

5 5 Vefatı Sa d (r.a), Hicrî 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine nin dışındaki Akik vadisinde 82 yaşında vefat etmiştir. Sa d ın (r.a) cenazesi Akik vadisindeki evinden alınarak Medine ye getirilmiş ve Mescid-i Nebevî de kılınan namazdan sonra, bakî mezarlığına defnedilmiştir. Cenaze namazını Emevilerin Medine valisi Mervan b. Hakem kıldırmıştır. Resûlüllah ın (s.a.) zevceleri de namaza iştirak etmişlerdi. Sa d (r.a), vefat edeceğini anladığı zaman yünden mamül cübbesini istemiş ve ölünce ona sarılmasını istemişti. Bunun sebebi olarak, Bedir savaşında onu giymekte olduğunu ve bundan dolayı bu cübbesini çok sevdiğini söylemiştir. İbnül Esir in kaydettiği, oğlu Âmir den nakledildiğine göre Sa d (r.a) Muhacirlerden en son vefat eden kişidir. Sa d (r.a), sekiz evlilik yapmış olup; bu evliliklerinde, on sekizi kız, on sekizi de erkek olmak üzere otuz altı çocuğa sahip olmuştu. Oğullarından bazılarının isimleri şöyledir: İshak, Ömer, Muhammed, Âmir, İsmail, İbrahim, Musa, Ümeyr, Salih, Osman. Kızlarından bazılarının ismi ise şöyledir: Ümmü Hâkim, Hafsa, Gülsüm, Ümmü İmran, Umre, Aişe. Hz. Peygamber den 271 hadis rivayet etmiştir. Anam Babam Sana Feda Ya S ad! 1- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م م د ب ن ج ع ف ر ح د ث ن ا ش ع ب ة ع ن ي ي ب ن س عيد ع ن س عيد ب ن ال م س ي ب ق ال : ق ال س ع د ب ن م الك: ج م ع ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ب و ي ه ي و م أ ح د. Sa d b. Mâlik der ki: Uhud savaşında Resûlullah (s.a.) benim için Anam babam sana feda olsun diyerek annesi ile babasını bir arada andı. [Sahih] (Müsned, I, 174. Ayrıca bk. Buhârî, Fedâilu s-sahâbe, 15; Meğâzî, 18; Müslim, Fedâilu s-sahâbe, 42; Tirmizî, Menâkıb, 27) (Tercüme, XVIII, 681) ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ع ق وب و س ع د ق ال : ح د ث ن ا أ ب ع ن أ بيه ع ن ع ب د الل ه ب ن ش د اد - ق ال س ع د اب ن ا ل اد: - س ع ت ع ل ي ا ي ق ول : م ا س م ع ت الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ي ج م ع أ ب اه و أ م ه أل ح د غ ي ر س ع د ب ن أ ب ى و ق ا ص ف إ ن ى س م ع ت ه ي ق ول ي و م أ ح د : «ار م ي ا س ع د! ف د اك أ ب ى و أ م ى «. Hz. Ali (r.a.) der ki: Allah Resûlü nün (s.a.), Sa d b. Ebi Vakkâs dan başka hiç kimseye anne ve babasını birlikte feda ettiğini duymadım. Uhud savaşında Hz. Peygamber in (s.a.), Sa d a: Okunu at ey Sa d! Anam babam sana feda olsun! dediğini işittim. [Sahih] (Müsned, I, 92. Ayrıca bk. Buhârî, Cihad, 80; Meğâzî, 18; Müslim, Fedâilu s-sahâbe, 41; Tirmizî, Menâkıb, 27) (Tercüme, XVIII, 680) Kimin Böyle Dayısı Var? ح د ث ن ا أ ب و ك ر ي ب و أ ب و س عيد األ ش ج ق ال : ح د ث ن ا أ ب و أ س ام ة ع ن م الد ع ن ع ام ر ى الش ع ب ع ن ج ابر ب ن ع ب د الل ه ق ال : أ ق ب ل س ع د ف ق ال الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم: «ه ذ ا خ ال ى ف ل ي ر ن ى ام ر ؤ خ ال ه «.

6 6 و ك ان س ع د ب ن أ ب و ق اص م ن ب ن ز ه ر ة و ك ان ت أ م ى الن ب صلى اهلل عليه وسلم م ن ب ن ز ه ر ة ف ل ذ ل ك ق ال الن ب صلى اهلل عليه وسلم: «ه ذ ا خ ا ل «. Peygamber aleyhisselmın annesi Hz. Âmine, Benî Zühre kabilesinden olduğu için, Fahr-i Cihan Efendimiz aynı kabileden olan Sa d b. Ebi Vakkâs a: Kimin böyle dayısı var? Göstersin bakalım diye iltifat buyururdu. (Tirmizî, Menâkıb, 27) Duası Kabul Edilmiş Sa d ح د ث ن ا ر ج اء ب ن م م د ال ع ذ ر ى - ب ص ر ى - ح د ث ن ا ج ع ف ر ب ن ع و ن ع ن إ س اع يل ب ن أ ب خ الد ع ن ق ي س ب ن أ ب ح ازم ع ن س ع د أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ا ل: «الل ه م اس ت ج ب ل س ع د ذ ا د ع اك «. Bir defasında onun için: Allahım! Sa d Sana dua ettiğinde kabul buyur. demişti. (Tirmizî, Menâkıb, 27) ح د ث ن ا م وس ى ق ال : ح د ث ن ا أ ب و ع و ان ة ق ال : ح د ث ن ا ع ب د ال م لك ب ن ع م ي ع ن ج ابر ب ن س ر ة ق ال : ش ك ا أ ه ل ال ك وف ة س ع د ا ل ى ع م ر رضى اهلل عنه ف ع ز ل ه و اس ت ع م ل ع ل ي ه م ع م ار ا ف ش ك و ا ح ت ى ذ ك ر وا أ ن ه ال ي ح س ن ي ص ل ى ف أ ر س ل ل ي ه ف ق ال : ي ا أ ب ا س ح اق! ن ه ؤ ال ء ي ز ع م ون أ ن ال ت ح س ن ت ص ل ى ق ال أ ب و س ح اق : أ م ا أ ن ا و الل ه ف إ ن ى ك ن ت أ ص ل ى ب ه م ص ل ة ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم م ا أ خ ر م ع ن ه ا أ ص ل ى ص ل ة ال ع ش اء ف أ ر ك د ف ى األ ول ي ي ن و أ خ ف ف ى األ خ ر ي ي ن. ق ال ذ اك الظ ن ب ي ا أ ب ا س ح اق. ف أ ر س ل م ع ه ر ج ل أ و ر ج اال ل ى ال ك وف ة ف س أ ل ع ن ه أ ه ل ال ك وف ة و ل م ي د ع م س ج د ا ال س أ ل ع ن ه و ي ث ن ون م ع ر وف ا ح ت ى د خ ل م س ج د ا ل ب ن ى ع ب س ف ق ام ر ج ل م ن ه م ي ق ال ل ه أ س ام ة ب ن ق ت اد ة ي ك ن ى أ ب ا س ع د ة ق ال : أ م ا ذ ن ش د ت ن ا ف إ ن س ع د ا ك ان ال ي س ير ب الس ر ي ة و ال ي ق س م ب الس و ي ة و ال ي ع د ل ف ى ال ق ض ي ة. ق ال س ع د : أ م ا و الل ه أل د ع و ن ب ث ل ث الل ه م ن ك ان ع ب د ك ه ذ ا ك اذ ب ا ق ام ر ي اء و س م ع ة ف أ ط ل ع م ر ه و أ ط ل ف ق ر ه و ع ر ض ه ب ال ف ت ن و ك ان ب ع د ذ ا س ئ ل ي ق ول ش ي خ ك ب ير م ف ت ون أ ص اب ت ن ى د ع و ة س ع د. ق ال ع ب د ال م لك: ف أ ن ا ر أ ي ت ه ب ع د ق د س ق ط ح اج ب اه ع ل ى ع ي ن ي ه م ن ال ك ب ر و ن ه ل ي ت ع ر ض ل ل ج و ار ى ف ى الط ر ق ي غ م ز ه ن. Sa d b. Ebi Vakkâs, Hz. Ömer devrinde Kûfe valisi iken, Kûfeliler onu: Doğru dürüst namaz kıldırmasını bilmiyor! diye Hz. Ömer e şikayet etmiş, Hz. Ömer de Sa d ı görevden aldıktan sonra tahkikat yaptırmış, müfettişler gittikleri her camide halkın ondan memnun olduğunu görmüşlerdi. Yalnız bir yerde, Ebu Sa d e diye bir adam: Savaşlara gitmiyor, ganimetleri eşit bir şekilde dağıtmıyor, adil hüküm vermiyor! diye onu üç konuda şikayet etmişti. Bunun üzerine Sa d b. Ebi Vakkâs da ona üç beddua etmiş: Allahım! Eğer bu kulun yalan söylüyorsa ömrünü uzat, fakirliğini çoğalt ve onu fitnelere uğrat! demişti. Daha sonraki yıllarda bu Ebu Sa d e, kendisine Neden bu haldesin? diye soranlara: Ben fitneye uğramış bir ihtiyarım. Sa d b. Ebi Vakkâs ın bedduası tuttu. dermiş. Bu olayı anlatan ravi, Ebu Sa de yi yıllar sonra gördüğünü, yaşlılık dolayısıyla göz kapaklarının gözlerinin üzerine düştüğünü ve yoldan geçen kızlara çimdik atmaya çalıştığını söylemiştir (Buhârî, Ezan, 95).

7 7 Cennetlik Sa d 2- ح د ث ن ا ق ت ي ب ة ب ن س عيد أ خ ب ر ن ا ر ش د ين ع ن ا ل ج اج ب ن ش د اد ع ن أ ب ص الح ال غ ف ار ىي ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م رو ب ن ال ع اص أ ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال : أ و ل م ن ي د خ ل م ن ه ذ ا ال ب اب ر ج ل م ن أ ه ل ال ج ن ة ف د خ ل س ع د ب ن أ ب ي و ق اص. Abdullah b. Amr el-as der ki: Bir keresinde Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Bu kapıdan ilk girecek olan kişi cennetliklerden biridir. Ardından Sa d b. Ebi Vakkâs kapıdan girdi. [Hasen] (Müsned, II, 222) (Tercüme, XVIII, 684) Resûlullah ın Kapısında Nöbetçi 3- ح د ث ن ا ي ز يد ق ال : أ خ ب ر ن ا ي ي ق ال : س ع ت ع ب د الل ه ب ن ع امر ب ن ر بيع ة ي ىدث أ ن ع ائ ش ة ك ان ت ت ىدث أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م س ه ر ذ ات ل ي ل ة و ه ي ل ى ج ن ب ه ق ال ت : ف ق ل ت : م ا ش أ ن ي ا ر س ول الل ه ق ال ت: ف ق ال ل ي ت ر ج ل ص ال ح ا م ن أ ص ح اب ي ي ح ر س ن ي الل ي ل ة ق ال : ف ب ي ن ا أ ن ا ع ل ى ذ ل ذ س م ع ت ص و ت الس ل ح ف ق ال : م ن ه ذ ا ق ا ل: أ ن ا س ع د ب ن م ال ف ق ال : م ا ج اء ب ق ا ل: ج ئ ت أل ح ر س ي ا ر س ول الل ه ق ال ت : ف س م ع ت غ ط يط ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ف ي ن و م ه. Hz. Aişe der ki: Bir gece (Medine ye dönüşü sırasında) Resûlullah (s.a.) uykusuz kaldı. Ben de yanındaydım. Ona: Ey Allah ın Resûlü! Neyin var? diye sorduğumda: Keşke ashabım içinden salih bir kişi bu gece nöbet tutup beni korusa (da biraz uyusam) buyurdu. O esnada bir silah tıkırtısı işittim. Resûlullah (s.a.): Kim o? diye seslenince, karşıdaki: Ben Sa d b. Mâlik im! dedi. Resûlullah (s.a.) ona: Neden geldin? diye sorunca, Sa d: Ey Allah ın Resûlü! Seni korumak için geldim dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.) uykuya daldı ki uyurken horladığını işittim. [Sahih] (Müsned, VI, 140. Ayrıca bk. Buhârî, Cihad, 70; Müslim, Fedâilu s-sahabe, 40; Tirmizî, Menâkıb, 27; Nesâî, Fedâil, 113) (Tercüme, XVIII, 684) Mekke de Öleceğinden Korkuyor 4- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ع ف ان ح د ث ن ا و ه ي ب ح د ث ن ا أ ي وب ع ن ع م رو ب ن س عيد ع ن ح ي د ب ن ع ب د الر ح ن ا ل م ي ى ع ن ث ال ث ة م ن و ل د س ع د ع ن س ع د أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم د خ ل ع ل ي ه ي ع ود ه و ه و م ر يض و ه و ب م ك ة ف ق ال : ي ا ر س ول الل ه! ق د خ ش يت أ ن أ م وت ب األ ر ض ال ت ى ه اج ر ت م ن ه ا ك م ا م ات س ع د ب ن خ و ل ة ف اد ع الل ه أ ن ي ش ف ي ن ى. ق ال : «الل ه م اش ف س ع دا الل ه م اش ف س ع دا الل ه م اش ف س ع دا «. ف ق ال : ي ا ر س ول الل ه! ن ل ى م اال ك ث يرا و ل ي س ل ى و ار ث ال اب ن ة أ ف أ وص ى ب م ال ى ك ل ه ق ا ل: «ال «. ق ال : أ ف أ وص ى ب ث ل ث ي ه ق ا ل: «ال «. ق ال : أ ف أ وص ى ب ن ص ف ه ق ا ل: «ال «. ق ال : أ ف أ وص ى ب الث ل ث ق ا ل: «الث ل ث و الث ل ث ك ث ير ن ن ف ق ت م ن م ال ل ص د ق ة و ن ن ف ق ت ع ل ى ع ي ال ل ص د ق ة و ن ن ف ق ت ع ل ى أ ه ل ل ص د ق ة و ن أ ن ت د ع أ ه ل ب ع ي ش أ و ق ال ب خ ي ر خ ي ر م ن أ ن ت د ع ه م ي ت ك ف ف ون الن اس «. Humeyd b. Abdurrahman el-himyerî, Sa d ın çocuklarının üçünden, onlar da Sa d dan bildiriyor: Resûlullah (s.a.) (Veda haccında) Mekke deyken hasta olan Sa d ı (r.a.) ziyaret edince, Sa d (r.a.) şöyle dedi: Ey Allah ın Resûlü! Sa d b. Havle gibi, hicret ettiğim yerde

8 8 vefat etmekten korkuyorum. Allah ın bana şifa vermesi için dua et. Hz. Peygamber (s.a.): Allahım! Sa d a şifa ver, Allahım! Sa d a şifa ver, Allahım! Sa d a şifa ver diye dua etti. Sa d (r.a.): Ey Allah ın Resûlü! Çok malım var ve varis olarak sadece bir kızım var, bütün malımı (Allah yoluna) vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Resûlullah (s.a.): Hayır cevabını verdi. Sa d: Üçte ikisini vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a.): Hayır cevabını verdi. Sa d: Yarısını vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a.) yine: Hayır cevabını verdi. Sa d: Üçte birini vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Resûlullah (s.a.): Üçte bir, üçte bir de çoktur. Malından kendin için harcadığın sadakadır. Çocuklarına harcadığın sadakadır. Ailene harcadığın sadakadır. Ailene mal bırakman -yahut geçimle dedi- onları insanlara avuç açıp dilenen olarak bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. [Sahih] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Müslim, II, 9; Buhârî, Edebu l-müfred, 520) (Tercüme, XI, 481) Acve Hurmasının Faydası ق ال : ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و ع ام ر ح د ث ن ا ف ل ي ح ع ن ع ب د الل ه ب ن ع ب د الر ح ن ي ع ن اب ن م ع م ر ح د ث ع ام ر ب ن س ع د ع م ر ب ن ع ب د ال ع زيز و ه و أ مي ع ل ى ال م د ين ة أ ن س ع دا ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: ى «. «م ن أ ك ل س ب ع ت م ر ات ع ج و ة م ا ب ي ن ال ب ت ى ال م د ين ة ع ل ى الر يق ل م ي ض ر ه ي و م ه ذ ل ش ى ء ح ت ى ي م س ف ل ي ح : و أ ظ ن ه ق ال : «و ن أ ك ل ه ا ح ين ي م س ى ل م ي ض ر ه ش ى ء ح ت ى ي ص ب ح «. ق ال ف ق ال ع م ر : ان ظ ر ي ا ع ام ر! م ا ت ح د ث ع ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم. ف ق ال : أ ش ه د م ا ك ذ ب ت ع ل ى س ع د و م ا -5 ك ذ ب س ع د ع ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم. Abdullah b. Abdurrahman b. Ma mer der ki: Âmir b. Sa d zamanın Medine valisi olan Ömer b. Abdulaziz e şöyle dedi: Sa d ın bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Kim sabah vakti aç karnına Medine de yetişen acve hurmasından yedi tane yerse o gün akşama kadar kendisine hiçbir şey zarar veremez. Akşam vakti yiyen kişiye de sabaha kadar hiçbir şey zarar veremez. Ömer b. Abdulaziz: Ey Âmir! Resûlullah tan (s.a.) naklettiklerine dikkat et! deyince, Âmir: Yemin ederim ki Sa d ın adına yalan söylemedim, Sa d da Resûlullah adına yalan söylemiş değildir karşılığını verdi. [Sahih] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Buhârî, IX, 493; Müslim, II, 143; Ebu Davud, IV, 8) (Tercüme, XIII, 427) Âdemoğlunun Saadeti ve Şekâveti 6- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ر و ح أ م ال ه ع ل ي ن ا ب ب غ د اد ح د ث ن ا م م د ب ن أ ب ح ي د ع ن إ س اع يل ب ن م م د ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ بيه ع ن ج ىده س ع د ب ن أ ب و ق اص ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «م ن س ع اد ة اب ن آد م اس ت خ ار ت ه الل ه و م ن س ع اد ة اب ن آد م ر ض اه ب م ا ق ض اه الل ه و م ن ش ق و ة اب ن آد م ت ر ك ه اس ت خ ار ة الل ه و م ن ش ق و ة اب ن آد م س خ ط ه ب م ا ق ض ى الل ه ع ز و ج ل «. Sa d b. Ebu Vakkâs ın (r.a.) bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Allah tan hayır dilemek (istihâre) Âdemoğlunun bahtiyarlığına vesiledir. Allah ın takdirine rıza göstermesi de Âdemoğlunun bahtiyarlığına sebep olur. Allah tan hayır dilemeyi (istihâreyi) terk etmesi onun bedbahtlığına sebep olur. Allah ın takdirine rıza göstermemesi de onun bedbahtlığına sebep olur. [Zayıf] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Tirmizî, III, 203) (Tercüme, V, 276)

9 9 7- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ر و ح ح د ث ن ا م م د ب ن أ ب ح ي د ح د ث ن ا إ س اع يل ب ن م م د ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ بيه ع ن ج ىده ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «م ن س ع اد ة اب ن آد م ث ل ث ة و م ن ش ق و ة اب ن آد م ث ل ث ة م ن س ع اد ة اب ن آد م ال م ر أ ة الص ال ح ة و ال م س ك ن الص ال ح و ال م ر ك ب الص ال ح. و م ن ش ق و ة اب ن آد م ال م ر أ ة الس وء و ال م س ك ن الس وء و ال م ر ك ب الس وء «. İsmail b. Muhammed b. Sa d b. Ebi Vakkâs ın babasından onun da dedesinden bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Üç şey insanoğlunun mutluluğuna, üç şey de mutsuzluğuna sebeptir. Saliha bir hanım, güzel bir ev ve iyi bir binek, insanoğlunun mutluluk sebebidir. Kötü bir hanım, kötü bir ev ve huysuz bir binek de onun mutsuzluk sebebidir. [Sahih] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Tayâlisî, Müsned, 210; İbn Hibbân, Sahih, 4032) (Tercüme, XVI, 255) Cennetten Bir Parça 8- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ح س ن ح د ث ن ا اب ن ل يع ة ح د ث ن ا ي ز يد ب ن أ ب ح بيب ع ن د او د ب ن ع امر ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ ب يه ع ن ج ىده ع ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «ل و أ ن م ا ي ق ل ظ ف ر م م ا ف ى ال ج ن ة ب د ا ل ت ز خ ر ف ت ل ه م ا ب ي ن خ و اف ق الس م و ات و األ ر ض و ل و أ ن ر ج ل م ن أ ه ل ال ج ن ة اط ل ع ف ب د ا س و ار ه ل ط م س ض و ء ه ض و ء الش م س ك م ا ت ط م س الش م س ض و ء الن ج وم «. Davud b. Âmir b. Sa d b. Ebi Vakkâs ın babasından, onun da dedesinden bildirdiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: Şayet cennetteki herhangi bir şeyin tırnaktan daha az miktarı bile bize görünecek olsaydı göklerle yer arasındaki her şeyi süslerdi. Şayet cennetteki adamlardan biri dünyaya baksa ve bileziklerini gösterse, güneş, yıldızların ışığını nasıl bastırıyorsa onlar da güneşin ışığını öyle bastırıp yok ederlerdi. [Hasen] (Müsned, I, 169. Ayrıca bk. Tirmizî, 2538) (Tercüme, XX, 649) Hz. Yunus un Duası 9- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا إ س اع يل ب ن ع م ر ح د ث ن ا ي ون س ب ن أ ب إ س ح اق ا ل م د ان ح د ث ن ا إ ب ر اه يم ب ن م م د ب ن س ع د ح د ث ن و الدى م م د ع ن أ بيه س ع د ق ال : م ر ر ت ب ع ث م ان ب ن ع ف ان ف ى ال م س ج د ف س ل م ت ع ل ي ه ف م أل ع ي ن ي ه م ن ى ث م ل م ي ر د ع ل ى الس ل م ف أ ت ي ت أ م ير ال م ؤ م ن ين ع م ر ب ن ال خ ط اب ف ق ل ت : ي ا أ م ير ال م ؤ م ن ين! ه ل ح د ث ف ى ا ل س ل م ش ى ء م رت ي ن ق ال : ال! و م ا ذ اك ق ا ل: ق ل ت : ال! ال أ ن ى م ر ر ت ب ع ث م ان آن فا ف ى ال م س ج د ف س ل م ت ع ل ي ه ف م أل ع ي ن ي ه م ن ى ث م ل م ي ر د ع ل ى الس ل م ق ال : ف أ ر س ل ع م ر ل ى ع ث م ان ف د ع اه ف ق ال : م ا م ن ع أ ن ال ت ك ون ر د د ت ع ل ى أ خ ي الس ل م ق ال ع ث م ا ن: م ا ف ع ل ت. ق ال س ع د : ق ل ت : ب ل ى! ق ال : ح ت ى ح ل ف و ح ل ف ت ق ال : ث م ن ع ث م ان ذ ك ر ف ق ال : ب ل ى! و أ س ت غ ف ر الل ه و أ ت وب ل ي ه ن م ر ر ت ب ى آن فا و أ ن ا أ ح د ث ن ف س ى ب ك ل م ة س م ع ت ه ا م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ال! و الل ه م ا ذ ك ر ت ه ا ق ط ال ت غ ش ى ب ص ر ى و ق ل ب ى غ ش او ة ق ال : ق ال س ع د : ف أ ن ا أ ن ب ئ ب ه ا ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ذ ك ر ل ن ا أ و ل د ع و ة ث م ج اء أ ع ر اب ى ف ش غ ل ه ح ت ى ق ام ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ات ب ع ت ه ف ل م ا أ ش ف ق ت أ ن ي س ب ق ن ى ل ى م ن ز ل ه ض ر ب ت ب ق د م ى األ ر ض ف ال ت ف ت ل ى ر س ول

10 10 الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ق ال : «م ن ه ذ ا أ ب و س ح اق «. ق ال : ق ل ت : ن ع م ي ا ر س ول الل ه. ق ال : «ف م ه «. ق ال : ق ل ت : ال! و الل ه ال أ ن ذ ك ر ت ل ن ا أ و ل د ع و ة ث م ج اء ه ذ ا األ ع ر اب ى ف ش غ ل. ق ال : «ن ع م! د ع و ة ذ ى الن ون ذ ه و ف ى ب ط ن ال ح وت ال ل ه ال أ ن ت س ب ح ان ن ى ك ن ت م ن الظ ال م ين ف إ ن ه ل م ي د ع ب ه ا م س ل م ر ب ه ف ى ش ى ء ق ط ال اس ت ج اب ل ه «. Sa d b. Ebi Vakkâs anlatıyor: Mescid de, Osman b. Affan ın (r.a.) yanına gidip selam verdim. Beni gördüğü halde selamımı almadı. Müminlerin emiri Ömer b. el-hattab ın (r.a.) yanına gidip iki defa: Ey Müminlerin emiri! İslam da (selamla ilgili) yeni bir hüküm mü geldi? diye sordum. Ömer: Hayır, neden sordun? deyince: Biraz önce Mescid de Osman ın yanına gittim, beni gördüğü halde selamımı almadı dedim. Ömer, Osman a haber gönderip çağırarak: Kardeşinin selamını neden almadın? diye sorunca, Osman: Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Ben: Hayır yaptın deyince, hem o, hem ben yemin ettik. Sonra, Osman hatırlayıp şöyle dedi: Evet, Allah tan mağfiret dileyip tövbe ederim. Biraz önce Resûlullah ın (s.a.) bir hadisini düşünürken yanıma gelmiştin. Vallahi! Ne zaman bu hadisi hatırlasam, gözlerime ve kalbime bir perde iner (Kendimden geçerim) Sa d dedi ki: Ben sana Resûlullah ın (s.a.) o hadisini hatırlatırım. Hz. Peygamber (s.a.) bize ilk yapılan duadan bahsetti. Ancak (kimin duası olduğunu söylemeden) yanına bir bedevi geldi, Resûlullah (s.a.) kalkıp gidene kadar O nu meşgul etti. Hz. Peygamber (s.a.) giderken ben de peşinden gittim. Ben kendisine yetişmeden önce evine varmasından korkunca, ayaklarımı (beni duyması için) yere vurarak yürümeye başladım. Resûlullah (s.a.) bana dönüp: Kim bu, Ebu İshak mı? dedi. Ben: Evet, ey Allah ın Resûlü! cevabını verdim. Hz. Peygamber Ne var? diye sorunca, ben: Bir şey yok, sadece sen bize ilk duadan bahsederken, şu bedevi gelip seni meşgul etti dedim. Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu Evet, Zünnin un, balığın karnındayken yaptığı şu duadır: «Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.» 1 Hangi Müslüman bu duayla Rabbine dua ederse, Allah muhakkak duasını kabul eder. [Hasen] (Müsned, I, 170. Ayrıca bk. Tirmizî, 3505; Hâkim, Müstedrek, I, 505) (Tercüme, X, 483) Uhud da Savaşan Melekler 10- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا س ل ي م ان ب ن د او د ا ل ا ش ى أ ن ب أ ن ا إ ب ر اه يم ب ن س ع د ع ن أ بيه ع ن أ بيه ع ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ق ال : ل ق د ر أ ي ت ع ن ي م ين ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم و ع ن ي س ار ه ي و م أ ح د ر ج ل ي ن ع ل ي ه م ا ث ي اب ب يض ي ق ات ل ن ع ن ه ك أ ش د ال ق ت ال م ا ر أ ي ت ه م ا ق ب ل و ال ب ع د. Sa d b. Ebi Vakkâs (r.a.) der ki: Uhud günü Resûlullah ın (s.a.) sağında ve solunda çok şiddetli bir şekilde savaşan beyaz elbiseli iki adam gördüm. Onları ne daha önce, ne de daha sonra gördüm. [Sahih] (Müsned, I, 171. Ayrıca bk. Buhârî, 4054, 5826; Müslim, 6070) (Tercüme, XVII, 523) 1 Enbiya 21/87

11 11 Aile Fertlerine Yapılan Harcama 11- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا و كيع ح د ث ن ا س ف ي ان ع ن س ع د ب ن إ ب ر اه يم ع ن ع امر ب ن س ع د ع ن أ بيه أ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ال ل ه : «ن م ه م ا أ ن ف ق ت ع ل ى أ ه ل م ن ن ف ق ة ف إ ن ت ؤ ج ر ف يه ا ح ت ى الل ق م ة ت ر ف ع ه ا ل ى ف ى ام ر أ ت «. Âmir b. Sa d, babasından bildiriyor: Hz. Peygamber (s.a.) bana şöyle buyurdu: Ailene ne kadar çok harcamada bulunursan o kadar çok sevabın olur. Hatta hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile sevap kazanırsın. [Sahih] (Müsned, I, 172) (Tercüme, XII, 729) En Şiddetli Sıkıntıyı Görenler 12- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا و كيع ح د ث ن ا س ف ي ان ع ن ع اصم ب ن أ ب الن ج ود ع ن م ص ع ب ب ن س ع د ع ن أ بيه ق ال : ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه! أ ى الن اس أ ش د ب ل ء ق ا ل: «األ ن ب ي اء ث م الص ال ح ون ث م األ م ث ل ف األ م ث ل م ن الن اس ي ب ت ل ى الر ج ل ع ل ى ح س ب د ين ه ف إ ن ك ان ف ى د ين ه ص ل ب ة ز يد ف ى ب ل ئ ه و ن ك ان ف ى د ين ه ر ق ة خ ف ف ع ن ه و م ا ي ز ال ال ب ل ء ب ال ع ب د ح ت ى ي م ش ى ع ل ى ظ ه ر األ ر ض ل ي س ع ل ي ه خ ط يئ ة «. Musab b. Sa d, babasından bildiriyor: Ey Allah ın Resûlü! İnsanlar içinde en ağır sıkıntıya kimler maruz kalır? diye sorduğumda şöyle buyurdu: Önce peygamberler, sonra Salih kişiler, sonra da sırasıyla yaşantıları onlara en çok benzeyenler. Kişi dindarlığına göre belaya maruz kalır. Şayet sağlam bir dindarlığı varsa sıkıntısı da aynı oranda fazla olur. Dindarlığı zayıf ise sıkıntısı da aynı oranda hafif olur. Kul yeryüzünde (temizlenip) günahsız bir şekilde yürüyene kadar bela üzerinden eksik olmaz. [Sahih] (Müsned, I, 172. Ayrıca bk. Tirmizî, III, 286) ;(Tercüme, XVI, 11) Yedi Kişiden Biri 13- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م م د ب ن ج ع ف ر ح د ث ن ا ش ع ب ة ع ن إ س اع يل ق ال : س ع ت ق ي س ب ن أ ب ح ازم ق ال : ق ال س ع د: ل ق د ر أ ي ت ن ى م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم س اب ع س ب ع ة و م ا ل ن ا ط ع ام ال و ر ق ال ح ب ل ة ح ت ى ن أ ح د ن ا ل ي ض ع ك م ا ت ض ع الش اة م ا ي خ ال ط ه ش ى ء ث م أ ص ب ح ت ب ن و أ س د ي ع ز ر ون ى ع ل ى ا ل س ل م ل ق د خ س ر ت ذا و ض ل س ع ي ى. Sa d der ki: Resûlullah la (s.a.) birlikte yedi kişiden bir olarak bulunduğum ve asma yaprağından başka yiyeceğimizin olmadığı zamanları bilirim. Hatta bu yüzden dışkılarımız koyun dışkısı gibi tek tek çıkmaya başlamıştı. Oysa şimdi Esed oğulları din konusunda beni beğenmiyorlar. Dedikleri gibiyse ben hüsrana uğramış, amellerim de heba olmuştur. [Sahih] (Müsned, I, 174) (Tercüme, XVIII, 683) Hz. Peygamber in Üç Duası 14- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ع ل ى ح د ث ن ا ع ث م ان ب ن ح كيم ع ن ع امر ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ بيه ق ال : أ ق ب ل ن ا م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ح ت ى م ر ر ن ا ع ل ى م س ج د ب ن ى م ع او ي ة ف د خ ل ف ص ل ى ر ك ع ت ي ن و ص ل ي ن ا

12 12 «م ع ه و ن اج ى ر ب ه ع ز و ج ل ط و ي ل ق ال : س أ ل ت ر ب ى ع ز و ج ل ث ل ثا و س أ ل ت ه أ ن ال ي ه ل أ م ت ى ب الس ن ة ف أ ع ط ان يه ا و س أ ل ت ه أ ن ال ي ج ع ل ب أ س ه م ب ي ن ه م ف م ن ع ن يه ا «. س أ ل ت ه أ ن ال ي ه ل أ م ت ى ب ال غ ر ق ف أ ع ط ان يه ا Âmir b. Sa d b. Ebi Vakkâs, babasından bildiriyor: Resûlullah la (s.a.) birlikte yürürken Muaviye oğullarının mescidine uğradık. Hz. Peygamber (s.a.) girip iki rekat namaz kıldı, biz de onunla birlikte kıldık. Namaz sonrası uzunca dua etti. Sonra da şöyle buyurdu: Rabbimden üç şey istedim. Ümmetimi suda boğarak helak etmemesini istedim, bu isteğimi kabul etti. Ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim, bu isteğimi de kabul etti. Ancak ümmetimi birbirine düşürmemesini istediğimde bunu kabul etmedi. [Sahih] (Müsned, I, 175. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten, 2175; Nesâî, Kıyâmu l-leyl, III, 217) (Tercüme, XIX, 662)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H. KONEVİ YAYINLARI Hadis MÜSNED-İ ÂİŞE Hazırlayan Menar GÜNDÜZ MÜSNED-İ ÂİŞE Editör Ramazan Sönmez Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.İbrahim Ceylan Baskı Dizgi Ofset Son Okuma Ali Menekşe 1. Baskı Eylül 2008

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

2. Bölüm İSLAM DEVLETİ DÖRT HALİFE DÖNEMİ 632-661. Melih Özdil

2. Bölüm İSLAM DEVLETİ DÖRT HALİFE DÖNEMİ 632-661. Melih Özdil 2. Bölüm İSLAM DEVLETİ DÖRT HALİFE DÖNEMİ 632-661 Melih Özdil Hz. Muhammed in vefatından sonra siyasi ihtilaflar ve görüş farklılıkları sebebiyle gruplaşmalar olmuştu. Bu guruplaşmalar Ömer bin Hattab

Detaylı

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 127 HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM Değerli kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizde, iman esaslarından olan ahiret gününden ve bugünde Allah a verilecek hesaptan söz etmek istiyorum. İnsan

Detaylı

ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ EVLER Prof. Mecdî Dawoud 2. Eser

ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ EVLER Prof. Mecdî Dawoud 2. Eser ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ EVLER a Prof. Mecdî Dawoud 2. Eser KUR ÂN Î BEYANIN SIRLI BI LGI LERI NE DAI R AYDINLATILMIŞ DÜŞÜNCELER ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ

Detaylı

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Sayi 1 Tarih: 2012 Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:bizi aldatan bizden değildir. USULÜ L-HADİS Hz Abdullah İbn Amr b. el-as r.

Sayi 1 Tarih: 2012 Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:bizi aldatan bizden değildir. USULÜ L-HADİS Hz Abdullah İbn Amr b. el-as r. Sayi 1 Tek Yol Tek Din Tarih: 2012 HadisDergisi Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:bizi aldatan bizden değildir. Hz Abdullah İbn Amr b. el-as r.a anlatıyor: Kim benim adıma kasden yalan söylerse cehennemdeki

Detaylı

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

Rasulullah ın nurunda Kuran ve sünnete uyabilmek Betül SAYGINER Doğru bildiğimiz yanlışlar Karia ECRİN

Rasulullah ın nurunda Kuran ve sünnete uyabilmek Betül SAYGINER Doğru bildiğimiz yanlışlar Karia ECRİN Rasulullah ın nurunda Kuran ve sünnete uyabilmek Betül SAYGINER Doğru bildiğimiz yanlışlar Karia ECRİN Mustafa Özbağ efendi den güldestesi Gülenay ZİYA Esma-ül Hüsna Musavvibe Peygamberler Tarihi Semine

Detaylı

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA Yıl: 5 Sayı: 32 İrşad Dergisi Eylül / Ekim sayısı EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE irsadder@gmail.com YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA NIN (sallallahu aleyhi

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı

NURL AR BA HÇES İ NDEN S EÇKİ N PEYGAMBE R İ N. Yazan. Safiyyurrahmân M ubârekpûri

NURL AR BA HÇES İ NDEN S EÇKİ N PEYGAMBE R İ N. Yazan. Safiyyurrahmân M ubârekpûri روضة الا نوار في سيرة النبي المختار تا ليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري NURL AR BA HÇES İ NDEN S EÇKİ N PEYGAMBE R İ N H AYATI Yazan Safiyyurrahmân M ubârekpûri 1 Ahzâb N û r l a r B a h ç e s i

Detaylı

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Özet: Hz. Peygamberin hayatı boyunca fazla evlilik yaptığı bilinen bir husustur. Acaba Rasulullah neden bu kadar fazla

Detaylı

İSLAM TARİHİ - MEDİNE DÖNEMİ

İSLAM TARİHİ - MEDİNE DÖNEMİ İSLAM TARİHİ - MEDİNE DÖNEMİ İçindekiler Hz. Muhammed in Medine Dönemi... 2 Peygamber Mescidi'nin İnşâsı... 2 Peygamber in Evinin İnşası... 2 Suffe Ashabı (Ashab-ı Suffe)... 2 Farz Namazların Dört Rekat

Detaylı

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI KUTLU DOĞUM 2015 BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI SORU KİTAPÇIĞI -A- Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı ve Numarası :...... :...... :......... İmzası :...... ÖNEMLİ YARIŞMA SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sevgili

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 75 ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR Değerli müminler, Bugünkü sohbetimizde zekâttan sözetmek istiyorum. Allah Teâlâ Kur - an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: و ق يم و الص ل و

Detaylı