BASKIDA. Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu. Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASKIDA. Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu. Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 GİRİŞ"

Transkript

1 Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22( ): Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu BASKIDA Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 ÖZET Priapizm cinsel istek ve uyarı olmaksızın penisteki ağrılı ve uzun süreli sertleşme durumudur. Priapizm psikotrop ilaçların yol açtığı nadir fakat ciddi bir yan etkidir ve bu durumun korpus kavernozumdaki alfa1-adrenerjik reseptörlerdeki blokaja bağlı olduğu düşünülmektedir. Antipsikotikler içerisinde daha çok tipik antipsikotiklerin priapizm yan etkisi sıklıkla vurgulanmasına karşın sık olmasa da ikinci kuşak antipsikotiklerin de priapizme neden olduğu yönünde olgu sunumlarına rastlanmaktadır. Atipik antipsikotikler içerisinde ziprasidon, risperidon, klozapin, ketiapin, aripiprazol ve olanzapinin priapizme neden olabileceği konusunda olgu sunumları mevcuttur. Bütün antipsikotiklerin alfa1-adrenerjik reseptör blokajı aynı düzeyde değildir, ketiapinin alfa-1 reseptör blokajı diğer antipsikotiklerle kıyaslandığında orta düzeydedir. Priapizm antipsikotiklerle tedavinin herhangi bir aşamasında, doz ve süreden bağımsız olarak ortaya çıkabilen özel bir durumdur. Bu yazıda 300 mg dozda ketiapin alan hastada ortaya çıkan priapizm olgusu sunulacak ve bu olgu ışığında atipik antipsikotiklerin neden olduğu priapizm ile ilgili kısa bir gözden geçirme yapılacaktır. Anahtar Sözcükler: Priapizm, ketiapin, atipik antipsikotik SUMMARY Priapism Occurring After the Use of A Single Dose Quetiapine: A Case Report Priapism is a condition where an erection is prolonged and painful without any sexual desire and arousal. Priapism is a rare but serious side effect caused by psychotropic drugs, and is thought to be attributable to the blockage of the alpha1-adrenergic receptors in the corpus cavernosum. Despite the side effect of priapism has been more frequently emphasized for the typical antipsychotics among all antipsychotics, some (but not frequent) case reports have indicated that the atypical antipsychotics can also cause priapism. Appearance of this side effect has been documented in patients who receive ziprasidone, risperidone, clozapine, quetiapine, aripiprazole and olanzapine. Not all the antipsychotics are bond to alpha- 1 adrenergic receptors with the same intensity, quetiapine presenting an intermediate affinity in relationship to other antipsychotics. Priapism could be considered an idiosyncratic reaction because it is correlated neither with the dosage of a psychotropic drug nor with the duration of its use. The present article will report a case of priapism caused by a dose of quetiapine 300 mg, and a brief review will be made on the cases of priapism in the light of this case report. Key Words: Priapism, quetiapine, atypical antipsychotics GİRİŞ Priapizm cinsel istek ve uyarı olmaksızın penisteki ağrılı ve uzun süreli sertleşme durumudur (Compton ve Miller 2001). Priapizm psikotropik ilaçların yol açtığı nadir fakat ciddi bir yan etkidir ve bu durumun korpus kavernozumdaki alfa1- adrenerjik resöptörlerdeki blokaja bağlı olduğu düşünülmektedir (Segraves 1989). Priapizm olgularının %30 u ilaca bağlı olarak ortaya çıkmakta ve bu oranın %50 sinden ise antipsikotik ilaçlar sorumlu tutulmaktadır (Brichart ve ark. 2008). Psikiyatristlerin çoğu tipik antipsikotikler ve trazodon kullanımı sonrasında ortaya çıkan priapizm olguları ile karşılaşmaktadırlar. Antipsikotikler içerisinde daha çok tipik antipsikotiklerin priapizm yan etkisi sıklıkla vurgulanmasına karşın sık Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Teşekkür: Hastanın acil tedavisi sırasındaki katkılarından dolayı Asistan Dr. Fettah Tosun a teşekkür ederiz. 1 Uzm., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kl., İstanbul. 2 Doç., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kl., İstanbul. Dr. Fuat Torun, e-posta: doi : / u6499 1

2 olmasa da klozapin, ketiapin, risperidon, olanzapin, ziprasidon ve aripiprazol gibi atipik antipsikotiklerin de priapizme neden olduğu yönünde olgu sunumlarına rastlanmaktadır (Rosen ve Hanno 1992, Seftel ve ark. 1992, Emes ve Milson 1994, Tekel ve ark. 1995, Diermenjian ve ark. 1998, Sood ve ark. 2008). Ketiapin kullanımı sonrasında ortaya çıkan priapizm ile ilgili literatürde olgu sunumları mevcuttur. İlk bildirilen olguda 675 mg dozunda ketiapin kullanımının priapizme neden olduğu bildirilmiştir (Pais ve Ayvazian 2001) daha sonraki olgu bildirimlerinde de günlük tedavi dozlarında ve tedavi süresinden bağımsız olarak ketiapin kullanımının priapizme yol açabileceği vurgulanmıştır (Davol ve Rukstalis 2005). Bu olguda 300 mg dozda ketiapinin neden olduğu priapizm olgusu sunulacak ve bu olgu ışığında atipik antipsikotiklerin neden olduğu priapizm ile ilgili kısa bir gözden geçirme yapılacaktır. OLGU Y.U., 50 yaşında erkek hasta, 4 aydır cezaevinde madde kullanımı nedeniyle tutuklu bulunuyordu. Tutuklu olduğu için son 4 aydır madde kullanım öyküsü mevcut değilmiş. Hasta psikiyatri polikliniğine uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, cezaevinde koğuşta bulunan arkadaşlarına tahammül edememe ve öfke kontrolünde güçlük şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan ruhsal durum muayenesinde özbakımı iyi, konuşma akıcı ve amaca uygun, afekti azalmış, duygudurum depresif idi. Düşünce içeriğinde cezaevinde olması, cezaevinde olmayı hak etmediğine ilişki yoğunlaşan düşünceler mevcuttu. Algıda patoloji düşünülmedi. Hastanın madde bağımlılığı mevcutmuş, ancak herhangi bir tedavi arayışı olmamış. Madde bağımlılığı dışında herhangi bir psikiyatrik hastalığı yokmuş. Hastadan alınan öykü ve yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, hastada DSM-IV e göre Madde Bağımlılığı-Erken Tam Remisyonda tanısı düşünüldü. Hastanın şikayetlerinin yanında daha önce madde kullanımı öyküsünün olması nedeniyle ketiapin 300 mg 1x1 akşam alması önerildi. Ketiapin madde kullanımı öyküsü olan ve anksiyete ve depresyonun eşlik ettiği hastalarda madde kullanımının depreşmesini engelleyebileceği ve öfke kontrolünü sağlayabileceği ve hastanın uykusunu düzenleyebileceği düşüncesi ile tercih edildi (Croissant ve ark. 2006). Hasta ilacı aldıktan birkaç saat sonra ağrılı penis ereksiyonu (priapizm) olduğunu ve 28 saattir penisinde devam eden ağrılı sertleşme nedeni ile acil servise başvurdu. Acil serviste ürolog tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrasında priapizmi açıklayabilecek herhangi bir patoloji düşünülmedi, ve bu durum hastanın kullandığı ketiapine bağlandı. Hasta acil servise başvurduğu sırada ketiapin dışında herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Hastanın herhangi bir fiziksel hastalığı, perineal travması, orak hücreli anemi gibi priapizme neden olabilecek herhangi bir öyküsü bulunmamaktaydı. Yapılan tam kan sayımı ve idrar tetkikinde herhangi bir patoloji görülmedi. Hastanın hemen üroloji servisine yatışı yapıldı ve bilateral kavernosal girişim yapıldı ve adrenalin ile beraber drenaj yapıldı fakat ereksiyonu tekrarladı. Kavernosal drenaj 4 kez yapıldı, her defasında ereksiyonu tama yakın gerilemesine karşın ereksiyonu tekrarladı. Hastadaki priapizme ketiapinin yol açtığı düşünülerek psikiyatri konsültasyonu istendi. Hastanın tekrar ruhsal durum değerlendirmesi yapıldı, duygulanımı kaygılı idi. Hastanın var olan ruhsal şikayetleri devam etmekte idi. Hastada alfa-adrenerjik reseptörlerde blokaj nedeni ile antipsikotiklerin priapizme yol açabileceği düşünüldü. Hastanın sıkıntılı ve depresif olması nedeni ile, essitalopram ve alprozolam başlandı. Hastaya ağrılı ya da ağrısız uzun süreli ereksiyonlarının devam etmesi durumunda hemen hastaneye başvurması önerildi, aksi durumda bir hafta sonra psikiyatri muayenesine gelmesi istendi. Hasta tekrar psikiyatri polikliniğinde görüldüğünde, yeniden uzun süren ereksiyon halinin olmadığını, sıkıntısının azaldığını ve kendini daha rahat hissettiğini belirtti. Hastaya başlanan antidepresan ve anksiyolitik tedavinin hastanın sıkıntılarını azalttığı düşünüldüğünden tedaviye devam edildi ve tekrarlayan kontrollerde hastanın uzun süren ereksiyonlarının olmadığı öğrenildi. TARTIŞMA Pubmed ve Ebscohost veritabanları priapizm, ketiapin ve atipik antipsikotik kelimeleri girilerek incelendiğinde şu ana kadar bildirilen ketiapinin yol açtığı priapizm olgularının sayısı dokuzdur (Pais ve Ayvazian 2001, du Toit ve ark. 2004, Davol ve Rukstalis 2005, Harrison ve ark. 2006a, Prado ve Formoso 2006, Harrison ve ark. 2006b, Casiano ve ark. 2007, Birnbaum ve Pinzone 2008, Geraci ve ark. 2010). Burada sunulan olgu literatürdeki onuncu olgudur. Bizim olgumuzda eşlik eden fiziksel hastalığın, birlikte kullanılan başka bir ilacın olmaması, ayrıca tek dozda ve 300 mg dozunda priapizm ortaya çıkmış olması olgumuzu ilginç kılmaktadır. Priapizm olgularında; etiyoloji ve priapizmin oluş mekanizması, doz ve tedavi süresi ile ilişkisi ve priapizmin potansiyel risk faktörlerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Priapizmin patofizyolojisindeki son yolak korpus kavernozumdaki venöz drenajın bloke olmasıdır. Priapizm, venöz sistemin fiziksel obstrüksiyonu, kan diskrazisi, venöz sistemde akım yavaşlaması ve alfa1-adrenerjik reseptörlerdeki blokaj gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. İlaca bağlı olarak ortaya çıkan priapizmin oluş mekanizmasına baktığımızda penisteki vasküler dokularda yer alan düz kasların tonusunda düzensizlik olması sonucunda hipoksi ve iskeminin oluşmasıdır (Yuan 2008). Penil vasküler yapılardaki düzensizliğe neden olan en önemli farmakolojik mekanizmanın alfa-1 adrenerjik resöptörlerdeki blokaja bağlı olduğu ve bunun da antipsikotiklere bağlı olarak ortaya çıkan priapizmde önemli bir etken olduğu belirtilmektedir (Sood ve ark. 2008). 2

3 TABLO 1. Atipik antipsikotiklerin alfa1-adrenoreseptör afinitesi. Atipik Antipsikotik İlaçlar Alfa1-adrenoreseptör afinitesi* Ziprasidon 38.5 Risperidon 37.0 Klozapin 14.7 Ketiapin 12.0 Paliperidon 9.9 Aripiprazol 3.9 Olanzapin 1.9 *[10 7 *M -1 ]. Yüksek değerler yüksek afiniteyi göstermektedir. (Kaynak: Andersohn ve ark. 2010). Atipik antipsikotiklerin adrenerjik reseptörlere affinitesi farklı farklıdır. Ziprasidon ve risperidon en yüksek affiniteye sahipken, klozapin ve ketiapin orta düzeyde, paliperidon, aripiprazol ve olanzapin ise en düşük düzeyde affinitesi olan atipik antipsikotikler arasında yer almaktadır (Tablo1) (Andersohn F ve ark. 2010). Priapizm antipsikotiklerle tedavinin herhangi bir aşamasında, doz ve süreden bağımsız olarak ortaya çıkabilen özel bir durumdur (Thompson ve ark. 1990). Bizim olgumuzda tek doz 300 mg ketiapin ile priapizm gelişmiştir. Hastada daha düşük dozlarda ketiapin başlanıp tedricen doz artımı yapılmış olsa idi priapizm gelişip gelişmeyeceği merak konusudur. Psikotrop ilaç kullanan hastalarda herhangi bir cinsel aktivite olmaksızın dakika arasında süren ağrısız ve uzun süreli ereksiyonlar priapizmin ön belirtisi olabilir. Bu durumda hastanın kullandığı ilacı kesmek yeterli olacaktır. Bizim olgumuzda da antipsikotik tedavi kesilmiş, hastada anksiyete belirtilerinin olması nedeni ile essitalopram ve alprozolam başlanmış, hastada bu iki ilaçla priapizm gelişmemesi nedeni ile antidepresan ve anksiyolitik tedavi devam edilmiştir. Antipsikotik başlanacak hastalarda, kendiliğinden ortaya çıkan uzun süreli ereksiyonları sorgulamamak ya da dikkate almamak, bu tür hastalarda madde kullanımı, orak hücreli anemi gibi priapizme zemin hazırlayacak durumları sormamak sonucunda verilecek tedavi ile priapizm oluşması ve bu durumun etkili bir şekilde tedavi edilememesi durumunda geri dönüşümü olmayan empotans gelişebilir. Antipsikotik kullanan hastaları ortaya çıkabilecek yan etkiler konusunda bilgilendirmek ve hastayı cinsel yan etkiler açısından takip etmek bu açıdan önem taşımaktadır. Bizim olgumuzda geçmişte madde kullanımı öyküsü bulunmakta, ancak priapizme zemin hazırlayacak her hangi tıbbi bir durumu bulunmamaktaydı. Hastamızda ayırıcı tanıda dışlanan tıbbi durumlar ve başlıca priapizme neden olan durumlar Tablo 2 de verilmiştir. Literatürde bildirilen ketiapin kullanımı ile ilgili bildirilen priapizm olgularından ilki 675 mg dozunda özkıyım amaçlı olarak alınması sonrasında ortaya çıkmıştır (Pais ve Ayvazian 2001). Risperidon ve trazodon birlikte kullanımı sonrasında priapizm gelişen başka bir olguda, ketiapin tedavisine geçildikten 24 gün sonra tekrar priapizm geliştiği, ketiapinin kesilip olanzapine geçildiği ve 53 gün sonra hastada yeniden priapizm ortaya çıkması üzerine minimal alfa-1 blokaj yaptığı bilinen loxapine geçilmesi ile hastada priapizmin tekrar ortaya çıkmadığı bildirilmiştir (du Toit ve ark. 2004). Diğer bir hastada 600 mg dozda ketiapin kullanımı ile ortaya çıkmış priapizm olgusu bildirilmiştir (Davol ve Rukstalis 2005). Her iki hastada da priapizme neden olabilecek başka bir hastalık ya da ilaç kullanımı olmadığı belirtilmiştir. Başka bir olguda HIV(+) eşcinsel bir hastanın ketiapini amfetamin ile birlikte kullanması sonrasında gelişen priapizm bildirilmiş ve bu tür hastalarda madde kullanımının sorgulanması gerektiği ve antipsikotik tedavi sırasında hastanın priapizm açısından takibi önerilmiştir (Harrison ve ark. 2006b). Alzheimer demansı olan 77 yaşında başka bir hastada ise, huzursuzluğu ve saldırganlığı engellemek amacı ile başlanan ketiapin 175 mg dozuna kadar yükseltilmiş, ketiapinin başlanması ile birlikte hastada priapizm ortaya çıkmıştır (Harrison ve ark. 2006a). Ketiyapinin bir hastada klozapin ve haloperidol ile (Casiano 2007) bir başka hastada antiretroviral tedavi ve perphenazin ile (Geraci ve ark. 2010) birlikte kullanımı sonrasında priapizm bildirilmiştir. Orak hücreli anemisi olan alkol ve madde bağımlısı, düzensiz olarak ketiapin, amlodipine, atorvastatin, quinapril, glipizid, duloxetin ve divalproex sodyum, kullanan diğer bir hastanın 7-9 adet ketiapin ile suisid girişimi sonrasında ortaya çıkan priapizm olgusu da literatürde bildirilen olgular arasındadır (Birnbaum ve Pinzone 2008). Bu bildirimler, çoklu ilaç kullanımının priapizm gelişmesi açısından riskli olabileceğini düşündürmektedir. Ketiapin dışında diğer atipik antipsikotiklerin kullanımı sırasında da bildirilen priapizm olguları mevcuttur. Klozapin uzun zamandır kullanılan atipik antipsikotiktir ve atipik antipsikotiklerin yol açtığı priapizm ile ilgili ilk bildirilen vaka klozapin ile ilişkilidir. Klozapinin kullanımının neden olduğu priapizm olguların bir kısmında yüksek doz klozapinin priapizme neden olduğu bildirilirken, düşük dozlarda da ortaya çıkabilmektedir (Sood ve ark. 2008). Risperidonun alfa-1 adrenerjik reseptörlere afinitesi oldukça yüksektir (Richelson 1999). Sadece risperidon kullanımının priapizme neden olduğu olgular yanında, risperidon ile birlik- TABLO 2. Priapizmle İlişkili Durumlar. Fiziksel obstrüksiyon Kan akımında yavaşlama İlaçlar Travma Orak hücreli anemi Antipsikotikler Tümörler Lösemi Antidepresanlar Spinal-kord yaralanmaları Multipl myelom Antikoagülanlar İnme Nefrotik sendrom Antihipertansifler Kaynak: Hosseini ve Polonowita Aşırı viskozite durumları Anksiyolitikler 3

4 te paroksetin (Yang ve Tsai 2004), sitalopram (Freudenreich 2002), olanzapin ve fluvoksamin (Seger ve Lamberti 2001) kullanımı sonrasında priapizm gelişen olgular mevcuttur. Başka bir olguda daha önce ketiapin ve trazodon ile iki kez priapizm ortaya çıkan bir hastada risperidon tedavisine geçilmesi ile bu yan etki tekrarlamıştır (Rosenberg ve ark. 2009). Olanzapin kullanımı sırasında priapizm gelişen olgularda kullanılan ilaç dozu mg arasında değişmektedir (Sood ve ark. 2008). Tek doz kullanım sonrasında da vaka bildirimi vardır (Hosseini ve Polonowita 2009). Başka tıbbi durumlar nedeniyle kullanılan ilaçlar, başka psikotrop ilaçlarla birlikte kullanım gibi nedenler priapizm riskini artırabilmektedir. Örneğin olanzapine lityum (Jagadheesan ve ark. 2004) ve risperidon ve lityum (Owley ve ark. 2001) eklenen iki priapizm olgusu da mevcuttur. Ayrıca atipik antipsikotikler içerisinde klitoral priapizme neden olduğu bildirilen tek ilaç olanzapindir (Medina 2002). Ziprasidon atipik antipsikotikler içerisinde alfa-1 adrenerjik blokajı en çok yapan antipsikotik olmasına karşın, ziprasidonun neden olduğu priapizm vaka sayısı üçtür (Sood ve ark. 2008). Bu durum ziprasidon kullanımının henüz tam olarak yaygınlaşmamasına bağlanabilir. Aripiprazol ile ilgili bildirilen ilk vakada kullanılan ilk doz aripiprazolden 6 saat sonra ortaya çıkan priapizmden bahsedilmektedir (Mago ve ark. 2006). Bu hastada aripiprazol kesilmiş olmasına rağmen 7 gün içerisinde 4 kez daha belirti tekrarlamıştır. Hastanın ruhsal sorununa ek olarak diabetes mellitus, hipertansiyon ve hiperlipidemisinin olduğu ve aripiprazol ile birlikte atorvastatin ve metformin aldığı belirtilmiştir. Diğer bir olguda ise aripiprazol ile birlikte lityum ve okskarbazepinin birlikte kullanımı sonucunda priapizm gelişmiş, bu olguda hangi ilacın priapizme neden olduğu tam olarak ortaya konamamıştır (Negin ve Murphy 2005). Şu ana kadar literatürde, atipik antipsikotikler içerisinde paliperidon, sertindol, zotepin, amisülpirid, bifeprinox ve melperon kullanımı ile priapizm ilişkisini ortaya koyan herhangi bir yayın bulunmamaktadır. SONUÇ Atipik antipsikotiklerin klinikte kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Klinik kullanımdaki artış, priapizm vb cinsel yan etkilerle karşılaşma olasılığını artıracağından, klinisyenlerin bu tür yan etkiler konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Priapizm antipsikotik tedavinin her aşamasında, antipsikotik tedaviye ek olarak verilen başka bir psikotrop ilaçla birlikte ortaya çıkabilir. Priapizmin hangi hastalarda ortaya çıkabileceğini önceden kestirebilmek mümkün değildir. Daha önceden priapizm öyküsü olan, madde kullanan, orak hücreli anemi gibi priapizme yatkınlığı artıran herhangi bir hastalık varlığında klinisyen priapizm konusunda dikkatli olmalı ve hastanın kontrol muayenelerinde cinsel yan etkiler mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer hasta herhangi bir şekilde ağrısız ve sık aralarla peniste sertleşmeden söz ediyorsa priapizm gelişebileceği akılda tutulmalı ve gerekirse hastanın kullandığı antipsikotik değiştirilmelidir. KAYNAKLAR Andersohn F, Schmedt N, Weinmann S ve ark. (2010) Priapism associated with antipsychotics: role of alpha1 adrenoceptor affinity. J Clin Psychopharmacol, 30 : Andres Prado MJ, Vidal Formoso V (2006) Priapism associated with quetiapine in an elderly patient. Actas Esp Psiquiatr, 34: Birnbaum BF, Pinzone JJ (2008) Sickle cell trait and priapism: a case report and review of the literature. Cases J, 30:429. Brichart N, Delavierre D, Peneau M ve ark. (2008) Priapism associated with antipsychotic medications: a series of four patients. Prog Urol, 18: Casiano H, Globerman D, Enns MW (2007) Recurrent priapism during treatment with clozapine, quetiapine and haloperidol. J Psychopharmacol, 21: Compton MT, Miller A (2001) Priapism associated with conventional and atypical antipsychotic medication. J Clin Psychiatry, 62: Croissant B, Klein O, Gehrlein L ve ark. (2006) Quetiapine in relapse prevention in alcoholics suffering from craving and affective symptoms: a case series. Eur Psychiatry, 21: Davol P, Rukstalis D (2005) Priapism associated with routine use of quetiapine: case report and review of the literature. Urology, 66: 880. Diermenjian JM, Erhart SM, Wirshing DA (1998) Olanzapine-induced reversible priapism: a case report. J Clin Psychopharmacol, 18; du Toit RM, Millson RC, Heaton JP ve ark. (2004) Priapism. Can J Psychiatry, 49: Emes CE, Millson RC (1994) Risperidone-induced priapism. Can J Psychiatry, 39: Ereshefsky L, Riesenman C, Lam YW (1995) Antidepressant drug interactions and the cytochrome P 450 system. Clin Pharmacokinet, 29 (Suppl 1): Freudenreich O (2002) Exacerbation of idiopathic priapism with risperidonecitalopram combination. J Clin Psychiatry, 63: Geraci MJ, McCoy SL, Crum PM (2010) Antipsychotic-induced priapism in an HIV patient: a cytochrome P450-mediated drug interaction. Int J Emerg Med, 26:81-4. Harrison G, Dilley JW, Loeb L ve ark. (2006a) Priapism and quetiapine: a case report. Psychopharmacol Bull, 39: Harrison G, Dilley JW, Loeb L ve ark. (2006b) Priapism and quetiapine in an HIV-positive male. J Clin Psychopharmacol, 26: Hosseini SH, Polonowita AK (2009) Priapism associated with olanzapine. Pak J Biol Sci, 12: Jagadheesan K, Thakur A, Akhtar S (2004) Irreversible priapism during olanzapine and lithium therapy. Aust N Z J Psychiatry, 38:381. Mago R, Anolik R, Johnson RA ve ark. (2006) Recurrent priapizm associated with use of aripiprazole. J Clin Psychiatry, 67: Medina CA (2002) Clitoral priapism: a rare condition presenting as a cause of 4

5 vulvar pain. Obstet Gynecol, 100: Negin B, Murphy TK (2005) Priapism associated with oxcarbazepine, aripiprazole and lithium. Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44: Owley T, Levenathal B, Cook Eh Jr. (2001) Risperidone-induced prolonged erections following the addition of lithium. J Child Adolesc Psychopharmacol, 11: Pais VM, Ayvazian PJ (2001) Priapism from quetiapine overdose: first report and proposal of mechanism. Urology, 58:462. Richelson E (1999) Receptor pharmacology of neuroleptics: relation to clinical effects. J Clin Psychiatry, 60 (Suppl 10):5 14. Rosen SI, Hanno PM (1992) Clozapine-induced priapizm. J Urol, 148: Rosenberg I, Aniskin D, Bernay L (2009) Psychiatric treatment of patients predisposed to priapism induced by quetapine, trazadone and risperidone: a case report. Gen Hosp Psychiatry, 31: 98. Seftel AD, Saenz de Tejada I, Szetela B (1992) Clozapine-associated priapism: a case report. J Urol, 147; Seger A, Lamberti JS (2001) Priapism associated with polypharmacy. J Clin Psychiatry, 62:128. Segraves RT (1989) Effects of psychotropic drugs on human erection and ejaculation. Arch Gen Psychiatry, 46: Sood S, James W, Bailon MJ (2008) Priapism associated with atypical antipsychotic medications: a review. Int Clin Psychopharmacol, 23:9 17. Tekell JI, Smith EA, Silva JA (1995) Prolonged erection associated with risperidone treatment (letter). Am J Psychiatry, 152;1097. Thompson JL, Ware EA, Blashfield R (1990) Psychotropic medication and priapism: a comprehensive review. J Clin Psychiatry, 51: Yang P, Tsai J (2004) Occurrence of priapism with risperidone-paroxetine combination in an autistic child. J Child and Adolesc Psychopharmacol, l14: Yuan J, Desouza R, Westney OL ve ark. (2008) Insights of priapism mechanism and rationale treatment for recurrent priapism. Asian J Androl, 10:

Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu

Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(3):195-99 Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 ÖZET Priapizm cinsel istek ve uyarı

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri

Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri Emzirme döneminde Duygudurum dengeleyicileri ve Antipsikotikler Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri Kurum ve kuruluşlar ile ilgili bildiri Araştırmacı olarak Astra Zeneca, Lundbeck Konuşmacı olarak

Detaylı

Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler

Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler Şizofreni Hastalarında Erken Ölüm ve Metabolik Sendrom Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD 1 Şizofreni ve psikotik bozukluklu hastalarda,

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar Esra Arslan Ateş, Korkut Ulucan, Mesut Karahan, Kaan Yılancıoğlu, Hüseyin Ünübol, Ahmet İlter Güney, Muhsin Konuk, Nevzat Tarhan. Dr. Esra ARSLAN ATEŞ Marmara Üniversitesi Pendik EAH Tıbbi Genetik Major

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Amaç: Yöntem: YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Bulgular: Sonuç: A COMPARATIVE STUDY OF OLANZAPINE AND RISPERIDONE IN THE TREATMENT OF SCHZOPHRENIC INPATIENTS

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri F. Mükerrem GÜVEN*, Sunar BÝRSÖZ** ÖZET Antipsikotik ilaçlarýn þizofreni tedavisinde kullanýmý sayesinde, 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda þizofreni hastalarýnýn

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI NP- İSTANBUL HASTANESI KLINIK FARMAKOLOJI UYGULAMALARI

ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI NP- İSTANBUL HASTANESI KLINIK FARMAKOLOJI UYGULAMALARI ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI NP- İSTANBUL HASTANESI KLINIK FARMAKOLOJI UYGULAMALARI DOÇ D R. E S R A KÜSDÜL SAĞLAM Ü S K Ü D A R Ü N I V E R S I T E S I N P İ S T A N B U L H A S T A N E S I F K L I N I K F A

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI Fatma VAROL TAŞ*, Aylin ÖZBEK*, Ceren EVCEN JANBAKHİSHOV**, Dilay KARAARSLAN*** ÖZET Amaç: Bir çocuk ve ergen ruh sağlığı

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Madde kullanımı 56% Alkol Kullanımı 49% Newcomer 2006, Krishnan 2005 Başlangıçta %33, 2 yıl sonra %39 olan

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Risperidona bağlı gelişen hiperprolaktineminin tedaviye aripiprazol eklenmesiyle düzelmesi

Risperidona bağlı gelişen hiperprolaktineminin tedaviye aripiprazol eklenmesiyle düzelmesi Olgu sunumu: Risperidona bağlı gelişen hiperprolaktineminin tedaviye aripiprazol eklenmesiyle düzelmesi Medine Gıynaş Ayhan, Faruk Uğuz, Nazmiye Kaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

6.Oturum. Birlikte Tartışalım: HIV Enfeksiyonu PROBLEMLİ OLGU. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.Oturum. Birlikte Tartışalım: HIV Enfeksiyonu PROBLEMLİ OLGU. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6.Oturum Birlikte Tartışalım: HIV Enfeksiyonu PROBLEMLİ OLGU 1 Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Problemli Olgu 1 OSAZRA62 53 yaşında, erkek, Temizlik

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 20082010 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE UYKU Hypnos (Uyku Tanrısı) Nyks (Gece Tanrısı) Hypnos (uyku tanrısı) ve Thanatos (ölüm tanrısı) Morpheus

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi Prof. Hv.Tbp. Kd.Alb. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Direktörü-İstanbul 1 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni GATA Haydarpaşa Eğitim

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi 27 Eylül 2013, İzmir Açıklama 2012-2013

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başlarken..! STİK en sık görülen İK tipi! Idrar kaçıran kadınların %80 inde (karışık

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

EMZİRME DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI. Dr. Gökşen Yüksel Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Perinatal Psikiyatri Polikliniği

EMZİRME DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI. Dr. Gökşen Yüksel Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Perinatal Psikiyatri Polikliniği EMZİRME DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI Dr. Gökşen Yüksel Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Perinatal Psikiyatri Polikliniği Risk Belirleyicilerini Ele Almak Doğum sonrası dönemde psikiyatrik

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Bir Bağımlılık Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

Bir Bağımlılık Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik Özellikleri Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Bağımlılık Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik Özellikleri Rabia BİLİCİ a1, Görkem KARAKAŞ UĞURLU 2, Evren TUFAN 3, Tuğba GÜVEN 1, Mustafa

Detaylı

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. OBEZİTE VE DEPRESYON Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Obezite nedir? Obezite BKİ>30 kg/m² Çoğul etyolojili Kronik Tekrarlayıcı Yaşam kalitesini bozan Çeşitli

Detaylı

Dr. Mustafa Melih Çulha

Dr. Mustafa Melih Çulha Dr. Mustafa Melih Çulha ED li hastanın değerlendirilmesinde hem organik hem de psikojenik etkenlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın etyolojisini hızlı ve etkin bir şekilde ortaya

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Madde Kullanım Bozukluklarında Ke yapinin Yeri, Kötüye Kullanım ve Bağımlılık Olasılığı: Bir Gözden Geçirme

Madde Kullanım Bozukluklarında Ke yapinin Yeri, Kötüye Kullanım ve Bağımlılık Olasılığı: Bir Gözden Geçirme Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21(2):167-175 Madde Kullanım Bozukluklarında Ke yapinin Yeri, Kötüye Kullanım ve Bağımlılık Olasılığı: Bir Gözden Geçirme Dr. Serap ERDOĞAN 1 Özet / Abstract Ketiyapin FDA

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

SORU 1 ) DEPRESYON İLAÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR VE HANGİ ICD 10 KODLARINDA MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

SORU 1 ) DEPRESYON İLAÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR VE HANGİ ICD 10 KODLARINDA MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR? SORU 1 ) DEPRESYON İLAÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR VE HANGİ ICD 10 KODLARINDA MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR? 01.04.2010 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN SUT EKLERİ EK-2 LİSTESİNDE, ANTİDEPRESAN

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Epidemiyoloji Memnun edici seksüel performansa izin verecek yeterli ereksiyonu sağlamak ve devam ettirmedeki kalıcı yetersizlik Hem etkilenen kişiler hem de onların partner ve ailelerinin

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD

Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD Araş.Gör. Dr. Meltem Yanaş ESOGÜTIPFAK PSİKİYATRİ ABD 1 Psikiyatride İlaç Etkisinin Hastalık merkezli Modeli 2 Alternatif İlaç merkezli İlaç Modeli 3 Fiziksel Tedaviler Ve Hastalık merkezli Model 1 Psikiyatride

Detaylı

Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen

Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Filiz DOĞAN Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Kaygı, strese verilen normal bir tepkidir. Korku ve kaygılarla ortaya çıkan sıkıntı, gerginlik ve huzursuzluk küçük

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Dahili Tıp Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 14.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem Üniversite öğrencileri için sosyal market İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türk Kızılay'ı Konak Şubesi işbirliğiyle İzmir'de bir ilk hayata geçiriliyor. İzmir

Detaylı

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015

ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ. Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ Uzm. Dr. Gülşah BÖLÜK NÖROLOJİ BİLECİK DH 2015 Bunama yaşlılığın doğal bir sonucu değildir. Yaşla gelen unutkanlık, Alzheimer Hastalığının habercisi olabilir! Her yaşta insanın

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Ahmet Hamdi ALPASLAN 1, Uğur KOÇAK 2, Cansu ÇOBANOĞLU 3, Yasemin GÖRÜCÜ 3 1 Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE PSİKİYATRİK MUAYENE REHBERİ

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE PSİKİYATRİK MUAYENE REHBERİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE PSİKİYATRİK MUAYENE REHBERİ TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ Hazırlayanlar Sürücü Ehliyeti ve Psikiyatrik Muayene Görev Grubu Mehmet Yumru (Görev grubu koordinatörü) Burcu

Detaylı

Bir Eğitim Hastanesi nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

Bir Eğitim Hastanesi nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Makale Article Sakarya Medical Journal 140 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.25744 Bir Eğitim Hastanesi nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı

DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı DEHB Erişkinliğe Yansımalar ve Eş Tanı Doç. Dr. Cengiz TUĞLU 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 08 Ekim 2010, İzmir Açıklama Konuşmacı Araştırma Danışma Kurulu Janssen Cilag X X Eli Lilly X X X BMS X AstraZeneca

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Olgu 1 32 yaşında, kadın Sınıf öğretmeni Evli Bir kızı var Yakınması Toplu taşıma

Detaylı

Bipolar afektif bozukluk nedir?

Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluğu pek çok kişi farklı şekillerde yaşar. Bazıları şiddetli mutsuzluk ve sadece hafif taşkınlık atakları deneyimlerken, diğerleri son derece şiddetli

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında Bölüm 35 Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Dr. Özgür KARTAL Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında kuru öksürük gelmektedir.

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı* Dr. Murad Atmaca, Dr. Murat Kuloğlu, Dr. Ömer Geçici, Dr. A.

Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı* Dr. Murad Atmaca, Dr. Murat Kuloğlu, Dr. Ömer Geçici, Dr. A. Antidepresan İlaçlara Bağlı Erektil Disfonksiyonda Sildenafil Kullanımı* Dr. Murad Atmaca, Dr. Murat Kuloğlu, Dr. Ömer Geçici, Dr. A. Ertan Tezcan 1 ÖZET: ANT DEPRESAN LAÇLARA BA LI EREKT L D SFONKS YONDA

Detaylı

Olanzapin İle Gelişen Bir Tardiv Distoni Olgusu Dr. Müge GENEK

Olanzapin İle Gelişen Bir Tardiv Distoni Olgusu Dr. Müge GENEK Olanzapin İle Gelişen Bir Tardiv Distoni Olgusu Dr. Müge GENEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir GİRİŞ Tardiv Distoni (TD) şiddetli kas kontraksiyonları

Detaylı

OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI İLE İZLENEN ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIM SIKLIĞI, DAĞILIMI VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER

OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI İLE İZLENEN ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIM SIKLIĞI, DAĞILIMI VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI İLE İZLENEN ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIM SIKLIĞI, DAĞILIMI VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER Büşra Sultan DOĞAN*, Halime Tuna ÇAK**, Sadriye Ebru ÇENGEL KÜLTÜR***

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI TREATMENT APPROACHES IN A CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC OUTPATIENT CLINIC Dursun KARAMAN, Koray KARA, İbrahim DURUKAN

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

ŞİZOFRENİDE ANTİPSİKOTİK POLİFARMASİ UYGULAMALARI: BİR GÖZDEN GEÇİRME

ŞİZOFRENİDE ANTİPSİKOTİK POLİFARMASİ UYGULAMALARI: BİR GÖZDEN GEÇİRME NPAKADEMİ. 2012; 1(1):28-37 Şizofrenide antipsikotik polifarmasi uygulamaları Derleme / Review ŞİZOFRENİDE ANTİPSİKOTİK POLİFARMASİ UYGULAMALARI: BİR GÖZDEN GEÇİRME Neslihan AKKİŞİ KUMSAR, 1* Nesrin DİLBAZ

Detaylı