BASKIDA. Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu. Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASKIDA. Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu. Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 GİRİŞ"

Transkript

1 Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22( ): Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu BASKIDA Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 ÖZET Priapizm cinsel istek ve uyarı olmaksızın penisteki ağrılı ve uzun süreli sertleşme durumudur. Priapizm psikotrop ilaçların yol açtığı nadir fakat ciddi bir yan etkidir ve bu durumun korpus kavernozumdaki alfa1-adrenerjik reseptörlerdeki blokaja bağlı olduğu düşünülmektedir. Antipsikotikler içerisinde daha çok tipik antipsikotiklerin priapizm yan etkisi sıklıkla vurgulanmasına karşın sık olmasa da ikinci kuşak antipsikotiklerin de priapizme neden olduğu yönünde olgu sunumlarına rastlanmaktadır. Atipik antipsikotikler içerisinde ziprasidon, risperidon, klozapin, ketiapin, aripiprazol ve olanzapinin priapizme neden olabileceği konusunda olgu sunumları mevcuttur. Bütün antipsikotiklerin alfa1-adrenerjik reseptör blokajı aynı düzeyde değildir, ketiapinin alfa-1 reseptör blokajı diğer antipsikotiklerle kıyaslandığında orta düzeydedir. Priapizm antipsikotiklerle tedavinin herhangi bir aşamasında, doz ve süreden bağımsız olarak ortaya çıkabilen özel bir durumdur. Bu yazıda 300 mg dozda ketiapin alan hastada ortaya çıkan priapizm olgusu sunulacak ve bu olgu ışığında atipik antipsikotiklerin neden olduğu priapizm ile ilgili kısa bir gözden geçirme yapılacaktır. Anahtar Sözcükler: Priapizm, ketiapin, atipik antipsikotik SUMMARY Priapism Occurring After the Use of A Single Dose Quetiapine: A Case Report Priapism is a condition where an erection is prolonged and painful without any sexual desire and arousal. Priapism is a rare but serious side effect caused by psychotropic drugs, and is thought to be attributable to the blockage of the alpha1-adrenergic receptors in the corpus cavernosum. Despite the side effect of priapism has been more frequently emphasized for the typical antipsychotics among all antipsychotics, some (but not frequent) case reports have indicated that the atypical antipsychotics can also cause priapism. Appearance of this side effect has been documented in patients who receive ziprasidone, risperidone, clozapine, quetiapine, aripiprazole and olanzapine. Not all the antipsychotics are bond to alpha- 1 adrenergic receptors with the same intensity, quetiapine presenting an intermediate affinity in relationship to other antipsychotics. Priapism could be considered an idiosyncratic reaction because it is correlated neither with the dosage of a psychotropic drug nor with the duration of its use. The present article will report a case of priapism caused by a dose of quetiapine 300 mg, and a brief review will be made on the cases of priapism in the light of this case report. Key Words: Priapism, quetiapine, atypical antipsychotics GİRİŞ Priapizm cinsel istek ve uyarı olmaksızın penisteki ağrılı ve uzun süreli sertleşme durumudur (Compton ve Miller 2001). Priapizm psikotropik ilaçların yol açtığı nadir fakat ciddi bir yan etkidir ve bu durumun korpus kavernozumdaki alfa1- adrenerjik resöptörlerdeki blokaja bağlı olduğu düşünülmektedir (Segraves 1989). Priapizm olgularının %30 u ilaca bağlı olarak ortaya çıkmakta ve bu oranın %50 sinden ise antipsikotik ilaçlar sorumlu tutulmaktadır (Brichart ve ark. 2008). Psikiyatristlerin çoğu tipik antipsikotikler ve trazodon kullanımı sonrasında ortaya çıkan priapizm olguları ile karşılaşmaktadırlar. Antipsikotikler içerisinde daha çok tipik antipsikotiklerin priapizm yan etkisi sıklıkla vurgulanmasına karşın sık Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Teşekkür: Hastanın acil tedavisi sırasındaki katkılarından dolayı Asistan Dr. Fettah Tosun a teşekkür ederiz. 1 Uzm., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kl., İstanbul. 2 Doç., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kl., İstanbul. Dr. Fuat Torun, e-posta: doi : / u6499 1

2 olmasa da klozapin, ketiapin, risperidon, olanzapin, ziprasidon ve aripiprazol gibi atipik antipsikotiklerin de priapizme neden olduğu yönünde olgu sunumlarına rastlanmaktadır (Rosen ve Hanno 1992, Seftel ve ark. 1992, Emes ve Milson 1994, Tekel ve ark. 1995, Diermenjian ve ark. 1998, Sood ve ark. 2008). Ketiapin kullanımı sonrasında ortaya çıkan priapizm ile ilgili literatürde olgu sunumları mevcuttur. İlk bildirilen olguda 675 mg dozunda ketiapin kullanımının priapizme neden olduğu bildirilmiştir (Pais ve Ayvazian 2001) daha sonraki olgu bildirimlerinde de günlük tedavi dozlarında ve tedavi süresinden bağımsız olarak ketiapin kullanımının priapizme yol açabileceği vurgulanmıştır (Davol ve Rukstalis 2005). Bu olguda 300 mg dozda ketiapinin neden olduğu priapizm olgusu sunulacak ve bu olgu ışığında atipik antipsikotiklerin neden olduğu priapizm ile ilgili kısa bir gözden geçirme yapılacaktır. OLGU Y.U., 50 yaşında erkek hasta, 4 aydır cezaevinde madde kullanımı nedeniyle tutuklu bulunuyordu. Tutuklu olduğu için son 4 aydır madde kullanım öyküsü mevcut değilmiş. Hasta psikiyatri polikliniğine uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, cezaevinde koğuşta bulunan arkadaşlarına tahammül edememe ve öfke kontrolünde güçlük şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan ruhsal durum muayenesinde özbakımı iyi, konuşma akıcı ve amaca uygun, afekti azalmış, duygudurum depresif idi. Düşünce içeriğinde cezaevinde olması, cezaevinde olmayı hak etmediğine ilişki yoğunlaşan düşünceler mevcuttu. Algıda patoloji düşünülmedi. Hastanın madde bağımlılığı mevcutmuş, ancak herhangi bir tedavi arayışı olmamış. Madde bağımlılığı dışında herhangi bir psikiyatrik hastalığı yokmuş. Hastadan alınan öykü ve yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, hastada DSM-IV e göre Madde Bağımlılığı-Erken Tam Remisyonda tanısı düşünüldü. Hastanın şikayetlerinin yanında daha önce madde kullanımı öyküsünün olması nedeniyle ketiapin 300 mg 1x1 akşam alması önerildi. Ketiapin madde kullanımı öyküsü olan ve anksiyete ve depresyonun eşlik ettiği hastalarda madde kullanımının depreşmesini engelleyebileceği ve öfke kontrolünü sağlayabileceği ve hastanın uykusunu düzenleyebileceği düşüncesi ile tercih edildi (Croissant ve ark. 2006). Hasta ilacı aldıktan birkaç saat sonra ağrılı penis ereksiyonu (priapizm) olduğunu ve 28 saattir penisinde devam eden ağrılı sertleşme nedeni ile acil servise başvurdu. Acil serviste ürolog tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrasında priapizmi açıklayabilecek herhangi bir patoloji düşünülmedi, ve bu durum hastanın kullandığı ketiapine bağlandı. Hasta acil servise başvurduğu sırada ketiapin dışında herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Hastanın herhangi bir fiziksel hastalığı, perineal travması, orak hücreli anemi gibi priapizme neden olabilecek herhangi bir öyküsü bulunmamaktaydı. Yapılan tam kan sayımı ve idrar tetkikinde herhangi bir patoloji görülmedi. Hastanın hemen üroloji servisine yatışı yapıldı ve bilateral kavernosal girişim yapıldı ve adrenalin ile beraber drenaj yapıldı fakat ereksiyonu tekrarladı. Kavernosal drenaj 4 kez yapıldı, her defasında ereksiyonu tama yakın gerilemesine karşın ereksiyonu tekrarladı. Hastadaki priapizme ketiapinin yol açtığı düşünülerek psikiyatri konsültasyonu istendi. Hastanın tekrar ruhsal durum değerlendirmesi yapıldı, duygulanımı kaygılı idi. Hastanın var olan ruhsal şikayetleri devam etmekte idi. Hastada alfa-adrenerjik reseptörlerde blokaj nedeni ile antipsikotiklerin priapizme yol açabileceği düşünüldü. Hastanın sıkıntılı ve depresif olması nedeni ile, essitalopram ve alprozolam başlandı. Hastaya ağrılı ya da ağrısız uzun süreli ereksiyonlarının devam etmesi durumunda hemen hastaneye başvurması önerildi, aksi durumda bir hafta sonra psikiyatri muayenesine gelmesi istendi. Hasta tekrar psikiyatri polikliniğinde görüldüğünde, yeniden uzun süren ereksiyon halinin olmadığını, sıkıntısının azaldığını ve kendini daha rahat hissettiğini belirtti. Hastaya başlanan antidepresan ve anksiyolitik tedavinin hastanın sıkıntılarını azalttığı düşünüldüğünden tedaviye devam edildi ve tekrarlayan kontrollerde hastanın uzun süren ereksiyonlarının olmadığı öğrenildi. TARTIŞMA Pubmed ve Ebscohost veritabanları priapizm, ketiapin ve atipik antipsikotik kelimeleri girilerek incelendiğinde şu ana kadar bildirilen ketiapinin yol açtığı priapizm olgularının sayısı dokuzdur (Pais ve Ayvazian 2001, du Toit ve ark. 2004, Davol ve Rukstalis 2005, Harrison ve ark. 2006a, Prado ve Formoso 2006, Harrison ve ark. 2006b, Casiano ve ark. 2007, Birnbaum ve Pinzone 2008, Geraci ve ark. 2010). Burada sunulan olgu literatürdeki onuncu olgudur. Bizim olgumuzda eşlik eden fiziksel hastalığın, birlikte kullanılan başka bir ilacın olmaması, ayrıca tek dozda ve 300 mg dozunda priapizm ortaya çıkmış olması olgumuzu ilginç kılmaktadır. Priapizm olgularında; etiyoloji ve priapizmin oluş mekanizması, doz ve tedavi süresi ile ilişkisi ve priapizmin potansiyel risk faktörlerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Priapizmin patofizyolojisindeki son yolak korpus kavernozumdaki venöz drenajın bloke olmasıdır. Priapizm, venöz sistemin fiziksel obstrüksiyonu, kan diskrazisi, venöz sistemde akım yavaşlaması ve alfa1-adrenerjik reseptörlerdeki blokaj gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. İlaca bağlı olarak ortaya çıkan priapizmin oluş mekanizmasına baktığımızda penisteki vasküler dokularda yer alan düz kasların tonusunda düzensizlik olması sonucunda hipoksi ve iskeminin oluşmasıdır (Yuan 2008). Penil vasküler yapılardaki düzensizliğe neden olan en önemli farmakolojik mekanizmanın alfa-1 adrenerjik resöptörlerdeki blokaja bağlı olduğu ve bunun da antipsikotiklere bağlı olarak ortaya çıkan priapizmde önemli bir etken olduğu belirtilmektedir (Sood ve ark. 2008). 2

3 TABLO 1. Atipik antipsikotiklerin alfa1-adrenoreseptör afinitesi. Atipik Antipsikotik İlaçlar Alfa1-adrenoreseptör afinitesi* Ziprasidon 38.5 Risperidon 37.0 Klozapin 14.7 Ketiapin 12.0 Paliperidon 9.9 Aripiprazol 3.9 Olanzapin 1.9 *[10 7 *M -1 ]. Yüksek değerler yüksek afiniteyi göstermektedir. (Kaynak: Andersohn ve ark. 2010). Atipik antipsikotiklerin adrenerjik reseptörlere affinitesi farklı farklıdır. Ziprasidon ve risperidon en yüksek affiniteye sahipken, klozapin ve ketiapin orta düzeyde, paliperidon, aripiprazol ve olanzapin ise en düşük düzeyde affinitesi olan atipik antipsikotikler arasında yer almaktadır (Tablo1) (Andersohn F ve ark. 2010). Priapizm antipsikotiklerle tedavinin herhangi bir aşamasında, doz ve süreden bağımsız olarak ortaya çıkabilen özel bir durumdur (Thompson ve ark. 1990). Bizim olgumuzda tek doz 300 mg ketiapin ile priapizm gelişmiştir. Hastada daha düşük dozlarda ketiapin başlanıp tedricen doz artımı yapılmış olsa idi priapizm gelişip gelişmeyeceği merak konusudur. Psikotrop ilaç kullanan hastalarda herhangi bir cinsel aktivite olmaksızın dakika arasında süren ağrısız ve uzun süreli ereksiyonlar priapizmin ön belirtisi olabilir. Bu durumda hastanın kullandığı ilacı kesmek yeterli olacaktır. Bizim olgumuzda da antipsikotik tedavi kesilmiş, hastada anksiyete belirtilerinin olması nedeni ile essitalopram ve alprozolam başlanmış, hastada bu iki ilaçla priapizm gelişmemesi nedeni ile antidepresan ve anksiyolitik tedavi devam edilmiştir. Antipsikotik başlanacak hastalarda, kendiliğinden ortaya çıkan uzun süreli ereksiyonları sorgulamamak ya da dikkate almamak, bu tür hastalarda madde kullanımı, orak hücreli anemi gibi priapizme zemin hazırlayacak durumları sormamak sonucunda verilecek tedavi ile priapizm oluşması ve bu durumun etkili bir şekilde tedavi edilememesi durumunda geri dönüşümü olmayan empotans gelişebilir. Antipsikotik kullanan hastaları ortaya çıkabilecek yan etkiler konusunda bilgilendirmek ve hastayı cinsel yan etkiler açısından takip etmek bu açıdan önem taşımaktadır. Bizim olgumuzda geçmişte madde kullanımı öyküsü bulunmakta, ancak priapizme zemin hazırlayacak her hangi tıbbi bir durumu bulunmamaktaydı. Hastamızda ayırıcı tanıda dışlanan tıbbi durumlar ve başlıca priapizme neden olan durumlar Tablo 2 de verilmiştir. Literatürde bildirilen ketiapin kullanımı ile ilgili bildirilen priapizm olgularından ilki 675 mg dozunda özkıyım amaçlı olarak alınması sonrasında ortaya çıkmıştır (Pais ve Ayvazian 2001). Risperidon ve trazodon birlikte kullanımı sonrasında priapizm gelişen başka bir olguda, ketiapin tedavisine geçildikten 24 gün sonra tekrar priapizm geliştiği, ketiapinin kesilip olanzapine geçildiği ve 53 gün sonra hastada yeniden priapizm ortaya çıkması üzerine minimal alfa-1 blokaj yaptığı bilinen loxapine geçilmesi ile hastada priapizmin tekrar ortaya çıkmadığı bildirilmiştir (du Toit ve ark. 2004). Diğer bir hastada 600 mg dozda ketiapin kullanımı ile ortaya çıkmış priapizm olgusu bildirilmiştir (Davol ve Rukstalis 2005). Her iki hastada da priapizme neden olabilecek başka bir hastalık ya da ilaç kullanımı olmadığı belirtilmiştir. Başka bir olguda HIV(+) eşcinsel bir hastanın ketiapini amfetamin ile birlikte kullanması sonrasında gelişen priapizm bildirilmiş ve bu tür hastalarda madde kullanımının sorgulanması gerektiği ve antipsikotik tedavi sırasında hastanın priapizm açısından takibi önerilmiştir (Harrison ve ark. 2006b). Alzheimer demansı olan 77 yaşında başka bir hastada ise, huzursuzluğu ve saldırganlığı engellemek amacı ile başlanan ketiapin 175 mg dozuna kadar yükseltilmiş, ketiapinin başlanması ile birlikte hastada priapizm ortaya çıkmıştır (Harrison ve ark. 2006a). Ketiyapinin bir hastada klozapin ve haloperidol ile (Casiano 2007) bir başka hastada antiretroviral tedavi ve perphenazin ile (Geraci ve ark. 2010) birlikte kullanımı sonrasında priapizm bildirilmiştir. Orak hücreli anemisi olan alkol ve madde bağımlısı, düzensiz olarak ketiapin, amlodipine, atorvastatin, quinapril, glipizid, duloxetin ve divalproex sodyum, kullanan diğer bir hastanın 7-9 adet ketiapin ile suisid girişimi sonrasında ortaya çıkan priapizm olgusu da literatürde bildirilen olgular arasındadır (Birnbaum ve Pinzone 2008). Bu bildirimler, çoklu ilaç kullanımının priapizm gelişmesi açısından riskli olabileceğini düşündürmektedir. Ketiapin dışında diğer atipik antipsikotiklerin kullanımı sırasında da bildirilen priapizm olguları mevcuttur. Klozapin uzun zamandır kullanılan atipik antipsikotiktir ve atipik antipsikotiklerin yol açtığı priapizm ile ilgili ilk bildirilen vaka klozapin ile ilişkilidir. Klozapinin kullanımının neden olduğu priapizm olguların bir kısmında yüksek doz klozapinin priapizme neden olduğu bildirilirken, düşük dozlarda da ortaya çıkabilmektedir (Sood ve ark. 2008). Risperidonun alfa-1 adrenerjik reseptörlere afinitesi oldukça yüksektir (Richelson 1999). Sadece risperidon kullanımının priapizme neden olduğu olgular yanında, risperidon ile birlik- TABLO 2. Priapizmle İlişkili Durumlar. Fiziksel obstrüksiyon Kan akımında yavaşlama İlaçlar Travma Orak hücreli anemi Antipsikotikler Tümörler Lösemi Antidepresanlar Spinal-kord yaralanmaları Multipl myelom Antikoagülanlar İnme Nefrotik sendrom Antihipertansifler Kaynak: Hosseini ve Polonowita Aşırı viskozite durumları Anksiyolitikler 3

4 te paroksetin (Yang ve Tsai 2004), sitalopram (Freudenreich 2002), olanzapin ve fluvoksamin (Seger ve Lamberti 2001) kullanımı sonrasında priapizm gelişen olgular mevcuttur. Başka bir olguda daha önce ketiapin ve trazodon ile iki kez priapizm ortaya çıkan bir hastada risperidon tedavisine geçilmesi ile bu yan etki tekrarlamıştır (Rosenberg ve ark. 2009). Olanzapin kullanımı sırasında priapizm gelişen olgularda kullanılan ilaç dozu mg arasında değişmektedir (Sood ve ark. 2008). Tek doz kullanım sonrasında da vaka bildirimi vardır (Hosseini ve Polonowita 2009). Başka tıbbi durumlar nedeniyle kullanılan ilaçlar, başka psikotrop ilaçlarla birlikte kullanım gibi nedenler priapizm riskini artırabilmektedir. Örneğin olanzapine lityum (Jagadheesan ve ark. 2004) ve risperidon ve lityum (Owley ve ark. 2001) eklenen iki priapizm olgusu da mevcuttur. Ayrıca atipik antipsikotikler içerisinde klitoral priapizme neden olduğu bildirilen tek ilaç olanzapindir (Medina 2002). Ziprasidon atipik antipsikotikler içerisinde alfa-1 adrenerjik blokajı en çok yapan antipsikotik olmasına karşın, ziprasidonun neden olduğu priapizm vaka sayısı üçtür (Sood ve ark. 2008). Bu durum ziprasidon kullanımının henüz tam olarak yaygınlaşmamasına bağlanabilir. Aripiprazol ile ilgili bildirilen ilk vakada kullanılan ilk doz aripiprazolden 6 saat sonra ortaya çıkan priapizmden bahsedilmektedir (Mago ve ark. 2006). Bu hastada aripiprazol kesilmiş olmasına rağmen 7 gün içerisinde 4 kez daha belirti tekrarlamıştır. Hastanın ruhsal sorununa ek olarak diabetes mellitus, hipertansiyon ve hiperlipidemisinin olduğu ve aripiprazol ile birlikte atorvastatin ve metformin aldığı belirtilmiştir. Diğer bir olguda ise aripiprazol ile birlikte lityum ve okskarbazepinin birlikte kullanımı sonucunda priapizm gelişmiş, bu olguda hangi ilacın priapizme neden olduğu tam olarak ortaya konamamıştır (Negin ve Murphy 2005). Şu ana kadar literatürde, atipik antipsikotikler içerisinde paliperidon, sertindol, zotepin, amisülpirid, bifeprinox ve melperon kullanımı ile priapizm ilişkisini ortaya koyan herhangi bir yayın bulunmamaktadır. SONUÇ Atipik antipsikotiklerin klinikte kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Klinik kullanımdaki artış, priapizm vb cinsel yan etkilerle karşılaşma olasılığını artıracağından, klinisyenlerin bu tür yan etkiler konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Priapizm antipsikotik tedavinin her aşamasında, antipsikotik tedaviye ek olarak verilen başka bir psikotrop ilaçla birlikte ortaya çıkabilir. Priapizmin hangi hastalarda ortaya çıkabileceğini önceden kestirebilmek mümkün değildir. Daha önceden priapizm öyküsü olan, madde kullanan, orak hücreli anemi gibi priapizme yatkınlığı artıran herhangi bir hastalık varlığında klinisyen priapizm konusunda dikkatli olmalı ve hastanın kontrol muayenelerinde cinsel yan etkiler mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer hasta herhangi bir şekilde ağrısız ve sık aralarla peniste sertleşmeden söz ediyorsa priapizm gelişebileceği akılda tutulmalı ve gerekirse hastanın kullandığı antipsikotik değiştirilmelidir. KAYNAKLAR Andersohn F, Schmedt N, Weinmann S ve ark. (2010) Priapism associated with antipsychotics: role of alpha1 adrenoceptor affinity. J Clin Psychopharmacol, 30 : Andres Prado MJ, Vidal Formoso V (2006) Priapism associated with quetiapine in an elderly patient. Actas Esp Psiquiatr, 34: Birnbaum BF, Pinzone JJ (2008) Sickle cell trait and priapism: a case report and review of the literature. Cases J, 30:429. Brichart N, Delavierre D, Peneau M ve ark. (2008) Priapism associated with antipsychotic medications: a series of four patients. Prog Urol, 18: Casiano H, Globerman D, Enns MW (2007) Recurrent priapism during treatment with clozapine, quetiapine and haloperidol. J Psychopharmacol, 21: Compton MT, Miller A (2001) Priapism associated with conventional and atypical antipsychotic medication. J Clin Psychiatry, 62: Croissant B, Klein O, Gehrlein L ve ark. (2006) Quetiapine in relapse prevention in alcoholics suffering from craving and affective symptoms: a case series. Eur Psychiatry, 21: Davol P, Rukstalis D (2005) Priapism associated with routine use of quetiapine: case report and review of the literature. Urology, 66: 880. Diermenjian JM, Erhart SM, Wirshing DA (1998) Olanzapine-induced reversible priapism: a case report. J Clin Psychopharmacol, 18; du Toit RM, Millson RC, Heaton JP ve ark. (2004) Priapism. Can J Psychiatry, 49: Emes CE, Millson RC (1994) Risperidone-induced priapism. Can J Psychiatry, 39: Ereshefsky L, Riesenman C, Lam YW (1995) Antidepressant drug interactions and the cytochrome P 450 system. Clin Pharmacokinet, 29 (Suppl 1): Freudenreich O (2002) Exacerbation of idiopathic priapism with risperidonecitalopram combination. J Clin Psychiatry, 63: Geraci MJ, McCoy SL, Crum PM (2010) Antipsychotic-induced priapism in an HIV patient: a cytochrome P450-mediated drug interaction. Int J Emerg Med, 26:81-4. Harrison G, Dilley JW, Loeb L ve ark. (2006a) Priapism and quetiapine: a case report. Psychopharmacol Bull, 39: Harrison G, Dilley JW, Loeb L ve ark. (2006b) Priapism and quetiapine in an HIV-positive male. J Clin Psychopharmacol, 26: Hosseini SH, Polonowita AK (2009) Priapism associated with olanzapine. Pak J Biol Sci, 12: Jagadheesan K, Thakur A, Akhtar S (2004) Irreversible priapism during olanzapine and lithium therapy. Aust N Z J Psychiatry, 38:381. Mago R, Anolik R, Johnson RA ve ark. (2006) Recurrent priapizm associated with use of aripiprazole. J Clin Psychiatry, 67: Medina CA (2002) Clitoral priapism: a rare condition presenting as a cause of 4

5 vulvar pain. Obstet Gynecol, 100: Negin B, Murphy TK (2005) Priapism associated with oxcarbazepine, aripiprazole and lithium. Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44: Owley T, Levenathal B, Cook Eh Jr. (2001) Risperidone-induced prolonged erections following the addition of lithium. J Child Adolesc Psychopharmacol, 11: Pais VM, Ayvazian PJ (2001) Priapism from quetiapine overdose: first report and proposal of mechanism. Urology, 58:462. Richelson E (1999) Receptor pharmacology of neuroleptics: relation to clinical effects. J Clin Psychiatry, 60 (Suppl 10):5 14. Rosen SI, Hanno PM (1992) Clozapine-induced priapizm. J Urol, 148: Rosenberg I, Aniskin D, Bernay L (2009) Psychiatric treatment of patients predisposed to priapism induced by quetapine, trazadone and risperidone: a case report. Gen Hosp Psychiatry, 31: 98. Seftel AD, Saenz de Tejada I, Szetela B (1992) Clozapine-associated priapism: a case report. J Urol, 147; Seger A, Lamberti JS (2001) Priapism associated with polypharmacy. J Clin Psychiatry, 62:128. Segraves RT (1989) Effects of psychotropic drugs on human erection and ejaculation. Arch Gen Psychiatry, 46: Sood S, James W, Bailon MJ (2008) Priapism associated with atypical antipsychotic medications: a review. Int Clin Psychopharmacol, 23:9 17. Tekell JI, Smith EA, Silva JA (1995) Prolonged erection associated with risperidone treatment (letter). Am J Psychiatry, 152;1097. Thompson JL, Ware EA, Blashfield R (1990) Psychotropic medication and priapism: a comprehensive review. J Clin Psychiatry, 51: Yang P, Tsai J (2004) Occurrence of priapism with risperidone-paroxetine combination in an autistic child. J Child and Adolesc Psychopharmacol, l14: Yuan J, Desouza R, Westney OL ve ark. (2008) Insights of priapism mechanism and rationale treatment for recurrent priapism. Asian J Androl, 10:

Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu

Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(3):195-99 Tek Doz Ketiapin Kullanımı Sonrasında Ortaya Çıkan Priapizm: Olgu Sunumu Dr. Fuat TORUN 1, Dr. Elif YILMAZ 1, Dr. Eyüp GÜMÜŞ 2 ÖZET Priapizm cinsel istek ve uyarı

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler Araştırmacı: İpek SÖNMEZ Konuşmacı: İpek SÖNMEZ Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN Bu sunum için herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.

Detaylı

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu D O K U Z E Y L Ü L Ü N I V E R S I T E S I N Ö R O L O J I A N A B I L I M D A L ı ( D a m l a Ç e l i k, Ö z l e m A k d o ğ a n, N u r h a k D e m i r, U l u

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ. Dr Çiğdem Aydemir

İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ. Dr Çiğdem Aydemir İNTİHAR DAVRANIŞINDA TEDAVİ STRATEJİLERİ ve İNTİHARIN ÖNLENMESİ Dr Çiğdem Aydemir AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı: ----------------- Konuşmacı: ----------------- Danışman: ----------------- OLGU D.F. 69

Detaylı

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Dr. Alevhan İnan, Dr. Kumru Şenyaşar Meterelliyoz, Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri

Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri Emzirme döneminde Duygudurum dengeleyicileri ve Antipsikotikler Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri Kurum ve kuruluşlar ile ilgili bildiri Araştırmacı olarak Astra Zeneca, Lundbeck Konuşmacı olarak

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar Esra Arslan Ateş, Korkut Ulucan, Mesut Karahan, Kaan Yılancıoğlu, Hüseyin Ünübol, Ahmet İlter Güney, Muhsin Konuk, Nevzat Tarhan. Dr. Esra ARSLAN ATEŞ Marmara Üniversitesi Pendik EAH Tıbbi Genetik Major

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler

Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler Şizofreni Hastalarında Erken Ölüm ve Metabolik Sendrom Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD 1 Şizofreni ve psikotik bozukluklu hastalarda,

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Amaç: Yöntem: YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Bulgular: Sonuç: A COMPARATIVE STUDY OF OLANZAPINE AND RISPERIDONE IN THE TREATMENT OF SCHZOPHRENIC INPATIENTS

Detaylı

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri:

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri: Tıp 1 Konu: Ruhsal Gelişim ve Psikopatoloji Kuramları Amaç: Öğrencilerin ruhsal gelişim ve psikopatoloji kuramlarının neler olduğunu öğrenmeleri ve kuramların temel özelliklerini genel hatları ile ifade

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

Zor Durumlarda Tedavi Yaklaşımı (Psikotik Bozukluklar) Prof.Dr.Aslı SARANDÖL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Zor Durumlarda Tedavi Yaklaşımı (Psikotik Bozukluklar) Prof.Dr.Aslı SARANDÖL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Zor Durumlarda Tedavi Yaklaşımı (Psikotik Bozukluklar) Prof.Dr.Aslı SARANDÖL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Sunum Akış Tedaviye dirençli şizofreni kavramı Tedavi seçenekleri/klozapin

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD YAYGINLIK Çok yaygın BPB olanların yaklaşık yarısında yaşam

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar Bozukluk Ömür Boyu Süren Bir Hastalıktır 1. Ömür boyu idame tedavisi 2. Atak tedavisi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri F. Mükerrem GÜVEN*, Sunar BÝRSÖZ** ÖZET Antipsikotik ilaçlarýn þizofreni tedavisinde kullanýmý sayesinde, 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda þizofreni hastalarýnýn

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI NP- İSTANBUL HASTANESI KLINIK FARMAKOLOJI UYGULAMALARI

ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI NP- İSTANBUL HASTANESI KLINIK FARMAKOLOJI UYGULAMALARI ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI NP- İSTANBUL HASTANESI KLINIK FARMAKOLOJI UYGULAMALARI DOÇ D R. E S R A KÜSDÜL SAĞLAM Ü S K Ü D A R Ü N I V E R S I T E S I N P İ S T A N B U L H A S T A N E S I F K L I N I K F A

Detaylı

ACCEPTED MANUSCRIPT 2017

ACCEPTED MANUSCRIPT 2017 Author's Accepted Manuscript Paliperidon ile İlişkili Jinekomasti ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Necla Keskin, Lut Tamam DOI: 10.5350/DAJPN2017300310 To appear in: Dusunen Adam The Journal of Psychiatry

Detaylı

Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması 44 Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Erhan KURT, 1 H. Murat

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI Fatma VAROL TAŞ*, Aylin ÖZBEK*, Ceren EVCEN JANBAKHİSHOV**, Dilay KARAARSLAN*** ÖZET Amaç: Bir çocuk ve ergen ruh sağlığı

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Depresyonda sonlanım Depresyonda Tam İyileşmeyi Sağlamak Belirtili dönem sonrası tam düzelme sağlama Kalıntı

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi

Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Prof.Dr.Hüsnü ERKMEN Üsküdar Üniversitesi Depresyon toplumda çok yaygın bir hastalıktır. Toplumun % 10-20 si yaşam boyu en az bir depresif atak geçirebilir. Bu yaygınlık toplumda ve kişinin hayat kalitesinde

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Madde kullanımı 56% Alkol Kullanımı 49% Newcomer 2006, Krishnan 2005 Başlangıçta %33, 2 yıl sonra %39 olan

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer Aydemir, Dr. İlkin İçelli 1

Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer Aydemir, Dr. İlkin İçelli 1 Olgu Sunumlar /Case reports A. E. Danac, Ö. Aydemir,. çelli Ketiapin Sağaltımı Sırasında Şizofreninin Pozitif Belirtilerinde Ortaya Çıkan Akut Alevlenme: Beş Olgunun Sunumu Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi

İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi İnsan Cinsel Yaşantısının Psikofarmakolojisi Prof. Hv.Tbp. Kd.Alb. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Direktörü-İstanbul 1 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni GATA Haydarpaşa Eğitim

Detaylı

Priapizm Doppler US Anjiografi MRI. Uzm. Dr. Mazhar ORTAÇ Bahçelievler Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği

Priapizm Doppler US Anjiografi MRI. Uzm. Dr. Mazhar ORTAÇ Bahçelievler Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği Priapizm Doppler US Anjiografi MRI Uzm. Dr. Mazhar ORTAÇ Bahçelievler Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği Sunu Akışı Priapizm Genel Bilgiler İskemik Priapizm ve radyolojik yöntemleri Non İskemik ve radyolojik

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

6.Oturum. Birlikte Tartışalım: HIV Enfeksiyonu PROBLEMLİ OLGU. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.Oturum. Birlikte Tartışalım: HIV Enfeksiyonu PROBLEMLİ OLGU. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6.Oturum Birlikte Tartışalım: HIV Enfeksiyonu PROBLEMLİ OLGU 1 Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Problemli Olgu 1 OSAZRA62 53 yaşında, erkek, Temizlik

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008-2010. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 20082010 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU VE UYKU Hypnos (Uyku Tanrısı) Nyks (Gece Tanrısı) Hypnos (uyku tanrısı) ve Thanatos (ölüm tanrısı) Morpheus

Detaylı

Risperidona bağlı gelişen hiperprolaktineminin tedaviye aripiprazol eklenmesiyle düzelmesi

Risperidona bağlı gelişen hiperprolaktineminin tedaviye aripiprazol eklenmesiyle düzelmesi Olgu sunumu: Risperidona bağlı gelişen hiperprolaktineminin tedaviye aripiprazol eklenmesiyle düzelmesi Medine Gıynaş Ayhan, Faruk Uğuz, Nazmiye Kaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

HIV SÜRECİNDE DEPRESYON VE OLASI İLİNTİLİ DURUMLARI ELE ALMAK. Dr. M.Kemal Kuşcu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD

HIV SÜRECİNDE DEPRESYON VE OLASI İLİNTİLİ DURUMLARI ELE ALMAK. Dr. M.Kemal Kuşcu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD HIV SÜRECİNDE DEPRESYON VE OLASI İLİNTİLİ DURUMLARI ELE ALMAK Dr. M.Kemal Kuşcu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD I GÜNDEM HIV.. AKUT-ÖLDÜRÜCÜ KRONİK HIV.. AKUT-ÖLDÜRÜCÜ KRONİK HEKİM HASTA

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri. Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Yaşlılarda İntihar Davranışı ve Müdahele İlkeleri Prof. Dr. Çınar Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 1 AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı: ---- Konuşmacı: ----- Danışman:

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi 27 Eylül 2013, İzmir Açıklama 2012-2013

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Hastanın Öyküsü Adı Soyadı : T***** K**** Yaşı : 33 Kısa Öykü : Hasta 3 ay önce doğum yapmış ve çocuğunu

Detaylı

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Epidemiyoloji Memnun edici seksüel performansa izin verecek yeterli ereksiyonu sağlamak ve devam ettirmedeki kalıcı yetersizlik Hem etkilenen kişiler hem de onların partner ve ailelerinin

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Karma belirtili depresyon sağaltımı Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Akış 1. Karma belirtili depresyon (KBD) 2. Temel hedefler

Detaylı

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başlarken..! STİK en sık görülen İK tipi! Idrar kaçıran kadınların %80 inde (karışık

Detaylı