ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)"

Transkript

1 1 ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) Sa d b. Malik b. Uheyb b. Abdümenaf. Babası: Malik b. Uheyb dir. Malik in künyesi Ebu Vakkas tır. Nübüvvet dönemine erişmeden vefat etmiştir. Annesi: Hamne bint Süfyan b. Ümeyye dir. İslam ı kabul etmemiştir. Resûlüllah ın (s.a.) annesi ile aynı kabileden, Zuhre oğullarından olduğu için, anne tarafından nesebi Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Bi setten 17 yıl önce Mekke de doğmuştur. Sa d (r.a), ilk iman edenlerden biridir. Kendisinden yapılan rivayetlere göre o İslamı üçüncü kabul eden kimsedir. Ancak, Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekr, Hz. Ali ve Zeyd b. Harise den sonra müslüman olmuşsa beşinci müslüman olmuş oluyor. Sa d (r.a), müslüman olduğunda on yedi yaşında bulunduğunu söylemektedir. Sa d (r.a), Resûlüllah ı (s.a.) korumak ve ona gelebilecek zararları engellemek için sürekli gayret içerisinde oldu. İslam ı Kabul Edişi Sa d (r.a) İslama girişine sebep olan olayı şöyle anlatır: Müslüman olmadan önce rüyamda kendimi karanlık bir yerde gördüm. Zifiri karanlıkta etrafımdaki hiç bir şeyi göremiyordum. Bu arada ay doğdu ve ben onun ışığına doğru yürümeye başladım. Önümde birileri olduğunu fark ettim. Benden önce aya doğru kimlerin yürüdüğüne bakıyordum. Önümde, Zeyd b. Harise, Ali b. Ebî Talib ve Ebû Bekir i gördüm. Onlara ne zamandır burada olduklarını sordum, az bir vakit oldu dediler. Bu rüya üzerine araştırmaya başladım, öğrendim ki, Resûlüllah (s.a.) gizlice İslâm a davete başlamış. Ona Ecyad tepesi taraflarında rastladım. İkindi vakti namaz kılıyordu. Orada hemen İslamı kabul ettim. Benden önce bu kişilerden başka iman eden olmamıştı. Zor Günler Sa d ın müslüman olduğunu öğrenen annesi, buna çok üzülmüş ve oğlunu atalarının dinine döndürebilmek için çareler aramaya başladı. Sa d a, eğer girdiği dinden dönmezse, ölüm orucuna başlayacağına yemin etti. Sa d, annesine, bunu yapmamasını, çünkü dininden dönmeyeceğini söyledi. Yeminini uygulamaya koyan annesi, bir zaman sonra açlık ve susuzluktan bayıldı. Ayıldığında Sa d ona; Yüz tane canın olsa ve bunları bir bir versen, ben yine dinimden dönmem demişti. Onun kararlılığını gören annesi yemininden vazgeçti. Bu konuyla ilgili ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: و و ص ي ن ا ا ل نس ان ب و ال د ي ه ح م ل ت ه أ م ه و ه ن ا ع ل ى و ه ن و ف ص ال ه ف ي ع ام ي ن أ ن اش ك ر ل ي و ل و ال د ي ل ي ال م ص ي ر. و ن ج اه د اك ع لى أ ن ت ش ر ك ب ي م ا ل ي س ل ب ه ع ل م ف ل ت ط ع ه م ا و ص اح ب ه م ا ف ي الد ن ي ا م ع ر وف ا و ات ب ع س ب يل م ن أ ن اب ل ي ث م ل ي م ر ج ع ك م ف أ ن ب ئ ك م ب م ا ك نت م ت ع م ل و ن Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için)

2 2 önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyi davran. Bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüşünüz Bana'dır. O zaman, yaptıklarınızı size bildiririm. (Lokman 31/14, 15). Müslümanlara uygulanan ambargo günlerinde Şib-i Ebi Tâlib de Resûlullah ın yanından hiç ayrılmadı. Üç yıl devam eden zorlu günlerde ağaç yapraklarından başka yiyecek bir şey bulamadıkları olmuştu. Yıllar sonra Sa d bu günleri etrafındakilere anlatacaktı. İslam Adına Akıtılan İlk Kan Sa d (r.a), Medine ye hicret edene kadar Mekke de kalmıştır. Dolayısıyla müşrikler tarafından uğradıkları bütün saldırı ve işkencelere diğer müslümanlarla birlikte Mekke dönemi boyunca muhatab oldu. Mekke de müslümanlar, müşriklerin saldırılarından korunmak için ibadetlerini gizli ve tenha yerlerde yapıyorlardı. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte ibadet ederlerken müşriklerden bir grup onlara sataşarak İslamla alay ettiler ve onlara saldırdılar. Sa d eline geçirdiği bir deve kemiğiyle müşriklerden birinin kafasına vurarak kanlar içerisinde bıraktı. İşte İslam da Allah için ilk akıtılan kan budur. Medine Günleri Sa d (r.a), küçük kardeşi Ümeyr (r.a) ile Medine ye hicret ettiği zaman, kan davası yüzünden Mekke den kaçıp buraya yerleşmiş olan diğer kardeşleri Utbe nin evinde kalmaya başlamışlardı. Resûlüllah (s.a.), onu Sa d b. Muaz ile kardeş yaptı. Katıldığı Seriyyeler Medine ye hicretle birlikte İslâm devlet olmuş ve kendini tehdit eden güçlere karşı askerî faaliyetler başlamıştı. Bu çerçevede Mekke kervanlarına yönelik askerî birlikler (seriyye) sevkediliyordu. Hicretin ikinci yılında yapılan Bedir savaşına kadar tam yedi seriyye düzenlenmişti. Sa d bunların hepsine ya asker olarak veya komutan olarak katılmıştır. İlk seriyye, Hicretin yedinci ayında Ramazan da Mekke kervanının yolunu kesmek için otuz kişiden oluşan Hz. Hamza komutasındaki Seyfülbahr seriyyesidir. Sa d (r.a) da bu ilk askerî birliğe katılanlardandır. Bir ay sonra Resûlullah ın (s.a.) amcaoğlu Ubeyde b. Haris komutasında gönderilen Rabiğ seriyyesi Kureyş kervanıyla karşılaştığında ilk oku Sa d b. Ebi Vakkas (r.a) atarak çatışmayı başlatmıştı. Mekke de Allah yolunda ilk kan akıtan kimse olma şerefi Sa d a (r.a) ait olduğu gibi, yine Allah yolunda ilk ok atma şerefi de böylece ona nasip olmuştur. Sa d (r.a) şöyle demektedir: Araplardan Allah yolunda ilk ok atan kimse benim. Üçüncü seriyye ise bir ay sonra Zilkade ayında düzenlenen Harrâr seferidir. Bu müfrezeye Allah Resûlü (s.a.) Sa d b. Ebi Vakkas ı komutan tayin etmiştir. Katıldığı Savaşlar Bedir savaşında iki kılıçla birlikte savaşanlardan biri de Sa d idi. Müşrik süvari birliğinin komutanı olan Saîd b. As ı öldürüp Zülketife adındaki kılıcını almış ve savaşın sonuna kadar iki kılıçla vuruşmuştu. Savaşın sonunda bunu Resûlüllah a (s.a.) getirmişti. Resûlullah bu kılıcı ganimetler dağıtılırken Sa d a vermiştir. (Müslim, Fedâilu s-sahâbe, 43; Tirmizî, Tefsir, 9)

3 3 Sa d b. Ebi Vakkas, Bedir savaşından dönerken on altı yaşındaki kardeşi Umeyr i şehit olarak bu meydana bırakmıştı. Uhud savaşında, henüz çarpışma başlamadan önce bir kayanın dibinde Sa d ile Abdullah b. Cahş ın oturdukları görüyoruz. Aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Birbirlerin yaptığı duaya amin diyecekler. Bu dua sonunda Sa d yiğitçe savaşacak, düşmanın kalbine korku salacak, Abdullah da kalpten arzuladığı şehadete ulaşacak. Müşriklerin üstünlüğü ele geçirdiği ve müslümanların paniğe kapılarak dağıldığı esnada Resûlüllah ın (s.a.) yanından ayrılmayıp gövdelerini siper ederek onu korumaya çalışan bir kaç kişiden birisi Sa d b. Ebi Vakkas (r.a) idi. O, ok atmakta mahirdi, attığını vuruyordu. Resûlüllah (s.a.) ona ok veriyor ve şöyle diyordu: At Sa d! Anam babam sana feda olsun, at!. Sa d ın (r.a) Uhud günü tek başına bin ok attığı rivayet edilmektedir. O, Hendek te bulundu. Bu savaşta da Resûlullah ı memnun edecek bir tavır ortaya koydu. Hudeybiye, Hayber, Mekke nin fethi, Tebük ve diğer gazvelerin tamamına katılmıştır. Veda Haccında Hastalığı Resûlullah (s.a.) ile birlikte veda haccında bulunduğu sırada Mekke de ağır bir hastalığa yakalandı. Kendisini ziyarete gelen Efendimize şöyle dedi: Ya Resûlullah! Hicretin ettiğim yurtta ölmekten böylece hicret sevabından mahrum olmaktan korkuyorum. Dua et Rabbim bana şifa versin. Resûlullah (s.a.) ona dua etti, bu duanın bereketiyle uzun seneler yaşadı, İslam a çok büyük hizmetleri yaptı. Bu hastalığından tam kırk beş sene sonra vefat etti. Kadisiye Fatihi Resûlüllah ın (s.a.) kendisinden razı olarak refik-i a laya yükselmesinden sonra Hz. Ebu Bekir e (r.a) bey'at eden Sa d (r.a), bu dönemde verilen bütün görevleri yerine getirmişti. Hz. Ömer döneminde aktif olarak devlet idaresinde görevler aldı. Bu dönemde onun en önemli görevlerinden birisi, asrın süper güçlerinden birisi olan İran imparatorluğunu çökerten Kadisiye ordusunun kumandanlığıdır. Bizansa yönelik askerî faaliyetler sürerken, İran topraklarına da seferler yapılıyordu. Hz. Ebû Bekir (r.a) döneminde İranlıların elinde olan Irak ın büyük bir bölümü fethedilmişti. Hz. Ömer (r.a) iş başına geçtiği zaman İran a karşı kapsamlı ve netice alıcı bir askerî sefer düzenlenmesi için çalışmalara başladı. Yapılan istişareler sonucunda Sa d b. Ebî Vakkas ın hazırlanan orduya komutan tayin edilmesi kararlaştırıldı. Havâzin kabilelerinden zekât toplamak için bu bölgede bulunan Sa d, Medine ye çağrılarak ordu ona teslim edildi. Sa d ordusuyla Irak a doğru yürüyüşe geçerek Kadisiye mevkiinde karargah kurdu. İran şahı, müslümanlara karşı savaşmak üzere ünlü komutanı Zaloğlu Rüstem'i görevlendirmişti. Yapılan savaşı müslümanlar kazanmış ve İran toprakları İslam tebliğine açılmıştı. Kadisiye zaferi İslâm ordularının kazandığı en parlak ve kesin zaferlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Daha sonra Sa d (r.a), Celula ya yönelmiş ve burasını fethetmişti (H 16). Celula nın fethi bölgede büyük bir ihtida hareketini de peşinden getirmişti. Daha sonra İran imparatorluk merkezi olan Medâin iki aylık bir kuşatmadan sonra düşmüş, yüklü miktarda ganimet ele geçmiş ve Kisra III. Yezducerd buradan Hulvan a kaçmıştı. Sa d b. Ebi Vakkas, bir ordu

4 4 göndererek sulh yoluyla burayı fethetmişti. Yezducerd ise İsfahan bölgesine kaçarak orada tutunmaya çalışmıştır. Kûfe Şehri nin Kurulması Sa d (r.a), Medâin e yerleşerek, fethedilen toprakların idarî yapısını oluşturmaya çalıştı. Medâin in havası, askerlerin sıhhatini olumsuz yönde etkilediği için, Hz. Ömer in (r.a) onayı alınarak yerleşime ve ordunun askerî stratejisine uygun bir konumda olan Küfe, ordugâh şehir haline getirildi. Sa d bölge valisi olarak Kûfe de üç buçuk yıl kalmıştır. O, tekrar toparlanıp kaybettikleri yerleri geri almak için hazırlıklara girişen İranlıların hareketlerini takip ediyor ve gerekli askerî önlemleri almaya çalışıyordu. Ancak tam bu sıralarda Kûfe de bir topluluk, Hz. Sa d ı ganimetleri adil dağıtmadığı ve gaza işlerinde gevşek davrandığı yolunda iddialarla Hz. Ömer e (r.a) şikayet etti. Ayrıca onun namaz kıldırış tarzını da beğenmiyorlardı. Hz. Ömer (r.a) meseleyi inceletmiş; yapılan şikayetlerin asılsız olduğunu anlamış olmakla birlikte, maslahatı gözeterek onu geri çağırmıştı. Hilafet İstişare Heyeti Hz. Ömer (r.a), kendisinden sonra halife seçimini gerçekleştirmek için altı kişilik bir şûra oluşturmuştu. Sa d (r.a) da bunlar arasındaydı. Hz. Ömer in (r.a) vefatından sonra halife tayini için müzakereler başladığı zaman Sa d, Abdurrahman b. Avf lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştır. Hz. Osman (r.a), halife seçildiği zaman; Ömer in (r.a) vasiyetine uyarak Sa d ı Küfe valiliğine tayin etti. Ancak, bu seferki Küfe valiliği de fazla sürmemiştir. O, hazineden borç olarak almış olduğu bir miktar parayı geri ödemekte zorluk çekince, hazine emini Abdullah İbn Mesud tarafından Halifeye şikayet edilmiş; bu şikayet üzerine Osman (r.a), onu Küfe valiliğinden azletmişti. Bunun üzerine Sa d (r.a) Medine yakınlarındaki Akik vadisinde bulunan çiftliğindeki evine yerleşmiş ve ziraatle uğraşmaya başlamıştır. Fitnelerden Uzak Kalışı Sa d (r.a), Hz. Osman ın (r.a) şehid edilişiyle başlayan fitne ve ihtilaflardan tamamen uzak kalmaya gayret etmiştir. O, müslümanlar arasında kan dökülmesinden çok rahatsız oluyor ve taraflardan kendisine gelen teklifleri geri çeviriyordu. O, ümmetin üzerinde anlaştığı bir halife ortaya çıkıncaya kadar kendisine hiç bir şeyden bahsedilmemesini istemişti. Sa d (r.a), gruplar arasında verilen mücadelelerde kimin haklı kimin haksız olduğunun açıklığa kavuşturulmasının mümkün olmadığını bildiği ve haksız yere bir müslümanın kanını akıtmaktan çekindiği için böyle davranıyordu. O, kendisine gelenlere şöyle diyordu: Bana, iki gözü, dili ve iki dudağı olan ve şu kâfirdir, şu mümindir diyen bir kılıç getirilinceye kadar asla kimseyle savaşmam. Sa d (r.a), güçlü bir kişiliğe ve siyasî desteğe sahip olduğu halde, riyaset çekişmelerinin içine girmekten ömrünün son günlerine kadar kaçınmıştır. Oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim gidip ona; Yüz bin kılıçlı insan, seni hilafete en layık adam olarak görüyor dediklerinde onun cevabı şu olmuştu: Bu (elimdeki), sizin yüz bin kılıcınızdan daha kuvvetli bir kılıçtır. Bu kılıç, mümine çekilince kesmez, kâfire karşı sıyrılınca onu keser. Onun bu anlamlı sözleri, müslümanların birbirlerine zarar vermelerine karşı ne kadar hassas olduğunu ifade etmektedir.

5 5 Vefatı Sa d (r.a), Hicrî 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine nin dışındaki Akik vadisinde 82 yaşında vefat etmiştir. Sa d ın (r.a) cenazesi Akik vadisindeki evinden alınarak Medine ye getirilmiş ve Mescid-i Nebevî de kılınan namazdan sonra, bakî mezarlığına defnedilmiştir. Cenaze namazını Emevilerin Medine valisi Mervan b. Hakem kıldırmıştır. Resûlüllah ın (s.a.) zevceleri de namaza iştirak etmişlerdi. Sa d (r.a), vefat edeceğini anladığı zaman yünden mamül cübbesini istemiş ve ölünce ona sarılmasını istemişti. Bunun sebebi olarak, Bedir savaşında onu giymekte olduğunu ve bundan dolayı bu cübbesini çok sevdiğini söylemiştir. İbnül Esir in kaydettiği, oğlu Âmir den nakledildiğine göre Sa d (r.a) Muhacirlerden en son vefat eden kişidir. Sa d (r.a), sekiz evlilik yapmış olup; bu evliliklerinde, on sekizi kız, on sekizi de erkek olmak üzere otuz altı çocuğa sahip olmuştu. Oğullarından bazılarının isimleri şöyledir: İshak, Ömer, Muhammed, Âmir, İsmail, İbrahim, Musa, Ümeyr, Salih, Osman. Kızlarından bazılarının ismi ise şöyledir: Ümmü Hâkim, Hafsa, Gülsüm, Ümmü İmran, Umre, Aişe. Hz. Peygamber den 271 hadis rivayet etmiştir. Anam Babam Sana Feda Ya S ad! 1- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م م د ب ن ج ع ف ر ح د ث ن ا ش ع ب ة ع ن ي ي ب ن س عيد ع ن س عيد ب ن ال م س ي ب ق ال : ق ال س ع د ب ن م الك: ج م ع ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ب و ي ه ي و م أ ح د. Sa d b. Mâlik der ki: Uhud savaşında Resûlullah (s.a.) benim için Anam babam sana feda olsun diyerek annesi ile babasını bir arada andı. [Sahih] (Müsned, I, 174. Ayrıca bk. Buhârî, Fedâilu s-sahâbe, 15; Meğâzî, 18; Müslim, Fedâilu s-sahâbe, 42; Tirmizî, Menâkıb, 27) (Tercüme, XVIII, 681) ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ع ق وب و س ع د ق ال : ح د ث ن ا أ ب ع ن أ بيه ع ن ع ب د الل ه ب ن ش د اد - ق ال س ع د اب ن ا ل اد: - س ع ت ع ل ي ا ي ق ول : م ا س م ع ت الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ي ج م ع أ ب اه و أ م ه أل ح د غ ي ر س ع د ب ن أ ب ى و ق ا ص ف إ ن ى س م ع ت ه ي ق ول ي و م أ ح د : «ار م ي ا س ع د! ف د اك أ ب ى و أ م ى «. Hz. Ali (r.a.) der ki: Allah Resûlü nün (s.a.), Sa d b. Ebi Vakkâs dan başka hiç kimseye anne ve babasını birlikte feda ettiğini duymadım. Uhud savaşında Hz. Peygamber in (s.a.), Sa d a: Okunu at ey Sa d! Anam babam sana feda olsun! dediğini işittim. [Sahih] (Müsned, I, 92. Ayrıca bk. Buhârî, Cihad, 80; Meğâzî, 18; Müslim, Fedâilu s-sahâbe, 41; Tirmizî, Menâkıb, 27) (Tercüme, XVIII, 680) Kimin Böyle Dayısı Var? ح د ث ن ا أ ب و ك ر ي ب و أ ب و س عيد األ ش ج ق ال : ح د ث ن ا أ ب و أ س ام ة ع ن م الد ع ن ع ام ر ى الش ع ب ع ن ج ابر ب ن ع ب د الل ه ق ال : أ ق ب ل س ع د ف ق ال الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم: «ه ذ ا خ ال ى ف ل ي ر ن ى ام ر ؤ خ ال ه «.

6 6 و ك ان س ع د ب ن أ ب و ق اص م ن ب ن ز ه ر ة و ك ان ت أ م ى الن ب صلى اهلل عليه وسلم م ن ب ن ز ه ر ة ف ل ذ ل ك ق ال الن ب صلى اهلل عليه وسلم: «ه ذ ا خ ا ل «. Peygamber aleyhisselmın annesi Hz. Âmine, Benî Zühre kabilesinden olduğu için, Fahr-i Cihan Efendimiz aynı kabileden olan Sa d b. Ebi Vakkâs a: Kimin böyle dayısı var? Göstersin bakalım diye iltifat buyururdu. (Tirmizî, Menâkıb, 27) Duası Kabul Edilmiş Sa d ح د ث ن ا ر ج اء ب ن م م د ال ع ذ ر ى - ب ص ر ى - ح د ث ن ا ج ع ف ر ب ن ع و ن ع ن إ س اع يل ب ن أ ب خ الد ع ن ق ي س ب ن أ ب ح ازم ع ن س ع د أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ا ل: «الل ه م اس ت ج ب ل س ع د ذ ا د ع اك «. Bir defasında onun için: Allahım! Sa d Sana dua ettiğinde kabul buyur. demişti. (Tirmizî, Menâkıb, 27) ح د ث ن ا م وس ى ق ال : ح د ث ن ا أ ب و ع و ان ة ق ال : ح د ث ن ا ع ب د ال م لك ب ن ع م ي ع ن ج ابر ب ن س ر ة ق ال : ش ك ا أ ه ل ال ك وف ة س ع د ا ل ى ع م ر رضى اهلل عنه ف ع ز ل ه و اس ت ع م ل ع ل ي ه م ع م ار ا ف ش ك و ا ح ت ى ذ ك ر وا أ ن ه ال ي ح س ن ي ص ل ى ف أ ر س ل ل ي ه ف ق ال : ي ا أ ب ا س ح اق! ن ه ؤ ال ء ي ز ع م ون أ ن ال ت ح س ن ت ص ل ى ق ال أ ب و س ح اق : أ م ا أ ن ا و الل ه ف إ ن ى ك ن ت أ ص ل ى ب ه م ص ل ة ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم م ا أ خ ر م ع ن ه ا أ ص ل ى ص ل ة ال ع ش اء ف أ ر ك د ف ى األ ول ي ي ن و أ خ ف ف ى األ خ ر ي ي ن. ق ال ذ اك الظ ن ب ي ا أ ب ا س ح اق. ف أ ر س ل م ع ه ر ج ل أ و ر ج اال ل ى ال ك وف ة ف س أ ل ع ن ه أ ه ل ال ك وف ة و ل م ي د ع م س ج د ا ال س أ ل ع ن ه و ي ث ن ون م ع ر وف ا ح ت ى د خ ل م س ج د ا ل ب ن ى ع ب س ف ق ام ر ج ل م ن ه م ي ق ال ل ه أ س ام ة ب ن ق ت اد ة ي ك ن ى أ ب ا س ع د ة ق ال : أ م ا ذ ن ش د ت ن ا ف إ ن س ع د ا ك ان ال ي س ير ب الس ر ي ة و ال ي ق س م ب الس و ي ة و ال ي ع د ل ف ى ال ق ض ي ة. ق ال س ع د : أ م ا و الل ه أل د ع و ن ب ث ل ث الل ه م ن ك ان ع ب د ك ه ذ ا ك اذ ب ا ق ام ر ي اء و س م ع ة ف أ ط ل ع م ر ه و أ ط ل ف ق ر ه و ع ر ض ه ب ال ف ت ن و ك ان ب ع د ذ ا س ئ ل ي ق ول ش ي خ ك ب ير م ف ت ون أ ص اب ت ن ى د ع و ة س ع د. ق ال ع ب د ال م لك: ف أ ن ا ر أ ي ت ه ب ع د ق د س ق ط ح اج ب اه ع ل ى ع ي ن ي ه م ن ال ك ب ر و ن ه ل ي ت ع ر ض ل ل ج و ار ى ف ى الط ر ق ي غ م ز ه ن. Sa d b. Ebi Vakkâs, Hz. Ömer devrinde Kûfe valisi iken, Kûfeliler onu: Doğru dürüst namaz kıldırmasını bilmiyor! diye Hz. Ömer e şikayet etmiş, Hz. Ömer de Sa d ı görevden aldıktan sonra tahkikat yaptırmış, müfettişler gittikleri her camide halkın ondan memnun olduğunu görmüşlerdi. Yalnız bir yerde, Ebu Sa d e diye bir adam: Savaşlara gitmiyor, ganimetleri eşit bir şekilde dağıtmıyor, adil hüküm vermiyor! diye onu üç konuda şikayet etmişti. Bunun üzerine Sa d b. Ebi Vakkâs da ona üç beddua etmiş: Allahım! Eğer bu kulun yalan söylüyorsa ömrünü uzat, fakirliğini çoğalt ve onu fitnelere uğrat! demişti. Daha sonraki yıllarda bu Ebu Sa d e, kendisine Neden bu haldesin? diye soranlara: Ben fitneye uğramış bir ihtiyarım. Sa d b. Ebi Vakkâs ın bedduası tuttu. dermiş. Bu olayı anlatan ravi, Ebu Sa de yi yıllar sonra gördüğünü, yaşlılık dolayısıyla göz kapaklarının gözlerinin üzerine düştüğünü ve yoldan geçen kızlara çimdik atmaya çalıştığını söylemiştir (Buhârî, Ezan, 95).

7 7 Cennetlik Sa d 2- ح د ث ن ا ق ت ي ب ة ب ن س عيد أ خ ب ر ن ا ر ش د ين ع ن ا ل ج اج ب ن ش د اد ع ن أ ب ص الح ال غ ف ار ىي ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م رو ب ن ال ع اص أ ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال : أ و ل م ن ي د خ ل م ن ه ذ ا ال ب اب ر ج ل م ن أ ه ل ال ج ن ة ف د خ ل س ع د ب ن أ ب ي و ق اص. Abdullah b. Amr el-as der ki: Bir keresinde Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Bu kapıdan ilk girecek olan kişi cennetliklerden biridir. Ardından Sa d b. Ebi Vakkâs kapıdan girdi. [Hasen] (Müsned, II, 222) (Tercüme, XVIII, 684) Resûlullah ın Kapısında Nöbetçi 3- ح د ث ن ا ي ز يد ق ال : أ خ ب ر ن ا ي ي ق ال : س ع ت ع ب د الل ه ب ن ع امر ب ن ر بيع ة ي ىدث أ ن ع ائ ش ة ك ان ت ت ىدث أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م س ه ر ذ ات ل ي ل ة و ه ي ل ى ج ن ب ه ق ال ت : ف ق ل ت : م ا ش أ ن ي ا ر س ول الل ه ق ال ت: ف ق ال ل ي ت ر ج ل ص ال ح ا م ن أ ص ح اب ي ي ح ر س ن ي الل ي ل ة ق ال : ف ب ي ن ا أ ن ا ع ل ى ذ ل ذ س م ع ت ص و ت الس ل ح ف ق ال : م ن ه ذ ا ق ا ل: أ ن ا س ع د ب ن م ال ف ق ال : م ا ج اء ب ق ا ل: ج ئ ت أل ح ر س ي ا ر س ول الل ه ق ال ت : ف س م ع ت غ ط يط ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ف ي ن و م ه. Hz. Aişe der ki: Bir gece (Medine ye dönüşü sırasında) Resûlullah (s.a.) uykusuz kaldı. Ben de yanındaydım. Ona: Ey Allah ın Resûlü! Neyin var? diye sorduğumda: Keşke ashabım içinden salih bir kişi bu gece nöbet tutup beni korusa (da biraz uyusam) buyurdu. O esnada bir silah tıkırtısı işittim. Resûlullah (s.a.): Kim o? diye seslenince, karşıdaki: Ben Sa d b. Mâlik im! dedi. Resûlullah (s.a.) ona: Neden geldin? diye sorunca, Sa d: Ey Allah ın Resûlü! Seni korumak için geldim dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.) uykuya daldı ki uyurken horladığını işittim. [Sahih] (Müsned, VI, 140. Ayrıca bk. Buhârî, Cihad, 70; Müslim, Fedâilu s-sahabe, 40; Tirmizî, Menâkıb, 27; Nesâî, Fedâil, 113) (Tercüme, XVIII, 684) Mekke de Öleceğinden Korkuyor 4- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ع ف ان ح د ث ن ا و ه ي ب ح د ث ن ا أ ي وب ع ن ع م رو ب ن س عيد ع ن ح ي د ب ن ع ب د الر ح ن ا ل م ي ى ع ن ث ال ث ة م ن و ل د س ع د ع ن س ع د أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم د خ ل ع ل ي ه ي ع ود ه و ه و م ر يض و ه و ب م ك ة ف ق ال : ي ا ر س ول الل ه! ق د خ ش يت أ ن أ م وت ب األ ر ض ال ت ى ه اج ر ت م ن ه ا ك م ا م ات س ع د ب ن خ و ل ة ف اد ع الل ه أ ن ي ش ف ي ن ى. ق ال : «الل ه م اش ف س ع دا الل ه م اش ف س ع دا الل ه م اش ف س ع دا «. ف ق ال : ي ا ر س ول الل ه! ن ل ى م اال ك ث يرا و ل ي س ل ى و ار ث ال اب ن ة أ ف أ وص ى ب م ال ى ك ل ه ق ا ل: «ال «. ق ال : أ ف أ وص ى ب ث ل ث ي ه ق ا ل: «ال «. ق ال : أ ف أ وص ى ب ن ص ف ه ق ا ل: «ال «. ق ال : أ ف أ وص ى ب الث ل ث ق ا ل: «الث ل ث و الث ل ث ك ث ير ن ن ف ق ت م ن م ال ل ص د ق ة و ن ن ف ق ت ع ل ى ع ي ال ل ص د ق ة و ن ن ف ق ت ع ل ى أ ه ل ل ص د ق ة و ن أ ن ت د ع أ ه ل ب ع ي ش أ و ق ال ب خ ي ر خ ي ر م ن أ ن ت د ع ه م ي ت ك ف ف ون الن اس «. Humeyd b. Abdurrahman el-himyerî, Sa d ın çocuklarının üçünden, onlar da Sa d dan bildiriyor: Resûlullah (s.a.) (Veda haccında) Mekke deyken hasta olan Sa d ı (r.a.) ziyaret edince, Sa d (r.a.) şöyle dedi: Ey Allah ın Resûlü! Sa d b. Havle gibi, hicret ettiğim yerde

8 8 vefat etmekten korkuyorum. Allah ın bana şifa vermesi için dua et. Hz. Peygamber (s.a.): Allahım! Sa d a şifa ver, Allahım! Sa d a şifa ver, Allahım! Sa d a şifa ver diye dua etti. Sa d (r.a.): Ey Allah ın Resûlü! Çok malım var ve varis olarak sadece bir kızım var, bütün malımı (Allah yoluna) vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Resûlullah (s.a.): Hayır cevabını verdi. Sa d: Üçte ikisini vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a.): Hayır cevabını verdi. Sa d: Yarısını vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a.) yine: Hayır cevabını verdi. Sa d: Üçte birini vasiyet edeyim mi? diye sorunca, Resûlullah (s.a.): Üçte bir, üçte bir de çoktur. Malından kendin için harcadığın sadakadır. Çocuklarına harcadığın sadakadır. Ailene harcadığın sadakadır. Ailene mal bırakman -yahut geçimle dedi- onları insanlara avuç açıp dilenen olarak bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. [Sahih] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Müslim, II, 9; Buhârî, Edebu l-müfred, 520) (Tercüme, XI, 481) Acve Hurmasının Faydası ق ال : ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و ع ام ر ح د ث ن ا ف ل ي ح ع ن ع ب د الل ه ب ن ع ب د الر ح ن ي ع ن اب ن م ع م ر ح د ث ع ام ر ب ن س ع د ع م ر ب ن ع ب د ال ع زيز و ه و أ مي ع ل ى ال م د ين ة أ ن س ع دا ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: ى «. «م ن أ ك ل س ب ع ت م ر ات ع ج و ة م ا ب ي ن ال ب ت ى ال م د ين ة ع ل ى الر يق ل م ي ض ر ه ي و م ه ذ ل ش ى ء ح ت ى ي م س ف ل ي ح : و أ ظ ن ه ق ال : «و ن أ ك ل ه ا ح ين ي م س ى ل م ي ض ر ه ش ى ء ح ت ى ي ص ب ح «. ق ال ف ق ال ع م ر : ان ظ ر ي ا ع ام ر! م ا ت ح د ث ع ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم. ف ق ال : أ ش ه د م ا ك ذ ب ت ع ل ى س ع د و م ا -5 ك ذ ب س ع د ع ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم. Abdullah b. Abdurrahman b. Ma mer der ki: Âmir b. Sa d zamanın Medine valisi olan Ömer b. Abdulaziz e şöyle dedi: Sa d ın bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Kim sabah vakti aç karnına Medine de yetişen acve hurmasından yedi tane yerse o gün akşama kadar kendisine hiçbir şey zarar veremez. Akşam vakti yiyen kişiye de sabaha kadar hiçbir şey zarar veremez. Ömer b. Abdulaziz: Ey Âmir! Resûlullah tan (s.a.) naklettiklerine dikkat et! deyince, Âmir: Yemin ederim ki Sa d ın adına yalan söylemedim, Sa d da Resûlullah adına yalan söylemiş değildir karşılığını verdi. [Sahih] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Buhârî, IX, 493; Müslim, II, 143; Ebu Davud, IV, 8) (Tercüme, XIII, 427) Âdemoğlunun Saadeti ve Şekâveti 6- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ر و ح أ م ال ه ع ل ي ن ا ب ب غ د اد ح د ث ن ا م م د ب ن أ ب ح ي د ع ن إ س اع يل ب ن م م د ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ بيه ع ن ج ىده س ع د ب ن أ ب و ق اص ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «م ن س ع اد ة اب ن آد م اس ت خ ار ت ه الل ه و م ن س ع اد ة اب ن آد م ر ض اه ب م ا ق ض اه الل ه و م ن ش ق و ة اب ن آد م ت ر ك ه اس ت خ ار ة الل ه و م ن ش ق و ة اب ن آد م س خ ط ه ب م ا ق ض ى الل ه ع ز و ج ل «. Sa d b. Ebu Vakkâs ın (r.a.) bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Allah tan hayır dilemek (istihâre) Âdemoğlunun bahtiyarlığına vesiledir. Allah ın takdirine rıza göstermesi de Âdemoğlunun bahtiyarlığına sebep olur. Allah tan hayır dilemeyi (istihâreyi) terk etmesi onun bedbahtlığına sebep olur. Allah ın takdirine rıza göstermemesi de onun bedbahtlığına sebep olur. [Zayıf] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Tirmizî, III, 203) (Tercüme, V, 276)

9 9 7- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ر و ح ح د ث ن ا م م د ب ن أ ب ح ي د ح د ث ن ا إ س اع يل ب ن م م د ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ بيه ع ن ج ىده ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «م ن س ع اد ة اب ن آد م ث ل ث ة و م ن ش ق و ة اب ن آد م ث ل ث ة م ن س ع اد ة اب ن آد م ال م ر أ ة الص ال ح ة و ال م س ك ن الص ال ح و ال م ر ك ب الص ال ح. و م ن ش ق و ة اب ن آد م ال م ر أ ة الس وء و ال م س ك ن الس وء و ال م ر ك ب الس وء «. İsmail b. Muhammed b. Sa d b. Ebi Vakkâs ın babasından onun da dedesinden bildirdiğine göre Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Üç şey insanoğlunun mutluluğuna, üç şey de mutsuzluğuna sebeptir. Saliha bir hanım, güzel bir ev ve iyi bir binek, insanoğlunun mutluluk sebebidir. Kötü bir hanım, kötü bir ev ve huysuz bir binek de onun mutsuzluk sebebidir. [Sahih] (Müsned, I, 168. Ayrıca bk. Tayâlisî, Müsned, 210; İbn Hibbân, Sahih, 4032) (Tercüme, XVI, 255) Cennetten Bir Parça 8- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ح س ن ح د ث ن ا اب ن ل يع ة ح د ث ن ا ي ز يد ب ن أ ب ح بيب ع ن د او د ب ن ع امر ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ ب يه ع ن ج ىده ع ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «ل و أ ن م ا ي ق ل ظ ف ر م م ا ف ى ال ج ن ة ب د ا ل ت ز خ ر ف ت ل ه م ا ب ي ن خ و اف ق الس م و ات و األ ر ض و ل و أ ن ر ج ل م ن أ ه ل ال ج ن ة اط ل ع ف ب د ا س و ار ه ل ط م س ض و ء ه ض و ء الش م س ك م ا ت ط م س الش م س ض و ء الن ج وم «. Davud b. Âmir b. Sa d b. Ebi Vakkâs ın babasından, onun da dedesinden bildirdiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: Şayet cennetteki herhangi bir şeyin tırnaktan daha az miktarı bile bize görünecek olsaydı göklerle yer arasındaki her şeyi süslerdi. Şayet cennetteki adamlardan biri dünyaya baksa ve bileziklerini gösterse, güneş, yıldızların ışığını nasıl bastırıyorsa onlar da güneşin ışığını öyle bastırıp yok ederlerdi. [Hasen] (Müsned, I, 169. Ayrıca bk. Tirmizî, 2538) (Tercüme, XX, 649) Hz. Yunus un Duası 9- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا إ س اع يل ب ن ع م ر ح د ث ن ا ي ون س ب ن أ ب إ س ح اق ا ل م د ان ح د ث ن ا إ ب ر اه يم ب ن م م د ب ن س ع د ح د ث ن و الدى م م د ع ن أ بيه س ع د ق ال : م ر ر ت ب ع ث م ان ب ن ع ف ان ف ى ال م س ج د ف س ل م ت ع ل ي ه ف م أل ع ي ن ي ه م ن ى ث م ل م ي ر د ع ل ى الس ل م ف أ ت ي ت أ م ير ال م ؤ م ن ين ع م ر ب ن ال خ ط اب ف ق ل ت : ي ا أ م ير ال م ؤ م ن ين! ه ل ح د ث ف ى ا ل س ل م ش ى ء م رت ي ن ق ال : ال! و م ا ذ اك ق ا ل: ق ل ت : ال! ال أ ن ى م ر ر ت ب ع ث م ان آن فا ف ى ال م س ج د ف س ل م ت ع ل ي ه ف م أل ع ي ن ي ه م ن ى ث م ل م ي ر د ع ل ى الس ل م ق ال : ف أ ر س ل ع م ر ل ى ع ث م ان ف د ع اه ف ق ال : م ا م ن ع أ ن ال ت ك ون ر د د ت ع ل ى أ خ ي الس ل م ق ال ع ث م ا ن: م ا ف ع ل ت. ق ال س ع د : ق ل ت : ب ل ى! ق ال : ح ت ى ح ل ف و ح ل ف ت ق ال : ث م ن ع ث م ان ذ ك ر ف ق ال : ب ل ى! و أ س ت غ ف ر الل ه و أ ت وب ل ي ه ن م ر ر ت ب ى آن فا و أ ن ا أ ح د ث ن ف س ى ب ك ل م ة س م ع ت ه ا م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ال! و الل ه م ا ذ ك ر ت ه ا ق ط ال ت غ ش ى ب ص ر ى و ق ل ب ى غ ش او ة ق ال : ق ال س ع د : ف أ ن ا أ ن ب ئ ب ه ا ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ذ ك ر ل ن ا أ و ل د ع و ة ث م ج اء أ ع ر اب ى ف ش غ ل ه ح ت ى ق ام ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ات ب ع ت ه ف ل م ا أ ش ف ق ت أ ن ي س ب ق ن ى ل ى م ن ز ل ه ض ر ب ت ب ق د م ى األ ر ض ف ال ت ف ت ل ى ر س ول

10 10 الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ق ال : «م ن ه ذ ا أ ب و س ح اق «. ق ال : ق ل ت : ن ع م ي ا ر س ول الل ه. ق ال : «ف م ه «. ق ال : ق ل ت : ال! و الل ه ال أ ن ذ ك ر ت ل ن ا أ و ل د ع و ة ث م ج اء ه ذ ا األ ع ر اب ى ف ش غ ل. ق ال : «ن ع م! د ع و ة ذ ى الن ون ذ ه و ف ى ب ط ن ال ح وت ال ل ه ال أ ن ت س ب ح ان ن ى ك ن ت م ن الظ ال م ين ف إ ن ه ل م ي د ع ب ه ا م س ل م ر ب ه ف ى ش ى ء ق ط ال اس ت ج اب ل ه «. Sa d b. Ebi Vakkâs anlatıyor: Mescid de, Osman b. Affan ın (r.a.) yanına gidip selam verdim. Beni gördüğü halde selamımı almadı. Müminlerin emiri Ömer b. el-hattab ın (r.a.) yanına gidip iki defa: Ey Müminlerin emiri! İslam da (selamla ilgili) yeni bir hüküm mü geldi? diye sordum. Ömer: Hayır, neden sordun? deyince: Biraz önce Mescid de Osman ın yanına gittim, beni gördüğü halde selamımı almadı dedim. Ömer, Osman a haber gönderip çağırarak: Kardeşinin selamını neden almadın? diye sorunca, Osman: Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Ben: Hayır yaptın deyince, hem o, hem ben yemin ettik. Sonra, Osman hatırlayıp şöyle dedi: Evet, Allah tan mağfiret dileyip tövbe ederim. Biraz önce Resûlullah ın (s.a.) bir hadisini düşünürken yanıma gelmiştin. Vallahi! Ne zaman bu hadisi hatırlasam, gözlerime ve kalbime bir perde iner (Kendimden geçerim) Sa d dedi ki: Ben sana Resûlullah ın (s.a.) o hadisini hatırlatırım. Hz. Peygamber (s.a.) bize ilk yapılan duadan bahsetti. Ancak (kimin duası olduğunu söylemeden) yanına bir bedevi geldi, Resûlullah (s.a.) kalkıp gidene kadar O nu meşgul etti. Hz. Peygamber (s.a.) giderken ben de peşinden gittim. Ben kendisine yetişmeden önce evine varmasından korkunca, ayaklarımı (beni duyması için) yere vurarak yürümeye başladım. Resûlullah (s.a.) bana dönüp: Kim bu, Ebu İshak mı? dedi. Ben: Evet, ey Allah ın Resûlü! cevabını verdim. Hz. Peygamber Ne var? diye sorunca, ben: Bir şey yok, sadece sen bize ilk duadan bahsederken, şu bedevi gelip seni meşgul etti dedim. Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu Evet, Zünnin un, balığın karnındayken yaptığı şu duadır: «Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.» 1 Hangi Müslüman bu duayla Rabbine dua ederse, Allah muhakkak duasını kabul eder. [Hasen] (Müsned, I, 170. Ayrıca bk. Tirmizî, 3505; Hâkim, Müstedrek, I, 505) (Tercüme, X, 483) Uhud da Savaşan Melekler 10- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا س ل ي م ان ب ن د او د ا ل ا ش ى أ ن ب أ ن ا إ ب ر اه يم ب ن س ع د ع ن أ بيه ع ن أ بيه ع ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ق ال : ل ق د ر أ ي ت ع ن ي م ين ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم و ع ن ي س ار ه ي و م أ ح د ر ج ل ي ن ع ل ي ه م ا ث ي اب ب يض ي ق ات ل ن ع ن ه ك أ ش د ال ق ت ال م ا ر أ ي ت ه م ا ق ب ل و ال ب ع د. Sa d b. Ebi Vakkâs (r.a.) der ki: Uhud günü Resûlullah ın (s.a.) sağında ve solunda çok şiddetli bir şekilde savaşan beyaz elbiseli iki adam gördüm. Onları ne daha önce, ne de daha sonra gördüm. [Sahih] (Müsned, I, 171. Ayrıca bk. Buhârî, 4054, 5826; Müslim, 6070) (Tercüme, XVII, 523) 1 Enbiya 21/87

11 11 Aile Fertlerine Yapılan Harcama 11- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا و كيع ح د ث ن ا س ف ي ان ع ن س ع د ب ن إ ب ر اه يم ع ن ع امر ب ن س ع د ع ن أ بيه أ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ال ل ه : «ن م ه م ا أ ن ف ق ت ع ل ى أ ه ل م ن ن ف ق ة ف إ ن ت ؤ ج ر ف يه ا ح ت ى الل ق م ة ت ر ف ع ه ا ل ى ف ى ام ر أ ت «. Âmir b. Sa d, babasından bildiriyor: Hz. Peygamber (s.a.) bana şöyle buyurdu: Ailene ne kadar çok harcamada bulunursan o kadar çok sevabın olur. Hatta hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile sevap kazanırsın. [Sahih] (Müsned, I, 172) (Tercüme, XII, 729) En Şiddetli Sıkıntıyı Görenler 12- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا و كيع ح د ث ن ا س ف ي ان ع ن ع اصم ب ن أ ب الن ج ود ع ن م ص ع ب ب ن س ع د ع ن أ بيه ق ال : ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه! أ ى الن اس أ ش د ب ل ء ق ا ل: «األ ن ب ي اء ث م الص ال ح ون ث م األ م ث ل ف األ م ث ل م ن الن اس ي ب ت ل ى الر ج ل ع ل ى ح س ب د ين ه ف إ ن ك ان ف ى د ين ه ص ل ب ة ز يد ف ى ب ل ئ ه و ن ك ان ف ى د ين ه ر ق ة خ ف ف ع ن ه و م ا ي ز ال ال ب ل ء ب ال ع ب د ح ت ى ي م ش ى ع ل ى ظ ه ر األ ر ض ل ي س ع ل ي ه خ ط يئ ة «. Musab b. Sa d, babasından bildiriyor: Ey Allah ın Resûlü! İnsanlar içinde en ağır sıkıntıya kimler maruz kalır? diye sorduğumda şöyle buyurdu: Önce peygamberler, sonra Salih kişiler, sonra da sırasıyla yaşantıları onlara en çok benzeyenler. Kişi dindarlığına göre belaya maruz kalır. Şayet sağlam bir dindarlığı varsa sıkıntısı da aynı oranda fazla olur. Dindarlığı zayıf ise sıkıntısı da aynı oranda hafif olur. Kul yeryüzünde (temizlenip) günahsız bir şekilde yürüyene kadar bela üzerinden eksik olmaz. [Sahih] (Müsned, I, 172. Ayrıca bk. Tirmizî, III, 286) ;(Tercüme, XVI, 11) Yedi Kişiden Biri 13- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م م د ب ن ج ع ف ر ح د ث ن ا ش ع ب ة ع ن إ س اع يل ق ال : س ع ت ق ي س ب ن أ ب ح ازم ق ال : ق ال س ع د: ل ق د ر أ ي ت ن ى م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم س اب ع س ب ع ة و م ا ل ن ا ط ع ام ال و ر ق ال ح ب ل ة ح ت ى ن أ ح د ن ا ل ي ض ع ك م ا ت ض ع الش اة م ا ي خ ال ط ه ش ى ء ث م أ ص ب ح ت ب ن و أ س د ي ع ز ر ون ى ع ل ى ا ل س ل م ل ق د خ س ر ت ذا و ض ل س ع ي ى. Sa d der ki: Resûlullah la (s.a.) birlikte yedi kişiden bir olarak bulunduğum ve asma yaprağından başka yiyeceğimizin olmadığı zamanları bilirim. Hatta bu yüzden dışkılarımız koyun dışkısı gibi tek tek çıkmaya başlamıştı. Oysa şimdi Esed oğulları din konusunda beni beğenmiyorlar. Dedikleri gibiyse ben hüsrana uğramış, amellerim de heba olmuştur. [Sahih] (Müsned, I, 174) (Tercüme, XVIII, 683) Hz. Peygamber in Üç Duası 14- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ع ل ى ح د ث ن ا ع ث م ان ب ن ح كيم ع ن ع امر ب ن س ع د ب ن أ ب و ق اص ع ن أ بيه ق ال : أ ق ب ل ن ا م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ح ت ى م ر ر ن ا ع ل ى م س ج د ب ن ى م ع او ي ة ف د خ ل ف ص ل ى ر ك ع ت ي ن و ص ل ي ن ا

12 12 «م ع ه و ن اج ى ر ب ه ع ز و ج ل ط و ي ل ق ال : س أ ل ت ر ب ى ع ز و ج ل ث ل ثا و س أ ل ت ه أ ن ال ي ه ل أ م ت ى ب الس ن ة ف أ ع ط ان يه ا و س أ ل ت ه أ ن ال ي ج ع ل ب أ س ه م ب ي ن ه م ف م ن ع ن يه ا «. س أ ل ت ه أ ن ال ي ه ل أ م ت ى ب ال غ ر ق ف أ ع ط ان يه ا Âmir b. Sa d b. Ebi Vakkâs, babasından bildiriyor: Resûlullah la (s.a.) birlikte yürürken Muaviye oğullarının mescidine uğradık. Hz. Peygamber (s.a.) girip iki rekat namaz kıldı, biz de onunla birlikte kıldık. Namaz sonrası uzunca dua etti. Sonra da şöyle buyurdu: Rabbimden üç şey istedim. Ümmetimi suda boğarak helak etmemesini istedim, bu isteğimi kabul etti. Ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim, bu isteğimi de kabul etti. Ancak ümmetimi birbirine düşürmemesini istediğimde bunu kabul etmedi. [Sahih] (Müsned, I, 175. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten, 2175; Nesâî, Kıyâmu l-leyl, III, 217) (Tercüme, XIX, 662)

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME)

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) 152 MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) Mürted, İslâm dininden küfre dönen kimse demektir. Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır

Detaylı

BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ

BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ ع ن أ ب ى س ع يد ال خ د ر ى ق ال ج اء ت ام ر أ ة إ ل ى

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 1. Hafta

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF Dr. Muhlis AKAR I- Konunun Plânı A.Tüketim Kavramı B. Tüketim-İhtiyaç İlişkisi C. İsraf, Gösteriş Ve Lüks Tüketimi D. Tüketimde Denge Ve İktisat E. Tüketim Prensipleri- Harcama

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 75 ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR Değerli müminler, Bugünkü sohbetimizde zekâttan sözetmek istiyorum. Allah Teâlâ Kur - an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: و ق يم و الص ل و

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 I) SÛRENİN

Detaylı

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971.

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971. 1 SALİH AMEL VE İMAN 1 "Amel", iradeye dayalı iş, davranış ve eylem, 2 "slih amel" ise; niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş demektir. 3 Yapıldığı zaman sevap kazanılan, Allah

Detaylı

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan sözcük olarak

Detaylı

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır.

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır. RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية 1436 Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Anadolu İmam Hatip Lisesi PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Anadolu İmam Hatip Lisesi PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi

İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi www.almuwahhid.com 1 İmam Buhari nin ve Şeyhlerinin İ tikadı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin el-muğira bin Berdizbe

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür?

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür? Türkçe meal ve tefsirlerde takva kelimesi korkmak ve korku anlamında ele alınmaktadır. Muttaki kelimesine de Allah tan korkan manası verilmektedir. Ancak bu anlam eksiktir. Nitekim İslam Ansiklopedisi

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır RAMAZAN AYI 1 Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ M.İbrahim TEPE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri

Detaylı

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI Emrah Orhan Kurugöllü Orijinal Adı: Hüküm ve Edebleri ile Bayram ve Muhtasar Kurban Ahkâmı Yayına Hazırlık: Tevhîd ve Sünnet Kapak: Adamakıllı Ad

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ Rüstem BEŞLER I- Konunun Planı: 1-Çocuğun tanımı. Kısaca insan hayatının dönemleri. 2-Bebeklik dönemi vazifeler.(isim verme emzirme vb.) 3-Çocukluk dönemi vazifeler 4-Büluğ

Detaylı

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Prof. Dr. Ali ERBAŞ DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemâlata îsal edici sıdktır. Ahlak-ı âliye nin hayatı sıdktır.

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 11. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 11. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 11. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ Kuranı anlamak ve anlatmak isteyenlere.. 2013 M.İbrahim TEPE İHL Meslek

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 127 HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM Değerli kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizde, iman esaslarından olan ahiret gününden ve bugünde Allah a verilecek hesaptan söz etmek istiyorum. İnsan

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (1227H-1301H) Mecmuat'ur Resail ve'l Mesail'in Necdiyye, 1/742-746 www.at-tawhid.org 1 بسم هللا

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı