2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferi Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III TEMMUZARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferi...18 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ek1 Bütçe nin Gelişimi ve Beklentiler Ek2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve Beklentiler 2

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Nilüfer Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim. Mustafa BOZBEY Nilüfer Belediye Başkanı 3

4 I OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe 5216 Sayılı Belediye Kanunu nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi nin 04/12/2014 günlü toplantısı ile 2015 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00.TL ödenek ayrılmıştır yılı bütçesinden devreden ,40.TL Yatırım Ödeneği ile ,95.TL Muhtaç Asker Aile Yardımı Ödeneği toplamı ,35.TL 2015 yılı bütçesine eklenerek, Belediyemizin toplam ödeneği ,35.TL olmuştur yılında ,47. TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 20,24 artış olmuştur. Belediyemizin 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2015 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1 de gösterildiği gibidir. Tablo leri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Artış Gider leri Başlangıç Ödeneği Oranı% 01Personel , ,00 16,66% 02SGK Devlet Prim , ,00 19,53% 03Mal ve Hizmet Alım , ,00 27,20% 04 Faiz Gideri , ,00 40,06% 05Cari Transfer , ,00 14,33% 06Sermaye , ,00 2,90% 07 Sermaye Transferi , ,00 90,58% 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00% 09Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00% Toplam , ,00 20,24% Garfik leri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi , , , , , Gider leri 2015 Başlangıç Ödeneği , ,00 01 Personel 02SGK Devlet Prim 03Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz Gideri 05Cari Transfer 06 Sermaye 07 Sermaye Transferi 08 Borç Verme 09Yedek Ödenekler 4

5 2014 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe nin Gelişimi Tablosundan da görüldüğü gibi, toplam ,09.TL olarak gerçekleşmiştir yılı gider gerçekleşmesinin % 44,10 u Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 2015 tahmini gider bütçesine göre ,97.TL olarak gerçekleşmiş, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,11 olmuştur ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 12,11 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2015 yılları ödeneklerinin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2 de ve Grafik 2 de gösterilmiştir. Tablo Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe leri Gider leri Bütçe Tertibi OcakHaziran Dönemi Oran % Artış Gider Başlangıç Ödeneği Oranı% 01Personel 49,53% 46,55% 9,63% , , , ,48 02SGK Devlet 49,14% 44,72% 8,78% Prim , , , ,76 03Mal ve Hizmet 49,01% 47,48% 23,22% Alım , , , ,05 04 Faiz Gideri 41,90% 106,25% 51,99% , , , ,25 05Cari Transfer 75,77% 82,88% 25,06% , , , ,28 06Sermaye 37,12% 35,01% 2,95% , , , ,15 07 Sermaye 32,98% 32,03% 85,08% Transferi , , , ,00 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 09Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 0% 0% 0% Toplam , , , ,97 44,10% 41,11% 12,11% Grafik Yılları OcakHaziran Dönemi Bütçe leri , , , , ,00 OcakHaziran 2014 OcakHaziran , ,00 01Personel 02SGK Devlet Prim 03Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz Gideri 05Cari Transfer 06Sermaye 07 Sermaye Transferi 5

6 01. Personel Personel giderleri için 2015 yılı başında ,00.TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,68.TL olan personel giderleri 2015 yılı OcakHaziran döneminde ,80.TL artışla ,48.TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,63 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3 de gösterildiği şekildedir. Tablo Personel leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak , , ,04 4,71% Şubat , , ,30 15,29% Mart , , ,20 6,17% Nisan , , ,75 9,71% Mayıs , , ,13 17,50% Haziran , , ,46 15,78% Toplam , , ,80 9,63% Grafik Personel leri , , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında ,00.TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,24TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,52.TL artışla ,76TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre % 8,78 değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4 de gösterildiği şekildedir. Tablo SGK Devlet Primi leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak , ,01 754,26 0,21% Şubat , , ,98 7,96% Mart , , ,76 6,69% Nisan , , ,02 5,89% Mayıs , , ,10 18,41% Haziran , , ,40 11,97% Toplam , , ,52 8,78% 6

7 Garfik SGK Devlet Primi leri , , , , , , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mal ve Hizmet Alım Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında ,00. TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,13.TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,92.TL artışla ,05.TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre Mal ve Hizmet Alımı giderlerindeki artış % 23,22 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5 de gösterildiği şekildedir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak , , ,78 14,73% Şubat , , ,06 9,12% Mart , , ,51 6,89% Nisan , , ,47 40,22% Mayıs , , ,76 30,90% Haziran , , ,90 70,69% Toplam , , ,92 23,22% Grafik Mal ve Hizmet Alım , , , , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 7

8 04.Faiz Gideri Faiz gideri için 2015 mali yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı OcakHaziran döneminde ,07. TL olan faiz gideri harcaması 2015 yılı OcakHaziran döneminde ,18. TL artışla ,25,00.TL olmuştur. Faiz harcamalarındaki artış %51,99 dur. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6 da gösterildiği şekildedir. Tablo Faiz Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak , , ,39 47,92% Şubat , , ,25 47,75% Mart , , ,71 47,58% Nisan , , ,35 14,54% Mayıs , , ,42 121,52% Haziran , , ,06 30,58% Toplam , , ,18 51,99% Garafik Faiz , , , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında ,00.TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,60TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,68.TL artışla ,28 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 25,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7 de gösterildiği şekildedir. Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak , , ,16 3,17% Şubat , , ,33 134,97% Mart , , ,01 399,28% Nisan , , ,65 145,03% Mayıs , , ,49 77,86% Haziran , , ,64 37,59% Toplam , , ,68 25,41% 8

9 Grafik Cari Transferler , , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 06. Sermaye Sermaye giderleri için 2015 yılı başında ,00.TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,39.TL olan sermaye giderleri 2015 yılı OcakHaziran döneminde ,24.TL azalışla ,15.TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre Sermaye ndeki azalış %2,95 dir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8 de gösterildiği şekildedir. Tablo Sermaye Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak , , ,11 46,91% Şubat , , ,06 18,58% Mart , , ,70 4,91% Nisan , , ,31 10,96% Mayıs , , ,16 14,35% Haziran , , ,70 97,08% Toplam , , ,24 2,95% ,00 Grafik Sermaye , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 9

10 07. Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2015 yılı başında ,00.TL ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde ,00.TL olan sermaye transferleri 2015 yılı OcakHaziran döneminde ,00.TL artış göstererek ,00.TL olmuştur. Artış Meclis Kararı doğrultusunda NİLBEL A.Ş. ye yapılan nakdi sermaye artırımından kaynaklıdır. Sermaye transferlerindeki artış %85,08 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9 da gösterildiği şekildedir. Tablo Sermaye Transferleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak , , ,00 43,33% Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00% Mart , , ,00 333,33% Nisan , , ,00 43,33% Mayıs ,00 0, ,00 100,00% Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00% Toplam , , ,00 85,08% Grafik Sermaye Transferleri , , , , , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Yedek Ödenek 2014 için öngörülen Yedek Ödenek ,00.TL olup, 2015 yılı için Yedek Ödenek ,00.TL olarak öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde yedek ödenekten yapılan aktarım tutarı, 2014 yılı OcakHaziran dönemine göre ,44.TL artışla, ilk yarıyılda ,44TL olmuştur. Yedek ödenekten diğer ödeneklere aktarım artışı 2015 başında yeni müdürlüklerin kurulması ve bazı müdürlüklerin iş artışları v.b. nedenler ile öngörülen ödeneklerinin yetersiz kalmasına bağlıdır. Aynı dönemler için değişim oranı %34,37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları Tablo 10 ile Grafik 10 da gösterildiği şekildedir. Tablo Yedek Ödenek ve aylar itibarı ile aktarımı Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak ,00 0, ,00 100,00% Şubat 0, , ,00 0,00% Mart , , , ,86% Nisan 0, , ,00 0,00% Mayıs 0, , ,44 0,00% Haziran , , ,00 205,81% Toplam , , ,44 34,37% 10

11 Grafik Yedek Ödenek ve aylar itibarı ile aktarımı , , , , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 11 ile Grafik 11/a ile 11/b de gösterildiği şekildedir. Tablo Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir leri Gelir Ekonomik Kod Gerçekleşen Planlanan OcakHaziran Dönemi Oran % Artış Gelir Gelir Oranı% 01 VERGİ GELİRLERİ , , , ,68 53,96% 40,23% 2,81% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET , , , ,52 51,21% 33,77% 1,24% GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , , ,53 62,92% 1,73% 70,03% 05 DİĞER GELİRLER , , , ,88 50,42% 47,40% 13,59% 06 SERMAYE GELİRLERİ 09 RED VE İADELER () , , , ,29 26,86% 47,13% 72,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam : , , , ,90 49,53% 40,38% 9,93% 2015 mali yılında ,00. TL Bütçe Gelirleri öngörülmüştür. Bütçe Gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri ,00.TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirleri ,00.TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,00.TL, Diğer Gelirler ,00.TL, Sermaye Gelirleri ,00.TL olacağı tahmin edilmiştir. 11

12 Grafik11/a 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir 2015 Yılı Planlanan Gelir , , , , , , , Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir ,00 01 VERGİ GELİRLERİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER 06 SERMAYE GELİRLERİ 09 RED VE İADELER () 2014 Mali Yılının Ocak Haziran döneminde toplam ,14. TL gelir gerçekleşmiştir. Bu gelirin ,45.TL si Vergi Gelirlerinden, ,82.TL si Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinden, ,32.TL si Alınan Bağış ve Yardımlardan, ,01.TL si Diğer Gelirlerden ve ,54.TL si Sermaye Gelirleri nden oluştuğu görülmektedir yılında gerçekleşen gelirin % 49,53 ü ilk altı ayda elde edilmiştir Mali Yılı OcakHaziran döneminde ise Vergi Gelirleri ,68.TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirleri ,52.TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,53.TL, Diğer Gelirler ,88.TL, Sermaye Gelirleri ,29,00.TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında toplamda ,90.TL gelir gerçekleşmiştir yılının ilk altı ayında elde edilen gelir, tahmini gelir bütçesinin %40,38 dir. Önceki yılın aynı dönemine göre %9,93 gelir artışı olmuştur. Grafik11/b OcakHaziran Gerçekleşen Gelirler , , , , , Ocak Haziran 2015 Ocak Haziran , ,00 01 VERGİ GELİRLERİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER 06 SERMAYE GELİRLERİ 09 RED VE İADELER () 12

13 2014 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2014 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 53,96 si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 51,21 i, Alınan Bağış ve Yardımların % 62,92 si, Diğer Gelirlerin % 50,42 si, Sermaye Gelirlerinin % 26,86 sı bu döneminde elde edildiği görülmektedir yılı için Planlanan Gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı toplamda % 40,38 olup, dağılımına göre; 2015 için öngörülen Vergi Gelirlerinin % 40,23 ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin % 33,77 i, Alınan Bağış ve Yardımların %1,73 ü, Diğer Gelirlerin % 47,40 ı, Sermaye Gelirlerinin ise % 47,13 ü ilk yarıyılda gerçekleştiği görülmektedir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, 2015 Bütçesinin gider toplamı ,97 TL, gelir toplamı ,90 TL olarak dengeli gerçekleşmiştir. Ancak, 2013 ve 2014 yıllarında gelirin giderleri karşılayamamış olması nedeni ile 2014 yılı sonunda ,61.TL tutarındaki 2015 yılında ödenmek üzere devredilmiş Bütçe Emanetleri nedeni ile, finansman açığı devam etmiştir. Bu nedenle, alınan Meclis Kararlarına istinaden te Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. dan TL tutarında nakit kredi ve İller Bankası A.Ş. den ,00.TL tutarında yatırım kredisi olmak üzere toplam ,00.TL tutarında uzun vadeli borç yükümlülüğüne girilmiştir. II OCAKHAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Stratejik Planı ve 2015 Performans Programında tüm yatırım faaliyetlerinin bütçe ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım faaliyetleri izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumumuzun iç raporlama sistemlerinde bulunmaktadır Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2015 Performans Programında Vatandaşa hizmet götürmek üzere Nilüfer Belediyesi olarak planladığımız Yatırım Faaliyetleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Yatırım projeleri Planlama, Projelendirme ve İmalat ana adımları tamamlandıkça hizmete sunulmaktadır. PROJE NUMARASI PROJENİN ADI SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Barınma Evi Nilüfer Huzurevi Projesi Bizimev Engellikler Sosyal Yaşam Destek Merkezinin VE Engelli Bakım evinin Binasının Yapılması Altınşehir Ticaret Merkezi Alzheimer Hastaları Yaşlı Bakım Evi Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) Atış Poligonu Balat Tenis Kortları (Arasta Tenis Klübü) Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi Beşevler Taksi Duragı Bowling Salonu Projesi Cumhuriyet Halkevi 13

14 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Çamlıca Kreş Projesi Demirci Meydan düzenlemesi Yüzüncüyıl eğitim ve sosyal tesisleri Ertuğrul Mah. Pazaryeri yapılması İhsaniye pazarının üstünün kapatılması Kadın ve Çocuk Merkezleri Büyükbalıklı Meydan Düzenlemesi Gölyazı Meydan Düzenlemesi Nilüfer Arena Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı Nilüfer Halk Dansları Tesisleri Projesi Odunluk Meydan düzenlemesi Ertuğrul eğitim ve sosyal tesisleri Sosyal ve Sportif Tesisler (İTÜ) Üçevler Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri Yaşlı Lokali Yüzüncüyıl Hizmet Binası Karaman Pazaryeri, Bölgesel Otoparkı, Karaman Dernekler Yerleşkesi Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması SH Gölyazı Fatma Demirdöğen evi Restorasyon Yapım İşi Nilüfer Belediyesi Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak Cephe Sağlıklaştırma 2.Etap Uygulama SH İşi SH Gölyazı Yel Değirmeni Restorasyonu SH Gölyazı 1070/1071/1072 Parsel SMÖ Yapı Restorasyonu İşi SH Gölyazı 1/951 Sivil Mimari Restorason Yapımı İşi SH Gümüştepe Mah.3654 Ada 14 Parselde yer alan yapının restorasyon işi SH Ürünlü Mahallesi Hamam Restorasyonu SH SH Nilüfer İlçesine tam donanılı ve geniş bir alana sahip İlçe Afet ve Eğitim Merkezi yapılması Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri 14

15 SH SH SH SH SH SH SH SH FSM Gençlik Parkı Nilüfer Doğa Parkı ve Tenis Kortları Piknik alanlarının düzenlenmesi(üçevler,dağyenice,kayapa Çamlığı) Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması Muhtelif Parklarda ve Okul Bahçelerinde Bakım Onarım ve Yürüyüş Yollarının Revizyonu İşi 29 Ekim ve Muhtelif Mahallelerde Park ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi Eker ve Palmiye Parkları Düzenleme Projesi 2015 Yılı Nilüfer Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Kauçuk Zemin Yapılması İşi SH Ertuğrul ve Muhtelif Mahallelerde Park Yapım İşi SH Balat Ormanı 1.Etap Projesi Yapımı SH SH SH SH SH Gümüştepe Dere Kenarı Çevre Düzenleme İşi Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası Bisiklet Projesi Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi Bordür Tretuar Yapılması SH İzmir yolu kuzeyi köyler. SH Konak Çamlıca SH Barış İhsaniye Cumhuriyet Esentepe Fethiye Karaman SH Ataevler SH Özlüce Balat SH Onarım SH Görükle Balkan Kayapa mah. Bordür tretuvar yapılması SH Ataevler Barış Fethiye mah. Bordür Tretuvar yapılması SH Özlüce Balat A.Yesevi mah. Bordür Tretuvar yapılması SH SH SH Yılı İzmir Yolu Güneyi Mah. Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Bordür Tretuvar yapılması ve Onarım İşi 2014 Yılı Altınşehir, Alaaddinbey ve Muhtelif Mahallelerde Bordür Tretuvar Yapımı ve Onarımı İşi Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması 15

16 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH Nilüfer Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Betonu Kaplama, Sıcak Asfalt Yama Yapılması İşi Nilüfer Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Betonu Binder, Aşınma Tabakaları İle Kaplama ve Sathi Kaplama, Sıcak Asfalt Yama Yapılması İşi İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması Vatandaşların istek önerilerine çözüm bulabileceği mahalle iletişim merkezlerinin hayata geçirilmesi. Nilüfer Belediyesi Sınırları Dahilinde Üç Adet Mahalle İletişim Merk. Yapım İşi (23 Nisan, Altınşehir ve Kurtuluş Mah.) Engelli ve Ailelerine Hobi Bahçeleri Kadın sığınma evi yeni binasının yapılması Ekoköy Projesi Örnekköy Projesi 100 BahçeKüçük ölçekli Kent Bostanları Projesi BEBKA Projesi (Nilüfer İlçesinde Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulması) Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Mezarlığı Rüzgar türbinlerinin kurulması Hizmet Binası üzerine GES Projesi yeşil ev Sıfır Karbonlu Köy Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binasının tadilatının ve yeni hizmet binalarının yapımı Köpek Parkları ve Pet Cafe Sıfır Enerjili Planetaryum ve Enerji Evi Yıl içinde, Fen İşleri tarafından, yapısal peyzaj projesi ve alt yapı işleri uygulaması tamamlanan parkların, bitkisel peyzaj projesi ve donatı aplikasyonu gerçekleştirilerek, parkın hizmete sunulması. Gölyazı kentsel ve arkeolojik sit alanları koruma ve yaşatma projeleri Gölyazı Merkez mah. 940 Parsel SMÖ Yapının RöleveRestütisyonRekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi Gölyazı Merkez mah. 970 Parsel SMÖ Yapının RöleveRestütisyonRekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi Gölyazı Merkez mah Parsel SMÖ Yapının RöleveRestütisyonRekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi Gölyazı Merkez mah. 945 Parsel SMÖ Yapının RöleveRestütisyonRekonstrüksiyon ve Mühendislik Projelerinin Temini İşi Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klubü) 16

17 Tablo 12. Müdürlükler Bazında Ödenekler ve leri 2015 Yılı OcakHaziran Harcama Birimi Toplam Ödenek (TL) Tutarı (TL) Oranı (%) ÖZEL KALEM MD , ,13 71,11% DESTEK HİZMETLERİ MD , ,34 40,42% BİLGİ İŞLEM MD , ,63 36,95% YAZI İŞLERİ MD , ,88 48,94% TEFTİŞ KURULU MD , ,45 47,33% HUKUK İŞLERİ MD , ,47 23,77% BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD , ,42 62,54% FEN İŞLERİ MD , ,30 26,41% MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,11 26,43% KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD , ,39 84,92% PARK VE BAHÇELER MD , ,58 59,01% İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD , ,08 54,15% SAĞLIK İŞLERİ MD , ,45 31,04% TEMİZLİK İŞLERİ MD , ,22 40,25% VETERİNER İŞLERİ MD , ,09 48,17% ZABITA MD , ,64 49,31% İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD , ,65 40,94% STRATEJİ GELİŞTİRME MD , ,22 20,00% RUHSAT VE DENETİM MD , ,57 40,66% ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,36 46,20% SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MD , ,92 39,25% PLAN VE PROJE MD , ,85 38,48% EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , ,24 50,19% ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD , ,28 61,89% KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ , ,09 38,91% BELEDİYE TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ , ,94 150,57% SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,67 58,67% GENEL TOPLAM : , ,97 41,11% III TEMMUZARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo 13. ve grafik 13. te gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe ve Tahminleri 2015 Temmuz Aralık Bütçe Bütçe Tertibi Başlangıç Ocak Haziran Dönemi Artış Ödeneği Harcamaları (Tahmini) Oranı% Oranı% 01 Personel , , ,00 6,74% 96,24% 02 SGK Devlet Prim , , ,00 7,87% 92,96% 03 Mal ve Hizmet Alım , , ,00 15,79% 102,45% 04 Faiz Gideri , , ,00 2,51% 215,16% 05 Cari Transfer , , ,00 79,97% 99,49% 06 Sermaye , , ,00 77,04% 96,99% 07 Sermaye Transferi , , ,00 105,83% 97,97% 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 09 Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM : , , ,00 31,28% 95,09% 17

18 ,00 Grafik Bütçe ve Tahminleri , , , , , Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık (Tahmini) ,00 01 Personel 02 SGK Devlet Prim 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz Gideri 05 Cari Transfer 06 Sermaye 07 Sermaye Transferi 01 Personel Ocak Haziran 2015 döneminde ,48.TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde yaklaşık ,00.TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,24 ü olacağı tahmin edilmektedir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran 2015 döneminde ,76.TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde ,00.TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 92,96 sı olacağı tahmin edilmektedir. 03 Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran 2015 döneminde ,05.TL olan Mal ve Hizmet Alım nin Temmuz Aralık 2015 döneminde ,00.TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım nin yılsonu gerçekleşmesi 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 102,45 i olacağı tahmin edilmektedir. 04 Faiz Gideri Ocak Haziran 2015 döneminde ,25.TL olan Faiz Giderinin Temmuz Aralık 2015 döneminde ,00.TL olması beklenmektedir. Faiz nde yılsonu gerçekleşmesinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 215,16 sı olacağı tahmin edilmektedir. 05 Cari Transferler Ocak Haziran 2015 döneminde ,28.TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2015 döneminde ,00.TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,49 u olacağı tahmin edilmektedir. 06 Sermaye Ocak Haziran 2015 döneminde ,15.TL olan Sermaye nin Temmuz Aralık 2015 döneminde ,00.TL olması beklenmektedir. Sermaye nde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,99 u olacağı tahmin edilmektedir. 07 Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2015 döneminde TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde ,00.TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,97 i olacağı tahmin edilmektedir. 18

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri... 6 02.Sosyal

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 2014 KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2 2. I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 2.I.A. BÜTÇE. 3 2.I.A.01. PERSONEL 5 2.I.A.02. SOSYAL

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri...4-5 01. Personel Giderleri...6 02.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI 1 Temel Görevimiz Misyonumuz Nilüfer halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. BAŞKANIN SUNUŞU 3 2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5 2.1. Yasal Dayanak 5 2.2. Stratejik Plan Modeli 6 2.3. Stratejik

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYESİ

T.C. MANİSA BELEDİYESİ T.C. MANİSA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz Manisa Belediyesi-2014 Yılı Performans

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı